KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ CUMHURĠYET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI Tarih:1 Ekim 2007 CUMHURĠYET MECLĠSĠNĠN ALTINCI DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDA RAPOR Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, 2 Ekim 2006 tarihinde yapmıģ olduğu toplantı ile baģlayan Altıncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı çalıģmalarını, geçmiģ dönemlerde ve Yasama yıllarında olduğu gibi, bir Rapor ile bilgilerinize sunmak istiyorum. GENEL KURUL ÇALIġMALARI: Sayın Milletvekilleri, Üçüncü Yasama Yılında Genel Kurulumuz 78 i olağan 3 ü de olağanüstü olmak üzere 81 BirleĢim yapmıģ ve yaklaģık 134 saat 38 dakika çalıģmıģtır. Sayın Milletvekilleri, Genel Kurul çalıģmaları, Toplantı Gün ve Saatlerini Belirleyen Kararlar çerçevesinde düzenli olarak gerçekleģmiģtir. GÜNDEM DIġI KONUġMALAR: Üçüncü Yasama Yılında BaĢkanlığımıza 50 gündem dıģı konuģma isteminde bulunulmuģ ve 40 konuģma yapılmıģtır. 10 gündem dıģı konuģma istemi ise istem sahiplerince geri çekilmiģtir. YASA TASARILARI : Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 99 Yasa Tasarısı sunulmuģtur. Sunulan Tasarılardan 59 tanesi ile Ġkinci Yasama Yılından kalan ve 1 tanesi Birinci Yasama Yılından kalan 1 Yasa Tasarısı ile birleģtirilerek görüģülen toplam 18 Yasa Tasarısı ve Birinci Yasama Yılından kalan 13 Yasa Tasarısı da bu Yasama Yılında görüģülerek kabul edilmiģ ve toplam 91 Yasa Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. (Bak.Ek: I) Ayrıca bu dönemde CumhurbaĢkanlığınca bir daha görüģülmek üzere geri gönderilen 3 Yasanın 1 i Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin, 1 i de Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde yer almaktadır. Bir diğer Yasa ise, Komitelerin gündeminde bulunan 11 Yasa Tasarısı ile birlikte Hükümetçe Geri AlınmıĢtır. (Bak. Ek:II) Sayın Milletvekilleri; yaz dönemi boyunca çalıģmalarına devam eden Komitelerimizin sonuçlandırdıkları 6 adet Yasa Tasarısı da Genel Kurulun gündemine sunulmuģtur. (Bak.Ek:III) Halen Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde 13 tanesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı olmak üzere toplam 27, Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde bir tanesi Genel Kurul Gündeminden bir daha görüģülmek üzere geri gönderilen olmak üzere 1

2 toplam 18; ve Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde 28 Yasa Tasarısı yer almaktadır. Buna göre Komitelerin gündeminde toplam 73 Yasa Tasarısı bulunmaktadır.(bak. Ek:IV) YASA ÖNERĠLERĠ: Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 6 Yasa Önerisi sunulmuģ ve 1 Öneri, Öneri sahibince geri çekilmiģtir. Üçüncü Yasama Yılında sunulan 2 Yasa Önerisi doğrudan yasalaģmıģtır. Halen Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesinin gündeminde Birinci Yasama Yılında sunulan 4; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde 2 tanesi Ġkinci ve 2 tanesi de Üçüncü Yasama Yıllarında sunulan toplam 4; Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde ise Birinci Yasama Yılında sunulan 1, Ġkinci Yasama Yılında sunulan 2 ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 olmak üzere toplam 4 Yasa Önerisi bulunmaktadır. Buna göre Komitelerin gündeminde toplam 12 Yasa Önerisi yer almaktadır. (Bak.Ek:V) KARARLAR: Üçüncü Yasama Yılında, Ġçtüzük uygulaması ve Meclis çalıģmaları ile ilgili olarak, BaĢkanlık Divanınca üretilen 39 karardan 6 tanesi ile diğer 22 Meclis Kararı Genel Kurulca onaylanarak toplam 28 karar Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Üçüncü Yasama Yılında Meclisimize 5 Genel Nitelikli Karar Tasarısı ile 3 Genel Nitelikli Karar Önerisi sunulmuģ; bunlardan 4 Genel Nitelikli Karar Tasarısı görüģülerek kabul edilmiģtir. Ayrıca Birinci Yasama Yılından kalan 3 Genel Nitelikli Karar Tasarısından 2 tanesi ile Ġkinci Yasama Yılından kalan 6 Genel Nitelikli Karar Tasarısı görüģülerek kabul edilmiģtir. Ġkinci Yasama Yılında sonuçlandırılıp CumhurbaĢkanlığına gönderilen Kararlardan bir tanesi CumhurbaĢkanlığınca iade edilmiģ ve tekrardan görüģülerek kabul edilmiģtir. Halen Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesinin gündeminde 1 tanesi Birinci Yasama Yılında 1 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 2 tane Genel Nitelikli Karar Tasarısı ile 1 tanesi Ġkinci Yasama Yılında, 3 tanesi de 3 üncü Yasama Yılında sunulan toplam 4 tane Genel Nitelikli Karar Önerisi bulunmaktadır. (Bak. Ek:VI) YAZILI SORULAR: Sayın Milletvekilleri; Üçüncü Yasama Yılında, 5 Yazılı Soru sorulmuģtur. Bunların 3 tanesi yanıtlanmıģ ve Genel Kurulda okunmuģtur. 1 Yazılı Soru süresinde yanıtlanmadığı için Sözlü Soruya dönüģtürülmüģ ve Genel Kurulda yanıtlanmıģtır. Ayrıca 1 Yazılı Soru halen yanıtlanmamıģtır.(bak.ek:vii) 2

3 SÖZLÜ SORULAR: Üçüncü Yasama Yılında 2 Sözlü Soru sorulmuģ ve her ikisi de Genel Kurulda yanıtlanmıģtır. (Bak. Ek:VIII) SAYIġTAY DENETĠM RAPORLARI: Meclisimize, Üçüncü Yasama Yılında 15 SayıĢtay Denetim Raporu sunulmuģ ve 8 tanesi sonuçlandırılmıģtır. Ayrıca Birinci Yasama Yılından 2; Ġkinci Yasama Yılından 2 ve geçmiģ dönemlere ait 77 olmak üzere toplam 88 SayıĢtay Denetim Raporu Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde yer almaktadır. (Bak. Ek:IX) YÜKSEK YÖNETĠM DENETÇĠSĠ (OMBUDSMAN) RAPORLARI: Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ın bu yıl Meclisimizce seçilerek göreve baģlaması ile 63 tane Rapor sunulmuģtur. (Bak. Ek:X) KOMĠTE ÇALIġMALARI: Sayın Milletvekilleri; sizlere Ģimdi de Komite çalıģmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 63 BirleĢim yapmıģ ve yaklaģık 241 saat çalıģarak 9 tanesi Birinci Yasama Yılında, 5 tanesi Ġkinci Yasama Yılında ve bir tanesi de Genel Kurulun gündeminde olan 36 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 50 Yasa Tasarısını sonuçlandırmıģtır. Ġdari ve Sosyal ĠĢler Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 50 BirleĢim yapmıģ ve 137 saat çalıģarak 3 tanesi Birinci Yasama Yılında, 10 tanesi Ġkinci Yasama Yılında ve 4 tanesi Genel Kurul gündeminde olan 17 tanesi de Üçüncü Yasama Yılında sunulan toplam 30 Yasa Tasarısını doğrudan; Birinci Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Tasarısı ile Ġkinci Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Tasarısını kendi içlerinde birleģtirerek görüģmüģ ve toplam 32 Yasa Tasarısı ile Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Önerisini de sonuçlandırmıģtır. Hukuk ve Siyasi ĠĢler Komitesi, Üçüncü Yasama Yılında 44 BirleĢim yapmıģ ve 130 saat çalıģarak 2 tanesi Ġkinci Yasama Yılından 1 tanesi Genel Kurul gündeminde olan 12 Yasa Tasarısını Üçüncü Yasama Yılından olmak üzere toplam 14 Yasa Tasarısını kabul etmiģ ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 1 Yasa Önerisini de YasalaĢtırılmıĢtır. Ayrıca Birinci Yasama Yılında sunulan 2, Ġkinci Yasama Yılında sunulan 6 ve Üçüncü Yasama Yılında sunulan 4 Genel Nitelikli Karar Tasarılarını kabul etmiģtir. Komitemiz ayrıca boģalan Ombudsman ve SayıĢtay BaĢkanlığı seçimleri için adayların baģvurularını değerlendirerek birer raporla Genel Kurula iletmiģtir. Dilekçe Komitesinin çalıģmalarına gelince; bu Komite Üçüncü Yasama Yılında, 2 BirleĢim yapmıģ ve 4 saat çalıģarak 10 tanesi Genel Kurulun gündeminde olmak üzere toplam 16 dosya ile ilgili çalıģmalarını tamamlamıģtır. Komitede halen incelenmekte olan 28 dosya bulunmaktadır. 3

4 TUTANAK ÇALIġMALARI: Altıncı Dönem, Üçüncü Yasama Yılına ait 78 i Olağan, 3 tanesi Olağanüstü toplam 81 BirleĢimin tutanakları tutulmuģ olup denetimleri bölüm raportörleri tarafından yapılmıģtır. Dönem sonunda tutanakların ciltleme iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca birleģimler internet ortamına atılarak dileyen kullanıcıların Meclis Tutanaklarına ulaģmaları sağlanmıģtır. Tüm birleģimler görüntülü CD ortamına da aktarılarak arģivlenmiģ ve yıl içinde Meclis kayıtlarını isteyen basın yaygın organlarına bu CD lerden kopya yapılarak dağıtılmıģtır. Halen Meclis Tutanaklarının bant-kayıt sisteminin modernleģtirilmesi çalıģmaları sürdürülmektedir, yakın bir gelecekte yeni bant-kayıt sistemine geçilmesi planlanmaktadır. BĠNA, PERSONEL VE BĠLGĠSAYAR SĠSTEMĠMĠZ: Sayın Milletvekilleri, Ģimdi de Bina-Personel ve Bilgisayar Sistemleri Hakkında bilgi vermek istiyorum. Meclis binamızda baģlattığımız yenileme çalıģmaları imkanlar dahilinde bu bütçe yılında da devam etmiģtir. Genel Kurul halı ve perdelerinin yenilenmesi için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģtır. Basın mensuplarının daha rahat ve verimli çalıģmalarına olanak tanıyacak Basın Odasının tadilat ve yenileme iģlemi için ihaleye çıkılmıģtır. Meclis Internet sayfası, belirlenen kurallar çerçevesinde içerik ve görsellik yönünden tekrardan düzenlenmiģtir. Internet sayfasının daha dinamik bir yapıya kavuģması hedeflenmiģ ve yasalar, tutanaklar, komite çalıģmaları, basın açıklamaları ve diğer meclis çalıģmalarının güncel olarak bu sayfada kullanıcıların hizmetine sunulması için çalıģmalarımız devam etmekte olup, sayfada gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Sayfa açılma aģamasındadır. 256 Kbps olan mevcut internet hızı 1 Mb e çıkarılmıģtır. Bu durum veri akıģını daha da rahatlatmıģ, iç ve dıģ kullanıcılarına bilgiye ulaģım yönünden çok büyük bir rahatlama getirmiģtir Geçtiğimiz yıl büyük bir kısmı yenilenen bilgisayar donanım sistemine 7 adet printer, 3 adet bilgisayar alınarak mevcut donanım zenginleģtirilmiģ ve oluģan kullanıcı ihtiyacına cevap verilmiģtir. Kütüphanede mevcut yerel gazete arģivininin korunup uzun sure kullanılabilmesi için baģlanan ciltleme iģlemine bu yıl da devam edilmiģtir. 4

5 DIġ ĠLĠġKĠLER Sayın Milletvekilleri, Meclisimizin dıģ temaslar çerçevesinde yürüttüğü çalıģmalara da kısaca değinmek istiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi nin ilgili kararı uyarınca, Cumhuriyet Meclisi nden iki kiģilik bir heyet, komite çalıģmaları ve Genel Kurul toplantıları dahil tüm Asamble çalıģmalarını takip ederek toplantılara katılmıģtır. Böylece Asambledeki etkinliğimiz artmıģ ve sadece Kıbrıs konusunda değil, diğer tüm konularda da sesimizi duyurarak varlığımızı hissetirir duruma gelinmiģtir. Avrupa Parlamentosu nda kulis faaliyetleri yapmak üzere Strasbourg a Meclis heyetleri gönderilmiģ ve siyasi gruplarla iliģkiler sürdürülmüģtür. KurulmuĢ olan iliģkiler çerçevesinde Avrupa Parlamentosu nun Brüksel ofislerine de ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. Parlamentolararası Birlik ile iliģkilerimiz sürdürülmüģ ve katıldığımız toplantılarda Kıbrıs Sorunu ile ilgili tezlerimiz hassasiyetle savunulmuģtur. 29 Nisan 4 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bali de yapılan 116. Parlamentolar Arası Birlik Konferansına da bir heyetle katıldık. PAB toplantılarında, AKPA benzeri bir temsiliyet için giriģimler baģlatılmıģ ve geliģmeler takip edilmiģtir. Ayni Ģekilde Ġslam Konferansı Parlamentolar Birliği nin (ĠKÖPAB) ġubat 2007 tarihleri arasında Malezya nın Kuala Lumpur Ģehrinde yapılan toplantısına bir heyetle katıldık ve Kıbrıs sorununa iliģkin kararların alınmasına katkıda bulunduk. Cumhuriyet Meclisi, TBMM, ve çeģitli ülkelerle olan iliģkilerini sürdürmek ve daha yoğun hale getirmek için çalıģmalarını sürdürmüģtür. Bu çerçevede, TBMM BaĢkanı Sn. Bülent Arınç ın resmi daveti üzerine Ocak 2007 tarihleri arasında Ankara ve Ġstanbul a ziyaretler gerçekleģtirdik Mayıs 2007 tarihleri arasında beraberimdeki bir heyetle Berlin e gittik ve Almanya Federal Parlamentosu ndan Ġzolasyonların Kaldırılmasıyla ilgili Kıbrıs Konulu Karar ın çıkarılmasına katkıda bulunduk. Ayrıca Siyasi Partilerle de görüģtük ve bir dizi temaslar yaptık Haziran 2007 tarihleri arasında Lord Maginnis of Drumglass ın daveti üzerine Ġngiltere nin baģkenti Londra ya bir ziyarette bulunduk ve yoğun temaslar gerçekleģtirdik. Almanya nın, Bavyera Eyaleti ndeki Waldkirchen Belediye BaĢkanı Joseph Höppler in daveti üzerine 3-10 Ağustos 2007 tarihleri arasında Meclis Futbol Takımı ve baģkanlığımdaki heyetle birlikte bir ziyaret gerçekleģtirdik. Bu ziyaret sırasında da çeģitli temaslar yaptık. 30 Ağustos-5 Eylül 2007 tarihleri arasında, Cumhuriyet Meclisi nden bir heyet, Ġngiltere deki Kıbrıs Türk toplumunun oluģturduğu sivil toplum örgütleri ile temaslar yapmak üzere Lonrda ya gitti. Bu vesileyle Ġngiliz yetkililerle de geniģ kapsamlı temaslar yapıldı. 15 Kasım ve 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde, Türkiye ve diğer ülkelerden bir çok Milletvekili ülkemizde konuk edilmiģ ve gerçekleri yerinde görmeleri sağlanmıģtır. 5

6 Meclis in yurt dıģı temasları yanında, Cumhuriyet Meclisi ni tanıtmak amacıyla yurt içinde de Meclis BaĢkanlığı adına spor etkinlikleri düzenlenmiģ ve spor etkinliklerine mali katkılar sürdürülmüģtür. Sayın Milletvekilleri; sunmuģ olduğum bu bilgilerin ayrıntılı dökümleri Rapora eklenmiģ olup, Rapor ile birlikte tutanağa eklenecektir. Hepinize saygılar sunarım. Dr. Fatma Ekenoğlu Cumhuriyet Meclisi BaĢkanı 6

7 EK I CUMHURİYET MECLİSİNCE KABUL EDİLEN YASALAR A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 1. Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik No:3) Yasası 102/1/ /2/ / Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik No:4) Yasası 96/1/2005 3/ Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 11/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 6/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 7/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 9/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 12/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 14/1/ / Limanlar Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) ( DeğiĢiklik) Yasası 101/1/ / Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 15/1/ / Finansal Kiralama Yasası 94/1/ / Factoring Yasası 107/1/ / Belediye Personel Yasası 50/1/ /2007 7

8 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 14. Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren TaĢınmaz Malların Tazmini, Takası ve Ġadesi (DeğiĢiklik) Yasası 212/2/ / Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Yasası 199/2/ / Çocuklar (DeğiĢiklik) Yasası 207/2/ / Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik No:2) Yasa 18. Yapı ĠnĢaatı ve Teknik ĠĢler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (DeğiĢiklik) Yasası 19. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (DeğiĢiklik) Yasası 20. Merkezi Cezaevi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 21. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 22. Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 213/2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/2006 4/ Oteller (DeğiĢiklik) Yasası 123/2/2005 5/ Hayvancılık Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 25. Yurt DıĢında Görev Yapan Personelin Kadroları ve DıĢ Görev Ödenekleri (DeğiĢiklik) Yasası 183/2/2006 6/ /2/2006 7/2007 8

9 26. Motorlu Araçlarla Yolcu ve EĢya TaĢınması (Denetim) (DeğiĢiklik) Yasası 27. KKTC 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasası 28. Uluslararası ĠĢletme ġirketleri (DeğiĢiklik) Yasası 210/2/ / /2/ / /2/ / Öğretmenler (DeğiĢiklik) Yasası 203/2/ / Emlakçıların Kayıt ve ĠĢlemleri Yasası 195/2/ /2007 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULUP ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA YASALAŞAN YASA TASARILARI VE YASA ÖNERİLERİ: YASANIN ADI: Y.T. / Y.Ö. YASA 31. Öğretmenler (DeğiĢiklik No:2) Yasası 218/3/ / Bakanlıkların KuruluĢ Ġlkeleri (DeğiĢiklik No:3) Yasası 33. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Geçici Kurallar) Yasası 13/3/ / /3/ / Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasası 221/3/ / Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması (DeğiĢiklik) Yasası 36. Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve Ġstihdam (DeğiĢiklik) Yasası 220/3/ / /3/ / Mali Yılı Bütçe Yasası 222/3/ / Mali Yılı Ek Bütçe Yasası 232/3/2006 1/ Genel Tarım Sigortası Fonu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 230/3/2006 2/2007 9

10 40. Enformasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 41. Çıraklık ve Meslek Eğitimi (DeğiĢiklik) Yasası 42. Yayın Yüksek Kurulu 2006 Mali Yılı Ek Bütçe Yasası 236/3/2007 8/ /3/2006 9/ /3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 246/3/ / Kurumlar Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 244/3/ / Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 46. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 47. Toprak Ürünleri Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 48. Yayın Yüksek Kurulu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 49. Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik) Yasası 50. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (DeğiĢiklik) Yasası 51. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri (DeğiĢiklik) Yasası 52. Süt Endüstrisi Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 53. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası 54. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) Yasası 245/3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / /3/ / ġirketler (DeğiĢiklik) Yasası 259/3/ / Kollektif ve Komandit ġirketler ve Ticari Ünvanlar (DeğiĢiklik) Yasası 57. TaĢınmaz Mal (Devir ve Ġpotek) (DeğiĢiklik) Yasası 256/3/ / /3/ /

11 58. Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Yasası 233/3/ / Belediyeler (DeğiĢiklik) Yasası 251/3/ / Ceza (DeğiĢiklik) Yasası 250/3/ / TaĢınmaz Mal Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 238/3/ / Köpekler (DeğiĢiklik) Yasası 247/3/ / Basın ĠĢ Yasası 260/3/ / Kooperatif ġirketler (DeğiĢiklik) Yasası 274/3/ / Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına Dair Lizbon SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ĠliĢkin (Onay) Yasası 66. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2007 Mali Yılı Bütçe Yasası 272/3/ / /3/ / SayıĢtay (DeğiĢiklik) Yasası 285/3/ / Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik No:2) Yasası 262/3/ / Çevre (DeğiĢiklik) Yasası 269/3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik No:2) Yasası 275/3/ / Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (DeğiĢiklik) Yasası 72. ĠĢletmelerin Sermaye ve Ekonomik Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi Yasasını Yürürlükten Kaldıran Yasa 270/3/ / /3/ / Öğretmenler (DeğiĢiklik No:2) Yasası 276/3/ / Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasası 278/3/ /

12 75. Güvenlik Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasası 76. Vakıflar ve Din ĠĢleri Dairesi (Evkaf ve Müftülük Daireleri) Memurları Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasası 77. DıĢiĢleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası 78. Katma Değer Vergisi Ġadesi Yasasının Yürürlükten Kaldırılması Yasası 277/3/ / /3/ / /3/ / /3/ / Özel ĠletiĢim Hizmetleri Vergisi Yasası 283/3/ / Konut Edindirme Yasası 237/3/ / Emekli Sandığı Fonu (DeğiĢiklik) Yasası 82. Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (DeğiĢiklik)Yasası 294/3/ / /3/ / Gelir Vergisi (DeğiĢiklik No:3) Yasası 281/3/ / Ceza Muhakemeleri Usulü (DeğiĢiklik) Yasası 292/3/ / Siyasal Partiler (DeğiĢiklik) Yasası 15/3/ / Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasası 280/3/ / ġans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası 282/3/ / Banka ve Sigorta ĠĢlemleri (DeğiĢiklik) Yasası 279/3/ / Sosyal Güvenlik Yasası 265/3/ / Ġhtiyat Sandığı (DeğiĢiklik) Yasası 266/3/ / Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik) Yasa 295/3/ /

13 EK II A.CUMHURBAŞKANLIĞINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN VE YİNE AYNI YIL İÇİNDE YASALAR: YASANIN ADI: YASA 1. Telekomünikasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasası (Y.T.No: 214/2/2006) 2 Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Yasası (Y.T.No:233/3/2006) 73/ /2007 B.CUMHURBAŞKANLIĞINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN YASALAR: YASANIN ADI: Y.T 1. Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası (Ġlgili Komitenin Gündeminde) 2. Öğretmenler (DeğiĢiklik) Yasası (Ġlgili Komitenin Gündeminde) 172/2/ /3/2007 C. CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN VE HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA: YASANIN ADI: Y.T.No: 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Amblem Yasası 110/2/

14 Ç. HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA TASARILARI: YASANIN ADI: Y.T.No: 1. Kanser SavaĢ Birimi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) Yasa Tasarısı 33/1/ Hasta Hakları ve Sorumlulukları Yasa Tasarısı 39/1/ Yollar ve Binalar Düzenleme (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 53/1/ Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 5. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 6. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 7. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 8. Gençlik Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 9. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 10. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları ) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 54/1/ /1/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ Sivil Savunma TeĢkilatı Personel (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 225/3/2006 D. HÜKÜMETCE GERİ ALINAN YASA ÖNERİLERİ: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (CTP-BG LefkoĢa Milletvekili Sayın Ahmet Barçın) 12/3/

15 EK III GENEL KURULUN GÜNDEMİNE SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ġmzalanan ĠĢbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine ĠliĢkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı 2. Yüksek Öğrenim ve DıĢiliĢkiler Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 3. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 4. Ġlköğretim Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 5. Genel Ortaöğretim Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 287/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ Atatürk Öğretmen Akademisi (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 300/3/

16 EK IV KOMİTELERİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI (1) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Yabancılar ve Muhaceret (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 140/2/ Kooperatif ġirketler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 145/2/ Rekabetin Korunması Yasa Tasarısı 174/2/ Kuyular (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 175/2/ Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 200/2/ Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasa Tasarısı 206/2/ Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi (Damping veya Sübvansiyon) Yasa Tasarısı 209/2/2006 B. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI 8. Organik (Ekolojik) Tarım Yasa Tasarısı 226/3/ Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 227/3/ Gemilerle Ġlgili Harçlar ve Ücretler Yasa Tasarısı 264/3/ Coğrafi ĠĢaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasa Tasarısı 288/3/ Turizm Endüstrisi TeĢvik (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 301/3/ Hayvanların ve Hayvancılık ĠĢletmelerinin Kaydı ve Tanımlanmsı Yasa Tasarısı 302/3/ Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 303/3/

17 (C) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN KESİN HESAP YASA TASARILARI YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. BRT Kurumunun 1986 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 1/1/2005 Bak:2/1/04 Bak:1/1/99 Bak:1/1/93 2. BRT Kurumu 1988 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı -SayıĢtay dan yeni Rapor istendi. 3. Toprak Ürünleri Kurumunun 1996 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 4. Toprak Ürünleri Kurumunun 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 5. Toprak Ürünleri Kurumunun 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 6 Toprak Ürünleri Kurumunun 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 7. Toprak Ürünleri Kurumunun 2000 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 8. Toprak Ürünleri Kurumunun 2001 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 9. Toprak Ürünleri Kurumu 2003 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 10. Toprak Ürünleri Kurumu 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 2/1/2005 Bak:3/1/04 Bak:3/1/99 Bak:4/1/93 3/1/2005 Bak:4/1/04 Bak:13/1/99 Bak:383/4/94 4/1/2005 Bak:5/1/04 Bak:15/1/99 Bak:457/5/98 5/1/2005 Bak:6/1/04 Bak:65/1/99 8/1/2005 Bak:9/1/04 Bak: 216/3/01 10/1/2005 Bak:11/1/04 Bak: 266/4/01 13/1/2005 Bak:14/1/04 Bak:388/5/03 16/1/2005 Bak:115/2/04 219/3/ Toprak Ürünleri Kurumu 2005 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa 223/3/2006 Tasarısı Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 229/3/ Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı 307/3/

18 (2) İDARİ VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 27/1/ Ġskan ve Rehabilitasyon Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 3. Harita Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 60/1/ /1/2005 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 4. Fizyoterapistler Birliği Yasa Tasarısı 148/2/ Üst Kademe Yöneticileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 179/2/ Kadın ÇalıĢmaları Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 180/2/ Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Yasa Tasarısı 182/2/2006 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 8. Kooperatif ġirketler Mukayyitliği (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) Yasa Tasarısı 234/3/ Bakanlıkların KuruluĢ Ġlkeleri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 248/3/ Asgari Ücretler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 253/3/ Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 271/3/

19 12. Yükseköğretim (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 291/3/ Ġskan, Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasası Uyarınca Feragatname Vermek Suretiyle Güney de Bıraktıkları Mal KarĢılığında KKTC de EĢdeğer Mal Alanların Güney de Bıraktıkları Mallar Üzerinde Tasarrufunda Bulunmasına Dair Yasa Tasarısı 14. Milli ArĢiv ve AraĢtırma Dairesi (KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Esasları) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 15. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi KuruluĢ Yasa Tasarısı 304/3/ /3/ /3/ Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 313/3/ Güvenlik Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 314/3/2007 Ç. GENEL KURULDAN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ ALINAN VE KOMİTENİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 18. Kamu Görevlileri (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 201/2/2006 (3) HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA TASARILARI: A. BİRİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 1. Mahkemeler (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 28/1/ Alkollü Ġçkiler SatıĢ (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 43/1/ Çevre (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 58/1/ Ceza (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 66/1/ Turizm Yatırımı Amacıyla Ġskele (Merkez) de Bulunan Bazı Orman Arazilerinin Kiralanması (Özel Kurallar) Yasa Tasarısı 97/1/

20 B. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 6. Arazi Yangınları Ġle Mücadele (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 111/2/ KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 126/2/ Tarımsal Ġlaçlar (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 147/2/ Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (DeğiĢiklik) Yasas Tasarısı 10. Motorlu Araçlar (Üçüncü ġahıs Sigortası) (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 11. Bazı Yasalarda Öngörülen Para Cezalarının GüncelleĢtirilmesine ĠliĢkin Özel Kurallar Yasa Tasarısı 149/2/ /2/ /2/ Küçük Teknelerin Kontrolü Yasa Tasarısı 162/2/ Küçük Teknelerin Kaydı Yasa Tasarısı 163/2/ Uluslararası SözleĢmeler Kapsamında Olmayan Yolcu Teknelerinin Emniyeti Hakkında Yasa Tasarısı 164/2/ YurttaĢlık (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 184/2/ KiĢisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı 194/2/ Kira Takdir Yasa Tasarısı 208/2/ Elektronik Ġmza Yasa Tasarısı 215/2/2006 C. ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA TASARILARI: YASA TASARISININ ADI: Y.T. 19. Yabancıdan Satın Alınan TaĢınmaz Malların Kaydı (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 243/3/

21 20. Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren, KKTC Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet DıĢındaki Tüzel KiĢiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel KiĢiye ya da KKTC Devletine Ait Bulunan TaĢınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi Yasa Tasarısı 263/3/ Telgraf (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 273/3/ Hukuk Muhakemeleri Usulü (DeğiĢiklik) Yasa Tasarısı 289/3/ Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren TaĢınmaz Malların Tazmini, Takası ve Ġadesi (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 24. Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının KuruluĢu ve Yargılama Usulü (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 305/3/ /3/ Askeri Suç ve Cezalar (DeğiĢiklik) Yasası Tasarısı 309/3/ Av ve Yaban Hayatını Koruma Yasa Tasarısı 310/3/ Ġnternet Kafelerin Ġzinlendirilmesi ve Denetlenmesi Yasa Tasarısı 311/3/ Karpaz Milli Park Alanı Yasa Tasarısı 315/3/2007 EK V KOMİTELERİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA ÖNERİLERİ (1) EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN GÜNDEMİNDE BULUNAN YASA ÖNERİLERİ A. İKİNCİ YASAMA YILINDA SUNULAN YASA ÖNERİLERİ: YASA ÖNERĠSĠNĠN ADI: Y.Ö. 1. Katma Değer Vergisi (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP Ġskele Milletvekili Sayın Nazım ÇavuĢoğlu) 2. Emeklilik (DeğiĢiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP LefkoĢa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy) 8/2/ /2/

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis Üyeleri; Göreve geliģimizden bu yana neredeyse 3 yılı geride bıraktık ve ilk günkü gibi büyük bir ahenk, dolayısıyla büyük verimlilikle çalıģtık, çalıģmayı sürdürüyoruz.

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 STRATEJİK PLANI 2013 2016 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 3.BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI... 9 3.1. Tarihsel Konum...

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı