ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»'"

Transkript

1 ızrzoooolf ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»' ATOMIC ENERGY COMMISSION ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER ANAEM- FR-80 FAALİYET RAPORU PIOCtESS IEPI1T 1980 ANIAtA NOKLEOt AMfTflMA VE E«Till MEtlttZl, tefbvuft, ANKAIA. TURKEY

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards,even though the best possible copy was used for preparing the master fiche

3 ' <<m #%!$&$ & * *%ğm<

4 FAALİYET PROGRESS RAPORU t REPORT ANKAİO;»,'ÜKLEER Aiu'oiniM,, VK EC i TİM îl : l^czt., ıhişevler, ANKAKA, TURKEY

5

6

7 ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİN MERKEZİ ANKARA NUCLEAR KESEARCH AND TRAINING CENTER Merkez Müdürü Director Dr. İlhan DLMEZ Merkez Müdür Yardımcıları Deputy Directors Dr. G. Gürcan YOLEK (Bilimsel ve Eğitim- Scientific and Training) Dr. Nurhan ALGANATAY (Teknik-Technical) Cemal TÖZÜN (İdari-Administrative) Bölümler Divisions Bölüm " iskanları Division Heads Fizik Physics Doç.Dr. Ayten SINMAN Kimya Chemistry : Dr. İlhan DLMEZ Nükleer Tarım Nuclear Agriculture Prof.Dr. Nurinnisa ÖZBEK Sağlık Fiziği Health Physics Dr. G. Gürcan YOLEK Elektronik Electronics Zeynep KDKSAL v

8

9 İÇİNDEKİLER CONTENTS Giriş 1 Introduction Merkez'de Yürütülen Çalışmalar 2 Studies Carried Out at the Center 2.1. RölativisJk Elektron Demeti Diyodlarında Referans Verilerinin Sayısal bir Yöntemle Saptanması 2 Determination of Reference Data of Reb Diodes by Using a Numerical Method for Different Applications S. Sinman, A. Sinman 2.2. Bir Yoğun Plazma Odağından Alman İlk Deneysel Sonuçlar 6 Preliminary Results Obtained From a Dense Plasma. Focus A. Sinman, S. Sinman Ci Pu-Be İzotopik Nötron Aktivasyon Sisteminin Tasarımı ve Kurulması 11 Design and Construction of a 5 Ci Pu-Be Isotopic Neutron Irradiation System F. özek 2.4. Kısa Yarı--ömürlü İzotoplara Dayanan Nötron Aktivasyon Analizi Çalışmaları 12 Studies on Neutron Activation Analysis Using Short-Lived Isotopes F. özek, A.Z. Ortaovalı, I. Çelenk - VII -

10 Bilgisayar Çalışmaları 14 Computer Activities A.Z. Ortaovalı Nötron Aktivasyon Analizi ile Yiyeceklerde Eser Element Tayini Neutron Activation Analysis For Trace Elements in Foods H. Sevimli Am-Gama Nötron Aktivasyon Analizi ile Kömürde Kükürt Tayini 19 Determination of Sulfur in Coal by Prompt-Gamma Neutron Activation Analysis H. Sevimli, I. Çelenk Radyoizotop X-Isinlari Fluoresans Spektrometrisinde Spektrum Değerlendirilmesi ve Matriks Etkilerinin incelenmesi 23 Spectrum Evaluation and Investigation of Matrix Effects in Radioisotope X-Ray Fluorescence Spectrometry A. Erentürk, P. Arı kan LiF-Teflon Termolliminesans Dozimetre Yapımı 28 The Production of LiF (PTFE) Thermoluminescent Dosimeters A. Aypar, H. Deroirtaş Piezoelectrik Seramik Transducer Yapımı 30 The Production of Piezoelectric Ceramic Transducers A. Aypar, G. Şahin Opto-Elektronik Aktif Devre Elemanlarının Yapımında Kullanılan Yarı-İletken Materyallerin Tanınması, - VIII -

11 Özelliklerinin Sıcaklık ve Radyasyona Bağlı Olarak İncelenmesi ve Yapılarının Geliştirilmesi 35 Investigation of the Fundamental Principles, Preparation and the Radiation and Temperature Induced Change in the Operating Characteristics <-f the Compound Semiconductors Used in Fabricating Electronic and Opto- Electronic Devices. F. Aladli, 6. Birgül, S. Geçim Çok Saf Ge(Germanyum) p-i-n Diyodlar 39 High Purity Germanium (Ge) p-i-n Diodes F. Aladlı, G. Birgül, U. Büğet, D. Tiirek Türkiye'de Mevcut Toryum Cevherlerinden Toryumun Arıtılması ve Değerlendirilmesi 47 Utilization of Thorium from Thorium Bearing Ores of Turkey M.Ç. Gülovalı, Ş.N. Somer, N. Erentürk, M. Tarhan P. Ankan, A. Erentürk Biyolojik Dokularda Eser Element Tayinleri 51 Determination of Trace Elements in Biological Material N. Erentürk, Ş. Tülümen, D. Balcı, 1. ölmez Ankara Çayında Mevcut Deterjanlar, Deterjanların Parçalanma ürünleri ve Metallerin Kantitatif Analizi. 54 Qualitative Analysis of Detergents, Their Decomposition Products and Metals in Ankara Stream H. Kumbur, M. Mim Solvent Ekstraks iyonu ve Atomik Absorpsıyon Spektrofotometresi ile Kurşun Tayininde Optimum Şartların Tesbiti 63 - ıx -

12 Determination of Optimum Conditions for Lead by Solvent Extraction and Atomic Absorption Spectrophotometry N. Erentürk 17. 2,4 D Herbisidinin Toprak Çevresindeki Davranışlarının izotop İzleme Teknikleri Uygulanarak Araştırılması.. 65 Investigation of the Behaviour of 2,4 D Herbicide in Soil Environment by Using Isotope Tracer Techniques G. Onal, K. Gözek 18. 3,4-Diklorofenilüre Pestısitirıin Toprak Çevresindeki Davranışlarının İzotop izleme Teknikleri ile Araştırılması 72 Investigation of the Behaviour of 3,4 Diclorophenyl Urea Pesticide in Soil Environment by Using Isotope Tracer Techniques K. Gözek, 6. Ünal 19. Marmara Denizi'nin Kirliliği ve Tanker Kazasının Etkilerinin Araştırılması 74 Investigation of Marmara Sea Pollution and Tanker Accident Effects Z. Kıhç, *k Gölge, Ş. Tülümen, H. Kumbur 20. Akkuyu Nükleer Güç Reaktörü Çevre Araştırmaları Akkuyu Nuclear Power Reactor Environmental Surveillance Studies T. Gölge, H. Söğüt, D. Balcı 21. Radyoaktif Yağış Analizleri 78 Radioactive Fall-out Analysis R. Acar, D. Balcı

13 2.22. X-Ismlan ile Başlatılan Etil Akrilat Çözelti Polimerizasyonu Kinetiği 1 79 Kinetics of X-Ray Initiated Solution Polymerization of Ethyl Acrylate C. Kaldırımcı, Z. Yöntem Ağaç-Polimer Aşı Kopolimerizasyonu. II. Co-60 Radyasyonu Vasıtasıyla Kavak Ağacına Stiren ve Akrilonitril Aşılanmasında çözücü Etkisi 86 Wood-Polymer Graft Copoiymerization II. Solvent Effect on the Co-60 Radiation Initiated Grafting of Styrene and Acrylonitrile onto Poplar Wood C. Kaldırımcı, Z. Yöntem Magnezyum ve Kükürtle Yapılan Gübrelemenin Pamuğun Gelişmesi, Mg ve S Kapsamına Etkisi 94 Effects of Magnesium and Sulphur Fertilization on the Growth, Mg and S Contents of the Cotton Plant N. Uzbek, S. Antep Değişik Tip Toprakların 'a, Değerleri (Alınabilir P-Kapsamlan) 101 'a, Values (Available Soil P) of Different Types Soils H. Özbek, F. Haktanır Antalya Turunçgil Bölgesi Topraklarının Alınabilir Demir Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler Cheınical Methods Will Be Used in Determining of Available Iron Contents of Citrus Soils in Antalya Region S. Antep - xi -

14 2.27. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Çinko Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler 113 Chemical Methods Will Be Used In Determining of Available Zinc Contents of Thrace Region Soils F. Haktanır Trakya Bölgesi Topraklarının Bor Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler 116 Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available Boron Contents of Thrace Soils N. Özbek, S. Antep, F. Haktanır Gediz Ovası Pamuk Yetiştirilen Topraklarının Profil özellikleri 118 The Properties of the Soil Profiles of Cotton-Grown Region in Gediz Plateau S. Antep Demir-Mangan Interaksiyonunun Yulafın Gelişmesi ve Kimyasal Bileşimi Özerine Etkisi 127 Effect of Iron-Manganese Interaction on Growth and Chemical Composition of Oat Plants N. Özbek, A. Korkmaz Radyasyon Kontrol ve Denetimleri 131 Radiation Surveys C. Tüzün, C. Taner, F. Gözbebek, T. Şenuysal, N. Aktaş A, Dinç - XII -

15 2.32. Personel Kontrol!an 133 Personnel Monitorin G.G. Yülek, E. Soydan, Z. Uğur, M.A. Avundukluoglu, 0. önderoğlu, S. Işak, B.S. Dksüz Akkuyu NUkleer Güç Santralının Çalışma Öncesi Radyolojik Monitoring Programı 138 Pre-Operational Environmental Monitoring Programs of Akkuyu Nuclear Power Reactor G.G. Yülek, E. Soydan, Z. Uğur, N.A. Avundukluoğlu Türkiye Nüfusuna, X~ışım Teşhis Radyolojisinin Genetik Anlamlı Katkısının Hesaplanması 142 Genetically Significant Dose to the Population of Turkey from the Roentgen Examination G.G. Yülek tkinci Derecede Standart Oozlmetri Laboratuvarı Secondary Standard Dosimetry Laboratory G.G. Yülek Özel Amaçlı Bir Spektroskopi Analizörünün Geliştirilmesi 146 ^Development of a Special Spectroscopy Analyzer Z. Koksal, Ş. Yalçın, T. OçgUder, R. Saraçoğlu Proje Destekleme Çalışmaları 149 Instrumentation Works Z. Koksal, A, Demirbaş, Ş. Yalçın, R. Saraçoğlu, T. öçgüder - XIII -

16 BakiM vt Orana Çalısaıları 150 Routine Maintenance and Calibration Works Z. Koksal, A. Erol, A. Deairbaş, Ş. Yalçın» R. Saraçoğlu Htrkezfe Verilen Seminerler 152 Seminars Held at the Center Merkez'de Düzenlenen Kurslar 154 Cources Held at the Center Biliwel Toplantı ve Geziler 154 Attended Conferences, Seminars, etc. Yayınlar 155 Publications Tezler 155 Thesis Konferansa Katılanlar 156 Conference Contributions - IVX

17 1. GİRtŞ Nükleer Enerji ve uygulamalarının Ülke kalkınmasında alması gereken pay'a arttırmak amacı ile yapılan çalışmaların bir kısmının takt im edildiği bu "Faaliyet Raporu", bugünlerde Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinin kazanmaya başladığı anlam içerisinde daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çalışmaları ile böyle bir raporun yayınlanabilmesini temin etmiş olan araştırıcı, teknik ve idari bütün ANAEM personeline teşekkürü bir borç bilirim. 1. INTRODUCTION This "Progress Report" in which a portion of work that have been carried out to increase the share of Nuclear Energy and its applications in National development, is reported has became more important with the present understanding of Research and Development. I do appreciate the effort shown by the whole personnel of ANAEM; researchers» technical and administrative staff, for making the publication of this report possible. V/DT. ifhan ÖLMEZ C/ Director, Ankara Nuclear Research and Training Center 1

18

19 2. MERKEZ'DE YOROTOLEN ÇALIŞMALAR STUDIES CARRIED OUT AT THE CEKTER 2.1. Rölativistik Elektron Dtaeti Diyodlarında Referans Verilerinin Sayısal bir Yöntemle Saptanması S. Sinraan*, A. Sırman Jtölativistik Elektron Demeti (RED) jeneratörlerinin inertial confinement (kendiliğinden korunma} şemasında kullanılmasının yanısıra; TEA Laserleri, Hikrodalga üretimi ve kollektif iyon hızlanması gibi denetimli fuzyonla dolaylı yoldan ilgili diğer araştırma alanlarında da geniş uygulana olanakları bilinmektedir. RED Jeneratörünün kalbi Alan Emisyonu (AE) diyodnhnr. A\ diyodu, ister Marx, ister Tesla ya da LC ringing darbeleyicisi ile sürülsün (geçitli veya geçitsiz kipte) genellikle, kullanılan bir darbe biçimlendirme hatlının terminali zamana bağlı (time varying) non-linear durumdadır. Öte yandan seçilen araştırma problemine göre, AE diyodu belli bir özellikte gerçekleşmesi arzu edilir. Çalışmalar sırasında; yüklü bir iletim hattını uçlandıran bir AE diyodunun (yapraklı yada yapraksız tiplerde). De Packh ve Child-Langamin formalizmini de göz önünde tutarak, geniş kapsamlı bir analizi sayısal bir yöntemle yapılmıştır. İletim hattı, işaret ve dalga biçimi kuramlarının ışığında, yalnız iletim hattının yansıma katsayısına bağlı zaman değişkenli nonlinear bir seri yardımıyla, AE diyodunun fiziğini de dikkate alarak, sayısal modelin argoritması geliştirilmiştir. Matematiksel model, dinamik bir niteliktedir, önceki çalışmamızda /!/ yaklaşıklık yapılarak, AE diyodunun yalnız dalga biçimi incelenmişti. Bu kez hesapsal deneyden elde edilen sonuçlar arasında, demet enerjisinin dağılımı, demet yoğunluğu, verim, intrinsinc empedansın değişimi ve diğer önemli parametrelerin zamanla evrimi yer almaktadır. Ayrıca tasarım yönünden AE diyodlarmm seçimini kolaylaştıracak korelasyonlar da yapılmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2 de iki ayrı korelasyon eğrisi verilmektedir. Şekillerde Vj_ ve U. iletim hattının başlangıç gerilimi ve enerjisi Z karakte-rîstik empedans, TWTT yansıma zamanı, d anod-katod aralığı ve v katod plaz- * ODTÜ'den misafir Prof. 3

20 masının h m sabit tutularak R./d^ (\ katod yarıçapı) oranının U. diyod enerjisi. T, diyod akımı» ü yoğunluk ve TJ. harcanan enerji ortalamalarına 5re değişimleri incelenmiştir. Zamana bağlı analizlerde istatistiksel değerlendirmeler yapılarak standard sapmalar bulunmuştur, "öylece yapraklı diyodlarda optimum bir dalga biçimi (S/1. nin minimumu) ile homogen bir enerji Sağılımı (S/U. sis minimumu) bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen sayısal bulgular, aikrodalga üretimi, plazmanın ısıtılması, TEA Laserlerinde interface problemi ve kollektif iyon hızlanması gibi, RED*in farklı uygulama alanları göz önüne alınarak tartışılmıştır. V t 2.1. Determination of Reference Data of Reb Diodes by Using a Numerical Method for Different Applications S. Siman** A. Sınman i Besides the utilization of Relativistic Electron Beam (REB) generators in inertial confinement schemes directly, wide range of application possibilities of it in other research areas depending on the fusion indirectly such as collective ion accelaration, microwave production and TEA-Laser excitation. are also known. The heart of REB generators is Field Emmiaaion Diode (FED). Let FED be to be driven by whether a Marx generator or a Tesla type of transformer'and or a LC ringing pulser (gated or ungated modes), it is generally at a situation of the terminating of a pulse forming line which is using (time varying and non-linear). On the other hand, according to the selected research problem, it is necessary to realize a FED at a certain performance. In this study; bearing also in mind the formalisms of De Packh and Child-langmuir a comprehensive analysis of a FED (for the types of foil and foilless diodes) terminated with a charged transmission line is performed with a numerical method. By the aid of the theories about transmission line, signal and wave - shaping, the algorithm of the numerical model has been developed using a seri- * Vimiting Piof. from MBTU t

21 es depending only on reflection coefficient of the transmission line and taking also into attention of FED physics. The mathematical model is in a dynamical character. In our previous study /l/, it had only been investigated the wave-shaping of a FED making an appropriate approximation. But here this time among the findings obtained from the computational experiment, the distribution of beam energy, beam density, efficiency, variation of intrinsic impedance and time history of some other important parameters are given. In addition from the view point of design, the correlation which will make the selection of the FED easier are also represented. In Fig.l an Fig.2 two separete correlation curves are given. In the figures, the initial potential and energy V 2 and U 2, the characteristic impedance Z, the two-way-travel-1 ime TWTT, the anode-cathode gap d and the velocity of cathode plasma v are taken constant and the mean values of the diode energy U,, the diode current I,, the electron density n and the dissipated energy U, versus the ratio of R /d (R is the cathode radius) have been investigated. Making statistical evaluations in time domain analysis the standard deviations S have been found. Thus in foil-diodes they have been tried to find aut the optimum wave-shape (the minimum value of S/I.) and the homogeneous energy distribution (the minimum value of S/U,). Consequently, bearing in mind the different application fields of REB such as heating of plasma, microwave production, interface problems in TEA-Lasers and collective ion acceleration these computational findings are discussed. REFERANS REFERENCE /l/ S. SINMAN and A. SINMAN., 9th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics; Oxford, Contributed Papers, DP-30 p 124 (1979). 5

22 2.0 V t «2 MV, Ü L «36 kj. TWTT s 181 M. 6-4 d^* 0.7 cm, v * 4x10 cms Z 0 *5A. I*- i.o o 13 İC 10 ı- T x s x 4 R c /d ac -2J0.d (KJ) id (ka) V L = 2 MV, U L - 36 kj, Z 0 * 5A T rf * TWTTM81 ns, v p s 4x10 6 cms*; 1 l d oc r 0 J c m ^ U d ^4/ T C QC

23 2.2. Bir Yoğun Plazma Odağından Alınan İlk Deneysel Sonuçlar A. Sınman. S. Sinman Günümüzde termonükleer ortamlar (T = 1.0 KeV -5.0 KeV, n = 10* s cm - e cm~ 3 ) ya da yakın rejimler (T =0.1 Key -1.0 KeV, n *-10* e cm~ cm~ 3 ) oluşturmak için önerilen füzyon sistemleri! içinde en yakın ve ucuz olanı hiç şüphesiz plazma odağıdır.! ANAEM Elektron Fiziği Laboratuvarında tasarımlanıp yapımı tamamlanan plazma odağı sisteminin şematik ve işlevsel diyagramı Şekil 1 de verilmektedir, Plazma odağı, l.okj lük kondansatör bataryası, denetimli kıvılcım aralığı, eş eksenli hızlandırıcı (iç elektrod çapı 2.0 cm. dış elektrod çapı 4.0 cm ve hızlanma tüneli cm) ve gerekli elektronik denetim ve ölçme sistemlerinden oluşmaktadır. Hızlı magnetik sondalar (Rogowshy bobini) ile sayım ve kayıt sist'emleri (ışıldama sayacı, Tektronix 454 osiloskobu ve 3000 ASA Polaroid kamera) gibi tanı düzeneklerinin yanı sıra, entegre edilmiş fotoğraf tekniğine de yer verilmiştir. Odak; (50mTorr Torr baskı aralığında ve 10.0 kv kv başlangıç gerilimi altında çalışmaktadır. Hızlı (10 j sn seçicilik) magnetik ve elektrik sondalar, kayıt sistemleri (Tektronix 454 ve 3000 ASA Polaroid kamera) gibi tanı düzenekleri ile integre edilmiş fotoğraf teknikleri kullanılmıştır. Toplam plazma akımı 80.0 ka ka arasında değişmektedir. Plazma paketinin hızı 5xl0 6 cm sn, yoğunluğu ise 4x10** cm olarak bulunmuştur. Deneysel sonuçların magnetik piston (snow-plows) modeline uygunluğu; diğer çalışmalarda olduğu gibi, bu çalışmada da gözlenmiştir. Kuramsal bulgulardan sayısal hiyerarşi geliştirilmiş ve bilgisayar yardımıyla deneysel bulgular daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmiştir, örneğin plazma paketinde tabaka kalınlığı cm, tabaka sıcaklığı 25.0 ev ve odak süresince (200 ns ) toplam plazma sıcaklığının 150 ev civarında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sonuçlardan, nötron/darbe nötron ve- * ODTÜ'den misafir Prof. 1

24 rimine kolayca varılabileceği görülmüştür. Tüm deneyler Helium ve Hidrojen gazları ile yapılmıştır. Farklı giriş enerji seviyeleri birer parameter olarak (U -»0.2, 0.4, 0.6, 1,1 ve 3,5 kj), plazma sıcaklığı T =k(t +t.) ve verim (Ef.) arasındaki fonksiyonel ilişki şekil 2 de verilmektedir. Verim ilk yarım periyodda kullanılan enerji diğerinden hesaplanmıştır. Sabit bir geometri için (anodkatod aralığı d, 1.14 cm, elektrod uzunluğu 1 j 12.5 cm) belirli baskı aralığında Hidrojen gazı kullanılarak (p Torr) plazma sıcaklığı 0.6 kj enerji değerinde bir minimumdan geçmektedir. Böylece daha alçak enerjilerde daha yüksek sıcaklıkla elde edilebileceği anlaşılmaktadır Preliminary Results Obtained From a Dense Plasma Focus A. Sinman, S. Sinman In the present time, in order to produce thermonuclear media (T -1.0 KeV KeV, n =lû 19 cm -lû 21 cm ) or close regimes, suggested simplest and low cost fusion research or training system is certainly' the plasma focus. Schematic and functional diagram of the plasma focus system whose designing and constructing have been completed at ANAEH Electron Physics Laboratory is given in Figure 1. The plasma focus is consisting of a 1.0 Kj condenser ban*, a controlled spark-gap switch, a co-axial accelerator (internal and external electrode radii are 2.0 cm and cm respectively and accelerating tunnel is cm) and needed electronic control and measuring system. Besides the diagnostic systems such as fast magnetic probes (Rogowsky coil) and other counting and recording systems (Scintillator counter, Tektronix 454 Oscilloscope and 3000 ASA Polaroid Camera), it also takes part the integrated photografic technique. The focus is operating in the pressure range of 50 mtorr-4.0 Torr under the starting potential between 10.0 kv kv. They have been used * Visiting Prof, from METU 8

25 diagnostic arrangements such as fast (time resolution of 10 sec.) magnetic and electrostatic probes» recording systems (Tektronix 454 and Polaroid Camera using the film of 3000 ASA) and integrated photography technique. Total plasma currents are changing between 80.0 ka and ka As a speed of plasma sheath and its density 5xl0 6 cm sec l and 4x10* 8 cm -3 have respectively been found. Similarly to other studies in this study too; it has been observed that the experimental results are in a good convenience with the magnetic piston (snow-plows) model. From theoritical results, a numerical hierarchy has been developed and by means of a mini-computer, the experimental results have been evaluated more detaîlly. For instance, they have been understood that, the thickness of the plasma sheath is cm, the temperature of the sheat is 25.0 ev and the total plasma temperature during the focus (200 nsec) is about 150 ev (typical). In addition, from the results, it has been seen that a neutron yields of neutrons/pulse can be easily achieved. All experiments are carried out with Helium and Hydrogen. The different input energy level being as a parameter (U_*»0.2, 0.4, 0.6, 1.1 and 3.5 kj), the functional relation between the c»... plasma temperature T k (T T.) and the efficiency is seen in Fig.2. The efficiency has been calculated from the value of energy used in first ha\f period. For a constant geometry (The anode-cathode gap d 1.14 cm, t 3C lertgth öf electrodes 1 -»12.5 cm) using Hydrogen gas in a definite pressure rartğe (p Torr) the plasma temperature has a minimum at the energy of J0V6. kj at tlover energies. V Î Thus it is understand that it can be produced higher temperatures -*»» > --' t Not : Yukarıdaki iki çalışma, IAEA, UNESCO ve ICTF işûirliğiyle Trieste'de düzenlenen t'üzyon Enerjisi ilkbahar Koiiejinde sunulacaktır. Note: Above two studies will be presented üt the Spring College on Fusion Enei'gy, Trieste-Italy, organized by the cooperation of IAEA, UNESCO and ICTF. 9

26 Rogowsky coils Scınti'iütıon counter Photornultipiıer NaKTl ) D n C Fûla;o;c canoe i A rwiyzer Faraday f wp j Focus UJ Teflon High-Z-plug j ^ ^., ^ii^^^i Operational -ffl-f"* Transmission Vacuum integrator Osciloscope line system "1 Condenser* * bank Spark gap DiCP" CcnTroi O

27 1.0 %.84 Ef..6. *.2 ISK^ft Hydrogen V c -10.0kV l ac = cm d * 1.U cm ac L,.* cm QC v k( vv P (Torr) 800 ÎÎÖT 1200 KDO Si 1600 T (ev) P

28 Ci Pu-Be tzotopik Nötron Aktivasyon Sisteminin Tasarım ve Kurulması* F. Özek Düşük maliyetli bir nötron aktivasyon sistemi prototip olarak tasar- Moaiş ve kurulmuştur. Sistem esnek ve taşınabilir olup ani ve gecikmeli gama îûalizleri ile büyük hacimli örneklerde tekrarlı aktivasyon, yapabilmektedir tkaynak hareketli). 5 Ci Pu-Be kaynağına dayalı bu aktivasyon sistemi» endüstriyel, jeolojik, medikal (in vivo analizler) ve diğer uygulamalarda kullanıiibilecektir. Sistemin nötron radyografide kullanılma olanakları da araştırı- ^ 5 Ci Pu-Bm nötron kaynağı, 2241/Rl/RB* no'lu araştırma kontratı kapsamından MM tarafından sağlanmıştır Design and Construction of a5 Ci Pu-Be Isotopic Neutron Irradiation System" F. özek A prototype, low cost neutron activation analysis (NAA) system has been designed and constructed. The system is flexible a.nd transportable and is ioapable of carrying out prompt and conventional delay gamma-ray analyses nd cyclic activation of bulk material (in the source cycling mode). The i Ci Pu-Be based neutron irradiator potentially proves a very useful facility fur industrial, geological, medical (including in vivo NAA) and other applications. The possible use of the system in neutron radiography will be investigated. * 5 Ci isotopic neutron source has been supplied by the International Atomic tnergy Agency under the Renewal Contract 2241/Rl/RB. 12

29 2.4. Kısa Yan-ömürlü İzotoplara Dayanan Nötron Aktivasyon Analizi Çalışmaları F. özek, A.Z. Ortaovalı, 1. Çelenk Nötronlar ile aktivasyondan sonra, saniye-dakika mertebesinde yarı-ömürlü radyoizotoplar oluşturan önemli sayıda element vardır. Bu elementlere ait izotopik bolluk ve etki-kesitleri, nötron aktivasyon analizi (NAA) için uygun değerlerdedir. NAA*de kısa yarı-ömürlü izotopların kullanılması ile toplam deney süresi kısaltılır ki bu da analiz râliyetinin düşürülmesi demektir. Kısa yarı-ömürlü NAA'de, istatistiksel doğruluk ve duyarlılık, dolayısı ile ölçülebilirlik sınırı, incelenen örneğin tekrarlı aktivasyonu (TA) ve oluşan aktivitenin kümülatif sayılması ile arttırılabilir. Tekrarlı aktivasyon analizinin temel prensipleri ve uygulamaları konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. a. TA'nun temel denklemi, her tekrarda değişebilen nötron akısı için yeniden türetilmiştir. Bu, 14 MeV NAA'de önemlidir /l/. b. Ürün aktivite için TA bağıntısı geliştirilmiştir 11/. c. Optimum tekrar sayısını çabuk ve kolay hesaplıyabilmek için bir eşitlik kurulmuştur /2/. d. Gecikmeli nötronlar ile toryum ve uranyumun termal, epitermal ve 14 MeV NAA için optimum zamanlama parametreleri elde edilmiştir Studies on Neutron Activation Analysis Using Short-Lived Isotopes There are a significant number of elements producing short-lived (seconds to minutes) activation products upon neutron irradiation. Mo» t of these have suitable target abundances and cross-sections for use in neutron activation analysis (NAA). The utilization of short-lived isotopes in NAA» 13

30 reduces total experiment time, which in turn makes the analytical method are cost effective. In NAA based on short-lived nuclides, increased statistical accuracy and sensitivity, hence improved detection limits, can be obtained by cyclic activation (CA) of the sample and cumulatively counting the induced activity. Concerning the fundamentals and applications of the technique of cyclic activation analysis (CAA), the following studies were carried out: a. The basic equation for CA was modified for varying neutron flux HI. It is important in the case of If NeV NAA. b. The CA equation for daughter activity was developed /l/. c. An equation for the rapid calculation of the optimum number of cycles was constructed. Cycle optimization for 95 and 90 % the maximum detector response was also considered /2/. d. Optimum timing parameters in thermal, epithermal and It MeV NAA of thorium and uranium using delayed-neutrons were determined. Referanslar References /!/ A.Z. Ortaovalı, F. özek, i. Çelenk, N.M. Spyrou Studies on some problems and applications of cyclic activation analysis First Int. Workshop on Activation Analysis with Short-Lived Nuclides, H-3 Feb 1980, Atominstitut-Vienna and Journal of Radioanalytical Chemistry 61, (1981), A.Z. Ortaovalı, F. özek Optimum number of cycles in cyclic activation. Technical Journal 7 (1980) 67. * Department of Physics, University of Surrey, England It

31 2.5. Bilgisayar Çalışmaları A.Z. Ortaovalı Bilgisayar çalışmaları 4096 kanallı analizörün bağladığı PDPU/04 minibilgisayarinda ve IBM370/145 bilgisayarında yürütülmektedir. Çalışmalar, 3 ayrı grupta toplanabilir : a. Bilgisayar Kontrollü Deneyler Ö^ellikle tekrarlı aktivasyon deneylerinde kullanılmaktadır. Gerektiğinde her tekrardan sonra spektrumlar, ve diğer bilgiler, daha sonra değerlendirilmek üzere disketlere yazdınjmaktadır. b. Sayısal Çözümleme Denel sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere PDP11/04 minibilgisayarı için çeşitli istatistik programlar hazırlanmış veya büyük bilgisayarlar için hazırlananlar PDPll/04'e uyarlanmıştır. Bunlar arası ıda doğrusal ve doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemleri, varyans, kovaryans, korelasyon katsayısı ve "Cluster Analyses" programları sayılabilir. Ayrıca CDC6600' için hazırlanan SAMPO programı IBM370/145 için değiştirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. c. Veri Tabanı Çalışmaları Veri tabanı çalışmalarına çok kısa bir süre önce başlanmış ve ilk olarak yayın kataloglama ve tarama konusu üzerinde çalışılmıştır. 3u amaçla PDP11/04 minibilgisayarı için bazı ön programlar hazırlanmış ve merkez yayınlarının kataloglanması ve taranmasında kullanılmıştır. Programlardan olumlu sonuçlar alınmış clup, bunlar geliştirilmeğe ve genişletilmeye çalışılacaktır Computer Activities A.Z. Ortaovalı Computer studies are carried out using P'JPll/OH- minicomputer coupled to a 4096-Channel analyzer and u&ing a IBM370/l'+5 computer. 15

32 Studies can be considered in three groups: a. Computer-controlled experiments It is mostly used in cyclic activation experiments. When required, spectra after each cycle, and other data, are stored on diskette media for later use. b. Numerical analysis Different statistical progxsms for PDP11/04 are prepared or adapted from those for large computers. Among these, linear and nonlinear least squares methods, variance, covariance, correlation coefficient and "Cluster analysis" can be included. SAMPO program is adapted to IHK37G/1-15 which is originally written for CDC6600. c. Data base studies-information cataloguing and retrieval For this purpose, some preliminary programs for PDP11/04 are written and tested with the publications of researchers at our Center. Promising results have been obtained, so the studies on this subject will be carried out to improve and extend the programs Nötron Aktlvasyon Analizi ile Yiyeceklerde Eser Element Tayini H. Sevimli Bu ön deneydeki örnek numunelerde Se, Fe, Zn gibi yaşam için elzem olan elementler ve Br gibi fazla alındığında zehirleyici etkisi olan element ve görülebilen diğer elementler tayin edildi /l/. Bu sonuçlar ışığında belirli çeşitlere yönelip tür ve toprağa bağlı farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanıyordu. Ancak l.t.ü reaktöründeki arıza nedeniyle çalışma yeni döneme aktarılmış oldu. /Bu ön deneyde uygulanan metod gerçek deneyde de aynı olacağından tanıtılması yararlı olabilir. kısaca Ankara Ziraat Fakültesinin ilgili bölümlerinden sağlanan 1/2 kg lık numuneler de-iyonize su ile yıkanarak 85 C de kurutuldu. M.T.A. Enstitüsünde bilyalı öğütücüde (seramik) öğütüldü. 100 no'lu (mesh) ipek elekten geçirildi. 16

33 Bu toz numuneler ve Amerika 'Jlusai Standartlar Bürosundan sağlanan çok eleme:: tj.i ::ıandart (N.B.S Oi'.:..: ::. a 1.-avis 1571) 85 C de H sd^: kurutularak her birimden. 900 mg tartılıp İv.->.: basınç altında 13 ram çapında tabletler baa-licı. Tabletler naylon torbcv.. av, kc r.arak kapatıldı /2/. İki riuuane bir standart, i* i.;;.;_..,_: bir standart olmak üzere polietilen tüpe dizilerek numuneler boyunca <:<ı cs^işimieri giderilmiş oldu. Bu şekilce hazırlanan numuneler I.i.Ü. reaktöründe n/cm 2 /sn termal akıda 2 scat ışınlandı. Spektrumlar 100 cm 3 Ge(Li) dedektörü ve 4G95 kanallı analizörle ışınlamadan 1 hafta ve 1 ay sonra alındı. r ::.r :ı.:fta sonraki 3000 sn'lik sayımlardan Br, bir ay sonraki sn'lik sayııtiaraan Zn, Fe, Cr, Se tayini yapıldı. Numunelerde Sb, Sc, Bs., Rb, La da gözlenmesine rağmen standartla sertifikasında bu elementlerin konsantrasyonları verilmediğinden değerlendirilmeleri yapılamadı. Pik alanı hesaplamalarında Ccveli s^todu kullanıldı. Sonuçlar Tablo-1 de verilmiştir Neutron Activation Analysis For Trace Elements in Foods H. Sevimli ' Determination of trace elements 'i food is important for determination of dietary intake and pesticide residues in the diet /I/. Instrumental Neutron Activav.-io-i.Anil/sis is capable to determine luul^ielements by using the multielomeut standart rfef«r-ence materials. kg each). The samples were supplied fro:', The Agricultural faculty in Ankara (1/2.17

111) FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER. -Tfc&yoooo*} ftnwm- FRrli.

111) FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER. -Tfc&yoooo*} ftnwm- FRrli. ftnwm FRrli. Tfc&yoooo*} w TURKISH TÜRKİYE ATOM CNCRjfSİ KURUMU ıııııı mom uısnuı TE Etna M İM ATOMIC ENERGY COUNCIL ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T 111) AHIA1A,

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-015 Yayının Kaynağı: 9. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Haziran 1997

Yayın Kimlik No: OK-015 Yayının Kaynağı: 9. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Haziran 1997 Özel Çeliklerin Çubuk Ve Kangal Şeklinde Üretimine Yönelik Yeni Kavramlar L.Massımo The constantly rising requirements for higher quality standards of finishing products run in parallel with demands to

Detaylı

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI POSTER SUNUMLARI 33 P01 Effect of different growth conditions to structural properties in InGaN A. Yıldız*, M. K. Öztürk, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara *yildizab@gazi.edu.tr

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-014 Yayının Kaynağı: 9. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Haziran 1997

Yayın Kimlik No: OK-014 Yayının Kaynağı: 9. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Haziran 1997 Departure From Reaction Equilibria Đn Oxygen Steel Making Processes Denizli-Tavas Mangan Cevherinden Ergitme Yöntemi Đle Yüksek Karbonlu Ferromangan Elde Edilmesi E.T.Türkdoğan T.Đmer, F.Kalfaoğlu, N.Sevinç,

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-013 Yayının Kaynağı: 8. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Haziran 1995

Yayın Kimlik No: OK-013 Yayının Kaynağı: 8. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Haziran 1995 Demir Temelli Üstün Alaşımlarda Sürünme Davranışının Tanımlanması F.Ö. Orhaner, E.Tekin θ-projeksiyon yöntemi, sabit gerilimli sürünme davranışını tanımlamakta ve sürünme eğrisi ötelemelerinde başarıyla

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

2010-2014 YILLARINA AĠT BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (BAP) TARAFINDAN DESTEKLENĠP SONUÇLANAN ARAġTIRMA ve TEZ PROJELERĠ

2010-2014 YILLARINA AĠT BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (BAP) TARAFINDAN DESTEKLENĠP SONUÇLANAN ARAġTIRMA ve TEZ PROJELERĠ 2010-2014 YILLARINA AĠT BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ (BAP) TARAFINDAN DESTEKLENĠP SONUÇLANAN ARAġTIRMA ve TEZ PROJELERĠ Proje Yürütücüsü Proje BaĢlığı Proje BaĢlığı (Ġngilizce) Türkçe Özet Doç.Dr.ġehmus

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES Manevi mirasım bilim ve akıldır.

Detaylı

Kalesinterflex Üretimi Teknolojik Çalışması Technological Study of Kalesinterflex Manufacture

Kalesinterflex Üretimi Teknolojik Çalışması Technological Study of Kalesinterflex Manufacture Bilim - Teknoloji / Science - Technology Ocak-Mart / January-March 2008/No.24 Kalesinterflex Üretimi Teknolojik Çalışması Technological Study of Kalesinterflex Manufacture Arman Solaş A. Aydın Göktaş Kaleseramik

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ Uğur ÇAVDAR 1, Enver ATİK 2 ÖZET Uygun bileşime sahip toz karışımları bir karıştırıcı ile karıştırılması, kalıp içerisinde preslenmesi ve daha sonrada uygun atmosfer

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Düzenleme Kurulu Yusuf Selamet (Düzenleme Kurulu Başkanı) Alpan Bek İsmail Sökmen Mehmet Güneş Oğuzhan Gürlü Afif Sıddıki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU A TR9900004 TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü

Detaylı

METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Enise ÖZERDEN DOKTORA TEZİ FİZİK

Detaylı

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL Veli TÜRKMENOĞLU 1, Necati KOCYİGİT 2 ÖZET Bu çalışmada, 3 fazlı asenkron motorlar için arıza bulmada

Detaylı

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması

Detaylı

FOTONİK 2014 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

FOTONİK 2014 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı FOTONİK 04 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Binası 05 Eylül 04 http://fotonik.kocaeli.edu.tr/04 http://fotonik.kocaeli.edu.tr/04 FOTONİK 04 6. Ulusal Optik,

Detaylı

REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR

REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR Neden HAZAL T2 AR? Why HAZAL T2 AR? ÇİMENTO SANAYİ REFRAKTERLERİNDE ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI İLE AĞIRLAŞAN ALKALİ SORUNUNA ÇÖZÜM İÇİN HAZAL T2 AR REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED

Detaylı

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI ıııııııııı TR0400046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI DOKTORA TEZİ Nükleer Enerji Yüksek Müh. Alper KAHRAMAN

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

ı s- _T ~ ~oc s 111111111111 TR0500024

ı s- _T ~ ~oc s 111111111111 TR0500024 ı s- _T ~ ~oc s 111111111111 TR0500024 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NÖTRON SPEKTROMETRESİ İLE TOMOGRAFİ VE HACİMSEL MALZEMELERİN TAHRİBATSIZ ANALİZİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. İskender

Detaylı