Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri"

Transkript

1 Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 20 (2014) Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri Levent ARIN a, Muhammet ARICI b, Serdar POLAT a, Ertan ATEŞ c a Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 59030, Tekirdağ, TÜRKİYE b Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 34220, Esenler-İstanbul, TÜRKİYE c Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 59030, Tekirdağ, TÜRKİYE ESER BİLGİSİ Araştırma Makalesi Sorumlu Yazar: Levent ARIN, E-posta: Tel: +90 (282) Geliş Tarihi: 26 Eylül 2013, Düzeltmelerin Gelişi: 27 Aralık 2013, Kabul: 07 Şubat 2014 ÖZET Cruciferae ve Fabaceae familyasına ait bazı türlerin tohumları (Brokoli, Brüksel lahanası, Soya ve İran üçgülü) filiz tüketimi amacıyla ışık, 12 saat ışık + 12 saat karanlık ve tamamen karanlık koşullarda ayrı ayrı ya da karışımlar halinde bitki büyüme kabininde 20 ± 1 ºC de 5 gün süreyle çimlendirilmiştir. nda çimlendirilen tüm filizlerin protein, şeker ve C vitamini içeriği, karanlıkta yetiştirilenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Protein içeriği 2.21 g 100 g -1 (Brüksel lahanası) ile 8.49 g 100 g -1 (soya) arasında değişmiştir. Filizlerin tohumlara göre daha yüksek şeker içerdiği ve filizlerin C vitamini kapsamının tohumlarla karşılaştırıldığında yaklaşık 3 ile 9 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kalsiyum, fosfor ve potasyum seviyeleri bakımından tohumlar ve filizler arasında farklılık görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Brokoli; Brüksel lahanası; Soya; İran üçgülü; Tohum filizi; Çimlendirme koşulları Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value ARTICAL INFO Research Article Corresponding Author: Levent ARIN, Tel: +90 (282) Received: 26 September 2013, Received in Revised Form: 27 December 2013, Accepted: 7 February 2014 ABSTRACT The seeds of some species in Cruciferae and Fabaceae (Broccoli, Brussels sprout, soybean, Persian clover) were germinated for sprout consumption either alone or as mixtures under the full day light, 12 hours light + 12 hours darkness and fully darkness conditions in growth chamber at 20 ± 1 ºC for 5 days. Protein, sugar and vitamin C contents in all sprouts germinated under light conditions were higher than that of grown under dark conditions. Protein content was between 2.21 g 100 g -1 (Brussels sprouts) and 8.49 g 100 g -1 (soybean). The sprouts contained higher amount of sugar than seeds. Vitamin C content of sprouts were approximately three to nine fold higher than their seeds. No significant differences were found between sprouts and their seeds for calcium, phosphorus and potassium contents. Keywords: Broccoli; Brussels sprout; Soybean; Persian clover; Seed sprout; Germination conditions Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al 1. Giriş Gıda olarak tohum filizi kullanımı, Uzak Doğu orijinlidir ve son yıllarda minimum seviyede işlenmiş, katkısız, doğal, besleyici ve sağlıklı gıdalara yönelim nedeniyle batı dünyasında da yaygınlaşmıştır (Plaza et al 2003; Weiss & Hammes 2005). Örneğin, Amerikalıların % 10 u düzenli olarak tohum filizi tüketmektedir. ABD de üretilen tohum filizi yaklaşık tona ve 250 milyon dolarlık bir pazar değerine ulaşmaktadır (Kurtzweil 1999). Kore de ise temel gıdalar arasında yer alan soya filizinin yıllık üretimi yaklaşık ton ve pazar payı milyon dolar arasındadır (No et al 2003; Kim et al 2006). Genel olarak, su kapsamı düşük ve besin içeriği yüksek olan tohumların çimlendirilmesi ile protein, vitamin ve diğer besin elementlerinin biyolojik yarayışlılığı yükselmekte, toksin ve enzim inhibitörlerinin etkinliği azalıp sindirilebilirliği artmaktadır. Tohumlar, serbest radikallerin olumsuz etkilerini azaltan antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca, zararlı kolesterolü azaltıcı ve diyabetiklerin yaşam kalitesinin iyileştirici, ileri yaşlarda bir göz kusuru olan makular dejenerasyonu geciktirici ve başta kanser olmak üzere birçok hastalığı önleyici etkilere sahip oldukları belirtilmektedir (Zielinski et al 2005; PHY 2014). Tohum filizi üretiminde genellikle buğdaygil (Gramineae) ve baklagil (Fabaceae) tohumları kullanılmaktadır. Baklagiller içerisinde en çok üretilen ve bilineni, fenolik bileşiklerce zengin olan soya filizidir (Kim et al 2006). Soya, yüksek kalitede protein ve amino asit içeriği nedeniyle de birçok araştırmaya konu olmuştur. Doğu ülkelerinde akciğer, kolon, prostat kanseri, oesteoporosis ve kalp-damar hastalıklarının ender görülmesinin yoğun soya ve soya ürünleri tüketimi ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir (Plaza et al 2003). Son yıllarda fonksiyonel gıda arayışına paralel olarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki olumlu etkileri nedeniyle lahanagil (Cruciferae) familyası türlerine de artan bir ilgi görülmektedir. Bu türlerin tüketilmesiyle, DNA zararlanmasının azalabileceği, deoksidatif enzim seviyesinin artabileceği ve içerdikleri methylsulphinylalkyl glucosionalat tan oluşan isothiocyanatın kanser riskinin azaltılmasında önemli olabileceği öne sürülmektedir (Faulkner et al 1998). Ayrıca, üç günlük brokoli filizinin normal sebzeye göre çok fazla sulforaphane içerdiği ve az miktarda filiz tüketiminin çok fazla sebze tüketilmesine karşılık gelecek şekilde kansere karşı etkili olabileceği (Fahey et al 1997), çimlenen brokoli tohumunun antikanser enzim üretimini stimüle ettiği (Fahey 2005), filizlerin sulforaphana dönüşebilen glucoraphanini yüksek düzeyde içerdiği (Farnham 2005) ifade edilmektedir. Tek türden elde edilen filizlerin besin değeri, biyoaktif bileşenler ve mineral madde kapsamına, tohumların ıslatılma ve çimlendirme süresine, ortam sıcaklığı ve nemine, kullanılan tohum ve çeşide, muhafaza ve depolama koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir (Krug 1991; Plaza et al 2003; Kim et al 2006; Billings 2014). Ülkemizde tohum filizine ancak büyük tüketim merkezlerindeki bazı marketlerde ve sınırlı sayıda türde rastlanılmaktadır. Toplumumuz için oldukça yeni sayılabilecek tohum filizi konusunda yapılan bilimsel araştırmalar ve veri kaynakları yok denecek kadar azdır (Arın 1997; Orhun & Arın 2008). Bu çalışma, lahanagil ve baklagil familyalarına ait bazı türlerin (brokoli, Brüksel lahanası, soya ve İran üçgülü) tohumlarının ayrı ayrı ve karışımlar halinde farklı ışık koşulları altında çimlendirilmesinin tohum filizinin protein, şeker, C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içeriği üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca ülkemizde konuyla ilgili ileride yürütülecek çalışmalar için ön bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Bitkisel materyal Çalışma, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü nde yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak tohum filizinin üretiminde yaygın olarak kullanılan türler seçilmiştir; brokolinin (Brassica oleracea L. var. italica) Jade F 1 çeşidi, Brüksel lahanasının (Brassica oleracea L. var. gemmifera) Nautic F 1 çeşidi, aynı Fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü tarafından saf hat Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

3 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al seleksiyonu ile geliştirilen soyanın (Glycine max. L.) YM hattı ve İran üçgülünün (Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss.) S üçgül hattı kullanılmıştır. Brokoli, soya ve İran üçgülünde o yılın herhangi bir koruyucu kimyasal ya da pestisit ile muamele edilmemiş tohumları kullanılmıştır. Bu nitelikte tohum bulmanın güç olduğu Brüksel lahanasında ise organik tohumlar kullanılmıştır. Tohumlar tek veya karışım halinde çimlendirilmiştir. Tohum ve tohum karışım oranları ve uygulama kodları çizelge 1 de verilmiştir. Ağırlık bazında her bir tohum ve tohum karışımından 8 g kullanılmıştır Tohumların hazırlanması ve çimlendirme Deneme başlangıcında tohum örneklerinin çimlenme oranları, protein, toplam şeker, C vitamini, kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve potasyum (K) içerikleri belirlenmiştir (Çizelge 2). Uygulama öncesinde tohumlar önce suda yıkanarak yabancı materyallerden arındırılmış, ppm lik Ca(OCl) 2 çözeltisinde 5 dakika tutularak yüzey sterilizasyonu yapılmış (Söylemez et al 2001; Weiss & Hammes 2005), yıkanmış ve 5 saat süreyle ıslatmaya bırakılmıştır. Tohumlar, 17 x 12 x 6 cm boyutlarındaki hijyenik gıda kapları ve kaplara uygun sökülebilir nitelikte tel ızgaralar üzerine serilerek bitki büyüme kabinine alınmıştır. Çimlendirmeye alınan tohumlara üç farklı ışıklanma süresi uygulanmıştır; (1) 24 saat aydınlık (ışık), (2) 12 saat aydınlık + 12 saat karanlık (ışık+karanlık) ve (3) tamamen karanlık. Bitki büyüme kabininde ışık yoğunluğu lüks, ortam sıcaklığı 20 ± 1 ºC ve oransal nem % 60 ± 5 koşulları sağlanmıştır. Tohumlar beş gün süreyle çimlendirilmiştir. Bu süre içinde tohumların suları günde iki kez drene edilmiş, tohumlar akan su altında yıkanmış ve yeniden bitki büyüme kabinine alınmıştır. Çizelge 1- Uygulama kodları, tohumları çimlendirilen türler ve karışım oranları Table 1- Name of species, mixing ratios and treatment codes Uygulama Karışım Tür / Karışım numarası oranı I Brokoli II Brüksel lahanası III Soya IV İran üçgülü V Brokoli+Brüksel lahanası 1:1 VI Soya+İran üçgülü 1:1 VII (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 1:1 VIII (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 3:1 IX (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 1:3 Çizelge 2- Brokoli, Brüksel lahanası, soya ve İran üçgülü tohumlarının protein, toplam şeker, C vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum içerikleri ve çimlenme oranı Table 2- Germination percentages and protein, total sugar, vitamin C, calcium, phosphorus and potassium contents of broccoli, Brussels sprouts, Persian clover and Soybean seeds Ürün Çimlenme oranı (%) Protein (g 100 g -1 ) Şeker (g 100 g -1 ) C vitamini (mg 100 g -1 ) Kalsiyum (mg 100 g -1 ) Fosfor (mg 100 g -1 ) Potasyum (mg 100 g -1 ) Brokoli B. lahanası Soya İran üçgülü Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

4 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al 2.3. Kimyasal analizler Çimlendirme sonrasında, tohum filizleri havlu kağıt üzerinde yaklaşık iki saat süreyle bekletilmiş ve fazla suyun uzaklaşması sağlanmıştır. Cam petri kapları içine alınan filizler 55 ºC lik etüvde ağırlıkları sabit kalıncaya kadar kurutulmuş, öğütülerek ağızları kilitli hava geçirmez plastik poşetlere alınmış ve analiz yapılıncaya kadar buzdolabında 5 ± 1 ºC de muhafaza edilmiştir. Tohum filizi örneklerinde mikro Kjeldahl yöntemiyle protein (g 100 g -1 ), TOKB (1988) e göre toplam şeker (g 100 g -1 ), Pearson (1970) a göre C vitamini (mg 100 g -1 ) ve spektrofotometrik olarak kalsiyum, fosfor ve potasyum miktarları (mg 100 g -1 ) belirlenmiştir (AOAC 1999). Deneme, faktöriyel düzende tesadüf parselleri deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüş, veriler TARİST (Açıkgöz et al 1994) paket programı ile variyans analizine (ANOVA) tabii tutulmuş ve LSD testi gerçekleştirilmiştir. 3. Bulgular ve Tartışma 3.1. Protein Tohum filizlerindeki protein içeriği açısından uygulamaların ana etkileri ile interaksiyon önemli bulunmuştur ve ışıklanma süresinin değişimi ile farklı türlerin tohum filizlerinin protein içeriği değişim göstermiştir (P<0.01). Işık süresinin azalmasına paralel olarak protein içeriğinin azaldığı belirlenmiştir. En yüksek protein miktarı ışık koşullarında yetiştirilen filizlerde (5.02 g 100 g -1 ), en düşük değer ise tamamen karanlıkta yetiştirilen filizlerde (4.31 g 100 g -1 ) tespit edilmiştir (Çizelge 3). Öte yandan, çimlendirme öncesi tohumların sahip oldukları protein içeriklerine paralel olarak (Çizelge 2), en yüksek protein kapsamı soya filizlerinde (8.49 g 100 g -1 ) belirlenmiş ve bunu üçgül-soya karışımı (1:1) izlemiştir. İnteraksiyon açısından değerlendirildiğinde, en yüksek protein kapsamı bütün ışıklanma koşullarında (ışık, ışık+karanlık, karanlık) en yüksek değer veren soya filizlerinden elde edilmiştir (sırasıyla 8.99, 8.46 ve 8.02 g 100 g -1 ). En düşük protein kapsamı ise 1.99 g 100 g -1 ile karanlıkta çimlendirilen Brüksel lahanası filizlerinde tespit edilmiştir. Genel olarak, bütün türlerin tohum ve karışımlarda ışıktan karanlığa doğru gidildikçe düzenli azalış görülmüştür. Bu sonuç, filizlerdeki protein metabolizmasının ışık koşullarda daha hızlı çalışması ile ilişkilidir. Ayrıca tohumların başlangıçta sahip oldukları protein içeriklerini çimlendirme sonrası da yaklaşık olarak korudukları gözlenmiştir. Örneğin, soyada çimlendirme öncesi ve sonrasında protein içeriği sırasıyla 9.51 g 100 g -1 ve 8.49 g 100 g -1 olmuştur. Baklagil türlerinin lahanagil türlerine göre daha yüksek protein içerdiğiyle ilgili bilinen genel durum tohumların çimlendirilmesi sonrası da ortaya çıkmış ve tohum karışımlarında da görülmüştür. Bu çalışmada, ışık koşulları ve türlere göre değişmekle birlikte 8.99 g 100 g -1 (soya-ışık) ile 1.99 g 100 g -1 (Brüksel lahanası-karanlık) arasında protein miktarı tespit edilmiştir. Sonuçlar, turpta 1.4 g ve soyada Çizelge 3- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin protein içeriği üzerine etkileri (g 100 g -1 ) Table 3- Effect of light and seed mixture on protein content (g 100 g -1 ) of sprouts Protein miktarı (g 100 g -1 ) Işık 2.56 q 2.39 s 8.99 a 5.70 ı 2.53 qr 7.58 p 5.40 j 3.78 n 6.28 g 5.02 a Işık+Karanlık 2.39 s 2.25 t 8.46 b 5.19 k 2.44 rs 6.80 e 5.06 l 3.48 o 5.86 h 4.66 b Karanlık 2.21 t 1.99 u 8.02 c 4.80 m 2.07 u 6.41 f 4.69 m 3.23 p 5.39 j 4.31 c Ortalama 2.38 g 2.21 h 8.49 a 5.23 d 2.35 g 6.93 b 5.05 e 3.50 f 5.84 c = 0.087; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.050; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

5 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al 9.0 g protein olduğunu bildiren No et al (2003) ile turp, kolza ve hardal gibi lahanagil türlerinin tohumlarında g ve filizlerinde g arasında protein bulunduğunu, ayrıca tohuma göre filizlerde bazen az, bazen çok ama genel olarak birbirine yakın değerde protein olduğunu ifade eden Zielinski et al (2005) ın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Farklı ışıklanma sürelerine bağlı olarak soya filizlerinde belirlediğimiz protein miktarı ( g 100 g -1 ), soya filizinde g protein bulunduğunu belirten Krug (1991) a ve aynı türde protein miktarının 5.8 g olduğunu bildiren Liebster (1991) a göre daha yüksektir. Bu farklılığın çeşit, tohumun iriliği, ağırlığı ve kimyasal kompozisyonu, ıslatma süresi, sıcaklık vb. (No et al 2003; Plaza et al 2003) faktörlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Toplam şeker Toplam şeker içeriği bakımından uygulamaların ana etkileri ve interaksiyon önemli çıkmıştır (P<0.01). Protein içeriğine benzer şekilde, en yüksek şeker miktarı ışık koşullarında (2.43 g 100 g -1 ) tespit edilmiş ve ışık azaldıkça şeker miktarı da azalmıştır (Çizelge 4). Türler açısından, çimlendirme öncesi en yüksek şeker (3.01 g 100 g -1 ) içeriğine sahip Brüksel lahanası tohumları (Çizelge 2) çimlendirme sonrasında da ortalama 3.62 g 100 g -1 ile en büyük değeri vermiştir. Işık ve türler birlikte değerlendirildiğinde, en yüksek şeker içeriği (3.88 g 100 g -1 ) ışık koşullarında çimlendirilen Brüksel lahanasında bulunmuş ve bunu sırasıyla yine karanlık ve ışık+karanlık koşullarında çimlenen filizleri izlemiştir. En düşük şeker seviyesi ise İran üçgülünün ışık + karanlık ve karanlık uygulamalarından elde edilmiştir. Işık koşullarda çimlendirilen tohumların, yarı ışık ve karanlık koşullarda çimlendirilenlere göre daha yüksek şeker içeriğine sahip olmasının filizlerin fotosentez yapması, böylece karbonhidrat birikiminin ve sekonder metabolit oluşumunun hızlı gerçekleşmesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Kim et al 2006). Bütün türlerin filizlerinde, tohumların başlangıç şeker içeriklerine göre az da olsa artış belirlenmiştir. Öte yandan tohumların şeker içeriklerindeki sıralama, filizlerine de yansımıştır. Örneğin tohumunda 3.01 g ile en yüksek şekere sahip Brüksel lahanası, çimlendirme sonrası 3.62 g ile en büyük değeri vermiştir. Zielinski et al (2005) da lahanagillerden fındık turpu, iri turp, kolza ve hardalda karbonhidratlar bakımından çimlendirme ile tohuma göre sırasıyla % 35, 27, 38 ve 4 lük artışlar belirlediğini bildirmektedir C vitamini Çizelge 5 ten de görüleceği gibi C vitamini içeriği üzerine tür ve ışıklanma süresi uygulamalarının ana etkileri ve interaksiyon önemli bulunmuştur (P<0.01). Işıkta çimlendirilen tohum filizleri, karanlıkta çimlendirilenlere göre daha yüksek C vitaminine sahip olmuştur. C vitamini kapsamı bakımından en yüksek değer ortalama mg 100 g -1 ile brokoli filizlerinden elde edilmiş, bunu yine brokolinin yer aldığı lahanagiller karışımı izlemiş (64.01 mg 100 g -1 ) ve en düşük C vitamini miktarı İran üçgülünde (10.45 mg 100 g -1 ) saptanmıştır. Tür ve karışımları ile ışık uygulamaları arasındaki Çizelge 4- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin toplam şeker içeriği üzerine etkileri (g 100 g -1 ) Table 4- Effect of light and seed mixture on total sugar content (g 100 g -1 ) of sprouts Toplam şeker (g 100 g -1 ) Işık 2.15 h 3.88 a 2.59 e 1.21 d 2.99 c 1.82 m 2.35 g 2.73 d 2.17 h 2.43 a Işık+Karanlık 1.95 kl 3.43 b 2.48 f 1.09 p 2.67 de 1.69 n 2.07 ıj 2.60 e 2.02 jk 2.23 b Karanlık 1.87 lm 3.52 b 2.42 fg 1.00 p 2.67 de 1.62 n 1.88 lm 2.41 fg 1.98 jk 2.15 c Ortalama 1.99 f 3.62 a 2.50 d 1.10 h 2.78 b 1.71 g 2.10 e 2.58 c 2.06 e = 0.065; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.037; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

6 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al etkileşime bakıldığında, en fazla C vitamini ışık koşullarında çimlendirilen brokolide elde edilmiş (78.77 mg 100 g -1 ), bunu sırasıyla brokolinin ışık+karanlık uygulaması (74.73 mg 100 g -1 ), brokoli ve Brüksel lahanası karışımının ışık (69.30 mg 100 g -1 ) ve ışık + karanlık (64.33 mg 100 g -1 ) uygulamaları izlemiştir. En düşük C vitamini miktarı ise 9.84 mg 100 g -1 ile karanlık koşullarda çimlendirilen İran üçgülünde tespit edilmiştir. Tohum filizinin C vitamini içeriği, ürünün besin ve satış değerini etkileyen ana faktörlerden biridir (Lee et al 2005). Aydınlık ortamda çimlendirilen tohumlarda askorbik asit biyosentezi oldukça yüksek seviyede gerçekleşmektedir (Plaza et al 2003). Çalışmamızda buna paralel olarak, ışık koşullarında çimlenmiş tohum filizlerinde ışık+karanlık ve karanlık uygulamalarına göre daha yüksek C vitamini tespit edilmiş (Çizelge 5) ve ışıkta çimlendirme karanlıkta çimlendirmeye göre ortalama % lik artış sağlamıştır. Xu et al (2005) benzer şekilde soyada farklı 6 ışık kalitesi ile kontrol (karanlık) arasında C vitamini içeriği bakımından % 77 ye varan farklılıklarının olduğunu bildirmektedir. Soya filizlerinde C vitamini 4.76 ile mg arasında değişim göstermektedir (No et al 2003). Çalışmamızda, filizlerde C vitamini içeriği açısından tohuma göre % (Brüksel lahanası) ile % (İran üçgülü) arasında artışlar meydana gelmiştir. Benzer şekilde Krug (1991), çimlendirme ile C vitamini içeriğinin 3-35 kat artabileceğini ifade etmektedir. Plaza et al (2003) de C vitamini miktarının çimlendirilen buğdayda 1.5, soyada 3, yoncada 10 kat arttığını tespit etmiştir. Çalışmamızda türler içinde brokoli en yüksek C vitaminini (72.26 mg 100 g -1 ) vermiş, bunu lahanagil karışımı (64.01 mg 100 g -1 ) ile Brüksel lahanası (57.71 mg 100 g -1 ) takip etmiştir (Çizelge 5). Yine çalışmamızda, çimlendirme beş gün süreyle devam etmiştir. Oysa, Orhun & Arın (2008) turpta çimlendirme ortamı ve süresine bağlı olarak 62.1 ile mg arası C vitamini olduğunu ve çimlendirme süresinin 2 günden 5 güne çıkarılması ile C vitamininde azalış meydana geldiğine dikkat çekmiştir. Sonuçlarımız, insan sağlığı açısından, özellikle lahanagillerin filizlerinin ve onların karışımlarının, farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre mg olarak önerilen günlük C vitamini gereksinimini (IOM 2008; ANVY 2008), 100 g yenmesi halinde tek başına karşılayabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir Kalsiyum Tohum filizlerinin Ca içeriği üzerine, uygulamaların ana etkileri ve interaksiyonun önemli olduğu saptanmıştır (P<0.01). Işıklanma süresi bakımından, ışık ve ışık+karanlık uygulamaları arasındaki farklılık önemli çıkmış ancak farklılık çok küçük olmuştur (Çizelge 6). Türler açısından incelendiğinde genel olarak baklagil filizlerinin lahanagil filizlerine göre daha fazla Ca içerdiği görülmüştür. Bu açıdan soya fasulyesi filizleri mg 100 g -1 ile en yüksek Ca içeriğine sahip iken Brüksel lahanası mg 100 g -1 ile en düşük değeri vermiştir. Öte yandan, uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde en yüksek Ca içeriği ( mg 100 g -1 ) ışıkta çimlendirilen soya fasulyesi filizlerinde elde edilmiş, Brüksel lahanası ise tüm Çizelge 5- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin C vitamini içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 5- Effect of light and seed mixture on vitamin C content (mg 100 g -1 ) of sprouts C vitamini (mg 100 g -1 ) Işık a d m np c mn h ef j a Işık+Karanlık b e mo p d np h fg k b Karanlık d g np 9.84 p e op ı g l c Ortalama a c g h b g e d f = 1.573; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.908; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

7 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al ışıklanma koşullarında en düşük Ca içermiştir. Plaza et al (2003) tohumların çimlendirilmesi ile Ca içeriğinde kuru ağırlık bazında 3 kat artış olduğunu, Zielinski et al (2005) de kolza, turp, hardal gibi lahanagillerde tohuma göre Ca miktarının % 12 oranında arttığını belirtmiştir. Oysa bu çalışmada, farklı ışık koşulları filizlerin Ca içeriğinde belirleyici olmamış ve çimlendirme sonrasında tohumların çimlendirme öncesindeki Ca içeriğine paralel değerler elde edilmiştir (Çizelge 2, 6). Bu sonuçlar, diğer çalışmalarda da belirtildiği gibi tür, çeşit, çimlendirme ortamı, süresi, yıkama suyu gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir (Billings, 2014) Fosfor Türler ve karışımları arasında görülen farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.01, Çizelge 7). En yüksek P içeriğini mg 100 g -1 ile soya fasulyesi vermiş, bunu mg 100 g -1 ile brokoli izlemiştir. Bu sonuçlar, brokolide 66 mg P bulunduğunu ifade eden Lorenz ve Maynard (1988) ın ve soya filizinin 58 mg P içerdiğini bildiren Liebster (1991) ın sonuçlarına paralellik göstermektedir. Tohum filizlerinin P içerikleri de tohumların P içeriğine yakın olmuş, soya ve brokolinin P içerikleri diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur Potasyum Tohum filizlerinin K içeriği üzerine tohum karışımları ve ışıklanma süresi istatistikî önemde etkili olmuştur (Filiz için P<0.05, Işık için P<0.01, Çizelge 8). En yüksek K içeriği soya fasulyesinde ( mg 100 g -1 ) belirlenmiş ve bunu mg 100 g -1 ile brokoli izlemiştir. Benzer şekilde Lorenz ve Maynard (1988), brokolide 325 mg, Liebster (1991) ise soyada 418 mg K bulunduğunu ifade etmiştir. En düşük K içeriğini ise mg 100 g -1 ile İran üçgülü vermiştir. Karışımların ise, karışımı oluşturan her bir türün ayrı ayrı içerdiği K miktarı ile orantılı olarak K ihtiva Çizelge 6- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin kalsiyum içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 6- Effect of light and seed mixture on calcium content (mg 100 g -1 ) of sprouts Kalsiyum (mg 100 g -1 ) Işık l o a f n cd ı j ef a Işık+Karanlık lm o b g n d ı jk e b Karanlık m o ab ef n c h k ef ab Ortalama g ı a d h b e f c = 0.498; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.288; interaksiyon: LSD 0.01 = Çizelge 7- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin fosfor içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 7- Effect of light and seed mixture on phosphorus content (mg 100 g -1 ) of sprouts Fosfor (mg 100 g -1 ) Işık ns Işık+Karanlık ns Karanlık ns Ortalama b e a g c h f d g = 0.696; ns, önemli değil 236 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

8 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al Çizelge 8- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin potasyum içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 8- Effect of light and seed mixture on potassium content (mg 100 g -1 ) of sprouts Potasyum (mg 100 g -1 ) Işık a Işık+Karanlık b Karanlık c Ortalama b d a ı c h f e g Tohum filizi karışımları, LSD 0.05 = 0.722; ışık koşulları, LSD 0.01 = ettiği görülmüştür. Ayrıca, filizlerin K içeriği ile tohumlarının K içeriği yaklaşık aynı seviyede olmuştur (Çizelge 2). Örneğin, mg 100 g -1 ile tohumlar arasında en yüksek K miktarının görüldüğü soyanın, filizlerinin mg 100 g -1 değerini verdiği, tohumu en az K içeren İran üçgülünün (86.8 mg 100 g -1 ) de filizler arasında en düşük (87.12 mg 100 g -1 ) K değerini gösterdiği dikkati çekmektedir. 4. Sonuçlar Lahanagil ve baklagil familyalarındaki 4 tür ve tür karışımlarına ait tohumların tam gün ışıklanma koşullarında çimlendirilmesi, fotosenteze bağlı olarak, karanlığa göre filizlerin daha yüksek protein, şeker ve C vitamini içeriğine sahip olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte her ne kadar duyusal analizler yapılmamış olsa da ışık koşullarında üretilen filizlerde doku sertleşmesi gözlenmiştir. Tohumların çimlendirmesi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında genel olarak protein miktarı değişmemiş, şeker bir miktar, C vitamini ise önemli oranda artmış, Ca, P ve K içeriğinde ise tohuma göre farklılık görülmemiştir. Sonuçlar, tohumların özelliklerini karışımlara bağlı olmaksızın çimlendirme sonrası da korumaları nedeniyle, filizlerin ayrı ayrı üretilip tüketim aşamasında karıştırılabileceğini göstermektedir. Fonksiyonel gıda kapsamında lahanagiller ve özellikle de brokoli ile ilgili çalışmalara devam edilmesinde yarar vardır. Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup 107O266 nolu projenin bir bölümüdür. Katkılarından dolayı TÜBİTAK a teşekkür ederiz. Kaynaklar Açıkgöz N, Akbaş M E, Moghaddam A & Özcan K (1994). PC ler için veri tabanı esaslı türkçe istatistik paketi: TARİST, Türkiye I. Tarla Kongresi, Nisan, İzmir, s ANYV (2008). Recommended dietary allowance of vitamins and other nutrients. rda.htm (Access Date: 22 January 2014) AOAC (1999). Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC., pp Arın L (1997). Sebze olarak çimlendirilmiş tohum nedir? Hasad : Billings T E (2014). Sprouting: A Brief Overview. (Access Date: 03 January 2014) Fahey J W (2005). Role of glucoraphanin/sulfurophane from broccoli and broccoli sprouts in protection against cancer and other oxidative and degenerative diseases IFT Annual Meeting, July 15-20, New Orleans, Louisiana Fahey J W, Zhang Y & Talalay P (1997). Broccoli sprouts: An exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA 94: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

9 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al Farnham M W, Stephenson K K & Fahey J W (2005). Glucoraphanin level in broccoli seed is largely determined by genotype. HortScience 40(1): Faulkner K, Mithen R & Williamson G (1998). Selective increase of the potential anticarcinogen 4-methylsulphinylbutyl glucosinolate in broccoli. Carcinogenesis 19(4): IOM (2008). Dietary reference intakes. Object.File/Master/21/372/0.pdf (Access Date: 22 January 2008) Kim E H, Kim S H, Chung J I, Chi H Y, Kim J A & Chung I M (2006). Analysis of phenolic compounds and isoflovones in soybean seeds (Glycine max (L) Merill) and sprouts grown under different conditions. European Food Research and Technology 222: Krug H (1991). Gemüseproduktion, 2. Auflage. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg Kurtzweil P (1999). Questions keep sprouting about sprouts. FDA Consumer, January- February, pp Lee Y S, Kim Y H & Kim S B (2005). Changes in the respiration, growth, and vitamin C content of soybean sprouts in response to chitosan of different molecular weights. HortScience 40(5): Liebster G (1991). Warenkunde, Gemüse, Band 2. Morion Verlagproduktion GmbH, Düsseldorf Lorenz O A & Maynard D N (1988). Knott s Handbook for Vegetable Growers (Third Edition). Wiley- Interscience Publication, New York No H K, Lee K S, Kim I D, Park M J, Kim S D & Meyers S D (2003). Chitosan treatment affects yield, ascorbic acid content, and hardness of soybean sprouts. Journal of Food Science 68(2): Orhun G E & Arın L (2008). Determining the best sprouting conditions for germination of radish (Raphanus sativus) seeds consumed as vegetables. Journal of Food, Agriculture & Environment 6(1): Pearson D (1970). Analysis. Determination of L. Ascorbic Acid. International Federation of Fruit-Juice Producers, No: 17 PHY (2014). Phytochemicals. plants/broccoli.php (Access Date: 03 January 2014) Plaza L, Ancos B & Cano M P (2003). Nutritional and health-related compounds in sprouts and seeds of soybean (Glycine max), wheat (Triticum aestivum L.) and alfalfa (Medicago sativa) treated by a new drying method. European Food Research and Technology 216: Soylemez G, Brashears M M, Smith D A & Cuppett S L (2001). Microbial quality of alfalfa seeds and sprouts after a chlorine treatment and packaging modifications. Journal of Food Science 66(1): TOKB (1988). Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Metodları. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bursa Weiss A & Hammes W P (2005). Efficacy of heat treatment in the reduction of salmonellae and Escherichia coli O157: H - on alfalfa, mung bean and radish seeds used for sprout production. European Food Research and Technology 221: Xu M J, Dong J F & Zhu M Y (2005). Effects of germination conditions on ascorbic acid level and yield of soybean sprouts. Journal of the Science of Food and Agriculture 85(6): Zielinski H, Frias J, Piskula M K, Kozlowska H & Vidal- Valverde C (2005). Vitamin B 1 and B 2, dietary fiber and minerals content of Cruciferae sprouts. Journal of the Science of Food and Agriculture 221: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L. Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:1302*7050 NamıkKemalÜniversitesi TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(12Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2015

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Doç. Dr. Harun KESENKAŞ Prof. Dr. Necati AKBULUT Zir. Yük. Müh. Oktay YERLİKAYA Araş. Gör. Aslı AKPINAR Araş. Gör. Merve AÇU Ege Üniv. Ziraat Fak.

Detaylı

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Hasan Baydar 1 Olcay Arabacı 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L.

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L. ANADOLU, J. of AARI 20 (1) 2010, 91-110 MARA İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) TARIMINDA DEFOLİANT UYGULAMALARININ VERİM, LİF VE TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI* Yıldız SOKAT Ege

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 83-88, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı

Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro. Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri

Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro. Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (4): 585-594, 2011 RESEARCH ARTICLE Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro [1] [2] Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri Hatice KALKAN

Detaylı

The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses

The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses J. Turk. Phytopath., Vol. 39 No. 1-3, 45-66, 2010 ISSN 0378-8024 The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses Ismail Can

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME VE FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANSI Sariye UZUN KAYIŞ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi

Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya AKAT 1 Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN 1 Özlem AKAT 2 Bülent YAĞMUR 3 İbrahim YOKAŞ 1 1 Muğla Sıtkı

Detaylı