II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR"

Transkript

1 II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları ile yeni yaklaşımların ve eylem planlarının oluşturulması amacıyla, 15 Haziran 2012 tarihinde İzmir de, Sosyal Pediatri Derneği tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı işbirliği ile II. Sosyal Pediatri Çalıştayı düzenlenmiştir. Davetlilerin katılabildiği çalıştaya ülkemizin çeşitli illerinden Sosyal Pediatri alanında çalışmakta olan toplam 13 kişi katılmıştır. Çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr Gülbin Gökçay ın I. Sosyal Pediatri Çalıştayı değerlendirme ve II. çalıştaydan beklentileri ile ilgili konuşması Prof. Dr. Sadık Akşit tarafından okundu. Katılım az olması nedeniyle eylem planlarının oluşturulmasında tüm katılımcıların birlikte karar alması planlandı ve çalıştayda tartışılması istenen konular üç ana başlık altında belirlendi: 1) Sosyal Pediatri Bilim Dalı nı tanıtmak ve geliştirmek için yapılması gerekenler 2) Çekirdek eğitim programı (ÇEP) 3) Eğitim ve araştırma etkinliklerin planlanması Konu 1: SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALINI TANITMAK VE GELİŞTİRMEK 1) Sosyal Pediatri içeceğinde bulunan bazı alt alanların; çocuk sağlığının diğer alt bilim dalları ile çakışması nedeniyle Sosyal Pediatri çalışma alanlarının iyi belirlenmesi ve bu durumun net tanımlanması üzerinde duruldu. Bu bağlamda, alanımızla ilgili konuların ve içeriklerin tanımlanarak, web alanımızda açıkça belirtilmesi gerektiği benimsendi. ( Bu konu ile ilgili konular belirlenerek süreç içinde İnternet sitemizde yayımlanmalıdır görüşü benimsendi) 2) Sosyal Pediatri kitabı yazılması, 3) Kongre ve Çalıştay ve diğer toplantı bildirileri, çalıştay sonuçları, fotoğrafları(görsellerinin) internet sitemizde yayınlanması, 4) Yapılan toplantı sonuç bildirileri ya da özetlerinin Ulusal yazılı, sözlü medyada paylaşılması ya da dergilerde konuyla ilgili yazılar yayınlanması 1

2 5) Mama reklamlarında reklama karşı çıkma ya da destek olma görüşlerinin dernek görüşü olarak bildirilmesi 6) Mama firmalarının sponsor olarak kullanılmasında biraz daha esnek olunması 7) Dernek olarak çocukları ilgilendiren her türlü özel gün ve gündemlerin takip edilmesi bu konun web sayfasında duyurulması gerekli görülenler için basın açıklanması ya da diğer iletişim kanalları kullanılarak toplum ile paylaşılmasının sağlanması, 8) Dernek olarak Çocuk dostu TV kanalı, çocuk dostu sanatçı gibi ödüller vermek (ulusal kongrelerde) ve medya ilgisinin sağlanması (Bu konularda Prof Dr Selda Bülbül görev almak istemiştir) 9) Sağlam Çocuk İzlemi terminolojisinin tekrar değerlendirilmesi örneğin Sağlıklı Çocuk İzlemi ya da Çocuk Sağlığı İzlemi gibi başlıkların ortaklaşa kullanılmasının sağlanması, 10) Sağlıklı çocuk izlem poliklinik yaş sınırlarının 0-6 yaş olarak kullanılması yerine, yaş sınırının 0-18 yaş olarak kullanılması konusunda birliktelik sağlanması ( dolayısıyla çalışma alanımızın yaş sınırlarını tüm çocukluk dönemini kapsaması bu bağlamada; çalışma alanımızın: Bebek, çocuk ve ergen sağlığı izlemi olarak benimsenmesi, 11) Sağlıklı Çocuk İzlem polikliniklerinin yaygınlaştırılmasını için dernek olarak çaba harçanması, 12) Sağlıklı Çocuk İzlem polikliniklerinde çalışacak çocuk hekimlerinin Sosyal Pediatri eğitimi almış olmasının süreç içinde aşamalı olarak ön koşul durumuna getirilmesinin sağlanması, (Bu konuda üniversite destekli eğitim programları geliştirilmesi ya da dernek özelinde paket kurslar geliştirilerek sosyal pediatri alanında çalışmak için asgari yeterlilik düzeyinin belirlenmesi, 13) Sağlıklı Çocuk İzlemi için (evresel geçerli) ulusal izlem kılavuzu oluşturulması, 14) Sosyal pediatri alanı ile ilgili hizmet ve eğitiminde standardizasyonun sağlanması 15) Üniversitelerde Çocuk Koruma Birimleri (ÇKB) nin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve bunun sosyal pediatrinin ilgi alanı olmasının sağlanması konusunda daha kapsamlı çalışmaların ve işbirliklilerin sağlanması, Sosyal pediatri bilim dalı ÇKB lerin anahtar üyesi olmalıdır ve çocuğu koruma faaliyetleri özellikle geliştirilmelidir. Sosyal pediatri çalışanlarını olduğu her yerde ÇKB ler kurulmasının ilke olarak benimsenmesi, 2

3 Konu 2: ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) Bu konuda çalışacak Çekirdek eğitim programı (ÇEP) grubu kurulması planlandı. (Bu grupta çalışmayı isteyen ya da çalışması önerilen* öğretim üyeleri aşağıda sıralanmıştır.) Prof Dr Elif Özmert* Prof Dr Selda Bülbül Prof Dr Adem Aydın Doç Dr Perihan Boran.. Not: bu alt alanda çalışmayı düşünen arkadaşlar kendi isimlerini buraya ekleyebilirler; Eğitim programında tıp fakültesi mezuniyet öncesi ders programında anlatılması gerekli dersler daha önceki çalıştayın sonuçlarında olduğu gibi gözden geçirilmiştir: I- Anlatılması zorunlu konular (Kuramsal): 1. Çocuk sağlığının izlemi (Bebek, Çocuk, Ergen) - Taramalar - Anne-baba eğitimi 2. Bağışıklama 3. Büyüme ve gelişmenin izlemi 4. Çocuk beslenmesi* 5. Anne sütü ile beslenme ve emzirme danışmanlığı* 6. Çocuk ihmali ve istismarı 7. Ergenlik dönemi özellikleri 8. Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu 9. Çevre ve çocuk sağlığı 10. Okul sağlığı 11. Çocuk hakları II - Söz sahibi olmak istediğimiz konular: 1. Beslenme bozuklukları (malnutrisyon, obezite) 2. Vitamin-mineral eksiklikleri 3

4 3. İshalli hastalıklara yaklaşım (olabilirse) 4. Solunum yolu hastalıklarına yaklaşım (olabilirse) 5. Genetik danışmanlık (olabilirse Ek not: Özeliği olan bazı konuların anlatılması: Çocuk sağlığının korunması ve desteklenmesi ya da yaşam kalitesinin yükseltilmesi Sosyal Pediatrinin ana çalışma alanı olduğundan; Mevcut hizmet alanları içerisine alınması gereken konular: Hiperaktif ve özel durumu olan çocuklar ve aile desteği oldukça önemlidir. Çocuk davranışları ve ruh sağlığının korunması konusunda çalışmalar yapılıp ders anlatılması düşünülmelidir. Konu 3: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ A) Sosyal pediatri olarak ortak çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Çalışma alanları için gruplar oluşturulması: Beslenme grubu, aşı grubu, istismar grubu vb Ortak çalışma yapılabilecek konular aşağıda belirtilmiştir ( bu konular geliştirilebilir.): 1) Rotavirüs aşısının hastaneye yatışlar üzerine etkisi 2) Pnömokok hastalığı sıklığında aşı ile olan değişim 3) İnfantil kolik (tedavi seçenekleri ve karşılaştırılması) 4) Aşı yan etkileri ile ilgili çok merkezli çalışma 5) Bebeklerde B12, folat ve homosistein düzeyleri 6) Altı aylık bebeklerde vitamin ve mikronutrient düzeyleri 7) 66 aylık okula başlayan çocuklar ile ilgili çalışma 8) Postpartum depresyon 9) Çocuk diş sağlığı ile ilgili çalışma 10) Kazalarla ilgili hekimlerin tutum ve davranışları 11) Tıp öğrencilerinde istismar ile ilgili ICAST erişkin anketinin uygulanması 12) Ev kazaları ile ilgili çalışma B) Eğitim etkinlikleri içinde sağlık çalışanları ve anne-baba eğitimi için kitap yazılması gereklidir ve bu konuda çalışacak bir kitap komisyonu oluşturulması önerildi.. Komisyon için önerilen öğretim üyeleri aşağıda belirtilmiştir: Editör: Prof Dr Ufuk Beyazova 4

5 Komisyon: Prof Dr Serpil Uğur Baysal Prof Dr Sadık Akşit.. Not: Kitap editörlüğü ya da komisyonda çalışmak isteyen arkadaşlar isimlerini ekleyebilir. Ya da bu konuda yönetim Kurulumuz öneri geliştirebilir: SONUÇ: 15 Haziran 2012 tarihinde, Sosyal Pediatri Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı işbirliği ile düzenlenen bir günlük çalıştayda; yukarıda özetlenen kararlar alınmıştır. Çalıştay, tüm katılımcı arkadaşlar olağanüstü özveri ve aktif katılımla çalışmışlar, ve Sosyal Pediatri Bilim alanı ile ilgili olarak somut, gerçekçi ve uygulanabilir öneriler oluşturmuşlardır. Bu çalıştay raporu daha sonra yapılacak olan çalışmalar için önemli bir kilometre taşı olarak, önümüzdeki çalıştay ve çalışmalar ışık tutacaktır. Saygılarımızla bilgilerinize sunulur. Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Prof. Dr. Adem Aydın 5

I. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU. 2 Mart 2012, Ankara. Sosyal Pediatri Alanında Durum Tesbiti Araştırmasının sonuçları

I. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU. 2 Mart 2012, Ankara. Sosyal Pediatri Alanında Durum Tesbiti Araştırmasının sonuçları I. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mart 2012, Ankara Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları ile

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr. Erol

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı - 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı 2 Amaçlar Konu/sorun/ Mevcut Durum ve yapılması gerekenler Etkinlik 1.Mezuniyet öncesi tıp eğitimini, Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Uluslararası KATILIMLI SONUÇ. Bildirgesi

8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Uluslararası KATILIMLI SONUÇ. Bildirgesi Uluslararası 1 1 Uluslararası Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi işbirliğinde 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

GRUBU. te birlik, birlikte güçlü

GRUBU. te birlik, birlikte güçlü BİRLİK GRUBU AHEF TE BİRLİK SEÇİM GRUBU GÜÇLENEREK GELİYORUZ * Aile Hekimliğinin geleceğine yön verecek, tecrübeli * Zor durumlarla, kaçmadan mücadele edecek, sorumluluk sahibi * Aile Hekimlerinin haklarını

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

Doç. Dr. Caner FİDANER Dr. Zerrin BAŞER Dr. AzizÜSTÜNEL

Doç. Dr. Caner FİDANER Dr. Zerrin BAŞER Dr. AzizÜSTÜNEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞ LIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0- M ÇALIŞMA GRUBU RAPORU OCAK 1993, ANKARA V HAZIRLAYANLAR S.B. Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 Prof. Dr.

Detaylı

Katılımınız ile bizlere güç ve onur vereceğiniz 1. Sosyal Pediatri kongresinde buluşmak dileğiyle.. Saygılarımızla, Kongre Eş başkanları

Katılımınız ile bizlere güç ve onur vereceğiniz 1. Sosyal Pediatri kongresinde buluşmak dileğiyle.. Saygılarımızla, Kongre Eş başkanları DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalları ile Sosyal Pediatri Derneği nin işbirliği ile düzenlenen I. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı