KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR. Tahire ERMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR. Tahire ERMAN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR Tahire ERMAN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE YERİNDEN EDİLME: DENEYİMLER, SÖYLEMLER, UYGULAMALAR Tahire ERMAN 1 Öz Bu makale 15 Mayıs 2007 ile 15 Temmuz 2008 arasında Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi (KAGKDP) üzerinde yürütülmüş bir saha çalışmasının verileri üzerinden günümüzdeki kentsel dönüşüm uygulamalarını ve kent yoksulunun yerinden edilme pratiklerini incelemektedir. Araştırmada KAGKDP sinde gecekonduları yıkılan ve geçici olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lojmanlarına yerleştirilmiş olan 96 kişiyle gerçekleştirilmiş derinlemesine mülakatlar aracılığı ile yerinden edilme ve zorunlu yer değiştirme olgularını yaşamış insanların deneyimlerine ışık tutmak, ve böylece içten bir bakış açısı getirmek amaçlanmış; ve 160 kişiyle yapılan kapalı uçlu anketler ile olgunun genel eğilimleri saptanmıştır. Ayrıca, KDP ler ve gecekondu(lu) üzerinde geliştirilen söylemleri anlamak için, belediye başkanları ile TOBAŞ ve TOKİ başkanlarının da bulundukları karar alıcılar ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma, KDP uygulamalarının, gecekonduda yaşayan insanların, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlar gözardı edilerek, kent dışındaki çok katlı binalara yerleştirmesi sonucunda, artan yoksulluktan şiddet ve suça kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yeralan yeni sorunlar yaratma tehlikesine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: kentsel dönüşüm, yerinden edilme, kent yoksulu, gecekondu, apartman, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 1 Doç. Dr., Siyaset Bilimi Böl., Bilkent Üniversitesi Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Tahire ERMAN Abstract This article investigates the Northern Ankara Entrance Urban Transformation Project (NAEUTP) in the framework of the displacement and forced relocation of the urban poor. It is based upon a field study conducted between May 15, 2007 and July 15, In-depth interviews were carried out with 96 respondents, which aimed to bring an insider s point of view by understanding the experiences of displacement and forced relocation; and 160 questionnaires were administered, which highlightened the general tendencies of the phenomenon. Moreover, the decisionmakers in the NAEUTP, such as mayors, and the presidents of TOBAŞ and TOKİ, were interviewed to articulate the public discourses about UTPs and gecekondus. The study demonstrates that the UTP practices, by relocating gecekondu people to high-rise apartment blocks in distant locations in the city without taking into consideration social, economic and psychological aspects, carry the risk of creating new problems, ranging from acute poverty to crime and violence. Key Words: urban transformation, displacement, the urban poor, gecekondu, apartment, Northern Ankara Entrance Urban Transformation Project 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 865

4 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Giriş Bu makale 15 Mayıs Temmuz 2008 yılları arasında yürütülmüş bir saha araştırmasının bulgularına dayanmaktadır. Araştırma TÜBİTAK Hızlı Destek Programı tarafından desteklenmiştir; ve Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi (KAGKDP) üzerinedir. Araştırmanın kavramsal çerçevesini yerinden edilme (displacement) oluşturmaktadır. Kent yoksulunun yerinden edilme pratikleri günümüzün neoliberal kentleşme süreçleri içinde anlamlandırılmaktadır. Saha araştırmasında KAGKDP çerçevesinde gecekonduları yıkılarak geçici olarak üç ayrı mahaldeki (Mamak-Araplar, Hasköy-Güneşevler, Mamak-Tuzluçayır) Büyükşehir belediyesi lojmanlarına yerleştirilmiş olan 96 kişiyle 1.5 ile 3.5 saat arasında değişen derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 160 kişiye kapalı uçlu anketler uygulanmış ve SPSS ile analiz edilmiştir. Kişilerin yerinden edilme deneyimlerini anlamaya yönelik niteliksel ve niceliksel araştırmalara ek olarak, bu süreci yönlendiren kurum ve kişilerin söylem ve uygulamalarını anlamak için sırasıyla TOBAŞ (Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş.) Halkla İlişkiler Müdürü, TOBAŞ Genel Müdürü, Altındağ Belediye Başkanı, TOKİ Genel Başkanı ve Başkan danışmanı, ve ilk KDP olarak Dikmen Vadisi KDP sine öncü olan SHP Genel Başkanı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın la iki ile dört saat arasında değişen görüşmeler yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşme imkanı olmamış, onu yerine baş danışmanı ile görüşülmüştür. Konuşmaların çoğu ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Makalenin konusunu oluşturan KAGKDP için Meclis ten 5401 sayılı özel bir yasa çıkarılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin prestij projesi olarak görülen ve Havaalanı - Protokol Yolu KDP si olarak da bahsedilen bu projede, havaalanına giden yolun sağ tarafında kalan kısmında finansman konutları olarak adlandırılan çok katlı lüks konutlara ve villalara ek olarak 5,000 kişilik bir kongre merkezi, bir adet beş yıldızlı otel, iki adet açık anfi, beş adet lüks restoran, ve basketbol, futbol, tenis ve mini golf sahaları bulunmaktadır; ve henüz ihaleleri yapılmamış, ve dolayısıyla inşaatlarına başlanmamıştır. Yolun sol tarafında ise gecekonduları yıkılanlar için hak sahipleri konutları inşa edilmektedir, ve Haziran 2010 da çekilişin yapılarak konutların teslim edilmeleri planlanmaktadır. Proje de yaklaşık 7,000 gecekondu yıkıl Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Tahire ERMAN mış, ve arazi toplulaştırılması gerçekleştirilmiştir. Gecekondu yıkımlarının bir an evvel ve sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesi için evlerini kendileri yıkarak Belediye ye teslim edenlere enkazın kendilerinde kalması hakkı yanında, Proje deki konutları tamamlanıncaya kadar belediye lojmanlarında doğal gazlı ve sıcak suyu olan dairelerde oturmaları vaat edilmiş, ve bu da yıkımları hızlandırmıştır. Gecekonduları yıkılan hak sahipleri ne, yani tapusu ya da tapu tahsis belgesi bulunanlara, yapılacak projede saptanan birim üzerinden bir daire verilmektedir. Örneğin, kadastro tapulu olanlara 333 m2 arsa için 80 m2 lik bir daire; imar tapulu olanlara 200 m2 arsa için 80 m2 lik bir daire; tapu tahsis belgesi sahiplerine yine aynı şekilde, ama bu kez 400 m2 karşılığında 80 m2 lik bir daire verilmekte; arsa daha küçük ise 48 ay içinde ödenmek üzere borçlandırılmakta, büyük ise belediye üzerine para ödemektedir. Hazine kategorisinde olanlar, yani tapusu bulunmayanlar ise, 2000 yılından önce gecekondularını yapmış iseler, TOKİ nin Karacaören de inşa ettiği sosyal konutlarda daire sahibi olma hakkını kazanmakta, 15 yıl boyunca kira öder gibi ödemek üzere borçlandırılmaktadırlar. Kiracılara ise hiçbir hak tanınmamıştır. Neoliberalleşme Dinamiklari, Kentsel Dönüşüm ve Yerinden Edilme Pratikleri Kentsel dönüşüm günümüzde hem Batı ülkelerinde hem de diğer ülkelerde görülen, fiziksel ve toplumsal sonuçları olan önemli bir olgudur. Batı kentlerinde kent merkezlerinin ve dolayısıyla kent arazisinin değer kazanması sonucunda, bu bölgeler devletin öncülüğü ve özel sektörün girişimi ile dönüştürülmekte, ve bu süreç yeniden yapılandırma (reconstruction), canlandırma (revitalization), yenileme (revival), yeniden geliştirme (redevelopment), tasfiye (clearance), islah (improvement), iyileştirme (rehabilitation) gibi kavramlarla adlandırılmaktadır (Uzun, 2005). Ekonomik olarak gelişmiş Batı dünyasının dışındaki ülkelerde de benzer bir eğilim oluşmaktadır. Bu süreç içinde yerinden edilme olgusu ortaya çıkmaktadır. Yerinden edilme günümüze özgü bir durum değildir. Farklı dönem ve coğrafyalarda uygulanagelmiştir. Ancak günümüzde yerel yönetimlerin kentleri dönüştürme pratikleri içinde kent 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 867

6 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar yoksulunun yerinden edilmesi yeni anlamlar ve sonuçlar taşımaktadır. Günümüzdeki neoliberal kentleşme (Smith, 2002) ve kent yoksulu ilişkisine bakmak önemlidir. Ülkemizde 1950 lerde özel sektördeki sanayileşme dinamiklerinde ithal edilen teknoloji ve sermayenin pahalı olması nedeniyle ucuz iş gücüne ihtiyaç olması, ve bu ucuz iş gücünün köylerden büyük kentlere göç eden ve gecekondularda yaşayanlar tarafından sağlanması, sanayi bölgelerinin etrafında, ve giderek de kent çeperlerinde, ucuz iş gücü deposu durumunda olan gecekonduların oluşmasına yol açmıştır (Şenyapılı, 1982). Bir baraka, ya da kulübe durumunu ve geçiciliği ima eden gecekondular, oy kaygısı güden politikacıların popülist yaklaşımlarının da sonucunda, zamanla düşük yoğunluklu yerleşik mahalleler haline dönüşmüşlerdir (Şenyapılı, 1982). Böylece bu dönemde kentsel arazinin barındırdığı rantlar enformel sektörde kendi konutlarını yapan gecekondulular aracılığıyla kent toplumunun büyük bir kesime, ve apartman inşa eden küçük ölçekli müteahhitler aracılığıyla da orta sınıfa yayılmaktaydı (Pınarcıoğlu ve Işık, 2001). Bu ekonomik model içinde devletin kolladığı ulusal sanayi, ve dolayısıyla ulusal burjuvazi, üretim üzerinden kâr etmekte, ve dolayısıyla kentsel rantlara rağbet etmemekteydi. Böylece gecekondular kısıtlı kaynaklı ülkemizin refah sistemi olarak işlemekte, kent yoksulunu ayakta tutmaktaydı (Buğra ve Keyder, 2003). Bugün ise, döneminde hakim olan ithal ikameci sanayileşme ve devlet müdahaleci ulusal kalkınma modeli yerine ihracata ağırlık veren ekonomik modelin benimsenmesi sonucunda, devletin korumacı yaklaşımından mahrum kalarak küresel rekabete açılan özel sektör, yeni kâr arayışları içine girmekte, kurduğu büyük ölçekli inşaat ve müteahhitlik şirketleri ile kentsel rantlara yönelmektedir; ve sonuçta emlak ve inşaat sektörü özel sektörün yeni rant kaynağını oluşturmaktadır (Keyder, 2000). Böylece değişen ekonomik model içinde kent arazisi sermaye birikiminin önemli bir aracı haline gelmiştir. Gecekonducular tarafından enformel olarak konutlaştırılan çeper kent arazilerinin formel konut piyasası içine çekilmesi de bu süreç içinde gerekli olmuştur yılında çıkarılan bir yasa ile gecekondu arazisi üzerinde dört kata kadar bina yapma izni verilerek bu hedeflenmiştir. Böylece gecekonduların dönüşüm süreci başlamıştır. Üst gelir grupları bir zamanların kentsel ve modern yaşamı temsil eden apartman dairelerinden (Kıray, 1979) küreselleşme süreçleri içinde oluşan ideal ev i temsil eden villalarına taşınırken (Öncü, 1997), kent yoksulları da giderek müstakil gecekondularından çok katlı bloklara geçmektedirler Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Tahire ERMAN Kentsel dönüşüm gecekonduların yıkılarak yerlerine çok katlı apartmanların yapılması olgusunu içermektedir. Söz konusu yasa ile hedeflenen ve parsel bazında olan dönüşüm genelde küçük sermayeli müteahhitler tarafından gerçekleştirilmektedir. Müteahhitler gecekondu arazi sahipleriyle yapacakları binadan birkaç daire vermek suretiyle anlaşmaktadırlar. Bu bizim iyi bildiğimiz yaygın bir uygulamadır. Bundan farklı olarak, son yıllarda parsel yerine ada bazında kentsel dönüşümler, kentsel dönüşüm projeleri (KDP) adı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Dündar, 2001; Uzun, 2005). İlk KDP Murat Karayalçın ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı Dikmen Vadisi KDP sidir (1. ve 2. etaplar). Projede çapraz finansman uygulanmış, ve proje alanı kapsamı içinde gecekondu sakinleri için yapılan konutların maliyetinin lüks konutların satışından elde edilecek finansal kaynak ile sağlanması hedeflenmiştir. Yerinde dönüşüm ün planlandığı projede bölgenin büyük değer kazanması ve pahalı bir çevre haline dönüşmesi sonucunda gecekondu halkı eski mahallelerinde barınamamışlar, yeni konutlarını satarak ya da kiraya vererek daha ucuz semtlere taşınmışlardır (Korkmaz-Direkçi, 1998; Mühürdaroğlu, 2005; Türker-Devecioğlu, 2005). Dikmen Vadisi 3. etapta ise müteahhitler tarafından yapılan binalara gecekondu sahipleri yerleşmişler; ve ucuz konut olduğu için akrabalarını da kendi binalarında ev sahibi yaparak, akraba ağırlıklı binalar oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan yaşam tarzı dışardan binaya gelenlerin barınamayacağı bir durum yaratmış, bu sefer yabancılar dairelerini satmak ve taşınmak zorunda kalmışlardır (Kalaycıoğlu vd., 2009). Gecekonduların yıkılarak yerine gecekondu sahiplerinin anlaştıkları müteahhitler tarafından apartmanlar yapılması şeklinde olan bu küçük ölçekli ve parsel üzerinden kentsel dönüşüm, daha çok yerinde dönüşüm pratiklerini ortaya çıkartmıştır. Son yıllarda ise TOKİ devreye girmiş, ve belediyelerle birlikte kentsel dönüşüm projelerini (KDP) uygulamaya başlayarak, gecekondu sahiplerinin yer değiştirmelerini gerektiren büyük ölçekli va ada üzerinden kentsel dönüşümün ana aktörlerinden olmuştur. KDP ler belediyeler öncülüğünde ve TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilmektedir sonrasında yerel yönetimlerin hem bütçe girdilerinin çoğalması ile finansal gücü, hem de imar planı yapma gibi yetkilerin kendisine verilmesi ile karar alma gücü artmıştır yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediyeler için yeni bir dönem açılmıştır yılın- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 869

8 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar da kurulan TOKİ ise, 2003 yılında 4966 sayılı yasayla yapılan değişikliklerle konut sektörüyle ilgili şirketler kurma ve hazineye ait arazileri bedelsiz olarak devralma yetkilerini kazanmış, ve aralarında KDP lerin de bulunduğu çok sayıda toplu konut projelerini gerçekleştirmiştir. Son dönemde TOKİ kredi veren bir devlet kuruluşu olmaktan çok, kendisi konut üreten bir kuruluş haline dönüşmüştür yılları arasında TOKİ toplam 43,000 konut yapmışken (940,000 konuta da kooperatif kredisi vermiştir), arasında 420,000 konut inşaatı yapmıştır, ve bunların 300,000 i tamamlanmıştır; sadece 2008 yılında yaklaşık 48,000 yeni konut projesi başlatmıştır. Ankara da 40 dan fazla KDP vardır, ve KAGKDP si bunların içinde en büyük ölçekli olanıdır. Kentlerin yeniden yapılanma süreci içinde yerinden edilme (displacement) üzerinde hızla gelişmekte olan bir akademik yazın mevcuttur (örn. Newman ve Wyly, 2006; Holtzman ve Nezam, 2004). Bu yazında konuya daha çok asilleşme/nezihleşme (gentrification) ve küreselleşme sonucunda kent mekanlarında oluşan dönüşümler bağlamında yaklaşılmaktadır (Wong, 2001; Crossa, 2004). Enformel konutların ortadan kaldırılması ile oluşan yerinden edilme konusu da, özellikle Asya (örn. Hindistan) ve Afrika daki yapılan (örn. Kenya) araştırmalarla, akademik yazında yer almaktadır; ve söz konusu süreçde hukuksal olarak hak arayışlara, ve hatta direnişlere kadar gidebilen gelişmeler üzerinde de durulmaktadır (örn. Bunnell ve Nah, 2004; Otiso, 2002; Biswal, 2000; Mathur and Cernea, 1995). Türkiye de kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çok kısıtlı da olsa birkaç araştırma (ağırlıklı olarak yüksek lisans tezleri) mevcuttur (örn. Korkmaz-Direkçi, 1998; Türker-Devecigil, 2005). Ancak söz konusu yazın, olaya betimleyici olarak ve KDP lerin müteahhit eliyle dönüşen gecekondu mahalleleri örneğinden olan farkı üzerinden (örn. Dündar, 2001) ve/veya tek bir proje sınırları içinde yaklaşmaktadır. Ankara örneğinde ise akademik yayındaki odaklanma ilk KDP olan Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinedir (örn. Mühürdaroğlu, 2005; Türker-Devecigil, 2005; Uzun 2005), ve daha büyük ölçekli olan KAGKDP sini gölgede bırakmaktadır. Makaleye konu olan saha araştırması ile bu durum bir derece düzeltilmeye çalışılmaktadır. Yerinden edilme olgusuna insanların konut çevreleriyle kurdukları çerçeve içinde ba Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Tahire ERMAN kıldığında gecekondu halkının yaşam alanına müdahale eden KDP lerin önemli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, çoğunu kırsal kökenli göçmenlerin oluşturduğu kent yoksullarının yaşamında yerel düzeyde kurdukları dayanışma ilişkileri önemli ekonomik, sosyal ve psikolojik roller üstlenmektedir (Ayata, 1989; Erman, 1997); mekan/yer üzerinden yaratılan birliktelik kentteki dezavantajlı grupların ayakta kalmasını, ve hatta güçlenmesini sağlamaktadır (Berner, 1997; Gilbert ve Gugler, 1992; Hourcade, 1989 Bayat, 2000 içinde). Bu dayanışma ağlarının zedelenmesi kent yoksulunun yaşamına önemli bir darbe vurabilmektedir. Farklı bir bölgede yeniden yerleşimin olduğu durumda, kişilerin çalışmakta oldukları iş yerlerine ulaşımları ve iş imkanlarına erişimleri de olumsuz etkilenmektedir (Sudarsen ve Kalam, 1990). Ayrıca, mekanla kurulan duygusal ve mekan üzerinden aidiyet bağlamındaki ilişkiler de önemlidir. Mekan olgusu, fiziksel gerçeklikten öte, kişilerin ona yükledikleri anlam ve değerler ile var olmaktadır (Keith ve Pile, 1993). İnsanların yaşadıkları çevreler kimliklerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Rivlin, 1987; Altman ve Low, 1992; Lovell, 1998), ve kişinin etnik kökeni, sınıfı, ya da cinsiyeti kadar etkilidir (Keith ve Pile, 1993). Ben kimim? sorusuna cevap, Şöyle bir mahallede ve evde oturan, şöyle mekanları/yerleri kullanan, dolayısıyla şöyle bir insanım, olabilmektedir. İnsanlar kullandıkları yerlerle anlamlı ilişkiler kurmakta, aidiyetlerini mekan üzerinden kurgulamaktadırlar; bu durumda mekansal aidiyet (place identity) ve mekana bağlılık (place attachment) söz konusu olmaktadır (Proshansky et al., 1983; Rivlin, 1987; Altman ve Low, 1992; Giuliani, 2003). Kişilerin mekanla kurdukları bağlar doğrudan o mekanla ilişkili olarak yaşadıkları kişisel deneyimlerin sonucudur; ve aynı zamanda karşılıklı kültürel paylaşımdan kaynaklanır: bir odaya, evin bir bölümüne, binaya ya da mahalleye yüklenen duygusal anlam bu tür paylaşımlar sonucunda şekillenir (Rivlin, 1987). Ve mekanla olan bu duygusal bağlılık, dışardan müdahale sonucu sekteye uğrayınca ciddi duygusal sıkıntılar yaşanmaktadır (Brown ve Perkins, 1992). İnsanların anlam ve değerler yükledikleri mekanlardan koparılmaları, kişisel ve kolektif kimlik kayıplarına yol açmaktadır (Fullilove, 1996). Marc Fried (1963) yerinden edilme deneyiminin kişiler üzerindeki etkilerini çöküntü alanı (slum) haline dönüşmüş konutlarından çıkarılan işçi aileleri ile yürüttüğü bir vaka çalışması üzerinden incelemiş, ve kitabının adını Yuvanın Ardından Tutulan Yas (Grieving for a 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 871

10 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Lost Home) koymuştur. Söz konusu işçi ailelerinde mahalledeki sosyal ilişki ağları ve ev dışına taşan yaşantı özel önem taşımakta, kişileri konut çevrelerine derinden bağlamaktadır. Yerlerinden edilen kişiler yıllarca yaşadıkları çevreyi, komşularını özlemekte; kayıpları ardından, kaybedilen bir insanın arkasından duyulabilecek yoğun bir üzüntüyü, yası yaşamaktadırlar. Ancak genel olarak zamanla yeni çevrelerine uyum sağlamakta, ve çoğu durumda yeni avantajlar elde edebilmektedirler. Bu makalenin dayandığı araştırmada ise durum farklıdır, ve yerinden edilme ve zorunlu yeniden yerleştirme süreçleri bu duruma maruz kalan ailelerde kalıcı dezavantajlar yaratabilmektedir. Aşağıda bu konu irdelenmektedir. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinde Yerinden Edilme Deneyimleri Yukarda sunulan kavramsal çerçevede Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesinde (KAGKDP) yerinden edilme deneyimlerine bakılınca, ciddiye alınması gereken, kimi zaman kalıcı sorunlar içeren, sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunda birtakım unsurlar etkilidir. Yerinden edilme olgusunu KAGKDP sinde zorlaştıran bir unsur olarak, gecekonduları yıkılan insanların evlerine ve mahallelerine verdikleri emek, aynı ev ve mahallede yaşadıkları uzun yıllar (anket cevaplayıcıların %44.4 ü son gecekondularında 16 yıldan fazla, %50 si 6-15 yıl arasında, ve sadece %5.6 sı 1-5 yıl arasında oturmuştur) ve kurdukları yerleşik ilişkiler, ve bunun yarattığı duygusal bağlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmadaki insanlar toplumun gecekondu olarak tanımladığı ve olumsuzladığı evlerini inşa etmek ve mahallelerini kurmak için büyük emek sarfetmişlerdir; ve bu da çoğu zaman evleri ve mahalleleri ile kendileri aralarında derin duygusal ilişkilerin ve kimi zaman da mekana bağlılık (place attachment) olgusunun oluşmasına yol açmıştır. Örneğin, araştırmadaki bir erkek, taşındığı dairenin baş köşesine kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı gecekondusunun fotoğrafını koymuştur. Ankette çoğu kişi gecekondusunu terkederken çok üzüldüğünü (%90), hatta ağladığını ifade etmiştir. Sadece birkaç vakada kişiler evlerinin yıkılmasına sevindiklerini, bazıları ise kötü deneyimlerini evleriyle birlikte geride bıraktıklarını söylemişlerdir (%1.9). Bir kadın şöyle demektedir: Valla evimizi bırakırken nasıl biliyon mu, fazla üzülmedik. Kolum ağrıyordu Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Tahire ERMAN Yaktım onları getirmeyecekleri, arabaya yükledik geldik. Üzüldüm tabi ama çok üzülmedim. Buraya geldik rahatım, üzülmedim. Oranın sonu yok. Odun çekiyorduk, su donuyordu. Burda komşularla güzel olsun. Ben bu işten memnunum, gecekondudan memnun değilim. Evet onun rahatlığı var ama gene de bundan memnunum. (kadın-araplar) Öte yandan, aradan iki/üç yıl geçmesine karşın, gecekondularını özleyen (%92.6) ve elinde olsa gecekondusuna geri döneceğini söyleyenlerin (%68.8) sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Anket katılımcılarının %80.6 sı evlerine çok emek verdiklerini ifade etmişlerdir; evleri fiziki bir varlık olma ötesinde emeklerinin somutlaşmış hali olarak duygusal dünyalarında yer almaktadır. Derinlemesine mülakatlardan alınan alıntılar bu durumu yansıtmaktadır: Erkek gibi, kendim yaptığım için tabii ki o eve üzüldüm. Betonları çok güzeldi, fayansım iyiydi. Erkek gibi ben badana harç yapardım. O asfalt yoldan eve kadar kum taşıyordum. Eziyet etmiş olur mu? Çimentoyu alırdım Erkek gibi ben balyozla. (kadın- Tuzluçayır) Ben evin yıkıldığına değil, emeğime yanıyorum. Yamaydı taşlar, sırtımda taşıdım hanımla beraber. Sakat oldu kadın. Elimdeki parayı oraya yatırdım, gençliğimizi oraya verdik. (erkek-güneşevler) Gecekondunun toplumdaki aşağılanma durumu araştırmadaki kişilerin gecekondulu kimliklerine vurgu yapmak yerine, gecekonduları için verdikleri mücadele ve sarfettikleri emek, ve gecekondu yaşantısının kendileri için getirdiği olumlu özellikler üzerinde durmalarına yol açmıştır. Derinlemesine mülakatlarda uzun uzun gecekondularını ne zorluklarla yaptıklarını anlatmışlardır: Baraj nere dedim, bilmiyordum. Neyse beni götürdü (beyim). Gittim ki yokuş, 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 873

12 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar yol yok, ışık yok, tepe, böyle tırmanıp çıkıyorsun. Buralar düz değil, sen buraya nasıl ev yapacaksın? dedim, yuvarlanıp gideriz. Beyim gitti, paraylan Dörtyol dan kepçe getirdi. Kiraladık tabii, paraylan, bedava gelir mi? Yolu aça aça arsanın oraya geldi. Hep taştı, kayaydı, dümdüz etti. Para yoktu, tuğla alacağız, ağaç alacağız, napacağız? Hem kiradayız, hem de ev yapacağız. Sürekli geliri yok (beyin). Üç tane çocuğum var, onlar da küçük küçük. O zaman içerden 100 bin lira aldı. Tuğlamızı aldık, kiremitimizi aldık, ağacımızı aldık, taksite bağladık gerisini. Getirdik, araba son durağa çıkmıyor, sırtımızda çektik. Yıkımcılar dirlik vermiyor, biri geliyor biri gidiyor. Benim beyim ağaçları aldı. Gece yapıyor, gündüz yok. Gece sabaha kadar bir odayı zor yaptık. Ne kapı var, ne cam var. Çarşafları gerdim kapıya, cama. İçine girdim yıkımcılar yıkmasın diye. Hem oturuyoz, hem yapıyoz. Bir göz daha yaptık. 1-2 sene böyle idare ederiz, dedik. Konu komşu hep yardım etti. (kadın-araplar) Tuğlayı, çimentoyu sırtımızda getirdik. Bel fıtığı oldum. Aşağıdan merdiven çıkıyorduk, yukarıdan da merdiven iniyorduk, ortadaydı bizim evimiz. O kayaların dili olsa anlatsa. (kadın-araplar) Evleri için çok mücadele etmişlerdir. Düz yerde ev yapmak göreceli olarak daha kolay olmuş; yamaç üzerinde, kayalıklarda ev yapmak ise çok çaba ve emek gerektirmiştir. Balyozlarla kayaları kırıp evleri için düz yer açmaya çalışmışlar, yamacın dikliğinden dolayı çoğu zaman tren gibi, odadan odaya geçilen evler inşa etmişlerdir. Tepede kayalar üzerindeki evlerine aşağıdan topraklar taşıyarak ufak da olsa bahçeler yapmışlar, ağaçlar dikmişlerdir. Zamanla evlerine odalar eklemişler, önlerine teras şeklinde büyük balkonlar yapmışlardır. Son zamanlarda daha da ileri giderek evlerinin içlerini güzelleştirmeye yönelmişler; bazı durumlarda tuvalet ve banyolarına fayanslar, yerlere yer karoları döşemişlerdir. Uzun zamandır buraların yıkılacağının söylenmesine karşın hala yıkılmaması böyle söylenti leri ciddiye almalarını önlemiş, daha uzun yıllar oturacaklarına inandıkları evlerini daha yaşanılır kılmak için para harcamalarına yol açmıştır. Özellikle dik yamaçlar üzerinde kurulu olan gecekonduların, o taraflara müteahhitlerin girmek istemeyeceği için, öylece kalacağına inanmışlar, evlerin rantından çok kullanımına önem vermişlerdir. Dolayısıyla yıkıma karşı hazırlıksız yakalanmışlardır: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Tahire ERMAN Ağlaya ağlaya geldik, o da emeğimize yandık. Paramıza yandık. Devletin yıkacağını bilseydik yapar mıydık? Devlet söyledi, ama yıkılacağını bilmiyorduk. Gavurlar gidiyordu uzaktan (havaalanından gelenler), ama bizim orası görünmüyordu (havaalanı yolundan). Yıkacağını sanmadık. (kadın-araplar) Ayrıca, büyük bir kesim Belediye tarafından Proje ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmediklerini ifade etmiştir (Ankette %45.6 sı hiç yeterli bilgilendirilmediklerini, %43.1 i orta karar bilgilendirildiklerini, ve %10.6 sı tam olarak bilgilendirildiklerini söylemişlerdir. Bu cevapları yorumlarken, insanların Belediye nin lojmanlarında oturmakta olduklarını, ve belediye ile ilgili olumsuz bilgi vermekte tereddüt ve endişe içinde olduklarını hesaba katmak gerekir). Yine büyük bir kesim için evlerinden ayrılmak kendi istekleriyle değil, zorunluluk sonucu olmuştur (ankete katılanların %72.5 i kendilerine kalsa kesinlikle gecekondularında yaşamaya devam edeceklerini söylemişlerdir). Derinlemesine mülakatta kadınlardan ikisi şöyle demişlerdir: [Size kalsaydı orda yaşamayı sürdürür müydünüz?] Sürdürmez olur muydum? Orası (Baraj) evimiz, memleketimiz. Sürdürürdüm. Bana kalsa o evden gelmeyi hiç istemezdim. Mahalle iyiydi, hırsızlık yoktu, kimse kimseyle dövüşmüyordu, dedikodu yoktu. Herkes bir aile gibiydi. Bu hazırlıksız yakalanma, yetersiz bilgilendirilme ve kendi isteği dışında evlerinden ayrılma durumları, yerinden edilme deneyimlerini zorlaştırıcı, hatta kimi zaman travmaya yol açan unsurlar olmuşlardır. Ancak bu durum zaman içinde tolere edilebilir bir hale dönüşebilir, ve hatta kişiler durumu kabullendikçe ortadan kalkabilir. Zaman boyutlu ( longitudinal ) araştırmalar bu konuya açıklık getirecektir. Öte yandan, Proje de yerinden edilme deneyimlerini zorlaştıran diğer bir unsur olan dayatılan gecekondudan daireye geçiş durumunun kalıcı sorunlar ortaya çıkartma olasılığı yüksektir. Gecekondu yaşantısı bu insanlara birtakım avantajlar sağlamaktadır. Anket katılımcılarının %92.5 unun yıkım öncesi bahçesi, ve %91.9 unun bahçesinde ağaçlar mevcuttur. Araştırmada bahçe ve ağaçlara verilen önem, duyulan gurur, ve yok olmasının yarattığı özlem ve 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 875

14 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar üzüntü yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştır. Lojmanlara yapılan ziyaretler sırasında bahçelerindeki ağaçlardan konuşulurken, katılımcılardan göz yaşlarını tutamayanlar olmuştur. Katılımcıların %97.5 i bahçenin onlar için çok önemli olduğunu söylemişlerdir. Şöyle demektedirler: Valla üzüldüm, meyvelerime üzüldüm. Yaz geldi mi pazardan hiçbir şey almıyordum. Erik, elma, kayısı, asmam vardı. Bir de kendim büyüttüğüm için Kendim varıyordum, bir tane kopartıyordum, seve seve yiyordum. (kadın-araplar) Çok kayaydı. Uğraştım, düzelttim. Meyve diktim. 38 meyve diktim. Ben diktim. Beyim anlamaz. (kadın-araplar) Sabah kalkıyordum, hemen dışarı çıkıyordum yazın, ekiyordum, suluyordum. Meyvelerini yiyordum taze taze. Bir kuşum vardı, her gün öterdi cıvıl cıvıl. Severdim bahçeyle uğraşmasını, uğraşıyorduk devamlı. Fasulyeleri toplardık. (kadın-araplar) Özgür yaşıyorsun, sere serpe, daha bir sevinçli yaşıyorsun. Bahçen yeşillik, mangal yakıyorsun. Daha bir mutlu, sevinçli, huzurlu yaşıyorsun. (erkek-tuzluçayır) Düzayak dışarı çıkabilmenin önemli olduğundan da derinlemesine mülakatlarda bahsedilmiştir; ve anketlerde katılımcıların %80 i bu konuda çok önemli kategorisini işaretlemişlerdir. Gecekondu yaşantısındaki diğer bir olumlu özellik ise yakın komşularla kurulan samimi ilişkiler, dayanışma, ve duygusal bağlar olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların %66.3 ü gecekondudayken komşularıyla olan ilişkilerini çok iyi ve %30.6 si iyi olarak belirtmişler; %98.8 i yakın komşuluk ilişkilerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulamışlar; %82.5 i gecekondudaki komşuluk ilişkilerini tercih ettiklerini söylemişler, ve ancak %10.6 si dairedeki komşuluk ilişkilerini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Şöyle demektedirler: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Tahire ERMAN Gecekonduda kapını açık koy, konu komşu gelsin. Aynı böyle bir aile gibiyiz, ev adamı gibiyiz. Güveniyon. Aile gibiyiz, sere serpe oturmak, beraber yemek, içmek, tepelerin üzerinde oturmak. Çocuklar da beraber büyüyor. Komşunun çocuğunu da kendi çocuğun gibi görüyorsun. (kadın-tuzluçayır) Aynı bacı kardeş gibiydik. Çocuklarımız, kocalarımız hepimiz bacı kardeş gibiydik. Günlük yemeğimizi bir onlarda, bir bizde yerdik. (kadın-tuzluçayır) Mezarda duruyor gibi oluyorum, kimseyle irtibat kuramıyorum (dairede). Kimsenin kimseden haberi yok, gecesi gündüzü belli değil. Gecekonduda komşuyla yüz yüze geliyorduk, bir derdimiz olsa anında haberimiz oluyordu. Burada öyle kimsenin haberi yok. (erkek-güneşevler) Komşularla gidip çay içiyorduk ağaçların dibinde. Hamur işi yapardık, yerdik, toplanırdık. Kapının önünde oturuyorduk. (Lojmanda) Evden dışarı çıkamıyorsun. Kapının önüne erkekler geliyor, oturamıyorsun. (kadın-güneşevler) ayrılmışlardır: Ve çoğu kişi için komşularından ayrılmak zor olmuştur; göz yaşları içinde Onlar benim komşularımdı. Ben 10 yıldır yaşamışım onlarla. Sabahları günaydın, çok güzel diyaloglar, sohbetler. Bazıları Saray a gitti, bazıları kiraya gitti, çoğu dağıldı. (kadın- Araplar) 30 senelik komşumuz, zor oldu tabii (ayrılmak). Buralarda öyle bir şey yok. Daha hala telefonlarla sorarlar, napıyon diye eski komşular. (kadın-araplar) Ayrıca gecekondu mahallesinde herkes birbirini tanımakta, dolayısıyla doğal bir toplumsal denetim oluşmaktadır. Kocalar birbirinin eşini bacı olarak görmekte, böylece na- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 877

16 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar mus konusundaki kaygılar ortadan kalkmaktadır. Yakın komşular bazındaki bu geniş aileler toplumsal denetimi de sağlamakta, anne-babalar birbirlerinin çocuklarına karışmak, terbiye vermek hakkını ya da sorumluluğunu yüklenmektedirler. Gecekondularının yıkılmasıyla ve zorunlu olarak apartmanlara yerleştirilmeleriyle birlikte belli bir yaşam biçimi ve insan ilişkisi ortadan kalkmıştır. Ankete katılanların %88 i gecekondu ve apartman yaşantısının çok farklı olduğunu söylemişlerdir. Aileler yeni fiziki çevrelerinin, yani çok katlı bloklardaki dairelerin gerektirdiği yaşantıya hazırlıksız geçmek zorunda kalmışlardır, ve gecekondularını özlemektedirler: Gecekondu daha iyiydi, daha güzeldi. Gecekondu köy gibiydi. Bir komşu vardı, aynı kız kardeşim gibiydi. Soğan ekiyon, maydanoz ekiyon. Orada insan nasıl rahatlıyor. Doktordan daha iyi. (kadın-tuzluçayır) Gecekondudan apartmana geçiş sadece insan ve çevre ilişkilerinde değil, ekonomik boyutta da değişiklikler getirmektedir. Aileler genelde yeni çevrelerinindeki yaşantının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan ekonomik alt yapıdan yoksundurlar. Araştırmadaki çoğu erkek sosyal güvencesiz işlerde (%76.1) çalışmaktadır; %44.4 ü asgari ücretli işçi ve %18.7 si geçici işlerde çalışanlardır; sadece %5 i memur ve %3.6. sı emekli işçidir. Dolayısıyla, aidat parası, doğal gaz gibi yeni harcama kalemleri bu kesim için ağır masraflardır. Gecekondu yaşantısı ucuz bir yaşantıdır: Sobada hiçbirşey bulamadıklarında eski eşya, giysi ve naylon yakmakta; çöp, sokak temizliği gibi işleri kendileri yapmakta; bahçelerinde yetiştirdikleri meyva ve sebzeleri bedava olarak tüketmektedirler. Öte yandan, apartmanda herşey paraya dayalıdır; eski gecekondulu kendi yapmaya alışık olduğu işler için yeni sitesinde para ödemek zorunda kalmaktadır, ve bu çoğu aile için bir sorundur. Gecekondusunun bahçesinde ağaç yetiştirme becerisi olan bu insanlardan, taşındıkları yeni yaşam çevresinde, çim bakımının da yer aldığı peyzaj düzenlemeleri için para ödemelerinin istenmesi de olayın ironik bir boyutuna işaret etmektedir. Araştırmada katılımcıların %88 i dairede yaşamanın daha masraflı olduğunu söylemişlerdir. Henüz lojmanda yaşarken, dairelerine taşındıktan sonra kendilerini bekleyen Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Tahire ERMAN ekonomik sorunların derdine düşen bu ailelerin kendi dairelerine taşındıktan sonraki durumlarının ne olacağı sorusuna yeniden yerleşme sürecini inceleyen araştırmalar ile açıklık getirilmesi söz konusudur. Daireyi isteyenler de vardır (%32.5), ve özellikle kadınlar tarafından daire yaşamı, kendilerinin kısıtlı maddi imkan ve yetersiz yapı bilgileri ile, ve çoğu zaman yıkım tehditi altında inşa ettikleri, ve dolayısıyla iyi ısınamayan, çatısı akan, pencere ve kapılarından hava giren gecekonduların getirdiği zorluklardan kurtulacakları bir ortam olarak görülmektedir: Rahatlık oldu, temiz, doğalgaz var, eskisi gibi sobayla uğraşmıyorsun. Isı sistemi iyi, yalıtılmış bina. Çok katlı olması rahatsızlık vermedi. Hep gecekonduda oturduğumuz için heves ettik üst kata. Hanım da aynı benim gibi düşünüyor, ömrümüzün geri kalan kısmını burada geçirelim istedik. (erkek-araplar) Ama burada daire tercihinin KAGKDP sinde kendilerine verilecek daireyi istemeleri anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekir. Daire tercihlerinde, dairelerin temiz ve rahat ısınması yanında, daha ileri bir yaşam yaratma aracı olması da yatmaktadır: Gecekonduya ayakkabı ile girerdin. Şimdi kendi kendine çeki düzen veriyorsun. Burda bir nevi manevi baskı var, başkası ne der diye düşünüyorsun her şeyi. Disiplin açısından bunlar iyi oluyor, bina medeniyet yönünden iyi... İletişim biçimimiz bile değişti, medenileşti. İsmimizle ve bey/hanım ile çağrılıyoruz artık. Gecekonduda Gııız derdik, kime dendiğini anlardık. Burda medeniyet var zorunlu olarak. Ben de öğrendim. (erkek-güneşevler) Daire yaşamının daha ileri bir yaşantıyı çağrıştırması, yeni mekansal aidiyet ve kimliklerin oluşması dinamiklerini ortaya çıkartmaktadır. Araştırmada daireye taşınma sonucunda iki isminden diğerini kullanan bir kadına rastlanmış olması (gecekonduda Akkız-dairede 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 879

18 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar Mualla), yaşanılan fiziksel mekan farklılığının kişilerin aidiyet ve kimliklerini ne derece derinden etkileyebileceğinin bir kanıtıdır. Bu durum da insanları evlerine yönelik harcamalar yapmaya özendirmekte, ve kimi zaman aileleri altından kalkamayacakları borçlar içine sokmaktadır. Özellikle kadınların yeni mobilya almaya yönelik talepleri, aile içinde huzursuzluğa yol açabilmektedir. Araştırmada, doğal gaz ve sıcak su masrafından muaf tutulan lojmanlarda yaşarken birçok ailenin yeni mobilya almaları bu konunun önemini göstermektedir. Daireye taşınan aileler hem ekonomik olarak, hem de sosyal statü talepleri doğrultusunda zorlanmakta, gecekondu ortamında dayanışma içinde olan komşu aileler, apartman ortamında rekabet içine girebilmekte, daireye taşındıktan sonra kendilerinde yaptıkları değişiklikleri hoş karşılamayanların ne oldum budalası suçlamalarıyla karşılaşabilmektedirler. Bir erkek katılımcı değişiklik yapanlara karşı duyduğu kaygıyı şöyle ifade etmektedir: Bazısının apartmana geçince kıyafeti bile değişiyor, ben yanlış buluyorum. Biz böyle yetiştik, semtimizde biz böyle yetiştik. Lojmanda durum bu iken, kendi dairelerine taşındıktan sonra olayın ne yönde gelişeceği, ne boyutlar kazanacağı ilerde araştırılması gereken önemli konulardandır. Yerinden edilme olgusunun bir de rant boyutu vardır, ve dönüşüm projesi içindeki insanlar tarafından nasıl algılandığı çok önemlidir. Araştırmada görüldüğü üzere, gecekondularının belediye tarafından ellerinden alınarak değerine el koyduğu düşüncesi yaygındır, ve kızgınlık yaratmaktadır. Bir kişi bunu şöyle ifade etmektedir: Zengin oldu TOKİ. Bize ne verecek? İki oda, bir salon. Diyorum ya, zengin oldu. Bu aileler için göç sonrası şehirde elde ettikleri tek somut kazançları, ellerindeki tek değer gecekondularıdır; ve gecekondularını yok pahasına ellerinden kaçırmamak, en avantajlı bir şekilde gecekondularından yararlanmak istemektedirler. Birçok kişi belediye ile imzaladıkları sözleşmeleri bir kayıp olarak görmektedir (Belediye ile yaptıkları anlaşmadan hiç memnun olmadıklarını söyleyenlerin oranı %50.6 dır; %36.3 ü bu konuda fikri olmadıklarını, ve %13.1 i ise memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Yine bu cevabı yorumlarken, insanların Belediye nin lojmanlarında oturmakta olduklarını, ve belediye ile ilgili olumsuz bilgi vermekte tereddüt ve endişe içinde bulunduklarını unutmamak gerekir). Çoğu kişi müteahhit ile daha avantajlı anlaşma yapacağına inanmaktadır (%76.3). Gecekondu arsalarının doğru olarak ölçülmediğinden ve uygun fiyatlama yapılmadığından şi Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 Tahire ERMAN kayet eden çok sayıda kişi de olmuştur. Kısacası, Proje uygulamasına olan genel bir güvensizlik ve memnuniyetsizlik söz konusudur. İlginç olarak, özellikle dik yamaçlarda ve ana yoldan uzak olan gecekondularda yaşayanlarda gecekondularını müteahite verme düşüncesi, dolayısıyla rant beklentisi gelişmemiştir. Anket çalışmasında %72.5 lik bir kesim kendisine kalsa kesinlikle gecekondusunda yaşamayı sürdüreceğini söylemiştir: belli çabalar sonucunda yıllar içinde kendilerine bir yaşantı kurmuşlardır, ve geldikleri olgun yaşta, yarattıkları ev ve mahalleleri içinde kalarak bu yaşantılarını sürdürmek arzusundadırlar. Yıkımdan önce bölgede ev sahipliğinin yaygın olması bunda etkendir (TOBAŞ tan alınan bilgiye göre yıkılan 6500 gecekondudan sadece 670 ı kiracıdır). Ancak KDP ile yaşantıları temelinden sarsılmıştır: yeni borçlar, yeni fiziki çevreler, ve yeni ilişkiler içine sokulmuşlardır. Ayrıca, hazine olan ve 15 yıl için ipotek altına giren aileler borçlarını ödiyemiyecekleri endişesini taşımaktadırlar; her ay düzenli olarak TL ödiyebilmeleri konusunda ciddi şüpheleri mevcuttur. Belediye nin aradan çıkması sonucunda bir bankayla imzaladıkları sözleşmede üç ay üst üste aylık taksitlerini ödememeleri halinde anlaşmanın fesedilmesi söz konusudur. Ayrıca aylık taksitlerini zamanında ödemezlerse, bir dahaki sefere faiziyle ödemeleri gerekmektedir. Yine de çoğunluk ödemeye niyetlidir. Ankette %84.6 sı zor olacak, ama öderim, diye cevap vermiştir. Bunun için çocukların dersaneye gönderilmemesi, kadın ve çocukların işe sokulması, kocaların birkaç işi birden yüklenmesi, ve ayrıca tüketimden ciddi kısıtlamalar yapılması düşünülmektedir. Ancak daha önce değinildiği gibi, yeni dairelerine yakışır mobilya alma arzusu yaygın olarak mevcuttur, ve tüketimde kısıtlama yapma gereği ile ters düşmektedir. Daire/site yaşantısına uyum u araştıran zaman boyutlu çalışmalarla bu çelişkili durumun somut açılımları anlaşılabilir. Gecekondusu yıkılan ailelerde, Bir evim vardı, o da gitti, duygusu hakimdir. Gecekondularının yıkılacağını ilk duyduklarında çoğunun canı çok sıkılmıştır: (KDP yi ilk duyduklarında) Çok sinirlendik, kafayı yedik. Tuğlalar bizden gitti, evden gitmedi ki. Hep 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 881

20 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yerinden Eedilme: Deneyimler, Söylemler, Uygulamalar vücudumuzdan gitti ev. Kendi rızaları dışında, aniden, ve kendileri için değerli olan ve duygusal bağlarla bağlı oldukları ev, mahallele, ve komşularından koparılmak, birçok kişide travmaya neden olmuş, depresyon vakaları, hatta kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmıştır: Moralim bozuldu, ruh hastalıklarında yattım. 35 senemi verdim (gecekondusu için), ona yanıyorum. Eşim de hasta oldu. Bunun sonucunda maalesef birkaç ölüm de olmuştur. KAGKDP sonucu semtlerinden ayrılmaları bazı ailelerde iş kayıplarına neden olmuş, örneğin yıkımlardan dolayı çevrede oluşan değişiklik sonucu kapatılan ve Ankara dışına taşınan bir fabrikada çalışan işçiler işlerini kaybetmişler; ve ayrıca uzak semtlere taşınma sonucu iş yerlerinden uzaklaşınca, kimisi işini bırakarak yeni iş aramaya başlamış, kimisi ise artan ulaşım masrafını karşılamaya çalışmıştır. Proje ye karşı tüm bu çekincelere karşın toplu direniş tek bir olayla sınırlı kalmış, havaalanı yolu kısa bir süre trafiğe kapatılmış, ancak Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkililerinin duruma müdahale etmesiyle, ki Melih Gökçek de bizzat gelmiştir, kısa zamanda sonlandırılmıştır. Proje den memnun olmadıklarını, ama buna karşı birşey de yapamadıklarını bir kişi şöyle ifade etmiştir: Bu aslında hiç iyi bir çözüm olmadı. Ben evimi müteahhite verseydim daire alırdım. Ama Belediye, biz sistemli yapıyoruz, park, koşu yolu, havuz, top sahaları olacak, diyor. O yüzden daha değerli olacak dediler. (İtiraz eden olmadı mı?) İtiraz eden oldu, ama Melih Gökçek, Bunları tesbit edin, dedi, birisi bizim bakkaldı, onları (Gökçek) Projeye sokmadı diye duydum. Bazıları ayaklandı (Gökçek in konuşması sırasında), Melih Gökçek, Bunları tesbit edin, bunların cezasını vereceğim, dedi. (erkek-araplar) Ancak Proje nin getirdiği zorlukları yaşayarak oluşan bir eleştirel duruş da ortaya çıkmaktadır, ve zaman içinde güçlenmesi beklenmektedir. Bu durum aşağıdaki alıntıda ifade bulmaktadır: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR YAPILACAK MADDİ YARDIM VE DESTEKLER 1-TESPİT KREDİSİ Riskli yapı tespiti için Bakanlık tarafından verilen kredidir. Kredinin verilmesine müteakip 3 ay içerisinde

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Kasım 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama Kanada'da Konaklama Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz Aile yanı konaklama Kaliteli ve sorumluluk sahibi dil okullarında tüm aileler,

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 HB010 Anket yılı 4 2012 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2013 (Kesit Veri) (GYK13_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2013 (Kesit Veri) (GYK13_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 21813 HB010 Anket yılı 4 2013 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

Deprem bölgesi için 27 okul taahhüdü var

Deprem bölgesi için 27 okul taahhüdü var Deprem bölgesi için 27 okul taahhüdü var Kasım 15, 2011-1:45:29 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, deprem bölgesinde yaklaşık bin ile bin 500 öğretmenin konaklayabileceği şekilde çalışmalar yaptıklarını

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Sevgi Çiçekleri Konut Yapı Kooperatifi b) Kuruluş Tarihi : 06.05.2005 c)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze MAHALLE Osmanlı dan günümüze MAHALLE DEKĠ ORTAKLAġA YAġAM Mahalle, birbirlerini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu kişilerden oluşmuş bir topluluğun

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

GYK10111213_H Hane veri setinin kapsamı: Anket uygulanan hanehalklarından ankete cevap verenlerin bilgilerini içermektedir.

GYK10111213_H Hane veri setinin kapsamı: Anket uygulanan hanehalklarından ankete cevap verenlerin bilgilerini içermektedir. Kayıt HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 Seçenekler HB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 HB050 Hanehalkı tipi 2 5-Tek kişilik hanehalkı 1-64 yaşın altında* *: "1", "2", "3" ve "4"

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-5 Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar 5 Yılda Modern Hale Dönüşecek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hedefinin Karabağlar ı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

VERDİĞİN SÖZLERİ TUT!

VERDİĞİN SÖZLERİ TUT! TOKİ VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VERDİĞİN SÖZLERİ TUT! İKİTELLİ AYAZMA-TEPEÜSTÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MAĞDURU AİLELER DESTEK BEKLİYOR! w w w.aya z m a m a g d u r l a r i.wo r d p r e s s.c o m ayazmamagdur

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali ye Ziyaret Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :1-8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Meclisi Sivas şehitlerin unutmadı Karabağlar Belediye

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

Seçenekler. 1 1- Ev sahibi 2- Kiracı 3- Lojman 4- Diğer (Herhangi bir kira ödemeyen) 4 1900...2014

Seçenekler. 1 1- Ev sahibi 2- Kiracı 3- Lojman 4- Diğer (Herhangi bir kira ödemeyen) 4 1900...2014 HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 HB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 HB050 Hanehalkı tipi 2 5-Tek kişilik hanehalkı 1-64 yaşın altında* *: "1", "2", "3" ve "4" kodları FK070 (fert

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor.

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Beşiktaş, Yıldız Mahallesi, Yeşil Fıstık

Detaylı

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Sayı 7, Eylül 2012 İçindekiler Takdim 5 Şerife Geniş-Zafer Çelik Söyleşi 10 Zafer Çelik Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2015 Sunum İçeriği Kooperatifin Amacı Arsa Temini İnşaat Maaliyetleri Finansman Kooperatifin Amacı Kooperatif, bir ekonomik işbirliği şekli

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 1978 Toprak Reformu Kongresi ile bundan çeyrek yüzyıl sonra yapılan

Detaylı

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malül kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bu paranın

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır.

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bayrampaşa da yaşamak neden ayrıcalıktır? Konum olarak İstanbul un en merkezi ilçelerinden biri. Avrupa nın en büyük 2.Otogarı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48 Pazartesi 20 Ocak 2014 07:48 Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi nin yaptığı araştırma kamu görevlilerinin meslek haya tlarını borç ödeyerek geçirdiklerini ortaya koydu Yüzde 97 si borçlu olan memurların 60

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul HAKKIMIZDA Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR ? H A V A A L A N I M A H A L L E S İ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR 1. SORU Bizim yerimiz tarla vasfındaydı miktarını bilmiyorum ama büyük miktarda arsa kayıptı, Bu kayıp arsaların tapuları Bakanlık

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı