RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 RAPOR Konu:09/11/2012 tarihinde, Resmi İstatistik Programı (RİP) Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Çalışma Grubu Toplantısında alınan kararlardan günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar Daire Başkanlığı: Kayıt Sistemleri Grup:İş Kayıtları Tarih:19/07/2013 GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 1-Tarım Bilgi Sistemi (Tarımsal işletme kayıt sisteminin kurulmasınıda kapsar) kullanılarak 2014 yılı Genel Tarım Sayımının yapılması ve kayıt sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Protokolün Amacı MADDE 1- İşbu Protokolün amacı, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakere sürecinde yer alan, Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile İstatistik başlıklı 18. Faslın kapanış kriterinin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında; yapılacak çalışmalarla ülkemizde tarımsal faaliyetle uğraşan tarımsal işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi, ulusal düzeyde tarımsal işletme kayıt sistemi kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, herhangi bir desteğe konu olsun veya olmasın, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) formundaki bilgilerin kayıt altına alınması ve güncelliğinin sağlanması ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği içerisinde, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin, Tarım Bilgi Sistemi kullanılarak elde edilmesi, kayıt sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen verilerin 2014 yılında Genel Tarım Sayımı olarak kabul edilmesi ile ilgili yükümlülükleri ve çalışma takvimini belirlemektir. Özetle; a) Tarımsal üretim ve arazi kullanım bilgileri, hayvan varlığı, tarımsal ekipman, vb. diğer değişkenlerin olduğu ÇKS formundaki tüm soruların eksiksiz olarak doldurularak teslim alınması ve veri girişinin tamamlanması işlemlerinin 2014 yılı üretim dönemini (01 Eylül Ağustos 2014) kapsayacak şekilde, 01 Eylül 2013 te başlatıp, 30 Nisan 2014 tarihinde bitirilmesini sağlamak, b) İlgili üretim döneminde tarımsal faaliyeti olup, ÇKS ye başvurmadığı/başvuramadığı için kaydı olmayan tarımsal işletmelerin; sayısallaştırılmış parsel bilgileri altlık olarak kullanılarak, tarımsal üretim ve arazi kullanım bilgileri, hayvan varlığı, tarımsal ekipman, vb. bilgilerinin olduğu ÇKS formundaki tüm sorular eksiksiz olarak kapsanarak alan çalışmasını, 2014 yılı üretim dönemini kapsayacak şekilde 30 Nisan 2014 tarihinde başlatıp, 30 Ağustos 2014 tarihinde tarımsal işletme düzeyinde tamamlamak, Bu protokolün hazırlık aşamalarında Kayıt Sistemleri Dairesi başkanlığınca görüş, öneri ve taleplerimiz bildirilmiştir.

2 2- Tarım Bilgi Sisteminin içinde yer alan Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin kurulum çalışması devam ederken GTHB nın bünyesinde yeralan TÜRKVET, Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemi, Organik Tarım Sistemi ve diğer kayıt sistemlerinin Tarım Bilgi Sistemi altında entegre edilme çalışmaları devam etmektedir. 3- Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin (TİKAS) kurulum aşamasında kullanmak için Türkiye de çiftçi/yetiştirici ve tarımsal işletmelerin verilerini kayıtlarında tutan kurum ve kuruşlardan bu bilgiler talep edilmiştir. Çerçeve oluşturma çalışması, 34 kuruma resmi yazıların göderilmesi ile de başlatılmış tarihinde gelen bilgilerin veritabanına aktarımı ile tamamlanmıştır. 34 kurumun 28 inden bilgi gelmiştir. 2 kurumun kapandığı (KAYISIBİRLİK, Üzüm ve Mamülleri Tarım Satış Koop. Birliği), 3 kurumun elinde tarımsal işletmelere ait bilgi olmadığı (KOSGEB, DSİ, TZOB) ve 1 kurumun bilgisini ise başka bir kurumun tuttuğu belirlenmiştir (PANKOBİRLİK verileri Şeker Kurumu ndan alınmıştır). Gelen TC kimlik numarası olan verilerle, kurumumuz veritabanında var olan GTHB 2011_2012 Çiftçi Kayıt Sistemi, GTHB 2012 TÜRKVET ve 2010 Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi nde kayıtlı olan çiftçi verileri ilave edilerek kayıt elde edilmiştir. Hane bazında sorgulandığında tarımcı hane bilgisine ulaşılmış ve analiz çalışmaları bu kayıtlar üzerinden yapılmıştır. 4- Çiftçi/Tarımsal işletme kayıtlarını istediğimiz standartlarda, güncel ve manyetik bir yapıda tutulmaları için; Mayıs ayında Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Haziran ayında ise Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği ve Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği ile görüşülmüş ilgili kurum ve kuruluşlara kurumumuzca talep edilen standart kayıt deseninide içeren resmi yazılar gönderilmiştir. a)-türkiye de il ve ilçe düzeyinde teşkilat yapısı yaygın ve kuvvetli olan fakat bugüne kadar manyetik ortamda çiftçi/işletme verisi tutmayan Türkiye Ziraat odaları Birliği ile üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantı yapıldı. TÜİK olarak TZOB ne taleplerimiz, Özetle; ı)-kayıtların manyetik ortamda tutulması, (TZOB yetkilileri yeni bir otomasyon veri kayıt sistemi kurulum çalışmalarına başladıklarını ve 2014 yılından itibaren manyetik ortamda bilgi tutulacağını beyan ettiler) ıı)-tarafımızca önerilen çiftçi/tarımsal işletme kayıt deseninin kullanılması, (TZOB yetkilileri önerdiğimiz kayıt deseninde yer alan değişkenlerin tamamını programlarına dahil edeceklerini beyan ettiler) ııı)-kayıtların güncel bir yapıda tutulması, (TZOB yetkilileri kayıtların güncel bir yapıda tutulmasının hedeflendiğini beyan ettiler) konularına ilişkin taleplerimiz iletildi.

3 İş Kayıtları RİP Çalışmaları: İş Kayıtları Grubu, pek çok idari kurum ve kuruluş ile yakın çalışmalar yapmakta, bu çalışmalar çerçevesinde İKS, AB normları, idari kayıtların istatistiksel amaçlara da hizmet edebilecek bir niteliğe kavuşturulması gibi konularda farkındalık yaratma amaçlı ilişkiler kurmaktadır. İdari kaynaklar ve kullanımı kapsamındaki sorunlara dönük çözüm politikaları aşağıda belirtilmektedir: İdari kayıtlarda standart adres yapısı kullanılmaması İKS nin oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle başta GİB, SGK, BSTB, TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları idari kayıtlarında UAVT kullanılmalıdır. Ekonomik faaliyet sınıflaması olarak Nace Rev.2 nin idari kayıt tutan birimlerce kullanılması gerekmektedir (ESBİS vb.). Kayıtlar arasında eşleştirmelerin yapılabilmesi için Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik No, SGK Sicil No vb. anahtar değişkenlerinin tüm kurumlarca kullanılması önemlidir. İş Demografisi çalışmalarında yararlanılmak üzere, birleşme, devralma ve diğer demografik olayların takibinin GİB ve TOBB kayıtlarından yapılabilmesinin sağlanması ihtiyaç gösteren bir durumdur. Benzer şekilde, girişim grupları bilgilerinin (hisse, kontrol ilişkileri bilgileri) alandan derlenmesi yerine idari kayıtlar (Ekonomi Bakanlığı) yoluyla elde edilebilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Mükelleflerin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olarak her yıl 01 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlemesi zorunlu, MBB çalışmasında vergi daire kodu ile birlikte şube no bilgisi de alınabilirse, İKS de yerel birim ayrıntısında veri güncellemek mümkün olacaktır. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı nda 56 No lu eylem olarak yer alan Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK) yeni adı ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi nin (MERSİS) GTB tarafından hayata geçirilmesi, İKS ye kaynak teşkil etmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda yapılan kurumsal taramalar ve veri kaynakları :

4 I. VERİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NO KURUM VKN VDK TCKNO YASAL ANA UNVAN FAALIYET ÇALIŞAN CIRO KURULUS KAPANIS TARIH TARIH ADRES ADRES UAVT KAMU ÖZEL TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR KISMEN KISMEN VAR VAR VAR 4 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VAR VAR KISMEN KISMEN KISMEN KISMEN VAR YOK 5 6 BAKANLIĞI (Petrol İşleri Genel BAKANLIĞI (Yenilenebilir Enerji Genel VAR VAR YOK 7 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı) VAR VAR VAR VAR 8 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI VAR VAR 9 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VAR VAR VAR 10 KARAYOLLARI GENEL VAR VAR VAR 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAR VAR YOK 12 T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel VAR 13 T.C. ŞEKER KURUMU VAR VAR 14 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI KISMEN VAR VAR 15 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KISMEN VAR KISMEN VAR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Spor Genel VAR VAR VAR 19 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI 20 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ VAR VAR 21 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel VAR VAR VAR VAR

5 EKONOMİ BAKANLIĞI (Teşvik 22 Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 23 BAKANLIĞI (Maden İşleri Genel VAR VAR YOK VAR VAR 24 SAĞLIK BAKANLIĞI VAR VAR 25 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KISMEN KISMEN VAR VAR VAR 26 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI VAR YOK 27 ULUSLAR ARASI NAKLİYECİYER DERNEĞİ KISMEN VAR 28 SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM VAR 29 FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM 30 ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM VAR VAR VAR 31 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM VAR VAR VAR VAR 32 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM VAR VAR VAR VAR 33 TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM 34 OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM VAR VAR ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİC. (ESNAF VE SANATKARLAR GNL MDR) VAR VAR VAR VAR 37 KOSGEB VAR 38 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KISMEN KISMEN VAR KISMEN VAR YOK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-Dernekler Dairesi HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI(Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo GM) HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI (SİGORTACILIK GM) VAR VAR YOK KISMEN KISMEN 42 AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM VAR 43 PETROL İŞLERİ GENEL VAR VAR VAR

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2012-2016 (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı FASIL 18: İSTATİSTİK 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6 İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007-2011) NIN UYGULANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI...iii TABLOLAR LİSTESİ...vii KISALTMALAR LİSTESİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ GİRİŞ AB Çerçeve Programları kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonu resmi olarak AB Çerçeve Programları

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı