İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 20 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı 9:30 da (İSTKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ ın hoşgeldiniz konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. İSTKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verildikten sonra, İstanbul da Ekonomik Yapı konusunda mevcut durumu açıklayan teknik bir sunum Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Neşe TÜRKSEVEN tarafından gerçekleştirilmiştir. Teknik sunumları takiben katılımcılar alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları 3 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; 2 oturumda ise her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1. Oturum SORU 1: 2023 yılında ülkemizin ihracat hedefi 500 milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bugün Türkiye nin 152 milyar dolarlık ihracatının yarısının İstanbul kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul un ihracatının arttırılmasına yönelik olarak neler yapılmalıdır, Türkiye nin ihracat hedefi doğrultusunda İstanbul da hangi sektörlere ağırlık verilmelidir? 2. Oturum Soru 1: İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi için hangi stratejik sektörlerde uzmanlaşması gerekmektedir; İstanbul da bu sektörlerin gelişmesinin önündeki engeller nasıl kaldırılır? Soru 2: İstanbul sanayi üretiminin ithalata bağımlılığının azaltılması, sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşması için mevcut sanayi yapısında nasıl bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir?

2 Soru 3: İstanbul un geniş hizmetler sektörünün hem bölge hem de ülke ekonomisine yaptığı katkıyı arttırmak ve bu sektörlerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için neler yapılmalıdır? 3. Oturum Sunumlar ve değerlendirmeler 4. Oturum Soru 1: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır? Soru 2: İstanbul un küresel şirketlerin bölge merkezlerini taşımak ve küresel işgücünü çekmek için tercih ettikleri bir kent olabilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? Soru 3: İstanbul da sanayi ve hizmet kümelerinin hangileri desteklenmelidir? Bu kümelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için neler yapılmalıdır? 5. Oturum Sunumlar ve değerlendirmeler Kullanılan Yöntemler Birinci oturumda önerilerin yazılı olarak yapıldığı ve sonrasında masadaki grup tarafından tartışılarak belli başlıklar altında konsolide edildiği Fikir Tepsisi yöntemi kullanılmıştır. İkinci ve dördüncü oturumlarda ise her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı raportör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 25 uzman katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi, ihracatın arttırılması, sanayi ve hizmet kümelerinin geliştirilmesi» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 7 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan son oturumda ise grup çalışmalarının bütün katılımcılara sunularak görüşlerinin alınması, bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin

3 yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalar dikkate alınarak aşağıda verilmiştir. 1. OTURUM SORU 1: 2023 yılında ülkemizin ihracat hedefi 500 milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bugün Türkiye nin 152 milyar dolarlık ihracatının yarısının İstanbul kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul un ihracatının arttırılmasına yönelik olarak neler yapılmalıdır, Türkiye nin ihracat hedefi doğrultusunda İstanbul da hangi sektörlere ağırlık verilmelidir? 1. Masa İlgili tüm kurumların aktif ve sürdürülebilir desteği ile İstanbul un sektörel yapısına ait güncel verilerin yer aldığı envanter/veri bankası oluşturulması. Veri bankasından hareketle İstanbul un geçmişteki performansı değerlendirilip kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yapılarak, sektörel gelişme planlarının ve bu bağlamda potansiyelin belirlenmesi. Ağır sanayinin ulusal bir politika/strateji doğrultusunda İstanbul dışına desantralizasyonu. Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun sektörlerin teşvik edilmesi. İstanbul un dünyanın moda merkezlerinden biri haline gelmesi ve moda endüstrisinde yüksek katma değer yaratılması. Kültür odaklı turizm, finans, üst düzey hizmetler, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve organik tarıma önem verilmesi. İstanbul daki sanayinin ileri teknolojiye dayalı üretim yapan, yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesi. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi. Mesleki eğitim almış ara eleman açığının hızla kapatılması. Meslek liseleri ile yükseköğrenim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği sağlanması. İstanbul da girişimciliğin desteklenmesi. Akademik birimler ile sektörler arasında işbirliği sağlanması. Teorik bilgiler ve pratik bilgilerin bir araya getirilmesi için bir model oluşturulması. 2. Masa İstanbul un tanıtımının daha iyi yapılması, bunun için bir tanıtım birliği ve bir üst kimlik oluşturulması. Ulaşımda çevreye saygılı ve daha ekonomik alternatif teknolojilerin geliştirilmesi.

4 Ulaşım entegrasyonunun sağlanması. Türkiye de ihracat yapan firmaların veri tabanının oluşturulması. Katma değeri yüksek sektörlerin öne çıkarılması. Vize, kota vb. başvuru süreçlerinin ulusal ve yerel bazda daha işlevsel hale getirilmesi. 3. Masa Sanayi sektörü ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü öne çıkmaktadır. Sanayi her ne kadar İstanbul dan uzaklaştırılmak istense de İstanbul önümüzdeki 10 yıl içinde sanayi açısından önemli bir merkez olmaya devam edecektir. Otomotiv, biyoteknoloji, gemi-yat, yenilenebilir enerji sektörlerinin ön plana çıkartılması. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün girişimcilikle ilgili desteklenmesi. He iki sektörde de katma değeri yüksek üretim için Ar-Ge ve inovasyon ihtiyacı olduğu ve bu bağlamda İstanbul da bir Silikon Vadisi projesinin gerçekleştirilmesi. Teknopark ve teknokentlerin, Ar-Ge ve kuluçka merkezleri gibi çeşitli teknoloji transfer merkezlerinin belli bir alanda kümelenmesi ve böylece birlikte daha iyi üretim yapabilmelerinin, daha iyi Ar-Ge projeleri geliştirmelerinin sağlanması. İleri nitelikli işgücünün yetiştirilmesi; üniversite-sanayi işbirliğinin gerçek anlamda gerçekleştirilmesi. Hayat boyu öğrenmeye önem verilmesi. İhracata yönelik teşviklerin arttırılması ya da yerinde sektörüne uygun şekilde teşviklerin verilmesi. İstanbul a özel sektörel teşviklerin yerine getirilmesi. 4. Masa Sağlık turizminde hizmet sunucularının teşvik verilmesi; hava ve deniz yolu taşımacılarının bu konuda uzmanlaşması. Silikon Vadisi benzeri merkezlerin oluşturulması. İhracatta: Bilgi ve iletişim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, inovasyon odaklı imalat sektörünün öne çıkarılması. İhracatta bilişim, ilaç, tekstil ve gıda gibi yüksek ve orta düzeyli teknolojiye dayalı ürünlerin payının arttırılması. Sektörel bazda kümelenmelerin oluşturulması. İthalat ve ihracat potansiyeli için merkezi bir veri tabanı oluşturularak en uygun fiyat ve pazar eşleştirmelerinin yapılması. Küçük ve orta büyüklükte işletmelerin pazar payının arttırılması için uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik organizasyonların kurulması. İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesi için eğitim ve insan kaynağı altyapısının güçlendirilmesi.

5 5. Masa Tanıtım ve markalaşma: İstanbul un küresel algısı için bir proje ve ekip oluşturulması. Yüksek katma değerli sektörlerin belirlenip bunlar üzerinde programların uygulanması. Daha önce verilmiş bir karar olarak sanayinin İstanbul içinden çıkartılarak Gebze ve Çerkezköy tarafına kaydırılması; fakat bunun çok da mümkün olamayacağı, işgücünün büyük bir kısmının da sanayide çalıştığı bunların kaydırılmasının problem yaratacağı. İmalat sanayi için insan kaynağı yetiştirmenin önemli olduğu. Meslek liseleri ve üniversiteler ile ilgili olarak nitelik mi nicelik mi sorusunun tartışılması. Finans ve diğer hizmetler sektörü, turizm sektörünün önemli olduğu, bu sektörleri geliştirici adımların atılması. İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesi ile ilgili altyapı sorunlarının çözülmesi. 2. OTURUM Soru 1: İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi için hangi stratejik sektörlerde uzmanlaşması gerekmektedir; İstanbul da bu sektörlerin gelişmesinin önündeki engeller nasıl kaldırılır? Soru 2: İstanbul sanayi üretiminin ithalata bağımlılığının azaltılması, sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşması için mevcut sanayi yapısında nasıl bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir? Soru 3: İstanbul un geniş hizmetler sektörünün hem bölge hem de ülke ekonomisine yaptığı katkıyı arttırmak ve bu sektörlerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için neler yapılmalıdır? 1. Masa İstanbul un bir moda merkezi haline gelmesi ve buna yönelik potansiyelin değerlendirilmesi. Marka yaratmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. İstanbul un finans merkezi olması. Kısa ve orta vadede bölgesel, uzun vadede global bir merkez olması yönünde çaba sarfedilmesi. Düzenlemelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi (uluslararası tahkime gitmek gibi), nitelikli insan gücü yetiştirilmesi konusundaki engellerin giderilmesi. Uluslararası işgörenlerin İstanbul da yaşayacağı sıkıntılarla ilgili engeller: Altyapı, yaşam kalitesinin düşük olması, eğitim ve sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyona sahip olmaması. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Kültür ve kongre turizminin ön plana çıkarılması ve turizm çeşitliliğinin oluşturulması. Uluslararası organizasyonların değerlendirilmesi. Kültür dokusunun ön plana çıkarılması.

6 Hammadde, malzeme ve aramalı ithalatını azaltmaya yönelik girişimlerin desteklenmesi. Mesela Ar-Ge faaliyetlerin desteklenmesi; teknoloji ağırlıklı katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi, orta-ileri teknoloji alanındaki üretimin desteklenmesi, nanoteknoloji ve bilişim teknolojileri gibi teknolojilerin desteklenmesi. Marka yaratma çabaları ve patent almaya yönelik çabaların desteklenmesi. Eğitim ve kaynak planlaması. Rekabetçi bir konuma gelebilmek için kalitenin ön plana alınması, standartlaşmanın ve bu konudaki eğitimlerin göz ardı edilmemesi. Sektörleri destekleyecek şekilde altyapı yatırımlarının yapılması. İstanbul un Londra, New York gibi bir eğitim potansiyeline sahip olduğu ve bunu değerlendirilmesi. İstanbul da çağdaş üniversite kampüsleri oluşturularak İstanbul un eğitimde bir marka haline getirilmesi. Sağlık potansiyelinin ve kaplıca potansiyelinin değerlendirilmesi. İnsan kaynağının geliştirilmesi. Yabancı fonların çekilmesi için varlık barışının yabancılara da tanınması. 2. Masa Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, yaratıcı endüstriler (medya, kültür endüstrileri, moda, endüstri tasarımı) Hizmet sektöründe hizmet kalitesinin yükseltilmesi. Bankacılık ve finans sektörü için ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi. Vize engellerinin kaldırılması. Ulaşım entegrasyonunun sağlanması. Sektörler arası bilgi paylaşımının artması. Öne çıkan sektörleri tespit edecek bir kurumun eksikliğinin giderilmesi. Özel sektör ve kamu kurumları arasında bilgi aktarmada aksaklıklar olabileceği. Kamuözel işbirliği tarzı ortaklıklar hayata geçirilebileceği. Sanayinin daha rekabetçi olabilmesi için imalat sektörünün teşvik edilmesi. İmalat sektöründeki aktörler tarafından teşviklerin bilinir hale getirilmesi. Dışardan ithal edilen ürünlerin yerli üretiminin yapılması. Tekstil sektörü gibi kayıt dışı istihdamın bulunduğu sektörlerde kayıt dışılığın kayıtlı hale getirilmesi. Organize sanayi bölgelerinin coğrafi konumunun erişim ve ulaşım sorunu yaratması. Gümrük denetimlerinin uygulanması. Turizm ve konaklama alanında yapılacak yatırımların bir ortak kurum tarafından yürütülmesi ve atıl kapasitesinin oluşturulmaması. Moda, turizm, kültür alanlarında üçlü bir kümelenmenin oluşturulması. Hizmet sektörünün verimliliğini arttırmak amacıyla beşeri sermaye niteliğinin arttırılması. 3. Masa

7 Bilgi ve iletişim teknolojileri ve biyoteknoloji sektörleri öne çıkarılması. Bu sektörlerin gelişimi için girişimcilik ve ileri malzeme tekniklerinin geliştirilmesi. İhtisaslaşmış Ar-Ge için tematik teknoparklar geliştirilmesi ve kümelenmenin sağlanması. Fikri mülkiyet haklarının korunması. Hizmetler sektöründe eğitim ve sağlık sektörlerinin öne çıkarılması. İstanbul un tanıtımının yapılması. Dil bilen kamu personelinin yetiştirilmesi. 4. Masa İstanbul un markalaşması süreci içinde merkezi bir veri tabanı içinde değerlendirme yapılması ve uzmanlaşma alanlarının buna göre belirlenmesi. İstanbul da Ar-Ge altyapı çalışmaları yapılarak İstanbul un Ar-Ge merkezi haline gelmesi. İnşaat alanında, Ar-Ge alanında, yenilikçi ürünlere destek verilmesi. Fikri mülkiyet hakları ve hukuki altyapıda eksikliklerin giderilmesi. Mobilya ve dekorasyon konusunda dış ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk gastronomisinin uluslararası ölçeğe taşınmasının ve gerek lokanta-cafe zincirleri içinde gerekse Türk ürünlerinin tanıtımı ve markalaşmasının fırstalar içermesi. Markalaşma sürecinin patent uygulamaları ve fikri mülkiyet hakları temelinde gelişmesi. Teknopark yatırımlarına önem verilmesi. İstanbul un marka değerinin yükseltilmesi. Ulaşım ve ulaşım entegrasyonunun geliştirilmesi. Devlet teşviklerinin özendirilmesi. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik çalışmaların yapılması. Medya destekli tanıtım yapılması. İlaç sektöründe yıllık 130 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının en azından %1 inin çekilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım kazanılması (mevcut yatırım 60 milyon dolar). İlaç sektörüne özel kümelenmeler ve teknopark oluşturulması. Türkiye nin ilaçta dünya tedarikçisi olması. İlaç Ar-Ge sine, temel ve klinik araştırmalara yatırım yapılması. 5. Masa Turizm ve yaratıcı sektörler (medya, moda, tasarım, mimarlık, halka ilişkiler gibi) olmak üzere iki ana sektörün öne çıkarılması. Turizmin ilgi merkezlerinin dağıtılması, sadece Sultanahmet in değil İstanbul un her bölgesinin turizm merkezi olması. Yaratıcı sektörlerde yeni teşviklerin sağlanması. Özellikle sanat fuarları, görsel sanatlarla ilgili yeni fırsatlar olduğu Galata ve Haliç canlandırılması. Katma değeri yüksek sektörlere girilmesi. Bilgi teknolojilerinde Silikon Vadisi tarzı, Ar-Ge merkezleri oluşturulması. Sanayi-üniversite işbirliğinin arttırılması. Ara mamul değil, nihai ürüne ağırlık verilmesi. Ara mamullerin ikame edilmesi.

8 Enerji sorununun çözülmesi. Tüm bunları yaparken tanıtım ve markalaşmaya önem verilmesi. Hizmetler sektöründe finans sektörünün önemli olduğu. Üst düzey hizmetlerde potansiyel olduğu, mevzuat ile ilgili sorunların giderilmesi. Uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek mevzuatın oluşturulması. Nitelikli işgücünü çekmek için eğitim sorununun çözülmesi. Teknolojik altyapımızın pek çok alanda güçlü olduğu, fakat finans alanında daha da güçlendirmemiz gerektiği. İstanbul da yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Markalaşmaya önem verilmesi. Türkiye nin ilaç Ar-Ge si ve molekül araştırmalarına yatırım yapması. 3. OTURUM Soru 1: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır? Soru 2: İstanbul un küresel şirketlerin bölge merkezlerini taşımak ve küresel işgücünü çekmek için tercih ettikleri bir kent olabilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? Soru 3: İstanbul da sanayi ve hizmet kümelerinin hangileri desteklenmelidir? Bu kümelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için neler yapılmalıdır? 1. Masa Yabancı yatırımcılar için yatırım ortamının iyileştirilmesi. Mevzuatın kolaylaştırılması ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması. Yatırımcıların tek merci ile muhatap olması (one stop agency gibi). Yabancı yatırımcıların İstanbul da yatırım yapabilecekleri alanlar hakkında bilgilendirilmesi. Nitelikli işgücü istihdam edebilmeleri için kolaylık sağlanması. Altyapı yatırımlarında proaktif davranarak, altyapısı bitmiş alanlara yatırımın çekilmesi. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili potansiyelin değerlendirilmesi. Uluslararası yönetici ve Ar-Ge çalışanlarına vergi avantajı sağlayarak küresel şirketlerin cezbedilmesi. İletişim ve erişimde İstanbul un önemli bir hub olması potansiyelinin değerlendirilmesi. İnsan kaynağı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Yabancı firmaların istihdam edebileceği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve çalışma koşuları ile ilgili iyileştirmeler yapılması. İnsan kaynağının yetersiz olduğu alanlarda yabancı insan kaynağına vize kolaylığının sağlanması.

9 Sanayi ve hizmet kümelenmelerinde bacasız sanayiye yani hizmetlere öncelik verilmesi. Mevcut sanayinin neden olduğu sorunları yönetmek adına, atık yönetimiyle ilgili girişimlerde bulunulması ve iş sahası yaratılması. Yüksek katma değerli sanayi ve hizmet kümelenmelerinin desteklenmesi. Finans, turizm eğitim gibi hizmet kümelenmeleri ile çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek sanayi kümelenmelerinin İstanbul için uygun bir seçim olması. Sürdürülebilirlik için güven ortamının şart olduğu (özellikle hukuk, vergi ve sigorta gibi konularda ve kent güvenliğinde). 2. Masa Özellikle fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi. Mevzuatın geliştirilmesi. Gelecek olan yatırımcılara nitelikli ara eleman sağlanması. Yabancı yatırımın ülkemizde kendini güvende hissetmesi; hem can güvenliği, hem de sermayenin güvenliğinin sağlanması. Vergi mevzuatının iyileştirilmesi. Ne tür yatırımların çekileceğini belirlemek için sektöre özel çalışmalar yapılması. Önce sektör belirlenmesi sonra o sektöre özel ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi. Gelecek yatırımın teknoloji transferi gibi bir faydasının olması. Kayıt dışı ekonomi sorununun önüne geçilmesi. İstanbul a yatırım yapmaya gelen yabancı sermayenin İstanbul un altyapısı, kapasitesi göz önünde bulundurularak diğer illere kaydırılması, diğer Ajanlarla işbirliği yapılması. Üst düzey yabancı istihdamı ile ilgili olarak yabancı beyaz yaka ile çalışmak gerektiğinden dolayı uluslararası iş kültürüne adapte olmamız gerektiği. Mevzuatta iyileştirmeler yapılması: ikamet izni, çalışma izni, vize prosedüründe iyileştirmeler yapılması. İstanbul un kültür ve sanat merkezi olarak belli bir noktada olduğu ancak bu faaliyetlerin desteklenerek devam etmesinin küresel işgücünün İstanbul a gelmesini sağlayacağı. Kamu hizmet standartlarının da yükseltilmesi. Yaşam kalitesi ile ilgili olarak gürültüden uzak bölgeler, bisiklet yolları gibi İstanbul un rakibi olabilecek kentlerin sunduğu imkanların İstanbul da da yaratılması. Uluslararası lojistik merkezlerinin İstanbul a taşınması, aktarma limanlarının yapılması, yat limanlarının yapılması ve böylece turizm şirketlerinin bölge merkezlerini İstanbul a taşımasının sağlanması. Geleneksel sektörlerden uzaklaşarak, yüksek katma değerli teknoloji odaklı kümelenmelerin İstanbul da desteklenmesi. İlaç, biyoteknoloji, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv ve yan sanayi, inşaat sektörü, yaratıcı endüstriler, moda, tasarım, kültür ekonomisi, sanat, film-dizi sektörü, mobil reklamcılık, finans sektörü ve lojistik sektörlerinin desteklenmesi. Kümeler için coğrafi konumlandırmanın ve sosyal şartlar için mevzuatın oluşturulması.

10 Üniversite-sanayi işbirliği için kalıcı kurumsal yapıların oluşturulması. Teknopark mevzuatının sektöre özel yapılandırılması. Temel araştırmaların desteklenmesi ve buluşların ticari değere dönüştürülmesi için mekanizmaların oluşturulması. Teknoloji transfer ofislerinin kurulması. Kümelerin yönetilmesi için finansman mekanizması oluşturulması. Eşgüdüm ve entegrasyonun sağlanması, uluslararası işbirliğine gidilmesi. Girişimciliğin özendirilmesi. Fikri mülkiyet haklarında düzenlemeler yapılması. Ar-Ge teşvikleri verilmesi (vergi-dışında). İstanbul da yaşayan yabancı futbolcular ve ailelerinin tanıtım yüzü olarak kullanılması. İstanbul da yaşayan expatların sosyal hayata entegre edilmesi. 3. Masa Yabancı yatırımcıların da erişebileceği bir veri bankası ve veri envanteri oluşturulması. Desteklerin ihtiyaç analizi sonucu tesis edilmesi. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması. Yabancı yatırımcının yarattığı değerin geldiği kaynağa geri dönmesi riskiyle beraber buradaki kazanımların (Ar-Ge gibi) burada kalmasını sağlayıcı politikaların geliştirilmesi. Sosyal donatı imkanlarının sağlanması. İstanbul da yat limanı yatırımı ihtiyacının karşılanması. Yatırım, yönetim ve Ar-Ge arasında bir üçlü kümelenme oluşturulması. Nitelikli işgücünü çekmek için belli bir yaşam kalitesi standardının oluşturulması. Sağlık ve benzeri birincil ihtiyaç alanlarında yabancılara sunulan hizmetlerin en azından farkedilir seviyeye getirilmesi. Sanayi, hizmet ve finans sektörünün birlikte düşünülmesi; üretim ve fon imkanlarının birbirini doğuran bir süreç olduğunun dikkate alınması. Orta ve ileri teknoloji, dijital teknolojiler teknolojiler, ileri malzeme, kara ve deniz taşıtları, bilgi ve iletişim teknolojileri ve hizmet sektörüne önem verilmesi. Hizmet sektörünün İstanbul da sürüdürülebilir gelişiminin sağlanması. Eğitim, kültür ve yaratıcı endüstrilerin üçlü bir küme olarak değerlendirilmesi. Yüksek teknolojiler için Ar-Ge merkezlerinin teşvik edilmesi. Markalaşmasının oluşturulması ( Engineered in İstanbul ). Hizmetlerde turizm, eğitim ve kültürden oluşan kümelenmelerin; sanayide enerji, ulaşım ve ileri teknolojiden oluşan kümelenmelerin oluşturulması.

11 İsim Fazıl ALKAN Avi ALKAŞ Prof. Dr. Kerem ALKİN Haşmet ATAHAN Hasan ÇAMCI Burçin DEĞİRMENCİOĞLU Ömer DEMİR Burçay ENGÜZEL Orhan ERDEM Hande GÖKSOY Çisel İLERİ Mustafa Kemal İŞLER Halit KANAK Eyüp KARATAŞ Ahmet KÖSE Timuçin KURT Kerim NALBANT Günnur ÖZALP Fırat POLAT Serra SARIOĞLU Murat ŞEKER Köksal TANIŞ Leyla ULUKAN Ulaş YILDIZ Kasım ZOTO Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Abdülmecit KARATAŞ Neşe TÜRKSEVEN Hakan SİPAHİOĞLU Fatih PİŞKİN Betül CELEP Esra ÖNCÜL Duygu ÇELEBİ Ahmet Alperen SAĞKAYA Zekeriya SÖNMEZ Onur PARTAL Mustafa KARABAŞ KATILIMCI LİSTESİ Kurum İTKİB Jones Lang La Falle İstanbul Ticaret Üniversitesi Beşiktaş 25. Noteri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Sanayi Odası İst. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Türkiye İhracatçılar Meclisi Borsa İstanbul Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜMSİAD İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Üniversitesi SERPAM İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İl Özel İdaresi TÜRSAB Ekonomistler Platformu SERPAM İstanbul Üniversitesi İŞKUR Sermaye Piyasası Kurumu KOSGEB İkitelli TUROB

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik

Detaylı

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel)

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Sanayinin Dönüşümü Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 27 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Sanayinin Dönüşümü

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı Tarih, Saat 14 Mayıs 2013, 09:30 14:00 Yer Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

a) İstanbul da daha fazla girişimci fikrin ortaya çıkması için neler yapılmalıdır? (Daha Çok Girişimci Fikir)

a) İstanbul da daha fazla girişimci fikrin ortaya çıkması için neler yapılmalıdır? (Daha Çok Girişimci Fikir) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Girişimcilik Ekosistemi Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 8 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Girişimcilik

Detaylı

SORU: İstanbul un yenilik performansının arttırılması için yapılması gerekenler nelerdir?

SORU: İstanbul un yenilik performansının arttırılması için yapılması gerekenler nelerdir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ar-Ge ve Yenilik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 09 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ar-Ge ve Yenilik

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI Dr. Hakkı GÜRSÖZ Kurum Başkanı - TİTCK İlaç Tıbbi Cihaz TİTCK Kozmetik Satış Değeri Milyar (TL) Satış Hacmi Milyar (Kutu) Türkiye İlaç Pazarı 20 2,5 18 16 14 12 1,28 1,36

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

İSEK GENEL KURUL TOPLANTISI

İSEK GENEL KURUL TOPLANTISI İSEK GENEL KURUL TOPLANTISI 7 Şubat 2017 1- Neden Kümeleniyoruz? 2- Neden İstanbul? 3- İSEK Hakkında 4- İSEK İş Paketleri & 5 Yıllık Planlar 1 Sektörün Geleceği Parlak Çünkü Yaşlanıyoruz! 6 5 4 3 2 1 0

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon

3. SANAYİ ŞURASI. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon 3. SANAYİ ŞURASI Bilimsel ve Teknolojik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon A. AR-GE HARCAMALARININ GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 1. Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, 2. Kamu destek kriterlerinin revize edilerek esnekleştirilmesi,

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

1) 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı

1) 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı Bu Sayıda: 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı ARGE Merkezleri İletişim ve İşbirliği ve Platformu (ARGEMİP) Toplantısı Türkiye İnovasyon Haftası Kasım-Aralık Ayları Etkinlikleri 1 1) 2.Dünya Otomotiv

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI Burdur, 2014 Hedefler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası belirlediği stratejik amaçlara aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda ulaşacaktır. Strateji 1: Burdur Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU

BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU BİRLİKTEN... ÇALIŞMA GRUBU MODERATÖRLER Numan Şahin Murat Çakan Göksel Duyum KATILIMCILAR Metin Akdaş Hüseyin Vatansever Murat Gürenli Vural Eroğlu Fatma Akım Kani Korkmaz Selman Ölmez Sencer Erten Hakkı

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

İstanbul Kalkınma Ajansı. & Yenilik

İstanbul Kalkınma Ajansı. & Yenilik İstanbul Kalkınma Ajansı Hedef 1: & Yenilik Serkan KORKMAZ ARSLAN Mustafa KARABAŞ Sunum Planı İstanbul Bölge Planı ve Yenilik İSTKA Mali Destekleri ve Yenilik Örnek Projeler İstanbul Bölge Planı ve Yenilik

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı