Küresel Kapitalizmde İlaç Endüstrisi. Pharmaceutical Industry in Global Capitalism. Nurettin Abacıoğlu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Kapitalizmde İlaç Endüstrisi. Pharmaceutical Industry in Global Capitalism. Nurettin Abacıoğlu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi"

Transkript

1 Küresel Kapitalizmde İlaç Endüstrisi Pharmaceutical Industry in Global Capitalism Nurettin Abacıoğlu Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK XVI. Conference of International Association of Health Policy in Europe CRISIS OF CAPITALISM and HEALTH September 29 - October 2, 2011

2 Bölüm I İlaç Sanayine de Adını Veren Küreselleşme : Sermaye Küreselleşmesi ya da Küresel Kapitalizm

3 Tarihsel Arkaplan: Küresel Kapitalizmin Gelişmesi (tüccarlıktan, üretime) (1) Ticaret Sanayii (orta ölçekten, büyük ölçeğe) (2) Rekabet Tekel Ulusal Uluslar arası (yerelden, küresele) (3) (finans ve teknoloji) (4) (5) Emeğin-işin doğasında değişiklikler (fabrikadan kötü çalışma koşullu atölye veya ofislere) Mal ihracı Sermaye ihracı (6) Yeni beşeri sermaye ve işgücünün kontrolünde değişiklikler

4 Ne Anlaşılıyor? Küreselleşme, kapitalizmin başlangıcından beri sürekli büyüme ve genişleme yasasına tabi olarak hareket eden, sermayenin dünya ölçeğinde yayılma ve egemen olma mantığının işleyişindeki yeni bir uğrak (mı???).

5 Ne Kadar Yeni bir UĞRAK? Sermayenin Herzaman ki Tezi ya da Küreselleşme : Sermaye Birikim Süreci ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin ve ulusal sınırların çözüldüğü, sosyal hayatın büyük bölümünün küresel süreçler tarafından belirlendiği bir iletişim-bilişim devrimi çağı

6 İşletme içinde yaratılan artıdeğerin biriktirilmesiyle sermayenin iç çapının büyümesi ve kapitalistin gittikçe büyüyen bir sermayenin sahibi olması. Temel Özellikleri Sermaye Birikimi genişletilmiş kapitalist yeniden üretimle ve artı-değerin çap genişleten bölümünün bir kısmının sermayeye dönüştürülmesiyle oluşturulur. Bu bağlamda, genişletilmiş yeniden üretimin de kaynağıdır. birçok sermayenin bir büyük sermaye halinde birleşmesiyle sermayenin dış çapının büyümesidir Yoğunlaşır Merkezileşir Sermayenin yerel, ulusal ve bölgesel sınırları aşarak büyük ölçüde uluslararasılaşması Sosyal Hegemonya Stratejileri Büyük sermaye şirketlerinin tekeller, tröstler, karteller biçimindeki ekonomilere ve ekonomilerin yönetimine hakim kılınması Sermaye küreselleşmesinin hukuksal, siyasal, ideolojik ve kültürel pratiklere gereksinimi bağlamında askeri, siyasal, sosyal ve kültürel stratejilerin (emperyalist politikalar) geliştirilmesi

7 Küreselleşme: Neyin Yumuşatılmış Yüzü? Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek ve tekelci aşamasıdır (Vİ. Lenin). Başlıca özellikleri: Üretim ve sermaye yoğunluğunun ulaştığı yüksek aşama nedeniyle tekellerin iktisadi yaşamda belirleyici rol oynaması; Banka sermayesi ve sanayii sermayesinin kaynaşmaları sonucu bir finans oligarşisinin ortaya çıkışı; Meta ihracının yanı sıra sermaye ihracının gelişmesi ve özel önem kazanması; Uluslararası kapitalist tekellerin dünya pazarlarını paylaşımı; Dünyanın emperyalist güçler arasında hegemonik bölüşümü;

8 Bölüm II Global (KÜRESEL) Pharmaceutical (İLAÇ) Industry (SANAYİ)

9 Kapitalist (Serbest Rekabet) Piyasa Retoriği İLAÇ PİYASASI DAHİL TÜM PİYASALARDA REKABETÇİ FİYATLAR ALTINDA GÖRECELİ ÜSTÜNLÜK KURAMINA GÖRE SERBEST TİCARETE DAYALI BİR SİSTEM

10 Dünya Serbest Rekabet Piyasasında Üretilen Değerler Dünya Toplam Katma Değeri (hasıla): mal ve ~ 60 trilyon $ hizmet üretim harcamaları ve satışlar toplamını Dünya Ticaret Hacmi 12 trilyon $ Çokuluslu şirketlerce gerçekleştirilen ticaret hacmi Dünyada varolan firma sayısı Dünyada ilaç sanayi firmaları En büyük 200 çokuluslu şirketce gerçekleştirilen ticaret hacmi 8 trilyon $ (dünya ticaret hacminin 2/3 si) ~ 3 milyon (2000 yılı) ~ (2000 yılı) Dünya ticaret hacminin ~ %65 = 5.2 trilyon $ (Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası verileri) Bu 200 şirketin sıralaması içinde en önemli paydaş, uluslararası ilaç firmaları.

11 İlaçta % Olarak Gerçekleştirilen Dünya Ticareti BM Üye Ülkeler Toplam İlaç Ticareti 26 Ülke (% 13.3) = % Ülke (% 86.7) = % 14.2 Türkiye AB istatistikleri ve 26 ülke içerisinde! 2000 Yılı Payı = 3-6/500 Milyar $-Pazar (% ) Tahmini Projeksiyon=10-12 Milyar$ Gerçekleşen=12 Milyar $ (%1.3)

12 İlaçta üretim ve sermaye yoğunluğunun ulaştığı yüksek aşama----tekel

13 Japonya Avrupa (ilk 5) Almanya Fransa Birleşik Krallık İtalya İspanya Kuzey Amerika ABD Kanada Intercontinental Market Statistics (IMS) Verileri Çin Latin Amerika Breziya Meksika Arjantin Venezüella Avustralya/ Yeni Zelanda

14 YOĞUNLAŞMAYA ÖRNEK: OLİGOPOLİSTİK TEKELCİ REKABET PİYASASI Tablo 1. Küresel Farmasötik satışlar, Küresel satışlar (ABD $-Milyar) Dünya Pazarı Toplamı (Cari ABD $) Bir önceki Yıla Göre Büyüme (Sabit ABD $ Büyüme) % 11.5 % 11.8 % 9.5 % 10.3 % 8.0 % 7.3 % 7.1 % 6.4 Kaynak: IMS Health Market Prognosis (IMS denetimli ve denetimsiz pazarları dahil) den düzenleme-na Küresel ilaç ticareti, 712 milyar dolarlık bir hacme erişmiştir. Bu dünya ticaret hacminin yaklaşık 1/8.5 i ne denk düşen bir orandır.

15 Tablo Yılları Arası Küresel Perakende İlaç Satış Değerleri ve Pazar Büyümeleri (IMS) Bölgeler/Ülkeler % büyüme; hastaneler dahil 12 şer Aylık Dönemler İçinde Eczanelerden Perakende Satış (Ocak ) Mil-r $ % b Mil-r $ % b Mil-r $ % b Mil-r $ % b Mil-r $ % b Kuzey Amerika ABD Kanada Avrupa (ilk 5) Almanya Fransa Birleşik Krallık İtalya İspanya Japonya Çin Latin Amerika Brezilya Meksika Arjantin Venezüella Avustralya/Yeni Zelanda

16 Tablo Satış Değerleri Bakımından İlk Beş İlaç Sıralaması (IMS) İlk Beş İlaç Yıllar (Aralık ayı itibariyle) (ocak) Lipitor Plavix Nexium Seretide Crestor Advair Enbrel Antihiperlipidemik; 2 Antitrombotik; 3 Antiülser; 4 Antiastmatik; 5 Antihiperlipidemik; 6 Antiülser; 7 Antiromatik

17 Tablo Küresel Büyüklük Bakımından İlk Beş Şirket Sıralaması (IMS) İlk Beş Şirket Yıllar (Aralık ayı itibariyle) (ocak) Pfizer Novartis AstraZeneca Merck & Co GlaxoSmithKline Sanofi-Aventis

18 Fortune Global-500: Küresel İlaç Sanayii Verileri Kaynak: Fortune Global; Sayı tarihi: Mayıs 23, 2011

19 Tablo 4 : Fortune Global-500: Küresel İlaç Sanayii Firmaları Gelir ve Kârlılıkları-2011 Gelirler Sıralama Şirketler Fortune 500 sıralaması $ milyar 2009 dan sonra % değişim $ milyar Kâr 2009 dan sonra % değişim 1 Pfizer 31 67, , Johnson & Johnson 40 61, , Merck 53 45, Abbott Laboratories 69 35, , Eli Lilly , , Bristol-Myers , , Squibb 7 Amgen , , Gilead Sciences 299 7, , Mylan 418 5, Allergan 457 4, Biogen Idec 476 4, , Genzyme 487 4,

20 Tablo 5 : Fortune Global-500: Küresel İlaç Sanayii Firmaları % Gelir, Aktif Varlık ve Öz Sermaye Bilançoları-2011 Sıralama Şirketler % Gelirler % Aktif varlıklar % Öz sermaye 1 Pfizer Johnson & Johnson Merck Abbott Laboratories Eli Lilly Bristol-Myers Squibb Amgen Gilead Sciences Mylan Allergan Biogen Idec Genzyme

21 Tablo 6 : Fortune Global-500: Küresel İlaç Sanayii Firmaları FVÖG, YTK ve Çalışan Sayıları-2011 Faiz ve vergi öncesi gelir Yatırımcı toplam kârlılığı Çalışanlar Sıralama Şirketler Yıllık büyüme (%) Yıllık oran (%) 2010 (%) Sayı 2009 dan sonra % değişim 1 Pfizer , Johnson & Johnson , Merck , Abbott Laboratories , Eli Lilly , Bristol-Myers Squibb , Amgen , Gilead Sciences N.A , Mylan , Allergan , Biogen Idec , Genzyme ,

22 Astra-Zeneca Örneğinde İstihdamın Küresel Dağılımı 2002 AR-GE Diğer7,000 Satış ve Pazarlama 20,000 Üretim 13,000 TOPLAM 50,000

23 Meta ihracıatının yanı sıra sermaye ihracının gelişmesi ve özel önem kazanması;

24 İlaçta ÇokUlusluŞirket GÖSTERGELERİ ve ARAÇLARI OLARAK (SERMAYE BİRİKİMİ) Doğrudan yabancı yatırım İhracat ya da pazarlama ve lisans anlaşmaları Ar-Ge çalışmaları süreci Sinai ve fikri mülkiyet olarak uluslararası patent sistemi Özel sermaye birikimi süreci

25 1900 den 2010 lara İlaçta Buluşların Kronolojisi

26

27 AR-GE Çalışmalarının Amacı Sürekli yeni ürün geliştirmek Bu ürünlerden daha iyileri (etkinleri) geliştirilinceye ya da taklitleri yapılıncaya değin TEKEL KÂRI elde etmek

28 Araştırma Yatırımlarındaki Değişiklikler İşbirlikleri Collaborations İlaç Firmaları Birleşmeler Alliences Ortaklıklar Partnership Akademik Gruplar R Genom Firmaları Birleşik Girişimler Joint Ventures

29 AR-GE Çalışmaları Bakımından Riskin Azaltılması Ar-Ge çalışmaları REKABETE YÖNELİK BULUŞ süreci olduğundan sektör içi karşılıklı risk içerir. Çözüm: ULUSLARARASI PATENT SİSTEMİ nin sağladığı koruma

30 Buraya değin neler gördük. 1. Yatırım, ihracat, teknoloj ve ürün geliştirme bağlamında ilaç sanayinin en önemli girdi kaynağı olan banka sermayesi, sanayi olarak ilaç sermayesi ile kaynaşmış durumdadır. Bu kaynaşma özeliyle ilaçta oligopolleşme, genelde de bir finas oligarşisi manzarasını bütünlemektedir. 2. Mal olarak ilaç ihracatı, ülkeler arasında devam edegelen bir ticari süreçtir. Bunun yanısıra, ilacın üretim teknolojisinden onun mülkiyet rejimi biçimleri olan lisans ve patentine değin yeni sermaye ihracatı hem giderek daha da gelişmekte ve özel bir önem kazanmaktadır.

31 Buraya değin neler gördük. 3. Uluslararası ilaç tekellerinin dünya pazarlarını paylaşımının difüzyon hızı ve derecesi, bu sektörü kapitalist pazarlar içinde en kârlı yatırım alanı kılmaya devam etmektedir. Uluslararası ilaç tekelleri, gelişkenlik kapasiteleri bakımında uzay teknolojileri ve silah sanayi firmalarının dev kârlılıklarıyla ilk üçte rekabet edebilen düzeylere erişmiş vaziyettedir. 4. Sağlık ve ilaç alanında dünya ticaretini düzenleyen tüm hukuki düzenlemeler (GATS-Trips), bu sanayi kapasitelerine sahip merkez kapitalist ülkelerin dünyaya kendi hegemonyalarını dayattıkları ve korumacılık geliştirdikleri temel alanlar olarak daha da belirginleşmektedir.

32 dört maddede yer alan ilaca ilişkin özel ifadeleri çıkarırsak geriye kalan genel ifadeler 1- Tekel ve Finans oligarşisi ; 2- Mal ve sermaye ihracının gelişmesi ve özel önem kazanması ; 3- Dünya pazarlarının paylaşılması 4- Merkezi hegemonya ya da emperyalizm

33 Kapitalizm eşitsizlik üretir!

ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMINDAN ULUSLARARASI İLAÇ SANAYİNE: YAPISAL SÜREÇLER VE SOSYALİST SEÇENEK

ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMINDAN ULUSLARARASI İLAÇ SANAYİNE: YAPISAL SÜREÇLER VE SOSYALİST SEÇENEK ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMINDAN ULUSLARARASI İLAÇ SANAYİNE: YAPISAL SÜREÇLER VE SOSYALİST SEÇENEK Nurettin ABACIOĞLU GİRİŞ 1) SERMAYE KÜRESELLEŞMESİNİN ARACI OLARAK ULUSLARARASILAŞMA 2) SERMAYE KÜRESELLEŞMESİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol-İş Araştırma 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol İş Araştırma eaieauieaui Petrol-İş Araştırma 2 İLAÇ SEKTÖRÜ İlaç sektörü, gerek üretim hacmi gerek de ticaret kapasitesiyle ekonominin en

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu Türkiye İlaç Sektörü Vizyon Raporu Ağustos 2012 laçta Küresel Ar-Ge ve Üretim Merkezi Türkiye Bölgesinde ve dünyada her geçen y l y ld z biraz daha parlayan Türkiye, cumhuriyetimizin 100. y ldönümü için

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

III. Sağlık Yönetimi Kongresi,

III. Sağlık Yönetimi Kongresi, III. Sağlık Yönetimi Kongresi, Hasan Bağcı, MD Genel Sekreter Yardımcısı AİFD( Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) 16 Nisan 2015, Ankara YAŞAM BİR YOLCULUK... İNNOVASYON SÜREKLİLİK ARZEDEN BİR SÜREÇ Yenilikçi

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU Haziran 2007 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... vii A. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GÖSTERGELERİ...

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI I TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE MADENCİLİK SEKTÖRÜ ADİL AYTEKİN Tez Danışmanı Doç.Dr. Birgül AYMAN GÜLER ANKARA, 2001 (Fotokopi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-93-2 YAYIN NO: KB: 2894 - ÖİK: 735 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

AŞIRI BİRİKİM - FİNANSALLAŞMA İLİŞKİSİNİN 2008 KRİZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ

AŞIRI BİRİKİM - FİNANSALLAŞMA İLİŞKİSİNİN 2008 KRİZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 77, ss. 1-48 AŞIRI BİRİKİM - FİNANSALLAŞMA İLİŞKİSİNİN 2008 KRİZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ Mustafa DURMUŞ Özet 2008 krizi, kapitalizmin tarihinde Büyük Depresyon dan bu yana

Detaylı

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Ulusal yenilik sistemi kavramı, özellikle 1990 larda teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Detaylı

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası Özet Metin Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor Levhası Overview OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2003 Turkish translation Bu özet metinler, OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER OCAK 2010 2009 Yasal Uyarı Bu Belge yatırımcılara Türkiye deki büyüme öncelikli sektörlere dair bir

Detaylı