Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)"

Transkript

1 ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı faturalı ana hat numaranızı yazınız. Ana Hat Numarası: B. ORTAK INTERNET PAKETĠ TANIMLAMA 1. Ortak ( ) tanımlatmak için, talep ettiğiniz Ortak Internet paketinin yanındaki kutucuğu iģaretleyiniz. No seçenekleri 1 GB lık Ortak Fiyat (KDV-ÖĠV dahil) AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) Tercihiniz GB lık Ortak 4 GB lık Ortak 6 GB lık Ortak 10 GB lık Ortak 20 GB lık Ortak 50 GB lık Ortak 100 GB lık Ortak 200 GB lık Ortak 400GB lık Ortak 600 GB lık Ortak 370 TL (ÜçyüzyetmiĢTürkLirası) 710 TL (YediyüzonTürkLirası) TL (BinüçyüzseksenTürkLirası) TL (ĠkibinyirmibeĢ TürkLirası) TL (ÜçbinikiyüzotuzbeĢTürkLirası) TL (BeĢbinbeĢyüzelli TürkLirası) TL (OnbirbinyediyüzonbeĢTürkLirası) TL (YirmiikibinbeĢyüz TürkLirası) TL (Otuzbin TürkLirası) TL (EllibeĢbin TürkLirası) TL (YetmiĢikibin TürkLirası) 2. Seçtiğiniz Ortak ne tanımlanacak olan her bir hat için geçerli olacak Ģekilde ve seçilen in aktivasyon tarihini farklılaģtırma amaçlı online/offline tanımlaması ile ilgili seçiminizi aģağıda yapınız. Herhangi bir seçenek iģaretlenmediği takdirde offline tanımlama seçeneği seçilmiģ sayılacaktır. Online tanımlama: Tanımlama talebi iģbu ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ( Form ) imza tarihi itibariyle alınır ve seçilen Ortak Internet inin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden 24 saat içinde aktif hale getirilir. Tanımlamanın gerçekleģtiği aya karģılık gelen aylık Ortak Internet bedelinin

2 tamamı, tanımlamanın ayın hangi gününde gerçekleģtiğinden bağımsız olarak, ana hattın o ayki Turkcell Hizmet Faturasına yansıtılır ve Ortak iptal edilene kadar her ay ana hattın faturasına yansıtılmaya devam eder. Abone, online tanımlama seçeneğini iģaretlemesi halinde, tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, seçtiği Ortak Ġnternet ine iliģkin aylık bedelinin, o ayki faturasına tümüyle yansıtılacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Offline tanımlama: Tanımlama talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır ve seçilen Ortak nin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanması takip eden ilk fatura döneminde aktif hale getirilir. Tanımlamanın gerçekleģtiği aya karģılık gelen Ortak Internet bedeli, Ortak nin aktif hale getirildiği ilk fatura dönemine denk gelen ana hattın Turkcell Hizmet Faturasına yansıtılır ve Ortak iptal edilene kadar her ay ana hattın faturasına yansıtılmaya devam eder. C. ORTAK INTERNET PAKETĠ TANIMLANACAK HATLAR ĠĢbu Formun 1.B.1 maddesinde seçtiğiniz Ortak nden yararlanmasına onay verdiğiniz Ģirketiniz üzerine kayıtlı kurumsal faturalı hatlarını*( hat ) yazınız. Eklenecek Hatlar: *Hat sayısı formda belirtilen adetten fazla ise aģan hatlar ek olarak, Ģirket kaģesi üzerine Ģirket yetkili/yetkilerin imzalamıģ olduğu antetli bir kağıda yazılıp forma eklenmelidir. 2. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ DEĞĠġĠKLĠKLER: A. PAKET ĠPTALĠ inizi iptal etmek için, aģağıdaki Ġptal kutucuğunu iģaretlemeniz gerekmektedir. Ġptal kutucuğunu iģaretlediğiniz takdirde TURKCELL sistemlerinde kayıtlı Ortak niz, pakete tanımlı tüm hatlar için, online/offline iptal seçimimize bağlı olarak iptal edilecektir. ĠPTAL 5 Ġptalini istediğiniz Ortak ne tanımlanmıģ olan her bir hat için geçerli olacak Ģekilde ve seçilen in iptal tarihini farklılaģtırma amaçlı online/offline iptali ile ilgili seçiminizi aģağıda yapınız. Herhangi bir seçenek iģaretlenmediği takdirde offline iptal seçeneği seçilmiģ sayılacaktır. Online iptal: Ġptal talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır, seçilen Ortak, iptal talebinizin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden 24 saat içinde iptal edilir ve iptal iģleminin gerçekleģtiği aya karģılık gelen aylık Ortak Internet bedelinin tamamı, iptalin ayın hangi gününde gerçekleģtiğinden bağımsız olarak ana hattın o ayki Turkcell Hizmet Faturasına yansıtılır Offline iptal: Ġptal talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır, seçilen Ortak, iptal talebinizin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura döneminde iptal edilir ve iptal iģleminin gerçekleģtiği aya karģılık gelen aylık Ortak Internet bedelinin tamamı, ana hattın iptalin gerçekleģtiği ayki Turkcell Hizmet Faturasına yansıtılır. B. HAT EKLEME Seçilen Ortak ne hat eklemek için, aģağıya söz konusu Ortak Internet paketinden yararlanmasına onay verdiğiniz ilave hatlarınızı (ġirketiniz üzerine kayıtlı kurumsal faturalı hat) aģağıda

3 belirtiniz. Eklediğiniz her hat, seçilen Ortak Internet paketine tanımlanacaktır. Bu madde kapsamında eklenen tüm hatlar için iģbu Formda yer alan tüm tüm hükümler aynen geçerli olacaktır. Yeni Eklenecek Hatlar: Seçtiğiniz Ortak ne tanımlanacak olan her bir ilave hat için geçerli olacak Ģekilde ve her bir hattın Ortak ne tanımlama tarihini farklılaģtırma amaçlı online/offline tanımlaması ile ilgili seçiminizi aģağıda yapınız. Herhangi bir seçenek iģaretlenmediği takdirde offline tanımlama seçeneği seçilmiģ sayılacaktır. Online tanımlama: Ortak ne yeni hat tanımlama talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır ve seçilen Ortak, ilave her bir hatta, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden 24 saat içerisinde tanımlanır. Offline tanımlama: Ortak ne yeni hat tanımlama talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır ve seçilen Ortak, ilave her bir hatta, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura döneminde tanımlanır. C. HAT ĠPTALĠ Seçilen Ortak ne tanımlı hatların paket aboneliklerini iptal etmek için, iptal etmek istediğiniz hat/larınızı aģağıda belirtiniz. Ġptal Edilecek Hatlar: Ortak ne tanımlı aboneliğinin iptalini istediğiniz her bir hat için geçerli olmak üzere, paket abonelik iptal tarihini farklılaģtırma amaçlı seçiminizi(online/offline iptal) aģağıda yapınız. Herhangi bir seçenek iģaretlenmediği takdirde offline iptal seçeneği seçilmiģ sayılacaktır. Online iptal: Ġptal talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır ve Ortak ne tanımlı sözkonusu hatların paket abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden 24 saat içerisinde iptal edilir. Offline iptal: Ġptal talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınarak, Ortak ne tanımlı sözkonusu hatların paket abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura döneminde iptal edilir. D. ORTAK INTERNET PAKET DEĞĠġĠKLĠĞĠ Seçilen Ortak ni değiģtirmek için, seçmek istediğiniz yeni Ortak Internet paketinin yanındaki kutucuğu iģaretleyiniz. seçenekleri No 1 1 GB lık Ortak 2 2 GB lık Ortak 3 4 GB lık Ortak 4 6 GB lık Ortak 5 10 GB lık Ortak 6 20 GB lık Ortak 7 50 GB lık Ortak GB lık Ortak

4 9 200 GB lık Ortak GB lık Ortak GB lık Ortak Seçilen Ortak ni, e tanımlı her bir hat için geçerli olmak üzere, değiģikliğin geçerlilik tarihini farklılaģtırma amaçlı seçiminizi(online/offline iptal) aģağıda yapınız. Herhangi bir seçenek iģaretlenmediği takdirde offline değiģiklik seçeneği seçilmiģ sayılacaktır. Online değiģiklik: DeğiĢiklik talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınır ve Ortak Internet ine tanımlı sözkonusu hatların paket abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden 24 saat içerisinde seçilen yeni e tanımlanır. Tanımlama yapıldıktan sonraki ilk faturaya seçilen yeni Ortak ücreti yansıtılır. Offline değiģiklik: DeğiĢiklik talebi iģbu Form imza tarihi itibariyle alınarak, Ortak Internet ine tanımlı sözkonusu hatların paket abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura döneminde seçilen yeni e tanımlanır. Tanımlama yapıldıktan sonraki ilk faturaya seçilen yeni Ortak ücreti yansıtılır. 3. GENEL HÜKÜMLER 1. Ortak tarifesi sadece Turkcell kurumsal faturalı hat sahibi abonelerimizin yararlanabileceği özel bir tarifedir. Abonelerin bildirmiģ olduğu üzerlerine kayıtlı faturalı hatlara abonenin iģbu Form da seçmiģ olduğu Ortak Internet paketi tanımlanacaktır. Seçilen paketin ücreti, faturalama tarihinde adresinde yer alan güncel Ortak tarifesi üzerinden hesaplanarak abonenin ana hattının faturasına ilgili fatura dönemlerinde, aboneler tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe her ay otomatik olarak yansıyacaktır. Ġlgili ay içinde kullanılmamıģ data miktarlarına ait bedelin indirimi, iadesi olmayacak ve aboneler söz konusu data miktarlarını bir sonraki aya veya baģka herhangi bir hatta devredemeyecektir. 2. Aboneler iģbu Formu imzalamakla birlikte Ortak tanımlanacak olan Ģirket adına kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden de faydalandırılmasına onay verdiklerini ve iģbu Form kapsamında Ortak Internet lerini hem 3G hem de EDGE/GSM Ģebekeleri üzerinden kullanabileceklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler. 3. Aboneler tarafından seçilen Kurumsal faturalı hatlar üzerine tanımlı paket, iģbu Form un 1.B.2 maddesi kapsamındaki seçime istinaden devreye girecektir. 4. Aboneler, aynı ana hat numarası üzerinden sadece 1 (bir) adet Ortak Internet paketi seçebileceklerdir. 5. Ortak Internet paketi, sadece yurtiçinde kullanılabilmektedir. 6. Abone tarafından Ortak tarifesi ile ilgili yapılacak tüm değiģiklik baģvurularının bir sonraki fatura döneminden en az 10 gün önce yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde değiģiklik talepleri iģleme alınmayacak ve paket ile ilgili ücretler abonenin ana hat faturasına aynen yansıtılmaya devam edecektir. 7. Ana hat abone tarafından iptal edilir, kapatılmasına sebebiyet verilir, 3 üncü kiģilere ve/veya Hazır Kart ya da Muhabbet Hat ta ve/veya baģka bir Operatöre devir edilirse ve/veya abonelik sözleģmesi herhangi bir Ģekilde fesholursa, abonenin paket kullanımı otomatik olarak anında iptal edilecektir. Bu durumlarda ilgili dönemle ilgili paket ve kullanım ücretleri abonenin ana hat faturasına yansıtılacaktır. 8. ĠĢbu Form kapsamında belirtilen hatlara tanımlı paket kullanımlarında, paket aģımı söz konusu olduğu takdirde, paket aģım miktarları hat baģına ayrı ayrı olmak üzere, 1.5 TL/MB olarak ücretlendirilecektir. 9. Ortak tarifesinden yararlanan aboneler Ekonomik internet paketlerinden yararlanamazlar.

5 10. Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ., paket seçenekleri, ücretler ve diğer tüm konularda Ortak Internet i tarifesi ile ilgili değiģiklik yapma hakkını saklı tutar. 11. ĠĢbu Formda düzenlenmemiģ olan hususlarda ve iģbu Forma istinaden yansıtılmıģ/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik SözleĢmesi hükümleri uygulanacaktır (bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali TURKCELL de kalacak olan iģbu Form tarafımızdan okunarak tarihinde imzalanmıģtır. ġirket Bilgileri: Sektör Bilgisi : ġirket Ünvanı : ġirket Adresi : Semt/Ġlçe : Posta Kodu: Ġl: ġirket Santral Numarası: Kısa Numara: Vergi Dairesi : Vergi Numarası: ġirket Yetkilisi/Yetkilileri Bilgileri: ġirket Yetkilisi/Yetkilileri Vekili Adı Soyadı : Unvanı : Kimlik Tipi : Kimlik Numarası: Vekaletname Tarih ve No: Ġrtibat Telefonu : Faks No : E-posta Adresi: Ġmza/KaĢe Comment [T1]: Birden fazla şirket yetkilisi olabileceğinden bu kısmın ona göre düzenlenmesi gerekecektir. Bu bölüm Kurumsal Çözüm Merkezi/TurkcellExtra / Turkcell ĠletiĢim Merkezi tarafından doldurulacaktır. Yetkili KiĢi Ad Soyadı : KÇM/TE / TIM Kodu : Ġmza KaĢe :

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İMZA / KAŞE: INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Internet

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 03.09.2012 tarihinden

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütnamede TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry Kurumsal

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Rahat Paketler Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.) 1.07.01 tarihinden itibaren faturalı hat sahibi Turkcell kurumsal abonelere ( Abone ) Turkcell

Detaylı

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.12.2011 tarihinden

Detaylı

NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Toplu Video/URL servislerinden

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren

Detaylı

T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı