2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sosyal Yardım Birimi Sosyal Hizmet Birimi Halkla İlişkiler Birimi 0

2 MÜDÜR SUNUŞU Mart 2011 sonu itibari ile Çekmeköy Belediyesi bünyesinde kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gelişen ve değişen toplumsal koşullardan menkul, sosyal güvencesizlik durumuna istinaden çalışmayan veya çalışamayan vatandaşlarımızın yaşamlarını onurlu bir biçimde sürdürebilmelerini hedefleyen sosyal politika ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmektedir. Sosyal Politika çalışmaları en temelde hane halkına dayanan ve herhangi bir emek kaydı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilere sunulan sosyal yardım ve hizmetlerden müteşekkildir. Temel İnsan Haklarını gözetleyerek, gerek ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları gerekse de muhtaç vatandaşlara ulaşma bağlamında hem reaktif hem de proaktif çalışma metodu kullanılarak sunulan yardım ve hizmetler, özgün çalışma yöntemi ile kurulan Halkla İlişkiler organizasyonu marifetiyle desteklenmektedir. Müdürlüğümüzün ihdası sonrası, gerek ülkemizdeki yerel uygulamalardan gerekse uluslar arası sosyal politika uygulamalarından yararlanarak kurduğumuz çalışma sistemi, ilçemizdeki sosyal risk analizi doğrultusunda umulan örnek sosyal belediyecilik uygulamalarına katkı sağlayacaktır. Aşağıda özetle ifade edilen çalışma birimlerinin, dezavantajlı gruplarda iyileştirme gerçekleştirmesi ve muhtaçlığı en aza indirgeyen ideal çalışmalara hizmet etmesi düşünülmektedir. Sosyal yardım başvuruları ihtiyaç sahibi vatandaşların şahsen başvuruları dışında Çağrı Merkezi marifetiyle alınmaktadır. Başvurular Seri Nokta Çözüm Masasındaki profesyonel Halkla İlişkiler uzmanlarının kontrolünde yapılmaktadır. Sosyal incelemeler, asgari standart koşulları içeren matbu Sosyal İnceleme formunun yanı sıra profesyonel meslek elemanlarının araştırma ve incelemeleri doğrultusunda, sosyal yardım başvurularının muhtaçlık durumu ve gerekli müdahale planlarını kapsayarak gerçekleştirilmektedir. 1

3 Sosyal inceleme raporları doğrultusunda üyeleri ilgili yöneticilerden oluşan Yardım Komisyonu tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bulgulanan durumlarına ilişkin müdahale kararları alınmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin anlık ve süreli zor koşullarının organize edildiği Sosyal Yardım Birimi, başvuruların muhtaçlık durumunun bulgulandığı Alan Araştırma ve İnceleme Masası, İncelenen dosyaların durumlarının değerlendirildiği Yardım Komisyonu Sekreterliği, Muhtaçlık durumunun geçen süre içerisindeki değişiminin takip edildiği İzleme ve Değerlendirme Masası ile sunulacak yardım ve hizmetlerin insan onuru ve ihtiyaçlar yelpazesi içerisinde sunulmasını sağlayacak olan Gıda Bankası ndan oluşmaktadır. Çalışamayan dezavantajlı grupların muhtaçlık durumlarına ilişkin çalışma ve hizmetlerin sunulduğu Sosyal Hizmet Birimi ise; Engellilere dönük sosyal ve destek çalışmalarının yürütüldüğü Belediye Engelliler Masası (BEM), çalışamamak veya işsizlik durumundan kaynaklı muhtaçların istihdam edilmeleri için çalışmalar yürüten İstihdam Masası- İŞKUR Hizmet Noktası ile Çocuk, Kadın ve Yaşlılar gibi dezavantajlı gruplara dönük hizmetleri organize eden İleri Sosyal Hizmetler Masası ndan oluşmaktadır. Çekmeköy İlçesinde yaşayan vatandaşların Belediyemizden istek, talep, şikâyet ve beklentilerden oluşan ilişkilerinin düzenlendiği Halkla İlişkiler Birimi, Vatandaşların şahsen başvurularından oluşan bilgilendirilme işlemleri ile kurum içi işlemlerini yürüten Seri Nokta Çözüm Masası ve bu hizmetlerin telefon ve iletişim araçları yoluyla yürütülmesini sağlayan Çağrı Merkezi nden oluşmaktadır mali yılında faaliyet raporunda sunulan çalışmalar yukarıda zikredilen sisteme bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak, tüm faaliyetlerimizde, sosyal politika çalışmalarına özel ilgi gösteren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet POYRAZ a, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcılık sağlayan Sayın Başkan Yardımcılarımıza, çalışmaların tüm aşamalarının titizlikle yürütülmesini sağlayan Başkan Yardımcımız Sayın Latif COŞAR a, tüm çalışmalarımıza ilgi göstererek desteklerini esirgemeyen birim müdürlerimize, büyük bir gayret ve heyecanla çalışmaları gerçekleştiren personelimize teşekkür ediyorum. Muhammed SARI Sosyal Yardım İşleri Müdürü 2

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER.. 6 A- Misyon ve Vizyon...6 B- Kuruluş, Dayanak, Yetki Görev Ve Sorumlulukları.6 C- Birime İlişkin Bilgiler...13 C.1. Fiziksel Yapı...14 C.2. Örgüt Yapısı...15 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynakları...16 C.4. İnsan Kaynakları..18 C.5. Sunulan Hizmetler...18 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri 22 B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri...22 B.2. Performans Sonuçları..82 B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi...89 B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.91 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.93 A- Üstünlükler...93 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme...93 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI- EKLER

5 TABLOLAR Tablo 1: Hizmet Araçları Tablo 2: Hizmet Birimleri Tablo 3: Yazılım Altyapısı Tablo 4: Teknolojik Altyapı Tablo 5:Mevcut Kadro Durumu Tablo 6:Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 7: Gider Bütçesi Tablo 8: Performans Sonuçları Tablo 9: Performans Bilgi Sistemi 4

6 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Yerel yönetim yasasına dayanarak, vatandaşlarımızın temel sosyal problemleri ve beklentilerine cevap verebilecek, iyileştirebilecek politikalar üretmek, destek sağlamak ve hizmet sunmaktır. Vizyonumuz; Çekmeköy de sosyal içermeyi sağlayan hak temelli sosyal yardım ve hizmet mekanizmalarını kurmak ve geliştirmek, muhtaçlık durumunu minimum düzeye indirmektir. B- Kuruluş, Dayanak, Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kuruluş Çekmeköy Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı gereğince, Çekmeköy Belediye Meclisinin tarih ve /216 numaralı kararıyla kurulmuştur. Dayanak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi kesimlere 5393 sayılı Belediye Kanununun 13, 14, 15, 76 ve 77. Maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarını yürütür. Müdürlüğün Yetki, Görev ve Sorumlulukları a) Müdürlük, Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat gereği ve sosyal yardım esasları yönetmeliği çerçevesinde tespit olunan ailelerin ayni nakdi yardım yapılması işlemlerini yürütmek, Belediye Başkanının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarıp, gerekli sosyal yardımları yapmak ve Sosyal Hizmetleri sunmak, 5

7 b) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunmak, c) Gıda bankacılığı ile aşevi kurmak ve işletmek, ç) Meslek elemanları aracılığı ile ev ziyaretleri yaparak ilçe halkının ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri belirleyerek alabilmeleri için yönlendirmek, d) İlçede ikamet eden Engelli vatandaşları tespit etmek ve imkânlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını vermek ve servis hizmetleri sunmak, e) İhtiyaç sahibi vatandaşların gündelik temel yaşam gereksinimlerini karşılayan sosyal hizmetleri sunmak ve sosyal yardımlarda bulunmak, f) Sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarını ilçe halkının tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak, g) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, uygulamak ve takibini yapmak, ğ) Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak, h) Belediye ile vatandaşlar arasındaki halkla ilişkileri düzenleyen çalışmaları yürütmek, ı) Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalamak, i) Müdürlükle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirmek j) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturmak k) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak Belediye Satın Alma ve İhale bürosuna göndermek l) Aylık ve Yıllık faaliyet raporları hazırlamak m) Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapmak. n) Stratejik Plana bağlı performans hedeflerini belirlemek ve takip etmek. o) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ö) Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkan a teklif ve öneri sunmak Müdürün Yetki, Görev ve Sorumlulukları Müdürün Görevleri a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder. b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 6

8 ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. d) Personel arasında görev dağılımı yapar. e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde belirler. g) Müdürlük bünyesinde görev yapan masaların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. ğ) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar. h) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir. ı) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sosyal Yardım Birimi, Halkla İlişkiler Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve İnceleme Masası, İzleme ve Değerlendirme Masası, Yardım Komisyonu Sekreterliği, Gıda Bankası, SERİ NOKTA Çözüm Masası, Çağrı Merkezi, İstihdam Masası - İŞ-KUR, Belediye Engelliler Masası, İleri Sosyal Hizmetler Masası (Yaşlı Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri) birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimlerdeki çalışanların izinli, raporlu olmaları halinde birimler arası görevlendirme yapar. Müdürün Yetkileri a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi, c) Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi, ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi, d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde uyarma yetkisi, e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi, f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde 7

9 bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi, g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi, ğ) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi, h) Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkisi, Müdürün Sorumlulukları a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Şefin Görev ve Sorumlulukları a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. c) Bürolarda görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar. ç) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar. d) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. e) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması işlerini takip eder. f) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar. g) Sosyal Yardım, Halkla İlişkiler, Sosyal hizmet çalışmalarında ve sosyal risk gruplarına (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Engelliler vs.) yönelik projelerin geliştirilmesinde görev alır ve birim Müdür makamına sunar. ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp birim Müdürüne sunar. h) Çalışma masalarının hizmetleriyle ilgili basın bülteni hazırlayıp amirinin bilgisi dâhilinde ilgili müdürlüklere sunar. ı) Stratejik plan ve Stratejik performans çalışması ile ilgili gerekli yazışmaları hazırlar. 8

10 i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir. Müdürlük Kalemi nin Görev ve Sorumlulukları a) Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir b) Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar. c) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtır. ç) Gelen ve giden evrakları ilgili bilgisayar programına işler, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim eder. d) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar. e) Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar. f) Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür. g) Evrak kayıt çalışanı olarak gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır. ğ) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalarını; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür. h) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklar. ı) İşlemi biten evraklar Müdürün oluru ile arşive kaldırılır. i) Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği taktirde çıkarılmalarından görevlidir. j) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef in vereceği diğer talimatları yerine getirir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder, b) Muayene ve kabul işlemi yapılan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılamadan kullanıma verilmesini önler, c) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir, 9

11 ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder, d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlar, e) Depoda çalınmaya veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkisine bildirir, f) Depo sayımı ve stok kontrolü yapmak, harcama yetkisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkisine bildirir, g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar, ğ) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur, h) Kayıtların tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkisine sunar, ı) Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef in vereceği diğer talimatları yerine getirir. Avans Mutemedinin Görev ve Sorumlulukları a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. b) Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır. c) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef in vereceği diğer talimatları yerine getirir. Memur ve Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Yardım Birimi, Halkla İlişkiler Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve İnceleme Masası, İzleme ve Değerlendirme Masası, Yardım Komisyonu Sekreterliği, Gıda Bankası, SERİ NOKTA Çözüm Masası, Çağrı Merkezi, İstihdam Masası - İŞ-KUR, Belediye Engelliler Masası, İleri Sosyal Hizmetler Masası (Yaşlı Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri) birimlerinde görevlendirilmiş olan memur, meslek elemanı ve işçi tüm personel, çalıştıkları birim ve bölümlerin bu yönetmenlikçe belirlenmiş olan tüm görevlerinden sorumludurlar. b) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef in vereceği diğer talimatları yerine getirirler. 10

12 Şoförün Görev ve Yetkileri a) Müdürlüğe tahsis edilen araçların kullanımını yapar b) Araçların kontrolünü yaparak rutin bakımı için koordineyi sağlar c) Araçların arızası halinde tamiri için koordineyi sağlar ç) Gerektiğinde tüm sosyal yardım dağıtımı organizasyonlarında yer alır d) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirir aksi bir durum olduğunda amirine bilgi verir e) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef in vereceği diğer talimatları yerine getirir. 11

13 C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı C.1.1. Hizmet Araçlarının Değerlendirmesi: Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçlar Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Belediye Engelliler Masasına tahsis edilen Engelli Taşıma araçları(2 adet), Normal standartların dışında özelliklere sahip olup, güvenlik açısından araçlarının düzenlenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca Engelli taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracına (Lifli ve Tekerlekli Sandalye kapasitesi yüksek) daha ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 1:Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Resmi Kiralık Müdürlük Makam Aracı - 2 Engelli Taşıma Aracı 2 - Toplam 2 2 Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

14 C.1.2. Hizmet Birimlerinin Değerlendirmesi: Çağrı Merkezi bürosu küçük olup havalandırma problemi mevcuttur. Alan Araştırma ve İnceleme Masası nın çalışmalarını etkin ve verimli yürütebileceği bir çalışma ofisine ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda Bankası ve Hayır çarşısı için yapılan çalışmalar hızlandırılmalı ve en kısa zamanda hizmete başlamalıdır. İleri Sosyal Hizmet çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen çalışma birim ve merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Engelli Eğitim, Beceri ve Kazandırma Merkezi ne yapılan başvuruların karşılanması için ihtiyaç duyulan mekân sorununun giderilmesi gerekmektedir. Aile Danışma Merkezi, Kadın Konuk Evi, Gündüz Bakım Evi ve Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Tıbbi Sosyal Hizmet Merkezi. Tablo:2 Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri 2012 Bina Kullanım Amacı Alanı ( m²) Türü Sayı Çekmeköy Hizmet Binası Müdür Odası 15 Oda 1 Çekmeköy Hizmet Binası Müdürlük Kalemi 15 Ofis 1 Çekmeköy Hizmet Binası Sosyal Yardım Birimi 30 Büro 1 Çekmeköy Hizmet Binası Halkla İlişkiler Birimi - Seri Nokta 60 Büro 1 Çekmeköy Hizmet Binası Halkla İlişkiler Birimi - Çağrı 25 Büro 1 Merkezi Çekmeköy Hizmet Binası Halkla İlişkiler Birimi - Bekleme Salonu 30 Büro 1 Mehmet Akif Kültür Merkezi Mehmet Akif Kültür Merkezi Sosyal Hizmet Birimi Engelli Eğitim, Beceri ve Kazandırma Merkezi 110 Büro 4 60 Büro 1 Toplam Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

15 C.2. Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüzün 2012 yılındaki organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. 14

16 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Teknolojik kaynaklar ve teknik destek hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. C.3.1. Yazılım Altyapısı Değerlendirmesi: Müdürlüğümüzün çalışmalarının etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla web sitelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 3: Yazılım Altyapısı SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NDE KULLANILAN YAZILIMLAR 2012 MODÜL Analitik Bütçe Programı Stratejik Planlama Anket Takip Programı Seri Nokta Parametreleri Hizmet Merkezi Programları Doküman Yönetimi Programı Engelli Takip Programı Gezi Takip Programı Sosyal Doku Takip Paketi Güncel Duyuru Programı İstihdam Masası CV Takip Programı Birimler Arası İstek Takip Paketi Toplantı Takip Programı Sosyal Yardım Programı YAZILIM ADI SAY-SİS KULLANIM DURUMU Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

17 C.3.2. Teknolojik Altyapı Değerlendirmesi: Engelli Taşıma Aracı nda kullanılmak üzere 2 adet cep telefonu ve hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 4: Teknolojik Altyapı Türü TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayısı 2012 Özellikleri Bilgisayar 28 - İnternet 28 - Yazıcı 10 - Tarayıcı 8 - Cep telefonu 1 - Telsiz telefon 2 - Telefon hat kapasitesi 28 - Faks 2 - Fotokopi makinesi 1 Seri Nokta daki fotokopi çekimleri gerçekleştirilmektedir. Fotoğraf makinesi 1 - Video kamera - - Projeksiyon makinesi - - Sunucu /Server - - Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

18 KADIN ERKEK İLKÖĞRETİM LİSE ÖNLİSANS LİSANS LİSANSÜSTÜ C.4. İnsan Kaynakları C.4.1. Personelin İhtiyacına Göre Değerlendirme: Personelin kadro, istihdam, cinsiyet ve eğitim şekline göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Sosyal Hizmet Birimi nde yaşanan yoğunluktan ötürü gerçekleşen temizlik problemini çözmek için bir temizlik personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu 2012 Yılı Cinsiyet Eğitim Durumu Statü Sayısı Yüz de (%) Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Memur Personel Meslek Elemanı Sosyolog Toplam Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2012 C.5. Sunulan Hizmetler C.5.1. Sosyal Yardım Birimi Sosyal Yardım ve Hizmet Başvuru kayıtları alınır. Muhtaç kişiler belirlenerek araştırılır ve yapılan incelemeler doğrultusunda aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin sosyal durum ve ilişkileri bulgulanır. Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır. Başvurular Sosyal İnceleme Raporu doğrultusunda Yardım Komisyonu tarafından değerlendirilir. Yardım Komisyonu tarafından uygun görülen ayni-nakdi yardım ve hizmetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. 17

19 İzleme ve Değerlendirme Masası aracılığıyla Müdürlük bünyesinde yapılan tüm çalışmaları ve geliştirilecek olan hizmetlerin plan ve koordinasyonunu sağlar. C.5.2. Halkla İlişkiler Birimi Seri Nokta Çözüm Masası, en temelde kişisel başvuru esasına dayalı istek, talep, şikâyet ve beklentilerden oluşan Bilgilendirilme İşlemleri nin yanında, Belediye ile ilgili birinci basamak işlemleri ele alan Çözüm Masası işlemleri hizmetlerindeki temasları düzenler. Çağrı Merkezi, Alo Çağrı Merkezi hattı ( ) ile Çekmeköy Belediyesi Santral hattı ( ) üzerinden alınan telefon çağrıları ile vatandaşlardan gelen istek, talep, şikâyet ve beklentilerden oluşan Bilgilendirilme İşlemleri ve Kurum içi telefon yönlendirme işlemlerini yürütür. C.5.3. Sosyal Hizmet Birimi İstihdam Masası İŞKUR, iş arayanların iş başvurularını alır. İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını İŞKUR üzerinden düzenler. İşsiz vatandaşların nitelikli işgücü olmaları yönünde gerektiğinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonları yapar. Belediye Engelliler Masası, engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İlçe dâhilinde engelliler envanterini çıkarır. Engellilere yönelik, Sosyal ve kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapar, engellilerin katılımlarını sağlar. İleri Sosyal Hizmetler Masası, aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim, danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütür ve organizasyonlar düzenler. 18

20 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 1. Kurumsal Gelişimin Sağlanması Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Belediyemizde Yatay ve Dikey İletişimin Geliştirilebilmesi İçin Periyodik Toplantılar Yapılacaktır. 2. Kurumsal Gelişimin Sağlanması. Halkla İlişkilerin Gelişimi Belediyemizin faaliyetlerinin halka anlatılabilmesi, halkın talep ve şikâyetlerinin takip edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 3. Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi. Toplumsal Dayanışmanın Artırılması. Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi Amacıyla Sosyal Güçsüzlere İhtiyaç Duydukları Hususlarda Nakit, Eşya, Gıda vb. Destek Yapılacaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet 2012 Müdürlük Bütçesi ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu ,00 Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) 61,5 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,

21 Tablo 7: Gider Bütçesi I Bütçe Faaliyet 2012 Açıklaması Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Bütçe Ödeneği GİDER BÜTÇESİ Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , , , ,97 1, , ,76 16, , ,31 35, Borç verme Yedek Ödenekler TOPLAM , ,00 69 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Müdürlüğün temel faaliyet ve çalışma alanlarına ilişkin bütçe ve gider durumu yukarıda belirtildiği gibi gerçekleşmiştir yılı itibariyle idarenin amaç ve hedeflerinde belirtilen faaliyet ve çalışmaların bir kısmı üst idare tarafından gerçekleştirilmesi uygun görülmediğinden iptal edilmiştir. Ancak genel olarak belirtilen amaç ve hedeflere ilişkin isabetli harcamaların gerçekleştirilmesi ile kararlı bütçe kullanımı sağlanmıştır. 20

22 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Sosyal Yardımlar Alan Araştırma ve İnceleme: Muhtaç ve güçsüz olduğunu beyan eden vatandaşların sosyal incelemeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde 2027 kişinin sosyal yardım başvurusu incelenmiştir. 21

23 Yardım Komisyonu Sekreterliği :Yardım Komisyonuna sevk edilen araştırma sonuçlarından 2063 başvuru kabul edilmiş, 201 başvuru reddedilmiştir. Ayrıca 847 Engelli tespiti yapılmış olup kayıtları alınmıştır. 22

24 İzleme ve Değerlendirme: 2012 yılı içerisinde Sosyal Yardım ve Hizmet başvurusunda bulunan vatandaşlara sunulan yardım ve hizmetler sonucunda vatandaşlarda ortaya çıkan sosyal değişme, içerme ve güçlenme durumunun izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda sürekli gıda yardımı yapılan haneler değiştirilmiştir. Benzeri bir şekilde Nakdi yardım verilen hane sayısında da değişiklikler söz konusu olmuştur. 113 haneye barınma yardımı belirli süreler ile yapılmış, 43 hanenin süreleri uzatılmış, yardımlar devam etmiştir. 168 adet İnceleme Raporu doğrultusunda muhtaç, güçsüz ve dezavantajlı Çocuk, Kadın ve Yaşlılar tespit edilerek SHÇEK başta olmak üzere ilgili idari birim e yönlendirilmiştir. İşsiz olduğu için başvuruda bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandıktan sonra, İstihdam Masası İŞKUR Hizmet Noktasına iş gücü olarak değerlendirilmek üzere yönlendirilmiştir. Ayrıca İzleme ve Değerlendirme Masası kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda kurumsal ve yapısal analizleri, faaliyet değerlendirme ve öneri raporları hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 12 adet birimlere göre aylık çalışma raporu, 2 adet sunulan yardım ve hizmetler ile ilgili memnuniyet araştırması, 56 adet etkinlik haber bülteni, 2 si büyük ölçekli olmak üzere 4 adet proje, 32 adet konferans sunumu, 4 adet faaliyet değerlendirme raporu, 3 adet yapısal analiz ve öneri raporu hazırlanmıştır. 23

25 24

26 25

27 Kardeş Aile Projesi : Çekmeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki mağdur ve muhtaç vatandaşları ile hayırsever insanları bir araya getirmeyi amaçlayan Kardeş Aile Projesi kapsamında, 46 aileye kira desteği, sokakta kalan kimsesiz 34 aileye ev eşyası ve kira desteği, 18 öğrenciye belirli süre ve miktarda eğitim yardımı yapılmıştır. Hayırseverlerin desteği ile muhtaç vatandaşlara muhtelif eşya yardımları yapılmıştır. 26

28 Nakit Yardımları : Çeşitli sebeplerle mağdur ve muhtaç duruma düşmüş ve belediyeye müracaat eden vatandaşların kayıtlarının alınıp, sosyal durum tespiti yapıldıktan sonra 2010 yılında ,00 TL yardım yapıldı yılı itibariyle ,00 TL yardım yapıldı Yılında ise Yardım Komisyonu tarafından muhtaç vatandaşlara yapılan nakit yardımı miktarı ,00 TL Bu doğrultuda 1251 kişinin nakdi başvurusu kabul edilmiştir. Çekmeköy Belediyesi, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde yetim ve öksüz çocuklarla dayanışma adına Bizim Ev Restaurant ta bir iftar yemeği programı düzenledi. Yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerinin katıldığı iftar programında 130 aile ve çocuklarına bayramlık giyecekler ile alışveriş çekleri hediye edildi. 27

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı