Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ"

Transkript

1 Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ Adapazar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü Adapazar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü

2 Sevgili çocuklar, Büyüyünce ne olacaksın? sorusu tahminimce en çok karşılaştığınız sorulardan birisidir. İçinizden kaç kişi Belediye Başkanı olmak istiyor merak ediyorum. Tabi bu soruyla beraber belediye başkanının ve belediye çalışanlarının görevlerinin neler olduğundan haberdar olup olmadığınız da önemli bir konu. Soruyu sizlere tek tek sormam imkânsız. Bu yüzden ben ve ekibim, sizler için bir başlangıç olması adına Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü nü tanıtan bir kitap hazırlattık. Kitabımızın kahramanı Ada Kedi. O, hemen hemen her gün sokaklarımızda gezinen onlarca kediden yalnızca biri. Onun bir de çetesi var. Sokak hayvanlarından oluşan bu çete, Adapazarı mızın daha yaşanılır, daha temiz ve daha güzel bir kent olması için var gücüyle çalışıyor. Haydi hep beraber, el ele, gönül gönüle yarınlarımızı birlikte inşa edelim, uzatın bize ellerinizi. Belki yıllar sonra, Adapazarı mızın belediye başkanı içinizden biri olacak. Bugün kurduğu hayallerle, Adapazarı mızı geleceğe en güzel şekilde o taşıyacak. Ada Kedi ve Çetesi nin, hayallerinizi inşa etmeniz için sağlam, güçlü ve keyifli bir temel oluşturması dileğiyle... Hepinize başarılar diliyorum. Süleyman D fil Adapazarı Belediye Başkanı Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ISBN: Yay n Kurulu Süleyman DİfiLİ Fatih DOĞAN Derya DİNÇER fiirvanoğlu Bahadır SELÇUK Editör Dr. Melike GÜNYÜZ Yazan Figen Yaman COfiAR Sanat Yönetmeni ve Resimleyen Reza HEMMAT RAD Etkinlik Yazarı ve Pedagojik Danışman Uzm. Psikolojik Danışman Özlem MUMCUO LU Grafik Uygulama Ayfle ADAfi Bask Öncesi Haz rl k Sedir Yay nlar A.fi. Tel.: Bask Bakanlar Medya Rek. Yayınevi Ltd. fiti. Kısıklı Mah. Ferah Cad. Darıcılar Sok. No.: 1 Üsküdar / İstanbul Tel.: Matbaa Sertifika Numarası: , Bütün yayın hakları Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ne aittir. İzin alınmadan ya da kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz ve basılamaz. Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sok. No.: 3 Adapazarı / Sakarya Tel.: Belgegeçer: e-posta:

3 Necmi Bey in çı lı ı, uyanmak için baflucuna kurdu u saati bile duymayan komfluların uyandırır. En üst katta oturan ve kulakları oldukça zor ifliten Gönül Teyze yi de... Yeflil Ada Apartmanı nda sıradan bir sabah Herkes hâlâ uykuda. Bir kifli hariç Necmi Bey yine erkenden kalkıp gazetesini almak için kapıdan çıkmak üzere... Bu da ne böyle! Nerede bu apartman görevlisi? Rüsteeeeeeem! Ah flu sokak satıcıları yok mu? Yine sabahın köründe baflladılar ba ırmaya. Ama ben onlara gösteririm! Al sana! 2 3

4 Annee anne kofl, Gönül Teyze yukarıdan su dökmüfl. Apartmanı su basmıfl! Boflver o zaman. Gir içeri de kahvaltını yap. Okula geç kalacaksın. Balkondaki çamaflırlara bir fley olmufl mu? Bu durumda dıfları çıkamam ki. Dıfları çıkamazsam, okula gidemem. Hey yaflasın! Bütün gün çizgi film izleyebilirim. I ıh! Onlar kuru. 4 5 Emre, su baskınını Gönül Teyze nin çıkardı ını söyledi inde güldünüz, farketmedim sanmayın. Aslında bir bakıma haklı. Üstelik bu ifli yaparken tek baflına sayılmazdı. Nasıl mı?

5 Dün akflam... Gönül Teyze yalnız yaflar. Ama nedense yemeklerini hep birkaç kiflilik yapar. Artanları da hayvanlar yesin diye balkondan ve camdan atar! Dün akflam da öyle yaptı. Her gün ama her gün al flverifl yaparlar. Ald klar eflyalar n geride b rakt ambalaj, kutu ve kolileri atma zaman geldi inde Bu duruma bizim tamamen karfl oldu umuzu belirtmeden edemeyece im. Biz öyle yerlere at lm fl, hem kendisi kirlenmifl hem de etraf kirletmifl yemeklere dönüp bakmay z bile. Onlar al p ya çöpe atar z ya da sahibinin kafas na. Televizyonu oraya b rakabilirsiniz. Bizim apartmanda d flar ya bir fleyler atma konusunda Gönül Teyze yaln z say lmaz. Hatta 4 numaradaki yeni evli çift, bu konuda Gönül Teyze yi kesinlikle geride b rak r. 6 7 Geri dönüflüm konteynerini kullanmak yerine, apartman kapısının önüne atıverirler.

6 Apartman görevlisi, kedilerin koruyucusu, kap c lar n en göbeklisi Rüstem Abi, mıflıl mıflıl uyurken, sıra Melek Hanım a gelir. Hay Allah! Çöp ç karma saatini kaç rm fl m. Sanki ilk defa kaçırıyormufl gibi... Neden bu konteynerleri daha büyük yapmazlar ki sanki. Melek Han m, her gün tek bafl na tüm konteynerleri çöple doldurabilir. Yağmur sularının önüne kattığı çöpler mazgalları tıkadı. Yeflil Ada Aparatmanı nı su bastı. Gönül Teyze nin, 4 numaranın ve Melek Hanım ın attığı çöplerin üzerine bir de yağmur yağınca... Rüsteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem! 8 9

7 Bu sabah? Ayakları suya batan Necmi Bey in çığlığını duymayan kalmadı. Bir kifli hariç... Zabıta Zabit in izin günüdür. Çok yoğun bir gece mesaisi yafladıklarından dolayı uyumaya çalıflmaktadır. Ta ki zil çalana dek. Miyaauuuuuv! Rüstem Abiiiii! Kofl Zabit! Apartman su bast! Nereye koflay m abi? Batucan, kofl hayat m! Apartman su basm fl. Zab ta Zabit e söyle de çektirsin flu suyu. Toplant ya yetiflemeyece im yoksa! Ne bileyim kofl iflte. Valili e kofl, belediyeye kofl, kofl bir yerlere. Gözün ayd n Pelinsu Abla! stanbul un denizini özledim, Adapazar nda deniz yok. deyip duruyordun. Bak Adapazar na da deniz gelmifl. Niye abi? Niye kofluyorum sabah sabah? Halk koflusu mu var? 10 11

8 O lum Zabit, halk koflusu mu varm fl? Ayol neden önceden haber vermiyorsunuz? Dur rahat bir ayakkab giyeyim de ben de geleyim. Niye? Telefonla mı çekecekler suyu? Yetkilerini kullanıp flu ifli çabucak halletsen ne olur sanki? Sen belediyede çal flm yor musun kardeflim? Bu ifller senin görevin de il mi? Görevini yerine getirsene! Artık belediyelerde sistem değiflti. Hatır iflleri yok. Ben ne kadar arasam da sizin arızayı kaydettirmeniz gerekiyor. Herkese eflit davranılması için getirildi bu uygulamalar. Bence hemen Su ve Kanalizasyon idaresi ne telefon açın ve arızayı bildirin ki sorun çözülsün. Söylenip duracağına zaman kaybetmeden Su ve Kanalizasyon İdaresi ni arayıp su baskınını haber versen sorun kalmayacak. Benim aramam ile senin ya da herhangi bir vatandaflın araması aynı. Herkese eflit davranılır ve hemen müdahale edilir

9 Derhâl bu su apartmandan boflalt ls n. Felaketin oluflturdu u hasar araflt rmak üzere apartman yönetimi toplans n. Su bask n nda parma olanlar parmak kald rs n! Dıflarıda... Emre gördün mü, yetkililer okula yetiflmen için elinden geleni yapacakmıfl. Sen ne diye parmak kald r yorsun flimdi? Aaaaa, bu da ne böyle? Her taraf kazılmıfl. Mazgallar temizlenmifl sular çekilmifl ama yerinde koca bir çukur kalmıfl. Şimdi ben çöpleri konteynere nasıl taflıyacağım? Ben de dün patates bask s yapt m ya. Sulu boyayla yap l yor ya o da. Su bask n ile sulu boyal patates bask s birbirine benziyor. flte o yüzden parmak kald rd m. Okula gitmeyeceğiz diye fazla heveslenmeyin. Şimdi duydum, Su ve Kanalizasyon İdaresi gelip mazgalı temizleyecek, sonra da suyu çekecekmifl. En iyisi sana bir paraflüt alalım Melek Hanım. Balkondan atlar, konteynere ulaflırsın

10 Yok yok, kargo uçağı al babacığım. Annemin çöplerini paraflüt taflıyamaz, bizim çöpler ancak kargo uçağına sığar. Oh David, abartmasana. Altı üstü bir altyapı çalıflması kazısı iflte. Sen en iyisi hava kuvvetlerini ara. Komandoları meflgul etme. Helikopterle de kurtulabiliriz değil mi? Hav havv! Hıh! Sanki onca çöpü tek baflıma çıkarıyormuflum gibi. Bundan böyle herkes kendi çöpünü kendi ats n, hadi bakalım. Eyvah! Co nun tuvaleti geldi. Aaaaa! Derhâl d flar ç karmam z laz m. Ne yapaca z flimdi? 7 numara Oh my God! Bu bir felaket! Derhâl Amerikan Büyükelçili i ni aramal y m. Komandolar gelip bizi kurtarsınlar

11 Korkacak bir fley yok Co. Hava Kuvvetleri az sonra burada olur. Bizi kurtarırlar merak etme. La Havle, haala atalım diyorlar yaaa! Her fleyi ortalığa ata ata baflımıza gelmedi sanki bunlar da... Her zaman olduğu gibi bu ifli de apartman görevlisi Rüstem Abi çözer. Bu Fen flleri Müdürlüğü nün numarası neydi? Bu ifli çözse çözse onlar çözer. Yolları onlar yapar, bozuk yolları onlar tamir eder. Ben öyle internete minternete güvenmem. Böyle ciddi bir meseleyi telefonla halletmek de gayet ciddiyetsiz bir yaklaflım. En iyisi apartman yönetimini toplayıp bir dilekçe yazalım. Dilekçeyi de faksla yollayalım. Dilekçenin bir örneğini dosyaya koyup saklayalım. Fen flleri nin faks numarası var mı sende? Rüstem Abi. Ya da ü ara. Belediye ile ilgili her soruna tek çözüm bu numara. ye mail atmak isteyen var mı? Tabi ki Necmi Bey amcac m

12 Onlar konuflup dururken, Rüstem telefonla Fen flleri Müdürlü ü ile irtibata geçer. Adresi veriyorum Emreciğim, onlar flu çukuru kapatıp yolu tamir etmek için geliyorlar canım. Süpermen i mi arad n Rüstem Abi? Sadece yol mu tamir ediyorlar? Baflka fley yapmıyorlar mı? Ne Süpermen i oğlum? Bende Süpermen in telefonu ne gezer. Elin artizi bana numarasını verir mi hiç? Bizim belediyenin Fen flleri Müdürlüğü nü aradım. Adapazarı Belediyesi Fen flleri ni. Yapıyorlar oğlum, yapmazlar mı? En baflta yaya ve taflıt yollarını yapıyorlar. Abla kofl, Fen flleri geliyormufl. Senin fen bilgisi sınavına da yardım ederler belki. Niye yol iflleri de il de Fen İflleri demifller peki? 20 21

13 Sadece yol yapıp tamir etmiyorlar ki. Mahallelerdeki kapalı pazar yerlerini, sosyal tesisleri ve spor komplekslerini yapıyorlar. Rüstem Abi niye Süpermen i aramad m dedi ki? Süpermen den bile süpermifl bu Fen flleri. Okul gibi, cami gibi topluma ait olan binaların yapım ve onarımlarına da Fen flleri yardımcı olur. Gözün üzerlerinde olsun Rüstem! fllerini adam gibi yapsınlar. Oyalanan, gevflek davranan, görevini ihmal eden olursa derhâl haber ver, apartman yönetimini toplayıp hakkında flikâyet dilekçesi yazalım... Hani geçen yıl çok kar yağmıfltı ya. Kıflın çok kar yağınca kapanmasın diye yolları onlar temizler. Yollar buzlanıp arabalar kaymadan Fen flleri duruma müdahale eder. Ve Fen flleri Müdürlü ü iflçileri mahalleye girer. Dilekçeyi fakslayal m. Kopyas n saklayal m. Miyav da miyav miyav da miyav Miyaaaaauuvv! Necmi Bey in direktifleri bitmeden Fen flleri görevlileri ifllerini tamamlar

14 Necmi Bey her zamanki titizliğiyle Bu kadar çabuk mu bitti. Kesin bu iflte bir ihmal, bir göz boyama var. dedi. Geçmifl olsun. Yard mc olabilece imiz baflka bir konu var m? Haklısın darling. Hava kuvvetleri Türk Hava Sahası na girmeden, Fen flleri iflini bitirdi. Bizi rahatça apartmandan çıkacak hâle getirdi. Yaflasın Adapazarı Belediyesi. Yaflasın Fen flleri... Yok beyim, ne göz boyaması. Baksana etrafta çukurdan eser kalmadı. Hatta apartmanın önündeki yol eskisinden bile güzel oldu. Tüh çok çabuk bitti. Daha bir tane bile çizgi film izleyemedim ki. Okula m gidece im flimdi? Gördüğünüz gibi, Yeflil Ada Apartmanı sakinleri, sabahki evden çıkamama sorununu çabucak atlatıp eski hâllerine geri döndü. Biz kontrol etmeseydik, bu ifl bu kadar hızlı ve mükemmel tamamlanabilir miydi? Dikkat, titizlik ve kontrol çok önemli. Çok önemli... David darling, felaket sona erdi. Co yu tuvaletini yapmas için d flar ç karabilirsin. Oh my God! Amerikan Hava Kuvvetleri nden bile hızlı bunlar Necmi Bey in bile yüzünü güldürmeyi baflaran Fen flleri görevlileri, Ada Kedi ve Çetesi ne yapacak bir ifl bırakmadığına göre, bu güneflli güzel günde, mırıl mırıl uyumak tam da bana göre Mrrrr mrrrrrr

15 1. Etkinlik Etkinliğin adı: Evet Hayır Tuzluğu Kullanılacak malzeme: Tuzluk yapmak üzere her grup için bir adet A4 kâğıdı, kalem Aşağıdaki çizime bakarak origami tuzluk yapılır. 2. Dörtlü gruplar oluşturulur. Her grup bir adet tuzluk yapar. 3. Tuzluğun her yüzeyine aşağıdaki bilgiler yazılır: a. yaya yollarını yapar b. parkları çiçeklendirir c. okullar n onar lmas na yard mc olur d. buzlanmayı önleyici çalışmalar yapar e. hava durumunu her gün halka bildirir f. yeni yollar açar ve yapar g. kaldırım yapar h. belediye reklam panolarına reklam alır 4. Her grupta bir kişi tuzluk yöneticisi olarak seçilir. Tuzluğu açıp kapamak onun görevidir. Gruptaki herkes sırası geldiğinde birden sekize kadar bir sayı söyler. Her yarışmacının daha önce söylenmemiş bir sayı söylemesi istenir. Sayı kadar tuzluk açılıp kapanarak gösterilen çıkıntının içinde yazan bilgi okunur. Tuzluk yöneticisi bilgiyi okuyarak Doğru mu yanlış mı? diye sorar. Yarışmacı seçeneğini belirtir. Tuzlukçu yarışmacının yanıtını kitaptan kontrol eder. Eğer doğruysa yarışmacı artı alır, yanlışsa eksi alır. Tüm yarışmacılar tüm maddeler okunup bitene kadar oyuna devam edebilir.

16 2. Etkinlik Etkinliğin adı: Dönüşebilir Enkaz Kullanılacak malzeme: Resim kâğıdı ve boyalar Yıkılmış bir binanın enkazını belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü kaldırır. O enkazı sence nereye boşaltır? Daha sonra o enkaza ne olur? Sence o enkazı yeniden değerlendirebilmek için neler yapılabilir? Sen böyle bir proje hazırlayacak olsan o enkazı tekrar yararlı hâle getirebilmek için nasıl bir proje hazırlardın çizerek anlat. (Grup Proje Ödevi, her grup hazırlandıktan sonra sınıfta projelerini anlatabilir.) 3. Etkinlik Etkinliğin adı: Dilekçe Yazıyorum Aşağıdaki resimde inşaat hâlinde bir bina görüyorsun. Bu binanın elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatının bağlanabilmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü nden izin almak gerekiyor. Müteahhit Salim Bey e dilekçesini düzenlemek konusunda yardımcı olabilirsin. Aşağıda bir dilekçe örneği var. Boşlukları doldurur musun? Adapazarı Belediyesi.... Müdürlüğü ne Tarih.... Mahallesi,... Sokak,... numaral binama... ba lant s yapmak için... izin verilmesini... S...yg...r mla, Kaz alan :... (parke/asfalt) İsim Soyisim... İmza 28 29

17 4. Etkinlik Etkinliğin adı: Şehrimin Sanat Yapıları Şehrindeki sanat yapılarını biliyor musun? Bunlardan 3 tanesi aşağıdaki bulmacada saklı, bakalım bulabilecek misin? Ü S A K A R Y A K Ö P R Ü S Ü C R 5. Etkinlik Etkinliğin adı: Parke Yollarım Taşlı Kullanılacak malzeme: Kalem ve boyalar Bu sene Belediye Fen İşleri Müdürü oldun, tebrikler! İlk işin kaldırım taşlarını yaptırtmak. Ama şu ana kadar hiç yapılmamış, farklı kaldırım taşları yaptırmak istiyorsun. Taşlar hangi biçim ve renkte olmalı. Çizerek gösterir misin? A B Ü C E R R P T A G B Ü Y K A I K J Ü S T N Y E N K Ö P R Ü S Ü T A P Ü T K H Ü F B C A B C R Y I C C E V A T B E Y K Ö fi K Ü Y Y Y K I Z fi K P Ü C K L A Z Y R U E Bu yapıların bakımı ve onarımı aşağıdaki hangi kurumlarca yapılmaktadır sence? 1. Adapazar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2. Hukuk İşleri Müdürlüğü 3. Zabıta Müdürlüğü 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 31

18 6. Etkinlik Etkinliğin adı: Ne Yapar Ne Yapmaz? Aşağıdaki fotoğrafları dikkatle incele. Sence hangileri Fen İşleri Müdürlüğü nün görevidir? 1. Sosyal amaçlı tesisler yapmak 2. Şehrin gelişimini sağlamak için imarda bulunan yolları açmak 3. Gölleri temizlemek 4. Stabilize ve yeni açılmış yolları uygun kaplamalarla insanların kullanacağı konforlu ulaşım alanlarına çevirmek 5. Kaçak yapıları yıkmak 6. Kullanım ömürleri dolmuş yolların bakım onarım ve yenilemelerini yapmak 7. Yaya trafiğini sağlamak için yaya yolları yapmak 8. Pazarcıları denetlemek 9. Bisiklet ve koşu yolları yapmak 10. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak 11. Hafriyat kaldırmak 12. Sokakları temizlemek 13. Okullar ve dini tesislerin bakım onarımlarına yard mc olmak 14. Köy yollarının bakım onarımlarını yapmak 7. Etkinlik Etkinliğin adı: Logo Tasarlıyorum Fen İşleri Müdürlüğü nün ne iş yaptığını öğrendin artık. Tüm bu işleri yapan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü nün logosunu sen tasarlayacak olsaydın, nasıl yapardın? Aşağıya çizer misin? Bu logoyu çizerken yapılan işleri hatırla

19 8. Etkinlik Etkinliğin adı: Kayıp Telefon Numarası Yeşil Ada Apartmanı sakinleri yol tamiri için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü nü arayacaklar. Ama numaralar çok karışık. Onlara yardımcı olur musun? 9 6 =... Salı haftanın kaçıncı günüdür? =... Mart yılın kaçıncı ayıdır? =... 9 : 3 =... Kedi eti =... Kaç duyu organımız vardır? =... 2 x 2 = Etkinlik Etkinliğin adı: Kim Kimdi? Öykümüzde Yeşil Ada Apartmanı nı su bastığında belediyenin telefon numaralarını bilen karakter aşağıdakilerden hangisiydi? a. Rüstem b. Zabıta Zabit c. Necmi Bey d. Batucan e. Melek Hanım 9. Etkinlik Etkinliğin adı: Kelime Oyunu Kelime oyununa var mısın? Aşağıdaki şehir isimleri öyle bir sıra ile dizilmiş ki eğer formülü bulursan ihtiyacın olduğunda başvuracağın bir adresini elde edeceksin. Bakalım bulabilecek misin? Fatsa, Edirne, Niğde, İzmir, Sinop, Lüleburgaz. Eskişehir, Rize, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Paris, Amasya, Zonguldak, Aydın, Rize, İçel. Bolu, Erzincan, Lüleburgaz. Trabzon, Rize 34 35

20 11. Etkinlik Etkinliğin adı: Su Dolu Çukur Aşağıdaki resimde gördüğün çukur su ile dolmuş. Her gelip geçen bu çukurdan nasibini alıyor. Her biri de kendince şikâyetini anlatıyor. Boş konuşma balonlarını hikâyedeki karakterleri hatırlayarak, istediğin gibi doldurabilirsin. Bir tanesini örnek olsun diye ben doldurdum bile. 12. Etkinlik Etkinliğin adı: Adapazarı Belediye Başkanı nın İsmi Adapazarı Belediyesi nin Belediye Başkanı kim biliyor musun? Aşağıdaki şiirde saklı, bakalım bulabilecek misin? Oh my God! Şimdi nereyi aramam gerek, Belediye Fen İşleri miydi, yoksa Amerikan Hava Kuvvetleri mi? Sakarya dır benim ilim Ünlüdür yemeklerim Lezzetlidir ıslama köftelerim Eğer mevsimi gelmişse Yanında kabak tatlısı isterim. Meşhurdur Uzunçarşı m Adapazarı m canım Adapazarı m Neler var neler burada Denizi olmasa da İsmine şiirler yazılan Şöhretli bir nehirdir Sakarya Layıktır tüm övgülere İstersen gel gör sen de

21 13. Etkinlik Etkinliğin adı: Asfalt mı Dediniz? Belediye Fen İşleri Bölümünün işlerinden biri de asfaltlama çalışmaları yapmaktır. Asfaltın ham maddesi nedir biliyor musun? a. petrol b. kömür c. demir d. çimento e. beton 15. Etkinlik Etkinliğin adı: İş Makinalarımız Aşağıdaki bulmacada Fen İşleri nin kullandığı iş makinelerinin isimleri saklı. Bakalım bulabilecek misin? İpucu: Bu makinelerin ne işe yaradıkları aşağıda karışık olarak verilmiş. F O R K L F T K B A B E C E G R A D K K P B Y C N M F T A Ç Ü T K H Y 14. Etkinlik Etkinliğin adı: İlk Asfalt Yol Asfalt yol ilk defa kaç yılında hangi şehirde yapılmıştır? a / Yeni Delhi b / Paris c / New York d / İstanbul e / Londra 1854, Paris A S F E L T Y A O S L N D İ R N 1. Limanlarda ve büyük depolarda bulunan, önündeki iki uzun demirle paletli yükleri kaldırmaya yarayan iş makinasıdır. FOR Lİ T 2. Derin kazılarda kullanılır, eş anlamlısı bir mutfak gerecidir. P E 3. Asfalt yollar yapıldığında üzerinden geçer, eş anlamlısı geometride bir şekildir. S L D 4. Büyük miktarda toprak, çöp vb bir yerden bir yere taşıyan nakil aracıdır. A Y N 1900, Yeni Delhi 38 39

22 16. Etkinlik Etkinliğin adı: Bozuk Yol Tamiri Döngüsü Afişi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Tamir Döngüsü ile ilgili bir afiş yarışması düzenleyerek kazanan afişi şehrin değişik bölgelerine asmak istiyor. Bunun için de bir yarışma düzenlemiş. Aşağıda yol tamir döngüsü yönergeler hâlinde yazılı. Yarışma için sen de afişini hazırlar mısın? 17. Etkinlik Etkinliğin adı: Buzlandırmadıklarımızdan mısınız? Çok kar yağıp yollar buzlandığında 24 saat belediye araçları çalışır ve buzlanmayı açabilmek için kürek kürek yollara bir madde atar. Bu maddenin adını biliyor musun? Aşağıdaki resimlere bakıp bulabilirsin Tamiri yapılacak yol ya vatandaşların talebi doğrultusunda ya da belediyenin gezici ekipleri sayesinde tespit edilip fotoğraflanarak çalışma programına alınır. Tespiti yapılan yolun asfalt mı parke mi ya da başka bir malzemeden mi oluştuğu tespit edildikten sonra 4-5 kişilik ekip tamirat işlemine başlar. Yol asfalt ise yaz ayları tercih edilir. Önce asfalt kazıma makinasi ile yolun bozuk kısımları sökülür ve zemin gerekli araçlarla sıkıştırılıp süpürülerek temizlenir. Daha sonra asfalt yapıştırıcısı sürülerek yama robotu denilen makina ile 150 derecede tekrar bozuk olan kısma asfalt atılıp sıkıştırılır. En az 4 kişilik ekip ve 1 amir çalışır. Yol parke ise bozuk olan kısımdaki parke taşları sökülür. Alt zemin düzeltilip taş tozu takviyesiyle gerekli araçlarla sıkıştırılarak parke taşları yeniden örülerek onarımı yapılır. En az 3 kişilik ekip ve bir amir çalışır

23 18. Etkinlik Etkinliğin adı: Dikkat Kazı Var Bir sokakta kazı çalışması varsa o bölgeye girmek, iş makinalarının arkasından koşmak, güvenlik şeridini geçmek tehlikelidir. Bu nedenle kazı çalışmalarının olduğu yerlerde uyarı levhaları vardır. Bir sokakta kazı çalışması yapılırken aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangisi konulur? a. Yönlendirme tabelaları b. Çalışma var tabelaları c. Sesli ve ışıklı uyarıcı reflektörler d. Yol kapama şeritleri e. Hepsi 19. Etkinlik Etkinliğin adı: Barış Heykeli Kullanılacak malzeme: Resim kâğıdı ve boya kalemleri Adapazarı Belediyesi ilin merkezî bir yerinde Barış Meydanı oluşturmaktadır. Bu merkeze bir de heykel yaptırmak istemektedir. Sen bir heykeltıraş olsan barışla ilgili nasıl bir heykel yapardın, hangi malzemeyi kullanırdın? (Tahta, mermer, taş vb.) Aşağıya bir örnek çizer misin? 42 43

24 20. Etkinlik Etkinliğin adı: Kuş Evleri Mahallendeki parkta kuşları beslemek için özel evler yapmak istiyorsun. Aşağıdaki sayıları birleştirerek bu özel kuş evlerini görebilirsin. 21. Etkinlik Etkinliğin adı: Neden Su Bastı? Sence Yeşil Ada Apartmanı nı neden su bastı? a. Gönül Teyze sürahi ile su döktüğü için b. Melek Hanım muslukları açık unuttuğu için c. Dışarıya bırakılan çöpler yağmur mazgallarını tıkadığı için d. Amerikan Hava Kuvvetleri vaktinde gelmediği için e. Rüstem Bey gerekli yerlere şikâyette bulunmadığı için 22. Etkinlik Etkinliğin adı: İngilizce Öğreniyorum Yeşil Ada Apartmanı nda oturan David ve Deanna Belediye Fen İşleri demekte zorlanıyorlar. Acaba İngilizcede Fen İşleri Bölümü nasıl söyleniyordur, onlara yardımcı olur musun? a. Department of Science b. Municipality of Science c. Department of Science Affairs 44 45

25 23. Etkinlik Etkinliğin adı: Asfalt Nasıl Çöker? Kullanılacak malzeme: Kum saati ya da saat Belediye Fen İşleri nin asfalt yol yaptığını biliyorsun artık. Bu yollar çeşitli nedenlerle bozulabiliyor. Bozulma nedenlerini bir oyunla bulmaya ne dersin? Bu oyunu dört ya da altı kişi ile oynayabilirsiniz. İki gruba ayrılın. Her grup bir oyuncusunu seçsin. Birinci grubun oyuncusunun kulağına ikinci grup aşağıdaki listedeki olaylardan birini canlandırması ya da çizmesini ister. Birinci grup canlandırmadan ya da çizimden olayı bulmaya çalışır. Grubun olayı çözmesi için 1 dakikası vardır. Oyuncu hiç ses ya da sözcük kullanmadan olayları canlandırmaya ya da çizmeye çalışır. Sırası ile her grubun oyuncusu canlandırma yaparak kendi grubunun olayı bulmasını sağlamaya çalışır. 1. Yolun kaldırma kapasitesinden fazla tonajlı araçların yolu kullanması 2. Yol yapılırken iyi sıkıştırılmamasından kaynaklanan ufak çaplı çökmeler 3. Kazı çalışmaları yüzünden 4. Doğal afetlerden dolayı (Heyelan, deprem vb.) 5. Kullanılan malzemenin kalitesizliği ya da yetersizliği 6. Asfaltın altındaki katmanlarda özensiz çalışma (Alt zeminin uygun olmadığı anlarda o zemin düzenlemek için özenli bir çalışma gerekir, örneğin kayalık ya da bataklık olabilir.) 24. Etkinlik Etkinliğin adı: Bu Yol Kaç Yaşında? Asfalt yolların belli bir yıpranma süreleri vardır, buna yolların ekonomik ömrü diyoruz. Aşağıda çok özel bir formül var. Bu formüle göre asfalt bir yolun kaç yılda eskidiğini bulabilir misin? Asfalt bir yol yaklaşık yılda ekonomik ömrünü tamamlar

26 1. Etkinlik: (yanıtlar: a, c, d, f, g = Doğru, b, e, h = Yanlış) 2. Etkinlik: Daha önceden belediye tarafından belirlenmiş şehir yerleşim alanlarından uzak özel ya da belediyeye ait arsalara dökülür. Şehrin büyümesinden dolayı enkaz alanları şehir içinde kalırsa gerekli araçlarla sıkıştırma ve düzenleme yapılıp park, bahçe veya çok amaçlı sosyal tesislere dönüştürülebilir. Ayrıca çıkan enkaz çeşitli inşaatların temel kısımlarında, yolların ise alt temel dolgularında kullanılabilir. 4. Etkinlik: Yönerge 1: Sakarya Köprüsü, Jüstinyen Köprüsü, Cevatbey Köşkü Yönerge 2: 1. Adapazar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü CEVAPLAR 6. Etkinlik: 1. Sosyal amaçlı tesisler yapmak 2. Şehrin gelişimini sağlamak için imarda bulunan yolları açmak 4. Stabilize ve yeni açılmış yolları uygun kaplamalarla insanların kullanacağı konforlu ulaşım alanlarına çevirmek 6. Kullanım ömürleri dolmuş yolların bakım onarım ve yenilemelerini yapmak 7. Yaya trafiğini sağlamak için yaya yolları yapmak 9. Bisiklet ve koşu yolları yapmak Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak 11. Hafriyat kaldırmak 13. Okullar ve dini tesislerin bakım onarımlar na yard mc olmak 14. Köy yollarının bakım onarımlarını yapmak 8. Etkinlik: Etkinlik: 10. Etkinlik: b. Zabıta Zabit 12. Etkinlik: Süleyman Dişli 13. Etkinlik: a. petrol 14. Etkinlik: b Paris 15. Etkinlik: F O R K L F T K B A B E C E G R A D K K P B Y C N M F T A Ç Ü T K H Y A S F E L T Y A O S L N D İ R N 17. Etkinlik: kaya tuzu 18. Etkinlik: e. Hepsi 21. Etkinlik: c 22. Etkinlik: c 24. Etkinlik: 10 yıl

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Ders Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5762 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1565 12.?.Y.0002.4268 Her hakkı saklıdır

Detaylı

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN?

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? Sancaktepe Yıl: 3 / Sayı: 14 Eylül - Ekim 2012 SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN ÇOCUKLARA ÖZEL ARMAĞANIDIR EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? BİR BÜYÜK VELİ AHMET YESEVİ bu dergide bu dergide buluşuyor! buluşuyor!

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

İkinci Üniversite Şart

İkinci Üniversite Şart Devlet Desteği Bekliyor Kangal Balıklı Kaplıca, Sıcak ve Soğuk Çermik başta olmak üzere birçok kaplıcanın bulunduğu Sivas, Jeotermal kaynaklarıyla yatırımcıları bekliyor. Anadolu nun köklü illerinden olan

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

öğretmenliği yapıyor BAŞAKŞEHİR SEVDAMIZ Erol Çakır 3 TE ÖNCE BİLİM GELİR üzerinde yaptığı çalışmayla yeni bir hastalık geni keşfetmiş

öğretmenliği yapıyor BAŞAKŞEHİR SEVDAMIZ Erol Çakır 3 TE ÖNCE BİLİM GELİR üzerinde yaptığı çalışmayla yeni bir hastalık geni keşfetmiş 01-15 KASIM 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 64 Fiyatı: 1 VALLAHI BIZ SIZE MECBURUZ! 1.ETAP TAPULARINA KAVUŞUYOR Başakşehir de ilk kurulan sitelerden biri. Aradan tam 17 yıl geçmesine rağmen sakinler

Detaylı

"BU ŞEHİR HEPİMİZİN" Yeni Yılınız Kutlu Olsun

BU ŞEHİR HEPİMİZİN Yeni Yılınız Kutlu Olsun Yeni Yılınız Kutlu Olsun Ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada acısıyla tatlısıyla çok önemli olayların ve gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umut ve hayallerle yeni bir yıla daha

Detaylı

Yolsuz, İmarsız Şehir

Yolsuz, İmarsız Şehir Gurbetçilerin En Uğrak Mekânı Gurbetçilerin en uğrak mekânı, Sivas ın sembolü, Sivas Kalesi; hiç suç işlenmeyen, güvenlik zaafı olmayan park olma özelliğini taşıyor. Sivas ta yaz aylarının ve Ramazan akşamlarının

Detaylı

JUDONUN MELEK YÜZLERİ

JUDONUN MELEK YÜZLERİ Renkli Kalemler Gazetesi, Yapı Kredi nin desteği ile, deneyimli gazeteciler Esen Evran, Pınar Akbıyık Yıldız ve Yonca Tokbaş koçluğunda TEGV Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı çocukları tarafından

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdülvahap BATIHAN Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cevat KARAL Erdoğan KÜRÜM

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

Kesinleşmiş mahkeme kararına göre AVM ler 3 saate kadar otopark ücreti alamaz ve İBB nin tarifesini uygulamak zorundalar BU GÜCÜ KİMDEN ALIYORLAR

Kesinleşmiş mahkeme kararına göre AVM ler 3 saate kadar otopark ücreti alamaz ve İBB nin tarifesini uygulamak zorundalar BU GÜCÜ KİMDEN ALIYORLAR Kesinleşmiş mahkeme kararına göre AVM ler 3 saate kadar otopark ücreti alamaz ve İBB nin tarifesini uygulamak zorundalar BU GÜCÜ KİMDEN ALIYORLAR Capacity UKOME kararlarına uymuyor ve Otopark girişini

Detaylı

1. SINIF KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

1. SINIF KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI 1. SINIF KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI HAFTA KAZANIMLAR 1 1 Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır. 2 175 Eğitsel ve mesleki planlama dosyası hazırlar. 3 3 Okula gidip

Detaylı

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA şağıdaki tabloya Şile nin bazı yerleşim yerlerinin isimleri gizlenmiş. Bakalım kaç tanesini bulabileceksin? Ğ L Y N K Y İ K Y B E Y V C Ğ G S Y U Z R E K I D E K M M Ğ D O Z İ L N Ş N B K V Y O M L M İ

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

365GÜNMÜCADELE. Sivrisinekle MAHALLE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM: SÜPER HİZMET MASASI

365GÜNMÜCADELE. Sivrisinekle MAHALLE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM: SÜPER HİZMET MASASI Başakşehir Belediyesi, entegre vektör mücadelesine devam ediyor... MAHALLE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM: SÜPER HİZMET MASASI SAYI:14 / MAYIS 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

kalemwww.uskudarlife.net

kalemwww.uskudarlife.net kalemwww.uskudarlife.net Nisan 2014, Sayı: 48 5.Yıl Ücretsiz Dağıtım KULÜBESİNE SADIK O Şimdi Muhtar Üsküdar ın sevilen simalarından Bayram Demir artık bir muhtar. Rize nin Kalkandere ilçesine bağlı Geçitli

Detaylı

İMTİYAZ SAHİBİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI FEDERASYONU Çağlayan Mahallesi 2053 Sokak No:10/3 Muratpaşa/ANTALYA E- Mail: siparis@ozfed.

İMTİYAZ SAHİBİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI FEDERASYONU Çağlayan Mahallesi 2053 Sokak No:10/3 Muratpaşa/ANTALYA E- Mail: siparis@ozfed. Bombacı Parmenides i yazabilecek kadar sevgi dolu Molla Kasım a onunla aynı üniversitede çalışmış, bir hemşehrisi tarafından hoşgörüsüne sığınılarak yazılmıştır. İMTİYAZ SAHİBİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

İçindekiler. Yayına hazırlayan. Çayırbaşı Mah. Okul Sokak, Özden Sitesi, Çayırbaşı-Sarıyer Gsm: 0532 227 51 67 e-mail: rifatgunsal@gmail.

İçindekiler. Yayına hazırlayan. Çayırbaşı Mah. Okul Sokak, Özden Sitesi, Çayırbaşı-Sarıyer Gsm: 0532 227 51 67 e-mail: rifatgunsal@gmail. İçindekiler 4 Editörün Kaleminden / Tülay KANIT 14 5. Deneyimler Toplantısı / Ahmet Medih ERTAN 22 Hilmi ÖNEREN Anısına 30 Röportaj: Prysmian Group Türkiye CEO su Erkan AYDOĞDU 36 Röportaj: Erde Mühendislik

Detaylı

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld MERAM BELEDİYESİ 02.05.2011 22:51 Page 1 Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ve içerisinde aile hekimliği merkezi, emekliler konağı, internet evi, muhtar odası, MERMEK eğitim merkezi ve fitness salonunun

Detaylı

1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz.

1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz. Karar No 2015/63 Karar Tarihi 09/04/2015 Evrak No 718757 Geliş Tarihi Tekrar Görüşülecek mi? H Evrak Dairesi Konusu Saat 21.00 Kesinleştirme Tarih 14/04/2015 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılı faaliyet raporunun

Detaylı

EGO şöförleri kamera ile izlenecek! Çayyolu Höyüğü nden tarih fışkırıyor. NİLyA SANAtEvİ SİZLErİ bekliyor

EGO şöförleri kamera ile izlenecek! Çayyolu Höyüğü nden tarih fışkırıyor. NİLyA SANAtEvİ SİZLErİ bekliyor Çayyolu Höyüğü nden tarih fışkırıyor EGO şöförleri kamera ile izlenecek! ÇAyyoLu facianin EşİĞİNdEN döndü ŞaŞmaz ile eskişehir yolu BaĞlaNDI Çayyoluspor Topbaşı yaptı NİLyA SANAtEvİ SİZLErİ bekliyor ÇAyyoLu

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİR ACİL YARDIM HATTI DENEYİMİ

AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİR ACİL YARDIM HATTI DENEYİMİ ALO ORADA MISINIZ? AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİR ACİL YARDIM HATTI DENEYİMİ Emel Armutçu ALO ORADA MISINIZ? Aile içi Şiddete Karşı Bir Acil Yardım Hattı Deneyimi Yazan: Emel Armutçu Editör: Emel Armutçu

Detaylı

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR Hepimizin Kardeşi O SU Sevgili çocuklar, Yaz aylarının pırıl pırıl güneşli günleri, yerini giderek sonbahar mevsimine özgü, daha mat renklerin egemen olacağı günlere bırakıyor.

Detaylı

Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT

Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT TMMOB Şehir Plancıları Odası Eğrisiyle Doğrusuyla GALATAPORT 15 KASIM 2006 Yayına Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar Özden Duygu Ağar OCAK, 2008 İSTANBUL Basım Yeri ve Yılı İstanbul, Ocak 2008 Baskı:

Detaylı

İSTANBUL DENİZE DALDI

İSTANBUL DENİZE DALDI MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR EYLÜL 2015 - SAYI: 50 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr Baltacı: Burada her şey elinizin altında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ilçenin İstanbul

Detaylı