Diğer meclislerde karģılaģtırdığımız zaman Yüreğir Meclisinin birbirine karģı daha hoģgörülü daha uyumlu olduğunu gördüm.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diğer meclislerde karģılaģtırdığımız zaman Yüreğir Meclisinin birbirine karģı daha hoģgörülü daha uyumlu olduğunu gördüm."

Transkript

1 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 KATILMAYANLAR : - Belediye Meclisinin 03 MART PAZARTESĠ günü saat da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı (Meclis 2.BaĢkanvekili ) Salih SARI, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGĠZ, Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMĠR, Songül SĠVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN, Zehra ESEN, Ahmet YÜZGECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA, Mustafa NAĞAġ, Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur Ġsa CEYLAN, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum baģkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin günlü meclis tutanak özetinin Gündeme geçilmeden önce; CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Sayın baģkan, değerli meclis üyesi arkadaģlarım, kıymetli bürokratlar ve sevgili hemģerilerim, sizlerle bu mecliste 4 yıl 11 ay beraber çalıģtık. YaĢadığımız kente ve Yüreğir'e birģeyler katabilmek adına, herkes fikrini, projesini düģüncelerini çocukların geleceğini düģünerek ortaya koydu ve gerçekleģmesi adına elinden gelen çabayı gösterdi. Ben Adanalıyım ama bu meclise girmeseydim birçoklarınızı tanıma fırsatım olmayacaktı. Hiç tanıyamayacağım arkadaģlarımı bu vesile ile tanıdığım için mutluyum. Diğer meclislerde karģılaģtırdığımız zaman Yüreğir Meclisinin birbirine karģı daha hoģgörülü daha uyumlu olduğunu gördüm. Netice olarak ben hiç siyaset yapmamıģtım. Önemle sadece Ģunu söylemek istiyorum. Eğer bu meclis bir icra kuruluysa, yaģadığın Ģehre katkı koymak için bu sıralara geldiysen, bu Ģehrin hayrına, geliģmesi adına düģünülen plana projeye grup kararı adı altında siyasi görüģ adı altında ayrıģarak faydalı olduğunu bildiği halde "hayır" denmesini kabullenemiyorum. Yüreğir itilmiģ kakılmıģ dedim. Yüreğir insanların yaģamını kolaylaģtıracak bir ilçeden uzaklaģmıģ ve çözümü de zor hale gelmiģ bir yerleģim alanına dönüģmüģ.dedim. Yüreğir'in geliģimi için elimden gelen çabayı gösterdim. ĠĢin uzmanlarından, mimarlarından bilgi aldım. görüģ sordum. Ama Yüreğir'e istediğim katkıyı sağlayamadım. Bu yüzden mutsuz ayrılıyorum. Daha çok Ģey yapılması gerekirdi. Siz sevgili arkadaģlarımı bilerek veya bilmeyerek kırdıysam bunun için affınızı rica ediyorum. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Adana'da olduğumuz surece karģılaģacağız. Sevgi ve saygı içerisinde herkese eģit davranacağımı, sizlerle karģılaģtığım zaman eski dostumu gördüğüm zaman nasıl oluyorsam öyle olacağıma inanmanızı istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.dedi. Meclis BaĢkanvekili Salih SARI; Necmi abimize duygulu ve güzel konuģmasından dolayı teģekkür ediyoruz. Aynı duyguları paylaģtığımızı belirtmek istiyor.dedi. Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü YaĢar TURAN; Gündeme 3.madde olarak Ġlçemiz Köprülü Mah.1540 adada Ġmar Planı DeğiĢikliği dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

2 GÜNDEM: Gündemin 1.maddesini oluģturan; Ġlçemiz Seyhan Mahallesi, 9262, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269,9270,9697,9698 ve 9699 ada numaralı ile tescili taģınmazlar için hazırlanan onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-B-4-C, 034-B-02-B-3-D halihazır paftalarında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 72 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Kanunlar-Deprem ve Doğal Afetler-UlaĢım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları raporu okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede AK Parti Grubu 12, MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN'ın Evet oyu, CHP Meclis Üyeleri Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA,Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY,Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, MHP Meclis Üyeleri Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve 2 Bağımsız Meclis Üyeleri Mustafa ESENKURT, Tarık ÖZÜNAL'ın RED oyuyla, 13 evet, 17 RED oyu ile komisyon raporunun Reddine karar verildi. Gündemin 2.maddesini oluģturan; Ġlçemiz Köprülü Mahallesi, 726 ada 2,12 ve 43 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-22-C-3-A ve N34-C-22-C-4-B halihazır paftalarında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 73 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün gün ve 5404 sayılı yazısı okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Tarife-Kentsel DönüĢüm- Ġnsan Hakları-Halkla ĠliĢkiler ile Kanunlar Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 3.maddesini oluģturan; Ġlçemiz Köprülü Mahallesi, 1540 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-D-2-B halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 74 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün gün ve 5504 sayılı yazısı okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Plan Bütçe- UlaĢım-Mesken ve Gecekondu-Kadın Erkek Fırsat EĢitliği-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler ile AB ve DıĢ ĠliĢkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüģülecek baģka madde olmadığından oturum günü Saat: da toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi. OTURUM SONU: 16.30'da Salih SARI Fatma EVCĠMĠK Ġrem SÜLÜ Meclis 2.BaĢkanvekili

3 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI GÜN VE SAAT :SALI 16.00'da KATILANLAR : 31 KATILMAYANLAR : 6 Belediye Meclisinin 04 MART SALI günü saat da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı (Meclis 2.BaĢkanvekili ) Salih SARI, Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGĠZ, Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMĠR, Songül SĠVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN, Zehra ESEN, Ahmet YÜZGECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur Ġsa CEYLAN, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT, Enver DALKIRAN, Mehmet YILDIZ, Mustafa NAĞAġ, Muhammet YALÇIN ve Zeynel MIZRAK'ın katılmamalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baģkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin günlü meclis tutanak özetinin GÜNDEM: Gündeme geçilmeden önce; Ġlçemiz Köprülü (Serinevler) Mahallesi 1114 ada 9 ve 22 nolu parseller, 1115 ada 7 nolu parsel, ada 2 parsel ve ada 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-D-1-D, N34-C-23-D-1-C, N34-C-23-D-4-A, N34-C-23-D-4-B halihazır paftalarında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 75 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-AB ve DıĢ ĠliĢkiler-Deprem ve Doğal Afetler ile Kentsel DönüĢüm komisyonları raporu okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Gündemde görüģülecek baģka madde olmadığından oturum günü Saat: da toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi. OTURUM SONU: 16.20'de Salih SARI Fatma EVCĠMĠK Ġrem SÜLÜ Meclis 2.BaĢkanvekili

4 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARġAMBA 16.00'da KATILANLAR : 37 KATILMAYANLAR : - Belediye Meclisinin 05 MART ÇARġAMBA günü saat da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı (Meclis 1.BaĢkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGĠZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMĠR, Songül SĠVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN, Zehra ESEN, Ahmet YÜZGECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA, Mustafa NAĞAġ, Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur Ġsa CEYLAN, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum baģkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin günlü meclis tutanak özetinin GÜNDEM: Gündem maddesini oluģturan; Ġlçemiz Ġncirlik Mahallesi, 1025, 1026, 1027, 1028, 1053,1111,1126,2482,2484 ve 2486 parseller onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-05-d-1-a, 034-b-04-c-1-d, 034-b-04-c-1-c, 034-b-04-c-2-c, 034-b-04-c-3-a, 034-b-04-c-3-b, 034-b-04-c-4-a, 034-b-04-c-4-b halihazır paftalarında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 76 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Plan Bütçe-AB ve DıĢ ĠliĢkiler-Kadın Erkek Fırsat EĢitliği ile Tarife komisyonları raporu okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüģülecek baģka madde olmadığından oturum günü Saat: da toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi. OTURUM SONU: 16.20'de Mehmet YILDIZ Mustafa ÇOBAN Ġrem SÜLÜ Meclis 1.BaĢkanvekili

5 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI GÜN VE SAAT :PERġEMBE 16.00'da KATILANLAR : 32 KATILMAYANLAR : 5 Belediye Meclisinin 06 MART PERġEMBE günü saat da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı (Meclis 1.BaĢkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Necati CENGĠZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMĠR, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN, Zehra ESEN, Ahmet YÜZGECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT, Mustafa ÇOBAN, Songül SĠVASLIOĞLU, Mustafa NAĞAġ ve Uğur Ġsa CEYLAN'ın katılmamalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baģkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin günlü meclis tutanak özetinin Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi YaĢar TURAN; Gündeme 2.madde olarak Ġlçemiz Köprülü Mahallesi 726 ada,2,12 ve 43 nolu parsellerde imar planı değiģikliği ile ilgili komisyon raporunun alınmasını teklif etti.teklif oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM: Gündemin 1.maddesini oluģturan: Ġlçemiz Yakapınar (Misis) Mahallesi, 1263 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 14-ZG-III halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 79 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Kentsel DönüĢüm-Eğitim Kültür Spor-Halkla ĠliĢkiler- Altyapı Hizmetleri ile Ġnsan Hakları Komisyonları raporu okundu görüģülmesi yapılı ve neticede; AK Parti Meclis Üyeleri Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Necati CENGĠZ, Salih SARI, Serkan ÖZDEMĠR, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN ve Zehra ESEN'in 14 Evet oyu, CHP Meclis Üyeleri Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA,Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY,Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, MHP Meclis Üyeleri Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA, 1 Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT, AK Parti Meclis Üyesi Ender DALKIRAN'ın olmak üzere toplam 17 Hayır oylarıyla, Komisyon Raporunun 14 evet, 17 Hayır oyu ile Ġlçemiz Yakapınar (Misis) Mahallesi ile ilgili dosyanın RED 'dine oyçokluğu ile karar verildi.

6 Gündemin 2.maddesini oluģturan; Ġlçemiz Köprülü Mahallesi, 726 ada 2,12 ve 43 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-22-C-3-A ve N34-C-22-C-4-B halihazır paftalarında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 80 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar- Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Tarife-Kentsel DönüĢüm-Ġnsan Hakları-Halkla ĠliĢkiler ile Kanunlar Komisyon Raporu okunmasından sonra; CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Dosya ile ilgili Aykırı teklifte bulundu. Aykırı teklif; Belediyemize ait olan arsanın belediyemiz uhdesinde kalmak Ģartıyla tadilen maddenin oylanmasını rica ediyorum. dedi. Aykırı teklifin oylanması sonucunda; AK Parti Meclis Üyeleri Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, Ġrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMĠR, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN ve Zehra ESEN'in 14 Hayır oyu, CHP Meclis Üyeleri Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA,Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY,Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, MHP Meclis Üyeleri Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA, 1 Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT'un olmak üzere toplam 16 Evet oylarıyla, aykırı teklifin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Gündemde görüģülecek baģka madde olmadığından oturum günü Saat: da toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi. OTURUM SONU: 16.30'de Mehmet YILDIZ Fatma EVCĠMĠK Ġrem SÜLÜ Meclis 1.BaĢkanvekili

7 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI GÜN VE SAAT :CUMA 10.30'da KATILANLAR : 34 KATILMAYANLAR : 3 Belediye Meclisinin 07 MART CUMA günü saat da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı (Meclis 1.BaĢkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Atilla BARIġIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCĠMĠK,Hasan KARAOĞLU, Ġrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Necati CENGĠZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMĠR, Songül SĠVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, YaĢar TURAN, Zehra ESEN, Ahmet YÜZGECCĠER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Ġbrahim LEBA, Mustafa NAĞAġ, Muhammet YALÇIN, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMĠREL, Fethi COġKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur Ġsa CEYLAN, Kadir BATMAZ, Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT, Hıdır BAHÇE ve Mustafa ÇOBAN'nın katılmamalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baģkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin günlü meclis tutanak özetinin Gündeme geçilmeden önce; CHP Meclis Üyesi Ġbrahim LEBA; Bugün Dünya Emekçi kadınlar günü. 8 Mart 1857 tarihinde ABD nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında dokuma iģçisi daha iyi çalıģma koģulları ve çalıģma sürelerinin 8 saate düģürülmesi istemiyle greve baģladı. Ancak polisin saldırması ve sonrasında çıkan yangında iģçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın iģçi can verdi. 40 yıl sonra bu mücadelenin ardında toplanan 2.enternasyonal, 8 mart'ı "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak kabul etti. Türkiye'de 1975 yılından sonra resmi olarak 8 mart "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edildi. Türkiye'de kadının varlığı siyasette, ekonomide, sosyal yaģamda, kadın cinayetlerinde hepimizin bildiği rakama ulaģmıģtır. 136 ülke arasında ekonomiye katılımı 127.sırada, eğitim olanaklarına eriģimde 104., sağlık yaģam sürecinde 59., siyasete katılımda 103. Kadın yoksulluğunda 122.sırada yer almıģtır. Türkiye'de kadın cinayetleri son 10 yılda % bin 400 oranında artıģ göstermiģtir yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken 2013 yılının sadece ilk 6 ayında bu rakam 842'ye ulaģmıģtır. Yani Türkiye'de kadının adı dahi yok. Bu nedenle kadınlarımızın siyasete biraz daha sıcak bakmaları ve siyasette olmalarını, sadece 3-5 çocuk yapıp eve kapanmamalarını diliyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.dedi. Sizlerle 5 yıllık bir dönemin sonu olan bu gün beraber olmaktan gurur duydum. Bende Ġbrahim Bey gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlarken, kadınlarımızın çok değerli olduğunu belirtirken, Yaradanın'da dediği gibi "Cennet Anaların Ayağı Altındadır." Tüm kadınlarımızın bu emekçi gününü kutlar, saygılar sunarım. CHP Meclis üyesi Muhammet YALÇIN; Sevgili arkadaģlar sizlerle uzun bir dönem birlikte çalıģtık. Bu süre zarfında birbirimizi kırdıysak yada üzdüysek Ģahsım adına hepinizden özür diliyorum. Bence bu meclis çok uyumlu çalıģan bir meclisti. Aramızda duygusal anlarda olmuģtur. Ben Yüreğirdeyim. sabah iģimizin baģına gelip geç saatlere kadar buradayız. Bildiğiniz gibi ben hem durak baģkanlığı, hem esnaf kefaret baģkanlığı ve bölge birliği baģkanvekilliği yapmaktayım. Tüm meclis üyesi arkadaģlarımı daha sık görüģmek dileğiyle bekliyorum. Ben kendilerini ziyaret edeceğim. Soframız her zaman açık hepinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum.

8 Ak Parti Meclis Üyesi Ġrem SÜLÜ; Tüm bayanların "Dünya kadınları gününü" kutluyorum. Ayrıca Ġbrahim beye ayrıca teģekkür ediyorum. Her yıl bizlere böyle güzel sürprizler hazırlıyor. ÇalıĢan tüm bayanlar adına kendisine teģekkür ediyorum. Bu mecliste 5 yıl beraber çalıģtık.güzel günler geçirdik. Bu süre zarfında tüm bürokratlar olsun çalıģanlar olsun bizlere çok yardımcı oldular. Herkese teģekkür ediyorum.dedi. Meclis BaĢkan Vekili Mehmet YILDIZ; Tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya kadınlar Günü"nü kutluyorum. Buradaki her 3 partiden meclis üyeliğine aday bayan arkadaģların daha çok olmasını ve seçilebilecek sıralardan katılmalarını isterdik. Bu 5 yıllık süreçte beraber çalıģtık. Konu ile ilgili arkadaģlar duygusal konuģmalar yaptılar. Bende kendi adıma varsa hakkımı helal ediyorum. ArkadaĢlardan da hakkı olan varsa helal etmelerini istiyorum. Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü YaĢar TURAN; Gündeme 2.madde olarak Emniyet Md.Tadilat Talebi ile ilgili Fen ĠĢleri Md. dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM: Gündemin 1.maddesini oluģturan; Ġlçemiz Çamlıbel Mahallesi ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-2-A halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 81 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Deprem ve Doğal Afetler-AB ve DıĢ ĠliĢkiler- Kentsel DönüĢüm ile Çevre ve Sağlık komisyonları Raporu okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündemin 2.maddesini oluģturan; Emniyet Md. Tadilat Talebi ile ilgili BaĢkanlığın gün ve 82 sayılı yazısı ekinde gelen Fen ĠĢleri Müdürlüğünün gün ve 399 sayılı yazısı okundu, görüģülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Çevre ve Sağlık- Eğitim Kültür Spor-Tarife-Kentsel DönüĢüm-Ġnsan Hakları-Halkla ĠliĢkiler ile Kanunlar Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüģülecek baģka madde olmadığından oturum NĠSAN 2014 tarihinde toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi. OTURUM SONU: 11.00'de Mehmet YILDIZ Fatma EVCĠMĠK Ġrem SÜLÜ Meclis 1.BaĢkanvekili

9

T.C. YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT TUTANAK ÖZETĠ

T.C. YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT TUTANAK ÖZETĠ TOPLANTI TARĠHĠ : 06.07.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : 1 Belediye Meclisinin 06 TEMMUZ PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Nisan 2014/04 Toplantının Tarihi : 09.04.2014 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Çarşamba Oturum : 1 Belediye Meclisinin 09.04.2014 tarihi Çarşamba

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU YÜREĞİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Faalliiyet Raporu Hazıırllama ve Konsolliide Sorumllusu:: Mallii Hiizmetller Müdürllüğü Yüreğir Belediye Başkanlığı 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HİZMET VARDIR. BU

Detaylı

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum.

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 4. Yasama Yılı 84. Birleşim 05 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 14.03 BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır.

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır. ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 12.22 BAġKAN : Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKAN VEKĠLĠ : Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) KÂTĠP ÜYE : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) -----0-----

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cengiz KOCAGİL Erkan ÖZKAN Fahri ELMAS Fevzi AYDIN Hamdi YAPICI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI

MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI MECLİS GÜNDEMİ AYRINTISI Konu 06 OCAK 2012 GÜNLÜ İKİNCİ BİRLEŞİM Başlık ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİNİN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 06 OCAK 2012 GÜNLÜ İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

Detaylı

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Meclis

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI Karar Tarihi : 02/03/2015 Sayfası : 1 Gazipaşa Belediye Meclisi, 2015 Mart ayı toplantısının I.Birleşimimin I.oturumunu yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

BELEDİYESİ. Silahlar Atılmasın Hayatlar Kararmasın HAYMANA BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR SİLAHLAR ATILMASIN HAYATLAR KARARMASIN!

BELEDİYESİ. Silahlar Atılmasın Hayatlar Kararmasın HAYMANA BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR SİLAHLAR ATILMASIN HAYATLAR KARARMASIN! ISSN 2149-0147 HAYMANA BÜLTENİ BELEDİYESİ Haymana Belediyesi Faaliyetleri Yayın Organı ÜCRETSİZDİR Yıl : 1 Sayı : 7 01-31 TEMMUZ 2015 HAYMANA BELEDİYESİ SİLAHLAR ATILMASIN HAYATLAR KARARMASIN! Silahlar

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU ANKARA-KASIM 2013 1 / 438 2 / 438 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: KOMİSYONUN KURULUŞU

Detaylı

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI ĠLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESĠNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 06.11.2003 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3517 12 Mart 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

TED Meşalesi Eskişehir de Yanıyor

TED Meşalesi Eskişehir de Yanıyor TED-ES TED ESKĠġEHĠR KOLEJĠ ÖĞRENCĠ GAZETESĠ Sayı:1 1 Ekim 20 08 Fiy atı: 1 GNK TED Meşalesi Eskişehir de Yanıyor TED Eskişehir Koleji, Sürel Eğitim Hizmetleri A.Ş. çatısı altında 80 yıllık TED geleneği

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

"Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar

Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar HKAAO B ü l t e n i H a z ir an 2002 Sn. ÜLKÜ ayrıca; Türkiye'de söylenenin aksine hazineye ait arazilerin %65 değil, %8,5 gibi bir paya sahip olduğunu, aradaki farkın, devletin hüküm ve tasarrufunda olan

Detaylı

BÜLTEN ĠÇĠNDEKĠLER. BASKI : HÜRRĠYET OFSET Tel/Fax : 0.362.4322440 SAMSUN. OCAK ġubat 2004 SAYI : 14. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN

BÜLTEN ĠÇĠNDEKĠLER. BASKI : HÜRRĠYET OFSET Tel/Fax : 0.362.4322440 SAMSUN. OCAK ġubat 2004 SAYI : 14. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN BÜLTEN OCAK ġubat 2004 SAYI : 14 Aycan TÜRKEL Ercan YÜZBAġI H.Ġbrahim ATAMER Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Metin KIVIRCI Bülten Yayın Komisyonu Levent AYSEVĠNÇ M.Oğuz

Detaylı