Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini"

Transkript

1 tartışarak istediğimiz hedefe ulaşamayız. Haritacıların en büyük handikapı olan iç içe yaşamak ve tartışmak artık demode bir olay haline gelmelidir. Kurultay gibi önemli bir etkinliğin uluslararası boyutlara taşınması ve bu önemli toplantılara başkanlık edecek kişilerin daha dikkatlice seçilmesi yerinde olacaktır. Toplantıya 1.5 gün katıldığımdan dolayı yaptığım gözlem hatalı veya eksik olabilir. Bunlarında dikkate alınarak yazılması yararlı olacaktır. Y. Müh. Seyfullah DEMİRKAYA: Panel şeklinde düzenlenen oturumlara katılan konuşmacılar sadece sunuş yaptılar. Tartışmacılar bu nedenle bu oturumları panel olarak tanımlamak hatalı. Sunuş sonrası izleyicilerin sorularına yanıt verilmesi aşaması ise Forum dur. Bununda doyurucu olduğu söylenemez. Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini verebilirlerdi. Bu konuda Prof. Dr. Cevat GERAY iyi bir takdim örneği gösterdi. Kurultaylar için iki yıllık ara azdır. Dört yıl olabilir. Aradaki yıllarda ise sempozyum yapılabilir. Dr. Erdal KÖKTÜRK: Türkiye'de harita mühendislik hizmetleri açısından temel sorun, içinde bulunulan koşullara, beklentilere ve gereksinmelere uygun yeniden yapılanmanın gerçekleştirilememesidir. ülke genelinde sayısal, günce'l, doğru ve güvenilir arazi bilgilerinin standart birlik içerisinde tüm kişi ve kurumlarca üretilmesi ve eşgüdümü sağlanamadığı gibi yaşanan karmaşanın olduğu gibi. 21. Yüzyıla taşınacağı da bugünden görülmektedir. Var olan kurallar ve bunları uygulayan kişi ve kurumların tümü, değişimi öngören yeni düzenlemelerin konusu olmalıdır. Kendi aramızdaki tartışmalarla çözülemeyeceği anlaşılan sorunların meslek dışı uzmanların katılımıyla sağlanacak kamuoyu desteğini alarak çözümlenmesi arayışları bu açıdan önem kazanmaktadır. Harita Kurultaylarında izlenen yöntem doğrudur. Haritacılık tekniği ve teknolojisi ile buna ilişkin uygulamaların yalnızca sistem içi irdelenmesiyle ve ayrıca yeniliği ve değişimi öngörmeyen söylemiyle ve kaldı ki tek başına, ülkemizde yeniden yapılanmaya yol açması olanaksızdır. Harita mühendisliği mesleği dışındaki uzmanların yarattıkları beyin fırtınalarının ve ufuk turlarının, meslek içerisinde gereği gibi yaratilamadığı da bir gerçektir. Harita Kurultaylarının bu sürecin oluşumun giderek daha fazla katkı sağlayacakları beklenmelidir. Doğru yörüngeye yerleştirilmesi ve istenen noktaya ulaşılmasında bir adım olan 7. Harita Kurultayı'nın düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve Yürütme Kurulu'na ne kadar teşekkür edilse azdır. KAMUOYUNA Ülke gündemini uzun süredir meşgul eden mafya, çeteler, erken seçim, Abdullah Öcalan'ın yakalanması vb. konular sürerken büyük şehirlerde gerçekleştirilen eylemler ve küskün milletvekillerinin seçimi erteletme çabaları Türkiye'yi bir kaosa sürüklemektedir. Son günlerde büyük kentlerde gelişen şiddet eylemleri masum insanların katledilmesine yönelik eylemler haline dönüşmüştür. Özellikle 13 Mart'ta Göztepe'de Mavi Çarşıdaki yangında da 13 masum insan katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştirenlerin Almanya'da yabancı düşmanlığı yapan Neonazilerden ve Sivas Madımakta 37 kişiyi yakanlardan bir farkı yoktur. Hiçbir amaç, insanın yaşama hakkını elinden alma hakkına sahip değildir. Bu insanlık dışı eylemlerin arkasında devlet içinde ve dışında kümelenmiş örgütlenmeleri reddediyor ve kınıyoruz. İmar yasası ve yangın yönetmeliğine uymayan yapılaşmalara müsaade eden yetkililerden hesap sorulmasını istiyoruz. Arnavutköy-Kandilli arasında yapılması öngörülen 3. Boğaz köprüsü projesi büyük tepkilere yol açtı. Arnavutköy semt girişiminin girişimlerine Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevreciler ve Yerel örgütler destek vermişlerdi. Bu girişim ve etkinlikler büyük ilgi uyandırdı ve konu kamuoyunun gündemine oturdu. Geçen süreç içerisinde semt girişimcileri Bayındırlık ve İskan Bakanı Ali ILIKSOY'u ziyaret etti, ulaştırma Bakanlığı yetkilileri alternatif proje olarak adlandırılan MARMARAY projesini tanıttı. Bakan ILIKSOY Arnavutköyü ziyaret etti incelemelerde bulundu. Birçok kitle örgütü ve Meslek Odası gibi HKMO istanbul Şubesi de Semt Halkının haklı tepkisi ve etkinliklerini desteklemektedir. Yapılan etkinliklerin aktif katılımcısı olmuştur. III. Boğaz köprüsü çözüm değildir. Üyelerimizi bu konuda duyarlı olmaya Semt halkına destek vermeye çağırıyoruz. Arnavut Köy Semt Girişimi - 95 Muhtarlık Tel: ismail Üstün

2 Zeytinburnu Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliğinde çalışan 4958 nolu üyemiz ve temsilcimiz Ergin ÜÇARLI mesleğimizle ilgisi olmayan seçmen kayıtlarının güncelleştirilmesi işinde görevlendirildi. 657 sayılı Devlet memurları yasasında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen teknik hiçbir iş gerektirmeyen bir görevlendirmenin Zeytinburnu Belediyesindeki baskının bir başka biçimde uygulaması olduğu ortaya çıktı. Şube Yönetim Kurulu karar ile ilgili Belediyeye başvuru yaparak kararın iptali ve temsilcimizin Teknik hizmet sınıfı kadrosunun uygun olacağı bir görevde istihdam edilmesini istemiştir. Zeytinburnu Belediyesi söz konusu görevlendirmenin geçici olduğu ve 298 sayılı yasa gereği yapıldığını belirtmektedir. idari tasarrufta bulunarak bir meslektaşımıza karşı haksız ve onur kırıcı bir işlemde bulunulması dikkate değer bir durumdur. Mesleki dayanışma anlayışı içerisinde hiçbir üyemiz bu tür baskılar karşısında yalnız değildir. Ve yalnız bırakılmayacaktır. Şubemiz üyelerimiz üzerinde nerede olursa olsun uygulanmaya çalışılan baskılan kınamaktadır. İMOICDAN BASİNA AÇIK TOPLANTI H NABIL BİR nem?» ısıandui mesıek udaları Koordinasyonu Kurulu <--<,-ıaıı. ızızı^ Lanmiıue mecıaıyekoy Kültür Merkezinde basma açık bir toplantı düzenlendi. Toplantıyı İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin YEŞİL- DERE yönetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday isimlere çağrı yapan IMOK basına açık toplantıda Mimarlık Mühendislik ve Sağlık hizmetlerinde meslek odalarının beklentileri, işbirliği konularında isteklerini açıkladı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal GÖKÇE, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Erdal AKTÜLGA, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Oğuz GÜNDOGDÜ, Harita.ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi II. Başkanı Nail GÜLER, İstanbul Tabip Odasından Doç. Dr. Mithat KIYAK, İstanbul Diş Hekimleri Odasından Dr. Muzaffer DEMİRCİ meslekleriyle ilgili konularda görüşlerini belirttiler. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından CHP adayı Adnan POLAT, ÖDP adayı Vicdan BAYKARA, İP adayı Ünal ERDOĞAN'dd katıldı. Meslek Odası temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Başkan adayları kısaca İstanbul ile ilgili görüşlerini belirterek soruları cevapladılar. BİL6İSAYAR TAMAMLANDI Şubemiz tarafından tarihleri arasında düzenlenen NETCAD HARİTA PAKET PROGRAMI KÜRSÜ tamamlandı. İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesi Bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen kursa 20 meslektaş ve öğrenci katıldı. Şubemiz tarafındn kursa katılanlara "Kurs Başarı Belgesi" verildi. Verimli geçen kursun önümüzdeki aylarda yeniden düzenlenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. DUYURU İstanbul Şubemizce her yıl düzenlenen geleneksel ilkbahar yemeği 28 Mayıs 1999 tarihinde PARK-NIGHT Restaurant-Bar'da yapılacaktır. Geleneksel yemeğimize katılımlarınızı bekliyoruz. Tarih: 28 Mayıs 1999 Yer: Park Night Restaurant-Bar Turistik Çamlıca Cad. No: 30 Büyükçamhca / İSTANBUL Saat: Tel:

3 BASİN BİLDİRİSİ Ege Bölgesi'nde yayın yapan Kanal Ege'de cumartesi akşam ve SKY TV'de Pazar günü öğle haberlerinde yayınlanan ve İZSÜ Genel Müdürü tarafından açıklanan "İZ-SCI tarafından İzmir'de Kent Bilgi Sistemi Kuruldu" haberlerindeki yanlış bilgilerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası izmir Şubemiz tarafından düzeltilerek izmir halkının doğru bilgilendirilmesini, konunun uzmanı olan ve kamu kurumu niteliğindeki Odamızın görevi sayıyoruz. Kent Bilgi Sistemlerinin temel altlığı, başta topoğ-rafik olmak üzere kadast-ral, altyapı gibi bölümleri bulunan sayısal haritalardır. Bu altlık üzerine eklenecek imar planı, tapu kayıtları, çevresel veriler gibi birçok verinin eklenmesiyle Kent Bilgi Sistemi oluşur. Kentimizde 1997 yılında İZSC1 tarafından yaptırılan 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalar bulunmaktadır. Ancak bunlar küçük ölçekli olduğundan Kent Bilgi Sistemi'ne altlık olacak nitelikte değil, çeşitli proje ve nazım planların yapılmasına olanak sağlayacak niteliktedir. Aynı tarihte yaptırılan Gaziemir'e ait 2000 hektarlık sayısal fotogrametrik haritalardan yararlanılarak bugüne kadar bir pilot proje başlatılmamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZAY şirketi tarafından yaptırılan Kent Bilgi Sistemi fizibilite çalışması sürüncemede kalmış, fizibiliteyi yapan firma işi bırakmıştır. Halen Gaziemir dışında izmir'in tamamının Kent Bilgi Sistemi'ne altlık olacak nitelikte sayısal haritaları yoktur. Hal böyle iken, televizyon programlarında sanki herşey bitmiş, sistem tıkır tıkır işliyor gibi gösterilmesi, kamuoyunu yanıltmaktan öte kandırmaktır. Kamuoyunu yanıltıcı bir diğer davranışı da seçim görüşmelerinin yapıldığı televizyon programlarına çı- kan bazı ilçe belediye başkanları göstermektedir. Bunlar, emlak ve çöp vergilerinin toplanmasında kullanılan otomasyon sistemini Kent Bilgi Sistemi gibi göstermektedirler. Oysa bu ilçe belediyelerinin değil Kent Bilgi Sistemi, bu sistemin temel altlığı olan sayısal halihazır haritaları dahi bulunmamaktadır. Kentin planlanması, yönetimi ve gelişimi için son derece yararlı bir araç olan Kent Bilgi Sistemleri'nin kamuoyuna yanlış anlatılıp, olmadığı halde var gösterilmesini Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası izmir Şubesi olarak üzüntüyle karşılıyor, bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna bildiriyoruz. '};. Harita ve Kadast- -- " ro Mühendisleri Odası izmir Şubesi Yönetim Kurulu Biz TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası İZMlR Şubesi olarak 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak yerel ve genel seçimlerde, kirlenmemiş Türkiye'yi kucaklayan, barıştan yana tavır koyan ülke ve bölge sorunları karşısında projeleri olan parti ve adaylarına olumlu bakmaktayız. Şubemizin yetki alanı içinde bulunan İZMlR, MANİSA, MUĞLA, DENlZLl, AYDIN VE UŞAK illerinde yerel yöneticileri ile milletvekillerini seçecek yurttaşlarımızı İNSAN HAKLARİ ve DE- MOKRATİKLEŞME konusunda samimi SOSYAL HU- KUK DEVLETİ İLKELERİNDEN ödün vermeyen ve laikliği ilke edinen parti ve adaylarını desteklemeye çağırıyoruz. Politik arenada bulunan kişiler: Ben/Biz - Kişi/Toplum ikilemlerinde çoğulcu yaklaşımlarda bulunmalıdır. Etnik-tinsel ve mezhepsel değil, emek ve emek vermeye dayalı üretim ilişkileri temelinde değerini bulan "İNSAN ÖRGÜTLÜ YARATIKTIR" nitelemesini, nicel birikimleri nitele dönüştüren düşünce yapısı ile seçimçi değil evrensel boyutta katılımcı demokrasi ilkelerini benimsemelidir. Demokrasinin azınlıklar haklarımda koruma özelliği gözardı edilmeden, verdiğimiz her OY'un hesabını sorma hakkımızında kullanılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu neden ile seçim yasasındaki baraj sistemi tamamen kalkmalıdır. Söz yetki karar süreçlerinin tümünde halkın İra- 67

4 desinin yansıdığı evrensel boyuttaki katılımcı demokrasinin yaşama geçirilebilmesi için: başta çalışanlar olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin örgütlenmeleri konusundaki yasakların kaldırılması gerekmektedir. Türkiye'de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesini isteyen, ülkenin her alanındaki tam bağımsızlık hedefleri ile çelişen veya tartışma konusu yapan, toplumun çıkarlarını kişi veya grupların emrine veren, hoşgörü ve barışı reddeden, ülke kaynaklarını heba ederek hakça kullanımı engelleyen siyasi partiler ve adaylar HKMO İZMİR Şubesinin ilgi alanı dışındadır. Çağdaş yaşanır kentlerin oluşumuna katkı koymayan, tüm ülkenin ortak malı olan ve korunması gereken alanları talan eden, gecekondulaşmaya davetiye çıkaran, sivil yapı ile barışık olmayan kişilerin yeniden adaylıkları karşısında meslek odamız duyarlı davranacaktır. HKMO İZMİR Şubesi kente sahip çıkmak için kent bilgi sistemleri konusunda projesi olan ve bu projenin yaşama geçirilmesini öncelikle kabul eden parti veya kişiler ile dayanışma içerisinde olacaktır. Çünkü biz kalkınmanın alt yapısı olarak tüm kent bilgilerinin bir altlıkta toplanarak konusuna göre sağlıklı planlama sonrasında uygulanmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. TDK sözlüğünde politikacının mecazi anlamı olan "Karşısındakinin duygularını okşayarak çıkar sağlayan kimse" tanımının geçerlilik süresini dolması ve Prof. Dr. Emre KONGAR'm söylemi ile "SİYASETİN YAMYAMLAŞMAMAS1" en büyük dileğimizdir. KAMUOYUNA DÜYURÜMÜZDÜR. SAYGILARIMIZLA. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu DÜYÜRÜ Ayrıca 18 Nisan 1999 yerel ve genel seçimler öncesi Şubemizi ziyaret eden üyemiz Murat TABAK'ın eşi Şehir ve Bölge Plancısı Şebnem TABAK da İzmir ili Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanı seçilmişlerdir. Yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyor, mesleğimize gerekli katkıyı koyacaklarına inanıyoruz. DÜYÜRÜ Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine ve sonrasında da yapılan görev dağılımında Şube Başkanlığına seçilen Sayın Mustafa KAYNARCA ile II. Başkan Mehmet TÜTÜNCÜ yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir. Yönetim Kurulumuzca yapılan yeni görev dağılımıyla Şube Başkanlığı'na Sayın Süleymen FIRAT ile II. Başkanlığı'na Sayın Kenan ÖLGÜN seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Sayın Mustafa KAY- NARCA ile Sayın Mehmet TÜTÜNCÜ'ye Şubemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu DÜYÜRÜ İzmir Şubemiz etkinlik alanı içerisinde bulunan Milas, Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Denizli temsilciliklerimize, temsilci yardımcılarf* atanmıştır. Ayrıca Demirci, Selendi, Kula, Ahmetli ve Köprübaşı'nı etkinlik alanı içine alan Salihli İlçe Temsilciliği açılmıştır. Milas İlçe Temsilci Yardımcılığına 3265 sicil nolu üyemiz Niyazi PINAR Bodrum ilçe Temsilci Yardımcılığına 1589 sicil nolu üyemiz Ali Rıza KÖSEOGLÜ Fethiye ilçe Temsilci Yardımcılığına 3267 sicil nolu üyemiz Kenan KARACA Dalaman İlçe Temsilci Yardımcılığına 3908 sicil nolu üyemiz Bekir ÖLMEZ Denizli il Temsilci Yardımcılığına 3365 sicil nolu üyemiz Aydın YÜCEL atanmışlardır. Salihli İlçe Temsilcisi olarak 1604 sicil nolu üyemiz Ziya KOCABIYIK atanmıştır. 18 Nisan 1999 tarihinde ülkemizde yapılan yerel ve genel seçimler sonrasında Şubemize bağlı Muğla ili Milas İlçe Temsilcimiz Fevzi TOPUZ Milas Belediye Başkanı, üyemiz Asım ÇlFTÇl ise İzmir ili Balçova ilçesi Belediye Meclis üyeliğine seçilmişlerdir. 1- Amaç ve Nedenleri: Günümüzde teknolojinin getirmiş olduğu bilgi ça- 68

5 ğında, özellikle yerel yönetimlerin coğrafi bilgi sistemleri konusunda kısa sürede sonuca gitme gibi bir çalışma sürecinde oldukları gözlenmektedir. Coğrafi bilgi sisteminin temel altyapısı olan halihazır haritaların hazırlanması, bu haritalarda güncelliğin korunması ve yeni yapılan binaların bulunduğu mülkiyet konumununda veri tabanı olabilecek niteliğe dönüşmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanının Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili gözlemiş olduğu çalışmaları ilk aşamada İzmir'e de kazandırmak istediğini beyan etmiş, konu basındada gündeme getirilmiştir. Yeni dönemdede konunun nasıl oluşturulacağı yönünde sadece etüd raporunun hazırlanması için büyük paralar ödenmiştir. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalışmalar sürmekte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 1987 yılından bu yana çalışmalarını devam ettirmekte, Aydın Belediyesi tamamlama aşamasına gelmek üzeredir. Ayrıca araziye aplike edilmiş parsel ve bina köşe noktalarının yanlış aplikasyonu ya da hafriyat sırasında kaybolması, imar durumuna uygun olmayan yapılaşmaya sebep olduğu gibi, tadilat projesinide gerekli kılmaktadır. Bu sorunun idari olduğu gibi adli davalara da konu olması ilgili idareleri ve talep sahibini zor durumda bırakmaktadır. Parselin ve vaziyet planının araziye aplikasyonu, temelden subasman seviyesine kadar binanın yatay ve düşey konumunun doğru olarak uygulanması, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi harita mühendislerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi halinde mümkün olacak, böylece sorunun giderilmesi sağlanacaktır. 2- Yasal Dayanak: 3194 sayılı yasanın 38. maddesi (Değişik /2 madde) "Yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesapların hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler" şeklindedir. 3- İşleyiş Esasları: 3.1- Harita uygulama sorumlusu tarafından par sel zemine aplike edilir. Kot-kesit krokisi, gerekli yer lerde plankote haritası hazırlanarak, parselin kırık köşelerinin ve binanın kitlesinin belediyenin istemiş olduğu koordinat sisteminde X, Y, Z ölçüleri hesap lanmak suretiyle aplikasyon krokisi hazırlanarak bi na yapı projesine eklenir Teknik uygulama sorumlusunun (fenni me sul) talebi üzerine harita uygulama sorumlusu tara fından mimari proje zemine aplike edilir. Aplikasyon noktalan, sabit tesislerden röperlenir. Temel kazısının yapılacağı alan işaretlenerek ip iskelesinin kurulma sı sağlanır. Kazı sonrası temel kalıpları ve temel be- tonu, bu kazıklara uygun olarak yapılır. Temel kalıpları beton dökülmeden önce harita uygulama sorumlusu tarafından kontrol edilir, uygun ise beton dökümüne izin verilir. Uygun değil ise, teknik uygulama sorumlusuna, belediyesine, Harita Mühendisleri Odası'na yazılı olarak bildirilir. Temel kalıpları X, Y konumuda doğru olarak aplike edilmiş ise, doğru olarak yapıldığı röleve krokisinin arkasına yazılarak teknik uygulama sorumlusu ile birlikte imzalanır Subasman seviyesine gelindiğinde; harita uy gulama sorumlusu tarafından subasman seviyesi kontrol edilir. Subasman seviyesi kotuna uygun ola rak inşaat betonu hazırlanmış ise röleve krokisinin ar kasına "subasman seviyesi kotları, tasdikli projesine uygun olarak yapılmıştır" ifadesi yazılarak teknik uy gulama sorumlusu ile birlikte imzalanarak yugunluğu belediyece onaylanır. Eğer uygun değilse hemen tek nik uygulama sorumlusuna, belediyesine, Harita Mü hendisleri Odası'na yazılı olarak bildirilir Projesi hazırlanacak bir yapının teknik uygu lama sorumlusu ile harita mühendisleri arasında 3194 sayılı yasanın 38. maddesi gereği teknik uygulama sorumluluk sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme kap samında projenin uygun yerinde harita mühendisinin adı ve imzası bulunur Harita mühendisleri tarafından yapılan işlem ler, Harita Mühendisleri Odası tarafından vize işlemi tamamlandığında belediyenin harita birimlerince kontrolü sağlanır, ücret belirlemelerinde Harita Mü hendisleri Odası'nın birim bedelleri uygulanır. Sözleş me ile birlikte yapılan işlemlerin birer örneği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne bağlı Temsilciliklerine verilerek mesleki denetim sağlanır. 4- Sorumluluk: 4.1- Harita mühendisleri yapının kullanma izni alı nıncaya kadar uzmanlık konularından sorumludurlar Harita uygulama sorumlusunun denetiminde ki işlerden kaynaklanan hatalardan dolayı teknik uy gulama sorumlusuna gelecek cezalar harita uygula ma sorumlusuna yüklenir. 5- Taraflar: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası...Belediyesi Adına İzmir Şubesi Başkanı Belediye Başkanı Yapılan temsilcilik toplantıları öncesinde Aydın, Manisa, Denizli, İzmir ili Aliağa ve Seferihisar Belediye Başkanları ve izmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ziyaret edilerek Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) ve Kent Bilgi Sistemleri konularında Şubemizin görüşü kendilerine iletilmiştir. 69

6 Değerli Arkadaşlar, Başta kadınlar olmak üzere tüm davetlilerin bugün kutlanan DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'nü Şubemiz adına kutluyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Günün gelişimiyle ilgili sizlere kısa bir sunu yapmak istiyorum. Tarihte bugün; 1857 yılında ABD'de dokuma işçisi kadının, kadın işçilerin işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla ilk kez direndikleri tarihtir. Kadınlar o gün çalıştıkları dokuma fabrikası- nı işgal eder ve karşı müdahale sonucu çıkan yangında yüzden fazla kadın işçi hayatını kaybeder. Daha sonra 1910 yılında Kopenhag'da toplanan 11. Enternasyonale bağlı sosyalist kadınların düzenlediği kadın konferansında bu günün DÜNYA EMEKÇİ KADİNLAR GÜNÜ olmasına karar verilir yılında da Birleşmiş Milletler 8 Mart'i DÜNYA KADINLAR GÜNÜ olarak ilan etmiştir, ülkemizde ise bugün 1980'li yıllardan sonra kutlanmaya başlanmıştır. Bu kısa tarihi değerlendirme sonrası artık şubemizde de 1998 yılında ilki bu yılda Anba Otel'de ikincisi kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelenekselleşerek kutlanmalıdır. Çünkü bizler bilim ve teknolojinin hızla geliştiği artık 2000'li yıllara başlamak üzere olduğumuz bu günlerde; kadının insan neslini üretmesi bu doğasal işlevi onun toplumsal yaşamdan reddini gerektirmediği gibi aile, ekonomi, politika ve kültür alanında kadının erkeklerle aynı saflarda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kadınların içinde bulunduğu, en az erkekler kadar katkı koyacakları savaşı reddeden barışı hakim kılan, üreten bir dünya yaratmak dileğiyle hepinize saygılar sunar iyi eğlenceler dileriz. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULUMUZCA YAPILAN TEMSİLCİLİK TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yönetim Kurulu, Şubemize bağlı 16 il ve ilçe temsilciliklerini ziyaret etme kararı almıştır. Amaç temsilcilik yetki alanında çalışan üyelermizinde katılımcı olduğu ve sorunlarının tartışılacağı bölgesel toplantılar düzenlemektir. Bu bağlamda Haziran 1998 tarihleri arasında Muğla-Milas-Bodrum, 3 Eylül 1998 tarihinde Aydin-Nazilli, 11 Eylül 1998 tarihinde Manisa- Alaşehir-Akhisar tarihinde de DENİZLİ temsilcilik toplantıları düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz herhangi bir gündemle gitmemiştir, yapılan temsilcilik toplantılarına üyelerimizin kendi çalıştıkları bölgelerde karşılaştıkları sorunlar gündem haline getirilerek tartışılmıştır. Fakat Yönetim Kurulumuz her temsilcilik toplantısında "üyelerimizin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulması gereken esaslar ile mesleğimizin onuru yönünde üyelerimizin mesleki hizmetlerde yönetmeliklere uymaları konularını işlemiştir. Bölgesel toplantılarda üyelerimiz : 1) Kamuda çalışan üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, haksız yapılan yerdeğiştirme ve yüksel melere son verilmesi, 2) Harita uygulama Sorumluluğunun (HÜS) başla tılması, 3) BÖHYY'nin çerçeve yönetmeliğine dönüştürüle rek mühendislik formasyonunun daha çok kullanılaca ğı teknolojiyle barışık yeni bir yönetmelik oluşturulma sı, 4) Mesleğimizle ilgili çeşitli firmalarca üretilen bil gisayar programlarının disiplinize edilmesi, 5) Harita yapan ve yaptıran kamu kuruluşlarının günümüz teknolojisi doğrultusunda yapılanmaları ge rektiği aksi takdirde Belediyeler ve diğer kamu kuru luşlarının bu haliyle serbest çalışan üyelerimizi haksız bir rekabet ortamına iterek mesleki ilkesizliği ve yoz laşmayı beraberinde getireceği, konularını gündem haline getirerek bu konuların Şube Yönetim Kurulumuzla birlikte tartışılmasını sağlamışlardır. Her temsilcilik toplantısında ortaya çıkan sonuçlar Yönetim Kurulumuzca da değerlendirilerek Şubece yapılabilecek işlemler için gerekli girişimler yapılmaktadır. Fakat kamu ve serbest çalışan üyelerimizin temel sorunları hem sosyal hem ekonomik hem de kurumların temel yapılanmasıyla ilgilidir. Bu sorunlar da ülkemizin gerçekleridir. Bu nedenlerle tüm üyelerimizin mühendis ve aynı zamanda aydın olma sorumluluğu içinde örgütlü, kolaycılık anlayışını reddeden, üreten, sorgulayan ve takip eden bir anlayışla sorunları aşacağına inanıyoruz. Aksi takdirde aynı konular her defasında gündeme gelmeye devam edecektir. HKMO izmir Şubesi Yönetim Kurulu

7 hazırlandığı ve seçimlerden sonra çıkarılması için gerekli girişimlerin yapıldığı anlatıldı tarihinde Ordu, Fatsa, Ünye temsilcilikleri ve bu temsilciliklerde bulunan üyelerimiz ile Fatsa da toplantı yapıldı. Toplantıda bir gündem belirlenerek üyelerimizin görüşülmesini istediği konular tesbit edilerek toplantıya başlctıdı. Gündemde; 1- Mesleki Denetim ve uygulamaları, 2- Harita uygulama Sorumluluğu, 3- imzacılığa karşı alınacak tedbirler, 4- Cins değişikliği ve aplikasyon işleminin özel sektöre devredilmesi, 5- Seçimle ilişkiler belirlendi. Kendi yapmadıkları işlere imza atan üyelerimizin şubemize bildirilmesi gerektiği ve bu kişiler hakkında şubemizce gerekli takibatlar yapılarak genel merkezimize bildirileceği belirtildi. Ayrıca her işin, yapıldığı yöredeki temsilci tarafından vize edilmesi gerektiği vurgulandı. 4- CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE APLİKASYON İS LERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLMESİ: Bu konuda halen yürütülmekte olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Oda Genel Merkezimizin ortaklaşa yaptığı "Lisanslı Ölçme Büroları" yasa taslağı hakkında bilgi verilerek bu çalışmanın seçimlerden sonra daha fazla gündeme getirilerek, gerçekleşmesinin sağlanmasına çalışılacağı anlatıldı. 5- SEÇİMLERLE İLGİLİ İLİŞKİLER: Yaklaşan seçimlerde aday olan meslektaşlarımızın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Samsunda meslektaşlarımızın hangi partiden olursa olsun belediye meclislerine aday olmaları yönündeki İKK (İl Koordinasyon Kurulu) kararının uygulanmasından bahsedilerek bu işin Fatsa ve Ordu yöresinde de takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Böylece teknik elemanların belediyeler üzerindeki etkilerinin artacağı anlatıldı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan Genel ve Yerel Seçimlerde aday olan meslektaşlarımızı ziyaret 1- MESLEKİ DENETİM VE UYGULAMALARI: Mesleki Denetim uygulamalarının etkin şekilde yapılması gerektiği vurgulanarak, bu sayede fiyat kırımlarının önüne geçilebileceği görüşü benimsendi. Fatsa'nın bazı köylerinde yapılacak ifrazların fiyatlarının vatandaşa fazla geldiği ve yaptırmadıkları vurgulandı. Bunun üzerine bu sıkıntının yöresel katsayılarda da indirim yapılarak çözülebileceği anlatıldı. Yapılan mesleki denetimden elde edilen gelirin belli bir kısmının temsilcilik tarafından kullanılması gerektiği vurgulandı. 2- HARİTA UYGULAMA SORUMLULUĞU: Samsun ve Ordu belediyelerinde başlatılan HCJS çalışmaları hakkında bilgi verildi. HCJS uygulamasının yaygınlaştırılması için seçimlerden sonra belediyelerle temasa geçilmesi kararı alındı. Ayrıca konunun genel merkezce ele alındığını ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma Dairesi tarafından genelge olarak ettik. Ordu Anavatan Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Sefer KOÇAK, Samsun Atakum Belediye Başkanı Adayı Cevdet PINAR ve Ünye Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Osman YCIRT'u ziyaret ederek kendilerine seçimlerde başarılar dileyerek herzaman mesleki konularda kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğu- 71

8 muzu ilettik. maktadır. 2- SAYISAL KADASTRO Bu rapor; Büyükşehir olma sürecini yaşayan Samsun'umuzun daha güzel, sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için Odamızın ve Harita Mühendisliğinin koyabileceği katkıları içermektedir. Bu raporda TMMOB'a bağlı diğer odaların Samsun kent raporunda ele almış oldukları konuların yeniden ele alınmasından kaçınılarak Harita Mühendisliğinin sorumluluğuna giren konular üzerinde durulmuştur. Odamızın gerek bu raporda yer alan, gerekse daha sonra oluşacak görüş ve önerilerine adaylarımızın seçildikten sonra da aynı duyarlılığı göstermelerini diler, önerilerimizin takipçisi olacağımızın bilinmesini belirterek, adaylara başarılar dileriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Kent bilgi sistemi, kentle ve kentin çevresi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir sistemdir. Bu sistemde kentin genel konumundan kent içindeki bireyin davranışlarının izlenmesine kadar geniş bir yelpazede kentle ilgili bilgilerin bulunduğu bir sistemdir. Kent Bilgi sisteminin alt yapısı; Sayısal Halihazır Harita, Sayısal Kadastro, Sayısal Teknik Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Telekom, Elektrik, Doğal Gaz vb. sistemler.) verileri, Istatistiki Bilgiler den oluşmaktadır. 1- SAYISAL HALİHAZIR HARİTA Samsun'un halihazır haritası en son olarak 1974 yılında, revizyonu 1980 yılında yapılmıştır. Halihazır haritalar yaşayan haritalardır. Geçen uzun süre içerisinde Samsun'daki kent gelişmesi halihazır haritalara yansımamıştır. Planlamaya altlık teşkil eden halihazır haritların güncelliğini koruyamadığı için sağlıklı ve uygulanabilir planların üretilmesi mümkün olmamaktadır. Kent bilgi sisteminin kurulması ve sağlıklı planlamanın yapılabilmesi için günümüz teknolojisi ile üretilmiş sayısal halihazır haritalara ihtiyaç duyul- Samsun Şehir merkezinin kadastrosu 1950'li yıllarda grafik teknik ile üretilmiştir. Grafik teknik ile oluşturulmuş olan kadastro paftaları; birbirleri ile kenarlaşmayan veya birbiri üzerine binen, pafta içerisinde adalar ve parseller arasında uyum sağlamayan, kendi içinde dahi bütünlük arz etmeyen bir yapıdadır. Kadastro bu hali ile alt yapıdan uzaktır. Bu sistemde üretilmiş kadastro sınır tespiti ve benzeri faaliyetlerde yeterlilikten çok uzak kalmaktadır. Samsun Şehir merkezinin kadastrosunun bir kısmı alt Belediyelerin kurulması ile beraber imar uygulamaları ile imar koordinat sisteminde sayısal niteliğe yakın ve sayısal kadastro olarak yenilenmiştir. Ancak bu ihtiyacın çok gerisindedir. Özellikle kent rantının yüksek olduğu kesimde bu rantın gerçek olarak değerlendirilmesinin çok uzağında kalmıştır. 3- SAYISAL TEKNİK ALTYAPI Kentin teknik altyapısı olarak yollar, parklar, otoparklar, cami, karakol, sağlık tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, telekom hizmetleri, elektrik, doğal gaz ve benzeri sistemler olarak tarif edilebilir. Bu sistemlerin; sayısal olarak halihazır harita, kadastro ve şehir planı içerisinde yer alması ile bu tesislerin projelendirilmesi, yapımı, bakımı daha kısa sürede ve ekonomik olacaktır. 4- İSTATİSTİKİ BİLGİLER lstatistiki bilgiler olarak kentin kullanımı ve kentle ilgili tüm bilgilerin elde edilebileceği bir ortamdan bahsedilebilir. Bu ortamı bize kent bilgi sistemi sağlar. Kentin nüfusu, yaşam biçimi, günlük aktivite alanları, adres bilgileri, binaların kullanımı, su, elektrik, doğal gaz, telekom, gibi tesislerin hizmet akışı, gelir seviyesi, eğitim seviyesi, emlak, çöp ve benzeri vergilerin izlenmesi, trafik akışının takibi, yangın ve benzeri afetlere en kısa yoldan müdahale edilmesi gibi konuların ortam bulduğu bir birimdir. Kent Bilgi Sistemi kurulması pahalı bir yatırım olarak görülmektedir. Bu sistemde kent ile ilgili tüm bilgilerin bir merkezde toplanması ve proje üreten birimlere istenilen bilgilerin sunulması mümkün olmaktadır. Şehir ile ilgili kararların hızlı ve sağlıklı olarak verilmesi, planlama ve proje aşamalarında çok farklı boyutlardan tasarım imkanının tanınması, vergi ve benzeri gibi gelir kaynaklarının doğru olarak takip edilmesi yararları ile kendini çok kısa zamanda amorti eden bir sistemdir. 72

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Bursa Raporu 2 Bursalılar a tanıtıldı BÜLTENİ BURSA. 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU 2

Bursa Raporu 2 Bursalılar a tanıtıldı BÜLTENİ BURSA. 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU 2 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL 2008- MART 2009 YIL: 9 SAYI:26-27-28 BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU

Detaylı

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ içindekiler HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ 6 da 6 10 21 23 25 28 30 HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ BURSA OTOYOL PLATFORMU BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YILDIRIM DAKİ

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

11. OLAĞAN GENEL KURUL

11. OLAĞAN GENEL KURUL TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 10. ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU 2010-2012 11. OLAĞAN GENEL KURUL ŞUBAT 2012 / BAOB - BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 10.

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU 17-18-19 Ekim 2007 Ankara 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-535-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. 19/1 Yenişehir / Ankara Tel: (0312) 418 12 75

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir.

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir. Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 603 AĞUSTOS 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 440. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1 ODA MIZIN 40. DÖNEM

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı