Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ"

Transkript

1 Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ Adapazar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü Adapazar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü

2 Sevgili çocuklar, Büyüyünce ne olacaksın? sorusu tahminimce en çok karşılaştığınız sorulardan birisidir. İçinizden kaç kişi Belediye Başkanı olmak istiyor merak ediyorum. Tabi bu soruyla beraber belediye başkanının ve belediye çalışanlarının görevlerinin neler olduğundan haberdar olup olmadığınız da önemli bir konu. Soruyu sizlere tek tek sormam imkânsız. Bu yüzden ben ve ekibim, sizler için bir başlangıç olması adına Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü nü tanıtan bir kitap hazırlattık. Kitabımızın kahramanı Ada Kedi. O, hemen hemen her gün sokaklarımızda gezinen onlarca kediden yalnızca biri. Onun bir de çetesi var. Sokak hayvanlarından oluşan bu çete, Adapazarı mızın daha yaşanılır, daha temiz ve daha güzel bir kent olması için var gücüyle çalışıyor. Haydi hep beraber, el ele, gönül gönüle yarınlarımızı birlikte inşa edelim, uzatın bize ellerinizi. Belki yıllar sonra, Adapazarı mızın belediye başkanı içinizden biri olacak. Bugün kurduğu hayallerle, Adapazarı mızı geleceğe en güzel şekilde o taşıyacak. Ada Kedi ve Çetesi nin, hayallerinizi inşa etmeniz için sağlam, güçlü ve keyifli bir temel oluşturması dileğiyle... Hepinize başarılar diliyorum. Süleyman D fil Adapazarı Belediye Başkanı Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ISBN: Yay n Kurulu Süleyman DİfiLİ Fatih DOĞAN Derya DİNÇER fiirvanoğlu Bahadır SELÇUK Editör Dr. Melike GÜNYÜZ Yazan Figen Yaman COfiAR Sanat Yönetmeni ve Resimleyen Reza HEMMAT RAD Etkinlik Yazarı ve Pedagojik Danışman Uzm. Psikolojik Danışman Özlem MUMCUO LU Grafik Uygulama Ayfle ADAfi Bask Öncesi Haz rl k Sedir Yay nlar A.fi. Tel.: Bask Bakanlar Medya Rek. Yayınevi Ltd. fiti. Kısıklı Mah. Ferah Cad. Darıcılar Sok. No.: 1 Üsküdar / İstanbul Tel.: Matbaa Sertifika Numarası: , Bütün yayın hakları Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ne aittir. İzin alınmadan ya da kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz ve basılamaz. Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sok. No.: 3 Adapazarı / Sakarya Tel.: Belgegeçer: e-posta:

3 Necmi Bey in çı lı ı, uyanmak için baflucuna kurdu u saati bile duymayan komfluların uyandırır. En üst katta oturan ve kulakları oldukça zor ifliten Gönül Teyze yi de... Yeflil Ada Apartmanı nda sıradan bir sabah Herkes hâlâ uykuda. Bir kifli hariç Necmi Bey yine erkenden kalkıp gazetesini almak için kapıdan çıkmak üzere... Bu da ne böyle! Nerede bu apartman görevlisi? Rüsteeeeeeem! Ah flu sokak satıcıları yok mu? Yine sabahın köründe baflladılar ba ırmaya. Ama ben onlara gösteririm! Al sana! 2 3

4 Annee anne kofl, Gönül Teyze yukarıdan su dökmüfl. Apartmanı su basmıfl! Boflver o zaman. Gir içeri de kahvaltını yap. Okula geç kalacaksın. Balkondaki çamaflırlara bir fley olmufl mu? Bu durumda dıfları çıkamam ki. Dıfları çıkamazsam, okula gidemem. Hey yaflasın! Bütün gün çizgi film izleyebilirim. I ıh! Onlar kuru. 4 5 Emre, su baskınını Gönül Teyze nin çıkardı ını söyledi inde güldünüz, farketmedim sanmayın. Aslında bir bakıma haklı. Üstelik bu ifli yaparken tek baflına sayılmazdı. Nasıl mı?

5 Dün akflam... Gönül Teyze yalnız yaflar. Ama nedense yemeklerini hep birkaç kiflilik yapar. Artanları da hayvanlar yesin diye balkondan ve camdan atar! Dün akflam da öyle yaptı. Her gün ama her gün al flverifl yaparlar. Ald klar eflyalar n geride b rakt ambalaj, kutu ve kolileri atma zaman geldi inde Bu duruma bizim tamamen karfl oldu umuzu belirtmeden edemeyece im. Biz öyle yerlere at lm fl, hem kendisi kirlenmifl hem de etraf kirletmifl yemeklere dönüp bakmay z bile. Onlar al p ya çöpe atar z ya da sahibinin kafas na. Televizyonu oraya b rakabilirsiniz. Bizim apartmanda d flar ya bir fleyler atma konusunda Gönül Teyze yaln z say lmaz. Hatta 4 numaradaki yeni evli çift, bu konuda Gönül Teyze yi kesinlikle geride b rak r. 6 7 Geri dönüflüm konteynerini kullanmak yerine, apartman kapısının önüne atıverirler.

6 Apartman görevlisi, kedilerin koruyucusu, kap c lar n en göbeklisi Rüstem Abi, mıflıl mıflıl uyurken, sıra Melek Hanım a gelir. Hay Allah! Çöp ç karma saatini kaç rm fl m. Sanki ilk defa kaçırıyormufl gibi... Neden bu konteynerleri daha büyük yapmazlar ki sanki. Melek Han m, her gün tek bafl na tüm konteynerleri çöple doldurabilir. Yağmur sularının önüne kattığı çöpler mazgalları tıkadı. Yeflil Ada Aparatmanı nı su bastı. Gönül Teyze nin, 4 numaranın ve Melek Hanım ın attığı çöplerin üzerine bir de yağmur yağınca... Rüsteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem! 8 9

7 Bu sabah? Ayakları suya batan Necmi Bey in çığlığını duymayan kalmadı. Bir kifli hariç... Zabıta Zabit in izin günüdür. Çok yoğun bir gece mesaisi yafladıklarından dolayı uyumaya çalıflmaktadır. Ta ki zil çalana dek. Miyaauuuuuv! Rüstem Abiiiii! Kofl Zabit! Apartman su bast! Nereye koflay m abi? Batucan, kofl hayat m! Apartman su basm fl. Zab ta Zabit e söyle de çektirsin flu suyu. Toplant ya yetiflemeyece im yoksa! Ne bileyim kofl iflte. Valili e kofl, belediyeye kofl, kofl bir yerlere. Gözün ayd n Pelinsu Abla! stanbul un denizini özledim, Adapazar nda deniz yok. deyip duruyordun. Bak Adapazar na da deniz gelmifl. Niye abi? Niye kofluyorum sabah sabah? Halk koflusu mu var? 10 11

8 O lum Zabit, halk koflusu mu varm fl? Ayol neden önceden haber vermiyorsunuz? Dur rahat bir ayakkab giyeyim de ben de geleyim. Niye? Telefonla mı çekecekler suyu? Yetkilerini kullanıp flu ifli çabucak halletsen ne olur sanki? Sen belediyede çal flm yor musun kardeflim? Bu ifller senin görevin de il mi? Görevini yerine getirsene! Artık belediyelerde sistem değiflti. Hatır iflleri yok. Ben ne kadar arasam da sizin arızayı kaydettirmeniz gerekiyor. Herkese eflit davranılması için getirildi bu uygulamalar. Bence hemen Su ve Kanalizasyon idaresi ne telefon açın ve arızayı bildirin ki sorun çözülsün. Söylenip duracağına zaman kaybetmeden Su ve Kanalizasyon İdaresi ni arayıp su baskınını haber versen sorun kalmayacak. Benim aramam ile senin ya da herhangi bir vatandaflın araması aynı. Herkese eflit davranılır ve hemen müdahale edilir

9 Derhâl bu su apartmandan boflalt ls n. Felaketin oluflturdu u hasar araflt rmak üzere apartman yönetimi toplans n. Su bask n nda parma olanlar parmak kald rs n! Dıflarıda... Emre gördün mü, yetkililer okula yetiflmen için elinden geleni yapacakmıfl. Sen ne diye parmak kald r yorsun flimdi? Aaaaa, bu da ne böyle? Her taraf kazılmıfl. Mazgallar temizlenmifl sular çekilmifl ama yerinde koca bir çukur kalmıfl. Şimdi ben çöpleri konteynere nasıl taflıyacağım? Ben de dün patates bask s yapt m ya. Sulu boyayla yap l yor ya o da. Su bask n ile sulu boyal patates bask s birbirine benziyor. flte o yüzden parmak kald rd m. Okula gitmeyeceğiz diye fazla heveslenmeyin. Şimdi duydum, Su ve Kanalizasyon İdaresi gelip mazgalı temizleyecek, sonra da suyu çekecekmifl. En iyisi sana bir paraflüt alalım Melek Hanım. Balkondan atlar, konteynere ulaflırsın

10 Yok yok, kargo uçağı al babacığım. Annemin çöplerini paraflüt taflıyamaz, bizim çöpler ancak kargo uçağına sığar. Oh David, abartmasana. Altı üstü bir altyapı çalıflması kazısı iflte. Sen en iyisi hava kuvvetlerini ara. Komandoları meflgul etme. Helikopterle de kurtulabiliriz değil mi? Hav havv! Hıh! Sanki onca çöpü tek baflıma çıkarıyormuflum gibi. Bundan böyle herkes kendi çöpünü kendi ats n, hadi bakalım. Eyvah! Co nun tuvaleti geldi. Aaaaa! Derhâl d flar ç karmam z laz m. Ne yapaca z flimdi? 7 numara Oh my God! Bu bir felaket! Derhâl Amerikan Büyükelçili i ni aramal y m. Komandolar gelip bizi kurtarsınlar

11 Korkacak bir fley yok Co. Hava Kuvvetleri az sonra burada olur. Bizi kurtarırlar merak etme. La Havle, haala atalım diyorlar yaaa! Her fleyi ortalığa ata ata baflımıza gelmedi sanki bunlar da... Her zaman olduğu gibi bu ifli de apartman görevlisi Rüstem Abi çözer. Bu Fen flleri Müdürlüğü nün numarası neydi? Bu ifli çözse çözse onlar çözer. Yolları onlar yapar, bozuk yolları onlar tamir eder. Ben öyle internete minternete güvenmem. Böyle ciddi bir meseleyi telefonla halletmek de gayet ciddiyetsiz bir yaklaflım. En iyisi apartman yönetimini toplayıp bir dilekçe yazalım. Dilekçeyi de faksla yollayalım. Dilekçenin bir örneğini dosyaya koyup saklayalım. Fen flleri nin faks numarası var mı sende? Rüstem Abi. Ya da ü ara. Belediye ile ilgili her soruna tek çözüm bu numara. ye mail atmak isteyen var mı? Tabi ki Necmi Bey amcac m

12 Onlar konuflup dururken, Rüstem telefonla Fen flleri Müdürlü ü ile irtibata geçer. Adresi veriyorum Emreciğim, onlar flu çukuru kapatıp yolu tamir etmek için geliyorlar canım. Süpermen i mi arad n Rüstem Abi? Sadece yol mu tamir ediyorlar? Baflka fley yapmıyorlar mı? Ne Süpermen i oğlum? Bende Süpermen in telefonu ne gezer. Elin artizi bana numarasını verir mi hiç? Bizim belediyenin Fen flleri Müdürlüğü nü aradım. Adapazarı Belediyesi Fen flleri ni. Yapıyorlar oğlum, yapmazlar mı? En baflta yaya ve taflıt yollarını yapıyorlar. Abla kofl, Fen flleri geliyormufl. Senin fen bilgisi sınavına da yardım ederler belki. Niye yol iflleri de il de Fen İflleri demifller peki? 20 21

13 Sadece yol yapıp tamir etmiyorlar ki. Mahallelerdeki kapalı pazar yerlerini, sosyal tesisleri ve spor komplekslerini yapıyorlar. Rüstem Abi niye Süpermen i aramad m dedi ki? Süpermen den bile süpermifl bu Fen flleri. Okul gibi, cami gibi topluma ait olan binaların yapım ve onarımlarına da Fen flleri yardımcı olur. Gözün üzerlerinde olsun Rüstem! fllerini adam gibi yapsınlar. Oyalanan, gevflek davranan, görevini ihmal eden olursa derhâl haber ver, apartman yönetimini toplayıp hakkında flikâyet dilekçesi yazalım... Hani geçen yıl çok kar yağmıfltı ya. Kıflın çok kar yağınca kapanmasın diye yolları onlar temizler. Yollar buzlanıp arabalar kaymadan Fen flleri duruma müdahale eder. Ve Fen flleri Müdürlü ü iflçileri mahalleye girer. Dilekçeyi fakslayal m. Kopyas n saklayal m. Miyav da miyav miyav da miyav Miyaaaaauuvv! Necmi Bey in direktifleri bitmeden Fen flleri görevlileri ifllerini tamamlar

14 Necmi Bey her zamanki titizliğiyle Bu kadar çabuk mu bitti. Kesin bu iflte bir ihmal, bir göz boyama var. dedi. Geçmifl olsun. Yard mc olabilece imiz baflka bir konu var m? Haklısın darling. Hava kuvvetleri Türk Hava Sahası na girmeden, Fen flleri iflini bitirdi. Bizi rahatça apartmandan çıkacak hâle getirdi. Yaflasın Adapazarı Belediyesi. Yaflasın Fen flleri... Yok beyim, ne göz boyaması. Baksana etrafta çukurdan eser kalmadı. Hatta apartmanın önündeki yol eskisinden bile güzel oldu. Tüh çok çabuk bitti. Daha bir tane bile çizgi film izleyemedim ki. Okula m gidece im flimdi? Gördüğünüz gibi, Yeflil Ada Apartmanı sakinleri, sabahki evden çıkamama sorununu çabucak atlatıp eski hâllerine geri döndü. Biz kontrol etmeseydik, bu ifl bu kadar hızlı ve mükemmel tamamlanabilir miydi? Dikkat, titizlik ve kontrol çok önemli. Çok önemli... David darling, felaket sona erdi. Co yu tuvaletini yapmas için d flar ç karabilirsin. Oh my God! Amerikan Hava Kuvvetleri nden bile hızlı bunlar Necmi Bey in bile yüzünü güldürmeyi baflaran Fen flleri görevlileri, Ada Kedi ve Çetesi ne yapacak bir ifl bırakmadığına göre, bu güneflli güzel günde, mırıl mırıl uyumak tam da bana göre Mrrrr mrrrrrr

15 1. Etkinlik Etkinliğin adı: Evet Hayır Tuzluğu Kullanılacak malzeme: Tuzluk yapmak üzere her grup için bir adet A4 kâğıdı, kalem Aşağıdaki çizime bakarak origami tuzluk yapılır. 2. Dörtlü gruplar oluşturulur. Her grup bir adet tuzluk yapar. 3. Tuzluğun her yüzeyine aşağıdaki bilgiler yazılır: a. yaya yollarını yapar b. parkları çiçeklendirir c. okullar n onar lmas na yard mc olur d. buzlanmayı önleyici çalışmalar yapar e. hava durumunu her gün halka bildirir f. yeni yollar açar ve yapar g. kaldırım yapar h. belediye reklam panolarına reklam alır 4. Her grupta bir kişi tuzluk yöneticisi olarak seçilir. Tuzluğu açıp kapamak onun görevidir. Gruptaki herkes sırası geldiğinde birden sekize kadar bir sayı söyler. Her yarışmacının daha önce söylenmemiş bir sayı söylemesi istenir. Sayı kadar tuzluk açılıp kapanarak gösterilen çıkıntının içinde yazan bilgi okunur. Tuzluk yöneticisi bilgiyi okuyarak Doğru mu yanlış mı? diye sorar. Yarışmacı seçeneğini belirtir. Tuzlukçu yarışmacının yanıtını kitaptan kontrol eder. Eğer doğruysa yarışmacı artı alır, yanlışsa eksi alır. Tüm yarışmacılar tüm maddeler okunup bitene kadar oyuna devam edebilir.

16 2. Etkinlik Etkinliğin adı: Dönüşebilir Enkaz Kullanılacak malzeme: Resim kâğıdı ve boyalar Yıkılmış bir binanın enkazını belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü kaldırır. O enkazı sence nereye boşaltır? Daha sonra o enkaza ne olur? Sence o enkazı yeniden değerlendirebilmek için neler yapılabilir? Sen böyle bir proje hazırlayacak olsan o enkazı tekrar yararlı hâle getirebilmek için nasıl bir proje hazırlardın çizerek anlat. (Grup Proje Ödevi, her grup hazırlandıktan sonra sınıfta projelerini anlatabilir.) 3. Etkinlik Etkinliğin adı: Dilekçe Yazıyorum Aşağıdaki resimde inşaat hâlinde bir bina görüyorsun. Bu binanın elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatının bağlanabilmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü nden izin almak gerekiyor. Müteahhit Salim Bey e dilekçesini düzenlemek konusunda yardımcı olabilirsin. Aşağıda bir dilekçe örneği var. Boşlukları doldurur musun? Adapazarı Belediyesi.... Müdürlüğü ne Tarih.... Mahallesi,... Sokak,... numaral binama... ba lant s yapmak için... izin verilmesini... S...yg...r mla, Kaz alan :... (parke/asfalt) İsim Soyisim... İmza 28 29

17 4. Etkinlik Etkinliğin adı: Şehrimin Sanat Yapıları Şehrindeki sanat yapılarını biliyor musun? Bunlardan 3 tanesi aşağıdaki bulmacada saklı, bakalım bulabilecek misin? Ü S A K A R Y A K Ö P R Ü S Ü C R 5. Etkinlik Etkinliğin adı: Parke Yollarım Taşlı Kullanılacak malzeme: Kalem ve boyalar Bu sene Belediye Fen İşleri Müdürü oldun, tebrikler! İlk işin kaldırım taşlarını yaptırtmak. Ama şu ana kadar hiç yapılmamış, farklı kaldırım taşları yaptırmak istiyorsun. Taşlar hangi biçim ve renkte olmalı. Çizerek gösterir misin? A B Ü C E R R P T A G B Ü Y K A I K J Ü S T N Y E N K Ö P R Ü S Ü T A P Ü T K H Ü F B C A B C R Y I C C E V A T B E Y K Ö fi K Ü Y Y Y K I Z fi K P Ü C K L A Z Y R U E Bu yapıların bakımı ve onarımı aşağıdaki hangi kurumlarca yapılmaktadır sence? 1. Adapazar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2. Hukuk İşleri Müdürlüğü 3. Zabıta Müdürlüğü 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 31

18 6. Etkinlik Etkinliğin adı: Ne Yapar Ne Yapmaz? Aşağıdaki fotoğrafları dikkatle incele. Sence hangileri Fen İşleri Müdürlüğü nün görevidir? 1. Sosyal amaçlı tesisler yapmak 2. Şehrin gelişimini sağlamak için imarda bulunan yolları açmak 3. Gölleri temizlemek 4. Stabilize ve yeni açılmış yolları uygun kaplamalarla insanların kullanacağı konforlu ulaşım alanlarına çevirmek 5. Kaçak yapıları yıkmak 6. Kullanım ömürleri dolmuş yolların bakım onarım ve yenilemelerini yapmak 7. Yaya trafiğini sağlamak için yaya yolları yapmak 8. Pazarcıları denetlemek 9. Bisiklet ve koşu yolları yapmak 10. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak 11. Hafriyat kaldırmak 12. Sokakları temizlemek 13. Okullar ve dini tesislerin bakım onarımlarına yard mc olmak 14. Köy yollarının bakım onarımlarını yapmak 7. Etkinlik Etkinliğin adı: Logo Tasarlıyorum Fen İşleri Müdürlüğü nün ne iş yaptığını öğrendin artık. Tüm bu işleri yapan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü nün logosunu sen tasarlayacak olsaydın, nasıl yapardın? Aşağıya çizer misin? Bu logoyu çizerken yapılan işleri hatırla

19 8. Etkinlik Etkinliğin adı: Kayıp Telefon Numarası Yeşil Ada Apartmanı sakinleri yol tamiri için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü nü arayacaklar. Ama numaralar çok karışık. Onlara yardımcı olur musun? 9 6 =... Salı haftanın kaçıncı günüdür? =... Mart yılın kaçıncı ayıdır? =... 9 : 3 =... Kedi eti =... Kaç duyu organımız vardır? =... 2 x 2 = Etkinlik Etkinliğin adı: Kim Kimdi? Öykümüzde Yeşil Ada Apartmanı nı su bastığında belediyenin telefon numaralarını bilen karakter aşağıdakilerden hangisiydi? a. Rüstem b. Zabıta Zabit c. Necmi Bey d. Batucan e. Melek Hanım 9. Etkinlik Etkinliğin adı: Kelime Oyunu Kelime oyununa var mısın? Aşağıdaki şehir isimleri öyle bir sıra ile dizilmiş ki eğer formülü bulursan ihtiyacın olduğunda başvuracağın bir adresini elde edeceksin. Bakalım bulabilecek misin? Fatsa, Edirne, Niğde, İzmir, Sinop, Lüleburgaz. Eskişehir, Rize, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Paris, Amasya, Zonguldak, Aydın, Rize, İçel. Bolu, Erzincan, Lüleburgaz. Trabzon, Rize 34 35

20 11. Etkinlik Etkinliğin adı: Su Dolu Çukur Aşağıdaki resimde gördüğün çukur su ile dolmuş. Her gelip geçen bu çukurdan nasibini alıyor. Her biri de kendince şikâyetini anlatıyor. Boş konuşma balonlarını hikâyedeki karakterleri hatırlayarak, istediğin gibi doldurabilirsin. Bir tanesini örnek olsun diye ben doldurdum bile. 12. Etkinlik Etkinliğin adı: Adapazarı Belediye Başkanı nın İsmi Adapazarı Belediyesi nin Belediye Başkanı kim biliyor musun? Aşağıdaki şiirde saklı, bakalım bulabilecek misin? Oh my God! Şimdi nereyi aramam gerek, Belediye Fen İşleri miydi, yoksa Amerikan Hava Kuvvetleri mi? Sakarya dır benim ilim Ünlüdür yemeklerim Lezzetlidir ıslama köftelerim Eğer mevsimi gelmişse Yanında kabak tatlısı isterim. Meşhurdur Uzunçarşı m Adapazarı m canım Adapazarı m Neler var neler burada Denizi olmasa da İsmine şiirler yazılan Şöhretli bir nehirdir Sakarya Layıktır tüm övgülere İstersen gel gör sen de

21 13. Etkinlik Etkinliğin adı: Asfalt mı Dediniz? Belediye Fen İşleri Bölümünün işlerinden biri de asfaltlama çalışmaları yapmaktır. Asfaltın ham maddesi nedir biliyor musun? a. petrol b. kömür c. demir d. çimento e. beton 15. Etkinlik Etkinliğin adı: İş Makinalarımız Aşağıdaki bulmacada Fen İşleri nin kullandığı iş makinelerinin isimleri saklı. Bakalım bulabilecek misin? İpucu: Bu makinelerin ne işe yaradıkları aşağıda karışık olarak verilmiş. F O R K L F T K B A B E C E G R A D K K P B Y C N M F T A Ç Ü T K H Y 14. Etkinlik Etkinliğin adı: İlk Asfalt Yol Asfalt yol ilk defa kaç yılında hangi şehirde yapılmıştır? a / Yeni Delhi b / Paris c / New York d / İstanbul e / Londra 1854, Paris A S F E L T Y A O S L N D İ R N 1. Limanlarda ve büyük depolarda bulunan, önündeki iki uzun demirle paletli yükleri kaldırmaya yarayan iş makinasıdır. FOR Lİ T 2. Derin kazılarda kullanılır, eş anlamlısı bir mutfak gerecidir. P E 3. Asfalt yollar yapıldığında üzerinden geçer, eş anlamlısı geometride bir şekildir. S L D 4. Büyük miktarda toprak, çöp vb bir yerden bir yere taşıyan nakil aracıdır. A Y N 1900, Yeni Delhi 38 39

22 16. Etkinlik Etkinliğin adı: Bozuk Yol Tamiri Döngüsü Afişi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Tamir Döngüsü ile ilgili bir afiş yarışması düzenleyerek kazanan afişi şehrin değişik bölgelerine asmak istiyor. Bunun için de bir yarışma düzenlemiş. Aşağıda yol tamir döngüsü yönergeler hâlinde yazılı. Yarışma için sen de afişini hazırlar mısın? 17. Etkinlik Etkinliğin adı: Buzlandırmadıklarımızdan mısınız? Çok kar yağıp yollar buzlandığında 24 saat belediye araçları çalışır ve buzlanmayı açabilmek için kürek kürek yollara bir madde atar. Bu maddenin adını biliyor musun? Aşağıdaki resimlere bakıp bulabilirsin Tamiri yapılacak yol ya vatandaşların talebi doğrultusunda ya da belediyenin gezici ekipleri sayesinde tespit edilip fotoğraflanarak çalışma programına alınır. Tespiti yapılan yolun asfalt mı parke mi ya da başka bir malzemeden mi oluştuğu tespit edildikten sonra 4-5 kişilik ekip tamirat işlemine başlar. Yol asfalt ise yaz ayları tercih edilir. Önce asfalt kazıma makinasi ile yolun bozuk kısımları sökülür ve zemin gerekli araçlarla sıkıştırılıp süpürülerek temizlenir. Daha sonra asfalt yapıştırıcısı sürülerek yama robotu denilen makina ile 150 derecede tekrar bozuk olan kısma asfalt atılıp sıkıştırılır. En az 4 kişilik ekip ve 1 amir çalışır. Yol parke ise bozuk olan kısımdaki parke taşları sökülür. Alt zemin düzeltilip taş tozu takviyesiyle gerekli araçlarla sıkıştırılarak parke taşları yeniden örülerek onarımı yapılır. En az 3 kişilik ekip ve bir amir çalışır

23 18. Etkinlik Etkinliğin adı: Dikkat Kazı Var Bir sokakta kazı çalışması varsa o bölgeye girmek, iş makinalarının arkasından koşmak, güvenlik şeridini geçmek tehlikelidir. Bu nedenle kazı çalışmalarının olduğu yerlerde uyarı levhaları vardır. Bir sokakta kazı çalışması yapılırken aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangisi konulur? a. Yönlendirme tabelaları b. Çalışma var tabelaları c. Sesli ve ışıklı uyarıcı reflektörler d. Yol kapama şeritleri e. Hepsi 19. Etkinlik Etkinliğin adı: Barış Heykeli Kullanılacak malzeme: Resim kâğıdı ve boya kalemleri Adapazarı Belediyesi ilin merkezî bir yerinde Barış Meydanı oluşturmaktadır. Bu merkeze bir de heykel yaptırmak istemektedir. Sen bir heykeltıraş olsan barışla ilgili nasıl bir heykel yapardın, hangi malzemeyi kullanırdın? (Tahta, mermer, taş vb.) Aşağıya bir örnek çizer misin? 42 43

24 20. Etkinlik Etkinliğin adı: Kuş Evleri Mahallendeki parkta kuşları beslemek için özel evler yapmak istiyorsun. Aşağıdaki sayıları birleştirerek bu özel kuş evlerini görebilirsin. 21. Etkinlik Etkinliğin adı: Neden Su Bastı? Sence Yeşil Ada Apartmanı nı neden su bastı? a. Gönül Teyze sürahi ile su döktüğü için b. Melek Hanım muslukları açık unuttuğu için c. Dışarıya bırakılan çöpler yağmur mazgallarını tıkadığı için d. Amerikan Hava Kuvvetleri vaktinde gelmediği için e. Rüstem Bey gerekli yerlere şikâyette bulunmadığı için 22. Etkinlik Etkinliğin adı: İngilizce Öğreniyorum Yeşil Ada Apartmanı nda oturan David ve Deanna Belediye Fen İşleri demekte zorlanıyorlar. Acaba İngilizcede Fen İşleri Bölümü nasıl söyleniyordur, onlara yardımcı olur musun? a. Department of Science b. Municipality of Science c. Department of Science Affairs 44 45

25 23. Etkinlik Etkinliğin adı: Asfalt Nasıl Çöker? Kullanılacak malzeme: Kum saati ya da saat Belediye Fen İşleri nin asfalt yol yaptığını biliyorsun artık. Bu yollar çeşitli nedenlerle bozulabiliyor. Bozulma nedenlerini bir oyunla bulmaya ne dersin? Bu oyunu dört ya da altı kişi ile oynayabilirsiniz. İki gruba ayrılın. Her grup bir oyuncusunu seçsin. Birinci grubun oyuncusunun kulağına ikinci grup aşağıdaki listedeki olaylardan birini canlandırması ya da çizmesini ister. Birinci grup canlandırmadan ya da çizimden olayı bulmaya çalışır. Grubun olayı çözmesi için 1 dakikası vardır. Oyuncu hiç ses ya da sözcük kullanmadan olayları canlandırmaya ya da çizmeye çalışır. Sırası ile her grubun oyuncusu canlandırma yaparak kendi grubunun olayı bulmasını sağlamaya çalışır. 1. Yolun kaldırma kapasitesinden fazla tonajlı araçların yolu kullanması 2. Yol yapılırken iyi sıkıştırılmamasından kaynaklanan ufak çaplı çökmeler 3. Kazı çalışmaları yüzünden 4. Doğal afetlerden dolayı (Heyelan, deprem vb.) 5. Kullanılan malzemenin kalitesizliği ya da yetersizliği 6. Asfaltın altındaki katmanlarda özensiz çalışma (Alt zeminin uygun olmadığı anlarda o zemin düzenlemek için özenli bir çalışma gerekir, örneğin kayalık ya da bataklık olabilir.) 24. Etkinlik Etkinliğin adı: Bu Yol Kaç Yaşında? Asfalt yolların belli bir yıpranma süreleri vardır, buna yolların ekonomik ömrü diyoruz. Aşağıda çok özel bir formül var. Bu formüle göre asfalt bir yolun kaç yılda eskidiğini bulabilir misin? Asfalt bir yol yaklaşık yılda ekonomik ömrünü tamamlar

26 1. Etkinlik: (yanıtlar: a, c, d, f, g = Doğru, b, e, h = Yanlış) 2. Etkinlik: Daha önceden belediye tarafından belirlenmiş şehir yerleşim alanlarından uzak özel ya da belediyeye ait arsalara dökülür. Şehrin büyümesinden dolayı enkaz alanları şehir içinde kalırsa gerekli araçlarla sıkıştırma ve düzenleme yapılıp park, bahçe veya çok amaçlı sosyal tesislere dönüştürülebilir. Ayrıca çıkan enkaz çeşitli inşaatların temel kısımlarında, yolların ise alt temel dolgularında kullanılabilir. 4. Etkinlik: Yönerge 1: Sakarya Köprüsü, Jüstinyen Köprüsü, Cevatbey Köşkü Yönerge 2: 1. Adapazar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü CEVAPLAR 6. Etkinlik: 1. Sosyal amaçlı tesisler yapmak 2. Şehrin gelişimini sağlamak için imarda bulunan yolları açmak 4. Stabilize ve yeni açılmış yolları uygun kaplamalarla insanların kullanacağı konforlu ulaşım alanlarına çevirmek 6. Kullanım ömürleri dolmuş yolların bakım onarım ve yenilemelerini yapmak 7. Yaya trafiğini sağlamak için yaya yolları yapmak 9. Bisiklet ve koşu yolları yapmak Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak 11. Hafriyat kaldırmak 13. Okullar ve dini tesislerin bakım onarımlar na yard mc olmak 14. Köy yollarının bakım onarımlarını yapmak 8. Etkinlik: Etkinlik: 10. Etkinlik: b. Zabıta Zabit 12. Etkinlik: Süleyman Dişli 13. Etkinlik: a. petrol 14. Etkinlik: b Paris 15. Etkinlik: F O R K L F T K B A B E C E G R A D K K P B Y C N M F T A Ç Ü T K H Y A S F E L T Y A O S L N D İ R N 17. Etkinlik: kaya tuzu 18. Etkinlik: e. Hepsi 21. Etkinlik: c 22. Etkinlik: c 24. Etkinlik: 10 yıl

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR 1 SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk belediyesi NİSAN ayı değerlendirme

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

Adapazarı Belediyesi. Adapazarı Belediyesi. Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ

Adapazarı Belediyesi. Adapazarı Belediyesi. Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ Bu kitap, Adapazar Belediyesi nin öğrencilerimize ücretsiz arma an d r. Belediye Baflkan Süleyman DİŞLİ Adapazarı Belediyesi 444 50 54 www.adapazari.bel.tr Adapazarı Belediyesi Ada Kedi ile Okul Öncesi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz. SAYI:2 ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk ü anma günü ile

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen. Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim. yayın no: 120 Elveda Ağustos Böceği / deneme Ö Z K A N Ö Z E 1974 yılında Adapazarı nda doğdu. Milli Eğitim hayatı lise son sınıfa kadar sürdü. Bütün bu süre içinde okumak ve yazmaktan daha önemli bir şey öğrenemedi. Lise yıllarında Zafer Dergisi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ONBİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ONBİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBİRİNCİ BÖLÜM Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş KURABİYE EV ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Refik Durbaş KURABİYE EV Resimleyen: Burcu Yılmaz www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 8 Adım ve Soyadım Ritim tutalım. Parmak şıklatmayı biliyor musun? Aşağıdaki yönergeyi takip edelim. Sırayla parmak şıklatıp ayağımızı yere

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

i y i k i k i t a p l a r ı m v a r... TİMAŞ YAYINLARI

i y i k i k i t a p l a r ı m v a r... TİMAŞ YAYINLARI i y i k i k i t a p l a r ı m v a r... TİMAŞ YAYINLARI İSTANBUL 2012 MACERACI ELMA Beyin Güçlendiren Akıl Oyunları Yayın Yönetmeni Proje Yönetmeni Editör Kapak Tasarımı İç Tasarım Nefise Atçakarlar Şebnem

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

HAYTAP İmdat Turu Ekibi ANKARA Yenimahalle 'Toplama Merkezi'nde... Son Güncelleme Çarşamba, 25 Eylül 2013 19:37

HAYTAP İmdat Turu Ekibi ANKARA Yenimahalle 'Toplama Merkezi'nde... Son Güncelleme Çarşamba, 25 Eylül 2013 19:37 HAYTAP Akdeniz Ege İmdat Turu Ekibi olarak, turumuz da biz de bitmiş tükenmiş durumda olduğumuz halde, sokaklarından yüzlerce hayvanın yok olduğu, bakım evinin bir felaket olduğu bilgilerini kulak ardı

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 4 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Koray Avcı Çakman. Öykü FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ. 1. basım. Resimleyen: Reha Barış

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Koray Avcı Çakman. Öykü FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ. 1. basım. Resimleyen: Reha Barış Resimleyen: Reha Barış Koray Avcı Çakman FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 1. basım Koray Avcı Çakman FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ Resimleyen: Reha Barış 2010 yılında İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinin yapılacağı

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r Fen İşleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ MUŞ BELEDİYESİ M üdürlüğümüz yetki alanında kalan yapı ve tesislerin yapımı onarımı, inşaat ve hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe

Detaylı

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mustafa Delioğlu SÜMBÜLLÜ KÖŞK

Bilgin Adalı HEYECANLI KİTAPLAR. Serüven. Resimleyen: Mustafa Delioğlu SÜMBÜLLÜ KÖŞK Bilgin Adalı Resimleyen: Mustafa Delioğlu SÜMBÜLLÜ KÖŞK HEYECANLI KİTAPLAR Serüven Bilgin Adalı Resimleyen: Mustafa Delioğlu SÜMBÜLLÜ KÖŞK Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri Kapak

Detaylı

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI Güneşli bir günün sabahında, Geyikçik uyandı ve o gün en yakın arkadaşı Tavşancık ın doğum günü olduğunu hatırladı. Tavşancık arkadaşlarına her zaman yardımcı oluyor, ben

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin S eks, yemek ve oyun doğal zevklerdendir. Her memeli hayvan hoşlanır bunlardan. İlk ikisi konumuz dışında. Üçüncüsünü konu edeceğiz. 1. İlk oyunumuz şöyle: Aşağıdaki dört

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler STARLAND İLETİŞİM Eylül 2014 Sayı 1 Bu sayıda: Temizlik 1 2 Temizlik 2 3 Temizlik 3 4 Teknik 5 Peyzaj 6 Değerli Starland Sitesi Sakinleri, 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Site Müdürü görevini üstlenmiş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

PROJE TABANLI EĞİTİM

PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE YAKLAŞIMI NEDİR? Çocukların ilgi ve merak duydukları konuların öğretmen önderliğinde ve grup çalışmasıyla projenin tüm evrelerine uyularak çalışmanın derinlemesine incelenmesidir.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası) Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir.

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi Akçakoca Belediyesi 2014 KENT BiLGi SiSTEMi > Borçlarınızı ödeyebilirsiniz İsteklerinizi bildirebilirsiniz İmar durumunu öğrenebilirsiniz Nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz Şikayetlerinizi bildirebilirsiniz

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Bilmece ŞİPŞAK BİLMECELER DEYİM VE ATASÖZLERİ. 2. basım. Resimleyen: Ferit Avcı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Bilmece ŞİPŞAK BİLMECELER DEYİM VE ATASÖZLERİ. 2. basım. Resimleyen: Ferit Avcı Resimleyen: Ferit Avcı Süleyman Bulut ŞİPŞAK BİLMECELER 2 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Bilmece DEYİM VE ATASÖZLERİ 2. basım Süleyman Bulut ŞİPŞAK BİLMECELER 2 DEYİM VE ATASÖZLERİ Resimleyen: Ferit Avcı www.cancocuk.com

Detaylı

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Zehra İpşiroğlu ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Resimleyen: Gözde Bitir Bu kitabın ilk baskısı ÇYDD için Toroslu Kitaplığı tarafından yapılmıştır. Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Leyla Nebioğlu Kapak

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI ÖZEL OLMAYAN ARAÇLARIN VE ARABALARIN NUMARALANDIRILMASINI VE ÖZEL OLMAYAN ARABALARLA İLGİLİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA (10/1983,

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan Karganın Rengi Siyah! Siyah mı? Evet Emre, siyah. Kara değil mi? Ha kara, ha siyah Cenk, bence kara ile siyah arasında fark var. Arkadaşım Cenk le hâlâ aynı şeyi, kargaların rengini tartışıyoruz. Galiba

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 1 100.GÜN SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER TAŞITLAR-MESLEKLER Okulumuzun 100. Günü için ailemizle 100 parçalı ürünler hazırladık. Okulumuzda 100.gün sergimizi

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı