(2) Hafif kognitif bozukluklar (Mild Cognitive Impairmanet-MID)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2) Hafif kognitif bozukluklar (Mild Cognitive Impairmanet-MID)"

Transkript

1 1. ALZHEİMER TEŞHİSİ Alzheimerin başladığına dair objektif araz veya semptomlar yoktur. Yani, biyolojik marker veya pathognomonik semptomlar halen bulunamamıştır. Bilinen, her Alzheimer hastalığının hafıza bozukluğu ile başladığı ve fakat her hafıza bozukluğunun Alzheimer ile sonuçlanması şimdilik kati değildir. Amerika nın tıbbi standardı olarak kabul edilen hafıza bozukluğunun ve daha başka kognitif bozuklukların (konsantrasyon, dikkat, reaksiyon zamanı, koordinasyon, zeka, mantık, ve db) hastanın günlük yaşamına tesiri ile yaşamı bozmasıdır. Bu emekli olmamış, aktif iş hayatı olan şahıslarda (Peter L. gibi) daha kolay tespit edilen bir durumdur. Çünkü günlük yaşamın bozulmasına sebep olabilecek beynin en üst düzeyindeki işlemleri ve performanslarını tetkik etmek imkan dahilindedir. Peter de benim tespit ettiğim muhakemede bozukluk (hafıza bozukluğunu kabul edememe), duygusal affektte sinirlilik ile birlikte davranışında da anormalliğe sebep olmuştur (hafızan bozuldu diyen karısına kızması). Şayet Peter de rutin psikolojik, nöropsikolojik testler yanında bizim geliştirdiğimiz yüksek mental fonksiyon ve performans testleri (yüksek beyin düzeyi işlemleri, duygusal affekt, davranış endeksi, içgüdüsel hayat, cinsel hayat, algılama yeteneği, şahsiyet, stress endeksi) yapılsaydı benim tespit ettiğim anormallikleri belki 1-2 sene daha önce bulmak imkan dahilinde olacaktı. Bilhassa zeki şahıslarda beyindeki muhtelif performans bozuklukları günlük hayata yansıyıncaya kadar aylar veya seneler geçebilir. Biz bunu düşünüp günlük yaşam ve davranış bozukluklarına sebep olan hafıza, kognitif ve diğer beyin performanslarının azalmasını gösteren muhtelif testler geliştirdik. Beynin kaabiliyetlerindeki azalmanın ne zaman o hastanın günlük yaşamına tesir edeceğini bilmediğimiz için bu testlerin hastanın hiçbir sübjektif şikayeti olmadığı zamanlarda yapılmasını yani beyin check upları tavsiye ediyoruz. Yukarıda da söylediğimiz gibi yaşlılarda Alzheimerden önce 2 hastalık safhası daha vardır: (1) Yaşa bağlı unutkanlık (Age Associated Memory Impairment-AAMI) (2) Hafif kognitif bozukluklar (Mild Cognitive Impairmanet-MID) Bu safhaların her birisinde beyin check upları yapılıp muhtelif testler tatbik edilirse Alzheimer başlangıcında beynin zihin ve entellektüel kapasitesinden ne kadar kaybettiği objektif olarak tespit edilebilir. C:\Documents and Settings\Oya\Desktop\UNUTULANBEYINalzheimer web icin.doc 1

2 2. ALZHEİMER TEŞHİSİ ÖNCESİ Alzheimer hastalığı teşhis edilmediyse o zaman koruyucu bir program yapılmalı. Bu programa AAMI yani yaşlılığa bağlı hafızanın bozulma devresinde başlamak en uygunudur. Burada koruyucu tedavi yapmak ve bunun için yan tesiri hiç olmayan veya çok az olan tedavi yapmak en önemlisidir. Bunun için bizim tavsiyemiz şunlardır: 2.1 En az yan tesirli bir kimyevi madde. Bunun için Alman-Schwabe asıllı bir Ginkgo biloba kullanmak (ABD de Ginkgold veya Ginkoba. Tavsiyemiz, günde 60 mg ile başlamak, yaklaşık 4-6 hafta günde 120 mg vermek ondan sonra en aşağı 3-6 ay günde 240 mg vermek. Şayet test doz yapılabiliyorsa bununla ilacı ve dozunu tespit en makuludur. Ginkgo biloba haricinde Huperazine H veya Vincamine kullanılabilinir. 2.2 Bu kimyevi maddelerin yanında vitamin E (1000 ünite) ve ginseng (Sibirya) da kullanılabilinir. 2.3 Özel programlarla hazırlanmış bireysel veya grup içindeki beyin jimnastiği ve beyin egzersizleri yaptırılabilinir. 2.4 Günlük iş hayatı veya sosyal hayat (çok stress olmadan) tavsiye edilir. 2.5 Haftada 1-3 genel jimnastik tavsiye edilir. (1-) Klasik Alzheimer hastalığı yaşlar arasında başlayan ve çok kısa zamanda ağır bir hafıza bozukluğuyla şahsın günlük yaşamını ileri derecede bozan bir rahatsızlıktır. Takriben son 20 senede eskiden yaşlılık bunaması (senile dementia) denen durumda beyindeki patolojik bozukluklara binaen Alzheimer hastalığı olduğu bulunmuştur. Bu vakalarda hafıza bozukluğu ve diğer kognitif entellektüel bozukluklar daha ileri yaşlarda (60 lardan itibaren) görülmeye başlar, yavaş veya çabuk ilerler. Hafıza ve başka arazlar sene arasında şahsın günlük yaşamını bozabilir. (2-) Alzheimerin başlangıcını tespit edecek objektif bir metod (biyolojik marker) halen mevcut değil. Bizim geliştirdiğimiz bilgisayarlı EEG ile elde edilen alpha( HZ) dalgalarının Alzheimerde azalması kolayca tespit edilebilen objektif marker olmakla beraber 100% değil fakat klinik bulgulara ve testlere ilave edilebilen önemli bir parametredir. (3-) Her Alzheimer bir hafıza problemi (unutkanlık ile) başlamaktadır fakat her hafıza probleminin Alzheimer ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı daha kat i değil. Hafıza problemini kalite ve kantititesine göre Alzheimerden önce iki klinik safha tespit edilmiştir. a- Yaşlılık dolayısı ile hafıza bozuklukları (Age Associated Memory Impairment= AAMI) b- Hafif kognitif bozukluklar(mild Cognitive Impairment=MCI) C:\Documents and Settings\Oya\Desktop\UNUTULANBEYINalzheimer web icin.doc 2

3 AAMI teşhisi yaşlananların gözlüğünü, kalemini iğne ipliğini kaybetme devridir. 2 ile 10 sene arasında %90 AAMI hastasının MCI safhasına geçtiği bulunmuştur. MCI yaşlıların unutkanlıklarının entellektüel fonksiyonlarına ve yüksek beyin performanslarına negatif olarak etkili olduğu devirdir. Mesela bu devirde yaşlılar günlük veya aylık mali hesaplarını bütçe yapamaz veya zorlanırlar. Bir yemek davetinde sofraya kimlerin nerede oturmaları icap ettiğine karar veremezler. MCI hastalarının %60 ı 3-6 sene içinde Alzheimer safhasına geçerler. Bu devirde hastaların günlük yaşamları hafıza ve diğer kognitif bozukluklar dolayısı ile bozulmuştur. Görüldüğü gibi bu üç devrin objektif kriterleri yoktur. Hastanın şahsi entellektüel performansına tahsiline, kültürüne, yaşamının cins veya kalitesine, etrafının alakasına, bilgisine ve nihayet kendisini muayene eden hekimin bilgi, görgü, tecrübe ve filozofisine dayanan teşhisler yapılır. Şayet şahıs ABD Başkanı Ronald Reagan gibi çok yüksek mevkide ise teşhis bir türlü yapılmaz. Hastanın mantığını veya karar verme kaabiliyetini tamamen kaybetmesi beklenebilir. Hatta benim arkadaşım Peter L. de olduğu gibi hekimler uzun zaman alan testleri yapmak bile istemez. Klinik malumatla tatmin olurlar. Bu yüzden ABD de tıbbi kurumların bazıları büyük bir ikilem içindedir. Mesela ilmi çalışmaları kontrol eden Ulusal Yemek ve İlaç Ajansı (FDA) veya Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) araştırmalarda Alzheimer teşhisi için 8-16 saat süren ve binlerce dolarlık testler isterken bütün yaşlıların teşhis ve tedavi paralarını ödeyen Medicare denen hükümet kurumu doktorların bir seansta (30-45 dakika) Alzheimeri fazla test yapmadan teşhis edebileceği kanaatinde(tabii bu zamanda hasta pantolon fermuarını kapatmayı değil de açmayı unutursa). Bütün bunlar gösteriyor ki Alzheimer in teşhisinde büyük bir kaos var. Buna çok da hayret etmemek lazım. Düşünün ki keşfinden nerdeyse 80 sene sonraya kadar hasta yaşarken teşhis edilemez denen bir hastalığın teşhis ve tedavisinin senede ideal olması beklenemez. Bizim Alzheimer hastalığının teşhis ve tedavisinde yaptığımız ilmi araştırmalar sonucunda pratik-tıb içinde geliştirdiğimiz 5 metot var. C:\Documents and Settings\Oya\Desktop\UNUTULANBEYINalzheimer web icin.doc 3

4 (3-) ALZHEİMER ERKEN TEŞHİSİ Yukarıda da söylediğimiz gibi FDA ve NIH ilaç araştırmalarında Alzheimeri teşhis için klinik bulgular yanında kognitif-entellektüel beyin performanslarının objektif olarak tespiti için 8-16 saat süren nöro-psikolojik testler istiyor ki bunların yapılması $3000- $4000 a mal oluyor. World Health organizasyonundaki Alzheimer hastalığı müşavirleri ile birlikte bu testleri teker teker analize ettikten ABD deki Medicare denen sosyal sigorta şirketinin bu testlerden hangisini ne şartlarla kabul ettiğini öğrendikten ve muayenehane doktorlarının bu testleri tatbikte başarı ve zorluklarını tespit ettikten sonra bunların içinden takriben 2-3 saat sürecek testleri ayırt ettik. Bunları sonuçlara zarar vermeyecek derecede kısaltıp quantitatif şekle sokup bilgisayarla kullanılıp analiz edilecek şekilde programlar hazırladık. Bunların hepsini kendi Alzheimer merkezlerimizde kullanıp, bir çoğunu da WHO Alzheimer müşavirlerine vererek kullanmalarını sağlayıp Alzheimer i erken teşhis hususunda validitelerini (kıymetlerini) tespit ettik. Bu şekilde günlük Alzheimer muayenesi için 5 türlü bilgisayar teşhis paketi hazırladık. I- Integrated clinical questioner(icq)-650 soruluk hastalık-psişiatriknörolojik-psikolojik gelişme hikayesi. Alzheimer haricindeki tıbbi hastalıklar. II- Psikolojik, psikiyatrik bulgular, nörolojik veya psikiyatrik veya tıbbi bir hastalığı elimine etmek için III- Nöro-psikolojik/nöro-cognitive testler, beynin kognitivesinden başlayıp muhtelif performansların kalite ve kantitelerini tespit için. IV- Digital Bilgisayarlı EEG ve beyin haritası, merkezi sinir sistemindeki başka hastalıkları elimine etmek için. V- Günlük yaşam ve davranış testleri, (Nöro-behavioral) şahsın günlük yaşamlarının kalite ve kantitesini tespit için. Yukarıda da söylendiği gibi bu programın Alzheimeri erken teşhis için kıymeti pratik kullanılışı ve genel olarak pratikteki önemli rolü 1019 yaşlıda 723 (%71) Alzheimerliye teşhis etmesi ile ortaya kondu. C:\Documents and Settings\Oya\Desktop\UNUTULANBEYINalzheimer web icin.doc 4

5 (4)-TEDAVİ Evvelce de söylendiği gibi teşhisi yaşayan hastalarda yapılamaz denen Alzheimer için son senelere kadar bir ilaç da aranmamıştı ların başında ilk defa Tacrin denen ilacın Alzheimer hastalarında güvenilir ve etkili (zararsız ve etkili) olduğu FDA kararı ile ABD de piyasaya çıkarıldı. Dr. Sommer adlı Kaliforniyalı bir nörolog Tacrin in Alzheimer için etkili olduğunu keşfetmiş ve patent almıştı. Bu keşfin şahsen benim için çok önemi vardı. Takriben bu keşiften sene önce (1965 te) arkadaşım (Prof. Max Fink) ve ben Tacrin i atropin gibi kolinerjik ilaçların beyindeki zehirleyici tesirlerinin tamamını geçirdiğini meşhur bir ilmi mecmuada yayınlamıştık (55,74). O zaman depresyonda tedavi edici olarak kullanılması tavsiye edilen Ditran isimli atropinden çok daha kuvvetli olan bir kolinerjik madde insanlarda konfüzyon yapıyor ve bununla paralel olarak EEG yi de patolojik olarak değiştiriyordu. Sonradan Tacrin adıyla Alzheimer için piyasaya çıkarılan bu ilaç Ditranın zehirleyici tesirlerini (mental konfüzyon, hafıza bozukluğu, ve patolojik EEG bulguları ) derhal geçiriyor ve her şey normalleşiyor. Dr. Sommer in bizim neşriyatımızdan ilham alıp almadığını bilmiyorum ama hafıza bozukluğu iyileşemez denilen devirlerde bunun aksini ispat eden makalelerimizin kahraman ilacı olan Tacrin in ilk Alzheimer ilacı olması elbette tesadüfi değil. Takrin in hastaların karaciğerinde menfi tesir yapması klinikte kullanılmasını büyük derecede frenledi. Buna mukabil aynı mode-action (tesir tarzı) yani cholinesterase inhibitor menşeli 3 ilaç kısa bir sürede Alzheimer ilacı olarak piyasaya çıkarıldı. Bunlar : Aricept, (Donepezil) (7.5 mg), Rivastigmine (9 mg), Galantamine (16 mg), Memantin (20 mg) dir. Bunlardan ilk 3 ü aynı tesir tarzına (kolinerjik sistem) haiz oldukları halde 4.cüsü tamamen ayrı bir mekanizmadandır. Bunların hangisi ile tedaviye başlanacağı hekimin kararına bağlıdır. Biz kendi laboratuvarımızda test doz vererek hangi ilacın hastada en fazla bio-available olduğunu tespit ederek o ilacın verilmesini tavsiye ediyoruz. C:\Documents and Settings\Oya\Desktop\UNUTULANBEYINalzheimer web icin.doc 5

Dr.İtil: Vücudumuzun bir çok organlarını ameliyattan önce tetkik etmeniz anestezinin bu organların çalışmalarını değiştireceği düşüncesiyle mi?

Dr.İtil: Vücudumuzun bir çok organlarını ameliyattan önce tetkik etmeniz anestezinin bu organların çalışmalarını değiştireceği düşüncesiyle mi? UNUTULAN BEYİN SORU: Unutulan Beyin ne demek? Prof. İtil:: Unutulan beyin, beyinin tıbbi olarak ve tıb mensupları tarafından vücudun bir organı olarak unutulduğu daha doğrusu beyine çok önem verilmediği

Detaylı

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 YAYINLARI-1 Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ Nöroloji Uzmanı Hazırlayan: Uğur CANBOLAT Kapak Tasarımı ve İç Sayfa Dizayn: Koro Reklam Ajansı Basım Yılı:

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR

BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır1 BÖLÜM 2 BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu Bağımlılık Bir Beyin Hastalığıdır 3 İnsanlık tarihi boyunca keyif almak amacıyla

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Öğrenme Sistemi Klinik Araştırmalar Vaka Analizleri Nitel Veriler

Öğrenme Sistemi Klinik Araştırmalar Vaka Analizleri Nitel Veriler Öğrenme Sistemi Klinik Araştırmalar Vaka Analizleri Nitel Veriler Odaklanmayla İlgili Eğitimsel Becerileri Geliştirmede Play Attention ın Verimliliği Konusundaki Çalışmalar İndeks NASA Altyapısı Genel

Detaylı

Kombinasyon Tedavisine Giriş

Kombinasyon Tedavisine Giriş Kombinasyon Tedavisine Giriş Temmuz 2010 Türkçe Çeviri : Pozitif Yaşam Derneği Dizgi Tasarım : EGE CTP LTD. ŞTİ. 374 Sokak No:9/1 Bornova - İZMİR 0.232.462 33 24-462 33 29 Basım Tarihi : Ağustos 2010 Bu

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM. Antalya YAŞAM dedi. Antalya Yaşam Hastanesi 900.2 puan alarak A sınıfı hastaneler arasında yer aldı. KATARAKT NED R?

SAĞLIKLI YAŞAM. Antalya YAŞAM dedi. Antalya Yaşam Hastanesi 900.2 puan alarak A sınıfı hastaneler arasında yer aldı. KATARAKT NED R? SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni Eylül - Ekim 2010 / Sayı: 01 / ücretsizdir Hastanemiz 2010 OCAK ayı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği kalite ve akretidasyon

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76

www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76 www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76 OTİSTİK ZEKÂ MELİK DUYAR www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 2 / 76 OTİSTİK ZEKÂ Otizmi ve Otistik Çocukları Anlayın... Melik Duyar www.otistikzeka.com

Detaylı

ŞİZOFRENİ TARİHÇE EPİDEMİYOLOJİ

ŞİZOFRENİ TARİHÇE EPİDEMİYOLOJİ ŞİZOFRENİ Şizofreni,hezeyanlar ve hallüsinasyonlar olarak bilinen psikotik semptomlardan,fonksiyonel bozulmalara kadar geniş bir semptom spektrumunda,değişik şekillerde görülen,kronik ve sıklıkla relapslarla

Detaylı

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96 Bu rehber, İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ tarafından RIHTIM AJANS ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Turan Kandemir, Asiye Komut ve Serdar Südor a teşekkür ederiz. Baskı: Özel

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com 1-Penis Sertleşme sorununun tanı ve tedavisi Ereksiyon bozukluğu bir kere tespit edildikten sonra (libido eksikliği, erken boşalma vb.nin tersine), çeşitli muayeneler ve testlerle sorunun gerçek sebebi,

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak Günümüzde sağlığa çok önem verilmektedir. Bunun nedeni ise, sağlıklı olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile hastalıkların

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAN, SPEAK UP PROGRAMI, HASTANIN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

50. Orada. uzakta. bir köy var. Diyabet. Kongresi ULUSAL. Böbreklerimiz Nefropati. Gözlerimiz. Dengeli Diyabetli Nasıl beslenelim?

50. Orada. uzakta. bir köy var. Diyabet. Kongresi ULUSAL. Böbreklerimiz Nefropati. Gözlerimiz. Dengeli Diyabetli Nasıl beslenelim? Yıl: 15 Sayı: 44 MAYIS 2014 SAĞLIKLI YAŞAM DERGİSİ Türk Diyabet Cemiyeti nin yayın organıdır. 50. ULUSAL Diyabet Kongresi Türk Diyabet Cemiyeti Yaz Kampı başlıyor!.. Orada bir köy var uzakta Gözlerimiz

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Bülten YIL: 13 SAYI: 36 EKİM 2008

Bülten YIL: 13 SAYI: 36 EKİM 2008 ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 32 YIL LABORATUVARLAR GRUBU Düzen Laboratuvarları Grubu Nükleer Tıp Bölümü nün kuruluşundaki en yakın arkadaşım Bülten YIL: 13 SAYI: 36 EKİM 2008 Dr.

Detaylı

Parkinson ve siz. Bu hastalıkta yeni olanlar için kılavuz.

Parkinson ve siz. Bu hastalıkta yeni olanlar için kılavuz. Parkinson ve siz Bu hastalıkta yeni olanlar için kılavuz. 1 Parkinson tanısının koyulması, son derece duygusal bir deneyim olabilir. Bazı insanlar şok ya da kafa karışıklığı hissederken başkaları ise kızgınlık

Detaylı