Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları"

Transkript

1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Dönemi Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Yatırımları Mayıs, 2007

2 2007 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Özet Tablosu Sektör Tutarı Harcama 2007 Yılı Yatırımı (Bin YTL) Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma ve Haberleşme Turizm Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri* GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM (Bin ABD Doları) Kaynak : DPT Müsteşarlığı * Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'den BĐT yatırımları için ayrılan 41 milyon YTL dahildir.

3 Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Özet Tablosu Bin YTL Sektör Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Yılı Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Yılı Fiyatlarıyla Tutarı 2007 Yılı Harcama Yılı Ödeneği Fiyatlarıyla Tutarı 2007 Yılı Harcama Yılı Ödeneği Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Yılı Ödeneği 2007 Fiyatlarıyla Tutarı Harcama Ödenek* Tarım Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma ve Haberleşme Turizm Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri TOPLAM TOPLAM (Bin ABD Doları) Kaynak : DPT Müsteşarlığı * Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'den BĐT yatırımları için ayrılan 41 milyon YTL dahildir.

4 2007 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Tablosu Bin YTL Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam TARIM 1 GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BŞK 2001A GAP Böl.Sul.Sis.Đşlet.Bak.ve Yönet.(GAP) GAP Đlleri Araş.,Bil.,Yaz.,Don TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GN.MD. 1992A Bilgisayar Alımı Ankara Bil.Yaz.Don.ve Đletişim TARIM REFORMU GN.MD. 1997A Tarım Reformu Uygulamaları Otomasyon P. Muhtelif Bil.Yaz.Don.Teç.Bak.On TARIM ve KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2000A Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Muhtelif Prj.Yür.Gid.,Mak.,Teçh TARIM ve KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2004A Tarım Reformu Uygulama si (Çiftçi Kayıt Sistemi) Muhtelif Prj.Yür.Gid.,Makina Teçhizat TARIM ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007A Bilgisayar ve Donanımı Muhtelif Bilgisayar,Yazılım, Donanım Toplam MADENCĐLĐK 7 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAK. 2006B Doküman Arşivleme Sistemi (BĐT) Ankara Bilg. Don.Yaz.Hizm.Alımı T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Zonguldak Donanım TKĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım TPAO GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım PETROL ĐŞLERĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Ankara Donanım ve Yaz.Hiz.Alımı ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım MTA GN.MD. 2007B Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Donanım ve Yazılım Teknolojisi Yatırımları Toplam ĐMALAT 14 ET VE BALIK ÜRÜN.AŞ.GN.MD. 2007C Bilgisayar Alımı (BĐT) Muhtelif Makina-Teçhizat SÜMERHALI A.Ş. GN.MD. 2007C Bilgisayar Yatırımları (BĐT) Ankara, Isparta, Diyarbakır Donanım ve Yazılım SÜMERHOLDĐNG A.Ş. 2007C Bilgisayar Yatırımları(BĐT) Ankara Donanım ve Yazılım DEVLET MALZEME OFĐSĐ GN.MD. 2000C Muhtelif Bilgisayar ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GN.MD. 2007C Balıkesir-Bandırma Bilgisayar Donanımı PETKĐM HOLDĐNG A.Ş. GN.MD. 2007C Đzmir-Aliağa Rehabilitasyon MKEK GN.MD. 2005C Muhtelif Etüd MKEK GN.MD. 2005C Ankara Yenileme TEMSAN GN.MD. 2007C Bilgisayar Sistemi (BĐT) Ankara, Diyarbakır Donanım ve Yazılım TÜDEMSAŞ GN.MD. 2006C EBĐM Sistem Geliştirme ve Uygulama Sivas Bilgisayar Donanım ve Yazılımları TÜRK AKREDĐTASYON KURUMU 2007C Đdame ve Yenileme(BĐT) Ankara Yazılım-Donanım TÜRK STANDARTLARI ENSTĐTÜSÜ 2007C Bilgisayar Alımı(BĐT) Muhtelif Yazılım-Donanım MĐLLĐ PRODÜKTĐVĐTE MERKEZĐ 2006C e-mpm Portal(BĐT) Muhtelif Yaz.-Don. ve Yenileme TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ 2007C Bilgisayar ve Yazıcı Alımı(BĐT) Ankara Yazılım-Donanım Toplam ENERJĐ 28 DSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2000D DSĐ Network (e-dtr) Muhtelif Bilgisayar ağı kurulması TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002D Bilgi Đşlem Master si (e-dtr) Ankara Bilgi Đşletim Sistemi EÜAŞ 1986D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makine-Teçhizat TEDAŞ 1995D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makine-Teçhizat T.ELEKT.TĐC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD. 2002D Bilgi Đşlem Master si (e-dtr) Ankara Bilgi Đşletim Sistemi EĐE ĐDARESĐ GN.MD. 2003D Enerji Bilgi Bankası si (e-dtr) Ankara Bilgi Toplama,Değerlen EĐE ĐDARESĐ GN.MD. 2006D Bilişim Sistemleri ve Đnternet Teknolojileri Ankara Bilgisayar,Yazılım Alımı ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAK. 1996D Bilgisayar Ağı Destek si (e-dtr) Ankara Bilgisayar Ağı Etüdü ve Enerji Üretim Modeli TEĐAŞ GN. MD. 1994D Makina Teçhizat Yatırımları (BĐT Kalemi) Muhtelif Makina-Teçhizat Page 4 of 9

5 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Toplam ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 37 T.DENĐZCĐLĐK ĐŞL.GN.MD. 2005E Mevcut Bilgisayar Sis.Yenilenmesi (BĐT) Đstanbul Yazılım ve Donanım KIYI EMNĐYETĐ GN.MD. 2000E Bilgi Đşlem Ağının Kurulması (BĐT) Đstanbul Bilgi Đşlem Ağı Kurulması, Yazılım ve Donanım Temini DHMĐ GN.MD. 2006E Bilgi Đşlem Sistemi Donanım Yazılım ve Bilgi Temini, Tesisi Muhtelif ve Modernizasyonu Cih.Sis.Tem. ve Tes D.METEOROLOJĐ ĐŞL.GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgisayar Yaz. Don. Al. ve Ona. Muhtelif Bilgisayar Yaz.Don D.METEOROLOJĐ ĐŞL.GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2006E Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi Mak.-Teçh TCK GN.MD. 1998E Köprü Etüd- ve Bilgi Sistemleri Muhtelif Etüd TCK GN.MD. 1996E Karayolu Bilgi Sistemleri Muhtelif Bilgi Sistemleri UB KARA ULAŞTIRMASI GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgisayar Yazılım ve Donanımı Muhtelif Yazılım, Donanım UB KARA ULAŞTIRMASI GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2006E Bilgi Sistemi Otomasyon (e-ulaştırma) Ankara Yazılım, Donanım BOTAŞ GN.MD. 1999E Bilgisayar Sistemleri Muhtelif Bilgisayar ve Yan Donan MSB ANT BAŞKANLIĞI 2007E Kripto Sistemi Ankara Makina teçhizat BOTAŞ GN.MD. 1998E Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Telekom ve Scada Sistemi Muhtelif Telekom ve Scada Sistemi MSB ANT BAŞKANLIĞI 2003E Bilgisayar Sistemleri (BĐT) Muhtelif Bilgisayar ve Yan ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ (14) 1993E Otomatik Bilet Sistemi Đzmir Bilgisayar-Terminal Al PTT GN.MD. 2007E Bilgi Đşlem Sistemleri (BĐT) Muhtelif Yazılım-Donanım TRT GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Bilgi ve Đletişim Sistemleri(3) Muhtelif Yazılım-Donanım TRT GN.MD. (DÖNER SERMAYE) 2007E Araştırma ve Geliştirme Ankara Makine-Teçhizat,Yazılım BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD. 2007E Bilgisayar Sistemi (BĐT) Ankara Yazılım-Donanım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007F Makina Teçhizat Alımı Muhtelif Mak.-Teç.,Bilgisayar KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007F Turizm Portalı Ankara-Merkez Hizmet alımı TCDD ĐŞLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005E Kurumsal Kaynak Yön.Sis.Kurulması (BĐT) Muhtelif Makina-Teçhizat,Yazılım-Donanım,Network TCDD ĐŞLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007E Đdame ve Yenileme (BĐT Kalemi) Ankara Demirbaş ve Teçhizat Toplam TURĐZM Toplam EĞĐTĐM 59 MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2003H Temel Eğitim si II. Faz (e-dtr)(bđt Kalemi) Muhtelif Mak.Teç+Müş.+Hiz.içi+Prg Gel.+Vergi+Ok.Don+Ok.On.+Yap.+Ek.Der.+Tah.Yap.D.Đş MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2005H Đlk. Ok. Bilgisayar Sınıfı Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar+Donanım MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2006H BT Sınıfları Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2007H MEB e-dönüşüm si(1) Muhtelif Etüd ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006H BT Sınıfları Kurulumu (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2007H Kamu Đnternete Erişim Merkezleri (BTS) Muhtelif Bilgisayar Don.+Yazılım EMNĐYET GN.MD. 2005H Uzaktan Eğitim si Muhtelif Mak.Tec.+B.Onr.+Hiz.Al.+ Don.+Yazılım YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BŞK. 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BŞK. 2007H Ulusal Tez Arşivi Ankara Mak-Teçh.+Müş.+Don ÖĞRENCĐ SEÇME VE YER.MER. 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YURT-KUR GN.MD. 2007H Bilgi Teknolojileri Muhtelif Bilgisay,Don,Yazıl,Alty ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri (MD)(11) Bolu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADIYAMAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Adıyaman Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Aydın Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(16) Afyonkarahisar Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On Page 5 of 9

6 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 74 AHĐ EVRAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kırşehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Antalya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Aksaray Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On AMASYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Amasya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(20) Eskişehir, Bilecik Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(27) Ankara, Çankırı Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) (DOKAP) Erzurum, Bayburt, Ağrı Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BALIKESĐR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(34) Balıkesir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BOĞAZĐÇĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On BOZOK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Yozgat Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Manisa Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On CUMHURĐYET ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Sivas Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri Çanakkale Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Adana, Osmaniye Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Diyarbakır, Batman, Mardin,Şırnak,Siirt Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DOKUZ EYLÜL ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri(47) Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kütahya, Bilecik Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Düzce Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On EGE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kayseri, Nevşehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Erzincan Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri Eskişehir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Elazığ,Bingöl, Muş,Tunceli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(62) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐANTEP ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(65) Gaziantep, Kilis Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(23) Tokat Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENST. 2007H Bilgi Teknolojileri (MD) Kocaeli-Gebze Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Giresun Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(32) Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HARRAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Şanlıurfa Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Çorum Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Malatya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Mak.Teç.Müş.Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ĐZMĐR YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENS. 2007H Bilgi Teknolojileri Đzmir Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On K.MARAŞ SÜTCÜ ĐMAM ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri(77) Kahramanmaraş, Gaziantep Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) (DOKAP) Kars, Artvin Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri(23) Trabzon, Artvin, GümüşhaneBil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KASTAMONU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kastamonu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Kırıkkale Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (MD) Kocaeli-Đzmit Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On M.AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Burdur Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(80) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(83) Đçel-Mersin Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On MĐMAR SĐNAN ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On. Dep.Güç MUĞLA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Muğla Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On Page 6 of 9

7 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 121 MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Hatay Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Tekirdağ Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Niğde, Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Samsun, Sinop Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ORDU ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Ordu Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐ. 2007H Bilgi Teknolojileri(91) Ankara Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Denizli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Rize Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (MD)(23) Sakarya Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Konya, Karaman Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H e-öğrenim Konya Mak-Teçh.+Müş SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri Isparta Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Edirne, Kırklareli Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(64) Bursa, Yalova Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On UŞAK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri Uşak Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri(101) Đstanbul Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On YÜZÜNCÜ YIL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007H Bilgi Teknolojileri (DAP) Van, Bitlis Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐV. 2007H Bilgi Teknolojileri (ZBK) Zonguldak, Bartın, Karabük Bil,Don,Yaz,Alt.+Bak-On KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2003H Yazma Eserlerin Mikrofilm Ortamına Alınması Ankara Yazılım BAŞBAKANLIK DEV.ARŞĐV.GN.MD. 2004H Osmanlı Arşiv Malzemelerinin Görüntülerinin Dijital Ortama Đstanbul Aktarılması Makina-Teçhizat KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Milli Kütüphane Kolleksiyonunun Görüntülü Sisteme Aktarılması Ankara Yazılım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Milli Kütüphane Mikrofilm Makinası ve Bilgisayar Tesisi Bakım Ankara-Merkez Onarımı Bakım-Onarım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 2007H Kültür Portalı Ankara Yazılım KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1997H Milli Kütüphane Yazma ve Süreli Yayın Kolleksiyonunun Mikrofilm Ankara Ortamına Akt. Mikro Film Đşlemleri VAKIFLAR GN.MD. 2002H Bilgisayar Tesisi Kurulması Muhtelif Yazılım, Mak.-Teç VAKIFLAR GN.MD. 2000H Eski Eser. Envanter Çıkarılması Muhtelif Araştırma DĐYANET ĐŞLERĐ BŞK. 2002H Bilgisayar Tesisi Kurulması Ankara Yazılım,Mak.-Teç VAKIFLAR GN.MD. 2003H Vakıf Taşınmaz Envanterinin Çıkarılması Muhtelif Araştırma KADININ STATÜSÜ GN.MD 2007H Bilgi Đletişim si Muhtelif Mak.Teçh. ve Yaz VAKIFLAR GN.MD. 2003H Vakıflarla Đlgili Bilgilerin Derlenip Bilgisayar Ortamına Aktarılması Muhtelif Araştırma AĐLE VE SOSYAL ARAŞ. GN. MD. 2007H Bilgi Đletişim si Muhtelif Mak.Teçh. ve Yaz KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1988H Bilgisayar Tesisi ve Yaz.(Milli Kütüphane) Ankara Yazılım,Mak.-Teç KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI 1991H Bilgisayar Tesisi Kurulması (SGB) Ankara Yazılım,Mak.-Teç GENÇLĐK VE SPOR GN.MD. 2007H Bilim Teknolojileri Muhtelif Yazılım Prog Toplam SAĞLIK 155 SAĞLIK BAKANLIĞI 2005I Bilgisayar Yazılım ve Lisans Alımları Muhtelif Etüd-, Donanım-Yazılım REFĐK SAYDAM HIFZIS.MRK.BŞK. 2007I Sağlıkta Dönüşüm si Muhtelif Mak.-Teç.+Yaz.ve Yay. Al FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Bilgisayar Otomasyon Sistemi(DAP)(3) Elazığ B.sayar+Don.+Yaz K.MARAŞ SÜTCÜ ĐMAM ÜNĐV. 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr) K.Maraş Bilgisayar+Don.+Yaz HUDUT VE SAHĐL.SAĞLIK GN.MD. 1998I Bilgisayar Ağının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Đstanbul Donanım-Yazılım-Hizmet PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr)(3) Denizli B.sayar Al.+Yazılım+Don SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hst.Otomasyonu (Meram ve Selçuklu)(e-DTR)(3) Konya B.sayar Al.Yazılım+Don ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007I Hastane Otomasyonu (e-dtr)(3) Bursa B.sayar Al.+Yazılım+Don SAĞLIK BAKANLIĞI 2004I Sağlıkta Dönüşüm si(db)(5) Muhtelif Etüd-, Donanım-Yazılım, Malzeme Alımı, Đnşaat ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐV. 1999I Bilgisayar Otomasyon Sistemi (ZBK)(e-DTR) Zonguldak Et.-Prj.+Bilgisayar Al Page 7 of 9

8 Tutarı 2006 Yılı Sonu Harcama 2007 Yılı Yatırımı Sektör/Kuruluş No Adı Yeri Karakteristik Baş-Bit.Yılı Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Toplam DĐĞER KAMU HĐZMETLERĐ 165 BAŞBAKANLIK 2007K Milli Arşiv Sitesi Etüt si Đstanbul Etüd MĐLLĐ GÜVENLĐK KUR.GEN.SEK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım, Donanım, Onarım GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 2004K Gümrüklerin Modernizasyonu si (BTS)(3) Ankara Danışman.,Yaz.,Don.,Đnş HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI 2004K Risk Yön. Altyap. Geliştirilmesi (Dünya Bankası)(4) Ankara Danış.Yaz.Dona.Eğt.Dökü AVRUPA BĐRLĐĞĐ GN. SEK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım, Donanım, Onarım HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI 2007K EKA Bilgi Đşlem Merkezi'nin Güç. Ankara Yazılım-Donanım DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı (e-dtr) Ankara Yazılım-Dona.-Ona.Danış DEVLET PERSONEL BŞK. 2007K Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ankara Mak-Teç.Yazılım Donanım TÜĐK BAŞKANLIĞI 2007K Bigisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yaz.-Dona.-Ona DĐYANET ĐŞLERĐ BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Makina-Teçh.,Onarım ANAYASA MAHKEMESĐ BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım YARGITAY BAŞKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım DANIŞTAY BŞK. 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım ADALET BAKANLIĞI 2007K Adli Sicil Bilgisayar Alımı ve Onarımı Muhtelif Donanım-Onarım,Danış YSK BŞK. 2001K Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Alımı Muhtelif Yaz,Donanım Eğitim-Onr ADALET BAKANLIĞI 2001K Ulusal Yargı Ağı (UYAP) si(bts) Muhtelif Etüd--Mak-Teçh.Dona ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgi Sistemi Etüdler (BTS) (Elektronik Kimlik Kartı - E-Vatandaşlık) Ankara Etüd BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2004K Đnşaat Malzemeleri Standardı Araştırma Ankara Bigisayar Al.Yaz.,Dona ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K MERNĐS Mak.Teçh.Alımı ve Onarımı (e-dtr) Muhtelif Yazılım-Donanım-Onarım GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2005K Bilg. Dest.Bilgi Tekn.Sis.Mod.(GEL)(11)(AB Müktesebatına Muhtelif Uyum) Mak.Teç.Do.Yaz, Hizm BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2004K Kurumsal Bilgi Tek. Altyapı. Güç. Ankara Danış., Don., Onarım MSB SAVUNMA SAN.MÜS. 2005K Bilg. Dest.Bilgi Tekn.Sis.Mod.(HUK)(11)(AB Müktesebatına Muhtelif Uyum) Mak.Teç.Do.Yaz, Hizm ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım,Donanım,Onarım ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Adres Kayıt Sistemi (BTS)(9) Muhtelif Yazılım-Donanım-Onarım BĐB AFET ĐŞLERĐ GN.MD. 2005K Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Muhtelif Mak.Teç. Dona.Yazılım DIŞĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Telsiz-Kripto Makina Teçh.Alımı Ankara Makina-Teçhizat,Onarım BĐB AFET ĐŞLERĐ GN.MD. 2005K Afet Bilgi Sistemi Ankara Yazılım,Donanım,Mak.Teç SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2005K Tüketici Bilgi Ağı (BTS) Muhtelif Yaz., Don., Danış MSB SAVUNMA SAN.MÜS. 2007K Kurumsal e-dönüşüm si Ankara Yazılım, Donanım,Danış ĐŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DÖNER SERMAYE) 2003K Otomasyon Ağı Geliştirme si Muhtelif Yazılım, Donanım ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. 2006K Çalışma Hayatı ve Denetimi Otomasyonu Ankara Yaz., Don., Danış.Tech MALĐYE BAKANLIĞI 2007K Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Ona. Muhtelif 7 Birim Yaz.,Dona.,Ona GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı(VEDOP-3) (BTS)(12 Muhtelif Yazılım, Donanım, Onarım MALĐYE BAKANLIĞI (TASĐŞ) (DÖNER SERMAYE) 2007K Bilgisayar Alımı ve Onarımı Ankara Yazılım-Donanım-Onarım TÜBĐTAK BŞK. 2007K UEKAE - Ulusal Bilgi Sis. Güv. Prog. (BTS) Muhtelif Yaz., Don., Danış., Eğit SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2006K Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (BTS) Ankara Mak. Tech.Yaz.Don.Danış BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAK. 2007K Makina Teçhizat Alımı ve Onarımı Ankara Bigisayar,Mak.-Teçh.Ona BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2007K B.Đ.B. WEB Portalı Ankara Hizmet Alımı Mak. Tec BĐB TEKNĐK ARŞ.VE UYG.GN.MD. 2007K Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Ankara Hizmet Alımı BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2007K Bilgisayar ve Makina Tehizat Alımı Ankara Yaz.Don.ve Büro Mak.Al BĐB YAPI ĐŞLERĐ GN.MD. 2007K Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yap. Ankara Yazılım Müşavirlik SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI 2007K Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (BTS) Ankara Etüd ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. 2007K Đş Teftiş Sistemlerinin Đyileştirilmesi(3) (AB Müktesebatına Ankara Uyum) Yaz., Don., Danış.Tech ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI 2001K Sivil Savunma Hizmetleri (BĐT Kalemi) Muhtelif Mak-Teç.Alımı ve Yazılım Page 8 of 9

SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri) TBMM'DE EKLENEN DÜŞÜLEN. TARIM Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Gn. Md. 11.600 11.600 ULAŞTIRMA 3.

SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri) TBMM'DE EKLENEN DÜŞÜLEN. TARIM Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Gn. Md. 11.600 11.600 ULAŞTIRMA 3. TBMM TARAFINDAN 27 MALİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ SERMAYE GİDERİ ÖDENEKLERİNDE YAPILAN VE 27 YATİRİM PROGRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI (Bin YTL) SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri)

Detaylı

2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

2015 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 05 KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 04 SONU ETÜD PROJE DEVAM EDEN PROJELER YENİ PROJELER PROJE SEKTÖRLER SAYISI KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK TARIM

Detaylı

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI 2015 KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI Nisan 2015 Bilgi Toplumu Dairesi GENEL DEĞERLENDİRME Bilindiği gibi e-devlet hizmet ve uygulamalarının temelini kamu kurumları tarafından yapılan bilgi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3024321 İL ÖZEL İDARESİ (SAKARYA) AMBAR MEMURU( SAKARYA ) GİH 7 1 4001 3024323 BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANBAR

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2011 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2011 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI T01b Binek Otomobil 3 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde Kullanılmak T05 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Konu: Elektronik Tebligat

Konu: Elektronik Tebligat Konu: Elektronik Tebligat 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu na Elektronik tebligat başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir: Elektronik

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

2015 Yatırım İş Programı

2015 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 Yatırım İş Programı www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 71286623-602.07-425

Detaylı

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI

2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE PROGRAMI VE PERFORMANS ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MART

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Gazi MYO Basım ve Yayın Teknolojileri İÖ YGS-5 237,604 248,655 50 3A ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet AYDIN Aydın MYO Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 259,746 308,273

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı