YÖNETİCİ ZAMAN TUZAKLARINA NASIL DÜŞÜYOR? VE NASIL KURTULUR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİCİ ZAMAN TUZAKLARINA NASIL DÜŞÜYOR? VE NASIL KURTULUR?"

Transkript

1 YÖNETİCİ ZAMAN TUZAKLARINA NASIL DÜŞÜYOR? VE NASIL KURTULUR? Prof.Dr.Zeyyat Sabuncuoğlu Uludağ Üniversitesi İİBF Tanrının insanlara hediye ettiği en büyük servet zamandır. Zaman, herkesin eşit olarak sahip olduğu, fakat aynı şekilde kullanamadığı eşsiz bir kaynaktır. Zaman, para gibi kazanılamaz, hammadde gibi depolanamaz, ikram edilemez ve durdurulamaz. Zamanın yerini alabilecek başka hiçbir kaynakta yoktur. Zaman akıp giden, durdurulamaz bir kaynaksa tek çare onu ekonomik kullanmak, yani planlamaktır. Zamanı etkin kullanmak yaşam ve iş kalitesini arttırmak demektir. Zamanını iyi kullanamayan yöneticiler, belirtilen sürelerde işlerini tamamlayamaz, acil işlerin üst üste çakışması gibi nedenlerden dolayı bunalır ve bunun bir sonucu olarak işlerde verimlilik düşüklüğü kaçınılmaz olur. Özellikle, kamu kuruluşlarında görev yapan yöneticiler aşırı iş yükü ve yoğun bürokrasi nedeniyle zamanı etkin kullanmakta büyük sıkıntı çekmektedirler. Günlük yazışmalar, rapor incelemeleri, vatandaş sorunları, günlük toplantı ve törenlerde bulunma vb. görevler yöneticileri sık sık zaman tuzağına düşüren rutin faaliyetlerdir. ZAMAN TUZAKLARINA NASIL DÜŞÜLÜR? Zamanımı daha iyi kullanmak istiyorum, ama bunun için bile zaman bulamıyorum şeklinde yakınan yöneticilerin sayısı bir hayli çoktur. Oysa, yapılan araştırmalar bu tür yakınan yöneticilerin %70 inin zamanı doğru ve planlı kullanmayan yöneticiler olduğu saptanmıştır. Zaman tuzaklardan bir bölümü şöyle özetlenebilir: 1

2 -Hedeflerin belirsizliği : Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız rüzgarın götürdüğü limana yanaşırsınız. Kurumlar için stratejik planların yapılması ve hedeflerin belirlenmesi zaman yönetiminin en kritik noktasıdır. -Erteleme ve oyalanma: Erteleme genellikle, kendi kendimizi aldatmanın bir sonucudur. Önemsiz şeylerle vakit geçirerek, tıpkı kar küreğinin önünde bir dağ gibi biriken karlar misali birbirinin üstüne yığılır, durur. Erteleme ve oyalanma alışkanlığının en önemli sebeplerinden biri, başarısızlık korkusudur. -Dağınık masa : Dağınık bir masa, iyi bir dosyalama sisteminin olmayışı önemli zaman tuzaklarıdır. Dağınık masa hastalığı, gelen her türlü yazılı evrakı, masanın üzerine depolama isteğinden kaynaklanır. - Bürokrasi ve kırtasiyecilik : Bir kurumda hiyerarşik basamakların fazlalığı, yazılı iletişime aşırı yer verilmesi, biçimsel kuralların katı olarak uygulanması bürokrasiyi kaçınılmaz kılmaktadır. -Aşırı sosyal ilişkiler : Bazı kişiler sosyal ilişkilere özellikle ağırlık verir, en verimli çalışma saatlerini kapsayan sabahın ilk saatlerini sohbet ve dedikodu ile geçirmeyi tercih ederler. Bunlar kendi zamanlarını öldürmekle kalmazlar, aynı zamanda başkalarının da etkin çalışma saatlerini çalarlar. -Kararsızlık : En kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir denmesine rağmen bazen yöneticiler, kararsız kalmakta ve seçim yapmakta zorlanmaktadırlar. Bir işten başka bir işe atlamak ve görevleri yaparken kararsızlık içinde olmak, yöneticinin en önemli zaman tuzaklarından biridir. -Mükemmelliyetçilik : Daha iyi iyinin düşmanıdır denir. Bazı insanlar çok titiz ve kılı kırka yararak çalışırlar. Mükemmelin peşinde koşmak bir ideal olarak güzel karşılanabilir. Ancak aşırı mükemmelliyetçi bir eğilim aşırı zaman kaybını kaçınılmaz kılacaktır. -Açık Kapı Politikası : Her zaman görüşülebilir biri olmak, yöneticinin başarısını garantilemez. Tam tersine, randevusuz ziyaretçilere cesaret vererek onun gününü böler. Özellikle bazı belediye başkanları, vatandaşa her zaman kapım açık diyerek vatandaşa sempatik görünme, hatta kapısını sökme gibi uygulamalar yapmaktadırlar. Plansız türde yapılan bu tür davranışlar aslında vatandaşa sunulması gereken bir takım hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. 2

3 -Önceliklerin belirsizliği : Yöneticiler, genellikle kendileri için öncelikli olmayan işlere odaklandıklarında asıl işlerini etkileyecek olan konulara zaman ayıramazlar. -Gereksiz ve uzun telefon görüşmeleri : Telefonun gereksiz kullanımı, zaman kaybının da temel kaynağıdır. Bir araştırmada, yöneticilerin günde en az bir saatini, telefona ayırdığı görülmüştür. -Beklenmeyen ziyaretçiler : Yapılan araştırmalar, tipik bir yöneticinin günde en az üç buçuk saatini ziyaretçilere ayırdığını ortaya çıkarmıştır. Beklenmedik bir ziyaretçi ondan hoşlansanız da hoşlanmasanız da zaman programınızın akışını bozar. -Yetki devrinden kaçınma : Organizasyon belli bir büyüklüğe ulaştığında, etkili bir yönetici aynı zamanda etkili bir yetki devredici olmak durumundadır. Böylece yönetici bazı işleri devrederek hem zaman kazanır ve hem de astlarının özgüven kazanmasını sağlar. -Gereksiz toplantılar : Toplantılar, her düzey yöneticinin sık sık yerine getirmek zorunda olduğu en önemli görevlerinden birisidir. Ancak gereksiz ve uzun toplantılar klasik zaman katilleridir. ZAMAN TUZAKLARINDAN KURTULMANIN YOLLARI -İletişim araçlarını doğru seçin ve doğru kullanın: Burada öncelikle başta telefon, ajanda, cep bilgisayarı, faks, ses kayıt cihazı kullanmayı ve özellikle bilgisayar ve internetten geniş ölçüde ve hızlı biçimde yararlanmayı önermek gerekir. -İyi bir sekreterle çalışın: Verimli bir yönetici olmanın sırrı sekreterin elindedir. Bir yöneticiye hiç kimse iyi bir sekreter kadar zaman kazandıramaz. -İşlerinizi ertelemekten kaçının: Ertelemecilikten ve baskı altında çalışmaktan kurtulmak için; hoşlanmadığınız işi önce yapın, ertelenmesi muhtemel işi parçalara ayırın ve kendinize bir bitirme tarihi koyun. -Önceliklerinizi belirleyin: Etkili yönetim, önemli işlere öncelik vermektir. Öncelikli saydığımız şey, acil olandır. Günlük planlama ve yapılacak işler listeleri, bizi aslında acil işleri önceliklerine göre sıralamaya ve yapmaya odaklandırır. Yapılacak işlerin önceliğe göre sıralanması için en güzeli basit bir kart kullanmaktır. Bir 3

4 karta o gün yapılacak işler önem sırasına göre dizilir ve biten işin üstü çizilir. O gün kalan iş varsa, ertesi günün kartına geçilir. Bu yöntem cep telefonlarının not bölümünde de düzenlenebilir. -Masanızı düzenli tutun : Dağınık ve depo olarak kullanılan masa yerine düzenli ve temiz bir masa düzeni ve dosyalama sistemi kurulmalıdır ve masa üzerinde sadece şu malzemeler bulunmalıdır: kurşun, tükenmez ve renkli kalemler, Kırmızı Dosya: Acil işler dosyası, Sarı Dosya: Önemli işler dosyası, Yeşil Dosya: Ayrıntılı işler dosyası. -Etkin bir iletişim ağı kurun: İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlayan araç, iletişimdir. Doğru bilginin doğru zamanda, doğru kişilere ve birimlere iletilmesi söylemden eyleme geçişi hızlandıracak ve gereksiz geri dönüşler olmaksızın karar süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle kurum içinde kurulan pozitif iletişim sistemi hem insan ilişkilerinin gelişmesine, hem de etkin bir zaman yönetimine yardımcı olacaktır. -Toplantıları verimli hale getirin : Toplantılar, yöneticinin işlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplantıda zaman kaybetmenin önüne geçmek için uzmanlarca önerilen şu altın kurallara uymak gerekir; katılanların sayısını sınırlandırın, sadece gerekli kişileri toplantıya çağırın, toplantı için uygun zamanı seçin, uygun bir yer seçin, toplantı yapmadan önce amacı iyi saptayın, gündemi hazırlayın ve toplantıyı zamanla sınırlayın. -Yetkilerinizi gerektiği kadar devredin : Yöneticiler yapmak zorunda oldukları görevlerin bir kısmını astlarına devrederek kendilerinin daha önemli konularla ilgilenebilmeleri için zaman ayırmalıdır. -Ziyaretçilerle görüşme gün ve saatleri belirleyin: Özellikle Belediyelerde vatandaşla görüşme gün ve saatlerinin belirlenmesi önemli ölçüde zaman kayıplarını önler. Bazı belediyelerce, işin niteliğine göre ayrı ayrı görüşme masalarının uygulanması bunun tipik ve güzel örneğidir. Zamanın sizi değil, sizin zamanı yönettiğiniz bir çalışma yaşamı dileğiyle. NOT: Bu makalede yazar, kendi eseri olan ZAMAN YÖNETİMİ kitabından özet olarak aktarımlar yapmıştır. 4

5 -KAYNAKÇA- 1. MAYER, J. Jeffrey, If You Haven t Got The Time To Do İt Right, When Will You Find The Time To Do İt Over?, Sımon and Schuster Books,New York, JASPER, Jan, Take Back Your Time, St. Martins Griffins Books, New York, COOPER, D. Joseph, Zamanı Kullanma Sanatı, Emre Yayınları, İstanbul, DAWSON, Roger, Güvenli Karar Alma Rehberi, Çev Eshar KÜTEVİN, Ziya KÜTEVİN, Inkılap Kitabevi, İstanbul,1995 5

6 5. DRUCKER, F. Peter, The Practice Of Management, Harper Business Books, New York, ATKINSON, Jacqualine, Zamanı Yönetme Sanatı, Nehir Yayınları, İstanbul, SMITH, Jane, Daha İyi Nasıl Zaman Yönetimi, Timaş Yayınları, İstanbul, SABUNCUOĞLU Zeyyad, TÜZ Melek, Örgütsel Pskoloji, Alfa Yayınları, Bursa, MAYER, J. Jeffrey, Time Management For Dummies, IDG Books, New York, WELLS, G. Ronald, Yetki Devri, Rota Yayınları, İstanbul, NELSON, B. Robert, Yetki Verme, Hayat Yayınları, İstanbul, ALLAN, Jane, Zaman Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul, CAN,Halil, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, HATİBOĞLU, Zeyyad, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, EFİL, İsmail, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Vipaş A.Ş., Bursa, FRITZ, Roger, Think Like A Manager, Natıonal Seminars Publications, New York, DRUCKER, F. Peter, The Effective Executive, Harper Books, New York, SMITH, W. Hyrum, Natural Laws Of Succesful Time And Life Management, Warner Books, New York, TÜZ, V. Melek, Kriz Döneminde İşletme Yönetimi, Ekin Yayınları, Bursa, EREN, Erol, Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul, WEISS, H. Donald, Otokontrol, Rota Yayınları, İstanbul, COVEY, R.Stephen, First Things First, Sımon and Schuster Publishers, New York, COVEY, R.Stephen, The Seven Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster Publishers, New York, BALTAŞ, Acar, Üstün Başarı, Remzi Kitabevi İstanbul, SCHREIBER,-Jean-Louis-Servan, Zamanı Kullanma Sanatı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,

7 26. ALPUGAN,OKTAV,DEMİR,ÜNER, İşletme Ekonomisi Ve Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, AKAT,BUDAK, İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, DİNÇER, FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, JOSEPHS, Ray, Zaman Yönetimi, Epsilon Yayıncılık,İstanbul, CAN,AKGÜN,KAVUNCUBAŞI, Personel Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, SCOOT, Martin, Zaman Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul, MACKENZIE, R.Alec, Zaman Tuzağı, İlgi Yayınları, İstanbul, HAYNES, E. Marion, Kişisel Zaman Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, MUCUK, İsmet, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, ADDINGTON, J, Ensign %100 Düşünce Gücü, Akaşa Yayınları, İstanbul, COLEMAN, BARRIE, Yöneticinin Klavuzu, Remzi Kitabevi,İstanbul, BUZAN, Tony, Aklını En İyi Şekilde Kullan, Arion Yayınevi, İstanbul, ALDER, Harry, NLP, Sistem Yayıncılık, İstanbul, WETMORE, E. Donald, Time Management-Horse Sense, 40. BLAIR, Gerard, Personal Time Managers, 41. KOCH, Rıchard, 80/20 İlkesi, Varlık Yayınları,İstanbul, BLISS, C. Edwin, Getting Things Done, Bantam Books, New York, MCKENZİE, Alec, The Time Trap, Amacom, New York, DOUGLAS, Merrill and Donna, Manage Your Time, Work and Yourself, American Management Assocciation, New York, SCOTT, Dru, How To Put More Time İn Your Life, NAL Books, New York, ONCKEN, William, Managing Management Time,Who Has Got The Monkey, Prentice Hall Inc., New York, SILVER, Lee, Time Management For The Creative Person, Three Rivers Press,New York, ADAIR, John and Talbot, Zaman Yönetimi, Öteki Yayınları, Ankara,

8 49. WİLLIAM, Jr. Keenan Sales&Marketing Management, Sep95, Vol.147, S.9, s Management, April96, Vol43, S.3, s McCORMACK, Mark Management, Sep96, Vol43, S.8, s McHALE, Jo, People Management, , Vol2, S.22, s PAMELA, Vaccaro Family Practice Management, Jan98, Vol5, S.1, s, ONCKEN, William, Harvard Business Rewiev, Nov-Dec99, V77, S.8, s ALDRICH, F. Douglas, Futurist, May-June-2000, Vol.34, S.3, s SHERROD, Lena, Essence, Jun2000, Vol.31, Issue.2, P: BITTEL, R. Lester, Right On Time, McGraw Hill Inc, New York, CULLIGAN, J. Matthew, Back To Basics Management, Facts on File Publishers, New York, GATES, Bill, Speed of Thought, Warner Books, New York, BERRYMAN, Cynthia, The Manager s Desk Reference, American Management Assocciation, New York, TINGLEY, C. Judith, Say What You Mean, Get What What You Want, American Management Assocciation, New York, TAYLOR, L. Harold, Delegate The Key To Succesful Management, Warner Books, New York, SLAVIN, P. Dennis, The Whole Manager, American Management Assocciation, New York, BERK, Joseph and Susan, Managing Effectively, Sterling Publishing Inc, New York, BOND, J. William, 199 Time Waster Situations and How To Avoid Them, Fell Publishers Inc, Florida, JONES, Katie, Zamanı Kullanma, Doğan Kitapçılık, İstanbul, SEIWERT, J. Lothar Time İs Money, Richard D. IRWIN Inc, New York, ATAMAN, Göksel, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, EREN, Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul,

VERİMLİ ZAMAN KULLANıMıNıN

VERİMLİ ZAMAN KULLANıMıNıN VERİMLİ ZAMAN KULLANıMıNıN ETMENLEıp Ferit ÖLÇER.. GİRİş Günümüzde "zaman" ve "zaman yönetimi" özellikle işletmecilik alanında en çok sözü edilen kavramlar' arasındadır. Toplumun her kesiminden birçok

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ĠLKOKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN ZAMAN YÖNETĠMĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA ZAMAN YÖNETİMİ Meral ARIK TOPRAK İstanbul, 2005 1. ZAMAN YÖNETİMİ NEDİR? Zaman Yönetimi, zamanın amaçlar,

Detaylı

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖZET Polat TUNÇER Her şeyin hızla değiştiği günümüzde örgütler çevrelerinde meydana gelen değişime ayak uydurma zorunluluğu duyarlar. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 247-266, ELAZIĞ-2005 İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Corporate Image from Perspective

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ

TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ 484 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ Dündar DENİZER * The Management Process in Tourism Operations Özet Bu çalışmanın amacı; turizm işletmelerinin yöneticilerinin işletmelerini yönetirken, ellerindeki

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ *

HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ * HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ * Mustafa AKDAĞ ** ÖZET Krizler, çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunan örgüt ve örgütsel yaşamın parçalarını oluşturduklarından, bunların örgüt üzerinde yıkıcı etkiler

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Accountability in the Public Management and Security Services

Accountability in the Public Management and Security Services Polis Bilimleri Dergisi Cilt:10 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 10 (4) KAMU YÖNETİMİNDE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE HESAP VEREBİLİRLİK Accountability in the Public Management and Security Services

Detaylı

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 255-272, ELAZIĞ-2004 POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI The

Detaylı

WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi

WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDEN BİR KESİT: Siyasetin Bürokrasi İronisi ÖZET Nurettin AYDIN * Bürokrasi, büyüklüğüne bakılmaksızın bütün örgütlerin kullandığı bir aygıttır. Max

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

Araş. Gör. Metehan TOLON 1

Araş. Gör. Metehan TOLON 1 1 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASILAŞMASINDAKİ ÖNEMİ Araş. Gör. Metehan TOLON 1 ÖZET: Hizmet işletmeleri tüm dünyada önemi gittikçe artan bir konuma gelmiştir. Riskli özellikte

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI ÖZET Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı:4, 2004 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI Şule AYDIN Günümüz modern toplumları,

Detaylı

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI 2151 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN MARKETING INFORMATION SYSTEM (MIS) AND USAGE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN MARKETING Doç.Dr. Halil FİDAN * ÖZET Pazarlama

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi. kis 2001 ... ZAMAN YONETIMI

KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi. kis 2001 ... ZAMAN YONETIMI KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM kis 2001 sayi: 25 ss.8l-h... ZAMAN YONETIMI Doç. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi, Gazi Egitim Fakültesi Zaman yönetimi ilk kez, mesgul yöneticilerin zamanlannl daha iyi organize

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı