Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri"

Transkript

1 Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 20 (2014) Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme Değeri Levent ARIN a, Muhammet ARICI b, Serdar POLAT a, Ertan ATEŞ c a Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 59030, Tekirdağ, TÜRKİYE b Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 34220, Esenler-İstanbul, TÜRKİYE c Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 59030, Tekirdağ, TÜRKİYE ESER BİLGİSİ Araştırma Makalesi Sorumlu Yazar: Levent ARIN, E-posta: Tel: +90 (282) Geliş Tarihi: 26 Eylül 2013, Düzeltmelerin Gelişi: 27 Aralık 2013, Kabul: 07 Şubat 2014 ÖZET Cruciferae ve Fabaceae familyasına ait bazı türlerin tohumları (Brokoli, Brüksel lahanası, Soya ve İran üçgülü) filiz tüketimi amacıyla ışık, 12 saat ışık + 12 saat karanlık ve tamamen karanlık koşullarda ayrı ayrı ya da karışımlar halinde bitki büyüme kabininde 20 ± 1 ºC de 5 gün süreyle çimlendirilmiştir. nda çimlendirilen tüm filizlerin protein, şeker ve C vitamini içeriği, karanlıkta yetiştirilenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Protein içeriği 2.21 g 100 g -1 (Brüksel lahanası) ile 8.49 g 100 g -1 (soya) arasında değişmiştir. Filizlerin tohumlara göre daha yüksek şeker içerdiği ve filizlerin C vitamini kapsamının tohumlarla karşılaştırıldığında yaklaşık 3 ile 9 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kalsiyum, fosfor ve potasyum seviyeleri bakımından tohumlar ve filizler arasında farklılık görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Brokoli; Brüksel lahanası; Soya; İran üçgülü; Tohum filizi; Çimlendirme koşulları Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value ARTICAL INFO Research Article Corresponding Author: Levent ARIN, Tel: +90 (282) Received: 26 September 2013, Received in Revised Form: 27 December 2013, Accepted: 7 February 2014 ABSTRACT The seeds of some species in Cruciferae and Fabaceae (Broccoli, Brussels sprout, soybean, Persian clover) were germinated for sprout consumption either alone or as mixtures under the full day light, 12 hours light + 12 hours darkness and fully darkness conditions in growth chamber at 20 ± 1 ºC for 5 days. Protein, sugar and vitamin C contents in all sprouts germinated under light conditions were higher than that of grown under dark conditions. Protein content was between 2.21 g 100 g -1 (Brussels sprouts) and 8.49 g 100 g -1 (soybean). The sprouts contained higher amount of sugar than seeds. Vitamin C content of sprouts were approximately three to nine fold higher than their seeds. No significant differences were found between sprouts and their seeds for calcium, phosphorus and potassium contents. Keywords: Broccoli; Brussels sprout; Soybean; Persian clover; Seed sprout; Germination conditions Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al 1. Giriş Gıda olarak tohum filizi kullanımı, Uzak Doğu orijinlidir ve son yıllarda minimum seviyede işlenmiş, katkısız, doğal, besleyici ve sağlıklı gıdalara yönelim nedeniyle batı dünyasında da yaygınlaşmıştır (Plaza et al 2003; Weiss & Hammes 2005). Örneğin, Amerikalıların % 10 u düzenli olarak tohum filizi tüketmektedir. ABD de üretilen tohum filizi yaklaşık tona ve 250 milyon dolarlık bir pazar değerine ulaşmaktadır (Kurtzweil 1999). Kore de ise temel gıdalar arasında yer alan soya filizinin yıllık üretimi yaklaşık ton ve pazar payı milyon dolar arasındadır (No et al 2003; Kim et al 2006). Genel olarak, su kapsamı düşük ve besin içeriği yüksek olan tohumların çimlendirilmesi ile protein, vitamin ve diğer besin elementlerinin biyolojik yarayışlılığı yükselmekte, toksin ve enzim inhibitörlerinin etkinliği azalıp sindirilebilirliği artmaktadır. Tohumlar, serbest radikallerin olumsuz etkilerini azaltan antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca, zararlı kolesterolü azaltıcı ve diyabetiklerin yaşam kalitesinin iyileştirici, ileri yaşlarda bir göz kusuru olan makular dejenerasyonu geciktirici ve başta kanser olmak üzere birçok hastalığı önleyici etkilere sahip oldukları belirtilmektedir (Zielinski et al 2005; PHY 2014). Tohum filizi üretiminde genellikle buğdaygil (Gramineae) ve baklagil (Fabaceae) tohumları kullanılmaktadır. Baklagiller içerisinde en çok üretilen ve bilineni, fenolik bileşiklerce zengin olan soya filizidir (Kim et al 2006). Soya, yüksek kalitede protein ve amino asit içeriği nedeniyle de birçok araştırmaya konu olmuştur. Doğu ülkelerinde akciğer, kolon, prostat kanseri, oesteoporosis ve kalp-damar hastalıklarının ender görülmesinin yoğun soya ve soya ürünleri tüketimi ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir (Plaza et al 2003). Son yıllarda fonksiyonel gıda arayışına paralel olarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki olumlu etkileri nedeniyle lahanagil (Cruciferae) familyası türlerine de artan bir ilgi görülmektedir. Bu türlerin tüketilmesiyle, DNA zararlanmasının azalabileceği, deoksidatif enzim seviyesinin artabileceği ve içerdikleri methylsulphinylalkyl glucosionalat tan oluşan isothiocyanatın kanser riskinin azaltılmasında önemli olabileceği öne sürülmektedir (Faulkner et al 1998). Ayrıca, üç günlük brokoli filizinin normal sebzeye göre çok fazla sulforaphane içerdiği ve az miktarda filiz tüketiminin çok fazla sebze tüketilmesine karşılık gelecek şekilde kansere karşı etkili olabileceği (Fahey et al 1997), çimlenen brokoli tohumunun antikanser enzim üretimini stimüle ettiği (Fahey 2005), filizlerin sulforaphana dönüşebilen glucoraphanini yüksek düzeyde içerdiği (Farnham 2005) ifade edilmektedir. Tek türden elde edilen filizlerin besin değeri, biyoaktif bileşenler ve mineral madde kapsamına, tohumların ıslatılma ve çimlendirme süresine, ortam sıcaklığı ve nemine, kullanılan tohum ve çeşide, muhafaza ve depolama koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir (Krug 1991; Plaza et al 2003; Kim et al 2006; Billings 2014). Ülkemizde tohum filizine ancak büyük tüketim merkezlerindeki bazı marketlerde ve sınırlı sayıda türde rastlanılmaktadır. Toplumumuz için oldukça yeni sayılabilecek tohum filizi konusunda yapılan bilimsel araştırmalar ve veri kaynakları yok denecek kadar azdır (Arın 1997; Orhun & Arın 2008). Bu çalışma, lahanagil ve baklagil familyalarına ait bazı türlerin (brokoli, Brüksel lahanası, soya ve İran üçgülü) tohumlarının ayrı ayrı ve karışımlar halinde farklı ışık koşulları altında çimlendirilmesinin tohum filizinin protein, şeker, C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içeriği üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca ülkemizde konuyla ilgili ileride yürütülecek çalışmalar için ön bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Bitkisel materyal Çalışma, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü nde yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak tohum filizinin üretiminde yaygın olarak kullanılan türler seçilmiştir; brokolinin (Brassica oleracea L. var. italica) Jade F 1 çeşidi, Brüksel lahanasının (Brassica oleracea L. var. gemmifera) Nautic F 1 çeşidi, aynı Fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü tarafından saf hat Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

3 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al seleksiyonu ile geliştirilen soyanın (Glycine max. L.) YM hattı ve İran üçgülünün (Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss.) S üçgül hattı kullanılmıştır. Brokoli, soya ve İran üçgülünde o yılın herhangi bir koruyucu kimyasal ya da pestisit ile muamele edilmemiş tohumları kullanılmıştır. Bu nitelikte tohum bulmanın güç olduğu Brüksel lahanasında ise organik tohumlar kullanılmıştır. Tohumlar tek veya karışım halinde çimlendirilmiştir. Tohum ve tohum karışım oranları ve uygulama kodları çizelge 1 de verilmiştir. Ağırlık bazında her bir tohum ve tohum karışımından 8 g kullanılmıştır Tohumların hazırlanması ve çimlendirme Deneme başlangıcında tohum örneklerinin çimlenme oranları, protein, toplam şeker, C vitamini, kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve potasyum (K) içerikleri belirlenmiştir (Çizelge 2). Uygulama öncesinde tohumlar önce suda yıkanarak yabancı materyallerden arındırılmış, ppm lik Ca(OCl) 2 çözeltisinde 5 dakika tutularak yüzey sterilizasyonu yapılmış (Söylemez et al 2001; Weiss & Hammes 2005), yıkanmış ve 5 saat süreyle ıslatmaya bırakılmıştır. Tohumlar, 17 x 12 x 6 cm boyutlarındaki hijyenik gıda kapları ve kaplara uygun sökülebilir nitelikte tel ızgaralar üzerine serilerek bitki büyüme kabinine alınmıştır. Çimlendirmeye alınan tohumlara üç farklı ışıklanma süresi uygulanmıştır; (1) 24 saat aydınlık (ışık), (2) 12 saat aydınlık + 12 saat karanlık (ışık+karanlık) ve (3) tamamen karanlık. Bitki büyüme kabininde ışık yoğunluğu lüks, ortam sıcaklığı 20 ± 1 ºC ve oransal nem % 60 ± 5 koşulları sağlanmıştır. Tohumlar beş gün süreyle çimlendirilmiştir. Bu süre içinde tohumların suları günde iki kez drene edilmiş, tohumlar akan su altında yıkanmış ve yeniden bitki büyüme kabinine alınmıştır. Çizelge 1- Uygulama kodları, tohumları çimlendirilen türler ve karışım oranları Table 1- Name of species, mixing ratios and treatment codes Uygulama Karışım Tür / Karışım numarası oranı I Brokoli II Brüksel lahanası III Soya IV İran üçgülü V Brokoli+Brüksel lahanası 1:1 VI Soya+İran üçgülü 1:1 VII (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 1:1 VIII (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 3:1 IX (Brokoli+Brüksel lahanası) + (Soya+İran üçgülü) 1:3 Çizelge 2- Brokoli, Brüksel lahanası, soya ve İran üçgülü tohumlarının protein, toplam şeker, C vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum içerikleri ve çimlenme oranı Table 2- Germination percentages and protein, total sugar, vitamin C, calcium, phosphorus and potassium contents of broccoli, Brussels sprouts, Persian clover and Soybean seeds Ürün Çimlenme oranı (%) Protein (g 100 g -1 ) Şeker (g 100 g -1 ) C vitamini (mg 100 g -1 ) Kalsiyum (mg 100 g -1 ) Fosfor (mg 100 g -1 ) Potasyum (mg 100 g -1 ) Brokoli B. lahanası Soya İran üçgülü Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

4 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al 2.3. Kimyasal analizler Çimlendirme sonrasında, tohum filizleri havlu kağıt üzerinde yaklaşık iki saat süreyle bekletilmiş ve fazla suyun uzaklaşması sağlanmıştır. Cam petri kapları içine alınan filizler 55 ºC lik etüvde ağırlıkları sabit kalıncaya kadar kurutulmuş, öğütülerek ağızları kilitli hava geçirmez plastik poşetlere alınmış ve analiz yapılıncaya kadar buzdolabında 5 ± 1 ºC de muhafaza edilmiştir. Tohum filizi örneklerinde mikro Kjeldahl yöntemiyle protein (g 100 g -1 ), TOKB (1988) e göre toplam şeker (g 100 g -1 ), Pearson (1970) a göre C vitamini (mg 100 g -1 ) ve spektrofotometrik olarak kalsiyum, fosfor ve potasyum miktarları (mg 100 g -1 ) belirlenmiştir (AOAC 1999). Deneme, faktöriyel düzende tesadüf parselleri deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüş, veriler TARİST (Açıkgöz et al 1994) paket programı ile variyans analizine (ANOVA) tabii tutulmuş ve LSD testi gerçekleştirilmiştir. 3. Bulgular ve Tartışma 3.1. Protein Tohum filizlerindeki protein içeriği açısından uygulamaların ana etkileri ile interaksiyon önemli bulunmuştur ve ışıklanma süresinin değişimi ile farklı türlerin tohum filizlerinin protein içeriği değişim göstermiştir (P<0.01). Işık süresinin azalmasına paralel olarak protein içeriğinin azaldığı belirlenmiştir. En yüksek protein miktarı ışık koşullarında yetiştirilen filizlerde (5.02 g 100 g -1 ), en düşük değer ise tamamen karanlıkta yetiştirilen filizlerde (4.31 g 100 g -1 ) tespit edilmiştir (Çizelge 3). Öte yandan, çimlendirme öncesi tohumların sahip oldukları protein içeriklerine paralel olarak (Çizelge 2), en yüksek protein kapsamı soya filizlerinde (8.49 g 100 g -1 ) belirlenmiş ve bunu üçgül-soya karışımı (1:1) izlemiştir. İnteraksiyon açısından değerlendirildiğinde, en yüksek protein kapsamı bütün ışıklanma koşullarında (ışık, ışık+karanlık, karanlık) en yüksek değer veren soya filizlerinden elde edilmiştir (sırasıyla 8.99, 8.46 ve 8.02 g 100 g -1 ). En düşük protein kapsamı ise 1.99 g 100 g -1 ile karanlıkta çimlendirilen Brüksel lahanası filizlerinde tespit edilmiştir. Genel olarak, bütün türlerin tohum ve karışımlarda ışıktan karanlığa doğru gidildikçe düzenli azalış görülmüştür. Bu sonuç, filizlerdeki protein metabolizmasının ışık koşullarda daha hızlı çalışması ile ilişkilidir. Ayrıca tohumların başlangıçta sahip oldukları protein içeriklerini çimlendirme sonrası da yaklaşık olarak korudukları gözlenmiştir. Örneğin, soyada çimlendirme öncesi ve sonrasında protein içeriği sırasıyla 9.51 g 100 g -1 ve 8.49 g 100 g -1 olmuştur. Baklagil türlerinin lahanagil türlerine göre daha yüksek protein içerdiğiyle ilgili bilinen genel durum tohumların çimlendirilmesi sonrası da ortaya çıkmış ve tohum karışımlarında da görülmüştür. Bu çalışmada, ışık koşulları ve türlere göre değişmekle birlikte 8.99 g 100 g -1 (soya-ışık) ile 1.99 g 100 g -1 (Brüksel lahanası-karanlık) arasında protein miktarı tespit edilmiştir. Sonuçlar, turpta 1.4 g ve soyada Çizelge 3- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin protein içeriği üzerine etkileri (g 100 g -1 ) Table 3- Effect of light and seed mixture on protein content (g 100 g -1 ) of sprouts Protein miktarı (g 100 g -1 ) Işık 2.56 q 2.39 s 8.99 a 5.70 ı 2.53 qr 7.58 p 5.40 j 3.78 n 6.28 g 5.02 a Işık+Karanlık 2.39 s 2.25 t 8.46 b 5.19 k 2.44 rs 6.80 e 5.06 l 3.48 o 5.86 h 4.66 b Karanlık 2.21 t 1.99 u 8.02 c 4.80 m 2.07 u 6.41 f 4.69 m 3.23 p 5.39 j 4.31 c Ortalama 2.38 g 2.21 h 8.49 a 5.23 d 2.35 g 6.93 b 5.05 e 3.50 f 5.84 c = 0.087; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.050; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

5 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al 9.0 g protein olduğunu bildiren No et al (2003) ile turp, kolza ve hardal gibi lahanagil türlerinin tohumlarında g ve filizlerinde g arasında protein bulunduğunu, ayrıca tohuma göre filizlerde bazen az, bazen çok ama genel olarak birbirine yakın değerde protein olduğunu ifade eden Zielinski et al (2005) ın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Farklı ışıklanma sürelerine bağlı olarak soya filizlerinde belirlediğimiz protein miktarı ( g 100 g -1 ), soya filizinde g protein bulunduğunu belirten Krug (1991) a ve aynı türde protein miktarının 5.8 g olduğunu bildiren Liebster (1991) a göre daha yüksektir. Bu farklılığın çeşit, tohumun iriliği, ağırlığı ve kimyasal kompozisyonu, ıslatma süresi, sıcaklık vb. (No et al 2003; Plaza et al 2003) faktörlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir Toplam şeker Toplam şeker içeriği bakımından uygulamaların ana etkileri ve interaksiyon önemli çıkmıştır (P<0.01). Protein içeriğine benzer şekilde, en yüksek şeker miktarı ışık koşullarında (2.43 g 100 g -1 ) tespit edilmiş ve ışık azaldıkça şeker miktarı da azalmıştır (Çizelge 4). Türler açısından, çimlendirme öncesi en yüksek şeker (3.01 g 100 g -1 ) içeriğine sahip Brüksel lahanası tohumları (Çizelge 2) çimlendirme sonrasında da ortalama 3.62 g 100 g -1 ile en büyük değeri vermiştir. Işık ve türler birlikte değerlendirildiğinde, en yüksek şeker içeriği (3.88 g 100 g -1 ) ışık koşullarında çimlendirilen Brüksel lahanasında bulunmuş ve bunu sırasıyla yine karanlık ve ışık+karanlık koşullarında çimlenen filizleri izlemiştir. En düşük şeker seviyesi ise İran üçgülünün ışık + karanlık ve karanlık uygulamalarından elde edilmiştir. Işık koşullarda çimlendirilen tohumların, yarı ışık ve karanlık koşullarda çimlendirilenlere göre daha yüksek şeker içeriğine sahip olmasının filizlerin fotosentez yapması, böylece karbonhidrat birikiminin ve sekonder metabolit oluşumunun hızlı gerçekleşmesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Kim et al 2006). Bütün türlerin filizlerinde, tohumların başlangıç şeker içeriklerine göre az da olsa artış belirlenmiştir. Öte yandan tohumların şeker içeriklerindeki sıralama, filizlerine de yansımıştır. Örneğin tohumunda 3.01 g ile en yüksek şekere sahip Brüksel lahanası, çimlendirme sonrası 3.62 g ile en büyük değeri vermiştir. Zielinski et al (2005) da lahanagillerden fındık turpu, iri turp, kolza ve hardalda karbonhidratlar bakımından çimlendirme ile tohuma göre sırasıyla % 35, 27, 38 ve 4 lük artışlar belirlediğini bildirmektedir C vitamini Çizelge 5 ten de görüleceği gibi C vitamini içeriği üzerine tür ve ışıklanma süresi uygulamalarının ana etkileri ve interaksiyon önemli bulunmuştur (P<0.01). Işıkta çimlendirilen tohum filizleri, karanlıkta çimlendirilenlere göre daha yüksek C vitaminine sahip olmuştur. C vitamini kapsamı bakımından en yüksek değer ortalama mg 100 g -1 ile brokoli filizlerinden elde edilmiş, bunu yine brokolinin yer aldığı lahanagiller karışımı izlemiş (64.01 mg 100 g -1 ) ve en düşük C vitamini miktarı İran üçgülünde (10.45 mg 100 g -1 ) saptanmıştır. Tür ve karışımları ile ışık uygulamaları arasındaki Çizelge 4- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin toplam şeker içeriği üzerine etkileri (g 100 g -1 ) Table 4- Effect of light and seed mixture on total sugar content (g 100 g -1 ) of sprouts Toplam şeker (g 100 g -1 ) Işık 2.15 h 3.88 a 2.59 e 1.21 d 2.99 c 1.82 m 2.35 g 2.73 d 2.17 h 2.43 a Işık+Karanlık 1.95 kl 3.43 b 2.48 f 1.09 p 2.67 de 1.69 n 2.07 ıj 2.60 e 2.02 jk 2.23 b Karanlık 1.87 lm 3.52 b 2.42 fg 1.00 p 2.67 de 1.62 n 1.88 lm 2.41 fg 1.98 jk 2.15 c Ortalama 1.99 f 3.62 a 2.50 d 1.10 h 2.78 b 1.71 g 2.10 e 2.58 c 2.06 e = 0.065; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.037; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

6 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al etkileşime bakıldığında, en fazla C vitamini ışık koşullarında çimlendirilen brokolide elde edilmiş (78.77 mg 100 g -1 ), bunu sırasıyla brokolinin ışık+karanlık uygulaması (74.73 mg 100 g -1 ), brokoli ve Brüksel lahanası karışımının ışık (69.30 mg 100 g -1 ) ve ışık + karanlık (64.33 mg 100 g -1 ) uygulamaları izlemiştir. En düşük C vitamini miktarı ise 9.84 mg 100 g -1 ile karanlık koşullarda çimlendirilen İran üçgülünde tespit edilmiştir. Tohum filizinin C vitamini içeriği, ürünün besin ve satış değerini etkileyen ana faktörlerden biridir (Lee et al 2005). Aydınlık ortamda çimlendirilen tohumlarda askorbik asit biyosentezi oldukça yüksek seviyede gerçekleşmektedir (Plaza et al 2003). Çalışmamızda buna paralel olarak, ışık koşullarında çimlenmiş tohum filizlerinde ışık+karanlık ve karanlık uygulamalarına göre daha yüksek C vitamini tespit edilmiş (Çizelge 5) ve ışıkta çimlendirme karanlıkta çimlendirmeye göre ortalama % lik artış sağlamıştır. Xu et al (2005) benzer şekilde soyada farklı 6 ışık kalitesi ile kontrol (karanlık) arasında C vitamini içeriği bakımından % 77 ye varan farklılıklarının olduğunu bildirmektedir. Soya filizlerinde C vitamini 4.76 ile mg arasında değişim göstermektedir (No et al 2003). Çalışmamızda, filizlerde C vitamini içeriği açısından tohuma göre % (Brüksel lahanası) ile % (İran üçgülü) arasında artışlar meydana gelmiştir. Benzer şekilde Krug (1991), çimlendirme ile C vitamini içeriğinin 3-35 kat artabileceğini ifade etmektedir. Plaza et al (2003) de C vitamini miktarının çimlendirilen buğdayda 1.5, soyada 3, yoncada 10 kat arttığını tespit etmiştir. Çalışmamızda türler içinde brokoli en yüksek C vitaminini (72.26 mg 100 g -1 ) vermiş, bunu lahanagil karışımı (64.01 mg 100 g -1 ) ile Brüksel lahanası (57.71 mg 100 g -1 ) takip etmiştir (Çizelge 5). Yine çalışmamızda, çimlendirme beş gün süreyle devam etmiştir. Oysa, Orhun & Arın (2008) turpta çimlendirme ortamı ve süresine bağlı olarak 62.1 ile mg arası C vitamini olduğunu ve çimlendirme süresinin 2 günden 5 güne çıkarılması ile C vitamininde azalış meydana geldiğine dikkat çekmiştir. Sonuçlarımız, insan sağlığı açısından, özellikle lahanagillerin filizlerinin ve onların karışımlarının, farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre mg olarak önerilen günlük C vitamini gereksinimini (IOM 2008; ANVY 2008), 100 g yenmesi halinde tek başına karşılayabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir Kalsiyum Tohum filizlerinin Ca içeriği üzerine, uygulamaların ana etkileri ve interaksiyonun önemli olduğu saptanmıştır (P<0.01). Işıklanma süresi bakımından, ışık ve ışık+karanlık uygulamaları arasındaki farklılık önemli çıkmış ancak farklılık çok küçük olmuştur (Çizelge 6). Türler açısından incelendiğinde genel olarak baklagil filizlerinin lahanagil filizlerine göre daha fazla Ca içerdiği görülmüştür. Bu açıdan soya fasulyesi filizleri mg 100 g -1 ile en yüksek Ca içeriğine sahip iken Brüksel lahanası mg 100 g -1 ile en düşük değeri vermiştir. Öte yandan, uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde en yüksek Ca içeriği ( mg 100 g -1 ) ışıkta çimlendirilen soya fasulyesi filizlerinde elde edilmiş, Brüksel lahanası ise tüm Çizelge 5- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin C vitamini içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 5- Effect of light and seed mixture on vitamin C content (mg 100 g -1 ) of sprouts C vitamini (mg 100 g -1 ) Işık a d m np c mn h ef j a Işık+Karanlık b e mo p d np h fg k b Karanlık d g np 9.84 p e op ı g l c Ortalama a c g h b g e d f = 1.573; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.908; interaksiyon, LSD 0.01 = Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

7 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al ışıklanma koşullarında en düşük Ca içermiştir. Plaza et al (2003) tohumların çimlendirilmesi ile Ca içeriğinde kuru ağırlık bazında 3 kat artış olduğunu, Zielinski et al (2005) de kolza, turp, hardal gibi lahanagillerde tohuma göre Ca miktarının % 12 oranında arttığını belirtmiştir. Oysa bu çalışmada, farklı ışık koşulları filizlerin Ca içeriğinde belirleyici olmamış ve çimlendirme sonrasında tohumların çimlendirme öncesindeki Ca içeriğine paralel değerler elde edilmiştir (Çizelge 2, 6). Bu sonuçlar, diğer çalışmalarda da belirtildiği gibi tür, çeşit, çimlendirme ortamı, süresi, yıkama suyu gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir (Billings, 2014) Fosfor Türler ve karışımları arasında görülen farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.01, Çizelge 7). En yüksek P içeriğini mg 100 g -1 ile soya fasulyesi vermiş, bunu mg 100 g -1 ile brokoli izlemiştir. Bu sonuçlar, brokolide 66 mg P bulunduğunu ifade eden Lorenz ve Maynard (1988) ın ve soya filizinin 58 mg P içerdiğini bildiren Liebster (1991) ın sonuçlarına paralellik göstermektedir. Tohum filizlerinin P içerikleri de tohumların P içeriğine yakın olmuş, soya ve brokolinin P içerikleri diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur Potasyum Tohum filizlerinin K içeriği üzerine tohum karışımları ve ışıklanma süresi istatistikî önemde etkili olmuştur (Filiz için P<0.05, Işık için P<0.01, Çizelge 8). En yüksek K içeriği soya fasulyesinde ( mg 100 g -1 ) belirlenmiş ve bunu mg 100 g -1 ile brokoli izlemiştir. Benzer şekilde Lorenz ve Maynard (1988), brokolide 325 mg, Liebster (1991) ise soyada 418 mg K bulunduğunu ifade etmiştir. En düşük K içeriğini ise mg 100 g -1 ile İran üçgülü vermiştir. Karışımların ise, karışımı oluşturan her bir türün ayrı ayrı içerdiği K miktarı ile orantılı olarak K ihtiva Çizelge 6- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin kalsiyum içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 6- Effect of light and seed mixture on calcium content (mg 100 g -1 ) of sprouts Kalsiyum (mg 100 g -1 ) Işık l o a f n cd ı j ef a Işık+Karanlık lm o b g n d ı jk e b Karanlık m o ab ef n c h k ef ab Ortalama g ı a d h b e f c = 0.498; ışık koşulları, LSD 0.01 = 0.288; interaksiyon: LSD 0.01 = Çizelge 7- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin fosfor içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 7- Effect of light and seed mixture on phosphorus content (mg 100 g -1 ) of sprouts Fosfor (mg 100 g -1 ) Işık ns Işık+Karanlık ns Karanlık ns Ortalama b e a g c h f d g = 0.696; ns, önemli değil 236 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

8 Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi..., Arın et al Çizelge 8- Tohum karışımları ve ışıklanmanın filizlerin potasyum içeriği üzerine etkileri (mg 100 g -1 ) Table 8- Effect of light and seed mixture on potassium content (mg 100 g -1 ) of sprouts Potasyum (mg 100 g -1 ) Işık a Işık+Karanlık b Karanlık c Ortalama b d a ı c h f e g Tohum filizi karışımları, LSD 0.05 = 0.722; ışık koşulları, LSD 0.01 = ettiği görülmüştür. Ayrıca, filizlerin K içeriği ile tohumlarının K içeriği yaklaşık aynı seviyede olmuştur (Çizelge 2). Örneğin, mg 100 g -1 ile tohumlar arasında en yüksek K miktarının görüldüğü soyanın, filizlerinin mg 100 g -1 değerini verdiği, tohumu en az K içeren İran üçgülünün (86.8 mg 100 g -1 ) de filizler arasında en düşük (87.12 mg 100 g -1 ) K değerini gösterdiği dikkati çekmektedir. 4. Sonuçlar Lahanagil ve baklagil familyalarındaki 4 tür ve tür karışımlarına ait tohumların tam gün ışıklanma koşullarında çimlendirilmesi, fotosenteze bağlı olarak, karanlığa göre filizlerin daha yüksek protein, şeker ve C vitamini içeriğine sahip olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte her ne kadar duyusal analizler yapılmamış olsa da ışık koşullarında üretilen filizlerde doku sertleşmesi gözlenmiştir. Tohumların çimlendirmesi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında genel olarak protein miktarı değişmemiş, şeker bir miktar, C vitamini ise önemli oranda artmış, Ca, P ve K içeriğinde ise tohuma göre farklılık görülmemiştir. Sonuçlar, tohumların özelliklerini karışımlara bağlı olmaksızın çimlendirme sonrası da korumaları nedeniyle, filizlerin ayrı ayrı üretilip tüketim aşamasında karıştırılabileceğini göstermektedir. Fonksiyonel gıda kapsamında lahanagiller ve özellikle de brokoli ile ilgili çalışmalara devam edilmesinde yarar vardır. Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup 107O266 nolu projenin bir bölümüdür. Katkılarından dolayı TÜBİTAK a teşekkür ederiz. Kaynaklar Açıkgöz N, Akbaş M E, Moghaddam A & Özcan K (1994). PC ler için veri tabanı esaslı türkçe istatistik paketi: TARİST, Türkiye I. Tarla Kongresi, Nisan, İzmir, s ANYV (2008). Recommended dietary allowance of vitamins and other nutrients. rda.htm (Access Date: 22 January 2014) AOAC (1999). Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC., pp Arın L (1997). Sebze olarak çimlendirilmiş tohum nedir? Hasad : Billings T E (2014). Sprouting: A Brief Overview. (Access Date: 03 January 2014) Fahey J W (2005). Role of glucoraphanin/sulfurophane from broccoli and broccoli sprouts in protection against cancer and other oxidative and degenerative diseases IFT Annual Meeting, July 15-20, New Orleans, Louisiana Fahey J W, Zhang Y & Talalay P (1997). Broccoli sprouts: An exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA 94: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

9 Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value..., Arın et al Farnham M W, Stephenson K K & Fahey J W (2005). Glucoraphanin level in broccoli seed is largely determined by genotype. HortScience 40(1): Faulkner K, Mithen R & Williamson G (1998). Selective increase of the potential anticarcinogen 4-methylsulphinylbutyl glucosinolate in broccoli. Carcinogenesis 19(4): IOM (2008). Dietary reference intakes. Object.File/Master/21/372/0.pdf (Access Date: 22 January 2008) Kim E H, Kim S H, Chung J I, Chi H Y, Kim J A & Chung I M (2006). Analysis of phenolic compounds and isoflovones in soybean seeds (Glycine max (L) Merill) and sprouts grown under different conditions. European Food Research and Technology 222: Krug H (1991). Gemüseproduktion, 2. Auflage. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg Kurtzweil P (1999). Questions keep sprouting about sprouts. FDA Consumer, January- February, pp Lee Y S, Kim Y H & Kim S B (2005). Changes in the respiration, growth, and vitamin C content of soybean sprouts in response to chitosan of different molecular weights. HortScience 40(5): Liebster G (1991). Warenkunde, Gemüse, Band 2. Morion Verlagproduktion GmbH, Düsseldorf Lorenz O A & Maynard D N (1988). Knott s Handbook for Vegetable Growers (Third Edition). Wiley- Interscience Publication, New York No H K, Lee K S, Kim I D, Park M J, Kim S D & Meyers S D (2003). Chitosan treatment affects yield, ascorbic acid content, and hardness of soybean sprouts. Journal of Food Science 68(2): Orhun G E & Arın L (2008). Determining the best sprouting conditions for germination of radish (Raphanus sativus) seeds consumed as vegetables. Journal of Food, Agriculture & Environment 6(1): Pearson D (1970). Analysis. Determination of L. Ascorbic Acid. International Federation of Fruit-Juice Producers, No: 17 PHY (2014). Phytochemicals. plants/broccoli.php (Access Date: 03 January 2014) Plaza L, Ancos B & Cano M P (2003). Nutritional and health-related compounds in sprouts and seeds of soybean (Glycine max), wheat (Triticum aestivum L.) and alfalfa (Medicago sativa) treated by a new drying method. European Food Research and Technology 216: Soylemez G, Brashears M M, Smith D A & Cuppett S L (2001). Microbial quality of alfalfa seeds and sprouts after a chlorine treatment and packaging modifications. Journal of Food Science 66(1): TOKB (1988). Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Metodları. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bursa Weiss A & Hammes W P (2005). Efficacy of heat treatment in the reduction of salmonellae and Escherichia coli O157: H - on alfalfa, mung bean and radish seeds used for sprout production. European Food Research and Technology 221: Xu M J, Dong J F & Zhu M Y (2005). Effects of germination conditions on ascorbic acid level and yield of soybean sprouts. Journal of the Science of Food and Agriculture 85(6): Zielinski H, Frias J, Piskula M K, Kozlowska H & Vidal- Valverde C (2005). Vitamin B 1 and B 2, dietary fiber and minerals content of Cruciferae sprouts. Journal of the Science of Food and Agriculture 221: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 20 (2014)

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin EKMEK İSRAFI Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ

Detaylı

Mirosinaz - Glikozinat

Mirosinaz - Glikozinat Mirosinaz - Glikozinat Glikosinolatlar, mirosinaz enzimi tarafından katalizlenen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan parçalanma ürünleri, bitki ikincil metabolizması ile üretilen metabolitler arasında önemli

Detaylı

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin EKMEK İSRAFI Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 91-96 TÜRKİYE

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YAPRAK LAHANA GENOTİPLERİNDE (Brassica oleracea var. acephala) TOHUM OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ*

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YAPRAK LAHANA GENOTİPLERİNDE (Brassica oleracea var. acephala) TOHUM OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ* OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 5,(2):52-56 J. of Fac. of Agric., OMU, 5,(2):52-56 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YAPRAK LAHANA GENOTİPLERİNDE (Brassica oleracea var. acephala) TOHUM OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ*

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ

MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YAŞ MEYVE SEBZE VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİ FENOL KRİSTAL BİLEŞİĞİNİN TURUNÇGİLLERDE BİTKİ SAVUNMA SİSTEMİNİ UYARICI VE GELİŞTİRİCİ ETKİSİ ATAKAN TİMAL CIĞERIM Bitkilerin doğal savunma

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU EKMEK YAPIMI İÇİN ÖZEL LEZZET KARIŞIMLARI KEPEKLİ UN 3 TAM BUĞDAY UNU 4 ORGANİK TAM BUĞDAY UNU 5 ÇAVDARLI UN 6 ALMAN ÇAVDAR EKMEĞİ UNU 7 BOL TAHILLI UN 8 AY ÇEKİRDEKLİ UN 9 RUŞEYMLİ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir.

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Açık arazide normal koşullar altında ekilen 100 tohumdan yaşama yeteneğine sahip, kışı geçirebilen fidanların sayısı fidan yüzdesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA YÖNTEMLERİNİN TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA YÖNTEMLERİNİN TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ANADOLU, J. of AARI 17 (2) 2007, 1 13 MARA BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA Özlem ALAN Benian ESER Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir.

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir. Kısa ömürlü tohumlar sınıfında yer alan yumuşak kabuklu Göknar ve Sedir tohumları, %7-12 rutubet içeriği ve -15ºC de 3-5 yıl kadar çimlenme kabiliyetine zarar vermeden saklanabilmektedir. Tohumların saklanması

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 151-155 FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özer KOLSARICI 1 M. Demir KAYA

Detaylı

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 87-94 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının

Detaylı

CENSİYAN (Gentiana lutea subsp. symphyandra) TOHUMLARININ KONTROLLÜ KOŞULLAR ALTINDA ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1

CENSİYAN (Gentiana lutea subsp. symphyandra) TOHUMLARININ KONTROLLÜ KOŞULLAR ALTINDA ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1 BAHÇE 39 (2): 17 26 2010 CENSİYAN (Gentiana lutea subsp. symphyandra) TOHUMLARININ KONTROLLÜ KOŞULLAR ALTINDA ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1 Serdar ERKEN 2 Nilüfer KALECİ 3 ÖZET Bu çalışma Türkiye

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi. Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul

Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi. Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul Sağlıklı beslenme-sağlıklı yaşam Günümüzde sağlıklı yaşam için sağlıklı

Detaylı

Betül Finansal Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd Şti.

Betül Finansal Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd Şti. Betül Finansal Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti ; Güney Amerika La Paz Bolivya da kurulu Latin American BTC firması ile Türkiye e de son dönemlerde oldukça ilgi odağı olan ve kullanımı yaygınlaşan zengin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı Üniversite Yıl. Bahçe Bitkileri/ Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri/ Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı Üniversite Yıl. Bahçe Bitkileri/ Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri/ Fen Bilimleri Enstitüsü Adı Soyadı Unvan Birimi/Bölümü Faika YARALI Yrd.Doç.Dr. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü E-posta/web faikayarali@kilis.edu.tr Yabancı Dil- Puanı İngilizce 76,250 (ÜDS) Tel 0348 8142666/1675 ÖĞRENİM

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 91-97 MARA BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

2. Sayfa numaraları alt kenarını ortalayacak şekilde yerleştirilir.

2. Sayfa numaraları alt kenarını ortalayacak şekilde yerleştirilir. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNİYET TEZİ YAZIM KURALLARI 1. Mezuniyet tezleri A4 boyutlarındaki beyaz kağıda her sayfanın üst, alt ve sağ kenarından 2,5 cm sol kenarından 3,5 cm boşluk kalacak şekilde hazırlanır.

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖN ISITMA UYGULANARAK ELDE EDİLEN KUŞBURNU PULPLARINDAN FARKLI PULP/ŞEKER ORANLARINDA ÜRETİLEN MARMELATLARIN KALİTE ÖZELLİKLERİ

ÖN ISITMA UYGULANARAK ELDE EDİLEN KUŞBURNU PULPLARINDAN FARKLI PULP/ŞEKER ORANLARINDA ÜRETİLEN MARMELATLARIN KALİTE ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 243-248

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı