İŞ KURALLARI PROSEDÜRLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ KURALLARI PROSEDÜRLER"

Transkript

1 İŞ KURALLARI ve PROSEDÜRLER 1

2 Her bir NETİM KATILIMCISI nın Bilmesi Gerekenler İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER NETİM İletişim Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. ( NETİM ), resmi lisanslar çerçevesinde tüketicilere telekomünikasyon ( telekom ) hizmetleri sunan Alfa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret A.Ş. nin ( ORIS Telekom ), doğrudan satış kanalıdır. NETİM, ORIS Telekom hizmetlerinin satışıyla ilgili gerekli tüm başvuruları ilgili resmi makamlara yapmış olup yine gerekli tüm izin ve ruhsatları temin etmiştir. Bu belgede, burada ana hatlarıyla belirtildiği şekilde NETİM in tüm KATILIMCI/lar ının ( NETİM KATILIMCISI ) uyması gereken İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER açıklanmaktadır. BAŞVURU su NETİM tarafından kabul edilmiş olan SERBEST TEMSİLCİ, bir NETİM KATILIMCISI dır. Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER, yeni KATILIMCI/lar ımıza başarılı bir NETİM İŞİ ni nasıl yürütebilecekleri konusunda rehberlik etmekte olup NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin de ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadırlar. NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni kabul etmek ve imza altına almak suretiyle bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER i eksiksiz bir şekilde anlama amacıyla bu belgenin tamamını da okuduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. NETİM KATILIMCISI, gerek NETİM ve/veya ORIS Telekom Kurumsal Ana Sayfaları nda (www.oristelekom.com ve/veya gerekse NETİM ve/veya ORIS Telekom litaratüründe veya yürürlükteki yasaların izin verdiği başka yöntemler ile yayınlanmış olsun, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in güncellemelerini düzenli olarak gözden geçirmekten ve bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ile birlikte ilave tüm kural ve yönergelere uygun hareket etmekten sorumludur. MÜŞTERİ ve Katılımcı Elde Etme NETİM de sadece iki şey yaparız: MÜŞTERİ/ler in telefon faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluruz ve başkalarına da bunu nasıl yapacaklarını öğretiriz. MÜŞTERİ ve KATILIMCI/lar ı elde ederken ORIS BAŞARI PLANI Eğitim ve Çalışma Kitabı nda açıklandığı şekilde ilişki veya sıcak pazarlama tekniklerini kullanabilir ve ORIS in sunmuş olduğu satışa yardımcı nitelikteki malzemelerden faydalanabilirsiniz. Aşağıda yer alan uygulamalar, bir NETİM KATILIMCISI olarak UYGULAMAYACAĞINIZ davranış türleridir: NETİM haricindeki bir kurum ve kişilerce oluşturulmuş veya sunulmuş basılı malzemeleri veya satışa yardımcı materyalleri kullanamazsınız. Soğuk pazarlama ve satış tekniklerinden faydalanamazsınız. Bir MÜŞTERİ nin telekom hizmetinin MÜŞTERİ nin şu anki hizmet sağlayıcısı yerine habersizce bir başka hizmet sağlayıcısıyla değiştirilmesi anlamına gelen talep edilmeden hizmet sağlayıcıyı değiştirme işlemiyle MÜŞTERİ edinemezsiniz. İÇİNDEKİLER ETİK KURALLAR 1 AYRICALIKLAR, HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2 BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 8 PRİM/LER VE PRİM ÖDEMELERİ 9 STATÜNÜN KORUNMASI/DEĞİŞMESİ 12 TANITIM İŞ KURALLARI ve PROSEDÜRLER 14 HUKUKİ KONULAR 21 ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ ANA SAYFASININ ŞART VE KOŞULLARI 23 TERİMLER SÖZLÜĞÜ 25 Başlarken! ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ inde yer alan ORIS BAŞARI PLANI Eğitim ve Çalışma Kitabı nı inceleyin ve Aşama I i hemen bugün tamamlayın! ORIS BAŞARI PLANI, NETİM İŞİ nizdeki Başarı Yol Haritanız dır. adresini veya kendi ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfanızı ziyaret edin. Katılımcı Eğitimi ne hemen başlayın. SPONSOR unuzu arayın ve yerel toplantılar ve etkinliklere haftalık olarak katılın. Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ini sadece yukarıda belirtilen yönergeler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için değil aynı zamanda NETİM İŞİ nizde izin verilen ve izin verilmeyen diğer davranışları da öğrenmek amacıyla eksiksiz bir şekilde okumalısınız.

3 1.ETİK KURALLAR 1.1. NETİM in yeni KATILIMCISI (bundan sonra bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER içerisinde NETİM KATILIMCISI veya SERBEST TEMSİLCİ veya ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ olarak anılacaktır), ORIS Telekom tarafından sunulan hizmetlerin ve/veya ürünlerin kendilerine belirtilen kurallar dahilinde satışını ve kullanımını desteklemek için ellerinden gelen en iyi çabayı sergileyerek, yasalara uygun, etik ve profesyonel bir şekilde faaliyet gösterecekdir NETİM KATILIMCISI her zaman adil, sorumlu ve işletmeye uygun bir şekilde davranacak ve kaba, aldatıcı, yanıltıcı veya etik olmayan her tür uygulamadan (ORIS Telekom, NETİM veya diğer NETİM kurum veya iştirakleri, NETİM çalışanları veya diğer NETİM KATILIMCISI/ları hakkında kötüleyici veya asılsız beyanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaçınacakdır Bir NETİM KATILIMCISI nın adının, NETİM KATILIMCISI olarak veya NETİM ile ilgili herhangi bir faaliyetle bağlantılı olarak sergilediği yanlış davranış neticesinde herhangi bir uzlaşma kararının da aralarında bulunduğu herhangi bir tedbir veya yasaklayıcı mahkeme kararı ya da resmi kurum talimatında geçmesi, aksi kanıtlanana kadar NETİM KATILIMCISI nın faaliyetlerini yasal bir şekilde yerine getirmede temerrüde düştüğünün karinesi olarak kabul edilecektir Müşteri (bundan böyle ABONE olarak da anılacaktır) ile doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bağlantılarda elde edilen bilgiler ve bu bilgilerin yanında aile durumu hakkında kişisel bilgiler de içeren ABONE bilgilerinin ve bu veri tabanın tek sahibi NETİM ve ORIS Telekom dur Bir ABONE nin telekom hizmetinin mevcut hizmet sağlayıcıdan yeni bir telekom şirketine yetkisizce devri anlamına gelen talep edilmeden ABONE nin hizmet sağlayıcısını değiştirme işlemi konusunda NETİM in mutlak sıfır toleransı mevcuttur. Bir ABONE nin talebi olmadan ORIS Telekom a aktarılması, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER çerçevesinde kesinlikle yasaklanmış olup, bu durum, NETİM KATILIMCISI nın NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin derhal feshine ve NETİM KATILIMCISI nın NETİM ile arasındaki işbirliği zarfında herhangi bir zamanda aldığı tüm PRİM/ler in ve diğer ödemelerin de irat olarak kaydedilmesine ve geri alınmasına yol açacaktır. Ayrıca NETİM, fiili ve arızi hasarları, cezaları, para cezalarını, masrafları, vekalet ücretlerini ve diğer giderlerini tahsil etmek için de ilgili NETİM KATILIMCISI na karşı hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTK ), savcılar ve diğer yasa düzenleyici kurumların bu tür ABONE edinmeyi kesinlikle yasaklayan ve ciddi cezalar uygulanmasını öngören kuralları bulunmaktadır. Yeni NETİM KATILIMCISI/ları, aşağıdaki prosedürü takip etmek suretiyle talep edilmeden ABONE nin hizmet sağlayıcısını değiştirme fiilinden kaçınabilirler: Yeni ABONE nin güncel telekom faturasındaki bilgileri, aldığı hizmetin değiştirilmesi için göndermiş olduğunuz her bir basılı veya elektronik formla doğrulayın. Bu sayede ABONE nin adı ve telefon numarasının, telekom faturasındaki isimle ve diğer bilgilerle eşleştiğini doğrulayabilirsiniz Değişikliği gerçekleştiren kişinin, telekom faturasında ismi yazan kişi adına hareket etme yetkisine sahip olup olmadığını doğrulayın. Formları imzalayan kişinin telekom hizmetini sağlayan kurumu değiştirme yetkisine sahip olması önemlidir NETİM, KATILIMCI/lar ı arasında organizasyonel veya çapraz kayıt uygulamasını yasaklamaktadır. Hiçbir NETİM KATILIMCISI, NETİM Programı dahilindeki bir başka kişinin SPONSOR olduğu veya bir başka şekilde NETİM KATILIMCISI na katılmayı düşünen ve muhtemelen de NETİM Programı dahilindeki bir başka bireyin SPONSOR olduğu herhangi bir başka NETİM KATILIMCISI nı bilinçli olarak kendisine katılmaya ikna edemez. Benzer şekilde bir NETİM KATILIMCISI, NETİM Programı dahilindeki bir başka NETİM KATILIMCISI nı, bu şirket telekom hizmetleri veya NETİM ya da iştiraklerince sunulan diğer hizmetleri sunuyor olsun ya da olmasın, başka herhangi bir şirketin sunmakta olduğu bir Doğrudan Satış programına katılmaya ikna edemez Bir NETİM KATILIMCISI nın etik ya da yasal olmayan diğer faaliyetlerine örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir ancak bunlarla da sınırlı kalınmamaktadır: Herhangi bir belgede, imza taklit etmek veya bir başkası adına imza atma (buna, potansiyel ABONE/ler için çevrimiçi başvuruların doldurulması ve/veya Kalite Kontrolü görüşmelerinin yapılması da dahildir); ORIS Telekom hizmetleri veya ORIS KAZANÇ MODELİ hakkındaki yanlış beyanların da aralarında bulunduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan, her tür yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunma; ORIS Telekom u, NETİM çalışanlarını veya bir başka NETİM KATILIMCISI nı küçük düşüren veya aşağılayan, kötü niyetli, yanlış veya yanıltıcı ifadeler veya söylentiler yayma; NETİM adının, logosunun, ticari markasının veya telif haklı materyallerinin herhangi bir şekilde yetkisizce kullanılması; Herhangi bir kanun ya da yönetmeliğin ihlali; Herhangi bir yanıltıcı, yasalara aykırı veya etik olmayan kayıt işlemine dahil olma; Basılı veya çevrimiçi tanıtımlarda NETİM in veya ORIS Telekom un adının yetkisizce kullanılması REZERVE EDİLMİŞTİR 1.9. REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 2. AYRICALIKLAR, HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. Aday, Serbest Temsilci (ST), Direktör (D), Yönetici Direktör (YD), Kıdemli Direktör (KD) veya NETİM in veya ORIS in gelecekte geliştirebileceği başka herhangi bir pazarlama pozisyonunda olunup olunmadığına bakılmaksızın, NETİM KATILIMCISI/ları her zaman aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır; Kanunlarca reşit olarak kabul edilen yaşta olmalıdır; Bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni doldurmuş ve imzalamış olmalıdır; BAŞVURU su NETİM tarafından SERBEST TEMSİLCİ ve dolayısı ile NETİM KATILIMCISI olarak kabul edilmiş olmalıdır; Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in yanısıra ilave tüm kural ve yönergeleri dikkatlice okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmalıdır NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi. Yeni KATILIMCI/lar, bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni doldurmalı ve imzalamalıdır. NETİM Doğrudan Satış İşiniz ile ilgili ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ nin ücreti, yeni Katılımcı tarafından kredi kartlarıyla, havale veya internet üzerinden ödeme emriyle ödenebilecektir, ancak bu ücret yeni NETİM KATILIMCISI nın SPONSOR u veya bir başka NETİM KATILIMCISI tarafından ödenemez. Başvuru ücreti kredi kartı, havale veya ödeme emri ile ödenmekte ise yeni NETİM 1 2

4 KATILIMCISI veya SPONSOR olan NETİM KATILIMCISI, NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin orijinal kopyasını işleme konulmak üzere NETİM e gönderilebilir. NETİM KATILIMCISI nın Başlangıç Tarihi, ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ ile ilgili ödemenin NETİM tarafından alındığı ve başvurusunun NETİM tarafından onaylanarak ilgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin NETİM tarafından imzalandığı tarihdir. İlgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin NETİM e ulaştırılması NETİM KATILIMCISI nın sorumluğundadır ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ nin ücreti ve ödeme şekli NETİM tarafından belirlenir ve bu ücret NETİM tarafından değiştirilebilir Gerektiğinde NETİM, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER i de içeren NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni güncelleyebilecektir. Yukarıda belirtilen İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER de ve NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde yapılan en son değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu değişikliklere uygun hareket etmek için NETİM in ve/veya ORIS Telekom un Kurumsal Ana Sayfası nı (www.oristelekom.com ve/veya kullanmak her bir NETİM KATILIMCISI nın kendi sorumluluğundadır. NETİM ve ORIS Telekom Kurumsal Ana Sayfasında yayınlanan bildirime ek olarak NETİM ayrıca NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi şartlarındaki ve NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER indeki değişiklikler ve tadilatlar hakkında NETİM in satış ekibini bilgilendirmek amacıyla haber bültenleri şeklinde e-postalar da gönderecektir. Yasalarda aksine bir hüküm olmadıkça tüm değişiklikler NETİM tarafından duyuruda belirtilen tarihde yürürlüğe girecektir NETİM Kimlik Numarası. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları na, NETİM KATILIMCISI başvurularının kabul edilmesinin ardından kendilerinin birer NETİM KATILIMCISI/ları olduğunu belirten, benzersiz bir kimlik numarası verilecektir. Tüm kimlik numaraları, yasal olarak gereken durumlar haricinde kesinlikle gizli tutulacaktır. NETİM tarafından NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni dolduran kişi veya kurumlardan sadece TC Kimlik ve Vergi Numaraları kabul edilecektir. NETİM e sahte veya geçersiz TC Kimlik veya Vergi Numarası verilmesi halinde NETİM KATILIMCISI nın pozisyonu ve SÖZLEŞMESİ feshedilecektir. Bireysel TC Kimlik Numarası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş olan, onbir (11) haneli bir kimlik numarasıdır Beyan ve Sorumluluk. Bir NETİM Katılımcsı, belirli bir NETİM KATILIMCISI nın NETİM ile çalışırken kazanabileceği tahmini veya fiili gelirle ilgili olarak potansiyel NETİM KATILIMCISI/ları na herhangi bir vaatte, taahhütte veya öneride bulunmayacaklardır. NETİM, ne herhangi bir geliri garanti etmekte ne de herhangi bir kar veya başarı güvencesi vermektedir. Ayrıca bir NETİM KATILIMCISI olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanan her tür başarı veya kar da, ABONE edinmeye ve bu ABONE/ler ce satın alınan hizmet veya ürünlerin miktarına bağlı olacaktır. Elde edilen her tür başarı sadece her bir NETİM KATILIMCISI nın kendi kişisel çalışmasına ve becerisine bağlı olacaktır NETİM KATILIMCISI kendi eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmektedir SPONSOR Desteği ve Eğitim. NETİM, SPONSOR olan NETİM KATILIMCISI/ları nın, yeni eğitimler alma ve yeni ABONE/ler ve yeni NETİM KATILIMCISI/ları edinme konusunda diğer NETİM KATILIMCISI/ ları na yardımcı olmalarını teşvik etmektedir. Şirketin onaylamış olduğu doğru ve eksiksiz eğitimleri alamamak, NETİM KATILIMCISI nın işini olumsuz olarak etkileyecektir. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM programına katılmalarında SPONSOR oldukları alt ekip organizasyonlarında yer alan NETİM KATILIMCISI/ları na sürekli önerilerde ve destekte bulunmakla sorumlu olduklarını ve kişisel irtibat, telefonla iletişim, yazılı iletişim, elektronik iletişim ve NETİM KATILIMCISI toplantılarına katılım gibi yöntemlerle alt ekiplerindeki NETİM KATILIMCISI/ları nı sürekli olarak desteklemeyi ve kendileriyle düzenli bir iletişim içinde olmayı da kabul etmektedirler. NETİM KATILIMCISI/ları düzgün kayıtlar tutmak suretiyle bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER e uygun hareket ettiklerinin kanıtlarını tutmalıdırlar Bu amaç doğrultusunda NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları na satış ve eğitim malzemelerinden oluşan bu tür yardımcı materyalin siparişin alınmasını takip eden on (10) iş gün içinde sevkini taahhüt etmektedir. NETİM KATILIMCISI/ları tarafından bu gibi malzemeler havale, ödeme emri veya kredi kartı ile satın alınabilir SPONSOR luğun Devri. NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nın kendi SPONSOR/lar ı ile olan ilişkisinin azami düzeyde korunması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle de NETİM KATILIMCISI/ları tarafından SPONSOR/lar ın değiştirilmesi, ilgili NETİM KATILIMCISI nın pozisyonunun önceden iptal edilmesi durumu haricinde, kesinlikle yasaktır. Bir NETİM KATILIMCISI, yeni bir SPONSOR altında NETİM e ancak bu iptal tarihinden veya pozisyonun pasif statüye geçtiğinin kaydedilmesinden üç (3) ay sonra yeniden katılabilir. Başka SPONSOR altındaki NETİM KATILIMCISI/ları nın kaydedilmesi de dahil olmak üzere bu kuralın herhangi bir şekilde ihlali, ilgili tüm NETİM KATILIMCISI pozisyonlarının askıya alınmasına veya ilgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin feshine yol açabilir Sunumlar ve Hizmet Şartları. ORIS Telekom ve tedarikçileri ile diğer hizmet sağlayıcıların (hepsine birden Hizmet Sağlayıcılar denilecektir), ürün ve hizmetlere ilişkin siparişleri kabul veya reddetme, bu ürün ve hizmetlerin fiyatlarını belirleme ve bu fiyatları bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve sunumlarına ilişkin şart ve koşulları belirleme hakkı bulunmaktadır. ORIS Telekom ve diğer Hizmet Sağlayıcıları ayrıca NETİM e veya NETİM KATILIMCISI/ları na karşı herhangi bir yükümlülük veya vecibe altına girmeksizin herhangi bir ürün veya hizmetin sunulmasına veya satışına devam etmeyebilirler. NETİM KATILIMCISI/ları hizmetleri ve ürünleri sadece ORIS Telekom, Hizmet Sağlayıcıları veya herhangi bir ilgili düzenleyici kurumca belirlenen ücretlere, şartlara ve koşullara göre sunabilir ve satabilirler. NETİM KATILIMCISI/ları sadece hizmet ve ürünlerin satış ve pazarlanmasına ilişkin ORIS Telekom ve diğer Hizmet Sağlayıcılar tarafından kabul edilebilen yöntemleri kullanabilirler Kişisel Kullanım/Satınalma. Bir NETİM KATILIMCISI nın, ORIS Telekom tarafından pazarlanan herhangi bir ürün veya hizmete ABONE olması veya herhangi bir ürün veya hizmeti satın alması zorunluluğu yoktur. Ancak bir NETİM KATILIMCISI, ORIS Telekom ve/veya diğer Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almayı tercih ederse, vadesi gelen tüm faturaları ödemekten sorumlu olacaktır. Bir NETİM KATILIMCISI nın bu şekilde ABONE olmayı veya satın almayı tercih ettiği herhangi bir ürün veya hizmet için yapacağı ödemeyi, ORIS Telekom dahil tüm diğer Hizmet Sağlayıcılar ın vade ve ödeme koşullarına göre ödememesi halinde NETİM in bu SÖZLEŞME yi feshetme ve ORIS Telekom ve diğer Hizmet Sağlıyıcıların da ilgili ürün veya hizmetler için ödenmemiş her tür bakiyenin eksiksiz bir şekilde tahsiline yönelik herhangi bir ücret uygulama ve kanunlar çerçevesinde sahip olabileceği diğer her tür yolları kullanma hakkı olacaktır Yetkisiz İletişim. Hiçbir durumda bir NETİM KATILIMCISI nın, önceden NETİM in bir yetkilisinden alınmış yazılı bir izin olmaksızın, NETİM in veya iştiraklerinin sözleşme yapmış olduğu herhangi bir telekom sağlayıcısıyla veya bir başka Hizmet Sağlayıcısı ile doğrudan iletişim kurmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, hiçbir durumda bir NETİM KATILIMCISI, önceden NETİM in bir yetkilisinden alınmış yazılı bir izin olmaksızın NETİM veya ORIS Telekom adına veya herhangi bir NETİM faaliyetiyle bağlantılı olarak düzenleyici kurumlarla ya da herhangi bir perakende hizmet sağlayıcıyla doğrudan iletişim kurmayacaktır Çıkar Çatışması. Bir NETİM KATILIMCISI pozisyonunda iken, NETİM in veya ORIS Telekom un ürünlerini veya hizmetlerini sunduğu herhangi bir coğrafi bölge dahilinde, NETİM in sunduğu, pazarladığı ve sattığı bu tür hizmetler var ise hiçbir telekomünikasyon, doğal gaz, elektrik veya güvenlik hizmetleri satışıyla ilgili ürün veya hizmetleri içeren başka hiçbir iş fırsatına ve/veya Doğrudan Satış sistemine katılmayacaktır. İstihdamı gereğince erişebildiği telekom hesapları ve/veya TC Kimlik Numaraları gibi bilgilerin NETİM KATILIMCISI/ları tarafından NETİM işleriyle ilgili olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Örneğin, bir telekom sağlayıcısı için çalışan bir kişinin, ORIS Telekom ABONE/ler i için normal hizmet 3 4

5 talebi prosedürlerini atlamak amacıyla ABONE hesaplarına erişmesine izin verilmemektedir. Bu gibi bir faaliyet, NETİM KATILIMCISI nın PRİM/ler inin veya diğer kazanç ve ödemellerin irat olarak kaydedilmesine veya NETİM Katılımıcısı nın pozisyonunun ve NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi sinin feshedilmesine kadar varabilecek disiplin uygulamalarına tabi tutulmasına neden olabilecektir. Ayrıca, aksine NETİM tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, hiçbir NETİM KATILIMCISI (veya hiçbir aile üyesi, iş ortağı veya birlikte faaliyet gösterdiği ya da kontrol edecek kadar hissesine sahip olduğu hiçbir kurum) NETİM in veya ORIS Telekom un tercihli tedarikçisi, satıcısı veya danışmanı gibi hizmet vermeyecektir NETİM KATILIMCISI/ları nın Diğer NETİM KATILIMCISI/ları nın Organizasyonlarından İkna Edilerek Çıkartılması ( Çapraz Kayıt ). NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi süresi ve bu SÖZLEŞME den sonraki bir (1) yıl boyunca NETİM KATILIMCISI/ları nın halihazırda NETİM programı dahilinde olan bir başka kişinin SPONSOR luğunu yaptığı diğer NETİM KATILIMCISI/ları nı bir başka sosyal pazarlama programına katılmaya ikna etmesi kesinlikle yasaktır. NETİM ayrıca herhangi bir NETİM KATILIMCISI nın kişisel olarak başka herhangi bir rekabet halinde olan ya da olmayan satış organizasyonu veya programına (bu sosyal pazarlama programının telekom hizmetleri sunup sunmadığına bakılmaksızın) bilerek SPONSOR olmasını veya başkalarının SPONSOR olmasına doğrudan ya da dolaylı olarak yardımcı olmasına da kesinlikle izin verilmemektedir. NETİM KATILIMCISI/ları, başka herhangi bir telekom şirketinin ürünleri veya hizmetlerinin tanıtılmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katılamazlar. Diğer NETİM KATILIMCISI/ları nı veya ABONE/lerini kaydetme eylemi, ilgili tüm NETİM KATILIMCISI pozisyonlarının askıya alınmasına ve/veya feshedilmesine ve PRİM/ler in veya diğer kazanç ve ödemelerin irat olarak kaydedilmesine neden olabilir. NETİM, bu yasağı bu belgenin yürürlülüğe girdiği tarihten sonra piyasaya NETİM üzerinden sunulabilecek diğer her tür ürün veya hizmetle bağlantılı olarak da uygulama hakkını saklı tutmaktadır Sahtekarlık ve Formların Değiştirilmesi. Bir vekaletname ibraz edilmediği müddetçe hiçbir kişi bir başka kişi adına herhangi bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni veya Yetki Belgesi ni imzalayamaz (NETİM ve/veya ORIS Telekom Kurumsal Ana Sayfası ndan hizmet talebi formu gönderilmesi dahil). İlgili belgeyi düzenleyen kişi haricindeki bir kişi tarafından herhangi bir bilginin (örneğin, NETİM KATILIMCISI nın NETİM Kimlik Numarası veya imzası) değiştirilmesi veya herhangi bir belge ya da sözleşmenin imzalanması kesinlikle yasaktır. Önceden NETİM in açıkça yazılı onayını almadan NETİM KATILIMCI/lar ı NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde sözlü ya da yazılı olarak herhangi bir değişiklik yapamazlar. Ayrıca bir NETİM KATILIMCISI tarafından bu gibi değişiklikler yapılmasına yönelik olarak verilmiş her tür vaat veya taahhüt de NETİM yetkili biri tarafından imzalanmış yazılı bir belge olmadığı müddetçe icra edilemeyecektir Herhangi bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde, hizmet talebi formunda veya ORIS Telekom, NETİM veya ilişkili kurumlarınca dağıtılmış başka herhangi bir sözleşmede bir NETİM KATILIMCISI tarafından yapılan hiçbir değişiklik, NETİM ve/veya ORIS Telekom, yetkili kişileri bu değişiklikleri yazılı olarak kabul etmedikleri müddetçe bağlayıcı olmayacaktır. NETİM KATILIMCISI/ları, bir NETİM KATILIMCISI nın bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde veya başka bir formda yapmış olduğu sahtekarlıktan veya yetkisiz değişiklikten kaynaklanan tüm hasarlara, cezalara ve hak taleplerine karşı NETİM i ve iştiraklerini tazmin etmeyi kabul ve beyan etmektedirler. ORIS Telekom, NETİM ve tüm ilişkili kurumları, bir NETİM KATILIMCISI tarafından gönderilmiş herhangi bir sözleşmeyi veya formu mutlak kendi takdirleri çerçevesinde reddetme hakkını saklı tutmaktadırlar. NETİM in hiçbir eylemi ya da ihmali bu madde çerçevesindeki haklarından feragat edildiği anlamına gelmeyecektir Yeni Katılımcı Statüsünün Zorunlu Askıya Alınması veya Feshi. NETİM in mutlak takdiri doğrultusunda bir NETİM KATILIMCISI nın NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi, bu SÖZLEŞME de belirtilen hususlar dışında aşağıdakilerin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan sebepler nedeniyle askıya alınabilir veya feshedilebilir: Talep edilmeden hizmet sağlayıcıyı değiştirme veya bir ABONEye sunulan hizmet ya da ürünün herhangi bir unsurunu yanlış beyan etme; NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin şart veya hükümlerinden herhangi birine veya yayınlanan NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER inden herhangi birine, yönerge veya direktifine, münhasıran NETİM tarafından belirlendiği şekliyle uygun hareket etmeme veya bunlardan herhangi birini ihlal etme; İlgili NETİM KATILIMCISI nın NETİM in veya tedarikçilerinden herhangi birinin veya bir başka NETİM KATILIMCISI nın adını aşağılaması veya küçük düşürmesi; İlgili NETİM KATILIMCISI nın, NETİM in bir rakibi adına çapraz kayıt yapması veya çıkar çatışmasına yol açan bir faaliyette bulunması; İlgili mevzuatın değişmesi ya da resmi otoritelerin ya da ORIS Telekom iş ortaklarının ve servis sağlayıcılarının ilgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi şartlarını ifa etmeyi imkânsızlaştıracak ve/veya ifası taraflarca katlanması çok müşkül hale gelecek tasarruflarda bulunması; Mücbir sebepler halinde; NETİM KATILIMCISI nın, NETİM in yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi konusu işleri üçüncü kişilere devretmesi; NETİM KATILIMCISI nın işbu NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi süresince iki (2) defa AKTİFLİK ŞARTI nı (AKTİFLİK ŞARTI için lütfen Madde 5.2. ye bakınız.) yerine getirmemesi; NETİM KATILIMCISI nın suç teşkil eden bir fiilinin tespit edilmesi halinde (NETİM, gerekli hallerde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına ayrıca suç duyurusunda bulanabilecektir); NETİM KATILIMCISI nın ilgili herhangi bir kanun, yönetmelik ya da tüzüğe uygun hareket etmemesi veya Münhasıran NETİM in takdirine göre bir başka önemli sebep veya sebepler Askıya Alma veya Fesih in Yürürlüğe Girmesi. ABONE/ler i kandırması nedeniyle bir NETİM KATILIMCISI nın statüsünün feshi halinde NETİM KATILIMCISI, NETİM ile ilişkisi boyunca herhangi bir zamanda aldığı veya tahakkuk eden tüm PRİM/ler i, diğer kazanç ve ödemeleri NETİM e nakten ve defaten iade edecektir. NETİM KATILIMCISI nın başka bir nedenle askıya alınması veya ilgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin feshi durumunda ise NETİM KATILIMCISI ile ilgili tüm PRİM/ler ve diğer ödemeler, askıya alınacak veya feshin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daimi olarak NETİM e irat kaydedilecektir. Herhangi bir nedenle NETİM tarafından feshin ardından ilgili NETİM KATILIMCISI/ları bir daha herhangi bir şekilde NETİM KATILIMCISI olarak NETİM ile yeniden iş yapamazlar Takip Eğitimi ve NETİM KATILIMCISI Uyumluluk Şartı. Yukarıda ana hatlarıyla açıklanan her tür askıya alma veya fesih prosedüründen bağımsız olarak, ne tür yasaklanmış davranışların gerçekleşmiş olabileceği konusunda NETİM KATILIMCISI nın üst ekibiyle bilgilendirme amaçlı irtibat kurmak ve üst ekibe durumu gerektiği şekilde ele alması konusunda yardımcı olmak - askıya alma veya fesih garanti edilmiş olsun ya da olmasın - NETİM in Uyumluluk Departmanı nın bir uygulamasıdır Alt ekibinizle ilgili bir uyumluluk konusuna ilişkin bir üst ekip NETİM KATILIMCISI sı olarak sizinle irtibata geçilmesi halinde NETİM Uyumluluk Departmanı, siz veya ekibinize yapılması istenen düzeltici veya takip amaçlı eylemler konusunda önerilerde bulunacak ve alt ekibinizdeki bir sorunu, talep edildiği şekilde ele almak amacıyla bu önerileri uyguladığınızı kanıtlamanızı isteyebilecektir. Düzeltici eylemler arasında belirli bir konu veya sorun ile ilgili takip amaçlı eğitim veya yenileme 5 6

6 eğitimi ya da şirket iş kuralları ve/veya prosedürlerine ilişkin alt ekibinize e-posta veya bir başka şekilde göndereceğiniz uygun bir iletişim de yer alabilecektir ancak bunlarla da sınırlı olunmayacaktır. Bir üst ekip NETİM KATILIMCISI olarak NETİM Uyumluluk Departmanı nın bu şartın yerine getirilmesine ilişkin tüm taleplerine ve son uygulama tarihlerine uygun hareket etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Böylece alt ekibinizdeki NETİM KATILIMCISI/ları da NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ine uyumlu olacaklardır Zaman zaman NETİM, sahadaki tüm NETİM KATILIMCISI/ları na firmanın İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ini hatırlatan ve bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ile ilgili rehber bilgiler sunan e-postalar gönderebilecektir. NETİM KATILIMCISI/ları nın bu yazışmaları okumaları ve hem kendilerinin hem de alt ekiplerinin NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ine uyumluluklarını temin etmeleri gerekmektedir Gönüllü Fesih Prosedürü. NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi bir NETİM KATILIMCISI tarafından herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple feshedilebilir. Fesih eden NETİM KATILIMCISI veya yasal vasisi ya da hamisi, bizzat imzalamış olduğu fesih mektubunu aşağıdaki adrese göndermelidir: NETİM İletişim Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. Mehmet Özçelik İş Merkezi Ekinciler Caddesi, Ertürk Sokak, No: 5, Kat: 1 Beykoz (Kavacık) 34810, İstanbul NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin feshi, mektubun NETİM tarafından alınmasının ardından yürürlüğe girecektir. Fesih eden NETİM KATILIMCISI, feshin yürürlülük tarihinden üç (3) ay sonra bir NETİM KATILIMCISI olarak yeniden hizmet vermek amacıyla tekrar başvuruda bulunabilir ABONE/ler in Alınması ve Satılması. Hiçbir NETİM KATILIMCISI, aralarında diğer NETİM KATILIMCISI/ları nın da yer aldığı başka hiçbir kişi veya kuruluştan herhangi bir sebeple ABONE satın alamaz veya satamaz. Kendi adlarına gönderilen her tür izinsiz Telekom Hizmet Sözleşmesi için NETİM KATILIMCISI/ları sorumlu tutulacaktır Hayali Pozisyonlar. Bir NETİM KATILIMCISI, bir başka birey adına bir NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamayacaktır. Ayrıca bir NETİM KATILIMCISI, NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde yanlış veya geçersiz TC Kimlik Numarası belirtmeyecektir. Bir başka bireyin adının sahtekarlık amacıyla kullanılması veya hayali NETİM KATILIMCISI pozisyonlarının tesisi, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in ihlali anlamına gelecek olup SÖZLEŞME nin feshine ve aralarında suç duyurusunun da yer alabileceği başka olası cezalara yol açabilecektir Eşlerin Kaydedilmesi. NETİM, eşlerin NETİM KATILIMCISI olarak kaydı için iki farklı seçenek sunmaktadır: Eşler, bireysel NETİM KATILIMCISI pozisyonları için ayrı ayrı kaydolabilir Bir eş, ayrı bir alt ekip pozisyonunda diğerine bizzat SPONSOR luk yapabilir Çapraz kayıt ve istifleme İş Kuralları bireysel eş pozisyonlarına da uygulanmaktadır İstifleme. İstifleme, PRİM/ler i meşru olmayan bir şekilde tetiklemek veya bir alt ekip NETİM KATILIMCISI nın terfisini yine meşru olmayan yollardan sağlamak amacıyla NETİM KAZANÇ MODELİ nde ve/veya pazarlama sistemindeki sahte manipülasyondur. İstiflemeye örnek olarak, bir SPONSOR un ABONE/ler ini, ücretlendirmeyi tetiklemek amacıyla alt ekibindeki aktif olmayan bir NETİM KATILIMCISI (ABONE/ler le herhangi bir ilişkisi olmayan veya ilişkisi olduğunu bilmeyen) altına yerleştirmesini gösterebiliriz. İstiflemenin bir başka örneği de bir terfiyi tetiklemek amacıyla NETİM KATILIMCISI/ları nın bir alt ekibe manipülatif bir şekilde yerleştirilmesidir. İstifleme kesinlikle etik olmayan ve kabul edilemez bir davranış olarak görülmektedir ve bu nedenle de doğrudan ilgili olduğu tespit edilen tüm bireylerin NETİM KATILIMCISI pozisyonlarının ve SÖZLEŞME/ler inin feshini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan cezai önlemlere neden olabilir İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER e İhlallerinin Bildirilmesi. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları nın diğer NETİM KATILIMCISI/ları nı NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ine uygun hareket etmelerini sağlamada bir çıkarı vardır. Bir NETİM KATILIMCISI nın bir başka NETİM KATILIMCISI tarafından bir veya daha fazla sayıda NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER inin ihlal edildiği konusunda haberdar olması halinde kendisi, bizzat NETİM ile kimliğini belirtmeden veya belirterek irtibat kurabilir. Tüm isimler gizli tutulmaktadır REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 3. BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 3.1. İstihdam İlişkisi Olmaması. NETİM KATILIMCISI/ları, kendi iş faaliyetlerinden sorumlu olan ve NETİM in veya ORIS Telekom un çalışanları olmayan bağımsız ve serbest NETİM yüklenicileridir. NETİM KATILIMCISI nın pozisyonu, herhangi bir katılımcı, SPONSOR ve NETİM ya da herhangi bir NETİM iştiraki arasında bir işveren-işçi, temsilci, yasal ortaklık veya ortak girişim ilişkisi tesis ediyormuş gibi yorumlanmayacaktır NETİM i Bağlayıcı Kılma Yetkisine Sahip Olmama. Bir NETİM KATILIMCISI, işle ilgili herhangi bir sözleşmesel ilişkiye doğrudan ya da dolaylı olarak NETİM i dahil etmeyecektir. NETİM KATILIMCISI/ ları, NETİM veya iştirakleri namına ya da adına herhangi bir sözleşmeyi imzalayamaz, ofis alanı veya ekipmanı kiralamayaz, herhangi bir banka hesabı açamaz, kredi teminatı sunamaz, ciro edilebilir herhangi bir finansal aracı paraya dönüştüremez, alım veya satım yapamaz veya herhangi bir anlaşma düzenlemeyezler. Her bir NETİM KATILIMCISI, kendisinin NETİM ile ve/veya kendisinin faaliyetleriyle ilgili olan ya da bunlardan kaynaklanan her tür hak talebine, hasara veya yükümlülüğe karşı NETİM i ve üst şirketlerini, iştirakleri ve bağlı şirketlerini, görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve yüklenicilerini tazmin edecek, savunacak ve bunlardan hasar görmemelerini sağlayacaktır. NETİM KATILIMCISI/ları hiçbir şekilde NETİM in veya iştiraklerinin acentaları, yasal temsilcileri veya çalışanları olduğunu beyan etmeyecektir. NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM i veya iştiraklerini, görevlilerini, müdürlerini veya çalışanlarını yasal açıdan bağlayıcı kılma yetkisi yoktur NETİM KATILIMCISI Masrafları. Bağımsız yükleniciler olarak NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM in veya herhangi bir NETİM iştirakinin yönlendirmesi veya denetimi olmadan gerçekleştirdikleri kendi faaliyetlerinden ve kendi zaman seçimleri ve kendi sergiledikleri çalışmalardan ve ayrıca kendilerinin iş faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan her tür masraftan münhasıran kendileri sorumludur. Bu masraflar arasında bir işletmeyi çalıştırmak için gerekli ruhsat veya izinler, üstlenilen bir işin adının kullanımıyla bağlantılı yasal ücretler, telefon masrafları, kira, ürün tanıtımı ve tahakkuk etmiş diğer işletme veya organizasyon masrafları da yer almaktadır ancak bunlarla da sınırlı kalınmamaktadır Sosyal Güvenlik Kanunu. NETİM KATILIMCISI/ları bağımsız yükleniciler olup Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir Vergisi kanunları veya çalışanlara yönelik diğer her tür kanunun amaçları doğrultusunda NETİM in ve/veya ORIS Telekom un birer çalışanı olarak görülmemektedirler. 7 8

7 4. PRİM/LER VE PRİM ÖDEMELERİ 4.1. KAZANÇ MODELİ. ORIS KAZANÇ MODELİ, NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in ayrılmaz bir parçasıdır. SERBEST TEMSİLCİ, NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER belgesini dolayısı ile ORIS KAZANÇ MODELİ ni NETİM BAŞLANGIÇ PAKETİ ile birlikte alır. PRİM hakkedişleri ile ilgili kural ve şartlar bu KAZANÇ MODELİN de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. NETİM, bu KAZANÇ MODELİ ile ilgili şart ve kuralları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, yine bu NETİM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER de belirtildiği şekilde NETİM KATILIMCISI/ları na duyurulacaktır Ek PRİM/ler. NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nı teşvik etmek amacı ile KAZANÇ MODELİ nde belirtilen PRİM/ler dışında başka EK PRİM/ler de oluşturup bu EK PRİM/LER i de belirlediği esaslara göre NETİM KATILIMCISI/ları na ödeyebilir. Bu EK PRİM/ler, NETİM KATILIMCISI/ları için ek bir gelir olup bu PRİM/ler ile ilgili hesap ve ödeme esasları NETİM tarafından ayrıca belirlenecektir. NETİM bu EK PRİMLER i kaldırma, arttırma ve/veya oranlarını ve/veya hesaplama şekillerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu EK PRİM/LER in daha önceden ödenmiş olması NETİM KATILIMCISI/ları na ve/veya ALT TEMSİLCİ/ler ine müktesep bir hak bahşetmez PRİM Ödemleri. Tüm yapılacak PRİM ödemeleri ve KAZANÇ MODELİ nde belirtilen diğer tüm ödemeler, NETİM tarafından ilgili vergi ( stopaj ) kesintileri yapılarak sadece banka havalesi yolu ile yapılır. SERBEST TEMSİLCİ ye hiçbir şekilde nakit ve/veya elden ödeme yapılmaz NETİM KATILIMCISI na her ay yapılacak PRİM ödemesi, NETİM in çalışmayı belirlediği bankada, NETİM KATILIMCISI tarafından açılacak hesaba yapılcaktır. Bu hesap açılışlarında doğabilecek tüm masraflar NETİM KATILIMCISI na ait olacaktır PRİM ödemeleri, her ay ORIS TELEKOM tarafından ORIS TELEKOM un her bir ABONE için düzenlediği ve tahsil edilmiş olan telekomünikasyon hizmet faturası üzerinden KAZANÇ MODELİ ne göre hesaplanır Ödenmeyen, idari ve/veya hukuki takibe alınmış faturalar PRİM hesaplamalarının dışında tutulur Organizasyon Raporları. NETİM, her ay sonunda, NETİM KATILIMCISI/ları na alt ekip KATILIMCI/ lar ının ( ALT TEMSİLCİ ) ve her bir NETİM KATILIMCISI na ilişkin ORIS Telekom ABONE/ler inin sayısını da içeren bir rapor gönderecektir. NETİM KATILIMCISI bu rapor dışında ayrıca bu gibi başka bir rapor veya bilgi isteğinde bulunulması halinde bu rapor veya bilgiyi NETİM tarafından belirlenmiş bir ücret karşılığında NETİM Katılımcı Hizmetleri nden temin edilebilecektir. Bu tür aylık organizasyon raporları ayrıca NETİM Katılımcı Hizmetleri Programı nda da yer almakta olup bu raporlara internet üzerinden kendinize ait ORIS Serbest Temsilcisi Ana Sayfanızdan da erişilebilirsiniz NETİM KATILIMCISI, bu bilgilerin NETİM e özel ve gizli olduğunu ve NETİM KATILIMCISI na kesinlikle gizli bir şekilde iletildiğini kabul ve ikrar etmektedir. NETİM KATILIMCISI, bu bilgileri NETİM in lehine olan ve NETİM KATILIMCISI pozisyonunu yürütmeye yönelik amaçlar haricinde kullanmayacağını, çoğaltmayacağını veya dağıtmayacağını kabul etmektedir PRİM/ler e Uygunluk. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM tarafından yapılacak her tür PRİM veya diğer finansal ödemeleri almaya hak sahibi olabilmek için AKTİF statüsünde olmalı ve diğer şartlara uygunluğu devam etmelidirler. PRİM/ler i veya diğer finansal ödemeleri almak için gerekli NETİM KATILIMCISI uygunluk şartları, ORIS KAZANÇ MODELİ nde ve/veya burada yer alan hükümlerde belirtilmektedir. NETİM, kendi tercihi doğrultusunda ve mutlak kendi insiyatifi çerçevesinde PRİM/ler i ve/veya diğer her tür NETİM KATILIMCISI ücretini değiştirebilir NETİM tarafından ödenmekte olan birçok farklı PRİM bulunmaktadır BAŞLANGIÇ PRİMLERİ, gereken süre dahilinde asgari sayıdaki kişisel Telekom Hesabı nı ( ABONE ) ORIS Telekom a kaydetmiş ve KAZANÇ MODELİ nde belirtilen ilgili uygunluk şartlarını yerine getirmiş olan NETİM KATILIMCISI/ları na ödenen PRİM/ler dir İŞ KURUCU PRİMLERİ, ilgili uygunluk şartlarını yerine getirmiş olan NETİM Serbest Temsilcisi veya daha üst seviyede olup yeni SPONSOR olunan alt ekipteki NETİM KATILIMCISI/ ları na gereken süre dahilinde asgari sayıdaki kişisel Telekom Hesabı nı ( ABONE ) kaydetmelerinde yardımcı olarak bu NETİM KATILIMCISI/ları nın uygunlu şartlarını yerine getirerek ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ seviyesine ulaşmalarına yardım eden NETİM KATILIMCISI/ları na ödenen PRİM/ler dir LİDERLİK PRİMLERİ, herhangi bir Direktör seviyesinde olup NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi nin NETİM tarafından alındığı ve işleme konulduğu an itibariyle KAZANÇ MODELİ nde bu seviye için gösterilen asgari uygunluk şartlarını yerine getiren ve alt ekibindeki NETİM KATILIMCISI/ları nın da gereken süre dahilinde asgari sayıda Telekom Hesabı nı ( ABONE ) kaydettirmiş olduğu NETİM KATILIMCISI/ları na ödenen PRİM/ler dir AYLIK TELEKOM GELİRİ -- veya ATG -- belirli bir pozisyon için gerekli sayıda kişisel Telekom Hesabı ile uygunluk şartlarını yerine getirmiş olan NETİM KATILIMCISI/ları na aylık olarak ödenen ücrettir. ATG düzenlenmeden önce bir Telekom Hesabı ndan alınması gereken telekom hizmeti ücretinin ORIS Telekom tarafından tahsil edilmiş olması gerekir. ATG ödemesi, hizmete ilişkin bu ödemenin ORIS Telekom tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın ikinci Cuma gününde ödenecektir Bekleme statüsüne erişilen ayı takip eden yapılacak ödemeyi alabilmek için PRİM şartları için gereken tüm belgeler NETİM tarafından ayın son iş günü, mesai bitimine kadar teslim alınmış olmalıdır Ödeme Farklılıkları. Her tür ödeme farklılığı, doğru bir araştırmanın yürütülmesi amacıyla NETİM e yazılı olarak bildirilmelidir. Eksik ödemelerin yeniden düzenlenmesine yönelik tüm talepler yazılı olmalıdır. Gerekli görülmesi halinde yeniden düzenleme kırk beş (45) gün kadar sürebilmektedir Yönetim Ücretleri. Yönetici seviyesindeki (Direktör ve üzeri seviyelerdeki) NETİM KATILIMCISI/ ları ndan, ödeme, ekstre düzenlenmesi, NETİM Destek Hizmetleri ve bilimum diğer masraflar ile ilişkili olarak her yıl bir defaya mahsus olmak üzere NETİM tarafından belirlenecek bir YÖNETİM ÜCRETİ nakten ve defaten kesilecektir. Bu YÖNETİM ÜCRETİ, her yeni dönemde NETİM tarafından değerlendirilerek değiştirilebilir PRİM Ödemelerini ve/veya Telekom Hizmetinin Devrini Geciktirebilecek Sorunlar. NETİM aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan ödemelerin kaybından veya gecikmelerden sorumlu değildir: NETİM de NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin olmaması; NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin eksik veya yanlış doldurulması; NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin NETİM e geç teslim edilmesi; NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde NETİM KATILIMCISI veya SPONSOR kimlik numaralarının yanlış olması; NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde imza olmaması; NETİN KATILIMCISI nın NETİM deki kayıtlı adresinin değiştiğine dair yanlış bildirimde bulunulması; NETİM e güncelliğini yitirmiş formların gönderilmesi; TC Kimlik Numarası nın eşleşmemesi; 9 10

8 Yanlış ABONE numarası veya ABONE ile ilgili diğer bilgilerin eksik veya yanlış olması; Kayıtlı telekom hizmeti ABONE sine ilişkin eksik veya başarısız Üçüncü Şahıs Doğrulaması ve/veya Kalite Kontrolü; Kayıtlı telekom hizmeti ile ilgili ABONE nin yetersiz kredi doğrulaması; Telekom Hizmeti ABONE si Uygunluk Şartları. ORIS KAZANÇ MODELİ çerçevesindeki PRİM/ler ve kazanılan seviyelere ilerleme işlemlerinin tamamı aktif ve faturalanabilir ABONE/ler in teminine bağlıdır. Potansiyel bir telekom hizmeti ABONE si olabilmek için bir TC Kimlik Numarası nın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ve/veya sürücü ehliyeti gereklidir. Her bir ABONE hizmeti talep formunda ABONEyi temin eden NETİM KATILIMCISI nın adı ve NETİM Kimlik Numarası bulunmalıdır. NETİM KATILIMCISI/ları nı başka bir NETİM KATILIMCISI nın adını veya NETİM Kimlik Numarası nı kullanmaları veya bir başka NETİM KATILIMCISI adına Telekom Hizmeti Sözleşmesi düzenlemesi yasaktır İşletme ve Tüzel Kişilikler. NETİM tarafından yapılacak incelemeye ve verilecek onaya tabi olarak bir şahıs şirketi, ortaklık, limited şirket, vakıf veya anonim şirket de NETİM KATILIMCISI pozisyonuna sahip olabilir. Ancak hiçbir birey birden fazla NETİM KATILIMCISI pozisyonunda kişisel menfaat sahibi olamaz. Ayrıca NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin imzalanmasından önceki üç (3) takvim ayı içinde, bir şahıs şirketi, ortaklık, limited şirket, vakıf veya anonim şirket aracılığıyla bir NETİM KATILIMCISI pozisyonuna başvuran veya NETİM KATILIMCISI pozisyonuna sahip olan hissedarların, görevlilerin, müdürlerin, üyelerin, ortakların, yedieminlerin veya lehdarların (1) şahsen, (2) bir NETİM KATILIMCISI olan limited şirketin veya ortaklığın üyeleri ya da ortakları olarak, (3) bir NETİM KATILIMCISI pozisyonuna sahip olan bir başka kurumun hissedarı, görevlisi veya müdürü olarak veya (4) bir NETİM KATILIMCISI olan vakfın yediemini veya lehdarı olarak NETİM KATILIMCISI pozisyonunda bulunmasına izin verilmez Şirketler. Bir şirket veya tüzel kişilik olarak yeni bir NETİM KATILIMCISI olmak için veya NETİM KATILIMCISI statüsünü değiştirmek için NETİM e aşağıdaki evrakları vermelisiniz: Şirketin yetkili imza sahibince imzalanmış ve doldurulmuş bir NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi; Şirketin Vergi Levhası; Şirketin İmza Sirküleri; Şirketin Ticaret Sicil Kaydı ve şirket Ana Sözleşmesi nin bir sureti; Şirkette %9 dan fazla hisseye sahip şirket ortakları, hissedarları veya üyelerinin tamamının tam adları, adresleri ve TC Kimlik fotokopileri; Şirketin, NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni düzenlemesine izin veren şirket kararının veya şirket yetkilileri tarafından düzenlenmiş vekaletnamenin bir sureti ve Şirketin düzenlemiş olduğu ve en az 18 yaşında olan bir kişiyi şirketin faaliyetleri ve satışlarından sorumlu taraf olarak atadığı görevlendirme yazısı REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 5. STATÜNÜN KORUNMASI/DEĞİŞMESİ 5.1. İptal Edilmiş. NETİM KATILIMCISI pozisyonunun üç (3) aydan daha kısa bir süre önce iptal edilmiş olması halinde NETİM KATILIMCISI, NETİM KATLIMCI DESTEK HİZMETLERİ DEPARTMANI na yazılı talep göndermek suretiyle orijinal pozisyonunu yeniden etkinleştirebilir ancak yeni bir bireysel pozisyonda başlama veya şahıs şirketi, ortaklık, limited şirket, anonim şirket veya vakıf bünyesinde bir menfaat sahibi olmak suretiyle NETİM KATILIMCISI pozisyonuna katılma hakkı olmayacaktır. Bir NETİM KATILIMCISI pozisyonunun üç (3) aydan daha uzun bir süreyle iptal olmuş olması durumunda NETİM KATILIMCISI, KATLIMCI DESTEK HİZMETLERİ DEPARTMANI na yazılı talepte bulunarak ve ilgili NETİM KATILIMCISI şartlarını yerine getirerek yeni bir SPONSOR altında yeni bir pozisyona başlayabilir Aktiflik Şartı. PASİFLİK DURUMU, bir NETİM KATILIMCISI nın arka arkaya altı (6) ay boyunca yeni bir ORIS Telekom Hizmeti satmamış ve/veya yeni bir NETİM KATILIMCISI na SPONSOR olmaması durumunda ortaya çıkar. PASİF statüsündeki NETİM KATILIMCISI na herhangi bir PRİM ödemesi yapılmaz ve bu PRİM NETİM tarafından irat olarak kaydedilir. Bir NETİM KATILIMCISI pozisyonu PASİF statüde ise NETİM KATILIMCISI, yeni bir ORIS Telekom Hizmeti satarak ve/veya yeni bir NETİM KATILIMCISI na SPONSOR olarak orijinal pozisyonunu yeniden etkinleştirebilir. NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi süresince bu şekilde iki (2) defa PASİF statüsüne düşen bir NETİM KATILIMCISI, eski haklarını kaybeder ve ancak ilgili NETİM KATILIMCISI şartlarını yeniden yerine getirerek yeni bir SPONSOR altında yeni bir pozisyona başlayabilir Birden Çok Pozisyonu İşletme. Bir bireysel NETİM KATILIMCISI, herhangi bir şekildeki birden fazla NETİM KATILIMCISI pozisyonuna sahip olamaz, işletemez veya birden fazla NETİM KATILIMCISI pozisyonunda menfaat sahibi olamaz. Birden fazla pozisyonun işletilmesi halinde NETİM KATILIMCISI nın askıya alınması veya feshi olasılığı bulunmaktadır. Bir NETİM KATILIMCISI olarak birden fazla pozisyona sahip olma yasağından NETİM, ancak bir NETİM KATILIMCISI pozisyonunu verasetle veya vasiyetle alan bir NETİM KATILIMCISI olması hallerinde ve mutlak kendi takdiri çerçevesinde feragat edebilir. Bu tür bir feragat genel değil de özel olarak kabul edilecek olup sadece yasaktan feragat edilmiş NETİM KATILIMCISI na uygulanır Güncel İletişim Bilgilerinin Korunması. Bir NETİM KATILIMCISI nın NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi nde yer alan adres, NETİM KATILIMCISI nın ilgili tüm amaçlar doğrultusunda yazışma adresi olarak kabul edilecek olup bu şekilde belirtilen adres NETİM KATILIMCISI nın ikamet adresi olmalıdır. NETİM KATILIMCISI başvurusunda belirtilen yazışma adresinin diğer NETİM KATILIMCISI/ları nda kullanılan yazışma adresine benzer olması durumunda bu benzer adresi kullanan tüm NETİM KATILIMCISI/ları nın, NETİM in mutlak takdiri çerçevesinde, NETİM e ilave bilgi ve adres vermeleri gerekebilecektir. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM i arayarak veya aşağıdaki adreste NETİM e yazılı bildirimde bulunarak her tür adres, telefon numarası veya e-posta adresi değişikliğini bildirmeleri gerekmektedir: REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 11 12

9 NETİM İletişim Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. NETİM Destek Hizmetleri Mehmet Özçelik İş Merkezi Ekinciler Caddesi, Ertürk Sokak, No: 5, Kat: 1 Beykoz (Kavacık) 34810, İstanbul 5.5.Bir katılımcının adresindeki değişikliği NETİM e bildirmemesi nedeniyle teslim edilemeyen bir postanın NETİM e geri dönmesi halinde ilgili NETİM KATILIMCISI, PASİF statüye alınır Miras Kalan veya Vasiyet Olunan Pozisyonlar. Bir NETİM KATILIMCISI nın pozisyonu yerel kanunlar çerçevesinde miras kalabilir veya vasiyet olunabilir. Miras kalan veya vasiyet olunan bir pozisyonu devretmek için merhum NETİM KATILIMCISI nın varlıklarına ilişkin vasiyetini tenfiz eden kişi, NETİM e aşağıdaki bilgileri vermelidir Merhum NETİM KATILIMCISI nın ölüm belgesinin tasdikli bir sureti; NETİM KATILIMCISI pozisyonunun mülkiyetini etkileyen hükümlerin belirtildiği vasiyetnamenin bir sureti ile birlikte bu vasiyetin kabul edildiğine dair kanıt veya mirası belirleyen mahkeme kararının tasdikli bir sureti; Merhum NETİM KATILIMCISI nın varlıklarına ilişkin vasiyetini tenfiz eden görevlinin adının belirtildiği, tarihi, devir işleminin yürürlülük tarihinden en fazla altmış (60) gün sonrasına kadar olan, Tasdikli Vasiyetname Yazısı; Merhum NETİM KATILIMCISI nın varlıklarına ilişkin vasiyetini tenfiz eden görevli ile birlikte bu varlıkları devralan kişi tarafından imzalanmış, eksiksiz olarak doldurulmuş Satış / Devir Sözleşmesi ve NETİM KATILIMCISI pozisyonuna hak sahibi olan kişi veya kurum için düzenlenmiş ve devralan tarafından imzalanmış, eksiksiz bir şekilde doldurulan NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi Pozisyonun Satışı/Devri veya NETİM İŞİ nin Devri. NETİM in (mutlak tercihi ve takdiri doğrultusunda) yazılı onayına tabi olmak kaydı ile bir NETİM KATILIMCISI, NETİM KATILIMCISI pozisyonunu bir bireye, ortaklığa, vakfa veya şirkete satabilir ya da devredebilir. NETİM in yazılı onayını takiben devralan yeni NETİM KATILIMCISI nın NETİM ile NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni imzalamış ve bu başvurunun ve ilgili SÖZLEŞME nin NETİM tarafından onaylanmış olması gerekir. Bir NETİM KATILIMCISI pozisyonunun satışı mülkiyet değişikliği olarak tanımlanacak olup satışın tamamlanmasının ardından NETİM KATILIMCISI pozisyonunda NETİM KATILIMCISI pozisyonunu satan kişinin artık hiçbir mali menfaati kalmayacaktır. Devir işlemi, devrin tamamlanmasının ardından NETİM KATILIMCISI pozisyonunda mali menfaat sahibi olan lehdarın adı ve/veya kimlik numarasıyla NETİM KATILIMCISI pozisyonunun değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bazı devir örnekleri şunlardır: bir eşten diğerine devir; bir şahıstan bir şirkete veya ortaklığa devir ya da tam tersi. Tüm bu örneklerde devreden, devir işleminin ardından bir mali menfaat/mülkiyet menfaatine sahip olur. NETİM KATILIMCISI pozisyonunun satış veya devirlerinin inceleme ve onay süreci, NETİM tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda NETİM gerekli gördüğü, aralarında pozisyonu satan/devreden NETİM KATILIMCISI nın gönderdiği İŞLEM ÜCRETİ ödemesinin ve de ilgili belgelerin tamamının NETİM tarafından almasının ardından başlar. İŞLEM ÜCRETİ, NETİM KATILIMCISI pozisyonunun satış/devir anında bulunduğu terfi seviyesine göre NETİM tarafından belirlenir ve satıcı veya devreden tarafından NETİM e aşağıdaki şekilde nakten ve defaten ödenir: Pozisyon Satışı ve Devir İşlem Ücretleri Temsilci: Direktör: Türk Lirası Türk Lirası Yönetici Direktör: Kıdemli Direktör: Türk Lirası veya 3 aylık ATG (hangisi daha yüksek tutardaysa) Türk Lirası veya 3 aylık ATG (hangisi daha yüksek tutardaysa) 5.8. NETİM yukarıda belirtilen İŞLEM ÜCRETİ ni kendi insiyatifine göre değiştirme hakkını saklı tutar Bir NETİM KATILIMCISI nın Yetersizliği Halinde Devir. Bir NETİM KATILIMCISI nın faaliyetlerini yürütmek konusunda yetersiz hale gelmesi veya faaliyetlerini yürütememesi ve NETİM KATILIMCISI nın NETİM İŞİ ni en yakın akrabasının yürütmek istemesi halinde NETİM, aşağıdaki tıbbi ve hukuki belgeleri talep eder: NETİM KATILIMCISI nın durumunu ve NETİM pozisyonunu etkin bir şekilde yönetemeyeceğini ana hatlarıyla açıklayan tıbbi belgelerin tasdikli bir sureti; NETİM KATILIMCISI pozisyonunun mülkiyetini etkileyen hükümleri içeren, yaşayan kişinin düzenlemiş olduğu vasiyetin bir sureti veya yasal vasi statüsünü belirleyen bir mahkeme kararının tasdikli sureti Bu belgeler alındıktan ve incelendikten sonra NETİM, kendi mutlak takdiri doğrultusunda, NETİM KATILIMCISI işinin mülkiyetini belirlenen en yakın akrabaya devretme hakkına sahiptir. Bu durumda NETİM in yazılı onayını takiben devralan yeni NETİM KATILIMCISI nın NETİM ile NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklığı Sözleşmesi ni imzalamış ve bu başvurunun ve ilgili SÖZLEŞME nin NETİM tarafından onaylanmış olması gerekir NETİM KATILIMCISI Programının İkinci Şahısça Satın Alınması. NETİM, NETİM Hizmetleri Programı nın veya ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ ni programı alan NETİM KATILIMCISI haricindeki bir kişi tarafından satın alınmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Bir NETİM KATILIMCISI na ait NETİM Hizmetleri Programı nın veya ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ nin bir başka tarafça (SPONSOR u olan NETİM KATILIMCISI veya bir başka NETİM KATILIMCISI dahil) satın alınması, her iki tarafın veya taraflardan herhangi birinin NETİM KATILIMCISI pozisyonunun feshine neden olabilir. Hiçbir NETİM KATILIMCISI, işe başlaması amacıyla NETİM Hizmetleri Programı pozisyonu ve/veya NETİM Ana Sayfası için potansiyel bir NETİM KATILIMCISI na para veremez veya potansiyel NETİM KATILIMCISI na herhangi bir ücret veya geri ödeme vaadinde bulunamaz REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 6. TANITIM İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER 6.1. Genel Yönergeler. NETİM in tanıtım uygulması çerçevesinde (1) NETİM i yeni potansiyel NETİM KATILIMCISI/ları na tanıtmak amacıyla NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI nın önceden onaylanmış yöntemler ile tanıtımını yapmak ile (2) ABONE/ler veya telekom hizmet satışı için tanıtım yapmak, ki bu tanıtım yasaktır, arasındaki farkı anlamanız önemlidir Basitçe anlatmak gerekirse, NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nın ABONE/ler için veya telekom satışı için tanıtım yapmasına izin vermemektedir ve bu amaçla ABONE/ler toplamak için tanıtım yapmayı da yasaklamaktadır. İnsanları telekom hizmeti için ikna ediyor gibi görünen veya fiyatları ya da teklifleri tanıtan hiçbir tanıtımı (örnek: el ilanları, broşürler, e-postalar, vb.) lütfen hazırlamayın

10 6.3. Öte yandan, NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM i potansiyel NETİM KATILIMCISI/ları na tanıtmak amacıyla yapılan tanıtımlara izin verilmektedir, ancak bu gibi tanıtımların içeriği ve şeklinin önceden NETİM tarafından onaylanması gerekir NETİM, ORIS Telekom ile birlikte deneyim ve bilgiyi esas alan bir başarı sistemi geliştirmiş ve NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM İŞİ ni tamamen desteklemek amacıyla da pazarlama, tanıtım malzemeleri ve etkinlikleri oluşturmuştur. Bir NETİM KATILIMCISI olarak başarılı olabilmek için başka hiçbir pazarlama malzemesi veya etkinliğine ihtiyaç yoktur. Bu yönergelere uygun hareket etmemek, NETİM KATILIMCISI pozisyonunun askıya alınmasına veya SÖZLEŞMESİ nin feshine neden olabilir NETİM ve ORIS İşinizin Tanıtımını Yapmanız için Yönergeler. NETİM in kurumsal ekibi kendisini sizinle birlikte çalışmaya adamıştır. Böylece bir yandan kendinizi, NETİM i ve ORIS Telekom u korurken öte yandan da aradığınız tanıtım etkisini elde edebilirsiniz. Bu amaçla, NETİM ve ORIS işinizin tanıtımını hem etik açıdan uygun hem de etkili bir şekilde nasıl yapacağınız konusunda size yardımcı olacak oldukça kullanışlı bir liste hazırladık. Neleri yapabilirsiniz: Yaratmış olduğunuz TÜM tanıtım malzemelerini (basılı, çevrimiçi, vb.) NETİM e adresinden onaylanmak üzere göndermelisiniz. NETİM İN CEVAP VERMESİ İÇİN LÜTFEN 72 SAAT SÜRE TANIYIN. Malzemelerinizi, potansiyel kişileri heyecan verici bir iş fırsatını değerlendirmeye cezp etmek üzere yoğunlaştırın. Tüm tanıtım malzemelerinizde kendinizi açıkça bir ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ olarak tanıtın. Yarattığınız her tür malzemede sade onaylanmış ORIS Telekom logosunu kullanın. NETİM ile ilgili olarak sadece NETİM şirketi tarafından verilen bilgileri kullanın. Basit kelimeler ve ifadeler kullanın - verdiğiniz mesajın okuyucunun kafasını karıştırmadığından emin olun. Mesajınızda dürüst, açık ve doğru olun. Yeni katılımcı edinme çalışmalarınızda sadece onaylanmış ORIS İş Sunumu nu kullanın. Para tasarruf etmeye yönelik tüm atıflarda ORIS FIRSATI nın bir faydası da gösterilmelidir, sadece telekom hizmeti değil. İYİYE ÖRNEK: Para kazanın ve ABONE/ler in de tasarruf etmesine yardımcı olun. İYİYE ÖRNEK: ABONE/lerin, telekom faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı olun. İYİYE ÖRNEK: İnsanlara telekom faturalarından nasıl para kazanabileceklerini ve tasarruf edebileceklerini kendi yaptığınız gibi gösterin. KÖTÜYE ÖRNEK: Faturanızdan ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenin. Neleri yapamazsınız? ABONE toplamak veya fiyatların tanıtımını yapmak amacıyla herhangi bir tanıtım malzemesi oluşturmayın. ABONE tanıtımı malzemelerine yönelik bu yasak tüm NETİM KATILIMCISI/ları na yöneliktir. Ürün ve tanıtım bilgileri değişebileceğinden herhangi bir tanıtımda her zaman veya asla gibi kesin ifadeler kullanmayın. Herhangi bir hizmette veya üründe belirli herhangi bir tasarruf miktarı veya aralığından bahsetmeyin ve fiyat garantisinde bulunmayın. Vaatte bulunmayın veya vaatte bulunmaya benzer bir ifade kullanmayın. Başka herhangi bir şirketin veya ürünlerinin adını veya logosunu kullanmayın. Açık bir yazılı onayı olmadan bir başka kişinin ismini veya resmini kullanmayın (halkın tanıdığı herhangi bir kişinin, ABONE nin veya NETİM organizasyonunuzdaki başka herhangi bir kişinin adı da dahil). Herhangi bir rakibi, diğer operatörü, diğer Hizmet Sağlayıcı yı, şirketi veya kişiyi aşağılamayın veya küçük düşürmeyin. Herhangi bir videoyu, broşürü veya başka herhangi bir malzemeyi diğer NETİM KATILIMCISI/ları na satmak amacıyla hazırlamayın. Kendi NETİM İş Sunumu nuzu oluşturmayın. Herhangi bir TV, radyo veya açık hava panosunda NETİM ve/veya ORIS Telekom u kullanarak tanıtım yapmayın Kullanımınız için oluşturulmuş her tür tanıtımın, herhangi bir biçimde yayınlanmadan önce NETİM kurumsal ekibince onaylanmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Neye izin verilip neye verilmediği konusunda sorularınız varsa lütfen sorularınızı adresine gönderin. NETİM in pazarlama malzemeleriyle ilgili İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ine uygun hareket edilmemesi, NETİM KATILIMCISI SÖZLEŞME nizin feshine dek varan disiplin uygulamalarına neden olabilir Dikkatli Tanıtım. Telekomünikasyon ve sosyal pazarlama, çeşitli kanunlarca düzenlenen oldukça yüksek profile sahip iki sektördür. İş fırsatlarının tanıtımının yapılmasıyla ilgili kanunlara uygun hareket etmek kendi sorumluluğunuzdadır. Kendi oluşturduğunuz herhangi bir tanıtımı ve/veya sunumu yapmadan önce bir avukata danışmalısınız Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri. Kanunlar, sahibinin izni alınmaksızın telif haklı bir malzemenin kullanılmasını, çoğaltılmasını, sergilenmesini, değiştirilmesini, dağıtılmasını veya çalıştırılmasını yasaklamaktadır. Telif haklı malzemeler arasında broşürler, kitaplar, dergi makaleleri, basılı tanıtımlar, televizyon tanıtımları, radyo yayınları, internet yayınları, video kasetler, televizyon programları, bilgisayar yazılımları, müzikler, fotoğraflar, resimler, oyuncaklar ve daha birçok malzeme olabilir. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın bu gibi malzemeleri asla kullanmayın. Internetteki resimlerin ve yazılı malzemelerin telif hakkıyla korundukları varsayılmalıdır ve bu nedenle de izin alınmaksızın ticari amaçlarla veya tanıtım amaçları doğrultusunda kullanılamazlar. Bir işaretinin veya bir başka telif hakkı bildiriminin var olmamasının ilgili malzemenin telif hakkıyla korunmadığı anlamına gelmediğini unutmayın. Diğer şirketlerin ve ürünleri ve hizmetlerinin isimleri ve logoları da genelde ticari marka veya hizmet markası olup önceden izin alınmaksızın asla kullanılmamalıdırlar ABONE Edinme ve Kayıt. NETİM, esasen bir NETİM İŞİ ne başlarken her bir NETİM KATILIMCISI na verilen ORIS BAŞARI PLANI Eğitim ve Çalışma kitabında ana hatlarından bahsedilen ilişki -- veya sıcak pazarlama -- tekniklerine yoğunlaşan bir sosyal pazarlama ve doğrudan satış şirketidir. NETİM, herhangi bir zamanda ABONE edinmek amacıyla tanıtım yapılmasını veya herhangi bir soğuk pazarlama tekniği kullanılmasını yasaklamaktadır. Soğuk pazarlama, NETİM KATILIMCISI ile hiçbir kişisel, iş, sosyal veya tanışıklık ilişkisi olmayan ABONE/ler i ve/veya ALT TEMSİLCİ/ler i rastgele esasına göre edinmeye yönelik her tür pazarlama faaliyetidir. Soğuk 15 16

11 pazarlamaya örnek olarak toplu tanıtım, satın alınan iş fırsatları, ticari fuarlar, kapıdan kapıya satış, ( telemarketing olarak da bilinen) tele pazarlama, el ilanı dağıtımı, otomatik telefonla arama, vb. gösterilebilir. Yeni katılımcı kaydetmek veya ABONE edinmek amacıyla tele pazarlama ve hızlı arama (rastgele veya otomatik telefon arama) kullanımı kesinlikle yasaktır Her ne kadar yasaklanmış olmasalar da yeni NETİM KATILIMCISI edinmek amacıyla satış fırsatı oluşturma programlarını da içeren soğuk pazarlama teknikleri, bir NETİM KATILIMCISI nın sosyal pazarlama çalışmaları için pahalı ve etkisiz olabileceğinden NETİM KATILIMCISI nın motivasyonunu da olumsuz olarak etkileyebilir. Soğuk pazarlama yöntemiyle yeni NETİM KATILIMCISI edinme çalışmalarında herhangi bir malzemenin, senaryonun, tanıtımın, literatürün, videonun, sesin, vb. kullanılması öneriliyorsa NETİM in tanıtım ve pazarlama malzemeleriyle ilgili İş Kuralları takip edilmelidir. Ayrıca herhangi bir ticari fuarda, sergide, vb. alanda ABONE edinme çalışmaları için de önceden Uyumluluk Departmanı nın onayı alınmalıdır NETİM ayrıca herhangi bir zamanda NETİM KATILIMCISI/ları arasında ABONE alımı/satımını veya devrini de yasaklamaktadır NETİM Kimliğinin Kullanılması. NETİM KATILIMCISI/ları nın herhangi bir zamanda veya herhangi bir şekilde NETİM ile olan ilişkilerini NETİM KATILIMCISI veya ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ haricinde bir şekilde tanımlamaları ve kendilerini bu şekilde tanıtmaları kesinlikle yasaktır. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM in verdiği ve onayladığı malzemeler haricinde hiçbir yerde NETİM in veya NETİM ile ilişkili kurumların, bağlı şirketlerin veya iştiraklerin herhangi birisinin ticari markalarını, logolarını, adlarını veya telif haklı malzemelerini kullanmayacaklardır. Bu gibi müseccel malzemelerin yetkisizce kullanılması veya çoğaltılması kesinlikle yasak olup kanuni cezalara tabi olacaktır Bir katılımcının veya NETİM KATILIMCISI pozisyonunun isimlendirilmesinde, NETİM KATILIMCISI/ları tarafından kullanılan herhangi bir tesisin, eğitim merkezinin, ofisin veya toplantı mekanının adında NETİM veya ORIS kelimesi geçiyorsa aynı zamanda Yeni Katılımcı veya ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ ifadesi de geçmelidir ve bu isim, NETİM ile ilgili faaliyetlerle bağlantılı olarak her zaman kullanılmalıdır NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nın telefona, arayan kişilerin NETİM in veya iştiraklerinin ofisini aradıkları şeklindeki bir kanıya kapılmalarına neden olacak şekilde yanıt vermelerine izin vermemektedir. NETİM KATILIMCISI/ları nın özellikle telefona yanıt verirken NETİM veya ORIS Telekom kelimelerini kullanmaları veya NETİM in veya ORIS Telekom un adının bir başka şeklini kullanmaları yasaktır NETİM veya ORIS İş Fırsatının ve Ürünlerinin Sunulması. NETİM veya ORIS İş Sunumu nun senaryosu, NETİM KATILIMCISI/ları nı NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI nı yasalara uygun bir şekilde açıkça ve kolayca sunmaları için tasarlanmıştır. NETİM KATILIMCISI/ları, tüm eğitim oturumlarında ve iş sunumlarında sadece kurumsal malzemelerin kullanılacağını anlamakta ve kabul etmektedirler. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI hakkında yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaklardır. NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI nı potansiyel NETİM KATILIMCISI/ları na sunarken sadece NETİM tarafından yayınlanan ve SPONSOR luk amaçları doğrultusunda NETİM KATILIMCISI nın kullanımına sunulan bilgiler ve rakamlar kullanılabilecektir. Diğer yazılı veya sözlü gelir tahminlerinin, NETİM KATILIMCISI PRİM ödemelerinin ve tüm diğer gelir potansiyeli sunumlarının kullanımı kesinlikle yasaktır. ORIS Telekom veya NETİM tarafından hiçbir gelir garantisinde veya herhangi bir kar ya da başarı güvencesinde bulunulmamış olup hiçbir NETİM KATILIMCISI tarafından da bu tür bir garanti veya güvence verilmeyecektir. Ayrıca bir bireyin NETİM KATILIMCISI olarak yürüttüğü faaliyetlerinden elde edilen her tür mali başarı da sadece ORIS Telekom ve NETİM tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin fiili satışıyla ilişkili olacaktır. Elde edilen her tür başarı da tamamen NETİM KATILIMCISI nın kendi çalışmalarına, taahhüdüne ve becerisine bağlı olacaktır İş sunumu senaryosundan, eğitimden veya bunlarla ilişkili şirket materyallerinden her tür sapma, aleyhinizde ve/veya NETİM aleyhinde hukuki muamelelere neden olabilir. NETİM in bu gibi herhangi bir ihlalden haberdar olması halinde NETİM in (1) NETİM KATILIMCISI nın bir aylık komisyon ödemesinin irat olarak kaydedilmesinin veya (2) tüm PRİM/ler in ve diğer ödemelerin irat olarak kaydedilmesiyle birlikte NETİM KATILIMCISI pozisyonunun askıya alınması veya SÖZLEŞME sinin feshedilmesinin de aralarında bulunduğu ancak bunlarla sınırlı olunmayan çeşitli eylemlerde bulunma hakkı olacaktır. NETİM, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER e uyumluluğu temin maksadıyla NETİM KATILIMCISI iş sunumlarını ve eğitimlerini düzenli olarak denetlemektedir. NETİM, bu denetimlerle bağlantılı olarak kayıt cihazları kullanacak olup tüm NETİM KATILIMCISI/ları bu belge ile bu denetime ve ORIS İş Sunumu nun ve eğitim toplantılarının banda kaydedilmesine razı olduklarını belirtmektedirler Telekom Hizmetlerini Pazarlama. ABONE/ler i kaydederken NETİM KATILIMCISI/ları, ilgili telekom hizmetleriyle ilişkili masraflar ve seçeneklerin tümü hakkında bilgi vermenin yanısıra ORIS Telekom ve düzenleyici kurumlarca zorunlu kılınan açıklamalarda da bulunacaktır. Yapılacak açıklamalar ve telekom sektöründeki kısıtlamaların kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için üst yöneticicileriniz ile irtibata geçebilirsiniz. ABONE/ler in telekom ihtiyaçlarına yönelik en iyi hizmeti seçmelerine yardımcı olmak amacıyla NETİM KATILIMCISI/ları nın ABONE/ler inin bu ihtiyaçlarını anlamaları önemlidir ABONE Gizliliği. Bir kişinin, kişisel bilgilerinin kullanımını engelleme, hizmetimizin temel bir unsurudur. NETİM KATILIMCISI/ları, ABONE bilgilerinin koruyucusu olmakla görevlendirilmişledir. Bir NETİM KATILIMCISI, kayıt sürecinde ORIS Telekom ABONE si tarafından verilmiş (veya ABONE nin abonelik sürecinde açıkladığı) herhangi bir bilgiyi veya ABONEye hizmetlerin pazarlanması için NETİM tarafından verilmiş herhangi bir ABONE bilgisini herhangi bir şekilde kullanamayacaktır. Bir ABONE nin gizlilik endişelerine uygun hareket etmede temerrüde düşülmesi halinde NETİM KATILIMCISI pozisyonunun feshine dek varan disiplin işlemleri uygulanabilecektir. Kanunlar, NETİM in ve NETİM KATILIMCISI/ları nın gizli bilgileri başkalarına açıklamasını yasaklamaktadır Pazarlama Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması. NETİM, NETİM in veya ORIS Telekom un ticari markalarını, logolarını, adlarını veya müseccel bilgilerini içeren her tür yetkisiz pazarlama malzemesinin NETİM KATILIMCISI/ları tarafından oluşturulmasını, dağıtılmasını veya kullanılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Pazarlama malzemeleri, aralarında tanıtımların, broşürlerin, video kasetlerin, el ilanlarının, afişlerin, bayrakların, internet sitelerinin, sunum malzemelerinin, kıyafetlerin, bina tabelalarının, Internet/video günlüklerinin, vb. nin de bulunduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan her tür basılı, yayınlanan veya çevrimiçi iletişim şeklinde tanımlanmaktadır. Yetkisiz (ve bu nedenle de yasaklanan) pazarlama malzemeleri arasında Katılımcı nın oluşturduğu ve (1) ORIS Telekom un veya NETİM in ürünlerine, planlarına, ücretlerine veya KAZANÇ MODELİ ne herhangi bir bileşenine atıfta bulunan, (2) tasarruflar, ücretler veya fiyatlandırma hakkında açıkça ya da dolaylı olarak herhangi bir iddia veya garantide bulunan, (3) açıkça ya da dolaylı olarak kazanç hesaplamaları sunan, (4) NETİM i açıkça ya da dolaylı olarak bir istihdam fırsatı olarak gösteren veya (5) diğer NETİM KATILIMCISI/ları na satılmak üzere üretilmiş malzemeleri içermektedir NETİM KATILIMCISI/ları için ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları, ilave aylık bir ücret karşılığında bir ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası na abone olma hakkına sahiptirler. ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası, NETİM KATILIMCISI/ları nın ORIS Telekom un ürünlerini ve hizmetlerini Internet üzerinden pazarlamalarına ve ayrıca yeni ORIS Telekom ABONE/ler ini ve yeni NETİM KATILIMCISI/ları nı elektronik ortamda kaydetmelerine imkan tanıyan, NETİM KATILIMCISI nın kendi performansı, PRİM ve kazancı ile ilgili bilgilere erişebildiği, ALT TEMSİLCİ/ler inin performansını, kendi ABONE/ler inin aktiflik durumunu da takip edebildiği kişiye özel bir çevrimiçi internet sayfasıdır. NETİM KATILIMCISI/ları veya adresinde bulunan 17 18

12 NETİM in kurumsal internet sitesi aracılığıyla bir ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası için kaydolabilirler. Tüm ORIS Ana Sayfası adresleri ve ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası nın internet adreslerinin tüm alt alan adları tamamen ORIS Telekom a aittir NETİM KATILIMCISI/ları için Internet Tanıtımcılığı İş Kuralı. NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI nı tanıtmak amacıyla onaylanmış tanıtımları (arama motorları aracılığıyla SPONSOR olunan bağlantılar gibi) internete koymalarına izin vermektedir. Ancak SPONSOR olunan bağlantılarda NETİM veya ORIS Telekom un tescilli herhangi bir ticari markası, logosu, adı veya telif haklı malzemesi olmamalı ve bu bağlantılar, pazarlama malzemelerinin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak NETİM in yayınlamış olduğu İş Kuralları na da harfiyen uymalıdırlar. NETİM KATILIMCISI/ ları nın NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI veya ORIS Telekom un ürünleri ve hizmetleri için siparişleri veya satış fırsatlarını almak amacıyla herhangi bir üçüncü şahıs Internet sitesini kullanması yasaktır. NETİM, bu gibi tanıtımların veya bağlantıların yer alacağı herhangi bir özel internet sitesine (veya NETİM haricindeki internet sitelerine yönelik URL lere) izin vermeyecektir. Sadece NETİM tarafından onaylanmış olan tanıtımlar ve SPONSOR olunan bağlantılar olarak kullanılabilir. NETİM, NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI nı desteklemek amacıyla onaylanmamış herhangi bir çevrimiçi tanıtımın kullanımını veya herhangi bir çevrimiçi video aracılığıyla herhangi bir NETİM veya ORIS Telekom internet sitesi adresinin (URL) veya bir NETİM veya ORIS Telekom URL nin alt alan adının kullanımını yasaklamaktadır. Tüm tanıtım malzemeleri, kullanılmadan önce adresine gönderilmeli ve onaylanmalıdır Sosyal Ağ Siteleri. NETİM KATILIMCISI/ları nın sosyal ağ sitelerinde (Facebook, Tweeter, MySpace, LinkedIn, vb.) yayınladıkları yayınların ALT TEMSİLCİ edinme ve/veya NETİM İŞ FIRSATI nı tanıtma ile ilgili olmaları kaydıyla bu gibi sitelerde mesaj yayınlamalarına izin verilmektedir. NETİM KATILIMCISI/ları nın sosyal ağ sitelerinde herhangi bir şekilde ORIS Telekom adını kullanmaları, ABONE/ler için tanıtım yapmaları veya hizmet ücretlerini yayınlamaları YASAKTIR Toplu E-posta / İstenmeyen E-posta Gönderme. NETİM KATILIMCISI/ları nın ORIS Telekom ABONE/ler ini veya yeni NETİM KATILIMCISI/ları nı ikna etmek amacıyla istenmeyen toplu e-posta göndermesi veya yayın yapması kanunlar, kurallar ya da yönetmelikler çerçevesinde yasaklanan başka herhangi bir şekilde e-posta göndermesi yasaktır. Forum mesajları veya elektronik postaların sahtelerinin hazırlanmasının, bir üçüncü şahsın Internet alan adının yetkisizce kullanılmasının, telif haklı veya ticari markalı malzemelerin yetkisizce kullanılmasının veya bir mesajın çıkış noktası ya da kaynağının bir başka şekilde yanlış beyan edilmesinin de aralarında yer aldığı ancak bunlarla sınırlı olmayan sahtekarca davranışlar kesinlikle yasaktır. Zincir mektup gönderme kesinlikle yasaktır. Bu iş kuralının herhangi bir bölümünün ihlal edilmesi, bir NETİM KATILIMCISI nın NETİM pozisyonunun askıya alınması veya SÖZLEŞME sinin feshine yol açmasının yanısıra kanunlarca öngörülen cezalara da yol açabilir Nakit veya Parasal Teşvikler. NETİM, katılımcı veya ABONE edinilmesini etkileme yöntemi olarak alt veya üst ekipteki organizasyon üyelerine nakit para veya parasal nitelikli teşvikler, promosyonlar, ödüller veya PRİM/ler teklif edilmesine kesinlikle izin vermemektedir. NETİM ayrıca yeni NETİM KATILIMCISI edinmek amacıyla nakit para veya parasal nitelikli teşviklerin, promosyonların, ödüllerin veya PRİM/ler in kullanılmasına da izin vermemektedir. Bunun yerine NETİM, her bir katılımcının NETİM İŞİ ne başladığında almış olduğu ORIS eğitim ve pazarlama malzemelerinde ana hatları belirtilen özel satış modeline bağlı kalarak ORIS Telekom a ABONE ve yeni NETİM KATILIMCISI/ları edinmesini desteklemektedir Etkinlikler. NETİM, hem profesyonelce hem de dürüst bir şekilde doğru olarak düzenlendiğinde değerli birer eğitim aracı oldukları kanıtlanmış olan ORIS İŞ FIRSATI Toplantıları, ORIS Akademisi ve Özel İş Resepsiyonları nın uygulanmasını desteklemektedir. Bu gibi etkinliklerin asıl amacı, ORIS İŞ FIRSATI hakkında ve bir NETİM KATILIMCISI olarak nasıl başarılı olunacağına dair daha fazla eğitim vermektir. Hiçbir durumda bir toplantıya veya toplantıda verilen eğitime katılmak, bu etkinliği düzenleyen SPONSOR/lar a ilave bir gelir akışı yaratmamalıdır. Tüm etkinlikler, her zaman kar amacı gütmeyen faaliyetler olarak sunulmalıdır. NETİM, bu kayıtların incelenmesini dönemsel olarak talep edebilir. NETİM, kendi mutlak takdiri çerçevesinde, bu iş kuralına uygunluğu temin maksadıyla herhangi bir etkinliğe katılabilir ve denetleme yapabilir ve bu denetlemelerle bağlantılı olarak da kayıt cihazları kullanabilir. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları bu belge ile NETİM tarafından herhangi bir etkinliğin denetlenmesine ve banda alınmasına muvafakat vermektedirler Medya Etkileşimleri. Tüm TV, radyo ve basılı medya ilişkileri, sadece NETİM in ve ORIS Telekom un Halkla İlişkiler Departmanı nca yürütülecektir. NETİM KATILIMCISI/ları nın medya ile irtibat kurmaları, içeriğinde NETİM in veya ORIS Telekom un yer aldığı beyanlarda bulunmaları veya mülakatlar vermeleri yasaktır. Sadece NETİM ve ORIS Telekom un Halkla İlişkiler departmanının ve üst düzey yöneticilerinin ORIS Telekom ve NETİM adına basın üyelerine konuşma yetkisi bulunmaktadır. Bir medya üyesinin, NETİM in herhangi bir unsuru hakkında görüşmek amacıyla bir NETİM KATILIMCISI ile irtibat kurması halinde NETİM KATILIMCISI, herhangi bir görüşte bulunmadan veya görüşme yapmadan ilgili kişiyi NETİM ve ORIS Telekom un Halkla İlişkiler departmanına yönlendirmelidir. ORIS Telekom ve NETİM, medya ile kendi mutlak takdirleri çerçevesinde etkileşim içinde bulunma hakkını saklı tutmaktadırlar NETİM Malzemelerinin Çevirisi. NETİM, NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM ile ilgili herhangi bir malzemeyi başka dile çevirmelerini kesinlikle yasaklamaktadır. Yalnış bir çevirinin bir ABONE nin telekom sektöründe kısıtlamaların kaldırılmasından faydalanabilmesini olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde ORIS Telekom, NETİM ve/veya NETİM KATILIMCISI/ları cezalara maruz kalabilir Düzenleyici Kurumlara Atıflar. NETİM KATILIMCISI/ları, ABONE/ler in ve potansiyel ABONE/ler in ORIS Telekom un yasal izni hakkındaki sorularına cevap verirken çok dikkatli olmalıdırlar. ABONE/ ler den ve potansiyel ABONE/ler den gelebilecek olası sorular hakkında dikkatli davranmanıza yardımcı olması için lütfen bir sonraki sayfadaki örnekleri inceleyiniz. İşte, KABUL EDİLEMEYECEK beyanlara birkaç örnek: Örnek 1: ORIS Telekom işi yapmadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personelinin ORIS Telekom un programını/fiyatlarını onaylaması gerekiyor. Bu da bu işin meşru olduğunu gösteriyor. Bu beyanın yanıltıcı olmasının nedeni nedir? Herhangi bir düzenleyici kurum perakende ürünleri tasdik etmez, ORIS Telekom un sunduğu ürünlere, programlara, fiyatlara, pazarlama malzemelerine veya tanıtımlara bakmaz. Düzenleyici kurumun tasdiği sadece perakendecinin iş yapmak için gerekli yönetimsel, teknik, mali ve ABONE korumasına yönelik yetkinliğinin olup olmadığını ve düzenleyicinin operasyonel şartlarını karşılayıp karşılayamayacağını ele alır. Örnek 2: ORIS Telekom un fiyatları, BTK tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle rakiplerden daha düşük ücretler sunabiliyoruz. Bu beyanın yanıltıcı olmasının nedeni nedir? Tekrar belirtmek gerekiyor ki, hiçbir düzenleyici kurum, ORIS Telekom un fiyatlarını gözden geçirmemekte veya onaylamamaktadır. Düzenleyici tasdik, ORIS Telekom un telekomünikasyon piyasasında faaliyet göstermek üzere kaydolduğu/onaylandığı anlamına gelmektedir. İşte KABUL EDİLEBİLECEK beyana örnek: ORIS Telekom, ilgili tüm düzenleyici kurumlara kaydolmuş ve tasdiklenmiş bir Telekomünikasyon Hizmet Sağlayıcısı dır. Yani ORIS Telekom lisans sahibi olarak tüm ülke sınırları içerisinde telekomünikasyon hizmetleri verme ve iş yapma yetkisi vardır Diğer Medyalarda Tanıtım. NETİM, tüm NETİM KATILIMCISI/ları nın (statüsü veya pozisyonu ne olursa olsun) ORIS Telekom un veya NETİM in herhangi bir unsurunun tartışılması amacıyla herhangi 19 20

13 bir televizyon veya radyo yayını (canlı veya banttan), tanıtım, internet yayını, video günlüğü veya bir başka toplu multimedya forumu oluşturmalarını, kullanmalarını veya bunlara katılmalarına izin vermemektedir Televizyon ve radyo yayınları gibi toplu tanıtımlar oldukça maliyetli olabilir ve yatırım getirisi açısından da etkin olmayan pazarlama şekillerindendir. Bu tanıtım çeşitleri, ağızdan ağza tanıtımın sistematik şekilde kopyalanmasından faydalanan sosyal pazarlamanın ve doğrudan satışın ruhuna ve başarısı kanıtlanmış geçmişine uygun değildir. Ayrıca düzenleyici kurumların cezalarına maruz kalma riski de bulunmaktadır. Kasıtlı olsun ya da olmasın yanlış ya da yanıltıcı tanıtımlar, düzenleyici kurumlardan ciddi cezalar alabilmektedir. Bu cezalar da bu gibi tanıtımlardan elde edilebilecek her tür mali kazancı ortadan kaldırabilmektedir Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER de belirtilen tanıtımlarla ilgili yönergelere uygun hareket edilmemesi, NETİM KATILIMCISI SÖZLEŞME sinin feshine dek varan disiplin eylemlerine maruz kalmanıza neden olabilir Tele Pazarlama ve Posta ile Satış Programları. NETİM KATILIMCISI/ları ABONE/ler ini ne onaylanmamış tanıtım veya literatür yoluyla ne de bir başka ürün veya fırsatla bağlantılı olarak elde edemez, eğitemez veya bu konuda ABONE/ler ine talimat veremezler. ABONE/ler i ve/veya NETİM KATILIMCISI/ları nı ( telemarketing olarak da bilinen) tele pazarlama yöntemlerini kullanarak elde etmek veya ABONE/ler i posta listeleri kullanarak temin etmek kesinlikle yasak olup bu kuralı ihlal eden NETİM KATILIMCISI, pozisyonunun feshine dek varan disiplin eylemlerine maruz kalabilir. Bu yasak, doğrudan posta kampanyalarını, toplu e-posta mesajlarını ve istenmeyen postaları ve/veya günlükleri de içermektedir. NETİM KATILIMCISI/ları NETİM KATILIMCISI edinmek amacıyla toplu posta listelerini sadece bu tür kullanımın NETİM in tanıtımla ilgili İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER inde belirtilen yönergelere uygun olması halinde kullanabilirler Elektronik İletişim. NETİM ve/veya ORIS İŞ FIRSATI ile ilgili olarak NETİM KATILIMCISI/ları tarafından yapılan tüm elektronik iletişimler açık, dürüst ve eksiksiz olmalıdır, ki böylece iletişimin gönderildiği kişi kendisine ne önerildiğini tam olarak bilebilsin. Gerçek olmayan, yanıltıcı, aldatıcı, mübalağalı veya asılsız iddialar içeren iletişimlere müsamaha gösterilmeyecektir. NETİM KATILIMCISI/ ları nın elektronik iletişimle ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uygun hareket etmeleri zorunludur. Bir NETİM KATILIMCISI, elektronik iletişim yoluyla faaliyette bulunmasının kanunlarla yasaklandığı herhangi bir pazarda bu tür faaliyetlerde bulunamaz REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 7. HUKUKİ KONULAR 7.1. Uyumluluk ve Mutabakat. NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin imzalanması, NETİM KATILIMCISI nın bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in yanısıra ilgili şart ve koşulları ve KAZANÇ MODELİ ni de kabul ettiğinin ve bunlara uygun hareket etmekte mutabık olduğu anlamına gelir. Burada maddelendirilen İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in tamamını içeren NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin herhangi bir hükmünü ihlal eden herhangi bir NETİM KATILIMCISI nın pozisyonu NETİM tarafından derhal askıya alınabilir veya feshedilebilir. Fesih, NETİM KATILIMCISI nın tüm haklarını iptal eder ve ihlal(ler)in doğrulanmasının ve ihlalde bulunan NETİM KATILIMCISI na NETİM tarafından bildirim yapılmasının ardından yürürlüğe girer Herhangi bir fesih durumunda, NETİM KATILIMCISI, fesihin geçerli olduğu tarihden itibaren, NETİM ile arasında olan SÖZLEŞME kapsamındaki bayilik ilişkisinden doğan tüm temsil ve haklarını, gelecek gelir paylaşım ve PRİM haklarını yitireceğini, bu PRİM/ler in daimi olarak NETİM e irat kaydedileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder NETİM KATILIMCISI pozisyonu askıya alınmış veya feshedilmiş olan bir NETİM KATILIMCISI nın başka herhangi bir NETİM KATILIMCISI pozisyonunda herhangi bir menfaat sahibi olması yasaktır. NETİM KATILIMCISI/ları, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER i de içeren NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve yasaların çakışması ilkesine bakılmaksızın yönetileceğini kabul etmektedirler Tadilatlar. Yaşayan bir pazarlama programının kanunlardaki veya ekonomik koşullardaki değişikliklerle uyumlu olmaya devam edebilmesi için NETİM KATILIMCISI/ları NETİM in mutlak kendi takdiri çerçevesinde NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi Şart ve Koşulları nı, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER i, dolayısı ile ORIS KAZANÇ MODELİ ni ve ABONE hizmetleri ile ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tuttuğunu da kabul ve ikrar etmektedirler. Tadilat bildirimleri, NETİM internet sitesinde yayınlanacak olup değişiklikler yasalarda aksine bir hüküm olmadıkça duyuruda bildirilen tarihde yürürlüğe girecektir (YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ). Yürürlüğe girmelerinin ardından bu tadilatlar NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin bağlayıcı bir parçası olacaklardır. Herhangi bir tadilatın yürürlüğe girmesinin ardından NETİM, NETİM KATILIMCISI pozisyonunuza devam etmeniz veya PRİM/ler i kabul etmeniz, NETİM in duyurduğu değişikliği 30 gün içinde yazılı bir bildirimde bulunarak özellikle reddetmediğinizde ilgili tadilatı da kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden NETİM KATILIMCISI ilgili NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi ni derhal sonlandırabilir. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM in ve ORIS in Kurumsal Ana Sayfası nda, NETİM in yazılı litaratüründe, NETİM tarafından resmi pazarlama malzemelerinde bir başka şekilde yayınlanan her tür tadilatın düzenli olarak incelenmesinden ve takip edilmesinden sorumludurlar Feragat. NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde veya bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER de belirtilen herhangi bir şart veya koşuldan feragat edildiğine dair yazılı bir belge olmadıkça bu şart ve koşullardan feragat edildiği varsayılmayacaktır. Ayrıca bu şart ve koşulların herhangi birinden herhangi bir zamanda feragat edilmesinin diğer şart veya koşulların herhangi birinden de feragat edildiği ve aynı şart ve koşullardan daha sonraki bir zamanda da feragat edileceği anlamına gelmeyeceği kabul edilmektedir Tazminat. Her bir NETİM KATILIMCISI, bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in veya NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin veya burada bahsi geçen ya da NETİM in düzenlediği başka herhangi bir belgenin ihlaline neden olan eylem veya davranışlardan kaynaklanan her tür hak talebine, zarara, yükümlülüğe ve vekalet ücretlerinin de dahil olduğu masraflara karşı NETİM i ve bağlı şirketlerini ve diğer iştiraklerini savunacağını, bunlardan zarar görmemesini sağlayacağını ve hatta gerekir ise tazmin edeceğini de kabul etmektedir Ayrılabilirlik. Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in veya NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi nin veya burada bahsi geçen ya da NETİM in düzenlediği başka herhangi bir belgenin geçersiz olduğunun beyan edilmesi halinde, NETİM in tercihine göre diğer hükümler yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecektir. Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ile NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin başka herhangi bir bölümü arasında bir çakışma olması durumunda bu NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi muteber kabul edilecektir SPONSOR İhtilafları. NETİM, SPONSOR belirlemelerini içeren ihtilaflarda arabuluculuk yapmayacaktır. NETİM, NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nde ilk seferinde ismi yer alan kişiyi SPONSOR olarak takdir etmektedir. NETİM, SPONSOR luk uygulamalarını gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır

14 7.9. REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 8. ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ ANA SAYFASININ ŞART VE KOŞULLARI 8.1. Tüm NETİM KATILIMCISI/ları, ilave aylık bir ücret karşılığında bir ORIS Serbest Temsilcisi Ana Sayfası na abone olma hakkına sahiptirler. ORIS Serbest Temsilcisi Ana Sayfası, NETİM KATILIMCISI/ ları nın ORIS Telekom un ürünlerini ve hizmetlerini Internet üzerinde pazarlamalarına ve ayrıca yeni ORIS Telekom ABONE/ler ini ve yeni NETİM KATILIMCISI/ları nı elektronik ortamda kaydetmelerine imkan tanıyan, NETİM KATILIMCISI nın kendi performansı, PRİM ve kazancı ile ilgili bilgilere erişebildiği, alt KATILIMCI/lar ının performansını, kendi ABONE/ler inin aktiflik durumunu da takip edebildiği kişiye özel bir çevrimiçi internet sayfasıdır. NETİM KATILIMCISI/ları veya adresinde bulunan NETİM in kurumsal internet sitesi aracılığıyla bir ORIS Serbest Temsilcisi Ana Sayfası için kaydolabilirler. Tüm NETİM ve ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfa adresleri ve ORIS Ana Sayfası nın internet adreslerinin tüm alt alan adları tamamen ORIS Telekom a aittir NETİM, NETİM İŞ FIRSATI nı pazarlamak amacıyla arama motorlarından elde edilen SPONSOR lu bağlantılar gibi onaylanmış tanıtımları NETİM KATILIMCISI/ları nın internete koymasına izin vermektedir. Ancak SPONSOR lu bağlantılarda NETİM in veya ORIS Telekom un herhangi bir tescilli ticari markası, logosu, adı veya telif haklı malzemesi bulunamaz ve bu SPONSOR lu bağlantılar, NETİM in Pazarlama Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması adıyla yayınlanmış olan İş Kuralları na da harfiyen uymak zorundadırlar. NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM ve ORIS İŞ FIRSATI veya ORIS Telekom ürün ve hizmetleri için sipariş veya satış fırsatlarını almak amacıyla herhangi bir üçüncü şahıs Internet sitesini kullanmaları yasaktır NETİM KATILIMCISI/ları, kendi ana sayfalarını internet arama motorlarına kaydettirebilirler. NETİM KATILIMCISI/ları, bir başkasının ticari markası veya hizmet markası olan veya bir başkasının elinde tuttuğu bir telif hakkını veya bir başka kanuni hakkı ihlal eden herhangi bir terimi, Ana Sayfalarını bir arama motoruna kaydettirirken kullanamazlar. NETİM KATILIMCISI/ları, tekil arama motorlarınca uygulanan kural ve yönetmelikleri kabul etmelidirler. NETİM, bir NETİM KATILIMCISI nın kaydolabileceği herhangi bir arama motoruyla herhangi bir şekilde iştirak ilişkisi içinde değildir. NETİM KATILIMCISI, ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ Ana Sayfalarının kullanımına ilişkin NETİM in İş Kuralı, ABONE olan NETİM KATILIMCISI/ları nın Ana Sayfa kayıt sürecinde kabul etmeleri gereken ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ Ana Sayfası Kullanım Şartları nda belirtilmektedir NETİM in veya ORIS Telekom un kurumsal internet sitelerinde bulunan görüntüler ve herhangi bir sayfanın düzeni/tasarımını oluşturan herhangi bir metnin içeriği de dahil olmak üzere herhangi bir NETİM veya ORIS Telekom ticari markası, logosu veya müseccel bilgisi, NETİM in önceden yazılı onayı alınmaksızın kullanılamaz. Yukarıda belirtilenler haricinde bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER, NETİM in, iştiraklerinden herhangi birinin veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir patentini, ticari markasını, telif hakkını veya müseccel hakkını bir NETİM KATILIMCISI na vermemektedir NETİM KATILIMCISI/ları sadece NETİM ve ORIS Kurumsal Ana Sayfalarını tanıtmak amacıyla Internet e onaylanmış tanıtımlar yapabilirler. NETİM, bu gibi tanıtımların veya bağlantıların yer alacağı herhangi bir özel internet sitesine (veya NETİM ve ORIS Telekom haricindeki internet sitelerine yönelik URL lere) izin vermeyecektir. Sadece NETİM tarafından onaylanmış olan tanıtımlar ve SPONSOR olunan bağlantılar olarak kullanılabilir. NETİM, NETİM ve ORIS İŞ FIRSATI nı desteklemek amacıyla onaylanmamış herhangi bir çevrimiçi tanıtımın kullanımını veya herhangi bir çevrimiçi video aracılığıyla herhangi bir NETİM veya ORIS Telekom internet sitesi adresinin (URL) veya bir NETİM veya ORIS Telekom URL sinin alt alan adının kullanımını yasaklamaktadır. Tüm tanıtım malzemeleri, kullanılmadan önce adresine gönderilmeli ve onaylanmalıdır ORIS Telekom ve NETİM tarafından sunulan internet siteleri ( Internet Siteleri ) ve bunların içeriği, ORIS Telekom un fikri mülküdür. Bu gibi internet sitelerini kullanmak suretiyle bu internet sitelerinin her tür kullanıcısı, bu kullanım şartları ve koşullarını okuduğunu, anladığını ve bunlara uyacağını ve bunlara bağlı kalacağını kabul etmektedir NETİM ın sağladığı bir kişisel ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası haricinde NETİM KATILIMCISI/ ları nın Internet teki SPONSOR lu bağlantıları NETİM veya ORIS İŞ FIRSATI için sipariş veya satış fırsatı temin etmek amacıyla kullanması yasaktır Internet Siteleri nin kullanımı, kanunların çakışması veya kanunların seçilmesi kurallarına bakılmaksızın her yönden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir. Sadece ulusal mahkemelerin bu şart ve koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan her tür ihtilaf üzerinde münhasır yargılama yetkisi olacaktır. NETİM ve ORIS Telekom, kendisinin ve/veya bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin şirket adı, logosu, ticari markası, hizmet markası, iş yöntemi ve telif haklı malzemelerdeki tüm müseccel hakları saklı tutmaktadır. Bu İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER e uymak suretiyle NETİM KATILIMCISI/ları, (1) NETİM in müseccel malzemelerini, NETİM in İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER inde izin verilen ya da önceden NETİM tarafından onaylanan şekiller haricinde kullanmayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, değiştirmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını veya sergilemeyeceklerini ve (2) herhangi bir NETİM KATILIMCISI nın ORIS Telekom veya NETİM ürünleri ve/veya hizmetleriyle ilgili olarak geliştirmiş olduğu her tür malzemedeki tüm mülkiyet haklarını devredeceklerini kabul etmektedirler Bu ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası Şart ve Koşulları, NETİM Doğrudan Satış Başvuru Formu ve İş Ortaklık Sözleşmesi ne açıkça ve atıfta bulunmak suretiyle dahil edilmiştir. Bu Şart ve Koşulları kabul etmek suretiyle NETİM KATILIMCISI/ları, burada ve NETİM Doğrudan Satış Sözleşmesi nin diğer bölümlerinde yer alan ve aralarında İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER in ve KAZANÇ MODELİ nin de bulunduğu tüm hükümleri okuduklarını, anladıklarını ve gönüllü olarak bunları kabul ettiklerini ikrar ederler Bilgilerinize Erişme. NETİM KATILIMCISI/ları herhangi bir zamanda kişisel bilgi türlerini tespit edebilir ve yanlış olan kişisel bilgilerini değiştirebilir. Bu tür talepleriniz için lütfen KATILIMCI DESTEK HİZMETLERİ ile irtibat kurun İptal. ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfanızı iptal etmek isterseniz bunu KATILIMCI DESTEĞİ ni arayarak yapabilirsiniz NETİM Ana Sayfaları için üyelik kaydı yıllık yapılmakta olup NETİM kısmi aylık ücret iadesinde bulunmamaktadır. Ayrıca bir ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası hesabı, faturalama konusunda üç kere başarısız girişimde bulunulmasının ardından askıya alınabilecek veya sonlandırılabilecektir. Bir NETİM KATILIMICISI olarak statüsü iptal edilmiş, feshedilmiş veya askıya alınmış ise bu durum, ilişkili her tür ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası Sözleşmesi nin de kendiliğinden feshine yol açacaktır Feragat. NETİM İN VE ORIS TELEKOM UN KURUMSAL ANA SAYFALARINDA YER ALAN BİLGİLERİN TAMAMI, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ VERİLMEKTEDİR. NETİM, ORIS TELEKOM VE TEDARİKÇİLERİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BU HİZMETİN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU GİBİ HER TÜR DOLAYLI GARANTİ DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK 23 24

15 ÜZERE HER TÜR KOŞULA İLİŞKİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. Hiçbir durumda ORIS Telekom, NETİM veya iştiraklerinden herhangi biri, bu gibi hasarların gerçekleşme olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsalar dahi ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası Şart ve Koşulları ndan, herhangi bir NETİM internet sitesinden, Hizmetler den veya bu ORIS Serbest Temsilci Ana Sayfası Şart ve Koşulları ile ilgili herhangi bir yükümlülükten kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan kullanım kaybı, veri kaybı, kar kaybı veya iş kaybı ile sonuçlanan her tür hasar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel, cezai, arız, dolaylı veya şart bağlı hiçbir hasardan yükümlü olmayacaktır Doğruluk. NETİM, herhangi bir NETİM ve/veya ORIS internet sitesinde yayınlanan herhangi bir bilginin doğruluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. NETİM, mümkün olan en doğru bilgileri vermek için elinden gelen çabayı sergileyecektir ancak bu bilgilerin hatasız olacağına dair bir garanti veya teminat vermemektedir. NETİM KATILIMCISI/ları, NETİM ve/veya ORIS internet sitelerine virüs gibi diğer kullanıcılar için zararlı olabilecek herhangi bir malzemeyi sokmamak için azami özeni göstereceklerini ve imkanları dahilinde tüm tedbirleri alacaklarını kabul ve taahhüt etmektedirler REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 9. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 9.1. ABONE: ORIS Telekom un telekomünikasyon hizmetlerini kullanan gerçek veya tüzel kişiler (bu döküman içerisinde MÜŞTERİ olarak da anılmaktadır) AKTİFLİK ŞARTI: Bir NETİM KATILIMCISI nın arka arkaya altı (6) ay boyunca en az bir ORIS Telekom Hizmeti satmış ve/veya yeni bir NETİM KATILIMCISI na SPONSOR olmuş olması durumu ALFA İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET A.Ş.: Ekinciler Caddesi, Ertürk Sokak, Mehmet Özçelik İş Merkezi, No:5 Kat:1, Beykoz (Kavacık)/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, resmi lisanslar çerçevesinde bireysel ve/veya kurumsal ABONE/ler ine ORIS Telekom ticari markası ile ses, data, xdsl gibi telekomünikasyon ( telekom ) hizmetleri sunan tüzel kişilik ALT TEMSİLCİ: ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ/ler inin coğrafi bir bölge veya belli bir ORIS Telekom hizmet sınıfının pazarlanmasına ilişkin tek satıcılık mahiyetinde olmadan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmak kaydı ile ilgili ticari teamüller dairesinde, dilediği sayıda bulduğu ve/veya SPONSOR olduğu, BAŞVURU su NETİM tarafından kabul edilmiş olan yeni ORIS SERBEST TEMSİCİSİ BAŞVURU: Yeni ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ adayının SÖZLEŞME konusu faaliyetleri yerine getirmek üzere NETİM DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU FORMU VE İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ni imza altına alması EK PRİM/LER: NETİM in, NETİM KATILIMCISI/ları nı teşvik etmek amacı ile KAZANÇ MODELİ nde belirtilen PRİM/ler dışında oluşturduğu ilave PRİM/ler İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER: Bu dökümanda belirtilen iş kuralları ve prosedürlerin tümü (bu döküman ve SÖZLEŞME içerisinde KURALLAR olarak da anılmaktadır) KAZANÇ MODELİ: PRİM hakkedişleri ile ilgili kural ve şartların ayrıntılı olarak belirtildiği döküman KURALLAR: Lütfen İŞ KURALLARI VE PROSEDÜLER e bakınız MÜŞTERİ: ORIS Telekom un telekomünikasyon hizmetlerini kullanan gerçek veya tüzel kişiler (bu döküman içerisinde ABONE olarak da anılmaktadır) NETİM: Lütfen NETİM İLETİŞİM PAZARLAMA HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ye bakınız NETİM DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU FORMU VE İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ: Ekinciler Caddesi, Ertürk Sokak, Mehmet Özçelik İş Merkezi, No:5 K:1, Beykoz (Kavacık)/İstanbul adresinde faaliyet gösteren NETİM İletişim Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ arasında imza altına alınmış olan SÖZLEŞME (bu döküman içerisinde SÖZLEŞME olarak da anılmaktadır) NETİM İLETİŞİM PAZARLAMA HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.: Ekinciler Caddesi, Ertürk Sokak, Mehmet Özçelik İş Merkezi, No:5 K:1, Beykoz (Kavacık)/İstanbul adresinde faaliyet göstererek, ALFA İletişim Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin kurumsal ve/veya bireysel ses, data, xdsl gibi telekomünikasyon hizmetlerinin doğrudan ve/veya alt temsilci teşkilatı ile satış ve pazarlanmasına ilişkin bayilik ve temsil ilişkilerinin düzenleyen Doğrudan Satış kanalı (bu döküman içerisinde NETİM olarak da anılmaktadır) NETİM İŞİ: NETİM KATILIMCISI olarak NETİM Doğrudan Satış kanalı içerisinde yapılan pazarlama ve satış faaliyetleri NETİM KATILIMCISI: NETİM Doğrudan Satış Başvuru ve İş Ortaklık Sözleşmesini imzalayarak BAŞVURU sunu yapmış ve bu BAŞVURU su NETİM tarafından onaylanmasını takiben NETİM tarafından pazarlaması ve satışı yapılan hizmetlerin ve/veya ürünlerin, yasalara, İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER e uygun, etik ve profesyonel bir şekilde pazarlanması ve satışı faaliyetlerini yürüten gerçek ve/veya tüzel kişiler (bu döküman içerisinde veya SÖZLEŞME de ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ ve/veya SERBEST TEMSİLCİ olarak da anılmaktadır) NETİM KATILIMCI HİZMETLERİ: NETİM KATILIMCISI/lar nın NETİM İŞİ ile ilgili çeşitli konularda bilgi alabildiği danışma hattı (bu döküman içerisinde KATILIMCI DESTEK HATTI olarak da anılmaktadır) NETİM KİMLİK NUMARASI: BAŞVURU su NETİM tarafından kabul edilmiş olan NETİM KATILIMCISI na NETİM tarafından verilmiş ve sadece ilgili NETİM KATILIMCISI na ait olan ve yine sadece ilgili NETİM KATILIMCISI tarafından kullanılabilecek üç (3) harf ve yedi (7) rakkamdan oluşan (örnek: XYZ ) NETİM kimlik numarası (bu döküman içerisinde SERBEST TEMSİLCİ KİMLİK NUMARASI veya ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ KİMLİK NUMARASI olarak da anılmaktadır) NETİM UYUMLULUK DEPARTMANI: NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM İŞİ ile ilgili SÖZLEŞME ve İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER ine uyumluluğunu değerlendiren firma içi çalışma birimi NETİM VE ORIS KURUMSAL ANA SAYFALARI: NETİM ve ORIS Telekom a ait (www.oristelekom. com ve gibi fakat sadece bu adresler ile sınırlı olmayan) kurumsal internet siteleri ORGANİZASYON RAPORLARI: NETİM KATILIMCISI/ları nın aylık performaslarının değerlendirildiği, PRİM hakkedişleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve NETİM tarafından hazırlanan aylık performans raporları ORIS AKADEMİSİ: ORIS Telekom a ait hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik Doğrudan Satış yöntemlerinin anlatıldığı eğitim programı ORIS BAŞARI PLANI: NETİM İŞİ nde başarılı olabilmek için NETİM tarafından önerilen ve NETİM KATILIMCISI/ları nın takip etmesi gereken çalışma modeli ORIS BAŞARI PLANI EĞİTİM VE ÇALIŞMA KİTABI: NETİM tarafından, NETİM KATILIMCISI/ları na yardımcı olmak amacı ile hazırlanmış olan, içinde ORIS BAŞARI PLANI nı ile ilgili eğitim çalışmasının da yer aldığı ve anlatıldığı eğitim ve çalışma kitabı

16 9.24. ORIS BAŞLANGIÇ PAKETİ: İçinde NETİM KATILIMCISI/ları nın NETİM İŞİ ne başlarken ihtiyaçları olan ORIS BAŞARI PLANI EĞİTİM VE ÇALIŞMA KİTABI, ORIS KAZANÇ MODELİ, İŞ KURALLARI VE PROSEDÜRLER, ORIS FIRSATI EL KİTAPÇIĞI, gibi tüm sunum, tanıtım, çalışma ve eğitim materyallerinin yer aldığı başlagıç paketi ORIS İŞ FIRSATI: ORIS Telekom hizmetlerinin NETİM Doğrudan Satış kanalı ile pazarlanması ve satışı (bu döküman içerisinde FIRSAT olarak da anılmaktadır) ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ: Lütfen NETİM KATILIMCISI na bakınız ORIS SERBEST TEMSİLCİ ANA SAYFASI: NETİM KATILIMCISI/ları nın ORIS Telekom un ürünlerini ve hizmetlerini internet üzerinden pazarlamalarına ve ayrıca yeni ORIS Telekom ABONE/ler ini ve yeni NETİM KATILIMCISI/ları nı (ALT TEMSİLCİ/ler ini) elektronik ortamda kaydetmelerine imkan tanıyan, NETİM KATILIMCISI nın kendi performansı, PRİM ve kazancı ile ilgili bilgilere erişebildiği, ALT TEMSİLCİ/ler inin performansını, kendi ABONE/ler inin aktiflik durumunu da takip edebildiği kişiye özel çevrimiçi internet sayfası ORIS TELEKOM: Resmi lisanslar çerçevesinde bireysel ve/veya kurumsal ABONE/ler ine telekomünikasyon hizmetleri sunan ALFA İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret A.Ş. nin ticari markası PASİFLİK DURUMU: Bir NETİM KATILIMCISI nın arka arkaya altı (6) ay boyunca yeni bir ORIS Telekom Hizmeti satamaması ve/veya yeni bir NETİM KATILIMCISI na SPONSOR olamaması durumu PRİM: NETİM KATILIMCISI nın, NETİM İŞİ nde, KAZANÇ MODELİ nde belirtilen şart ve koşullara göre elde ettiği kazanç SERBEST TEMSİLCİ: Lütfen NETİM KATILIMCISI na bakınız SERBEST TEMSİLCİ ADAYI: NETİM Doğrudan Satış Başvuru ve İş Ortaklık Sözleşmesi ni imzalayarak NETİM e BAŞVURU sunu yapmış ve bu BAŞVURU su henüz NETİM tarafından onaylanmamış gerçek ve tüzel kişiler (bu döküman içerisinde ADAY olarak da anılmaktadır) SERBEST TEMSİLCİ KİMLİK NUMARASI: Lütfen NETİM KİMLİK NUMARASI na bakınız SPONSOR: NETİM İŞİ nde ALT TEMSİLCİ bulan gerçek veya tüzel NETİM KATILIMCISI SÖZLEŞME: Lütfen NETİM DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU FORMU VE İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ne bakınız SÖZLEŞME YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ: SÖZLEŞME nin NETİM tarafından imzalandığı ve NETİM ile ORIS SERBEST TEMSİLCİSİ arasında bağlayıcı nitelik kazandığı tarih TELEKOMÜNİKASYON ( TELEKOM ) HİZMETLERİ: ALFA İletişim Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin ORIS Telekom ticari ünvanı ile sunduğu ses, data, adsl gibi Telekomünikasyon Sektörü ile ilgili hizmetlerin tümü YÖNETİM ÜCRETİ: Yönetici seviyesindeki (Direktör ve üzeri seviyelerdeki) NETİM KATILIMCISI/ ları ndan, ödeme, ekstre düzenlenmesi, NETİM Destek Hizmetleri ve bilimum diğer masraflar ile ilişkili olarak her yıl bir defaya mahsus olmak üzere NETİM tarafından belirlenen hizmet bedeli REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR REZERVE EDİLMİŞTİR 27 28

17 Netim İletişim Pazarlama Hizm. Tic. A.Ş. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:5 K:1 Mehmet Özçelik İş Mrk Beykoz/İstanbul T F / Çağrı Merkezi: Ref. No : 0612_OM_ISKVP_01

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORGANİZASYON Spina Bifida nın önlenmesi ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Spina Bifida Derneği yararına İzmir Alaybey Lions

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim:

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim: GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2015 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Detaylı

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu MOBİLTRON+ GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM VE DESTEK HIZMET PAKETI SÖZLEŞMESI (Bundan böyle "MOBİLTRON +GARANTİ SÖZLEŞMESİ" olarak

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. TTNET A.Ş. nin ( İşletmeci ) 1000 Mbps ve altı hızlarda Metro Ethernet İnternet Devresi nde

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ AMAÇ Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve asistan doktor olan tıp doktorlarını yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için desteklemektir. BAŞVURU KOŞULLARI 1.

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini,

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini, İş Ortaklığı Yayıncı Süreç Sözleşmesi Madde 1. Taraflar ve Tanımlar Bir tarafta MARKMOST sitesi işleteni MARKmost Bilgi Teknolojileri A.Ş ile (Bundan böyle MARKMOST olarak anılacaktır, diğer tarafta İş

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 23 Haziran 2014 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi

Detaylı

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) abonesi olan mevcut tüzel veya

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

K Y Ä N I C A R E B A Ğ L I L I K P R İ M İ

K Y Ä N I C A R E B A Ğ L I L I K P R İ M İ K Y Ä N I C A R E B A Ğ L I L I K P R İ M İ GİRİŞ Kyäni Müşterilerini şirketimize olan bağlılıklarından dolayı ödüllendirmek için geliştirilen ve sektörde bir ilk olan, Kyäni Care adını verdiğimiz bağlılık

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Amaç

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Denetleme ve Belgelendirme Yönetmeliği Sayfa: 1 / 7

Denetleme ve Belgelendirme Yönetmeliği Sayfa: 1 / 7 Sayfa: 1 / 7 1. Genel Hükümler 1.1. Denetim ve Belgelendirme Yönetmelikleri, 3D INCERTA tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri için geçerlidir. 3D INCERTA tarafından sunulan hizmetler ayrıca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı

Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı 2014 SUNU İÇERİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM (Türkiye de Faaliyet Göstermek İsteyen

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı