NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ ANKARA

2

3 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BA LIĞI: Nanobilim ve Nanoteknoloji: Ülke Güvenliği / Etkinliği Açısından Doğru Modelin Belirlenmesi. TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı. SPONSOR KURULU :- DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzu nda belirtilen yerlere. TEZİN ÖZETİ: Bu araştırma, 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan nanobilim ve nanoteknoloji hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak, gelişmiş ülkeler tarafından yapılan nanoteknoloji çalışmalarını ve bu ülkelerde oluşturulan araştırma yapılarını ortaya koymak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere savunma alanında yer alan tüm birimlerde nanoteknolojinin getireceği avantaj ve riskler hakkında farkındalık yaratmak ve ülkemizde henüz bireysel seviyede sürdürülen nanoteknoloji araştırmalarının sektörel bazda kümeleşmiş bir şekilde sürdürülmesi için oluşturulması gereken ulusal araştırma yapısına yönelik önerilerde bulunmak maksadıyla yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Nano, Nanobilim, Nanoteknoloji, Nanomühendislik, Nanomalzeme, Nanoaygıt, Nanoparçacık, Nanosensör, Kümelenme. SAYFA SAYISI: 197 GİZLİLİK DERECESİ: Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ ANKARA

5

6 TE EKKÜR Bu çalışmamda engin tecrübeleri ile bana yol gösteren, çok yoğun çalışmaları arasında zaman ayıran, değerli yardım ve önerilerini esirgemeyen tez danışmanım Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ziya Burhanettin GÜVENÇ e; Yüksek Lisans Programı süresince her türlü konuda destek sağlayan ve kendisinden gelecekte meslek hayatımı yönlendirecek tecrübeler kazandığım Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Y.Müh.Alb. Bekir KAZANDIR a; çalışma süresince desteklerini hiç esirgemeyen Prof.Dr. Ahmet AYHAN, Yrd.Doç.Dr.Alb.Nejat BASIM, Hv.Y.Müh.Bnb.Refik ALTAY ve Bn.Gülcan DEMİRCİ ye; çalışmada değerli fikirlerini benimle paylaşan E.Alb.Ali BARAN, Sn.Ali AKURGAL ve Sn.Dr. Erol ÖZENSOY a; bana Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde eğitim fırsatını tanıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve eğitim aşamasında her türlü desteği sağlayan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığındaki tüm sıralı komutanlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, ayrıca Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Tevfik ÖZKILIÇ başta olmak üzere Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Y.Müh.Alb. Taner ALTUNOK ve tüm sıralı komutanlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Eğitim süresince manevi destek ve sevgilerini hiç eksik etmeyen ve büyük fedakarlıklarda bulunan eşim Esin ve biricik kızım Gülçin Birsu ya sonsuz sevgilerimi sunarım. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2008 NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER ÖZET Bu çalışma, 21 nci yüzyılın devrimsel teknolojisi olarak görülen ve gelecekte toplumlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olacağı düşünülen Nanobilim ve Nanoteknoloji (N&N) hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere savunma alanında yer alan tüm birimlerde bu konuda farkındalık yaratmak ve ulusal çapta bir yapılanma modeli önermek maksadıyla yapılmıştır. Dünyada özellikle savunma alanında çok önemli ve çok gizli nanoteknoloji çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ulusal bazda oluşturulan nanoteknoloji inisiyatifleri altında, üniversite/araştırma kurumlarıdevlet ve sanayi nin yer aldığı sektörel kümelenmeler şeklinde sürdürülmektedir. Ancak ülkemizde henüz çok yeni olan bu çalışmaların bireysel düzeyde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bireysel düzeyde yapılan çalışmalarla, üniversite/araştırma kurumları-sanayi-devlet üçlemesini kapsayan kümelenmiş yapıya sahip ülkelere karşı rekabet edebilmek oldukça zor olacaktır. ii

8 Bu görüş ışığında tez çalışmasında; üniversite/araştırma kurumları, sanayi ve TSK bazında yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar ve dünyadaki yapılanma modelleri analiz edilmiş ve ülkemizde nanoteknolojinin gelişmesi açısından uygun ve oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilen ulusal nanoteknoloji yapılanma modeli önerilmiştir. Önerilen model de; ulusal bazda nanoteknoloji çalışmalarını koordine edecek bir Nanoteknoloji Koordinasyon Merkezi (NaKoMer), bu merkeze danışmanlık yapmak üzere alanında uzman ve yüksek gizlilik kleransına sahip bilim adamları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı Uzman Danışma Kurulu ile üniversite ve sanayi sektörü bünyesinde oluşturulan araştırma merkezlerini kapsayan bir yapının işlevi değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Nano, Nanobilim, Nanoteknoloji, Nanomühendislik, Nanomalzeme, Nanoaygıt, Nanoparçacık, Nanosensör, Kümelenme, Nanokümeler Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ Sayfa Sayısı: 197 iii

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF TECHNOLOGY MANAGEMENT ANKARA 2008 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY: DETERMINATION OF EFFECTIVE MODEL FROM THE PERSPECTIVE OF EFFICIENCY / SECURITY OF HOMELAND MASTER THESIS Hv.İsth.Yzb.Yusuf ÖZER ABSTRACT This paper aims at creating awareness for Turkish Armed Forces and all agencies which take place in defence sector, proposing a nation wide structuring model and providing detailed information regarding nano-science and nano-technology (N&N) which is seen as the technology of the 21st century and will impress communities positive or negative. There are top-secret nano-technology researches especially with regard to the defence field, in the world. Such researches are run by groups of sectors which universities/research foundations, state and industry take part under nano-technology initiatives. It is observed in our country that such researches are performed at an individual stage. However, individual stage researches can barely compete with the countries which of those perform such researches via groups that include universities/research foundations, state and industry trio. iv

10 A nationwide nano-technology structuring model which is considered to be appropriate in order to develop nanotechnology in our country has been, therefore, proposed as a result of the interviews made with universities/research foundations, state, industry and Turkish Armed Forces and analysis of the global structuring models. It is evaluated that it will be appropriate to establish Nano- Technology Coordination Center that will coordinate the nanotechnology researches at a nationwide level, a Consultation Committee that will provide consultancy and is composed of scientists who has the clearance of experience and secrecy and research centers which are formed under universities and industrial sectors. Keywords: Nano, Nanoscience, Nanotechnology, Nanoengineering, Nanomaterials, Nanodevices, Nanoparticules, Nanosensor, Nanoscale, Clusters, Nanoclusters Advisor: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ Number of Pages: 197 v

11 İÇİNDEKİLER Teşekkür... i Özet... ii Abstract... iv İçindekiler... vi Tablolar Listesi... x ekiller Listesi...xii Kısaltmalar Listesi...xiv Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİYE GENEL BAKI 1. GİRİ TEKNOLOJİNİN TANIMI KLASİK TEKNOLOJİLERDEN YÜKSEK TEKNOLOJİLERE GEÇİ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE ETKİLERİ...9 İKİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİK DEVRİM: NANO-BİLİM, NANO-MÜHENDİSLİK ve NANO- TEKNOLOJİ NEDİR? 1. NANO-BİLİM, NANO-MÜHENDİSLİK VE NANO-TEKNOLOJİ NEDİR? NANOTEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİ İMİ NANOTEKNOLOJİNİN BİLİMSEL YAKLA IMLARI a. Yukarıdan-Aşağıya ( Top-Down) Yaklaşımı...24 b. Aşağıdan-Yukarıya ( Bottom-Up) Yaklaşımı...25 vi

12 4. NANOTEKNOLOJİDE KULLANILAN ARAÇLAR a. Elektron Mikroskopları...27 b.tarama Uçlu Mikroskoplar...29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL ARA TIRMA VE UYGULAMA ALANLARI VE AVANTAJLARI 1.GİRİ NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL ARA TIRMA VE UYGULAMA ALANLARI a. Nanomalzemeler...34 b. Elektronik ve Bilişim Teknolojileri...43 c. Sağlık ve İlaç Sektörü...47 ç. Enerji ve Çevre Sektörü...52 d. Ulaşım Sektörü...56 e. İnşaat Sektörü...58 f. Gıda ve Tarım Sektörü...59 g. Tekstil Sektörü...61 ğ. Havacılık ve Uzay Sektörü...63 h. Savunma Sektörü...64 ı. Gelişimlerin Zamana Göre Muhtemel Sırası...67 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM NANO-TEKNOLOJİNİN POTANSİYEL RİSKLERİ, SOSYAL ve ÇEVRESEL ETKİLERİ VE STANDARTLAR 1. GİRİ NANOTEKNOLOJİNİN POTANSİYEL RİSKLERİ vii

13 3. NANOTEKNOLOJİNİN SOSYAL ETKİLERİ VE STANDARTLARI a. Nanoteknolojinin Sosyal Etkileri...82 b. Nanoteknoloji Standartları...84 BE İNCİ BÖLÜM DÜNYADA NANOTEKNOLOJİ YAPILANMALARI 1.GİRİ DÜNYADA NANOTEKNOLOJİ YAPILANMALARI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ a. Amerika Birleşik Devletleri...95 (1) Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi (2) Savunma Bakanlığı nın Nanoteknoloji AR-GE Yaklaşımları (3) Askeri Nanoteknoloji Enstitüsü b.japonya c. Almanya ç. Çin Halk Cumhuriyeti e. Güney Kore ALTINCI BÖLÜM NANOTEKNOLOJİNİN ÜLKEMİZ, SAVUNMA SANAYİ ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) NDEKİ DURUMU 1. TÜRKİYE NİN NANOTEKNOLOJİ YAPILANMASI DÜNYADA SAVUNMA ALANINDAKİ MEVCUT NANOTEKNOLOJİ GELİ MELERİ VE ÖNGÖRÜLER TSK İÇİN NANOTEKNOLOJİ ÖNGÖRÜLERİ a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı viii

14 c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı YEDİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 1. SONUÇ ÖNERİLER a. Nanoteknoloji Araştırma Yapısı Model Önerisi b. Ulusal Alanda Öneriler c. Savunma Alanında Öneriler ç. Araştırmacılara Öneriler KAYNAKÇA ix

15 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1: Önemli Teknolojik Buluşlar Üzerine Görüşler... 7 Tablo 2: Gelecekte Önem Kazanacak Bilim ve Teknoloji Alanları...10 Tablo-3: Karbon Nanotüp ün Diğer Malzemelerle Karşılaştırılması...38 Tablo-4: Ticari Alanda Kullanılan Nanoparçacıklar ve Kullanım alanları...42 Tablo-5: Nanoteknolojinin 2015 Yılı Öncesi ve Sonrası için Kullanım Alanları...44 Tablo-6 : Tıp Alanındaki Nanoteknolojik Beklentiler...51 Tablo-7: Nanoteknolojinin Potansiyel Ekonomik Etkileri...70 Tablo-8: Nanoteknolojinin Yaratacağı Potansiyel Askeri Riskler...75 Tablo-9: ISO/TC 229 Katılım ve Gözlemci Ülke Listesi...86 Tablo-10: 2004 yılı Nanoteknoloji AR-GE Harcamaları...89 Tablo-11: Yılları Arası Nanoteknoloji Harcamaları ve Öngörüler...91 Tablo-12: Ülkelerin Odaklandıkları Nanoteknoloji AR-GE Alanları...94 Tablo-13: UNİ Bünyesinde Bulunan Hükümet Kurum ve Kuruluşları...97 Tablo-14: UNİ Katılımcı Birimleri Tarafından Planlanan Nanoteknoloji Faaliyetleri...99 Tablo-15: UNİ nin Yatırımlarına Katkıda Bulunan Kurum ve Kuruluşlar Tablo-16: Nanoteknoloji Mükemmelliyet Merkezleri ve Ağları Tablo-17: Kısa, Orta ve Uzun Vadede Odaklanılması Gereken Nanoteknoloji AR-GE Alanları Tablo-18: 2008 Mali Yılı Bütçesi İçin Desteklenen AR-GE Faaliyetleri Tablo-19: ABD Savunma Bakanlığının Nanoteknoloji Yatırımları x

16 Tablo-20: ABD Savunma Bakanlığına Bağlı Kurumların Nanoteknoloji Yatırımları Tablo-21: BMBF Proje Destekleri Nanoteknoloji Harcamaları Tablo-22: Almanya Nanoteknoloji Yetenek Merkezleri Tablo-23: Almanya da Nanoteknoloji AR-GE Çalışması İçerisinde Yer Alan Birimler Tablo-24: Çin in Orta ve Uzun Dönem AR-GE Harcama Hedefleri Tablo-25: Ülkelerin Nanobilim&Nanoteknoloji Yayın Sayıları Tablo-26: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları Tablo-27: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları Tablo-28: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Çalışmaları ve Potansiyel Nanoteknoloji Uygulamaları xi

17 EKİLLER LİSTESİ Sayfa ekil-1: Teknoloji Kavramının Temel Bileşenleri... 6 ekil-2: Değişik Uzunluk Ölçüleri...15 ekil-3: Nanoteknolojinin Dört Evresi...18 ekil-4: Nanoteknolojinin Gelişim Evresi...20 ekil-5: Ürün Tanımlamalarında Kullanılan Nanomalzeme Miktarları...42 ekil-6: Yıllarını Kapsayan Nanoteknoloji Pazar Payları...68 ekil-7: Dünya Pazarı ve 2015 İçin Öngörüler...68 ekil-8: Nanoparçacıkların İnsan Vücudu Üzerindeki Yayılımları...77 ekil-9: Environmental Defence-DuPont Nano Risk Çatısı...80 ekil-10: Nanoteknoloji Pazar Öngörüsü...92 ekil-11: Ülkelerin Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifleri Kuruluş Tarihleri...92 ekil-12: UNİ Organizasyon eması...96 ekil-13: Japonya Bilim ve Teknoloji Organizasyon eması ekil-14: Japonya Nanoteknoloji AR-GE Organizasyon eması ekil-15: Almanya Nanoteknoloji Kamu Kaynakları ekil-16: Araştırma Personelinin Görev Yaptıkları Alanların Dağılımı ekil-17: Araştırma Alanları Dağılımı ekil-18: G.Kore Nanoteknoloji Gelişim Hedefleri ekil-19: G.Kore Nanoteknoloji Yol Haritası ekil-20: G.Kore Nanoteknoloji Gelişimleri ekil-21: Asker Merkezli Meydana Gelecek Gelişmeler ekil-22: Kara Silahlarına Yönelik Gelişmeler xii

18 ekil-23: Deniz Kuvvetleri Araçlarına Yönelik Gelişmeler ekil-24: Havacılık Alanındaki Gelişmeler ekil-25: Nanoteknolojinin Hava Kuvvetlerine Sağlayacağı Potansiyel Avantajlar ekil-26: Ulusal Bazda Nanoteknoloji Alanında Araştırma Yapısı ekil-27: Sektörel Bazda Nanoteknoloji Araştırma Süreci Örneği xiii

19 KISALTMALAR LİSTESİ AEM AIST AKM AR-GE BIS : Analitik Elektron Mikroskobu : Advanced Industrial Science and Technology : Atomik Kuvvet Mikroskobu : Araştırma ve Geliştirme : Bureau of Industry and Security BMBF BMWA : : Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) BTWC C4ISR CAS CBAN CBDP CPSC CSTP CT CWC DARPA DDR&E DOD EPA İEM : Biological and Toxin Weapons Convention Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance : Chinese Academy of Sciences : Consultative Boards for Advancing Nanotechnology : Chemical and Biological Defense Program : Consumer Product Safety Commission : Council For Science and Technology Policy : Committee on Technology : Chemical Weapons Convention : Defense Advanced Research Projects Agency : Defense Research and Engineering : Department of Defence : Environmental Protection Agency : İletim Elektron Mikroskobu xiv

20 ISN IWGN JNIOSH JSPS JST METI : Institude for Soldier Nanotechnologies : Interagency Working Group On Nanotechnology : National Institute of Occupational Safety and Health, Japan : The Japan Society For The Promotion of Science : The Japan Science and Technology Agency : Ministry of Economy, Trade and Industry MEXT : Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology MHLW MIT MOST N&N NaKoMer NAR-GE NBCI : Ministry of Health, Labor and Welfare : Massachusetts Institute of Technology : Ministry of Science and Technology : Nanobilim ve Nanoteknoloji : Nanoteknoloji Koordinasyon Merkezi Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Nanotechnology Business Creation Initiative NEDO : New Energy and Industrial Technology Development Organization NEHI NIES NIH NIHS NIMS NIOSH NIST : Nanotechnology Environmental and Health Implications : National Institute for Environmental Studies : National Health Institude : National Institute of Health Sciences : National Institute for Materials Science : National Institute for Occupational Safety and Health : National Institude of Standarts and Technology xv

21 nm NNAP NNCO NNI NNSFC NRC NSET NSF NSP NSTC NTPT OECD OSTİM OSTP : Nanometre : National Nanotechnology Advisory Panel : National Nanotechnology Coordination Office : National Nanotechnology Institude : National Natural Science Foundation of China : National Research Council : Nanoscale Science, Engineering and Technology : National Science Foundation : Nanotechnology Support Project : National Science and Technology Council : Nanotechnology Project Team : Organisation for Economic Co-operation and Development : Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi : Office of Science and Technology Policy PCAST : President s Committee of Advisers on Science and Technology RIKEN TAG TEM TTM TUM UNİ USPTO : Institude of Physical and Chemical Research : Technical Advisory Group : Taramalı Elektron Mikroskobu : Tarama Tünel Mikroskobu : Tarama Uçlu Mikroskoplar : Ulusal Nanoteknoloji Enstitüsü : U.S. Patent and Trademark Office xvi

22 GİRİ İnsanlık tarihi kadar eski olan teknoloji kavramı, her geçen gün ortaya çıkan değişimler ile toplumları derinden etkilemeye devam etmektedir. Özellikle son zamanlarda teknoloji büyük bir hızla gelişmekte olup bireysel ve toplumsal bazda bu gelişimleri takip etmek oldukça zorlaşmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde Nanobilim ve Nanoteknoloji (N&N), 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan önemli bir teknolojik alan olarak görülmektedir. Nanobilim, malzemelerin atomik, moleküler ve makromoleküler ölçekte düzenlenmesi hakkında yapılan çalışma, nanoteknoloji ise maddenin, 1 atom ile 100 molekül çapı arasında (1-100 nm) kontrolü, yeniden yapılandırılması ve bilinçli olarak işlenmesiyle daha gelişmiş ve tümüyle değişmiş materyaller, araçlar ve sistemler elde etmek olarak tanımlanmaktadır. N&N ile geleneksel ürünler, yerlerini minyatür, akıllı, uzun ömürlü ve hafif ürünlere bırakacaklardır. N&N, gelecekte toplumlar üzerinde enerji, elektronik, algılama, veri iletişimi vb. teknolojilerde önemli avantajlar sağlarken aynı zamanda kendi kendini kopyalayan sistemler yaratma özelliği ile de yokedici ve yıkıcı bir özellik taşıyacaktır. N&N, farklı disiplinlerden oluşan bir bilim dalı ve teknolojik alandır. Bu bağlamda, Malzeme Bilimi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Eczacılık, Tıp, Bilgisayar ve Elektronik bilimleri gibi bir çok akademik çevreden araştırmacı, nanoteknoloji AR-GE çalışmaları altında bir araya gelerek sinerji yaratmaktadırlar. Yaratılan bu sinerji çerçevesinde, 2015 yılında N&N alanında çalışan kişi sayısının yaklaşık iki milyon olacağı öngörülmektedir. Bunun neticesinde nanoteknolojideki gelişmelere paralel olarak geleneksel iş sahalarının yerine yeni iş sahaları oluşmaya başlayacaktır. N&N nin önemini kavrayan ve geleceğin bu teknolojik alanda var olacağını gören gelişmiş ülkeler buna yönelik önemli ve gizli AR-GE çalışmaları başlatmışlardır. Hâlihazırda piyasada çok fazla ürün olmamasına 1

23 rağmen 2015 yılında nanoteknoloji ürünlerinin yaklaşık 1 Trilyon Dolar olacağı öngörüsü, ülkeleri bu alanda yatırımlarını artırmaya yöneltmiştir. Dünyada birçok ülke, ABD tarafından 2000 yılında oluşturulan Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifininden sonra kendi nanoteknoloji yapılanmalarını oluşturmaya başlamışlardır. Bu yapılanmalar, genel olarak üniversite, sanayi ve devlet kurumlarının yer aldığı kümelenmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dünyada bu gelişmeler olurken ülkemizde henüz nanoteknoloji araştırma yapısına yönelik herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Türkiye de nanoteknoloji çalışmaları, üniversitelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları araştırma merkezleri ile çeşitli araştırma kurumları tarafından bireysel olarak sürdürülmektedir. Ancak, bireysel bazda sürdürülen araştırmalar ile kümeleşmiş bir yapıya sahip ülkelere karşı rekabet edebilmek oldukça zor olacaktır. Bu tez çalışmasında; gelişmiş ülkelerin oluşturdukları ulusal nanoteknoloji yapılanmaları incelenerek ülkemiz için gerekli olduğu düşünülen bir yapılanma modeli önerilmiştir. Bunun yanında dünyada nanoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve öngörüler ile TÜBİTAK Vizyon 2023 stratejisi çerçevesinde, TSK tarafından kuvvet bazında yoğunlaşılmasının uygun olacağı değerlendirilen nanoteknoloji alanları belirtilmiştir. Türkiye de nanoteknolojinin çok yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle çeşitli dergilerde yer alan bazı makaleler haricinde çok az sayıda Türkçe kaynak doküman bulunmaktadır. Bu tez çalışmasının, özellikle ulusal nanoteknoloji stratejileri üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılara detaylı bir kaynak doküman olması ve özellikle savunma alanında yer alan kurumlarımızda nanoteknolojinin önemi hakkında farkındalık yaratması beklenmektedir. Tezin birinci bölümünde; teknolojiye genel bir bakış yapılmış, teknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır.geleceğin teknolojilerinin 2

24 savunma alanına yapacağı potansiyel etkiler belirtilerek yüksek teknoloji alanları hakkında bilgi verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde; teknolojik bir devrim olarak görülen ve 21 nci yüzyıla damgasını vuracak olan nanobilim, nanomühendislik ve nanoteknoloji ile ilgili tanımlamalar yapılmış, nanobilim ve nanoteknolojinin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Bunun yanısıra nanoteknolojinin bilimsel yaklaşımları analiz edilerek araştırmalarda kullanılan araçlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde; nanoteknolojinin potansiyel araştırma ve uygulama alanları ile potansiyel avantajları sektörel bazda incelenmiş, dünyada çeşitli araştırma kurumları tarafından yapılan öngörüler çerçevesinde gelecekte ortaya çıkması muhtemel gelişimler zamana göre analiz edilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde; dünyada üzerinde oldukça kapsamlı araştırmalar yapılan ancak ülkemizde halihazırda bu konuda çok az çalışma bulunan; nanoteknolojinin potansiyel riskleri, sosyal ve çevresel etkileri ile nanoteknoloji standartları açıklanmıştır. Tezin beşinci bölümünde; nanoteknoloji alanında önemli AR-GE çalışmaları başlatan ABD, Japonya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve G.Kore nin nanoteknoloji AR-GE çalışmaları ve ulusal nanoteknoloji araştırma yapıları incelenerek analiz edilmiştir. Tezin altıncı bölümünde; nanoteknolojinin savunma alanına getireceği potansiyel etkiler incelenmiş, TSK nın halihazırda kuvvet bazında sürdürmüş olduğu modernizasyon çalışmalarında, nanoteknolojinin nasıl bir etki sağlayabileceği analiz edilmiş ve TSK tarafından nanoteknolojinin hangi alanlarına yoğunlaşılması gerektiği üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Tezin yedinci bölümünde; ülke çapında özellikle savunma alanında faaliyet gösteren şirket üst düzey yetkilileri, üniversitelerde de konu ile ilgili 3

25 çalışmalar yapan araştırmacılar ve TSK mensupları ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar analiz edilmiş, yapılan tüm öngörüler ve diğer ülke çalışmaları da göz önüne alınarak Türkiye için ulusal bazda nanoteknoloji alanında araştırma yapısı önerilmiştir. Bunun yanısıra, ulusal ve savunma çapında alınması gereken tedbirlere yönelik öneriler sunulmuş ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için tavsiyelerde bulunulmuştur. 4

26 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNOLOJİYE GENEL BAKI 1. GİRİ İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren varlığını sürdürebilmek için gerekli tüm yolları araştırmış, çeşitli keşifler yaparak kendisini çevresel şartlara karşı korumaya çalışmıştır.yırtıcı hayvanlara karşı geliştirdiği keskin aletler bu keşiflerin başında gelmektedir. Müteakiben ateş ve barutu icat ederek silah yapmayı öğrenmiş ve modern teknolojiye ilk adımını atmıştır. Doğa ve yırtıcı hayvanlarla mücadele hırsı, insanı başka keşiflere doğru itmiş ve bunun neticesinde bugünün modern teknolojileri yaratılmıştır Günümüzde teknolojinin en son ulaştığı nokta, sahip olana büyük güç sağlayan bilgi ve iletişimi içeren bilişim teknolojileridir. Bilişim teknolojileri ile birlikte bilgi toplumu ve bilgi çağı kavramları da günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi toplumu, bilimsel düşünceleri uygulamaya geçiren toplumlar olarak tanımlanırken, bir başka tanımda bilgi toplumu için; sanayi ötesi toplum, postmodernizm ve sibernetik kapitalizm kavramları kullanılmıştır (Tonta,1999). İnsanoğlunun günümüze dek sürdürdüğü modernleşme mücadelesi, Avcı/Toplayıcı Dönem, Tarım Dönemi, Endüstri Dönemi, Bilgi Çağı Dönemi ve Nano/Moleküler Çağ olarak adlandırılan dönemler halinde gerçekleşmiştir (Baykara,2006). Söz konusu dönemler arasında yaşanan geçiş süreçleri, bu dönemlerde ortaya çıkan yeni teknolojik gelişimler ile hız kazanmıştır. Bilgi çağında sağlanan ilerlemenin toplumlar üzerindeki etkisinden sonra yeni ortaya çıkacak farklı teknolojik gelişimler, toplumsal seviyede yeni anlayış ve değişimleri de beraberinde getirecektir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı dönemi, yerini yavaş yavaş nano ve moleküler teknolojinin etkin olacağı bir döneme bırakmaya başlamıştır.

27 2. TEKNOLOJİNİN TANIMI Teknoloji kelimesi, yunanca teknologia kelimesinden gelmektedir. Kelime olarak incelendiğinde; tεχνηκοσ-tehnikos ustalık, teknik olarak işlem yapma, λoγια-logia ise sanat, bilim, bilgi, beceri anlamlarına gelmektedir (Ayhan,2002). Bu bağlamda teknoloji, kısaca sistemli bir şekilde işlem yapma bilim ve sanatı olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji terimi konusunda kabul edilmiş genel bir tanım olmamakla birlikte, ürünlere ve üretim süreçlerine uygulanan bilgi ve beceri şeklinde basit bir tanım doğru bir yaklaşım olacaktır. Baykara (2006) teknolojiyi; genelde endüstriyel süreçlerde kullanılan ancak bunun yanında hemen hemen tüm etkinliklere uyarlanabilen ve her türlü üretim maddesinin elde edilebilmesi için kullanılan bilgi bütünü, olarak tanımlarken, Ayhan (2002) ticari bir değer elde etmek için gerçekleştirilen bilimsel uygulamalar şeklinde tanımlamıştır. Teknolojinin oluşumu ve gelişimi için gerekli temel bileşenler, knowhow, teknikler, bilimsel prensipler, donanım ve organizasyon kavramlarından oluşmaktadır (Erdal, 2003) ( ekil-1) Know-How Araştırma Teknikler Ölçme Teknoloji Bilimsel Prensipler Uygulama Donanım Donanım Unsurları Organizasyon Yapı Sistemler ekil-1: Teknoloji Kavramının Temel Bileşenleri (Erdal, 2003) 6

28 Bünyesinde birçok bilim dalını barındıran teknoloji kavramı, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesi ve toplumların refah düzeylerinin artırılması yönünde önemli bir stratejik güç haline gelmiştir. Ancak, bu stratejik güç, ülke ve toplumlar için çeşitli faydalar sağlarken potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişimler genellikle toplumların yararı için kullanılsa da, yaşamı olumsuz etkileyen birçok niteliklere de sahip olduğu gözardı edilmemelidir. Örneğin, otomobil insanoğlu için büyük kolaylık sağlarken diğer taraftan çevreyi ve doğayı kirletmekte, cep telefonları anlık iletişim için büyük önem kazanırken aynı zamanda insan sağlığını tehdit etmektedir. Teknolojinin gelişiminde, sadece icatlar ve gereksinimler değil aynı zamanda merak ve yüksek hayal gücüde etkili olmuştur. Bugün herkes için zorunlu bir ihtiyaç haline gelen otomobiller, o dönemde ciddi krizler neticesinde değil, tamamıyla hayal gücüne dayanmış bir eğlence aracı olarak geliştirilmiştir. Otomobile duyulan ihtiyaç daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır (Basalla; 1988,Çeviri Cem Soydemir; 1996). Günümüze kadar var olan ve insanoğlu üzerinde büyük etkiler bırakan teknoloji buluşlarından hangisinin daha önemli olduğu yönünde ortak bir görüş bulunmamaktadır. Tarihte ortaya çıkan en önemli teknolojik buluş, Tablo-1 de belirtildiği üzere uzmanlar ve bilim adamlarının şahsi görüşlerine göre değişmektedir. Ancak teknolojik gelişmelere bir bütün olarak bakıldığında, en önemli ve toplumlar üzerinde köklü değişimler yapan buluşlar arasında; tekerleğin, kağıdın, elektriğin, elektromanyetik dalganın, matbaanın, telgrafın, buharlı makinanın ve bilgisayarın geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Tablo-1: Önemli Teknolojik Buluşlar Üzerine Görüşler ( Ayhan,2002) S/N Buluş 1 Matbaa ve Basım 2 Ayna 3 Elektrik Motorunun Kullanılmaya Başlaması 4 Telekomünikasyon Teknolojisinin Optik Telgrafla Başlaması, Telefon ve Cep Telefonuna Uzanan Süreç 5 Tarımsal Üretimi Başlatan Saban 7

29 6 Otto Von Guericke nin Statik Elektrik Makinası 7 Organize Bilim: Bilimsel Dergi ve Yayınların Basımı 8 Elektriğin Kullanılması ve Elektrik Işığı 9 Aspirin 10 Bütün Fen Bilimleri, Iktisat ve Matematiğin kurulması 11 Havacılık Teknolojileri ve Uzay Yolculuğu 12 Üniversitelerin Kurulması 13 Kuantum Teorisi 14 Televizyon 15 İlaçların Üretilmesi 16 Genetik Dizi Analizi ve Genetik Mühendisliği 17 Taşınabilen Enerji Paketi Batarya 18 Silah 19 İnternet 20 Atom Bombası 21 Fiziksel ve Psikolojik Buluş Olarak Müzik 22 Kimyada Destilasyon Süreci 23 Tıpta Anestezi Uygulamaların Başlaması 24 Kağıt Üretimi 25 İklim Modellemesinde Bilgisayarların Kullanılması 26 Savaşlarda Önemli Yer Tutan Atların Evcilleştirilmesi Gözlük, Teleskop, Mikroskop ve Birçok Analiz Cihazının Gelişirilmesini Sağlayan Mercekler Diferansiyel ve Integral Hesaplar 29 Bilgisayarların Ilk Prototipi Olan Universal Turing Makinesi ve Bilgisayar, 30 Transistör Üretimi 31 Hiçbirşey Tarihte ki önemli buluşlar, bireysel çabalar ve tesadüfi gelişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak teknolojide ki gelişmeler, üniversiteler ve akademiler vasıtasıyla sağlanan bilimsel çalışmalarla elde edilmiştir. İlkel tarım, modern tarım ve sanayiden sonra toplumsal gelişme safhasının sonuncusu olan bilgi çağına, bilişim teknolojilerindeki telgraf, telefon, teleks ve internet vasıtasıyla sağlanan bilgi akışı ve paylaşımı neticesinde erişilmiştir. 3. KLASİK TEKNOLOJİLERDEN YÜKSEK TEKNOLOJİLERE GEÇİ İnsanoğlu tarafından geliştirilen her yeni teknoloji, kendisinden bir önceki teknolojinin etkisini yitirmesine veya öneminin azalmasına yol açmıştır. Bundan dolayı ülkeler yatırımlarını, bir sonraki teknoloji üzerine kaydırmaya başlamışlar ve bu yeni teknolojiler sayesinde üstünlük sağlamayı hedeflemişlerdir. Yeni teknolojilere sahip olma isteği, günün şartlarına göre sürekli bir değişim gösteren yüksek teknoloji kavramını ortaya çıkarmıştır. 8

30 20 nci yüzyılda ortaya çıkan ve halihazırda etkisini sürdüren bilişim teknolojileri yüksek teknoloji olarak nitelendirilirken, 21 nci yüzyılda ise biyoteknoloji ve nanoteknoloji yüksek teknoloji sınıfı içerisinde yer almaya başlamışlardır. Yüksek teknoloji, insanoğlu tarafından geliştirilmiş sistemleri ve araçları ifade etmekte olup daha fazla bilgi ve daha yoğun bir teknolojik altyapıya sahiptir. Geçmişin tüm bilgi birikiminin bir ürünüdür. Yarı iletkenler, bilgisayarlar, elektronik cihazlar ve bilişim teknolojileri, 20 nci yüzyılın en hızlı gelişen teknoloji yoğun endüstriyel sektörleri ve sanayi dalları olmuştur. Yüksek teknoloji kavramı, 1960 lı yıllarda bilgisayar, tıp ve malzeme alanlarındaki gelişmeler, 1970 li yıllarda çok fonksiyonlu ve küçük hacimli donanımların kullanımı ve endüstriyel alanda teknoloji geliştirme ile 1980 li yıllardan itibaren elektronik cihazların pazara sunulması safhaları olmak üzere üç ana dönemi kapsamaktadır. Yüksek teknoloji, günümüzde teknoloji alanında varılan en son nokta olarak görülmektedir. Herhangi bir teknolojinin yüksek teknoloji sınıfına girip girmediğini anlamak için üretimin değişik safhalarını incelemek gerekmektedir. Özkan(2006), yüksek teknolojinin klasik ya da eski teknolojiye göre daha az üretim girdisi kullanarak üretim yapılmasına imkân verdiğini belirtmektedir. 4.GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE ETKİLERİ Önümüzdeki dönem içerisinde teknolojide meydana gelecek yeni gelişmeler, toplumlar ve ülkeler üzerinde önceki teknolojik gelişmelerde olduğu gibi olumlu ve olumsuz etkiler yaratmaya devam edecektir. Bu etkiler, bireysel düzeyden başlayarak ülkelerin ekonomik, politik, kültürel alanları ile toplumsal düzeyde birçok değişimi de beraberinde getirecektir. Son zamanlardaki gelişimler gözönüne alındığında bilişim teknolojileri, biyo ve 9

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ HAKAN

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı