Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Akut Sağ Üst Kadran Ağrısı Safra sistemi: Akut Kolesistit (AK) ve komplikasyonları SK torsiyonu Koledokolitiazis Hemobilia Kolanjit Karaciğer: Hepatit Abse Neoplazi komplikasyonu Hepatik arter anev. Diğer: Pnömoni Kalp hastalığı Batın İçi Diğer: Pankreatit Peptik ülser Divertikülit (sağ) Apandisit (retroçekal)

3 Akut Sağ Üst Kadran Ağrısı Görüntüleme Yöntemleri Direkt grafiler Ultrasonografi (USG) Sintigrafi (HIDA) Bilgisayarlı tomografi (BT) Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ERCP

4 Akut Kolesistit Sık taş birlikteliği Patoloji: Boyun/sistik k.da tıkanma Lümen içi basınç + Şişme Kimyasal ve/veya enf. mukoza inflamasyonu İskemi, nekroz (geç)

5 Akut Kolesistit DİREKT GRAFİ SK taşları (%15-20) Duodenal ve hepatik fleksura ileusları Sağ üst kadrandan kitle görünümü (SK) Safra yollarında gaz 2/3 olguda NORMAL ya da komşu barsak segmentlerinde minimal genişleme AYRICA serbest hava ve pnömoniyi (PA Akc. g.) dışlayarak yardımcı Grainger & Allison- Diag. Radiology

6 Akut Kolesistit USG, ilk tercih edilecek kesitsel görüntüleme y. Taş tanısında >%95 duyarlı ve özgül Safra kesesinde (boynunda/ sistik kanalda) taş** Sonografik Murphy bulgusu** Şiş / komprese olmayan SK SK duvarında kalınlaşma (>3 mm) **İkisinin birlikte kullanımda %92 PPV Ralls PW et al, Radiology 1985 S.Murphy yokluğunda başka tanı olasılıkları da düşünülmeli

7 Akut Kolesistit USG Perikolesistik sıvı Duvarda kanlanma Bazen çamur (neoplazi ile A.T.) Pasif hareketli Doppler sinyalsiz Trifazik BT de kontrastsız

8 Akut Kolesistit BT ve MRG Ödemli duvar kalınlaşması Perikolesistik yağ dokusu değl. SK taşları radpod.org Catalano AO, 2004

9 Taşsız Kolesistit A.K. lerin %5-10 u Yoğun b. hastaları SK iskemisi ya da durağan safrada enfeksiyon sonucu Yüksek morbidite ve mortalite (geç tanı) Predispozan durum ve faktörler: Travma Mekanik ventilasyon Hiperalimentasyon Postop. dönem Vasküler yetersizlik DM Uzun süreli açlık Yanıklar Postpartum

10 Taşsız Kolesistit Görüntüleme bulguları Şiş, duvarları kalın SK Yoğun içerik Parçalanmış membranlar ve düzensiz mukoza Perikolesistik sıvı Lokal duyarlılık Sintigrafi katkısı Tedavide safra drenajı (kolesistostomi)

11 A.K. Komplikasyonları Gangrenöz K. Amfizematöz K. Perforasyon Kolesistoenterik fistül

12 A.K. Komplikasyonları Gangrenöz Kolesistit Artmış iç basınç > SK duvar iskemisi > nekroz > gngrz.kolesitit AK lerde %2-38 Perforasyon riski!! Nekroz gelişmesi ile yayılan ağrı (parietal periton inflamasyonu) Acil cerrahi endikasyon

13 A.K. Komplikasyonları Gangrenöz Kolesistit Görüntüleme (USG, BT): Asimetrik SK duvar kalınlaşması Lümen içi membran parçaları Sonografik Murphy 2/3 olgu: Denerve duvar Bulunduğunda çok spesifik bulgular: Duvar / lümende gaz Lümen içi membranlar Düzensiz / kesintili duvar Abse ultrasoundcases.info

14 A.K. Komplikasyonları M Harman arşivinden Amfizematöz Kolesistit Nadir Lümen ve duvarda gaz oluşturan bakteriler (Clostridium orelchii*) Nadiren taş+ %40 olgu diabetik; çoğunlukla (yaşlı) erkek Gangren ve peforasyon riski 5X Acil kolesistektomi endikasyonu

15 A.K. Komplikasyonları Amfzm. kese- ultrasoundcases.info Taş dolu kese Amfizematöz Kolesistit Görüntüleme Lümen içi gaz: Pasif hareketli, tipik artefakt Duvar içi gaz: Yay şekilli, reverberasyon a.lı hiperekojenite. Taşla dolu /porselen keseden ayrım!!: ayrıca dışta duvar gözükmez; gerekirse BT BT gereken durumlar (en duyarlı): Gaz varlığı Duvarda gaz- kalsf. ayrımı Ortaya konamayan S.K. araştırması

16 A.K. Komplikasyonları Perforasyon %10 AK de; Ciddi; %19-24 mortalite 3 tip: Akut (%10): Genel peritonit yapar; kötü prognoz Subakut (%60): Perikolesistik abse Kronik (%30): Duodenum/ koledoka safra fistülü Görüntüleme (USG, BT) Duvarda devamsızlık (Perikolesistik sıvı) M Harman arşivinden

17 A.K. Komplikasyonları Kolesistoenterik Fistül İnflamasyon Fistül: Duodenum* Transvers kolon wignet.com

18 A.K. Komplikasyonları Kolesistoenterik Fistül S.K.e gaz, barsak yapılarına taş geçebilir Barsakta mekanik tıkanma %2-3 ispub.com

19 Safra Taşı İleusu Kolelitiazis in nadir komplikasyonu Tüm mekanik barsak tıkanmalarında %1-4 Yaşlılarda oran artıyor Geç tanınma > Yüksek mortalite Taş barsak içinde giderek irileşir

20 Safra Taşı İleusu Bilier-enterik fistüllü olguların %15 de Genelikle terminal ileum yerleşimli (%50-75) Proksimal ileum- jejunum (%20-40) Nadiren pilor- duodenum (<%10): Bouveret sendromu

21 Safra Taşı İleusu- Bouveret s. Brennan GB, 2004

22 Mirizzi sendromu SK taş h.nın nadir komplikasyonu Boyun / sistik k.da sıkışmış taşın ana safra kanalına basısı ve obstrüktif etkisi Nadiren kolesistektomi sonrası sistik k. Kalıntısında kalmış taş ile Patel HT, Radiographics 2009

23 Mirizzi sendromu Tip 1: Basit ASK basısı Tip 2: ASK duvar erozyonu ile kolesisto-koledokal fistül Önden bilinmezse, standart kolesistektomi ile s.kanalı hasarı sık! prepgmedicos.redstetho.com

24 Mirizzi sendromu Tanı kriterleri: ASK- sistik kanal bileşkesinde taş Bilier obstr./ SK inflamasyonu USG/ BT/ MRG İlk ikisine ek olarak, MRCP Bilier obstr. varlığı ve yeri yanında, obstr. Doğasını Taş yükünü Varyasyonları gösterebilir Catalano OA, 2008 ultrasoundcases.info Patel HT, 2009

25 Safra Kesesi Torsiyonu Nadir; genel. yaşlılar ve kadınlar (%84) Çoğunlukla taş yok Hareketli S.K.: Uzun ya da hiç mezentersiz Tam (>180 derece) iskemi> gangren Kısmi Sistik kanal tıkalı

26 Safra Kesesi Torsiyonu Zor tanı (akla gelmeli) Görüntülemede USG, BT: Lojdan uzakta şiş S.K. Duvar değişiklikleri Sistik kanalda giderek incelme, spiralleşme (BT,MRG) Hanbidge AE, 2004

27 Akut Kolesistit Taklitçileri Hepatit ultrasoundcases.info SK duvarında kalınlaşma: Sağ üst kadranda akut inflam. olay sempatik kalınlaşması: A.pankreatit A. hepatit Sağ tarafta divertikülit Sağ renal pyelonefrit Sistemik olay sonucu ödem Konjestif kalp yetmezliği Hipoalbuminemi Tabloya SK taşı ya da sağ üst kadran ağrı/ duyarlılığı eşlik edebilir

28 Akut Kolesistit Taklitçileri ultrasoundcases.info Kalp yetmezliği Görüntülemede yardımcı/ uyarıcı noktalar: Gergin ve şiş SK YOK Ağrı/duyarlılık, US ile saptanan SK konumundan farklı Bölgesel başka ek bulgular: Serbest hava Pankreatit bulguları,

29 Koledokolitiazis Akut sağ üst k.ağrısı +/- Sarılık Bazen birlikte akut pankreatit Görüntüleme: USG %70-75 duyarlı Tercihen proksimal ve distal yarıların ayrı ve farklı pozisyonlarda değerlendirilmesi: Proksimal yarı: Sırtüstü, hafif sol dekübit Distal yarı: (Semierekt ve hafif sağ dekübit)

30 Koledokolitiazis MR Kolanjiopankreatografi (MRCP) İkinci tercih; M Harman arşivinden %95 duyarlı, %100 özgül BT MedPix.com MRCP olanağı yoksa %80 duyarlı, %100 özgül Kontrastsız, ince kesitli Oral kontrast madde olarak su

31 Hemobilia Safra yolları kökenli üst GİS kanaması Melena+ Sarılık+ Karın ağrısı triadı %50 olguda Olguların %67 i iyatrojenik, %5 i travmatik İlk travmadan haftalar sonra gelişebilir Tedavi: Konservatif/ Transarteriyel embolz./ Cerrahi

32 Hemobilia Görüntüleme: Safra sisteminde pıhtının gösterilmesi USG, kontrastsız BT, MRG ile tanı; Endoskopi/ anjiografi ile doğrulama

33 Hepatik Arter Anevrizması Nadir Sıklıkla insidental, bazen ağrı ve/veya sarılık ile beraber Sıklıkla US ile kuşkulanıp, Doppler US ile tanı konuyor BT-anjio pre-op/ pre-embolizasyon değerlendirmede, anjionun yerini aldı

34 Asendan Kolanjit Tıkalı safra sistemi: Koledok taşları* Striktürler Travma, pr.sklrz.kolanjit) Charcot triadı (%15-20): Ateş+ Sarılık+ Karın ağrısı (+septik şok+ mental konfüzyon= Reynolds pentat) Lökositoz+ bozuk KCFT

35 Asendan Kolanjit Görüntüleme (USG, ): Safra kanal duvar kalınlaşmaları Dilatasyon+ taş ve/veya çamur ve/veya debris ultrasoundcases.info Konservatif tedavi +/- Bilier dekompresyon (endoskopik*/ perkutan)

36 Karaciğer Absesi Akut karın ağrısı+ Ateş Sağ üst kadran duyarlılığı tipik Neden: Direkt: Supuratif kolanjit Portal v. ile GIS enf.larından (apandisit, divertikülit) Hep. a. ile subakut bak. endokardit, osteomyelit %50 neden?

37 Karaciğer Absesi Ayırıcı tanı: amibik / ekinokok enf.ları Görüntüleme (USG*, BT): Değişken görüntüler: Anekoik Hiperekojen içerik Septasyonlar Gaz (bazen) M Harman arşivinden Solid benzeri görüntüler (hipodens likefaksiyon alanlarını göstererek BT yardımcı) Tedavide USG rehberliğinde perkutan drenaj

38 Neoplazm Komplikasyonları Büyüyünce tümü huzursuzluk yaratır Akut ağrı= Kanama, ruptür Ek olabilecek klinik: Hipotansiyon, Hbg düşüşü En çok kanayanlar: Adenom* HCC* Kavernöz hemanjiom (>10 cm) Kc. met.ler (RCC, nöroend.tm.ler)

39 Neoplazm Komplikasyonları Adenom Nadir; Doğurgan yaştaki kadınlar* radiologyasistant.nl Oral kontraseptif, uzun süre androjen taşıyan streoidler, GDP (tip 1) Malign dej. riski Büyük ve multipl olanlar daha çok kanama ve ruptüre eğilimli Subkapsüler olanlarda yaşamsal risk yüksek: Peritona açılır USG ile kuşku, (kontrastsız) BT ile doğrulama

40 Neoplazm Komplikasyonları HCC M Harman arşivinden Yaklaşık %10 lara varan oranlarda kanama ve/veya ruptür Sirotik kc. zemininde heterojen kitle ve organ çevresi ve periton içi kanama bulguları (USG, BT)

41

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem & Pankreas Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Öğrenme hedefi KC fokal lezyonlarının MRG ile saptanması, karekterizasyonu ve AT sının ögrenilmesi. Basit Kist Hemanjiom FNH

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

Uz. Dr. Nur Benzonana

Uz. Dr. Nur Benzonana Uz. Dr. Nur Benzonana İshal 36 saatte 6 sıvı dışkılama veya Arka arkaya 2gün, 24 saatte 3 forme olmayan dışkılama veya 48 saatten uzun bir sürede 8 forme olmayan dışkılama Sağlık Hizmetleri ile İlişkili

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı