Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini"

Transkript

1 tartışarak istediğimiz hedefe ulaşamayız. Haritacıların en büyük handikapı olan iç içe yaşamak ve tartışmak artık demode bir olay haline gelmelidir. Kurultay gibi önemli bir etkinliğin uluslararası boyutlara taşınması ve bu önemli toplantılara başkanlık edecek kişilerin daha dikkatlice seçilmesi yerinde olacaktır. Toplantıya 1.5 gün katıldığımdan dolayı yaptığım gözlem hatalı veya eksik olabilir. Bunlarında dikkate alınarak yazılması yararlı olacaktır. Y. Müh. Seyfullah DEMİRKAYA: Panel şeklinde düzenlenen oturumlara katılan konuşmacılar sadece sunuş yaptılar. Tartışmacılar bu nedenle bu oturumları panel olarak tanımlamak hatalı. Sunuş sonrası izleyicilerin sorularına yanıt verilmesi aşaması ise Forum dur. Bununda doyurucu olduğu söylenemez. Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini verebilirlerdi. Bu konuda Prof. Dr. Cevat GERAY iyi bir takdim örneği gösterdi. Kurultaylar için iki yıllık ara azdır. Dört yıl olabilir. Aradaki yıllarda ise sempozyum yapılabilir. Dr. Erdal KÖKTÜRK: Türkiye'de harita mühendislik hizmetleri açısından temel sorun, içinde bulunulan koşullara, beklentilere ve gereksinmelere uygun yeniden yapılanmanın gerçekleştirilememesidir. ülke genelinde sayısal, günce'l, doğru ve güvenilir arazi bilgilerinin standart birlik içerisinde tüm kişi ve kurumlarca üretilmesi ve eşgüdümü sağlanamadığı gibi yaşanan karmaşanın olduğu gibi. 21. Yüzyıla taşınacağı da bugünden görülmektedir. Var olan kurallar ve bunları uygulayan kişi ve kurumların tümü, değişimi öngören yeni düzenlemelerin konusu olmalıdır. Kendi aramızdaki tartışmalarla çözülemeyeceği anlaşılan sorunların meslek dışı uzmanların katılımıyla sağlanacak kamuoyu desteğini alarak çözümlenmesi arayışları bu açıdan önem kazanmaktadır. Harita Kurultaylarında izlenen yöntem doğrudur. Haritacılık tekniği ve teknolojisi ile buna ilişkin uygulamaların yalnızca sistem içi irdelenmesiyle ve ayrıca yeniliği ve değişimi öngörmeyen söylemiyle ve kaldı ki tek başına, ülkemizde yeniden yapılanmaya yol açması olanaksızdır. Harita mühendisliği mesleği dışındaki uzmanların yarattıkları beyin fırtınalarının ve ufuk turlarının, meslek içerisinde gereği gibi yaratilamadığı da bir gerçektir. Harita Kurultaylarının bu sürecin oluşumun giderek daha fazla katkı sağlayacakları beklenmelidir. Doğru yörüngeye yerleştirilmesi ve istenen noktaya ulaşılmasında bir adım olan 7. Harita Kurultayı'nın düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve Yürütme Kurulu'na ne kadar teşekkür edilse azdır. KAMUOYUNA Ülke gündemini uzun süredir meşgul eden mafya, çeteler, erken seçim, Abdullah Öcalan'ın yakalanması vb. konular sürerken büyük şehirlerde gerçekleştirilen eylemler ve küskün milletvekillerinin seçimi erteletme çabaları Türkiye'yi bir kaosa sürüklemektedir. Son günlerde büyük kentlerde gelişen şiddet eylemleri masum insanların katledilmesine yönelik eylemler haline dönüşmüştür. Özellikle 13 Mart'ta Göztepe'de Mavi Çarşıdaki yangında da 13 masum insan katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştirenlerin Almanya'da yabancı düşmanlığı yapan Neonazilerden ve Sivas Madımakta 37 kişiyi yakanlardan bir farkı yoktur. Hiçbir amaç, insanın yaşama hakkını elinden alma hakkına sahip değildir. Bu insanlık dışı eylemlerin arkasında devlet içinde ve dışında kümelenmiş örgütlenmeleri reddediyor ve kınıyoruz. İmar yasası ve yangın yönetmeliğine uymayan yapılaşmalara müsaade eden yetkililerden hesap sorulmasını istiyoruz. Arnavutköy-Kandilli arasında yapılması öngörülen 3. Boğaz köprüsü projesi büyük tepkilere yol açtı. Arnavutköy semt girişiminin girişimlerine Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevreciler ve Yerel örgütler destek vermişlerdi. Bu girişim ve etkinlikler büyük ilgi uyandırdı ve konu kamuoyunun gündemine oturdu. Geçen süreç içerisinde semt girişimcileri Bayındırlık ve İskan Bakanı Ali ILIKSOY'u ziyaret etti, ulaştırma Bakanlığı yetkilileri alternatif proje olarak adlandırılan MARMARAY projesini tanıttı. Bakan ILIKSOY Arnavutköyü ziyaret etti incelemelerde bulundu. Birçok kitle örgütü ve Meslek Odası gibi HKMO istanbul Şubesi de Semt Halkının haklı tepkisi ve etkinliklerini desteklemektedir. Yapılan etkinliklerin aktif katılımcısı olmuştur. III. Boğaz köprüsü çözüm değildir. Üyelerimizi bu konuda duyarlı olmaya Semt halkına destek vermeye çağırıyoruz. Arnavut Köy Semt Girişimi - 95 Muhtarlık Tel: ismail Üstün

2 Zeytinburnu Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliğinde çalışan 4958 nolu üyemiz ve temsilcimiz Ergin ÜÇARLI mesleğimizle ilgisi olmayan seçmen kayıtlarının güncelleştirilmesi işinde görevlendirildi. 657 sayılı Devlet memurları yasasında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen teknik hiçbir iş gerektirmeyen bir görevlendirmenin Zeytinburnu Belediyesindeki baskının bir başka biçimde uygulaması olduğu ortaya çıktı. Şube Yönetim Kurulu karar ile ilgili Belediyeye başvuru yaparak kararın iptali ve temsilcimizin Teknik hizmet sınıfı kadrosunun uygun olacağı bir görevde istihdam edilmesini istemiştir. Zeytinburnu Belediyesi söz konusu görevlendirmenin geçici olduğu ve 298 sayılı yasa gereği yapıldığını belirtmektedir. idari tasarrufta bulunarak bir meslektaşımıza karşı haksız ve onur kırıcı bir işlemde bulunulması dikkate değer bir durumdur. Mesleki dayanışma anlayışı içerisinde hiçbir üyemiz bu tür baskılar karşısında yalnız değildir. Ve yalnız bırakılmayacaktır. Şubemiz üyelerimiz üzerinde nerede olursa olsun uygulanmaya çalışılan baskılan kınamaktadır. İMOICDAN BASİNA AÇIK TOPLANTI H NABIL BİR nem?» ısıandui mesıek udaları Koordinasyonu Kurulu <--<,-ıaıı. ızızı^ Lanmiıue mecıaıyekoy Kültür Merkezinde basma açık bir toplantı düzenlendi. Toplantıyı İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin YEŞİL- DERE yönetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday isimlere çağrı yapan IMOK basına açık toplantıda Mimarlık Mühendislik ve Sağlık hizmetlerinde meslek odalarının beklentileri, işbirliği konularında isteklerini açıkladı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal GÖKÇE, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Erdal AKTÜLGA, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Oğuz GÜNDOGDÜ, Harita.ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi II. Başkanı Nail GÜLER, İstanbul Tabip Odasından Doç. Dr. Mithat KIYAK, İstanbul Diş Hekimleri Odasından Dr. Muzaffer DEMİRCİ meslekleriyle ilgili konularda görüşlerini belirttiler. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından CHP adayı Adnan POLAT, ÖDP adayı Vicdan BAYKARA, İP adayı Ünal ERDOĞAN'dd katıldı. Meslek Odası temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Başkan adayları kısaca İstanbul ile ilgili görüşlerini belirterek soruları cevapladılar. BİL6İSAYAR TAMAMLANDI Şubemiz tarafından tarihleri arasında düzenlenen NETCAD HARİTA PAKET PROGRAMI KÜRSÜ tamamlandı. İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesi Bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen kursa 20 meslektaş ve öğrenci katıldı. Şubemiz tarafındn kursa katılanlara "Kurs Başarı Belgesi" verildi. Verimli geçen kursun önümüzdeki aylarda yeniden düzenlenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. DUYURU İstanbul Şubemizce her yıl düzenlenen geleneksel ilkbahar yemeği 28 Mayıs 1999 tarihinde PARK-NIGHT Restaurant-Bar'da yapılacaktır. Geleneksel yemeğimize katılımlarınızı bekliyoruz. Tarih: 28 Mayıs 1999 Yer: Park Night Restaurant-Bar Turistik Çamlıca Cad. No: 30 Büyükçamhca / İSTANBUL Saat: Tel:

3 BASİN BİLDİRİSİ Ege Bölgesi'nde yayın yapan Kanal Ege'de cumartesi akşam ve SKY TV'de Pazar günü öğle haberlerinde yayınlanan ve İZSÜ Genel Müdürü tarafından açıklanan "İZ-SCI tarafından İzmir'de Kent Bilgi Sistemi Kuruldu" haberlerindeki yanlış bilgilerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası izmir Şubemiz tarafından düzeltilerek izmir halkının doğru bilgilendirilmesini, konunun uzmanı olan ve kamu kurumu niteliğindeki Odamızın görevi sayıyoruz. Kent Bilgi Sistemlerinin temel altlığı, başta topoğ-rafik olmak üzere kadast-ral, altyapı gibi bölümleri bulunan sayısal haritalardır. Bu altlık üzerine eklenecek imar planı, tapu kayıtları, çevresel veriler gibi birçok verinin eklenmesiyle Kent Bilgi Sistemi oluşur. Kentimizde 1997 yılında İZSC1 tarafından yaptırılan 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalar bulunmaktadır. Ancak bunlar küçük ölçekli olduğundan Kent Bilgi Sistemi'ne altlık olacak nitelikte değil, çeşitli proje ve nazım planların yapılmasına olanak sağlayacak niteliktedir. Aynı tarihte yaptırılan Gaziemir'e ait 2000 hektarlık sayısal fotogrametrik haritalardan yararlanılarak bugüne kadar bir pilot proje başlatılmamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZAY şirketi tarafından yaptırılan Kent Bilgi Sistemi fizibilite çalışması sürüncemede kalmış, fizibiliteyi yapan firma işi bırakmıştır. Halen Gaziemir dışında izmir'in tamamının Kent Bilgi Sistemi'ne altlık olacak nitelikte sayısal haritaları yoktur. Hal böyle iken, televizyon programlarında sanki herşey bitmiş, sistem tıkır tıkır işliyor gibi gösterilmesi, kamuoyunu yanıltmaktan öte kandırmaktır. Kamuoyunu yanıltıcı bir diğer davranışı da seçim görüşmelerinin yapıldığı televizyon programlarına çı- kan bazı ilçe belediye başkanları göstermektedir. Bunlar, emlak ve çöp vergilerinin toplanmasında kullanılan otomasyon sistemini Kent Bilgi Sistemi gibi göstermektedirler. Oysa bu ilçe belediyelerinin değil Kent Bilgi Sistemi, bu sistemin temel altlığı olan sayısal halihazır haritaları dahi bulunmamaktadır. Kentin planlanması, yönetimi ve gelişimi için son derece yararlı bir araç olan Kent Bilgi Sistemleri'nin kamuoyuna yanlış anlatılıp, olmadığı halde var gösterilmesini Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası izmir Şubesi olarak üzüntüyle karşılıyor, bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna bildiriyoruz. '};. Harita ve Kadast- -- " ro Mühendisleri Odası izmir Şubesi Yönetim Kurulu Biz TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası İZMlR Şubesi olarak 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak yerel ve genel seçimlerde, kirlenmemiş Türkiye'yi kucaklayan, barıştan yana tavır koyan ülke ve bölge sorunları karşısında projeleri olan parti ve adaylarına olumlu bakmaktayız. Şubemizin yetki alanı içinde bulunan İZMlR, MANİSA, MUĞLA, DENlZLl, AYDIN VE UŞAK illerinde yerel yöneticileri ile milletvekillerini seçecek yurttaşlarımızı İNSAN HAKLARİ ve DE- MOKRATİKLEŞME konusunda samimi SOSYAL HU- KUK DEVLETİ İLKELERİNDEN ödün vermeyen ve laikliği ilke edinen parti ve adaylarını desteklemeye çağırıyoruz. Politik arenada bulunan kişiler: Ben/Biz - Kişi/Toplum ikilemlerinde çoğulcu yaklaşımlarda bulunmalıdır. Etnik-tinsel ve mezhepsel değil, emek ve emek vermeye dayalı üretim ilişkileri temelinde değerini bulan "İNSAN ÖRGÜTLÜ YARATIKTIR" nitelemesini, nicel birikimleri nitele dönüştüren düşünce yapısı ile seçimçi değil evrensel boyutta katılımcı demokrasi ilkelerini benimsemelidir. Demokrasinin azınlıklar haklarımda koruma özelliği gözardı edilmeden, verdiğimiz her OY'un hesabını sorma hakkımızında kullanılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu neden ile seçim yasasındaki baraj sistemi tamamen kalkmalıdır. Söz yetki karar süreçlerinin tümünde halkın İra- 67

4 desinin yansıdığı evrensel boyuttaki katılımcı demokrasinin yaşama geçirilebilmesi için: başta çalışanlar olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin örgütlenmeleri konusundaki yasakların kaldırılması gerekmektedir. Türkiye'de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesini isteyen, ülkenin her alanındaki tam bağımsızlık hedefleri ile çelişen veya tartışma konusu yapan, toplumun çıkarlarını kişi veya grupların emrine veren, hoşgörü ve barışı reddeden, ülke kaynaklarını heba ederek hakça kullanımı engelleyen siyasi partiler ve adaylar HKMO İZMİR Şubesinin ilgi alanı dışındadır. Çağdaş yaşanır kentlerin oluşumuna katkı koymayan, tüm ülkenin ortak malı olan ve korunması gereken alanları talan eden, gecekondulaşmaya davetiye çıkaran, sivil yapı ile barışık olmayan kişilerin yeniden adaylıkları karşısında meslek odamız duyarlı davranacaktır. HKMO İZMİR Şubesi kente sahip çıkmak için kent bilgi sistemleri konusunda projesi olan ve bu projenin yaşama geçirilmesini öncelikle kabul eden parti veya kişiler ile dayanışma içerisinde olacaktır. Çünkü biz kalkınmanın alt yapısı olarak tüm kent bilgilerinin bir altlıkta toplanarak konusuna göre sağlıklı planlama sonrasında uygulanmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. TDK sözlüğünde politikacının mecazi anlamı olan "Karşısındakinin duygularını okşayarak çıkar sağlayan kimse" tanımının geçerlilik süresini dolması ve Prof. Dr. Emre KONGAR'm söylemi ile "SİYASETİN YAMYAMLAŞMAMAS1" en büyük dileğimizdir. KAMUOYUNA DÜYURÜMÜZDÜR. SAYGILARIMIZLA. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu DÜYÜRÜ Ayrıca 18 Nisan 1999 yerel ve genel seçimler öncesi Şubemizi ziyaret eden üyemiz Murat TABAK'ın eşi Şehir ve Bölge Plancısı Şebnem TABAK da İzmir ili Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanı seçilmişlerdir. Yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyor, mesleğimize gerekli katkıyı koyacaklarına inanıyoruz. DÜYÜRÜ Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine ve sonrasında da yapılan görev dağılımında Şube Başkanlığına seçilen Sayın Mustafa KAYNARCA ile II. Başkan Mehmet TÜTÜNCÜ yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir. Yönetim Kurulumuzca yapılan yeni görev dağılımıyla Şube Başkanlığı'na Sayın Süleymen FIRAT ile II. Başkanlığı'na Sayın Kenan ÖLGÜN seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Sayın Mustafa KAY- NARCA ile Sayın Mehmet TÜTÜNCÜ'ye Şubemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu DÜYÜRÜ İzmir Şubemiz etkinlik alanı içerisinde bulunan Milas, Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Denizli temsilciliklerimize, temsilci yardımcılarf* atanmıştır. Ayrıca Demirci, Selendi, Kula, Ahmetli ve Köprübaşı'nı etkinlik alanı içine alan Salihli İlçe Temsilciliği açılmıştır. Milas İlçe Temsilci Yardımcılığına 3265 sicil nolu üyemiz Niyazi PINAR Bodrum ilçe Temsilci Yardımcılığına 1589 sicil nolu üyemiz Ali Rıza KÖSEOGLÜ Fethiye ilçe Temsilci Yardımcılığına 3267 sicil nolu üyemiz Kenan KARACA Dalaman İlçe Temsilci Yardımcılığına 3908 sicil nolu üyemiz Bekir ÖLMEZ Denizli il Temsilci Yardımcılığına 3365 sicil nolu üyemiz Aydın YÜCEL atanmışlardır. Salihli İlçe Temsilcisi olarak 1604 sicil nolu üyemiz Ziya KOCABIYIK atanmıştır. 18 Nisan 1999 tarihinde ülkemizde yapılan yerel ve genel seçimler sonrasında Şubemize bağlı Muğla ili Milas İlçe Temsilcimiz Fevzi TOPUZ Milas Belediye Başkanı, üyemiz Asım ÇlFTÇl ise İzmir ili Balçova ilçesi Belediye Meclis üyeliğine seçilmişlerdir. 1- Amaç ve Nedenleri: Günümüzde teknolojinin getirmiş olduğu bilgi ça- 68

5 ğında, özellikle yerel yönetimlerin coğrafi bilgi sistemleri konusunda kısa sürede sonuca gitme gibi bir çalışma sürecinde oldukları gözlenmektedir. Coğrafi bilgi sisteminin temel altyapısı olan halihazır haritaların hazırlanması, bu haritalarda güncelliğin korunması ve yeni yapılan binaların bulunduğu mülkiyet konumununda veri tabanı olabilecek niteliğe dönüşmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanının Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili gözlemiş olduğu çalışmaları ilk aşamada İzmir'e de kazandırmak istediğini beyan etmiş, konu basındada gündeme getirilmiştir. Yeni dönemdede konunun nasıl oluşturulacağı yönünde sadece etüd raporunun hazırlanması için büyük paralar ödenmiştir. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalışmalar sürmekte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 1987 yılından bu yana çalışmalarını devam ettirmekte, Aydın Belediyesi tamamlama aşamasına gelmek üzeredir. Ayrıca araziye aplike edilmiş parsel ve bina köşe noktalarının yanlış aplikasyonu ya da hafriyat sırasında kaybolması, imar durumuna uygun olmayan yapılaşmaya sebep olduğu gibi, tadilat projesinide gerekli kılmaktadır. Bu sorunun idari olduğu gibi adli davalara da konu olması ilgili idareleri ve talep sahibini zor durumda bırakmaktadır. Parselin ve vaziyet planının araziye aplikasyonu, temelden subasman seviyesine kadar binanın yatay ve düşey konumunun doğru olarak uygulanması, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi harita mühendislerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi halinde mümkün olacak, böylece sorunun giderilmesi sağlanacaktır. 2- Yasal Dayanak: 3194 sayılı yasanın 38. maddesi (Değişik /2 madde) "Yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesapların hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler" şeklindedir. 3- İşleyiş Esasları: 3.1- Harita uygulama sorumlusu tarafından par sel zemine aplike edilir. Kot-kesit krokisi, gerekli yer lerde plankote haritası hazırlanarak, parselin kırık köşelerinin ve binanın kitlesinin belediyenin istemiş olduğu koordinat sisteminde X, Y, Z ölçüleri hesap lanmak suretiyle aplikasyon krokisi hazırlanarak bi na yapı projesine eklenir Teknik uygulama sorumlusunun (fenni me sul) talebi üzerine harita uygulama sorumlusu tara fından mimari proje zemine aplike edilir. Aplikasyon noktalan, sabit tesislerden röperlenir. Temel kazısının yapılacağı alan işaretlenerek ip iskelesinin kurulma sı sağlanır. Kazı sonrası temel kalıpları ve temel be- tonu, bu kazıklara uygun olarak yapılır. Temel kalıpları beton dökülmeden önce harita uygulama sorumlusu tarafından kontrol edilir, uygun ise beton dökümüne izin verilir. Uygun değil ise, teknik uygulama sorumlusuna, belediyesine, Harita Mühendisleri Odası'na yazılı olarak bildirilir. Temel kalıpları X, Y konumuda doğru olarak aplike edilmiş ise, doğru olarak yapıldığı röleve krokisinin arkasına yazılarak teknik uygulama sorumlusu ile birlikte imzalanır Subasman seviyesine gelindiğinde; harita uy gulama sorumlusu tarafından subasman seviyesi kontrol edilir. Subasman seviyesi kotuna uygun ola rak inşaat betonu hazırlanmış ise röleve krokisinin ar kasına "subasman seviyesi kotları, tasdikli projesine uygun olarak yapılmıştır" ifadesi yazılarak teknik uy gulama sorumlusu ile birlikte imzalanarak yugunluğu belediyece onaylanır. Eğer uygun değilse hemen tek nik uygulama sorumlusuna, belediyesine, Harita Mü hendisleri Odası'na yazılı olarak bildirilir Projesi hazırlanacak bir yapının teknik uygu lama sorumlusu ile harita mühendisleri arasında 3194 sayılı yasanın 38. maddesi gereği teknik uygulama sorumluluk sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme kap samında projenin uygun yerinde harita mühendisinin adı ve imzası bulunur Harita mühendisleri tarafından yapılan işlem ler, Harita Mühendisleri Odası tarafından vize işlemi tamamlandığında belediyenin harita birimlerince kontrolü sağlanır, ücret belirlemelerinde Harita Mü hendisleri Odası'nın birim bedelleri uygulanır. Sözleş me ile birlikte yapılan işlemlerin birer örneği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne bağlı Temsilciliklerine verilerek mesleki denetim sağlanır. 4- Sorumluluk: 4.1- Harita mühendisleri yapının kullanma izni alı nıncaya kadar uzmanlık konularından sorumludurlar Harita uygulama sorumlusunun denetiminde ki işlerden kaynaklanan hatalardan dolayı teknik uy gulama sorumlusuna gelecek cezalar harita uygula ma sorumlusuna yüklenir. 5- Taraflar: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası...Belediyesi Adına İzmir Şubesi Başkanı Belediye Başkanı Yapılan temsilcilik toplantıları öncesinde Aydın, Manisa, Denizli, İzmir ili Aliağa ve Seferihisar Belediye Başkanları ve izmir Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ziyaret edilerek Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) ve Kent Bilgi Sistemleri konularında Şubemizin görüşü kendilerine iletilmiştir. 69

6 Değerli Arkadaşlar, Başta kadınlar olmak üzere tüm davetlilerin bugün kutlanan DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'nü Şubemiz adına kutluyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Günün gelişimiyle ilgili sizlere kısa bir sunu yapmak istiyorum. Tarihte bugün; 1857 yılında ABD'de dokuma işçisi kadının, kadın işçilerin işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla ilk kez direndikleri tarihtir. Kadınlar o gün çalıştıkları dokuma fabrikası- nı işgal eder ve karşı müdahale sonucu çıkan yangında yüzden fazla kadın işçi hayatını kaybeder. Daha sonra 1910 yılında Kopenhag'da toplanan 11. Enternasyonale bağlı sosyalist kadınların düzenlediği kadın konferansında bu günün DÜNYA EMEKÇİ KADİNLAR GÜNÜ olmasına karar verilir yılında da Birleşmiş Milletler 8 Mart'i DÜNYA KADINLAR GÜNÜ olarak ilan etmiştir, ülkemizde ise bugün 1980'li yıllardan sonra kutlanmaya başlanmıştır. Bu kısa tarihi değerlendirme sonrası artık şubemizde de 1998 yılında ilki bu yılda Anba Otel'de ikincisi kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelenekselleşerek kutlanmalıdır. Çünkü bizler bilim ve teknolojinin hızla geliştiği artık 2000'li yıllara başlamak üzere olduğumuz bu günlerde; kadının insan neslini üretmesi bu doğasal işlevi onun toplumsal yaşamdan reddini gerektirmediği gibi aile, ekonomi, politika ve kültür alanında kadının erkeklerle aynı saflarda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kadınların içinde bulunduğu, en az erkekler kadar katkı koyacakları savaşı reddeden barışı hakim kılan, üreten bir dünya yaratmak dileğiyle hepinize saygılar sunar iyi eğlenceler dileriz. HKMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULUMUZCA YAPILAN TEMSİLCİLİK TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yönetim Kurulu, Şubemize bağlı 16 il ve ilçe temsilciliklerini ziyaret etme kararı almıştır. Amaç temsilcilik yetki alanında çalışan üyelermizinde katılımcı olduğu ve sorunlarının tartışılacağı bölgesel toplantılar düzenlemektir. Bu bağlamda Haziran 1998 tarihleri arasında Muğla-Milas-Bodrum, 3 Eylül 1998 tarihinde Aydin-Nazilli, 11 Eylül 1998 tarihinde Manisa- Alaşehir-Akhisar tarihinde de DENİZLİ temsilcilik toplantıları düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz herhangi bir gündemle gitmemiştir, yapılan temsilcilik toplantılarına üyelerimizin kendi çalıştıkları bölgelerde karşılaştıkları sorunlar gündem haline getirilerek tartışılmıştır. Fakat Yönetim Kurulumuz her temsilcilik toplantısında "üyelerimizin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulması gereken esaslar ile mesleğimizin onuru yönünde üyelerimizin mesleki hizmetlerde yönetmeliklere uymaları konularını işlemiştir. Bölgesel toplantılarda üyelerimiz : 1) Kamuda çalışan üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, haksız yapılan yerdeğiştirme ve yüksel melere son verilmesi, 2) Harita uygulama Sorumluluğunun (HÜS) başla tılması, 3) BÖHYY'nin çerçeve yönetmeliğine dönüştürüle rek mühendislik formasyonunun daha çok kullanılaca ğı teknolojiyle barışık yeni bir yönetmelik oluşturulma sı, 4) Mesleğimizle ilgili çeşitli firmalarca üretilen bil gisayar programlarının disiplinize edilmesi, 5) Harita yapan ve yaptıran kamu kuruluşlarının günümüz teknolojisi doğrultusunda yapılanmaları ge rektiği aksi takdirde Belediyeler ve diğer kamu kuru luşlarının bu haliyle serbest çalışan üyelerimizi haksız bir rekabet ortamına iterek mesleki ilkesizliği ve yoz laşmayı beraberinde getireceği, konularını gündem haline getirerek bu konuların Şube Yönetim Kurulumuzla birlikte tartışılmasını sağlamışlardır. Her temsilcilik toplantısında ortaya çıkan sonuçlar Yönetim Kurulumuzca da değerlendirilerek Şubece yapılabilecek işlemler için gerekli girişimler yapılmaktadır. Fakat kamu ve serbest çalışan üyelerimizin temel sorunları hem sosyal hem ekonomik hem de kurumların temel yapılanmasıyla ilgilidir. Bu sorunlar da ülkemizin gerçekleridir. Bu nedenlerle tüm üyelerimizin mühendis ve aynı zamanda aydın olma sorumluluğu içinde örgütlü, kolaycılık anlayışını reddeden, üreten, sorgulayan ve takip eden bir anlayışla sorunları aşacağına inanıyoruz. Aksi takdirde aynı konular her defasında gündeme gelmeye devam edecektir. HKMO izmir Şubesi Yönetim Kurulu

7 hazırlandığı ve seçimlerden sonra çıkarılması için gerekli girişimlerin yapıldığı anlatıldı tarihinde Ordu, Fatsa, Ünye temsilcilikleri ve bu temsilciliklerde bulunan üyelerimiz ile Fatsa da toplantı yapıldı. Toplantıda bir gündem belirlenerek üyelerimizin görüşülmesini istediği konular tesbit edilerek toplantıya başlctıdı. Gündemde; 1- Mesleki Denetim ve uygulamaları, 2- Harita uygulama Sorumluluğu, 3- imzacılığa karşı alınacak tedbirler, 4- Cins değişikliği ve aplikasyon işleminin özel sektöre devredilmesi, 5- Seçimle ilişkiler belirlendi. Kendi yapmadıkları işlere imza atan üyelerimizin şubemize bildirilmesi gerektiği ve bu kişiler hakkında şubemizce gerekli takibatlar yapılarak genel merkezimize bildirileceği belirtildi. Ayrıca her işin, yapıldığı yöredeki temsilci tarafından vize edilmesi gerektiği vurgulandı. 4- CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE APLİKASYON İS LERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLMESİ: Bu konuda halen yürütülmekte olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Oda Genel Merkezimizin ortaklaşa yaptığı "Lisanslı Ölçme Büroları" yasa taslağı hakkında bilgi verilerek bu çalışmanın seçimlerden sonra daha fazla gündeme getirilerek, gerçekleşmesinin sağlanmasına çalışılacağı anlatıldı. 5- SEÇİMLERLE İLGİLİ İLİŞKİLER: Yaklaşan seçimlerde aday olan meslektaşlarımızın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Samsunda meslektaşlarımızın hangi partiden olursa olsun belediye meclislerine aday olmaları yönündeki İKK (İl Koordinasyon Kurulu) kararının uygulanmasından bahsedilerek bu işin Fatsa ve Ordu yöresinde de takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Böylece teknik elemanların belediyeler üzerindeki etkilerinin artacağı anlatıldı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan Genel ve Yerel Seçimlerde aday olan meslektaşlarımızı ziyaret 1- MESLEKİ DENETİM VE UYGULAMALARI: Mesleki Denetim uygulamalarının etkin şekilde yapılması gerektiği vurgulanarak, bu sayede fiyat kırımlarının önüne geçilebileceği görüşü benimsendi. Fatsa'nın bazı köylerinde yapılacak ifrazların fiyatlarının vatandaşa fazla geldiği ve yaptırmadıkları vurgulandı. Bunun üzerine bu sıkıntının yöresel katsayılarda da indirim yapılarak çözülebileceği anlatıldı. Yapılan mesleki denetimden elde edilen gelirin belli bir kısmının temsilcilik tarafından kullanılması gerektiği vurgulandı. 2- HARİTA UYGULAMA SORUMLULUĞU: Samsun ve Ordu belediyelerinde başlatılan HCJS çalışmaları hakkında bilgi verildi. HCJS uygulamasının yaygınlaştırılması için seçimlerden sonra belediyelerle temasa geçilmesi kararı alındı. Ayrıca konunun genel merkezce ele alındığını ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma Dairesi tarafından genelge olarak ettik. Ordu Anavatan Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Sefer KOÇAK, Samsun Atakum Belediye Başkanı Adayı Cevdet PINAR ve Ünye Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Osman YCIRT'u ziyaret ederek kendilerine seçimlerde başarılar dileyerek herzaman mesleki konularda kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğu- 71

8 muzu ilettik. maktadır. 2- SAYISAL KADASTRO Bu rapor; Büyükşehir olma sürecini yaşayan Samsun'umuzun daha güzel, sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için Odamızın ve Harita Mühendisliğinin koyabileceği katkıları içermektedir. Bu raporda TMMOB'a bağlı diğer odaların Samsun kent raporunda ele almış oldukları konuların yeniden ele alınmasından kaçınılarak Harita Mühendisliğinin sorumluluğuna giren konular üzerinde durulmuştur. Odamızın gerek bu raporda yer alan, gerekse daha sonra oluşacak görüş ve önerilerine adaylarımızın seçildikten sonra da aynı duyarlılığı göstermelerini diler, önerilerimizin takipçisi olacağımızın bilinmesini belirterek, adaylara başarılar dileriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Kent bilgi sistemi, kentle ve kentin çevresi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir sistemdir. Bu sistemde kentin genel konumundan kent içindeki bireyin davranışlarının izlenmesine kadar geniş bir yelpazede kentle ilgili bilgilerin bulunduğu bir sistemdir. Kent Bilgi sisteminin alt yapısı; Sayısal Halihazır Harita, Sayısal Kadastro, Sayısal Teknik Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Telekom, Elektrik, Doğal Gaz vb. sistemler.) verileri, Istatistiki Bilgiler den oluşmaktadır. 1- SAYISAL HALİHAZIR HARİTA Samsun'un halihazır haritası en son olarak 1974 yılında, revizyonu 1980 yılında yapılmıştır. Halihazır haritalar yaşayan haritalardır. Geçen uzun süre içerisinde Samsun'daki kent gelişmesi halihazır haritalara yansımamıştır. Planlamaya altlık teşkil eden halihazır haritların güncelliğini koruyamadığı için sağlıklı ve uygulanabilir planların üretilmesi mümkün olmamaktadır. Kent bilgi sisteminin kurulması ve sağlıklı planlamanın yapılabilmesi için günümüz teknolojisi ile üretilmiş sayısal halihazır haritalara ihtiyaç duyul- Samsun Şehir merkezinin kadastrosu 1950'li yıllarda grafik teknik ile üretilmiştir. Grafik teknik ile oluşturulmuş olan kadastro paftaları; birbirleri ile kenarlaşmayan veya birbiri üzerine binen, pafta içerisinde adalar ve parseller arasında uyum sağlamayan, kendi içinde dahi bütünlük arz etmeyen bir yapıdadır. Kadastro bu hali ile alt yapıdan uzaktır. Bu sistemde üretilmiş kadastro sınır tespiti ve benzeri faaliyetlerde yeterlilikten çok uzak kalmaktadır. Samsun Şehir merkezinin kadastrosunun bir kısmı alt Belediyelerin kurulması ile beraber imar uygulamaları ile imar koordinat sisteminde sayısal niteliğe yakın ve sayısal kadastro olarak yenilenmiştir. Ancak bu ihtiyacın çok gerisindedir. Özellikle kent rantının yüksek olduğu kesimde bu rantın gerçek olarak değerlendirilmesinin çok uzağında kalmıştır. 3- SAYISAL TEKNİK ALTYAPI Kentin teknik altyapısı olarak yollar, parklar, otoparklar, cami, karakol, sağlık tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, telekom hizmetleri, elektrik, doğal gaz ve benzeri sistemler olarak tarif edilebilir. Bu sistemlerin; sayısal olarak halihazır harita, kadastro ve şehir planı içerisinde yer alması ile bu tesislerin projelendirilmesi, yapımı, bakımı daha kısa sürede ve ekonomik olacaktır. 4- İSTATİSTİKİ BİLGİLER lstatistiki bilgiler olarak kentin kullanımı ve kentle ilgili tüm bilgilerin elde edilebileceği bir ortamdan bahsedilebilir. Bu ortamı bize kent bilgi sistemi sağlar. Kentin nüfusu, yaşam biçimi, günlük aktivite alanları, adres bilgileri, binaların kullanımı, su, elektrik, doğal gaz, telekom, gibi tesislerin hizmet akışı, gelir seviyesi, eğitim seviyesi, emlak, çöp ve benzeri vergilerin izlenmesi, trafik akışının takibi, yangın ve benzeri afetlere en kısa yoldan müdahale edilmesi gibi konuların ortam bulduğu bir birimdir. Kent Bilgi Sistemi kurulması pahalı bir yatırım olarak görülmektedir. Bu sistemde kent ile ilgili tüm bilgilerin bir merkezde toplanması ve proje üreten birimlere istenilen bilgilerin sunulması mümkün olmaktadır. Şehir ile ilgili kararların hızlı ve sağlıklı olarak verilmesi, planlama ve proje aşamalarında çok farklı boyutlardan tasarım imkanının tanınması, vergi ve benzeri gibi gelir kaynaklarının doğru olarak takip edilmesi yararları ile kendini çok kısa zamanda amorti eden bir sistemdir. 72

9 HARİTA TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (HARİTA TUS) Harita Teknik uygulama Sorumluluğu, İmar Kanunu ve imar planlarının uygulanması aşamasında harita mühendislerinin görev aldığı bir sahadır. Harita teknik uygulaması, parselin sınırlarının zeminde doğru belirlenmesi, imar planına ait bilgilerin ve imar durumunun zemine aplike edilen parsel bilgileri ile birlikte bir altlık üzerine alınarak parsel ve bina köşelerinin sayısal değerlerinin üretilmesi ve binanın su basman seviyesine kadar imar planına uygun olarak inşaatının yapılması ve denetlenmesi işlemidir. Harita Teknik uygulama Sorumluluğu faaliyetinin sağlıklı olarak yürütülmesi, binaların imar planına uygun olarak yapılmasını, parsellerin birbirlerine tecavüzlerinin önlenmesine, binaların çekme mesafelerine uygun olarak yapılmasına katkı sağlayacaktır. kalmaktadır, üniversite, havaalanı, organize sanayi, otogar, hal gibi sahalar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınmalıdır. Bölge planlama ile birlikte Samsun'un nazım imar planı yeniden ele alınmalı ve ülkemizin Samsundan beklediği rolü de içerecek şekilde Samsun ili nazım imar planı yeniden yapılmalıdır. Şehir içi ulaşım tamamen tıkanmış durumdadır. Bunun açılması için özellikle Bulvar üzerinde ve diğer olabilecek ana kavşaklarda farklı seviyeli kavşak çözümlerine gidilmelidir. Bu işlemler yapılırken şehir ulaşımının toplu taşıma sistemlerine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu gibi imar uygulamaları ile küçük bir kısmının koridor problemi halledilmiş olan 2. Bulvarın acil olarak ele alınması gerekir. Doğu çevre yolu bir an önce tamamlanmalı, batı çevre yolunun yapımı gündeme gelmelidir. Samsun şehri kültürel altyapıdan yoksun durumdadır. Kültür faaliyetlerinin yapılacağı mekanlar oluşturulmalıdır. Kültür Sarayı bir an önce tamamlanmalıdır. Kaçak yapılaşma mutlaka önlenmelidir. Otopark sorunu Samsun'un trafiğini kilitlemiş durumdadır. Bu konuya acilen el atılmalı ve şehirciliğin gerektirdiği normlara uygun otoparkların yapımı sağlanmalıdır. Samsun'un heyelan haritası yeniden yapılmalı ve heyelan bölgeleri yeniden belirlenmelidir. Çöp sorunu ve denize kirli atık deşarjının mutlaka çözümlenmesi gerekir. Samsun Büyükşehir olarak şehrin doğu ve batısında dar bir alanda sıkışıp kalmıştır. Şehrin temel fonksiyonlarını içeren sosyal ve ekonomik alt yapılar Büyükşehirin yetki ve sorumluluk alanı dışında

10

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı Toplantı Tarihi: 17.02.2014 Toplantıya Katılanlar: Şehmus Alparslan, Levent Yergök, Zafer Erbay, Deniz Kaypak Tona, Veli Gökkaya, Nuray Yumukgöz, Eyüp Civelek, Ahmet Pan Toplantı Gündemi: 1. Son toplantıdan

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız,

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız, 9.2. Örnek ÇED Raporları 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli Sayın Meslektaşımız, İstanbul, 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınarak, bilimsel

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar Kurul ve Komisyonlar 145 146 Kurul ve Komisyonlar Komisyon: Bir üst kurul tarafından görevlendirildikleri konuları ve kendilerine verilen tasarı, rapor, öneri ve dokümanları uzmanlık alanları ve komisyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı