LİDERLİK ve GRUPTA KARAR ALMA. Doç.Dr. Hacer HARLAK -PSİ351- PSİ362

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİDERLİK ve GRUPTA KARAR ALMA. Doç.Dr. Hacer HARLAK -PSİ351- PSİ362"

Transkript

1 LİDERLİK ve GRUPTA KARAR ALMA

2 LİDERLİK Grup üyelerini grubun hedeflerine ulaşmak üzere etkilemektir. Liderlik yaklaşımları Kişilik özellikleri yaklaşımı Durumsal yaklaşım Davranışsal yaklaşım

3 Kişilik özellikleri yaklaşımı Büyük Adam kuramı: Lider olunmaz DOĞULUR! «Kişi doğuştan belirli kişilik özelliklerine sahip olmadıkça lider olamaz.» Doğal lider Araştırmalarda kişilik tipi ile etkili liderlik arasında sadece zayıf bir bağlantı bulunmuştur.

4 Durumsal yaklaşım Lideri durumsal faktörler yaratır. Lideri durumsal faktörler ve kişilik özellikleri yaratır.

5 Davranışsal yaklaşım Iowa Üniv. Lewin, Lippitt ve White, 1930 Otokratik (direktif veren) Lider görevin ne, ne zaman, niçin ve nasıl ını anlatır. Takipçiler onun söylediklerini yapar. Demokratik (katılımcı) Lider gruptan görevle ilgili veri alır. Takipçiler ve lider eşittir. Laissez-faire (yetki verici) Lider takipçileri tüm kararlarda kendi haline bırakır. Takipçiler neyin en iyi olduğunu düşünüyorlarsa onu yaparlar.

6 Kontrol continuum u Laissez-faire Demokratik Otokratik

7 Liderlik tarzı ve etkileri Liderlik tarzı Etkiler Liderden hoşlanma Grup atmosferi Verimlilik Otokratik Az Saldırgan Bağımsız Kendi yönelimli Yüksek (Lider var) Düşük (Lider yok) Demokratik Daha çok Dostça Grup merkezli Görev-yönelimli Göreli olarak yüksek Liderin varlığı veya yokluğundan etkilenmeyen Laissez-faire Az Dostça Grup merkezli Oyun-yönelimli Düşük Liderin yokluğunda artan

8 Ohio Üniv. Modeli (1940 s - 60s) İki lider davranışı Yapı başlatma Grup hedeflerini tanımlar ve üyelerin bu hedeflere ulaşmaya yönelik çalışmalarını organize eder. görev yönelimli Anlayış Astların iyliliği ile ilgilidir ve grup içindeki ilişkilerin ahenkli olmasını teşvik etmeye çalışır. İlişki yönelimli

9 Lider davranışları GÖREV YÖNELİMLİ Gruba direktifler verir. Standartlar oluşturur Planlar yapar Rolleri ve işleri tanımlar Hedefleri ve görevleri netleştirir Görevin başarılmasına odaklanır İLİŞKİ YÖNELİMLİ Canayakın ve açıktır. Topluluk oluşturur. Önerileri dinler. Kendini açar. Diğerlerine ilgi gösterir. Diğerlerini ortaklaşa oluşturdukları hedefleri başarmaya teşvik eder.

10 İlişki yönelimli Görev yönelimli Görev yönelimi Yüksek İlişki yönelimi Düşük Yüksek Düşük

11 Davranışsal yaklaşım Michigan araştırmaları ( lar) İşgören yönelimli Üretim yönelimli

12 Olumsallık Kuramı (Fiedler, 1965) Belirli liderlik tarzlarının etkililiği durumsal faktörlere ve görev faktörlerine dayanır. Sosyo-duygusal liderler Görev yönelimli liderler En az tercih edilen iş arkadaşı ölçeği (LPC)

13 Durumsal kontrol Üç faktör önemlidir : 1. Lider-üye ilişkileri (iyi/zayıf) 2. Görev yapısı (Yapılandırılmış/Yapılandırılmamış) 3. Konum gücü (yüksek/düşük) 1 İyi+2 Yapılandırılmış+3 yüksek maksimum durumsal kontrol (Liderin rolü kolay)

14 Fiedler in olumsallık kuramı

15 Gruplarda karar alma KÖTÜ KARAR ALMAYIN

16 Bireysel kararlar ve grup kararları Bireysel karar alma grupta karar alma

17 Grupta karar alma modelleri Sosyal karar şemaları : Gruplarda benimsenebilen açık ya da örtük kurallar: 1. Oybirliği! 2. Çoğunluk kazanır! 3. Hakikat kazanır! 4. Üçte iki çoğunluk! 5. İlk kayma

18 Beyin fırtınası Bir grupta grup yaratıcılığını arttırmak üzere, hiç sınırlamadan, mümkün olduğu kadar çok fikir ortaya atmadır. Beyin fırtınası grupların performansını beklendiği kadar arttırmayabilir.

19 Beyin fırtınası Çünkü; Değerlendirilme kaygısı Sosyal kaytarma ve asalaklar Üretim eşleştirmesi Üretim engellenmesi ortaya çıkabilir. Beyin fırtınasını geliştirmek için Elektronik beyin fırtınası Heterojen gruplar kurma önerilmektedir.

20 İnsanlar, bireylerin gruplarda daha yaratıcı olduklarına niçin bu kadar güçlü bir şekilde inanıyorlar? Grup etkililiği illüzyonu Grup içindeyken yalnız olduğumuzdan daha çok ve daha iyi fikir ürettiğimize dair deneyime dayalı inanç.

21 DOMUZLAR KÖRFEZİ Çıkarması Domuzlar Körfezi Çıkarması, 1961 yılında ABD nin desteğini arkasına alan sürgün Kübalıların, Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdikleri başarısız işgal girişimidir. Adını, çıkarmanın yapıldığı körfez olan Playa Giron'dan almıştır. Kübalı devrimci Fidel Castro, ABD'nin desteklediği Batista diktatörlüğünü 1959'da devirdiği zaman, ülkedeki tüm kumarhane ve genelevleri kapattı ve ekonomiyi millileştirdi. Bu, mafya ile United Fruit Company, ITT, Shell gibi birçok çokuluslu ve ABD şirketini çok kârlı bir birliktelikten yoksun bıraktı. ABD cephesinde ise, en iyi arkadaşı ve işadamı Charles Rebozo ve diğerleri üzerinden mafyayla uzun zamandan beri bağlar kurmuş olan Başkan Yardımcısı Richard Nixon, CIA ile birlikte Castro'yu saf dışı bırakmak için gizli planlar yapmaya başladı.

22 Bu planlardan başkan Eisenhower'ın da haberi bulunmaktaydı. Nixon'ın yerine John Fitzgerald Kennedy (JFK) başkan seçilince, hakkında ciddi endişe duyduğu Domuzlar Körfezi'nden Küba'yı işgal etme operasyonunu devraldı: Domuzlar Körfezi'nden Küba'yı işgal etmek. CIA, Castro'nun öldürülmesi için mafyayı kiralamıştı. Bunu hem CIA, hem de mafya can-ı gönülden istiyordu. Suikast, işgalle aynı anda olacaktı. Tetikçi, Castro'dan sonra Küba'yı yönetmek için seçilmiş, JFK'nin desteklediği sekiz Kübalı göçmen liderden birisiydi. Fakat Nixon bu sekiz kişinin hepsini işgal girişimi sırasında tutukladı. Eğer işgal başarıya ulaşsaydı bu sekiz Kübalı öldürülecek ve yerlerine Nixon'un desteklediği Kübalılar geçecekti. CIA tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış 2000 sürgün Kübalı 17 Nisan 1961 de Domuzlar Körfezi ne çıkarma yapmaya başladı.

23 Çıkarma birlikleri Küba ordusu tarafından kolayca geri püskürtüldü. İşgalcilerin hemen hepsi ya öldürüldü ya da esir edildi. Esir edilenler de vatana ihanet suçundan 30 yıl hapse çarptırıldı. Daha sonra ABD ile yapılan pazarlıklarla bu esirler 53 milyon dolarlık yiyecek ve ilaç yardımı karşılığında serbest bırakıldı. Aslında, JFK de Castro dan kurtulma arzusundaydı ancak bu iş için Amerikan kuvvetlerini değil, yalnızca Kübalı mültecileri kullanmak istiyordu. CIA, JFK'yi Amerikan ordusunu kullanmaya ikna edecek bir provokasyon yapabileceğini umdu. Fakat JFK inatla Amerikan silahlı kuvvetlerini bulaştırmayı reddedince, 1961 Nisanı'ndaki işgal harekâtı başarısız oldu. Belki de işgal hiçbir durumda başarılı olmayacaktı kişilik işgal kuvvetinin eğitimi gibi, operasyonun güvenliği de zayıftı. Guantanamo'daki Amerikan üssünden başlatılması planlanan yanıltıcı saldırının yapılamamasının yanı sıra, CIA'nın öteki kozu olan, Castro'ya suikast da gerçekleşmedi.

24 Gruplar her zaman iyi kararlar mı alırlar? Grup düşüncesi (Janis, 1972; Janis ve Mann, 1977) Kötü karar verme ile ilgili anlatımları içerik analizi ile inceleyerek oluşturulan bir kavram. (örn. Domuzlar Körfezi Çıkarması) Bir kişinin yalnızken düşündükleri ve yaptıkları, diğerleriyle bir grupta biraradayken düşünecekleri ve yapacaklarını öngörmeyi sağlamamaktadır. Grup rasyonel karar verme süreçlerini benimsemek yerine oybirliği ile bir karara varabilmektedir.

25 Karar alma süreci ve sonuçları: değişme ya da değişmeme 2 farklı süreç yaşanabilir: 1. Standartlaşma: Orta yolda buluşma veya ortalama almadır. Çatışma önlenir. 2. Kutba kayma (grup kutuplaşması): Sürpriz kararlar alınabilir. Çatışmaya izin verilir.

26 Grup kutuplaşması Durum 1 Grup tartışmasından önce Bireyler bir pozisyon veya görüşün orta düzeyde lehindedirler. Grup tartışmasından sonra Bireyler bir pozisyon veya görüşün çok daha uç düzeyde lehinde hale gelirler. Durum 2 Bireyler bir pozisyon veya görüşün orta düzeyde aleyhindedirler. Bireyler bir pozisyon veya görüşün çok daha uç düzeyde aleyhinde hale gelirler.

27 Grupta niçin kutuplaşma olur? İkna edici tezler Alışılmadık argümanların etki yaratması Sosyal karşılaştırma yoluyla kutuplaşma Sosyal sansürden kaçınma ve sosyal onay arama, bir kutbun yanında yeralmayla sonuçlanabilir. Kendini kategorilendirme aracılığıyla kutuplaşma Kutuplaşma yönünde bir grup normu oluşursa, grup üyeliğinin içgrup normlarına uyma yönündeki baskısı kutuplaşma yaratır.

28 Ne zaman, hangi süreç yaşanır? Grubun yapısı ve dinamikleri belirler. Grup formel Otorite belli Çoğunluk hakim Bireysel ilgililik düzeyi düşük Çatışma az Bireysel ilgililik düzeyi yüksek Çatışma çok

29 Belirleyici olan, Çatışmaya tahammül Bireysel ilgililik Kutba kayma Çatışmaya tahammül Bireysel ilgililik Standartlaşma

30 Grupta daha iyi karar almak için, 1. Farklı kanaatler aranmalıdır. 2. Çoğunluk oylaması, zaman sınırlaması, ortalama bulma teknikleri kullanılmamalıdır. 3. Herkese kendi bakış açısını savunma olanağı verilmelidir. 4. Hazır çözümlere, otoritenin kanıtlarına başvurulmamalıdır.

31 Grupta daha iyi karar almak, katılanların ilgilerine ve gruba bağlılık hissetme düzeylerine bağlıdır.

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362 GRUP SÜREÇLERİ ??? Bir insan topluluğu ne zaman bir grup haline gelir? Verilen görevleri bir dinleyici önünde mi yoksa yalnızken mi daha iyi yaparız? ??? Gruplar bireylerden daha çok mu ya da daha iyi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın 3 Personality and Motivators Inventory Bireysel Detay Rapor Bu rapor kişiye özgü bir ölçme süreci sonucunda oluşturulmuştur ve konuyla ilgili uzmanların rehberliğinde yorumlanabilir. Rapor içeriğinde yer

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

GRUPLAR VE. ÖRGÜT içı. GRUPLARıN YÖNLENDIRİLMESI

GRUPLAR VE. ÖRGÜT içı. GRUPLARıN YÖNLENDIRİLMESI ÖRGÜT içı GRUPLAR VE GRUPLARıN YÖNLENDIRİLMESI lşıl BULUT"" GİRİş: GRUP TANıMı, DİNAMİGİ, çeşitleri İnsan hayatında önemli bir yer tutan grup olgusu uzun yıllar bilim adamlarının inceleme kaynağı olmuş,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 BÜYÜK ADAM DÜġÜNCESĠNDEN LĠDERLĠKTE ÖZELLĠKLER KURAMINA KAVRAMSAL BĠR BAKIġ Faruk ġahġn * Özet Bu makale liderlikte özellikler kuramını

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Levent BAYRAM * Giriş Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

Planlamada Paydaş Katılımı

Planlamada Paydaş Katılımı Planlamada Paydaş Katılımı Birinci Gün Copyright www.opm.co.uk Merhaba ve hoş geldiniz Biraz benim hakkımda OPM de Katılımcılık Başkanı, bağımsız, çalışanyönetimli bir işyeri OPM Employee Ownership Share

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır?

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Düşünen Adam ın Kılavuzu Dikkatli Vatandaşlar için Eleştirel Düşünme Kavram ve Gereçlerine dayanarak Ulusal ve Uluslararası Haberlerde Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Dr. Richard Paul and

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı