ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1

2 ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠSLAM ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KONFERANSI GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

3 ii

4 İçindekiler Yönetici Özeti... iii 1. Giriş: Arka plan ve Metodoloji İKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği:İKT ve İSEDAK ın Geleceği Diğer Bölgesel Ekonomik İşbirliği Projeleri Deneyimleri İKT Ekonomik İşbirliğinde Deneyimler: Tarım ve Turizm Tarım Turizm İSEDAK Gündeminin Zenginleştirilmesi İKT Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Artıracak Proje Teklifleri İKT Ekonomi ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek için Tavsiyeler İSEDAK ve Gündemi Ticaret ve Yatırım Gıda, Tarım ve Kırsal Kalkınma Turizm Endüstri Taşımacılık Enerji Eğitim ve İnsan Kaynakları Bilim ve Teknoloji, ARGE ve IT Ek 1: İKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği:İSEDAK Deneyimi Ek 2: Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Projelerine İKT nin Geleceği açısından Genel bir Bakış: AND Birliği Topluluğu, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU ve Körfez İşbirliği Teşkilatı Ek 3:İKT Üyesi Olan Ülkelerde Seçili Sektörlerde İşbirliği: Tarım ve Turizm Ek 4: 'İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üye Ülkeleri arasındaki Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Geliştirilmesi' Projesine ilişkin Soru Kâğıdı Ek 5: Anket Sorularının ve Mülakat Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ek 6: İslam Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Gündeminin Zenginleştirilmesi Temalı Çalıştay Raporu i

5 Zeyl 1: İslam Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin Gündemini Zenginleştirme Temalı Çalıştaydan Çıkan Öneriler ve Proje Fikirleri Tablolar Tablo 1: Bölgesel İşbirliği Projelerinde yer alan İKT Ülkeleri Tablo 2: Tarım Nüfusu ve GSMH da Tarımın Payı Tablo 3: Tarımsal Arazi Kullanımı, Tablo 4: Tarımsal Üretim (Milyon Ton), Tablo 5: Tarım Ürünleri Ticareti, Tablo 6: Gıda Ürün Ticareti (Milyon Dolar), Tablo 7: En büyük 20 Tarım Ürünleri Üreticisi arasındaki İKT Ülkeleri Şekiller Şekil 1: İKT ülkelerinin dünya nüfus, üretim ve ihracatındaki payı (%)... 5 Şekil 2: İKT Ülkeleri Grubu GSYİH ve Kişi Başına GSYİH... 5 Şekil 3: Ekonomik Faaliyetlere göre Katma Değer (GSYİH nin % si)... 6 Şekil 4: Net Doğrudan Yabancı Yatırım Akışları... 7 Şekil 5: İKT İçi Mal Ticareti Şekil 6: İKT İçi İhracatlara göre İlk 10 İKT Ülkesi, Şekil 7: İKT Ülkelerinde Uluslararası Turizm Şekil 8: Turist Kabulleri ve Turizm Kazancı açısından İlk 10 Ülke Şekil 9: İKT arası Turist Girişleri (milyon) Fotoğraf Kaynakları: COMCEC, OIC, ASEAN, MERCOSUR, GCC, APEC, FAO, UNWTO, bham.ac.uk, businesscafeonline.com, eurekalert.org, everystockphoto.com, flightglobal.com, fotolia.com, kobiden.com, tsu.edu, uthscsa.edu, vacationportal.net, wikimedia.org, wikipedia.org ii ii

6 Yönetici Özeti İ slam Konferansı Teşkilatı (İKT), 1969 da kuruluşundan kısa bir süre sonra, üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusunu gündemine taşımıştır. Bu bağlamda, bugüne değin, ortak işbirliği faaliyetinin araç ve yöntemlerini geliştirmek amacıyla çeşitli İKT düzlemlerinde önemli gayretler sarf edilmiştir. Ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için sırasıyla 2 İKT eylem planı 1981 ve 1994 te İslam zirvesi tarafından kabul edilmiştir. Bu planların temel amacı İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği için bir biçim ve mekanizma geliştirmek ve sürekli değişen küresel ekonomik konjonktürle başa çıkmaya yardımcı olmaktır. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), altında İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği mekanizmasının en yüksek seviyede işlediği en önemli İKT şemsiyesi olarak kurulmuştur. Bunlarla birlikte, bu çerçevede harcanan çeşitli gayretlere rağmen, İKT üyesi ülkeler arasındaki mevcut ekonomik ve ticari işbirliğinin seviyesi somut ve elle tutulur sonuçlar bakımından sınırlı kalmıştır. Geçmiş tecrübelerin ışığında, mevcut araştırma İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi: İSEDAK Gündeminin Zenginleştirilmesi başlıklı proje, İSEDAK tarafından Kasım 2009 İstanbul Türkiye de toplanacak olan 25. İSEDAK oturumunda İSEDAK gündeminin zenginleştirilmesi başlıklı özel bir gündem maddesine bir katkı olacak şekilde İSEDAK tarafından 25. Yıldönümü münasebetiyle başlatılmıştır. Bu çalışmanın nihai amacı, İKT üye ülkeleri arasındaki mevcut ekonomik ve ticari işbirliği seviyesini etkili bir şekilde yükseltmek için yenilikçi fikirler, yapıcı tavsiyeler ve somut uygulanabilir proje önerilerini bir araya getirmektir. Söz konusu projenin sonuçta, ortak İKT faaliyetinin yeni potansiyel alan ve sektörleri gündeme getirerek, bahse konu alanlarda İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği için mevcut ihtiyaçları, küresel kalkınma gündemi ve sorunlarını, ayrıca diğer bölgesel, uluslar arası kuruluşların ekonomik işbirliği deneyimlerini de göz önünde bulundurarak, İSEDAK ın gündemini zenginleştirmesi beklenmektedir. Çalışma aşağıdaki paralel üç safha üzerinden gerçekleştirilmiştir: (i) zemin oluşturmak için birbiriyle ilişkili konular üzerine yazılan üç arka plan raporu hazırlanmıştır (ii) özel bir soru kâğıdı üye ülkelerdeki ve dışındaki iyi bilinen uzmanlar, bürokratlar, teknokratlar ve akademisyenlerin oluşturduğu görece geniş katılımcılara uygulanmış, bunun yanında, İKT ekonomik işbirliği konusunda görüşlerini, fikirlerini ve somut proje önerilerini almak amacıyla daha küçük bir grupla röportajlar gerçekleştirilmiştir ve (iii) söz konusu konu üzerine üst düzey insanlar ve uzmanlardan oluşan seçkin bir grubun katılımıyla bir beyin fırtınası çalıştayı düzenlenmiştir. Arkaplan raporları ortaya çıkarmıştır ki, geçmiş kırk yıl boyunca İKT sürekli genişleyen bir ekonomik gündeme sahip olmuştur. Gündem temel olarak şu varsayıma dayanmaktaydı: teşkilatın ilk ana amacı olan etkili siyasi işbirliği üye ülkeler arasında ortak ekonomik ve ticari işbirliğini de gerektirmekteydi. Buna rağmen, işbirliği faaliyetini desteklemek için siyasi irade uygun şekilde toplanamadığından, İKT ülkelerinin fiili ve acil ihtiyaçlarına işaret etmek amacıyla bugüne kadar önerilen ortak ekonomik faaliyetler ve projeler için gerekli, ve yeterli finansman sağlanamamıştır. Bu sorunlar, İSEDAK ın, 1984 ten buyana İKT ekonomi ve ticaret bakanlarının konferansı şeklindeki aktif rolüne rağmen, kuruluşundan sonra da devam etmiştir. Öte yandan, bir çok İKT ülkesinin de üyesi olduğu bir takım bölgesel işbirliği entegrasyon kuruluşları önemli ilerlemeler iii

7 Yönetici Özeti kaydetmiş ve İKT için takip edilebilecek iyi ve olumlu örnekler olarak alınabilecekleri gözlemlenmiştir. Arka plan raporlarının sonuçları ve İslam dünyasının farklı toplumsal kesimlerden, mesleklerden, uzmanlık alanlarından ve coğrafi bölgelerinden çok çeşitli insanlarla yürütülen özel soru kağıtları ve röportajlarının yanıtları ışığında, İKT/ İSEDAK ekonomik ve ticari işbirliğinin geleceği üzerine bir çok yararlı fikir, öneri ve çok özel proje önerileri geliştirilmiş ve projenin sonuç kısmında kullanılmıştır. İSEDAK gündemi vasıtasıyla İKT ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için başka yeni fikirler, tavsiyeler ve proje önerileri konuyla ilgili olarak düzenlenen beyin fırtınası çalıştayı esnasında da geliştirilmiştir. Bahse konu araştırma projesi ve onun uygulanmasında kullanılan metodoloji üzerine bir arka plan sağlayan Giriş bölümünü takiben, mevcut doküman, takip eden üç bölümde; (i) İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği: İSEDAK Deneyimi; (ii) Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Projelerine İKT nin Geleceği Açısından Genel Bir Bakış: AND Birliği Topluluğu, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU ve Körfez İşbirliği Teşkilatı; (iii) İKT Üyesi Olan ve Olmayan Ülkelerde Seçili Sektörlerde İşbirliği: Tarım ve Turizm başlıklı bu araştırma projesinin üç arka palan raporlarının ve takip edilen metodolojinin kısa özetleri verilecektir. Son bölümde ise doküman, projenin başlıca konusu üzerine derlenmiş olan proje önerileri ve önerilerini listeleyerek proje sonucu özetlenecektir. Proje önerileri, her proje önerisini projenin tanımı, mantıksal temeli ve beklenen faydaları, potansiyel ortakları ve finansal düzenlemeleri hakkında kısa bilgiler içeren proje profilleri formatında sunulmaktadır. Diğer taraftan ise tavsiyeler, İKT ülkeleri arasında öngörülen potansiyel işbirliği sektör/alanları altında şu şekilde gruplandırılmaktadır: İSEDAK ve çalışmaları; ticaret ve yatırım; gıda, tarım ve kırsal kalkınma; turizm; sanayi; ulaştırma; enerji; eğitim ve insan kaynakları ve bilim ve teknoloji; Ar&Ge ve bilgi teknolojisi. iv iv

8 v

9 vi

10 1 GiriĢ: Arka plan ve Metodoloji İ slam Konferansı Teşkilatı (İKT), başlangıçta 30 kurucu üyeyle 1969 da bir teşkilat olarak kurulmuştur. Geçmiş 40 yıl boyunca İKT üye ülke sayısı muntazam bir şekilde artmış ve 57 ülkeye ulaşmıştır. İKT, Birleşmiş Milletlerden sonra en geniş uluslararası kuruluştur. Mevcut 57 İKT ülkesi kuzeyde Arnavutluk tan (Avrupa) güneyde Mozambik e (Afrika), batıda Guyana dan (Latin Amerika) Asya da Endonezya ya kadar uzanan dört kıtaya yayılan geniş bir coğrafyaya dağılmaktadır. Öyle ki, İKT ülkeleri bir grup olarak dünya alanının altıda birini ve toplam dünya nüfusunun beşte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Üye ülkeler gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmını oluşturmakta ve farklı ekonomik gelişme seviyelerinde yer alarak, homojen bir ekonomik grup oluşturmamaktadırlar. Bununda ötesinde, İKT organizasyonel yapısını BM örneğine göre hızlı bir şekilde kurumsallaştırmış ve üyesi olan ülkelerin ve oralarda yaşayan halkların ortak çıkarlarının ivedi siyasal meselelerinden oluşan bir başlangıç gündemini kendisi için formüle etmiştir. Hal böyle iken, İKT, üyesi bulunan ülkeler için önemli olan ve bu ülkelerin karşı karşıya kaldığı zamanın küresel meseleleri karşısında etkili işbirliği ve ortak eylem gerektiren bazı temel ekonomik meseleleri de hızlı bir şekilde söz konusu gündeme eklemiştir. 70 li yılların başlarında başlayan İKT ekonomik gündemi, 1974 teki İslam Zirvesi esnasında momentum ve öz kazanmış, on yılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde genişlemiş ve 1980 lerdeki üçüncü BM Kalkınma On Yılının başlangıcına bir katkı olarak 3. İslam Zirve Konferansı tarafından kabul edilen 1981 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Eylem Planı çerçevesinde belirlenmiştir. Zirve, ayrıca 1981 de, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanlığı altında faaliyete geçen, İSEDAK ı kuran kararı da almıştır. İSEDAK Zirve Konferansı na karşı sorumlu bir bakanlar komitesi olarak, üye ülkelerin ekonomi ve ticaret bakanlarının yıllık toplantıları yoluyla mümkün olan en yüksek seviyede İKT çerçevesi içerisindeki bütün ekonomik işbirliği faaliyetlerinin koordinasyonu ve takibiyle görevlendirilmiştir Eylem Planı nın uygulaması ve 1990 lı yılların başında ortaya çıkan küresel meselelerin ışığında, İSEDAK ve İKT Zirvesi, 1994 Eylem Planı nı kabul etmişlerdir. Yine de, 1970 lerin başından beri İKT gündeminde olmasına, Zirve Konferansları, birçok bakanlar ve uzman seviyesindeki toplantılarda detaylı bir şekilde tartışılmasına, İSEDAK ın var olma nedeni olmasına ve eylem planlarının yegâne konusunu oluşturmasına rağmen, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği sonuçları fiili somut ilerleme ve elle tutulur başarılar bakımından oldukça sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak, İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik işbirliği faaliyetlerinin başarı ve eksikleri açısından İSEDAK ın 25 yılının değerlendirilmesi elzem olmuştur. Bundan dolayı, İKT çerçevesinde ekonomik ve ticari işbirliği için esas sorumlu olarak İSEDAK, hızlı bir şekilde somut sonuçlar üretebilecek yeni somut ve uygulanabilir öneriler ileri sürme yoluyla İKT ekonomik faaliyetlerinde daha somut ve elle tutulur sonuçlara ulaşabilmek için gündemini zenginleştirme amacıyla bir araştırma projesi başlatmıştır. Bu bağlamda, açık bir öncelik, tarım ve turizm 1 1

11 Giriş: Arka Plan ve Metodoloji sektörlerine özel bir vurguyla fakat onlarla sınırlı kalmamak üzere, yeni potansiyel işbirliği alanlarında İKT içi ticaret ve yatırımı hızlı bir şekilde arttırmak amacıyla üye ülkelerdeki çeşitli beşeri ve maddi potansiyelleri kullanmak olacaktır. Proje, (i) zemini hazırlamak amacıyla üç temel arka plan raporunun hazırlanması, (ii) özel bir şekilde tasarlanmış soru kâğıdı ve yüz yüze mülakatlar yoluyla geniş bir uzman grubundan, karar vericilerden ve diğer üst düzey uzman kişilerden bilgi ve görüşlerin toplanması ve derlenip değerlendirilmesi ve (iii) projenin konusu üzerine, projenin konusuyla ile ilgili çeşitli arka planlardan uluslar arası seçkin bir insan grubunun katılımıyla bir beyin fırtınası çalıştayı düzenleme olarak adlandırılan üç ana faaliyet grubundan oluşan bir metodolojiye uygun olarak yürütülmüştür. Birinci arka plan raporu, 1984 deki aktivasyonundan beri İSEDAK ın faaliyetlerine belirli bir vurguyla İKT ekonomik işbirliği faaliyetlerinin tarihinin bir gözden geçirilmesini ve değerlendirmesini sunmaktadır. İkinci raporda ise bazı İKT ülkelerin de üye olduğu diğer bir takım bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşlarının faaliyetlerini incelemekte, böylece İKT içerisinde benzer ileriki çabalar için muhtemel örnek olarak işbirliği projeleri/şemaları açısından söz konusu kuruluşların deneyim ve başarıları ele alınmaktadır. Son olarak, üçüncü rapor, mevcut önemleri itibarıyla, başlıca iki önemli sektördeki belirli örnekler gibi, tarım ve turizmdeki geçmiş İKT işbirliğinin detaylı bir değerlendirmesini yapmakta ve bahse konu alanlarda çalışan bazı ilgili uluslar arası kuruluşların benzer faaliyetlerinden örnekler vermektedir. Arka plan raporları açık bir şekilde göstermiştir ki bazı somut ilerlemelere, özellikle hâlihazırda İslam Kalkınma Bankası (İKB) altında çalışan bazı ticaret finansmanı mekanizmaları ve üye ülkeler arasında bir İKT tercihli ticaret sisteminin kuruluşu amacıyla müzakerelerin başlaması şeklinde İSEDAK ın himayesi altında ulaşılmıştır. Aslında, söz konusu edinimler İKT ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir adımı oluşturmakla birlikte, 30 yıldan fazla bir süredir toplanan uzman ve bakanlar seviyesindeki sayısız İKT toplantılarında birçok böyle girişimler önerilmiş ve görüşülmüş olması gerçeğine rağmen, İKT üyesi ülkeler arasında somut işbirliği projeleri/şemalarına ulaşılması şeklindeki somut edinimler oldukça sınırlı kalmıştır. Özel soru kâğıdı yanıtlarıyla beraber yukarıda bahsi geçen arka plan raporlarının sonuçları ve proje konusu üzerine yürütülen beyin fırtınası çalıştayının ve mülakatların neticesi, bilhassa seçilmiş alan ve sektörlerdeki İKT içi ticaret ve yatırımın genişletilmesi bakımından İKT ülkeleri ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için yeni fikirler, öneriler ve proje önerileri projenin çıktısı olmaları 2

12 açısından önemli araçsal girdilerdir. Söz konusu çıktı, hiç kuşkusuz ileriki yıllarda İSEDAK gündemini bir şekilde zenginleştirecektir. Bu çalışma esnasında çıkarılan proje önerileri ve diğer öneriler geçmişte İKT işbirliğini engelleyen konuların birçoğuna işaret etmeyi amaçlamakta ve yakın gelecekteki geliştirilmiş işbirliği için yeni yollar açmaktadır. Daha belirgin olarak, söz konusu proje önerileri ve diğer öneriler İKT ve İSEDAK faaliyetlerine ilişkin bilinçlenme ihtiyacını yansıtmaya çalışmakta, İKT üye ülkeler tarafından ortak eylemin desteklenmesindeki kalıcı siyasi irade eksikliğini düzeltmeye yardımcı olmakta, İKT içi ticaret ve yatırımın karşısındaki bürokratik, yasal ve idari engellerle ilgili problemlerden bahsetmekte, altyapı, ulaşım ve iletişim olanaklarındaki eksikliklerin üstesinden gelme ihtiyacına yoğunlaşmakta, birçok gerekli alanlarda finansman ve uygun fon eksiğini çözmeye yardımcı olmak için önlemler önermekte ve ekonomik faaliyetteki gelişmemiş ekonomik/ticari yapıların ve çeşitlilik eksikliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 3

13 4

14 2 ĠKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari ĠĢbirliği: ĠKT ve ĠSEDAK ın Geleceği D ört kıtaya dağılmış 57 İKT üyesi ülkenin, dünya nüfusunun önemli bir kısmını, çeşitli sektörlerdeki önemli çıktı potansiyellerini ve geniş doğal kaynak varlığını da yönettiği görülmektedir. Bununla beraber, fiili ekonomik performans açısından, daha küçük bir resmi yansıtırlar. Bu nedenle, toplam dünya nüfusunun yüzde 22,3 ünü oluşturan 57 İKT üyesi ülkelerin toplam dünya üretiminin sadece yüzde 7,5 ve toplam dünya mal ihracatının yüzde 11,2 sini oluştururlar (her ikisi de Amerikan Doları cinsinden hesaplanmıştır) (Bkz. Şekil 1). ġekil 1: ĠKT ülkelerinin dünya nüfus, üretim ve ihracatındaki payı (%) Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Geçmiş 5 yıllık dönem esnasında İKT üyesi ülke grubu tarafından kaydedilen reel GSYİH ve kişi başına reel GSYİH için ortalama büyüme oranları, gelişmiş ülkelerinkinden ve dünya ortalamasından yüksek olmasına rağmen, söz konusu değerler, bir bütün olarak gelişmekte olan ülkeler grubu tarafından sürdürülenlere kıyasla düşüktür (Bkz. Şekil 2). milyar ġekil 2: ĠKT Ülkeleri Grubu GSYĠH ve KiĢi BaĢına GSYĠH GSYİH, Cari ABD $ * İKT Dünya,% Gelişmekte olan Ülkeler, % Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor Yüzde ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kişi Başına Düşen GSYİH, Cari ABD $ * İKT Gelişmekte olan Ülkeler Dünya (Sağ Eksen)

15 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Toplam hâsılaya (GSYİH) başlıca ekonomik sektörlerin katkısını (katma değer) gösterdiği için ekonominin yapısı önemlidir. Bu bağlamda, tarım geniş ölçüde başlıca ekonomik faaliyet olarak bilinirken, birçok gelişmekte olan ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynadığı varsayılır, ama bu özellik, birçok İKT ülkesinin durumunda sabit durmaz. Şekil 3 te görüldüğü gibi, ortalama olarak, İKT ülkelerinin toplam GSYİH da tarımın payı 2007 yılında sadece 11,5 kadar olmakta, aşamalı olarak 1990 daki yüzde 17,6 dan aşağı düşmektedir. Tek tek ülkeler seviyesinde, 2007 den itibaren sadece 7 ülkede tarım sektörü ağır basmaktadır. Söz konusu bu 7 ülkenin hepsi de az gelişmiş ülkelerdir: Afganistan, Komor Adaları, Gine Bissau, Nijer, Sierra Leone, Somali ve Togo. ġekil 3: Ekonomik Faaliyetlere göre Katma Değer (GSYĠH nin % si) ,6 47,3 45,5 43,7 44,0 15,2 17,0 15,3 15,0 14,9 21,6 20,0 26,2 30,1 29,6 17,6 15,6 13,0 11,2 11, Hizmetler İmalat Sanayi (imalat hariç) Tarım Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Tersi bir durum olarak, GSYİH daki en yüksek payla, hizmetler sektörü önemli bir rol oynamaya devam etmekte ve birçok İKT üyesi ülkedeki en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Tek tek ülkeler seviyesinde, 2007 den itibaren hizmetler sektörü 33 İKT üyesinde GSYİH içinde en yüksek payı elinde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, son yıllarda, bir grup olarak İKT ülkelerinin ekonomilerine sanayi sektörünün katkısı, hizmet sektörünün katkısını geçecek bir ortalamaya sahiptir de GSYİH deki 44,4 oranda bir ortalama payla bir grup olarak İKT ülkelerinde en önemli ekonomik faaliyeti oluşturmuştur. Tek tek ülkeler seviyesinde, 17 İKT ülkesinde GSYİH deki sanayinin payı ekonomiye hâkimdir. Söz konusu durum esas olarak ki bu ülkelerin hemen hemen hepsinin akaryakıt ihraç eden ülkeler olmaları ve bu ülkelerin petrol ve/ veya gaz üretimlerinin endüstriyel faaliyetler altında sınıflandırmasındandır. Buna benzer nedenlerle, bir ekonominin GSYİH deki sanayinin payı bizatihi söz konusu ülkenin endüstrileşme seviyesini yansıtmamaktadır. Bundan dolayı, İKT ülkelerindeki sanayileşmenin daha açık bir fotoğrafını sunması için imalat sektörünün performansı ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, GSYİH deki imalat sektörünün payını gösteren grafikler bir çok İKT ekonomisinde söz konusu sektörün zayıf performansını göstermesine rağmen, Türkmenistan, 6

16 Endonezya, Malezya, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye gibi GSYİH nin yüzde oluşturan birkaç üye ülkede önem kazanmaktadır. Hâsılanın (GSYİH) kompozisyonu açısından yukarda tarif edilen İKT ekonomilerinin yapısının genel fotoğrafı ihracatlarının da yapısını yansıtmaktadır. Genellikle tarım ve petrol üretimi İKT ülkelerinin hemen hemen yarısının hâsılasına en fazla katkıyı sağlayan başlıca verimli ekonomik faaliyetlerdir. Bu bağlamda, ihracat gelirlerinin asıl kaynağa göre tüm ekonomilerin yakın zamanda yapılan IMF sınıflandırmalarına göre (IMF 2009b), İKT ülkelerinin 10 tanesi petrol olmayan başlıca ürün ihraç eden ülkeler olarak sınıflandırılırken, 17 tanesi petrol ihraç eden ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Buna karşın, Şekil 4 te görüldüğü gibi, İKT ülkelerine doğrudan yabancı yatırım akışı, döneminde yukarıya doğru sağlam bir eğilim göstermesine rağmen, söz konusu yatırım akışı gelişmekte olan ülkeler grubu tarafından sürdürülen seviyelerin altında kalmıştır. Bu görece zayıf performans, gelişmekte olan ülkeler ve dünya bütününe akan toplam doğrudan yabancı yatırımda İKT ülkelerinin payında açık bir şekilde yansıtılmaktadır. Bahse konu dönem zarfında, bu pay,, dünya toplamı içinde yüzde 5 ila 10 olmuştur. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım akışı yüzde 15 ila 25 arasında seyretmiştir. ġekil 4: Net Doğrudan Yabancı Yatırım AkıĢları Milyar ABD $ yüzde Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Aslında, İKT ülkeleri grup olarak azımsanmayacak bir ekonomik potansiyele sahiptir. İKT ülkeleri, tarım ve ekilebilir arazi, enerji ve madencilik, insan kaynakları gibi farklı alan ve sektörlerde potansiyel ekonomik kaynakları sayesinde zengindirler ve geniş bir stratejik ticaret bölgesi oluştururlar. Buna rağmen, kendiliğinden tabii potansiyel, birçok İKT ülkesinde ve grup olarak İKT ülkelerinde ekonomik ve insan gelişiminin biçiminde kendiliğinden açığa çıkmamaktadır. İKT ülkeleri grubunun ortalama ekonomik performansı, gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında anlaşılır olmaktadır. İKT ülkeleri gelişmekte olan ülkelerin genel performansının gerisinde kalmaktadır. 7 7

17 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Söz konusu gelinen nokta aslında, 1969 da uluslar arası bir siyasi teşkilat olarak kuruluşundan kısa bir süre sonra oluşturulan İKT nin başlangıçtaki ekonomik işbirliği gündeminde yansıtılmaktadır. Son 40 yılda, çeşitli ve yeni ekonomik işbirliği alan ve sektörleri, üye ülkelerin acil ihtiyaçlarına ve küresel olarak karşılaştıkları meselelere bir tepki olarak İKT nin gündemine eklenmiştir. Bu bağlamda, 1981 deki Üçüncü İslam Zirve Konferansı İKT ekonomik işbirliğinin tarihinde bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Söz konusu zirvede, Devlet Başkanları İKY Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek için 1981 İKT Eylem Planının kabul etmişlerdir. Zirve ayrıca 1984 te Türkiye Cumhurbaşkanı nın başkanlığına seçilmesiyle beraber faaliyete geçen Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ni de kurmuştur İKT Eylem Planı, çeşitli alan ve sektörlerdeki geçmiş İKT ekonomik faaliyetlerini kapsamlı tek bir dokümanda bir araya getirmekle kalmamış, ayrıca İKT nin geçmiş dağınık ekonomik işbirliği gündemine bir biçim de getirmiştir. Bundan başka, Plan, o zamana kadar geliştirilen İKT ekonomik gündemi altındaki geniş bir ekonomik faaliyet dizisini kapsayan 10 sektöründe ekonomik, finansal ve teknik işbirliğinin öncelikli konularını ve modellerini belirtmiştir İKT Eylem Planının kabulüyle İKT ekonomik gündemi genişlemiş ve konular gıda ve tarım; ticaret; endüstri, haberleşme ve turizm; mali ve parasal sorunlar; enerji; bilim ve teknoloji; iş gücü ve sosyal meseleler; nüfus ve sağlık tenkil işbirliği olmak üzere 10 bölüme dağılmıştır. İzleyen uygulamada, belirlenmiş alanlarda işbirliği araç ve yöntemlerini geliştirmek üzere günün gündem maddeleri sektörel uzman grup toplantılarında ele alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki konularda üst düzey toplantılar da düzenlenmiştir: merkez bankaları ve para otoriteleri guvernörleri ile bakanlar düzeyinde gıda güvenliği ve tarım; endüstri; enerji; ulaşım; haberleşme. Bunlara ilaveten ekonomik gündem konuları her yıl yapılan dış işleri bakanları konferanslarında ele alınmıştır. İKT Eylem Planının kabulü ve Zirve düzeyinde bir şemsiye olarak İSEDAK ın aktivasyonuyla ilgili iki dönüm noktası niteliğindeki kararın İKT ekonomik işbirliği için pozitif bir atmosfer yaratmış gibi görünmesine rağmen böylesi bir işbirliğinin başarısı oldukça sınırlı kalmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, 1981 Planının uygulanmasında edinilen deneyimler; Elle tutulur somut sonuçlar açısından sınırlı ilerlemenin elde edilmesi; dünya siyasetinde ve 1990 ların başında İKT üye ülkelerinin ekonomilerini etkileyen küresel ekonomik fotoğrafta gözlenen önemli değişimler ışığında, planın gözden geçirilmesi ihtiyacı hissedildi. Bunun akabinde, yeni bir eylem planı hazırlandı. Yeni plan, çeşitli düzlemlerdeki farklı forumlarda tartışıldı ve İSEDAK tarafından kabul edildi. Nihayet 1994 teki Yedinci İslam Zirve Konferansında da kabul edildi İKT Eylem Planı da, gıda, tarım, kırsal kalkınma, endüstri, enerji ve madencilik, dış ticaret, taşımacılık ve telekomünikasyon, turizm, para, finans ve sermaye akışları, teknolojik ve teknik işbirliği, insan kaynakları ve çevre olarak adlandırılan 10 işbirliği bölümü/alanı kapsamıştır. Yeni plan, yeni işbirliği sektör ve alanları olarak turizm, insan kaynaklarının gelişimi ve çevresel konuları içermiştir. Plan ayrıca işbirliğinde bilgi akışı ve iletişim, teknoloji transferi ve özel sektör katılımı gibi konulara da belirli bir önem atfetmiştir. 8

18 Bundan başka, yeni Plan İKT üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarını kapsamayı ve hızlı bir şekilde değişen küresel ekonomiye adapte olabilmelerini sağlamayı amaçladığından dolayı, Plana kendi içinde bir temel oluşturması için detaylı bir strateji dokümanı geliştirildi. Söz konusu strateji ile ekonomik liberalizasyon ve dünya ekonomisiyle entegrasyon, 1981 planında izlenen kolektif kendi kendine yeterlilik prensibi nin yerini almıştır. Yapısal olarak, 1994 Eylem Planı dokümanında, her bölüm altında sadece alan ve sektör içerisindeki işbirliğinin hedef ve amaçları listelenmiyordu. Ayrıca doküman söz konusu hedeflerin başarısına yönelik uygulama programlarını da oldukça detaylandırmıştı. Ek olarak, 1981 Planına göre önemli bir yenilik ve iyileştirme olarak, yeni Plan somut sonuçların başarısını kolaylaştırmak için detaylı bir izleme ve uygulama mekanizması da içeriyordu. İSEDAK, İslam Zirvesine karşı sorumlu ekonomi ve ticaret bakanlarından oluşan yüksek seviyede bir komite olarak kurulmuştur. - İKT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında alınan kararların, bilhassa ilgili Eylem Planı nın hüküm ve kararları ile ilişkisi olanların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. - İKT ana sözleşmesi (charter) ve konferanslarda kabul edilen kararlarla uyumlu olacak şekilde çeşitli alanlarda programlar hazırlamak ve öneriler sunmak. İSEDAK, kuruluşundan beri, kendisine verilen görevleri daha organize bir şekilde yerine getirebilmek için kurumsal çerçevenin gelişmesine çok önem vermiştir. Aşağıdaki organlar İSEDAK ın kurumsal çerçevesini oluşturmaktadırlar: - Genel Kurul - İzleme Komitesi - Oturum Komitesi (Sessional Committee) - İKT Genel Sekreterliği - İSEDAK Koordinasyon Bürosu (ev sahibi ülkedeki ulusal irtibat ofisi) Kasım 1984 te başlayan bakanlar düzeyindeki İSEDAK Oturumlarında, yapıcı bir gayret sarf edilerek İSEDAK şemsiyesinin yıllardır yürümekte olan İKT ekonomik ve ticari faaliyetlerini kapsaması sağlanmış ve böylece bu meseleler İSEDAK gündemine yansıtılmıştır. Bu bağlamda, İSEDAK oturumlarıyla birlikte bazı sektörlerde bakanlar düzeyinde toplantılar yapılmış, İKT ekonomik gündeminde kaydedilen diğer bazı ilerlemeler İSEDAK oturumlarına, Dış İşleri Bakanları Konferanslarına ve İslam Zirve Konferansların rapor edilmiştir. 9

19 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitenin kurumsal çerçevesi tam olarak gelişip gündeminin istikrar kazandığı ilk birkaç yıldan sonra İKT içi ticaret, ticaret finansmanı, özel sektörün katılımı ve benzeri konular İSEDAK gündeminde göreli olarak önem kazanmıştır. Bu konular: - İhracat Finansman Mekanizması (EFS), önceki adıyla Uzun Dönemli Ticaret Finansman Mekanizması (LTTFS) - İhracata yönelik İthal malları Finansman Fonu (İthalat Finansman Mekanizması, ITFO) - Uluslar arası İslam Ticaret Finansman Şirketi (ITFC) - İslam Ülkeleri Ticaret Enformasyon Ağı (TINIC) - Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) - İslam Yatırım ve İhracat Kredi Sigorta Şirketi (ICIEC) - Çok taraflı İslam Takas (Clearing) Birliği Yakınlarda, 7-8 Aralık 2005 te Mekke de toplanan İslam Konferansı Üçüncü Olağanüstü Zirve Toplantısı esnasında, 1994 Eylem Planı yanında, 21 inci Yüzyılda İslam Camiasının Yüzüyüze Bulunduğu Güçlüklerin Karşılanması İçin On Yıllık Eylem Programı başlığı altında yeni bir işbirliği gündemi başlatılmıştır. Bu program İKT nin, karşılaştığı meseleleri objektif ve gerçekçi bir yolla, yeni bir vizyon ve misyon anlayışıyla ve daha müreffeh ve saygın bir geleceği öngörerek çözme gayretinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Programın sosyoekonomik meseleler ve bilim ve teknoloji bölümleri, bir taraftan 1994 Eylem Planının uygulanması ihtiyacına vurgu yaparken, yeni küresel ekonomik ve sosyal gündem doğrultusunda bazı seçilmiş konulara da özel bir önem atfetmektedir. Program, İKT içi ticaretin genişletilmesi, Afrika nın kalkınmasının desteklenmesi, yoksulluğun azaltılması, sağlık koşullarının ve bir de kadın ve çocukların durumlarının iyileştirilmesi gibi ana konuları içermektedir. Bunlarla birlikte, Programda ayrıca yüksek öğretim, çevre, bilim ve teknoloji, uyumlu eylem için öncelikli alan/sektörler olarak bahsedilmiştir

20 Program, hem İSEDAK oturumlarının hem de Dış İşleri Bakanları Konseyi Toplantılarının en önemli gündem maddeleri olarak yakından izlenmekte ve Genel sekreterlik ve ilgili İKT kuruluşlarından oluşan teknik bir grup tarafından uygulanmasına yardım edilmektedir. Bütün bu iyileştirmelere ve daha iyi sonuçlar alınmasına yönelik gayretlere karşın, İKT nin -son 25 yılı İSEDAK altında geçen- 40 yıllık ekonomik ve ticari işbirliği faaliyetleri teknik ve politik düzeylerde elle tutulur sonuçlar ve izleme açısından sınırlı kalmaya devam etmiştir. Bugüne kadar başarılan İKT içi ticaretin seviyesi düşünüldüğünde, İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik entegrasyonun yetersizliği daha anlaşılır olmaktadır. Bu bağlamda, İKT ülkeleri arasındaki ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artıyor olmasına rağmen, 2004 teki 218 milyar Dolar ya da yüzde 14,6 ile kıyaslandığında, 2008 de hala 538 milyar Dolar ya da toplam ticaretlerinin yüzde 16,1 kadardır. Söz konusu dönemde, İKT içi ihracat 107 milyardan 258 milyar Dolara çıkmıştır. İKT ülkelerinin toplam ihracatı içerisindeki 2004 te yüzde 13,3 ten 2008 de yüzde 14,4 e artan payına yansımaktadır. Benzer şekilde, 2004 teki 111 milyar dolarla kıyaslandığında 2008 de 280 milyar dolar değerindeki İKT içi ithalat, toplam ithalatlarındaki yüzde 16,0 dan 18,1 oranında bir artışa tekabül etmektedir. (Şekil 5). ġekil 5: ĠKT Ġçi Mal Ticareti Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 İKT içi ihracatın yüzde 75 inin sadece 10 İKT ülkesi tarafından yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, 43 milyar dolar ya da toplam İKT içi ihracatın yüzde 16,6 ile Suudi Arabistan başı çekerken, her biri 30 milyar dolardan fazla ihracatla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından izlenmektedir. Malezya, Endonezya, İran, Suriye, Kuveyt, Mısır ve Pakistan da İKT içi en yüksek 11 11

ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) www.comcec.org İslam Ülkeleri

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) Aslı İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010)

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) Aslı: İngilizce YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Altıncı Oturum u, 5-8 Ekim

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Dönem Ülke Sayısı 1955-1959 7 1960-1969 31 1970-1979 8 1980-1989 1 1990-1999 2 Güney Afrika Cumhuriyeti 1910, Mısır 1922, Güney Sudan 2011 yıllarında bağımsızlıklarını

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar,

SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar, SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar, Afrika kıtası sahip olduğu nüfusu, zengin doğal kaynakları, geniş arazisi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Kasım 2016 YERLİ EKİPMAN ÜRETİMİ PANELİ SANAYİ 4.0 ZİRVESİ AKILLI FABRİKALAR OTURUMU DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ OTURUMU

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı