T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14393 Bakanlar Kurulu Kararları İlişik Resmî İlân Fiyat Tarife'sinin yürürlüğe konulması; Basın İlân Kurumu Genel Kurulunun teklifine dayanan Maliye Bakanlığının 22/12/1977 tarihli ve Bümko: sayılı yazısı üzerine 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 22/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı E. CEYHUN Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı T. KAPANLI İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAGLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı V. E. CEYHUN Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakam C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK En. ve Tabiî Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı t. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı İ. ERTEM Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ Resmî ilânların fiyat tarifesi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 1 Resmî ilânların yayın ücreti, milimetrelik alışılmış sütun genişli ğinde bir santimetrelik boy ile ölçülür. Başlığından gayrısı on puntoluk harflerle dizilmiş ilânların 5 santimetrelik kısmında satır yazı bulunur. Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilânlar yukarıdaki ölçülere kıyasen hesaplanır. 2 Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti: a) İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye sınırları içinde yayınlanan gazeteler için (80) Ura, bu belediyelerin sınırlan dışındaki gazeteler için (50) liradır. b) Dava veya icra takipleri dolayısiyle, mahkemeler ve icra daireleri ile satış memurluklarınca kanunlarına dayanılarak yaptırılan ve bedelleri, takiple ilgili taraflarca ödenen ilânların fiyatı ise (a) fıkrasında anılan üç belediye sınırlan dışında kalan yerlerdeki gazeteler için (25) liradır. 3 Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın - İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilân verenler tarafından peşin olarak Kurum'a ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır. Kanunî engeller sebebiyle, tahmini ilân bedelini peşin ödemeyen genel veya katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler. 4 Resmî Gazete'nin 14/2/1976 gün ve sayılı nüshasında yayımlanan 7/11325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 5 Bu karar, Resmî Gazete'de yayımını takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. Karar Sayısı: 7/ /8/1937 tarihli ve 2/7212 sayılı Kararnameye ektir. İzmir, Yeşilyurt, Balçova, Gaziemir Belediyeleri ve Uzundere Köyü sınırlan ile çevrili Eski İzmir (Bozyaka) (Semtinin İzmir Belediyesi sınırları içine alınmasına dair ilişik sınır tarifnamesi ile 1/20000 ölçekli krokinin tasdiki; Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu Kararlarına dayanan İçişleri Bakanlığının 7/12/1976, 14/9/1977 tarihli ve /34818, sayılı yazıları üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci maddesinin (B) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 12/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

3 30 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı SaS. ve Sos. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bak. V. Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakam O. ASİLTÖBK N. MENTEŞE İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı SINIR TARİFNAMESİ İzmir Belediyesi sınırları içine alınan kısmın sınırı, ilişik 1/20000 ölçekli haritada gösterildiği üzere İcra Vekilleri Heyetinin 4/8/1937 tarih ve 2/7212 sayılı karan ile tasdik edilen ve İzmir Belediyesi sınır tarifnamesinde adı geçen Camcı Deresinin 531 Sokak ile kesiştiği köprü ayağı yerinde bulunan zeminde koordineli beton (A) noktasından başlar. Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ (A) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben güneye doğru Kavacık şosesinin Karakuyu- Bozyaka yolunu kestiği zeminde koordineli beton (B) noktasına; (B) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben Kavacık şosesi ile Çiftçi yolunun kesiştiği zeminde koordineli beton (C) noktasına; (C) noktasından Kavacık şosesinin sağım takiben Yıkık Minare karşısında bulunan ve Kavacık şosesi ile Uzundere yolunun kesiştiği yolun sağındaki zeminde koordineli beton (D) noktasına; (D) noktasından Kavacık şosesinin sağım takiben bu (hattın Eski İzmir - Mızraklı yolu ile kesiştiği yolun sağındaki zeminde koordineli beton (E) noktasına; (E) noktasından Kavacık şosesinin sağını takiben İzmir tapusuna kayıtlı 2968 ada II parsel sınırının Kavacık şosesini kestiği köşenin karşısındaki zeminde koordineli beton ı(f) noktasına; (F) noktasından kalkılarak Kavacık şosesinden ayrılıp İzmir tapulama sahası ile Uzundere tapulama sahasını aynen muhafaza edip 2968 ada II, 10 ve 9 parsel şuurlarına takiben 3451 ada 23 parselin Uzundere Köyü yolunu kestiği köşedeki zeminde koor dineli beton (G) noktasına; (G) noktasından kalkılarak Uzundere tapulama sahasının sının olan Kadastro 118, 119, 163, 678, 679, 675, 676, 677, 674, 204, 166, 167, 173, 174, 185, 686, 687, 688, 187, 689, 692, 691 parselleri ve İzmir tapulama sınırı ile 2998 ada 18 parselin Uzundere Köyü yolu ile kesiştiği zeminde koordineli beton (H) noktasına; (H) noktasından Uzundere Deresinin solunu takiben 7/11/1964 gün, 6/3855 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile İzmir Belediye sınırlarına dahil edilen kısmın üzerindeki zeminde koordineli beton (K) noktasına; (K) noktasından yine 7/11/1964 gün ve 3/3855 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile İzmir Belediyesi sınırlarına dahil edilen kısmın üzerindeki 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve I noktalarına varır ve I noktasından kalkılarak Camcı Deresinin solunu takiben başlangıçtaki (A) noktasında sona erer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Il

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: 161» yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

5 30 Aralık 1077 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı : 7/14159 Milletlerarası Andlaşma 13 Şubat 1077 tarihinde Ankara'da imzalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Ticaret Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/3/1977, 17/8/1977 tarihli ve İEİD: / sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti (bundan böyle «Akit Taraflar» diye anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya arasında mevcut ticari ilişkileri kuvvetlendirmek ve geliştirmek arzusu ile, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek bir Anlaşma yapmayı kararlaştırmış ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : MADDE I Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan ithalat, ihracat, kambiyo ve sair kanunlar ve mevzuat uyarınca, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla, özellikle ithal ve ihraç lisanslarınınverilmeli hususunda, mümkün olan azami kolaylığı sağlayacaklarılır. MADDE II Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S, DKMİBJEL Prof. Br. N. ERBAKAN A. TURKES S. ÖZTÜBK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İtişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Or. S. BİLGİÇ Prof. K. OZAL t. S. ÇAĞLAYANGİL C. BİLGEHAN Milli Eütim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sat. ve Sos. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam G.SAZAK F. ADAK Doc. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İS. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakan ı İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Koyigterl ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Soayal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Akit Taraflar, İthalât ve İhracata uygulanan gümrük vergileri ve bütün diğer vergi ve formaliteler, ithalât ve ihracatla ilgili ödemelerin transferine uygulanan vergi ve harçlar hususlarında birbirlerine en ziyade müsaadeye mashar millet muamelesini uygulayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II : 1091

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı : Yukarıdaki paragraf hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır: a) Âkit Tarafların, hudut ticaretini kolaylaştırmak için komşularına tanıdıkları veya tanıyacakları imtiyazlar ve avantajlara, b) Âkit Tarafların, taraf bulunduğu veya taraf teşkil edebileceği Gümrük Birliği veya Serbest Mübadele Bölgesinden doğacak imtiyazlar ve avantajlara, c) Akit Tarafların, bölgesel ekonomik gruplaşmaları amaçlayan çok taraflı düzenlemelere katılmalarından doğacak imtiyazlar ve avantajlara, d) GATT çerçevesi içinde, gelişme yolundaki ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesini amaçlayan düzenlemelerden doğacak imtiyazlar ve avantajlara, e) Malezya tarafından. Commonwealth üyelerine ve İrlanda Cumhuriyetine tanınan imtiyazlar ve avantajlara. MADDE III Her Akit Taraf, diğer Âkit Taraf ticarî gemilerine ve uçaklarına, üçüncü ülkeler ticarî gemi ve uçaklarının, limanlarına veya havaalanlarına giriş ve çıkışlarında veya bu uçak ve gemiler liman veya havaalanlarında bulunduğu zaman uyguladığı liman harçları ve imtiyazlardan, daha gayrı müsait bir uygulama yapmıyacaktır. MADDE IV Âkit Taraflar, her İki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat uyarınca, karşılıklı olarak ülkelerinde açılan Uluslararası Fuar ve Sergilere iştirak edilmesi ve ticaret merkezleri tesis edilmesi hususlarında birbirlerine gerekli bütün yardım ve kolaylıkları göstermeyi kabul ederler. MADDE V Âkit Taraflar arasındaki ticari mübadelelere ait butun ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat uyarınca tarafların Merkez Bankalarının kabul edebileceği her türlü konvertibl dövizlerle icra edilecektir, MADDE VI Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulamasını kolaylaştırmak ve uygulama ile ilgili sorunları halletmek ve aynı zamanda, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak amacıyla, her iki Tarafın temsilcilerinden oluşan ve Âkit Taraflardan birinin talebi ile müştereken kararlaştırılacak tarihlerde sırasıyla Ankara ve Kuala Lumpur'da toplanacak bir Karma Komite kurulması hususunda anlaşmaya varmışlardır. MADDE VII 1 İşbu Anlaşma, Âkit Taraflardan her birinin kendi usullerine uygun olarak onaylanmasını müteakip, onay belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 2 İşbu Anlaşma, bir yıl süre ile meriyette kalacak, yürürlük süresinin bitiminden iki ay önce Âkit Taraflardan birince feshi ihbar edilmediği takdirde, her seferinde aynı süreler için kendiliğinden yenilenmiş kabul edilecektir. Ankara'da 13 Şubat 1977 tarihinde, iki Türkçe, iki Malayaca ve iki İngilizce, altı nüsha olarak tanzim edilmiştir. Anlaşma metinleri arasında bir farklılık olduğu takdirde, İngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına (Süleyman Demirel) Başbakan Malezya Hükümeti Adına (Datuk Hussein Onn) Başbakan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

7 SO Aralık 1977 Sayı: tmcsfl^ffl fsa!/.ll?l'lt! Sayla: 7 İtiADS AûHSSı'ENT TUB ilkrubi-h.' 0/ TüiiKKl AND KâUİSIA The Government of the Republic of Turkey and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as "the Contracting Partiea"), desiring to strengthen and develops the trade and commercial relations existing between the Republic of Turkey and Malaysia have resolved to conclude an Agreement which will regulate the trade and commercial relations between the two countries and have agreed as follows: AtiTiCLB X The Contracting Parties shall, subject to thalr respective Import,.export, foreign exchange and other laws, rules and regulations In force In either country, provide the maximum facilities possible, especially on the Issue of import and export licenses, for the purpose of increasing the volume of trade between the two countries. ARTICLE 11 The Contracting Parties shall grant to each other the most favoured nation treatment with respect to custom duties and all other taxes and formalities applicable to exports and imports, taxes and other charges imposed on the transfer of payments in connection with exports and imports. Provisions of the preceding paragraph shall not apply to: a) Preferences' and advantages which one of the Contracting Parties has granted or may grant to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade, YOrQMw v» İdare MUM) Sayfa: II- 10«

8 Sagrfft: 8 RESM1 GAZETE 30 Arab* 1977 Sayi: b) Preferences and advantages which result from any customs union or free trade area which either of the Contracting Parties is or may become a member, c) Preferences and advantages resulting from participation by either of the Contracting Parties in multilateral arrangements aiming at regional economic grouping, d) Preferences and advantages resulting from arrangements aiming at the development of the economic and commercial cooperation amongst developing countries within the framework of OATTJ e) Preferences and advantages accorded by Malaysia to Commonwealth countrie s^sn e Republic of Ireland AnTICi,5 III Bach Contracting Party shall acoord to the merchant vessels and the commercial alrcrafts of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to merchant vessels and the commercial alrcrafts of any third country with respect to port dues and the prlvilages when entering or leaving the harbours and airports or while such vessels and alrcrafts are in the harbours and airports. AnTICLE IV Subject to their respective laws, rules and regulations both Contracting Parties agre d to grant to each other all required facilities and assistance for participation in International trade fairs and exhibitions and the setting up of trado centres in their respective territories. YOrOtme V8 Idare BaiQmQ Sayfa : II 1094

9 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayl»; 9 AMiCLB V All payments and charges In connection with the commercial transactions b tween the two countries shall tw effected in convertible currencies agreable by the resp^cvvo Central 3anks of the two Contracting Parties in accordance i»ith thn forelgnexchange laws, rules anrt regulations in foro? in each country. Ii The two Contracting Parties agreed to set up a joint committee comprising their repr^ssntatives to meet upon request of either Contracting Farty alternately in Ankara anfl Kuala Lumpur at a mutually agreed date in order to facilitate the implementation of the present agreement and to examine problems relevant to its application, as well as to recommend measures aiming at the promotion of trade between the two countries. AKTICLE VIi 1. The present Agreement shall be ratified in accordance with the respective procedures of each Contracting Party and shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification. 2. The present Agreement shall remain in force for a period of one year from its entry into force and shall thereafter be automatically renewed for further similar periods, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party two months prior to the expiry of the Agreement. VOrOtim vs İdare Bölümü Sayfa: II - 108»

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı : Don«at Ankara, this 13th day of February, 1977 In six originals, two in the Turkish, two in the Malay and two in the Snglish languages. In the event of a divergence between any of the texts of this Agreement the Snglish text shall prevail. For the Government of the, Republic of Turkey For the Government of Malaysia (SÜLEYMAN DEMİREL) Prime Minister (DATUK HUSTElN ONN) Prime Minister Yönetmelikler Karar Sayısı : 7/14361 İlişik «Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine Dair Yönetmeliğin 30 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulması: Milli Savunma Bakanlığının 9/9/1977 tarihli ve 1977/253-EE sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 5/10/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcın Devlet Bakanı S. DEMİREb Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKES 3. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ MUlt Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAIı S. ÖZTÜRK N. MENTEŞE MU11 Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam SaJ. ve Soe. Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. AO. GÜNER C. GÖKÇEK Gttmv ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G.SAZAK T. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İr. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. INAN L C. EGE M. B. KOTAN KAylsleri ve Koop. Baka nı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakam T. YÜCEL S. SAVCI ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

11 30 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine Dair Yönetmeliğin 30 ncu Maddesi Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine dair Yönetmeliğin 30 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde ve 232 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi taşıtlar (personel ve yük taşıyamıyan, römork çekemiyen, telsiz cihazlarının montesine müsait olmıyan, arazi vitesi olmıyan binek otomobilleri ile topçeker olarak kullanılmaya müsait olmıyan zirai traktörler ve motorsuz taşıtlar (hariç) trafik şube ve bürolarında deniz, su yollan ve hava araçlarından kayda tabi olanlar, kaydı yapan idarelerce, kayda alınmalarını müteakip en geç 30 gün içerisinde kayıt örnekleri (Ek - 2) toplu olarak 11 askerlik şubesine bildirilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. İçişleri Bakanlığından: Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete İlk Defa Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi İle 10. Maddesinin (B) Bendinin 4. ve 5. fıkralarının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik Madde 1 Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete İlk Defa Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi ile 10. maddesinin (B) bendinin 4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27 Yazılı, sözlü, test veya uygulamalı sınavlar sonunda yapılacak olan değerlendirme, sınav kurulu tarafından ve 100 not üzerinden yapılır. En az 60 not alanlar yeterlik sınavını kazanmış sayılırlar. Mülakatlar, Merkezde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulacak bir veya birden fazla sınav kurullarınca yürütülür. Yazılı veya test sınavı sonunda yapılacak olan değerlendirmede; en az 40 not almış olmak şartiyle, profesyonel şoför ehliyeti bulunanların notuna 10, askerliğini Komando eri olarak yapmış oldukları tevsik edilenlerin notuna 20, askerliğini Jandarma eri olarak yapanların notuna 10, jandarma onbaşısı veya çavuşu olarak yapanların notuna 20, patlayıcı maddeleri tesirsiz hale getirme ve imha et mede uzman oldukları tevsik edilenlerin notuna 20, not ilâve edilir. Mülakatta, sınav kurulu tarafından adayda araştırılması gereken vasıfların her biri için en az 60 not alınması ve bütün vasıllardan alman not ortalamasının 70 den aşağı düşmemesi şarttır. Sınav notları yukarıdaki esaslara göre tespit edilir ve yazılı, sözlü, test veya uygulamalı sınav notu ile mülakat notu toplamı ikiye bölünerek başarı derecesi tespit edilir. MADDE 10 B) Özel şartlar. 4 Ortaokul ve lise mezunları için (18) yaşını tamamlamış olmak ve (30 yaşından yukarı olmamak; yüksek tahsilli olanlar için (36) yaşından gün almamış olmak, Yaş düzeltilmesi kabul edilmez. 5 Boyu 1,64 metreden kısa olmamak, Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür. Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa: II

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Başkanlığı Yardım Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinin değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik Yönet Madde 1 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Başkanlığı Yardım meliğinin 23 ve 34 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 23 I) Kurumda çalışmaya başladıkları günden ilişiklerinin kesildiği güne dek aralıklıda olsa enaz 1500 günlük işbağıtı bulunan hastalıkları 506 sayılı Yasanın iş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası kapsamı dışında kalan üyelerden. a) Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık bağlanmasını gerektirecek nedenlerle işkağıtı kaldırılanlar, b) Ölenlerin, 13 üncü maddede üyenin geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin olarak belirtilen şartları taşıyan eşleriyle çocuklarına, bunlar yoksa ana, babasına, bunların Sayılarına göre eşit parçalara bölünerek, son yardım yapılır. II İş bağıtları kaldırılan üyelerden 506 sayılı yasanın iş Kazalarıyla Meslek Hastalıktan Sigortası kapsamına giripte Sosyal Sigortalar Kurumun'dan sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanamayan, Kurumda çalışmaya başladıkları günden ilişkilerinin kesildiği güne dek aralıklıda olsa en az 1500 günlük iş bağıtı bu unanlara son yardım yapılır. Madde maddenin (l/a) fıkrası gereğince son yardıma hak kazanan üyelere- (I/b) fıkrası gereğince üyelerin son yardıma hak kazanan aile bireylerine yapılacak yardım 1475 sayılı yasaya göre saptanan çalışma süresi gün sayısının her 300 günü bir çalışma yılı sayılarak üyenin en çok 160 lira gündelik ücretine göre, a) 10 yıla dek her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 10 u b) 10 yıldan 20 yıla dek her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 15'i c) 20 yılı aşan her çalışma yılı için 30 günlük ücretinin % 20 si Ayrıca, d) 45 günlük ücretinin ilâvesiyle biçimin de hesaplanarak ödenir. Madde 2 Bu Yönetmelik değişikliği 1/1/1978 tarihinde yürürlüğe girer. İstanbul Üniversitesinden: istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktora Yönetmeliğinin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik Madde 1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktora yönetmeliğinin 2,4,5,6,7,8,9 ve 12. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 Diş Hekimliği Doktora öğrenimine kayıt olmak için aşağıdaki koşullar aranır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 1088

13 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 a) Yurt içi ve yurt dışı üniversitelere bağlı Diş hekimliği lisans öğretimi yapan kuruluşlardan veya Diş hekimliği Fakültelerinden diploma almış bulunmak ve bu diplomanın Diş hekimliği Fakültesi diploması ile eşdeğerliliği, Fakülte Kurulunca kabul edilmiş olmak gerekir. Diş hekimliği diplomasına sahip olmayan diğer Fakülte mezunlarının istekli olduğu dalda doktora yapıp yapamayacağına Fakülte Kurulu karar verir. İstenilen niteliklere sahip yabancı uyruklular da doktora yapabilirler. b) Türkçe dışında meslek yayımlarını izlemeye yetecek derecede Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça dillerinden birini bildiğini, Asistanlık Yönetmeliğinin Yabancı dil sınavına ilişkin hükümlerine göre kanıtlamış olmak gerekir. Asistan olmak için geçirilen yabancı dil sınavı doktora içinde geçerli sayılır. Madde 4 Doktora çalışmaları tez konusu verildikten sonra en az 2, en çok 5 yıl sürer. Bu süre içersinde aday özel hükümler bölümünde bildirildiği şekilde araştırma ve çalışmalarını bitirerek doktora tezini hazırlamalıdır. Bu süre içinde ilgili kürsülerce gerekli seminerler düzenlenir. Savunulabilir olduğuna karar verilen tezin kabulünden sonra, adayın sözlü sınavda da başarılı olması gerekir. Madde 5 Yukarda sayılan koşulları başarıyla tamamlayanlar sınav jüri. sinin kesin kararı ile Doctor Medicinae Dentariae (Dr. med. dent.) unvanını kazanırlar Diş hekimliği Doktorası diplomaları, Dekan ve Rektörün imzasından sonra kendilerine verilir. Madde 6 Kaydını yaptıran aday, yanında tez çalışmaları yapacağı öğretim üyesinin onayını alarak tez konusunu saptar. Tez konusu, tezi yönetecek öğretim üyesi tarafından dekanlığa bildirilir. En az 2 yılda hazırlanacak olan tezin yöntem ve sonuç bakımından bilime bir katkıda bulunması ve bilimsel standartlara uygun bir biçimde düzenlenip sunulmuş olması gerekir. Madde 7 b) Tez çalışmalarının devam edeceği kürsünün başkanı ile çalışmaları yönetecek öğretim üyesinin uygun yazısı, d) Kaldırılmıştır. Madde 8 Tezin tamamlanması üzerine tezi yöneten öğretim üyesi durumu bir raporla Fakülte Dekanlığına ve bağlı bulunduğu Kürsü Başkanına bildirir. Dekanlığa verilen rapora tezin daktilo edilmiş 7 nüshası eklenir. Ayrıca Türkçe ve yabancı dilden birer özet ile adayın hal tercümesinin de eklenmiş olması gerekir. Madde 9 Dekanlık, verilen raporu ilk toplanacak Fakülte Kurulu gündemine alır. Kurul, tez yöneticisinin başkanlığında 5 öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi gizli oyla seçer. Madde 12 Sözlü sınav açık olarak yapılır. Sınav süresi 1 saatten az ola maz. Aday tezini açıkladıktan ve savunduktan sonra tezini hazırladığı bilim dalı ile ilgili sorular yöneltirler. jüri üyeleri adaya, tez ve Sınav sonucunda jüri üyeleri adayın sınavı başardığına en az 4 olumlu oy ile karar verebilirler ve derecesini (Pekiyi-iyi) not ile belirtirler. girer. Durumu bir raporla dekanlığa bildirirler ve adaya da açıklarlar. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 30 Aralık, 1977 Sayı: Karar Sayısı: 7/14331 Atama Kararnameleri Osaka Fahri Başkonsolosluğu'na Bayan Masako Ohya'nın atanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1977, 9/8/1977 tarihli ve KOKKB: ,1063 sayılı yazılan üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam S. PEMTREIJ Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKES S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N CEVHERİ Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL I. S. ÇAĞLAYANGIL C. BILGEHAN Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A O GUNER C. GÖKÇEK Ctüm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK F. ADAK Doç Dr. Y ERGENEKON Dr. I F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay Bakanı Turizm ve Tan Bakanı İmar ve iskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN I C EGE M. R KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bjkrfnı T. YÜCEL S. SAVCI O. SAKAR Kullur Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLİ Karar Sayısı: 7/14332 Cardiff Fahri Konsolosluğu'na John Gordon Phillips'in atanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1977, 9/8/1977 tarihli ve KOKKB: ,1061 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof Dr. N ERBAKAN A. TÜRKEŞ S ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Mili! Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Prof. K. ÖZAL İ. S. ÇAĞLAYANGİL C BİLGEHAN MÜU Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ ve Sos Yar. Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 1100

15 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Güm. ve Tekel Bakam G. SAZAK SANAYI ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.T. CUMALIOĞLU En. va Tabii Kay. Bakam TURIZM vatan. BAKANı FCAARV» TAKANBAKANı K. İNAN 1 C. BOS AF. B. KOTAM K.6yişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor BAKANı T.YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Soayal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Karar Sayısı: 1/14376 Acık bulunan T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ulaştırma Bakanlığı Üyeliğine Osman Almocagil'in atanması; adı gecen Ba kanlığın 16/1/1/1977 tarihli ve sayılı yazısı üzerine 12/3/1964 tarihlive440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 30/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı DevM Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN G. SAZAK S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE C. GÖKÇEK E. CEYHUN N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakam T. KAPANLİ Prof. K. ÖZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN MİUS Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı V. SaJ. ve Sos. Yar Bakanı N. MENTEŞE S. KILIÇ E. CEYHUN' C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bak. V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G. SAZAK S. SAVCI Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İT. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıt. Bak. V. İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN A. AKYOL M. B. KOTAN Köyişleri ve Koop. Bakam Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI A. 8. EREK Kültür Bakam Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL 1 EK TEM Karar Sayısı: 7/14862 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda açık bulunan üyeliklere Maliye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken aday gösterilmiş olan Necla Köker, Gürbüz Mete ve Enis Özkan'ın atanmaları; 12/3/1964 tarihli ve 440 saydı Kanunun geçici 6 ncı 3460 sayılı Kanunun 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 19/12/1977 tarihinde kaarlaştırılmıstır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU E. CEYHUN N. CEVHERİ MİRİ Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı T. KAPANLİ Prof. K. OZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN M11U Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı V. Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı N. MENTEŞE E. CEYHUN Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Güm ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. G. SAZAK F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON M. R. KUTAN' Sanayi ve Tek. Bakanı En ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişlerl ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S.! SAVCI A. Ş. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL İ. ERTEM Başbakanlıktan : Müşterek Kararnameler Karar Sayısı: Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müşavirliğe (Danışman), aynı yer I. Sınıf Uzmanlarından Şevki Göğüsger'in, 657 sayılı K a nunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başbakan yürütür. 14/12/1977 Başbakan S. DEMİREL Dışişleri Bakanlığından : CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Altıncı derece memurlardan Altan Karamanoğlu. Ümit Aytar, Erkut Onart, Erdinç Ulumlu, Aykut Berk, Tahsin Tarlan, Mete İnanç, Füsun Çetintaş, Mehmet Ezen, Metin Avcıoğlu, Acar Tuzun, 1. Argun Özer, Ümit Pamir, Nazım Belger, Metin Örnekol Beşinci derece kadroya; Yedinci derece memurlardan Mümin Alanat, A. Süha Umar, Candan Azer, Niyazi Adalı, Solmaz Ünaydın, Tavlan İzmirli, S. Okyar Günden, Özcan Davaz, Basit Gürün, M. Burhan Ant, Aykut Çetirge, Yavuz Ergüven, Varol Özkocak. Yaman Başkut, Ömer Şahinkaya, Önder Alaybeyi, Numan Hazar, Akın Alptuna, Erol Etcioğlu, Gazne Soysal, Ali Engin Oba, Erdal Gürol, Alparslan Yücesoy, M. Kâzım Görkay, Kurtuluş Taşkent, Engin Ansay, E. Murat Sungar, Ali Arsın, Faruk Loğoğlu, Nazım Dumlu, M. Fazlı Keşmir, Müfit Özdeş, Oktay Özüye, Hayati Soysal, Tufan Alpman, A. Vural Öktem, Ömer Zeytinoglu, K. Tuluy Tanç, A. Mithat Balkan, Aydemir Erman, Ahmet Banguoğlu, Ergül Bakay, Yiğit Alpogan, Halil Akıncı, Yurtsev Mıhcıoğlu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

17 30 Aralık 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Nuri Yıldırım, Yavuz Aktaş, Reha Parla, Deniz Üzmen, Sanlı Topcuoğlu, Nabi Şensoy, Gürsel Demirok, Alev Selamoğlu, Kâşif Eryalçın, Barlas Özener, Ferhat Ataman, Bahattin Gürsöz, Peryal Özbilen, Alev Kılıç, Daryal Batıbay, Can Altan, Ahmet Akses, Ateş Balkan, Güneş Altan, Ahmet Gürkan, Sumru Noyan Altıncı derece kadroya; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanun ile değişik 88 nci maddesinin (A) bendi uyarınca atanmışlardır. 2. Bu Karan Dışişleri Bakam yürütür. 19/12/1877 CUMHURBAŞKANI Başbakan Dışişleri Bakanı S. DEMİREL İ. S. DEMİREL İ. S. ÇAĞLAYANGİL Millî Eğitim Bakanlığından: FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece aylıklı Profesörlüğe 7334 sayılı Kanunun 17. ve 19. maddeleri gereğince, Akademi Profesörler Kurulunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Dr. Cenap Birgili'nin atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 28/12/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Milli Eğitim Bakam Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMÎREL N S. DEMİREL». MENTEŞE Çalışma Bakanlığından : Tebliğ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar tarihi: 29/12/1977 Karar No: 1977/ sayılı İş Kanununun 33. maddesi uyarınca, hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanun şümulüne giren işçilerin, gemi adamı ve gazetecilerin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29/11/1977 tarihinde başladığı çalınmalarını 29/12/1977 tarihine kadar sürdürmüş ve yapılan 9 toplantı sonunda aşağıdaki karara varmıştır. Karar: 1 Sosyal ve ekonomik gelişme ve pahalılık durumları nazarı dikkate alınarak, bütün illere şamil olmak üzere tek bir asgari ücret tespit edilmesine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşı ekseriyetle. 2 Asgari ücretin tespitinde çocuk faktörünün de nazara alınmasına, işveren temsilcilerinin karşı oyları ile Ticaret Bakanlığı temsilcisinin çekimser oyuna karşı ekseriyetle, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.- II

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: yaşından büyük işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin (yüzon) lira olarak tespitine, işveren temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı temsilcisinin muhalefetine ve D. P. T. Temsilcisinin çekimser oyuna karşı ekseriyetle, 4 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin (yetmiş) Ura olarak tespitine ittifakla, 5 Bu kararın 1475 sayılı İş Kanununun 33. maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği gereğince gerekçesi ile Resmi Gazete'de yayınlanmasına ittifakla, Karar verildi. GEREKÇE I Asgari Ücretin Tespitinde Tatbiki Gereken Prensipler : 1 Asgari ücret, işçinin günlük geçimini temin etmek için Kanun ve Yönermelikteki esaslara göre, ilmi, objektif ve güvenilir kıstaslarla tespit edilen taban ücrettir. 2 Asgari ücret, uzun devrede ekonomik ve sosyal şartların iyileşmesine yardımcı ve gelir dağılımında adaleti temin edici olmalıdır. 3 Asgari ücret, İller ve hatta (her ile bağlı ilçeler arasındaki farklılıkları reel olarak tespit ve asgari ücrete yansımasında ki güçlükler ve memleket bütünlüğü göz önünde tutularak milli seviyede tek olarak tespit olunmalıdır. II Asgari Ücretin Tespit Yöntemi : Asgari ücret bütün illerde besin içi ve besin dışı harcamaları kapsayan ve ihtiyaçlar için yeterli bir satın alma gücü sağlayan ücrettir. Bu sebeple tüketim harcamaları besin içi ve besin dışı harcamaları olarak iki grupta mütalaa edilmiştir. Çalışanların fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı ve dengeli bir beslenme için gerekli besin maddelerinin tespiti amacıyla Hacettepe Üniversitesinin, bir işçinin bir günlük çalışma karşılığı olarak ihtiyaç duyduğu kalori miktarı ve bu kaloriyi sağlayan beslenme kalıbı bu husustaki çalışmalara esas atamıştır. Dengeli beslenme için lüzumlu 3500 kaloriyi temin eden besin içi harcamaları iller itibariyle ağırlıklı ortalaması (Çalışanlar sayısına göre) D. 1. E. ce tespit edilmiştir. D.I.E. tarafından 11 ilde yapılan tüketimci indekslerindeki gıda içi ve gıda dışı tartılar göz önüne alınarak gıda için % 45, gıda dışı için % 55 oranının esas alınması kabul edilmiştir. Besin içi besin dışı harcamalar için Kasım/1977 fiyatlarıyla meydana gelen giderlere, asgari ücretin uygulanacağı devrede muhtemel fiyat yükselişlerini karşılamak üzere % 10 İlave edilmek suretiyle temel asgari ücret bulunmuştur. Yönetmeliğin 5. maddesindeki Sosyal ve Ekonomik durum nazarı itibara alındığında, işçilerin bakmakla yükümlü bulunduğu 0-14 yaş arasındaki çocukların de dikkate alınması gereğine karar verilmiştir. Bu husus nazara alınmadığı takdirde, işçinin gerekli 3500 kaloriyi alma imkânı bulunmayacak ve besin dışı harcamalarda aynı oranda bir eksilme görülecektir. Son nüfus sayımlarına göre, 15 + yaştaki çalışabilir nüfusun 27 milyon civarında olduğu bilfiil çalışanların 15 milyon civarında bulunduğu ve 0-14 yaş arasında çalışmayan çocukların da 15 milyona yalan olduğu tespit edilmiş, buna göre çalışan yaştaki bir kişi ortalama çalışmayan 0-14 yaş arasındaki bir çocuğa bakmak zorunda olduğu ortaya çıkmıştır. Hesap kolaylığı nedeniyle bu oran 1 olarak alınmıştır. 15,+.. yaşta olupta çalışmayanlar bu yöntemde dikkate alnı mamıştır. Çünkü bunlar çalışabilir yaşta nüfustur. Bunların dikkate alınması çalış, mamaya prim vermek demektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

19 30 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Hacettepe Üniversitesinin çalışmalarından çocuklar için gerekli besin maddeleri tespitleri ele alınmış ve 4-6 yaş grubu için öngörülen kalori miktarı ile besin maddeleri gereksinmeleri 0-14 yaşların ortalaması olarak komisyonda kabul edilmiş ve buna göre Kasım 1977 fiyatları kullanılarak besin harcamaları tutan hesaplanmıştır. Bu şekilde yapılan hesap sonuçlarına, asgari ücretin uygulanacağı devrede muhtemel fiyat yükselişlerini karşılamak üzere % 10 nispetinde bir ilâve yapılmıştır. Çocuğun niteliği ve ihtiyaç derecesi dikkate alınarak, besin içi harcamaları hesaben tespit edilmiş ve besin dışı harcamaları işçinin besin dışı harcamalarının % 50 si kabul edilerek gereksinmeleri hesaplanmış ve çıkan sonuç temel asgari ücrete eklenmek suretiyle nihaî asgari ücret tespit edilmiştir. III Asgarî ücretin hesaplanması: 1 Her il ayrı ayrı ele alınarak, 3500 kaloriye göre gıda maddeleri Kasım 1977 fiyatları ile çarpılarak her il için aylık gıda harcaması bulunmuştur. Bu harcamalar her ildeki işçi sayısı ile çarpılarak (İşçi sayısı x gıda harcamaları) hesaplanmıştır Toplam (İşçi Sayısı x Gıda Harcamaları) ,. = = TL Toplam İşçi Sayısı L İşçinin Gıda Harcaması (% 45) 842,64 TL. İşçinin Gıda İçi ve Gıda Dışı Tüm Harcaması (% 100) 1.872,53 TL % 10 fiyat artışı ile işçinin gıda içi ve gıda dışı 1.872,53 tüm harcama tutarı tutarı 187,25 + Yaklaşık olarak 2.060, TL. (4-6) yaştaki çocuğun gıda harcaması % 10 ilâve ile gıda harcaması Yaklaşık olarak 602. TL. Bir işçinin gıda dışı harcama tutan: 2,060, TL. toplam harcama 926, TL. gıda harcaması 2.059,78 TL ,70 601, , TL. gıda dışı harcaması Bir çocuğun gıda dışı harcama tutan: 1134 = 567. TL. 2 İşçi ve Çocuğunun Gıda içi ve gıda dışı harcama tutan 2060 TL. İşçinin gıda içi ve gıda dışı harcama tutan 602 TL. Çocuğun gıda içi harcaması 567 TL. Çocuğun gıda dışı harcaması TL. Aylık toplam harcama 3229 : 30 = TL. Günlük toplam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 1105

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1977 Sayı: Bulunan rakamın uygulama kolaylığı bakımından tama iblağı ile asgarî günlük ücret 110, TL. olarak tespit edilmiştir. 16 yasını doldurmamış işçiler için 2060 TL. toplam gıda içi ve gıda dışı harcama tutan bir aylık olarak ele alınmıştır = TL. günlük ücret bulunmuştur. 30 Bulunan rakamın uygulama kolaylığı bakımından tama iblağı ile asgarî günlük ücret 70, TL. tespit edilmiştir. İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN KARŞI OY YAZISI 1. Türkiye'de çeşitli iller arasında fiyatların büyük farklılıklar arzetmesine ve illerin sosyo- ekonomik gelişmişlik açısından çok değişik düzeylerde bulunmasına rağmen asgarî ücretin bölgesel esasa göre tespit edilmemesi ve tek asgarî ücretin ülkemizin her yerinde aynı şekilde uygulamaya konulması kanaatımızca ihtiyaca ve gerçeklere uygun düşmemiştir sayılı İş Kanunumuzun asgarî ücretle ilgili 33. maddesi hükmünde ve İlgili Yönetmelikte öngörülmeyen aile faktörünün bu defaki tespitte hesaplamalara dahil edilmesi ve 16 yaşından büyük her işçinin mutlaka bir çocuğa bak mak mecburiyetinde olduğunun farzedilmesi doğru olmamıştır. 3 Ülkemizde kanun veya toplu sözleşmeler icabı çok yaygın bir uygulama alam bulmuş olan sosyal yardımlar, aynî yardımlar, ikramiyeler, ve diğer yan ödemelerin asgarî ücret hesaplanmasında hiçbir şekilde dikkate alınmaması başka sakıncalı ve hatalı tutumu teşkil etmiştir. Çünkü asgarî ücret bir defa tespit ve ilân edildikten sonra ilgili Yönetmeliğin 10. maddesi hükmüne göre saydığımız bu yardımlar ve ödemeler için uygulamada herhangi bir düzenleme yapmak imkânı kalmamaktadır. 4. Yukarıda arzettiğimiz gerçekler gözönünde tutulmadan yapılan tespit sonucunda asgarî ücret artışı yüzde 83.3 gibi bir seviyeye eriştirilmiştir. Böyle bir asgarî ücret cari ücretleri de kademe kademe yukarı iterek gayet önemli bir enflasyonist tazyik yaratacaktır. Bu tazyik hem maliyet hem de talep enflasyonu şeklinde ekonomimizi iki yönden zorlayan bir nitelik taşıyacaktır. Yüzde 833 gibi bir artışla tespit edilen yeni asgarî ücret ülkemizin en büyük sosyal derdi olan işsizliği arttırarak istihdam hacmini olumsuz yönde etkile yebileceği gibi, bugün Türkiye'nin büyük ihtiyacım duyduğu ve uygulamasına başladığı istikrar politikasına da tamamen ters düşecektir. Yeni asgarî ücret büyük işletmelerde cari ücretleri yukarıya itici etkisi yanında ödeme gücü kısıtlı bulunan orta ve küçük çaptaki işletmeleri ve milyonlarca esnaf ve sanatkârımızı fevkalâde müşkül durumda bırakacaktır. Mevcut mevzuatımız icabı, en az memur maaşı asgarî ücretten az olamıyacağı için, yeni asgari ücret Devlet baremindeki personelde 15, 14, 13, 12, 11 dereceleri tamamen ve 10. derecenin de birinci kademesini ortadan kaldıracaktır. Bu durumun Devlet Bütçesine kaç milyar liraya mal olacağı bir yana, ilkokul mezunu ile yüksek okul ve üniversite mezunu memurların aynı ücretle çalışması mecburiyetini doğurması çok düşündürücü bir meseledir. İşe ilk giren ilkokul mezununun 10 yıldan fazla kıdemi bulunan aynı tahsildeki memurla eşit ücret almaya başlaması da sorunun ağırlık taşıyan bir başka fevkalâde sakıncalı yönünü teşkil edecektir Özetle, 10. dereceye kadar Devlet memurları arasındaki tahsil ve kıdem farkının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu inanç ve görüşlerimizi arz ve beyan ederiz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı