KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI Tarih:1 Ekim 2007 CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, 2 Ekim 2006 tarihinde yapmıģ olduğu toplantı ile baģlayan Altıncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı çalıģmalarını, geçmiģ dönemlerde ve Yasama yıllarında olduğu gibi, bir Rapor ile bilgilerinize sunmak istiyorum. GENEL KURUL ÇALIġMALARI: Sayın Milletvekilleri, Üçüncü Yasama Yılında Genel Kurulumuz 78 i olağan 3 ü de olağanüstü olmak üzere 81 BirleĢim yapmıģ ve yaklaģık 134 saat 38 dakika çalıģmıģtır. Sayın Milletvekilleri, Genel Kurul çalıģmaları, Toplantı Gün ve Saatlerini Belirleyen Kararlar çerçevesinde düzenli olarak gerçekleģmiģtir. GÜNDEM DIġI KONUġMALAR: Üçüncü Yasama Yılında BaĢkanlığımıza 50 gündem dıģı konuģma isteminde bulunulmuģ ve 40 konuģma yapılmıģtır. 10 gündem dıģı konuģma istemi ise istem sahiplerince geri çekilmiģtir. YASA TASARILARI : Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 99 Yasa Tasarısı sunulmuģtur. Sunulan Tasarılardan 59 tanesi ile Ġkinci Yasama Yılından kalan ve 1 tanesi Birinci Yasama Yılından kalan 1 Yasa Tasarısı ile birleģtirilerek görüģülen toplam 18 Yasa Tasarısı ve Birinci Yasama Yılından kalan 13 Yasa Tasarısı da bu Yasama Yılında görüģülerek kabul edilmiģ ve toplam 91 Yasa Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. (Bak.Ek: I) Ayrıca bu dönemde CumhurbaĢkanlığınca bir daha görüģülmek üzere geri gönderilen 3 Yasanın 1 i Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin, 1 i de Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde yer almaktadır. Bir diğer Yasa ise, Komitelerin gündeminde bulunan 11 Yasa Tasarısı ile birlikte Hükümetçe Geri AlınmıĢtır. (Bak. Ek:II) Sayın Milletvekilleri; yaz dönemi boyunca çalıģmalarına devam eden Komitelerimizin sonuçlandırdıkları 6 adet Yasa Tasarısı da Genel Kurulun gündemine sunulmuģtur. (Bak.Ek:III) Halen Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde 13 tanesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı olmak üzere toplam 27, Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde bir tanesi Genel Kurul Gündeminden bir daha görüģülmek üzere geri gönderilen olmak üzere 1

2 toplam 18; ve Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde 28 Yasa Tasarısı yer almaktadır. Buna göre Komitelerin gündeminde toplam 73 Yasa Tasarısı bulunmaktadır.(bak. Ek:IV) YASA ÖNERĠLERĠ: Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 6 Yasa Önerisi sunulmuģ ve 1 Öneri, Öneri sahibince geri çekilmiģtir. Üçüncü Yasama Yılında sunulan 2 Yasa Önerisi doğrudan yasalaģmıģtır. Halen Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde Birinci Yasama Yılında sunulan 4; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde 2 tanesi Ġkinci ve 2 tanesi de Üçüncü Yasama Yıllarında sunulan toplam 4; Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde ise Birinci Yasama Yılında sunulan 1, Ġkinci Yasama Yılında sunulan 2 ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 olmak üzere toplam 4 Yasa Önerisi bulunmaktadır. Buna göre Komitelerin gündeminde toplam 12 Yasa Önerisi yer almaktadır. (Bak.Ek:V) KARARLAR: Üçüncü Yasama Yılında, Ġçtüzük uygulaması ve Meclis çalıģmaları ile ilgili olarak, BaĢkanlık Divanınca üretilen 39 karardan 6 tanesi ile diğer 22 Meclis Kararı Genel Kurulca onaylanarak toplam 28 karar Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 5 Genel Nitelikli Karar Tasarısı ile 3 Genel Nitelikli Karar Önerisi sunulmuģ; bunlardan 4 Genel Nitelikli Karar Tasarısı görüģülerek kabul edilmiģtir. Ayrıca Birinci Yasama Yılından kalan 3 Genel Nitelikli Karar Tasarısından 2 tanesi ile Ġkinci Yasama Yılından kalan 6 Genel Nitelikli Karar Tasarısı görüģülerek kabul edilmiģtir. Ġkinci Yasama Yılında sonuçlandırılıp CumhurbaĢkanlığına gönderilen Kararlardan bir tanesi CumhurbaĢkanlığınca iade edilmiģ ve tekrardan görüģülerek kabul edilmiģtir. Halen Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde 1 tanesi Birinci Yasama Yılında 1 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 2 tane Genel Nitelikli Karar Tasarısı ile 1 tanesi Ġkinci Yasama Yılında, 3 tanesi de 3 üncü Yasama Yılında sunulan toplam 4 tane Genel Nitelikli Karar Önerisi bulunmaktadır. (Bak. Ek:VI) YAZILI SORULAR: Sayın Milletvekilleri; Üçüncü Yasama Yılında, 5 Yazılı Soru sorulmuģtur. Bunların 3 tanesi yanıtlanmıģ ve Genel Kurulda okunmuģtur. 1 Yazılı Soru süresinde yanıtlanmadığı için Sözlü Soruya dönüģtürülmüģ ve Genel Kurulda yanıtlanmıģtır. Ayrıca 1 Yazılı Soru halen yanıtlanmamıģtır.(bak.ek:vii) 2

3 SÖZLÜ SORULAR: Üçüncü Yasama Yılında 2 Sözlü Soru sorulmuģ ve her ikisi de Genel Kurulda yanıtlanmıģtır. (Bak. Ek:VIII) SAYIġTAY DENETĠM RAPORLARI: Meclisimize, Üçüncü Yasama Yılında 15 SayıĢtay Denetim Raporu sunulmuģ ve 8 tanesi sonuçlandırılmıģtır. Ayrıca Birinci Yasama Yılından 2; Ġkinci Yasama Yılından 2 ve geçmiģ dönemlere ait 77 olmak üzere toplam 88 SayıĢtay Denetim Raporu Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde yer almaktadır. (Bak. Ek:IX) YÜKSEK YÖNETĠM DENETÇĠSĠ (OMBUDSMAN) RAPORLARI: Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ın bu yıl Meclisimizce seçilerek göreve baģlaması ile 63 tane Rapor sunulmuģtur. (Bak. Ek:X) KOMĠTE ÇALIġMALARI: Sayın Milletvekilleri; sizlere Ģimdi de Komite çalıģmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 63 BirleĢim yapmıģ ve yaklaģık 241 saat çalıģarak 9 tanesi Birinci Yasama Yılında, 5 tanesi Ġkinci Yasama Yılında ve bir tanesi de Genel Kurulun gündeminde olan 36 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 50 Yasa Tasarısını sonuçlandırmıģtır. Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 50 BirleĢim yapmıģ ve 137 saat çalıģarak 3 tanesi Birinci Yasama Yılında, 10 tanesi Ġkinci Yasama Yılında ve 4 tanesi Genel Kurul gündeminde olan 17 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 30 Yasa Tasarısını doğrudan; Birinci Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Tasarısı ile Ġkinci Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Tasarısını kendi içlerinde birleģtirerek görüģmüģ ve toplam 32 Yasa Tasarısı ile Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Önerisini de sonuçlandırmıģtır. Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 44 BirleĢim yapmıģ ve 130 saat çalıģarak 2 tanesi Ġkinci Yasama Yılından 1 tanesi Genel Kurul gündeminde olan 12 Yasa Tasarısını Üçüncü Yasama Yılından olmak üzere toplam 14 Yasa Tasarısını kabul etmiģ ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Önerisini de YasalaĢtırılmıĢtır. Ayrıca Birinci Yasama Yılında sunulan 2, Ġkinci Yasama Yılında sunulan 6 ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 4 Genel Nitelikli Karar Tasarılarını kabul etmiģtir. Komitemiz ayrıca boģalan Ombudsman ve SayıĢtay BaĢkanlığı seçimleri için adayların baģvurularını değerlendirerek birer raporla Genel Kurula iletmiģtir. Dilekçe Komitesinin çalıģmalarına gelince; bu Komite Üçüncü Yasama Yılında, 2 BirleĢim yapmıģ ve 4 saat çalıģarak 10 tanesi Genel Kurulun gündeminde olmak üzere toplam 16 dosya ile ilgili çalıģmalarını tamamlamıģtır. Komitede halen incelenmekte olan 28 dosya bulunmaktadır. 3

4 TUTANAK ÇALIġMALARI: Altıncı Dönem, Üçüncü Yasama Yılına ait 78 i Olağan, 3 tanesi Olağanüstü toplam 81 BirleĢimin tutanakları tutulmuģ olup denetimleri bölüm raportörleri tarafından yapılmıģtır. Dönem sonunda tutanakların ciltleme iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca birleģimler internet ortamına atılarak dileyen kullanıcıların Meclis Tutanaklarına ulaģmaları sağlanmıģtır. Tüm birleģimler görüntülü CD ortamına da aktarılarak arģivlenmiģ ve yıl içinde Meclis kayıtlarını isteyen basın yaygın organlarına bu CD lerden kopya yapılarak dağıtılmıģtır. Halen Meclis Tutanaklarının bant-kayıt sisteminin modernleģtirilmesi çalıģmaları sürdürülmektedir, yakın bir gelecekte yeni bant-kayıt sistemine geçilmesi planlanmaktadır. BĠNA, PERSONEL VE BĠLGĠSAYAR SĠSTEMĠMĠZ: Sayın Milletvekilleri, Ģimdi de Bina-Personel ve Bilgisayar Sistemleri Hakkında bilgi vermek istiyorum. Meclis binamızda baģlattığımız yenileme çalıģmaları imkanlar dahilinde bu bütçe yılında da devam etmiģtir. Genel Kurul halı ve perdelerinin yenilenmesi için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģtır. Basın mensuplarının daha rahat ve verimli çalıģmalarına olanak tanıyacak Basın Odasının tadilat ve yenileme iģlemi için ihaleye çıkılmıģtır. Meclis Internet sayfası, belirlenen kurallar çerçevesinde içerik ve görsellik yönünden tekrardan düzenlenmiģtir. Internet sayfasının daha dinamik bir yapıya kavuģması hedeflenmiģ ve yasalar, tutanaklar, komite çalıģmaları, basın açıklamaları ve diğer meclis çalıģmalarının güncel olarak bu sayfada kullanıcıların hizmetine sunulması için çalıģmalarımız devam etmekte olup, sayfada gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Sayfa açılma aģamasındadır. 256 Kbps olan mevcut internet hızı 1 Mb e çıkarılmıģtır. Bu durum veri akıģını daha da rahatlatmıģ, iç ve dıģ kullanıcılarına bilgiye ulaģım yönünden çok büyük bir rahatlama getirmiģtir Geçtiğimiz yıl büyük bir kısmı yenilenen bilgisayar donanım sistemine 7 adet printer, 3 adet bilgisayar alınarak mevcut donanım zenginleģtirilmiģ ve oluģan kullanıcı ihtiyacına cevap verilmiģtir. Kütüphanede mevcut yerel gazete arģivininin korunup uzun sure kullanılabilmesi için baģlanan ciltleme iģlemine bu yıl da devam edilmiģtir. 4

5 DIġ ĠLĠġKĠLER Sayın Milletvekilleri, Meclisimizin dıģ temaslar çerçevesinde yürüttüğü çalıģmalara da kısaca değinmek istiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi nin ilgili kararı uyarınca, Cumhuriyet Meclisi nden iki kiģilik bir heyet, komite çalıģmaları ve Genel Kurul toplantıları dahil tüm Asamble çalıģmalarını takip ederek toplantılara katılmıģtır. Böylece Asambledeki etkinliğimiz artmıģ ve sadece Kıbrıs konusunda değil, diğer tüm konularda da sesimizi duyurarak varlığımızı hissetirir duruma gelinmiģtir. Avrupa Parlamentosu nda kulis faaliyetleri yapmak üzere Strasbourg a Meclis heyetleri gönderilmiģ ve siyasi gruplarla iliģkiler sürdürülmüģtür. KurulmuĢ olan iliģkiler çerçevesinde Avrupa Parlamentosu nun Brüksel ofislerine de ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. Parlamentolararası Birlik ile iliģkilerimiz sürdürülmüģ ve katıldığımız toplantılarda Kıbrıs Sorunu ile ilgili tezlerimiz hassasiyetle savunulmuģtur. 29 Nisan 4 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bali de yapılan 116. Parlamentolar Arası Birlik Konferansına da bir heyetle katıldık. PAB toplantılarında, AKPA benzeri bir temsiliyet için giriģimler baģlatılmıģ ve geliģmeler takip edilmiģtir. Ayni Ģekilde Ġslam Konferansı Parlamentolar Birliği nin (ĠKÖPAB) ġubat 2007 tarihleri arasında Malezya nın Kuala Lumpur Ģehrinde yapılan toplantısına bir heyetle katıldık ve Kıbrıs sorununa iliģkin kararların alınmasına katkıda bulunduk. Cumhuriyet Meclisi, TBMM, ve çeģitli ülkelerle olan iliģkilerini sürdürmek ve daha yoğun hale getirmek için çalıģmalarını sürdürmüģtür. Bu çerçevede, TBMM BaĢkanı Sn. Bülent Arınç ın resmi daveti üzerine Ocak 2007 tarihleri arasında Ankara ve Ġstanbul a ziyaretler gerçekleģtirdik Mayıs 2007 tarihleri arasında beraberimdeki bir heyetle Berlin e gittik ve Almanya Federal Parlamentosu ndan Ġzolasyonların Kaldırılmasıyla ilgili Kıbrıs Konulu Karar ın çıkarılmasına katkıda bulunduk. Ayrıca Siyasi Partilerle de görüģtük ve bir dizi temaslar yaptık Haziran 2007 tarihleri arasında Lord Maginnis of Drumglass ın daveti üzerine Ġngiltere nin baģkenti Londra ya bir ziyarette bulunduk ve yoğun temaslar gerçekleģtirdik. Almanya nın, Bavyera Eyaleti ndeki Waldkirchen Belediye BaĢkanı Joseph Höppler in daveti üzerine 3-10 Ağustos 2007 tarihleri arasında Meclis Futbol Takımı ve baģkanlığımdaki heyetle birlikte bir ziyaret gerçekleģtirdik. Bu ziyaret sırasında da çeģitli temaslar yaptık. 30 Ağustos-5 Eylül 2007 tarihleri arasında, Cumhuriyet Meclisi nden bir heyet, Ġngiltere deki Kıbrıs Türk toplumunun oluģturduğu sivil toplum örgütleri ile temaslar yapmak üzere Lonrda ya gitti. Bu vesileyle Ġngiliz yetkililerle de geniģ kapsamlı temaslar yapıldı. 15 Kasım ve 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde, Türkiye ve diğer ülkelerden bir çok Milletvekili ülkemizde konuk edilmiģ ve gerçekleri yerinde görmeleri sağlanmıģtır. 5

6 Meclis in yurt dıģı temasları yanında, Cumhuriyet Meclisi ni tanıtmak amacıyla yurt içinde de Meclis BaĢkanlığı adına spor etkinlikleri düzenlenmiģ ve spor etkinliklerine mali katkılar sürdürülmüģtür. Sayın Milletvekilleri; sunmuģ olduğum bu bilgilerin ayrıntılı dökümleri Rapora eklenmiģ olup, Rapor ile birlikte tutanağa eklenecektir. Hepinize saygılar sunarım. Dr. Fatma Ekenoğlu Cumhuriyet Meclisi BaĢkanı 6

7 EK I CUMHURİYET MECLİSİNCE KABUL EDİLEN YASALAR A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 1. Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik No:3) Yasası 102/1/ /2/ / Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik No:4) Yasası 96/1/2005 3/ Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 11/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 6/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 7/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 9/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 12/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 14/1/ / Limanlar Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) ( DeğiĢiklik) Yasası 101/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 15/1/ / Finansal Kiralama Yasası 94/1/ / Factoring Yasası 107/1/ / Belediye Personel Yasası 50/1/ /2007 7

8 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 14. Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren TaĢınmaz Malların Tazmini, Takası ve Ġadesi (DeğiĢiklik) Yasası 212/2/ / Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Yasası 199/2/ / Çocuklar (DeğiĢiklik) Yasası 207/2/ / Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik No:2) Yasa 18. Yapı ĠnĢaatı ve Teknik ĠĢler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (DeğiĢiklik) Yasası 19. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (DeğiĢiklik) Yasası 20. Merkezi Cezaevi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 21. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 22. Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 213/2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/2006 4/ Oteller (DeğiĢiklik) Yasası 123/2/2005 5/ Hayvancılık Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 25. Yurt DıĢında Görev Yapan Personelin Kadroları ve DıĢ Görev Ödenekleri (DeğiĢiklik) Yasası 183/2/2006 6/ /2/2006 7/2007 8

9 26. Motorlu Araçlarla Yolcu ve EĢya TaĢınması (Denetim) (DeğiĢiklik) Yasası 27. KKTC 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 28. Uluslararası ĠĢletme ġirketleri (DeğiĢiklik) Yasası 210/2/ / /2/ / /2/ / Öğretmenler (DeğiĢiklik) Yasası 203/2/ / Emlakçıların Kayıt ve ĠĢlemleri Yasası 195/2/ /2007 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 31. Öğretmenler (DeğiĢiklik No:2) Yasası 218/3/ / Bakanlıkların KuruluĢ Ġlkeleri (DeğiĢiklik No:3) Yasası 33. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Geçici Kurallar) Yasası 13/3/ / /3/ / Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasası 221/3/ / Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması (DeğiĢiklik) Yasası 36. Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve Ġstihdam (DeğiĢiklik) Yasası 220/3/ / /3/ / Mali Yılı Bütçe Yasası 222/3/ / Mali Yılı Ek Bütçe Yasası 232/3/2006 1/ Genel Tarım Sigortası Fonu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 230/3/2006 2/2007 9

10 40. Enformasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 41. Çıraklık ve Meslek Eğitimi (DeğiĢiklik) Yasası 42. Yayın Yüksek Kurulu 2006 Mali Yılı Ek Bütçe Yasası 236/3/2007 8/ /3/2006 9/ /3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 246/3/ / Kurumlar Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 244/3/ / Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 46. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 47. Toprak Ürünleri Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 48. Yayın Yüksek Kurulu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 49. Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik) Yasası 50. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (DeğiĢiklik) Yasası 51. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri (DeğiĢiklik) Yasası 52. Süt Endüstrisi Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 53. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası 54. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) Yasası 245/3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / ġirketler (DeğiĢiklik) Yasası 259/3/ / Kollektif ve Komandit ġirketler ve Ticari Ünvanlar (DeğiĢiklik) Yasası 57. TaĢınmaz Mal (Devir ve Ġpotek) (DeğiĢiklik) Yasası 256/3/ / /3/ /

11 58. Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Yasası 233/3/ / Belediyeler (DeğiĢiklik) Yasası 251/3/ / Ceza (DeğiĢiklik) Yasası 250/3/ / TaĢınmaz Mal Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 238/3/ / Köpekler (DeğiĢiklik) Yasası 247/3/ / Basın ĠĢ Yasası 260/3/ / Kooperatif ġirketler (DeğiĢiklik) Yasası 274/3/ / Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına Dair Lizbon SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ĠliĢkin (Onay) Yasası 66. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 272/3/ / /3/ / SayıĢtay (DeğiĢiklik) Yasası 285/3/ / Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik No:2) Yasası 262/3/ / Çevre (DeğiĢiklik) Yasası 269/3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik No:2) Yasası 275/3/ / Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (DeğiĢiklik) Yasası 72. ĠĢletmelerin Sermaye ve Ekonomik Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi Yasasını Yürürlükten Kaldıran Yasa 270/3/ / /3/ / Öğretmenler (DeğiĢiklik No:2) Yasası 276/3/ / Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasası 278/3/ /

12 75. Güvenlik Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasası 76. Vakıflar ve Din ĠĢleri Dairesi (Evkaf ve Müftülük Daireleri) Memurları Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasası 77. DıĢiĢleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 78. Katma Değer Vergisi Ġadesi Yasasının Yürürlükten Kaldırılması Yasası 277/3/ / /3/ / /3/ / /3/ / Özel ĠletiĢim Hizmetleri Vergisi Yasası 283/3/ / Konut Edindirme Yasası 237/3/ / Emekli Sandığı Fonu (DeğiĢiklik) Yasası 82. Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (DeğiĢiklik)Yasası 294/3/ / /3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik No:3) Yasası 281/3/ / Ceza Muhakemeleri Usulü (DeğiĢiklik) Yasası 292/3/ / Siyasal Partiler (DeğiĢiklik) Yasası 15/3/ / Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 280/3/ / ġans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası 282/3/ / Banka ve Sigorta ĠĢlemleri (DeğiĢiklik) Yasası 279/3/ / Sosyal Güvenlik Yasası 265/3/ / Ġhtiyat Sandığı (DeğiĢiklik) Yasası 266/3/ / Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik) Yasa 295/3/ /

13 EK II A.CUMHURBAŞKANLIĞINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN VE YİNE AYNI YIL İÇİNDE YASALAR: YASANIN ADI: YASA 1. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası (Y.T.No: 214/2/2006) 2 Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Yasası (Y.T.No:233/3/2006) 73/ /2007 B.CUMHURBAŞKANLIĞINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN YASALAR: YASANIN ADI: Y.T 1. Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası (Ġlgili Komitenin Gündeminde) 2. Öğretmenler (DeğiĢiklik) Yasası (Ġlgili Komitenin Gündeminde) 172/2/ /3/2007 C. CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN VE HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA: YASANIN ADI: Y.T.No: 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası 110/2/

14 Ç. HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA TASARILARI: YASANIN ADI: Y.T.No: 1. Kanser SavaĢ Birimi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) Yasa Tasarısı 33/1/ Hasta Hakları ve Sorumlulukları Yasa Tasarısı 39/1/ Yollar ve Binalar Düzenleme (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 53/1/ Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 5. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 6. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 7. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 8. Gençlik Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 9. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 10. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 54/1/ /1/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ Sivil Savunma TeĢkilatı Personel (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 225/3/2006 D. HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA ÖNERİLERİ: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (CTP-BG LefkoĢa Milletvekili Sayın Ahmet Barçın) 12/3/

15 EK III GENEL KURULUN GÜNDEMİNE SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ġmzalanan ĠĢbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine ĠliĢkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı 2. Yüksek Öğrenim ve DıĢiliĢkiler Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 3. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 4. Ġlköğretim Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 5. Genel Ortaöğretim Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 287/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ Atatürk Öğretmen Akademisi (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 300/3/

16 EK IV KOMİTELERİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI (1) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 140/2/ Kooperatif ġirketler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 145/2/ Rekabetin Korunması Yasa Tasarısı 174/2/ Kuyular (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 175/2/ Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 200/2/ Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasa Tasarısı 206/2/ Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi (Damping veya Sübvansiyon) Yasa Tasarısı 209/2/2006 B. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI 8. Organik (Ekolojik) Tarım Yasa Tasarısı 226/3/ Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 227/3/ Gemilerle Ġlgili Harçlar ve Ücretler Yasa Tasarısı 264/3/ Coğrafi ĠĢaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasa Tasarısı 288/3/ Turizm Endüstrisi TeĢvik (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 301/3/ Hayvanların ve Hayvancılık ĠĢletmelerinin Kaydı ve Tanımlanmsı Yasa Tasarısı 302/3/ Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 303/3/

17 (C) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN KESİN HESAP YASA TASARILARI YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. BRT Kurumunun 1986 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 1/1/2005 Bak:2/1/04 Bak:1/1/99 Bak:1/1/93 2. BRT Kurumu 1988 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı -SayıĢtay dan yeni Rapor istendi. 3. Toprak Ürünleri Kurumunun 1996 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 4. Toprak Ürünleri Kurumunun 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 5. Toprak Ürünleri Kurumunun 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 6 Toprak Ürünleri Kurumunun 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 7. Toprak Ürünleri Kurumunun 2000 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 8. Toprak Ürünleri Kurumunun 2001 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 9. Toprak Ürünleri Kurumu 2003 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 10. Toprak Ürünleri Kurumu 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 2/1/2005 Bak:3/1/04 Bak:3/1/99 Bak:4/1/93 3/1/2005 Bak:4/1/04 Bak:13/1/99 Bak:383/4/94 4/1/2005 Bak:5/1/04 Bak:15/1/99 Bak:457/5/98 5/1/2005 Bak:6/1/04 Bak:65/1/99 8/1/2005 Bak:9/1/04 Bak: 216/3/01 10/1/2005 Bak:11/1/04 Bak: 266/4/01 13/1/2005 Bak:14/1/04 Bak:388/5/03 16/1/2005 Bak:115/2/04 219/3/ Toprak Ürünleri Kurumu 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa 223/3/2006 Tasarısı Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 229/3/ Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 307/3/

18 (2) İDARİ VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 27/1/ Ġskan ve Rehabilitasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 3. Harita Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 60/1/ /1/2005 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 4. Fizyoterapistler Birliği Yasa Tasarısı 148/2/ Üst Kademe Yöneticileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 179/2/ Kadın ÇalıĢmaları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 180/2/ Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Yasa Tasarısı 182/2/2006 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 8. Kooperatif ġirketler Mukayyitliği (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) Yasa Tasarısı 234/3/ Bakanlıkların KuruluĢ Ġlkeleri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 248/3/ Asgari Ücretler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 253/3/ Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 271/3/

19 12. Yükseköğretim (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 291/3/ Ġskan, Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasası Uyarınca Feragatname Vermek Suretiyle Güney de Bıraktıkları Mal KarĢılığında KKTC de EĢdeğer Mal Alanların Güney de Bıraktıkları Mallar Üzerinde Tasarrufunda Bulunmasına Dair Yasa Tasarısı 14. Milli ArĢiv ve AraĢtırma Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 15. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi KuruluĢ Yasa Tasarısı 304/3/ /3/ /3/ Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 313/3/ Güvenlik Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 314/3/2007 Ç. GENEL KURULDAN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ ALINAN VE KOMİTENİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 18. Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 201/2/2006 (3) HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Mahkemeler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 28/1/ Alkollü Ġçkiler SatıĢ (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 43/1/ Çevre (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 58/1/ Ceza (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 66/1/ Turizm Yatırımı Amacıyla Ġskele (Merkez) de Bulunan Bazı Orman Arazilerinin Kiralanması (Özel Kurallar) Yasa Tasarısı 97/1/

20 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 6. Arazi Yangınları Ġle Mücadele (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 111/2/ KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 126/2/ Tarımsal Ġlaçlar (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 147/2/ Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (DeğiĢiklik) Yasas Tasarısı 10. Motorlu Araçlar (Üçüncü ġahıs Sigortası) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 11. Bazı Yasalarda Öngörülen Para Cezalarının GüncelleĢtirilmesine ĠliĢkin Özel Kurallar Yasa Tasarısı 149/2/ /2/ /2/ Küçük Teknelerin Kontrolü Yasa Tasarısı 162/2/ Küçük Teknelerin Kaydı Yasa Tasarısı 163/2/ Uluslararası SözleĢmeler Kapsamında Olmayan Yolcu Teknelerinin Emniyeti Hakkında Yasa Tasarısı 164/2/ YurttaĢlık (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 184/2/ KiĢisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı 194/2/ Kira Takdir Yasa Tasarısı 208/2/ Elektronik Ġmza Yasa Tasarısı 215/2/2006 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 19. Yabancıdan Satın Alınan TaĢınmaz Malların Kaydı (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 243/3/

21 20. Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren, KKTC Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet DıĢındaki Tüzel KiĢiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel KiĢiye ya da KKTC Devletine Ait Bulunan TaĢınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi Yasa Tasarısı 263/3/ Telgraf (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 273/3/ Hukuk Muhakemeleri Usulü (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 289/3/ Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren TaĢınmaz Malların Tazmini, Takası ve Ġadesi (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 24. Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının KuruluĢu ve Yargılama Usulü (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 305/3/ /3/ Askeri Suç ve Cezalar (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 309/3/ Av ve Yaban Hayatını Koruma Yasa Tasarısı 310/3/ Ġnternet Kafelerin Ġzinlendirilmesi ve Denetlenmesi Yasa Tasarısı 311/3/ Karpaz Milli Park Alanı Yasa Tasarısı 315/3/2007 EK V KOMİTELERİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA ÖNERİLERİ (1) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA ÖNERİLERİ A. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA ÖNERİLERİ: YASA ÖNERĠSĠNĠN ADI: Y.Ö. 1. Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP Ġskele Milletvekili Sayın Nazım ÇavuĢoğlu) 2. Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP LefkoĢa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy) 8/2/ /2/

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI. CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN BEġĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI. CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN BEġĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI Tarih: 1 Ekim 2004 CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN BEġĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN YEDĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN YEDĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI Tarih: 1 Ekim 2009 CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN YEDĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin,

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MECLİSİNİN ALTINCI DÖNEM DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI ETKİNLİKLERİ HAKKINDA RAPOR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MECLİSİNİN ALTINCI DÖNEM DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI ETKİNLİKLERİ HAKKINDA RAPOR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI Tarih:3 Ekim 2008 CUMHURİYET MECLİSİNİN ALTINCI DÖNEM DÖRDÜNCÜ YASAMA YILI ETKİNLİKLERİ HAKKINDA RAPOR Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ 21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ YÖNETĠM KURULU Tolunay AYGUT : Yönetim Kurulu BaĢkanı ġ. Oral GÖKTAN : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili S. Alp EVCĠL : Genel Sekreter Gürhan AKDAĞ Kemal BEKÇĠ Ebru ÖZHAMARAT

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- GÜNDEM NO 05: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının; 6. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvasında dereceye girecek olan sporculara verilecek

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU:

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU: < ", ARAŞTIRMA RAPORU SAYı TARİH : ME.SN 2006/ 2 : 28 Eylül, 2006 HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci Sibel Nami RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nin Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.' den temin ettiği internet

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

EK-1. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE. YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU

EK-1. T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE. YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU EK-1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ BAġVURU FORMU 25/06/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı