ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2"

Transkript

1 Öğretmen Kılavuz Kitabı 2

2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2 Konya Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 240 Medeniyet Okulu Serisi:3 Koordinatör Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI Editör Muhammet Ali ORAK Proje Editörü Doç. Dr. Ercan YILMAZ Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet KURNAZ Uzm. Rüştü YILDIRIM Uzm. Ahmet Turan KURŞUN Uzm. Abdurrahman EROL Uzm. Psi. Dan. Demet YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Perihan TUNÇ Yrd. Doç. Dr. Zuhal GÜVEN Dr. Gökhan IZGAR Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI Dr. Süleyman ASLANTAŞ Ön Hazırlık A.Yasin CANDAN ISBN Sertifika No Baskı-Cilt ERMAN OFSET Yeni Matbaacılar Sitesi Yayın Cad. No: 12 Karatay / Konya Yapım KÜLTÜR A.Ş Aralık 2014 KONYA

3 DEĞERLER EĞİTİMİ Öğretmen Kılavuz Kitabı 2.Bölüm

4 İçindekiler Önsöz...VI Takdim...VIII Değerler Eğitimi... X Ümit... 2 Dünyanın Geleceği Nasıl Olacak?... 2 Her Şey Göründüğü Gibi Olmayabilir!?... 8 Ümitli Olmak Güzel Şey...16 Ümit Metrem...24 Ümit Eder ve Çalışırsak Başarırız...30 Beş Varoluş Boyutu...38 Değer li Atasözleri...44 Ümitsiz Değiliz, Çünkü Ümit Biziz...50 Sabır Her Gecenin Bir Sabahı Vardır...62 Sabır Ağacı...71 Niçin Sabredelim?...76 Değerli Sıram...83 Şair Sabır Demiş...89 Sabırsız Olmanın Sonu...98 Sabır Ağacının Hikâyesi Sabrın Meyvesi...116

5 Doğruluk Doğruluk Çiçeğim Doğruluk İstasyonu Doğruluk Kartları Yalan Defteri Doğruluk Oyunu Doğruluktan Vazgeçme Doğrularımız Eğrilerimiz İki Arkadaş Adalet Adaleti Sağlayalım Adalet Dede Sevgili Evim Güzel Okulum Etkinliği Adaletli Altı Şapka Altı Düşünce Adaletli Özlü Sözlere Yolculuk Adil Arkadaşlarım Etkinliği Adaletin Simgesi Hz. Ömer Adalet=liktir...238

6 Takdim Şehirler kimliklerini tarih içerisindeki misyonlarıyla kazanırlar. Konya bu meyanda bir kutlu medeniyetin zirvesidir. Bozkırın ortasında doğan medeniyet hep esrarını koruya gelmiş, bugün de şehirde dolaşırken tarifi edilemeyen bir tat ve haz kendini hissettirir. Konya, başta Hazret-i Mevlâna nın şehridir Muhammed Şemseddin Tebrizi nin, Celaleddin Karatay ın, Alâeddin Keykubat ın, Sadreddin Konevi nin, Hacıveyiszade nin, Tahir Büyükkörükçü nün şehridir. Bunların yanı sıra Milli Mücadelede sayısız kahramanları içerisinden çıkartmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu Modern Cumhuriyet in şehridir. Dünden bu güne tarih içerisinde kendine verilen görevleri hakkıyla yerine getiren Konya, günümüz dünya şehirleri arasında da marka şehir olmuştur. Fiziki ve sosyal birçok çalışma yaptık yapıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında Kültürel dünyamıza birçok eseri kazandırdık. Medeniyet Okulu Projesi de geçmişle bugünü yeniden buluşturan büyük bir projedir. Medeniyetimize şöyle dönüp baktığımızda miras aldığımız değerlerin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. Tüm iyiliklerin kaynağı, güzel ahlakın hatimesi Hazret-i Peygamber Efendimiz in eşsiz örnek hayatını, Hazret-i Ömer in Adaletini, Hazret-i Hüseyin in Sabrını, Fatih Sultan Mehmed in Yiğitliğini, Mimar Sinan ın Aklını-Zekâsını, Hazret-i Mevlâna nın Hoşgörüsünü, Sultan Mesud un Öz Güvenini bilmemiz gereklidir. Medeniyetimizin referans değerlerini yeniden hatırlarken, bunları hayat pratiklerimizde öncü ve örnek alarak barış ve huzur dolu bir dünyanın temellerini yeniden atabiliriz. İşte böyle bir amaç ile yola çıkan Medeniyet Okulu Projesi dünde kalmış erdemleri diriltmek, insanımızın özünde var olan güzellikleri yeniden ortaya çıkartmak gayesindedir. Bugün modern dünyada unutulmuş kadim medeniyet değerlerimizi bu yeniçağda yeniden parlatmak; bilgelerle, erenlerle yükselen medeniyetin pak bakiyesi üzerinden kazanımlarımızı yeniden değerlendirmek, Yeni Türkiye de yepyeni bir zihniyet oluşturmak istiyoruz. Medeniyet Okulu birçok paydaşın katkısıyla oluşan aydınlık, müreffeh bir gelecek tasavvurudur. Medeniyet okulunda dikilen fideler yarının Yeni Türkiye sinin kökleri derinde, dalları gökyüzüne ağan çınarları olacaktır. Bilimde, Sanatta, İrfanda mahsul verecek. Yetişmiş değerlerin topluma katılıp bir değer ürete-

7 bilmelerini, değerler konusunda farkındalık kazanmalarını, ahlaki sorumlulukların ve davranışların pekiştirilmesini her şeyden çok önemsiyoruz. Sadece genç nüfusa değil, yediden yetmişe herkese hitap eden Medeniyet Okulu nun kuruluşu felsefesi içerisinde hayat boyu öğrenme amaçlanmıştır. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilk cildini yayına hazırladığımız Öğretmen Kılavuz Kitabı içerisinde öğretmenlerimizin işleyeceği Cömertlik, Hoşgörü, Sevgi ve Doğruluk değerleri anlatılıyor. Alanında uzman akademisyen ve bilim adamları tarafından özenle hazırlanmış bu çalışma Medeniyet Okulu Projesi kapsamında işlenecek konuların kılavuz kitabıdır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Doç. Dr. Ercan YILMAZ a, diğer değerli hocalara ve masai arkadaşlarıma teşekkür eder, projenin hayırlar getirmesini temenni ederim. Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

8 Önsöz İnsanların bir araya gelmesi ile oluşan toplumların, düzen, birlik ve huzur içinde yaşamasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de paylaşılan değerlerdir. Bu değerlerin toplumların oluşmasında ve gelişmesinde bu denli büyük bir öneme sahip olmaları ve toplumsallaşmanın gereği olarak toplum üyelerine sistemli olarak aktarılmaları gerekliliğinden dolayı değer odaklı çalışmalar, gün geçtikçe eğitimcilerin çalışma konularının odağı haline gelmektedir. Eğitimcilerin görev yaptıkları okullar aynı zamanda değerler üzerine kurulmuş yaşama ve öğrenme alanlarıdır. Bu alanlardaki öğrenciler, kendilerinin ve okul çevresinin değerleriyle oluşan bir ortamda eğitimsel yaşantılarını sürdürmeye çalışırlar. Öğrenciler, bu tür ortamlarda girdikleri etkileşim süreçleriyle sahip oldukları değerleri değiştirebilir ya da yeni değerler edinebilirler. Bu doğrultuda öğrencilerin etkileşim içine girdiği okul yaşantıları değerlerin edinmesi ve aktarılması açısından önemli bir yere sahiptir. Öğretmenler, öğrencilerin eğitimsel amaçlarını gerçekleştirmede ve doğal yeteneklerini ortaya çıkarmada önemli rol oynarlar. Öğretmenlik mesleğinin gereği olarak öğretmenlerin sahip oldukları değerler de büyük önem arz etmektedir. Tabiî ki öğretmenlerin rolleri, sadece öğretim boyutuyla sınırlı değildir. Onların rolleri, tüm okulu ve okulun tüm paydaşlarını kapsamaktadır. Bu sebeple öğretmenler, öğrencileri değer verilecek ve değerler kazandırılacak bireyler olarak görmelidirler. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, becerilerini ve ilgilerini dikkate alarak onların en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcamalıdırlar. Bunun yanında öğrencilerin de geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında yaşatarak rol model olmalıdırlar. Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin, öğrenci davranışlarını önemli ölçüde etkilediği ile ilgili birçok araştırma bulgusunun literatürde yer alması bu savı desteklemektedir. Kısacası, hem öğretmenlerimizin oluşturduğu eğitimsel çevre hem de onların davranışları, öğrencilerin değerleri kazanmalarında ve bunları günlük yaşamda aktif bir biçimde kullanmalarında önemli bir etkiye sahiptir. Hazırlamış olduğumuz bu etkinlik kitabında cömertlik, hoşgörü, sevgi, doğruluk, ümitli olma, sabır, dürüstlük ve adalet temalı sekiz değer alanı ve her bir değer alanı için sekiz etkinlik olmak üzere toplam altmış dört etkinlik yer almaktadır. Etkinliklerdeki ana

9 amaç, mevcut öğretim programları kazanımları ile ilişkili olarak öğrencilere değerleri, değerlerin gerektirdiği davranışları kazandırmak ve kazandırılan bu değerleri öğrencilerin günlük yaşama aktarmalarına yardımcı olmaktır. Etkinlikler eğitimsel çalışmaların olmazsa olmazı olan Yakından Uzağa, Bilenenden Bilenmeye gibi temel ilkeler göz önüne alınarak alan uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu doğrultuda bazı etkinlikler Konya ilimizin duygu ve manevi dünyasının şekillenmesinde önemli etkiye sahip olan âlim ve düşünürler ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Öğretmenler olarak sizler öğrencilerinizin hem akademik hem duygu dünyalarının gelişimlerinde önemli bir etkiye sahipsiniz. Etkinliklerle dolu bu kitap öğrencilerinize değerleri kazandırmanız için bir kılavuz olup öğrencilerinizin duygu ve değer dünyalarına olumlu katkılar sağlayacaktır. Hazırlanmış olan değerler temalı bu etkinlikleri, 9 ile 13 yaş grubu öğrencilerin yer aldığı tüm gruplarda uygulayabilirsiniz. Bu kitabın hazırlanmasında büyük emek sarf eden etkinlik yazarları ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı borç bilirim. Bunun yanında kitabın hazırlanması sürecinde destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI ya ve onun çalışma arkadaşlarına çalışma ekibi olarak teşekkür ederiz. Tabiki en büyük teşekkürü, Konya Büyükşehir Belediyesi nin Konya da yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştireceği Medeniyet Okulu projesinin mimari ve lideri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK hak etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir AKYÜREK e çalışma ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kitabın, gelecekte dünyayı daha yaşanabilir hale getirecek olan çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize katkı sağlaması dileği ile Doç. Dr. Ercan YILMAZ (Editör)

10 Değerler Eğitimi Değer Nedir? Ne gelir elimizden insan olmaktan başka... Değerler bireyin düşünce, tutum, davranış ve yapıtlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkarlar ve toplumsal bütünselliğin ayrışmaz bir öğesini oluştururlar. Değer tanımlarında değerlerle bağlantısı en sık vurgulanan kavramlar; inanç ve eğilimler, normatif standartlar ve amaçlardır. Değerler evrensel değerler olarak ana başlıklar halinde gruplandırılmıştır. Evrensel olarak kabul edilen sosyo-kültürel ve insani değerler şunlardır; a) Sevgi (merhamet, dostluk, cömertlik, şefkat, doğayı sevme) b) İç huzur (kanaatkârlık, mutluluk, sabır, kendini kontrol, saygı duyma, sağlıklı yaşam, sebatkârlık) c) Hakikat (Evrensel sevgi, merak, ayırt etme, kendini analiz etme, tüm hayata ilgi duyma) d) Doğru Davranış (dürüstlük, cesaret, doğruluk. liderlik, zamanı kullanma, birlik, minnettarlık) e) Şiddetten Kaçınma (bağışlayıcılık, vatandaşlık, iyimserlik, hoşgörü, paylaşma, doğru sözlülük) Değerler Eğitimi ve Gerekçesi Değerler eğitimi bireylerin kendi ahlaki kodlarını geliştirmelerini ve diğer insanların ahlaki kodları ile ilgilenmelerini sağlar. Ayrıca değerler eğitimi bireylerin kendi deneyimleri üzerinde düşünüp, bu deneyimlerin anlamları ve örneklerini araştırmalarına yardımcı olur. Günümüz gençliği şiddet, sosyal problemler, birbirlerine saygı eksikliği gibi istenmeyen davranışlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu durumda, birçok ebeveyn ve eğitimci çözümün bir parçası olarak değerlerin öğretimi üzerinde durmaktadır. Buradan yola çıkarak, çocuklara ve gençlere sadece bilmeleri gereken şeyler hakkında eğitim verilmemeli, insan olmak ve bir arada yaşamak konusunda da eğitim verilmelidir. Nitelikli eğitim, insanı bir bütün olarak algılar ve bilişsel alanı olduğu kadar duyuşsal alanı da içeren eğitimi destekler. Kendisi için belirgin olmayan değerlere sahip olan bireyler amaçlarını, neye taraf ya da karşı olacaklarını, gelecekte ne yapacaklarını bilemezler. Bu nedenle, insanların değerlere sahip olabilmesi onlara verilmiş en değerli potansiyeldir.

11 Değerler ile ilgili literatüre baktığımızda, farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar; (i) Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, (ii) Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, (iii) Değer analiz yaklaşımı, (iv) Bütüncül yaklaşım, (v) Değerler eğitiminde gizilgüç: örtük programı (vi) Karakter eğitimi biçiminde sıralanabilir. Değerlerden arınmış bir eğitim sitemimizin tam anlamıyla görevini yerine getirdiği söylenemez. Teknolojik gelişmenin hızı, sosyal gelişmeden fazla olduğu zaman insani değerlerin tehlikede olduğu söylenir. Bu gelişim sürecinde önemli olan manevi değerlerimiz ile maddi değerlerimizin karşılıklı ilişki ağı içinde olmasını sağlamaktır. Eğer bunu gerçekleştirecek olursak, hayatın asıl gayesi olan insani değerlere ulaşma süreci daha kolay olacak ve içinde bulunduğumuz toplumda yaşam standartlarımızı daha sağlam zemin üzerine oturtmuş olacağız. Değerler öğretiminin en önemli nedeni insanın mutluluğudur. İnsanın mutlu olmasının vazgeçilmez temel unsurlarının başında da insanların sağlam bir değerler sistem bütünlüğüne sahip olması gerekir. Değerlerin Öğretimi ve Öğrenmenin Duyuşsal Alanı Duyuşsal eğitim; öğrencinin duygu ve ihtiyaçlarını rahatça anlatmasını, kendisine ve başkalarına saygılı davranmasını ve kendini denetleme hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaya çalışır. Okulun ilk yılları çocukların tutum ve inançlarının geliştiği en önemli dönemdir. Araştırmalar on üç yaşına kadar insanda oluşan tutum ve değerlerin bu yaştan sonra değişmesinin oldukça güç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilköğretim çağı, çocukların kendi değer inanışlarını geliştirilmesi için en kritik dönemdir. Öğrencilerde tutum geliştirmek için öğrencilerin tutum objeleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu objelerle ilgili olumlu yaşantılar geçirmesi sağlanmalıdır. Duyuşsal Alanın Sınıflandırması Duyuşsal alan da bilişsel alan gibi kendi arasında aşamalı olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan duyuşsal alandaki davranışlar gerçekleşmeyebilir. Çünkü bilmediğimiz bir olguya karşı herhangi bir sevgi, nefret, korku vb. gibi duyuşsal bir tepki geliştiremeyiz. Duyuşsal alan davranışlarının kazanılması için öncelikle bireyin uyarıcıya dikkat etmesi ve onun farkında olması (alma) gerekir. Ardından; dikkat edilen, farkına varılan uyarıcıya karşı istekli olunması ve cevap verilmesi (tepkide bulunma) davranışı gelir. Uyarıcıya değer verme, hatta başka bir uyarıcıya kıyasla tercih etme, uyarıcıyı içselleştirme (değer verme) durumu gerçekleşir. Daha sonra içselleştirilen değerle ilgili düşüncelerini sürekli organize etme, örgütleme ve bunlara ilişkin alışkanlık kazanma ve sürdürme (örgütleme) kazanımları gerçekleşir. Duyuşsal alanda en üst düzeyde kazanılabilecek davranış, yaşam felsefesi geliştirmek, içselleştirilen değeri yaşam biçimi haline getirmek ve her şeyden üstün saymaktır.

12 Duyuşsal alanın aşamalı sınıflamasına göre davranışların nasıl oluştuğunu şu örnekle açıklayabiliriz. Feyza birinci sınıfına başlamıştır. Okulun ilk günlerinde tüm öğrenciler bir şeyler söylemeye çalışmakta ama öğretmen her defasında Konuşmak için lütfen parmağınızı kaldırın demektedir. Feyza nın da söylemek istediği şeyler vardır ve bağırarak söylemeye çalışmasına rağmen öğretmen onun dediklerini dikkate almamaktadır. Bu arada Ali parmak kaldırmıştır ve öğretmen Ali ye Söyle bakalım Aliciğim! demiştir ve Ali söylemek istediklerini söylemiştir. Feyza bunu görmüştür (alma basamağı) Feyza söylemek istediklerini yine parmak kaldırmadan söylemiş ama öğretmen yine dinlememiştir. Bunun üzerine Feyza parmak kaldırıp beklemeye başlamıştır (tepkide bulunma basamağı). Öğretmen Feyza nın parmağını görmüş ve Söyle Feyzacığım! demiştir. Feyza da söylemek istediklerini söylemenin yanısıra öğretmeninden bir de aferin almıştır. Dersler böyle devam ederken artık Feyza sınıfta konuşmak ve söylemek istediklerini öğretmenin dikkat edeceği şekilde belirtmek için parmak kaldırmanın gerekli olduğunu bilmektedir. Bir gün okul dönüşü annesine Sınıfta konuşmak için parmak kaldırmak gerekir! demiştir. Annesi de Neden parmak kaldırmalısın Feyza? diye sorunca Feyza Yoksa öğretmen beni duymaz, parmak kaldırmak önemli, parmak kaldırmadan konuşmamalıyız demiştir. (değer verme) Bir gün sınıfta öğretmen de Çocuklar, sınıfta neden parmak kaldırarak konuşmalıyız? diye sorunca Feyza Sınıfta söylediğimizi herkes duysun diye, sınıfta karışıklık oluyor, bundan sonra ben hep parmak kaldırarak konuşacağım demiştir (değer verme basamağı). Feyza artık parmak kaldırarak konuşmakta, arkadaşlarını da parmak kaldırmaları için uyarmaktadır (örgütleme basamağı). Feyza, annesi, babası ve kardeşi ile birlikte sohbet etmekte iken Feyza nın söz almak için parmak kaldırdığı görülmüştür (kişileştirme basamağı). Değerlerin öğrenilmesinde çocuklar bu aşamaları sıra ile kazanarak ilerlerler. Eğitim programlarında değerlerin öğretimine öğrencilerin genel seviyesi dikkate alınarak değer verme düzeyine kadar yer verildiği görülür. Değerlerin Öğretiminde Yararlanılabilecek Araç ve Teknikler Değer öğretiminde, aşağıdakiler araç olarak kullanılabilir Atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları, Tarihi olaylar, Kültürel miraslarımız, Kur an kıssaları ve hadisler, Büyük şahsiyetlerin hayatları,

13 Afişler, Karikatürler, Şiirler, Türküler ve şarkılar, Hikâyeler, 100 temel eser, Bilge insanların hayatları veya varsa kendileri, Çevredeki kötü örnekler, Filmler, belgeseller ve çizgi filmleri, gölge oyunları, Çocuk oyunları, Mevlana ve Mesnevi Hikâyeleri, Masallar, Sosyal etkinlikler, Spor faaliyetleri, Sanat ve estetik çalışmaları, İzcilik faaliyetleri. Kaynaklar Alport, G.W. (1937). Personality: a psychological interpretation. New York: Holt Cansever, E. (1987). Nerde antigone. İstanbul, Adam Yayınları. Dilmaç B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması, Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Şirin, A.(1983). Gençlerin değerler sıralaması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

14

15 Ümit 1

16 Değer Alanı Ümit Etkinliğin İsmi Dünyanın Geleceği Nasıl Olacak? 2

17 Etkinlik Kazanımları 1. Kendine, insanlara ve diğer varlıklara saygılı olur. 2. Saygı davranışlarının farkına varır. 3. Dünyanın mutluluğunda kendi rolünün değerini kavrar. 4. Olumlu düşünme ve olumlu davranmayı benimser. Süre: 40 dk dk. Derslerin Kazanımlarıyla İlişkisi 1. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir. 2. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder. 3. Sevginin yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıklar. 4. Sevginin Allah tarafından insana verilen bir nimet olduğunu örneklerle açıklar. 5. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir. 6. Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder. 3

18 1. Sınıf daire düzenine geçer. 2. Öğretmen sınıftan gönüllü 3-4 öğrenci seçer. 3. Öğrencileri dairenin ortasına alır ve onlara DÜNYA olduklarını söyler. 4. Daha sonra tahtaya dünyanın geleceği nasıl olacak? cümlesini yazar. 5. Sırayla her öğrenciden dünyanın geleceğine ilişkin kötü bir tahminde bulunmalarını ister. 6. Öğrenciler sırayla olumsuz bir görüş bildirirler. (Örneğin: Susuzluk olacak, savaşlar olacak vs.) 7. Her olumsuz görüşte ortadaki öğrencilerin söylenen fikre uygun olumsuz bir görüntü vermelerini ister. (Örneğin surat asmalarını, omuzlarını düşürmelerini, hasta taklidi yapmalarını vs.) Öğrenciler her cümlede biraz daha kötü duruma gelir ve öğretmenin yönlendirmeleriyle yere çömelmiş/ düşmüş hale gelirler. 8. Öğretmen öğrencilere bu görüntüden hoşlanıp hoşlanmadıklarını sorar. Yerdeki çocuklara da nasıl hissettiklerini sorar. Düşünceler paylaşıldıktan sonra öğretmen, Dünya mız can çekişiyor ve mutsuz, onu nasıl canlandırabiliriz? Dünyamızın mutlu olması için neler yapabiliriz? diye sorar. İşleyiş: Beyin Fırtınası, Ters Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Aktif Öğrenme 4

19 9. Daha sonra öğrencilerden dünyanın geleceğine ilişkin olumlu bir cümle kurmalarını ister. Her cümlede dairenin içindeki öğrencilerden cümlelerin özelliğine göre olumlu bir davranış göstermelerini ister. Örneğin ayağa kalkmaları, canlanmaları, gülümsemeleri, şarkı söylemeleri gibi. 10. Sonra bütün öğrencilere, hangi dünyanın daha güzel göründüğünü sorar ve öğrencilerden daha güzel bir dünya için ne yapabilirim listesi oluşturmalarını ister. 11. Öğretmen çocuklara dünyamızın büyük bir ev ve tüm dünya insanlarının bir aile olduğundan bahseder. Dünya barışının artık tüm ülkelerin ortak hedefi olduğunu, savaşsız, refah içinde bir dünyanın hepimizin isteği olduğunu anlatır. dünyanın yaşanabilecek en güzel gezegen olduğunu örneklerle açıklar. Dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışan bilim adamlarından ve peygamberlerden örnekler verir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, İster puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel Mevlana Celaleddin Rumi Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F. Kennedy Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır. Albert Einstein 5

20 Ev Görevi Değerlendirme Dünya çocuklarının barış ve mutluluk içinde yaşayabilmeleri için yetkili kişilere (başbakan, devlet başkanları vb.) isteklerinizi bildiren bir mektup yazınız. Dünya da tüm insanlığın sahip olduğu doğal kaynaklar nelerdir?.. Onları korumak için neler yapmalıyız?.. 6

21 Etkinliğin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1.Etkinliğe bütün çocuklar katılmalıdır. 2.Öğretmen ipuçları, dönüt, düzeltme ve pekiştireçlerle öğrencileri yönlendirmelidir. 3.Bütün öğrencilerden daha iyi bir dünya için çözüm önerileri istenmelidir. 7

22 Değer Alanı Ümit Etkinlik İsmi Her Şey Göründüğü Gibi Olmayabilir!? 8

23 Etkinlik kazanımları: 1.Yaptıklarının sonuçlarını tahmin eder. 2.Yaptığını ve beklentisini karşılaştırır. Materyaller EK 1, EK 2, EK 3, kalem, silgi. Süre: 40 dk. İlişkilendirilebilecek ders kazanımları 1. Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder. 2. Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder. 3. Duygu ve düşüncelerini doğru açıklar. 4. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma amacını belirler yazma yöntemini belirler. 5. Konu dışına çıkmadan yazar. 6. Görgü kurallarına uygun dinler. 8. Etkinlikleri yönergelerine uygun doldurur. 7. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. 9. Konuşmalarda görgü kurallarına uyar, konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanır. 10. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye ümitli olmaya istekli olur. 9

24 1. Örnek etkinlik (Ek-1) öğretmen tarafından sınıfta okunur. 2. Öğretmen, metinde öğrencinin doğru ve yanlış yaptığı şeylerin neler olduğunu sorar. Sınıf içi tartışma ile doğru davranışlar ortaya konur. 3. Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir. -Fatih, gemileri karadan yürütmeseydi, İstanbul un fethi nasıl olurdu? Fetih olabilir miydi? -Sizce, büyük topların dökülmüş olması fetih beklentilerini artırmış mıdır? 4. Bu sorular ile ilgili öğrencilerin duygu ve düşünceleri alınır. 5. Çalışma kâğıdı Ek-2 (Yaptıklarım, Beklentilerim) öğrencilere dağıtılır. Doldurmaları için gerekli süre verilir. 6. Örnekler sınıfta paylaşılır. 7. Ümit ve beklenti, uğrunda yapılan çalışmalarla başarıya ulaşır ifadesi vurgulanır. 8. Ders sonunda öğretmen, öğrencilere ev ödevi olarak çalışma kâğıdı EK-3 (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar) dağıtılır. İşleyiş: Yapılandırmacı 5 E, Tartışma, Soru-Cevap 10

25 Ev Görevi Değerlendirme Öğretmen, öğrencilerine evde aile bireylerine sorarak doldurmaları için çalışma kâğıdı Ek-3 (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar) verir. Ertesi gün öğrencilerin yaptığı bu etkinlik formunu sınıfa getirmeleri istenir. İstekli öğrencilerin paylaşımlarının alınacağı belirtilir. 1. Öz değerlendirme formu doldurulur (Ek-4). Etkinliğin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Etkinlik sırasında parmak kaldıran öğrencilere öncelikle söz hakkı verilmelidir. Kaldırmayan öğrenciler zorlanmamalıdır. 2. Öğrencilere verilecek çalışma kâğıtlarının fotokopisi önceden çekilmeli, hazır halde bulundurulmalıdır. 11

26 12 Çalışmadan Yüz Beklemek! Ek- 1 Eren, öğretmeni yazılı sonuçlarını okurken sıranın kendine gelmemesi için dua ediyor ve neden çalışmadığını kendisine sorup hayıflanıyordu. Öğretmeni, arkadaşlarına önce sınavdan kaç puan almayı beklediklerini soruyor, ardından da sınav puanlarını söylüyordu. Tahmini doğru olan ve yüksek puan alan arkadaşlarını tebrik etmeyi de ihmal etmiyordu. Sıra Eren e geldi ve öğretmen sordu: - Söyle bakalım Eren, kaç puan almayı bekliyorsun? Eren, arkadaşlarının yüksek puan tahminleri ile aldıkları yüksek puanlardan cesaret alarak: - Yüz bekliyorum öğretmenim, dedi. Öğretmen önce elindeki sınav kâğıdına, sonra da Eren e bakıp: - Nasıl olur? Yeterince çalıştın mı? Acaba bir yanlışlık mı yaptım? Diye Eren e sordu. Eren: - Hayır öğretmenim! Neredeyse hiç çalışmadım. Ama kendime güveniyorum ve yüz bekliyorum, diye devam etti. Öğretmeni Eren e tebessüm ederek: - Sınav puanın yirmi dört, Eren unutma ki Emeksiz yemek olmaz ve beklenti duymak ve ümit etmek için zamanında gerekli adımları atmış olmalıydın. Fakat ümidini hiçbir zaman yitirmemeli, diğer sınavdan iyi almak için çalışmalı ve gayret etmelisin. Ümidini yitirmemen dileği ile senin diğer sınavdan çok iyi puan alacağını ümit ediyorum, dedi. Süleyman ARSLANTAŞ

27 Çalışma kâğıdı (Yaptıklarım, Beklentilerim) Hayallerim Ek- 2 Bu hayali gerçekleştirmek için hangi adımları attım

28 Çalışma kâğıdı (Hayattan beklentiler, bunun için yapılanlar). (EV ÖDEVİ OLARAK VERİLECEK) Ek -3 En büyük hayali Bu hayali gerçekleştirmek için hangi adımları attı. Annemin Hayali Babamın Hayali Kardeşimin Hayali

29 Bu etkinlikte neler öğrendim? ÖZ DEĞERLENDİRME Ek Öğrendiğim bu bilgi önemli mi? Bu öğrendiklerimi hayatımda nerelerde kullanabilirim?

30 Değer Alanı Ümit Etkinlik İsmi Ümitli Olmak Güzel Şey 16

31 Etkinlik Kazanımları 1. Hayata ümitle bakmanın önemini kavrar. 2. Ümit edildiğinde sorunların daha kolay çözüleceğine inanır. 3. Ümitle hayata bağlanmanın manevi kazanımlarını fark eder. 4. İnsanlara ve olaylara eleştirel bir gözle bakar, duygu ve durum değerlendirmesi yapar. Materyaller Bilgisayar, internet, yansıtıcı, video klip, Ek-1, Ek- 2, A4 kağıdı, kalem, resim kağıdı, boya, masa, sandalye. Süre: 40 dk dk. Derslerin Kazanımlarıyla İlişkisi 1. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder. 2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlar ve yorumlar. 3. Duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar. 5. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur. 6. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 7. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 8. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 9. Görgü kurallarına uygun dinler. 10. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 17

32 1. Öğretmen öğrencilere ümit ve ümitli olmak hakkında sorular sorar. Sizce ümit güzel bir şey midir? Şu anda en çok neyin olmasını ümit ediyorsunuz? Sizce bu olabilir mi? Ümit ettiğiniz şeyin gerçek olması için neler yapmalısınız? 2. Öğretmen internetten bir video izletir. 3. Öğretmen video klip ve konu hakkında sorular sorar. Bu kısa film hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de umutlarınızın bu filmde olduğu gibi gerçekleşmesini ister miydiniz? Sizce şu anda başka koşullarda yaşayan insanlar nelerin olmasını ümit ediyorlardır? (Örneğin: Yoksullar, mahkumlar, hastalar, sığınmacılar). 4. Öğretmen İki Hasta başlıklı Ek-2 deki okuma parçasını fotokopi yoluyla çoğaltarak öğrencilere dağıtır. Daha sonra okuma öncesi hazırlık soruları sorar. Parçanın başlığını okuyun. Sizce bu parça ne hakkında olabilir? Hastanedeki insanlar neyi umut ederler? 5. Öğretmen önce parçayı kendisi okur, daha sonra öğrencilere sesli okutur. Okuma bittikten sonra sorular sorar. Sizce bu hikâyenin ana fikri nedir? Siz olsaydınız bu hikâyenin başlığını nasıl yazardınız? İşleyiş: Tartışma, Koşullandırma, Yorum, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Drama, Soru-Cevap 18

33 6. Öğretmen öğrencilerden kendilerini dışarıyı görüyormuş gibi konuşan hasta yerine koymalarını ister. Daha sonra gözlerini kapatarak hayal kurmalarını ve hayallerindeki görüntüyü resim olarak çizmelerini ister. 7. Öğretmen öğrencileri üçlü gruplara ayırır. İçlerinden birisi yaşadığı bir sorun ve bu sorunla ilgili umutsuzluk yaşayan birisi rolünü alır. Bir diğeri arkadaşına ümit vererek onu cesaretlendiren kişi rolünü ve üçüncüsü ise onu ümitsizliğe yönelten kişi rolünü alır. Gönüllü olan gruplar yarattıkları dramayı sınıfın içinde arkadaşlarının önünde canlandırırlar. 8. Öğretmen Ek-3 de verilen bağlantıyı kullanarak, öğrencilere En güzel umutlar çocuklardadır şarkısını dinletir. Daha sonra bu şarkıyı öğrencilerin öğrenmesini ve solo ve/veya koro halinde söylemelerini sağlar. 19

34 Ev Görevi Ümit ile ilgili önemli şahsiyetlerin sözlerinin araştırılması. Değerlendirme 1. Öğretmen, öğrencilere Ümitli Olmak Güzel Şey adlı sınıfta gerçekleştirilen etkinlikte öğrendiklerini düşünmelerini ister. 2. Öğrencilere aşağıda verilen ifadeleri okuyarak katılıyorlarsa Evet, katılmıyorlarsa Hayır seçeneğinin altına (X) işareti koymalarını belirtir. BU ETKİNLİKTE ÖĞRENDİKLERİM Evet Hayır Ümitli olmak insana yaşama sevinci verir. ( ) ( ) Ümitli olursak çevremizdeki insanlar tarafından dışlanırız. Arkadaşlarımızı seçerken iyimser ve gelecekten ümitli insanlar olmalarına önem vermeliyiz. Ümitsizlik ve cesaretsizlik bizi tehlikelerden korur. Ümitli olan insan hem kendine, hem de çevresine fayda verir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20

35 Etkinliğin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yaratıcı Drama: Bir hazırlık yapmadan, yazılı bir metin kullanmadan, doğaçlama, öğrencilerin yaşadıkları veya hayal ettikleri durumları bir tiyatro oyunu gibi canlandırdıkları bir etkinliktir. Yaratıcı drama etkinliğinde kostüm, dekor, makyaj gibi öğeler olmak zorunda değildir. Öğretmen tarafından başlatılan etkinlik daha sonra öğrencilerin hayal gücüyle yarattıkları ve canlandırdıkları oyunun sunulmasıyla sonlanır. 1. Öğrencilere yaratıcı drama kısa bir şekilde anlatılmalıdır. 21

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

ÖNSÖZ. General George S. Patton

ÖNSÖZ. General George S. Patton İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün. General George S. Patton ÖNSÖZ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Editš rden

İÇİNDEKİLER. Editš rden Beşiktaş Bilsem Dergisi Yıl: 2012 Sayı: 1 Kurum Adına İmtiyaz Sahibi Mehmet AKBOĞA Editör Sibel SELÇUK Yazı Kurulu Üyeleri Âfet GEMİCİ AKTAŞ Burak TOLUN Canan ÇAKIR Çiçek Eylem AVCI Erol KÖMÜR Hanife KÜÇÜKLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

Baþlarken. Kardelen Çocuk

Baþlarken. Kardelen Çocuk N S A N 2 0 1 3 S A Y I : 5 İ Ç İ N D E K İ L E R B a : l a r k e n 2-3 A t a t ü r k v e Ç o c u k S e v g i s i 4 G e z e g e n e v i v e Ç o c u k 6 T r a v m a v e Ç o c u k O k u l Ö n c e s i n d

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü {içindekiler} Anasınıfı 5 Kreş 6 Ödül Töreni 7 İlköğretim Okulu 8 Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları 10 Yaşamın Temel Kaynağı Su 11 Dünya Matematik Günü 12 İletkenler ve Yalıtkanlar 13 Konferans ve Seminerler

Detaylı

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Sivas CÜ Đlahiyat Fakültesi www.mehmetzekiaydin.com GĐRĐŞ 1 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi 2009 İÇİNDEKİLER ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİR ÖĞRENCİMİN BANA ÖĞRETTİKLERİ RESİMLERİYLE ÇOCUK ERGENLİK ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖVGÜ VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ NEDEN

Detaylı

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları REKTÖRDEN özgürce ifade ettikleri bir ortam sunmak öncelikli görevimizdir. Kampüslerimiz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş, düzenli ve yüksek yaşam kalitesi sunan, kaliteli

Detaylı

AEP EL NOTLARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AEP EL NOTLARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AEP EL NOTLARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi) Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Aralığı)

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ 2013 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ ANTALYA - 2013 S * t i y i 6 i ç c ; 6 e * t d if t d e K ç o &, e u t o ld u ğ u, 4 & 4 tp z t t o f t lu * n c c e t ü ç ia t e

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Bu kitap Hollanda Konsolosluğu MATRA programınca desteklenen, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülen Etik Çocuk Projesi kapsamında, Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı