NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ ANKARA

2

3 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BA LIĞI: Nanobilim ve Nanoteknoloji: Ülke Güvenliği / Etkinliği Açısından Doğru Modelin Belirlenmesi. TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı. SPONSOR KURULU :- DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzu nda belirtilen yerlere. TEZİN ÖZETİ: Bu araştırma, 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan nanobilim ve nanoteknoloji hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak, gelişmiş ülkeler tarafından yapılan nanoteknoloji çalışmalarını ve bu ülkelerde oluşturulan araştırma yapılarını ortaya koymak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere savunma alanında yer alan tüm birimlerde nanoteknolojinin getireceği avantaj ve riskler hakkında farkındalık yaratmak ve ülkemizde henüz bireysel seviyede sürdürülen nanoteknoloji araştırmalarının sektörel bazda kümeleşmiş bir şekilde sürdürülmesi için oluşturulması gereken ulusal araştırma yapısına yönelik önerilerde bulunmak maksadıyla yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Nano, Nanobilim, Nanoteknoloji, Nanomühendislik, Nanomalzeme, Nanoaygıt, Nanoparçacık, Nanosensör, Kümelenme. SAYFA SAYISI: 197 GİZLİLİK DERECESİ: Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ ANKARA

5

6 TE EKKÜR Bu çalışmamda engin tecrübeleri ile bana yol gösteren, çok yoğun çalışmaları arasında zaman ayıran, değerli yardım ve önerilerini esirgemeyen tez danışmanım Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ziya Burhanettin GÜVENÇ e; Yüksek Lisans Programı süresince her türlü konuda destek sağlayan ve kendisinden gelecekte meslek hayatımı yönlendirecek tecrübeler kazandığım Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Y.Müh.Alb. Bekir KAZANDIR a; çalışma süresince desteklerini hiç esirgemeyen Prof.Dr. Ahmet AYHAN, Yrd.Doç.Dr.Alb.Nejat BASIM, Hv.Y.Müh.Bnb.Refik ALTAY ve Bn.Gülcan DEMİRCİ ye; çalışmada değerli fikirlerini benimle paylaşan E.Alb.Ali BARAN, Sn.Ali AKURGAL ve Sn.Dr. Erol ÖZENSOY a; bana Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde eğitim fırsatını tanıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve eğitim aşamasında her türlü desteği sağlayan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığındaki tüm sıralı komutanlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, ayrıca Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Tevfik ÖZKILIÇ başta olmak üzere Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Y.Müh.Alb. Taner ALTUNOK ve tüm sıralı komutanlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Eğitim süresince manevi destek ve sevgilerini hiç eksik etmeyen ve büyük fedakarlıklarda bulunan eşim Esin ve biricik kızım Gülçin Birsu ya sonsuz sevgilerimi sunarım. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2008 NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER ÖZET Bu çalışma, 21 nci yüzyılın devrimsel teknolojisi olarak görülen ve gelecekte toplumlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olacağı düşünülen Nanobilim ve Nanoteknoloji (N&N) hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere savunma alanında yer alan tüm birimlerde bu konuda farkındalık yaratmak ve ulusal çapta bir yapılanma modeli önermek maksadıyla yapılmıştır. Dünyada özellikle savunma alanında çok önemli ve çok gizli nanoteknoloji çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ulusal bazda oluşturulan nanoteknoloji inisiyatifleri altında, üniversite/araştırma kurumlarıdevlet ve sanayi nin yer aldığı sektörel kümelenmeler şeklinde sürdürülmektedir. Ancak ülkemizde henüz çok yeni olan bu çalışmaların bireysel düzeyde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bireysel düzeyde yapılan çalışmalarla, üniversite/araştırma kurumları-sanayi-devlet üçlemesini kapsayan kümelenmiş yapıya sahip ülkelere karşı rekabet edebilmek oldukça zor olacaktır. ii

8 Bu görüş ışığında tez çalışmasında; üniversite/araştırma kurumları, sanayi ve TSK bazında yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar ve dünyadaki yapılanma modelleri analiz edilmiş ve ülkemizde nanoteknolojinin gelişmesi açısından uygun ve oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilen ulusal nanoteknoloji yapılanma modeli önerilmiştir. Önerilen model de; ulusal bazda nanoteknoloji çalışmalarını koordine edecek bir Nanoteknoloji Koordinasyon Merkezi (NaKoMer), bu merkeze danışmanlık yapmak üzere alanında uzman ve yüksek gizlilik kleransına sahip bilim adamları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı Uzman Danışma Kurulu ile üniversite ve sanayi sektörü bünyesinde oluşturulan araştırma merkezlerini kapsayan bir yapının işlevi değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Nano, Nanobilim, Nanoteknoloji, Nanomühendislik, Nanomalzeme, Nanoaygıt, Nanoparçacık, Nanosensör, Kümelenme, Nanokümeler Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ Sayfa Sayısı: 197 iii

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF TECHNOLOGY MANAGEMENT ANKARA 2008 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY: DETERMINATION OF EFFECTIVE MODEL FROM THE PERSPECTIVE OF EFFICIENCY / SECURITY OF HOMELAND MASTER THESIS Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER ABSTRACT This paper aims at creating awareness for Turkish Armed Forces and all agencies which take place in defence sector, proposing a nation wide structuring model and providing detailed information regarding nano-science and nano-technology (N&N) which is seen as the technology of the 21st century and will impress communities positive or negative. There are top-secret nano-technology researches especially with regard to the defence field, in the world. Such researches are run by groups of sectors which universities/research foundations, state and industry take part under nano-technology initiatives. It is observed in our country that such researches are performed at an individual stage. However, individual stage researches can barely compete with the countries which of those perform such researches via groups that include universities/research foundations, state and industry trio. iv

10 A nationwide nano-technology structuring model which is considered to be appropriate in order to develop nanotechnology in our country has been, therefore, proposed as a result of the interviews made with universities/research foundations, state, industry and Turkish Armed Forces and analysis of the global structuring models. It is evaluated that it will be appropriate to establish Nano- Technology Coordination Center that will coordinate the nanotechnology researches at a nationwide level, a Consultation Committee that will provide consultancy and is composed of scientists who has the clearance of experience and secrecy and research centers which are formed under universities and industrial sectors. Keywords: Nano, Nanoscience, Nanotechnology, Nanoengineering, Nanomaterials, Nanodevices, Nanoparticules, Nanosensor, Nanoscale, Clusters, Nanoclusters Advisor: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ Number of Pages: 197 v

11 İÇİNDEKİLER Teşekkür... i Özet... ii Abstract... iv İçindekiler... vi Tablolar Listesi... x ekiller Listesi...xii Kısaltmalar Listesi...xiv Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİYE GENEL BAKI 1. GİRİ TEKNOLOJİNİN TANIMI KLASİK TEKNOLOJİLERDEN YÜKSEK TEKNOLOJİLERE GEÇİ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE ETKİLERİ...9 İKİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİK DEVRİM: NANO-BİLİM, NANO-MÜHENDİSLİK ve NANO- TEKNOLOJİ NEDİR? 1. NANO-BİLİM, NANO-MÜHENDİSLİK VE NANO-TEKNOLOJİ NEDİR? NANOTEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİ İMİ NANOTEKNOLOJİNİN BİLİMSEL YAKLA IMLARI a. Yukarıdan-Aşağıya ( Top-Down) Yaklaşımı...24 b. Aşağıdan-Yukarıya ( Bottom-Up) Yaklaşımı...25 vi

12 4. NANOTEKNOLOJİDE KULLANILAN ARAÇLAR a. Elektron Mikroskopları...27 b.tarama Uçlu Mikroskoplar...29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL ARA TIRMA VE UYGULAMA ALANLARI VE AVANTAJLARI 1.GİRİ NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL ARA TIRMA VE UYGULAMA ALANLARI a. Nanomalzemeler...34 b. Elektronik ve Bilişim Teknolojileri...43 c. Sağlık ve İlaç Sektörü...47 ç. Enerji ve Çevre Sektörü...52 d. Ulaşım Sektörü...56 e. İnşaat Sektörü...58 f. Gıda ve Tarım Sektörü...59 g. Tekstil Sektörü...61 ğ. Havacılık ve Uzay Sektörü...63 h. Savunma Sektörü...64 ı. Gelişimlerin Zamana Göre Muhtemel Sırası...67 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NANO-TEKNOLOJİNİN POTANSİYEL RİSKLERİ, SOSYAL ve ÇEVRESEL ETKİLERİ VE STANDARTLAR 1. GİRİ NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL RİSKLERİ vii

13 3. NANOTEKNOLOJİNİN SOSYAL ETKİLERİ VE STANDARTLARI a. Nanoteknolojinin Sosyal Etkileri...82 b. Nanoteknoloji Standartları...84 BE İNCİ BÖLÜM DÜNYADA NANOTEKNOLOJİ YAPILANMALARI 1.GİRİ DÜNYADA NANOTEKNOLOJİ YAPILANMALARI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ a. Amerika Birleşik Devletleri...95 (1) Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi (2) Savunma Bakanlığı nın Nanoteknoloji AR-GE Yaklaşımları (3) Askeri Nanoteknoloji Enstitüsü b.japonya c. Almanya ç. Çin Halk Cumhuriyeti e. Güney Kore ALTINCI BÖLÜM NANOTEKNOLOJİNİN ÜLKEMİZ, SAVUNMA SANAYİ ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) NDEKİ DURUMU 1. TÜRKİYE NİN NANOTEKNOLOJİ YAPILANMASI DÜNYADA SAVUNMA ALANINDAKİ MEVCUT NANOTEKNOLOJİ GELİ MELERİ VE ÖNGÖRÜLER TSK İÇİN NANOTEKNOLOJİ ÖNGÖRÜLERİ a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı viii

14 c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı YEDİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 1. SONUÇ ÖNERİLER a. Nanoteknoloji Araştırma Yapısı Model Önerisi b. Ulusal Alanda Öneriler c. Savunma Alanında Öneriler ç. Araştırmacılara Öneriler KAYNAKÇA ix

15 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1: Önemli Teknolojik Buluşlar Üzerine Görüşler... 7 Tablo 2: Gelecekte Önem Kazanacak Bilim ve Teknoloji Alanları...10 Tablo-3: Karbon Nanotüp ün Diğer Malzemelerle Karşılaştırılması...38 Tablo-4: Ticari Alanda Kullanılan Nanoparçacıklar ve Kullanım alanları...42 Tablo-5: Nanoteknolojinin 2015 Yılı Öncesi ve Sonrası için Kullanım Alanları...44 Tablo-6 : Tıp Alanındaki Nanoteknolojik Beklentiler...51 Tablo-7: Nanoteknolojinin Potansiyel Ekonomik Etkileri...70 Tablo-8: Nanoteknolojinin Yaratacağı Potansiyel Askeri Riskler...75 Tablo-9: ISO/TC 229 Katılım ve Gözlemci Ülke Listesi...86 Tablo-10: 2004 yılı Nanoteknoloji AR-GE Harcamaları...89 Tablo-11: Yılları Arası Nanoteknoloji Harcamaları ve Öngörüler...91 Tablo-12: Ülkelerin Odaklandıkları Nanoteknoloji AR-GE Alanları...94 Tablo-13: UNİ Bünyesinde Bulunan Hükümet Kurum ve Kuruluşları...97 Tablo-14: UNİ Katılımcı Birimleri Tarafından Planlanan Nanoteknoloji Faaliyetleri...99 Tablo-15: UNİ nin Yatırımlarına Katkıda Bulunan Kurum ve Kuruluşlar Tablo-16: Nanoteknoloji Mükemmelliyet Merkezleri ve Ağları Tablo-17: Kısa, Orta ve Uzun Vadede Odaklanılması Gereken Nanoteknoloji AR-GE Alanları Tablo-18: 2008 Mali Yılı Bütçesi İçin Desteklenen AR-GE Faaliyetleri Tablo-19: ABD Savunma Bakanlığının Nanoteknoloji Yatırımları x

16 Tablo-20: ABD Savunma Bakanlığına Bağlı Kurumların Nanoteknoloji Yatırımları Tablo-21: BMBF Proje Destekleri Nanoteknoloji Harcamaları Tablo-22: Almanya Nanoteknoloji Yetenek Merkezleri Tablo-23: Almanya da Nanoteknoloji AR-GE Çalışması İçerisinde Yer Alan Birimler Tablo-24: Çin in Orta ve Uzun Dönem AR-GE Harcama Hedefleri Tablo-25: Ülkelerin Nanobilim&Nanoteknoloji Yayın Sayıları Tablo-26: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları Tablo-27: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları Tablo-28: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları xi

17 EKİLLER LİSTESİ Sayfa ekil-1: Teknoloji Kavramının Temel Bileşenleri... 6 ekil-2: Değişik Uzunluk Ölçüleri...15 ekil-3: Nanoteknolojinin Dört Evresi...18 ekil-4: Nanoteknolojinin Gelişim Evresi...20 ekil-5: Ürün Tanımlamalarında Kullanılan Nanomalzeme Miktarları...42 ekil-6: Yıllarını Kapsayan Nanoteknoloji Pazar Payları...68 ekil-7: Dünya Pazarı ve 2015 İçin Öngörüler...68 ekil-8: Nanoparçacıkların İnsan Vücudu Üzerindeki Yayılımları...77 ekil-9: Environmental Defence-DuPont Nano Risk Çatısı...80 ekil-10: Nanoteknoloji Pazar Öngörüsü...92 ekil-11: Ülkelerin Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifleri Kuruluş Tarihleri...92 ekil-12: UNİ Organizasyon eması...96 ekil-13: Japonya Bilim ve Teknoloji Organizasyon eması ekil-14: Japonya Nanoteknoloji AR-GE Organizasyon eması ekil-15: Almanya Nanoteknoloji Kamu Kaynakları ekil-16: Araştırma Personelinin Görev Yaptıkları Alanların Dağılımı ekil-17: Araştırma Alanları Dağılımı ekil-18: G.Kore Nanoteknoloji Gelişim Hedefleri ekil-19: G.Kore Nanoteknoloji Yol Haritası ekil-20: G.Kore Nanoteknoloji Gelişimleri ekil-21: Asker Merkezli Meydana Gelecek Gelişmeler ekil-22: Kara Silahlarına Yönelik Gelişmeler xii

18 ekil-23: Deniz Kuvvetleri Araçlarına Yönelik Gelişmeler ekil-24: Havacılık Alanındaki Gelişmeler ekil-25: Nanoteknolojinin Hava Kuvvetlerine Sağlayacağı Potansiyel Avantajlar ekil-26: Ulusal Bazda Nanoteknoloji Alanında Araştırma Yapısı ekil-27: Sektörel Bazda Nanoteknoloji Araştırma Süreci Örneği xiii

19 KISALTMALAR LİSTESİ AEM AIST AKM AR-GE BIS : Analitik Elektron Mikroskobu : Advanced Industrial Science and Technology : Atomik Kuvvet Mikroskobu : Araştırma ve Geliştirme : Bureau of Industry and Security BMBF BMWA : : Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) BTWC C4ISR CAS CBAN CBDP CPSC CSTP CT CWC DARPA DDR&E DOD EPA İEM : Biological and Toxin Weapons Convention Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance : Chinese Academy of Sciences : Consultative Boards for Advancing Nanotechnology : Chemical and Biological Defense Program : Consumer Product Safety Commission : Council For Science and Technology Policy : Committee on Technology : Chemical Weapons Convention : Defense Advanced Research Projects Agency : Defense Research and Engineering : Department of Defence : Environmental Protection Agency : İletim Elektron Mikroskobu xiv

20 ISN IWGN JNIOSH JSPS JST METI : Institude for Soldier Nanotechnologies : Interagency Working Group On Nanotechnology : National Institute of Occupational Safety and Health, Japan : The Japan Society For The Promotion of Science : The Japan Science and Technology Agency : Ministry of Economy, Trade and Industry MEXT : Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology MHLW MIT MOST N&N NaKoMer NAR-GE NBCI : Ministry of Health, Labor and Welfare : Massachusetts Institute of Technology : Ministry of Science and Technology : Nanobilim ve Nanoteknoloji : Nanoteknoloji Koordinasyon Merkezi Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Nanotechnology Business Creation Initiative NEDO : New Energy and Industrial Technology Development Organization NEHI NIES NIH NIHS NIMS NIOSH NIST : Nanotechnology Environmental and Health Implications : National Institute for Environmental Studies : National Health Institude : National Institute of Health Sciences : National Institute for Materials Science : National Institute for Occupational Safety and Health : National Institude of Standarts and Technology xv

21 nm NNAP NNCO NNI NNSFC NRC NSET NSF NSP NSTC NTPT OECD OSTİM OSTP : Nanometre : National Nanotechnology Advisory Panel : National Nanotechnology Coordination Office : National Nanotechnology Institude : National Natural Science Foundation of China : National Research Council : Nanoscale Science, Engineering and Technology : National Science Foundation : Nanotechnology Support Project : National Science and Technology Council : Nanotechnology Project Team : Organisation for Economic Co-operation and Development : Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi : Office of Science and Technology Policy PCAST : President s Committee of Advisers on Science and Technology RIKEN TAG TEM TTM TUM UNİ USPTO : Institude of Physical and Chemical Research : Technical Advisory Group : Taramalı Elektron Mikroskobu : Tarama Tünel Mikroskobu : Tarama Uçlu Mikroskoplar : Ulusal Nanoteknoloji Enstitüsü : U.S. Patent and Trademark Office xvi

22 GİRİ İnsanlık tarihi kadar eski olan teknoloji kavramı, her geçen gün ortaya çıkan değişimler ile toplumları derinden etkilemeye devam etmektedir. Özellikle son zamanlarda teknoloji büyük bir hızla gelişmekte olup bireysel ve toplumsal bazda bu gelişimleri takip etmek oldukça zorlaşmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde Nanobilim ve Nanoteknoloji (N&N), 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan önemli bir teknolojik alan olarak görülmektedir. Nanobilim, malzemelerin atomik, moleküler ve makromoleküler ölçekte düzenlenmesi hakkında yapılan çalışma, nanoteknoloji ise maddenin, 1 atom ile 100 molekül çapı arasında (1-100 nm) kontrolü, yeniden yapılandırılması ve bilinçli olarak işlenmesiyle daha gelişmiş ve tümüyle değişmiş materyaller, araçlar ve sistemler elde etmek olarak tanımlanmaktadır. N&N ile geleneksel ürünler, yerlerini minyatür, akıllı, uzun ömürlü ve hafif ürünlere bırakacaklardır. N&N, gelecekte toplumlar üzerinde enerji, elektronik, algılama, veri iletişimi vb. teknolojilerde önemli avantajlar sağlarken aynı zamanda kendi kendini kopyalayan sistemler yaratma özelliği ile de yokedici ve yıkıcı bir özellik taşıyacaktır. N&N, farklı disiplinlerden oluşan bir bilim dalı ve teknolojik alandır. Bu bağlamda, Malzeme Bilimi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Eczacılık, Tıp, Bilgisayar ve Elektronik bilimleri gibi bir çok akademik çevreden araştırmacı, nanoteknoloji AR-GE çalışmaları altında bir araya gelerek sinerji yaratmaktadırlar. Yaratılan bu sinerji çerçevesinde, 2015 yılında N&N alanında çalışan kişi sayısının yaklaşık iki milyon olacağı öngörülmektedir. Bunun neticesinde nanoteknolojideki gelişmelere paralel olarak geleneksel iş sahalarının yerine yeni iş sahaları oluşmaya başlayacaktır. N&N nin önemini kavrayan ve geleceğin bu teknolojik alanda var olacağını gören gelişmiş ülkeler buna yönelik önemli ve gizli AR-GE çalışmaları başlatmışlardır. Hâlihazırda piyasada çok fazla ürün olmamasına 1

23 rağmen 2015 yılında nanoteknoloji ürünlerinin yaklaşık 1 Trilyon Dolar olacağı öngörüsü, ülkeleri bu alanda yatırımlarını artırmaya yöneltmiştir. Dünyada birçok ülke, ABD tarafından 2000 yılında oluşturulan Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifininden sonra kendi nanoteknoloji yapılanmalarını oluşturmaya başlamışlardır. Bu yapılanmalar, genel olarak üniversite, sanayi ve devlet kurumlarının yer aldığı kümelenmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dünyada bu gelişmeler olurken ülkemizde henüz nanoteknoloji araştırma yapısına yönelik herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Türkiye de nanoteknoloji çalışmaları, üniversitelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları araştırma merkezleri ile çeşitli araştırma kurumları tarafından bireysel olarak sürdürülmektedir. Ancak, bireysel bazda sürdürülen araştırmalar ile kümeleşmiş bir yapıya sahip ülkelere karşı rekabet edebilmek oldukça zor olacaktır. Bu tez çalışmasında; gelişmiş ülkelerin oluşturdukları ulusal nanoteknoloji yapılanmaları incelenerek ülkemiz için gerekli olduğu düşünülen bir yapılanma modeli önerilmiştir. Bunun yanında dünyada nanoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve öngörüler ile TÜBİTAK Vizyon 2023 stratejisi çerçevesinde, TSK tarafından kuvvet bazında yoğunlaşılmasının uygun olacağı değerlendirilen nanoteknoloji alanları belirtilmiştir. Türkiye de nanoteknolojinin çok yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle çeşitli dergilerde yer alan bazı makaleler haricinde çok az sayıda Türkçe kaynak doküman bulunmaktadır. Bu tez çalışmasının, özellikle ulusal nanoteknoloji stratejileri üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılara detaylı bir kaynak doküman olması ve özellikle savunma alanında yer alan kurumlarımızda nanoteknolojinin önemi hakkında farkındalık yaratması beklenmektedir. Tezin birinci bölümünde; teknolojiye genel bir bakış yapılmış, teknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır.geleceğin teknolojilerinin 2

24 savunma alanına yapacağı potansiyel etkiler belirtilerek yüksek teknoloji alanları hakkında bilgi verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde; teknolojik bir devrim olarak görülen ve 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan nanobilim, nanomühendislik ve nanoteknoloji ile ilgili tanımlamalar yapılmış, nanobilim ve nanoteknolojinin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Bunun yanısıra nanoteknolojinin bilimsel yaklaşımları analiz edilerek araştırmalarda kullanılan araçlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde; nanoteknolojinin potansiyel araştırma ve uygulama alanları ile potansiyel avantajları sektörel bazda incelenmiş, dünyada çeşitli araştırma kurumları tarafından yapılan öngörüler çerçevesinde gelecekte ortaya çıkması muhtemel gelişimler zamana göre analiz edilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde; dünyada üzerinde oldukça kapsamlı araştırmalar yapılan ancak ülkemizde halihazırda bu konuda çok az çalışma bulunan; nanoteknolojinin potansiyel riskleri, sosyal ve çevresel etkileri ile nanoteknoloji standartları açıklanmıştır. Tezin beşinci bölümünde; nanoteknoloji alanında önemli AR-GE çalışmaları başlatan ABD, Japonya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve G.Kore nin nanoteknoloji AR-GE çalışmaları ve ulusal nanoteknoloji araştırma yapıları incelenerek analiz edilmiştir. Tezin altıncı bölümünde; nanoteknolojinin savunma alanına getireceği potansiyel etkiler incelenmiş, TSK nın halihazırda kuvvet bazında sürdürmüş olduğu modernizasyon çalışmalarında, nanoteknolojinin nasıl bir etki sağlayabileceği analiz edilmiş ve TSK tarafından nanoteknolojinin hangi alanlarına yoğunlaşılması gerektiği üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Tezin yedinci bölümünde; ülke çapında özellikle savunma alanında faaliyet gösteren şirket üst düzey yetkilileri, üniversitelerde de konu ile ilgili 3

25 çalışmalar yapan araştırmacılar ve TSK mensupları ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar analiz edilmiş, yapılan tüm öngörüler ve diğer ülke çalışmaları da göz önüne alınarak Türkiye için ulusal bazda nanoteknoloji alanında araştırma yapısı önerilmiştir. Bunun yanısıra, ulusal ve savunma çapında alınması gereken tedbirlere yönelik öneriler sunulmuş ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için tavsiyelerde bulunulmuştur. 4

26 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİYE GENEL BAKI 1. GİRİ İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren varlığını sürdürebilmek için gerekli tüm yolları araştırmış, çeşitli keşifler yaparak kendisini çevresel şartlara karşı korumaya çalışmıştır.yırtıcı hayvanlara karşı geliştirdiği keskin aletler bu keşiflerin başında gelmektedir. Müteakiben ateş ve barutu icat ederek silah yapmayı öğrenmiş ve modern teknolojiye ilk adımını atmıştır. Doğa ve yırtıcı hayvanlarla mücadele hırsı, insanı başka keşiflere doğru itmiş ve bunun neticesinde bugünün modern teknolojileri yaratılmıştır Günümüzde teknolojinin en son ulaştığı nokta, sahip olana büyük güç sağlayan bilgi ve iletişimi içeren bilişim teknolojileridir. Bilişim teknolojileri ile birlikte bilgi toplumu ve bilgi çağı kavramları da günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi toplumu, bilimsel düşünceleri uygulamaya geçiren toplumlar olarak tanımlanırken, bir başka tanımda bilgi toplumu için; sanayi ötesi toplum, postmodernizm ve sibernetik kapitalizm kavramları kullanılmıştır (Tonta,1999). İnsanoğlunun günümüze dek sürdürdüğü modernleşme mücadelesi, Avcı/Toplayıcı Dönem, Tarım Dönemi, Endüstri Dönemi, Bilgi Çağı Dönemi ve Nano/Moleküler Çağ olarak adlandırılan dönemler halinde gerçekleşmiştir (Baykara,2006). Söz konusu dönemler arasında yaşanan geçiş süreçleri, bu dönemlerde ortaya çıkan yeni teknolojik gelişimler ile hız kazanmıştır. Bilgi çağında sağlanan ilerlemenin toplumlar üzerindeki etkisinden sonra yeni ortaya çıkacak farklı teknolojik gelişimler, toplumsal seviyede yeni anlayış ve değişimleri de beraberinde getirecektir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı dönemi, yerini yavaş yavaş nano ve moleküler teknolojinin etkin olacağı bir döneme bırakmaya başlamıştır.

27 2. TEKNOLOJİNİN TANIMI Teknoloji kelimesi, yunanca teknologia kelimesinden gelmektedir. Kelime olarak incelendiğinde; tεχνηκοσ-tehnikos ustalık, teknik olarak işlem yapma, λoγια-logia ise sanat, bilim, bilgi, beceri anlamlarına gelmektedir (Ayhan,2002). Bu bağlamda teknoloji, kısaca sistemli bir şekilde işlem yapma bilim ve sanatı olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji terimi konusunda kabul edilmiş genel bir tanım olmamakla birlikte, ürünlere ve üretim süreçlerine uygulanan bilgi ve beceri şeklinde basit bir tanım doğru bir yaklaşım olacaktır. Baykara (2006) teknolojiyi; genelde endüstriyel süreçlerde kullanılan ancak bunun yanında hemen hemen tüm etkinliklere uyarlanabilen ve her türlü üretim maddesinin elde edilebilmesi için kullanılan bilgi bütünü, olarak tanımlarken, Ayhan (2002) ticari bir değer elde etmek için gerçekleştirilen bilimsel uygulamalar şeklinde tanımlamıştır. Teknolojinin oluşumu ve gelişimi için gerekli temel bileşenler, knowhow, teknikler, bilimsel prensipler, donanım ve organizasyon kavramlarından oluşmaktadır (Erdal, 2003) ( ekil-1) Know-How Araştırma Teknikler Ölçme Teknoloji Bilimsel Prensipler Uygulama Donanım Donanım Unsurları Organizasyon Yapı Sistemler ekil-1: Teknoloji Kavramının Temel Bileşenleri (Erdal, 2003) 6

28 Bünyesinde birçok bilim dalını barındıran teknoloji kavramı, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesi ve toplumların refah düzeylerinin artırılması yönünde önemli bir stratejik güç haline gelmiştir. Ancak, bu stratejik güç, ülke ve toplumlar için çeşitli faydalar sağlarken potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişimler genellikle toplumların yararı için kullanılsa da, yaşamı olumsuz etkileyen birçok niteliklere de sahip olduğu gözardı edilmemelidir. Örneğin, otomobil insanoğlu için büyük kolaylık sağlarken diğer taraftan çevreyi ve doğayı kirletmekte, cep telefonları anlık iletişim için büyük önem kazanırken aynı zamanda insan sağlığını tehdit etmektedir. Teknolojinin gelişiminde, sadece icatlar ve gereksinimler değil aynı zamanda merak ve yüksek hayal gücüde etkili olmuştur. Bugün herkes için zorunlu bir ihtiyaç haline gelen otomobiller, o dönemde ciddi krizler neticesinde değil, tamamıyla hayal gücüne dayanmış bir eğlence aracı olarak geliştirilmiştir. Otomobile duyulan ihtiyaç daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır (Basalla; 1988,Çeviri Cem Soydemir; 1996). Günümüze kadar var olan ve insanoğlu üzerinde büyük etkiler bırakan teknoloji buluşlarından hangisinin daha önemli olduğu yönünde ortak bir görüş bulunmamaktadır. Tarihte ortaya çıkan en önemli teknolojik buluş, Tablo-1 de belirtildiği üzere uzmanlar ve bilim adamlarının şahsi görüşlerine göre değişmektedir. Ancak teknolojik gelişmelere bir bütün olarak bakıldığında, en önemli ve toplumlar üzerinde köklü değişimler yapan buluşlar arasında; tekerleğin, kağıdın, elektriğin, elektromanyetik dalganın, matbaanın, telgrafın, buharlı makinanın ve bilgisayarın geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Tablo-1: Önemli Teknolojik Buluşlar Üzerine Görüşler ( Ayhan,2002) S/N Buluş 1 Matbaa ve Basım 2 Ayna 3 Elektrik Motorunun Kullanılmaya Başlaması 4 Telekomünikasyon Teknolojisinin Optik Telgrafla Başlaması, Telefon ve Cep Telefonuna Uzanan Süreç 5 Tarımsal Üretimi Başlatan Saban 7

29 6 Otto Von Guericke nin Statik Elektrik Makinası 7 Organize Bilim: Bilimsel Dergi ve Yayınların Basımı 8 Elektriğin Kullanılması ve Elektrik Işığı 9 Aspirin 10 Bütün Fen Bilimleri, Iktisat ve Matematiğin kurulması 11 Havacılık Teknolojileri ve Uzay Yolculuğu 12 Üniversitelerin Kurulması 13 Kuantum Teorisi 14 Televizyon 15 İlaçların Üretilmesi 16 Genetik Dizi Analizi ve Genetik Mühendisliği 17 Taşınabilen Enerji Paketi Batarya 18 Silah 19 İnternet 20 Atom Bombası 21 Fiziksel ve Psikolojik Buluş Olarak Müzik 22 Kimyada Destilasyon Süreci 23 Tıpta Anestezi Uygulamaların Başlaması 24 Kağıt Üretimi 25 İklim Modellemesinde Bilgisayarların Kullanılması 26 Savaşlarda Önemli Yer Tutan Atların Evcilleştirilmesi Gözlük, Teleskop, Mikroskop ve Birçok Analiz Cihazının Gelişirilmesini Sağlayan Mercekler Diferansiyel ve Integral Hesaplar 29 Bilgisayarların Ilk Prototipi Olan Universal Turing Makinesi ve Bilgisayar, 30 Transistör Üretimi 31 Hiçbirşey Tarihte ki önemli buluşlar, bireysel çabalar ve tesadüfi gelişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak teknolojide ki gelişmeler, üniversiteler ve akademiler vasıtasıyla sağlanan bilimsel çalışmalarla elde edilmiştir. İlkel tarım, modern tarım ve sanayiden sonra toplumsal gelişme safhasının sonuncusu olan bilgi çağına, bilişim teknolojilerindeki telgraf, telefon, teleks ve internet vasıtasıyla sağlanan bilgi akışı ve paylaşımı neticesinde erişilmiştir. 3. KLASİK TEKNOLOJİLERDEN YÜKSEK TEKNOLOJİLERE GEÇİ İnsanoğlu tarafından geliştirilen her yeni teknoloji, kendisinden bir önceki teknolojinin etkisini yitirmesine veya öneminin azalmasına yol açmıştır. Bundan dolayı ülkeler yatırımlarını, bir sonraki teknoloji üzerine kaydırmaya başlamışlar ve bu yeni teknolojiler sayesinde üstünlük sağlamayı hedeflemişlerdir. Yeni teknolojilere sahip olma isteği, günün şartlarına göre sürekli bir değişim gösteren yüksek teknoloji kavramını ortaya çıkarmıştır. 8

30 20 nci yüzyılda ortaya çıkan ve halihazırda etkisini sürdüren bilişim teknolojileri yüksek teknoloji olarak nitelendirilirken, 21 nci yüzyılda ise biyoteknoloji ve nanoteknoloji yüksek teknoloji sınıfı içerisinde yer almaya başlamışlardır. Yüksek teknoloji, insanoğlu tarafından geliştirilmiş sistemleri ve araçları ifade etmekte olup daha fazla bilgi ve daha yoğun bir teknolojik altyapıya sahiptir. Geçmişin tüm bilgi birikiminin bir ürünüdür. Yarı iletkenler, bilgisayarlar, elektronik cihazlar ve bilişim teknolojileri, 20 nci yüzyılın en hızlı gelişen teknoloji yoğun endüstriyel sektörleri ve sanayi dalları olmuştur. Yüksek teknoloji kavramı, 1960 lı yıllarda bilgisayar, tıp ve malzeme alanlarındaki gelişmeler, 1970 li yıllarda çok fonksiyonlu ve küçük hacimli donanımların kullanımı ve endüstriyel alanda teknoloji geliştirme ile 1980 li yıllardan itibaren elektronik cihazların pazara sunulması safhaları olmak üzere üç ana dönemi kapsamaktadır. Yüksek teknoloji, günümüzde teknoloji alanında varılan en son nokta olarak görülmektedir. Herhangi bir teknolojinin yüksek teknoloji sınıfına girip girmediğini anlamak için üretimin değişik safhalarını incelemek gerekmektedir. Özkan(2006), yüksek teknolojinin klasik ya da eski teknolojiye göre daha az üretim girdisi kullanarak üretim yapılmasına imkân verdiğini belirtmektedir. 4.GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE ETKİLERİ Önümüzdeki dönem içerisinde teknolojide meydana gelecek yeni gelişmeler, toplumlar ve ülkeler üzerinde önceki teknolojik gelişmelerde olduğu gibi olumlu ve olumsuz etkiler yaratmaya devam edecektir. Bu etkiler, bireysel düzeyden başlayarak ülkelerin ekonomik, politik, kültürel alanları ile toplumsal düzeyde birçok değişimi de beraberinde getirecektir. Son zamanlardaki gelişimler gözönüne alındığında bilişim teknolojileri, biyo ve 9

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NAN BYUT VE NANTEKNLJİ KUMA PARÇASI Nanoboyut Nano ön eki Yunanca cüce anlamına gelen kelimeden türemiştir.

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ürün için bütün bir parçadan işe başlama

Ürün için bütün bir parçadan işe başlama Nano Malzemeler Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve küçük yaşlı adam veya cüce demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır. 1nm = 10 A =10-9 m ; 1 mikrometre= 10-6

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Firma Profili. Ağustos 2014

Firma Profili. Ağustos 2014 Ağustos 2014 TARİHÇE Kuruluş :2002 (SE Teknoloji Çözümleri) Özel yazılım, donanım tedariki, uzak mesafe kablosuz ağlar, danışmanlık ve sistem entegrasyonu Yurt içinde Üretim Kaynak Kullanımı ve Otomasyonu,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Dünya Hammadde Tesbiti MÜHENDİSLİKLER VE ÜRÜN ÇEVRİMİ Jeofizik, Jeoloji

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

NANOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NANOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Nanoteknoloji Bilim Dalı NANOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Araş. Gör. Yasemin BOZKAYA İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA BİRİMİ (İTAB) AMAÇ İTAB, Anadolu

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Cumhuriyet Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 58 171 000 59 419 000 60 751 000 62 818 000 63 195 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI (2007/2))

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

FATİH&PROJESİ&BEKLENTİ&KÂĞIDI& TABLET&BİLGİSAYAR&

FATİH&PROJESİ&BEKLENTİ&KÂĞIDI& TABLET&BİLGİSAYAR& Taslak Ocak2012 GİRİŞ: FATİHPROJESİBEKLENTİKÂĞIDI TABLETBİLGİSAYAR DokuzuncuKalkınmaPlanı,BilgiToplumuStratejisiveMillîEğitimBakanlığıStratejikPlanındayerverilen hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretim

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Aycan Yüksel

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Aycan Yüksel AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Aycan Yüksel Uzay Kalifiye Malzeme Teknolojileri Sempozyumu HH 14-15 Aralık 2015, İstanbul Sunum İçeriği Kalkınma Planında Ar-Ge ve Yenilik Kamu Ar-Ge

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Kasım 2016 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur. Sunum İçeriği ASELSAN Ar-Ge Faaliyetleri ve Organizasyonu Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yol

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların genlerine

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme)

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme) 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Sunum Planı I. Bölüm Program Hakkında Genel Tanıtım

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME)

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) AB 7. Çerçeve eve Programı KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) MELİS S YURTTAGÜL KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI ULUSAL İRTİBAT NOKTASI AB 6. Çerçeve eve Programı (2002-2006) 2006)

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor.

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Günümüz Hava ve Uzay Gücü İnsansız Uçak Sistemlerinin (İUS) Geleceğin Hava Harekâtındaki Rolü Teknolojideki Gelişmelerin

Detaylı

NANOTEKNOLOJİ HIZLI GELİŞİYOR

NANOTEKNOLOJİ HIZLI GELİŞİYOR NANOTEKNOLOJİ HIZLI GELİŞİYOR Türkiye de nanoteknoloji konusunda yapılan bilimsel faaliyetlerin son üç yıldaki toplamı az olmakla birlikte, 2001 yılından itibaren ciddi artışların olduğunu görüyoruz. Ancak

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi 20 Ekim 2006 Giriş Ülkemizin AB Çerçeve Programlarına resmi olarak katılımı ilk olarak 6. Çerçeve Programında gerçekleşmiştir.

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A GENEL AÇIKLAMALAR Harita B ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Göknur Büke, Ersin Emre Ören, Turgut Baştuğ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3mes, Anadolu

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 2010 Özet Türkiye maden sektörünün

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans The Royal Society of Chemistry Publishing Resources Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tam 170 yıldır dünya çapındaki 50,000 in üzerindeki üyeye hizmet

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Ocak2013 N201301 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Analist, TEPAV Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Enstitüsü Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı