KASLARDA OKSİTLENMEDEN İLERİ GELEN STRES VE EGZERSİZ BOYUNCA ATLARIN DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASLARDA OKSİTLENMEDEN İLERİ GELEN STRES VE EGZERSİZ BOYUNCA ATLARIN DESTEKLENMESİ"

Transkript

1 KASLARDA OKSİTLENMEDEN İLERİ GELEN STRES VE EGZERSİZ BOYUNCA ATLARIN DESTEKLENMESİ MYOSTEM Protec Kas hücrelerinin korunması Bilimsel departman, AUDEVARD Labs, Ocak 2009 OKSİTLENME STRESİ: Vücuttaki serbest radikallerin oluşumu ve yok edilmesi arasındaki denge kaybından ötürü oksitlenme stresi oluşur. Serbest radikaller, çiftlenmemiş ve çiftleşmeye çalışan; bu nedenle de çevredeki molekülleri dengesiz kılan bir elektron ihtiva eden atom ya da moleküllerdir. Oksitlenme ve anti oksitlenme aktiviteleri arasındaki denge, hücresel hemostazın ayarlanması açısından önemlidir. Normal fizyolojik şartlarda, vücudun düzenli çalışması için oksidasyon stresinin temel oranda gerçekleşmesi gereklidir. Vücutta serbest radikallerin üç hedefi vardır: -Lipidler: Zar geçirgenliğinin değişken olduğu ve olası hücre ölümlerinin gerçekleştiği yer olan lipidlerdeki Lipoperoksidasyon -Proteinler: Enzimlerin etkisiz hale gelmesini, aminoasit oksidasyonunu ve polipeptid zincirlerinin kırılmasını arttırabildikleri yerlerdir. -DNA: Burası, mutasyonlara, dağılmalara ve DNA yapısındaki kırılmalara yol açan basit oksidasyon reaksiyonlarını arttırabildikleri yerdir. SERBEST RADİKALLER VE KAS HASARI Egzersiz boyunca serbest radikallerin üretiminin artması: Fiziksel egzersiz boyunca serbest radikallerin üretildiğine ait ilk bulgular 1980 lerdeki fareler üzerinde yapılan ve başka türler için de takip eden çalışmalar sonucu rapor edilmiştir. Egzersiz süresince: serbest radikallerin oluşumu esas olarak 2 mekanizmaya bağlıdır: -Oksijen tüketiminin belirgin şeklide artması -Egzersiz boyunca yeterli kan akışına sahip olamayan, sonrasında ise ansızın kanlanmanın arttığı sindirim sistemi, böbrekler gibi belli organlarda iskemireperfüzyon olayı Hücre zarlarının lipoperoksidasyonu: Pek çok çalışma, egzersiz boyunca üretilen serbest radikallerin, kas hasarı için potansiyel bir risk taşıdığını göstermektedir. Ve hücre zarlarının lipoperoksidasyona uğradığı kas çalışmalarının arttırdığı mekanik stresle birlikte ortaya çıkan kas yorgunluğunun kökeni de kaslarda mikroskopik lezyonların oluşmasına öncülük eden artmış geçirgenlik ve sonuçta sitoplâzma proteinlerinin salıverilmesidir. Kaslardaki bu mikro-lezyonlarla birlikte; serbest radikal oluşumunu arttıran pek çok değişik enflamasyonlu hücreyi aktive eden ya da destekleyen sitokinlerin üretimi gelir. Bu da hasarın kısır döngüsüdür. Kas hasarını ölçen Biyo-markörler Yoğunluğa ve uzunluğuna göre fiziksel egzersiz, kas hasarının boyutunu ölçmede geleneksel olarak kullanılan belli biyokimyasal markörlerin seviyelerini değiştirir. Bizler, yoğun egzersiz boyunca; Kreatinfosfokinaz ın (CPK) ve Laktat dehidrojenaz ın (LDH) yoğun egzersiz boyunca plazma aktivitesindeki artışını ölçeriz. Pek çok çalışma da, hücre içi enzimlerin plazma konsantrasyonlarıyla, lipoperoksidasyonun bazı markörleri arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Scientific department, Audevard Labs - January 2009 Sayfa 1

2 ANTİOKSİDAN SAVUNMALAR: Evrim boyunca, biyolojik organizmalar, oksijenle reaksiyona giren elementlerin verdiği zararı etkisizleştirmek için savunmada ileri sistemler geliştirmişlerdir. Çalışmalar, 2 antioksidan sistemin varlığını göstermektedir: 1 - En yaygın sistem: İkincil serbest radikallerin, serbest radikal tutucularla etkisizleştirilmesi 2 Daha yeni tanımlanmış sistem: Antioksidan enzimlerle, birincil serbest radikal oluşumunun önlenmesi 1 - Serbest Radikal Tutucular: Bir serbest radikaldeki çiftleşmemiş elektronu, serbest radikal hale dönmeden yakalayabilen her hangi bir madde, Serbest Radikal Tutucu olarak tanımlanabilir. Bu savunma sistemi bir dizi ekzojen* bileşikten oluşmaktadır. (Vitaminler, eser elementler) E Vitamini, Karotenler, C Vitamini, Polifenoller, Fitatlar, vs gibi birçok serbest radikal tutucu bulunmaktadır. Bu moleküller, serbest radikalleri tutarlar ve tek elektronu ile çiftleşirler ve onları kararlı iyonlara dönüştürürler. Vitaminler, daha sonra parçalanır ya da atılırlar. Endojen** bileşikler de aynı rolü oynayabilir. Bunların en önemlisi Glutatyon dur. 2 Antioksidan Enzimler: Bunlar, vücut tarafından sürekli üretilen ve küçük miktarlarda aktif olan son derece etkili enzimlerdir. Savunmanın bu Endojen hattı, 3 enzim ailesi tarafından yapılanmaktadır: Süperoksit Dismutaz (SOD): Serbest radikallerin üretim zincirinin başlama noktası olan Süperoksit anyonunu (O 2 - ); onu (H 2 O 2 ) ye dönüştürerek yok eder. Katalazlar ve Glutatyon Peroksidazlar (GPx): Bu bileşiği etkisiz hale getirirler. SOD lar, Serbest Radikallere karşı doğal savunmada anahtar enzimlerdir. Değişik çalışmalar, SOD un etkisiyle H 2 O 2 oluşumunun, doğal antioksidatif savunma mekanizmalarının başladığının en erken belirtisi olduğunu göstermiştir. SOD enzimleri, bir ya da birden çok metal atomu içeren proteinlerdir. Bunlar metalloproteinler olarak bilinirler. Bağlı olan metalik kofaktörlere ve enzimlerin lokasyonuna göre 3 çeşit SOD vardır: Sitoplazmik SOD Cu/Zn, Mitokondriyal SOD Mn, Ekstra sellüler SOD Cu/ Zn (* Ekzojen: Organizmanın dışındaki olay ya da madde; ** Endojen: iç sebeplere bağlı, içte gelişen ) AĞIZDAN TAKVİYE VE ETKİNLİĞİ: Ağızdan takviye, serbest radikallerin üretimini azaltarak ve arta kalan serbest radikalleri nötralize ederek, vücuttaki oksitlenme dengesini onarmaya yardımcı olabilir. Takviye, aynı anda hem endojen (enzimatik) ve ekzojen (beslenme) sistemleri üzerinde etki ederek en yüksek etkinliği sağlar. 1 Endojen sistem: SOD takviyesi 2 Ekzojen sistem: E Vitamini takviyesi 3 Ekzojen sistem: Selenyum takviyesi 1 SOD ile takviye SOD un biyoyararlanımlı bir bitki kaynağı 90 larda Fransız araştırmacılar, özel bir kavun çeşidinin (Cucumis melo LC) diğer çeşitlerine göre daha uzun süre dayanabildiğini gözlemlediler. Bu özelliğin, diğer türlerden 3-4 kat daha fazla içerdiği SOD ile bağlantılı olduğunu gösterdiler. (Lacan and Baccou, 1998) Beslenme takviyesi olarak kullanılan SOD, işte bu patentli kavun türünden üretilmektedir. Diğer protein enzimleri gibi, SOD un rolü yapısıyla bağlantılıdır. Sindirimin değişik aşamaları, bu proteinlerin mide asidiyle veya sindirim proteazlarıyla temas ederek etkisizleşmesine neden olabilir. Bu nedenle, oral formda aktif olabilmesi için SOD un vücuttaki biyoyararlanımının ve etkinliğinin sağlanabilmesi için, sindirim sisteminden geçişi boyunca korunması gerekir. PROMUTASE, biyoyararlanımlı SOD un patentli formudur. SOD, bitkisel yağ ortamında korunmaktadır ve bir mineral destek üzerinden absorbe edilmektedir. Aktivitenin in vitro ve in vivo ispatı: Araştırmacılar, kemirgenlerin hücreleri üzerinde kavun ekstresinin, süperoksid iyonu yanı sıra peroksinitrit oluşumunu baskıladığını doza bağımlı koşullarda göstermişlerdir. (Vouldoukis et al., 2004 a) Scientific department, Audevard Labs - January 2009 Sayfa 2

3 In vivo olarak, SOD içeren oral takviyenin 28 gün boyunca farelerde kullanımı, kimyasal stres kaynaklı hemolysis e karşı daha dirençli kırmızı kan hücreleri ile birlikte antioksidan enzimlerin dolaşım aktivitesinde anlamlı bir artışı desteklemektedir. (Vouldoukis et al., 2004 b) İnsanlar üzerinde yapılan, plasebo kontrollü, çift-kör bir randomize çalışmada; SOD içeriğinin, normalden yoğun (hiperbarik) oksijenle körüklenen oksidatif hücresel strese karşı koruyucu etkisi onaylamıştır. (Muth et al., 2004) Final olarak, atlarda, 60 gün boyunca PROMUTASE kullanılan bir protokol ile yapılan bir çift-kör plasebo kontrollü çalışma, SOD içeriğinin, eritrosit aktivitesinde ve kırmızı kan hücrelerinin hemolysis kaynaklı oksidatif strese karşı olan direncinde anlamlı bir artışa neden olduğu ve bunun yanı sıra, egzersizle ortaya çıkan kreatin fosfokinaz (CPK) aktivitesindeki artışın sınırlandığı gösterilmiştir. (SEPPIC study, 2008) E Vitamini desteği ve Çalışma: Düzenli egzersizle günlük E Vitamini gereksinimleri artar; plazma ve kaslardaki E Vitamini konsantrasyonu atlarda egzersize bağlı olarak azalır. (Avellini et al., 1999) Çalışmalar, hayvanlardaki E Vitamini desteğinin, lipid peroksidasyonu üzerindeki etkisini göstermektedir. E Vitamini takviyesiyle, lipoperoksidasyon ve protein oksidasyonunu baskılayarak ve aynı zamanda kas liflerinden salınan CPK yı indirgeyerek oksidatif strese bağlı hasardan korunmaya yardımcı olunabildiği gösterilmiştir. (Sumida et al., 1989, Williams et al., 2004) Böylelikle, ve bir çok türlerde E Vitamini ve Selenyum seviyeleri anlamlı ve ters orantılı olarak CPK( Kreatin Fosfokinaz) aktivitesiyle bağlantılıdır. Atlarda antioksidan desteği, bazen egzersiz süresince gözlenen aşamalı CPK artışını önlemektedir. (SEPPIC study, 2008) Şurası kesindir ki, yeterli antioksidan desteği, fizyolojik seviyede plazma CPK aktivitesini ayarlamaya destek olmaktadır. 3- Selenyum Takviyesi Selenyum esansiyel (temel) bir elementtir, çünkü, diğer rolleri arasında Hidrojen peroksitleri (serbest radikaller) etkisizleştirilmesini katalize eden (kolaylaştıran) Glutatyon peroksidaz ın kofaktörüdür. Enzimde aktif bir yere bağlanır ve oksidanların etkilerine karşı mücadeleye tam olarak katılır. E Vitamini ile Selenyum arasında egzersiz boyunca miktarı artan serbest radikal türleriyle mücadelenin uyumu için yakın bir etkileşim bulunmaktadır. 2- E Vitamini Takviyesi Etkinliği esas olarak besin alımına dayalı olan E Vitamini, savunma için; ekzojen antioksidan sisteminin bir parçasıdır. E Vitamini dengesi Her ne kadar 500 kg civarındaki yarış atlarında egzersiz süresince önerilen günlük alımı (RDA) 1000 IU/ gün (NRC 2007) olsa da, 3 ya da beş kat fazlası yoğun egzersiz boyunca vitamin dengesini sağlamak açısından tercih edilecektir. (Williams, 2006) İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan pek çok çalışma, deneklerdeki E Vitamini eksikliğinde daha yaygın kas hasarı rapor etmektedir. Bu nedenle E Vitamini eksikliği lipid peroksidasyonundaki artışa neden olabilmektedir. Bu, egzersiz kökenli doku hasarının (Amelink et al, 1991)ve lipid membran bozulmasının biyokimyasal markörlerinin yaygınlığı şeklinde çevrilebilir. (Kelly et al., 1996) Selenyum Seviyeleri Selenyum dengesi, vücuda en son alınan gıda maddelerini yansıtan plazma veya Selenyum seviyeleri ölçülerek saptanır. Yetişkin atlarda, normal Selenyum seviyeleri 130 ila 160 ng/ml dir. Selenyuma bağlı GPx aktivitesi, Selenyum seviyeleri için iyi bir belirteçtir, çünkü öncelikle vücuda alınan besinleri yansıtır. Genellikle eritrosit seviyeleriyle olan uyuma göre incelendiğinde, Selenyum seviyeleri takviye yapıldıktan uzun bir süre sonra yükselebilir. Çünkü eritrosit birikimi ile bağlantılıdır. (yenilenme yaklaşık gün) Spor atları için günlük Selenyum gereksinimi kesin değildir ve egzersiz halindeki 500 kg lık bir at için 1,5 ila 3 mg/ gün arasında değişir. Atlarda tolere edilebilen maksimum Selenyum miktarı yutulan her bir gram kuru ağırlık için 5,5 mg dır. (NRC, 2005). Eksikliğin riski Risk, bir yarış atında artan ihtiyaca karşılık eksik alımla ilgilidir. Gerçekten, Avrupa daki Selenyum eksikliği vakalarına bakıldığına, yetersiz alımdan kaynaklandığı görülmektedir. Fransa da günlük ihtiyacın ancak %50 si karşılanabilmektedir. (Coïc and Coppenet, 1989). Scientific department, Audevard Labs - January 2009 Sayfa 3

4 Yaklaşık 50 yarış atında, Robert ve Demangeon (2007), grubun 3 te birinde Selenyum eksikliği olduğunu ve bu eksikliğin zıt performans riski içindeki bir yükselişle bağlantılı olduğunu rapor etmişlerdir. Bunun yanı sıra, 227 adet plazma eser element profil analizi, takviye edilmemiş yarış atlarında (n=82, tüketilen tahıl: hububat ve saman) ortalama Selenyum kan seviyelerinin, 145 adet takviye edilmiş yarış atına oranla 2 ila 3 kat daha az olduğu gözlemlenmiştir. (57 µg/l ile 147 µg/l ) (Audevard bulguları, 2007). Pagan a göre (1999), organik selenyum un tutulabilirliği ve belirgin sindirilebilme özellikleri, atlarda inorganik Selenyum dan daha yüksektir. Bunun yanında, eğer takviye organik kaynaktan yapılmışsa egzersizi takiben Selenyum atılımı,, inorganik formuna göre belirgin şekilde daha az olmaktadır. Selenyum ile genomik ifadenin direkt mekanizması, onu bir nutrigenomik element statüsünde sunmaktadır. (Dawson, 2006). SONUÇ Hem insan atletler, hem de yarış atları Selenyum eksikliği ile karşı karşıyadır, çünkü fiziksel aktivite Selenyum stoklarını boşaltır. (Pagan et al., 1999) Takviye edilmemiş bir grup yarış atında iki aylık yoğun bir yarış dönemi sonrasında Selenyum plazma seviyelerinde %30 luk bir azalma gözlenmiştir. (Audevard findings, 2007) Selenyum eksikliği bütün vücut dokularında GPx in kıtlık seviyesine ulaşmasına yol açar. Hayvanlarda Selenyum eksikliği, nefesteki membran peroksidasyonunun göstergesi olan pentan artışına neden olur. Aynı şekilde, bu gibi yoksunluk durumları immün sistemdeki düşüklüklerle de karakterize edilir. (Bigard and Guezennec, 2007). Egzersiz yoğunluğu fazla olduğunda ve denek eğitimde değilse, egzersize bağlı oksidatif stres daha da artar. İdman boyunca bu oksidatif strese karşı Endojen ve ekzojen antioksidan sistemleri aktivasyona öncülük eden bir uyarlanma tepkisi gelişmeye başlar. Bu tepkiler egzersize bağlı hücre hasarlarını sınırlama gayretidir. İnsan ya da hayvan olsun, tüm atletlerdeki antioksidan ihtiyacı, hareketsiz nüfusa oranla çok daha fazladır. Antioksidanlarla takviye, kas hasarlarını sınırlayarak yarış atlarının fiziksel bütünlüğünün sağlanmasına yardım eder ve böylelikle performas artışını doğal olarak sağlar. Selenyum Takviyesi Yoksunluk içinde olan deneklere Selenyum desteğinde bulunulması, problemlerin çözülmesine ve eksiklikle bağlantılı hastalıkların başlangıcından korunmaya yardımcı olmuştur. Bu yüzden atlarda, pek çok araştırmacı, Selenyum desteğinin vücut dokularındaki GPx aktivitesinin yükselmesine yardımcı olduğunu gözlemlemiştir. (Roneus and Lindholm, 1983, Janicki et al., 2000, Richardson et al., 2006). İki değişik Selenyum çeşidi kullanılarak takviye yapılabilir: - İnorganik Selenyum (Sodyum Selenit veya Selenat) Takviyelerde en çok kullanılan formdur. - Selenosistein ve Selenometiyonin formatında organik Selenyum: Bunlar, bitkilerde ve yemlerde bulunan veya mayalara karışmış Selenyum formlarıdır. Scientific department, Audevard Labs - January 2009 Sayfa 4

5 BİBLİYOGRAFİ Amelink GJ, van der Wal WA, Wokke JH, van Asbeck BS, Bär PR Pflugers Arch Oct; 419(3-4):304-9 Exercise-induced muscle damage in the rat: the effect of vitamin E deficiency. Avellini L, Chiaradia E., Gaiti A Comp. Biochem. Physiol. Part B Biochem. Mol. Biol., 1999, 123, Effect of exercise training, selenium and vitamin E on some free radical scavengers in horses. Bigard X et Guezennec CH Nutrition du sportif, (2007) Ed. Masson, Le sélénium chez le sujet sportif Coïc Y. et Coppenet M.Les oligo-éléments en agriculture et élevage (1989) Ed. INRA Les teneurs des plantes fourragères en oligo-éléments. Dawson KA. Anim Reprod Sci Dec;96(3-4): Epub 2006 Aug 3.Review. Nutrigenomics: feeding the genes for improved fertility. Etude SEPPIC 2008, à paraître Effects of oral supplementation with SOD (Superoxyde Dismutase) on physiological variables in Standardbreds trotters in training : a double blind placebo controlled protocol. Hargreaves BJ., Kronfeld DS, Waldron JN, lopes MA., Gay LS, Saker KE, Cooper WL, Sklan DJ, Harris P. Equine Vet J Suppl 2002 (34) Antioxidant status and muscle cell leakage during endurance exercise. Janicki K.M., Laurence L.M., Barnes T O Connor C.I. J. Anim. Sci. (2000) 78(Suppl. 1):172. The effect of dietary Se source and level on broodmares and their foals. Kelly DA, Tiidus PM, Houston ME, Noble EG. J Appl Physiol Dec;81(6): Effect of vitamin E deprivation and exercise training on induction of HSP70. Lacan D. and Baccou JC. Planta (1998) Volume 204, Number 3 High levels of antioxidant enzymes correlate with delayed senescence in non-netted muskmelon fruits. Muth CM, Glenz Y, Klaus M, Radermacher P, Speit G, Leverve X. Free Radic Res Sep;38(9): Influence of an orally effective SOD on hyperbaric oxygen-related cell damage. Pagan JD., Karnezos P., Kennedy MAP, Currier T., Hoekstra KE. Proc equine Nutrition and physiology society, Raleigh, (1999) Effect of selenium source on selenium digestibility and retention in exercised thoroughbreds. Richardson, SM., Siciliano, PD., Engle, TE., Larson, CK., Ward, TL. J.Anim. Sci. (2006) 84, Effect of selenium supplementation and source of the selenium status of horses. Ronéus B, Lindholm A. Nord Vet Med Oct;35(10): Glutathione peroxidase activity in the blood of healthy horses given different selenium supplementation. Stowe HD, Herdt TH. J Anim Sci Dec;70(12): Review. Clinical assessment of selenium status of livestock. Sumida S, Tanaka K, Kitao H, Nakadomo F. Int J Biochem. 1989;21(8): Exercise-induced lipid peroxidation and leakage of enzymes before and after vitamin E supplementation. Vouldoukis I, Lacan D, Kamate C, Coste P, Calenda A, Mazier D, Conti M, Dugas B. J Ethnopharmacol Sep;94(1): Antioxidant and anti-inflammatory properties of a Cucumis melo LC. extract rich in superoxide dismutase activity. Vouldoukis I, Conti M, Krauss P, Kamaté C, Blazquez S, Tefit M, Mazier D, Calenda A, Dugas B. Phytother Res Dec;18(12): Supplementation with gliadin-combined plant superoxide dismutase extract promotes antioxidant defences and protects against oxidative stress. Williams, CA., Kronfeld, DS., Hess, TM., Saker, KE. And Harris, P.Proceeding of CESMAS (Conference on Equine Sports Medicine And Science) 2004 : The elite race and endurance horse, Ed : A.Lindner Lipoic acid and vitamin E supplementation to horses diminishes endurance exercise-induced oxidative stress, muscle enzyme leakage and apoptosis. Williams CA, Carlucci SA. Equine Vet J Suppl Aug;(36): Oral vitamin E supplementation on oxidative stress, vitamin and antioxidant status in intensely exercised horses. C Robert et N Demangeon (Association Française des Vétérinaires d Endurance Equestre/ ENVA) 2007 Iode, sélénium et anti-oxydants chez le cheval d endurance.

6 Bu makale AUDEVARD LABORATORIES / FRANSA tarafından hazırlanmış; Türkiye de V.TR İlaç Pazarlama Ticaret Ltd tarafından tercüme edilmiş ve Türk Atçılığının hizmetine sunulmuştur. Diğer AUDEVARD ürünleri için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Her hakkı saklıdır. Üzerinde değişiklik yapılması, izinsiz dağıtılması kesinlikle yasaktır V.TR İlaç Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. Website: e-posta: ve

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ Songül DOĞANAY Fizyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Serap

Detaylı

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L. YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hatice BAZ Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Mine GÜLABOĞLU

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri

Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Rat Kan ve Doku Örneklerinde Oksidatif Stres Parametreleri Ayşe Eken Biyolojik sistemlerde elektron alıcı moleküller serbest radikaller olarak adlandırılırlar

Detaylı

Özel Substratların Kullanılması

Özel Substratların Kullanılması Yoğun Bakım Dergisi 6;6(Ek 1):69-78 Yoğun Bakımda Beslenme Desteği Modül 18.5 Özel Substratların Kullanılması Jean-Charles Preiser - René Chioléro - Pierre Singer (Çeviri: Gülsen KORFALI) Öğrenme Hedefleri

Detaylı

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Lokman ÖZTÜRK 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZĐOSMA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

DERLEME. Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, serbest oksijen radikalleri, antioksidantlar.

DERLEME. Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, serbest oksijen radikalleri, antioksidantlar. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (1): 49-56 http://www.fusabil.org Kenan SEZER 1 Mahmut KESKİN 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE

Detaylı

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Oksidatif Stres Analiz Parametreleri ve Oksantest Oksante Ar-Ge Laboratuvarı 2012 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları MÜSBED 2014;4(3):173-181 DOI: 10.5455/musbed.20140813010008 Derleme / Review Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları F. Esra Güneş Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows.

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows. DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

SERBEST RADİKAL OLUŞUM MEKANİZMALARI ve VÜCUTTAKİ ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLERİ

SERBEST RADİKAL OLUŞUM MEKANİZMALARI ve VÜCUTTAKİ ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLERİ SERBEST RADİKAL OLUŞUM MEKANİZMALARI ve VÜCUTTAKİ ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLERİ ÖZET Dokularda meydana gelen reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller DNA, protein, karbonhidrat ve lipidler

Detaylı

Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi

Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 1, 59 74 Renal İskemi-Reperfüzyonu Sırasında Sıçan Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi Hakan Şentürk 1,,

Detaylı

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR E VİTAMİNİ 1922 de yapılan deneylerde, farelerin diyetlerinden E vitamini çıkarıldığında üreyemedikleri görülmüştür. Farelerin diyetine buğday tohumu eklendiğinde, tekrar üreme yeteneğini kazandıkları

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAPSAİSİN VE TARÇININ (CINNAMON) YÜKSEK GLUKOZ KONSANTRASYONLARINA MARUZ BIRAKILAN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE (in vitro)

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TETRAETİLEN GLİKOL YAN ZİNCİR TAŞIYAN ÖZGÜN Zn (II) FTALOSİYANİN MOLEKÜLÜNÜN RATLARDA DENEYSEL TÜMÖR MODELİNDE FOTOTOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres DERLEME / REVIEW İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) 143-153 (2010) Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres İsmet Yılmaz İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim

Detaylı

D E R G İ S İ www.geneltip.com

D E R G İ S İ www.geneltip.com ISSN 1301-191X CİLT: 17 EK SAYI 2007 GENEL TIP D E R G İ S İ www.geneltip.com Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü S. Demirel Kültür Merkezi KONYA ISSN: 1301-191X G E N E L T I P D E R G İ S İ

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Dermatolojide Ozon Tedavisi

Dermatolojide Ozon Tedavisi Dermatolojide Ozon Tedavisi Uz. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uz. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı