Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN)"

Transkript

1 Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN) ÜNİVERSİTE Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Tez konusu: Aydın Şehri nin Sosyal ve İktisadi Durumu. (Danışman: Prof.Dr. Mübahat Kütükoğlu ) Doktora: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Tez konusu: Hazine-i Hassa Nezareti.(Danışman: Prof.Dr. Mübahat Kütükoğlu) AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALAR Araştırma Görevlisi: 1989 Yardımcı Doçent: 31 Mayıs 2000 Doçent: 3 Aralık 2007 Profesör: 6 Haziran 2013 İDARÎ GÖREVLER Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Müdürlüğü A. KİTAPLAR BİLİMSEL YAYINLAR Hazine-i Hassa Nezareti, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara Sultan Abdülhamid'in Mirası, Petrol ve Arazi, Timaş Yayınları, İstanbul Saray Mücevher İktidar, Timaş Yayınları, İstanbul 2009; Sarayda İktidar Mücadelesi, Saray Mücevher İktidar, Timaş Yayınları, II. Baskı, İstanbul Kasım

2 B. ULUSLAR ARASI VE ULUSAL KİTAP İÇİ BÖLÜM YAZARLIĞI Chapter 5: Güzelhisar-ı Aydın: Portrait of a West Anatolian City, The Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers, Edited by: Hayashi Kayako and Mahir Aydın, Kegan Paul, London.New York.Bahrain 2004, s The Socio-economic Situation of Maçin in the Middle of the Nineteenth Century, Enjeux Politiques, Economiques et Militairesen Mer Noire (XIV-XXI Siecles), Etudes ala memoire de MIHAIL GUBOGLU, Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Musee oe Braila- Edition Istros, Braila Samples From Macedonian Cities on the Model of Coexistence in the Balkans, Balkan Studies III Living Together&Culture&Education, Published by, Cyril and Methodius University, Skopje 2011, s Wissenschaft und Bildung : Spuren der deutschen Ausgrabungen in Babylon im Osmanischen Archiv, Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, Schönig/Çalık/Bayraktar, Studien zum Modernen Orient 19, Berlin 2012, s Bağdat ve Musul Petrolleri Üzerine Bir Değerlendirme, Irak Dosyası I, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s İlk Uluslararası Osmanlı Sergisi nden Sultan Abdülaziz in Satın Aldığı Eşyalara Dâir, Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu na Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, s Osmanlı Devleti nin Bağdat-Musul Politikası, Türk Dış Politikası, Cilt I, Gökkubbe yay., İstanbul 2008, s Osmanlı Devleti nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikaları, Osmanlı dan Cumhuriyet e Esnaf ve Ticaret, derleyen Fatmagül Demirel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s Ali Cezmî, Mahsûl-i Meşrûtiyet, İlâveli Güldeste-i Hürriyet yâhûd Mükemmel ve Mufassal ve Edebî Hazîne-i Mekâtib, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011 adlı kitabın Giriş Kısmı, s. XXV-XXX. Sultan Abdülaziz in Kılıç Kuşanma Merasimi/Sword Ceremony of Sultan Abdulaziz, Prof.Dr. Mehmet İpşirli ye Armağan, Cilt II, Hazırlayanlar Feridun 2

3 Emecen, İhak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, İstanbul 2012 İstanbul Üniversitesi Yayınları, s (Matbaada baskıdadır) C. ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TAM METNİ VEYA ÖZETİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER Sultan II. Abdülhamid in Rumeli deki Emlak-ı Hümayunu, Birinci Balkanlar da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Sofya, Nisan 2000/ International Congress on Islamic Civilisation in tih Balkans,, İstanbul 2002, s (IRCICA tarafından Sofya da düzenlenmiştir) Piriştine Şehri nde Meslekler, İkinci Balkanlar da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003/ Proceedings of the Second International Congress on Islamic Civilisation in tih Balkans, İstanbul 2006, s (IRCICA tarafından Arnavutluk ta düzenlenmiştir) Radovişte Kasabası nın Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Fourth International Congress on Islamic Civilisation in tih Balkans, Üsküp, Makedonya, Ekim 2010, MANU-IRCICA, Abstracts, s. 50 Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten, 100 Jahre Grabungen in Samarra, 7. Kolloquium der Ernst Herzfeld Gesellschaft, Museum für Islamische Kunst SPK, Berlin , Abstracts, s The Protocol Applied to the Bulgarian Princes by the Ottoman State/Osmanlı Devletinde Bulgar Prenslerine Uygulanan Protokol, Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II, Abstracts, 4-6 Ekim 2012 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, s. 7. (Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi İşbirliğiyle düzenlenmiştir. ) Hazine-i Hassa Defterleri, Mahiyetleri-Tasnifleri Hakkında Tespitler, T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998, Tebliğler-Tartışmalar), Ankara 1998, s Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail ve Ohannes Paşalar, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Mayıs 2001, Bildiriler, İstanbul 2001, s

4 Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı nın Tarihçesi, Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, Aralık 2003, Bildiriler, İstanbul 2004, s Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler de Denizcilik Semineri, Mayıs 2004, Bildiriler, İstanbul 2005, s Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği, Üçüncü Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third & Business Economy Internacional de Negocios y Economia), Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun 2008, s XIX. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008 Bildiriler, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul 2009, s Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri, Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, Ankara Mart 2010, Ed. Mehmet Öz, Ankara 2011, s Osmanlı Belgelerinde Alman Bilim Heyetinin Babil Şehri Kazı Çalışmaları, Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 Konya, Bildiri Özetleri, s. 13. D. ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAZILAR Osmanlı Saray Eczanesinin Teşkilat ve İdaresi (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında) / The organization and administration of the Ottoman court pharmacy in the second half of the 19 th century, Osmanlı Bilimi Araştırmaları/ Studies in Ottoman Science, XI/1-2, , İstanbul 2011, s Zeje ne qytetin e Prishtines / Craftsmanship in the town of Prishtina, Arkıvı I Kosoves, Vjetar, XXXI-XXXII, Prishtine 2004, s Tarih Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, İstanbul 1994, s Osmanlı-Yunan Tashih-i Hudud Meselesi Sırasında Başvurulan Bir Mali Kaynak: Vergi-i Şahsi, Tarih Enstitüsü Dergisi Prof. Dr. Münir Aktepe ye Armağan, Sayı 15, İstanbul 1997, s

5 XIX. Yüzyıl Sonlarında Ebniye-i Seniyye İdaresi (Görevleri ve Teşkilatı), Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, İstanbul 1998, s Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili İstikraz Teşebbüsü, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 12, İstanbul 1998, s Hazine-i Hassa, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 17, İstanbul 1998, s XX. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) ın Karşılaştığı Felaketler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 37, İstanbul 2002, s İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası ( ), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 37, İstanbul 2002, s Osmanlı Hazineleri, Türkler, Cilt 10, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002, s Bir Padişah Mülkü: Bağdat-Musul Petrolleri, XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV th Turkish Congress of History, Bildiri Özetleri, 9-13 Eylül 2002, s Osmanlı herşeyin farkındaydı amma..., Tarih ve Düşünce, Sayı 38, Nisan 2003, s Professions in the City of Pristina, Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Abstracts, Tirana, Albania, 4-7 December 2003, s. 65. Bir Ermeni nin İtirafı, Ermeni Araştırmaları, Sayı 12-13, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü yay., Ankara 2004, s Mütareke Dönemi İstanbul unda Rekabet Piyasası (Amerikan- Fransız Satış Barakalarının Açılması), Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı 6, 2004/3, İstanbul İstanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri: Numûne Bakkallar Modeli, Tarih Dergisi, Prof. Dr. Işın Demirkent Hatıra Sayısı, Sayı 42, İstanbul 2006, s Piriştine ve Yakova daki Din Görevlilerinin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 13, İstanbul 2008, s Babil Harabelerine Verilen Kazı İzni ve İştar Kapısı nın Almanlara Şartlı Teslimi, Toplumsal Tarih, Sayı 197, Mayıs 2010, s

6 E. KİTAP ÇEVİRİLERİ İstanbul Mahkemesi (I), 15 Nr. lı Şer iyye Sicilli, 115 varak, Halil İnalcık Araştırma Projesi Kapsamında başlatılan Şer iyye Sicillerine Göre İstanbul Tarihi Dizisinde yayınlanacak. F. ULUSLARARASI VE ULUSAL KONFERANS VE SEMİNERLERDE SÖZLÜ SUNULAN TEBLİĞLER Nisan 1998 tarihleri arasında Ankara da düzenlenmiş olan T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası nda Hazine-i Hassa Defterleri, Mahiyetleri-Tasnifleri Hakkında Tespitler adlı bir tebliğ verilmiştir Ekim 1998 tarihleri arasında Antakya da düzenlenmiş olan V. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu na Dörtyol ve Havalisinin Nüfusu ile İdari Yapısı Hakkında Bir İnceleme adlı bir tebliğ sunulmuştur. 31 Mayıs-4 Haziran 1999 tarihleri arasında Topkapı Sarayı nda düzenlenmiş olan XV. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri ne Istabl-ı Amire nin İdari Yapısı ve İşlevi adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir Nisan 2000 tarihleri arasında Bulgaristan ın başkenti Sofya da düzenlenmiş olan Balkanlar da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu nda Sultan II. Abdülhamid in Rumeli deki Emlak-ı Hümayunu adlı bir tebliğ sunulmuştur Mayıs 2001 tarihleri arasında düzenlenen T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Uluslar arası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu na, Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail ve Ohannes Paşalar, adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ve Esnaf ve Sanatkârlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu na Son Dönem Osmanlı Ekonomisinden Bir Kesit: Devletin Fiyatları Aşağı Çekme Politikası, adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir Eylül 2002 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV th Turkish Congress of History) ne Bir Padişah Mülkü: Bağdat-Musul Petrolleri adlı bir tebliğ sunulmuştur. 6

7 4-7 Aralık 2003 tarihleri arsında Arnavudluk un başkenti Tiran da düzenlenmiş olan Balkanlar da İslam Medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu nda Piriştina Şehri nde Meslekler adlı bir tebliğ sunulmuştur Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler de Denizcilik konulu Seminere Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. 25 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve turizm Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tarihimize Işık Tutanlar Mübahat Kütükoğlu ve Tarihçiliği Üzerine konulu toplantıda Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu nun Hayatı, Eserleri ve Hocalığı başlıklı bir konuşma yapmıştır. 5 Eylül 2006 tarihinde Aydın Belediyesi tarafından Aydın da düzenlenen Uygarlıklar Vadisi Menderes Tarihte Aydın Kenti Paneli, adlı sempozyuma 19. yüzyıl Ortasında Aydın Şehri nin Sosyal ve İktisadi Durumu adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. Dışişleri Bakanlığının 05/07/2006tarih ve B.06.0.ÇKGY / IV sayılı yazısı ve YÖK ün tarihli duyurusu çerçevesinde Eylül 2006 tarihlerinde Piriştina Üniversitesi ile Kosova İslam Birliği tarafından organize edilen Arnavudlar Arasındaki İslamiyetin Altı Asrı konulu Uluslar arası Sempozyumda XIX. Yüzyıl Ortalarında Piriştina ve Yakova daki Din Görevlilerinin Sosyo- Ekonomik Durumları adlı bir tebliğ sunulmuştur. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Bükreş Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi tarafından, Romen Akademisi (Bükreş) nin işbirliğiyle 1-5 Kasım 2006 da Romanya nın başkenti Bükreş te düzenlenen Balkanlar da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi ne XIX. Yüzyıl Ortalarında Maçin in Sosyo- Ekonomik Yapısı konulu tebliğle iştirak edilmiştir Yılında Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen Üçüncü Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third Business Economy Internacional de Negocios y Economia)'na, "Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği", adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. Topkapı Sarayı Müdürlüğü'nce düzenlenen Ölümünün 200. Yılında Sultan III. Selim Semineri'ne "Sultan III. Selim'in Gündelik Hayatından Kesitler: Selamlık, Göç ve Biniş-i Hümayunları Üzerine Bir İnceleme" adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. 7

8 Üsküdar Belediyesi tarafından 6-9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu' na "XIX. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma" başlıklı bir tebliğ sunulmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi'nin Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlediği İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu'na "İstanbul'daki Osmanlı Hanedanı Mülkleri" başlıklı bir tebliğ verilmiştir. Konya Selçuk Üniversitesi ve Almanya işbirliğince 8-10 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk - Alman İlişkileri Sempozyumuna "Spuren der Deutschen Ausgraben in Babylon im Osmanischen Archiv" başlıklı bir tebliğle iştirak edilmiştir. Türk Tarih Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu'na "Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri" konulu bir tebliğ sunulmuştur. IRCICA ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) tarafından Ekim 2010 tarihlerinde Üsküp te (Makedonya) ortaklaşa düzenlenmiş olan Balkanlar da İslâm Medeniyeti IV. Uluslararası Kongresi ne Radovişte Kasabası nın Sosyo-Ekonomik Özellikleri adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. IRCICA ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi nin 1-4 Aralık 2010 tarihleri arasında Kıbrıs da ortaklaşa düzenlediği Akdeniz de İslam Medeniyeti Uluslarlarası Konferansı na Kıbrıs taki Padişah Mülkleri (Estates of Ottoman Sultans in Cyprus ) adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. Rusya St. Petersburg Devlet Polytechnical Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde Nisan 2011 tarihinde Rusya nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Russia-Turkey: Paralels of Historical and Cultural Development konulu seminerde Osmanlı Malî Yapısında Değişim / Changes in the ottoman financial structure başlıklı bildiri sunulmuştur Mayıs 2011 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi, State University of Tetovo, Kliment Ohridski University, Cyril and Methodius University, Macedonian Academy of Sciences and Arts (Makedonya Cumhuriyeti) Rutgers Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri), North-West Academy of Public Administration (Rusya Federasyonu) tarafından Makedonya Üsküp te düzenlenen Balkanlar da Birlikte 8

9 Yaşama Kültürü Konferansı (IBAC) a Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler adlı bir tebliğ sunulmuştur. 30 Haziran-2 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Museum für Islamische Kunst un Berlin de düzenlediği Hundert Jahre Grabungen in Samarra / Hundred Years of Excavations in Samarra 7. Kolloquium der Ernst Herzfeld Gesellschaft toplantısına Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten adlı bir tebliğ sunulmuştur. 3-4 Ekim 2011 tarihleri arasında Azerbaycan Parlamentosu organizasyonuyla Bakü de gerçekleştirilen XXI. Asırda Kadın Siyasetçilerin Artan Rolü konulu toplantıda Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü adlı bir tebliğ sunulmuştur. 4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi işbirliğiyle Ankara da düzenlenen Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II, adlı toplantıya The Protocol Applied to the Bulgarian Princes by the Ottoman State/Osmanlı Devletinde Bulgar Prenslerine Uygulanan Protokol, konulu bir tebliğle iştirak edilmiştir. Dersaadet Kültür Platformu organizasyonu, İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kırım Mühendislik ve Pedogoji Üniversitesi işbirliği ile 30 Kasım- 1 Aralık 2012 tarihleri arasında Kırım Akmescit te Kırım Mühendislik ve Pedogoji Üniversitesi nde düzenlenen İslamla Yenilenme ve Birlik I: İsmail Bey Gaspıralı Kongresi ne Gaspıralı İsmail in Yenilikçi Eğitim Modelinin Osmanlı Medrese Sisteminin Değişimine Etkileri konulu bir tebliğle iştirak edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü nce 27 Mart 2013 tarihinde düzenlenen Sadrı Esbak Seyyid Hasan Paşa Çalıştayı na Medresede Yaşam konulu bir tebliğ sunulmuştur. 1-3 Mayıs 2013 tarihinde Gebze-Kocaeli de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen I. Uluslar arası Hünkar a Vefa Sempozyumu na Fatih Sultan Mehmed in Hocaları adlı bir tebliğle iştirak edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi nce 27 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Tarih Boyunca Lider ve Liderlik Anlayışı adlı Seminer de Liderlerin Yetişmesinde Hoca Unsuru: Fatih Sultan Mehmed Örneği konulu bir tebliğ sunulmuştur. 9

10 G. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nde Verdiği Dersler Lisans Dersleri Lisansüstü Dersleri Yüksek Lisans Doktora Osmanlı Sosyal Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi Osmanlı Paleografyası Osmanlı Diplomatikası Osmanlı İlmiye Teşkilatı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihine Giriş Uygulamalarıyla Osmanlı Diplomatikası Uygulamalarıyla Osmanlı Paleografyası Osmanlı İktisadi Kurumları Osmanlı Eğitim Kurumları Seminer Tanzimat Sonrası Osmanlı Saraylarının İdari Teşkilatı XIX. Yüzyıldan Cumhuriyete Osmanlı Kurumları Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları Üzerine Çalışmalar Bilimsel Araştırma Teknikleri Yönetilen Tezler Yüksek Lisans Sinem Serin, Yıldız Çini /Porselen Fabrikası, İstanbul 2009, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Arzu Terzi. 10

11 Fatma Nihan Evcil (Sarsılmaz), XIX. Yüzyıl Ortalarında İştib Kazası nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, İstanbul 2010, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Arzu Terzi. Volkan Çeşme, Halkalı Ziraat Mektebi, İstanbul 2011, Tez Danışmanları: Doç. Dr. Arzu Terzi-Doç. Dr. Sevtap Kadıoğlu Ömer Faruk Can, Tanzimat ve Sonrası Şam Eyaletine Ait Hükümler ve Değerlendirilmesi. (Devam ediyor) Gülçin Timar, Askeri Dairelere Katip Yetiştiren Bir Okul: Menşe-i Küttâb-ı Askeriyye. (Devam ediyor) Fatma Zeynep Toksöz, Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyılda Sultanlık Kurumu: Padişah Abdülmecid'in Kızı Seniha Sultan Örneği. (Devam ediyor) Duygu Saygın, XIX. Yüzyılda Büyükada'nın (Ada-yı Kebir) Sosyal ve Ekonomik Yapısı. (Devam ediyor) S. Selçuk Sönmezer, Osmanlı Devletinin İç ve Dış Borçlanmalarında Banker Hristaki Zografos'un Rolü. (Devam ediyor) Doktora Mehmet Fatih Becerik, XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehri'nin Sosyo- Ekonomik Yapısı. ( Devam ediyor.) Sinem Serin, Osmanlılarda Hekimbaşılık Müessesesi. (Devam ediyor.) Sevgi Ağca, Has Oda ve Teşkilatı. (Devam ediyor.) Güldane Çolak, Osmanlı Devleti'nde Darussade Ağalığı ve Teşkilatı. (Devam ediyor.) 11

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Tel: 0212 4555700 / 15885 e-mail: nerimanersoy@hotmail.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1970- BULGARİSTAN Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Prof. Dr. İdris BOSTAN

Prof. Dr. İdris BOSTAN Prof. Dr. İdris BOSTAN 1955 de İzmit te doğdu. 1978 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nün Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 1985 te aynı kürsüde XVII.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84 Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 15.09.1961 Öğrenim Durumu: İlkokul: Elazığ Namık Kemal İlkokulu Ortaokul, Lise: Sakarya Ozanlar Lisesi, 1974-1980 TR85 0006 2000 6520

Detaylı

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369 Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Tülin İÇLİ ÖĞRENİM GEÇMİŞİ Lisans 1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi (Lise Birincisi Olarak) 1968-1973 Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat)

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) 30 Ekim 2013 tarihinde düzenlenecek olan Çalışmaları ile Türk Tarihine Katkıda Bulunan Akademik

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

MERKEZİMİZDEN HABERLER

MERKEZİMİZDEN HABERLER MERKEZİMİZDEN HABERLER Mukaddes ARSLAN* Merkezimize Başkan Ataması Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ 2015 Bahar Dekandan 2015 yılı bize 100 yıllık yanlışların, acıların ve kayıpların yılı olarak geldi. Bu yıl kendimizi Bir Darülfünun u gömdüğümüz Çanakkale de bulduk. Anadolu

Detaylı

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü BİLİMSEL ÇALIŞMALAR LİSTESİ I. KİTAPLAR 1. Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa 1997 (İkinci baskı Bursa 2012).

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....1 I- GENEL BİLGİLER... 2-110 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı