Karar Analizi 1. Hafta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar Analizi 1. Hafta"

Transkript

1 1 Karar Analizi 1. Hafta Karar verme, alternatifler arasından seçim yapmaktır. Karar verme, karar vericinin karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince belirlenmiş ölçütlerde en uyun olanı seçebilmesidir. İnsanlar iradeleriyle, hayvanlar sezgileriyle karar verir. Karar verme bir süreçtir, burada seçenekler oluşur değerlendirme yapılır kararlar verilir. Bunun süresi değişkendir ve karar verirken modellerden faydalanılır. Örneğin dünya görüşürü bir modeldir. Örneklediğimizde, bir kişi sana vurursa sende ona vurmalısın. Eğer sen ona vurmazsan o kişi senden üstün olduğunu düşünecek ve seni ep hor görecek. Bu bir görüştür. Bir başka kişi birisi sana vurduğunda sen de ona vur, olay büyür, ikiniz de yaralanırsınız şeklinde öyküler olduğu gibi Aynı olay hakkında bir başka görüşte olabilir eğer birisi sana vurduysa sen ona vurmayıp polise şikayet et. O kişi cezasını alır, sana da birşey olmaz. Gerçekte görüşler çok daha iç içe ve karmaşık bir haldedir. Yukarıdaki olayda birden fazla dünya görüşü olma sebebi neden sonuç ilişkilerinin farklı olmasıdır. Karar verme sürecinde zihnimiz önce karşılaştığı problemin ilgili olduğu bir görüş yada neden sonuç öyküsü üretir. Bu neden sonuç öykülerinden hangisi bizi ikna ederse ona göre karar veririz. Verdiğimiz birinde şiddete karşılık vermezsen sen hor görüleceksin, diğer bir görüşte şiddete sende şiddetle karşılık verirsen hukuken sende suçlu olursun vs. Kararın Kalitesi iyi bir karar, mantığa dayanır, tüm mevcut kaynakları kullanır, tüm seçenekleri inceler, sayısal bir yöntem uygular. İyi bir kararın özellikleri Kararın iyiliği; etkililik, verimlilik, uygulanabilirlik, zamanlama, öngörüdür Karar verme modelleri 1- Rasyonel (mantıksal) karar verme modeli 2- Sezgisel karar verme modeli Karar Analizi 2. Hafta Karar verme modelleri; Niceliksel (Kantitatif) model sayısal analize dayalıdır. Kantitatif Karar verme modeli genelde matematik, istatistik ve mühendislik yaklaşımlarının kesişimidir. Niteliksel (Kalitatif) model temel olarak sezgi, yargı ve deneyime dayanır. Bilimden çok davranışsal boyutlar ortaya çıkar. Rasyonel: akla uygun, aklın kurallarına dayanan davranıştır. Kantitatif karar verme yaklaşımı; 1- genelde matematik, istatistik ve mühendislik yaklaşımlarının kesişimidir. 2- birden çok karar alternatifi olduğunda ve de birden çok kriter olduğunda bunların arasında en uygun seçimin nasıl yapılacağı ile ilginelir. 3- bu seçim için modeller ve yöntemler geliştirir. 4- Kararın hangi ortamlarda verildiğini, çevredeki belirsizliğin derecesi temel alır. 5- İnsan faktörünü minimuma indirir.

2 2 Kalitatif karar verme yaklaşımı; 1- Bu yaklaşım genelde bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyolojinin kesişimidir. 2- bu yaklaşım insanı esas alır. 3- insanın karar verirken geçirdiği zihinsel ve psikolojik evrelerle ilgilenir. 4- Bu evrelere etki eden faktörleri ve faktörlerin etkilerini inceler. Rasyonel Karar Vermenin Temel Varsayımları; 1- Karar verici, her alternatifi bilmektedir ve karar verirken hepsini göz önüne almaktadır. 2- Karar verici, alternatifler arasında kesin tercihleri vardır, yani herşeyi tercih sırasına dizebilir. 3- insanın tercihleri her zaman ve her koşulda aynıdır. 4- Karar verici kendi faydasını maksimize edecek tercihi yaparken gerekli her hesaplamayı ve karmaşık ölçümleri yapabilecek kabiliyettedir. Rasyonellik karar vermede her zaman geçerli olamamaktadır. Örneğin, 2. Maddeyi ele aldığımızda tercih sırasına dizilemeyebilir. Mesela bir kişi haftanın aynı gününde aynı televizyon programını izlerken, başka bir zaman aynı günde o televizyon programını izlemeyebilir, eşiyle dostuyla dışarda zaman geçirebilir. Rasyonel modelin özellikleri; 1- Belli bir sorunun varlığı (gereksinimlerim ve sorunun saptanması) 2- Hedeflerin belirlenmesi (amaçlar ve hedefer önemlerine göre sıralanır) 3- Seçeneklerin değerlendirilmesi (maliyetler ve kârlar araştırılır) 4- Uygulama 5- Sonucu izleme ve alınan derslerden geri besleme yapma Rasyonel Karar Verme Faaliyetinin Temel Aşamaları Karar verme faaliyeti 4 temel aşamada ele alınıp incelenebilir, 1- Problemn tanımlanması 2- Seçeneklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3- Kararın verilmesi 4- Kararın uygulanması, takip ve kontrolü Herbert Simon a göre rasyonellik matematiksel değil psikolojik bir kavramdır ve ekonomik davranışları anlamak için bakış açısının daha da psikolojik bir hale getirilmesi gerekir. Çünkü iktisatçılar tarafından kullanılan rasyonel seçim kuramı özünde yanlıştır. Bu kurama göre insanların ekonomik davranışları, kazanvı en üst düzeye çıkarken, kayıpları en alt düzeye indirmeyi amaçlar. Mikro ekonomik davranışları açıklamak için bu matematiksel kuram yeterlidir. Yani Simon a göre insanlar her zaman en iyiye koşmazlar. Yeteri kadar iyi olana erişmeleri yeterlidir. Örneğin sınıftaki öğrencilerin hepsinin sınavlarından 100 almak gibi bir hedefi yoktur. Kimisi sadece geçer notu almayı hedefler, kimisi en yüksek notu hedefler. O nedenle Simon a göre insanlar sınırlı rasyonellik adı altında karar verirler. Sınırlı rasyonellik, rasyonellikteki katı kuralların gevşetilmesidir. Duygular, rasyonelliğin çok ötesine geçer. Yani karar modelinden ziyade insan zihninin kısıtlı hesaplar yaparak, kabataslak, yaklaşık olarak karar verdiğini belirtir. Sınırlı rasyonellik, Yeterli tatmin esasına dayanır ve yeteri kadar iyi çözüm bulunduğunda o çözümü kabul eder. Bireyler eylemlerinin çok küçük bir kısmında rasyonel seçimlerde bulunurken, çoğunlukla duygularından etkilenir ve irrasyonel davranışlarda bulunur. Kişilerin bütün alternatifleri değerlenrirek davranışsal hiçbir etki altında kalmadan maksimum fayda sağlayan bir karar almaları imkansızdır.

3 3 Karar vericilerin, alternatifler hakkında tam bilgiye sahp olduğu alternatifler hakkında tam bilgiye ulaşabildiği ve bu sonuçlara uygun olarak net bir tercih ortaya koyabileceği varsayımı gerçek yaşamla uyuşmaz. Karar alıcıların rasyonel-ekonomik karar modelinden daha çok insan zihninin kısıtlı hesap kapasitesi, sorunun karmaşıklığı ve belirsizliği, ihtiyaç olunan bilgilere tam olarak ulaşamaması nedenleriyle karar verici gerçek yaşamda çeşitli kısıtlayıcı faktörlerin etkisi altında kalır. Sınırlı rasyonellikte karar vericinin kararının en rasyonel seçenekten ziyade en tatmin eden seçenek üzerinde durduğu düşünülür. Rasyonel (Ekonomik) yaklaşıma göre insan belli iki şeyi tercih sırasına koyabiliyoesa, hiçbir koşul altında bu tercih sırası değişmez yukarıda örnekte verdiğimiz gibi Mesela bir kişi haftanın aynı gününde aynı televizyon programını izlerken, başka bir zaman aynı günde o televizyon programını izlemeyebilir, eşiyle dostuyla dışarda zaman geçirebilir. Kararlar en iyi olmak zorunda değildir, ama en azından bazı istekleri karşılayabilmelidir. Çoğu insan en azından bazı minimum standartları sağlayacak seçimleri düşünür. (Ör; arabanın rengi, kaza yapmamış araba almak vs.) Herbert Simon, Adam Smith in rasyonel karar verme modelini eleştirerek Yönetsel karar verme modelini geliştirmiştir. Simon un Yönetsel karar modeli rasyonel-ekonomik modelin tersine öngörücü değil tanımlayıcı modeldir. Yönetsel modelde, karar vericiler geçmiş dönemdeki deneyimlerinden yararlanır ve deneme yanılma yoluyla karar verir. Sınırlı rasyonellik 2 temel bileşenden oluşur. 1- Bunlar sınırlı zihin kapasitesi ve işlem yeteneği 2- Çevreleriyle etkileşim İnsanlar sınırlı zihin kapasitesine ve işlem yeteneğine sahiptirler. Herhangi bir konuda optimal bir seçeneği bulup ona göre hareket etmemiz imkansızdır. İnsanlar sürekli çevreleriyle etkileşim içindedirler. Bu etkileşim onların kararsüreçleri ve davranışlarında etki oluşturur. Bir insan tutarlı davranmıyorsa çevresindeki koşulların değişmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Simon a göre bu iki bileşen biririni tamamlar ve birisi olmadan diğeri işe yaramaz. Sınırlanmış rasyoneliteye sahip insanlar, karar alabilmek ve bilgiyi işleyebilmek için basitleştiren ve kısayollar sağlayan zihinsel yöntemler kullanırlar. Bu yöntemlere sezgiseller ya da buluşsallıklar (heuristics) denir. Simon a göre insanlar sınırlı rasyonellikle karar verirler. Kendilerini tatmin edecek kararı vermek onlar için yeterlidir. bireyler alternatiflerin sonuçlarının ne olacağını tam olarak bilemezler. Karar verici elde edebildikleri alternatifler arasında kendi ihtiyaçlarını tatmin eden alternatifi seçerler. Kişilerin tatmin olması en iyi kararın verilmesinden daha kolay ve daha istenir vir durumdur. En iyi karar vermenin diğer zorluğu da alternatiflerin kısıtlı olmasıdır. Karar vericiler, önceden kabul edilmiş bir takım moral ve ahlaki kısıtlarla sınırlandırılmışlardır. Sezgisel Karar Verme Modeli İnsanların geçmişteki tecrübelerinden ve tarihten gelen deneyimlerden oluşturulan sezgileri sayesinde karar verebilme yetenekleri mevcuttur. Bu sezgileri çok sık kullandığıız için beynimiz kısayollar oluşturarak karar almada daha hızlı hareket eder. Bu kısayollarla karar vermede hiçbir mantık yürütmeden çözüme ulaşılır. Bu kısayollar kullanıldıkça onlara olan güven artar ve daha hızlı kararlar alınır. İnsanlar karar vermeden önce sınırsız sayıdaki kşulu ve seçeneği inceleyip, bunların fayda-zarar hesaplarını yapmaları sözkonusu olamaz. İşte insanın doğal olarak deneyimlerinden oluşturduğu kısayolları kullanması sezgisel karar

4 4 vermedir. Örneğin; Şirketimize bir yönetici arıyorsak en iyi üniversiteden mezun olmuş kişileri tercih ederiz. Burada beynimizin oluşturduğu kısayol İyi bir üniversiteden mezun olan iyidir şeklindedir. Ancak zihnimizin oluşturduğu bu kısayol herzaman doğru olmayabilir. Sezgisel Kurallar; İnsanlar karar verirken, prolemleri analiz ederken, karmaşık veya tam olmayan bilgi yığınlarını zihinlerinde işlerken kullandıkları kısa yollardır. Sezgisel kurallar, sezgi, tecrübe ve karşılaştırma yoluyla geliştirilmiş kurallardır. Bu kısayollar insanlara çevrelerindeki bilgi yığını ile baş etme imkanı verir. Fakat belirli durumlarda bireyleri yanılma eğilmi olan kararlara yönlendirir. Bu kısayollar sayesinde, karar anlarında hiçbir mantık yürütmeden çözüme ulaşır, onlara güveniriz. Kararlara daha hızlı alırız. Bu kurallar bir sistemin balantılarını ya da sistemin bir dizaynını ifade etmezler. Onlar bir sistemin nasıl işletilebileceğinin esasını tanımlar. Sezgisel kurallar her zaman optium ya da en iyi sonuca ulaşmayı amaçlamazlar. Sezgisel kurallara örnekler; -İbrahim hoca sinirliyken sınavda çıkacak soruları isteme )) -Enflasyondan zarar görmemek için altın al -İş başı ve paydos saatlerinde E5 karayolunu kullanma Karar Analizi 3. Hafta Karar Analizi; karmaşık karar problemlerinin matematiksel modelinin ortaya koyularak, sistematik işlemler ve istatistiksel irdelemelerle çözümlenmesidir. Karar analizinde problemler küçük ve anlaşılabilir parçalara ayrılır ve bu parçalar anlamlı bir çözüm üretmek için mantıksal yollarla entegre edilir. Kararları zorlaştıran özellikler; Yenilik Tam bilginin olmaması Belirsizlik Çok amaçılılık Grup karar verme Kaynakların sınırlı olması Zaman Tercihlerin az olması Alternatiflerin fazla olması İş Kararlarının Tipik Özellikleri Çok sayıda seçenek Risk ve riske karşı tutumlar farklı Çok sayıda ve birbiri ile çelişen amaç ya da kriter Değerlendirmeye alınmamış seçenkler Grup üyelerinin fikir ayrılıkları Sonuçların gelecekte alınması Bilgi gereksinimi Grup kararları

5 5 Veri toplama ve işleme Gereğinden fazla bilgi olması Zamanın etkisi Bunlar iş kararlarının tipik özellileridir ve verilecek kararların zorluğunu arttırır. Bu nedenle karar sürecinde analiz yapmak gerekir. Analiz yaparken; Problem tanımlanır, Veri toplanır ve doğrulama yapılır Alternatifler geliştirilir ve tanımlanır Kararın sonuçları tahmin edililir, Karar konusunda diğer sorumlular bilgilendirilir, Karar değerlendirilir, Uygulamaya koyulur. Karar Verme sürecinin özellikleri Kararlar pahalıdır Geleceğe yöneliktir Karar bir plandır ve geleceği görebilmeye dayanır Karar süreci bir sorun çözme sürecidir Psikolojik güçlükler taşır Karar süreci Karar süreci etkinlik ve rasyonelliğe dayanır Karar Analizinin Ana Aşamaları Problemi tam ve açıklıkla tanımlanması Amaçların belirlenmesi Değerlendirme kriterlerinin seçimi Alternatiflerin Geliştirilmesi, tüm karar alternatiflerini listeleyin. Tüm karar alternatiflerini etkileyecek gelecekteki olası durumları (doğa durumlarını) listeleyin. Her bir durum ve alternatif kombinasyonları için getirileri(olası sonuçlar) belirleyin. Bir karar verme modeli seçin, uygulayın ve en uygun alternatifi seçin. Alternatiflerin değerlendirilmesi Çözümün seçimi.

6 6 Karar Analizinin ana aşamalarının detaylarına indiğimizde Amaçların tanımı; çalışmaya başlarken amaçların iyi belirlenmesi ve amçlar belirlenirken daha geniş sistemin amaçları gözardı edilmemelidir. Sistemin hedeflerini belirlerken temel süreçler tanımlanmalıdır. Hedefler mümkün olduğu kadar basit olmalıdır. Değerlendirme kriterinin seçimi; Problemin türü ve anaizlerin karmaşıklığına bağlı olarak değerlendirmede kullanılacak kriterler değişkenlikler gösterebilir. Mesela bir tedarikçi seçerken farklı kriterler göz önüne alırız. ( Zamanında tedarik edebiliyormu, güvenilir mi, fiyatı uygun mu vs.) Ya da yeni bir telefon almak istediğimizde yine fiyatı, özellikleri, şarj süresi, boyutu gibi kriterleri gözönüne alırız. Alternatiflerin Geliştirilmesi; Alternatifler amaca ilerlerken değişik yolları gösterir. Her bir kriter açısından alternatifler değerlendirilir, faydaları maliyetleri gibi ele aldığımız sorunun özelliklerine göre değişik değerlendirme yapılır ( Fayda, maliyet,, etnik durumlar, ekonomik durumlar vs.) Seçenekler bu kriterlere göre tek tek değerlendirilir ve bir tanesi seçilir. En uygun alternatifin seçilmesi: Değerlendirmeyle seçim birbirinden farklıdır. Değerlendirme sürecinde her bir seçeneğin etkinliği kontrol edilir ve onların göreceli değeri karşılaştırılarak tercih edilebilir bir küme üzerinde karar verilmesini içerir. Seçimse bir değer ve hüküm sorunudur. Değerlendirmede karar, seçimde ise yargı vardır. Problem Yapılandırma İyi tanımlanmamış bir problemin iyi tanımlanmış elemanlar, ilişkiler ve işlemler kümesine dönüştürülmesi sürecidir. Öncelikle problem saptanır, sorunun çözümüne yönelik çözümüne yönelik arayış sürdülürür.

7 7 Bunun için çözüm sürecinde öncelikle problem yapılandırılmalıdır. Seçenekler birbiri ile karşılaştırrılabilir hale getirmek bir yapılandırmadır. Problemin hiyerarşik yapısını oluşturmak ya da karar ağacını çıkarmak o problemi yapılandırmadır. Böylece o problem seçenekler kısıtlar, sonuçlar açısından birbiri ile değerlendirilebilir hale getirilir. Bundan sonra da yapılandırılmış problem çözülür. Problem yapılandırma çeşitleri Alternatife dayalı yöntemler Ölçüte (amaca) yönelik yöntemler Değer hiyerarşisi Yanlamasına düşünme Etki diyagramları Bilişsel haritalar. Değer odaklı yaklaşım; Problem yapılandırmada önce kriterler belirlenir, sonra da kriterler doğrultusunda alternatifler araştırılır (Ör: bilgisayar alınırken önce kriterlerimi mi belirlemeliyim, seçeneklerimi mi belirlemeliyim? Eğer önce kriterleri belirlersek (ucuz olsun, ekran çöznürlüğü iyi olsun vs.) buna değer odaklı yaklaşım denir. Değer odaklı yaklaşım 2 eylemden oluşur 1- Önce ne istenildiğinde karar verme 2- Daha sonra nasıl elde edeceğini hesaplama. Alternatif odaklı yaklaşım; Değer odaklı düşünmenin tersidir. Önce alternatifler belirlenir, daha sonra alternatiflere bağlı olarak değer ve tercihler, kriterler oluşturulur. ÖRNEK: Klasik bir arabayı yenileme durumunu göz önüne aldığımızda Değer odaklı düşünme; Araba artık yaşlandı, masrafları arttı, eski performansına dönmesi imkansız. Bu arabanın değiştirilme vakti geldi. Buradaki kararın püf noktası, mevcut durumla arzu edilen durum arasında fark varsa, bu fark problemdir ve bu problemi giderme adına karar verilir. Bu örnekteki fark, değerlerde ya da kriterde farktır. Değer odaklı düşünme süreci bu şekilde başlar ve önce kriteri düşünmeye başlarız. ÖRNEK: Alternatif odaklı düşünmede ise, bir reklamda herhangi bir araba görünce bunu düşünmeye başlarız ve reklamda gördüğümüz bu araba sahip olduğumuz arabaya göre daha cazip gelmeye başlar. Bu durumda fayda, maliyet, iyi kötü, işlevsellik düşünülmez, seçeneğe odaklanılır. Buna alternatif odaklı düşünme denir. Bu zamandan sonra o araçla ilgili bilgileri, özellikleri araştırılır. Bu arada öğrenilen bilgilerle kendi aracımız arasında kıyaslama yaparız. Daha spor, daha güvenli vs. Şeklinde.. ÖRNEK; Üniversiteden mezun olduk ve çeşitli iş teklifleri var. Bu tekliflerden birini seçmek istiyoruz. İş teklifleri 1) Resmi bir Araştırma Kuruluşunda Araştırmacı olmak 2) Çok uluslu bir firmada danışman olmak 3) Yurt içinde Büyük bir Firma da sistem analisti olarak çalışmak 4) Küçük bir firmada IT uzmanı olarak çalışmak

8 8 Birinci teklif Resmi bir Araştırma Kuruluşunda Araştırmacı olmak Şehir merkezine yakın, ev ile iş arasında 45 dakikalık mesafe vardır. İşe başlandığında 1900 TL aylık maaş, hafta da 37,5 saat araştırma bölümünde çalışmak zorundadır. İş teklifini kabul eden kişi belli birkaç kurs ve eğitimden geçecektir Yurt içi seyahat zorunluluğu yok ve şirket çalışanına araba tahsis etmiyor. Ayrıca, yılda 20 günlük seyahat süresi izin vererek Avrupa daki tüm konferanslara gönderiyor. Çok Uluslu Bir Firmada Danışman Altı aylık deneme süresi boyunca aylık 2700 TL, deneme süresi bitiminde ilk üç sene için yaklaşık 3500 TL maaş içermektedir.deneme süresi sonunda firma sizden memnun değilse, işe almayabilir.şehir merkezinde lüks bir ofis, evinize uzaklığı 50 dakika mesafede, Fakat müşterileri ve bölümlerinin hepsi Avrupa da bulunmaktadır Yıl içerisinde 160 günlük seyahat edilmesi gerekmektedir.şirketin tüm çalışanları genç ve çok zaman harcayarak hafta 55 saat çalışmaları gerekmektedir.iş çok mücadele gerektiren bir yapısı vardır.ama bunun için gerekli donanımı yöneticilik eğitimleriyle tatmin edici şekilde verilmektedir.bunların yanında sosyal aktivite imkanları sağlanmaktadır.ancak çok az danışman bu imkanlardan yararlanabilecek. Büyük bir firmada karar analisti olarak çalışmak Firma sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Ev ile iş arasında bir saatten az bir mesafedir. Aylık maaşı 2200 TL ve günde 8 saatlik çalışma saati mevcuttur. Ek olarak şirket araba vermemektedir. Şirketin büyük spor aktivite merkezleri vardır,tüm çalışanlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İşin başlangıcında genel tanıtım yapıyorlar,herhangi bir eğitim yada çalışma yok. Ayrıca mücadele ve duruma göre esneklik gerektiğini ve yıl içinde yurt içinde bulunan bölümlere 2 yada 3 kez ziyaret yapması gerekmektedir. Ve son olarak kendinize ait deniz gören bir ofis teklif etmekteler. Küçük Bir Firmada Bilişim Uzmanı Firma iki sene önce faaliyete başlamıştır. Rahat çalışma ortamı ve çalışanların hepsi 35 yaş altı gençlerden oluşmakta Firma çeşitli iş alanlarında faaliyet göstermekte ve bazı çalışmalar gerektirmektedir. Yılda 30 gün seyahat süresi vardır. Çalışma alanlarında çok büyük çaba gerektirmiyor. Sadece İlgili olmak yeterli olacağından bahsediyor. Aylık 2300 TL maaş ve haftada 42,5 çalışma süresi eğer ihtiyaç olursa mesai olabilmektedir. Ofis iş merkezinde otobüs durağına yakınında olmakta birlikte ev ile iş arasında 40 dakikalık mesafededir. Ayrıca şirketin arabasıyla Uludağ kayak merkezinde şirkete ait küçük evlerde size tatil olanağı sunmaktadır. PROBLEMİN YAPILANDIRILMASIYLA ALAKALI BİR SORU GELECEK 3. HAFTA SUNUM SF 41 Yukarıdaki örneğe göre tablo oluşturun gibi bi soru gelebilir. Sunumda sf 41 deki tablo

9 9 Karar Analizi 4. Hafta Karar bilimi, karar verirken insanların nasıl karar vermesi gerektiği ya da karar verdiği sorularına cevap arar. Bunun için karar teorisi insanlara fayda sağlayacak karar verirken 3 soru sorar. 1- Rasyonel insan nasıl karar vermeli? (Normative yaklaşım) - Bu soru ekonominin en merkezinde yer alır ve insanın nasıl karar vermesi gerektiğinin araştırılması üzerine odaklanır. En iyi karara götüren kuralın belirlenmesi üzerine odaklanır. En iyi şeçenek hangisidir? 2- Gerçek hayatta insanlar nasıl karar veriyorlar? (Descriptive Yaklaşım) - Bu sorunun cevabı için sosyal ve davranış bilimlerinin çalışmalarından faydalanılır. Yani göz kararı, kabataslak, yaklaşık bir hesap ve kestirme bir formülle alternatifler arasında seçim yapmaktadırlar. Kestirmeden sonuca varma her ne kadar iyi gözükse de sistematik ciddi hatalara yol açabilmektedir 3- özellikle yönticilere verecekleri kararı iyileştirmek için nasıl destek verilmeli? (Karar Desteği) Bu üç soru şöyle ifade edilir İnsanlar nasıl karar vermeli? (kural koyucu yaklaşım) İnsanlar nasıl karar verirler? (Tanımlayıcı yaklaşım) Bu ikisi arasında fark varsa iyileştirmek için karar destek yaklaşımından faydalanılır. (Karar desteği) Karar bilimi ekonomi, felsefe, psikoloji ve sosyoloji, biyoloji bilgisayar bilimi, istatistiksel karar teorisi, bilimlerinden yararlanan bir bilim dalıdır Tüketici Davranışı Ekonomik varsayımlara göre, tüketiciler mal ya da hizmetleri satın alırken, onlardan sağladıkları yararı en üst düzeye çıkarmayı amaçlarlar. Bunun için ellerindeki sınırlı kaynakları en doğru ürünlere, en doğru niceliklerde ayırırlar. Ancak günümüz tüketicisinin akılcı davranmadığı, büyük ölçüde öznel ölçütlerle hareket ettiği saptanmaktadır. Karar verme sürecine etki eden kültürel ve sosyal faktörler Etnik, din ve ırk referans grupları Psikolojik faktörler

10 10 Kişinin özellikleri Uyumsuzluk, Sorumluluk Sosyo-ekonomik şartlar Demografik koşullar (cinsiyet, yaş, medeni durum vs.) Bu faktörlerin karar vermede bir etkisi vardır. Ve bunların sonucunda algılanma, motivasyon ve etki oluşur. Bu algılama sonucu beyin bir öğrenmeye yönelir ve öğrenmenin soncuunda tutumlar oluşur. Bu tutumlara bağlı olarak prolem tanımlanır, araştırılır, değerlendirilir ve bir seçim yapılır. Bu sonuçlara göre de karar verilir. Tüketiciler karar verirken genellikle 3 e ayrılır. Kapsamlı sorun çözme, (Karar vermede değerlendirme ölçütleri belirlenir ve karar verme süreçlerine uygulanması için çaba gerektirir. Kriterleri oluşturur ve seçeneklerini belirler) Alışkanlığa dayalı sorun çözme ( insanlarda daha çok marka bağımlılığı var. Daha önce yaptığı tercihleri tekrarlamaya yönelir) Sınırlı sorun çözme. (Kapsamlı ve alışkanlığa dayalı araşatırmanın arasında bir yolla karar verir) ***KARAR VERME SÜREÇLERİNDEN SORU ÇIKMAYACAĞI SÖYLENDİ 4. Hafta canlı ders dk arası) Tüketicilerin karar verme süreci bir sorunu çözme süreci olarak ele alınır. Genel anlamda çeşitli işletme sorunlarında, sorunların çözümüne ilişkin izlenen süreç, tüketici kararları için de geçerli sayılar. Tüketici karar verme süreci beş aşamalı olarak ele alınır. 1. Sorunun belirlenmesi (Gereksinmenin ortaya çıkışı) 2. Bilgilerin araştırılması 3. Seçeneklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 4. Satın alma 5. Satın alma sonrası değerleme Karar Teorisi ve Davranışsal Karar Teorisi Arasındaki İlişki Karar teorisi nasıl karar vemeliyiz ve Davranışsal Karar teorisini nasıl karar veririrz birbiri ile örtüşüyorsa doğru şekilde karar veriyoruz demektir. Ancak aradaki fark büyükse (şekildeki gibi) bu farkı ortadan kaldırıcı çalışmalara ihtiyaç duyarız. Rasyonel karar verme sürecinin özellikeri 1-Alternatiflerin sıralanması= Eğer, birbirilerine tamamen eşit değillerse karar verme sürecinde karşılaşılan alternatifler kişi tarafından bir tercih sırasına konulmalıdır. 2-Baskınlık= Eğer bir strateji diğerlerine oranla doğruya daha yakınsa, seçilmesi gereken strateji de o olmalıdır. 3- İptal= Eğer, risk içeren iki karar seçeneğinin matematiksel sonuçları tamamen aynı ise, yani her iki koşulda da bireyin yüklendiği risk miktarı birbirine eşitse, bu alternatiflerin değerlendirilmesinde sonuçlara bakılmamalıdır. 4- Geçişlilik= Eğer karar veren kişi A sonucunu B ye, B yi de C ye tercih ediyorsa, A seçeneğini

11 11 aynı zamanda C ye de tercih etmelidir. 5- Devamlılık= Herhangi bir şans oyununda eğer getirisi en yüksek seçeneğin kazandırma olasılığı yeterince iyiyse, bu seçenek kesin (kazandırma olasılığı %100) ama orta derecede getiriye sahip bir sonuca tercih edilmelidir. Oyun Teorisi Oyun Teorisinde karar vericiler daha kaliteli kararlar vermek için rakiplerinin davranışlarını daha yakından izlemektedirler.artık bireylerden firmalara, yerel kuruluşlardan evrensel kurumlara kadar her noktada karar verme süreçleri stratejik düşünme tarzını benimsemektedirler. Bayes Karar Teorisi Bayes Karar Teorisi, karar vericinin geçmiş bilgi ve tecrübesinin sonucu oluşan kişisel yargılarını analize katarak ve Bayes Teoremi yardımıyla alternatif hareket tarzlarını sistematik bir şekilde değerleyen bir analizdir. Böylece karar alıcı, karar almada parametreler hakkında yapacağı tahminlerde kendisinin sahip olduğu mevcut bilgileri, yani objektif ve subjektif bilgileri sonradan yapılan araştırma sonucunda elde edilen ek bilgilerle bağdaştırarak en uygun hareket biçimini saptamaktadır. Karar Analizi 5. Hafta Benlik kavramı ve Kararları Etkileyen Bilişsel Süreçler Karar verme insanın irade kullanması olduğu için, irade ile de benlik arasında bir ilişki vardır. Dolayısı ile karar verme benlikle(ene, düşünen,irade kullanarak) doğrudan ilgilidir. Kararlarda duygu, düşünme, sezgi ve duyuların etkisi İnsanların verdikleri kararlarda duygu, düşünme, sezgi ve duyu olarak ifade edilen dört özelliğin büyük bir etkisi vardır. verilen tüm kararlar bu özelliklerin tesirinde kalınarak verilir. Duyular ve sezgiler bir birine zıt yönde karar üzerinde etki yaparlar. Aynı şekilde duygu ve düşünme de birbirine zıt yönde bir etkiye sahiptirler. Duygusal insanlar düşünmenin işin içine karışmasını istemezler. Kararı değer yargılarına ve inançlarına göre verirler. Öte yandan düşünmeyi esas alan mantıksal kişiler kararı fayda ve zararlarına göre değerlendirirler. Bu kişiler somut gerçekler bazında konuyu tartışırlar. Karar Vermede Sezginin Etkisi Sezgi Karar vericinin daha önceki tecrübelerine dayalı olarak karara ulaşma sürecidir. Duyular nesneleri olduğu gibi görür ve anlar. Ancak sezgiler nesneleri görmezler. Bilinç altından gelen algılardan kararlar vermek sıkça karşılaşılan durumdur. Farkında olmadan verdiğimiz kararların kaynağı olarak sezgi görülebilir. Sezgide; Deneyime dayanan kararlar= Değerler ve etik tabanlı kararlar Duygu yönelimli kararlar= İnsanlar, duygulara dayanarak karar verirler. Bilişsel tabanlı kararlar= İnsanlar, yetenek, bilgi ve eğitime dayanarak karar verirler. Zihinsel bilinçaltı işleme= İnsanlar, karar vermeye yardımcı olmak için bilinçaltındaki verileri kullanırlar. Değerler ve etik tabanlı kararlar= İnsanlar, etik değerler veya kültüre göre karar verirler Karar Vermede Duyuların Etkisi Çevremizden gelen uyarıların (ışık, ses, koku, tat, ısı, yoğunluk vb) bedenimiz tarafından alınması süreci duyumdur. Duyum; Farkında olma, algılamadan sonra olay ve nesnenin ayırıcı özelliklerini belirleme sürecidir. Yaklaşmakta olan arkadaşımızı tanıma sürecini ele alalım. Önce ayak seslerini duyarız veya onu görmeye başlarız..bu bir duyumdur.

12 12 Sonra onun çevredeki diğer nesnelerden farkı belirlenir. (İnsanlar, diğer canlılar vs.) Buna süreç algı sürecidir. En sonunda onu çevredeki ya da tanımış olduğumuz diğer insanlardan arkadaşmı, yabancı mı, ahmet m, mehmet mi gbi farkını belirleriz. Düşünmenin Karar Verme Üzerindeki Etkisi Düşünme, içinde bulunulan durumu anlayabilmek için yapılan amaca yönelik zihinsel süreçtir. Düşünme insan zihninin yüksek bir işlevidir. Duyum, algı, farkında olma süreçlerini düşünme sürecinin ön bileşenleri olarak değerlendirebiliriz. Karar verme ise düşünme sürecinin son aşaması olarak değerlendirilir. Düşünmenin Karar Verme Üzerindeki Etkisi; Düşünme tetikleyici bir başlangıç noktasıdır. Sonrasındaki tüm davranışlar düşünmenin üzerine kurulmuştur. Karar Vermede Duyguların Etkisi İyi karar vermede duyguların önemli bir yeri vardır. Ancak çoğu zaman iyi karar vermede duygular destekten çok engeller oluşturduğu da bir gerçektir. Bu nedenle olumsuz duyguları ortadan kaldırıp doğru karar verme sürecine girmek gerekir. Örneğin, üzüntü, korku ve baskı altında iken karar verilmemelidir. Bu durumlarda insan normal halde bulunamaz. Zayıflamıştır, zayıf bir insanın vereceği kararlar da zayıf olur. Karar vermek şöyle işler; birbirinden farklı davranış biçimleri sergileyen her canlı, en azında yaşamını sürdürmek için bilinçli ya da bilinçsiz, karşısına çıkan olasılıklar arasında seçim yapmak zorundadır. Karar Verme Stratejileri-1 Karar verme aşamasında bireylerin farklı davranışlar sergiledikleri ve bu davranışların her birinin kişinin karar verme sürecini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya yönelik stratejileri olduğu ortaya çıkmıştır. İçtepisel Karar Vericiler: Seçenekler üzerinde yeterince düşünülmeden, içten gelindiği gibi karar verilen stratejidir. Bu kişiler karar verirken duygularının doğruya götüreceğine inanır ve hoşlarına giden seçeneğe yönelirler. Kaderci Karar Vericiler: Bu kişiler kararlarını çevresel olay veya koşullara ya da kaderlerine bırakırlar. Boyun Eğici Karar Vericiler: Bu kişiler, kendi kararlarını verirken diğer kişilerin kendileri yerine karar vermelerini isterler. Diğer kişilerin planları ile hareket etme eğilimleri vardır. Erteleyici Karar Vericiler: Bu kişiler, problemle ilgili yaklaşma biçimini ve düşüncelerini sürekli ertelerler. Kararsız Karar Vericiler: Bu stratejide karar verenler, verdiği kararı değiştirmek istemekte ve hiçbir karardan memnun olmamaktadırlar Mantıklı Karar Vericiler: Bu kişiler, biliş ve duyguları arasında bazı dengelemeler ile akılcı bir yaklaşımı temel alırlar. Seçenekleri birbirleri ile karsılaştırabilmekte, ya birini diğerine tercih etmekte ya da her iki seçeneği eşit olarak değerlendirebilmektedirler. Kendilerine en fazla yarar getirecek olan seçeneği kabul etmekte ve risk almaktadırlar. Donup Kalarak Karar Vericiler: Bu bireyler kararın sorumluluğunu kabul ederler, fakat karara yaklaşma güçleri çok fazla olmamakta ve karar vermekte zorlanmaktadırlar. Gerçekten Kaçan Karar Vericiler: Bireylerin bir karardan kaçındığı ya da bir cevap vermede araştırmadan saptıkları stratejilerdir. Riske Girmek İstemeyen Karar Vericiler: Bu stratejide karar veren bireyler, risk düzeyi en düşük olanların kavranması ile alternatifleri sürekli eleyerek hareket ederler. Bağımsız Karar Vericiler: Bu bireyler karar verirken başka kişilerden etkilenmeden kendi

13 13 kendilerine karar verirler. Karar Verme Stratejileri-2 1.Rasyonel karar verme stili: Alternatiflerin mantıklı değerlendirildiği ve araştırıldığı; 2.Sezgisel karar verme stili: Önsezi ve duygulara güvenin yaşandığı; 3.Bağımlı karar verme stili: Başkalarının öneri ve yönergelerinin değerlendirildiği; 4.Kaçınma karar verme stili: Karar vermeden kaçınma eğiliminin yaşandığı yaklaşımlardır. Karar Verme Stratejileri-3 1. Bağımsız Karar Verme Stratejisi: İsteklerin doğrultusunda, kendi başına karar vermedir. 2. Mantıklı Karar Verme Stratejisi: Karar verme durumunda, bireyin, akılcı ve rasyonel düşünerek, olası seçenekler hakkında bilgi toplaması, her seçeneğin avantajlarım ve dezavantajlarım dikkate alması ve yaptığı değerlendirmelerin sonucunda kendisine en uygun seçeneğe yönelmesidir. 3. İçtepisel Karar Verme Stratejisi: Karar verme durumunda bireyin, olası seçenekler üzerinde yeterince düşünmeden, ani, tepkisel ve aceleci davranarak, karar verme sorununu ortadan kaldıracak bir seçeneğe yönelmesi durumuna denir. 4. Kararsızlık: Kararsız olma durumu, tereddüt; düzensizlik, istikrarsızlık. (İbrahim hoca Karar verme stratejilerini hızlı hızlı geçti ve üzerinde durmadı. Soru gelmeyebilir.) İhtiyaçların Karar Verme Üzerindeki Etkileri (İBRAHİM HOCA VURGULAYARAK ALTINI ÇİZİN DEDİ) İnsanlar ihtiyaçlarına göre karar verirler. Temelde fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurur. Sonrasında güvenlik ve korunma Aidiyet hissetme ve dostluk Saygı ve statü Özgerçekleştirme Şeklinde sıralanır...

14 14 Karar Analizi 6. Hafta Karar Vericinin Psikolojisini Etkileyen Faktörler Yargı ve karar verme sürecini etkileyen ve çoğunlukla farkında bile olmadığımız birçok faktör vardır. Bunların başında: Bağlam (context) Hafızanın yapısı Sezgiseller (Heuristics) Davranış eğilimleri (Biases) Karar çerçeveleri (cognitive frames) gelmektedir. Algı; Çevereye anlam vermek için insanlar kendi sezgisel ifadelerini yorumlama ve organize etme sürecidir. Sanders e göre karar verme, algılanmış bir probleme karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. Algılama süreci içinde bulunduğu bağlamdan bağımsız değildir. Uyarılar hiçbir zaman ortamdan izole bir biçimde gelmezler. Gelen uyarı ortamın özellikleriyle birlikte anlam kazanır, algılanır ve bu uyarıya tepki üretilir. Bir haber veya bilgi ev ortamında edinildiğinde farklı, iş ortamında duyulduğunda farklı yorumlanır. Algının 3 türü(etkisi) var 1- Kontrast (Zıtlık) etkisi= Eğer biz sınıfta bir soru sorduğumuzda o soruyu biri çözebildiyse, diğerleri de ben de çözebilirim gibi düşünür. 2- Sıra etkisi (Öncelik sonralık etkisi)=bir şey hakkında karar verirken ya da izlenim oluştururken bilgileri ya da uyarıları hangi sıralamada edindiğimiz önemlidir. Mesela 3 kişi ile bir sınava alınacak olduğumuzu düşünelim. Bu sınavda ilk mi girmek istersiniz, son olarak mı girmek istersiniz. 3- Halo etksi= Bir şeyin belli bir özelliği iyiyse diğeer özellikleri de iyidir varsayımına dayalıdır. Mesela, bir öğrenci zeki ise, o öğrencinin sosyal yönünün de, yabancı dil bildiği vs yönlerinin de iyi olabileceği algısı oluşur. 6.Hafta ders sunumu 11 ve 12. Sayfalardaki örnekleri incele... Bir araştırmaya göre İnsan Hafızasının Yapısı; İnsan hafızası beyinde sanki bir sandık gibi çalışır. İçinde koyduğumuz bilgileri daha sonra ihtiyacımız olduğunda geri alabiliriz. Fakat bazı zamanlarda bu sandıktan eşyalar kaybolur ve buna unutmuşuz deriz. Yapılan bir araştırmada deneklere 2 arabanın çarpıştığı bir film izlettirmişler ve deneklerden birinci gruba Arabalar birbirlerine dokunduklarında kaç km. hızla gidiyor olabilirler? diye sordular. Diğer gruplara aynı soruyu Arabalar birbirlerine çarpıştıklarında kaç km. hızla gidiyor olabilirler diye soruyorlar. Bir hafta sonra aynı denekleri çağırıp, izlettikleri videoda kırık cam görüp görmediklerini soruyorlar. Aslında Videoda kırık cam yoktu. Arabaların çarpıştıklarında şeklinde sordukları denek grubu dokunduklarında şeklinde sorulan denek grubuna göre çok daha fazla oranda kırık cam gördüklerini belirtmişler. Çünkü çarpışmak kelimesi hafızalarına yerleşmiş ve videoya ait anıları tekrarlanırken videoda görmedikleri şeyleri de gerçekte varmış gibi hatırlanmasına sebep olmuştur. Biz insanlara soruyu nasıl soruyorsak, sorulan o soru doğrultusunda insan beyni görmediği şeyleri de üretebilir. Bir başka araştırmaya göre insan hafızası, bir sandık gibi değildir. İçine koyduğumuz bilgiler geçmişteki gerçeğin kopyasını yansıtmamaktadır.

15 15 İnsan hafızasının doğası yeniden inşa üzerine kuruludur (reconstructive) İnsanlar,hazır olarak beyinde bulunan bilgiyi direkt getirmez, beynin kendisi boşlukları bulur ve doldurur, eksikleri tamamlar. Algıda Seçicilik- Seçici Algılama Çevremizde bir çok olay olur ancak biz olayların hepsine aynı oranda tepki göstermeyiz. Bizim ilgimizi çeken ya da önem verdiğimiz konulara daha çok dikkat ederiz. Bu algıda seçiciliktir. Aslında biz algıda seçicilik sayesinde kimi önemli noktaları gözardı eder, işimize gelen yönleri üzerinde dururuz. Bunun üzerine kararlarımızı oluştururuz ve bu yönüyle de bazı kararlarımızda hata yaparız. Bu nedenle algıda seçiciliğe dikkat etmeliyiz... Algıdaki bu seçiciliğe sebep olan faktörler 2 sınıfta toplanabilir: Zihinsel faktörler: O ana kadar gelen tecrübeler, anılar, önyargı ve fikirlerimiz Motivasyonal faktörler: o andaki duygularımız, beklentilerimiz ve umutlarımız Algıdaki seçiciliğin 3 boyutu vardır: Seçici hatırlama: Yaşanan bir olaydan sadece bizim beklenti ve isteklerimize uyan parçaları veya yönleri hatırlama Seçici dikkat etme : Çoklu uyarıların olduğu bir ortamda sadece bize uyan olaylara dikkat etmemiz. Seçici maruz kalma: Kendimizi bize uyan ve ters düşmeyen olaylara maruz bırakmaya çalışmamız; tersi durumlar ve olaylardan kaçınmamız. Sezgiseller-Heuristikler Sezgiseller bizim kısayoldan, kestirmeden, önceki tecrübelerimize bakarak karar verme yönünü kullanmamızdır. Bunlar çoğu zaman işimizi kolaylaştırır. Basit yönden karar veriririz. Örneklersek; size kilitli bir kapıyı açmak üzere doğru anahtarın da içinde bulunduğu bir tomar anahtar verilse heuristiklerden birisi kilidin şekline bakarak buna benzer görünen anahtarları denemek olabilir. Rasyonel tutum ise anahtarları bir bir denemektir. Birinci halde kısa yoldan bir çözüm bulunabilir veya bulunamaz. Ama ikinci halde çözüm kesindir. Davranış Eğilimlerinden bazıları şunlardır; Temsil Sorunu = Bir örneğe dayalı olarak genelleme yapılır. Bazen bu genelleme hatalı olur. Aşırı Özgüven = Belirsizlikten Kaçınma = İnsanlar belirsiz durumlardan kaçarlar. Çıpalama = İnsanlar bir şeyi tahmin ettiklerinde, önce belli bir seviyeden başlarlar, daha sonra o durumu iyileştirme durumuna giderler. Kayıptan Kaçınma = İnsanlar, kazanç durumuyla karşılaştıklarında kesin duruma yönelirler, kayıp durumuyla karşılaştıklarında riske yönelirler. Temsilciliğin Sebep Olduğu Davranış eğilimleri 1- İnsanlar tecrübe ettikleri kadaıyla genelleme yaparlar. Bu da onları peşin yargılara sürükler 2- insanlar gerçek olasılıkları gözardı ederler. Örneğin Bir paranın 6 defa atılması sonucu oluşan 2 dizi gösterilir. (T=tura, Y= yazı) T-Y-T-Y-Y-T T-T-T-Y-Y-Y Hangisi daha rassaldır? Diye sorduğumuzda; Herbir olayın olasığlığı bağımsızdır. Olayların hafızası yoktur. Biz bir kere parayı attığımızda önce yazı geldiyse, ikinci atışımızda ben bu sefer tura geleyim diyemez. Her para atışı bağımsızdır. Yani her iki olayda rassaldır.

16 16 6. hafta sunum sayfa 27 örnekleri incele Aşırı Güven Eğilimi Araştırmalar göstermektedir ki insanlar %65-70 oranında haklı veya doğru olduklarını söylediklerinde sadece %50; %100 emin olduklarını dile getirdiklerinde ise sadece %70-85 aralığında haklı çıkmaktadırlar. Kayıplardan Kaçınma Eğilimi (HOCA BU SLAYTIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ) Temelinde bireylerin kayıplardan, aynı miktardaki kazanca oranla daha fazla etkilenecekleri varsayımı yatmaktadır. Dayanak noktası Beklenti Teorisidir. Bir araştırmada deneklere aşağıdaki karar problemleri sunulmuş ve her iki karar probleminde bir tane seçeneği seçmeleri istenmiştir. Karar (i): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? Kesin olarak 250$ kazanmayı mı? %25 ihtimalle 1000$ kazanmayı, %75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı? Karar (ii): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? Kesin olarak 750$ kaybetmeyi mi? %75 ihtimalle 1000$ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kayıp etmemeyi mi? Karar (i) için %84 A seçeneği, %16 B seçeneği seçilirken; Karar (ii) için %13 A seçeneği, %87 B seçeneği seçilmiştir. Bu sonuçlar kişilerin kayıplara ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Kişiler iki kazanma seçeneği arasında seçim yaparken riskten kaçınma eğiliminde olurken, kayıpları arasında seçim yaparken risk arayışına girerler. İNSANLAR; Kazanç söz konusu olduğunda riskten kaçmayı, Kayıp söz konusu olduğunda olasılıklı durumu tercih ederler. İnsanlar için, Kayıptan kaçma, kazanç sağlamaktan daha önceliklidir. Kararlarda Çerçeveleme Etkisi; Bir durum kişiye nasıl sunuluyorsa, o sunulan şekilde karar verilir. Zihin aynı durumların farklı sunumları ile kıyaslama referans noktaları değiştirilerek yanıltılabilir veya yönlendirilebilir. Bu nedenle karar verme durumlarında seçenekler sunuluş biçimlerine bağlı olarak bakış açılarımızı değiştirecektir. Bu durum çerçeveleme etkisi olarak ifade edilir. İnsanlar bir sonucu kayıp olarak düşündüklerinde, risk almaya daha meyilli davranırlar. Battı balık yan gider. Nasılsa kaybedecek bir şeyim yok. Ama aynı sonucu kazanç olarak düşündüklerinde, riskten kaçan ve kazanılacak garanti miktara yönelen bir davranış sergilerler. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayayım. Pazarlama da çerçeveleme etkisine örnek; Bir et paketinin üzerne %93 yağsız mı %7 yağlı mıyazmalıyız?

17 17 Burada toplumumuza göre yağsız et daha pahalı olduğu için etikette yağsız algısı öne çıkarılmalı. Problem sunuşundaki farklılıklar kararlarımızı doğrudan etkiliyor (Çerçeveleme Etkisi) Örnek; Asya gribi problemi: 152 kişilik bir tıp fakültesi öğrenci grubunun önüne, 600 farazi hasta hakkında seçmeleri için iki tercih verilmiş; A-Tümüne X ilacını verilirse 200 kişi kesinlikle kurtulacak B- Tümüne Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle (1/3) hepsi kurtulacak ve üçte iki ihtimalle (2/3) hiç kimse kurtulmayacak Sonuç : Öğrencilerin %72'si X ilacını seçmiş. Takip eden deneyde 155 kişilik diğer bir öğrenci grubunun önüne, 600 farazi hasta hakkında seçmeleri için iki tercih verilmiş (aynı seçim farklı bir çerçevede verilmiş) : C-Tümüne X ilacını verilirse 400 kişi kesinlikle ölecek D-Tümüne Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle (1/3) hiç kimse ölmeyecek ve 2/3 ihtimalle de 600 kişi ölecek. Sonuç : Öğrencilerin sadece %22'si X ilacını seçmiş! Siz Olsaydınız Hangi Programı Uygulardınız? Bu deneyin sonucunda sonuçlar şöyle gerçekleşmiş : Birinci grubun 72 % lik kısmı {A,B} arasından A yı seçmis. İkinci grubun 22 % lik kısmı {C,D} arasından C yi seçmiş. Mantıksal olarak A ve C seçenekleri ile B ve D seçenekleri birbirlerinin aynısıdır ama buna rağmen insanların çoğu çok farklı bir seçim yapmışlar. Bu örnek göstermektedir ki insanların önüne koyduğunuz şeyler aynı şeyler olsa bile karşılaştırıldığı alternatifler göz önüne alındığında ve sunumlar farklı olduğunda insanların tercihleri değişebiliyor. Yani ilk sunumda riskten kaçış yönü tahrik edilip kazanç üzerinde vurgu yapılıyor. İkincisinde ise risk alma tahrik edilip kaybetme noktası vurgulanıyor. Birinci seçenklerde kurtarma durumunu önplana çıkarmışlar. 200 kişi kurtarılması kazanç durumudur. Ve İnsanlar kazanç durumuna yönelmişlerdir. İkinci seçeneklerde ölüm-korku durumu ortaya çıkarmışlar. Bu nedenle insanlar kayıp durumu değil olasılıklı duruma yönlenmiştir.

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : :

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : : : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : Arş.Gör. Deniz AYDIN SOSYAL PSİKOLOJİ VE GRUP ÇALIŞMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI Sosyal Psikolojinin ortaya çıkışı Psikolojinin kuruluşuyla aynı yıllara rastlar.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı