BÜLTEN SAYI 5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİRAN 2007 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN SAYI 5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİRAN 2007 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA:"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2007 SAYI 5 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİNDE DEVLET YARDIMLARI KAPSAMI VE İSTİSNALARI AB'NİN KOBİ'LERE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ PROGRAMLAR VE SAĞLADIĞI MALİ DESTEKLER AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE TERÖRÜN FİNANSMANI VE MÜCADELE YOLLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ BULGAR AŞÇILAR AB YOLLARINDA ROMA ANLAŞMASININ 50. YILINDA AB - ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ BÖLGESEL HAREKETİ VE AB ÇİN: DEVLİĞİNİ FARKETMEYE BAŞLAYAN DEV AVRUPA BİRLİĞİ 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan, Mayıs 2007 tarihlerinde Kuala Lumpur da düzenlenen Üçüncü Dünya İslami Ekonomik Forumu na katılım sağlamıştır. Forum da İslam Konferansı Örgütüne Üye Ülkelerin devlet adamları ile önde gelen iş adamları bir araya gelmiştir. Amacı İslam Dünyası ile diğer kültürler arasında dialog ve işbirliğini artırmak olan Forum un bu seneki ana konusu Global Engeller Yenilikçi Ortaklıklar dır. Ele alınacak konular da yenilikçilik ve yaratıcılık için işbirliği stratejileri, gelecek için iş yaratmada hükümet, iş dünyası ve eğitimin rolü ve yarının yenilikçi şirketini kurmaktır. Sayın Bakanımız Forumun ilk gününde Müslüman Ülkeleri Arasında ve Bu Ülkeler Dışında Ticaret ve Yatırım İmkanlarının Artırılması: Önümüzdeki Yol konulu oturumda bir konuşma yapmıştır. Sayın Bakanımız Mayıs tarihlerinde de Singapur da resmi ziyaretlerde bulunmuştur.

2 AVRUPA BİRLİĞİNDE DEVLET YARDIMLARI KAPSAMI VE İSTİSNALARI YONCA SAKA TUTULMAZ Devlet yardımlarının kontrolü, Avrupa Birliği nin rekabet politikasının bir parçası olarak, rekabetçi piyasaların varlığını sürdürmesine yardımcı olmak amacındadır. Devlet yardımları, bazı şirketlerin veya bazı ürünlerin yararına olacak faaliyetleri destekleyerek rekabeti bozucu bir etki yapabilmekte, piyasaya bu anlamda bir müdahalede bulunması rekabet politikalarına ters düşebilmektedir. Devlet yardımlarının kontrolü ise üye ülke pazarlarında veya AB pazarındaki mevcut tüm firmalara rekabet çerçevesinde faaliyet gösterebilecekleri bir oyun alanı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Devlet yardımlarının engellenmesi fikrinin ardında, rekabetçi piyasa koşullarına dayanamayacak olan şirketlerin herhangi bir destekle ayakta tutulmaya çalışılması yerine, söz konusu şirketlerin piyasadan silinmeleri veya başka bir iş kolunda faaliyetlerine devam etmelerinin piyasalar için daha olumlu sonuçlar ortaya koyacağına inanılması yatar. Devlet yardımlarının genel çerçevesini ve yasal hükümlerini; AB Anlaşması nın 87, 88 ve 89. maddeleri Bu konudaki ikincil mevzuat ve diğer kurallar çizmektedir. AB Anlaşması AB anlaşmasının anılan maddeleri başından beri anlaşmalarda yer almasına rağmen, bu konudaki hassasiyet, tek pazarın ve güçlü AB şirketi fikrinin önem kazanmaya başlamasıyla, AB piyasasının rekabete açılmasıyla artmıştır. Avrupa Birliğinde devlet yardımlarının genel çerçevesini çizen 87.Maddenin birinci fıkrası (EC); İşbu anlaşmada aksine hüküm bulunmadıkça bir üye devlet tarafından veya devlet kaynakları vasıtasıyla herhangi bir şekilde yapılan ve belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozmakla tehdit eden her türlü yardım, üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde ortak pazarla bağdaşmaz demektedir. Bu hükümden çıkarılabilecek ve bir desteğin devlet yardımı olarak sayılıp sayılamayacağının belirlenmesine esas teşkil edecek olan dört ana soru mevcuttur: Söz konusu yardım: Devlet kaynaklarının bir transferi midir? Seçilerek mi verilmektedir? (Belirli teşebbüsleri ve/veya ekonomik faaliyetleri kayırmakta mıdır?) Alıcıya rekabeti bozacak şekilde bir avantaj sağlamakta mıdır? Üye devletler arasındaki ticareti etkilemekte midir? Bu dört sorunun tamamına verilecek evet cevabı, söz konusu yardımın bir devlet yardımı olduğunu göstermektedir. Ancak aynı Anlaşma, söz konusu yardımın Birlik üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği durumlarda bazı istisnalar tanımaktadır. Devlet yardımları ortak çıkarların belirlediği amaçlara ulaşılmasının söz konusu olduğu bazı durumlarda (sosyal ve bölgesel uyum, istihdam, araştırma ve geliştirme, sürdürülebilir kalkınma, kültürel farklılıkların geliştirilmesi) ve piyasa başarısızlıkları nın giderilmesi konusunda etkili bir araç olabilmektedir. Ancak söz konusu yardımların bu istisnai durumlarda da ortak çıkarlar ile uyumlu olmaları ve rekabeti bozucu etki yaratmamaları önkoşulları aranmaktadır. AB anlaşması ile bazı istisnaların tanınması, bizi, ikinci aşamada bu istisnaların çerçevesini tanımlama noktasına götürmektedir. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. fıkrası, söz konusu yardımların ortak pazarla uyumlu olması şartını getirmekte, ortak pazarla uyumlu olduğu belirlenen yardımlar sıralanmaktadır. Bu yardımlar: Anlaşmaya göre ortak pazara uyumlu olduğu belirtilen yardımlar, Bireysel tüketicilere yapılan sosyal nitelikli destekler, Doğal afetler veya olağanüstü olayların neden olduğu zararları karşılamak için yapılan destekler, Almanya nın bölünmesinden etkilenen belirli bölgelerin ekonomilerine, bölünmenin yarattığı ekonomik zararların giderilmesi için yapılan yardımlar olarak sıralanmaktadır. Söz konusu istisna maddeleri, otomatik istisnalar olarak belirtilmekte ve bu kapsamdaki istisnaların herhangi başka bir 2

3 koşul aranmaksızın devlet yardımı sayılmayacağı ifade edilmektedir. Yine Anlaşmanın 87. maddesinin 3.fıkrasında sayılan bazı maddeler de bizi devlet yardımlarından istisna durumlara götürmekte, fakat bu hallerde ortak pazara uyumluluk hali ilk dört maddedeki gibi otomatik istisna kapsamında olmayıp, ortak pazar ile uyumlu olabilecek haller olarak değerlendirilmektedir. Aşağıdaki maddelerde belirtilen haller ortak pazar ile uyumlu olabilir ve bu uyumluluk halinin her bir fiili durum için AB Konseyince onaylanması gerekmektedir. Yaşam standardının çok düşük olduğu bölgelerin ekonomik kalkınmasını teşvik eden destekler, Önemli bir ortak Avrupa projesinin ifasını teşvik eden destekler, Belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli alanların gelişmesini kolaylaştırmak için verilen destekler, Kültür mirasını korumak için verilen destekler, Komisyonun nitelikli çoğunluğuyla yapılan teklifler üzerine Konsey kararıyla belirlenen diğer destek kategorileri. İkincil Mevzuat ve Diğer Kurallar Son yıllarda Komisyon, devlet yardımları prosedürünün modernleştirilmesi ve basitleştirilmesi amacıyla yeni bir süreç başlatmıştır. Bu süreçte Komisyonun devlet yardımlarında blok muafiyet düzenlemelerine imkan veren 7 Mayıs 1998 tarihli ve 994/98 numaralı Konsey tüzüğü kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile Komisyon, bazı belirli koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla devlet yardımlarının Anlaşma ile uyumlu olduğu ve Komisyon onayına ihtiyaç duyulmayan bazı kategoriler belirlemiştir. Blok muafiyet kategorileri: KOBİ ler (belli miktara kadar olan yatırım, eğitim, ar-ge yardımları), De minimis (3 yıl içinde toplam tutarı Avroyu geçmeyen yardımlar), Bölgesel yatırım desteği, Eğitim desteği, İstihdam desteği olarak sıralanmaktadır. Komisyon ek olarak, 87. Maddenin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanarak, yatay kuralların geçerli olacağı, herhangi bir endüstride ve ülkede ortaya çıkabilecek problemleri çözmeye yönelik kategoriler belirlenmiştir. Bu kategoriler: Bölgesel destek, Ar&Ge, Çevre, Risk sermayesi, Kurtarma ve yenileme olarak sıralanabilir. Bunların dışında Komisyon tebliğleri ile devlet garantileri, kamu arazisi satışları, ihracat kredi sigortası, mali yardım gibi belirli yardım ve araçlarla ilgili kurallar ve görsel işitsel üretim, yayıncılık, elektrik, kömür, posta hizmetleri, gemi inşaatı, çelik, sentetik fiber ve motorlu araçlar sektörleri için geçerli olacak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Komisyon, yılları için geçerli olacak olan Devlet Yardımı Eylem Planı ile üye devletlere plan dahilinde ve Lizbon stratejisi hedefleri doğrultusunda devlet yardımında bulunabilmelerini sağlayan açık ve net bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır. Devlet yardımları alanında ilerisi için atılması planlanan adımlar; yeni de minimis kurallarının ve dönemi için bölgesel destek kılavuzunun, ar&ge ve inovasyon için destek önlemlerinin, yeni risk sermayesi önlemlerinin uygulamaya konması ve blok muafiyet kurallarının basitleştirilmesi olarak sıralanabilir. 3

4 AB'NİN KOBİ'LERE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ PROGRAMLAR VE SAĞLADIĞI MALİ DESTEKLER DUYGU YÜCESOY Önceki sayıda genel özellikleriyle ele alınan AB KOBİ Politikası, bu sayıda AB nin KOBİ lere yönelik olarak yürüttüğü programlar ve mali yardımlar ile zenginleştirilmeye çalışılacaktır. AB, 1980 li yıllarda şekillendirmeye başladığı KOBİ lere yönelik işletme politikalarını daha çok Çok Yıllı Program (MultiAnnual Programme) ve Bütünleştirilmiş Program (Integrated Programme) çerçevesinde uygulamıştır. Bütünleştirilmiş Program, AB de KOBİ lere yönelik tüm faaliyetlerin eşgüdümlü ve uyumlu olmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Birlik düzeyinde veya ulusal ya da bölgesel düzeyde KOBİ lerin gelişimiyle ilgili tüm taraflarca yürütülecek iyi uygulamaların karşılıklı değişimi, Çok Yıllı Program ve diğer Topluluk politikaları kapsamında girişilen faaliyetler olmak üzere üç eylem grubunu içermektedir. Bütünleştirilmiş Program ın bir parçasını oluşturan Çok Yıllı Programlar ise AB nin diğer birlik politikalarının kapsamadığı KOBİ lere özgü eylemleri için yasal ve mali çerçeveyi oluşturmaktadır. Diğer Topluluk politikaları kapsamında girişilen faaliyetler ise, İç Pazar ın basitleştirilmesi (SLIM) ve Euroya ilişkin faaliyetlerin yanı sıra yapısal fonlardan sağlanan destek, Avrupa Yatırım Bankası kredileri, Avrupa Yatırım Fonu kredi garantileri; Topluluk Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları, bilgi toplumu ve eğitime erişim gibi alanları kapsamaktadır. Şimdi ise KOBİ lere desteğini doğrudan veya ulusal ya da bölgesel düzeyde yürütülen programlar aracılığıyla önceki Çok Yıllı Programlardan daha uzun vadeli ve daha kapsamlı bir şekilde sunan AB nin, önceki yıllarda yürüttüğü başlıca programlara kısaca göz atmakta fayda vardır: 3. Çok Yıllı Program ( ) (Yasal Dayanak: 95/ 17/ EC Komisyon Kararı) *İdari ve yasal düzenlemeler açısından iş ortamının ve mali ortamın basitleştirilmesi ve iyileştirilmesi, *KOBİ'lerin Avrupalılaşmalarına ve stratejilerini ulusallaştırmalarına yardımcı olunması, *KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve araştırma, eğitim ve yenilikçilik faaliyetlerine erişiminin iyileştirilmesi temel amaçlardandır. *Program, her alanda basitleştirme (simplification) üzerine kurulmuştur. 4. (İşletmeler ve Girişimciler İçin) Çok Yıllı Program ( ) (2000/ 819/ EC) *Girişimciliğin geliştirilmesi, E- ekonomide yeni iş modellerinin, yenilikçi iş ortamının teşvik edilmesi *Tek Pazar'dan daha fazla yarar sağlanması, finans ve kredi kaynaklarının geliştirilmesi *İstihdam geliştirme önlemlerinin alınması *AR- GE çalışmalarının desteklenmesi, bürokrasinin azaltılması temel amaçlardandır. * Bu program Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve EFTA ülkelerinin katılımına da açıktır. E- Europe Eylem Planı ( ) (Yasal Dayanak: 2002/ 263/ COM) *Genel anlamda bilgi teknolojilerinin kullanımına dayalı bir toplum yaratılması *KOBİ'lerin interneti daha yaygın kullanmaya ve elektronik ticaret yapmaya teşvik edilmesi *KOBİ'lerin devletin yürüttüğü politikalardan ve programlardan internet aracılığıyla daha rahat haberdar olması temel amaçlardır. *Bu program, ardından gelen e- Europe 2005 Eylem Planı ile daha da pekiştirilmiş ve KOBİ lerin daha çok Bilgi İletişim Teknolojilerini etkin olarak kullanmaları üzerine odaklanılmıştır. Çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği ve yönlendirildiği başlıca topluluk programları olan Çerçeve Programları da (Ayrıntılar için bakınız AB de 7. Çerçeve Programı yazısı) KOBİ lere rehberlik etmektedir. 6. Çerçeve Programı ( ) *Avrupa'daki bilimsel araştırmalara ve KOBİ'lerin AR- GE çalışmalarına mali destek sağlanması *Bilgiye dayanan ekonomi ve toplum düzeninin geliştirilmesi *KOBİler için ileri teknoloji geliştirilmesi *KOBİ'lerin uluslararası şirketlerle işbirliği yapma ve yeni pazarlara ulaşma olanağının artırılması temel amaçlardandır. *Bütçenin %51 i KOBİ ler için ayrılmıştır. *Türkiye de hazırladığı projelerle bu programda yer almıştır. Önceki yıllarda yürütülmüş başlıca programlara göz attıktan sonra AB nin, daha uzun bir 4

5 dönemi (özellikle de yıllarını) kapsayacak şekilde planladığı destek programları ve mali yardım paketine bakıldığında 4 kalem göze çarpmaktadır. Bunlar, Tematik fonlar, yapısal fonlar, mali araçlar ve KOBİ lerin uluslararasılaşmaları için öngörülen destekler dir. Şimdi sırasıyla bu mali araçlar ve mali araçların desteklediği bazı önemli programlar ele alınacaktır. TEMATİK (DOĞRUDAN ERİŞİLEBİLEN) FONLAR Daha çok çevre, araştırma ve eğitim alanları için oluşturulmuş ve Komisyon bünyesindeki çeşitli bölümler tarafından yürütülen fonlardır. KOBİ ler, projeleri sürdürülebilir ve katma değer yaratan nitelikte olduğu sürece yürütülen programlara doğrudan başvurabilmektedirler. Birlikte fon sağlama genel kuraldır. AB mali desteği, daha çok projenin maliyetlerinin bir kısmının sübvanse edilmesi şeklindedir. Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı ( ) *Teknoloji ve bilgi transferi ile iş ortamı geliştirme ve yenilikçilik hizmeti sunulması *Yenilenmiş Lizbon Stratejisi hedeflerine ulaşmak için Avrupa'da iş gücü ve büyümenin artırılması *KOBİ'lerin bilgi iletişim ve çevre teknolojilerinden, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmasının sağlanması temel amaçlardır. *Program bütçesi yaklaşık 3.6 milyar olarak belirlenmiştir. *Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Politikası Destek Programı ve Avrupa İçin Akıllı Enerji Programı olmak üzere 3 programdan oluşmaktadır. AB 7. Çerçeve Programı ( ) *İşbirliği, Kapasiteler, Kişiler ve Fikirler Özel Programları dahilinde KOBİ lerin tüm araştırma eylemlerinde yer almasının, üniversiteakademi işbirliğine katılmasının AR- GE yatırımlarına daha çok yönelmesinin teşvik edilmesi *KOBİ lerin kendi teknolojilerini geliştirebilecek duruma getirilmesi *KOBİ lerin dünyadaki öncü şirketlerle aynı platforma yer alması temel amaçlardandır. *Program bütçesi yaklaşık olarak 53.2 milyar dur. EUREKA, MEDIA 2007, Marco Polo II ( ), CULTURE 2007, LIFE+ ( ), bu fonların desteklediği diğer programlardır. YAPISAL FONLAR Bölgeler arasındaki kalkınma farklılıklarını ortadan kaldırmak ve AB içinde sosyal ve ekonomik uyumu sağlamak amacıyla üye ülkelerdeki bölgesel projelere üye ülkelerle beraber Komisyon tarafından sağlanan fonlardır. KOBİ lere Komisyon la beraber doğrudan fon sağlanacak bölgelerin ekonomik açıdan az gelişmiş olması gerekmektedir. Genel hatlarıyla, *Bölgesel rekabeti ve istihdamı arttırma *İnsan kaynağına yatırım yapma *Sınırlar ötesi ve bölgeler arası işbirliğini güçlendirme *KOBİ ler için rekabet edebilirliği, yenilikçiliği ve girişimciliği yaygınlaştırma *Kırsal ekonomiyi kalkındırma amacı güden ve yılları için sunulması öngörülen Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Kırsal Kalkınma Fonu bu gruptadır. MALİ ARAÇLAR KOBİ lere doğrudan değil de bankalar, kredi kurumları veya yatırım fonları gibi finansal aracılar eliyle destek sağlarlar. Mali araçların amacı KOBİ lerin yararlanabileceği kredi hacmini ve bu finansal aracıların KOBİ lere kredi verme kapasitelerini arttırmaktır. Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı altındaki 1130 milyon luk fonlar, Avrupa Yatırım Fonu dahilindeki risk sermayesi araçları ve garanti araçları; girişimciler, yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılar arasında ağ yaratmak amacıyla Komisyon tarafından desteklenen bir portal olan Gate2Growth İnisiyatifi bu grupta yer almaktadır. KOBİ LERİN ULUSLARARSILAŞTIRILMASINA YÖNELİK DESTEKLER Bu destek programları da KOBİ lere doğrudan değil aracı kurumlar veya kamu kuruluşları eliyle ulaştırılmaktadır. 5

6 PRO INVEST ( ) *Asya, Karayip ve Pasifik ülkelerindeki önemli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için yatırım ve teknoloji transferini kolaylaştırma, işletmeler arasında kuzey- güney ve güneygüney ortaklığını geliştirme amacındadır. Bu sayıda AB nin KOBİ lere yönelik yürüttüğü ve sağladığı mali destekler ele alınmaya çalışılmıştır. Bir sonraki sayıda Türkiye deki yansımaların ele alınmasıyla AB nin KOBİ lere yönelik işletme politikası sonlandırılacaktır. GÜNCEL ETKİNLİKLER KOBİ lerin, ülkemizdeki çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kendilerine sunulmakta olan destekler hakkında bilgilendirilmeleri ve bu kurum ve kuruluşlarla biraraya gelip bilgi alışverişinde bulunmaları amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara da 2. KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı düzenlendi. Şimdiye kadar Antalya, Adana, İzmir, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon illerinde de düzenlenen fuarların Ankara ayağının ilki Ocak 2007 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi nde, ikincisi ise Mayıs 2007 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde gerçekleştirildi yılının sonunda toplam 20 ilde yapılmış olması planlanan bu fuarlarla KOBİ lerin, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan desteklerden daha fazla ve daha verimli bir şekilde yararlanmaları öngörülmektedir. 18 Nisan 2007 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) işbirliği ile katılımcılara AB Mesleki Eğitim Programları (Leonardo, Socrates), EUREKA Sanayi AR- GE Ağı Desteği, 7. Çerçeve Programı, Mali Araçlar - TSKB Tarafından KOBİ'lere Kullandırılan AB Kredileri, Mali Araçlar- Orta Ölçekli İşletmeler için Finansman Olanakları, AB İhaleleri hakkında bilgi verildiği Türkiye'de Kobi'lerin Yararlanabileceği AB Destek Programları, 7.Çerçeve Programı, Mali Araçlar ve İhaleler Semineri düzenlendi. Kaynaklar: 2006, November. European Union Support Programmes for SME s 6

7 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE AYŞENUR ONUR Avrupa Birliği, dünyada enerji tüketiminin en fazla olduğu bölgelerden birisi olmakla beraber enerji kaynakları açısından yeterli imkanlara sahip değildir. Son genişlemesiyle birlikte üye sayısı 27 olan AB nin enerji açısından dışa bağımlılığında artış yaşanmaktadır. Şubat 2006 da, Avrupa Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso nun Georgetown Üniversitesi nde yaptığı konuşmasında da belirttiği gibi, AB nin petrol ve gaz ihtiyacının 2005 yılında %50 si dış kaynaklardan sağlanmıştır, ve bu eğilim devam ettiği taktirde de 2030 yılına gelindiğinde AB nin ithal gaz ve petrole olan bağımlılığının %70 lere varması beklenmektedir. i Bugün AB, petrolünün %90 ını ve doğal gazının da %40 ını ithal etmektedir. İthal edilen bu enerji kaynaklarının çoğu Rusya dan, Ortadoğu dan, Kuzey Afrika dan ve Norveç ten sağlanırken bunlar arasında ithal gazın %40 ını sağlayan Rusya ile ithal edilen petrolün %45 ini sağlayan OPEC ülkeleri, AB nin dış enerji bağımlılığının yüksek olduğu ülkelerdir. ii Bu durum ise enerji arzı güvenliği sorununu ortaya çıkarmış ve AB yi yeni açılımlar yapmaya yöneltmiştir. AB nin politika seçenekleri arasında çoklu boru hatları yoluyla enerji ithalatında kaynak çeşitliliği yaratması öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği nin enerji güvenliği politikalarında Türkiye nin önemini incelemeye başlamadan önce, enerji güvenliği kavramını açıklamak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın tanımına göre enerji güvenliği; değişik şekillerde ve türlerdeki enerjinin yeterli miktarlarda ve makul fiyatlarla veya maliyetlerle her zaman elde edilebilir olmasıdır. iii Bu tanım, AB enerji politikasının temel unsurlarından birinin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu durumda Türkiye, doğal gaz ve petrolde, dünyanın önemli rezervlerine olan yakınlığı ve AB ye sağladığı alternatif boru hatları nedeniyle enerji konusunda kilit bir rol oynamaktadır. Jeopolitik konumu nedeniyle Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu yu Avrupa ya bağlayan bir köprü niteliğinde olan Türkiye, enerji geçiş yolları üzerinde önemli bir transit ülke konumundadır. Özellikle de AB nin enerji güvenliği açısından Türkiye nin önemi doğalgaz ekseninde yadsınamaz derecede büyüktür. Çünkü, bir enerji türü olarak doğalgazın petrole oranla taşınması daha güç ve maliyetlidir ve arz güvenliğinin sağlanması da daha zordur. Özellikle John Roberts ın da belirttiği gibi, Türkiye nin AB için önemi, doğal bir koridor olarak gazın Hazar bölgesinden gelerek ve Ortadoğu dan geçerek Körfez den Mısır a ve oradan da Avrupa pazarına ulaşmasında ortaya çıkmaktadır. iv Her ne kadar bu yazıda Türkiye nin içinde bulunduğu tüm önemli gaz ve petrol boru hatlarına değinmek mümkün olmasa da birkaç somut örnek vermekte fayda vardır. Mesela; gazın Türkiye üzerinden AB ye taşınmasında önemli rol oynayan alternatif boru hatlarından biri Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Hattı dır. Türkiye ile Yunanistan arasında yapımı öngörülen bu boru hattı sayesinde Türkmenistan ve Azeri doğalgazı Avrupa pazarına ulaştırılabilecektir. Türkiye nin de içinde yer aldığı bir diğer önemli proje, Türkiye ve Avusturya yı birbirine bağlayan Türkiye- Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya (NABUCCO) doğalgaz projesidir. Bu hat sayesinde, Hazar bölgesi, Rusya ve Orta Doğu doğalgazı AB ye bağlanabilecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan Bakü-Tiflis- Erzurum arasındaki Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı ile de, Türkiye, AB ye, Rusya ya alternatif olarak doğalgaz kaynağı sunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, Türkiye üzerinden AB ye doğalgazı taşıyacak bu projeler sayesinde AB nin Rusya ya olan bağımlılığı azaltılarak ve özellikle de Gazprom un doğalgaz pazarı üzerindeki tekeli kırılarak, enerji güvenliğine katkıda bulunulacaktır. v Petrol arz güvenliğinin sağlanması açısından bakıldığında ise, 7

8 Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye nin Akdeniz kıyılarına taşımayı amaçlayan bir proje olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Türkiye nin önemi daha da artmıştır. ASAM Genel Koordinatörü Necdet Pamir in de belirttiği üzere; Hazar petrolünün ve BTC hattına paralel gaz hatları ile bölge gazının, eskiden olduğu gibi yalnızca Rusya üzerinden geçmek zorunda kalmadan uluslararası pazara çıkabilmesi, dünya petrol ve gaz piyasaları açısından da, enerji arz güvenliği anlamında, çok önemli bir açılım potansiyeli oluşturacaktır vi. Bu da, yine bir transit ülke olması nedeniyle Türkiye nin AB için önemini daha da arttıracaktır. Sonuç olarak, 2030 yılında Avrupa için öngörülen %70 oranında enerji dışa bağımlılığının getireceği tehlike ve riskler göz önüne alındığında, Türkiye, AB nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve AB nin artan dışa bağımlılığının azaltılmasında, boru hatları ve doğal kaynak geçiş güzergâhları sayesinde bir Doğu-Batı enerji koridoru olarak stratejik bir öneme sahip olmaya devam edecektir. Özellikle de, AB, artan gaz ithalat gereksiniminde, en önemli tedarikçisi olan Rusya ya daha fazla bağımlı olmamak için, Türkiye yi kaynak çeşitliliği açısından yeni bir ana yol olarak kullanabilecektir. Bütün bu açıklamaların ortaya koyduğu gibi; Türkiye nin AB pazarına güvenli bir şekilde enerji ulaştırması açısından oynayacağı rol son derece önemlidir. AB'NİN 2008 BÜTÇESİNİN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI... * Avrupa Komisyonu'nun Mayıs ayı başında sunmuş olduğu ön bütçe taslağına göre, AB bütçesinin 2008 yılında bir önceki yıla göre %2 oranında artarak 129,2 milyar avro (taahhüt ödenekleri) olması öngörülüyor. Bütçenin harcama kalemleri Büyüme ve İstihdam, Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet, Vatandaşlık, Dış İlişkiler ve İdari Masraflar başlıklarından oluşuyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla en fazla pay %44,2 oranı ile büyüme ve isthdam politikalarına ayrılmış durumda. Komisyon'un bütçe önerisinin, nihai olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından onaylanması gerekmekte. * i Speaking with a Common Voice: Energy Policy for the 21st Century, Jose Manuel Barroso, Georgetown University, February 9,2006. ii Institute for International Relations Clingendael (2004). Study on Energy Supply Security and Geopolitics, Final Report, January 2004, number DGTREN TREN/C Clingendael International Energy Programme (CIEP). The Hague iii UNDP, United Nations Development Programme 2000, World Energy Assessment, New York: UNDP, erişim:www.undp.org iv John Roberts, The Turkish Gate: Energy Transit and Security Issues, Centre For European Studies, EU-Turkey Working Papers, No 11, October, 2004 v Roberts, note 4. vi Necdet Pamir, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boruhattı nda Son Durum, Panorama Dergisi, Nisan 2004, Sayı 3. 8

9 TERÖRÜN FİNANSMANI VE MÜCADELE YOLLARI Günümüzde terör, ülkelerin bütünlüğüne, ekonomik gelişimine, vatandaşlarının güvenliği ve huzuruna yönelik tehditlerin en başında gelmektedir. Ancak terörün ortak tanımının yapılamaması, bir devletin terör örgütü olarak adlandırdığı silahlı grubu başka bir devletin özgürlük savaşçısı olarak nitelendirmesi, teröre karşı uluslararası işbirliğini baltalamakta ve terörle mücadeleyi güçleştirmektedir. Terörün sadece siyasi ve askeri bir mesele olarak ele alınması da terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkileyen diğer bir faktördür. Siyasi ve askeri alanda mücadelenin yürütülmesinin yanı sıra, terör örgütlerinin finans kaynaklarının belirlenmesi ve bunlara karşı etkin önlemler alınması gerekmektedir. Terör örgütlerinin başlıca finansman kaynakları şöyle sıralanabilir i : Gasp, hırsızlık Dolandırıcılık (kredi kartları veya yardım kuruluşları yoluyla) Haraç toplama Üyelerden ve sempatizanlardan toplanan aidat ve bağışlar Sahte para basımı Örgütsel yayınlardan elde edilen gelirler Kurulan paravan şirketlerden elde edilen gelirler İnsan kaçakçılığı Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı Yandaş ülke yardımları Terör örgütleri, elde ettikleri gelir kaynakları ile örgüt arasındaki bağın gizlenmesi amacıyla organize suç örgütlerinin başvurduğu karapara aklama yöntemlerini kullanmaktadırlar. Ancak, yasal ve yasa dışı yollardan elde edilen gelirler arasındaki fark, karapara aklama ile mücadele tedbirlerinin terörün finansmanına uygulanması sırasında önemli bir yasal engel teşkil eder. Karapara aklama genel olarak, suç faaliyetinden elde edilen veya suçtan kaynaklanan fonların, suç ile elde edilen fonlar arasındaki bağlantıyı örtmek için, harekete tabi tutulması veya gizlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan teröristin nihai amacı yardım toplama mekanizmasından gelir elde etmek değil, faaliyetleri için kaynak elde etmektir. Bu nedenle birkaç ülkede terörün finansmanı karapara aklamanın öncül suçları arasına ilave edilmemiştir ve bu durum terör faaliyetini hedef alan önleyici ve bastırıcı ÖZGÜR ÜTÜK tedbirlerin uygulanmasını olanaksız hale getirmektedir. ii Ülkemizde son yıllarda Mali Eylem Çalışma Grubu nun(fatf) tavsiyeleri doğrultusunda terörün finansmanının önlenmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda, 2006 yılında kabul edilen 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile terörün finansmanı suçu ihdas edilmiş ve tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlayan ve toplayanların cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 (e) maddesi ile MASAK Başkanlığına suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimleri almak, analiz etmek ve değerlendirmek, anılan Kanun maddesinin (ı) bendi ile de aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek görev ve yetkisi verilmiştir. Terörle mücadele kapsamında BM bünyesinde de çeşitli protokol ve sözleşmeler hazırlanıp üye ülkelerin imzasına sunulmuştur. Ancak yapılan bu çalışmalardan yeterli verim alınamamasından dolayı 9 Aralık 1999 tarihinde Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme hazırlanmış ve aralarında ülkemizin de bulunduğu birçok ülkenin imzasıyla sözleşme yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme ile terör faaliyetlerini finanse etmeye yönelik fiiller ayrı bir suç olarak öngörülmüş, terörün finansmanında kullanıldığından şüphe edilen malvarlığı üzerine tedbir konması hükmü getirilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörizm konusunda aldığı 1267, 1269, 1333 ve 1373 sayılı Kararları ile terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi konularında uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmıştır. Terörün finansmanının önlenmesi konusunda uluslararası platformda yapılan diğer bir çalışma ise FATF tarafından yayınlanan terörün finansmanına ilişkin 9 Özel Tavsiyesi dir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir iii : 9

10 1- BM Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konması 2- Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç Haline Getirilmesi 3- Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi 4- Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi 5- Uluslararası İşbirliği 6- Alternatif Havale Yöntemleri 7- Elektronik Transfer 8- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 9- Kuryeler Aracılığıyla Para Nakli Terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak yetkili kurumlar arasında rekabete değil işbirliğine ihtiyaç vardır. Yetkili devlet kurumlarının birbirleri ile bilgi paylaşımı ve koordineli çalışmaları sonucu terör örgütlerine ekonomik yönden büyük bir darbe indirilebilir ve finansman kaynakları bir noktaya kadar kurutulabilir. Elbette ulusal düzeyde yapılacak olan bu mücadele çok önemlidir. Ancak terör örgütlerinin aldıkları dış destekler ve uluslararası bağlantıları göz önünde bulundurulursa terörün finansmanının önlenmesine yönelik uluslararası işbirliğinin şart olduğu aşikârdır. Bu bağlamda terörün ortak tanımının yapılması, BM nezdinde hazırlanan Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme nin ve BM Güvenlik Konseyinin bu konuda aldığı 1267, 1269, 1333 ve 1373 sayılı Kararların etkin bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Ancak terörün finansmanına vurulacak en büyük darbe terör örgütlerine verilen dış desteğin kesilmesidir. Bunun için ise en başta ülkelerin terörle mücadele konusunda samimi olmaları, terör örgütlerini kendi çıkarları doğrultusunda desteklemekten ve dış politika aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerekmektedir. İSPANYOL BAKAN:''TÜRKİYE AB'YE AİT'' * İspanya nın Avrupa İşleri nden Sorumlu Devlet Bakanı Alberto Navarro, İspanya, Türkiye nin Avrupa ya ait olduğuna her zaman inandı dedi. Alberto Navarro, Türkiye nin AB üyeliği karşıtı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin Perşembe günü Madrid de İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile yaptığı görüşmelerden önce Financial Times gazetesi ile yaptığı söyleşide Sarkozy nin Türkiye konusunu şimdilik bir kenara bırakmayı kabul etmesinden duydukları ferahlamayı yansıtırken İspanya, Türkiye nin Avrupa ya ait olduğunu her zaman inandı ifadesini kullandı. Navarro, Fransız halkının reddettiği Avrupa Anayasası nı ilk onaylayan AB devleti olan İspanya nın sorunun çözümlenmesi için Sarkozy ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtirken Önemli olan antlaşma değil, Avrupa için istediğimiz model ve bu konuda İspanya ve Fransa, aynı görüşte diye konuştu. * i ii iii 10

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü ÖNSÖZ Çağımızın hızlı gelişen politik ve ekonomik düzeni içerisinde dünya ülkeleri ekonomik ve ideolojik açıdan birbirleriyle entegre olma yoluna gitmektedir. Bu birleşme hareketlerinin en önemlisi 1958

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET Özet YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU Buket İLHAN Ülkeler rekabet ortamına uyum sağlamaları ve rekabet güçlerini diğer ülkelere karşı artırmaları için kendi teşebbüslerini

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, GÖREVE GELİŞİNİN 4 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı