PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Ankara 2013

2

3 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Ocak, 2013 Ankara 2013 i

4 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Tunus Caddesi No: 12, Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) ISBN: Tasarım: Bilal BERBER Gizem GÖZ Baskı: Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaçişleri Sanayi Sitesi 523 Sok. No:31 Yenimahalle/ANKARA Tel:(0 312) Faks:(0 312) ii 2013

5 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ SUNUŞ 1970 li yıllarda kamu ekonomisinin aşırı genişlemesinden kaynaklanan ekonomik sorunlar batı ekonomilerinde derin izler bırakan gelişmelere neden olmuştur. Ekonomik durgunlukla birlikte ortaya çıkan işsizlik, kamu açıkları nedeniyle belirginleşen enflasyonist baskılar ve borçlanma sorunları bu ekonomilerde yeniden yapılanma arayışını birlikte getirmiştir. Söz konusu dönemde enerji bunalımının yaşanması, uluslararası para sisteminin tıkanması yeni arayışları beraberinde getirmiş ve devletin küçültülmesini savunan Neo-Klasik politika önermeleri büyük ölçüde taraftar bulmaya başlamıştır lerden itibaren önce ABD ve İngiltere de başlayan yeniden yapılanma arayışları daha sonra diğer batı ekonomilerini de içine alarak hızla gelişmiştir. Bu gelişmelerin ışığında dışa açılma politikalarının yoğun bir biçimde yaşanmasına yol açan küreselleşme eğilimleri; sermayenin serbestleştirilmesi, mal ve hizmet ticaretinin serbestleşmesi, finansal piyasaların entegrasyonu ile birlikte dünya giderek birbirine daha çok yakınlaşmış, herhangi bir ülkede ortaya çıkan gelişme diğer ülkeleri de etkileyecek bir biçimde etki alanını geliştirmiştir. Özellikle 1990 lı yıllar bilgisayar teknolojilerine bağlı hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Tüketim toplumu olma yolunda medyanın yaptığı etkili yayınlar insanları daha çok tüketmeye yönlendirmiş, piyasa tabanlı ekonomik gelişme düşüncesi kamuyu da içine alacak biçimde genişlemiştir. Kamu kesiminde ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışının parçası olarak vatandaş memnuniyetine dayalı bir yönetim anlayışı birçok alanda değişimin en temel dinamiği olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim bu çerçevede yeni kamu yönetimi anlayışında stratejik yönetim anlayışının gelişmesi, bölgesel gelişmenin öneminin ortaya çıkması, yerinden yönetim anlayışının öneminin artması, performansa dayalı hizmet anlayışının yerleşmesini gerektirmiştir iii

6 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Merkezi yönetimde daha katılımcı, daha saydam, hesap verebilir ve ölçülebilir bir hizmet anlayışı, yerinden yönetim kuruluşlarını da etkisine almıştır. Nitekim bütün dünyada ortaya çıkan reformist arayışın uzantıları ülkemizde de ekonomik krizlerin yarattığı ortam içerisinde kamuda yeniden yapılanma arayışlarını beraberinde getirmiş, tarihinde yürürlüğe konulan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu bu değişimin en önemli dinamiği olmuştur. Yasa ile başlayan değişim aslında 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinin devlet açısından bir mali iflasa dönüşmesi, finansal ve mali sistemin sürdürülemez bir tuzağa saplanmış olmasından kaynaklanmıştır. Bu krizler hem bir son hem de yeni bir başlangıcın yaşanmasıdır. Türkiye de hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı ve her bir kararın artık ekonomik rasyonaliteye göre verileceği yeni bir dönem başlamış, 5018 Sayılı Kanun da bu söz konusu ekonomik rasyonalitenin kamuya yansıması olarak karşımıza çıkmıştır yılından beri Türk Kamu Maliyesinin idare edildiği 1050 sayılı Yasa yerini çağdaş dünyanın kabullendiği değerlere uyum sağlamayı harekete geçiren yeni bir yasa ile toplumu tanıştırmıştır sayılı Yasa kademeli olarak tüm kamu kesiminde yer alan kurumları kapsamına almış, kamuda mali disiplinin sağlanmasında çok etkili olmuştur. Yasa ile kamu kesiminde yer alan kurumların stratejik plan hazırlaması buna uygun performans programları hazırlamaları hazırlanan performans programlarının bütçe ile uygulamaya geçmesi ve en nihayetinde de dönem sonunda hazırlanan faaliyet raporları ile içerisinde bulunulan yılın değerlendirilmesi esas alınmıştır. Değerlendirme her bir kurumun plan hedeflerinde yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşamadığı, Sayıştay tarafından yapılan dış denetimler ile sorgulanma aşamasına gelinmiştir. Bu anlamda Sayıştay da uygunluk denetiminden ekonomik etkinlik denetimini de sorgulayan bir kurum haline gelmiştir. Artık günümüzde gerek merkezi yönetimde ve gerekse yerel yönetimlerde kaynakların savurganca harcanmasına müsaade edilmeyeceği, her bir harcamanın meclis denetiminden geçeceği ve toplumun geleceği açısından mevcut kaynakların etkin, verimli, etkili bir biçimde harcanması zorunluluğu tüm kurumları belli sorumluluklar altına girmesini sağlamıştır. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bütün kurumların devletin kontrolü altında olması ve kaynakları etkin ve etkili bir biçimde harcaması zorunluluğu bütün kurumları daha dikkatli bütçeler hazırlamaya zorlamaktadır. Nitekim performans bir başarı ölçüsü olarak tüm kamu kesiminde algı halini almıştır. Performans daha çok bütçe almanın aracıdır. Performans etkili hizmet iv 2013

7 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ sunumunun en önemli göstergesidir. Ölçülebilir hizmet sunmak her bir kurumun amacı haline geldiğinde kamu yönetiminde daha başarılı hizmetler yapılması olağan hale gelecektir. Bütün bu anlayış çerçevesinde hazırlanan ve yayın haline gelen danışmanı olmaktan her zaman gurur duyduğum Elif Ayşe Şahin İpek in doktora tezini yayın haline getiren Türkiye Belediyeler Birliğini bu tür bir tezi Türk kamuoyuna sunması nedeniyle tebrik ederim. Çalışmanın tüm yerel yönetim alanında çalışma yapan bilim adamları ve bürokratlarına yararlı olmasını temenni ediyorum. Prof. Dr. Mustafa SAKAL Buca, İzmir, v

8 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ vi 2013

9 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı ülkemiz büyükşehir belediyelerinde PEB sisteminin performans yönetim aracı olma özelliğini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada bütçe sisteminin performans yönetim aracı olarak iletişimsel ve nihai işlevleri bulunduğu ve bütçenin ilk işlevinin iletişimsel işlevi olduğu saptaması yapılmıştır. PEB sisteminin bu işlevlerini etkileyen faktörler dışsal ve içsel faktörler olarak belirlenmiştir. Ülkemiz büyükşehir belediyelerinde PEB sisteminin performans yönetim aracı oma özelliğini etkileyen dışsal faktörler mevcut düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kurumsal faktörlerin değerlendirilmesinde mevcut 16 büyükşehir belediyesinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda kurumsal analitik kapasite ve performans göstergeleri niteliğinin bütçenin nihai işlevleri üzerinde etkisinin açıklanmasında iletişimsel işlevinin aracı değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasında ve doktora eğitimim boyunca beni cesaretlendiren, kişisel ve akademik gelişimime büyük katkılar sağlayan değerli hocam ve tez danışmanın Prof. Dr. Mustafa Sakal a saygılarımı sunuyorum. Getirdikleri eleştiri ve önerilerle çalışmanın zenginleşmesine büyük katkılar sağlayan Prof. Dr. Kamil Tüğen, Prof. Dr. Utku Utkulu, Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Doç. Dr. Ahmet Özen hocalarıma saygılarımı sunarım. Ayrıca, çalışmanın yayınlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin Güngör ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Nilüfer Sivrikaya ile Türkiye Belediyeler Birliği ailesine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmanın her aşamasında beni yalnız bırakmayan sevgili eşim Emre İpek e, anne ve babama sevgilerimi sunuyorum. Çalışmanın akademik çevrelere ve bu konuya ilgi duyanlara faydalı olmasını dilerim. Dr. Elif Ayşe ŞAHİN İPEK Isparta, vii

10 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Canım annem Esma Şahin ve canım babam Osman Şahin e sevgilerimle viii 2013

11 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ Performans ve Performans Yönetimi ile İlgili Kavramlar Performans Kavramı Bireysel Performans Kurumsal Performans Performans Yönetimi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ Metropol ve Metropoliten Yönetim Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetiminin Gereği Kamu Yönetim Anlayışında Yaşanan Dönüşüm Kentleşme ve Metropolitenleşme Süreci ile İlgili Sorunlar Kentleşme Sürecinin Genel Görünümü Sosyo-Ekonomik Gelişmeler ve Değişen Yerel Öncelikler Mekansal Genişleme ve Artan Maliyetler Metropollerin Genişlemesi ve Getirdiği Sorunlar Küreselleşme ve Kentler Arası Rekabet Yerel Gelirlerin Yetersizliği ile İlgili Sorunlar METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ AŞAMALARI Performansın Planlanması Performansın Takip Edilmesi ve Denetlenmesi Performans Göstergelerinin Oluşturulması Performansın İzlenmesi Performansın Ölçülmesi Performansın Değerlendirilmesi ix

12 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ x Performans Denetimi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİM AMAÇ VE ARAÇLARI Performans Yönetiminin Amaçları Hesapverebilirlik Mekanizmasının Güçlendirilmesi Hesapverebilirlik Mekanizması Hesapverebilirlik Mekanizmasına Etkinlik Kazandırılması Kurumsal Performansın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Yönetim Kültürünün Oluşturulması Vatandaş Odaklılığın Sağlanması Müşteri Odaklı Benzetim Vatandaş Sahipliği Modeli Vatandaş Merkezli Yönetim Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetiminin Araçları Stratejik Planlama Stratejik Plan Modelleri Stratejik Plan Hiyerarşisi Performans Ölçüm Sistemi Stratejik Plan-Ölçüm Sistemi İlişkisi Performans Raporu Bütçe Sistemi METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE BÜTÇE SİSTEMLERİNİN PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLMA ÖZELLİĞİ Metropoliten Yönetimlerde Bütçe ve Bütçe Sistemi Kavramı Bütçe Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliği Bütçe Sisteminin Performans Yönetimi Aracı Olma Özelliğini Belirleyen Unsurlar Bütçe Sistemlerinin Reforme Edilmesi Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyonun Sağlanması Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyonun Sağlanması Performans Yönetim Aracı Olarak Bütçe Sisteminin İşlevleri Bütçe Sisteminin İletişimi Arttırma İşlevi Bütçe Sisteminin Nihai İşlevleri Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Ortaya Çıkışı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Tanımlanması Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulama Türleri... 89

13 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Hazırlanan Belgelere Göre Sınıflandırma Performans Bilgisinin Kullanım Amacına Göre Sınıflandırma Performans Bilgisinin Kaynağına Göre Sınıflandırma Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliği Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyon ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyon ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminden Beklenen İşlevler Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin İletişimsel İşlevi Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi Vatandaş İle İletişimin Güçlendirilmesi PEB Sisteminin Nihai İşlevleri PEB Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğini Etkileyen Faktörler Dışsal Faktörler Merkezi Kontrollerin Kapsamı İdarelerarası Mali İlişkilerin Kapsamı Performans Kültürünün Teşvik Edilmesi PEB Sistemine Geçiş Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Tasarımı İçsel Faktörler Siyasal Destek ve Liderlik Analitik Kapasite Performans Göstergelerinin Niteliği Bütçe Sisteminin İşlerliği İKİNCİ BÖLÜM METROPOLİTEN YÖNETİM ÖRNEKLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE SİSTEMİ UYGULAMALARI NEW YORK METROPOLİTEN YÖNETİMİ UYGULAMALARI Amerika Birleşik Devletleri nde Yerel Yönetimler New York Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler New York Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı New York Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı New York Metropoliten Yönetiminde Performans Yönetimi ve Bütçe xi

14 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ xii New York Metropoliten Yönetiminde Yürütülen Reformlar PPBS ve Üretkenlik Programı Hesapverebilirlik Reformu Performans Raporlama Sisteminin Modernizasyonu PEB sistemine Geçiş New York Metropoliten Yönetiminde Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetlenmesi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Dört Yıllık Mali Plan Belediye Başkanının Yönetim Raporu PEB sistemi Diğer Performans Plan ve Programları Londra Metropoliten Yönetimi Uygulamaları İngiltere de Yerel Yönetimler Londra Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler Londra Metropoliten Yönetiminin Gelişimi Londra Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı Londra Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı Londra Metropoliten Yönetiminde Performans Yönetimi ve Bütçe Performans Yönetimi İle İlgili Yürütülen Reformlar En İyi Değer Rejimi Yerel Kamu Hizmeti Sözleşmesi Kapsamlı Performans Değerlendirmesi Kapsamlı Alan Değerlendirmesi Yerelleşme Hareketi ve Yerelleşme Kanun Tasarısı Londra Metropoliten Yönetimi Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetimi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Üst Politika Belgeleri Bütçe Rehberi ve Mali Plan Büyük Londra İdaresi Stratejik Planı Tematik Stratejiler ve İş Planı Performans İzleme Raporu Toronto Metropoliten Yönetimi Uygulamaları Kanada da Yerel Yönetimler Toronto Metropoliten Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler

15 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Toronto Metropoliten Yönetiminin İdari Yapısı Toronto Metropoliten Yönetiminin Mali Yapısı Toronto Metropoliten Yönetimi Performans Yönetimi ve Bütçe Performans Yönetimi ile İlgili Reformlar Yerel Performans Ölçüm Programı Belediye Kent Yöneticileri Performans Kıyaslama Girişimi Toronto Metropoliten Yönetimince Geliştirilen Yenilikler Toronto Metropoliten Yönetiminde Bütçe Döngüsü Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Bütçenin Uygulanması Bütçenin Denetimi Bütçe Döngüsünde Temel Dokümanlar Stratejik Plan Hizmet Planı Mali Plan Hizmet Değerlendirmesi Hizmet Verimliliği Değerlendirmesi Kullanıcı Harçlarının Değerlendirilmesi Performans Ölçüm ve Kıyaslama Raporu Metropoliten Yönetim Örneklerinin Değerlendirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE METROPOLİTEN YÖNETİMLERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLMA ÖZELLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Yönetimi Araçları Stratejik Plan Performans Ölçüm Sistemi Faaliyet Raporu Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetimi Aracı Olma Özelliği PEB Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğinin Tartışılması xiii

16 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Bütçe Formulasyonunda Rasyonalizasyonun Sağlanması Bütçe Uygulamasında Rasyonalizasyonun Sağlanması PEB Sisteminden Performans Yönetim Aracı Olarak Beklenen İşlevler Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin İletişimsel İşlevleri Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Nihai İşlevleri Türkiye de Metropoliten Yönetimlerde Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Performans Yönetim Aracı Olma Özelliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Literatür Araştırması Dışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi Merkezi Kontrollerin Kapsamı İdareler arası Mali İlişkilerin Değerlendirilmesi Performans Kültürünün Yerleştirilmesi Reform Yönetimine İlişkin Sorunlar Geçiş Sürecinin Planlanmasına İlişkin Sorunlar Merkezi Yönlendirici Birimlerin Kapasitesine İlişkin Sorunlar PEB sisteminin Tasarımı Stratejik Planların Üst Ölçekli Planlarla İlişkisi Performans Programı ile İlgili Düzenlemeler Bütçe Sınıflandırması ile İlgili Düzenlemeler Bütçenin Uygulanması ve Yönetsel Esneklikler Bütçe Denetimi ile İlgili Sorunlar Kurumsal Faktörlerin Değerlendirilmesi Araştırma Hakkında Genel Bilgiler Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın Yöntemi Verilerin Toplanması Verilerin Analizi Anketin Hazırlanması ve Değişkenler Hakkında Bilgiler Analitik Kapasitenin Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans Göstergeleri Niteliğinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi İşlerliğinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi İletişimsel Etkilerinin Değerlendirilmesi PEB Sistemi Nihai Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırmanın Başlangıç Modeli ve Hipotezleri xiv 2013

17 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Araştırmanın Bulguları Güvenilirlik Analizi Sonuçları ve Ölçek Ortalamaları Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ölçek ve Soru Ortalamalarının Değerlendirilmesi Korelasyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Regresyon Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi PEB Sisteminin İletişimsel Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisi PEB Sisteminin Nihai Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisi PEB Sisteminin Nihai Etkileri ve Kurumsal Faktörler İlişkisinde İletişimsel Etkilerinin Aracılığı Araştırmanın Sonuç Modeli ve Yorumu SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA xv

18 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1- Geleneksel Yönetim Anlayışı ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Tablo 2- Kent ve Kırsal Alan Nüfusu ( ) Tablo 3- Metropollerin Sayısal Görünümü Tablo 4- Stratejik Plan Model ve Yaklaşımları Tablo 5- Performans Ölçümünün Kullanıldığı Alanlar Tablo 6- Performans Yönetim Anlayışı ve Bütçe Sistemine Yansıması Tablo 7- New York Metropol Yönetimi Politika Öncelikleri ve Hedefleri Tablo 8- New York Metropol Yönetimi Performans Hedefleri Tablo 9-New York Metropol Yönetimi Performans Raporlama Tablo 10- New York Metropol Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Tablo 11- Londra Planı ( ): Vizyon ve Uzun Vadeli Hedefler Tablo 12- Londra Stratejik Planı: Kısa ve Orta Vadeli Hedefler Tablo 13- Londra Stratejik Planı: Faaliyet ve Sorumluların Belirlenmesi Tablo 14- Londra Metropol Yönetimi Stratejik Plan Faaliyet Formu Tablo 15- Londra Belediye Başkanı Ulaşım Stratejisi: Vizyon ve Amaçlar Tablo 16- Londra Ulaştırma İdaresi İş Planı Performans Göstergeleri Tablo 17- Londra Ulaştırma İdaresi İş Planı Performans Göstergeleri İzleme Raporu Tablo 18- Londra Stratejik Plan İzleme Sistemi Tablo 19- Londra Ulaştırma İdaresi Performans İzleme Raporu Tablo 20- Toronto Metropoliten Yönetimi Stratejik Planı Tablo 21- Toronto Metropoliten Yönetimi Performans Raporu Tablo 27- Analitik Kapasite Değerlendirme Ölçeği Tablo 28- Performans Bilgi Sistemi Değerlendirme Ölçeği Tablo 29- Performans Göstergelerinin Niteliği Ölçeği Tablo 30- PEB Sisteminin İşlerliği Ölçeği Tablo 31- PEB Sistemi İletişimsel Etkileri Ölçeği Tablo 32- PEB Sistemi Nihai Etkiler Ölçeği Tablo 33- Ankete Katılan Deneklerin Statüsüne Göre Dağılımı Tablo 34- Varyansların Homojenliği Testi Tablo 35- Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları Tablo 36- Ölçek ve Soru Ortalamaları Tablo 37- Korelasyon Matrisi Tablo 38- Regresyon Analizi Sonuçları Tablo 39- Hipotez Kabul/Red Tablosu xvi 2013

19 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1- Stratejik Plan Pramidi Şekil 2- Performans Piramidi Şekil 3- Stratejik Plan-Performans Ölçüm Sistemi İlişkisi Şekil 4- Araştırmanın Başlangıç Modeli Şekil 5- Araştırmanın Sonuç Modeli xvii

20 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ xviii 2013

21 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ GİRİŞ 20. yüzyılın sonlarında, klasik yönetim, devlet, demokrasi, yerel yönetimler ve siyaset kavramlarını, bunların birbirleriyle ilişkilerini yeni baştan tanımlamaya yol açan köklü ekonomik, siyasal, sosyal ve düşünsel dönüşüm ve değişiklikler yaşanmıştır. Temel dinamiğini küreselleşme ve bilişim devriminin oluşturduğu bu dönüşüm sürecinde artık devletlerin rekabetinden çok kentlerin rekabeti önem kazanmış, dolayısıyla yerel yönetimler, özellikle metropoliten yönetimler, daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve öncelikli bir konum kazanmışlardır. Bu süreçte metropoliten yönetimler giderek artan ve sosyoekonomik açıdan çeşitlilik gösteren nüfus ihtiyaçlarına karşın büyük mali baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kentler arasında artan rekabetçi baskılarla bu mali baskılar birleşince mali ve mali olmayan kaynakların belirli hedefler çerçevesinde kullanılarak hizmet haline getirilmesi sorunu metropoliten yönetimlerde performans yönetimi yaklaşımının benimsenmesi gerektirmiştir. Metropoliten yönetimlerde performans yönetimine geçişle birlikte performansın amaçlanan sonuçlar bakımından geliştirilmesi, metropoliten hizmetlerin vatandaş ihtiyaçlarını gözeterek üretilmesi ve sunulması, amaçlanan sonuçları etkileyen faktörler hakkında farkındalığın sağlanması aracılığı ile performansı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin erken teşhis edilebilmesi ve önlenmesi, elde edilen performans düzeyi bakımından hesapverebilirliğin sağlanması gibi sonuçlar beklenmektedir. Performans yönetimine geçişle birlikte elde edilmesi beklenen bu sonuçlar kamu kesiminin geleneksel hantal bürokratik yapısından kopuşu ifade etmek üzere idare anlayışından yönetim anlayışına geçiş şeklinde kavramsallaştırılmaktadır. Ancak bu dönüşümde kullanılması planlanan araç ve yöntemlerin özel sektörden transferi ile sağlanması çoğu zaman eleştiri konusu yapılabilmektedir. Ancak yönetim ve idare şeklindeki ayrımın 1929 kriz süreci içerisinde iflas eden özel sektör kuruluşlarının başarısız olduğu kanısı neticesinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu ayrım uzun yıllar devam etmiş; 1990 lı yıllara gelindiğinde özel sektör kuruluşlarında kaydedilen başarılar, özel kesimde kullanılan yöntem ve tekniklerin kamu kesimi tarafından da benimsenmesine yol açmıştır

22 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Bununla birlikte performans yönetimi kavramının özel sektör kuruluşlarınca geliştirilmiş ve uygulama alanı bulmuş bir yönetim felsefesi olduğuna ilişkin genel kanının aksine performansın ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin ilk çabalara bir kamu kuruluşunda Taylor tarafından 1911 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda rastlandığı da bilinmektedir. Buna karşın performans yönetimi dönemin performans algısına göre sürekli gelişen bir yönetim felsefesi olarak bugün anladığımız sonuçların sigortası şeklinde anlayışa farklı bilimsel teorilerden ve bilgi teknolojilerinden faydalanarak performans ölçüm sistemlerindeki gelişimin bir sonucu olarak kavuşmuştur. Nitekim performans yönetimi, bugün anladığımız sonuçların sigortası şeklindeki anlayışa, özel sektörde de ancak 1990 lı yılların başında kavuşmuştur. Bu yeni anlayışta performans yönetimi risk yönetimi, stratejik yönetim, TKY, kıyaslama gibi yeni yönetim felsefelerine ihtiyaç duymakla birlikte, planlama, iç kontrol sistemi, bütçe, performans ölçüm sistemi gibi araçlara da ihtiyaç duymaktadır. Performans yönetim araçları arasında sıralanan metropoliten yönetim bütçesine bakış açısı, genel anlamda kamu yönetimi ve kamu yönetim birimlerinin politika üretme ve uygulama anlayışında meydana gelen değişimleri hem etkileyen hem de bu değişimlerden etkilenen bir alan olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim bütçe sistemlerinin metropoliten yönetimlerde hakim anlayış haline gelen performansın yönetilmesi fikrine uygun bir hale gelecek şekilde evrimleştirilmesine neden olmaktadır. Buna göre belediye bütçeleri, özellikle metropoliten yönetimde, son yirmi yılda önemli değişimlere uğramıştır. Buna göre belediye bütçelerinde uzun vadeli gelir ve harcama projeksiyonlarının yapılması, modern bütçe sistemleri, stratejik planlama, hedeflerle yönetim sistemi gibi çok çeşitli araçlara rastlanmaktadır. Belediyelerin önemli bir kısmında, sıklıkla performans izleme sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu araç ve tekniklerin kullanımı arttıkça, bütçe döngüsü giderek gelişme eğilimine girmiştir. Kamu bütçesindeki bu gelişmeler iki önemli eleştirinin neticesinde kazanılmıştır. Bunlardan birincisi, rasyonalist anlayışta yer bulan, inkrimental karar alma sürecinde kamu programlarının amaçlarının sistematik olarak açıklanmasına getirilen eleştiri iken ikincisi, inkrimentalismin devam etmekte olan faaliyetlerin verimliliği ve etkinliğini değerlendirmede başarısız olduğu yönündeki eleştirilerdir. İlk eleştiriye göre inkrimental bütçeleme kamu kesiminin değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini engellemekte; ikinci

23 KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ sine göre ise politika uygulamalarında alternatif yöntemlerin karşılaştırmasına imkan vermemektedir. Bu sebeple rasyonel bütçeleme anlayışını savunanlar uzun vadeli planlama yapılması, maliyetler ile program ve faaliyet sonuçları arasında ilişki kurulmasının önemine dikkat çekerler. Ayrıca, etkinlik ve verimlilik gibi niceliksel analizlerin karar alıcılara hangi politika alternatifinin kabul edilmesi gerektiği yönünde yardımcı olacağını savunurlar. Bu çerçevede rasyonel anlayışla birlikte program ve performans değerlendirmeleri ile bütçeleme süreci arasında ilişki kurmayı amaçlayan pek çok bütçe sistemi reformu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bütçe sistemi reformları değerlendirildiğinde PEB sistemi performans yönetimin aracı olması bakımından bilinen en iyi bütçe sistemi olarak görülmektedir. PEB sisteminin performans yönetimi aracı olma özelliğini etkileyen kurumsal faktörlerin saptanması bu çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır. Buna göre çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde performans ve performans yönetimi ile ilgili kavramsal açıklamalara yer verilmesinin ardından metropoliten yönetimlerde performans yönetimine geçişi gerektiren nedenler tartışılmıştır. Bu tartışmaların ardından metropoliten yönetimlerin araçları ve bu araçlar içerisinde değerlendirilen PEB sisteminin performans yönetim aracı olma özelliği yazılı literatürde mevcut tartışmalardan yararlanarak teorik düzeyde ele alınmıştır. İkinci bölümde Londra, New York ve Toronto metropoliten yönetim örneklerinde performans yönetimine ilişkin düzenlemeler ve PEB sistemi işleyişi incelenerek sistemin işlerliğinde etkili olan faktörler bakımından saptamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye de metropoliten yönetim anlayışının tarihsel ve yasal temelleri çeçevesinde metropoliten yönetimlerde performans yönetiminin gelişimi kamu kesiminde yürütülen yeniden yapılanma hereketi içerisinde değerlendirilmiş, PEB sisteminin performans yönetimine katkısı ampirik olarak incelenmiştir

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2014 Yayın No: 82 Kitabın Adı: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları Yazar: M. Cemil

Detaylı

MERKEZİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLARIN UYGULAMA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

MERKEZİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLARIN UYGULAMA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI Yayın No: 2903 MERKEZİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLARIN UYGULAMA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI Uzmanlık Tezi KURUMSAL VE STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 ISBN 978-605-9041-02-7 Bu tez Müsteşar

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Considered the Role of Parliament in the Public Policy Formation

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Temmuz 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Nihat IŞIK * Filiz DEMİR ** Özet Bu çalışmada, Karaman Belediyesi üzerinde bir alan araştırması yapılarak

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ ÖZET KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT PROCESS OF PUBLIC INSTITUTIONS Aydın USTA Kamu örgütlerinin kamu hizmeti üretme ve sunma faaliyetlerini etkili

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÖLGESEL KALKINMADA YENİ BİR MODEL; KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) MAYIS 2003 Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Detaylı

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ ORHAN ÇÖMLEK DOKTORA TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA KURUMSAL KARNE MODELİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA KURUMSAL KARNE MODELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA KURUMSAL KARNE MODELİ BALANCED SCORECARD MODEL IN THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA * Özet Kişilerin, başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını teminat

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı