ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2"

Transkript

1 Öğretmen Kılavuz Kitabı 2

2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2 Konya Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 240 Medeniyet Okulu Serisi:3 Koordinatör Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI Editör Muhammet Ali ORAK Proje Editörü Doç. Dr. Ercan YILMAZ Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURNAZ Uzm. Rüştü YILDIRIM Uzm. Ahmet Turan KURŞUN Uzm. Abdurrahman EROL Uzm. Psi. Dan. Demet YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Perihan TUNÇ Yrd. Doç. Dr. Zuhal GÜVEN Dr. Gökhan IZGAR Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI Dr. Süleyman ASLANTAŞ Ön Hazırlık A.Yasin CANDAN ISBN Sertifika No Baskı-Cilt ERMAN OFSET Yeni Matbaacılar Sitesi Yayın Cad. No: 12 Karatay / Konya Yapım KÜLTÜR A.Ş Aralık 2014 KONYA

3 DEĞERLER EĞİTİMİ Öğretmen Kılavuz Kitabı 2.Bölüm

4 İçindekiler Önsöz...VI Takdim...VIII Değerler Eğitimi... X Ümit... 2 Dünyanın Geleceği Nasıl Olacak?... 2 Her Şey Göründüğü Gibi Olmayabilir!?... 8 Ümitli Olmak Güzel Şey...16 Ümit Metrem...24 Ümit Eder ve Çalışırsak Başarırız...30 Beş Varoluş Boyutu...38 Değer li Atasözleri...44 Ümitsiz Değiliz, Çünkü Ümit Biziz...50 Sabır Her Gecenin Bir Sabahı Vardır...62 Sabır Ağacı...71 Niçin Sabredelim?...76 Değerli Sıram...83 Şair Sabır Demiş...89 Sabırsız Olmanın Sonu...98 Sabır Ağacının Hikâyesi Sabrın Meyvesi...116

5 Doğruluk Doğruluk Çiçeğim Doğruluk İstasyonu Doğruluk Kartları Yalan Defteri Doğruluk Oyunu Doğruluktan Vazgeçme Doğrularımız Eğrilerimiz İki Arkadaş Adalet Adaleti Sağlayalım Adalet Dede Sevgili Evim Güzel Okulum Etkinliği Adaletli Altı Şapka Altı Düşünce Adaletli Özlü Sözlere Yolculuk Adil Arkadaşlarım Etkinliği Adaletin Simgesi Hz. Ömer Adalet=liktir...238

6 Takdim Şehirler kimliklerini tarih içerisindeki misyonlarıyla kazanırlar. Konya bu meyanda bir kutlu medeniyetin zirvesidir. Bozkırın ortasında doğan medeniyet hep esrarını koruya gelmiş, bugün de şehirde dolaşırken tarifi edilemeyen bir tat ve haz kendini hissettirir. Konya, başta Hazret-i Mevlâna nın şehridir Muhammed Şemseddin Tebrizi nin, Celaleddin Karatay ın, Alâeddin Keykubat ın, Sadreddin Konevi nin, Hacıveyiszade nin, Tahir Büyükkörükçü nün şehridir. Bunların yanı sıra Milli Mücadelede sayısız kahramanları içerisinden çıkartmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu Modern Cumhuriyet in şehridir. Dünden bu güne tarih içerisinde kendine verilen görevleri hakkıyla yerine getiren Konya, günümüz dünya şehirleri arasında da marka şehir olmuştur. Fiziki ve sosyal birçok çalışma yaptık yapıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında Kültürel dünyamıza birçok eseri kazandırdık. Medeniyet Okulu Projesi de geçmişle bugünü yeniden buluşturan büyük bir projedir. Medeniyetimize şöyle dönüp baktığımızda miras aldığımız değerlerin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. Tüm iyiliklerin kaynağı, güzel ahlakın hatimesi Hazret-i Peygamber Efendimiz in eşsiz örnek hayatını, Hazret-i Ömer in Adaletini, Hazret-i Hüseyin in Sabrını, Fatih Sultan Mehmed in Yiğitliğini, Mimar Sinan ın Aklını-Zekâsını, Hazret-i Mevlâna nın Hoşgörüsünü, Sultan Mesud un Öz Güvenini bilmemiz gereklidir. Medeniyetimizin referans değerlerini yeniden hatırlarken, bunları hayat pratiklerimizde öncü ve örnek alarak barış ve huzur dolu bir dünyanın temellerini yeniden atabiliriz. İşte böyle bir amaç ile yola çıkan Medeniyet Okulu Projesi dünde kalmış erdemleri diriltmek, insanımızın özünde var olan güzellikleri yeniden ortaya çıkartmak gayesindedir. Bugün modern dünyada unutulmuş kadim medeniyet değerlerimizi bu yeniçağda yeniden parlatmak; bilgelerle, erenlerle yükselen medeniyetin pak bakiyesi üzerinden kazanımlarımızı yeniden değerlendirmek, Yeni Türkiye de yepyeni bir zihniyet oluşturmak istiyoruz. Medeniyet Okulu birçok paydaşın katkısıyla oluşan aydınlık, müreffeh bir gelecek tasavvurudur. Medeniyet okulunda dikilen fideler yarının Yeni Türkiye sinin kökleri derinde, dalları gökyüzüne ağan çınarları olacaktır. Bilimde, Sanatta, İrfanda mahsul verecek. Yetişmiş değerlerin topluma katılıp bir değer ürete-

7 bilmelerini, değerler konusunda farkındalık kazanmalarını, ahlaki sorumlulukların ve davranışların pekiştirilmesini her şeyden çok önemsiyoruz. Sadece genç nüfusa değil, yediden yetmişe herkese hitap eden Medeniyet Okulu nun kuruluşu felsefesi içerisinde hayat boyu öğrenme amaçlanmıştır. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilk cildini yayına hazırladığımız Öğretmen Kılavuz Kitabı içerisinde öğretmenlerimizin işleyeceği Cömertlik, Hoşgörü, Sevgi ve Doğruluk değerleri anlatılıyor. Alanında uzman akademisyen ve bilim adamları tarafından özenle hazırlanmış bu çalışma Medeniyet Okulu Projesi kapsamında işlenecek konuların kılavuz kitabıdır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Doç. Dr. Ercan YILMAZ a, diğer değerli hocalara ve masai arkadaşlarıma teşekkür eder, projenin hayırlar getirmesini temenni ederim. Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

8 Önsöz İnsanların bir araya gelmesi ile oluşan toplumların, düzen, birlik ve huzur içinde yaşamasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de paylaşılan değerlerdir. Bu değerlerin toplumların oluşmasında ve gelişmesinde bu denli büyük bir öneme sahip olmaları ve toplumsallaşmanın gereği olarak toplum üyelerine sistemli olarak aktarılmaları gerekliliğinden dolayı değer odaklı çalışmalar, gün geçtikçe eğitimcilerin çalışma konularının odağı haline gelmektedir. Eğitimcilerin görev yaptıkları okullar aynı zamanda değerler üzerine kurulmuş yaşama ve öğrenme alanlarıdır. Bu alanlardaki öğrenciler, kendilerinin ve okul çevresinin değerleriyle oluşan bir ortamda eğitimsel yaşantılarını sürdürmeye çalışırlar. Öğrenciler, bu tür ortamlarda girdikleri etkileşim süreçleriyle sahip oldukları değerleri değiştirebilir ya da yeni değerler edinebilirler. Bu doğrultuda öğrencilerin etkileşim içine girdiği okul yaşantıları değerlerin edinmesi ve aktarılması açısından önemli bir yere sahiptir. Öğretmenler, öğrencilerin eğitimsel amaçlarını gerçekleştirmede ve doğal yeteneklerini ortaya çıkarmada önemli rol oynarlar. Öğretmenlik mesleğinin gereği olarak öğretmenlerin sahip oldukları değerler de büyük önem arz etmektedir. Tabiî ki öğretmenlerin rolleri, sadece öğretim boyutuyla sınırlı değildir. Onların rolleri, tüm okulu ve okulun tüm paydaşlarını kapsamaktadır. Bu sebeple öğretmenler, öğrencileri değer verilecek ve değerler kazandırılacak bireyler olarak görmelidirler. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, becerilerini ve ilgilerini dikkate alarak onların en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcamalıdırlar. Bunun yanında öğrencilerin de geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında yaşatarak rol model olmalıdırlar. Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin, öğrenci davranışlarını önemli ölçüde etkilediği ile ilgili birçok araştırma bulgusunun literatürde yer alması bu savı desteklemektedir. Kısacası, hem öğretmenlerimizin oluşturduğu eğitimsel çevre hem de onların davranışları, öğrencilerin değerleri kazanmalarında ve bunları günlük yaşamda aktif bir biçimde kullanmalarında önemli bir etkiye sahiptir. Hazırlamış olduğumuz bu etkinlik kitabında cömertlik, hoşgörü, sevgi, doğruluk, ümitli olma, sabır, dürüstlük ve adalet temalı sekiz değer alanı ve her bir değer alanı için sekiz etkinlik olmak üzere toplam altmış dört etkinlik yer almaktadır. Etkinliklerdeki ana

9 amaç, mevcut öğretim programları kazanımları ile ilişkili olarak öğrencilere değerleri, değerlerin gerektirdiği davranışları kazandırmak ve kazandırılan bu değerleri öğrencilerin günlük yaşama aktarmalarına yardımcı olmaktır. Etkinlikler eğitimsel çalışmaların olmazsa olmazı olan Yakından Uzağa, Bilenenden Bilenmeye gibi temel ilkeler göz önüne alınarak alan uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu doğrultuda bazı etkinlikler Konya ilimizin duygu ve manevi dünyasının şekillenmesinde önemli etkiye sahip olan âlim ve düşünürler ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Öğretmenler olarak sizler öğrencilerinizin hem akademik hem duygu dünyalarının gelişimlerinde önemli bir etkiye sahipsiniz. Etkinliklerle dolu bu kitap öğrencilerinize değerleri kazandırmanız için bir kılavuz olup öğrencilerinizin duygu ve değer dünyalarına olumlu katkılar sağlayacaktır. Hazırlanmış olan değerler temalı bu etkinlikleri, 9 ile 13 yaş grubu öğrencilerin yer aldığı tüm gruplarda uygulayabilirsiniz. Bu kitabın hazırlanmasında büyük emek sarf eden etkinlik yazarları ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı borç bilirim. Bunun yanında kitabın hazırlanması sürecinde destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI ya ve onun çalışma arkadaşlarına çalışma ekibi olarak teşekkür ederiz. Tabiki en büyük teşekkürü, Konya Büyükşehir Belediyesi nin Konya da yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştireceği Medeniyet Okulu projesinin mimari ve lideri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK hak etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir AKYÜREK e çalışma ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kitabın, gelecekte dünyayı daha yaşanabilir hale getirecek olan çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize katkı sağlaması dileği ile Doç. Dr. Ercan YILMAZ (Editör)

10 Değerler Eğitimi Değer Nedir? Ne gelir elimizden insan olmaktan başka... Değerler bireyin düşünce, tutum, davranış ve yapıtlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkarlar ve toplumsal bütünselliğin ayrışmaz bir öğesini oluştururlar. Değer tanımlarında değerlerle bağlantısı en sık vurgulanan kavramlar; inanç ve eğilimler, normatif standartlar ve amaçlardır. Değerler evrensel değerler olarak ana başlıklar halinde gruplandırılmıştır. Evrensel olarak kabul edilen sosyo-kültürel ve insani değerler şunlardır; a) Sevgi (merhamet, dostluk, cömertlik, şefkat, doğayı sevme) b) İç huzur (kanaatkârlık, mutluluk, sabır, kendini kontrol, saygı duyma, sağlıklı yaşam, sebatkârlık) c) Hakikat (Evrensel sevgi, merak, ayırt etme, kendini analiz etme, tüm hayata ilgi duyma) d) Doğru Davranış (dürüstlük, cesaret, doğruluk. liderlik, zamanı kullanma, birlik, minnettarlık) e) Şiddetten Kaçınma (bağışlayıcılık, vatandaşlık, iyimserlik, hoşgörü, paylaşma, doğru sözlülük) Değerler Eğitimi ve Gerekçesi Değerler eğitimi bireylerin kendi ahlaki kodlarını geliştirmelerini ve diğer insanların ahlaki kodları ile ilgilenmelerini sağlar. Ayrıca değerler eğitimi bireylerin kendi deneyimleri üzerinde düşünüp, bu deneyimlerin anlamları ve örneklerini araştırmalarına yardımcı olur. Günümüz gençliği şiddet, sosyal problemler, birbirlerine saygı eksikliği gibi istenmeyen davranışlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu durumda, birçok ebeveyn ve eğitimci çözümün bir parçası olarak değerlerin öğretimi üzerinde durmaktadır. Buradan yola çıkarak, çocuklara ve gençlere sadece bilmeleri gereken şeyler hakkında eğitim verilmemeli, insan olmak ve bir arada yaşamak konusunda da eğitim verilmelidir. Nitelikli eğitim, insanı bir bütün olarak algılar ve bilişsel alanı olduğu kadar duyuşsal alanı da içeren eğitimi destekler. Kendisi için belirgin olmayan değerlere sahip olan bireyler amaçlarını, neye taraf ya da karşı olacaklarını, gelecekte ne yapacaklarını bilemezler. Bu nedenle, insanların değerlere sahip olabilmesi onlara verilmiş en değerli potansiyeldir.

11 Değerler ile ilgili literatüre baktığımızda, farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar; (i) Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, (ii) Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, (iii) Değer analiz yaklaşımı, (iv) Bütüncül yaklaşım, (v) Değerler eğitiminde gizilgüç: örtük programı (vi) Karakter eğitimi biçiminde sıralanabilir. Değerlerden arınmış bir eğitim sitemimizin tam anlamıyla görevini yerine getirdiği söylenemez. Teknolojik gelişmenin hızı, sosyal gelişmeden fazla olduğu zaman insani değerlerin tehlikede olduğu söylenir. Bu gelişim sürecinde önemli olan manevi değerlerimiz ile maddi değerlerimizin karşılıklı ilişki ağı içinde olmasını sağlamaktır. Eğer bunu gerçekleştirecek olursak, hayatın asıl gayesi olan insani değerlere ulaşma süreci daha kolay olacak ve içinde bulunduğumuz toplumda yaşam standartlarımızı daha sağlam zemin üzerine oturtmuş olacağız. Değerler öğretiminin en önemli nedeni insanın mutluluğudur. İnsanın mutlu olmasının vazgeçilmez temel unsurlarının başında da insanların sağlam bir değerler sistem bütünlüğüne sahip olması gerekir. Değerlerin Öğretimi ve Öğrenmenin Duyuşsal Alanı Duyuşsal eğitim; öğrencinin duygu ve ihtiyaçlarını rahatça anlatmasını, kendisine ve başkalarına saygılı davranmasını ve kendini denetleme hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaya çalışır. Okulun ilk yılları çocukların tutum ve inançlarının geliştiği en önemli dönemdir. Araştırmalar on üç yaşına kadar insanda oluşan tutum ve değerlerin bu yaştan sonra değişmesinin oldukça güç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilköğretim çağı, çocukların kendi değer inanışlarını geliştirilmesi için en kritik dönemdir. Öğrencilerde tutum geliştirmek için öğrencilerin tutum objeleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu objelerle ilgili olumlu yaşantılar geçirmesi sağlanmalıdır. Duyuşsal Alanın Sınıflandırması Duyuşsal alan da bilişsel alan gibi kendi arasında aşamalı olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan duyuşsal alandaki davranışlar gerçekleşmeyebilir. Çünkü bilmediğimiz bir olguya karşı herhangi bir sevgi, nefret, korku vb. gibi duyuşsal bir tepki geliştiremeyiz. Duyuşsal alan davranışlarının kazanılması için öncelikle bireyin uyarıcıya dikkat etmesi ve onun farkında olması (alma) gerekir. Ardından; dikkat edilen, farkına varılan uyarıcıya karşı istekli olunması ve cevap verilmesi (tepkide bulunma) davranışı gelir. Uyarıcıya değer verme, hatta başka bir uyarıcıya kıyasla tercih etme, uyarıcıyı içselleştirme (değer verme) durumu gerçekleşir. Daha sonra içselleştirilen değerle ilgili düşüncelerini sürekli organize etme, örgütleme ve bunlara ilişkin alışkanlık kazanma ve sürdürme (örgütleme) kazanımları gerçekleşir. Duyuşsal alanda en üst düzeyde kazanılabilecek davranış, yaşam felsefesi geliştirmek, içselleştirilen değeri yaşam biçimi haline getirmek ve her şeyden üstün saymaktır.

12 Duyuşsal alanın aşamalı sınıflamasına göre davranışların nasıl oluştuğunu şu örnekle açıklayabiliriz. Feyza birinci sınıfına başlamıştır. Okulun ilk günlerinde tüm öğrenciler bir şeyler söylemeye çalışmakta ama öğretmen her defasında Konuşmak için lütfen parmağınızı kaldırın demektedir. Feyza nın da söylemek istediği şeyler vardır ve bağırarak söylemeye çalışmasına rağmen öğretmen onun dediklerini dikkate almamaktadır. Bu arada Ali parmak kaldırmıştır ve öğretmen Ali ye Söyle bakalım Aliciğim! demiştir ve Ali söylemek istediklerini söylemiştir. Feyza bunu görmüştür (alma basamağı) Feyza söylemek istediklerini yine parmak kaldırmadan söylemiş ama öğretmen yine dinlememiştir. Bunun üzerine Feyza parmak kaldırıp beklemeye başlamıştır (tepkide bulunma basamağı). Öğretmen Feyza nın parmağını görmüş ve Söyle Feyzacığım! demiştir. Feyza da söylemek istediklerini söylemenin yanısıra öğretmeninden bir de aferin almıştır. Dersler böyle devam ederken artık Feyza sınıfta konuşmak ve söylemek istediklerini öğretmenin dikkat edeceği şekilde belirtmek için parmak kaldırmanın gerekli olduğunu bilmektedir. Bir gün okul dönüşü annesine Sınıfta konuşmak için parmak kaldırmak gerekir! demiştir. Annesi de Neden parmak kaldırmalısın Feyza? diye sorunca Feyza Yoksa öğretmen beni duymaz, parmak kaldırmak önemli, parmak kaldırmadan konuşmamalıyız demiştir. (değer verme) Bir gün sınıfta öğretmen de Çocuklar, sınıfta neden parmak kaldırarak konuşmalıyız? diye sorunca Feyza Sınıfta söylediğimizi herkes duysun diye, sınıfta karışıklık oluyor, bundan sonra ben hep parmak kaldırarak konuşacağım demiştir (değer verme basamağı). Feyza artık parmak kaldırarak konuşmakta, arkadaşlarını da parmak kaldırmaları için uyarmaktadır (örgütleme basamağı). Feyza, annesi, babası ve kardeşi ile birlikte sohbet etmekte iken Feyza nın söz almak için parmak kaldırdığı görülmüştür (kişileştirme basamağı). Değerlerin öğrenilmesinde çocuklar bu aşamaları sıra ile kazanarak ilerlerler. Eğitim programlarında değerlerin öğretimine öğrencilerin genel seviyesi dikkate alınarak değer verme düzeyine kadar yer verildiği görülür. Değerlerin Öğretiminde Yararlanılabilecek Araç ve Teknikler Değer öğretiminde, aşağıdakiler araç olarak kullanılabilir Atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları, Tarihi olaylar, Kültürel miraslarımız, Kur an kıssaları ve hadisler, Büyük şahsiyetlerin hayatları,

13 Afişler, Karikatürler, Şiirler, Türküler ve şarkılar, Hikâyeler, 100 temel eser, Bilge insanların hayatları veya varsa kendileri, Çevredeki kötü örnekler, Filmler, belgeseller ve çizgi filmleri, gölge oyunları, Çocuk oyunları, Mevlana ve Mesnevi Hikâyeleri, Masallar, Sosyal etkinlikler, Spor faaliyetleri, Sanat ve estetik çalışmaları, İzcilik faaliyetleri. Kaynaklar Alport, G.W. (1937). Personality: a psychological interpretation. New York: Holt Cansever, E. (1987). Nerde antigone. İstanbul, Adam Yayınları. Dilmaç B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması, Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Şirin, A.(1983). Gençlerin değerler sıralaması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

14

15 Ümit 1

16 Değer Alanı Ümit Etkinliğin İsmi Dünyanın Geleceği Nasıl Olacak? 2

17 Etkinlik Kazanımları 1. Kendine, insanlara ve diğer varlıklara saygılı olur. 2. Saygı davranışlarının farkına varır. 3. Dünyanın mutluluğunda kendi rolünün değerini kavrar. 4. Olumlu düşünme ve olumlu davranmayı benimser. Süre: 40 dk dk. Derslerin Kazanımlarıyla İlişkisi 1. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir. 2. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder. 3. Sevginin yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıklar. 4. Sevginin Allah tarafından insana verilen bir nimet olduğunu örneklerle açıklar. 5. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir. 6. Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder. 3

18 1. Sınıf daire düzenine geçer. 2. Öğretmen sınıftan gönüllü 3-4 öğrenci seçer. 3. Öğrencileri dairenin ortasına alır ve onlara DÜNYA olduklarını söyler. 4. Daha sonra tahtaya dünyanın geleceği nasıl olacak? cümlesini yazar. 5. Sırayla her öğrenciden dünyanın geleceğine ilişkin kötü bir tahminde bulunmalarını ister. 6. Öğrenciler sırayla olumsuz bir görüş bildirirler. (Örneğin: Susuzluk olacak, savaşlar olacak vs.) 7. Her olumsuz görüşte ortadaki öğrencilerin söylenen fikre uygun olumsuz bir görüntü vermelerini ister. (Örneğin surat asmalarını, omuzlarını düşürmelerini, hasta taklidi yapmalarını vs.) Öğrenciler her cümlede biraz daha kötü duruma gelir ve öğretmenin yönlendirmeleriyle yere çömelmiş/ düşmüş hale gelirler. 8. Öğretmen öğrencilere bu görüntüden hoşlanıp hoşlanmadıklarını sorar. Yerdeki çocuklara da nasıl hissettiklerini sorar. Düşünceler paylaşıldıktan sonra öğretmen, Dünya mız can çekişiyor ve mutsuz, onu nasıl canlandırabiliriz? Dünyamızın mutlu olması için neler yapabiliriz? diye sorar. İşleyiş: Beyin Fırtınası, Ters Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Aktif Öğrenme 4

19 9. Daha sonra öğrencilerden dünyanın geleceğine ilişkin olumlu bir cümle kurmalarını ister. Her cümlede dairenin içindeki öğrencilerden cümlelerin özelliğine göre olumlu bir davranış göstermelerini ister. Örneğin ayağa kalkmaları, canlanmaları, gülümsemeleri, şarkı söylemeleri gibi. 10. Sonra bütün öğrencilere, hangi dünyanın daha güzel göründüğünü sorar ve öğrencilerden daha güzel bir dünya için ne yapabilirim listesi oluşturmalarını ister. 11. Öğretmen çocuklara dünyamızın büyük bir ev ve tüm dünya insanlarının bir aile olduğundan bahseder. Dünya barışının artık tüm ülkelerin ortak hedefi olduğunu, savaşsız, refah içinde bir dünyanın hepimizin isteği olduğunu anlatır. dünyanın yaşanabilecek en güzel gezegen olduğunu örneklerle açıklar. Dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışan bilim adamlarından ve peygamberlerden örnekler verir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, İster puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel Mevlana Celaleddin Rumi Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F. Kennedy Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır. Albert Einstein 5

20 Ev Görevi Değerlendirme Dünya çocuklarının barış ve mutluluk içinde yaşayabilmeleri için yetkili kişilere (başbakan, devlet başkanları vb.) isteklerinizi bildiren bir mektup yazınız. Dünya da tüm insanlığın sahip olduğu doğal kaynaklar nelerdir?.. Onları korumak için neler yapmalıyız?.. 6

21 Etkinliğin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1.Etkinliğe bütün çocuklar katılmalıdır. 2.Öğretmen ipuçları, dönüt, düzeltme ve pekiştireçlerle öğrencileri yönlendirmelidir. 3.Bütün öğrencilerden daha iyi bir dünya için çözüm önerileri istenmelidir. 7

22 Değer Alanı Ümit Etkinlik İsmi Her Şey Göründüğü Gibi Olmayabilir!? 8

23 Etkinlik kazanımları: 1.Yaptıklarının sonuçlarını tahmin eder. 2.Yaptığını ve beklentisini karşılaştırır. Materyaller EK 1, EK 2, EK 3, kalem, silgi. Süre: 40 dk. İlişkilendirilebilecek ders kazanımları 1. Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder. 2. Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder. 3. Duygu ve düşüncelerini doğru açıklar. 4. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma amacını belirler yazma yöntemini belirler. 5. Konu dışına çıkmadan yazar. 6. Görgü kurallarına uygun dinler. 8. Etkinlikleri yönergelerine uygun doldurur. 7. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. 9. Konuşmalarda görgü kurallarına uyar, konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanır. 10. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye ümitli olmaya istekli olur. 9

24 1. Örnek etkinlik (Ek-1) öğretmen tarafından sınıfta okunur. 2. Öğretmen, metinde öğrencinin doğru ve yanlış yaptığı şeylerin neler olduğunu sorar. Sınıf içi tartışma ile doğru davranışlar ortaya konur. 3. Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir. -Fatih, gemileri karadan yürütmeseydi, İstanbul un fethi nasıl olurdu? Fetih olabilir miydi? -Sizce, büyük topların dökülmüş olması fetih beklentilerini artırmış mıdır? 4. Bu sorular ile ilgili öğrencilerin duygu ve düşünceleri alınır. 5. Çalışma kâğıdı Ek-2 (Yaptıklarım, Beklentilerim) öğrencilere dağıtılır. Doldurmaları için gerekli süre verilir. 6. Örnekler sınıfta paylaşılır. 7. Ümit ve beklenti, uğrunda yapılan çalışmalarla başarıya ulaşır ifadesi vurgulanır. 8. Ders sonunda öğretmen, öğrencilere ev ödevi olarak çalışma kâğıdı EK-3 (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar) dağıtılır. İşleyiş: Yapılandırmacı 5 E, Tartışma, Soru-Cevap 10

25 Ev Görevi Değerlendirme Öğretmen, öğrencilerine evde aile bireylerine sorarak doldurmaları için çalışma kâğıdı Ek-3 (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar) verir. Ertesi gün öğrencilerin yaptığı bu etkinlik formunu sınıfa getirmeleri istenir. İstekli öğrencilerin paylaşımlarının alınacağı belirtilir. 1. Öz değerlendirme formu doldurulur (Ek-4). Etkinliğin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Etkinlik sırasında parmak kaldıran öğrencilere öncelikle söz hakkı verilmelidir. Kaldırmayan öğrenciler zorlanmamalıdır. 2. Öğrencilere verilecek çalışma kâğıtlarının fotokopisi önceden çekilmeli, hazır halde bulundurulmalıdır. 11

26 12 Çalışmadan Yüz Beklemek! Ek- 1 Eren, öğretmeni yazılı sonuçlarını okurken sıranın kendine gelmemesi için dua ediyor ve neden çalışmadığını kendisine sorup hayıflanıyordu. Öğretmeni, arkadaşlarına önce sınavdan kaç puan almayı beklediklerini soruyor, ardından da sınav puanlarını söylüyordu. Tahmini doğru olan ve yüksek puan alan arkadaşlarını tebrik etmeyi de ihmal etmiyordu. Sıra Eren e geldi ve öğretmen sordu: - Söyle bakalım Eren, kaç puan almayı bekliyorsun? Eren, arkadaşlarının yüksek puan tahminleri ile aldıkları yüksek puanlardan cesaret alarak: - Yüz bekliyorum öğretmenim, dedi. Öğretmen önce elindeki sınav kâğıdına, sonra da Eren e bakıp: - Nasıl olur? Yeterince çalıştın mı? Acaba bir yanlışlık mı yaptım? Diye Eren e sordu. Eren: - Hayır öğretmenim! Neredeyse hiç çalışmadım. Ama kendime güveniyorum ve yüz bekliyorum, diye devam etti. Öğretmeni Eren e tebessüm ederek: - Sınav puanın yirmi dört, Eren unutma ki Emeksiz yemek olmaz ve beklenti duymak ve ümit etmek için zamanında gerekli adımları atmış olmalıydın. Fakat ümidini hiçbir zaman yitirmemeli, diğer sınavdan iyi almak için çalışmalı ve gayret etmelisin. Ümidini yitirmemen dileği ile senin diğer sınavdan çok iyi puan alacağını ümit ediyorum, dedi. Süleyman ARSLANTAŞ

27 Çalışma kâğıdı (Yaptıklarım, Beklentilerim) Hayallerim Ek- 2 Bu hayali gerçekleştirmek için hangi adımları attım

28 Çalışma kâğıdı (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar). (EV ÖDEVİ OLARAK VERİLECEK) Ek -3 En büyük hayali Bu hayali gerçekleştirmek için hangi adımları attı. Annemin Hayali Babamın Hayali Kardeşimin Hayali

29 Bu etkinlikte neler öğrendim? ÖZ DEĞERLENDİRME Ek Öğrendiğim bu bilgi önemli mi? Bu öğrendiklerimi hayatımda nerelerde kullanabilirim?

30 Değer Alanı Ümit Etkinlik İsmi Ümitli Olmak Güzel Şey 16

31 Etkinlik Kazanımları 1. Hayata ümitle bakmanın önemini kavrar. 2. Ümit edildiğinde sorunların daha kolay çözüleceğine inanır. 3. Ümitle hayata bağlanmanın manevi kazanımlarını fark eder. 4. İnsanlara ve olaylara eleştirel bir gözle bakar, duygu ve durum değerlendirmesi yapar. Materyaller Bilgisayar, internet, yansıtıcı, video klip, Ek-1, Ek- 2, A4 kağıdı, kalem, resim kağıdı, boya, masa, sandalye. Süre: 40 dk dk. Derslerin Kazanımlarıyla İlişkisi 1. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder. 2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlar ve yorumlar. 3. Duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar. 5. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur. 6. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 7. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 8. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 9. Görgü kurallarına uygun dinler. 10. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 17

32 1. Öğretmen öğrencilere ümit ve ümitli olmak hakkında sorular sorar. Sizce ümit güzel bir şey midir? Şu anda en çok neyin olmasını ümit ediyorsunuz? Sizce bu olabilir mi? Ümit ettiğiniz şeyin gerçek olması için neler yapmalısınız? 2. Öğretmen internetten bir video izletir. 3. Öğretmen video klip ve konu hakkında sorular sorar. Bu kısa film hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de umutlarınızın bu filmde olduğu gibi gerçekleşmesini ister miydiniz? Sizce şu anda başka koşullarda yaşayan insanlar nelerin olmasını ümit ediyorlardır? (Örneğin: Yoksullar, mahkumlar, hastalar, sığınmacılar). 4. Öğretmen İki Hasta başlıklı Ek-2 deki okuma parçasını fotokopi yoluyla çoğaltarak öğrencilere dağıtır. Daha sonra okuma öncesi hazırlık soruları sorar. Parçanın başlığını okuyun. Sizce bu parça ne hakkında olabilir? Hastanedeki insanlar neyi umut ederler? 5. Öğretmen önce parçayı kendisi okur, daha sonra öğrencilere sesli okutur. Okuma bittikten sonra sorular sorar. Sizce bu hikâyenin ana fikri nedir? Siz olsaydınız bu hikâyenin başlığını nasıl yazardınız? İşleyiş: Tartışma, Koşullandırma, Yorum, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Drama, Soru-Cevap 18

33 6. Öğretmen öğrencilerden kendilerini dışarıyı görüyormuş gibi konuşan hasta yerine koymalarını ister. Daha sonra gözlerini kapatarak hayal kurmalarını ve hayallerindeki görüntüyü resim olarak çizmelerini ister. 7. Öğretmen öğrencileri üçlü gruplara ayırır. İçlerinden birisi yaşadığı bir sorun ve bu sorunla ilgili umutsuzluk yaşayan birisi rolünü alır. Bir diğeri arkadaşına ümit vererek onu cesaretlendiren kişi rolünü ve üçüncüsü ise onu ümitsizliğe yönelten kişi rolünü alır. Gönüllü olan gruplar yarattıkları dramayı sınıfın içinde arkadaşlarının önünde canlandırırlar. 8. Öğretmen Ek-3 de verilen bağlantıyı kullanarak, öğrencilere En güzel umutlar çocuklardadır şarkısını dinletir. Daha sonra bu şarkıyı öğrencilerin öğrenmesini ve solo ve/veya koro halinde söylemelerini sağlar. 19

34 Ev Görevi Ümit ile ilgili önemli şahsiyetlerin sözlerinin araştırılması. Değerlendirme 1. Öğretmen, öğrencilere Ümitli Olmak Güzel Şey adlı sınıfta gerçekleştirilen etkinlikte öğrendiklerini düşünmelerini ister. 2. Öğrencilere aşağıda verilen ifadeleri okuyarak katılıyorlarsa Evet, katılmıyorlarsa Hayır seçeneğinin altına (X) işareti koymalarını belirtir. BU ETKİNLİKTE ÖĞRENDİKLERİM Evet Hayır Ümitli olmak insana yaşama sevinci verir. ( ) ( ) Ümitli olursak çevremizdeki insanlar tarafından dışlanırız. Arkadaşlarımızı seçerken iyimser ve gelecekten ümitli insanlar olmalarına önem vermeliyiz. Ümitsizlik ve cesaretsizlik bizi tehlikelerden korur. Ümitli olan insan hem kendine, hem de çevresine fayda verir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20

35 Etkinliğin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yaratıcı Drama: Bir hazırlık yapmadan, yazılı bir metin kullanmadan, doğaçlama, öğrencilerin yaşadıkları veya hayal ettikleri durumları bir tiyatro oyunu gibi canlandırdıkları bir etkinliktir. Yaratıcı drama etkinliğinde kostüm, dekor, makyaj gibi öğeler olmak zorunda değildir. Öğretmen tarafından başlatılan etkinlik daha sonra öğrencilerin hayal gücüyle yarattıkları ve canlandırdıkları oyunun sunulmasıyla sonlanır. 1. Öğrencilere yaratıcı drama kısa bir şekilde anlatılmalıdır. 21

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele 9 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlânâ mızın Mesnevi sinden

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı 1.Sunumun Konusu : Sevgi Etkinlikleri 2.Sunumun Süresi : 30 Dakika 3.Sunumun İçeriği : a. Sevgi kavramının öğrencilere etkinliklerle

Detaylı

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3 İçindekiler Teşekkür, xiii Giriş, xv Kitabın Sundukları, xv Kelimeler Hakkında Bir İki Kelime, xvii Sözlü ve Yazılı Öyküler, xvii Kitabın Yapısı, xviii Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi kısım BİR Çocuk ve ergenlere

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 ARALIK 2013-24 OCAK 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Bölümü) İlgi yazınızla istenen,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 14 Aralık 2012 Sayın Velimiz, İkinci rehberlik postamızda sizlerle Davranış ve Değerler Eğitimi Programımız kapsamında

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10-14 EKİM 3-7 EKİM 26-30 EYLÜL 19-23 EYLÜL - 3. SINIF DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 1 Hayvanları Koruma Günü İSTİKLAL MARŞI MIZ A.5. İstiklal Marşını anlamına uygun dinler İstiklâl Marşı CD si

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

DERS 2. Aylin in Eğitim Hikâyesi

DERS 2. Aylin in Eğitim Hikâyesi DERS 2 Aylin in Eğitim Hikâyesi DERS 2 Aylin in Eğitim Hikâyesi * Seviye: 3-4. sınıf Süre: 40-60 dakika Amaçlar: 1. Erişim sorunlarının toplumsal çevrenin herkes için tasarlanmamasından kaynaklandığını

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı