SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007"

Transkript

1 COMPUTERS & ENGINEERING SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 ISO SAP093011M26 Rev. 0 Version 15 - Oct Berkeley, California, USA Türkçesi Ekim 2011

2 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers & Engineering ( ). Her hakkı saklıdır. CSI Logo, SAP2000, ETABS and SAFE programları, Watch & Learn TM ve ilgili tüm yazılı belgeler sahiplik ve çoğaltma hakları saklı ürünlerdir. SAP2000, ETABS, SAFE programlarının ve yazılı belgelerinin evrensel sahiplik hakları Computers & Structures Inc.'a aittir. Türkçe yazılı belgelerin sahiplik hakları Computers & Engineering kuruluşuna aittir. Computers & Structures Inc. ve Computers & Engineering kuruluşlarından yazılı izin alınmadan programın lisanssız kullanımı veya yazılı belgelerinin çoğaltılması ve herhangibir formatta bilgi tabanında saklanması tamamen yasaktır. Daha ayrıntılı bilgi, yazılım lisansı ve belgelerin kopyaları için başvuru adresi: Türkiye ve Almanya Ana Dağıtımı: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: Bu kullanma kılavuzunun internetten indirme adresi: CFD-TS Turkce.pdf

3 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 2

4 SORUMLULUK Bu programın ve yazılı belgelerinin hazırlanmasına büyük zaman, çaba harcanmış ve maddi fedakarlık yapılmıştır. Program tam olarak test edilmiş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte programı kullanırken, kullanıcı, programın güvenilirliği veya kesinliği konusunda programı hazırlayan veya dağıtanların herhangi bir sorumluluk almadığını veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, betonarme çerçevelerin boyutlaması için çok pratik bir araçtır. Programın bundan önceki sürümleri çok başarılı olmuş ve farklı yapılarda kullanılmıştır. Bununla beraber kullanıcı, bu kılavuzu tamamen ve dikkatlice okumalı ve betonarme hesabında program algoritmalarının kapsamadığı durumları iyice anlamalıdır. Kullanıcı, programın temel varsayımlarını açıkça anlamalı ve programın oluşturduğu sonuçları kendisi bağımsız olarak kontrol etmeli ve mesleki sorumluluğu üstlenmelidir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 3

5 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. BÖLÜM Giriş Kitap Düzeni 1.2 Önerilen Okuma Şekli 2. BÖLÜM Boyutlama Öncelikleri Boyutlama Yük Kombinezonları 2.2 Boyutlama ve Kesit Kontrol Noktaları 2.3 Kiriş ve Kolonların Tanınması 2.4 Kirişlerin Boyutlaması 2.5 Kolonların Boyutlaması 2.6 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Tasarımı 2.7 P Etkileri 2.8 Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları 2.9 Veri Birimlerinin Seçimi 3. BÖLÜM Boyutlama Süreci Kullanılan Simgeler 3.2 Boyutlama Yük Kombinezonları Malzeme Dayanım Sınırları Hesap Dayanımları Kolon Boyutlaması İki Eksenli Karşılıklı Etki Yüzeylerinin Oluşturulması Kolon Kapasitesinin Kontrolu Çarpanlarla Arttırılmış Moment ve Kuvvetlerin Belirlenmesi Moment Büyütme Çarpanlarının Belirlenmesi Kapasite Oranının Belirlenmesi Gerekli Donatı Alanı Kolon Kesme Kuvveti Donatısının Hesabı Kesit Kuvvetlerinin Belirlenmesi Beton Kesme Kuvveti Kapasitesinin Belirlenmesi SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 4

6 Gerekli Kesme Kuvveti Donatısının Belirlenmesi 3.6 Kiriş Boyutlaması Kirişin Eğilme Donatısı Hesabı Çarpanlarla Artırılmış Maksimum Momentlerin Belirlenmesi Gerekli Eğilme Donatısının Belirlenmesi Dikdörtgen Kesit Hesabı Tablalı (T) Kesitli Kiriş Hesabı Minimum ve Maksimum Çekme Donatısı Deprem Boyutlaması için Özel Hususlar Kiriş Kesme Kuvveti Donatısının Hesabı Kesme Kuvveti ve Momentin Belirlenmesi Beton Kesme Kuvveti Kapasitesinin Belirlenmesi Gerekli Kesme Kuvveti Donatısının Belirlenmesi Kiriş Burulma Donatısı Tasarımı Çarpanlarla Arttırılmış Burulma Momentinin Belirlenmesi Özel Kesit Değerlerinin Belirlenmesi Kritik Burulma Kapasitesinin Belirlenmesi Burulma Donatısının Belirlenmesi 3.7 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesi Hesabı Panel Bölgesinde Kesme Kuvvetinin Belirlenmesi Birleşim Bölgesinin Etki Alanının Belirlenmesi Panel Bölgesindeki Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolu Kiriş-Kolon Eğilme Kapasitesi Oranları BÖLÜM Boyutlama Çıktıları Genel Boyutlama Çıktılarının Grafik Görüntülenmesi Veri ve Çıktılar Boyutlama Çıktılarının Tablo Gösterimi Özel Eleman Bilgileri Etkileşimli Betonarme Çerçeve Boyutlama Hata Mesajları ve Uyarılar 58 EK - A İkinci Mertebe ve P-Delta etkileri 59 EK - B Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları ve K-Çarpanlarının 61 Hesabı EK - C Betonarme Çerçeve Boyutlandırma Tercihleri 62 EK - D Betonarme Çerçeve Parametre Değerlerinin Düzeltmeleri 64 EK - E Hata Mesajları ve Uyarılar 65 Kaynakça 68 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 5

7 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 6

8 1. Bölüm Giriş Betonarme yapıların boyutlaması program ile bütünleşmiştir. Boyutlama sürecinin başlatılması çeşitli parametrelerin de kontroluyla birlikte Design menüsü ile tamamlanır. Yapı modellenmiş ve program tarafından analiz edilmişse, kullanıcının seçtiği şartnamelere göre nesne düzeyinde otomatik boyutlama olanağı sunulmuştur. Malzeme özellikleri ve eleman kuvvetleri gibi model ve analiz sonuçları bilgileri doğrudan bilgi tabanından alınır. Program tarafından teklif edilen ön tanımlar ve ön veriler kabul edilirse hiçbir ek veriye gerek kalmaz. Boyutlamada kullanıcı tarafından tanımlanan yük kombinezonları esas alınır. Bununla beraber program, kullanılan tasarım şartnamesine göre gerekli yük kombinezonlarını üretir ve hesaplar. Üretilen yük kombinezonları kabul edilirse ek yük kombinezonu tanımlamaya gerek kalmaz. Kolonların boyutlamasında, program gerekli boyuna donatıyı ve kesme kuvveti donatısını hesaplar. Bununla birlikte, kullanıcı boyuna donatıyı veri olarak girebilir, bu durumda kolon taşıma kapasitesi oranı hesaplanıp yazılır. Kolon kapasite oranı, kolon kapasitesine göre gerilme durumu hakkında bilgi verir. İki eksenli kolon kapasitesi kontrolu, tutarlı, üç boyutlu karşılıklı etki yüzeylerinin oluşturulmasına dayanır. Burada tek eksenli etki yüzeylerinden ampirik formüllerle ekstrapolasyon yapılmaz ve doğrudan iki eksenli olarak hesaplanır. Karşılıklı etki yüzeyleri, kullanıcı tarafından tanımlanan betonarme donatılı kesite göre üretilir. Kolon kesiti benzeri donatı tipleriyle birlikte dikdörtgen, kare veya daire şeklinde olabilir. Her kirişte, kiriş açıklığı boyunca kullanıcının tanımladığı sayıdaki kesitte, eğilme, kesme kuvveti ve burulma için boyutlama hesabı yapılır. Tüm Kiriş-Kolon birleşimleri mevcut kesme kuvvetlerine göre incelenirler. Özel moment karşılayıcı (Süneklik düzeyi yüksek) çerçevelerde, kolonların, kirişlerin ve birleşim bölgelerinin kesme kuvveti hesabı elemanların olası moment kapasitelerine bağlıdır. Ayrıca program, zayıf kiriş/kuvvetli kolon durumunu araştırmak için (kolon moment kapasiteleri) ve (kiriş moment kapasiteleri) nin birbirine oranını üretir. Burada kolondaki eksenel kuvvet de dikkate alınır. Sonuçların sunuluşu açık ve özdür. Çıkış bilgileri mühendise, elemanın gerilme sınırlarını aşması durumunda uygun önlemler alma olanağını verecek formattadır. Hesap sonucu değiştirilmesi gereken tüm parametreler programdan çıkmadan yenilenip boyutlandırılabilir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 7

9 1.1 Kitap Düzeni Bu el kitabı, TS deki çerçeve tasarımı seçeneklerini kullanarak çabuk proje üretimi için size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 2. Bölüm, TS deki boyutlama önceliklerinin ayrıntılı tanımını verir. 3. Bölüm, TS de boyutlama için şartnamenin öngördüğü işlemleri açıklar. 4. Bölüm, programın tasarım çıktılarının detaylarını vermektedir. Eklerde bazı konularda ayrıntılı açıklamalar verilmiştir. 1.2 Önerilen Okuma Şekli Özellikle tavsiye edilen bir konu da, bu el kitabını okurken ve betonarme çerçeve tasarımına başlamadan önce ilgili videoları web sitemizdeki (www.csiberkeley.com) Watch & Learn Series TM de incelemenizdir. Ayrıca program ana menüsündeki on-line yardım olanağını da kullanabilirsiniz. Tüm videoları içeren ücretsiz DVD adresinden istenebilir. Programın test edilmesi sırasında, el hesaplarıyla SAP2000 v15.1 betonarme donatı tasarımı sonuçlarının sağlaması yapılmıştır. Bu çalışmalar ayrıca.pdf olarak yayınlanacak ve ücretsiz olarak web sitemizden indirilecektir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 8

10 2. Bölüm Boyutlama Öncelikleri Bu bölüm betonarme kesit hesabı ve kesit kontrolü yöntemleri ile ilgili çeşitli hususların anahatlarını verir. Bu elkitabı yazılırken, kullanıcının genelde betonarme hesabı konusunda yeterli mühendislik bilgisine sahip olduğu ve TS 500 yönetmeliğine yabancı olmadığı kabul edilmiştir. 2.1 Boyutlama Yük Kombinezonları Boyutlama yük kombinezonları yapının boyutlama hesabı ya da kesit kontrolünde gerekli yükleme durumlarının çeşitli kombinezonlarının belirlenmesi için kullanılır. Kullanılacak yük kombinezonu katsayıları seçilen boyutlama şartnamesine göre değişir. Bu yük kombinezonu katsayıları ilgili yükleme durumlarından elde edilen kuvvet ve momentlere uygulanarak toplanır ve yük kombinezonu için çarpanlarla artırılmış kuvvet ve momentler bulunur. Tasarım (davranış) spektrumu, zaman tanım alanında hesap yöntemi, hareket eden yüklerle ilgili çok-değerli yük kombinezonlarında ve etkileşen büyüklükler arasındaki karşılıklığın kaybolduğu (zarf alma tipi, karelerin toplamının karekökü veya mutlak değer) çok-değerli yük kombinezonlarında, ilgili büyüklüklerin maksimum/minimum permutasyonlarını kullanarak program otomatik olarak çoklu alt kombinezonlar oluşturur. Tasarım (davranış) spektrumları için negatif çarpanlı ayrı kombinezon gerekli değildir; çünkü program otomatik olarak minimumu maksimumun ters işaretlisi olarak alır ve yukarıda açıklanan permutasyonlara gerekli alt kombinezonları oluşturur. Bir boyutlama kombinezonu, zaman tanım alanında hesap veya hareket eden yükün sadece bir tane çok değerli durumu ile ilişkili ise, daha başka seçenekler de sunulmuştur. Program, zaman tanım alanında hesap yönteminin her adımında alt kombinezonlar oluşturmasını isteme seçeneğine sahiptir. Hareket eden yükler kombinezonunda, etkileşimli olan büyüklüklerin biribirine karşı gelen değerleri için, her bir boyutlama büyüklüğünün maksimum ve minimumunu kullanarak alt kombinezonlar oluşturma seçeneği vardır. Statik sabit yük, hareketli yük, rüzgar yükü ve deprem yükü ve/veya dinamik davranış spektrumu deprem yükü ile ilişkili normal yükleme koşullarında, programda her bir şartname için hazır (default) yük kombinezonları vardır. Bunlar şartname önerilerine dayanmaktadır ve her şartname için ilgili bölümde açıklanmıştır. Hareket eden yükler, zaman tanım alanında hesap, düzenlenmiş hareketli yük, çatı hareketli yükü ile kar yükünün ayrı düşünülmesi, vb. yükleme durumları için kullanıcı, var olanlar yerine veya onlara ek olarak boyutlama yük kombinezonu tanımlamalıdır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 9

11 Programda önceden hazır olan (default) yük kombinezonları, sabit yük olarak tanımlanmış bütün statik yük durumlarının toplanacağını varsayar. Benzer şekilde hareketli yük olarak tanımlanan durumların da toplanacağı varsayılır. Fakat statik yük durumu olarak tanımlanmış, rüzgar, deprem ya da tasarım (davranış) spektrumunun biribiri ile toplanmayacağı ve çoklu yanal yük kombinezonları oluşturacakları varsayılır. Ayrıca deprem ve rüzgar yük durumları, yönleri ters alınarak (pozitif veya negatif) ayrı yük kombinezonları oluştururlar. Bu durumlar doğru değilse kullanıcı doğru olan boyutlama kombinezonunu oluşturulmalıdır. Bu hazır olan (default) yük kombinezonları, kullanıcı istediği takdirde ya da betonarme hesabı için kullanıcı tarafından tanımlanmış başka yük kombinezonu yoksa, boyutlamada devreye girer. Hazır olan (default) bu yük kombinezonlarından herhangi biri hesaba girmişse, boyutlama şartnamesi değiştirildiğinde veya statik ya da tasarım (davranış) spektrumu yüklerinde değişiklik yapıldığında program bütün önceden hazır olan (default) yük kombinezonlarında gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapar. Çarpanlarla artırılmış yüklerde hareketli yükün payını azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanı, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanabilir. Kullanıcı, hareket eden yük ya da zaman tanım alanında hesap yöntemi sonuçlarının çözümlemede çerçeve elemanlarının bazıları veya hepsi için hesaba katılmasını istemedikçe, bu yüklerin etkisinin bunları içeren herhangi bir yük kombinezonunda sıfır alınacağını bilmelidir. 2.2 Boyutlama ve Kesit Kontrol Noktaları Her elemanda, her yük kombinezonu için, eleman boyunca belli sayıdaki yerde betonarme kesit hesabı veya kesit kontrolu yapılır. Bu yerler elemanın serbest açıklığının eşit aralıklı parçaları ile oluşur. Elemandaki parça sayısı, çözümlemeden önce, kullanıcı tarafından belirtilir. Kullanıcı eleman boyunca boyutlama hesaplarını daha incelikli kılmak üzere daha çok sayıda parça tanımı isteyebilir. TS ile hesap yaparken kiriş-kolon birleşim bölgeleri, kolonların en uç noktalarında incelenmiştir. Program, aynı zamanda birleşim bölgesinde kesme kuvveti analizi yaparak birleşimdeki panel bölgelerinde özellikle dikkate alınacak bir durum olup olmadığını da inceler. Kiriş eğilme kapasitesinin, kolon eğilme kapasitesine oranını üretirken eksenel kuvvet etkilerini de dikkate alır ve zayıf kiriş/kuvvetli kolon oranını her kiriş ve kolon için rapor eder. 2.3 Kiriş ve Kolonların Tanınması Programda bütün kiriş ve kolonlar çerçeve elemanı olarak temsil edilmişlerdir. Fakat kiriş ve kolonların betonarme hesabı farklı işlemler gerektirir. Bu nedenle her çerçeve elemanının kiriş ya da kolon olduğunun tanıtılması gereklidir. Bu tanıtma, betonarme bir elemanda, eleman için atanan çerçeve kesitinin kiriş ya da kolon tipi olduğu belirtilerek yapılır. Eğer çerçevede çapraz (kontrvatman) elemanlar varsa, bunlar da elemana atanan kesite göre kiriş veya kolon olarak tanımlanmalıdır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 10

12 2.4 Kirişlerin Boyutlaması Betonarme kirişlerin boyutlamasında program, kiriş eğilme momentleri, kesme kuvvetleri ve şartname ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak verilen yük kombinezonları ve diğer kriterlere dayanarak gerekli eğilme ve kesme donatı alanlarını hesaplar ve verir. Donatı gereksinimleri kiriş serbest açıklığı boyunca kullanıcı tarafından belirlenmiş sayıdaki noktada hesaplanır. Bütün kirişler sadece esas eğilme doğrultusundaki moment ve kesme kuvveti için boyutlanır. Eksenel kuvvet, ikincil doğrultuda eğilme ve burulma gibi oluşabilecek diğer etkiler, bağımsız olarak, kullanıcı tarafından araştırılmalıdır. Belirli bir kirişin belirli bir kesitinde esas moment için eğilme donatısı hesaplanırken gerekli adımlar, çarpanlarla artırılmış maksimum momentin belirlenmesi ve gerekli eğilme donatısının hesabını içerir. Kiriş kesiti tüm yük kombinezonlarından elde edilen maksimum pozitif ve maksimum negatif yük çarpanları ile artırılmış momentlerinin zarfları için hesaplanır. Negatif kiriş momentleri üst donatıyı oluşturur. Bu durumlarda kiriş daima dikdörtgen kesit olarak hesaplanır. Pozitif kiriş momentleri alt donatıyı oluşturur. Bu durumlarda kiriş dikdörtgen ya da T kesit olarak hesaplanır. Eğilme donatısının hesabında kiriş önce tek donatılı olarak boyutlanır. Kiriş kesiti yetersizse, bu durumda gerekli basınç donatısı hesaplanır. Belirli bir kirişin belirli bir kesitinde belirli bir yük kombinezonu için esas doğrultudaki kesme kuvveti için kesme donatısı hesaplanırken gerekli adımlar, çarpanlarla artırılmış kesme kuvvetinin belirlenmesi, beton tarafından karşılanabilen kesme kuvvetinin belirlenmesi ve fark kuvveti karşılamak için gerekli donatının hesabını içerir. Deprem hesabı özel konuları da TS Şartnamesine göre uygulanacak şekilde programa eklenmiştir. 2.5 Kolonların Boyutlaması Kolonların boyutlamasında program gerekli boyuna donatıyı hesaplar, ya da eğer boyuna donatı verilmişse, kolon taşıma kapasitesine göre kolon kapasite oranı olarak kolon gerilme durumunu göreli olarak bildirir. Yapının betonarme kolonlarının boyutlama işlemi aşağıdaki adımları içerir: Modelin bütün farklı betonarme kesitleri için eksenel yük - iki eksenli eğilme karşılıklı etki yüzeyleri oluşturulur. Her kolonun iki ucunda her bir yük kombinezonundan elde edilen çarpanlarla artırılmış eğilme momentleri ve normal kuvvetler için kapasite kontrolü yapılır. Bu adım aynı zamanda (eğer bir donatı tanımlanmamışsa) 1.0 kapasite oranı oluşturacak donatının da hesaplanmasında kullanılır. Karşılıklı etki yüzeyinin oluşturulması kabul edilen şekil değiştirme ve gerilme yayılışı ile diğer bazı basitleştirici kabullere dayanır. Geniş bilgi 3. Bölümde verilmiştir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 11

13 2.6 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Boyutlaması Kiriş-kolon birleşim bölgesinde yeterli dayanım bulunduğunu sağlamak için program, kiriş-kolon panel bölgesindeki kayma gerilmelerini hesaplar ve kontrol eder. Sadece birleşim bölgesinin altında kolon bulunuyorsa bu nokta hesaplanır. Birleşim bölgesinin malzeme özellikleri, noktanın altındaki kolon ile aynı olduğu kabul edilir. Birleşim hesabı, kolonun ana ekseni ve tali ekseni doğrultusunda uygulanır. Birleşim hesabı aşağıdaki adımları kapsar: Panel bölgesinin hesap gerilmesinin belirlenmesi Birleşimin etkin alanının hesabı Panel bölgesinin gerilmesinin kontrolu Birleşim bölgesi hesabı 3. Bölümde açıklanmıştır. 2.7 P-Delta Etkileri Programın boyutlama algoritmaları, çözümleme sonuçlarının P- etkilerini içermesini gerektirir. P- etkileri yanal öteleme yapamayan ya da çaprazlı çerçeveler ve yanal öteleme yapan ya da çaprazsız çerçeveler için farklı biçimde yapılır. Çaprazlı çerçeveler için P- etkisi bireysel eleman stabilitesi ile sınırlıdır. Çaprazsız çerçeveler için yanal ötelenme etkileri de bireysel eleman stabilitesi etkisine ek olarak gözönüne alınmalıdır. Programda çaprazlı veya yanal ötelenme yapamayan çerçevelerdeki momentlerin sabit veya hareketli yüklerden oluştuğu varsayılmıştır. Çaprazsız veya yanal ötelenme yapan çerçevelerdeki momentlerin de diğer bütün tip yüklerden oluştuğu varsayılmıştır. Bireysel eleman stabilite etkileri için, momentler moment büyütme katsayıları ile büyütülür. 3. Bölüme bakınız. Yanal öteleme yapan çaprazsız çerçevelerde yanal ötelenme etkisi için, P- etkileri göz önüne alındığından, program, büyütmenin sonuçlara katılmış olduğunu varsayar. TS 500 de olduğu gibi, P- çözümlemesinden elde edilen moment ve kuvvetler, kolonun bireysel stabilite etkisi için, bir kez daha büyütülür. Program kullanıcıları, önceden hazır olan (default) çözümlemede Programın P- etkileri için OFF (kapalı) durumda olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanıcı P- çözümlemesini ON (açık) durumuna getirebilir ve çözümleme için maksimum iterasyon sayısını girebilir. İterasyon sayısı önceden hazır (default) olarak 1. dir. Daha fazla bilgi için EK-A ya bakınız. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 12

14 2.8 Elemanların Mesnetlenmemiş Boyları Kolon narinlik etkilerinin hesaba katılması için mesnetlenmemiş kolon boylarına gerek vardır. İki mesnetlenmemiş boy vardır: l 33 ve l 22. Bunlar, karşı gelen doğrultularda elemanın mesnet noktaları arasındaki boyudur. l 33 boyu 3-3 ekseni (esas eksen) doğrultusunda kararsızlığa, l 22 boyu ise 2-2 ekseni (tali eksen) doğrultusunda kararsızlığa karşı gelir. Normal olarak elemanın mesnetlenmemiş boyu, eleman boyuna yani END-I (I-UCU) ve END-J (J-UCU) arasındaki uzaklığa eşittir. Bununla beraber program aynı kolonda birkaç elemanı tek bir eleman gibi değerlendirip boyutlama olanağı verir. Bu işlem esas ve tali eksenler için ayrı ayrı uygulanabilir. Ayrıntılı bilgi için EK-B ye bakınız. Kullanıcı elemanların mesnetlenmemiş boylarını eleman-eleman esasına göre belirtme seçeneğine sahiptir. 2.9 Veri Birimlerinin Seçimi Giriş bilgilerinde İngiliz birimleri kullanılabildiği gibi, SI ve MKS metrik birimleri de kullanılabilir. Fakat şartnameler belirli bir birim sistemine dayanırlar. Bundan sonraki bölümlerde sunulan bütün eşitlikler ve tanımlamalar, aksi belirtilmedikçe, bu özel birim sistemine karşı gelir. Örneğin, TS Şartnamesi mm-newton-saniye birimlerinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte programla bir yapıyı tanımlama ve boyutlamada herhangi bir birim sistemi kullanılabilir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 13

15 SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 14

16 3. Bölüm Boyutlama Süreci Bu bölüm, kullanıcı TS Boyutlama Şartnamesi ni seçtiğinde programın kullandığı betonarme kesit hesabı yönteminin değişik yönlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Menüden TS seçildiğinde bu aynı zamanda Türk Deprem Yönetmeliğini III. kısmı (TDY 2007) da içermektedir. Bu bölümdeki eşitlikler ve tanımlar kolaylık nedeniyle aksi gösterilmedikçe mm-newton-saniye birimlerine göre düzenlenmiştir. İlgili şartnameyi işaret ederken uygun bir kısaltma yapılmıştır. TS şartnamesi TS olarak ve TDY deprem şartnamesi ise EDP olarak geçecektir. 3.1 Kullanılan Simgeler Bu bölümde kullanılan simgelerin listesi: A g Tüm beton alanı, mm 2 A e Kesitte enleme burulma donatısı (etriye) eksenleri içinde kalan alan, mm 2 A s Çekme donatısı kesit alanı, mm 2 A s Basınç donatısı kesit alanı, mm 2 A sl Burulma için gerekli boyuna donatı, mm 2 A ot /s Burulma için gerekli (elemanın birim boyuna düşen) etriye kesit alanı, mm 2 /mm A ov /s Kesme kuvveti için gerekli (elemanın birim boyuna düşen) etriye kesit alanı, mm 2 /mm A s(gerekli) Gerekli çekme donatısı alanı, mm 2 A st Kolon boyuna donatısı toplam alanı, mm 2 A sw Kesme donatısı toplam alanı, mm 2 A sw /s Birim boy için kesme donatısı alanı, mm 2 /mm C m Moment büyütme çarpanını hesaplamak için kullanılan kolon eğriliğine bağlı katsayı (Burkulmada moment katsayısı) E c Beton elastisite modülü, N/mm 2 E s Donatı elastisite modülü, N/mm 2 kabul edilmiştir. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 15

17 I g I se L M 1 M 2 M c M ns M s M d M d2 M d3 N b N k N max N 0 N d V c V E V G+Q V max V p V s V d a a b a max b b f b w Tüm beton kesitinin ağırlık merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti, donatı ihmal edilerek, mm 4 Donatının eleman kesitinin ağırlık merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti, mm 4 Mesnetlenmemiş temiz açıklık, mm Çarpanlarla artırılmış kolon uç momentlerinin küçüğü, N-mm Çarpanlarla artırılmış kolon uç momentlerinin büyüğü, N-mm Boyutlamada kullanılacak çarpanlarla artırılmış moment, N-mm Çarpanlarla artırılmış uç momentinin yanal yerdeğiştirme olmadan meydana gelen bölümü, N-mm Çarpanlarla artırılmış uç momentinin yanal yerdeğiştirme ile meydana gelen bölümü, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momenti, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momentinin 2 ekseni etrafındaki bileşeni, N-mm Çarpanlarla artırılmış kesit momentinin 3 ekseni etrafındaki bileşeni, N-mm Dengeli şekil değiştirme durumunda eksenel yük kapasitesi, N Kolonun kritik burkulma yükü, N İzin verilen maksimum eksenel yük, N Sıfır dışmerkezlik durumunda eksenel yük kapasitesi, N Kesitte çarpanlarla artırılmış eksenel yük, N Beton tarafından taşınan kesme kuvveti (Kesme dayanımına beton katkısı), N Tasarımda gözönüne alınan kesme kuvveti, N Sabit ve hareketli yüklerden oluşan kesme kuvveti, N Bir kesitte izin verilen ve çarpanlarla arttırılmış en fazla kesme kuvveti, N Olası moment kapasitesinden hesaplanan kesme kuvveti, N Donatı tarafından karşılanan kesme kuvveti, N Bir kesitte çarpanlarla artırılmış kesme kuvveti (Tasarım kesme kuvveti), N Eşdeğer dikdörtgen basınç blokunun derinliği, mm Dengeli donatı durumunda basınç blokunun derinliği, mm Basınç blokunun izin verilen en fazla derinliği, mm Eleman genişliği, mm Etkili tabla genişliği (T-kiriş kesiti), mm Gövde genişliği (T-kiriş kesiti), mm SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 16

18 c Tarafsız eksen derinliği, mm c b d Dengeli donatı durumunda tarafsız eksen derinliği, mm Basınç yüzünden çekme donatısının merkezine olan mesafe, mm d Donatı merkezine kadar beton örtüsü kalınlığı, mm d s e min Döşeme kalınlığı (T-kiriş kesiti), mm Minimum dışmerkezlik, mm f cd Beton tasarım basınç dayanımı, N/mm 2 f ck Beton karakteristik silindir basınç dayanımı, N/mm 2 f ctk Beton karakteristik eksenel çekme dayanımı, N/mm 2 f yd Boyuna eğilme donatısı tasarım akma dayanımı, N/mm 2 f yk Boyuna eğilme donatısı karakteristik akma dayanımı, N/mm 2 f ywd Enine donatı (kesme donatısı) tasarım akma dayanımı, N/mm 2 h k u e r α k 1 R dns ß s ß ns ε c ε cu ε s γ m γ mc γ ms Kolon boyutu, mm Etkin boy çarpanı Kesitte enleme burulma donatı (etriye) eksenleri içinde kalan alanın çevresi, mm Kolon kesitinin eylemsizlik yarıçapı, mm Donatı çeliği aşırı dayanım çarpanı Betonun basınç bloku derinliğini bulmak için katsayı Çarpanlarla artırılmış maksimum eksenel sabit yükün çarpanlarla artırılmış toplam yüke oranı, örneğin sünme katsayısı. Yanal yerdeğiştirmeye yol açan momentlerin büyütme çarpanı Yanal yerdeğiştirmeye yol açmayan momentlerin büyütme çarpanı Betonda birim boy kısalması Betonda kullanılabilir maksimum basınç birim boy kısalması (0.003 mm/mm) Donatı çeliğinde birim boy kısalması Malzeme katsayısı Beton için malzeme katsayısı Donatı için malzeme katsayısı SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 17

19 3.2 Boyutlama Yük Kombinezonları Boyutlama yük kombinezonları, belirtilen yükleme durumlarının, yapının kesit hesaplarında kullanılacak çeşitli birleştirme şekilleridir. Program, betonarme çerçeve tasarımı için önceden belirlenmiş yük kombinezonları üretir. Kullanıcı, kendisi uygun gördüğü yük kombinezonlarını bunlara ekleyebilir veya değiştirebilir veya silebilir. Sınırsız sayıda yük kombinezonları tanımlanabilir. Bir yük kombinezonu tanımlayabilmek için, önce bir veya birkaç yükleme durumları tanımlanmalıdır. Bunlar yük çarpanlarıyla arttırılarak birleştirilir ve yük kombinezonları üretilir. Yük çarpanları, analiz sonucundaki kesit kuvvetlerine uygulanır ve her yük kombinezonu için yeni kesit kuvvetleri üretilir. Bu işlemin dışında kalan bir konu; dinamik analiz modal kombinezonlarında işaretler kaybolup hepsi pozitif olacağından program, eksenel kuvvetlerin de ana ve tali doğrultudaki momentlerin işaretlerini (+/-) kullanarak sekiz yük kombinezonu üretir. Eğer yapı sadece sabit yük (G) ve hareketli yük (Q) taşıyorsa TS 500 de boyutlama sadece bir yük kombinezonunu gerektirir, bu da 1.4 G +1.6 Q dur. Bununla birlikte, eğer yapıda sabit ve hareketli yüklere ek olarak rüzgar (W) ve deprem (E) yükleri de varsa, çok sayıda yük kombinezonlarının göz önüne alınması gerekir. Program, her elemana isabet eden hareketli yüklerin azaltma çarpanlarıyla işlenerek eleman kesit kuvvetlerinin de azaltılmasına olanak sağlar. Tasarım yük kombinezonları analiz yük durumlarını yapının kontrolu için birleştirilmesiyle meydana gelir. Eğer yapıya sabit yük (G), hareketli yük (Q), rüzgar (W) ve deprem (E) yükleri etkiyorsa, aynı zamanda rüzgar ve deprem etkilerinin çift yönlü olduğu düşünülürse aşağıdaki yük kombinezonları tanımlanabilir (TS 6.2.6): 1.4G + 1.6Q (TS 6.3) 0.9G ± 1.3W 1.0G + 1.3Q ± 1.3W 0.9G ± 1.0E 1.0G + 1.0Q ± 1.0E (TS 6.6) (TS 6.5) (TS 6.8) (TS 6.7) Bunlar aynı zamanda TS kullanıldığında otomatik olarak üretilen yük kombinezonlarıdır. Kullanıcı, çatı yüklerinde olduğu üzere, farklı çarpanlarla kombine edilecekse ona göre gerekli değişiklikleri yapmalıdır. Çarpanlarla artırılmış yüklerde hareketli yükün payını azaltmak için, hareketli yük azaltma çarpanı, eleman hareketli yük kuvvetlerine eleman-eleman uygulanır. TS şartnamesini kullanırken, program, P-Delta analizinin yapıldığını farzeder. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 18

20 3.3 Malzeme Dayanımı Sınırları Betonun karakteristik basınç dayanımı, f ck, 20 N/mm 2 dan daha az olmamalıdır. (TS 3.1.1, EDP ). Donatı akma gerilmesinin üst sınırı, f y, 420 N/mm 2 (EDP ) ve donatı akma dayanımının üst sınırı, f yk ise 420 N/mm 2 olarak alınmıştır (EDP ). Program, daha fazla değer tanımlandığı takdirde malzemenin dayanım üst sınırlarının kullanılmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk, kiriş, kolon ve döşemelerde eğilme, kesme ve burulma hesaplarında program tarafından uygulanır. Malzeme dayanımlarının alt sınırlarının sağlanmasının kontrolundan kullanıcı sorumludur. 3.4 Hesap Dayanımları Betonun ve donatının hesap dayanımları, malzemenin karakteristik dayanımının kısmi malzeme katsayısı (γ mc ve γ ms ) ile bölünmesiyle sağlanır. Programda kullanılan değerler şöyledir; Donatı için kısmi emniyet katsayısı, γ ms = 1.15, ve (TS 6.2.5) Beton için kısmi emniyet katsayısı, γ mc = 1.5. (TS 6.2.5) Bu katsayılar halihazırda programda ilgili denklem ve tablolara işlenmiştir. Gerçi tavsiye edilmez ama, program bu değerlerin değiştirilmesine izin vermektedir. Değiştirildiği takdirde, program bu değerleri tutarlı olarak şartnamenin gerekli gördüğü her denklemde ve diğer kısımlarda kullanır. 3.5 Kolon Boyutlaması Kullanıcı her betonarme kolon kesiti için donatı çubuğu yerleşimi geometrisini tanımlayabilir. Donatı alanı kullanıcı tarafından verilirse program kolon kapasitesini kontrol eder. Eğer donatı alanı kullanıcı tarafından verilmezse program kolon için gerekli donatı miktarını hesaplar. Donatı miktarları, kolonlarda, kullanıcının başlangıçta tanımladığı sayıdaki ara kontrol noktalarında hesaplanır veya kontrol edilir. Yapının betonarme kolonları için boyutlama işlemleri aşağıdaki adımları içerir: Modelin bütün farklı betonarme kesitleri için eksenel yük - iki eksenli eğilme karşılıklı etki yüzeyleri oluşturulur. Tipik bir karşılıklı etki yüzeyi Şekil 3-1 de gösterilmiştir. Donatı tanımlanmamışsa program karşılıklı etki yüzeylerini izin verilen donatı oranı sınırları arasında oluşturur. Kolonlarda bu oran %1 ila 4 (TS 7.4.1). Her kolonun her boyutlama noktasında her bir yük kombinezonundan elde edilen çarpanlarla artırılmış iki eksenli (veya tek eksenli) eğilme momentleri ve normal kuvvetler için kapasite oranı veya gerekli donatı alanı hesaplanır. Gerekli donatının hesabı yapılırken hedef kapasite oranı kullanım oranı olarak alınır. Kolon kesme kuvveti donatısı hesaplanır. Bundan sonraki dört alt bölüm yukarıda sözü edilen adımlarla ilgili algoritmaları ayrıntılı olarak anlatmaktadır. SAP2000 v Doğrudan Seçimle SAP2000 -TS 500 Betonarme ve TDY 2007 Sayfa 19

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla BOYUTLAMA KILAVUZU. TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla BOYUTLAMA KILAVUZU. TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serii BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500 ve Deprem Yönetmeliği Uyarlamalõ COMPUTERS & ENGINEERING Verion 7, Mayõ 2000 Türkçei:

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 648 Aralık 1980 1.Baskı.Baskı ICS 91.080.10 ÇELİK YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for Steel Structures TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı idestatik IDS - NC İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı TEKNİK DOKÜMAN Bu kitap, idestatik IDS / NC 99 programlarıyla ile ilgili açıklamaları içermektedir

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI Cilt E Kısım 10 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları 015 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir;

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr İçindekiler Yükleme ve Kurulum... 2 Teşekkür... 3 Başlarken... 4 Kullanıcı Arayüzü... 4 İlk Adımlar... 6 Proje Parametreleri... 7 Pafta Çerçevesi Seçimi... 9 Kat Bilgilerinin Girilmesi... 9 Yeni Kat Ekleme...

Detaylı

(Değişik:RG-22/8/2015-29453) EK-1 LABORATUVAR İZNİ ONAY TALİMATI

(Değişik:RG-22/8/2015-29453) EK-1 LABORATUVAR İZNİ ONAY TALİMATI 1 (Değişik:RG-22/8/2015-29453) EK-1 LABORATUVAR İZNİ ONAY TALİMATI 1. AMAÇ Bu Talimat 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı