Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler"

Transkript

1 Papalık Bilimler Akademisi Çalışma Haftası, Vatikan, Mayıs 2009 Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler Papalık Bilimler Akademisi himayesinde, Mayıs 2009 tarihleri arasında Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi için Transgenik Bitkiler konulu bir çalışma haftası düzenlenmiştir. Toplantı esnasında genetik mühendislik (GM) yoluyla geliştirilmiş yeni bitki çeşitleri konusundaki bilimsel anlayışta kaydedilen son ilerlemelerin yanı sıra, GM teknolojisinin genel anlamıyla tarımın geliştirilmesi ve özellikle de yoksul ve zayıfların yararına kullanılabileceği sosyal koşulları gözden geçirdik. Katılımcılar, Papa XVI. Benedict in piskoposlara gönderdiği son tamiminde teknolojiyle ilgili olarak ifade ettiği, Teknoloji, menşe ve varlık sebebi öznel unsurunda, yani bizatihi çalışanın kendisinde bulunan insan eyleminin nesnel yönüdür. (1) Bu sebepten ötürü, teknoloji asla yalın anlamında görülemez. Teknoloji, insanı ve insanın gelişme yönündeki emellerini açığa çıkarıp onu maddi kısıtları tedricen aşmaya iten iç gerilimlerini ifade eder. Bu anlamda teknoloji, Tanrı nın insanoğluna verdiği toprağa bakmak ve toprağı işlemek (Tekvin 2:15) emrinin yerine getirilmesidir ve insan ile çevre arasındaki, Tanrı nın yaratıcı sevgisini yansıtan ahdi güçlendirme gayesine hizmet etmelidir (2) şeklin-deki yaklaşımıyla aynı yaklaşımdan ilham almışlardır. Varılan Başlıca Bilimsel Sonuçlar Kasım 2000 tarihlerinde yapılan Bilim ve İnsanlığın Geleceği konulu Yıldönümü Genel Oturumu sonunda yayınlanan Dünyada Açlıkla Mücadele için Genetiği Değiştirilmiş Gıda Bitkileri çalışma belgesinde yer verilen temel sonuçları teyit ediyoruz. sonuçlar şu hususları içermektedir: Güncellenmiş bu 1

2 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarından fazlası hâlihazırda yetersiz beslenmekte olup bu durum acilen yeni tarım sistemleri ve teknolojileri geliştirilmesini gerektirmektedir yılına kadar dünya nüfusunun milyar artışla yaklaşık 9 milyara ulaşacağının bekleniyor olması bu problemin aciliyetini daha da şiddetlendirmektedir. 3. İklim değişikliğinin öngörülen sonuçları ve bunlara bağlı olarak su kaynaklarında yaşanacak daralmalar da artan dünya nüfusunu besleme kabiliyetimizi etkileyecektir. 4. Yaşanan ciddi boyuttaki humus tabakası kayıpları ve dünya genelinde kabul edilemez düzeydeki pestisit kullanımının da kanıtladığı üzere, tarım, bu gün uygulandığı haliyle sürdürülebilir değildir. 5. GM ve diğer modern moleküler tekniklerin tarımdaki yerinde uygulamaları yukarıda sayılan bu sorunların bazılarının çözümüne katkıda bulunmaktadır. 6. GM teknolojileri kullanılarak ıslah edilmiş bitkileri veya bunlardan elde edilen gıda ürünlerini, bizatihi bu teknolojilerle üretilmiş olmaları itibarıyla güvensiz kılan hiçbir özellik mevcut değildir. 7. Bilimsel çevreler, tarımsal üretkenlikte ilerlemeler sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmeli ve aynı zamanda bu ilerlemelerden sağlanan sonuçların hem yoksul, hem de halen nispeten yüksek hayat standartlarında yaşayan gelişmiş ülkelerdeki insanların menfaatleri istikametinde olmasını temin etmelidir. 8. Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul çiftçilerin, kendi yerel şartlarına uyarlanmış, geliştirilmiş GM ürün çeşitlerine erişimini sağlamaya özel gayret gösterilmelidir. 9. Bu gibi GM çeşitlerin geliştirilmesine dönük araştırmalarda, yerel ihtiyaçlar ve ürün çeşitleri ile GM ürünlerin başarılı bir şekilde devreye alınmasını sağlamak üzere ülkelerin gelenek, sosyal miras ve idari uygulamalarını adapte edebilme kapasiteleri özellikle dikkate alınmalıdır. 2

3 Daha ileri kanıtlar Bahsettiğimiz önceki çalışma belgesinin hazırlanmasından bu yana, GM teknolojisinin gelişimi, uygulanması ve etkileri konusunda, yüksek standartlı bilimsel hakem denetiminden geçmiş kanıtların yanı sıra çok ciddi miktarda tatbiki tecrübe birikmiştir. Çalışma haftamız boyunca birikmiş bu kanıtları gözden geçirdik ve aşağıdaki sonuçlara vardık: 1. GM teknolojisi uygun ve sorumlu şekilde kullanıldığında; verim artışı sağlamak, besinsel kaliteyi geliştirmek, zararlı ve hastalık direncini arttırmak, kuraklık ve diğer çevresel streslere karşı tolerans kazandırmak da dâhil olmak üzere bitkilerde iyileştirmeler sağlayarak birçok durumda tarımsal üretkenliğe temel katkılarda bulunabilir. Tarımda sürdürülebilirlik ve üretkenliğin geliştirilmesine yardımcı olmak için bu iyileştirmelere dünya genelinde ihtiyaç vardır. 2. Mahsul ve süs bitkilerinin genetik ıslahı, hassasiyet ve öngörülebilirlik dereceleri giderek artan teknikleri içen uzun ve kesintisiz bir süreçtir. A.B.D. Ulusal Araştırma Konseyi nin (NRC) 1989 tarihli bir raporunda belirtildiği gibi Moleküler metotlar daha spesifik olduğundan, bu metotların kullanıcıları ıslah ettikleri bitkilere kazandırdıkları özelliklerden daha emin olacaklardır. Dolayısıyla diğer ıslah metotlarına kıyasla istenmeyen etkiler yaratma olasılıkları azalır. Bitki ıslahında yararlanılan prosesleri tanımlamak için kullanılan birçok farklı terim vardır. Bütün canlı organizmalar, ayırıcı özelliklerini taşıyan genlerini içeren hücrelerden oluşur. Bütün gen dizisi (genotip) DNA içinde kodlanmıştır ve ebeveynden bir sonraki nesle aktarılan kalıtsal bilgileri teşkil eder. Tüm bitki ıslahı çalışmaları ve esasen tüm evrim, genetik değişim veya modifikasyonu takip eden yeni nesildeki faydalı özelliklerin seleksiyonuyla gerçekleşir. Bir bitkinin fenotip veya gözlenebilir özelliklerindeki (fiziksel yapısı, gelişimi, biyokimyasal ve besinsel vasıfları gibi) değişimlerin büyük çoğunluğu genotipindeki değişikliklerden kaynaklanır. Bitki ıslahında geleneksel olarak yakın akraba ve eşeysel olarak uyumlu türler arasında genlerin rasgele yeniden bir araya getirilmesinden yararlanılmıştır. Bu metot sıklıkla öngörülemeyen sonuçlara yol açar ve sağlanan genetik değişimlerin detayları tam olarak aydınlatılamaz. 20. YY ın ortalarında bu metoda bir de mutajenez ıslahı katılmıştır. Mutajenez ıslahında da geleneksel metot kadar rasgele bir şekilde tohum veya bütün haldeki bitkilere mutajenik kimyasallar veya yüksek enerjili radyasyon uygulayarak fenotipik gelişmeler sağlanması umulur. Bu usul de öngörülemeyen ve aydınlatılamayan genetik sonuçlara yol açmış ve ıslahçılar bunlar arasındaki faydalı özellikleri seleksiyona tabi tutmuştur. En son olarak da belirli özellikleri kazandıran tanımlanmış ve detaylı olarak karakterize edilmiş spesifik gen veya küçük gen bloklarının aktarılmasına imkân veren teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikle sağlanan genetik ve fenotipik sonuçlar hassas bir şekilde analiz edilebilmektedir. Bu sonuncu kategoriye transjenez (genler bir donörden alıcıya aktarıldığı için) veya genetik mühendislik (bu raporda GM şeklinde kısaltılmıştır) adı verilmekle birlikte, esasen bu terim bütün ıslah prosedürlerini kapsar. 3

4 3. GM ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği A.B.D., Arjantin, Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerde bu faydalar daha şimdiden ciddi boyutlarda kendilerini göstermektedir. 4. Bu ürünler, kıt kaynaklı çiftçiler ve başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yoksul tarım topluluklarının zayıf üyeleri açısından da ciddi faydalar sağlayabilir. Şöyle ki; zararlılara karşı dirençli GM pamuk ve mısır, pestisit kullanımını büyük ölçüde azaltmış (böylelikle çiftlik güvenliğini arttırmış) ve Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Filipinler de dâhil olmak üzere gelişmekte olan birçok ülkenin küçük çiftlik sektöründe önemli verim artışları sağlanmasına, hane başına gelir artışına ve yoksulluk oranının düşürülmesine (ve kimyasal pestisit zehirlenmesi vakalarının azalmasına) katkıda bulunmuştur. 5. Mısır, soya, kanola ve diğer ürünlere çevresel açıdan zararsız ve ucuz bir herbisit olan glifosata karşı direnç kazandırılması en yaygın kullanılan GM özelliğidir. Bu özellik sayesinde birim arazi başına verim artışı sağlanmış, çok külfetli olan elle zararlı ot ayıklaması ihtiyacı ortadan kalkmış, girdilerde azalma sağlanarak minimum toprak işleme (toprak işlemesiz tarım) tekniklerine geçilmesi suretiyle de toprak erozyonu azaltılmıştır. Bu teknoloji, özellikle de çiftçi nüfusunun büyük çoğunluğunun hastalık veya yaşlılık yüzünden zayıf düşmesi nedeniyle geleneksel elle zararlı ot mücadelesinin yapılamadığı gelişmekte olan ülkelerdeki bazı bölgelerde faydalı olabilir. 6. GM teknolojisi, elzem mikro-besinler kazandıran modifikasyonlar sayesinde beslenme eksiklikleriyle mücadele edebilir. Örneğin, provitamin A takviyeli Altın Pirinç üzerinde yapılan çalışmalar, bu biyo-takviyeli pirinci içeren standart günlük diyetlerin A vitamini eksikliğini önlemeye yeterli olduğunu göstermiştir. 7. GM teknolojisinin zararlı direncine uygulanması kimyasal pestisit kullanımında bir azalmaya yol açmış ve dolayısıyla hem tarımsal girdilerin maliyetleri düşmüş, hem de tarım işçilerinin sağlık şartları iyileşmiştir. Bu ilişki, özellikle de pestisit uygulamasının diğer birçok bölgeden çok daha yoğun olduğu ve dolayısıyla hem genel olarak ekosisteme, hem de insan sağlığına zarar verebileceği birçok Avrupa ülkesi açısından özel önem taşımaktadır. 4

5 8. GM teknolojisi, zararlı ve enerji tüketen mekanik toprak işleme uygulamalarını azaltması itibarıyla, kısmen, en önemli antropojenik gaz olan CO 2 gazının çevreye salımını sınırlayarak biyoçeşitliliği zenginleştirebilir ve çevreyi koruyabilir. 9. İklim değişikliğinin öngörülen etkileri; GM teknolojisinin, diğer ıslah teknikleriyle birlikte doğru ve azimli bir şekilde kullanılmasıyla, kuraklık toleransı ve direnci ile sel toleransı gibi özelliklerin tüm bölgelerin temel gıda bitkilerine mümkün olan en kısa sürede kazandırılması ihtiyacını şiddetlendirmektedir. 10. GM teknolojisi, yoksul çiftçilere daha şimdiden verim artışları sağlamış, başka şekilde bulamayacakları bir gelir ve istihdam kaynağı yaratmıştır. 11. GM teknolojisinin tabi tutulduğu düzenleyici denetim bilimsel açıdan savunulabilir ve riskleri baz alan bir niteliğe kavuşturulmalıdır. Düzenlemeler, yeni bitki çeşidini üretmek için kullanılan teknolojik vasıtaları değil, çeşide kazandırılan özelliklerin kendilerini esas almalıdır. 12. Risk değerlendirmeleri, sadece yeni bitki çeşidinin kullanımına bağlı potansiyel riskleri dikkate almakla kalmamalı, şayet bu belirli çeşit pazara sunulmazsa onun yerine kullanılacak alternatiflerin arz edeceği riskler de göz önünde tutulmalıdır. 13. Manyok, tatlı patates, pirinç, mısır, muz ve diğer başlıca tropik ürünlerin, yoksullara doğrudan fayda sağlayacak genetiği geliştirilmiş çeşitlerinin üretilmesi için kamu sektörü ciddi gayretler göstermektedir. Bu gayretler kuvvetle teşvik edilmelidir. 14. Dünyadaki yoksul ve yetersiz beslenen nüfusun karşı karşıya bulunduğu ciddi boyutlardaki zorluklar acil bir sorun olarak ele alınmalıdır. Her yıl beslenme yetersizliği sorunları yüzünden önlenebilir hastalıklar ve ölümler görülmektedir. Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gıda fiyatlarındaki artış, yoksulların kaynaklar için rekabet etmede ne kadar dezavantajlı konumda bulunduğunu gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda feragat edilen faydalar sonsuza dek kaybedilmiştir. 15. Bu bilimsel bulgular ışığında, GM teknolojisinin sağladığı faydaların yoksul ve zayıf topluluklara da, kendi hayat standartlarını yükseltecek, sağlık durumlarını iyileştirecek ve çevrelerini koruyacak şartlarda daha geniş ölçekte sunulması ahlaki bir zorunluluktur. 5

6 Genel olarak GM teknolojisi, dünya genelinde tarımsal üretkenliğin geliştirilmesi konusundaki önemini ortaya koymuştur. Ancak bu teknoloji yine de çok yönlü olması gereken bir stratejinin sadece bir parçasını teşkil etmektedir. Papa XVI. Benedict Hazretlerinin müşahede ettiği üzere hem geleneksel, hem de yenilikçi tarım tekniklerinin doğru kullanımı vasıtasıyla açılan yeni imkânları -bu tekniklerin uygun, çevreye saygılı ve en muhtaç kitlelerin ihtiyaçlarını dikkate alır nitelikte olduklarının yeterli testler neticesinde saptanmış bulunması kaydıyla- değerlendirmek faydalı olabilir. (3) Ancak, bütün teknolojilerde olduğu gibi, GM teknolojisinde de sağlanan her gelişmenin ilk vaadini yerine getiremeyebileceğini kabul ediyoruz. Gelecek nesiller için gıda arz güvencesini geliştirmek ve yoksulluğu hafifletmek için geleneksel bitki ıslah metotları ve ek stratejilerle birlikte kullanılabilecek bütün uygun teknolojilerin potansiyel katkılarını değerlendirmeye devam etmek zorundayız. (4) Bunların birçoğu GM teknolojileriyle birlikte sinerjik olarak kullanılabilir. Bu stratejiler arasında toprak işlemesiz tarım ve diğer muhafaza uygulamalarıyla humus tabakasının korunması, gübrelerin uygun kullanımı, yeni gübre tipleri ve çevre dostu tarım kimyasalları geliştirilmesi, suların muhafazası, entegre zararlı yönetimi, genetik çeşitliliğin korunması ve uygun yerlerde yeni ürün çeşitlerinin benimsenmesi sayılabilir. Bu gibi yeni ürünler, kısmen, kamu - özel sektör yatırımları ve ortaklıkları eliyle mevcut ürünlerin ( yetim ürünler ) (5) yaygın kullanım için ıslahı neticesinde geliştirilecektir. Gıda arz güvencesinin arttırılması için hayati veya kıt kaynaklı ülkeler açısından özel öneme sahip diğer faktörler arasında altyapı iyileştirmeleri (nakliye, elektrik arzı ve depolama tesisleri), yerel danışma servisleri aracılığıyla tohum seçimi hakkında çiftçilere uzman ve tarafsız danışmanlık imkânı sunarak kapasite oluşturulması, adil finansman ve sigorta sistemleri geliştirilmesi ve mülkiyet hakkına tabi teknolojilerin ruhsatlandırılması sayılabilir. Ancak, birçok bölgede yoksulluk ve yoksullara karşı ayırımcılık sorununun sadece tek bir çözümü bulunmadığının farkında olmak, genel çözüme uygun bir katkıda bulunabilecekleri durumlarda GM ürün çeşitlerini kullanmamızı engellememelidir. 6

7 Kamuoyundaki Geniş Kapsamlı Tartışmalar 21. YY da toplumun karşı karşıya bulunduğu sağlık ve gıdaya ilişkin zorlukların birçoğunun çözümlenmesinde bilimin sağlayacağı katkılar ve GM teknolojisi dünya genelinde kamuoyunun ilgisini çekmiş ve tartışmalara yol açmıştır. Bu teknolojinin gücü ile potansiyel rolü ve uygulanabileceği kullanım yelpazesi hakkındaki tartışmalar memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak, bilim ve teknolojinin, insanlığın menfaatleri istikametinde doğru şekilde değerlendirilebilmesi, düzenlenebilmesi ve kullanılabilmesi için bu tartışmanın hakem denetiminden geçmiş veya başka bir şekilde doğrulanabilir bilgiler bazında yürütülmesi şarttır. Hiçbir şey yapmadan oturmak bir tercih olmadığı gibi, bilim ve teknoloji de sadece problemler baş gösterdikçe uygun çözümleri bulmak için musluk gibi açılıp kapatılacak bir şey değildir. Esasen bilimin görevi, olası zararlardan kaçınmak için öngörüde bulunmak ve mümkün olan azami faydayı sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken altı faaliyet konusu vardır: Kamuoyunun bilim anlayışı; fikri mülkiyet haklarının yeri; kamu sektörünün rolü; sivil toplumun rolü; devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında işbirliği; uygun, maliyet etkin ve açıklanabilir düzenleyici denetim. Kamuoyunun Bilim Anlayışı: oplantımızın katılımcıları, GM teknolojisi hakkında hem kamuoyundaki tartışmalara, hem de idari düzenlemelere nüfuz etmiş bulunan yaygın yanlış anlamalara müteaddit defalar dikkat çekmiştir. Örneğin, her tür bitki ıslahının genetik modifikasyon içerdiği ve konvansiyonel ıslah olarak tanımlanan bazı örneklerin, söz gelimi radyasyonla mutajenezin, GM teknolojileri uygulanmasından tabiatı itibarıyla çok daha az öngörülebilir neticeler verdiği kamuoyundaki tartışmalarda yeterince vurgulanmamaktadır. Bütün bu problemlerine rağmen, söz konusu tekniklerin hepsi pazarda yer edinmiş, tam kabul gören ve yaygın olarak tüketilen gıda ürünleri üretilmesini sağlamıştır. 7

8 Çalışma Haftası nın bütün katılımcıları, kamuoyundaki diyalog ve tartışmanın bilgiye dayalı ve aydınlatılmış bir şekilde yürütülmesi için üstlerine düşeni yapmaya kararlıdır. Kendilerini duyurmak, bilimlerini anlatmak, teknolojiyi esrarengiz olmaktan çıkarmak ve vardıkları sonuçları kitlelerin erişimine açmak bilim insanları için bir zorunluluktur. GM ürün çeşitlerinin kullanılmasına ve genel olarak modern genetik uygulamalarına karşı olan veya şüpheyle yaklaşanları, bu konunun ardındaki bilimsel gerçekleri ve bu teknolojiyi buna en fazla ihtiyaç duyan insanlardan alıkoymanın yol açtığı kanıtlanabilir zararları dikkatle değerlendirmeye davet ediyoruz. Ortak menfaatler, ancak kamuoyundaki tartışmaların en yüksek bilimsel kanıt standartlarına dayandırılması ve medeni bir görüş alışverişi sayesinde sağlanabilir. Fikrî Mülkiyet Haklarının Yeri: Modern sanayi toplumunun her alanında olduğu gibi, tıbbi ve tarımsal biyoteknoloji de dâhil olmak üzere her türlü teknolojinin geliştirilmesinde fikrî mülkiyet hakları önemli bir rol oynamaktadır. Ticaret sektörünün en iyi uygulamalarının, yoksulluk ve gıda arz güvensizliğinin giderilmesi hedeflerine ciddi katkılar yaptığının farkındayız. Ancak, Kilise nin, dünyanın bütün nimetlerinin evrensel hedefinin tüm insanlığın yararı olduğu ve bu nimetlerden yararlanmaya insanların asli hakkı bulunduğu yolundaki sosyal öğretisi (6) doğrultusunda; konuyla ilgili hem kamu, hem de özel sektör oyuncularını, kendi mülkiyetleri üzerindeki meşru haklarını medeni toplumun mevcut normları çerçevesinde mümkün mertebe bu evrensel hedefe tabi kılmaya ve haksız zenginleşme veya yoksul ve zayıfların istismarına imkân vermemeye çağırıyoruz. Kamu-özel sektör ortaklıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulların düzenli olarak tükettiği ürünlerin iyileştirilmiş çeşitlerinin geliştirilmesi ve dağıtımını teşvik etmekte giderek önem kazanmaktadır. Altın Pirinç insani projesi bu tarz işbirliğine mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Bu proje kapsamında, özel şirketlerin elinde bulunan patentler, üyesi bulundukları toplumun yararına olarak çiftçilerin tarlalarına ekilmeye hazır çeşitleri geliştiren kamu teşebbüsüne bedelsiz olarak lisanslandırılmaktadır. Bir dizi benzer örnek de halen geliştirilmekte olup, böyle bir açılım tüm insanların dünyanın nimetleri üzerinde hakkı bulunduğu inancıyla da uyumludur. Özel sektör, mülkiyetlerindeki teknolojileri yoksullar yararına kullandırdığında 8

9 tebriklerimizi hak eder. Kendilerini bu yolda en yüksek etik standartları takibe devam etmeleri için yüreklendiriyoruz. Bu itibarla, ticaret ve etik ilişkisi bağlamında, özel şirketler ve bilhassa çok uluslu şirketler her alanda olması gerektiği gibi tarım alanında da sadece maddi kazanca odaklanmamalı, her şeyden evvel insani, kültürel ve eğitici değerleri aktarmaya çalışmalıdırlar. Bu sebeptendir ki, Caritas in veritate, kârı dışlamayan fakat onu insani ve sosyal amaçları tahakkuk ettirmek için bir vasıta sayan bir bileşik gerçeklik olarak bir medeni ekonomi ve paylaşım ekonomisi istikametindeki son gelişmeleri memnuniyetle izlemektedir. Gerçekten de bu tamim, ticaretin kurumsal şekillerindeki çoğulculuk, tabiatı itibarıyla, sadece daha medeni olmakla kalmayıp aynı zamanda daha da rekabetçi olan bir pazarın oluşmasını sağlamaktadır şeklinde bir vurgu içermektedir. (7) Bu düşünceler, özellikle de bir topluma sunulan gıdanın miktarı ve kalitesi açısından geçerlilik taşımaktadır. Kamu Sektörünün Rolü: 20. YY ın Yeşil Devrim ini mümkün kılan yeni ürün çeşitleri, ağırlıklı olarak bir dizi ülkedeki kamu araştırma laboratuarlarında geliştirilmişti. Her ne kadar kamu sektörü artık bu gibi geliştirme çalışmalarında tekele yakın bir konumda bulunmuyorsa da, hâlâ hayati ve çok belirgin bir rol üstlenmektedir. Kamu sektörü, özellikle de ulusal vergilerden ve donör kurumlardan kendisine aktarılan kaynakları en yoksul ve en zayıf grupların ürün ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştırmaları teşvik için kullanabilir. Yapılan araştırmaların sonuçlarını geniş kitlelerin kullanımına sunmak konusunda kamu sektörü önemli bir rol oynar ve ana gayesi ticari kullanıma dönük çeşitler geliştirmek olan özel sektör için çok zor olan yeniliklere öncülük edebilir. Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği, özellikle de sağlık alanında bilim ve teknolojinin insanlık yararına birçok uygulamasında faydalı olmuştur ve tarım da bu alanlardan biridir. Modern biyoteknolojik yaklaşımlarla ürün iyileştirme çalışmaları konusunda ise, bilimsel dayanağı olmayan, ayırımcı ve aşırı mevzuat düzenlemelerinin GM teknolojisi kullanılarak yapılan AR-GE maliyetlerini çok şişirdiğini ve bu teknolojinin kamu sektörü tarafından uygulanması ve kullanımını finansal nedenlerle çok zorlaştırdığını, hatta bazen de imkânsız kıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. 9

10 Sivil Toplumun Rolü: Hükümetler, uzman dernekleri, STK lar, hayır kuruluşları, cemiyet teşkilatları ve dinler, bilimin sağlayabileceği faydalar konusunda bilgiye dayalı bir diyalog ortamı ve geniş kapsamlı kamuoyu anlayışının temininde rol üstlenebilir ve ayrıca yoksul, kırsal topluluklara mensup vatandaşların hayatlarını her açıdan iyileştirmek için çalışabilirler. Saydığımız bu oluşumlar, yoksulları herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde istismara karşı korumaya yardımcı olabilirler, fakat aynı zamanda bu yoksul toplulukların, modern bilimin kendilerini sefalet, hastalık ve açlığa mahkûm kalmaktan kurtaracak faydalarına erişimine set çekilmesini önlemek gibi bir sorumlulukları da vardır. Devletler, Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum arasında işbirliği: GM teknolojisi, ürün iyileştirmesi ve gıda arz güvencesinin geliştirilmesine daha şimdiden önemli bir katkı sağlamıştır. Bu teknolojinin diğer moleküler bitki ıslah yaklaşımlarıyla kombine halde uygulanması, hem yaygın olarak ticareti yapılan başlıca emtia ürünlerin, hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yetim ürünlerin iyileştirilmesine daha da önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla, faydası kanıtlanmış bu bilimsel gelişmelerden yararlanılması, küresel ölçekte kamu hayrına bir uygulama şeklinde değerlendirilebilir. Bitki ıslahı konusundaki bu yaklaşımların yüksek AR-GE maliyetleri ile bu yeni özellikleri pazara sunmanın yasal düzenlemelerden doğan maliyetleri bir araya geldiğinde ortaya çıkan yüksek bedel nedeniyle bu teknolojiler, esas itibarıyla sadece çokuluslu şirketler tarafından gelişmiş ülkelerde yetiştirilen yüksek hacimli emtia ürünlerine uygulanabilmiştir. GM yaklaşımları kullanılarak yapılan bitki ıslahından sağlanan kamu yararı iki ana sebepten ötürü sınırlı kalmıştır: (1) Teknolojinin yüksek maliyetleri ve ulusal hükümetlerin bu konuda yatırım yapmaması. Bu gerçek, GM yaklaşımının, uluslararası ticareti yapılmayan ve dolayısıyla çokuluslu şirketlerin ticari yatırımlarını cezp edemeyen sorgum, manyok, plantain, vs. gibi önemli yerel ürünlerin ( yetim ürünler ) ıslahında kullanılamaması sonucunu doğurmuştur. (2) GM teknolojisinin, tarımda kullanılan diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında aşırı ve gereksiz 10

11 yasal düzenlemelere tabi tutulması, bu teknolojiyi, tali ve teknolojiyi geliştirenlere yatırımları ve üstlendikleri riskle mütenasip bir getiri sunamayan ürünlere uygulanamayacak kadar pahalı kılmıştır. Tabiatıyla bu husus sadece özel sektör için geçerli değildir. Gerek özel sektör, gerekse kamu sektörü tarafından yapılsın bütün yatırımlar sağlayacakları muhtemel kazanç ışığında değerlendirilmek zorundadır. Dolayısıyla, gereken yatırımın boyutları, sorunlu yasal düzenlemeler ve getirideki belirsizlik nedeniyle hem özel sektör, hem de kamu sektörü, başlıca emtia ürünleriyle kıyaslandığında kullanımı sınırlı olan ürünleri bu teknolojiyle geliştirmekten kaçınabilmektedir. Dolayısıyla bu alanda devletler, uluslararası teşkilatlar, hayır ve yardım kurumları arasında bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu gibi bir işbirliğinin potansiyel faydaları zaten kanıtlanmış bulunmaktadır. Çokuluslu şirketler, patente tabi ilgili teknolojilerin bedelsiz olarak hibe edilmesini içeren özel sektör - kamu sektörü ortaklıkları kurmaya istekli davranmışlardır. Mesela Altın Piriç projesi, birçok Asya ülkesine teknoloji transferi sağlamıştır. Afrika da kuraklık dirençli mısır, Hindistan ve Afrika da zararlılara karşı dirençli sebze ve baklagil üretilmesi bu uygulanmalara örnektir. Uygun Bir Düzenleyici Denetim Yaklaşımının Tanımlanması Her yeni teknolojinin faydalarının hayata geçirilmesi uygun bir düzenleyici yaklaşım gerektirir. Zengin ülkeler tarafından geliştirilen ve neredeyse sadece GM ürünlerin varsayımsal risklerine odaklanan aşırı sıkı düzenlemeler, kalkınmakta olan ve yoksul ülkelerin yanı sıra küçük ve kıt kaynaklı üretici ve perakendeciler aleyhine işlemektedir. Bu durum dünyanın yoksul insanlarını kabul edilemez bir dezavantaja düşürmüştür. Daha hassas ve öngörülebilir üretim tekniklerini kullanma şansından mahrum kalmanın yarattığı zararlar; ziyan olan yatırımların fırsat maliyetleri, AR-GE emekleri ve ürünlerin (ve bu ürünlerin faydalarının) telafisinin imkânsızlığı anlamında geri dönüşü olmayan kayıplardır. Yeni ve geliştirilmiş bitki çeşitlerinin değerlendirmesi, bu çeşitlerin üretiminde kullanılan teknolojiler bazında değil, taşıdıkları özellikler bazında yapılmalıdır. Bir başka ifadeyle, bu 11

12 çeşitler hakkında fiili özellikleri ışığında hüküm verilmelidir. Böyle bir yaklaşım, bu teknolojinin potansiyelinden, hem yaygın kullanılan temel ürünler, hem de yerel ürünlerin geliştirilmiş özellikler taşıyan yeni çeşitlerinin sunulması yoluyla insanlığın ortak menfaati doğrultusunda yararlanılmasını kolaylaştıracaktır. Buradaki mesele kesinlikle yoksulların denek olarak kullanılması meselesi değil, yoksulların da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda güvenli olduğu kanıtlanmış, genel kabul gören ve faydalı teknolojilere erişimini sağlamaktır. Bilim ve teknolojide -ve buna bağlı olarak gıda üretimine ilişkin risklerde- günlük hayatın diğer alanlarında kabul edilebilir gördüğümüzün çok ötesinde bir risk fobisine kapılamayız. Neticede, ürün bitkileri üzerinde yapılan genetik mühendislik uygulamalarıyla ilgili varsayımsal riskler, bu genetik teknolojisinin diğer organizmalar üzerindeki uygulamalarıyla (mesela tıbbi biyoteknoloji ya da peynir ve bira işlemesinde kullanılan biyoteknolojik yollarla zenginleştirilmiş enzimler) ilgili olanlardan farklı değildir. Toksik veya alerjen ürün mevcudiyetinden kaynaklanan kısa vadeli riskler incelenebilir ve yeni ürün çeşitlerinden kolayca ayıklanabilir. Bu prosedür, geleneksel ıslah metotlarıyla elde edilen ürün çeşitlerinin yetiştirilmesinde genellikle uygulanan usullerden daha tedbirlidir. Uzun vadeli evrimsel sonuçlar açısından ise, spontane gelişen genetik varyasyonlar yoluyla doğada düşük hızlarda gerçekleşen moleküler evrim hakkındaki mevcut bilgilerimiz, bir genomda genetik mühendislik yoluyla yapılan genetik modifikasyonların, biyolojik evrimin gayet detaylı bir şekilde incelenmiş doğal stratejilerini takipten farklı bir yol izlemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Yaşayabilir modifikasyonlar ancak küçük adımlarla gerçekleştirilebilir. Karasal bitki genomlarının yüzlerce ciltlik ansiklopediler gibi olduklarını hatırlarsak bu durumu daha iyi kavrayabiliriz. Zira, modern genetik teknikleri kullanılarak yapılan modifikasyonlar, ortalama bir bitki genomundaki yaklaşık genden sadece bir veya birkaç tanesini etkilemektedir. Dolayısıyla, genetik mühendislik olaylarının olası evrimsel riskleri, her ikisi de geniş çaplı ve iyi karakterize edilemeyen genetik değişimlerden sorumlu olan doğal biyolojik evrim sürecinin veya kimyasal mutajenez uygulamasının risklerinden daha büyük olamaz. İstatistiksel kayıtlar bu genetik değişimin istenmeyen etkilerinin son derece nadir olduğunu göstermekte olup geleneksel ıslahta ise zaten bu istenmeyen etkiler aleyhine seleksiyon yapılmaktadır. Kartagena Biyogüvenlik Protokolü nün 2000 yılında kabulünden bu yana bilimsel anlayışta yaşanan gelişmeler itibarıyla, bu protokolün, yasal düzenleme ihtiyaçları ve bu düzenlemelerden beklenen faydalar açısından bilimsel temelli bir anlayış ışığında gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir. 12

13 İnanç, Bilimsel Akılcılık ve Etik Bir inanan için Hıristiyan bakış açısının hareket noktası insanın ilahî menşeinin üstün tutulmasıdır. İnananlar bunu her şeyden önce ruhlarının sesini dinleyerek yaparlar. Çünkü insan, ruhundaki nurun yol gösterdiği vücudunun kuvvetiyle çalışarak Tanrı nın kendisine verdiği dünyadaki tüm canlılara hükmetme vazifesini yerine getirir. Bu şekilde insan, kendilerinden gıda elde edeceği doğal varlıkları iyileştirme usulleriyle geliştirip modifiye ederken Tanrı nın vekili olur. (8) Böylelikle, insanlar sonsuz kozmostaki fiilleri ne kadar sınırlı olursa olsun, yine de Tanrı nın gücüne iştirak ederler ve Tanrı nın dilediği âlemi, yani ikili bedensel ve ruhsal hayatlarına uyan bir ortamı inşa edip nafaka ve refahlarını sağlayabilirler. Dolayısıyla, insanın doğal dünyaya müdahalesinin yeni şekilleri, Tanrı nın yaratılışta koyduğu doğal nizama aykırı görülmemelidir. Bu cümleden olarak, Papa IV. Paul un 1975 yılında Papalık Bilimler Akademisine hitabında ifade ettiği üzere (9), bilim insanları beşeriyetin bu dünyadaki geleceği meselesini dürüstçe dikkate almak ve mesuliyetine müdrik insanlar olarak bu geleceği hazırlamaya, insanoğlunun nafaka ve refahını temin için dünyayı korumaya ve bu yoldaki riskleri ortadan kaldırmaya çalışmak zorundadır. Dolayısıyla, bir sevgi ve Hıristiyan hayırseverlik ifadesi olarak hem şimdiki nesil, hem de gelecek nesillerle dayanışma içinde bulunmalıyız. Diğer taraftan bilim insanları, insanın zekâsını kullanarak bulacağı ve Yaratıcı nın ilahî planında yer alan gelişmişlik seviyesine ulaşmak için yararlanabileceği gizli imkânların doğada saklı olduğu inancıyla heyecanlanmalıdır. Neticede, bilimsel müdahale, aynen insan hayatında faydalı olan birçok düzenlemenin doğal nizamın üzerine müspet nizam tarafından eklenmiş olduğu (10) gibi, fiziksel veya bitkisel/hayvansal doğanın insan yaşamının yararına geliştirilmesi şeklinde telakki edilmelidir. 13

14 Tavsiyeler 1. Üretkenlik ve sürdürülebilirlik için çiftlik yönetimi konusunun tüm yönleri hakkında güncel veri ve bilgilere dayalı sağlıklı kararlar verebilmeleri için dünya genelindeki yönetici, çiftçi ve üreticilere güvenilir bilgi akışı sağlanmalıdır. 2. Yeni ürün çeşitlerinin (ister geleneksel olarak tanımlanan metotla, ister markör yardımıyla veya GM teknolojisi yoluyla ıslah edilmiş olsun) değerlendirme ve onaylanmasında uygulanan prensipler; bilimsel, risk temelli, öngörülebilir ve şeffaf olmalarının sağlanması için dünya genelinde standardize edilmeli ve mantıksallaştırılmalıdır. Vaka bazındaki incelemeye tabi konunun kapsamı kadar bu fiilî incelemenin kendisine de önem verilmesi zaruridir. İnceleme aynı zamanda bilimsel ve risk temelli olmalıdır. 3. Tedbir prensibinin tarımdaki uygulaması yeniden değerlendirilmeli, bilimsel ve pratik açıdan çerçevesi tekrar çizilerek mevzuat hükümleri ve prosedürler riskle orantısal hale getirilmeli, ayrıca eylemsizliğin riskleri de hesaba katılmalıdır. Basiretin, eyleme yön vermesi gereken pratik akıl olduğu unutulmamalıdır. (11) Bu pratik akıl veya basiret şerden kaçınmak için hayra tutunabilmek adına ihtiyatlı olmayı gerektirse de, basiretin ana unsuru tedbir değil öngörüdür. Bir başka ifadeyle, basiretin temel özelliği zarardan kaçınmak için eylemsiz kalmak değil, eyleme temel olarak bilimsel öngörüyü kullanmaktır. 12) Nitekim Papa XVI. Benedict, Papalık Bilimler Akademisi nin 2006 da yapılan Bilimde Öngörülebilirlik Genel Oturumundaki hitabında, bilimin modern toplumda kazandığı itibarın başlıca sebeplerinden birinin öngörüde bulunabilme imkânı olduğu ve bilimsel metodun yaratılmasının, bilime fenomenleri öngörebilme, gelişimlerini inceleyebilme ve böylelikle insan habitatını kontrol altında tutabilme yeteneği sağladığı hususunu vurgulamıştır. Papa Benedict, Şunu rahatlıkla belirtebiliriz ki, bilimin bugün düne göre çok daha kolay kıldığı tabiatı öngörme, kontrol etme ve yönetme işi, bizatihi Yaratıcı nın ilahî planının bir parçasıdır saptamasında bulunmuştur. (13) 14

15 4. GM ürün çeşitlerinin uluslararası ticaretini düzenleyen uluslararası bir anlaşma olan Kartagena Protokolü, GM ürünler hakkında daha az şeyin bilindiği bir dönemde hazırlanmıştır. Dolayısıyla, gözden geçirilerek güncel bilimsel anlayışla uyumlu hale getirilmelidir. 5. Genetik iyileştirme için en modern, en hassas ve en öngörülebilir metot olan GM teknikleri, aşırı yasal düzenlemelerden kurtarılarak dünya genelinde ürünlerin besin kalitesi ve verimini geliştirmek için (ve nihayetinde aşı ve diğer farmasötiklerin üretimi için) kullanılmalarına imkân tanınmalıdır. 6. Uygun kamu politikalarıyla irtibatlı şekilde yeterli araştırma kaynaklarının sağlanması, kapasite oluşturulması ve eğitim yoluyla teknolojinin küçük çiftçilere yardımcı olma potansiyeli teşvik edilmelidir. 7. Özellikle de dünya genelindeki yoksul ve ihtiyaç sahibi kimselerin hayatlarının iyileştirilmesi için kritik önem taşıyan sağlam ve üretken tarımsal uygulamaların yaygın şekilde benimsenmesi ve danışma hizmetleri sağlanması özendirilmelidir. 8. Gıda arz güvencesinden mahrum, yoksul ülkelerde yetiştirilen ilgili ürünlerin iyileştirilmesinde, uygun GM ve moleküler markör yardımlı ıslah teknikleri kullanılarak gıda arzına önemli katkılar sağlanabilmesi için hükümetleri, uluslararası yardım kuruluşlarını ve hayır kurumlarını bu alana daha fazla kaynak aktarmaya davet ediyoruz. Durumun aciliyeti itibarıyla; FAO, Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu CGIAR, BM Kalkınma Programı UNDP veya UNESCO gibi uluslararası teşkilatlar, şimdiki ve gelecekteki dünya nüfusu için gıda arz güvencesini temin etmenin ahlakî sorumluluğunu taşımaktadır. Söz konusu teşkilatlar, bu teknolojilerin en büyük etkiyi sağlayabilecekleri gelişmekte olan ülkelerde ortak kamu yararına bedelsiz olarak kullandırılmasını sağlayacak özel sektör - kamu sektörü işbirliği ilişkileri kurulmasına aracılık etmek üzere her türlü girişimlerde bulunmalıdır. (14) 15

16 Arka Plan Mayıs 2009 tarihleri arasındaki Çalışma Haftası, Papalık Bilimler Akademisi adına akademi üyesi Prof. Ingo Potrykus tarafından, Prof. Werner Arber ve Prof. Peter Raven in destekleriyle organize edilmiştir. Organizatörler, aynı Akademinin Dünyada Açlıkla Mücadele için Genetiği Değiştirilmiş Gıda Bitkileri çalışma belgesini yayınladığı 2000 yılından beri genetik mühendislik ürünleri hakkında çok kapsamlı bir kanıt ve deneyim birikimi oluştuğunu biliyorlardı. Bu itibarla, çalışma haftasının amacı, genetik mühendislik ve diğer tarımsal uygulamaların fayda ve risklerinin, mevcut bilimsel bilgiler ve bu teknolojilerin sürdürülebilir kalkınma bağlamında küresel gıda arz güvencesi ve beşeri refahın geliştirilmesine yönelik uygulama potansiyeli bazında değerlendirilmesi olmuştur. Katılımcılar aynı zamanda Kilise nin biyoteknoloji hakkındaki sosyal öğretisinin de bilincinde olup, GM teknolojisinin sosyal adalet prensipleri uyarınca sorumlu bir şekilde uygulanmasına odaklanılması gerektiğini bir ahlaki şart olarak kabullenmişlerdir. Organizatörler katılımcıları seçmek zorunda kalmış ve seçimlerini, toplantının bu tarihe kadar birikmiş tecrübeleri gözden geçirmek olan ana gayesine ulaşmak amacı temelinde yapmışlardır. Aralarında görüş, bakış açısı ve vurgulama farklılıkları olsa da, bütün katılımcılar bu beyanatta yer alan genel prensipler üzerinde mutabık kalmışlardır. Çalışma Haftası nın katılımcıları ve bilimsel uzmanlık dalları alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır: Papalık Bilimler Akademisi Üyeleri: Prof. em. Werner Arber İsviçre University of Basel: Mikrobiyoloji, Evrim Prof. Nicola Cabbibo Roma Papalık Bilimler Akademisi Başkanı: Fizik H. Em. Georges Kardinal Cottier Cenapları - Vatikan: Teoloji Prof. em. Ingo Potrykus İsviçre Swiss Federal Institute of Technology: Bitkisel Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. em. Peter H. Raven ABD, Missouri Botanik Bahçesi Bşk.: Botanik, Ekoloji 16

17 Monsenyör Marcelo Sánchez Sorondo Vatikan Papalık Bilimler Akademisi Sekreteri: Felsefe Prof. Rafael Vicuña Şili Pontífica Universidad Católica de Chile: Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik Dışarıdan Uzmanlar: Prof. Em. Klaus Ammann İsviçre, University of Bern, Botany, Ecology. Prof. Kym Anderson Avustralya The University of Adelaide, CEPR ve Dünya Bankası: Tarımsal Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi Dr. iur. Andrew Apel - ABD GMObelus Baş Raymond, Editörü: Felsefe, Hukuk Prof. Roger Beachy ABD Donald Danforth Plant Science Center, NIVA, National Institute of Food and Agriculture, Washington DC: Bitki Patolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Peter Beyer Almanya Albert-Ludwig University, Freiburg: Biyokimya, Metabolik Yollar Prof. Joachim von Braun ABD International Food Policy Research Institute Genel Direktörü University of Bonn, Center for Development Research (ZEF): Tarım ve Kalkınma Ekonomisi Prof. Moisés Burachik Arjantin Biyoteknoloji Dairesi Genel Koordinatörü: Tarımsal Biyoteknoloji, Biyogüvenlik Prof. Bruce Chassy ABD University of Illinois at Urbana-Champaign: Biyokimya, Gıda Güvenliği Prof. Nina Fedoroff ABD The Pennsylvania State University: Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji Prof. Dick Flavell ABD CERES, Inc.: Tarımsal Biyoteknoloji, Genetik Prof. em. Jonathan Gressel İsrail Weizmann Institute of Science: Bitki Koruma, Biyogüvenlik Prof. Ronald J. Herring ABD Cornell University: Siyasi Ekonomi Prof. Drew Kershen ABD University of Oklahoma: Tarım Hukuku, Biyoteknoloji Hukuku Prof. Anatole Krattiger ABD Cornell University ve Arizona State University Director, Global Challenges Division, WIPO, Geneva: Fikrî Mülkiyet Yönetimi Prof. Christopher Leaver Birleşik Krallık University of Oxford: Bitki Bilimleri, Bitkisel Moleküler Biyoloji Prof. Stephen P Long ABD Energy Science Institute: Bitki Biyolojisi, Ürün Bilimleri, Ekoloji Prof. Cathie Martin Birleşik Krallık John Innes Centre, Norwich: Bitki Bilimleri, Hücresel Regülasyon 17

18 Prof. Marshall Martin ABD Purdue University: Tarım Ekonomisi, Teknolojik Değerlendirme Prof. Henry Miller ABD Hoover Institution, Stanford University: Biyogüvenlik, Düzenleme Prof. em. Marc Baron van Montagu Belçika Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu Bşk.: Mikrobiyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Piero Morandini İtalya Universita degli Studi di Milano: Moleküler Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Martina Newell-McGloughlin ABD University of California, Davis: Tarımsal Biyoteknoloji Monsenyör George Nkuo Cenapları Kamerun Kumbo Piskoposu: Teoloji Prof. Rob Paarlberg ABD Wellesley College: Siyasal Bilimler Prof. Wayne Parrott ABD The University of Georgia: Agronomi, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Channapatna S. Prakash ABD Tuskegee University: Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Matin Qaim Almanya Georg-August Universitesi, Göttingen: Tarım Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi Dr. Raghavendra Rao Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Biyoteknoloji Dairesi: Tarım, Bitki Patolojisi Prof. Konstantin Scryabin Rusya Rusya Bilimler Akademisi, Biyomühendislik Merkezi: Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji Prof. Monkumbu Sambasivan.Swaminathan Hindistan M.S.Swaminathan Araştırma Vakfı Bşk.: Tarım, Sürdürülebilir Kalkınma Prof. Chiara Tonelli İtalya Milano Üniversitesi: Genetik, Hücresel Regülasyon Prof. Albert Weale Birleşik Krallık Nuffield Council on Bioethics ve University of Essex University College of London, Dept. of Political Sciences: Sosyal ve Siyasi Bilimler Prof.. Robert Zeigler Filipinler Uluslararası Pirinç Araştırmaları Enst. Genel Direktörü: Agronomi, Bitki Patolojisi 18

19 Literature: 1. Bkz. John Paul II, Encyclical Letter Laborem exercens, 5: loc. cit., Caritas in veritate, Caritas in veritate, Bu prensip, biyoteknoloji uygulamasıyla tarımsal üretimde sadece kısa vadeli ekonomik menfaatler bazında değerlendirilemeyecek bir ilerleme gündeme geldiğinde hatırlanması gereken bir prensiptir. Bu teknikler, insan sağlığı ve dünyanın istikbali açısından felakete dönüşmelerini engellemek için önceden çok titiz bilimsel ve etik incelemelere tabi tutulmalıdır (John Paul II, Agricultural World yıldönümü toplantısına hitap, 11 Kasım 2000). 5. İhmal edilen veya kayıp ürünler şeklinde de atıfta bulunulan yetim ürünler, gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik değerli ürünlerdir. Bu ürünler arasında tahıllar (akdarı ve salkım yulafı gibi), baklagiller (börülce, mürdümük ve bambara cevizi) ve yumru kökler (manyok ve tatlı patates) bulunmaktadır. Yetim ürünler, milyonlarca kıt kaynaklı çiftçi açısından hayati önem taşımakla birlikte, bunlar üzerinde yapılan araştırmalar temel ürünlerin çok gerisinde kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mahsul verimliliğini arttırmak ve gıdada kendi kendine yeterliliği desteklemek için yetim ürünler üzerindeki araştırmalara daha fazla önem verilmelidir. 6. Centesimus annus, Caritas in veritate, Her şey Tanrı nın mutlak hükümranlığındadır ve Tanrı kendi ilahî takdiriyle bazı nesneleri insan bedenine gıda olarak tahsis etmiştir. Bu sebepten ötürü, insanoğlu nesneden istifade etme kudreti anlamında nesneler üzerinde doğal hükümranlığa sahiptir (Thomas Aquinas, Summa Theologica, II-II, q. 66, a. 1 ad 1). 9. Bkz. Paul VI, Papalık Bilimler Akademisi Genel Oturumuna Hitap, 19 Nisan 1975, Papal Addresses, Vatican City 2003, p

20 10. St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, 94, a.5. Cf. loc. cit. ad Basiret, fiillerle insanın iyiliği arasındaki ilişkiyi sağlayan, hakikate ulaştırıcı bir meziyettir (Aristotle, Eth. Nic., VI, 5, 1140 b 20, Eng. tr. J. Bywater). Bölümün diğer kısımlarına da bkz. 12. Öngörü basiretin temelidir Dolayısıyla basiret, özü gibi adını da gören [basir] kökünden almıştır (St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, II-II, q. 49, a. 6 ad 1). 13. Papa Hazretleri XVI. Benedict in Papalık Bilimler Akademisi Genel Oturumuna Hitabı. Tam metin için link: _xvi/speeches/2006/november/documents/hf_benxvi_spec_ _academysciences_en.html 14. Cf. P. Dasgupta, Science as an Institution: Setting Priorities in a New Socio-Economic Context in World Conference on Science: Science for the Twenty-First Century, A New Commitment (UNESCO, Paris, 2000). Translation, Tercüme: Nadir Fayazoff 20

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Modern Bitki Biyoteknolojisi

Modern Bitki Biyoteknolojisi Modern Bitki Biyoteknolojisi Ali TETİK Eylül, 2001 AJANDA: Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknolojinin Genel Kullanım Alanları Bitki Islahında Biyoteknoloji ve Gen Tekniği Biyoteknoloji ile Yeni Bitkilerin elde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Dyt.Ece Nevra Durukan İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali, Sürdürülebilir Beslenme Beslenme ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, aktif bir yaşam tarzını

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular Mevzuat, Arge ve Inovasyon ekonomiye Umut Sofradan Can Topraktan gelir. NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde UZM. ECZ. HARUN KIZILAY GENEL SEKRETER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı,i 14-18 18 Kasım 2011, Antalya Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER HAYVAN BESLEMEDE KULLANILABİLİR Mİ? Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU SAMSUN-2016 alivaizgaripoglu.com

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER HAYVAN BESLEMEDE KULLANILABİLİR Mİ? Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU SAMSUN-2016 alivaizgaripoglu.com GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER HAYVAN BESLEMEDE KULLANILABİLİR Mİ? Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU SAMSUN-2016 alivaizgaripoglu.com alivaizg@omu.edu.tr Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sunuş İçeriği Eğitim Detayları Polonya Hakkında Krakow Tarım Üniversitesi Avrupa Birliği Tarım

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri Onur AKPULAT REC Türkiye, Proje Yöneticisi TÜRKTAY, 21 Ekim 2015 Sunum Planı - Türkiye de Atık Yönetimi Maliyeti - Finansman İhtiyacı

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI EYLEM PLANI 2014-2018 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T R Ü F O R M A N I E Y L E M P L A N I 2 0 1 4-2 0 1 8 Orman Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların genlerine

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı