PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Ankara 2013

2

3 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Ocak, 2013 Ankara 2013 i

4 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Tunus Caddesi No: 12, Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) ISBN: Tasarım: Bilal BERBER Gizem GÖZ Baskı: Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaçişleri Sanayi Sitesi 523 Sok. No:31 Yenimahalle/ANKARA Tel:(0 312) Faks:(0 312) ii 2013

5 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ SUNUŞ 1970 li yıllarda kamu ekonomisinin aşırı genişlemesinden kaynaklanan ekonomik sorunlar batı ekonomilerinde derin izler bırakan gelişmelere neden olmuştur. Ekonomik durgunlukla birlikte ortaya çıkan işsizlik, kamu açıkları nedeniyle belirginleşen enflasyonist baskılar ve borçlanma sorunları bu ekonomilerde yeniden yapılanma arayışını birlikte getirmiştir. Söz konusu dönemde enerji bunalımının yaşanması, uluslararası para sisteminin tıkanması yeni arayışları beraberinde getirmiş ve devletin küçültülmesini savunan Neo-Klasik politika önermeleri büyük ölçüde taraftar bulmaya başlamıştır lerden itibaren önce ABD ve İngiltere de başlayan yeniden yapılanma arayışları daha sonra diğer batı ekonomilerini de içine alarak hızla gelişmiştir. Bu gelişmelerin ışığında dışa açılma politikalarının yoğun bir biçimde yaşanmasına yol açan küreselleşme eğilimleri; sermayenin serbestleştirilmesi, mal ve hizmet ticaretinin serbestleşmesi, finansal piyasaların entegrasyonu ile birlikte dünya giderek birbirine daha çok yakınlaşmış, herhangi bir ülkede ortaya çıkan gelişme diğer ülkeleri de etkileyecek bir biçimde etki alanını geliştirmiştir. Özellikle 1990 lı yıllar bilgisayar teknolojilerine bağlı hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Tüketim toplumu olma yolunda medyanın yaptığı etkili yayınlar insanları daha çok tüketmeye yönlendirmiş, piyasa tabanlı ekonomik gelişme düşüncesi kamuyu da içine alacak biçimde genişlemiştir. Kamu kesiminde ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışının parçası olarak vatandaş memnuniyetine dayalı bir yönetim anlayışı birçok alanda değişimin en temel dinamiği olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim bu çerçevede yeni kamu yönetimi anlayışında stratejik yönetim anlayışının gelişmesi, bölgesel gelişmenin öneminin ortaya çıkması, yerinden yönetim anlayışının öneminin artması, performansa dayalı hizmet anlayışının yerleşmesini gerektirmiştir iii

6 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Merkezi yönetimde daha katılımcı, daha saydam, hesap verebilir ve ölçülebilir bir hizmet anlayışı, yerinden yönetim kuruluşlarını da etkisine almıştır. Nitekim bütün dünyada ortaya çıkan reformist arayışın uzantıları ülkemizde de ekonomik krizlerin yarattığı ortam içerisinde kamuda yeniden yapılanma arayışlarını beraberinde getirmiş, tarihinde yürürlüğe konulan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu bu değişimin en önemli dinamiği olmuştur. Yasa ile başlayan değişim aslında 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinin devlet açısından bir mali iflasa dönüşmesi, finansal ve mali sistemin sürdürülemez bir tuzağa saplanmış olmasından kaynaklanmıştır. Bu krizler hem bir son hem de yeni bir başlangıcın yaşanmasıdır. Türkiye de hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı ve her bir kararın artık ekonomik rasyonaliteye göre verileceği yeni bir dönem başlamış, 5018 Sayılı Kanun da bu söz konusu ekonomik rasyonalitenin kamuya yansıması olarak karşımıza çıkmıştır yılından beri Türk Kamu Maliyesinin idare edildiği 1050 sayılı Yasa yerini çağdaş dünyanın kabullendiği değerlere uyum sağlamayı harekete geçiren yeni bir yasa ile toplumu tanıştırmıştır sayılı Yasa kademeli olarak tüm kamu kesiminde yer alan kurumları kapsamına almış, kamuda mali disiplinin sağlanmasında çok etkili olmuştur. Yasa ile kamu kesiminde yer alan kurumların stratejik plan hazırlaması buna uygun performans programları hazırlamaları hazırlanan performans programlarının bütçe ile uygulamaya geçmesi ve en nihayetinde de dönem sonunda hazırlanan faaliyet raporları ile içerisinde bulunulan yılın değerlendirilmesi esas alınmıştır. Değerlendirme her bir kurumun plan hedeflerinde yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşamadığı, Sayıştay tarafından yapılan dış denetimler ile sorgulanma aşamasına gelinmiştir. Bu anlamda Sayıştay da uygunluk denetiminden ekonomik etkinlik denetimini de sorgulayan bir kurum haline gelmiştir. Artık günümüzde gerek merkezi yönetimde ve gerekse yerel yönetimlerde kaynakların savurganca harcanmasına müsaade edilmeyeceği, her bir harcamanın meclis denetiminden geçeceği ve toplumun geleceği açısından mevcut kaynakların etkin, verimli, etkili bir biçimde harcanması zorunluluğu tüm kurumları belli sorumluluklar altına girmesini sağlamıştır. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bütün kurumların devletin kontrolü altında olması ve kaynakları etkin ve etkili bir biçimde harcaması zorunluluğu bütün kurumları daha dikkatli bütçeler hazırlamaya zorlamaktadır. Nitekim performans bir başarı ölçüsü olarak tüm kamu kesiminde algı halini almıştır. Performans daha çok bütçe almanın aracıdır. Performans etkili hizmet iv 2013

7 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ sunumunun en önemli göstergesidir. Ölçülebilir hizmet sunmak her bir kurumun amacı haline geldiğinde kamu yönetiminde daha başarılı hizmetler yapılması olağan hale gelecektir. Bütün bu anlayış çerçevesinde hazırlanan ve yayın haline gelen danışmanı olmaktan her zaman gurur duyduğum Elif Ayşe Şahin İpek in doktora tezini yayın haline getiren Türkiye Belediyeler Birliğini bu tür bir tezi Türk kamuoyuna sunması nedeniyle tebrik ederim. Çalışmanın tüm yerel yönetim alanında çalışma yapan bilim adamları ve bürokratlarına yararlı olmasını temenni ediyorum. Prof. Dr. Mustafa SAKAL Buca, İzmir, v

8 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ vi 2013

9 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı ülkemiz büyükşehir belediyelerinde PEB sisteminin performans yönetim aracı olma özelliğini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada bütçe sisteminin performans yönetim aracı olarak iletişimsel ve nihai işlevleri bulunduğu ve bütçenin ilk işlevinin iletişimsel işlevi olduğu saptaması yapılmıştır. PEB sisteminin bu işlevlerini etkileyen faktörler dışsal ve içsel faktörler olarak belirlenmiştir. Ülkemiz büyükşehir belediyelerinde PEB sisteminin performans yönetim aracı oma özelliğini etkileyen dışsal faktörler mevcut düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kurumsal faktörlerin değerlendirilmesinde mevcut 16 büyükşehir belediyesinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda kurumsal analitik kapasite ve performans göstergeleri niteliğinin bütçenin nihai işlevleri üzerinde etkisinin açıklanmasında iletişimsel işlevinin aracı değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasında ve doktora eğitimim boyunca beni cesaretlendiren, kişisel ve akademik gelişimime büyük katkılar sağlayan değerli hocam ve tez danışmanın Prof. Dr. Mustafa Sakal a saygılarımı sunuyorum. Getirdikleri eleştiri ve önerilerle çalışmanın zenginleşmesine büyük katkılar sağlayan Prof. Dr. Kamil Tüğen, Prof. Dr. Utku Utkulu, Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Doç. Dr. Ahmet Özen hocalarıma saygılarımı sunarım. Ayrıca, çalışmanın yayınlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin Güngör ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Nilüfer Sivrikaya ile Türkiye Belediyeler Birliği ailesine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmanın her aşamasında beni yalnız bırakmayan sevgili eşim Emre İpek e, anne ve babama sevgilerimi sunuyorum. Çalışmanın akademik çevrelere ve bu konuya ilgi duyanlara faydalı olmasını dilerim. Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Isparta, vii

10 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Canım annem Esma Şahin ve canım babam Osman Şahin e sevgilerimle viii 2013

11 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ Performans ve Performans Yönetimi ile İlgili Kavramlar Performans Kavramı Bireysel Performans Kurumsal Performans Performans Yönetimi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ Metropol ve Metropoliten Yönetim Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetiminin Gereği Kamu Yönetim Anlayışında Yaşanan Dönüşüm Kentleşme ve Metropolitenleşme Süreci ile İlgili Sorunlar Kentleşme Sürecinin Genel Görünümü Sosyo-Ekonomik Gelişmeler ve Değişen Yerel Öncelikler Mekansal Genişleme ve Artan Maliyetler Metropollerin Genişlemesi ve Getirdiği Sorunlar Küreselleşme ve Kentler Arası Rekabet Yerel Gelirlerin Yetersizliği ile İlgili Sorunlar METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ AŞAMALARI Performansın Planlanması Performansın Takip Edilmesi ve Denetlenmesi Performans Göstergelerinin Oluşturulması Performansın İzlenmesi Performansın Ölçülmesi Performansın Değerlendirilmesi ix

12 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ x Performans Denetimi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİM AMAÇ VE ARAÇLARI Performans Yönetiminin Amaçları Hesapverebilirlik Mekanizmasının Güçlendirilmesi Hesapverebilirlik Mekanizması Hesapverebilirlik Mekanizmasına Etkinlik Kazandırılması Kurumsal Performansın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Yönetim Kültürünün Oluşturulması Vatandaş Odaklılığın Sağlanması Müşteri Odaklı Benzetim Vatandaş Sahipliği Modeli Vatandaş Merkezli Yönetim Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetiminin Araçları Stratejik Planlama Stratejik Plan Modelleri Stratejik Plan Hiyerarşisi Performans Ölçüm Sistemi Stratejik Plan-Ölçüm Sistemi İlişkisi Performans Raporu Bütçe Sistemi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE BÜTÇE SİSTEMLERİNİN PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLMA ÖZELLİĞİ Metropoliten Yönetimlerde Bütçe ve Bütçe Sistemi Kavramı Bütçe Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliği Bütçe Sisteminin Performans Yönetimi Aracı Olma Özelliğini Belirleyen Unsurlar Bütçe Sistemlerinin Reforme Edilmesi Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyonun Sağlanması Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyonun Sağlanması Performans Yönetim Aracı Olarak Bütçe Sisteminin İşlevleri Bütçe Sisteminin İletişimi Arttırma İşlevi Bütçe Sisteminin Nihai İşlevleri Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Ortaya Çıkışı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Tanımlanması Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulama Türleri... 89

13 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Hazırlanan Belgelere Göre Sınıflandırma Performans Bilgisinin Kullanım Amacına Göre Sınıflandırma Performans Bilgisinin Kaynağına Göre Sınıflandırma Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliği Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyon ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyon ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminden Beklenen İşlevler Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin İletişimsel İşlevi Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi Vatandaş İle İletişimin Güçlendirilmesi PEB Sisteminin Nihai İşlevleri PEB Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğini Etkileyen Faktörler Dışsal Faktörler Merkezi Kontrollerin Kapsamı İdarelerarası Mali İlişkilerin Kapsamı Performans Kültürünün Teşvik Edilmesi PEB Sistemine Geçiş Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Tasarımı İçsel Faktörler Siyasal Destek ve Liderlik Analitik Kapasite Performans Göstergelerinin Niteliği Bütçe Sisteminin İşlerliği İKİNCİ BÖLÜM METROPOLİTEN YÖNETİM ÖRNEKLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE SİSTEMİ UYGULAMALARI NEW YORK METROPOLİTEN YÖNETİMİ UYGULAMALARI Amerika Birleşik Devletleri nde Yerel Yönetimler New York Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler New York Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı New York Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı New York Metropoliten Yönetiminde Performans Yönetimi ve Bütçe xi

14 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ xii New York Metropoliten Yönetiminde Yürütülen Reformlar PPBS ve Üretkenlik Programı Hesapverebilirlik Reformu Performans Raporlama Sisteminin Modernizasyonu PEB sistemine Geçiş New York Metropoliten Yönetiminde Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetlenmesi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Dört Yıllık Mali Plan Belediye Başkanının Yönetim Raporu PEB sistemi Diğer Performans Plan ve Programları Londra Metropoliten Yönetimi Uygulamaları İngiltere de Yerel Yönetimler Londra Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler Londra Metropoliten Yönetiminin Gelişimi Londra Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı Londra Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı Londra Metropoliten Yönetiminde Performans Yönetimi ve Bütçe Performans Yönetimi İle İlgili Yürütülen Reformlar En İyi Değer Rejimi Yerel Kamu Hizmeti Sözleşmesi Kapsamlı Performans Değerlendirmesi Kapsamlı Alan Değerlendirmesi Yerelleşme Hareketi ve Yerelleşme Kanun Tasarısı Londra Metropoliten Yönetimi Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetimi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Üst Politika Belgeleri Bütçe Rehberi ve Mali Plan Büyük Londra İdaresi Stratejik Planı Tematik Stratejiler ve İş Planı Performans İzleme Raporu Toronto Metropoliten Yönetimi Uygulamaları Kanada da Yerel Yönetimler Toronto Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler

15 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Toronto Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı Toronto Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı Toronto Metropoliten Yönetimi Performans Yönetimi ve Bütçe Performans Yönetimi ile İlgili Reformlar Yerel Performans Ölçüm Programı Belediye Kent Yöneticileri Performans Kıyaslama Girişimi Toronto Metropoliten Yönetimince Geliştirilen Yenilikler Toronto Metropoliten Yönetiminde Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetimi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Stratejik Plan Hizmet Planı Mali Plan Hizmet Değerlendirmesi Hizmet Verimliliği Değerlendirmesi Kullanıcı Harçlarının Değerlendirilmesi Performans Ölçüm ve Kıyaslama Raporu Metropoliten Yönetim Örneklerinin Değerlendirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLMA ÖZELLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetimi Araçları Stratejik Plan Performans Ölçüm Sistemi Faaliyet Raporu Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetimi Aracı Olma Özelliği PEB Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğinin Tartışılması xiii

16 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyonun Sağlanması Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyonun Sağlanması PEB Sisteminden Performans Yönetim Aracı Olarak Beklenen İşlevler Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin İletişimsel İşlevleri Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Nihai İşlevleri Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Literatür Araştırması Dışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi Merkezi Kontrollerin Kapsamı İdareler arası Mali İlişkilerin Değerlendirilmesi Performans Kültürünün Yerleştirilmesi Reform Yönetimine İlişkin Sorunlar Geçiş Sürecinin Planlanmasına İlişkin Sorunlar Merkezi Yönlendirici Birimlerin Kapasitesine İlişkin Sorunlar PEB sisteminin Tasarımı Stratejik Planların Üst Ölçekli Planlarla İlişkisi Performans Programı ile İlgili Düzenlemeler Bütçe Sınıflandırması ile İlgili Düzenlemeler Bütçenin Uygulanması ve Yönetsel Esneklikler Bütçe Denetimi ile İlgili Sorunlar Kurumsal Faktörlerin Değerlendirilmesi Araştırma Hakkında Genel Bilgiler Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın Yöntemi Verilerin Toplanması Verilerin Analizi Anketin Hazırlanması ve Değişkenler Hakkında Bilgiler Analitik Kapasitenin Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans Göstergeleri Niteliğinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi İşlerliğinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi İletişimsel Etkilerinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi Nihai Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırmanın Başlangıç Modeli ve Hipotezleri xiv 2013

17 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Araştırmanın Bulguları Güvenilirlik Analizi Sonuçları ve Ölçek Ortalamaları Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ölçek ve Soru Ortalamalarının Değerlendirilmesi Korelasyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Regresyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi PEB Sisteminin İletişimsel Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisi PEB Sisteminin Nihai Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisi PEB Sisteminin Nihai Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisinde İletişimsel Etkilerinin Aracılığı Araştırmanın Sonuç Modeli ve Yorumu SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA xv

18 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1- Geleneksel Yönetim Anlayışı ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Tablo 2- Kent ve Kırsal Alan Nüfusu ( ) Tablo 3- Metropollerin Sayısal Görünümü Tablo 4- Stratejik Plan Model ve Yaklaşımları Tablo 5- Performans Ölçümünün Kullanıldığı Alanlar Tablo 6- Performans Yönetim Anlayışı ve Bütçe Sistemine Yansıması Tablo 7- New York Metropol Yönetimi Politika Öncelikleri ve Hedefleri Tablo 8- New York Metropol Yönetimi Performans Hedefleri Tablo 9-New York Metropol Yönetimi Performans Raporlama Tablo 10- New York Metropol Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Tablo 11- Londra Planı ( ): Vizyon ve Uzun Vadeli Hedefler Tablo 12- Londra Stratejik Planı: Kısa ve Orta Vadeli Hedefler Tablo 13- Londra Stratejik Planı: Faaliyet ve Sorumluların Belirlenmesi Tablo 14- Londra Metropol Yönetimi Stratejik Plan Faaliyet Formu Tablo 15- Londra Belediye Başkanı Ulaşım Stratejisi: Vizyon ve Amaçlar Tablo 16- Londra Ulaştırma İdaresi İş Planı Performans Göstergeleri Tablo 17- Londra Ulaştırma İdaresi İş Planı Performans Göstergeleri İzleme Raporu Tablo 18- Londra Stratejik Plan İzleme Sistemi Tablo 19- Londra Ulaştırma İdaresi Performans İzleme Raporu Tablo 20- Toronto Metropoliten Yönetimi Stratejik Planı Tablo 21- Toronto Metropoliten Yönetimi Performans Raporu Tablo 27- Analitik Kapasite Değerlendirme Ölçeği Tablo 28- Performans Bilgi Sistemi Değerlendirme Ölçeği Tablo 29- Performans Göstergelerinin Niteliği Ölçeği Tablo 30- PEB Sisteminin İşlerliği Ölçeği Tablo 31- PEB Sistemi İletişimsel Etkileri Ölçeği Tablo 32- PEB Sistemi Nihai Etkiler Ölçeği Tablo 33- Ankete Katılan Deneklerin Statüsüne Göre Dağılımı Tablo 34- Varyansların Homojenliği Testi Tablo 35- Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları Tablo 36- Ölçek ve Soru Ortalamaları Tablo 37- Korelasyon Matrisi Tablo 38- Regresyon Analizi Sonuçları Tablo 39- Hipotez Kabul/Red Tablosu xvi 2013

19 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1- Stratejik Plan Pramidi Şekil 2- Performans Piramidi Şekil 3- Stratejik Plan-Performans Ölçüm Sistemi İlişkisi Şekil 4- Araştırmanın Başlangıç Modeli Şekil 5- Araştırmanın Sonuç Modeli xvii

20 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ xviii 2013

21 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ GİRİŞ 20. yüzyılın sonlarında, klasik yönetim, devlet, demokrasi, yerel yönetimler ve siyaset kavramlarını, bunların birbirleriyle ilişkilerini yeni baştan tanımlamaya yol açan köklü ekonomik, siyasal, sosyal ve düşünsel dönüşüm ve değişiklikler yaşanmıştır. Temel dinamiğini küreselleşme ve bilişim devriminin oluşturduğu bu dönüşüm sürecinde artık devletlerin rekabetinden çok kentlerin rekabeti önem kazanmış, dolayısıyla yerel yönetimler, özellikle metropoliten yönetimler, daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve öncelikli bir konum kazanmışlardır. Bu süreçte metropoliten yönetimler giderek artan ve sosyoekonomik açıdan çeşitlilik gösteren nüfus ihtiyaçlarına karşın büyük mali baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kentler arasında artan rekabetçi baskılarla bu mali baskılar birleşince mali ve mali olmayan kaynakların belirli hedefler çerçevesinde kullanılarak hizmet haline getirilmesi sorunu metropoliten yönetimlerde performans yönetimi yaklaşımının benimsenmesi gerektirmiştir. Metropoliten yönetimlerde performans yönetimine geçişle birlikte performansın amaçlanan sonuçlar bakımından geliştirilmesi, metropoliten hizmetlerin vatandaş ihtiyaçlarını gözeterek üretilmesi ve sunulması, amaçlanan sonuçları etkileyen faktörler hakkında farkındalığın sağlanması aracılığı ile performansı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin erken teşhis edilebilmesi ve önlenmesi, elde edilen performans düzeyi bakımından hesapverebilirliğin sağlanması gibi sonuçlar beklenmektedir. Performans yönetimine geçişle birlikte elde edilmesi beklenen bu sonuçlar kamu kesiminin geleneksel hantal bürokratik yapısından kopuşu ifade etmek üzere idare anlayışından yönetim anlayışına geçiş şeklinde kavramsallaştırılmaktadır. Ancak bu dönüşümde kullanılması planlanan araç ve yöntemlerin özel sektörden transferi ile sağlanması çoğu zaman eleştiri konusu yapılabilmektedir. Ancak yönetim ve idare şeklindeki ayrımın 1929 kriz süreci içerisinde iflas eden özel sektör kuruluşlarının başarısız olduğu kanısı neticesinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu ayrım uzun yıllar devam etmiş; 1990 lı yıllara gelindiğinde özel sektör kuruluşlarında kaydedilen başarılar, özel kesimde kullanılan yöntem ve tekniklerin kamu kesimi tarafından da benimsenmesine yol açmıştır

22 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Bununla birlikte performans yönetimi kavramının özel sektör kuruluşlarınca geliştirilmiş ve uygulama alanı bulmuş bir yönetim felsefesi olduğuna ilişkin genel kanının aksine performansın ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin ilk çabalara bir kamu kuruluşunda Taylor tarafından 1911 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda rastlandığı da bilinmektedir. Buna karşın performans yönetimi dönemin performans algısına göre sürekli gelişen bir yönetim felsefesi olarak bugün anladığımız sonuçların sigortası şeklinde anlayışa farklı bilimsel teorilerden ve bilgi teknolojilerinden faydalanarak performans ölçüm sistemlerindeki gelişimin bir sonucu olarak kavuşmuştur. Nitekim performans yönetimi, bugün anladığımız sonuçların sigortası şeklindeki anlayışa, özel sektörde de ancak 1990 lı yılların başında kavuşmuştur. Bu yeni anlayışta performans yönetimi risk yönetimi, stratejik yönetim, TKY, kıyaslama gibi yeni yönetim felsefelerine ihtiyaç duymakla birlikte, planlama, iç kontrol sistemi, bütçe, performans ölçüm sistemi gibi araçlara da ihtiyaç duymaktadır. Performans yönetim araçları arasında sıralanan metropoliten yönetim bütçesine bakış açısı, genel anlamda kamu yönetimi ve kamu yönetim birimlerinin politika üretme ve uygulama anlayışında meydana gelen değişimleri hem etkileyen hem de bu değişimlerden etkilenen bir alan olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim bütçe sistemlerinin metropoliten yönetimlerde hakim anlayış haline gelen performansın yönetilmesi fikrine uygun bir hale gelecek şekilde evrimleştirilmesine neden olmaktadır. Buna göre belediye bütçeleri, özellikle metropoliten yönetimde, son yirmi yılda önemli değişimlere uğramıştır. Buna göre belediye bütçelerinde uzun vadeli gelir ve harcama projeksiyonlarının yapılması, modern bütçe sistemleri, stratejik planlama, hedeflerle yönetim sistemi gibi çok çeşitli araçlara rastlanmaktadır. Belediyelerin önemli bir kısmında, sıklıkla performans izleme sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu araç ve tekniklerin kullanımı arttıkça, bütçe döngüsü giderek gelişme eğilimine girmiştir. Kamu bütçesindeki bu gelişmeler iki önemli eleştirinin neticesinde kazanılmıştır. Bunlardan birincisi, rasyonalist anlayışta yer bulan, inkrimental karar alma sürecinde kamu programlarının amaçlarının sistematik olarak açıklanmasına getirilen eleştiri iken ikincisi, inkrimentalismin devam etmekte olan faaliyetlerin verimliliği ve etkinliğini değerlendirmede başarısız olduğu yönündeki eleştirilerdir. İlk eleştiriye göre inkrimental bütçeleme kamu kesiminin değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini engellemekte; ikinci

23 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ sine göre ise politika uygulamalarında alternatif yöntemlerin karşılaştırmasına imkan vermemektedir. Bu sebeple rasyonel bütçeleme anlayışını savunanlar uzun vadeli planlama yapılması, maliyetler ile program ve faaliyet sonuçları arasında ilişki kurulmasının önemine dikkat çekerler. Ayrıca, etkinlik ve verimlilik gibi niceliksel analizlerin karar alıcılara hangi politika alternatifinin kabul edilmesi gerektiği yönünde yardımcı olacağını savunurlar. Bu çerçevede rasyonel anlayışla birlikte program ve performans değerlendirmeleri ile bütçeleme süreci arasında ilişki kurmayı amaçlayan pek çok bütçe sistemi reformu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bütçe sistemi reformları değerlendirildiğinde PEB sistemi performans yönetimin aracı olması bakımından bilinen en iyi bütçe sistemi olarak görülmektedir. PEB sisteminin performans yönetimi aracı olma özelliğini etkileyen kurumsal faktörlerin saptanması bu çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır. Buna göre çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde performans ve performans yönetimi ile ilgili kavramsal açıklamalara yer verilmesinin ardından metropoliten yönetimlerde performans yönetimine geçişi gerektiren nedenler tartışılmıştır. Bu tartışmaların ardından metropoliten yönetimlerin araçları ve bu araçlar içerisinde değerlendirilen PEB sisteminin performans yönetim aracı olma özelliği yazılı literatürde mevcut tartışmalardan yararlanarak teorik düzeyde ele alınmıştır. İkinci bölümde Londra, New York ve Toronto metropoliten yönetim örneklerinde performans yönetimine ilişkin düzenlemeler ve PEB sistemi işleyişi incelenerek sistemin işlerliğinde etkili olan faktörler bakımından saptamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye de metropoliten yönetim anlayışının tarihsel ve yasal temelleri çeçevesinde metropoliten yönetimlerde performans yönetiminin gelişimi kamu kesiminde yürütülen yeniden yapılanma hereketi içerisinde değerlendirilmiş, PEB sisteminin performans yönetimine katkısı ampirik olarak incelenmiştir

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Esaslı Bütçeleme Ertan ERÜZ Daire Başkanı 2 Gündem Kamu Mali Yönetiminde Değişim Performans Esaslı Bütçeleme Nedir? Türkiye de Performans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar 20.06.2007 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME. A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME. A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı SUNUM PLANI Yönetim Kavramı Stratejik Planlama Performans Yönetimi Yönetim-Bütçe İlişkisi Bütçe Türleri YÖNETİM? YÖNETİM Yönetim, bir yada

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU Yenilenen ve Değişen Mevzuatın Takibinin Tek Adresi VizyonYayınları Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Organizasyon MEVZUAT www.vizyonyayinlari.com.tr Performans Programı Hazırlanmasına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YENİLİK / YENİLİKÇİLİK: KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YENİLİK / YENİLİKÇİLİK: KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE iv İÇİNDEKİLER ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv ŞEKİLLER DİZİNİ... ix ÇİZELGELER DİZİNİ... x KISALTMALAR DİZİNİ... xii GİRİŞ GİRİŞ... 1 Çalışmanın Amacı... 6 Çalışmanın Önemi... 6 Çalışmanın

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Teori ve Türkiye Uygulaması

Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Teori ve Türkiye Uygulaması Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Teori ve Türkiye Uygulaması İsa SAĞBAŞ Abdülkerim ÇALIŞKAN Gülsüm GÜRLER HAZMAN Mehmet Zakir ERİN YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Detaylı

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK ÖNSÖZ İnsanoğlunun yaradılışından bu güne; tüm dünya için değişmeyen tek gerçek değişim olmuştur. İnsanların ihtiyaçları, algıları, beklentileri, yargıları, hayata bakış açıları ve bunların da ötesinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı