Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları"

Transkript

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Mayıs, 2007

2 2007 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Özet Tablosu Sektör Tutarı Harcama 2007 Yılı Yatırımı (Bin YTL) Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma ve Haberleşme Turizm Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri* GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM (Bin ABD Doları) Kaynak : DPT Müsteşarlığı * Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'den BĐT yatırımları için ayrılan 41 milyon YTL dahildir.

3 Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Özet Tablosu Bin YTL Sektör Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Yılı Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Yılı Fiyatlarıyla Tutarı 2007 Yılı Harcama Yılı Ödeneği Fiyatlarıyla Tutarı 2007 Yılı Harcama Yılı Ödeneği Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Ödenek* Tarım Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma ve Haberleşme Turizm Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri TOPLAM TOPLAM (Bin ABD Doları) Kaynak : DPT Müsteşarlığı * Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'den BĐT yatırımları için ayrılan 41 milyon YTL dahildir.

4 2007 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Tablosu Bin YTL Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam TARIM 1 GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BŞK 2001A GAP Böl.Sul.Sis.Đşlet.Bak.ve Yönet.(GAP) GAP Đlleri Araş.,Bil.,Yaz.,Don TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GN.MD. 1992A Bilgisayar Alımı Ankara Bil.Yaz.Don.ve Đletişim TARIM REFORMU GN.MD. 1997A Tarım Reformu Uygulamaları Otomasyon P. Muhtelif Bil.Yaz.Don.Teç.Bak.On TARIM ve KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2000A Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Muhtelif Prj.Yür.Gid.,Mak.,Teçh TARIM ve KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2004A Tarım Reformu Uygulama si (Çiftçi Kayıt Sistemi) Muhtelif Prj.Yür.Gid.,Makina Teçhizat TARIM ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007A Bilgisayar ve Donanımı Muhtelif Bilgisayar,Yazılım, Donanım Toplam MADENCĐLĐK 7 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAK. 2006B Doküman Arşivleme Sistemi (BĐT) Ankara Bilg. Don.Yaz.Hizm.Alımı T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Zonguldak Donanım TKĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım TPAO GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım PETROL ĐŞLERĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Ankara Donanım ve Yaz.Hiz.Alımı ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım MTA GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım Teknolojisi Yatırımları Toplam ĐMALAT 14 ET VE BALIK ÜRÜN.AŞ.GN.MD. 2007C Bilgisayar Alımı (BĐT) Muhtelif Makina-Teçhizat SÜMERHALI A.Ş. GN.MD. 2007C Bilgisayar Yatırımları (BĐT) Ankara, Isparta, Diyarbakır Donanım ve Yazılım SÜMERHOLDĐNG A.Ş. 2007C Bilgisayar Yatırımları(BĐT) Ankara Donanım ve Yazılım DEVLET MALZEME OFĐSĐ GN.MD. 2000C Muhtelif Bilgisayar ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007C Balıkesir-Bandırma Bilgisayar Donanımı PETKĐM HOLDĐNG A.Ş. GN.MD. 2007C Đzmir-Aliağa Rehabilitasyon MKEK GN.MD. 2005C Muhtelif Etüd MKEK GN.MD. 2005C Ankara Yenileme TEMSAN GN.MD. 2007C Bilgisayar Sistemi (BĐT) Ankara, Diyarbakır Donanım ve Yazılım TÜDEMSAŞ GN.MD. 2006C EBĐM Sistem Geliştirme ve Uygulama Sivas Bilgisayar Donanım ve Yazılımları TÜRK AKREDĐTASYON KURUMU 2007C Đdame ve Yenileme(BĐT) Ankara Yazılım-Donanım TÜRK STANDARTLARI ENSTĐTÜSÜ 2007C Bilgisayar Alımı(BĐT) Muhtelif Yazılım-Donanım MĐLLĐ PRODÜKTĐVĐTE MERKEZĐ 2006C e-mpm Portal(BĐT) Muhtelif Yaz.-Don. ve Yenileme TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ 2007C Bilgisayar ve Yazıcı Alımı(BĐT) Ankara Yazılım-Donanım Toplam ENERJĐ 28 DSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2000D DSĐ Network (e-dtr) Muhtelif Bilgisayar ağı kurulması TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002D Bilgi Đşlem Master si (e-dtr) Ankara Bilgi Đşletim Sistemi EÜAŞ 1986D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makine-Teçhizat TEDAŞ 1995D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makine-Teçhizat T.ELEKT.TĐC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD. 2002D Bilgi Đşlem Master si (e-dtr) Ankara Bilgi Đşletim Sistemi EĐE ĐDARESĐ GN.MD. 2003D Enerji Bilgi Bankası si (e-dtr) Ankara Bilgi Toplama,Değerlen EĐE ĐDARESĐ GN.MD. 2006D Bilişim Sistemleri ve Đnternet Teknolojileri Ankara Bilgisayar,Yazılım Alımı ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAK. 1996D Bilgisayar Ağı Destek si (e-dtr) Ankara Bilgisayar Ağı Etüdü ve Enerji Üretim Modeli TEĐAŞ GN. MD. 1994D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makina-Teçhizat Page 4 of 9

5 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Toplam ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 37 T.DENĐZCĐLĐK ĐŞL.GN.MD. 2005E Mevcut Bilgisayar Sis.Yenilenmesi (BĐT) Đstanbul Yazılım ve Donanım KIYI EMNĐYETĐ GN.MD. 2000E Bilgi Đşlem Ağının Kurulması (BĐT) Đstanbul Bilgi Đşlem Ağı Kurulması, Yazılım ve Donanım Temini DHMĐ GN.MD. 2006E Bilgi Đşlem Sistemi Donanım Yazılım ve Bilgi Temini, Tesisi Muhtelif ve Modernizasyonu Cih.Sis.Tem. ve Tes D.METEOROLOJĐ ĐŞL.GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgisayar Yaz. Don. Al. ve Ona. Muhtelif Bilgisayar Yaz.Don D.METEOROLOJĐ ĐŞL.GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2006E Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi Mak.-Teçh TCK GN.MD. 1998E Köprü Etüd- ve Bilgi Sistemleri Muhtelif Etüd TCK GN.MD. 1996E Karayolu Bilgi Sistemleri Muhtelif Bilgi Sistemleri UB KARA ULAŞTIRMASI GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgisayar Yazılım ve Donanımı Muhtelif Yazılım, Donanım UB KARA ULAŞTIRMASI GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2006E Bilgi Sistemi Otomasyon (e-ulaştırma) Ankara Yazılım, Donanım BOTAŞ GN.MD. 1999E Bilgisayar Sistemleri Muhtelif Bilgisayar ve Yan Donan MSB ANT BAŞKANLIĞI 2007E Kripto Sistemi Ankara Makina teçhizat BOTAŞ GN.MD. 1998E Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Telekom ve Scada Sistemi Muhtelif Telekom ve Scada Sistemi MSB ANT BAŞKANLIĞI 2003E Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Bilgisayar ve Yan ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ (14) 1993E Otomatik Bilet Sistemi Đzmir Bilgisayar-Terminal Al PTT GN.MD. 2007E Bilgi Đşlem Sistemleri (BĐT) Muhtelif Yazılım-Donanım TRT GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgi ve Đletişim Sistemleri(3) Muhtelif Yazılım-Donanım TRT GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Araştırma ve Geliştirme Ankara Makine-Teçhizat,Yazılım BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD. 2007E Bilgisayar Sistemi (BĐT) Ankara Yazılım-Donanım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007F Makina Teçhizat Alımı Muhtelif Mak.-Teç.,Bilgisayar KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007F Turizm Portalı Ankara-Merkez Hizmet alımı TCDD ĐŞLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005E Kurumsal Kaynak Yön.Sis.Kurulması (BĐT) Muhtelif Makina-Teçhizat,Yazılım-Donanım,Network TCDD ĐŞLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007E Đdame ve Yenileme (BĐT Kalemi) Ankara Demirbaş ve Teçhizat Toplam TURĐZM Toplam EĞĐTĐM 59 MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2003H Temel Eğitim si II. Faz (e-dtr)(bđt Kalemi) Muhtelif Mak.Teç+Müş.+Hiz.içi+Prg Gel.+Vergi+Ok.Don+Ok.On.+Yap.+Ek.Der.+Tah.Yap.D.Đş MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2005H Đlk. Ok. Bilgisayar Sınıfı Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar+Donanım MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2006H BT Sınıfları Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2007H MEB e-dönüşüm si(1) Muhtelif Etüd ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006H BT Sınıfları Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2007H Kamu Đnternete Erişim Merkezleri (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım EMNĐYET GN.MD. 2005H Uzaktan Eğitim si Muhtelif Mak.Tec.+B.Onr.+Hiz.Al.+ Don.+Yazılım YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BŞK. 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BŞK. 2007H Ulusal Tez Arşivi Ankara Mak-Teçh.+Müş.+Don ÖĞRENCĐ SEÇME VE YER.MER. 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YURT-KUR GN.MD. 2007H Bilgi Teknolojileri Muhtelif Bilgisay,Don,Yazıl,Alty ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri (MD)(11) Bolu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADIYAMAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Adıyaman Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Aydın Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(16) Afyonkarahisar Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On Page 5 of 9

6 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 74 AHĐ EVRAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kırşehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Antalya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Aksaray Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AMASYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Amasya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(20) Eskişehir, Bilecik Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(27) Ankara, Çankırı Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) (DOKAP) Erzurum, Bayburt, Ağrı Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BALIKESĐR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(34) Balıkesir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BOĞAZĐÇĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BOZOK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Yozgat Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Manisa Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On CUMHURĐYET ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Sivas Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri Çanakkale Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Adana, Osmaniye Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Diyarbakır, Batman, Mardin,Şırnak,Siirt Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DOKUZ EYLÜL ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri(47) Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kütahya, Bilecik Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Düzce Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On EGE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kayseri, Nevşehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Erzincan Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri Eskişehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Elazığ,Bingöl, Muş,Tunceli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(62) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐANTEP ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(65) Gaziantep, Kilis Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(23) Tokat Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENST. 2007H Bilgi Teknolojileri (MD) Kocaeli-Gebze Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Giresun Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(32) Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HARRAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Şanlıurfa Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Çorum Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Malatya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Mak.Teç.Müş.Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐZMĐR YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENS. 2007H Bilgi Teknolojileri Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On K.MARAŞ SÜTCÜ ĐMAM ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri(77) Kahramanmaraş, Gaziantep Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) (DOKAP) Kars, Artvin Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri(23) Trabzon, Artvin, GümüşhaneBil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KASTAMONU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kastamonu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kırıkkale Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (MD) Kocaeli-Đzmit Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On M.AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Burdur Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(80) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(83) Đçel-Mersin Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MĐMAR SĐNAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On. Dep.Güç MUĞLA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Muğla Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On Page 6 of 9

7 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 121 MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Hatay Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Tekirdağ Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Niğde, Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Samsun, Sinop Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ORDU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Ordu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri(91) Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Denizli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Rize Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (MD)(23) Sakarya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Konya, Karaman Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H e-öğrenim Konya Mak-Teçh.+Müş SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri Isparta Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Edirne, Kırklareli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(64) Bursa, Yalova Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On UŞAK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Uşak Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(101) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YÜZÜNCÜ YIL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Van, Bitlis Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri (ZBK) Zonguldak, Bartın, Karabük Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2003H Yazma Eserlerin Mikrofilm Ortamına Alınması Ankara Yazılım BAŞBAKANLIK DEV.ARŞĐV.GN.MD. 2004H Osmanlı Arşiv Malzemelerinin Görüntülerinin Dijital Ortama Đstanbul Aktarılması Makina-Teçhizat KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Milli Kütüphane Kolleksiyonunun Görüntülü Sisteme Aktarılması Ankara Yazılım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Milli Kütüphane Mikrofilm Makinası ve Bilgisayar Tesisi Bakım Ankara-Merkez Onarımı Bakım-Onarım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Kültür Portalı Ankara Yazılım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1997H Milli Kütüphane Yazma ve Süreli Yayın Kolleksiyonunun Mikrofilm Ankara Ortamına Akt. Mikro Film Đşlemleri VAKIFLAR GN.MD. 2002H Bilgisayar Tesisi Kurulması Muhtelif Yazılım, Mak.-Teç VAKIFLAR GN.MD. 2000H Eski Eser. Envanter Çıkarılması Muhtelif Araştırma DĐYANET ĐŞLERĐ BŞK. 2002H Bilgisayar Tesisi Kurulması Ankara Yazılım,Mak.-Teç VAKIFLAR GN.MD. 2003H Vakıf Taşınmaz Envanterinin Çıkarılması Muhtelif Araştırma KADININ STATÜSÜ GN.MD 2007H Bilgi Đletişim si Muhtelif Mak.Teçh. ve Yaz VAKIFLAR GN.MD. 2003H Vakıflarla Đlgili Bilgilerin Derlenip Bilgisayar Ortamına Aktarılması Muhtelif Araştırma AĐLE VE SOSYAL ARAŞ. GN. MD. 2007H Bilgi Đletişim si Muhtelif Mak.Teçh. ve Yaz KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1988H Bilgisayar Tesisi ve Yaz.(Milli Kütüphane) Ankara Yazılım,Mak.-Teç KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1991H Bilgisayar Tesisi Kurulması (SGB) Ankara Yazılım,Mak.-Teç GENÇLĐK VE SPOR GN.MD. 2007H Bilim Teknolojileri Muhtelif Yazılım Prog Toplam SAĞLIK 155 SAĞLIK BAKANLIĞI 2005I Bilgisayar Yazılım ve Lisans Alımları Muhtelif Etüd-, Donanım-Yazılım REFĐK SAYDAM HIFZIS.MRK.BŞK. 2007I Sağlıkta Dönüşüm si Muhtelif Mak.-Teç.+Yaz.ve Yay. Al FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Bilgisayar Otomasyon Sistemi(DAP)(3) Elazığ B.sayar+Don.+Yaz K.MARAŞ SÜTCÜ ĐMAM ÜNĐV. 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr) K.Maraş Bilgisayar+Don.+Yaz HUDUT VE SAHĐL.SAĞLIK GN.MD. 1998I Bilgisayar Ağının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Đstanbul Donanım-Yazılım-Hizmet PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr)(3) Denizli B.sayar Al.+Yazılım+Don SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hst.Otomasyonu (Meram ve Selçuklu)(e-DTR)(3) Konya B.sayar Al.Yazılım+Don ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr)(3) Bursa B.sayar Al.+Yazılım+Don SAĞLIK BAKANLIĞI 2004I Sağlıkta Dönüşüm si(db)(5) Muhtelif Etüd-, Donanım-Yazılım, Malzeme Alımı, Đnşaat ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐV. 1999I Bilgisayar Otomasyon Sistemi (ZBK)(e-DTR) Zonguldak Et.-Prj.+Bilgisayar Al Page 7 of 9

8 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Toplam DĐĞER KAMU HĐZMETLERĐ 165 BAŞBAKANLIK 2007K Milli Arşiv Sitesi Etüt si Đstanbul Etüd MĐLLĐ GÜVENLĐK KUR.GEN.SEK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım, Donanım, Onarım GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 2004K Gümrüklerin Modernizasyonu si (BTS)(3) Ankara Danışman.,Yaz.,Don.,Đnş HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI 2004K Risk Yön. Altyap. Geliştirilmesi (Dünya Bankası)(4) Ankara Danış.Yaz.Dona.Eğt.Dökü AVRUPA BĐRLĐĞĐ GN. SEK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım, Donanım, Onarım HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI 2007K EKA Bilgi Đşlem Merkezi'nin Güç. Ankara Yazılım-Donanım DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı (e-dtr) Ankara Yazılım-Dona.-Ona.Danış DEVLET PERSONEL BŞK. 2007K Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ankara Mak-Teç.Yazılım Donanım TÜĐK BAŞKANLIĞI 2007K Bigisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yaz.-Dona.-Ona DĐYANET ĐŞLERĐ BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Makina-Teçh.,Onarım ANAYASA MAHKEMESĐ BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım YARGITAY BAŞKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım DANIŞTAY BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım ADALET BAKANLIĞI 2007K Adli Sicil Bilgisayar Alımı ve Onarımı Muhtelif Donanım-Onarım,Danış YSK BŞK. 2001K Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Alımı Muhtelif Yaz,Donanım Eğitim-Onr ADALET BAKANLIĞI 2001K Ulusal Yargı Ağı (UYAP) si(bts) Muhtelif Etüd--Mak-Teçh.Dona ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgi Sistemi Etüdler (BTS) (Elektronik Kimlik Kartı - E-Vatandaşlık) Ankara Etüd BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2004K Đnşaat Malzemeleri Standardı Araştırma Ankara Bigisayar Al.Yaz.,Dona ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K MERNĐS Mak.Teçh.Alımı ve Onarımı (e-dtr) Muhtelif Yazılım-Donanım-Onarım GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2005K Bilg. Dest.Bilgi Tekn.Sis.Mod.(GEL)(11)(AB Müktesebatına Muhtelif Uyum) Mak.Teç.Do.Yaz, Hizm BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2004K Kurumsal Bilgi Tek. Altyapı. Güç. Ankara Danış., Don., Onarım MSB SAVUNMA SAN.MÜS. 2005K Bilg. Dest.Bilgi Tekn.Sis.Mod.(HUK)(11)(AB Müktesebatına Muhtelif Uyum) Mak.Teç.Do.Yaz, Hizm ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Adres Kayıt Sistemi (BTS)(9) Muhtelif Yazılım-Donanım-Onarım BĐB AFET ĐŞLERĐ GN.MD. 2005K Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Muhtelif Mak.Teç. Dona.Yazılım DIŞĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Telsiz-Kripto Makina Teçh.Alımı Ankara Makina-Teçhizat,Onarım BĐB AFET ĐŞLERĐ GN.MD. 2005K Afet Bilgi Sistemi Ankara Yazılım,Donanım,Mak.Teç SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2005K Tüketici Bilgi Ağı (BTS) Muhtelif Yaz., Don., Danış MSB SAVUNMA SAN.MÜS. 2007K Kurumsal e-dönüşüm si Ankara Yazılım, Donanım,Danış ĐŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DÖNER SERMAYE) 2003K Otomasyon Ağı Geliştirme si Muhtelif Yazılım, Donanım ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. 2006K Çalışma Hayatı ve Denetimi Otomasyonu Ankara Yaz., Don., Danış.Tech MALĐYE BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Ona. Muhtelif 7 Birim Yaz.,Dona.,Ona GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı(VEDOP-3) (BTS)(12 Muhtelif Yazılım, Donanım, Onarım MALĐYE BAKANLIĞI (TASĐŞ) (DÖNER SERMAYE) 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım-Donanım-Onarım TÜBĐTAK BŞK. 2007K UEKAE - Ulusal Bilgi Sis. Güv. Prog. (BTS) Muhtelif Yaz., Don., Danış., Eğit SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2006K Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (BTS) Ankara Mak. Tech.Yaz.Don.Danış BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAK. 2007K Makina Teçhizat Alımı ve Onarımı Ankara Bigisayar,Mak.-Teçh.Ona BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2007K B.Đ.B. WEB Portalı Ankara Hizmet Alımı Mak. Tec BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2007K Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Ankara Hizmet Alımı BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2007K Bilgisayar ve Makina Tehizat Alımı Ankara Yaz.Don.ve Büro Mak.Al BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2007K Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yap. Ankara Yazılım Müşavirlik SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2007K Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (BTS) Ankara Etüd ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. 2007K Đş Teftiş Sistemlerinin Đyileştirilmesi(3) (AB Müktesebatına Ankara Uyum) Yaz., Don., Danış.Tech ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2001K Sivil Savunma Hizmetleri (BĐT Kalemi) Muhtelif Mak-Teç.Alımı ve Yazılım Page 8 of 9

9 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 209 EMNĐYET GN.MD. 1997K Pasaport Tanz.ve Opt. Okuyucu.Sistemi. Muhtelif Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım EMNĐYET GN.MD. 1996K Bilgi Đşlem si Muhtelif Mak-Teç.Alım,Bak.,Onarım TAPU VE KADASTRO GN.MD. 2007K CBS Altyapı Kurulumu (BTS) Muhtelif Etüd TAPU VE KADASTRO GN.MD. 1997K TAKBĐS si (BTS) Muhtelif Yazılım-Don-Says.-Danış TAPU VE KADASTRO GN.MD. 2004K TRUP-Kadastro Çalışmaları si (BĐT Kalemi) Muhtelif Sıklaştırma,Har.ve Kad. Yapımı,Yazılım,Donanım, Veri girişi Sayısallaştırma TAPU VE KADASTRO GN.MD. 2005K TARBĐS si(13) Muhtelif Yazılım-Altyapı SOSYAL GÜV. KUR. BŞK. (DÖNER SERMAYE) 2007K Sosyal Güvenlik Sistemi Entegrasyonu (BTS) Muhtelif Etüd SOSYAL GÜV. KUR. BŞK. (DÖNER SERMAYE) 1995K Bilgisayar Alımı Muhtelif Yazılım,Donanım,Eğitim ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2005K BEPER 2. Aşama(26) Muhtelif Etüd ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2003K Yerel Yönetimler Bilgi tabanı(26) Muhtelif Etüd-yazılım-Mak.Teç ĐLLER BANKASI GN.MD. 2001K Bilgi işlem Merkezi Muhtelif Donanım-yazılım ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐ. (27) 2000K Coğrafi Bilgi Sistemi Eskişehir Etüd SANAYĐ VE TĐC.BAK.(KOSGEB) 2007K Bilgi Teknolojileri Muhtelif Yazılım,Donanım RADYO VE TV ÜST KURULU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Bilgisayar ve Yazılımı TELEKOMÜNĐKASYON KURUMU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım SERMAYE PĐYASASI KURULU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım BDD KURUMU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım KAMU ĐHALE KURUMU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım REKABET KURUMU 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım T.TÜT.MAM. VE ALK.ĐÇ.P.D.KUR. 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım ENERJĐ PĐY. DÜZ. KUR. 2007K Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı Ankara Alım ve Onarım ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2006K Ulusal Özürlüler Veritabanı si Ankara Donanım ve Yazılılım ÇEVRE BAKANLIĞI 2006K Bilgi Sistemi Altyapısının Oluş. Ankara Etüd-+ Uygulama ÇEVRE BAKANLIĞI 2007K Çevresel Bilgi Değişim Ağı Prj.(AB) Muhtelif Etüd YSK.SEÇMEN KÜTÜKLERĐ GN. MD. 2001K Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Alımı (SEÇSĐS) Muhtelif Yaz,Donanım Eğitim-Onarım BOĞAZĐÇĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007K TAM: Teleiletişim ve Enformatik Alan. Araştırmacı ve Akademis. Đstanbul Yetiş. Mer. Đleri Araştırma ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2004K Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Đstanbul Đleri Araştırma,Mak-Teç ORTADOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007K Modelleme ve Sim. Araş. Altyapısı si Ankara Đleri Araştırma ORTADOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2004K Kriptoloji Konusunda Ar-Ge;Algoritma Tasarımı, Analizi ve Ankara Uygulanması Đleri Araş,Mak-Teç.,Đnş * Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinde BĐT Yatırımları için Ayrılan Ödenek - Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Toplam Genel Toplam Genel Toplam (Bin ABD Doları) Page 9 of 9

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mayıs, 2009 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2009kamubityatirimlari.pdf 2002-2009

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mart, 2010 (Bin TL) 2002 2003 2004 2005 2006 Sektör Tarım 6 14.157 5.468 1.545 3.314

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 2212021 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AŞÇI BOLU Merkez 1 0 79,815 79,815 2212023 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LABORANT BOLU Merkez 1 0 84,459 84,459 2212025 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2014561 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (MERKEZ BOLU) GİH 8 1 3163 3173 3179 3183 3248 3249 3253 2014563 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA I ^ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı Sayı : B.02.1.DPT.0.16.00.00-603.01/ /Q^^'X^ ^. J i u>,!r.'io/ ı I Konu : Yatırım Talepleri İLGİLİ MAKAMA Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Yeni Burdur 107310446 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı