SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007"

Transkript

1 COMPUTERS & ENGINEERING SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 ISO SAP093011M26 Rev. 0 Version 15 - Oct Berkeley, California, USA Türkçesi Ekim 2011

2 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers & Engineering ( ). Her hakkı saklıdır. CSI Logo, SAP2000, ETABS and SAFE programları, Watch & Learn TM ve ilgili tüm yazılı belgeler sahiplik ve çoğaltma hakları saklı ürünlerdir. SAP2000, ETABS, SAFE programlarının ve yazılı belgelerinin evrensel sahiplik hakları Computers & Structures Inc.'a aittir. Türkçe yazılı belgelerin sahiplik hakları Computers & Engineering kuruluşuna aittir. Computers & Structures Inc. ve Computers & Engineering kuruluşlarından yazılı izin alınmadan programın lisanssız kullanımı veya yazılı belgelerinin çoğaltılması ve herhangibir formatta bilgi tabanında saklanması tamamen yasaktır. Daha ayrıntılı bilgi, yazılım lisansı ve belgelerin kopyaları için başvuru adresi: Türkiye ve Almanya Ana Dağıtımı: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: Bu kullanma kılavuzunun internetten indirme adresi: CFD-TS Turkce.pdf

3 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 2

4 SORUMLULUK Bu programın ve yazılı belgelerinin hazırlanmasına büyük zaman, çaba harcanmış ve maddi fedakarlık yapılmıştır. Program tam olarak test edilmiş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte programı kullanırken, kullanıcı, programın güvenilirliği veya kesinliği konusunda programı hazırlayan veya dağıtanların herhangi bir sorumluluk almadığını veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, betonarme çerçevelerin boyutlaması için çok pratik bir araçtır. Programın bundan önceki sürümleri çok başarılı olmuş ve farklı yapılarda kullanılmıştır. Bununla beraber kullanıcı, bu kılavuzu tamamen ve dikkatlice okumalı ve betonarme hesabında program algoritmalarının kapsamadığı durumları iyice anlamalıdır. Kullanıcı, programın temel varsayımlarını açıkça anlamalı ve programın oluşturduğu sonuçları kendisi bağımsız olarak kontrol etmeli ve mesleki sorumluluğu üstlenmelidir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 3

5 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. BÖLÜM Giriş Kitap Düzeni 1.2 Önerilen Okuma Şekli 2. BÖLÜM Boyutlama Öncelikleri Boyutlama Yük Kombinezonları 2.2 Boyutlama ve Kesit Kontrol Noktaları 2.3 Kiriş ve Kolonların Tanınması 2.4 Kirişlerin Boyutlaması 2.5 Kolonların Boyutlaması 2.6 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Tasarımı 2.7 P Etkileri 2.8 Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları 2.9 Veri Birimlerinin Seçimi 3. BÖLÜM Boyutlama Süreci Kullanılan Simgeler 3.2 Boyutlama Yük Kombinezonları Malzeme Dayanım Sınırları Hesap Dayanımları Kolon Boyutlaması İki Eksenli Karşılıklı Etki Yüzeylerinin Oluşturulması Kolon Kapasitesinin Kontrolu Çarpanlarla Arttırılmış Moment ve Kuvvetlerin Belirlenmesi Moment Büyütme Çarpanlarının Belirlenmesi Kapasite Oranının Belirlenmesi Gerekli Donatı Alanı Kolon Kesme Kuvveti Donatısının Hesabı Kesit Kuvvetlerinin Belirlenmesi Beton Kesme Kuvveti Kapasitesinin Belirlenmesi SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 4

6 Gerekli Kesme Kuvveti Donatısının Belirlenmesi 3.6 Kiriş Boyutlaması Kirişin Eğilme Donatısı Hesabı Çarpanlarla Artırılmış Maksimum Momentlerin Belirlenmesi Gerekli Eğilme Donatısının Belirlenmesi Dikdörtgen Kesit Hesabı Tablalı (T) Kesitli Kiriş Hesabı Minimum ve Maksimum Çekme Donatısı Deprem Boyutlaması için Özel Hususlar Kiriş Kesme Kuvveti Donatısının Hesabı Kesme Kuvveti ve Momentin Belirlenmesi Beton Kesme Kuvveti Kapasitesinin Belirlenmesi Gerekli Kesme Kuvveti Donatısının Belirlenmesi Kiriş Burulma Donatısı Tasarımı Çarpanlarla Arttırılmış Burulma Momentinin Belirlenmesi Özel Kesit Değerlerinin Belirlenmesi Kritik Burulma Kapasitesinin Belirlenmesi Burulma Donatısının Belirlenmesi 3.7 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesi Hesabı Panel Bölgesinde Kesme Kuvvetinin Belirlenmesi Birleşim Bölgesinin Etki Alanının Belirlenmesi Panel Bölgesindeki Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolu Kiriş-Kolon Eğilme Kapasitesi Oranları BÖLÜM Boyutlama Çıktıları Genel Boyutlama Çıktılarının Grafik Görüntülenmesi Veri ve Çıktılar Boyutlama Çıktılarının Tablo Gösterimi Özel Eleman Bilgileri Etkileşimli Betonarme Çerçeve Boyutlama Hata Mesajları ve Uyarılar 58 EK - A İkinci Mertebe ve P-Delta etkileri 59 EK - B Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları ve K-Çarpanlarının 61 Hesabı EK - C Betonarme Çerçeve Boyutlandırma Tercihleri 62 EK - D Betonarme Çerçeve Parametre Değerlerinin Düzeltmeleri 64 EK - E Hata Mesajları ve Uyarılar 65 Kaynakça 68 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 5

7 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 6

8 1. Bölüm Giriş Betonarme yapıların boyutlaması program ile bütünleşmiştir. Boyutlama sürecinin başlatılması çeşitli parametrelerin de kontroluyla birlikte Design menüsü ile tamamlanır. Yapı modellenmiş ve program tarafından analiz edilmişse, kullanıcının seçtiği şartnamelere göre nesne düzeyinde otomatik boyutlama olanağı sunulmuştur. Malzeme özellikleri ve eleman kuvvetleri gibi model ve analiz sonuçları bilgileri doğrudan bilgi tabanından alınır. Program tarafından teklif edilen ön tanımlar ve ön veriler kabul edilirse hiçbir ek veriye gerek kalmaz. Boyutlamada kullanıcı tarafından tanımlanan yük kombinezonları esas alınır. Bununla beraber program, kullanılan tasarım şartnamesine göre gerekli yük kombinezonlarını üretir ve hesaplar. Üretilen yük kombinezonları kabul edilirse ek yük kombinezonu tanımlamaya gerek kalmaz. Kolonların boyutlamasında, program gerekli boyuna donatıyı ve kesme kuvveti donatısını hesaplar. Bununla birlikte, kullanıcı boyuna donatıyı veri olarak girebilir, bu durumda kolon taşıma kapasitesi oranı hesaplanıp yazılır. Kolon kapasite oranı, kolon kapasitesine göre gerilme durumu hakkında bilgi verir. İki eksenli kolon kapasitesi kontrolu, tutarlı, üç boyutlu karşılıklı etki yüzeylerinin oluşturulmasına dayanır. Burada tek eksenli etki yüzeylerinden ampirik formüllerle ekstrapolasyon yapılmaz ve doğrudan iki eksenli olarak hesaplanır. Karşılıklı etki yüzeyleri, kullanıcı tarafından tanımlanan betonarme donatılı kesite göre üretilir. Kolon kesiti benzeri donatı tipleriyle birlikte dikdörtgen, kare veya daire şeklinde olabilir. Her kirişte, kiriş açıklığı boyunca kullanıcının tanımladığı sayıdaki kesitte, eğilme, kesme kuvveti ve burulma için boyutlama hesabı yapılır. Tüm Kiriş-Kolon birleşimleri mevcut kesme kuvvetlerine göre incelenirler. Özel moment karşılayıcı (Süneklik düzeyi yüksek) çerçevelerde, kolonların, kirişlerin ve birleşim bölgelerinin kesme kuvveti hesabı elemanların olası moment kapasitelerine bağlıdır. Ayrıca program, zayıf kiriş/kuvvetli kolon durumunu araştırmak için (kolon moment kapasiteleri) ve (kiriş moment kapasiteleri) nin birbirine oranını üretir. Burada kolondaki eksenel kuvvet de dikkate alınır. Sonuçların sunuluşu açık ve özdür. Çıkış bilgileri mühendise, elemanın gerilme sınırlarını aşması durumunda uygun önlemler alma olanağını verecek formattadır. Hesap sonucu değiştirilmesi gereken tüm parametreler programdan çıkmadan yenilenip boyutlandırılabilir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 7

9 1.1 Kitap Düzeni Bu el kitabı, TS deki çerçeve tasarımı seçeneklerini kullanarak çabuk proje üretimi için size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 2. Bölüm, TS deki boyutlama önceliklerinin ayrıntılı tanımını verir. 3. Bölüm, TS de boyutlama için şartnamenin öngördüğü işlemleri açıklar. 4. Bölüm, programın tasarım çıktılarının detaylarını vermektedir. Eklerde bazı konularda ayrıntılı açıklamalar verilmiştir. 1.2 Önerilen Okuma Şekli Özellikle tavsiye edilen bir konu da, bu el kitabını okurken ve betonarme çerçeve tasarımına başlamadan önce ilgili videoları web sitemizdeki (www.csiberkeley.com) Watch & Learn Series TM de incelemenizdir. Ayrıca program ana menüsündeki on-line yardım olanağını da kullanabilirsiniz. Tüm videoları içeren ücretsiz DVD adresinden istenebilir. Programın test edilmesi sırasında, el hesaplarıyla SAP2000 v15.1 betonarme donatı tasarımı sonuçlarının sağlaması yapılmıştır. Bu çalışmalar ayrıca.pdf olarak yayınlanacak ve ücretsiz olarak web sitemizden indirilecektir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 8

10 2. Bölüm Boyutlama Öncelikleri Bu bölüm betonarme kesit hesabı ve kesit kontrolü yöntemleri ile ilgili çeşitli hususların anahatlarını verir. Bu elkitabı yazılırken, kullanıcının genelde betonarme hesabı konusunda yeterli mühendislik bilgisine sahip olduğu ve TS 500 yönetmeliğine yabancı olmadığı kabul edilmiştir. 2.1 Boyutlama Yük Kombinezonları Boyutlama yük kombinezonları yapının boyutlama hesabı ya da kesit kontrolünde gerekli yükleme durumlarının çeşitli kombinezonlarının belirlenmesi için kullanılır. Kullanılacak yük kombinezonu katsayıları seçilen boyutlama şartnamesine göre değişir. Bu yük kombinezonu katsayıları ilgili yükleme durumlarından elde edilen kuvvet ve momentlere uygulanarak toplanır ve yük kombinezonu için çarpanlarla artırılmış kuvvet ve momentler bulunur. Tasarım (davranış) spektrumu, zaman tanım alanında hesap yöntemi, hareket eden yüklerle ilgili çok-değerli yük kombinezonlarında ve etkileşen büyüklükler arasındaki karşılıklığın kaybolduğu (zarf alma tipi, karelerin toplamının karekökü veya mutlak değer) çok-değerli yük kombinezonlarında, ilgili büyüklüklerin maksimum/minimum permutasyonlarını kullanarak program otomatik olarak çoklu alt kombinezonlar oluşturur. Tasarım (davranış) spektrumları için negatif çarpanlı ayrı kombinezon gerekli değildir; çünkü program otomatik olarak minimumu maksimumun ters işaretlisi olarak alır ve yukarıda açıklanan permutasyonlara gerekli alt kombinezonları oluşturur. Bir boyutlama kombinezonu, zaman tanım alanında hesap veya hareket eden yükün sadece bir tane çok değerli durumu ile ilişkili ise, daha başka seçenekler de sunulmuştur. Program, zaman tanım alanında hesap yönteminin her adımında alt kombinezonlar oluşturmasını isteme seçeneğine sahiptir. Hareket eden yükler kombinezonunda, etkileşimli olan büyüklüklerin biribirine karşı gelen değerleri için, her bir boyutlama büyüklüğünün maksimum ve minimumunu kullanarak alt kombinezonlar oluşturma seçeneği vardır. Statik sabit yük, hareketli yük, rüzgar yükü ve deprem yükü ve/veya dinamik davranış spektrumu deprem yükü ile ilişkili normal yükleme koşullarında, programda her bir şartname için hazır (default) yük kombinezonları vardır. Bunlar şartname önerilerine dayanmaktadır ve her şartname için ilgili bölümde açıklanmıştır. Hareket eden yükler, zaman tanım alanında hesap, düzenlenmiş hareketli yük, çatı hareketli yükü ile kar yükünün ayrı düşünülmesi, vb. yükleme durumları için kullanıcı, var olanlar yerine veya onlara ek olarak boyutlama yük kombinezonu tanımlamalıdır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 9

11 Programda önceden hazır olan (default) yük kombinezonları, sabit yük olarak tanımlanmış bütün statik yük durumlarının toplanacağını varsayar. Benzer şekilde hareketli yük olarak tanımlanan durumların da toplanacağı varsayılır. Fakat statik yük durumu olarak tanımlanmış, rüzgar, deprem ya da tasarım (davranış) spektrumunun biribiri ile toplanmayacağı ve çoklu yanal yük kombinezonları oluşturacakları varsayılır. Ayrıca deprem ve rüzgar yük durumları, yönleri ters alınarak (pozitif veya negatif) ayrı yük kombinezonları oluştururlar. Bu durumlar doğru değilse kullanıcı doğru olan boyutlama kombinezonunu oluşturulmalıdır. Bu hazır olan (default) yük kombinezonları, kullanıcı istediği takdirde ya da betonarme hesabı için kullanıcı tarafından tanımlanmış başka yük kombinezonu yoksa, boyutlamada devreye girer. Hazır olan (default) bu yük kombinezonlarından herhangi biri hesaba girmişse, boyutlama şartnamesi değiştirildiğinde veya statik ya da tasarım (davranış) spektrumu yüklerinde değişiklik yapıldığında program bütün önceden hazır olan (default) yük kombinezonlarında gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapar. Çarpanlarla artırılmış yüklerde hareketli yükün payını azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanı, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanabilir. Kullanıcı, hareket eden yük ya da zaman tanım alanında hesap yöntemi sonuçlarının çözümlemede çerçeve elemanlarının bazıları veya hepsi için hesaba katılmasını istemedikçe, bu yüklerin etkisinin bunları içeren herhangi bir yük kombinezonunda sıfır alınacağını bilmelidir. 2.2 Boyutlama ve Kesit Kontrol Noktaları Her elemanda, her yük kombinezonu için, eleman boyunca belli sayıdaki yerde betonarme kesit hesabı veya kesit kontrolu yapılır. Bu yerler elemanın serbest açıklığının eşit aralıklı parçaları ile oluşur. Elemandaki parça sayısı, çözümlemeden önce, kullanıcı tarafından belirtilir. Kullanıcı eleman boyunca boyutlama hesaplarını daha incelikli kılmak üzere daha çok sayıda parça tanımı isteyebilir. TS ile hesap yaparken kiriş-kolon birleşim bölgeleri, kolonların en uç noktalarında incelenmiştir. Program, aynı zamanda birleşim bölgesinde kesme kuvveti analizi yaparak birleşimdeki panel bölgelerinde özellikle dikkate alınacak bir durum olup olmadığını da inceler. Kiriş eğilme kapasitesinin, kolon eğilme kapasitesine oranını üretirken eksenel kuvvet etkilerini de dikkate alır ve zayıf kiriş/kuvvetli kolon oranını her kiriş ve kolon için rapor eder. 2.3 Kiriş ve Kolonların Tanınması Programda bütün kiriş ve kolonlar çerçeve elemanı olarak temsil edilmişlerdir. Fakat kiriş ve kolonların betonarme hesabı farklı işlemler gerektirir. Bu nedenle her çerçeve elemanının kiriş ya da kolon olduğunun tanıtılması gereklidir. Bu tanıtma, betonarme bir elemanda, eleman için atanan çerçeve kesitinin kiriş ya da kolon tipi olduğu belirtilerek yapılır. Eğer çerçevede çapraz (kontrvatman) elemanlar varsa, bunlar da elemana atanan kesite göre kiriş veya kolon olarak tanımlanmalıdır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 10

12 2.4 Kirişlerin Boyutlaması Betonarme kirişlerin boyutlamasında program, kiriş eğilme momentleri, kesme kuvvetleri ve şartname ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak verilen yük kombinezonları ve diğer kriterlere dayanarak gerekli eğilme ve kesme donatı alanlarını hesaplar ve verir. Donatı gereksinimleri kiriş serbest açıklığı boyunca kullanıcı tarafından belirlenmiş sayıdaki noktada hesaplanır. Bütün kirişler sadece esas eğilme doğrultusundaki moment ve kesme kuvveti için boyutlanır. Eksenel kuvvet, ikincil doğrultuda eğilme ve burulma gibi oluşabilecek diğer etkiler, bağımsız olarak, kullanıcı tarafından araştırılmalıdır. Belirli bir kirişin belirli bir kesitinde esas moment için eğilme donatısı hesaplanırken gerekli adımlar, çarpanlarla artırılmış maksimum momentin belirlenmesi ve gerekli eğilme donatısının hesabını içerir. Kiriş kesiti tüm yük kombinezonlarından elde edilen maksimum pozitif ve maksimum negatif yük çarpanları ile artırılmış momentlerinin zarfları için hesaplanır. Negatif kiriş momentleri üst donatıyı oluşturur. Bu durumlarda kiriş daima dikdörtgen kesit olarak hesaplanır. Pozitif kiriş momentleri alt donatıyı oluşturur. Bu durumlarda kiriş dikdörtgen ya da T kesit olarak hesaplanır. Eğilme donatısının hesabında kiriş önce tek donatılı olarak boyutlanır. Kiriş kesiti yetersizse, bu durumda gerekli basınç donatısı hesaplanır. Belirli bir kirişin belirli bir kesitinde belirli bir yük kombinezonu için esas doğrultudaki kesme kuvveti için kesme donatısı hesaplanırken gerekli adımlar, çarpanlarla artırılmış kesme kuvvetinin belirlenmesi, beton tarafından karşılanabilen kesme kuvvetinin belirlenmesi ve fark kuvveti karşılamak için gerekli donatının hesabını içerir. Deprem hesabı özel konuları da TS Şartnamesine göre uygulanacak şekilde programa eklenmiştir. 2.5 Kolonların Boyutlaması Kolonların boyutlamasında program gerekli boyuna donatıyı hesaplar, ya da eğer boyuna donatı verilmişse, kolon taşıma kapasitesine göre kolon kapasite oranı olarak kolon gerilme durumunu göreli olarak bildirir. Yapının betonarme kolonlarının boyutlama işlemi aşağıdaki adımları içerir: Modelin bütün farklı betonarme kesitleri için eksenel yük - iki eksenli eğilme karşılıklı etki yüzeyleri oluşturulur. Her kolonun iki ucunda her bir yük kombinezonundan elde edilen çarpanlarla artırılmış eğilme momentleri ve normal kuvvetler için kapasite kontrolü yapılır. Bu adım aynı zamanda (eğer bir donatı tanımlanmamışsa) 1.0 kapasite oranı oluşturacak donatının da hesaplanmasında kullanılır. Karşılıklı etki yüzeyinin oluşturulması kabul edilen şekil değiştirme ve gerilme yayılışı ile diğer bazı basitleştirici kabullere dayanır. Geniş bilgi 3. Bölümde verilmiştir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 11

13 2.6 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Boyutlaması Kiriş-kolon birleşim bölgesinde yeterli dayanım bulunduğunu sağlamak için program, kiriş-kolon panel bölgesindeki kayma gerilmelerini hesaplar ve kontrol eder. Sadece birleşim bölgesinin altında kolon bulunuyorsa bu nokta hesaplanır. Birleşim bölgesinin malzeme özellikleri, noktanın altındaki kolon ile aynı olduğu kabul edilir. Birleşim hesabı, kolonun ana ekseni ve tali ekseni doğrultusunda uygulanır. Birleşim hesabı aşağıdaki adımları kapsar: Panel bölgesinin hesap gerilmesinin belirlenmesi Birleşimin etkin alanının hesabı Panel bölgesinin gerilmesinin kontrolu Birleşim bölgesi hesabı 3. Bölümde açıklanmıştır. 2.7 P-Delta Etkileri Programın boyutlama algoritmaları, çözümleme sonuçlarının P- etkilerini içermesini gerektirir. P- etkileri yanal öteleme yapamayan ya da çaprazlı çerçeveler ve yanal öteleme yapan ya da çaprazsız çerçeveler için farklı biçimde yapılır. Çaprazlı çerçeveler için P- etkisi bireysel eleman stabilitesi ile sınırlıdır. Çaprazsız çerçeveler için yanal ötelenme etkileri de bireysel eleman stabilitesi etkisine ek olarak gözönüne alınmalıdır. Programda çaprazlı veya yanal ötelenme yapamayan çerçevelerdeki momentlerin sabit veya hareketli yüklerden oluştuğu varsayılmıştır. Çaprazsız veya yanal ötelenme yapan çerçevelerdeki momentlerin de diğer bütün tip yüklerden oluştuğu varsayılmıştır. Bireysel eleman stabilite etkileri için, momentler moment büyütme katsayıları ile büyütülür. 3. Bölüme bakınız. Yanal öteleme yapan çaprazsız çerçevelerde yanal ötelenme etkisi için, P- etkileri göz önüne alındığından, program, büyütmenin sonuçlara katılmış olduğunu varsayar. TS 500 de olduğu gibi, P- çözümlemesinden elde edilen moment ve kuvvetler, kolonun bireysel stabilite etkisi için, bir kez daha büyütülür. Program kullanıcıları, önceden hazır olan (default) çözümlemede Programın P- etkileri için OFF (kapalı) durumda olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanıcı P- çözümlemesini ON (açık) durumuna getirebilir ve çözümleme için maksimum iterasyon sayısını girebilir. İterasyon sayısı önceden hazır (default) olarak 1. dir. Daha fazla bilgi için EK-A ya bakınız. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 12

14 2.8 Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları Kolon narinlik etkilerinin hesaba katılması için mesnetlenmemiş kolon boylarına gerek vardır. İki mesnetlenmemiş boy vardır: l 33 ve l 22. Bunlar, karşı gelen doğrultularda elemanın mesnet noktaları arasındaki boyudur. l 33 boyu 3-3 ekseni (esas eksen) doğrultusunda kararsızlığa, l 22 boyu ise 2-2 ekseni (tali eksen) doğrultusunda kararsızlığa karşı gelir. Normal olarak elemanın mesnetlenmemiş boyu, eleman boyuna yani END-I (I-UCU) ve END-J (J-UCU) arasındaki uzaklığa eşittir. Bununla beraber program aynı kolonda birkaç elemanı tek bir eleman gibi değerlendirip boyutlama olanağı verir. Bu işlem esas ve tali eksenler için ayrı ayrı uygulanabilir. Ayrıntılı bilgi için EK-B ye bakınız. Kullanıcı elemanların mesnetlenmemiş boylarını eleman-eleman esasına göre belirtme seçeneğine sahiptir. 2.9 Veri Birimlerinin Seçimi Giriş bilgilerinde İngiliz birimleri kullanılabildiği gibi, SI ve MKS metrik birimleri de kullanılabilir. Fakat şartnameler belirli bir birim sistemine dayanırlar. Bundan sonraki bölümlerde sunulan bütün eşitlikler ve tanımlamalar, aksi belirtilmedikçe, bu özel birim sistemine karşı gelir. Örneğin, TS Şartnamesi mm-newton-saniye birimlerinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte programla bir yapıyı tanımlama ve boyutlamada herhangi bir birim sistemi kullanılabilir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 13

15 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 14

16 3. Bölüm Boyutlama Süreci Bu bölüm, kullanıcı TS Boyutlama Şartnamesi ni seçtiğinde programın kullandığı betonarme kesit hesabı yönteminin değişik yönlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Menüden TS seçildiğinde bu aynı zamanda Türk Deprem Yönetmeliğini III. kısmı (TDY 2007) da içermektedir. Bu bölümdeki eşitlikler ve tanımlar kolaylık nedeniyle aksi gösterilmedikçe mm-newton-saniye birimlerine göre düzenlenmiştir. İlgili şartnameyi işaret ederken uygun bir kısaltma yapılmıştır. TS şartnamesi TS olarak ve TDY deprem şartnamesi ise EDP olarak geçecektir. 3.1 Kullanılan Simgeler Bu bölümde kullanılan simgelerin listesi: A g Tüm beton alanı, mm 2 A e Kesitte enleme burulma donatısı (etriye) eksenleri içinde kalan alan, mm 2 A s Çekme donatısı kesit alanı, mm 2 A s Basınç donatısı kesit alanı, mm 2 A sl Burulma için gerekli boyuna donatı, mm 2 A ot /s Burulma için gerekli (elemanın birim boyuna düşen) etriye kesit alanı, mm 2 /mm A ov /s Kesme kuvveti için gerekli (elemanın birim boyuna düşen) etriye kesit alanı, mm 2 /mm A s(gerekli) Gerekli çekme donatısı alanı, mm 2 A st Kolon boyuna donatısı toplam alanı, mm 2 A sw Kesme donatısı toplam alanı, mm 2 A sw /s Birim boy için kesme donatısı alanı, mm 2 /mm C m Moment büyütme çarpanını hesaplamak için kullanılan kolon eğriliğine bağlı katsayı (Burkulmada moment katsayısı) E c Beton elastisite modülü, N/mm 2 E s Donatı elastisite modülü, N/mm 2 kabul edilmiştir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 15

17 I g I se L M 1 M 2 M c M ns M s M d M d2 M d3 N b N k N max N 0 N d V c V E V G+Q V max V p V s V d a a b a max b b f b w Tüm beton kesitinin ağırlık merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti, donatı ihmal edilerek, mm 4 Donatının eleman kesitinin ağırlık merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti, mm 4 Mesnetlenmemiş temiz açıklık, mm Çarpanlarla artırılmış kolon uç momentlerinin küçüğü, N-mm Çarpanlarla artırılmış kolon uç momentlerinin büyüğü, N-mm Boyutlamada kullanılacak çarpanlarla artırılmış moment, N-mm Çarpanlarla artırılmış uç momentinin yanal yerdeğiştirme olmadan meydana gelen bölümü, N-mm Çarpanlarla artırılmış uç momentinin yanal yerdeğiştirme ile meydana gelen bölümü, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momenti, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momentinin 2 ekseni etrafındaki bileşeni, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momentinin 3 ekseni etrafındaki bileşeni, N-mm Dengeli şekil değiştirme durumunda eksenel yük kapasitesi, N Kolonun kritik burkulma yükü, N İzin verilen maksimum eksenel yük, N Sıfır dışmerkezlik durumunda eksenel yük kapasitesi, N Kesitte çarpanlarla artırılmış eksenel yük, N Beton tarafından taşınan kesme kuvveti (Kesme dayanımına beton katkısı), N Tasarımda gözönüne alınan kesme kuvveti, N Sabit ve hareketli yüklerden oluşan kesme kuvveti, N Bir kesitte izin verilen ve çarpanlarla arttırılmış en fazla kesme kuvveti, N Olası moment kapasitesinden hesaplanan kesme kuvveti, N Donatı tarafından karşılanan kesme kuvveti, N Bir kesitte çarpanlarla artırılmış kesme kuvveti (Tasarım kesme kuvveti), N Eşdeğer dikdörtgen basınç blokunun derinliği, mm Dengeli donatı durumunda basınç blokunun derinliği, mm Basınç blokunun izin verilen en fazla derinliği, mm Eleman genişliği, mm Etkili tabla genişliği (T-kiriş kesiti), mm Gövde genişliği (T-kiriş kesiti), mm SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 16

18 c Tarafsız eksen derinliği, mm c b d Dengeli donatı durumunda tarafsız eksen derinliği, mm Basınç yüzünden çekme donatısının merkezine olan mesafe, mm d Donatı merkezine kadar beton örtüsü kalınlığı, mm d s e min Döşeme kalınlığı (T-kiriş kesiti), mm Minimum dışmerkezlik, mm f cd Beton tasarım basınç dayanımı, N/mm 2 f ck Beton karakteristik silindir basınç dayanımı, N/mm 2 f ctk Beton karakteristik eksenel çekme dayanımı, N/mm 2 f yd Boyuna eğilme donatısı tasarım akma dayanımı, N/mm 2 f yk Boyuna eğilme donatısı karakteristik akma dayanımı, N/mm 2 f ywd Enine donatı (kesme donatısı) tasarım akma dayanımı, N/mm 2 h k u e r α k 1 R dns ß s ß ns ε c ε cu ε s γ m γ mc γ ms Kolon boyutu, mm Etkin boy çarpanı Kesitte enleme burulma donatı (etriye) eksenleri içinde kalan alanın çevresi, mm Kolon kesitinin eylemsizlik yarıçapı, mm Donatı çeliği aşırı dayanım çarpanı Betonun basınç bloku derinliğini bulmak için katsayı Çarpanlarla artırılmış maksimum eksenel sabit yükün çarpanlarla artırılmış toplam yüke oranı, örneğin sünme katsayısı. Yanal yerdeğiştirmeye yol açan momentlerin büyütme çarpanı Yanal yerdeğiştirmeye yol açmayan momentlerin büyütme çarpanı Betonda birim boy kısalması Betonda kullanılabilir maksimum basınç birim boy kısalması (0.003 mm/mm) Donatı çeliğinde birim boy kısalması Malzeme katsayısı Beton için malzeme katsayısı Donatı için malzeme katsayısı SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 17

19 3.2 Boyutlama Yük Kombinezonları Boyutlama yük kombinezonları, belirtilen yükleme durumlarının, yapının kesit hesaplarında kullanılacak çeşitli birleştirme şekilleridir. Program, betonarme çerçeve tasarımı için önceden belirlenmiş yük kombinezonları üretir. Kullanıcı, kendisi uygun gördüğü yük kombinezonlarını bunlara ekleyebilir veya değiştirebilir veya silebilir. Sınırsız sayıda yük kombinezonları tanımlanabilir. Bir yük kombinezonu tanımlayabilmek için, önce bir veya birkaç yükleme durumları tanımlanmalıdır. Bunlar yük çarpanlarıyla arttırılarak birleştirilir ve yük kombinezonları üretilir. Yük çarpanları, analiz sonucundaki kesit kuvvetlerine uygulanır ve her yük kombinezonu için yeni kesit kuvvetleri üretilir. Bu işlemin dışında kalan bir konu; dinamik analiz modal kombinezonlarında işaretler kaybolup hepsi pozitif olacağından program, eksenel kuvvetlerin de ana ve tali doğrultudaki momentlerin işaretlerini (+/-) kullanarak sekiz yük kombinezonu üretir. Eğer yapı sadece sabit yük (G) ve hareketli yük (Q) taşıyorsa TS 500 de boyutlama sadece bir yük kombinezonunu gerektirir, bu da 1.4 G +1.6 Q dur. Bununla birlikte, eğer yapıda sabit ve hareketli yüklere ek olarak rüzgar (W) ve deprem (E) yükleri de varsa, çok sayıda yük kombinezonlarının göz önüne alınması gerekir. Program, her elemana isabet eden hareketli yüklerin azaltma çarpanlarıyla işlenerek eleman kesit kuvvetlerinin de azaltılmasına olanak sağlar. Tasarım yük kombinezonları analiz yük durumlarını yapının kontrolu için birleştirilmesiyle meydana gelir. Eğer yapıya sabit yük (G), hareketli yük (Q), rüzgar (W) ve deprem (E) yükleri etkiyorsa, aynı zamanda rüzgar ve deprem etkilerinin çift yönlü olduğu düşünülürse aşağıdaki yük kombinezonları tanımlanabilir (TS 6.2.6): 1.4G + 1.6Q (TS 6.3) 0.9G ± 1.3W 1.0G + 1.3Q ± 1.3W 0.9G ± 1.0E 1.0G + 1.0Q ± 1.0E (TS 6.6) (TS 6.5) (TS 6.8) (TS 6.7) Bunlar aynı zamanda TS kullanıldığında otomatik olarak üretilen yük kombinezonlarıdır. Kullanıcı, çatı yüklerinde olduğu üzere, farklı çarpanlarla kombine edilecekse ona göre gerekli değişiklikleri yapmalıdır. Çarpanlarla artırılmış yüklerde hareketli yükün payını azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanı, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanır. TS şartnamesini kullanırken, program, P-Delta analizinin yapıldığını farzeder. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 18

20 3.3 Malzeme Dayanımı Sınırları Betonun karakteristik basınç dayanımı, f ck, 20 N/mm 2 dan daha az olmamalıdır. (TS 3.1.1, EDP ). Donatı akma gerilmesinin üst sınırı, f y, 420 N/mm 2 (EDP ) ve donatı akma dayanımının üst sınırı, f yk ise 420 N/mm 2 olarak alınmıştır (EDP ). Program, daha fazla değer tanımlandığı takdirde malzemenin dayanım üst sınırlarının kullanılmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk, kiriş, kolon ve döşemelerde eğilme, kesme ve burulma hesaplarında program tarafından uygulanır. Malzeme dayanımlarının alt sınırlarının sağlanmasının kontrolundan kullanıcı sorumludur. 3.4 Hesap Dayanımları Betonun ve donatının hesap dayanımları, malzemenin karakteristik dayanımının kısmi malzeme katsayısı (γ mc ve γ ms ) ile bölünmesiyle sağlanır. Programda kullanılan değerler şöyledir; Donatı için kısmi emniyet katsayısı, γ ms = 1.15, ve (TS 6.2.5) Beton için kısmi emniyet katsayısı, γ mc = 1.5. (TS 6.2.5) Bu katsayılar halihazırda programda ilgili denklem ve tablolara işlenmiştir. Gerçi tavsiye edilmez ama, program bu değerlerin değiştirilmesine izin vermektedir. Değiştirildiği takdirde, program bu değerleri tutarlı olarak şartnamenin gerekli gördüğü her denklemde ve diğer kısımlarda kullanır. 3.5 Kolon Boyutlaması Kullanıcı her betonarme kolon kesiti için donatı çubuğu yerleşimi geometrisini tanımlayabilir. Donatı alanı kullanıcı tarafından verilirse program kolon kapasitesini kontrol eder. Eğer donatı alanı kullanıcı tarafından verilmezse program kolon için gerekli donatı miktarını hesaplar. Donatı miktarları, kolonlarda, kullanıcının başlangıçta tanımladığı sayıdaki ara kontrol noktalarında hesaplanır veya kontrol edilir. Yapının betonarme kolonları için boyutlama işlemleri aşağıdaki adımları içerir: Modelin bütün farklı betonarme kesitleri için eksenel yük - iki eksenli eğilme karşılıklı etki yüzeyleri oluşturulur. Tipik bir karşılıklı etki yüzeyi Şekil 3-1 de gösterilmiştir. Donatı tanımlanmamışsa program karşılıklı etki yüzeylerini izin verilen donatı oranı sınırları arasında oluşturur. Kolonlarda bu oran %1 ila 4 (TS 7.4.1). Her kolonun her boyutlama noktasında her bir yük kombinezonundan elde edilen çarpanlarla artırılmış iki eksenli (veya tek eksenli) eğilme momentleri ve normal kuvvetler için kapasite oranı veya gerekli donatı alanı hesaplanır. Gerekli donatının hesabı yapılırken hedef kapasite oranı kullanım oranı olarak alınır. Kolon kesme kuvveti donatısı hesaplanır. Bundan sonraki dört alt bölüm yukarıda sözü edilen adımlarla ilgili algoritmaları ayrıntılı olarak anlatmaktadır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 19

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu COMPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu Doğrudan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi Havuz Modelleme [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. Kafes sistemlerdeki basınç elemanları, yapılardaki

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi *

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * İMO Teknik Dergi, 2013 6279-6306, Yazı 395 Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * Cem AYDEMİR* ÖZ Bu çalışmada, tablalı betonarme iç aks kirişlerinde plastik

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler:

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapılara etkiyen yükler ile ilgili çeşitli sınıflama tipleri vardır. Bu sınıflamalarda biri de yapı yükleri ve ilave yükler olarak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflama;

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

Probina Orion Modelleme Teknikleri

Probina Orion Modelleme Teknikleri Şubat 2009 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 GİRİŞ Betonarme elemanlar üzerlerine gelen yükleri emniyetli bir şekilde diğer elemanlara veya zemine aktarmak için tasarlanırlar. Tasarımda boyutlandırma ve donatılandırma hesapları

Detaylı

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Genel Kullanım 1 PROBINA Orion (Bina Sistemleri 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi-Dizaynı-Çizimi)

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) GERİLME KAVRAMI VE KIRILMA HİPOTEZLERİ Gerilme Birim yüzeye düşen yük (kuvvet) miktarı olarak tanımlanabilir. Parçanın içerisinde oluşan zorlanma

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta) KAFES SİSTEMLER STATİK (4. Hafta) Düz eksenden oluşan çubukların birbiriyle birleştirilmesiyle elde edilen sistemlere kafes sistemler denir. Çubukların birleştiği noktalara düğüm noktaları adı verilir.

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir.

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Francis Bacon 1. Giriş Ülkemizde sanayi yapısı inşaatlarında oldukça yaygın olarak

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Cem Haydaroğlu İnş.Yük. Müh. cem.haydaroglu@hotmail.com TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bahar 2013 Dönemi Meslek İçi Seminerleri 21-22-23 Mayıs 2013

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/Şubat 2000 ÖNSÖZ

ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/Şubat 2000 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü nün İnşaat Hazırlık Grubu nca TS 500 (1984) ün revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulunun 22 Şubat 2000 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına

Detaylı

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ A. S. Erdoğan Harran Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR 4.1. GĐRĐŞ... 4/2 4.2. MALZEME VE BĐRLEŞĐM ARAÇLARI... 4/2 4.2.1. Yapı Çeliği... 4/2 4.2.2. Birleşim Araçları... 4/2 4.3. ENKESĐT KOŞULLARI... 4/3 4.4. ÇELĐK

Detaylı

BÜYÜK BOŞLUKLU BETONARME KİRİŞLERİN STATİK-BETONARME ANALİZİ

BÜYÜK BOŞLUKLU BETONARME KİRİŞLERİN STATİK-BETONARME ANALİZİ BÜYÜK BOŞLUKLU BETONARME KİRİŞLERİN STATİK-BETONARME ANALİZİ Hasan ELÇİ(*) ÖZET Sıhhi tesisat, pis su tesisatı, elektrik ve telefon kabloları, kalorifer boruları ve havalandırma kanalları gibi tesisatın

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir.

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Francis Bacon 1. Giriş Ülkemizde sanayi yapısı inşaatlarında oldukça yaygın olarak

Detaylı