ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»'"

Transkript

1 ızrzoooolf ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ııutı ıtnm ıııpmi n tttra MM»' ATOMIC ENERGY COMMISSION ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER ANAEM- FR-80 FAALİYET RAPORU PIOCtESS IEPI1T 1980 ANIAtA NOKLEOt AMfTflMA VE E«Till MEtlttZl, tefbvuft, ANKAIA. TURKEY

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards,even though the best possible copy was used for preparing the master fiche

3 ' <<m #%!$&$ & * *%ğm<

4 FAALİYET PROGRESS RAPORU t REPORT ANKAİO;»,'ÜKLEER Aiu'oiniM,, VK EC i TİM îl : l^czt., ıhişevler, ANKAKA, TURKEY

5

6

7 ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİN MERKEZİ ANKARA NUCLEAR KESEARCH AND TRAINING CENTER Merkez Müdürü Director Dr. İlhan DLMEZ Merkez Müdür Yardımcıları Deputy Directors Dr. G. Gürcan YOLEK (Bilimsel ve Eğitim- Scientific and Training) Dr. Nurhan ALGANATAY (Teknik-Technical) Cemal TÖZÜN (İdari-Administrative) Bölümler Divisions Bölüm " iskanları Division Heads Fizik Physics Doç.Dr. Ayten SINMAN Kimya Chemistry : Dr. İlhan DLMEZ Nükleer Tarım Nuclear Agriculture Prof.Dr. Nurinnisa ÖZBEK Sağlık Fiziği Health Physics Dr. G. Gürcan YOLEK Elektronik Electronics Zeynep KDKSAL v

8

9 İÇİNDEKİLER CONTENTS Giriş 1 Introduction Merkez'de Yürütülen Çalışmalar 2 Studies Carried Out at the Center 2.1. RölativisJk Elektron Demeti Diyodlarında Referans Verilerinin Sayısal bir Yöntemle Saptanması 2 Determination of Reference Data of Reb Diodes by Using a Numerical Method for Different Applications S. Sinman, A. Sinman 2.2. Bir Yoğun Plazma Odağından Alman İlk Deneysel Sonuçlar 6 Preliminary Results Obtained From a Dense Plasma. Focus A. Sinman, S. Sinman Ci Pu-Be İzotopik Nötron Aktivasyon Sisteminin Tasarımı ve Kurulması 11 Design and Construction of a 5 Ci Pu-Be Isotopic Neutron Irradiation System F. özek 2.4. Kısa Yarı--ömürlü İzotoplara Dayanan Nötron Aktivasyon Analizi Çalışmaları 12 Studies on Neutron Activation Analysis Using Short-Lived Isotopes F. özek, A.Z. Ortaovalı, I. Çelenk - VII -

10 Bilgisayar Çalışmaları 14 Computer Activities A.Z. Ortaovalı Nötron Aktivasyon Analizi ile Yiyeceklerde Eser Element Tayini Neutron Activation Analysis For Trace Elements in Foods H. Sevimli Am-Gama Nötron Aktivasyon Analizi ile Kömürde Kükürt Tayini 19 Determination of Sulfur in Coal by Prompt-Gamma Neutron Activation Analysis H. Sevimli, I. Çelenk Radyoizotop X-Isinlari Fluoresans Spektrometrisinde Spektrum Değerlendirilmesi ve Matriks Etkilerinin incelenmesi 23 Spectrum Evaluation and Investigation of Matrix Effects in Radioisotope X-Ray Fluorescence Spectrometry A. Erentürk, P. Arı kan LiF-Teflon Termolliminesans Dozimetre Yapımı 28 The Production of LiF (PTFE) Thermoluminescent Dosimeters A. Aypar, H. Deroirtaş Piezoelectrik Seramik Transducer Yapımı 30 The Production of Piezoelectric Ceramic Transducers A. Aypar, G. Şahin Opto-Elektronik Aktif Devre Elemanlarının Yapımında Kullanılan Yarı-İletken Materyallerin Tanınması, - VIII -

11 Özelliklerinin Sıcaklık ve Radyasyona Bağlı Olarak İncelenmesi ve Yapılarının Geliştirilmesi 35 Investigation of the Fundamental Principles, Preparation and the Radiation and Temperature Induced Change in the Operating Characteristics <-f the Compound Semiconductors Used in Fabricating Electronic and Opto- Electronic Devices. F. Aladli, 6. Birgül, S. Geçim Çok Saf Ge(Germanyum) p-i-n Diyodlar 39 High Purity Germanium (Ge) p-i-n Diodes F. Aladlı, G. Birgül, U. Büğet, D. Tiirek Türkiye'de Mevcut Toryum Cevherlerinden Toryumun Arıtılması ve Değerlendirilmesi 47 Utilization of Thorium from Thorium Bearing Ores of Turkey M.Ç. Gülovalı, Ş.N. Somer, N. Erentürk, M. Tarhan P. Ankan, A. Erentürk Biyolojik Dokularda Eser Element Tayinleri 51 Determination of Trace Elements in Biological Material N. Erentürk, Ş. Tülümen, D. Balcı, 1. ölmez Ankara Çayında Mevcut Deterjanlar, Deterjanların Parçalanma ürünleri ve Metallerin Kantitatif Analizi. 54 Qualitative Analysis of Detergents, Their Decomposition Products and Metals in Ankara Stream H. Kumbur, M. Mim Solvent Ekstraks iyonu ve Atomik Absorpsıyon Spektrofotometresi ile Kurşun Tayininde Optimum Şartların Tesbiti 63 - ıx -

12 Determination of Optimum Conditions for Lead by Solvent Extraction and Atomic Absorption Spectrophotometry N. Erentürk 17. 2,4 D Herbisidinin Toprak Çevresindeki Davranışlarının izotop İzleme Teknikleri Uygulanarak Araştırılması.. 65 Investigation of the Behaviour of 2,4 D Herbicide in Soil Environment by Using Isotope Tracer Techniques G. Onal, K. Gözek 18. 3,4-Diklorofenilüre Pestısitirıin Toprak Çevresindeki Davranışlarının İzotop izleme Teknikleri ile Araştırılması 72 Investigation of the Behaviour of 3,4 Diclorophenyl Urea Pesticide in Soil Environment by Using Isotope Tracer Techniques K. Gözek, 6. Ünal 19. Marmara Denizi'nin Kirliliği ve Tanker Kazasının Etkilerinin Araştırılması 74 Investigation of Marmara Sea Pollution and Tanker Accident Effects Z. Kıhç, *k Gölge, Ş. Tülümen, H. Kumbur 20. Akkuyu Nükleer Güç Reaktörü Çevre Araştırmaları Akkuyu Nuclear Power Reactor Environmental Surveillance Studies T. Gölge, H. Söğüt, D. Balcı 21. Radyoaktif Yağış Analizleri 78 Radioactive Fall-out Analysis R. Acar, D. Balcı

13 2.22. X-Ismlan ile Başlatılan Etil Akrilat Çözelti Polimerizasyonu Kinetiği 1 79 Kinetics of X-Ray Initiated Solution Polymerization of Ethyl Acrylate C. Kaldırımcı, Z. Yöntem Ağaç-Polimer Aşı Kopolimerizasyonu. II. Co-60 Radyasyonu Vasıtasıyla Kavak Ağacına Stiren ve Akrilonitril Aşılanmasında çözücü Etkisi 86 Wood-Polymer Graft Copoiymerization II. Solvent Effect on the Co-60 Radiation Initiated Grafting of Styrene and Acrylonitrile onto Poplar Wood C. Kaldırımcı, Z. Yöntem Magnezyum ve Kükürtle Yapılan Gübrelemenin Pamuğun Gelişmesi, Mg ve S Kapsamına Etkisi 94 Effects of Magnesium and Sulphur Fertilization on the Growth, Mg and S Contents of the Cotton Plant N. Uzbek, S. Antep Değişik Tip Toprakların 'a, Değerleri (Alınabilir P-Kapsamlan) 101 'a, Values (Available Soil P) of Different Types Soils H. Özbek, F. Haktanır Antalya Turunçgil Bölgesi Topraklarının Alınabilir Demir Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler Cheınical Methods Will Be Used in Determining of Available Iron Contents of Citrus Soils in Antalya Region S. Antep - xi -

14 2.27. Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Çinko Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler 113 Chemical Methods Will Be Used In Determining of Available Zinc Contents of Thrace Region Soils F. Haktanır Trakya Bölgesi Topraklarının Bor Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Yöntemler 116 Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available Boron Contents of Thrace Soils N. Özbek, S. Antep, F. Haktanır Gediz Ovası Pamuk Yetiştirilen Topraklarının Profil özellikleri 118 The Properties of the Soil Profiles of Cotton-Grown Region in Gediz Plateau S. Antep Demir-Mangan Interaksiyonunun Yulafın Gelişmesi ve Kimyasal Bileşimi Özerine Etkisi 127 Effect of Iron-Manganese Interaction on Growth and Chemical Composition of Oat Plants N. Özbek, A. Korkmaz Radyasyon Kontrol ve Denetimleri 131 Radiation Surveys C. Tüzün, C. Taner, F. Gözbebek, T. Şenuysal, N. Aktaş A, Dinç - XII -

15 2.32. Personel Kontrol!an 133 Personnel Monitorin G.G. Yülek, E. Soydan, Z. Uğur, M.A. Avundukluoglu, 0. önderoğlu, S. Işak, B.S. Dksüz Akkuyu NUkleer Güç Santralının Çalışma Öncesi Radyolojik Monitoring Programı 138 Pre-Operational Environmental Monitoring Programs of Akkuyu Nuclear Power Reactor G.G. Yülek, E. Soydan, Z. Uğur, N.A. Avundukluoğlu Türkiye Nüfusuna, X~ışım Teşhis Radyolojisinin Genetik Anlamlı Katkısının Hesaplanması 142 Genetically Significant Dose to the Population of Turkey from the Roentgen Examination G.G. Yülek tkinci Derecede Standart Oozlmetri Laboratuvarı Secondary Standard Dosimetry Laboratory G.G. Yülek Özel Amaçlı Bir Spektroskopi Analizörünün Geliştirilmesi 146 ^Development of a Special Spectroscopy Analyzer Z. Koksal, Ş. Yalçın, T. OçgUder, R. Saraçoğlu Proje Destekleme Çalışmaları 149 Instrumentation Works Z. Koksal, A, Demirbaş, Ş. Yalçın, R. Saraçoğlu, T. öçgüder - XIII -

16 BakiM vt Orana Çalısaıları 150 Routine Maintenance and Calibration Works Z. Koksal, A. Erol, A. Deairbaş, Ş. Yalçın» R. Saraçoğlu Htrkezfe Verilen Seminerler 152 Seminars Held at the Center Merkez'de Düzenlenen Kurslar 154 Cources Held at the Center Biliwel Toplantı ve Geziler 154 Attended Conferences, Seminars, etc. Yayınlar 155 Publications Tezler 155 Thesis Konferansa Katılanlar 156 Conference Contributions - IVX

17 1. GİRtŞ Nükleer Enerji ve uygulamalarının Ülke kalkınmasında alması gereken pay'a arttırmak amacı ile yapılan çalışmaların bir kısmının takt im edildiği bu "Faaliyet Raporu", bugünlerde Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinin kazanmaya başladığı anlam içerisinde daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çalışmaları ile böyle bir raporun yayınlanabilmesini temin etmiş olan araştırıcı, teknik ve idari bütün ANAEM personeline teşekkürü bir borç bilirim. 1. INTRODUCTION This "Progress Report" in which a portion of work that have been carried out to increase the share of Nuclear Energy and its applications in National development, is reported has became more important with the present understanding of Research and Development. I do appreciate the effort shown by the whole personnel of ANAEM; researchers» technical and administrative staff, for making the publication of this report possible. V/DT. ifhan ÖLMEZ C/ Director, Ankara Nuclear Research and Training Center 1

18

19 2. MERKEZ'DE YOROTOLEN ÇALIŞMALAR STUDIES CARRIED OUT AT THE CEKTER 2.1. Rölativistik Elektron Dtaeti Diyodlarında Referans Verilerinin Sayısal bir Yöntemle Saptanması S. Sinraan*, A. Sırman Jtölativistik Elektron Demeti (RED) jeneratörlerinin inertial confinement (kendiliğinden korunma} şemasında kullanılmasının yanısıra; TEA Laserleri, Hikrodalga üretimi ve kollektif iyon hızlanması gibi denetimli fuzyonla dolaylı yoldan ilgili diğer araştırma alanlarında da geniş uygulana olanakları bilinmektedir. RED Jeneratörünün kalbi Alan Emisyonu (AE) diyodnhnr. A\ diyodu, ister Marx, ister Tesla ya da LC ringing darbeleyicisi ile sürülsün (geçitli veya geçitsiz kipte) genellikle, kullanılan bir darbe biçimlendirme hatlının terminali zamana bağlı (time varying) non-linear durumdadır. Öte yandan seçilen araştırma problemine göre, AE diyodu belli bir özellikte gerçekleşmesi arzu edilir. Çalışmalar sırasında; yüklü bir iletim hattını uçlandıran bir AE diyodunun (yapraklı yada yapraksız tiplerde). De Packh ve Child-Langamin formalizmini de göz önünde tutarak, geniş kapsamlı bir analizi sayısal bir yöntemle yapılmıştır. İletim hattı, işaret ve dalga biçimi kuramlarının ışığında, yalnız iletim hattının yansıma katsayısına bağlı zaman değişkenli nonlinear bir seri yardımıyla, AE diyodunun fiziğini de dikkate alarak, sayısal modelin argoritması geliştirilmiştir. Matematiksel model, dinamik bir niteliktedir, önceki çalışmamızda /!/ yaklaşıklık yapılarak, AE diyodunun yalnız dalga biçimi incelenmişti. Bu kez hesapsal deneyden elde edilen sonuçlar arasında, demet enerjisinin dağılımı, demet yoğunluğu, verim, intrinsinc empedansın değişimi ve diğer önemli parametrelerin zamanla evrimi yer almaktadır. Ayrıca tasarım yönünden AE diyodlarmm seçimini kolaylaştıracak korelasyonlar da yapılmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2 de iki ayrı korelasyon eğrisi verilmektedir. Şekillerde Vj_ ve U. iletim hattının başlangıç gerilimi ve enerjisi Z karakte-rîstik empedans, TWTT yansıma zamanı, d anod-katod aralığı ve v katod plaz- * ODTÜ'den misafir Prof. 3

20 masının h m sabit tutularak R./d^ (\ katod yarıçapı) oranının U. diyod enerjisi. T, diyod akımı» ü yoğunluk ve TJ. harcanan enerji ortalamalarına 5re değişimleri incelenmiştir. Zamana bağlı analizlerde istatistiksel değerlendirmeler yapılarak standard sapmalar bulunmuştur, "öylece yapraklı diyodlarda optimum bir dalga biçimi (S/1. nin minimumu) ile homogen bir enerji Sağılımı (S/U. sis minimumu) bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen sayısal bulgular, aikrodalga üretimi, plazmanın ısıtılması, TEA Laserlerinde interface problemi ve kollektif iyon hızlanması gibi, RED*in farklı uygulama alanları göz önüne alınarak tartışılmıştır. V t 2.1. Determination of Reference Data of Reb Diodes by Using a Numerical Method for Different Applications S. Siman** A. Sınman i Besides the utilization of Relativistic Electron Beam (REB) generators in inertial confinement schemes directly, wide range of application possibilities of it in other research areas depending on the fusion indirectly such as collective ion accelaration, microwave production and TEA-Laser excitation. are also known. The heart of REB generators is Field Emmiaaion Diode (FED). Let FED be to be driven by whether a Marx generator or a Tesla type of transformer'and or a LC ringing pulser (gated or ungated modes), it is generally at a situation of the terminating of a pulse forming line which is using (time varying and non-linear). On the other hand, according to the selected research problem, it is necessary to realize a FED at a certain performance. In this study; bearing also in mind the formalisms of De Packh and Child-langmuir a comprehensive analysis of a FED (for the types of foil and foilless diodes) terminated with a charged transmission line is performed with a numerical method. By the aid of the theories about transmission line, signal and wave - shaping, the algorithm of the numerical model has been developed using a seri- * Vimiting Piof. from MBTU t

21 es depending only on reflection coefficient of the transmission line and taking also into attention of FED physics. The mathematical model is in a dynamical character. In our previous study /l/, it had only been investigated the wave-shaping of a FED making an appropriate approximation. But here this time among the findings obtained from the computational experiment, the distribution of beam energy, beam density, efficiency, variation of intrinsic impedance and time history of some other important parameters are given. In addition from the view point of design, the correlation which will make the selection of the FED easier are also represented. In Fig.l an Fig.2 two separete correlation curves are given. In the figures, the initial potential and energy V 2 and U 2, the characteristic impedance Z, the two-way-travel-1 ime TWTT, the anode-cathode gap d and the velocity of cathode plasma v are taken constant and the mean values of the diode energy U,, the diode current I,, the electron density n and the dissipated energy U, versus the ratio of R /d (R is the cathode radius) have been investigated. Making statistical evaluations in time domain analysis the standard deviations S have been found. Thus in foil-diodes they have been tried to find aut the optimum wave-shape (the minimum value of S/I.) and the homogeneous energy distribution (the minimum value of S/U,). Consequently, bearing in mind the different application fields of REB such as heating of plasma, microwave production, interface problems in TEA-Lasers and collective ion acceleration these computational findings are discussed. REFERANS REFERENCE /l/ S. SINMAN and A. SINMAN., 9th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics; Oxford, Contributed Papers, DP-30 p 124 (1979). 5

22 2.0 V t «2 MV, Ü L «36 kj. TWTT s 181 M. 6-4 d^* 0.7 cm, v * 4x10 cms Z 0 *5A. I*- i.o o 13 İC 10 ı- T x s x 4 R c /d ac -2J0.d (KJ) id (ka) V L = 2 MV, U L - 36 kj, Z 0 * 5A T rf * TWTTM81 ns, v p s 4x10 6 cms*; 1 l d oc r 0 J c m ^ U d ^4/ T C QC

23 2.2. Bir Yoğun Plazma Odağından Alınan İlk Deneysel Sonuçlar A. Sınman. S. Sinman Günümüzde termonükleer ortamlar (T = 1.0 KeV -5.0 KeV, n = 10* s cm - e cm~ 3 ) ya da yakın rejimler (T =0.1 Key -1.0 KeV, n *-10* e cm~ cm~ 3 ) oluşturmak için önerilen füzyon sistemleri! içinde en yakın ve ucuz olanı hiç şüphesiz plazma odağıdır.! ANAEM Elektron Fiziği Laboratuvarında tasarımlanıp yapımı tamamlanan plazma odağı sisteminin şematik ve işlevsel diyagramı Şekil 1 de verilmektedir, Plazma odağı, l.okj lük kondansatör bataryası, denetimli kıvılcım aralığı, eş eksenli hızlandırıcı (iç elektrod çapı 2.0 cm. dış elektrod çapı 4.0 cm ve hızlanma tüneli cm) ve gerekli elektronik denetim ve ölçme sistemlerinden oluşmaktadır. Hızlı magnetik sondalar (Rogowshy bobini) ile sayım ve kayıt sist'emleri (ışıldama sayacı, Tektronix 454 osiloskobu ve 3000 ASA Polaroid kamera) gibi tanı düzeneklerinin yanı sıra, entegre edilmiş fotoğraf tekniğine de yer verilmiştir. Odak; (50mTorr Torr baskı aralığında ve 10.0 kv kv başlangıç gerilimi altında çalışmaktadır. Hızlı (10 j sn seçicilik) magnetik ve elektrik sondalar, kayıt sistemleri (Tektronix 454 ve 3000 ASA Polaroid kamera) gibi tanı düzenekleri ile integre edilmiş fotoğraf teknikleri kullanılmıştır. Toplam plazma akımı 80.0 ka ka arasında değişmektedir. Plazma paketinin hızı 5xl0 6 cm sn, yoğunluğu ise 4x10** cm olarak bulunmuştur. Deneysel sonuçların magnetik piston (snow-plows) modeline uygunluğu; diğer çalışmalarda olduğu gibi, bu çalışmada da gözlenmiştir. Kuramsal bulgulardan sayısal hiyerarşi geliştirilmiş ve bilgisayar yardımıyla deneysel bulgular daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmiştir, örneğin plazma paketinde tabaka kalınlığı cm, tabaka sıcaklığı 25.0 ev ve odak süresince (200 ns ) toplam plazma sıcaklığının 150 ev civarında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sonuçlardan, nötron/darbe nötron ve- * ODTÜ'den misafir Prof. 1

24 rimine kolayca varılabileceği görülmüştür. Tüm deneyler Helium ve Hidrojen gazları ile yapılmıştır. Farklı giriş enerji seviyeleri birer parameter olarak (U -»0.2, 0.4, 0.6, 1,1 ve 3,5 kj), plazma sıcaklığı T =k(t +t.) ve verim (Ef.) arasındaki fonksiyonel ilişki şekil 2 de verilmektedir. Verim ilk yarım periyodda kullanılan enerji diğerinden hesaplanmıştır. Sabit bir geometri için (anodkatod aralığı d, 1.14 cm, elektrod uzunluğu 1 j 12.5 cm) belirli baskı aralığında Hidrojen gazı kullanılarak (p Torr) plazma sıcaklığı 0.6 kj enerji değerinde bir minimumdan geçmektedir. Böylece daha alçak enerjilerde daha yüksek sıcaklıkla elde edilebileceği anlaşılmaktadır Preliminary Results Obtained From a Dense Plasma Focus A. Sinman, S. Sinman In the present time, in order to produce thermonuclear media (T -1.0 KeV KeV, n =lû 19 cm -lû 21 cm ) or close regimes, suggested simplest and low cost fusion research or training system is certainly' the plasma focus. Schematic and functional diagram of the plasma focus system whose designing and constructing have been completed at ANAEH Electron Physics Laboratory is given in Figure 1. The plasma focus is consisting of a 1.0 Kj condenser ban*, a controlled spark-gap switch, a co-axial accelerator (internal and external electrode radii are 2.0 cm and cm respectively and accelerating tunnel is cm) and needed electronic control and measuring system. Besides the diagnostic systems such as fast magnetic probes (Rogowsky coil) and other counting and recording systems (Scintillator counter, Tektronix 454 Oscilloscope and 3000 ASA Polaroid Camera), it also takes part the integrated photografic technique. The focus is operating in the pressure range of 50 mtorr-4.0 Torr under the starting potential between 10.0 kv kv. They have been used * Visiting Prof, from METU 8

25 diagnostic arrangements such as fast (time resolution of 10 sec.) magnetic and electrostatic probes» recording systems (Tektronix 454 and Polaroid Camera using the film of 3000 ASA) and integrated photography technique. Total plasma currents are changing between 80.0 ka and ka As a speed of plasma sheath and its density 5xl0 6 cm sec l and 4x10* 8 cm -3 have respectively been found. Similarly to other studies in this study too; it has been observed that the experimental results are in a good convenience with the magnetic piston (snow-plows) model. From theoritical results, a numerical hierarchy has been developed and by means of a mini-computer, the experimental results have been evaluated more detaîlly. For instance, they have been understood that, the thickness of the plasma sheath is cm, the temperature of the sheat is 25.0 ev and the total plasma temperature during the focus (200 nsec) is about 150 ev (typical). In addition, from the results, it has been seen that a neutron yields of neutrons/pulse can be easily achieved. All experiments are carried out with Helium and Hydrogen. The different input energy level being as a parameter (U_*»0.2, 0.4, 0.6, 1.1 and 3.5 kj), the functional relation between the c»... plasma temperature T k (T T.) and the efficiency is seen in Fig.2. The efficiency has been calculated from the value of energy used in first ha\f period. For a constant geometry (The anode-cathode gap d 1.14 cm, t 3C lertgth öf electrodes 1 -»12.5 cm) using Hydrogen gas in a definite pressure rartğe (p Torr) the plasma temperature has a minimum at the energy of J0V6. kj at tlover energies. V Î Thus it is understand that it can be produced higher temperatures -*»» > --' t Not : Yukarıdaki iki çalışma, IAEA, UNESCO ve ICTF işûirliğiyle Trieste'de düzenlenen t'üzyon Enerjisi ilkbahar Koiiejinde sunulacaktır. Note: Above two studies will be presented üt the Spring College on Fusion Enei'gy, Trieste-Italy, organized by the cooperation of IAEA, UNESCO and ICTF. 9

26 Rogowsky coils Scınti'iütıon counter Photornultipiıer NaKTl ) D n C Fûla;o;c canoe i A rwiyzer Faraday f wp j Focus UJ Teflon High-Z-plug j ^ ^., ^ii^^^i Operational -ffl-f"* Transmission Vacuum integrator Osciloscope line system "1 Condenser* * bank Spark gap DiCP" CcnTroi O

27 1.0 %.84 Ef..6. *.2 ISK^ft Hydrogen V c -10.0kV l ac = cm d * 1.U cm ac L,.* cm QC v k( vv P (Torr) 800 ÎÎÖT 1200 KDO Si 1600 T (ev) P

28 Ci Pu-Be tzotopik Nötron Aktivasyon Sisteminin Tasarım ve Kurulması* F. Özek Düşük maliyetli bir nötron aktivasyon sistemi prototip olarak tasar- Moaiş ve kurulmuştur. Sistem esnek ve taşınabilir olup ani ve gecikmeli gama îûalizleri ile büyük hacimli örneklerde tekrarlı aktivasyon, yapabilmektedir tkaynak hareketli). 5 Ci Pu-Be kaynağına dayalı bu aktivasyon sistemi» endüstriyel, jeolojik, medikal (in vivo analizler) ve diğer uygulamalarda kullanıiibilecektir. Sistemin nötron radyografide kullanılma olanakları da araştırı- ^ 5 Ci Pu-Bm nötron kaynağı, 2241/Rl/RB* no'lu araştırma kontratı kapsamından MM tarafından sağlanmıştır Design and Construction of a5 Ci Pu-Be Isotopic Neutron Irradiation System" F. özek A prototype, low cost neutron activation analysis (NAA) system has been designed and constructed. The system is flexible a.nd transportable and is ioapable of carrying out prompt and conventional delay gamma-ray analyses nd cyclic activation of bulk material (in the source cycling mode). The i Ci Pu-Be based neutron irradiator potentially proves a very useful facility fur industrial, geological, medical (including in vivo NAA) and other applications. The possible use of the system in neutron radiography will be investigated. * 5 Ci isotopic neutron source has been supplied by the International Atomic tnergy Agency under the Renewal Contract 2241/Rl/RB. 12

29 2.4. Kısa Yan-ömürlü İzotoplara Dayanan Nötron Aktivasyon Analizi Çalışmaları F. özek, A.Z. Ortaovalı, 1. Çelenk Nötronlar ile aktivasyondan sonra, saniye-dakika mertebesinde yarı-ömürlü radyoizotoplar oluşturan önemli sayıda element vardır. Bu elementlere ait izotopik bolluk ve etki-kesitleri, nötron aktivasyon analizi (NAA) için uygun değerlerdedir. NAA*de kısa yarı-ömürlü izotopların kullanılması ile toplam deney süresi kısaltılır ki bu da analiz râliyetinin düşürülmesi demektir. Kısa yarı-ömürlü NAA'de, istatistiksel doğruluk ve duyarlılık, dolayısı ile ölçülebilirlik sınırı, incelenen örneğin tekrarlı aktivasyonu (TA) ve oluşan aktivitenin kümülatif sayılması ile arttırılabilir. Tekrarlı aktivasyon analizinin temel prensipleri ve uygulamaları konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. a. TA'nun temel denklemi, her tekrarda değişebilen nötron akısı için yeniden türetilmiştir. Bu, 14 MeV NAA'de önemlidir /l/. b. Ürün aktivite için TA bağıntısı geliştirilmiştir 11/. c. Optimum tekrar sayısını çabuk ve kolay hesaplıyabilmek için bir eşitlik kurulmuştur /2/. d. Gecikmeli nötronlar ile toryum ve uranyumun termal, epitermal ve 14 MeV NAA için optimum zamanlama parametreleri elde edilmiştir Studies on Neutron Activation Analysis Using Short-Lived Isotopes There are a significant number of elements producing short-lived (seconds to minutes) activation products upon neutron irradiation. Mo» t of these have suitable target abundances and cross-sections for use in neutron activation analysis (NAA). The utilization of short-lived isotopes in NAA» 13

30 reduces total experiment time, which in turn makes the analytical method are cost effective. In NAA based on short-lived nuclides, increased statistical accuracy and sensitivity, hence improved detection limits, can be obtained by cyclic activation (CA) of the sample and cumulatively counting the induced activity. Concerning the fundamentals and applications of the technique of cyclic activation analysis (CAA), the following studies were carried out: a. The basic equation for CA was modified for varying neutron flux HI. It is important in the case of If NeV NAA. b. The CA equation for daughter activity was developed /l/. c. An equation for the rapid calculation of the optimum number of cycles was constructed. Cycle optimization for 95 and 90 % the maximum detector response was also considered /2/. d. Optimum timing parameters in thermal, epithermal and It MeV NAA of thorium and uranium using delayed-neutrons were determined. Referanslar References /!/ A.Z. Ortaovalı, F. özek, i. Çelenk, N.M. Spyrou Studies on some problems and applications of cyclic activation analysis First Int. Workshop on Activation Analysis with Short-Lived Nuclides, H-3 Feb 1980, Atominstitut-Vienna and Journal of Radioanalytical Chemistry 61, (1981), A.Z. Ortaovalı, F. özek Optimum number of cycles in cyclic activation. Technical Journal 7 (1980) 67. * Department of Physics, University of Surrey, England It

31 2.5. Bilgisayar Çalışmaları A.Z. Ortaovalı Bilgisayar çalışmaları 4096 kanallı analizörün bağladığı PDPU/04 minibilgisayarinda ve IBM370/145 bilgisayarında yürütülmektedir. Çalışmalar, 3 ayrı grupta toplanabilir : a. Bilgisayar Kontrollü Deneyler Ö^ellikle tekrarlı aktivasyon deneylerinde kullanılmaktadır. Gerektiğinde her tekrardan sonra spektrumlar, ve diğer bilgiler, daha sonra değerlendirilmek üzere disketlere yazdınjmaktadır. b. Sayısal Çözümleme Denel sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere PDP11/04 minibilgisayarı için çeşitli istatistik programlar hazırlanmış veya büyük bilgisayarlar için hazırlananlar PDPll/04'e uyarlanmıştır. Bunlar arası ıda doğrusal ve doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemleri, varyans, kovaryans, korelasyon katsayısı ve "Cluster Analyses" programları sayılabilir. Ayrıca CDC6600' için hazırlanan SAMPO programı IBM370/145 için değiştirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. c. Veri Tabanı Çalışmaları Veri tabanı çalışmalarına çok kısa bir süre önce başlanmış ve ilk olarak yayın kataloglama ve tarama konusu üzerinde çalışılmıştır. 3u amaçla PDP11/04 minibilgisayarı için bazı ön programlar hazırlanmış ve merkez yayınlarının kataloglanması ve taranmasında kullanılmıştır. Programlardan olumlu sonuçlar alınmış clup, bunlar geliştirilmeğe ve genişletilmeye çalışılacaktır Computer Activities A.Z. Ortaovalı Computer studies are carried out using P'JPll/OH- minicomputer coupled to a 4096-Channel analyzer and u&ing a IBM370/l'+5 computer. 15

32 Studies can be considered in three groups: a. Computer-controlled experiments It is mostly used in cyclic activation experiments. When required, spectra after each cycle, and other data, are stored on diskette media for later use. b. Numerical analysis Different statistical progxsms for PDP11/04 are prepared or adapted from those for large computers. Among these, linear and nonlinear least squares methods, variance, covariance, correlation coefficient and "Cluster analysis" can be included. SAMPO program is adapted to IHK37G/1-15 which is originally written for CDC6600. c. Data base studies-information cataloguing and retrieval For this purpose, some preliminary programs for PDP11/04 are written and tested with the publications of researchers at our Center. Promising results have been obtained, so the studies on this subject will be carried out to improve and extend the programs Nötron Aktlvasyon Analizi ile Yiyeceklerde Eser Element Tayini H. Sevimli Bu ön deneydeki örnek numunelerde Se, Fe, Zn gibi yaşam için elzem olan elementler ve Br gibi fazla alındığında zehirleyici etkisi olan element ve görülebilen diğer elementler tayin edildi /l/. Bu sonuçlar ışığında belirli çeşitlere yönelip tür ve toprağa bağlı farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanıyordu. Ancak l.t.ü reaktöründeki arıza nedeniyle çalışma yeni döneme aktarılmış oldu. /Bu ön deneyde uygulanan metod gerçek deneyde de aynı olacağından tanıtılması yararlı olabilir. kısaca Ankara Ziraat Fakültesinin ilgili bölümlerinden sağlanan 1/2 kg lık numuneler de-iyonize su ile yıkanarak 85 C de kurutuldu. M.T.A. Enstitüsünde bilyalı öğütücüde (seramik) öğütüldü. 100 no'lu (mesh) ipek elekten geçirildi. 16

33 Bu toz numuneler ve Amerika 'Jlusai Standartlar Bürosundan sağlanan çok eleme:: tj.i ::ıandart (N.B.S Oi'.:..: ::. a 1.-avis 1571) 85 C de H sd^: kurutularak her birimden. 900 mg tartılıp İv.->.: basınç altında 13 ram çapında tabletler baa-licı. Tabletler naylon torbcv.. av, kc r.arak kapatıldı /2/. İki riuuane bir standart, i* i.;;.;_..,_: bir standart olmak üzere polietilen tüpe dizilerek numuneler boyunca <:<ı cs^işimieri giderilmiş oldu. Bu şekilce hazırlanan numuneler I.i.Ü. reaktöründe n/cm 2 /sn termal akıda 2 scat ışınlandı. Spektrumlar 100 cm 3 Ge(Li) dedektörü ve 4G95 kanallı analizörle ışınlamadan 1 hafta ve 1 ay sonra alındı. r ::.r :ı.:fta sonraki 3000 sn'lik sayımlardan Br, bir ay sonraki sn'lik sayııtiaraan Zn, Fe, Cr, Se tayini yapıldı. Numunelerde Sb, Sc, Bs., Rb, La da gözlenmesine rağmen standartla sertifikasında bu elementlerin konsantrasyonları verilmediğinden değerlendirilmeleri yapılamadı. Pik alanı hesaplamalarında Ccveli s^todu kullanıldı. Sonuçlar Tablo-1 de verilmiştir Neutron Activation Analysis For Trace Elements in Foods H. Sevimli ' Determination of trace elements 'i food is important for determination of dietary intake and pesticide residues in the diet /I/. Instrumental Neutron Activav.-io-i.Anil/sis is capable to determine luul^ielements by using the multielomeut standart rfef«r-ence materials. kg each). The samples were supplied fro:', The Agricultural faculty in Ankara (1/2.17

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ

GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 IR1100008 H.A.Özgener GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ Bülent

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ

X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ J JUNA* Cihan ÖZMUTLU** Haldun ÖZYOL*** özet Uranyum filiz numuneleri, 1 Curıe'lik Cs-137 kaynağının 0.662 MeV'lik gammalarıyla ışınlanmalardır.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0243 Kadir Gunoglu Betul Mavi ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt Received: May 2011 Suleyman Demirel

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

CURRICULUM VITAE. University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009 (PhD)

CURRICULUM VITAE. University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009 (PhD) CURRICULUM VITAE Name: Vural Emir KAFADAR Born : İskenderun, June 24th, 1978 M. Status: Married with Feyza Nur EDUCATION University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

ISSN : 1308-7231 cbasyigit@tef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey AĞIR AGREGALARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ

ISSN : 1308-7231 cbasyigit@tef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey AĞIR AGREGALARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0254 Iskender Akkurt 1 Celalettin Basyigit 2 Betul Mavi 3 Kadir Gunoglu 4 Semsettin Kılınçarslan 5 ENGINEERING

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Dr. Ali Tanrıkut SANAEM Müdürü 18-19 Nisan 2013 TAEK-SANAEM Ankara Düzenleyenler: UPHÇ-2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı öz PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR Alper Bostancı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Şubat 2002 Bu tez çalışmasında parabolik

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI Hasta-spesifik QA??? Neden Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta QA ekipmanı? Hangi Hastaya? Nasıl Değerlendireceğiz? Neden Hasta

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0226 Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted:

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained. 21/04/2015 Sayı/Issue: 14 04 15 SÖ 065/00 İlgi/Subject: Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:1Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

SEZAİ YALÇIN PROFESÖR

SEZAİ YALÇIN PROFESÖR SEZAİ YALÇIN PROFESÖR Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 08.07.2014 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/Rahva Yerleşkesi BİTLİS Telefon E-posta 4342283127-223 syalcin@beu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr 1. HAFTA BLM33 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi DIVIDED DIFFERENCE INTERPOLATION Forward Divided Differences

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Doç. Dr. Tonguç Özdemir

Doç. Dr. Tonguç Özdemir Doç. Dr. Tonguç Özdemir E-posta: tonguc.ozdemir@mersin.edu.tr Tel: 0-324-361 00 01/7387 Eğitim ve Akademik Ünvanlar Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul, Kimya Mühendisliği 2010 Doktora: Orta Doğu Teknik

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül

Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül Hazırlayan:Nida EMANET Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül 1 ELEKTROSERAMİK NEDİR? Elektroseramik terimi genel olarak elektronik, manyetik ve optik özellikleri olan seramik malzemeleri ifade etmektedir.

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Main operator targets in Waste Water Treatment Plants Atıksu arıtma tesislerinde

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

VARIATION OF THE PLASMA DENSITY IN A GLOW DISCHARGE UPON THE APPLICATION OF A HIGH VOLTAGE

VARIATION OF THE PLASMA DENSITY IN A GLOW DISCHARGE UPON THE APPLICATION OF A HIGH VOLTAGE TR0500055 22. rizik KONC,RI:SL /-/ ; 7 ET/J?/. 2004. HODRI : M VARIATION OF THE PLASMA DENSITY IN A GLOW DISCHARGE UPON THE APPLICATION OF A HIGH VOLTAGE S. AKMAN Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Adnan SÖZEN, H.Mehmet ŞAHİN, Mustafa ÜBEYLİ Gazi Üniversitesi, Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı