TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ"

Transkript

1 TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ÖNSÖZ Bu rehber TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır. Gaziantep İlinde düzenlenecek TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. Proje konusu seçimi, proje çalışmalarının yürütülmesi ve sunumu konularında yararlı olabilecek bilgilere bu rehberden ulaşılabilir. Yarışmaya katılacak öğrencilere bu proje rehberinin yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bilimsel ve ve teknolojik alandaki tüm çalışmalarında üstün başarılar dileriz. TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU

2 TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI ġartname VE TÜZÜĞÜ 1. ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI TANIMI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu( bundan böyle TOBB KGK olarak anılacaktır) tarafından organizasyonu yapılan TOBB KGK ÜNİVERSİTELER ARASI GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI (GPY), ilimizde girişimcilik bilinciyle ilgili bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin hayata hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenecektir. TOBB Gaziantep KGK GPY, üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve kendi işlerini kurma konusunda farkındalık sahibi olma, birlikte hareket etme, zamanı verimli şekilde kullanma, proje hazırlama süreçlerini deneyimleme ve karar verme becerilerini sınamalarına olanak verecek biçimde hazırlanacaktır. Yarışmada en çok beş kişilik ekipler, belirledikleri iş fikri doğrultusunda bir girişim başlatabilmeye belli bir format içerisinde hazırlık yaparak belirlenen zaman dilimi içerisinde projelerini teslim ederek yarışmayı tamamlamalıdırlar. Yarışma, ön eleme ve final olmak üzere iki turdan oluşur. TOBB KGK GPY, bu yıl Gaziantep ilinde yapılacaktır. Yarışmayla ilgili diğer yan etkinlikler, ( ulaşım bilgileri, ikramlar vb. ) daha sonra yapılacak duyurularda üniversitelerin ilgili dekanlıklarına e-posta ve faks ile iletilecek ve ayrıca web sayfasında yayınlanacaktır. 2. BAġVURULAR 2.1 BaĢvuru KoĢulları Ekiplerin yarışmaya katılımı için belirlenen koşulları yerine getirmeleri yeterlidir. Bu koşullar; Gaziantep Üniversitesi, Zirve Üniversitesi ya da Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi olmak

3 Yarışmaya tek kişi katılmak isteyen üniversite öğrencisinin TOBB Gaziantep KGK nın kadın girişimciliğini destekleme misyonuna dayanarak bayan olması, Yarışmaya 2 veya daha fazla sayıda üyeyle katılacak ekiplerin üyelerinden en az birinin bayan olması, Ekip üyelerinin sayısının en fazla 5 olması Yarışmaya gönderilecek projeler, yarışma rehberinde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır. 2.2 Ġzleyici Olarak İsteyenler, TOBB KGK GPY nin düzenleneceği salonda izleyici olarak katılabilirler. Yarışmaya izleyici olarak katılım ücretsizdir. İzleyiciler, organizasyon bünyesinde düzenlenen yan etkinliklere, bu etkinliklerin katılım koşullarına uyarak katılabilirler. 3. BAġVURU TARĠHĠ Yarışmaya başvurular 11 Mart 26 Nisan 2013 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Islak imzalı başvuru formu ve eklerinin 17 Mayıs 2013 başvuru tarihi itibariyle elden teslim edilmiş olması gerekmektedir. Yarışmaya katılabilmek için önceden kayıt yaptırmak zorunludur. Yarışmaya katılacakların önceden bu şartnamede yazılanları dikkatlice okumaları gerekmektedir. 3.1 BaĢvuru Yöntemi Başvurular internet üzerinden adresine online olarak yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış başvuru formu, imzalanmış yarışma şartnamesini kabul taahhütnamesi, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ıslak imzalı asıl kopyalarını 17 Mayıs 2013 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK ya elden teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihe kadar ulaşmayanlar yarışma dışı bırakılacaktır. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi adresinden elde edilebilir. Ġstenilen Belgeler Nüfus cüzdanı fotokopisi Öğrenci kimlik fotokopisi ya da öğrenci işlerinden alınan öğrenci belgesi Yarışmaya konu iş fikrinin proje formatında sunulduğu CD ya da yazıcı çıktısı alınmış dosya Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK tarafından doldurulup onaylanacak kayıt belgesinin imzalı kopyası.

4 3.2. Final yarışması sırasında öğrenciler nüfus cüzdanları ve öğrenci kimlik belgelerinin asıl ve fotokopilerini yanında bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca katılımcı formuyla (Bkz. 8. Madde Yarışmacı Ekip Başvuru Formu) beraber bu belgelerin fotokopilerini Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK ya vereceklerdir. 4. YARIġMANIN YAPILIġI ve KURALLAR 4.1 YarıĢma öncesi hazırlıklar Yarışma Ön eleme ve final olmak üzere 2 turdan oluşmaktadır. Final Ön Elemeden en geç 15 gün sonra halka açık şekilde yapılır Yarışma salonuna gelen yarışmacı ekiplerin ilk olarak kayıt masasından isimlerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir Yarışma için gerekli belgeler kayıt masasına teslim edilecek, projenin sunumuyla ilgili araç ve gereçler organizasyonu yapan TOBB Gaziantep KGK üyelerince temin edilecektir Finalde yarışma kuralları yarışmacılara okunur, Yarışma günü takımlar, Final sunumları başlamadan 45 dakika önce yarışma yerinde hazır olmalıdır, Yarışmacı ekipler, düzenleme kurulunun belirlediği sunum sırasına göre sahne alırlar. 4.2 YarıĢma Kuralları TOBB KGK GPY; Girişimci İş Fikri ile Kendi İşini Kurma konusunda düzenlenecektir. Finale kalan yarışmacılar jüri ve izleyiciler önünde sahneye çıkarak önceden belirlenen formatta iş fikirlerini sunacaklardır Final sunumlarına kalacak adayların belirleneceği ön elemeler jüri tarafından kâğıt üzerinde istişare edilerek oy çokluğuyla kararlaştırılacaktır Ön Eleme sonucu finale kalanların isimleri noter huzurunda belirlenecektir. Eleme yarışmasında belirlenen kriterlere göre 100 üzerinden en yüksek puanı alan 5 ekip finale kalır. Eşitlik halinde yaş ortalaması düşük olan ekip finale kalmaya hak kazanacaktır. Bu durumda dahi eşitlik bozulmaz ise noter tarafından kura çekilecektir Ön Eleme sonunda finale kalan ekipler noter tarafından üniversitelerin ilgili dekanlıkları vasıtasıyla okullara bildirilir Finalde sunumlar dev ekrana yansıtılır ve ilgili ekibin sözcüsü iş fikrini anlatır. İş fikriyle ilgili olarak izleyicilerden ya da jüriden gelebilecek her bir soruya ekip üyeleri 1 dakikalık süre içerisinde cevap vermelidir.

5 4.2.6 Final sonunda eşitlik halinde ödül, kazanan ekipler arasında eşit paylaştırılır Düzenleme kurulu (TOBB Gaziantep KGK GPY Komisyonu), yarışma süresi içerisinde herhangi bir şekilde kuralların ihlal edilmesi halinde ekiplerin yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına karar verme konusunda tam yetkilidir Yarışmacı ekipler iş fikri sunumlarını belirlenen süreler zarfında gerçekleştirmek zorundadır. Belirlenen süre dışında yapılan sunumlar ya da cevaplanan sorular geçersiz sayılır. Cevaplar, her ekip içerisinde önceden seçilen ekip sözcüsü tarafından duyurulur Yarışma süresince yarışmacı ekiplerin yanında başka katılımcıların veya izleyicilerin bulunması yasaktır Yarışmacıların yarış süresince cep telefonu, kaynak kitap, hesap makinesi, sözlük kullanmaları yasaktır. Bunları kullandığı belirlenen yarışmacı ekip yarış dışı bırakılır. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerle de bilgi alış verişinde bulunamazlar Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde TOBB KGK Yarışma Komisyonu yetkilidir. Düzenleme Komisyonu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir. 4.3 Değerlendirme Yarışmanın değerlendirilmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte, ekiplerin sunumları ve ardından sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplar sonucu jüri tarafından yapılan değerlendirme temeldir. 5. ÖDÜLLER YarıĢmada; Birinci Olan Ekibe: 7500 TL + Viyana da Tatil Ġkinci Olan Ekibe: 5000 TL + 3 aylık ücretli staj Üçüncü Olan Ekibe: 2500 TL +3 aylık ücretli staj 6. FĠNAL YARIġMA PROGRAMI Saygı Duruşu İstiklal Marşı TOBB Gaziantep KGK GPY Komisyonu Başkanı nın Açılış Konuşması Yarışmacı Okulların Tanıtımı Yarışma Kurallarının Okunması Yarışma ( Sunumların yapılması) 1.2. ve 3. olan ekiplerin ilan edilmesi Ödül Töreni Kapanış

6 7. BĠLGĠ - ĠLETĠġĠM Adres :İstasyon Caddesi No:43 Şehitkamil / GAZİANTEP Tel : Faks : e-posta :

7 YARIġMA ġartnamesġ TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI TOBB KGK Yarışma Komisyonunca alınmış kararlara ve yarışma tüzüğü Kural ve İlkeleri esas alınarak yürütülecektir. Yarışmaya başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla beş öğrenci tarafından hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar. Gruptaki öğrenciler farklı üniversitelerden olamazlar. Yarışmaya katılacak projeler, yarışma rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmüş ve sunulmuş olmalıdır. Yarışmaya başvurular tüzükte belirtilen tarihler arasında ve belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak adresinden online olarak yapılır. Online başvuru yapıldıktan sonra, yarışmacılar tarafından imzalanmış başvuru formu ile eklerinin ıslak imzalı asıl kopyalarının TOBB KGK ya elden teslim edilmiş olması gerekmektedir.başvuru belgeleri ilanda belirtilen tarihe kadar TOBB KGK ya ulaşmayan başvurular yarışma dışında bırakılır. Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayanve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Eksik veya yanlış bilgi içerdiği belirlenen başvurular ile başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra proje sahibi öğrenciler/ekipler tarafından onayı kaldırılmış olan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir. Yarışma sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajerizm),uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiğitespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi öğrenciler etik inceleme başlatılabilir. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, bu yarışmadan önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir.; ödül kazandıysa TOBB KGK tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşması halinde aldığı ödülü ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje ve fikir üzerinde hak iddia etmesi halinde sorumluluk yarışmacılara ait olacaktır. İlk 5 dereceye giren ve sergilenen projeler TOBB KGK Yarışma Sekretaryası arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar TOBB KGK nın söz konusu projeleri sergileme ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. TOBB KGK yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında proje sahibi adına sergilemek haklarına süresiz olarak sahip olacaktır.

8 Yarışmaya katılan projelerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi adresinden elde edilebilir. Yarışmaya katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar TOBB KGK yı bağlamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir. TOBB KGK yarışmaya katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje ekibi proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder. Yarışmaya katılan projeler, TOBB KGK tarafından başvuru belgeleri esas alınarak Ön Eleme Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Ön Eleme Değerlendirmesi sonucunda Finale sergilenmeye hak kazanan projeler belirlenecektir. Ön Eleme Değerlendirmesi neticesinde projeler TOBB KGK tarafından duyurulacak yer ve zamanda düzenlenecek Ödül Töreninde proje ekipleri tarafından sergilenecektir. Finale kalan ve ödül törenine katılacak öğrencilerin konaklama ve ulaşım giderleri TOBB KGK tarafından karşılanacaktır. Finale katılmaya hak kazanan proje ekiplerine yönelik duyurular online başvuru esnasında beyan edilen E-posta adreslerine yapılacak, ayrıca, değerlendirme sonuçları 24 Mayıs 2013 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir. Bu duyurulara rağmen ödül törenine katılamayan yarışmacılar yarışmadan çekilmiş ve tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak ödül töreninde Birincilik ödülünü almaya hak kazanılması halinde ödül kapsamında yer alan Viyana Tatili için vize ve pasaport işlemleri için gerekli her türlü işlemler yarışmacı tarafından yapılacak olup, vize ve pasaport işlemleri vesair işlemler için gerekli her türlü masraflar yine yarışmacı tarafından karşılanacaktır. Proje Sergisi, final için gerekli bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanım, proje ekipleri tarafından sağlanmalıdır. Talep edilmesi ve uygun bulunması halinde yarışma ekiplerine TOBB KGK tarafından gerekli yardım ve destek sağlanacaktır. 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak Ödül Töreninde projelerinin sergilenmesinin amacı yarışmaya katılan öğrencilerin/ekiplerin projelerini sergiyi gezenlere ve projelerini değerlendirecek jüri üyelerine anlatmalarını sağlamaktır. Proje çalışması ile ilgili yazılım ve bilgisayar uygulamalarının sergi sırasında bilgisayarlarda çalışır halde olması yarışmacılara avantaj sağlayabilecektir. Sergi sırasında projeksiyon, poster, video, fotoğraf, şekil, grafik, demonstrasyon, model, prototip vb. diğer sunum malzemelerinin kullanımı serbesttir. Yarışmaya katılan projelerin sergilenmesi sırasında yapılacak Final Aşama

9 Değerlendirmesinde proje sergisinde sergilenen projeler ve Ön Eleme Değerlendirmesinde yarışma jürisi, yarışma komisyonu tarafından Yenilikçilik ve Teknoloji içeriği, Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği, Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği, Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği / Kullanılabilirliği kriterleri ve tüzükte belirtilen hususlar esas alınarak değerlendirilecektir. Proje sergisine katılan proje sahipleri jüri huzurunda en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Finale kalan projeler için müracaat tarihinden sonra elde edilen kazanım ve çıktıların eklenebilmesi amacıyla online başvuru sistemi üzerinden gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla 3 günlük revizyon süresi tanınacaktır. Bu aşamada; proje başlığı ve proje amacında değişiklik yapılamayacak olup yapılacak değişiklikler sadece proje faaliyetlerinde ve proje çıktılarında gerçekleşen ilerlemeleri kapsayabilecektir. Ödül almaya hak kazanan projeler Ödül Töreninde açıklanacaktır. Finale kalan projeler TOBB KGK tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından seçilecektir. Final Büyük Ödüllerini almaya hak kazanan projeler ise ödül töreninin yapıldığı gün finale kalmaya hak kazanan projeler içinden yine TOBB KGK yarışma jürisi seçilecektir. TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI yarışma jürisi TOBB KGK tarafından internet adresinden duyurulacaktır. Proje sergisinin devamında yapılacak törende ödül almaya hak kazanan proje ekiplerine ödülleri verilecektir. TOBB GAZĠANTEP KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ÜNĠVERSĠTELER ARASI GĠRĠġĠMCĠLĠK PROJE YARIġMASI Yarışması Komisyonunun ve yarışma jürisinin kararları kesindir.

10

11 YARIġMACI EKĠP BAġVURU FORMU Okul Adı: Ekip Adı: ĠĢ Fikrinin Kısa Adı: E-posta: Telefon: ASĠL YarıĢmacılar Adı Soyadı Fakülte / Bölüm /Sınıf YEDEK YarıĢmacılar 1 2 Adı Soyadı Fakülte / Bölüm /Sınıf... tarihinde düzenlenecek olan TOBB KGK GPY Şartnamesini ve Tüzüğünü okuduk. Şartname ve tüzükte belirtilen tüm şartları kabul ederek yarışmaya kendi isteğimizle katılıyoruz. Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ

TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Proje

Detaylı

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ Referans No: ANATEKDER-PFY-2014-01 Giriş: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği teknik elemanların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

Detaylı

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR

İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB, geleceğe yatırım yapmak ve ülkemizdeki yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralamak amacıyla, Türkiye'nin en kapsamlı Halı

Detaylı

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012, 2013 ve 2014

Detaylı

2. Proje Pazarı Katılımcıları: Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans

2. Proje Pazarı Katılımcıları: Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelindedüzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012 ve 2013 yılları AR-GE

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK 10. İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 2015 İTHİB, 2005 yılından bu yana, üretiminin ve dışsatımının en önemli bölümünü oluşturan Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi,

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO:

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 2015 DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI AMAÇ? İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk deri sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını

Detaylı

Lüks nedir? Lüks, benim için, gerçekten istediğim şeyi yapabilmektir. Thomas Hayne

Lüks nedir? Lüks, benim için, gerçekten istediğim şeyi yapabilmektir. Thomas Hayne DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ Organizasyon Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen yarışma Tekstil / Moda Tasarım ile Deri Mühendisliği Bölümlerinde

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GEMİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ayak uyduran, çevre dostu, taşımacılık ve ulaşım alanında fonksiyonel özelliklere sahip gemilerin

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR

İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB, geleceğe yatırım yapmak ve ülkemizdeki yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralamak amacıyla, Türkiye'nin en kapsamlı Halı

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı