ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1

2 ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠSLAM ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KONFERANSI GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

3 ii

4 İçindekiler Yönetici Özeti... iii 1. Giriş: Arka plan ve Metodoloji İKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği:İKT ve İSEDAK ın Geleceği Diğer Bölgesel Ekonomik İşbirliği Projeleri Deneyimleri İKT Ekonomik İşbirliğinde Deneyimler: Tarım ve Turizm Tarım Turizm İSEDAK Gündeminin Zenginleştirilmesi İKT Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Artıracak Proje Teklifleri İKT Ekonomi ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek için Tavsiyeler İSEDAK ve Gündemi Ticaret ve Yatırım Gıda, Tarım ve Kırsal Kalkınma Turizm Endüstri Taşımacılık Enerji Eğitim ve İnsan Kaynakları Bilim ve Teknoloji, ARGE ve IT Ek 1: İKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği:İSEDAK Deneyimi Ek 2: Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Projelerine İKT nin Geleceği açısından Genel bir Bakış: AND Birliği Topluluğu, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU ve Körfez İşbirliği Teşkilatı Ek 3:İKT Üyesi Olan Ülkelerde Seçili Sektörlerde İşbirliği: Tarım ve Turizm Ek 4: 'İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üye Ülkeleri arasındaki Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Geliştirilmesi' Projesine ilişkin Soru Kâğıdı Ek 5: Anket Sorularının ve Mülakat Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ek 6: İslam Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Gündeminin Zenginleştirilmesi Temalı Çalıştay Raporu i

5 Zeyl 1: İslam Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin Gündemini Zenginleştirme Temalı Çalıştaydan Çıkan Öneriler ve Proje Fikirleri Tablolar Tablo 1: Bölgesel İşbirliği Projelerinde yer alan İKT Ülkeleri Tablo 2: Tarım Nüfusu ve GSMH da Tarımın Payı Tablo 3: Tarımsal Arazi Kullanımı, Tablo 4: Tarımsal Üretim (Milyon Ton), Tablo 5: Tarım Ürünleri Ticareti, Tablo 6: Gıda Ürün Ticareti (Milyon Dolar), Tablo 7: En büyük 20 Tarım Ürünleri Üreticisi arasındaki İKT Ülkeleri Şekiller Şekil 1: İKT ülkelerinin dünya nüfus, üretim ve ihracatındaki payı (%)... 5 Şekil 2: İKT Ülkeleri Grubu GSYİH ve Kişi Başına GSYİH... 5 Şekil 3: Ekonomik Faaliyetlere göre Katma Değer (GSYİH nin % si)... 6 Şekil 4: Net Doğrudan Yabancı Yatırım Akışları... 7 Şekil 5: İKT İçi Mal Ticareti Şekil 6: İKT İçi İhracatlara göre İlk 10 İKT Ülkesi, Şekil 7: İKT Ülkelerinde Uluslararası Turizm Şekil 8: Turist Kabulleri ve Turizm Kazancı açısından İlk 10 Ülke Şekil 9: İKT arası Turist Girişleri (milyon) Fotoğraf Kaynakları: COMCEC, OIC, ASEAN, MERCOSUR, GCC, APEC, FAO, UNWTO, bham.ac.uk, businesscafeonline.com, eurekalert.org, everystockphoto.com, flightglobal.com, fotolia.com, kobiden.com, tsu.edu, uthscsa.edu, vacationportal.net, wikimedia.org, wikipedia.org ii ii

6 Yönetici Özeti İ slam Konferansı Teşkilatı (İKT), 1969 da kuruluşundan kısa bir süre sonra, üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusunu gündemine taşımıştır. Bu bağlamda, bugüne değin, ortak işbirliği faaliyetinin araç ve yöntemlerini geliştirmek amacıyla çeşitli İKT düzlemlerinde önemli gayretler sarf edilmiştir. Ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için sırasıyla 2 İKT eylem planı 1981 ve 1994 te İslam zirvesi tarafından kabul edilmiştir. Bu planların temel amacı İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği için bir biçim ve mekanizma geliştirmek ve sürekli değişen küresel ekonomik konjonktürle başa çıkmaya yardımcı olmaktır. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), altında İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği mekanizmasının en yüksek seviyede işlediği en önemli İKT şemsiyesi olarak kurulmuştur. Bunlarla birlikte, bu çerçevede harcanan çeşitli gayretlere rağmen, İKT üyesi ülkeler arasındaki mevcut ekonomik ve ticari işbirliğinin seviyesi somut ve elle tutulur sonuçlar bakımından sınırlı kalmıştır. Geçmiş tecrübelerin ışığında, mevcut araştırma İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi: İSEDAK Gündeminin Zenginleştirilmesi başlıklı proje, İSEDAK tarafından Kasım 2009 İstanbul Türkiye de toplanacak olan 25. İSEDAK oturumunda İSEDAK gündeminin zenginleştirilmesi başlıklı özel bir gündem maddesine bir katkı olacak şekilde İSEDAK tarafından 25. Yıldönümü münasebetiyle başlatılmıştır. Bu çalışmanın nihai amacı, İKT üye ülkeleri arasındaki mevcut ekonomik ve ticari işbirliği seviyesini etkili bir şekilde yükseltmek için yenilikçi fikirler, yapıcı tavsiyeler ve somut uygulanabilir proje önerilerini bir araya getirmektir. Söz konusu projenin sonuçta, ortak İKT faaliyetinin yeni potansiyel alan ve sektörleri gündeme getirerek, bahse konu alanlarda İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği için mevcut ihtiyaçları, küresel kalkınma gündemi ve sorunlarını, ayrıca diğer bölgesel, uluslar arası kuruluşların ekonomik işbirliği deneyimlerini de göz önünde bulundurarak, İSEDAK ın gündemini zenginleştirmesi beklenmektedir. Çalışma aşağıdaki paralel üç safha üzerinden gerçekleştirilmiştir: (i) zemin oluşturmak için birbiriyle ilişkili konular üzerine yazılan üç arka plan raporu hazırlanmıştır (ii) özel bir soru kâğıdı üye ülkelerdeki ve dışındaki iyi bilinen uzmanlar, bürokratlar, teknokratlar ve akademisyenlerin oluşturduğu görece geniş katılımcılara uygulanmış, bunun yanında, İKT ekonomik işbirliği konusunda görüşlerini, fikirlerini ve somut proje önerilerini almak amacıyla daha küçük bir grupla röportajlar gerçekleştirilmiştir ve (iii) söz konusu konu üzerine üst düzey insanlar ve uzmanlardan oluşan seçkin bir grubun katılımıyla bir beyin fırtınası çalıştayı düzenlenmiştir. Arkaplan raporları ortaya çıkarmıştır ki, geçmiş kırk yıl boyunca İKT sürekli genişleyen bir ekonomik gündeme sahip olmuştur. Gündem temel olarak şu varsayıma dayanmaktaydı: teşkilatın ilk ana amacı olan etkili siyasi işbirliği üye ülkeler arasında ortak ekonomik ve ticari işbirliğini de gerektirmekteydi. Buna rağmen, işbirliği faaliyetini desteklemek için siyasi irade uygun şekilde toplanamadığından, İKT ülkelerinin fiili ve acil ihtiyaçlarına işaret etmek amacıyla bugüne kadar önerilen ortak ekonomik faaliyetler ve projeler için gerekli, ve yeterli finansman sağlanamamıştır. Bu sorunlar, İSEDAK ın, 1984 ten buyana İKT ekonomi ve ticaret bakanlarının konferansı şeklindeki aktif rolüne rağmen, kuruluşundan sonra da devam etmiştir. Öte yandan, bir çok İKT ülkesinin de üyesi olduğu bir takım bölgesel işbirliği entegrasyon kuruluşları önemli ilerlemeler iii

7 Yönetici Özeti kaydetmiş ve İKT için takip edilebilecek iyi ve olumlu örnekler olarak alınabilecekleri gözlemlenmiştir. Arka plan raporlarının sonuçları ve İslam dünyasının farklı toplumsal kesimlerden, mesleklerden, uzmanlık alanlarından ve coğrafi bölgelerinden çok çeşitli insanlarla yürütülen özel soru kağıtları ve röportajlarının yanıtları ışığında, İKT/ İSEDAK ekonomik ve ticari işbirliğinin geleceği üzerine bir çok yararlı fikir, öneri ve çok özel proje önerileri geliştirilmiş ve projenin sonuç kısmında kullanılmıştır. İSEDAK gündemi vasıtasıyla İKT ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için başka yeni fikirler, tavsiyeler ve proje önerileri konuyla ilgili olarak düzenlenen beyin fırtınası çalıştayı esnasında da geliştirilmiştir. Bahse konu araştırma projesi ve onun uygulanmasında kullanılan metodoloji üzerine bir arka plan sağlayan Giriş bölümünü takiben, mevcut doküman, takip eden üç bölümde; (i) İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği: İSEDAK Deneyimi; (ii) Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Projelerine İKT nin Geleceği Açısından Genel Bir Bakış: AND Birliği Topluluğu, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU ve Körfez İşbirliği Teşkilatı; (iii) İKT Üyesi Olan ve Olmayan Ülkelerde Seçili Sektörlerde İşbirliği: Tarım ve Turizm başlıklı bu araştırma projesinin üç arka palan raporlarının ve takip edilen metodolojinin kısa özetleri verilecektir. Son bölümde ise doküman, projenin başlıca konusu üzerine derlenmiş olan proje önerileri ve önerilerini listeleyerek proje sonucu özetlenecektir. Proje önerileri, her proje önerisini projenin tanımı, mantıksal temeli ve beklenen faydaları, potansiyel ortakları ve finansal düzenlemeleri hakkında kısa bilgiler içeren proje profilleri formatında sunulmaktadır. Diğer taraftan ise tavsiyeler, İKT ülkeleri arasında öngörülen potansiyel işbirliği sektör/alanları altında şu şekilde gruplandırılmaktadır: İSEDAK ve çalışmaları; ticaret ve yatırım; gıda, tarım ve kırsal kalkınma; turizm; sanayi; ulaştırma; enerji; eğitim ve insan kaynakları ve bilim ve teknoloji; Ar&Ge ve bilgi teknolojisi. iv iv

8 v

9 vi

10 1 GiriĢ: Arka plan ve Metodoloji İ slam Konferansı Teşkilatı (İKT), başlangıçta 30 kurucu üyeyle 1969 da bir teşkilat olarak kurulmuştur. Geçmiş 40 yıl boyunca İKT üye ülke sayısı muntazam bir şekilde artmış ve 57 ülkeye ulaşmıştır. İKT, Birleşmiş Milletlerden sonra en geniş uluslararası kuruluştur. Mevcut 57 İKT ülkesi kuzeyde Arnavutluk tan (Avrupa) güneyde Mozambik e (Afrika), batıda Guyana dan (Latin Amerika) Asya da Endonezya ya kadar uzanan dört kıtaya yayılan geniş bir coğrafyaya dağılmaktadır. Öyle ki, İKT ülkeleri bir grup olarak dünya alanının altıda birini ve toplam dünya nüfusunun beşte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Üye ülkeler gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmını oluşturmakta ve farklı ekonomik gelişme seviyelerinde yer alarak, homojen bir ekonomik grup oluşturmamaktadırlar. Bununda ötesinde, İKT organizasyonel yapısını BM örneğine göre hızlı bir şekilde kurumsallaştırmış ve üyesi olan ülkelerin ve oralarda yaşayan halkların ortak çıkarlarının ivedi siyasal meselelerinden oluşan bir başlangıç gündemini kendisi için formüle etmiştir. Hal böyle iken, İKT, üyesi bulunan ülkeler için önemli olan ve bu ülkelerin karşı karşıya kaldığı zamanın küresel meseleleri karşısında etkili işbirliği ve ortak eylem gerektiren bazı temel ekonomik meseleleri de hızlı bir şekilde söz konusu gündeme eklemiştir. 70 li yılların başlarında başlayan İKT ekonomik gündemi, 1974 teki İslam Zirvesi esnasında momentum ve öz kazanmış, on yılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde genişlemiş ve 1980 lerdeki üçüncü BM Kalkınma On Yılının başlangıcına bir katkı olarak 3. İslam Zirve Konferansı tarafından kabul edilen 1981 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İçin Eylem Planı çerçevesinde belirlenmiştir. Zirve, ayrıca 1981 de, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanlığı altında faaliyete geçen, İSEDAK ı kuran kararı da almıştır. İSEDAK Zirve Konferansı na karşı sorumlu bir bakanlar komitesi olarak, üye ülkelerin ekonomi ve ticaret bakanlarının yıllık toplantıları yoluyla mümkün olan en yüksek seviyede İKT çerçevesi içerisindeki bütün ekonomik işbirliği faaliyetlerinin koordinasyonu ve takibiyle görevlendirilmiştir Eylem Planı nın uygulaması ve 1990 lı yılların başında ortaya çıkan küresel meselelerin ışığında, İSEDAK ve İKT Zirvesi, 1994 Eylem Planı nı kabul etmişlerdir. Yine de, 1970 lerin başından beri İKT gündeminde olmasına, Zirve Konferansları, birçok bakanlar ve uzman seviyesindeki toplantılarda detaylı bir şekilde tartışılmasına, İSEDAK ın var olma nedeni olmasına ve eylem planlarının yegâne konusunu oluşturmasına rağmen, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği sonuçları fiili somut ilerleme ve elle tutulur başarılar bakımından oldukça sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak, İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik işbirliği faaliyetlerinin başarı ve eksikleri açısından İSEDAK ın 25 yılının değerlendirilmesi elzem olmuştur. Bundan dolayı, İKT çerçevesinde ekonomik ve ticari işbirliği için esas sorumlu olarak İSEDAK, hızlı bir şekilde somut sonuçlar üretebilecek yeni somut ve uygulanabilir öneriler ileri sürme yoluyla İKT ekonomik faaliyetlerinde daha somut ve elle tutulur sonuçlara ulaşabilmek için gündemini zenginleştirme amacıyla bir araştırma projesi başlatmıştır. Bu bağlamda, açık bir öncelik, tarım ve turizm 1 1

11 Giriş: Arka Plan ve Metodoloji sektörlerine özel bir vurguyla fakat onlarla sınırlı kalmamak üzere, yeni potansiyel işbirliği alanlarında İKT içi ticaret ve yatırımı hızlı bir şekilde arttırmak amacıyla üye ülkelerdeki çeşitli beşeri ve maddi potansiyelleri kullanmak olacaktır. Proje, (i) zemini hazırlamak amacıyla üç temel arka plan raporunun hazırlanması, (ii) özel bir şekilde tasarlanmış soru kâğıdı ve yüz yüze mülakatlar yoluyla geniş bir uzman grubundan, karar vericilerden ve diğer üst düzey uzman kişilerden bilgi ve görüşlerin toplanması ve derlenip değerlendirilmesi ve (iii) projenin konusu üzerine, projenin konusuyla ile ilgili çeşitli arka planlardan uluslar arası seçkin bir insan grubunun katılımıyla bir beyin fırtınası çalıştayı düzenleme olarak adlandırılan üç ana faaliyet grubundan oluşan bir metodolojiye uygun olarak yürütülmüştür. Birinci arka plan raporu, 1984 deki aktivasyonundan beri İSEDAK ın faaliyetlerine belirli bir vurguyla İKT ekonomik işbirliği faaliyetlerinin tarihinin bir gözden geçirilmesini ve değerlendirmesini sunmaktadır. İkinci raporda ise bazı İKT ülkelerin de üye olduğu diğer bir takım bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşlarının faaliyetlerini incelemekte, böylece İKT içerisinde benzer ileriki çabalar için muhtemel örnek olarak işbirliği projeleri/şemaları açısından söz konusu kuruluşların deneyim ve başarıları ele alınmaktadır. Son olarak, üçüncü rapor, mevcut önemleri itibarıyla, başlıca iki önemli sektördeki belirli örnekler gibi, tarım ve turizmdeki geçmiş İKT işbirliğinin detaylı bir değerlendirmesini yapmakta ve bahse konu alanlarda çalışan bazı ilgili uluslar arası kuruluşların benzer faaliyetlerinden örnekler vermektedir. Arka plan raporları açık bir şekilde göstermiştir ki bazı somut ilerlemelere, özellikle hâlihazırda İslam Kalkınma Bankası (İKB) altında çalışan bazı ticaret finansmanı mekanizmaları ve üye ülkeler arasında bir İKT tercihli ticaret sisteminin kuruluşu amacıyla müzakerelerin başlaması şeklinde İSEDAK ın himayesi altında ulaşılmıştır. Aslında, söz konusu edinimler İKT ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir adımı oluşturmakla birlikte, 30 yıldan fazla bir süredir toplanan uzman ve bakanlar seviyesindeki sayısız İKT toplantılarında birçok böyle girişimler önerilmiş ve görüşülmüş olması gerçeğine rağmen, İKT üyesi ülkeler arasında somut işbirliği projeleri/şemalarına ulaşılması şeklindeki somut edinimler oldukça sınırlı kalmıştır. Özel soru kâğıdı yanıtlarıyla beraber yukarıda bahsi geçen arka plan raporlarının sonuçları ve proje konusu üzerine yürütülen beyin fırtınası çalıştayının ve mülakatların neticesi, bilhassa seçilmiş alan ve sektörlerdeki İKT içi ticaret ve yatırımın genişletilmesi bakımından İKT ülkeleri ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için yeni fikirler, öneriler ve proje önerileri projenin çıktısı olmaları 2

12 açısından önemli araçsal girdilerdir. Söz konusu çıktı, hiç kuşkusuz ileriki yıllarda İSEDAK gündemini bir şekilde zenginleştirecektir. Bu çalışma esnasında çıkarılan proje önerileri ve diğer öneriler geçmişte İKT işbirliğini engelleyen konuların birçoğuna işaret etmeyi amaçlamakta ve yakın gelecekteki geliştirilmiş işbirliği için yeni yollar açmaktadır. Daha belirgin olarak, söz konusu proje önerileri ve diğer öneriler İKT ve İSEDAK faaliyetlerine ilişkin bilinçlenme ihtiyacını yansıtmaya çalışmakta, İKT üye ülkeler tarafından ortak eylemin desteklenmesindeki kalıcı siyasi irade eksikliğini düzeltmeye yardımcı olmakta, İKT içi ticaret ve yatırımın karşısındaki bürokratik, yasal ve idari engellerle ilgili problemlerden bahsetmekte, altyapı, ulaşım ve iletişim olanaklarındaki eksikliklerin üstesinden gelme ihtiyacına yoğunlaşmakta, birçok gerekli alanlarda finansman ve uygun fon eksiğini çözmeye yardımcı olmak için önlemler önermekte ve ekonomik faaliyetteki gelişmemiş ekonomik/ticari yapıların ve çeşitlilik eksikliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 3

13 4

14 2 ĠKT Üyesi Ülkeler arasında Ekonomik ve Ticari ĠĢbirliği: ĠKT ve ĠSEDAK ın Geleceği D ört kıtaya dağılmış 57 İKT üyesi ülkenin, dünya nüfusunun önemli bir kısmını, çeşitli sektörlerdeki önemli çıktı potansiyellerini ve geniş doğal kaynak varlığını da yönettiği görülmektedir. Bununla beraber, fiili ekonomik performans açısından, daha küçük bir resmi yansıtırlar. Bu nedenle, toplam dünya nüfusunun yüzde 22,3 ünü oluşturan 57 İKT üyesi ülkelerin toplam dünya üretiminin sadece yüzde 7,5 ve toplam dünya mal ihracatının yüzde 11,2 sini oluştururlar (her ikisi de Amerikan Doları cinsinden hesaplanmıştır) (Bkz. Şekil 1). ġekil 1: ĠKT ülkelerinin dünya nüfus, üretim ve ihracatındaki payı (%) Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Geçmiş 5 yıllık dönem esnasında İKT üyesi ülke grubu tarafından kaydedilen reel GSYİH ve kişi başına reel GSYİH için ortalama büyüme oranları, gelişmiş ülkelerinkinden ve dünya ortalamasından yüksek olmasına rağmen, söz konusu değerler, bir bütün olarak gelişmekte olan ülkeler grubu tarafından sürdürülenlere kıyasla düşüktür (Bkz. Şekil 2). milyar ġekil 2: ĠKT Ülkeleri Grubu GSYĠH ve KiĢi BaĢına GSYĠH GSYİH, Cari ABD $ * İKT Dünya,% Gelişmekte olan Ülkeler, % Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor Yüzde ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kişi Başına Düşen GSYİH, Cari ABD $ * İKT Gelişmekte olan Ülkeler Dünya (Sağ Eksen)

15 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Toplam hâsılaya (GSYİH) başlıca ekonomik sektörlerin katkısını (katma değer) gösterdiği için ekonominin yapısı önemlidir. Bu bağlamda, tarım geniş ölçüde başlıca ekonomik faaliyet olarak bilinirken, birçok gelişmekte olan ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynadığı varsayılır, ama bu özellik, birçok İKT ülkesinin durumunda sabit durmaz. Şekil 3 te görüldüğü gibi, ortalama olarak, İKT ülkelerinin toplam GSYİH da tarımın payı 2007 yılında sadece 11,5 kadar olmakta, aşamalı olarak 1990 daki yüzde 17,6 dan aşağı düşmektedir. Tek tek ülkeler seviyesinde, 2007 den itibaren sadece 7 ülkede tarım sektörü ağır basmaktadır. Söz konusu bu 7 ülkenin hepsi de az gelişmiş ülkelerdir: Afganistan, Komor Adaları, Gine Bissau, Nijer, Sierra Leone, Somali ve Togo. ġekil 3: Ekonomik Faaliyetlere göre Katma Değer (GSYĠH nin % si) ,6 47,3 45,5 43,7 44,0 15,2 17,0 15,3 15,0 14,9 21,6 20,0 26,2 30,1 29,6 17,6 15,6 13,0 11,2 11, Hizmetler İmalat Sanayi (imalat hariç) Tarım Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Tersi bir durum olarak, GSYİH daki en yüksek payla, hizmetler sektörü önemli bir rol oynamaya devam etmekte ve birçok İKT üyesi ülkedeki en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Tek tek ülkeler seviyesinde, 2007 den itibaren hizmetler sektörü 33 İKT üyesinde GSYİH içinde en yüksek payı elinde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, son yıllarda, bir grup olarak İKT ülkelerinin ekonomilerine sanayi sektörünün katkısı, hizmet sektörünün katkısını geçecek bir ortalamaya sahiptir de GSYİH deki 44,4 oranda bir ortalama payla bir grup olarak İKT ülkelerinde en önemli ekonomik faaliyeti oluşturmuştur. Tek tek ülkeler seviyesinde, 17 İKT ülkesinde GSYİH deki sanayinin payı ekonomiye hâkimdir. Söz konusu durum esas olarak ki bu ülkelerin hemen hemen hepsinin akaryakıt ihraç eden ülkeler olmaları ve bu ülkelerin petrol ve/ veya gaz üretimlerinin endüstriyel faaliyetler altında sınıflandırmasındandır. Buna benzer nedenlerle, bir ekonominin GSYİH deki sanayinin payı bizatihi söz konusu ülkenin endüstrileşme seviyesini yansıtmamaktadır. Bundan dolayı, İKT ülkelerindeki sanayileşmenin daha açık bir fotoğrafını sunması için imalat sektörünün performansı ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, GSYİH deki imalat sektörünün payını gösteren grafikler bir çok İKT ekonomisinde söz konusu sektörün zayıf performansını göstermesine rağmen, Türkmenistan, 6

16 Endonezya, Malezya, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye gibi GSYİH nin yüzde oluşturan birkaç üye ülkede önem kazanmaktadır. Hâsılanın (GSYİH) kompozisyonu açısından yukarda tarif edilen İKT ekonomilerinin yapısının genel fotoğrafı ihracatlarının da yapısını yansıtmaktadır. Genellikle tarım ve petrol üretimi İKT ülkelerinin hemen hemen yarısının hâsılasına en fazla katkıyı sağlayan başlıca verimli ekonomik faaliyetlerdir. Bu bağlamda, ihracat gelirlerinin asıl kaynağa göre tüm ekonomilerin yakın zamanda yapılan IMF sınıflandırmalarına göre (IMF 2009b), İKT ülkelerinin 10 tanesi petrol olmayan başlıca ürün ihraç eden ülkeler olarak sınıflandırılırken, 17 tanesi petrol ihraç eden ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Buna karşın, Şekil 4 te görüldüğü gibi, İKT ülkelerine doğrudan yabancı yatırım akışı, döneminde yukarıya doğru sağlam bir eğilim göstermesine rağmen, söz konusu yatırım akışı gelişmekte olan ülkeler grubu tarafından sürdürülen seviyelerin altında kalmıştır. Bu görece zayıf performans, gelişmekte olan ülkeler ve dünya bütününe akan toplam doğrudan yabancı yatırımda İKT ülkelerinin payında açık bir şekilde yansıtılmaktadır. Bahse konu dönem zarfında, bu pay,, dünya toplamı içinde yüzde 5 ila 10 olmuştur. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım akışı yüzde 15 ila 25 arasında seyretmiştir. ġekil 4: Net Doğrudan Yabancı Yatırım AkıĢları Milyar ABD $ yüzde Kaynak: SESRIC, Yıllık Ekonomik Rapor 2009 Aslında, İKT ülkeleri grup olarak azımsanmayacak bir ekonomik potansiyele sahiptir. İKT ülkeleri, tarım ve ekilebilir arazi, enerji ve madencilik, insan kaynakları gibi farklı alan ve sektörlerde potansiyel ekonomik kaynakları sayesinde zengindirler ve geniş bir stratejik ticaret bölgesi oluştururlar. Buna rağmen, kendiliğinden tabii potansiyel, birçok İKT ülkesinde ve grup olarak İKT ülkelerinde ekonomik ve insan gelişiminin biçiminde kendiliğinden açığa çıkmamaktadır. İKT ülkeleri grubunun ortalama ekonomik performansı, gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında anlaşılır olmaktadır. İKT ülkeleri gelişmekte olan ülkelerin genel performansının gerisinde kalmaktadır. 7 7

17 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Söz konusu gelinen nokta aslında, 1969 da uluslar arası bir siyasi teşkilat olarak kuruluşundan kısa bir süre sonra oluşturulan İKT nin başlangıçtaki ekonomik işbirliği gündeminde yansıtılmaktadır. Son 40 yılda, çeşitli ve yeni ekonomik işbirliği alan ve sektörleri, üye ülkelerin acil ihtiyaçlarına ve küresel olarak karşılaştıkları meselelere bir tepki olarak İKT nin gündemine eklenmiştir. Bu bağlamda, 1981 deki Üçüncü İslam Zirve Konferansı İKT ekonomik işbirliğinin tarihinde bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Söz konusu zirvede, Devlet Başkanları İKY Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek için 1981 İKT Eylem Planının kabul etmişlerdir. Zirve ayrıca 1984 te Türkiye Cumhurbaşkanı nın başkanlığına seçilmesiyle beraber faaliyete geçen Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ni de kurmuştur İKT Eylem Planı, çeşitli alan ve sektörlerdeki geçmiş İKT ekonomik faaliyetlerini kapsamlı tek bir dokümanda bir araya getirmekle kalmamış, ayrıca İKT nin geçmiş dağınık ekonomik işbirliği gündemine bir biçim de getirmiştir. Bundan başka, Plan, o zamana kadar geliştirilen İKT ekonomik gündemi altındaki geniş bir ekonomik faaliyet dizisini kapsayan 10 sektöründe ekonomik, finansal ve teknik işbirliğinin öncelikli konularını ve modellerini belirtmiştir İKT Eylem Planının kabulüyle İKT ekonomik gündemi genişlemiş ve konular gıda ve tarım; ticaret; endüstri, haberleşme ve turizm; mali ve parasal sorunlar; enerji; bilim ve teknoloji; iş gücü ve sosyal meseleler; nüfus ve sağlık tenkil işbirliği olmak üzere 10 bölüme dağılmıştır. İzleyen uygulamada, belirlenmiş alanlarda işbirliği araç ve yöntemlerini geliştirmek üzere günün gündem maddeleri sektörel uzman grup toplantılarında ele alınmıştır. Ayrıca aşağıdaki konularda üst düzey toplantılar da düzenlenmiştir: merkez bankaları ve para otoriteleri guvernörleri ile bakanlar düzeyinde gıda güvenliği ve tarım; endüstri; enerji; ulaşım; haberleşme. Bunlara ilaveten ekonomik gündem konuları her yıl yapılan dış işleri bakanları konferanslarında ele alınmıştır. İKT Eylem Planının kabulü ve Zirve düzeyinde bir şemsiye olarak İSEDAK ın aktivasyonuyla ilgili iki dönüm noktası niteliğindeki kararın İKT ekonomik işbirliği için pozitif bir atmosfer yaratmış gibi görünmesine rağmen böylesi bir işbirliğinin başarısı oldukça sınırlı kalmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, 1981 Planının uygulanmasında edinilen deneyimler; Elle tutulur somut sonuçlar açısından sınırlı ilerlemenin elde edilmesi; dünya siyasetinde ve 1990 ların başında İKT üye ülkelerinin ekonomilerini etkileyen küresel ekonomik fotoğrafta gözlenen önemli değişimler ışığında, planın gözden geçirilmesi ihtiyacı hissedildi. Bunun akabinde, yeni bir eylem planı hazırlandı. Yeni plan, çeşitli düzlemlerdeki farklı forumlarda tartışıldı ve İSEDAK tarafından kabul edildi. Nihayet 1994 teki Yedinci İslam Zirve Konferansında da kabul edildi İKT Eylem Planı da, gıda, tarım, kırsal kalkınma, endüstri, enerji ve madencilik, dış ticaret, taşımacılık ve telekomünikasyon, turizm, para, finans ve sermaye akışları, teknolojik ve teknik işbirliği, insan kaynakları ve çevre olarak adlandırılan 10 işbirliği bölümü/alanı kapsamıştır. Yeni plan, yeni işbirliği sektör ve alanları olarak turizm, insan kaynaklarının gelişimi ve çevresel konuları içermiştir. Plan ayrıca işbirliğinde bilgi akışı ve iletişim, teknoloji transferi ve özel sektör katılımı gibi konulara da belirli bir önem atfetmiştir. 8

18 Bundan başka, yeni Plan İKT üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarını kapsamayı ve hızlı bir şekilde değişen küresel ekonomiye adapte olabilmelerini sağlamayı amaçladığından dolayı, Plana kendi içinde bir temel oluşturması için detaylı bir strateji dokümanı geliştirildi. Söz konusu strateji ile ekonomik liberalizasyon ve dünya ekonomisiyle entegrasyon, 1981 planında izlenen kolektif kendi kendine yeterlilik prensibi nin yerini almıştır. Yapısal olarak, 1994 Eylem Planı dokümanında, her bölüm altında sadece alan ve sektör içerisindeki işbirliğinin hedef ve amaçları listelenmiyordu. Ayrıca doküman söz konusu hedeflerin başarısına yönelik uygulama programlarını da oldukça detaylandırmıştı. Ek olarak, 1981 Planına göre önemli bir yenilik ve iyileştirme olarak, yeni Plan somut sonuçların başarısını kolaylaştırmak için detaylı bir izleme ve uygulama mekanizması da içeriyordu. İSEDAK, İslam Zirvesine karşı sorumlu ekonomi ve ticaret bakanlarından oluşan yüksek seviyede bir komite olarak kurulmuştur. - İKT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında alınan kararların, bilhassa ilgili Eylem Planı nın hüküm ve kararları ile ilişkisi olanların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. - İKT ana sözleşmesi (charter) ve konferanslarda kabul edilen kararlarla uyumlu olacak şekilde çeşitli alanlarda programlar hazırlamak ve öneriler sunmak. İSEDAK, kuruluşundan beri, kendisine verilen görevleri daha organize bir şekilde yerine getirebilmek için kurumsal çerçevenin gelişmesine çok önem vermiştir. Aşağıdaki organlar İSEDAK ın kurumsal çerçevesini oluşturmaktadırlar: - Genel Kurul - İzleme Komitesi - Oturum Komitesi (Sessional Committee) - İKT Genel Sekreterliği - İSEDAK Koordinasyon Bürosu (ev sahibi ülkedeki ulusal irtibat ofisi) Kasım 1984 te başlayan bakanlar düzeyindeki İSEDAK Oturumlarında, yapıcı bir gayret sarf edilerek İSEDAK şemsiyesinin yıllardır yürümekte olan İKT ekonomik ve ticari faaliyetlerini kapsaması sağlanmış ve böylece bu meseleler İSEDAK gündemine yansıtılmıştır. Bu bağlamda, İSEDAK oturumlarıyla birlikte bazı sektörlerde bakanlar düzeyinde toplantılar yapılmış, İKT ekonomik gündeminde kaydedilen diğer bazı ilerlemeler İSEDAK oturumlarına, Dış İşleri Bakanları Konferanslarına ve İslam Zirve Konferansların rapor edilmiştir. 9

19 İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitenin kurumsal çerçevesi tam olarak gelişip gündeminin istikrar kazandığı ilk birkaç yıldan sonra İKT içi ticaret, ticaret finansmanı, özel sektörün katılımı ve benzeri konular İSEDAK gündeminde göreli olarak önem kazanmıştır. Bu konular: - İhracat Finansman Mekanizması (EFS), önceki adıyla Uzun Dönemli Ticaret Finansman Mekanizması (LTTFS) - İhracata yönelik İthal malları Finansman Fonu (İthalat Finansman Mekanizması, ITFO) - Uluslar arası İslam Ticaret Finansman Şirketi (ITFC) - İslam Ülkeleri Ticaret Enformasyon Ağı (TINIC) - Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) - İslam Yatırım ve İhracat Kredi Sigorta Şirketi (ICIEC) - Çok taraflı İslam Takas (Clearing) Birliği Yakınlarda, 7-8 Aralık 2005 te Mekke de toplanan İslam Konferansı Üçüncü Olağanüstü Zirve Toplantısı esnasında, 1994 Eylem Planı yanında, 21 inci Yüzyılda İslam Camiasının Yüzüyüze Bulunduğu Güçlüklerin Karşılanması İçin On Yıllık Eylem Programı başlığı altında yeni bir işbirliği gündemi başlatılmıştır. Bu program İKT nin, karşılaştığı meseleleri objektif ve gerçekçi bir yolla, yeni bir vizyon ve misyon anlayışıyla ve daha müreffeh ve saygın bir geleceği öngörerek çözme gayretinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Programın sosyoekonomik meseleler ve bilim ve teknoloji bölümleri, bir taraftan 1994 Eylem Planının uygulanması ihtiyacına vurgu yaparken, yeni küresel ekonomik ve sosyal gündem doğrultusunda bazı seçilmiş konulara da özel bir önem atfetmektedir. Program, İKT içi ticaretin genişletilmesi, Afrika nın kalkınmasının desteklenmesi, yoksulluğun azaltılması, sağlık koşullarının ve bir de kadın ve çocukların durumlarının iyileştirilmesi gibi ana konuları içermektedir. Bunlarla birlikte, Programda ayrıca yüksek öğretim, çevre, bilim ve teknoloji, uyumlu eylem için öncelikli alan/sektörler olarak bahsedilmiştir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları

Dünyada ve Türkiye de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları Dünyada ve Türkiye de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları Murat DELİÇAY Murat DELİÇAY İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eylül 2015 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Orta Öğretim devrelerin en yaygın organizasyonları Hepsi/1. Safhada 3. Safhada 4. Safhada Ağırlıklı Bölge Hazırlık, Tamamlayıcı Genel Orta Orta Doğu ve

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı