TURİZM-SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU KAPANIŞ BİLDİRGESİ. 3-5 Nisan 2015 /NEVŞEHİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM-SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU KAPANIŞ BİLDİRGESİ. 3-5 Nisan 2015 /NEVŞEHİR"

Transkript

1 TURİZM-SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU KAPANIŞ BİLDİRGESİ 3-5 Nisan 2015 /NEVŞEHİR Türkiye de ilk kez Nevşehir de gerçekleştirilen Turizm-Sağlık ve Hukuk Sempozyumu aralarında Avonos Belediyesi Başkanı İsmet İnce, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Anatolian Balloons Genel Müdürü Mahmut Sami Uluer, Kapadokya Dedeman Oteli Genel Müdürü Gündüz Yeşil in, uluslararası katılımcı ve konuşmacılarında bulunduğu 400 kişinin katılımıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış konuşmaları Mahmut Sami Uluer in konuşması ile başladı. Sempozyumun Kapadokya da yapılmasının önem arz ettiğini söyleyerek, Kapadokya nın, Tarih, Kültür ve İnanç Turizmi değerleri açısından Dünyada tek olduğunu ifade etti. Önnemli bir Termal Turizm merkezi olduğu, binlerce yerli ve yabancı turistin, balonla Kapadokya semalarında ağırlandığını belirtti. Bir kilometre taşı olacağına inandığı sempozyumun yalnızca bilimsel ve akademik çerçevede kalmaması uygulamaya geçmesi için de ayrıca çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Sempozyum eş başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Zeynep ASLAN turizmin dünya genelinde hızlı bir gelişme gösteren sektör olduğunu belirterek, Turizm, ülkelere sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar nedeniyle, üzerinde önemle durulan bir sektör haline geldiğini söyledi. Dünya da önemli üç temel alanın ortak bir bilimsel program çerçevesinde Türkiye de ilk kez buluşturulması ve bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek konuşmasını bitirdi. Türk Sanayici İşadamları Vakfı (TÜSİAV) başkanı Veli SARITOPRAK açılış konuşmasında Turizm gibi gönüllük ve hizmet esasına dayanan sivil toplum kuruluşlarının önemini ve ilk olma özelliği ile önemi bir kat daha artan bu sempozyumda sivil toplum kuruluşları konusunun turizmin temel konuları arasında yer almasının gerekliğini belirtti. Son olarak açılış konuşması yapan Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Dr. Altay SUROY, eski Osmanlı toprağı olan ve bugün resmi dili Türkçe olan ve Türkiye den iki ülke mesafede ki Kosova da yaşayan Türkleri temsilen alanında ilk olan bu sempozyumun herkese faydalı olmasını dile getirerek konuşmasını tamamlandı. Açılış konuşmalarının ardında Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ölüme Felsefi Bakışlar konulu sunumunda bir mucize olan ve milyonlarca olasılıktan sıyrılarak Dünya ya gelen insanoğlunun, ölümünün tıbbi boyutunu sonrasında ise bu sürece filozofların bakış açılarını anlattı. 1.Oturum Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep AKDUR başkanlığında başladı.

2 Oturumun ilk konuşmacısı Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat ARTIK, Turizmde Gıda Güvenliği konulu sunumunda Ülkemizin turizm konusunda büyük bir potansiyeli mevcuttur. Yaz ve kış sezonu toplamı yaklaşık 30 milyon turist ülkemiz ziyaret etmektedir. Bu turistlerin can ve gıda güvenliği ülkemiz için çok önemlidir. Bu açıdan hem işletmelere ve hem de turizm acentalarına görev düşmektedir. Uzmanlık gerektiren gıda konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gıda güvenliği konusunun sürekli izlenme ve denetlenmesi zorunludur. Bu şekilde gelen misafirlerimiz daha memnun ayrılacak ve yeni turist gelmesine olanak verilecektir. Diyerek genel hijyen kurallarına, mekan şartlarına, iş yeri davranış ve kuralları ile personel eğitiminin önemine dikkat çekti. Oturumun ikinci konuşmacısı Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Standartları konulu sunumunda günümüzde insanlar, sağlıklarında düzenli bir gelişme sağlamayı amaçlarken aynı zamanda tatil ihtiyacını da karşılamak istemektedirler. Bu nedenle termal tedavi uygulaması ile tatil ihtiyacının birleştirilebildiği merkezlere yönelik talep dünyada ve Türkiye de artma eğilimindedir. Öncelikle termal turizm işletmelerinde sunulan hizmetin hammaddesini oluşturan termal sularla ilgili standartların belirlenmesi ve daha sonra hizmetin gerçekleştirileceği işletmelerin uygun fiziksel standartlara sahip olması gerekmektedir. Termal turizm büyük ölçüde tıp ve turizm bilimlerinin iç içe olduğu bir turizm türüdür. Bu nedenle bu turizme hizmet eden termal turizm işletmeleri ile ilgili standartların oluşturulması amacıyla, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının ortak çalışması ile Termal Turizm İşletmeleri Sınıflandırma ve Nitelikleri Yönetmeliği nin en kısa zamanda hazırlanarak uygulamaya konması gerekmektedir dedi. Oturumun üçüncü konuşmacısı Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇASLAN, Diş Sağlığı Turizmi konulu sunumunda dental turizm; hastaların ağız bakımlarını ve diş tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla başka ülkelere yaptıkları ziyaretlerdir. Bu hasta hareketliliğinin iki yönü vardır. Bunlardan birincisi ve günümüzde belki de en geçerli olanı; gelişmiş ülkelerde yaşayan ve kendi ülkelerindeki sağlık kurumlarının kendisine mükellef bir tedavi hizmeti sunabilecek durumu olan hastaların, bu hizmetleri aynı kalitede daha ekonomik koşullarda alabilme arzusudur. İkincisi ise; ekonomik durumu iyi olup, kendi ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin yetersizliğinden, ulaşılabilir tedavi seçeneklerinin azlığından dolayı bu bireylerin dental tedavilerini gelişmiş ülkelerde ve çağdaş normlarda tamamlatma çabasıdır. Dental turizmin pek çok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Dental turizm sadece bireylerin değil, devletlerin de ekonomisini ilgilendiren önemli bir sektör hâline gelmeye başlamıştır. Hedef kitleyi belirlemek ve iyi stratejiler geliştirmek için SWOT Analizi yapmak; alanın güçlü, zayıf yönlerini, çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemek son derece önemlidir dedi. 2.Oturum Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat ARTIK başkanlığında gerçekleşti. Oturumun ilk konuşmacısı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN, Turizm Antropolojisi konulu bildirisinde Turizm, insanların

3 bir yerden başka bir yere yolculuk etmesi anlamına gelen seyahat hareketiyle başlar. Her seyahat turizm hareketi değildir; ancak her turizm hareketi bir seyahati gerektirir. Seyahatin tarihi insanoğlunun merakıyla başlamıştır. Tekerleğin icadıyla, ilk büyük keşif yolculuklarına çıkılmaya başlanmıştır. Turizm açısından Anadolu da gerçekleşen seyahatlerin Hititlere kadar uzanmaktadır. Anadolu her dönemde birçok uygarlığın ilgisini çekmiştir. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde de seyahatleri görülmektedir. Selçuklular döneminde ise han ve kervansaraylar göç eden insanlar için tarihin önemli mekanları arasında gösterilirler. Sonuç olarak antropoloji alanında yeterli altyapıya ve antropoloji bilgisine sahip personelle, mağara turizmi, termal ve sağlık turizm, kongre turizmi, kültür turizmi ve eko-turizm gibi alanlarda gelişme sağlaması mümkündür dedi. Oturumun ikinci konuşmacısı Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Altay SUROY, Uluslararası Turizm Hukuku konulu sunumunda Hızlı gelişen turizmin geleneksel anlayış ve ilişkilerinin hukuk normlarına yerleştirerek yazılı kurallara göre düzenlenmesi bir ihtiyaçtır. Örf, adet ve gelenek hukuk kuralları; turizm ilişkileri ile ilgili konuları çözmek için iki ülkenin aralarında yaptığı iki taraflı anlaşmalar ve İkiden fazla devletin imza koymasıyla yapılan çok taraflı anlaşmalar Turizm Hukuku nun uluslararası kaynaklarıdır. Uluslararası Turizm Hukuku, turizm ile ilgili ilişkileri düzenleyen Uluslararası Turizm Birliği (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BITS), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Turizm Komitesi, İslam Konferansı Örgütü (İKO), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Uluslararası Hava Ulaşım Birliği (IATA ) Amerikan Hotel ve Motel Birliği (AH&MA), Dünya Seyahat Ajansları Derneği (WATA), Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Demiryolları Ulaşım Örgütü gibi kuruluşların sözleşmelerinin, tüzüklerinin ilgili hükümleri oluşturmaktadır. dedi. Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Altay SUROY; Evliya Çelebi ve seyahatnamesinin Turizm Fakültelerinde ders olarak okutulması ve Evliya Çelebi Enstitüsünün kurulması önerisinde bulundu. Oturumun son konuşmacısı TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK, Turizm ve Sivil Toplum konulu bildirisinde STK lar; yurttaşların ortak paydada (ortak çıkar, ortak bakış, ortak duyarlılık ve ortak talep gibi) temelinde bir araya geldikleri devletin dışında örgütlendikleri dernek, vakıf, platform, birlik, insiyatif ve girişim gibi yapılardır. Turizm sektörü içinde STK lar bir çok pozitif roller üstlenebilirler. En başta yerel halkın yeteneklerinin geliştirilebilmesi, yerel ürünlerin tanıtımı, destinasyon tanıtımı ve reklamı, yerel halkın turizmle ilgili varsa önyargılarının değiştirilmesi ve olumlu etkilerin geliştirilmesi ve turizm sektöründeki mevcut otel, tesis ve işletmecilerin ortak paydada örgütlenebilmeleri de bu sektöre STK ların olumlu katkıları olarak sayılabilir.turizm sektörüne STK ların katkısı şu başlıklar altında incelenebilir; bölgedeki örnek ( Nevşehir, Ürgüp, Göreme ) turizm paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak, tek sesliliği yaratır. Bölgedeki turizm gelişimi konusunda liderlik yapmak, yerel halkın haklarına ve turizm endüstrisinin gerekliliğine dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak, turizmin gelişimine destek sağlar. Bölgeye gelen ziyaretçilere yönelik danışma ofisleri kurmak, gelen ziyaretçilere bölge ile ilgili bilgi desteği sunmak, bölgeye ziyaretçi çekmek için her türlü tanıtım ve reklam çalışmalarını yapmak, broşür hazırlamak ve dağıtmak

4 gibi, bölgede turizm ile ilgili kongre, konferans ve çalıştay benzeri bilimsel toplantılar organize edebilirler. Bölgede sürdürülebilir bir turizm rekabetçiliğine katkı sağlanması için AB fonlarına müracaat edilebilir ve sağlanacak dış kaynaklarla turizm faaliyetlerinin devamlılığı sağlanabilir. Yerel halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapılabilir. Doğal çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. İlgili bakanlık ve kamu otoriteleri ile bölge için işbirliği, güçbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yürütebilirler dedi. TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK yaşlı ve yaşlı bakım turizmine önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, 6 milyon turistin bıraktığı parayı 1 milyon yaşlı turistin bıraktığını belirtti ve bu geleceğin sektörüdür dolayısıyla ders olarak okutulmalıdır önerisinde bulundu. 3. Oturum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN başkanlığında yapıldı. Oturumun ilk konuşmacısı Erciyes Hukuk Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DOĞAN, Yolcuların Getirdiği Eşyalardan Dolayı Otel İşletmecisinin Sorumluluğu konulu sunumunda konaklayanlara ait eşyanın yok olması, zarara uğraması veya çalınması halinde bundan kimin sorumlu olacağı çeşitli hukuk sistemlerinde özel olarak ele alınmış ve genellikle otel ve benzeri tesisi işletenin kusursuz sorumluluğu kabul edilmiştir. Türk Hukukunda da, otel işletenin konaklayanlara ait eşyanın yok olması, zarara uğraması veya çalınmasından doğan sorumluluğu özel hükümlerle düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu nun 576 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan otel işletenin sorumluluğunu ve kanun koyucu, bu sorumluluğun ağırlığını dikkate alarak, sorumluluğu sınırlamıştır veya bazı şartların varlığı halinde tamamen kaldırmıştır. Sınırlamaların başında gelen, otel işletenin günlük ücretin üç katına kadar sorumlu olması esası, günümüzde otelde kalacakların yanlarında taşıdıkları eşyaların değeri dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır ve bunun biraz artırılmasının ve hâkime zarara uğrayan eşyanın değerini de dikkate alarak öngörülen miktarı aşmamak kaydıyla tazminata hükmetme yetkisi verilmesi yerinde olacaktır dedi. Oturumun ikinci konuşmacısı Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Cahid Doğan, Turistlere Yönelik Cinsel Saldırılar ve Hukuki Durum konulu sunumunda Turizm sektöründe çok farklı kültürden insanlar; müşteri veya çalışan olarak bir araya gelmektedir. Farklı kültürden gelen müşteri ya da çalışanlar arasındaki düzeni sağlayan etik kurallardır. Meselâ, konaklama işletmesinin bildirdiği standartları müşteri hizmetine sunması, su borularından paslı su akmaması, açık büfe yemeklerde kalite standartlarına uygun yiyecek ve içecek hizmeti sunma, çalışanların müşterilere karşı ya da müşterilerin birbirlerine karşı cinsel dokunulmazlığına saygı duyması gibi. Cinsel suçlar, diğer suçlardan farklı olarak insan onuruna yönelmiş, aşağılayıcı suçlar olduğundan affedilmesi mümkün olmayan ya da toplumda derin etkiler oluşturan suçlardır. Cinsel suçların mağduru insandır. İhlal edilen değer ise, şahsın cinsel hürriyetidir. Bunun yeni TCK ikinci kısım altıncı bölümde kişilere karşı suçlar değil de, özgürlüğe karşı suçlar kısmında düzenlenmesi gerekirdi. Kural olarak reşit olan ve rızasıyla cinsel hayatını düzenleyenler açısından mesele bulunmamaktadır. Ensest ilişkide dahi rıza çerçevesinde mağdur 18 yaşından büyükse cezalandırılmamaktadır. Turizm sektöründe,

5 öncelikle eğitimli personel çalışmalıdır. Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen turistler çoğunlukla resmi makamlara konuyu iletememektedirler. Şikâyet mercileri hakkında sözel ya da yazılı olarak bilgilendirmek gerekir dedi. 4.Oturum Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep ASLAN ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmacısı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD Başkanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Turizm Ceza Hukuku konulu bildirisinde turizm sektörünün, faaliyetlerini gerçekleştirmesi esnasında ceza hukukunu ilgilendiren pek çok suç tipiyle karşı karşıya kalınması mümkündür. Gerçekten turizm sektöründe çalışan personel ve hizmet sunulan turistlerin birbirleri aralarında ya da her grubun kendi arasında gerçekleşen fiiller Türk Ceza Kanunu anlamında bazı suç tiplerine yer verebileceği gibi sunulan hizmete bağlı olarak bazı fiillerin ceza hukukunu ilgilendirmesi söz konusu olabilmektedir. Bilişim suçları, özel hayata ve hayatın gizli alanlarına dair suçlar, hayata ve vücut bütünlüğüne karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, çevreye karşı suçlar, belgede sahtecilik suçları, genel ahlaka, ekonomiye, sanayi ve ticarete karşı suçlar ile adliyeye karşı suçlardır dedi. Oturumun ikinci konuşmacısı Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep AKDUR, Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı ve Hijyen konulu bildirisinde Turizm sözcüğü ilk olarak İngilizler tarafından Avrupa kıtasına yapılan yolculuklar için kullanılmış daha sonra tüm geziler için kullanılmaya başlamış oradan da tüm dünya dillerine yayılmış bir kavramdır. Turizm, insan sağlığına olan katkısı yanında, insanların bilgi görgü dağarcığını zenginleştirmek, insanlar arası ilişkileri ve dostluğu pekiştirmek ve hatta insanlar arası yardımlaşmayı sağlamak gibi birçok yararı da birlikte getirmektedir. Ancak, tüm bu olumlu yönlerine karşılık, turizm sektörü hijyenik koşullarda hizmet vermez ise, hem turistin hem de turizm sektöründe çalışanların ve sektörün içinde bulunduğu toplumların giderekten tüm insanlığın sağlığına büyük zararlar verebilir. Dünya da yapılan turizm faaliyetlerine ve turist sayısına bakıldığında turizm ve halk sağlığı birbirini etkileyen ve yakın ilişkide olan iki alandır. Turizm fakültelerinde yöntembilim derslerine daha çok yer verilmeli, fakültelerde bilimsel saha araştırmaları ile gelişime katkı verilmelidir. Dedi 5.Oturum - Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç un başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmacısı Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN, Nitelikli Otellerin Belgelendirilmesinde Davranışsal Kalite Sorunları sunumunda: Karşılaştırmalı Bir Mevzuat İncelemesi konulu sunumunda Günümüzde turist kabul eden ülkelerin içinde bulunduğu rekabet, onları sadece doğru ve etkin tanıtım faaliyetleri ve dağıtım stratejileri kurmak değil, sundukları turizm ürününü mükemmelleştirme konusunda da güdülemektedir. Bu açıdan, gerek kamu otoritesi gerekse de turizm ile ilişkili meslek örgütleri düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmektedirler. Ancak, ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yürütmekte olduğu Turizm Tesislerinin

6 Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, otellerin farklı yıldız düzeylerinde taşımaları gereken asgari nitelikleri yalnızca ürün merkezli bir yaklaşımla ele almakta ve öz ürünün hizmet olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. ülkemiz otellerini belgelendirmek ve sınıflandırmak amacıyla yürürlükte bulunan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsam maddesinde belirtilenin aksine hizmet kalitesi ve personelin nitelikleri konularındaki ölçütler açısından oldukça yetersizdir. Yıldız alabilmek için gerekli asgari koşulları belirlemek amacı taşıyor olmasına rağmen, hizmet kalitesine ilişkin asgari koşulların dört ve beş yıldızlı otel kategorilerinde eğitimli personel yüzdeleri ile sınırlı kalıyor olması günümüz gereklerinden ve gerçeklerinden uzaktır denilebilir. Bir otel işletmesinde verilen hizmetin kalite düzeyi elbette ki, o otelin yönetimin sorumluluğundadır ancak turist kabul eden ve dış turizm gelirleri GSMH da önemli bir yere sahip olan ülkemizin bir turizm destinasyonu olarak imajı da tekil olarak bu işletmelerde verilen hizmetin kalitesinden bağımsız düşünülemez. Bu açıdan bakıldığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı otel işletmelerinin hizmet kalitesini arttırmak konusunda öncü bir rol üstlenmelidir dedi. Oturumun ikinci konuşmacısı Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü nden Arş. Gör. Şule ARDIÇ YETİŞ, Turizm İşletmelerinde Mobbing Sorunları,Sorunun Sağlık ve Hukuk Açısından İncelenmesi konulu sunumunda ekonomik gelişmelerle birlikte daha da güçlenen rekabet ortamı, örgütlerin çalışanlarına baskı yapmalarına ve onları daha çok çalışmaya yönlendirmelerine sebep olmaktadır. Çalışanlar örgütün isteklerine cevap verebilmek uğruna, strese girmekte ve bu durum da örgütte çatışma ortamı oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamındaki huzursuzlukların çalışanlara geri dönüşümü ise ne yazık ki psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar şeklinde kendini göstermektedir. Mobbing in kavram, sağlık, hukuk, örgütsel ve bireysel mücadele açısından değerlendirmesini yapan Arş. Gör. ARDIÇ YETİŞ, mobing çalışma hayatında rastlanan basit bir çatışmadan çok daha fazlasıdır dedi. Oturumun ikinci konuşmacısı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünden Uzm. Psk. Sevgi GÜNEY, Turist Psikolojisi konulu bildirisinde Bireyin tatil ve yolculuklarla ilgili beklentileri, bunlardan ortaya çıkan doyum düzeyi, tatili ve/veya seyahati boyunca tutumları davranışları, gittiği yerlerdeki sosyal davranışları, iletişim ve ilişki örüntüleri, ve bu sosyal repertuara neden olan her şey turist ve turizm psikolojisinin konusudur. Turistik hareketler büyük ölçüde psikolojik motivelerden kaynaklanmakta ve biçimlenmektedir. Turist psikolojisinde önemli yeri olan turist motivasyonu ile ilgili birçok çalışma bu çerçeve de sadece Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına temellenmez aynı zamanda Bandura nın sosyal öğrenme teorisini de dikkate alır. Kuramdaki 6 temel ilke olabildiğince turist psikolojisinin bileşenleri olarak hayata geçirilmeye çalışılır. Böylece turist psikolojisi, bireysel ve psikososyal motivasyon ve öğrenme kuramlarının turistik işletmeler ve bu alanda hizmet veren profesyonellerin eğitiminde daha elverişli koşulların yaratılmasına katkıda bulunması koşulu yerine getirilmiş olur dedi. 6.Oturum Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bekçi başkanlığında yapıldı.

7 Oturumun ilk konuşmacısı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünden Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM, Turizm ve Biyogüvenlik konulu sunumunda 5977 Sayılı biyogüvenlik kanunu ve amacını, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ek olarak kabul edilen Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ile bu protokole ek olarak kabul edilen Sorumluk Ve Giderime İlişkin Nagoya-Kuala Lumpur Protokollerinin içeriklerini anlattı. Biomüh. YILDIRIM biyogüvenlik kanununda temel olarak vurgulanan genetik yapısı değiştirilmiş organizma nedir, nasıl olur ve üzerine yapılmış akademik çalışmaları belirtti. Ayrıca turizm ve biyogüvenlik konusunun GDO ile sınırlandırmanın doğru olmadığını vurgulayan Biomüh. YILDIRIM ülkemiz turizm bölgeleri ve endemik bitki ve hayvan tür haritalarının karşılaştırıldığında birebir çakıştığını belirtirken biyokaçakçılık yaparken yakalanan kişilerin ülkemize turist olarak girdiklerine ve taşıdıkları özel ekipmanlara bunların dikkatli işletmeciler, rehberler ve vatandaşlar tarafından fark edilebilir olduğunu söyledi. Biyogüvenlik kanununun kabulü ile amaç canlıların yaşamını güvence altına almak ve dolayısıyla ülke ekonomisini, ekolojisini, kültürünü, tarihini ve halk sağlığını korumaktır. Dedi ve şöyle devam etti İşte amaçları bu kadar önemli olan biyogüvenlik konusunda hizmet sektörü çalışanlarına, vatandaşa ve özellikle her iş kolunda turizm sektörü çalışanlarına sosyal görevler düşmektedir. Bu bilinç ve farkındalığın oluşturulması ile hedeflenen turist sayısına, ekonomik güce, ülkesinin doğal kaynaklarını bilime kazandıran ve bu kaynaklar ile ilaç, tarım, kimya, tıp ve teknoloji alanlarının ihtiyacına cevap verebilen ve dışa bağımlılığı kademeli olarak azaltabilen ve hatta buradan gelir elde ederek ekonomiyi destekleyebilen ve tüm bunları yapabilmesi için sağlıklı gıdalarla beslenen nesillere ulaşılabilir. Oturumun ikinci konuşmacısı Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Arş. Gör. Sevim KÜL, Turizm, Rekreasyon ve Sağlık Amacıyla Kapadokya Bölgesi nde Jeotermal Enerji Kaynaklarının Kullanımı konulu bildirisinde Kozaklı Termal Kaplıcaları üzerine kaptıkları çalışmayı aktardı. Arş. Gör. KÜL çalışmanın yapıldığı kaplıcaya ait doğal ve kültürel kaynak verilerinin ve ziyaretçi özelliklerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi bir veri tabanının oluşmasını sağlamış, daha sonraki çalışmalar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmüştür. Gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde kaplıcaların tıbbi faydasının yanında yapılacak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile iç ve dış turistlerin bir rekreatif etkinlik olarak ilgi odağı haline getirilebileceği belirlenmiştir dedi. 7.Oturum Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmacısı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN, Yabancıların Mağdur ve Sanık Olmaları Durumunda Soruşturma konulu sunumunda Yabancılara uygulanacak hukuk kuralları devletlerin egemenlik hakları ile bağlantılı olarak mütalaa edilmektedir. Her ne kadar teoride devletlerin egemenlik anlayışlarına ilişkin geçmiş yıllarda yapılmış olunan tanımlamaların dışında yeni yaklaşımlar ortaya çıkmış olsa da cezalandırma yetkisi bakımından devletlerin egemenlik alanlarının içinde yargı yetkisini kullanmaya devam edecekleri ortadadır. Hukukun temelini teşkil eden beşeri ilişkilerin yanında hukuki ihtilafları da doğuracağı aşikârdır. Bilhassa ülkemizin turizm kaynakları bulunduğu coğrafya itibarı ile göç dalgalarına maruz kalması göz önünde bulundurulursa yabancıların şüpheli, sanık veya

8 mahkûm olması halinde kendilerine uygulanacak hükümler başka bir önem arz etmektedir. Diplomasi dokunulmazlıkları olan veya NATO Sözleşmesi kapsamında Türkiye de bulunan yabancıların işlemiş oldukları suçlar sebebiyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılması ilgili sözleşme içeriklerine göre düzenlenmektedir. Bu istisnalar dışında yabancı şüpheli hakkında soruşturmaya başlanması ve devamı konusunda herhangi bir istisna hükmü söz konusu değildir. Türkiye de suç işleyerek yabancı bir ülkeye kaçmış olan kişinin o ülkeden iadesi de uluslararası sözleşmeler ve bu kişinin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında suçluların iadesi konusunda imzalanmış sözleşmeye göre olacaktır dedi. Oturumun ilk konuşmacısı Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesinden Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ, Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme konulu bildirisinde büyük bir turizm potansiyeline sahip bir ülke olmasına rağmen, Türkiye talebin özellikleri ve miktarı açısından hak ettiği noktada değildir. Bu konu ile ilgili olarak literatür incelendiğinde yoğun olarak ziyaretçilerin destinasyona çekilme yöntemleri üzerinde durulduğu görülmektedir. Çalışmamız kapsamında destinasyon reddine neden olabilecek 15 unsur tespit edilerek AHP yöntemi kullanılarak bu unsurları destinasyon reddi davranışı açısından önem dereceleri bulunmuştur. Bunlar; Ülkedeki ekonomik istikrarsızlıklar, Ülkedeki ya da yakın çevredeki terör olayları, Destinasyonda suç oranının yüksek olması, Ülkede insan haklarına verilen önem az olması, Doğal çevreye verilen önem verilmemesi, Destinasyonu tercih eden diğer ziyaretçilerin profili, Destinasyonun gereksiz pahalı olması, Ülke açısından algılanan sağlık riskleri fazla olması, Turistik ürünün belli bir kesime hitap ediyor olması, Yerel haklın sosyo-kültürel yapısı, Yerel halkta hakim olan dini inanç ve din kültürü, Yerel haklın kullandığı lisan, Tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yanlı faaliyetleri, Turistin yaşadığı ülke ile destinasyonun bulunduğu ülke arasındaki düşmanlıktır dedi. Oturumların ardından yapılan değerlendirme kapsamında konuşmacılar ve katılımcılar tarafından sempozyumun son derece başarılı ve faydalı bir multidisipliner sempozyum olduğunu vurgulandı. Sempozyumun sosyal programında Kırşehir Kaman Japon Bahçesi, Kalehöyük Müzesi, Kırşehir Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Külliyesi; Nevşehir Ürgüp, Avanos, Uçhisar,Ortahisar,Ebru Sanatı Atelyesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Aksaray Eğri Minare, Somuncu Baba Külliyesi, ve Tuz Gölü ziyaretleri gerçekleştirildi.

9 Veli SARITOPRAK-Altay SUROY

10 Prof.Dr.Nevzat ARTIK

11

12 Prof.Dr.Zeynep ASLAN Altay SUROY

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Düzenleyenler Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Adli Bilimciler Derneği Sempozyum Eş Başkanları Prof. Dr. Zeynep ASLAN-Nevşehir HacıBektaşVeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI- Adli Bilimciler Derneği Başkanı Sempozyum Sekretaryası Arş. Gör. Zeynep ÇOKAL Arş. Gör. Eda Özgül KATLAV Arş. Gör. Meral BÜYÜKKURU Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM

24 Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Zeynep ASLAN Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Prof. Dr. Mustafa İSEN Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ Arş. Gör. Nurgül ÇALIŞKAN Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU Sempozyum Bildiri Kitapçığı 3-5 NİSAN 2015 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan

Detaylı

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI

KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI AHİLER KALKINMA AJANSI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU 03-20 OCAK 2011 KAPADOKYA BÖLGESİ TURİZM ÇALIŞTAYI SAHA ÇALIŞMALARI RAPORU Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular,

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular, önsöz Yıl: 53 Sayı: 625 Aralık 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Yeri

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu nun Aziz Hatırasına SUNUŞ Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 591 AĞUSTOS 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI AĞUSTOS 2007 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın no: 40 www.gib.gov.tr Her hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı na aittir.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 31-48 TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 İçindekiler Kısaltmalar...4 Yönetici Özeti...5 1. Giriş...6 2. Araştırmanın Yöntemi...7 2.1 Araştırmanın

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı