KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR. Tahire ERMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR. Tahire ERMAN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR Tahire ERMAN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR Tahire ERMAN 1 Öz Bu makale 15 Mayıs 2007 ile 15 Temmuz 2008 arasında Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi (KAGKDP) üzerinde yürütülmüş bir saha çalışmasının verileri üzerinden günümüzdeki kentsel dönüşüm uygulamalarını ve kent yoksulunun yerinden edilme pratiklerini incelemektedir. Araştırmada KAGKDP sinde gecekonduları yıkılan ve geçici olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lojmanlarına yerleştirilmiş olan 96 kişiyle gerçekleştirilmiş derinlemesine mülakatlar aracılığı ile yerinden edilme ve zorunlu yer değiştirme olgularını yaşamış insanların deneyimlerine ışık tutmak, ve böylece içten bir bakış açısı getirmek amaçlanmış; ve 160 kişiyle yapılan kapalı uçlu anketler ile olgunun genel eğilimleri saptanmıştır. Ayrıca, KDP ler ve gecekondu(lu) üzerinde geliştirilen söylemleri anlamak için, belediye başkanları ile TOBAŞ ve TOKİ başkanlarının da bulundukları karar alıcılar ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma, KDP uygulamalarının, gecekonduda yaşayan insanların, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlar gözardı edilerek, kent dışındaki çok katlı binalara yerleştirmesi sonucunda, artan yoksulluktan şiddet ve suça kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yeralan yeni sorunlar yaratma tehlikesine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: kentsel dönüşüm, yerinden edilme, kent yoksulu, gecekondu, apartman, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 1 Doç. Dr., Siyaset Bilimi Böl., Bilkent Üniversitesi Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Tahire ERMAN Abstract This article investigates the Northern Ankara Entrance Urban Transformation Project (NAEUTP) in the framework of the displacement and forced relocation of the urban poor. It is based upon a field study conducted between May 15, 2007 and July 15, In-depth interviews were carried out with 96 respondents, which aimed to bring an insider s point of view by understanding the experiences of displacement and forced relocation; and 160 questionnaires were administered, which highlightened the general tendencies of the phenomenon. Moreover, the decisionmakers in the NAEUTP, such as mayors, and the presidents of TOBAŞ and TOKİ, were interviewed to articulate the public discourses about UTPs and gecekondus. The study demonstrates that the UTP practices, by relocating gecekondu people to high-rise apartment blocks in distant locations in the city without taking into consideration social, economic and psychological aspects, carry the risk of creating new problems, ranging from acute poverty to crime and violence. Key Words: urban transformation, displacement, the urban poor, gecekondu, apartment, Northern Ankara Entrance Urban Transformation Project 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 865

4 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Giriş Bu makale 15 Mayıs Temmuz 2008 yılları arasında yürütülmüş bir saha araştırmasının bulgularına dayanmaktadır. Araştırma TÜBİTAK Hızlı Destek Programı tarafından desteklenmiştir; ve Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi (KAGKDP) üzerinedir. Araştırmanın kavramsal çerçevesini yerinden edilme (displacement) oluşturmaktadır. Kent yoksulunun yerinden edilme pratikleri günümüzün neoliberal kentleşme süreçleri içinde anlamlandırılmaktadır. Saha araştırmasında KAGKDP çerçevesinde gecekonduları yıkılarak geçici olarak üç ayrı mahaldeki (Mamak-Araplar, Hasköy-Güneşevler, Mamak-Tuzluçayır) Büyükşehir belediyesi lojmanlarına yerleştirilmiş olan 96 kişiyle 1.5 ile 3.5 saat arasında değişen derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 160 kişiye kapalı uçlu anketler uygulanmış ve SPSS ile analiz edilmiştir. Kişilerin yerinden edilme deneyimlerini anlamaya yönelik niteliksel ve niceliksel araştırmalara ek olarak, bu süreci yönlendiren kurum ve kişilerin söylem ve uygulamalarını anlamak için sırasıyla TOBAŞ (Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş.) Halkla İlişkiler Müdürü, TOBAŞ Genel Müdürü, Altındağ Belediye Başkanı, TOKİ Genel Başkanı ve Başkan danışmanı, ve ilk KDP olarak Dikmen Vadisi KDP sine öncü olan SHP Genel Başkanı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın la iki ile dört saat arasında değişen görüşmeler yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşme imkanı olmamış, onu yerine baş danışmanı ile görüşülmüştür. Konuşmaların çoğu ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Makalenin konusunu oluşturan KAGKDP için Meclis ten 5401 sayılı özel bir yasa çıkarılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin prestij projesi olarak görülen ve Havaalanı - Protokol Yolu KDP si olarak da bahsedilen bu projede, havaalanına giden yolun sağ tarafında kalan kısmında finansman konutları olarak adlandırılan çok katlı lüks konutlara ve villalara ek olarak 5,000 kişilik bir kongre merkezi, bir adet beş yıldızlı otel, iki adet açık anfi, beş adet lüks restoran, ve basketbol, futbol, tenis ve mini golf sahaları bulunmaktadır; ve henüz ihaleleri yapılmamış, ve dolayısıyla inşaatlarına başlanmamıştır. Yolun sol tarafında ise gecekonduları yıkılanlar için hak sahipleri konutları inşa edilmektedir, ve Haziran 2010 da çekilişin yapılarak konutların teslim edilmeleri planlanmaktadır. Proje de yaklaşık 7,000 gecekondu yıkıl Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Tahire ERMAN mış, ve arazi toplulaştırılması gerçekleştirilmiştir. Gecekondu yıkımlarının bir an evvel ve sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesi için evlerini kendileri yıkarak Belediye ye teslim edenlere enkazın kendilerinde kalması hakkı yanında, Proje deki konutları tamamlanıncaya kadar belediye lojmanlarında doğal gazlı ve sıcak suyu olan dairelerde oturmaları vaat edilmiş, ve bu da yıkımları hızlandırmıştır. Gecekonduları yıkılan hak sahipleri ne, yani tapusu ya da tapu tahsis belgesi bulunanlara, yapılacak projede saptanan birim üzerinden bir daire verilmektedir. Örneğin, kadastro tapulu olanlara 333 m2 arsa için 80 m2 lik bir daire; imar tapulu olanlara 200 m2 arsa için 80 m2 lik bir daire; tapu tahsis belgesi sahiplerine yine aynı şekilde, ama bu kez 400 m2 karşılığında 80 m2 lik bir daire verilmekte; arsa daha küçük ise 48 ay içinde ödenmek üzere borçlandırılmakta, büyük ise belediye üzerine para ödemektedir. Hazine kategorisinde olanlar, yani tapusu bulunmayanlar ise, 2000 yılından önce gecekondularını yapmış iseler, TOKİ nin Karacaören de inşa ettiği sosyal konutlarda daire sahibi olma hakkını kazanmakta, 15 yıl boyunca kira öder gibi ödemek üzere borçlandırılmaktadırlar. Kiracılara ise hiçbir hak tanınmamıştır. Neoliberalleşme Dinamiklari, Kentsel Dönüşüm ve Yerinden Edilme Pratikleri Kentsel dönüşüm günümüzde hem Batı ülkelerinde hem de diğer ülkelerde görülen, fiziksel ve toplumsal sonuçları olan önemli bir olgudur. Batı kentlerinde kent merkezlerinin ve dolayısıyla kent arazisinin değer kazanması sonucunda, bu bölgeler devletin öncülüğü ve özel sektörün girişimi ile dönüştürülmekte, ve bu süreç yeniden yapılandırma (reconstruction), canlandırma (revitalization), yenileme (revival), yeniden geliştirme (redevelopment), tasfiye (clearance), islah (improvement), iyileştirme (rehabilitation) gibi kavramlarla adlandırılmaktadır (Uzun, 2005). Ekonomik olarak gelişmiş Batı dünyasının dışındaki ülkelerde de benzer bir eğilim oluşmaktadır. Bu süreç içinde yerinden edilme olgusu ortaya çıkmaktadır. Yerinden edilme günümüze özgü bir durum değildir. Farklı dönem ve coğrafyalarda uygulanagelmiştir. Ancak günümüzde yerel yönetimlerin kentleri dönüştürme pratikleri içinde kent 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 867

6 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar yoksulunun yerinden edilmesi yeni anlamlar ve sonuçlar taşımaktadır. Günümüzdeki neoliberal kentleşme (Smith, 2002) ve kent yoksulu ilişkisine bakmak önemlidir. Ülkemizde 1950 lerde özel sektördeki sanayileşme dinamiklerinde ithal edilen teknoloji ve sermayenin pahalı olması nedeniyle ucuz iş gücüne ihtiyaç olması, ve bu ucuz iş gücünün köylerden büyük kentlere göç eden ve gecekondularda yaşayanlar tarafından sağlanması, sanayi bölgelerinin etrafında, ve giderek de kent çeperlerinde, ucuz iş gücü deposu durumunda olan gecekonduların oluşmasına yol açmıştır (Şenyapılı, 1982). Bir baraka, ya da kulübe durumunu ve geçiciliği ima eden gecekondular, oy kaygısı güden politikacıların popülist yaklaşımlarının da sonucunda, zamanla düşük yoğunluklu yerleşik mahalleler haline dönüşmüşlerdir (Şenyapılı, 1982). Böylece bu dönemde kentsel arazinin barındırdığı rantlar enformel sektörde kendi konutlarını yapan gecekondulular aracılığıyla kent toplumunun büyük bir kesime, ve apartman inşa eden küçük ölçekli müteahhitler aracılığıyla da orta sınıfa yayılmaktaydı (Pınarcıoğlu ve Işık, 2001). Bu ekonomik model içinde devletin kolladığı ulusal sanayi, ve dolayısıyla ulusal burjuvazi, üretim üzerinden kâr etmekte, ve dolayısıyla kentsel rantlara rağbet etmemekteydi. Böylece gecekondular kısıtlı kaynaklı ülkemizin refah sistemi olarak işlemekte, kent yoksulunu ayakta tutmaktaydı (Buğra ve Keyder, 2003). Bugün ise, döneminde hakim olan ithal ikameci sanayileşme ve devlet müdahaleci ulusal kalkınma modeli yerine ihracata ağırlık veren ekonomik modelin benimsenmesi sonucunda, devletin korumacı yaklaşımından mahrum kalarak küresel rekabete açılan özel sektör, yeni kâr arayışları içine girmekte, kurduğu büyük ölçekli inşaat ve müteahhitlik şirketleri ile kentsel rantlara yönelmektedir; ve sonuçta emlak ve inşaat sektörü özel sektörün yeni rant kaynağını oluşturmaktadır (Keyder, 2000). Böylece değişen ekonomik model içinde kent arazisi sermaye birikiminin önemli bir aracı haline gelmiştir. Gecekonducular tarafından enformel olarak konutlaştırılan çeper kent arazilerinin formel konut piyasası içine çekilmesi de bu süreç içinde gerekli olmuştur yılında çıkarılan bir yasa ile gecekondu arazisi üzerinde dört kata kadar bina yapma izni verilerek bu hedeflenmiştir. Böylece gecekonduların dönüşüm süreci başlamıştır. Üst gelir grupları bir zamanların kentsel ve modern yaşamı temsil eden apartman dairelerinden (Kıray, 1979) küreselleşme süreçleri içinde oluşan ideal ev i temsil eden villalarına taşınırken (Öncü, 1997), kent yoksulları da giderek müstakil gecekondularından çok katlı bloklara geçmektedirler Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Tahire ERMAN Kentsel dönüşüm gecekonduların yıkılarak yerlerine çok katlı apartmanların yapılması olgusunu içermektedir. Söz konusu yasa ile hedeflenen ve parsel bazında olan dönüşüm genelde küçük sermayeli müteahhitler tarafından gerçekleştirilmektedir. Müteahhitler gecekondu arazi sahipleriyle yapacakları binadan birkaç daire vermek suretiyle anlaşmaktadırlar. Bu bizim iyi bildiğimiz yaygın bir uygulamadır. Bundan farklı olarak, son yıllarda parsel yerine ada bazında kentsel dönüşümler, kentsel dönüşüm projeleri (KDP) adı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Dündar, 2001; Uzun, 2005). İlk KDP Murat Karayalçın ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı Dikmen Vadisi KDP sidir (1. ve 2. etaplar). Projede çapraz finansman uygulanmış, ve proje alanı kapsamı içinde gecekondu sakinleri için yapılan konutların maliyetinin lüks konutların satışından elde edilecek finansal kaynak ile sağlanması hedeflenmiştir. Yerinde dönüşüm ün planlandığı projede bölgenin büyük değer kazanması ve pahalı bir çevre haline dönüşmesi sonucunda gecekondu halkı eski mahallelerinde barınamamışlar, yeni konutlarını satarak ya da kiraya vererek daha ucuz semtlere taşınmışlardır (Korkmaz-Direkçi, 1998; Mühürdaroğlu, 2005; Türker-Devecioğlu, 2005). Dikmen Vadisi 3. etapta ise müteahhitler tarafından yapılan binalara gecekondu sahipleri yerleşmişler; ve ucuz konut olduğu için akrabalarını da kendi binalarında ev sahibi yaparak, akraba ağırlıklı binalar oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan yaşam tarzı dışardan binaya gelenlerin barınamayacağı bir durum yaratmış, bu sefer yabancılar dairelerini satmak ve taşınmak zorunda kalmışlardır (Kalaycıoğlu vd., 2009). Gecekonduların yıkılarak yerine gecekondu sahiplerinin anlaştıkları müteahhitler tarafından apartmanlar yapılması şeklinde olan bu küçük ölçekli ve parsel üzerinden kentsel dönüşüm, daha çok yerinde dönüşüm pratiklerini ortaya çıkartmıştır. Son yıllarda ise TOKİ devreye girmiş, ve belediyelerle birlikte kentsel dönüşüm projelerini (KDP) uygulamaya başlayarak, gecekondu sahiplerinin yer değiştirmelerini gerektiren büyük ölçekli va ada üzerinden kentsel dönüşümün ana aktörlerinden olmuştur. KDP ler belediyeler öncülüğünde ve TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilmektedir sonrasında yerel yönetimlerin hem bütçe girdilerinin çoğalması ile finansal gücü, hem de imar planı yapma gibi yetkilerin kendisine verilmesi ile karar alma gücü artmıştır yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediyeler için yeni bir dönem açılmıştır yılın- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 869

8 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar da kurulan TOKİ ise, 2003 yılında 4966 sayılı yasayla yapılan değişikliklerle konut sektörüyle ilgili şirketler kurma ve hazineye ait arazileri bedelsiz olarak devralma yetkilerini kazanmış, ve aralarında KDP lerin de bulunduğu çok sayıda toplu konut projelerini gerçekleştirmiştir. Son dönemde TOKİ kredi veren bir devlet kuruluşu olmaktan çok, kendisi konut üreten bir kuruluş haline dönüşmüştür yılları arasında TOKİ toplam 43,000 konut yapmışken (940,000 konuta da kooperatif kredisi vermiştir), arasında 420,000 konut inşaatı yapmıştır, ve bunların 300,000 i tamamlanmıştır; sadece 2008 yılında yaklaşık 48,000 yeni konut projesi başlatmıştır. Ankara da 40 dan fazla KDP vardır, ve KAGKDP si bunların içinde en büyük ölçekli olanıdır. Kentlerin yeniden yapılanma süreci içinde yerinden edilme (displacement) üzerinde hızla gelişmekte olan bir akademik yazın mevcuttur (örn. Newman ve Wyly, 2006; Holtzman ve Nezam, 2004). Bu yazında konuya daha çok asilleşme/nezihleşme (gentrification) ve küreselleşme sonucunda kent mekanlarında oluşan dönüşümler bağlamında yaklaşılmaktadır (Wong, 2001; Crossa, 2004). Enformel konutların ortadan kaldırılması ile oluşan yerinden edilme konusu da, özellikle Asya (örn. Hindistan) ve Afrika daki yapılan (örn. Kenya) araştırmalarla, akademik yazında yer almaktadır; ve söz konusu süreçde hukuksal olarak hak arayışlara, ve hatta direnişlere kadar gidebilen gelişmeler üzerinde de durulmaktadır (örn. Bunnell ve Nah, 2004; Otiso, 2002; Biswal, 2000; Mathur and Cernea, 1995). Türkiye de kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çok kısıtlı da olsa birkaç araştırma (ağırlıklı olarak yüksek lisans tezleri) mevcuttur (örn. Korkmaz-Direkçi, 1998; Türker-Devecigil, 2005). Ancak söz konusu yazın, olaya betimleyici olarak ve KDP lerin müteahhit eliyle dönüşen gecekondu mahalleleri örneğinden olan farkı üzerinden (örn. Dündar, 2001) ve/veya tek bir proje sınırları içinde yaklaşmaktadır. Ankara örneğinde ise akademik yayındaki odaklanma ilk KDP olan Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinedir (örn. Mühürdaroğlu, 2005; Türker-Devecigil, 2005; Uzun 2005), ve daha büyük ölçekli olan KAGKDP sini gölgede bırakmaktadır. Makaleye konu olan saha araştırması ile bu durum bir derece düzeltilmeye çalışılmaktadır. Yerinden edilme olgusuna insanların konut çevreleriyle kurdukları çerçeve içinde ba Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Tahire ERMAN kıldığında gecekondu halkının yaşam alanına müdahale eden KDP lerin önemli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, çoğunu kırsal kökenli göçmenlerin oluşturduğu kent yoksullarının yaşamında yerel düzeyde kurdukları dayanışma ilişkileri önemli ekonomik, sosyal ve psikolojik roller üstlenmektedir (Ayata, 1989; Erman, 1997); mekan/yer üzerinden yaratılan birliktelik kentteki dezavantajlı grupların ayakta kalmasını, ve hatta güçlenmesini sağlamaktadır (Berner, 1997; Gilbert ve Gugler, 1992; Hourcade, 1989 Bayat, 2000 içinde). Bu dayanışma ağlarının zedelenmesi kent yoksulunun yaşamına önemli bir darbe vurabilmektedir. Farklı bir bölgede yeniden yerleşimin olduğu durumda, kişilerin çalışmakta oldukları iş yerlerine ulaşımları ve iş imkanlarına erişimleri de olumsuz etkilenmektedir (Sudarsen ve Kalam, 1990). Ayrıca, mekanla kurulan duygusal ve mekan üzerinden aidiyet bağlamındaki ilişkiler de önemlidir. Mekan olgusu, fiziksel gerçeklikten öte, kişilerin ona yükledikleri anlam ve değerler ile var olmaktadır (Keith ve Pile, 1993). İnsanların yaşadıkları çevreler kimliklerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Rivlin, 1987; Altman ve Low, 1992; Lovell, 1998), ve kişinin etnik kökeni, sınıfı, ya da cinsiyeti kadar etkilidir (Keith ve Pile, 1993). Ben kimim? sorusuna cevap, Şöyle bir mahallede ve evde oturan, şöyle mekanları/yerleri kullanan, dolayısıyla şöyle bir insanım, olabilmektedir. İnsanlar kullandıkları yerlerle anlamlı ilişkiler kurmakta, aidiyetlerini mekan üzerinden kurgulamaktadırlar; bu durumda mekansal aidiyet (place identity) ve mekana bağlılık (place attachment) söz konusu olmaktadır (Proshansky et al., 1983; Rivlin, 1987; Altman ve Low, 1992; Giuliani, 2003). Kişilerin mekanla kurdukları bağlar doğrudan o mekanla ilişkili olarak yaşadıkları kişisel deneyimlerin sonucudur; ve aynı zamanda karşılıklı kültürel paylaşımdan kaynaklanır: bir odaya, evin bir bölümüne, binaya ya da mahalleye yüklenen duygusal anlam bu tür paylaşımlar sonucunda şekillenir (Rivlin, 1987). Ve mekanla olan bu duygusal bağlılık, dışardan müdahale sonucu sekteye uğrayınca ciddi duygusal sıkıntılar yaşanmaktadır (Brown ve Perkins, 1992). İnsanların anlam ve değerler yükledikleri mekanlardan koparılmaları, kişisel ve kolektif kimlik kayıplarına yol açmaktadır (Fullilove, 1996). Marc Fried (1963) yerinden edilme deneyiminin kişiler üzerindeki etkilerini çöküntü alanı (slum) haline dönüşmüş konutlarından çıkarılan işçi aileleri ile yürüttüğü bir vaka çalışması üzerinden incelemiş, ve kitabının adını Yuvanın Ardından Tutulan Yas (Grieving for a 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 871

10 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Lost Home) koymuştur. Söz konusu işçi ailelerinde mahalledeki sosyal ilişki ağları ve ev dışına taşan yaşantı özel önem taşımakta, kişileri konut çevrelerine derinden bağlamaktadır. Yerlerinden edilen kişiler yıllarca yaşadıkları çevreyi, komşularını özlemekte; kayıpları ardından, kaybedilen bir insanın arkasından duyulabilecek yoğun bir üzüntüyü, yası yaşamaktadırlar. Ancak genel olarak zamanla yeni çevrelerine uyum sağlamakta, ve çoğu durumda yeni avantajlar elde edebilmektedirler. Bu makalenin dayandığı araştırmada ise durum farklıdır, ve yerinden edilme ve zorunlu yeniden yerleştirme süreçleri bu duruma maruz kalan ailelerde kalıcı dezavantajlar yaratabilmektedir. Aşağıda bu konu irdelenmektedir. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinde Yerinden Edilme Deneyimleri Yukarda sunulan kavramsal çerçevede Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinde (KAGKDP) yerinden edilme deneyimlerine bakılınca, ciddiye alınması gereken, kimi zaman kalıcı sorunlar içeren, sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunda birtakım unsurlar etkilidir. Yerinden edilme olgusunu KAGKDP sinde zorlaştıran bir unsur olarak, gecekonduları yıkılan insanların evlerine ve mahallelerine verdikleri emek, aynı ev ve mahallede yaşadıkları uzun yıllar (anket cevaplayıcıların %44.4 ü son gecekondularında 16 yıldan fazla, %50 si 6-15 yıl arasında, ve sadece %5.6 sı 1-5 yıl arasında oturmuştur) ve kurdukları yerleşik ilişkiler, ve bunun yarattığı duygusal bağlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmadaki insanlar toplumun gecekondu olarak tanımladığı ve olumsuzladığı evlerini inşa etmek ve mahallelerini kurmak için büyük emek sarfetmişlerdir; ve bu da çoğu zaman evleri ve mahalleleri ile kendileri aralarında derin duygusal ilişkilerin ve kimi zaman da mekana bağlılık (place attachment) olgusunun oluşmasına yol açmıştır. Örneğin, araştırmadaki bir erkek, taşındığı dairenin baş köşesine kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı gecekondusunun fotoğrafını koymuştur. Ankette çoğu kişi gecekondusunu terkederken çok üzüldüğünü (%90), hatta ağladığını ifade etmiştir. Sadece birkaç vakada kişiler evlerinin yıkılmasına sevindiklerini, bazıları ise kötü deneyimlerini evleriyle birlikte geride bıraktıklarını söylemişlerdir (%1.9). Bir kadın şöyle demektedir: Valla evimizi bırakırken nasıl biliyon mu, fazla üzülmedik. Kolum ağrıyordu Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Tahire ERMAN Yaktım onları getirmeyecekleri, arabaya yükledik geldik. Üzüldüm tabi ama çok üzülmedim. Buraya geldik rahatım, üzülmedim. Oranın sonu yok. Odun çekiyorduk, su donuyordu. Burda komşularla güzel olsun. Ben bu işten memnunum, gecekondudan memnun değilim. Evet onun rahatlığı var ama gene de bundan memnunum. (kadın-araplar) Öte yandan, aradan iki/üç yıl geçmesine karşın, gecekondularını özleyen (%92.6) ve elinde olsa gecekondusuna geri döneceğini söyleyenlerin (%68.8) sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Anket katılımcılarının %80.6 sı evlerine çok emek verdiklerini ifade etmişlerdir; evleri fiziki bir varlık olma ötesinde emeklerinin somutlaşmış hali olarak duygusal dünyalarında yer almaktadır. Derinlemesine mülakatlardan alınan alıntılar bu durumu yansıtmaktadır: Erkek gibi, kendim yaptığım için tabii ki o eve üzüldüm. Betonları çok güzeldi, fayansım iyiydi. Erkek gibi ben badana harç yapardım. O asfalt yoldan eve kadar kum taşıyordum. Eziyet etmiş olur mu? Çimentoyu alırdım Erkek gibi ben balyozla. (kadın- Tuzluçayır) Ben evin yıkıldığına değil, emeğime yanıyorum. Yamaydı taşlar, sırtımda taşıdım hanımla beraber. Sakat oldu kadın. Elimdeki parayı oraya yatırdım, gençliğimizi oraya verdik. (erkek-güneşevler) Gecekondunun toplumdaki aşağılanma durumu araştırmadaki kişilerin gecekondulu kimliklerine vurgu yapmak yerine, gecekonduları için verdikleri mücadele ve sarfettikleri emek, ve gecekondu yaşantısının kendileri için getirdiği olumlu özellikler üzerinde durmalarına yol açmıştır. Derinlemesine mülakatlarda uzun uzun gecekondularını ne zorluklarla yaptıklarını anlatmışlardır: Baraj nere dedim, bilmiyordum. Neyse beni götürdü (beyim). Gittim ki yokuş, 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 873

12 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar yol yok, ışık yok, tepe, böyle tırmanıp çıkıyorsun. Buralar düz değil, sen buraya nasıl ev yapacaksın? dedim, yuvarlanıp gideriz. Beyim gitti, paraylan Dörtyol dan kepçe getirdi. Kiraladık tabii, paraylan, bedava gelir mi? Yolu aça aça arsanın oraya geldi. Hep taştı, kayaydı, dümdüz etti. Para yoktu, tuğla alacağız, ağaç alacağız, napacağız? Hem kiradayız, hem de ev yapacağız. Sürekli geliri yok (beyin). Üç tane çocuğum var, onlar da küçük küçük. O zaman içerden 100 bin lira aldı. Tuğlamızı aldık, kiremitimizi aldık, ağacımızı aldık, taksite bağladık gerisini. Getirdik, araba son durağa çıkmıyor, sırtımızda çektik. Yıkımcılar dirlik vermiyor, biri geliyor biri gidiyor. Benim beyim ağaçları aldı. Gece yapıyor, gündüz yok. Gece sabaha kadar bir odayı zor yaptık. Ne kapı var, ne cam var. Çarşafları gerdim kapıya, cama. İçine girdim yıkımcılar yıkmasın diye. Hem oturuyoz, hem yapıyoz. Bir göz daha yaptık. 1-2 sene böyle idare ederiz, dedik. Konu komşu hep yardım etti. (kadın-araplar) Tuğlayı, çimentoyu sırtımızda getirdik. Bel fıtığı oldum. Aşağıdan merdiven çıkıyorduk, yukarıdan da merdiven iniyorduk, ortadaydı bizim evimiz. O kayaların dili olsa anlatsa. (kadın-araplar) Evleri için çok mücadele etmişlerdir. Düz yerde ev yapmak göreceli olarak daha kolay olmuş; yamaç üzerinde, kayalıklarda ev yapmak ise çok çaba ve emek gerektirmiştir. Balyozlarla kayaları kırıp evleri için düz yer açmaya çalışmışlar, yamacın dikliğinden dolayı çoğu zaman tren gibi, odadan odaya geçilen evler inşa etmişlerdir. Tepede kayalar üzerindeki evlerine aşağıdan topraklar taşıyarak ufak da olsa bahçeler yapmışlar, ağaçlar dikmişlerdir. Zamanla evlerine odalar eklemişler, önlerine teras şeklinde büyük balkonlar yapmışlardır. Son zamanlarda daha da ileri giderek evlerinin içlerini güzelleştirmeye yönelmişler; bazı durumlarda tuvalet ve banyolarına fayanslar, yerlere yer karoları döşemişlerdir. Uzun zamandır buraların yıkılacağının söylenmesine karşın hala yıkılmaması böyle söylenti leri ciddiye almalarını önlemiş, daha uzun yıllar oturacaklarına inandıkları evlerini daha yaşanılır kılmak için para harcamalarına yol açmıştır. Özellikle dik yamaçlar üzerinde kurulu olan gecekonduların, o taraflara müteahhitlerin girmek istemeyeceği için, öylece kalacağına inanmışlar, evlerin rantından çok kullanımına önem vermişlerdir. Dolayısıyla yıkıma karşı hazırlıksız yakalanmışlardır: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Tahire ERMAN Ağlaya ağlaya geldik, o da emeğimize yandık. Paramıza yandık. Devletin yıkacağını bilseydik yapar mıydık? Devlet söyledi, ama yıkılacağını bilmiyorduk. Gavurlar gidiyordu uzaktan (havaalanından gelenler), ama bizim orası görünmüyordu (havaalanı yolundan). Yıkacağını sanmadık. (kadın-araplar) Ayrıca, büyük bir kesim Belediye tarafından Proje ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmediklerini ifade etmiştir (Ankette %45.6 sı hiç yeterli bilgilendirilmediklerini, %43.1 i orta karar bilgilendirildiklerini, ve %10.6 sı tam olarak bilgilendirildiklerini söylemişlerdir. Bu cevapları yorumlarken, insanların Belediye nin lojmanlarında oturmakta olduklarını, ve belediye ile ilgili olumsuz bilgi vermekte tereddüt ve endişe içinde olduklarını hesaba katmak gerekir). Yine büyük bir kesim için evlerinden ayrılmak kendi istekleriyle değil, zorunluluk sonucu olmuştur (ankete katılanların %72.5 i kendilerine kalsa kesinlikle gecekondularında yaşamaya devam edeceklerini söylemişlerdir). Derinlemesine mülakatta kadınlardan ikisi şöyle demişlerdir: [Size kalsaydı orda yaşamayı sürdürür müydünüz?] Sürdürmez olur muydum? Orası (Baraj) evimiz, memleketimiz. Sürdürürdüm. Bana kalsa o evden gelmeyi hiç istemezdim. Mahalle iyiydi, hırsızlık yoktu, kimse kimseyle dövüşmüyordu, dedikodu yoktu. Herkes bir aile gibiydi. Bu hazırlıksız yakalanma, yetersiz bilgilendirilme ve kendi isteği dışında evlerinden ayrılma durumları, yerinden edilme deneyimlerini zorlaştırıcı, hatta kimi zaman travmaya yol açan unsurlar olmuşlardır. Ancak bu durum zaman içinde tolere edilebilir bir hale dönüşebilir, ve hatta kişiler durumu kabullendikçe ortadan kalkabilir. Zaman boyutlu ( longitudinal ) araştırmalar bu konuya açıklık getirecektir. Öte yandan, Proje de yerinden edilme deneyimlerini zorlaştıran diğer bir unsur olan dayatılan gecekondudan daireye geçiş durumunun kalıcı sorunlar ortaya çıkartma olasılığı yüksektir. Gecekondu yaşantısı bu insanlara birtakım avantajlar sağlamaktadır. Anket katılımcılarının %92.5 unun yıkım öncesi bahçesi, ve %91.9 unun bahçesinde ağaçlar mevcuttur. Araştırmada bahçe ve ağaçlara verilen önem, duyulan gurur, ve yok olmasının yarattığı özlem ve 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 875

14 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar üzüntü yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştır. Lojmanlara yapılan ziyaretler sırasında bahçelerindeki ağaçlardan konuşulurken, katılımcılardan göz yaşlarını tutamayanlar olmuştur. Katılımcıların %97.5 i bahçenin onlar için çok önemli olduğunu söylemişlerdir. Şöyle demektedirler: Valla üzüldüm, meyvelerime üzüldüm. Yaz geldi mi pazardan hiçbir şey almıyordum. Erik, elma, kayısı, asmam vardı. Bir de kendim büyüttüğüm için Kendim varıyordum, bir tane kopartıyordum, seve seve yiyordum. (kadın-araplar) Çok kayaydı. Uğraştım, düzelttim. Meyve diktim. 38 meyve diktim. Ben diktim. Beyim anlamaz. (kadın-araplar) Sabah kalkıyordum, hemen dışarı çıkıyordum yazın, ekiyordum, suluyordum. Meyvelerini yiyordum taze taze. Bir kuşum vardı, her gün öterdi cıvıl cıvıl. Severdim bahçeyle uğraşmasını, uğraşıyorduk devamlı. Fasulyeleri toplardık. (kadın-araplar) Özgür yaşıyorsun, sere serpe, daha bir sevinçli yaşıyorsun. Bahçen yeşillik, mangal yakıyorsun. Daha bir mutlu, sevinçli, huzurlu yaşıyorsun. (erkek-tuzluçayır) Düzayak dışarı çıkabilmenin önemli olduğundan da derinlemesine mülakatlarda bahsedilmiştir; ve anketlerde katılımcıların %80 i bu konuda çok önemli kategorisini işaretlemişlerdir. Gecekondu yaşantısındaki diğer bir olumlu özellik ise yakın komşularla kurulan samimi ilişkiler, dayanışma, ve duygusal bağlar olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların %66.3 ü gecekondudayken komşularıyla olan ilişkilerini çok iyi ve %30.6 si iyi olarak belirtmişler; %98.8 i yakın komşuluk ilişkilerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulamışlar; %82.5 i gecekondudaki komşuluk ilişkilerini tercih ettiklerini söylemişler, ve ancak %10.6 si dairedeki komşuluk ilişkilerini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Şöyle demektedirler: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Tahire ERMAN Gecekonduda kapını açık koy, konu komşu gelsin. Aynı böyle bir aile gibiyiz, ev adamı gibiyiz. Güveniyon. Aile gibiyiz, sere serpe oturmak, beraber yemek, içmek, tepelerin üzerinde oturmak. Çocuklar da beraber büyüyor. Komşunun çocuğunu da kendi çocuğun gibi görüyorsun. (kadın-tuzluçayır) Aynı bacı kardeş gibiydik. Çocuklarımız, kocalarımız hepimiz bacı kardeş gibiydik. Günlük yemeğimizi bir onlarda, bir bizde yerdik. (kadın-tuzluçayır) Mezarda duruyor gibi oluyorum, kimseyle irtibat kuramıyorum (dairede). Kimsenin kimseden haberi yok, gecesi gündüzü belli değil. Gecekonduda komşuyla yüz yüze geliyorduk, bir derdimiz olsa anında haberimiz oluyordu. Burada öyle kimsenin haberi yok. (erkek-güneşevler) Komşularla gidip çay içiyorduk ağaçların dibinde. Hamur işi yapardık, yerdik, toplanırdık. Kapının önünde oturuyorduk. (Lojmanda) Evden dışarı çıkamıyorsun. Kapının önüne erkekler geliyor, oturamıyorsun. (kadın-güneşevler) ayrılmışlardır: Ve çoğu kişi için komşularından ayrılmak zor olmuştur; göz yaşları içinde Onlar benim komşularımdı. Ben 10 yıldır yaşamışım onlarla. Sabahları günaydın, çok güzel diyaloglar, sohbetler. Bazıları Saray a gitti, bazıları kiraya gitti, çoğu dağıldı. (kadın- Araplar) 30 senelik komşumuz, zor oldu tabii (ayrılmak). Buralarda öyle bir şey yok. Daha hala telefonlarla sorarlar, napıyon diye eski komşular. (kadın-araplar) Ayrıca gecekondu mahallesinde herkes birbirini tanımakta, dolayısıyla doğal bir toplumsal denetim oluşmaktadır. Kocalar birbirinin eşini bacı olarak görmekte, böylece na- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 877

16 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar mus konusundaki kaygılar ortadan kalkmaktadır. Yakın komşular bazındaki bu geniş aileler toplumsal denetimi de sağlamakta, anne-babalar birbirlerinin çocuklarına karışmak, terbiye vermek hakkını ya da sorumluluğunu yüklenmektedirler. Gecekondularının yıkılmasıyla ve zorunlu olarak apartmanlara yerleştirilmeleriyle birlikte belli bir yaşam biçimi ve insan ilişkisi ortadan kalkmıştır. Ankete katılanların %88 i gecekondu ve apartman yaşantısının çok farklı olduğunu söylemişlerdir. Aileler yeni fiziki çevrelerinin, yani çok katlı bloklardaki dairelerin gerektirdiği yaşantıya hazırlıksız geçmek zorunda kalmışlardır, ve gecekondularını özlemektedirler: Gecekondu daha iyiydi, daha güzeldi. Gecekondu köy gibiydi. Bir komşu vardı, aynı kız kardeşim gibiydi. Soğan ekiyon, maydanoz ekiyon. Orada insan nasıl rahatlıyor. Doktordan daha iyi. (kadın-tuzluçayır) Gecekondudan apartmana geçiş sadece insan ve çevre ilişkilerinde değil, ekonomik boyutta da değişiklikler getirmektedir. Aileler genelde yeni çevrelerinindeki yaşantının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan ekonomik alt yapıdan yoksundurlar. Araştırmadaki çoğu erkek sosyal güvencesiz işlerde (%76.1) çalışmaktadır; %44.4 ü asgari ücretli işçi ve %18.7 si geçici işlerde çalışanlardır; sadece %5 i memur ve %3.6. sı emekli işçidir. Dolayısıyla, aidat parası, doğal gaz gibi yeni harcama kalemleri bu kesim için ağır masraflardır. Gecekondu yaşantısı ucuz bir yaşantıdır: Sobada hiçbirşey bulamadıklarında eski eşya, giysi ve naylon yakmakta; çöp, sokak temizliği gibi işleri kendileri yapmakta; bahçelerinde yetiştirdikleri meyva ve sebzeleri bedava olarak tüketmektedirler. Öte yandan, apartmanda herşey paraya dayalıdır; eski gecekondulu kendi yapmaya alışık olduğu işler için yeni sitesinde para ödemek zorunda kalmaktadır, ve bu çoğu aile için bir sorundur. Gecekondusunun bahçesinde ağaç yetiştirme becerisi olan bu insanlardan, taşındıkları yeni yaşam çevresinde, çim bakımının da yer aldığı peyzaj düzenlemeleri için para ödemelerinin istenmesi de olayın ironik bir boyutuna işaret etmektedir. Araştırmada katılımcıların %88 i dairede yaşamanın daha masraflı olduğunu söylemişlerdir. Henüz lojmanda yaşarken, dairelerine taşındıktan sonra kendilerini bekleyen Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Tahire ERMAN ekonomik sorunların derdine düşen bu ailelerin kendi dairelerine taşındıktan sonraki durumlarının ne olacağı sorusuna yeniden yerleşme sürecini inceleyen araştırmalar ile açıklık getirilmesi söz konusudur. Daireyi isteyenler de vardır (%32.5), ve özellikle kadınlar tarafından daire yaşamı, kendilerinin kısıtlı maddi imkan ve yetersiz yapı bilgileri ile, ve çoğu zaman yıkım tehditi altında inşa ettikleri, ve dolayısıyla iyi ısınamayan, çatısı akan, pencere ve kapılarından hava giren gecekonduların getirdiği zorluklardan kurtulacakları bir ortam olarak görülmektedir: Rahatlık oldu, temiz, doğalgaz var, eskisi gibi sobayla uğraşmıyorsun. Isı sistemi iyi, yalıtılmış bina. Çok katlı olması rahatsızlık vermedi. Hep gecekonduda oturduğumuz için heves ettik üst kata. Hanım da aynı benim gibi düşünüyor, ömrümüzün geri kalan kısmını burada geçirelim istedik. (erkek-araplar) Ama burada daire tercihinin KAGKDP sinde kendilerine verilecek daireyi istemeleri anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekir. Daire tercihlerinde, dairelerin temiz ve rahat ısınması yanında, daha ileri bir yaşam yaratma aracı olması da yatmaktadır: Gecekonduya ayakkabı ile girerdin. Şimdi kendi kendine çeki düzen veriyorsun. Burda bir nevi manevi baskı var, başkası ne der diye düşünüyorsun her şeyi. Disiplin açısından bunlar iyi oluyor, bina medeniyet yönünden iyi... İletişim biçimimiz bile değişti, medenileşti. İsmimizle ve bey/hanım ile çağrılıyoruz artık. Gecekonduda Gııız derdik, kime dendiğini anlardık. Burda medeniyet var zorunlu olarak. Ben de öğrendim. (erkek-güneşevler) Daire yaşamının daha ileri bir yaşantıyı çağrıştırması, yeni mekansal aidiyet ve kimliklerin oluşması dinamiklerini ortaya çıkartmaktadır. Araştırmada daireye taşınma sonucunda iki isminden diğerini kullanan bir kadına rastlanmış olması (gecekonduda Akkız-dairede 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 879

18 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Mualla), yaşanılan fiziksel mekan farklılığının kişilerin aidiyet ve kimliklerini ne derece derinden etkileyebileceğinin bir kanıtıdır. Bu durum da insanları evlerine yönelik harcamalar yapmaya özendirmekte, ve kimi zaman aileleri altından kalkamayacakları borçlar içine sokmaktadır. Özellikle kadınların yeni mobilya almaya yönelik talepleri, aile içinde huzursuzluğa yol açabilmektedir. Araştırmada, doğal gaz ve sıcak su masrafından muaf tutulan lojmanlarda yaşarken birçok ailenin yeni mobilya almaları bu konunun önemini göstermektedir. Daireye taşınan aileler hem ekonomik olarak, hem de sosyal statü talepleri doğrultusunda zorlanmakta, gecekondu ortamında dayanışma içinde olan komşu aileler, apartman ortamında rekabet içine girebilmekte, daireye taşındıktan sonra kendilerinde yaptıkları değişiklikleri hoş karşılamayanların ne oldum budalası suçlamalarıyla karşılaşabilmektedirler. Bir erkek katılımcı değişiklik yapanlara karşı duyduğu kaygıyı şöyle ifade etmektedir: Bazısının apartmana geçince kıyafeti bile değişiyor, ben yanlış buluyorum. Biz böyle yetiştik, semtimizde biz böyle yetiştik. Lojmanda durum bu iken, kendi dairelerine taşındıktan sonra olayın ne yönde gelişeceği, ne boyutlar kazanacağı ilerde araştırılması gereken önemli konulardandır. Yerinden edilme olgusunun bir de rant boyutu vardır, ve dönüşüm projesi içindeki insanlar tarafından nasıl algılandığı çok önemlidir. Araştırmada görüldüğü üzere, gecekondularının belediye tarafından ellerinden alınarak değerine el koyduğu düşüncesi yaygındır, ve kızgınlık yaratmaktadır. Bir kişi bunu şöyle ifade etmektedir: Zengin oldu TOKİ. Bize ne verecek? İki oda, bir salon. Diyorum ya, zengin oldu. Bu aileler için göç sonrası şehirde elde ettikleri tek somut kazançları, ellerindeki tek değer gecekondularıdır; ve gecekondularını yok pahasına ellerinden kaçırmamak, en avantajlı bir şekilde gecekondularından yararlanmak istemektedirler. Birçok kişi belediye ile imzaladıkları sözleşmeleri bir kayıp olarak görmektedir (Belediye ile yaptıkları anlaşmadan hiç memnun olmadıklarını söyleyenlerin oranı %50.6 dır; %36.3 ü bu konuda fikri olmadıklarını, ve %13.1 i ise memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Yine bu cevabı yorumlarken, insanların Belediye nin lojmanlarında oturmakta olduklarını, ve belediye ile ilgili olumsuz bilgi vermekte tereddüt ve endişe içinde bulunduklarını unutmamak gerekir). Çoğu kişi müteahhit ile daha avantajlı anlaşma yapacağına inanmaktadır (%76.3). Gecekondu arsalarının doğru olarak ölçülmediğinden ve uygun fiyatlama yapılmadığından şi Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 Tahire ERMAN kayet eden çok sayıda kişi de olmuştur. Kısacası, Proje uygulamasına olan genel bir güvensizlik ve memnuniyetsizlik söz konusudur. İlginç olarak, özellikle dik yamaçlarda ve ana yoldan uzak olan gecekondularda yaşayanlarda gecekondularını müteahite verme düşüncesi, dolayısıyla rant beklentisi gelişmemiştir. Anket çalışmasında %72.5 lik bir kesim kendisine kalsa kesinlikle gecekondusunda yaşamayı sürdüreceğini söylemiştir: belli çabalar sonucunda yıllar içinde kendilerine bir yaşantı kurmuşlardır, ve geldikleri olgun yaşta, yarattıkları ev ve mahalleleri içinde kalarak bu yaşantılarını sürdürmek arzusundadırlar. Yıkımdan önce bölgede ev sahipliğinin yaygın olması bunda etkendir (TOBAŞ tan alınan bilgiye göre yıkılan 6500 gecekondudan sadece 670 ı kiracıdır). Ancak KDP ile yaşantıları temelinden sarsılmıştır: yeni borçlar, yeni fiziki çevreler, ve yeni ilişkiler içine sokulmuşlardır. Ayrıca, hazine olan ve 15 yıl için ipotek altına giren aileler borçlarını ödiyemiyecekleri endişesini taşımaktadırlar; her ay düzenli olarak TL ödiyebilmeleri konusunda ciddi şüpheleri mevcuttur. Belediye nin aradan çıkması sonucunda bir bankayla imzaladıkları sözleşmede üç ay üst üste aylık taksitlerini ödememeleri halinde anlaşmanın fesedilmesi söz konusudur. Ayrıca aylık taksitlerini zamanında ödemezlerse, bir dahaki sefere faiziyle ödemeleri gerekmektedir. Yine de çoğunluk ödemeye niyetlidir. Ankette %84.6 sı zor olacak, ama öderim, diye cevap vermiştir. Bunun için çocukların dersaneye gönderilmemesi, kadın ve çocukların işe sokulması, kocaların birkaç işi birden yüklenmesi, ve ayrıca tüketimden ciddi kısıtlamalar yapılması düşünülmektedir. Ancak daha önce değinildiği gibi, yeni dairelerine yakışır mobilya alma arzusu yaygın olarak mevcuttur, ve tüketimde kısıtlama yapma gereği ile ters düşmektedir. Daire/site yaşantısına uyum u araştıran zaman boyutlu çalışmalarla bu çelişkili durumun somut açılımları anlaşılabilir. Gecekondusu yıkılan ailelerde, Bir evim vardı, o da gitti, duygusu hakimdir. Gecekondularının yıkılacağını ilk duyduklarında çoğunun canı çok sıkılmıştır: (KDP yi ilk duyduklarında) Çok sinirlendik, kafayı yedik. Tuğlalar bizden gitti, evden gitmedi ki. Hep 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 881

20 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar vücudumuzdan gitti ev. Kendi rızaları dışında, aniden, ve kendileri için değerli olan ve duygusal bağlarla bağlı oldukları ev, mahallele, ve komşularından koparılmak, birçok kişide travmaya neden olmuş, depresyon vakaları, hatta kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmıştır: Moralim bozuldu, ruh hastalıklarında yattım. 35 senemi verdim (gecekondusu için), ona yanıyorum. Eşim de hasta oldu. Bunun sonucunda maalesef birkaç ölüm de olmuştur. KAGKDP sonucu semtlerinden ayrılmaları bazı ailelerde iş kayıplarına neden olmuş, örneğin yıkımlardan dolayı çevrede oluşan değişiklik sonucu kapatılan ve Ankara dışına taşınan bir fabrikada çalışan işçiler işlerini kaybetmişler; ve ayrıca uzak semtlere taşınma sonucu iş yerlerinden uzaklaşınca, kimisi işini bırakarak yeni iş aramaya başlamış, kimisi ise artan ulaşım masrafını karşılamaya çalışmıştır. Proje ye karşı tüm bu çekincelere karşın toplu direniş tek bir olayla sınırlı kalmış, havaalanı yolu kısa bir süre trafiğe kapatılmış, ancak Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkililerinin duruma müdahale etmesiyle, ki Melih Gökçek de bizzat gelmiştir, kısa zamanda sonlandırılmıştır. Proje den memnun olmadıklarını, ama buna karşı birşey de yapamadıklarını bir kişi şöyle ifade etmiştir: Bu aslında hiç iyi bir çözüm olmadı. Ben evimi müteahhite verseydim daire alırdım. Ama Belediye, biz sistemli yapıyoruz, park, koşu yolu, havuz, top sahaları olacak, diyor. O yüzden daha değerli olacak dediler. (İtiraz eden olmadı mı?) İtiraz eden oldu, ama Melih Gökçek, Bunları tesbit edin, dedi, birisi bizim bakkaldı, onları (Gökçek) Projeye sokmadı diye duydum. Bazıları ayaklandı (Gökçek in konuşması sırasında), Melih Gökçek, Bunları tesbit edin, bunların cezasını vereceğim, dedi. (erkek-araplar) Ancak Proje nin getirdiği zorlukları yaşayarak oluşan bir eleştirel duruş da ortaya çıkmaktadır, ve zaman içinde güçlenmesi beklenmektedir. Bu durum aşağıdaki alıntıda ifade bulmaktadır: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün KENT VE KONUT Esin Boyacıoğlu, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Kent ve konut başlıkları kuşkusuz mimarlık pratiğinin ve kuramının en yaşamsal, en temel, bir o kadar da karmaşık alanını işgal ediyor. Bu kadar

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Cem ERGUN

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Cem ERGUN SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE GÜLSUYU MAHALLESİ ÖRNEĞİ Cem ERGUN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes

Detaylı

The Need for Analyzing the Urban Regeneration Processes Based on the Right to the City

The Need for Analyzing the Urban Regeneration Processes Based on the Right to the City KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 33-41, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kentsel Haklar Temelinde Değerlendirilmesi Gerekliliği Hakan Arslan

Detaylı

BARINMA HAKKININ İHLAL EDİLME SÜRECİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

BARINMA HAKKININ İHLAL EDİLME SÜRECİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ BARINMA HAKKININ İHLAL EDİLME SÜRECİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ Cem Ergun Süleyman Demirel Üniversitesi Hüseyin Gül Süleyman Demirel Üniversitesi ÖZET II. Dünya Savaşı ndan sonra yaygın bir uygulama

Detaylı

Kalkınma Merkezi. Zorunlu Göç ve Diyarbakır. Yayın No:3

Kalkınma Merkezi. Zorunlu Göç ve Diyarbakır. Yayın No:3 Kalkınma Merkezi Zorunlu Göç ve Diyarbakır Yayın No:3 ZORUNLU GÖÇ VE DİYARBAKIR KALKINMA MERKEZİ DERNEĞİ Turgut Özal Bulvarı Bayındırlık Cad. 343. Sk. Balek Apt. B Blok Kat: 1 No: 5 BAĞLAR / DİYARBAKIR

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

2006/1. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 35

2006/1. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 35 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 35 TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İçindekiler Sunuș Cumhuriyetin

Detaylı

SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025

SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025 SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOÇ. DR. FERHAT KENTEL 2008

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel Siyasi seçkinlerin, küreselleşme tasavvurlarını hayata geçirmek için buldozerlerle giriştikleri temizlik operasyonları bunun en çarpıcı ve görünür örneği. Ancak Metropolde yer alan tüm sosyal gruplar için

Detaylı

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ * Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr ÖZET: Aşağıdaki çalışma, inşaat

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ Gönül İÇLİ Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kınıklı Kampüsü /Denizli E-posta: gicli@pamukkale.edu.tr

Detaylı

Mekanı toplumsal olgulardan bağımsız

Mekanı toplumsal olgulardan bağımsız İzmir Onur Mahallesi Örneğinde Farklı Söylemler ve Taraflar Açısından Kentsel Dönüșümün İki Yüzü (*) Ayșegül ALTINÖRS ÇIRAK** - Neriman YÖRÜR*** Mekanı toplumsal olgulardan bağımsız olarak değerlendirmek

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri

Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri Başak Ekim Akkan, Mehmet Baki Deniz, Mehmet Ertan Fotoğraflar: Başak Erel Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri spf sosyal politika forumu . Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri Roman Topluluklar için Bütünlüklü

Detaylı

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe Tematik Sunuş Arazi Yönetimi Prof. Dr. Holger MAGEL 25 ARAZİ YÖNETİMİ Prof. Dr. Holger MAGEL FIG (Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu) Onursal Başkanı Bu

Detaylı

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2817 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1775 KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ Yazarlar Prof.Dr. Meral NALÇAKAN (Ünite 1) Yrd.Doç. Ömer Kutay GÜLER (Ünite 2) Öğr.Gör. Alev

Detaylı

2013/216. SUNU ve SEMİNER

2013/216. SUNU ve SEMİNER 2013/216 SUNU ve SEMİNER IĞDIR, TEMMUZ 2013 1 ISBN: 978-605-61296-9-8 Sunu ve Seminer İktisadî Araştırmalar Vakfı Yayın No: 216 İstanbul, Temmuz 2013 Yayına Hazırlayan: Raife Y. EYİLER Kapak Tasarım ve

Detaylı

Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor

Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 18 Kasım 2006 1. Oturum Son dönemde gündemde yer tutan Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı nı değerlendirmek ve hızla

Detaylı

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A.

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A. ÖZET KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI Hale Bütün, Gülten Dursun, A. Demet Vardareri Bu çalışma 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Kocaeli Depremi

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi Kentsel dönüşümle yerinden edilenler Toplantı raporu Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi İstanbul da çeşitli semtlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ Özet Saniye Dedeoğlu Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Detaylı

MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5

MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEKÂNSAL AYRIŞMANIN

Detaylı

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği *

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1). 59-89. Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN ** Yoksullukla

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Hazırlayan: Senem DEMİRKIRAN Danışman: Doç.Dr.Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve sınav Yönetmeliğinin

Detaylı