DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ"

Transkript

1 DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği Bölümü, 34469, Masla, İstanbul In this study, a small wind turbine-generator system with an energy maximizer converter for battery charging will be presented. The modeling of the wind turbine depends on the test data of the system which include the following relations: the power coefficient C p, versus tip speed ratio TSR, the wind speed versus the generator output power and the shaft speed versus the generator output power. The maximum power point tracing (MPPT) strategy depends on that model and does not use a mechanical speed sensor. This paper describes how to constitute a model and design an MPPT controller without a speed sensor for a small wind turbine system. Simulation results show that a reasonable turbine model can be obtained from the test data and the proposed MPPT strategy can yield a satisfactory performance without a mechanical speed sensor. Anahtar sözcüler: Düşü Güçlü Rüzgar Türbinleri, Masimum Güç Notası Taibi, Rüzgar Enerjisi. 1. GİRİŞ Düşü güçlü rüzgar enerjisi sistemleri, düşü maliyetleri nedeniyle şehir merezinden uzatai yerleşim yerlerinde evlerin, üçü işletmelerin ve eletri şebeesinden uzatai haberleşme sistemlerinin eletri enerjisi ihtiyacının arşılanmasında önemli bir alternatif olmatadırlar. Bu sistemlerin temel bileşenleri, üçü güçlü rüzgar türbinleri, generatörler ve generatör-yü arasında ullanılan güç eletroniği devreleridir. Her bir bileşenin düşü maliyetli, yüse güvenilirlili ve yüse verimli olaca şeilde tasarlanmasına yöneli araştırmalar süreli devam etmetedir. Sistem maliyetini artırmadan toplam verimi yüseltmenin en estirme yollarından biri, güç eletroniği devrelerinin hız algılayıcısı ullanmadan türbini masimum güç notalarında çalıştıraca şeilde denetlenmeleridir. Türbin arateristiğinin bilindiği ve bilinmediği durumlar için çeşitli masimum güç notasını izleme yöntemleri geliştirilmiştir. Hız algılayıcısı geretiren anemometre metodu, algılayıcısız olan hesaplama metodu ve bulanı mantı gibi yoğun hesaplamalı masimum güç notasını taip eden algoritmalara örneler [1], [2] ve [3] numaralı çalışmalarda verilmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerini düşü güçlü rüzgar enerjisi sistemleriyle ilgili araştırmaya teşvi etme ve bu onuya yeni atılar oluşturma amacıyla The 29 International Future Energy Challange (IFEC) [4] isimli bir uluslararası yarışma organizasyonu apsamında Low Cost Wind Turbine Energy Maximizer (Düşü maliyetli, rüzgar türbininden masimum enerji alıcısı) onulu bir yarışma IEEE Power Electronics Society ve Power Sources Manufacturers Association desteğiyle düzenlenmetedir. İstanbul Teni Üniversitesi, bu yarışmaya ITU PowerBee [5] isimli bir öğrenci eibiyle atılmatadır. Yarışma apsamında, geniş bir devir sayısı aralığında rüzgar türbinini masimum güç notasında çalıştırara 12V lu bir aüyü gereli oruma düzenelerini de içerece şeilde şarj edece bir güç eletroniği devresi tasarlanması geremetedir. Bu çalışmada, söz onusu yarışma için yapılan çalışmaların bir ısmını teşil eden, rüzgar türbini modellemesi ve düşü güçlü rüzgar türbinlerinin geniş bir hız aralığında hız algılayıcısı olmasızın masimum güç notasında çalışmasını sağlama için önerilen yöntem verilere, benzetim sonuçları sunulacatır.

2 Şeil 1 farlı rüzgar hızlarında rüzgar türbini güç eğrilerini devir sayısının bir fonsiyonu olara göstermetedir. Buradan görülebileceği gibi rüzgar türbini çıış gücü verilen bir rüzgar hızı için te bir devir sayısında masimuma ulaşmatadır. Rüzgar türbinleri, türbin rotor hızının rüzgar hızıyla değişmesine olana verere farlı rüzgar hızlarındai masimum gücü elde edece şeilde ontrol edilmetedir. güç masimum güç eğrisi v 1 v 2 ω 1 ω 2 ω n v 1 <v 2 <...<v n v n hız Şeil 1. Farlı rüzgar hızlarında türbin güç eğrileri. 2. SİSTEMİN TANITIMI Şeil 2 de düşü güçlü bir rüzgar enerjisi sistemi ana bileşenleriyle görülmetedir. Bu sistemde, üç fazlı bir alıcı mınatıslı senron generatör (KMSG) rüzgar türbinine doğrudan bağlanmıştır. Generatör çıışındai alternatif gerilim, üç fazlı ontrolsüz bir doğrultucu ve C d ondansatörü ile doğru gerilime çevrilmetedir. Rüzgar hızının aşırı yüse olduğu değişen hızlı rüzgar türbini üç fazlı alıcı mınatıslı senron generatör n m V gen V f dönüştürücü ve devir hesabı hız güç tablosu P ref - P o C D ompanzatör G cp (s) durumlarda, gere türbini aşırı hızlardan oruma gere doğrultucu çıışındai gerilimin aşırı yüselmesini önleme için C d ondansatörüne paralel olara bir frenleme direnci, R B, M B MOSFET i üzerinden bağlanmıştır. Aü ise bir alçaltıcı tip doğru aım çeviricisi (ADAÇ) üzerinden doldurulmatadır. ADAÇ, türbinin geniş bir hız aralığında masimum güç notasında çalışmasını sağlayaca ve aüyü güvenli bir şeilde dolduraca şeilde denetlenmetedir. 3. TÜRBİN MODELİ Bu bölümde, masimum güç notası taip (MGNT) sisteminin tasarlanacağı rüzgar türbinin, test verilerine dayalı olara modellenmesi açılanacatır. v (m/sn) hızı ile hareet eden, ρ (g/m 3 ) yoğunluğundai hava ütlesinin A (m 2 ) esit alanına sahip bir türbine atardığı güç, (1) bağıntısı ile verilmetedir, [6]. 1 3 PT = Cp ρ Av (1) 2 Burada C p güç atsayısı olara tanımlanıp, (2) ile verilen rotor uç hızının rüzgar hızına oranına (TSR), λ, ve türbin anat açısına bağlıdır, u ωr λ = = (2) v v bu eşitlite R (m) rotor yarıçapı, ω (rad/s) anat ucu açısal hızı ve u (m/s) anat ucu hızını göstermetedir. Türbin rotorunda oluşan moment ise (3) bağıntısı ile tanımlanır. güç hesabı V o I o frenleme R B M B sürücü devresi D(t) Şeil 2. Düşü güçlü bir rüzgar enerjisi sistemi. DT s T s - V ref M g V o D g L f C f darbe genişli modülasyonu G cv (s) ompanzatör aü

3 P T T T = = CΓ ρπ R v (3) ω 2 Burada moment atsayısı, C Cp / λ tanımlanır. Γ = olara Güç atsayısına ilişin esin bir bağıntı olmaması nedeniyle, benzetim uygulamalarında C p ve dolayısıyla C Г atsayılarına birer polinom fonsiyonuyla yalaşılır [6], [7]. p n = 1 C = a a λ (4) C Γ n 1 = a λ (5) = 1 Bu çalışmada ullanılan rüzgar türbinine ilişin güç atsayısı ve TSR arasındai ilişi, IFEC ofisi tarafından sağlanan ölçüm sonuçlarına dayanmatadır, [8]. Şeil 3 de, söz onusu türbine ait C p TSR ölçüm değerleri ve bu değerlere uydurulan eğri görülmetedir, C Г TSR arasındai ilişi ise Şeil 4 te verilmetedir. Rüzgar türbini için PSIM programında [9] oluşturulan benzetim modeli Şeil 5 te gösterilmiştir. Modelde, C p değerleri, Şeil 3 dei eğri aracılıyla oluşturulan bir tablo ile elde edilmetedir. Tablonun girişi ilgili hızdai TSR değeri, çıışı ise güç atsayısı C p dir. Modelden benzetim sonucunda farlı rüzgar hızları için elde edilen, türbin rotorunda oluşan meani güç P m ile rotor hızı ve moment T m ile rotor hızı arasındai ilişi sırasıyla Şeil 6 ve 7 de verilmiştir. Cp Ct (tor atsayisi) Şeil 5. Rüzgar türbininin benzetim modeli TSR Şeil 3. Modellenece rüzgar türbinine ait C p TSR eğrisi TSR Şeil 4. Modellenece rüzgar türbinine ait C Г TSR eğrisi.

4 turbin gucu (Watt) u=5m/s u=12m/s u=1m/s u=8m/s rotor hizi (devir/da) Şeil 6. Türbin rotorundai meani gücün farlı rüzgar hızları için rotor hızı ile değişimi turbin momenti (Nm) u=8m/s u=5m/s u=12m/s u=1m/s rotor hizi (devir/da) Şeil 7. Türbin rotorundai momentin farlı rüzgar hızları için rotor hızı ile değişimi Şeil 3, 4, 6 ve 7 den görüldüğü üzere, C p TSR ölçüm değerlerinden hareetle oluşturulan C p TSR eğrilerine dayanan modellerde, ilgili eğriler birden fazla loal masimum notalarına sahiptir. 4. MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI TAKİBİ YÖNTEMİ (MGNT) Bu çalışmada önerilen MGNT yöntemi, türbin için verilen C p TSR ölçüm verilerine dayanmatadır. IFEC ofisi tarafından sağlanan test verilerine göre, [8], Şeil 6 dan hareetle türbinin çalıştığı masimum güç notaları ve bu notalara arşılı düşen rotor hızları belirlenebilir. Bu yalaşımla oluşturulaca rotor hızımasimum türbin gücü tablosu yardımıyla, ölçülen rotor hızına göre bir masimum güç referans değeri, P ref, elde edilebilir. Kutup sayısı bilinen generatörün eletrisel freansının ölçülmesiyle, rotor hızı olaylıla hesaplanabilir. Böylece, sadece eletrisel büyülülerin ölçülmesiyle oluşturulan bir MGNT yöntemi elde edilebilir. Şeil 2 de alçaltıcı tip doğru aım çeviricisinin denetim sistemine ilişin blo diyagram görülmetedir. ADAÇ ın çalışma oranının değiştirilmesiyle türbinin masimum güç notasında çalıştırılması hedeflenmetedir. ADAÇ ın denetim sisteminde, güç ve gerilim olma üzere ii çevrim bulunmatadır. ADAÇ çıış gerilimi ve aımı ölçülere aüye atarılan güç, P o, hesaplanmata ve generatörün eletrisel freansı ölçülere, tablo aracılığıyla türbinin çalışması gereen güç referans değeri, P ref, elde edilmetedir. Çıış gücü ve referans güç arasındai far G cp ompanzatöründen geçirilip V ref gerilimiyle toplanara, aü referans gerilim değeri oluşturulmatadır. Bu değer, ölçülen çıış gerilimiyle arşılaştırılmata ve oluşan hata işareti G cv ompanzatöründen geçirilere ontrol gerilimi elde edilmetedir. Darbe genişli modülatörü ile de ADAÇ ın türbini masimum güç notasında yüleyere aüyü şarj etmesi sağlanmatadır. Özetle, ADAÇ ını çıış gerilimini değiştirere (dolaylı olara çıış aımını) aüye atarılan güç ayarlanabilmete ve buna bağlı olara türbin farlı bir güç notasında çalıştırılabilmetedir. PSIM programında ile yapılan benzetimlerde önerilen MGNT yönteminin başarımı incelenmiştir. Şeil 8 de, Şeil 2 de verilen sistemin benzetim ortamında rüzgar hızının basama şelinde değiştirilmesi sonucunda elde edilen arateristi dalga şeilleri verilmiştir. Şeil 8(a) da rüzgar hızı ile birlite değişen referans güç değeri, P ref, ve aüye atarılan güç, P o, birlite görülmetedir ve bu geçici süreçte generatörün bir fazına ilişin aım, i g, ve faz arası gerilim, V ff, dalga şeilleri Şeil 8(b) de gösterilmetedir. Şeil 8(c) ise yine bu süreçte aü gerilimi, V aü, ve aımının, i aü, değişimini göstermetedir. 5. SONUÇLAR Bu çalışmada, düşü güçlü bir rüzgar türbininin modellenmesi ve gerçelenmesinde meani bir algılayıcının ullanılmadığı bir masimum güç notası izleme yöntemi sunulmuştur. Türbin modeli ve MGNT yöntemi, ilgili rüzgar türbinin testlerinden elde edilen C p TSR ölçümlerine dayanmatadır. C p TSR arasındai deneysel ilişi, eğri uydurulara süreli hale getirilmiş ve benzetim sonuçlarından hareetle C p TSR tablosu oluşturulmuştur. Önerilen MGNT yöntemi, olay uygulanabilir ve yüse başarımda çalışabilir olmala birlite, türbin test verilerine dayandığından güvenilirliği de test verilerinin ne adar doğru alındığına bağlıdır. Önerilen MGNT yönteminin sadece belirli bir türbin için en iyi başarımı vereceği aşiardır. Bununla birlite, ilgili C p TSR tablosunun elde edilmesi ve ompanzatör atsayılarının ayarlanmasıyla başa herhangi bir türbin içinde ullanılabilir. Çalışma notalarının, türbinin güç-hız eğrilerinin (bz. Şeil 6) sol tarafında (gücün hızla değişiminin pozitif olduğu bölge) oluşmaması için mevcut yöntem, literatürde verilen tepe tırmanma algoritmalarıyla destelenere güvenilirliği artırılabilir.

5 (a) (b) (c) Şeil 8. Benzetim sonuçları (a) referans güç ve çıış gücü, (b) generatör faz arası gerilimi ve faz aımı, (c) aü gerilimi ve aımı. KAYNAKLAR [1] Moor, G. D. and Beues, H. J., Maximum Power Point Tracers for Wind Turbines, IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference, vol.3, pp , June 2-25, 24. [2] Mireci, A., Roboam, X., Richardeau, F., Architecture Complexity and Energy Efficiency of Small Wind Turbines, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 54, Issue 1, pp , Feb. 27. [3] De Broe, A. M., Drouilhet, S., Gevorgian, V., A pea power tracer for small wind turbines in battery charging applications IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 14, Issue 4, pp , Dec [4] The 29 International Future Energy Challange internet sitesi. [5] İstanbul Teni Üniversitesi 29 FEC taımı internet sitesi. [6] Z. Lubosny, Wind Turbine Operation in Electric Power Systems, Springer Press, 23. [7] I. Schiemenz, M. Stiebler, Control of a permanent magnet Synchronous Generator Used in a Variable Speed Wind Energy System, Electric Machines and Drives Conference IEMDC 21, , 21. [8] Freere, P. FEC 89 Measured Wind Turbine Characteristics, Monash University, Australia, August 22, 28. [9] PSIM User s Guide, Powersim Inc., 23

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Effect of Maximum Power Point Tracking in Solar Energy Conversion and Its Application of Wireless

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Mustafa Ergin Şahin 1, Halil İbrahim Okumuş 2 1 Fizik Bölümü, Fen Edebiyat

Detaylı

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 9-23, 214 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 9-23, 214 FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI Serhat

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN FLYBACK MİKRO-EVİRİCİ TASARIMI DESIGN OF FLYBACK MICRO-INVERTER

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Received: 13 May 2014 Accepted: 01 November 2014 Journal of ETA Maritime Science Deniz Araçlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ve Sürücülerinde Kayıpların Azaltılması Fuat Kılıç 1, Feriha

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YÜKLENİCİ: Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 2007-İstanbul.

Detaylı

Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı Analizi

Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı Analizi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 13-19, 2015 27(1), 13-19, 2015 Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi 1 Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi *Özcan OTKUN 1 ve A. Sefa AKPINAR 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ 1 Onur Ö. MENGİ 2 İsmail H. ALTAŞ 1,2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Sule Özdemir 1 Engin Özdemir 2 1,2 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Şaban ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU Doç.Dr. Mustafa İLBAŞ MMO Yayın No: E / 2003 / 330 EKİM

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİTLİ SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİTLİ SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 5 GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİLİ SİLİNDİR ERAFINDAKİ AKIŞA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Brhan ÇUHADAROĞLU ÖZE B çalışmada; geçirgen yüzeyli e are esitli bir silindir etrafındai

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 14-21, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 14-21, 2013 GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ Ayhan YAVUZ 1, Derya BAŞOL 1, M. Mustafa

Detaylı

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 1, 193-203, 2011 Vol 26, No 1, 193-203, 2011 GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL

Detaylı

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 567-573, 2006 Vol 21, No 3, 567-573, 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

SERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN GEÇİCİ HAL KARARLILIĞINA ETKİLERİ

SERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN GEÇİCİ HAL KARARLILIĞINA ETKİLERİ Eİ KOMPANZAYON İTEMLEİNİN GEÇİCİ HAL KAALILIĞINA ETKİLEİ Ömer Özgür GENCE 1 emra ÖZTÜK 1, Eletri Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit/Kocaeli, 1 e-posta: ogencer@ou.edu.tr

Detaylı