ED-7255 ( 5 eksen Robot Kol )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ED-7255 ( 5 eksen Robot Kol )"

Transkript

1 ED-7255 ( 5 eksen Robot Kol ) Fast and easy interface using 3D S/W GUI Environment High level of Motion Control using Dual CPU (ARM, DSP) Smooth and delicate operation according to 5ms DSP Sampling Time Apply the Absolute Encoder(Needless Homing Work) Real-Time Monitoring using Ethernet Supply the library for controlling Robot using C/C++ in Embedded environment Kinematics & Inverse Kinematics Application to be connected with peripheral application equipment(mps) Educate the ARM Linux using NFS(Network File System) Checking the state of robot into simulator ED-IRS (Value of PID Gain, Encoder value for each of Joint) ARM PROCESSOR CPU» 666MHz NAND FLASH» 128MByte NOR FLASH» 1MByte DRAM» 128MByte DPRAM I

2 » 128k : DSP PROCESSOR TMS320F2811» 150MHz Motion Control» Closed loop operation Avaliable motor 8-axis» CPLD Avaliable PWM Generation» 8 axis Absolute encoder counter» 8 channels DRIVER PACK Operating environment» 24V, 120W Max INTERFACE USB» USB 11 A-Type(Pendant)» USB 20 B-Type(Host PC) Ethernet» 10Base-T RTC» Real Time Clock State LED» Alarm, Start/stop Character LCD» 20 x 2 Digital Input / output» 0~24V Analog Input / output» 0~10V Relay Output» SC, OC ROBOT BODY Width : 280mm Depth : 280mm Height : Max 786mm Weight : 127kg Operating Part Link Number Operating Range Link Length Weight No 0(Base) 0 80mm 59kg No 1-175~ mm 34kg No 2-30~ mm 33kg No 3-0~ mm 19kg No 4-90~+90 0mm 06kg No 5-170~+170 0mm 005kg No 6(Gripper) 0 ~ 80mm (Rubber Pad) 139mm 035kg II

3 TEACH PANT Display : 20 x 2 Character LCD Interface : USB 11 Key : 37 user key(emergency switch included) ROBOT CONTROLLER DIMENSION Width : 250mm Depth : 309mm Height : 881mm Weight : 38kg TEACH PANT DIMENSION Width : 138mm Depth : 190mm Height : 40mm Weight : 055kg SIMULATOR ENVIRONMENT CPU : Pentium IV 2GHz or higher Memory : Above 512MB Operating System : Windows XP Graphic Card» 3D accelerated graphic card AC Power Cord USB Cable Controller Connection Cable Teach Pendant Cable RJ-45 Cable Software and User Manual ED-IRS ( Industrial Robot Simulation ) programının kullanımı; MENÜLER ; III

4 IV

5 ED-IRS KOMUTLARI 1 Belirtme, Tanımlama Komutları; 11 : Tüm program yazılımı (script)bu komut ile başlar Programın ilk satırına program komutu yazılır Bu durumda derleyiciye (compiler)programın başlangıcı gösterilmiş olur MOVETO JPOS1 12 : Tüm program yazılımı (script)bu komut ile biter Programın son satırına end komutu yazılır Derleyici (compiler) bu komuttan sonra başka bir komutun olmadığı ve programın sonlandırıldığı bildirilir MOVETO JPOS1 13 REM : Bu komut ve ( )işareti ile başlayan satır bilgilendirme amacıyla kullanıcı tarafından yazılır Bu satırlar derleyici program tarafından dikkate alınmaz REM <bilgi amaçlı içerik> <bilgi amaçlı içerik> REM bu satır bilgi amaçlıdır bu satır bilgi amaçlı olmaya devam etmektedir 14 DIM: Komut tam sayı, gerçek sayı veya dizi gibi değerleri tanımlama amacıyla kullanılırdizi tanımlanırken işareti arasında gösterilmelidir Değişken tanımlama yapılırken mutlaka karakterle (harf) başlamalıdır Daha sonra bu karaktere sayı ile devam edilebilir Özel semboller kullanılmaz DIM VAR1 V

6 DIM VAR2, VAR3, VAR4 REM tam sayı VAR1 = 10 REM işlem VAR2 = 101+VAR1 REM dizi VAR3 = string REM tam sayı VAR4 = VAR1 Açıklama: DIM satırlarında, programda kullanılacak olan değişken isimleri tanıtılır Ardından bu değişken isimlere atanacak değerler bildirilir 15 DEFPOS, DEFPOSJ: Pozisyon değişkenlerini tanımlamada kullanılır Maniplatör hareket ettirilmek istendiğinde girilecek olan joint (eklem), yada cartesian (Kartezyen koordinat) değerleri için isim tanımlaması yapılır Ardından tanımlanan adres isimleri için koordinat verileri girilir DEFPOS Kartezyen tip pozisyon değişkeni için, DEFPOSJ ise Joint tip pozisyon değişkeni için kullanılır Eğer isim tanımlanacak pozisyon sayısı fazla ise, ile ayrılarak aynı satıra yazılabilir Yazılım ; DEFPOS <değişken adı> <değişken adı> = (<sayı>,<sayı>,<sayı>) DEFPOSJ <değişken adı> <değişken adı> = J(<sayı>,<sayı>,<sayı>,<sayı>,<sayı>)) DEFPOS POS1 DEFPOSJ JPOS4 POS1 = (10,10,0) JPOS4= J(10,10,10,10,10) 16 LABEL: GOTO komutu ile birlikte kullanılarak gönderilmesi istenilen satıra işlemin gönderilmesi için kullanılır Bu işlem için istenilen satırların başlangıcına etiket konulur <satır ismi> : <uygulanacak işlem> LABEL1 : MOVETO POS1 GOTO LABEL1 2 Kontrol Komutları; 21 GOTO: Bu komut, LABEL ile tanımlanmış olan ana program satırına yönlendirilir Gönderilen satır çalıştırılır komut kullanımında satır ismi LABEL komutu sonrasına eklenir VI

7 GOTO <satır ismi> LABEL1 : MOVETO POS1 GOTO LABEL1 22 GOSUB: Ana programdan, alt programa dallanma amacıyla kullanılır Alt fonksiyon kullanımı için satır tanımlaması SUB ile başlamalıdır Alt program SUB ile biter Alt program çalışmasını bitirdiğinde, alt programa gönderilen satıra geri dönülür GOSUB <sub-fonksiyon adı> IF var1>1 THEN GOSUB SUBFUNC SUB SUBFUNC SUB 23 IF THEN - ELSE: IF deyimi ardından gelen şart gerçekleştiğinde işlem yapılması isteniyorsa THEN, şart gerçekleşmediğinde işlem yapılması isteniyorsa ELSE deyimi IF den sonra kullanılır Fonksiyon, istenilen işlemi yaptıktan sonra bir sonraki satırdan program devam eder IF <izlenen durum> THEN <yapılması istenen eylem> ELSE <yapılması istenen eylem> IF VAR1>10 THEN MOVETO (101010) IF VAR2>=10 THEN GOTO LABEL1 ELSE GOTO LABEL2 Açıklama: ilk satırda var1 olarak tanımlanan değişken 10 değerinden büyük olursa kol (10,10,10) adresine gidecektir ikinci komut satırında ise program, var2 olarak tanımlanan değişken 10 değerine eşit veya büyükse label1 adresine, değilse label2 adresine yönlendirilir 24 IFINSIG: (D1) Dijital giriş sinyallerinin durumuna göre işlem yapılmasını sağlar Kontrolcüde DI1 DI8 arasında girişler vardır Eğer DI da bir sinyal varsa THEN, sinyal yoksa ELSE ile komutun devamı yazılır IF ON OFF <DI değişkeni> THEN <yapılması istenen eylem> ELSE <yapılması istenen eylem> VII

8 IFINSIG DI1 THEN GOTO LABEL1 IFINSIG OFF DI1 THEN GOTO LABEL2 ELSE GOTO LABEL1 Açıklama: ilk satırda DI1 on konumunda yani sinyal varsa label1 satırına yönlendirilir İkinci komut satırında ise DI1 off yani sinyal yoksa label2 adresine, on ise label1 adresine yönlendirilir 25 FOR - NEXT: Belirlenen bir değişkeni istenilen adımlarla, istenilen değere artırır Bu artırım esnasında komutun başlangıcı ile sonu arasında bulunan işlemler istenilen sayıda tekrarlanır Belirlenen değere ulaşıldığında döngüden çıkılır ve sıradaki komutlar işletilir Kullanıcı tarafından belirlenen şartlar meydana geldiğinde döngü sona gelmeden de bitirilebilir Bunun için EXITFOR kullanılır FOR VAR1=1 TO 10 STEP 1 IFINSIG DI1 THEN EXITFOR NEXT Açıklama: var1 değişkeni 1 den 10 a kadar 1 aralıkla artırılıyor 1, 10 değeri elde edilinceye kadar 1 er aralıkla artırılıyor Her bir artırımda next komutu görülünceye kadar aradaki komutlar işleniyor var1 değişkeni 10 değerine ulaştığında next komutundan geri dönüş gerçekleşmeden bir alt satıra geçiliyor Ancak bu işletim sırasında DI1 girişinden bir sinyal uygulanırsa var1 değişkeni 10 değerini beklemeden for-next döngüsünden çıkılır 26 DOWHILE DOUNTIL - LOOP: Belirlenen bir değişken istenilen değerde ise DOWHILE ile LOOP arasında kalan komutlar sürekli olarak tekrarlanmaya başlar Aksi olarak eğer belirlenen bir değişken istenilen değerde değil ise DOUNTIL ile LOOP arasında kalan komutlar sürekli olarak tekrarlanmaya başlar değişken değeri belirtilen değer dışına çıktıysa işlem sonlanır Ya da EXITDO komutu satırda okunursa LOOP tan sonraki satıra gidilir DOWHILE VAR1>10 IF VAR2==10 THEN EXITDO LOOP DOUNTIL VAR1<=10 IF VAR2==10 THEN EXIT DO LOOP VIII

9 Açıklama: İlk DO komut satırında var1 değişkeni 10 dan büyükse altındaki işlemler devamlı olarak tekrarlanır Bu arada var2 değişkeni 10 olursa işlem tekrarlanması (EXITDO ile)sona erdirilir İkinci DO satırında DOWHILE satır grubundaki işlem gerçekleştirilir 3 Robot Kol Komutları; 31 MOVETO / MOVE: MOVETO; programlama öncesinde girişi yapılmış mutlak koordinata dayalı olarak robotu taşıyan bir komuttur MOVE göreceli koordinata dayalı olarak robotu taşıyan bir komuttur Bu komut ile birlikte kolun istenilen noktaya ulaşırken interpolasyon seçeneklerine bağlı olarak hangi doğrultuda hareket edeceği ve adres bilgileri yazılımda girilir MOVETO MOVE <interpolasyon metodu>, <pozisyon değişkeni> <pozisyon değerleri>, <hız bilgisi> <interpolasyon metodu> : P PTOP L LINE <hız bilgisi> : S SPEED = <sayı> (bu değer kolun belirtilen adrese gidiş hızını tanımlar) <pozisyon değişkeni> <pozisyon değerleri> : kolun taşınacağı yeri tanımlayan adreslerdir Bu değerler önceden yüklenmiş adresler ya da yazılım satırında girilecek koordinatlar olabilir MOVE L, (50,50,50) MOVE P, J(50,10,30,40,20), SPEED=200 MOVETO J(10,10,10,10,10), S=100 MOVE J(10,10,10,10,10) MOVE JPOS3,S=100 MOVETO POS1 32 DEPART: Komut robot kolun bulunduğu konumdan Z ekseni boyunca belirtilen değerde hareket etmesini sağlar Komutun önüne interpolasyon metodu da eklenebilir DEPART <interpolasyon metodu>, yaklaşma mesafesi, hız değeri DEPART 10 (şimdiki konum (10,10,10) ise komut sonrası (10,10,20)adresine gider) DEPART L, 10, S=100 ((10,10,30) adresine interpolasyon ve 100 hız birimi ile gider) 33 HOME: HOME veya SETHOME komutları ile robot kolun park halinde bekletileceği konum seçilir Özellikle set edilmediğinde yazılım olarak J(0,0,0,0,0) adresi home set edilmiştir HOME SETHOME <joint pozisyon adı> <joint pozisyon değişkeni> JPOS1 = J(0,20,0,0,0) HOME JPOS1 IX

10 GOHOME 34 GOHOME: Robot kolun üretici tarafından önceden belirlenmiş başlangıç noktasına geri dönmesi için kullanılır MOVETO GOHOME JPOS1 35 OPEN: Robot kolun uc noktasına bağlanan yakalayıcının (gripper)hangi değere açılacağını tanımlamak için kullanılır (max: 100 tam açık değeri, min: 0 tam kapalı değeri) MOVETO JPOS1 OPEN CLOSE: Robot kolun uc noktasına bağlanan yakalayıcının (gripper)hangi değere kapanacağını tanımlamak için kullanılır (max: 100 tam kapalı değeri, min: 0 tam açık değeri) MOVETO JPOS1 CLOSE SET / RESET: Bu komut ile sayısal çıkış sinyalleri kontrol edilir SET belirtilen sayısal çıkışın 1, RESET ise belirtilen çıkışın 0 olmasına sağlar Komutta ALL kullanılırsa tüm sayısal çıkışlar kontrol edilir Çıkışın adresi belirtilirse sadece belirtilen adresler etkilenir SET RESET ALL <DO değişken no> OPEN RESET ALL MOVETO JPOS1 X

11 CLOSE 100 SET DO1,DO2 38 DELAY: Bu komut ile robot kontrol ilerlemesi belirli bir süre geciktirilir Set edilen süre 1/1000 saniye tabana göre hesaplanır DELAY <zaman> DELAY 1000 XI

COMAU C3G ROBOT EĞİTİMİ

COMAU C3G ROBOT EĞİTİMİ COMAU C3G ROBOT EĞİTİMİ ISO TR 8373 tanımına göre endüstriyel robot, üç veya daha fazla programlanabilir ekseni olan otomatik kontrollü, programlanabilir, çok amaçlı, bir yerde sabit duran veya tekerlekleri

Detaylı

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM PIC 16F877 VE PIC C LITE COMPILER ÖZELLİKLER Çalışma hızı Program Belleği EEPROM Belleği Kullanıcı RAM Giriş / Çıkış port sayısı Timer A / D çevirici Capture / Comp / PWM Seri çevresel arayüz Paralel slave

Detaylı

Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar.

Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar. Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar. Mikroişlemcilerde Kullanılan Temel Yardımcı Devreler 2. CCS PIC C Derleyici

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar

7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar 7. Bölüm Robot Programlamada Mantıksal Fonksiyonlar 7. Bölüm: Mantıksal Fonksiyonlar 7.1. Mantıksal Programlamanın Temelleri Endüstriyel Robot sisteminde çevre birimlerle olan iletişimin sağlanmasında

Detaylı

1. Genel Yapı. 1-1. Parça Tanımları. 1-2. Robotun Çalışma Mantığı. Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı.

1. Genel Yapı. 1-1. Parça Tanımları. 1-2. Robotun Çalışma Mantığı. Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı. 1. Genel Yapı 1-1. Parça Tanımları Kumanda Paneli Robot Kontrolörü Operasyon Kutusu* Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı RT Ekseni RW Ekseni FA Ekseni UA Ekseni FA Ekseni

Detaylı

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT YÜRÜYEN UYGULAMALARI BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Bu kitabın tüm hakları Yıldırım Elektroniğe aittir. Bu kitabın tamamı veya bir bölümü izin alınmadan hiçbir ortamda yayınlanamaz.

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

3. Bölüm Temel Robot Kullanımı

3. Bölüm Temel Robot Kullanımı 3. Bölüm Temel Robot Kullanımı 3. Bölüm: Temel Robot Kullanımı 3.1. Kontrol Paneli (smartpad - Teach Pendant) Şekil 3.1 de KUKA endüstriyel robotların hem kontrolü hem de programlanması amacıyla gerekli

Detaylı

FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı. Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü. 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2.

FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı. Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü. 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2. FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2.2 kw SG_Lift_TR_1.6.2 Versiyon Yapılan değişiklik Tarih Yazan

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

İçerik. 1.Giriş Temel Özellikler Pc konfigürasyonu. 2.Donanım kurulumu. 3.Yazılım Kurulumu. Sürücüleri yükle Yazılımı kur Sistem Sıfırlama Yazılım

İçerik. 1.Giriş Temel Özellikler Pc konfigürasyonu. 2.Donanım kurulumu. 3.Yazılım Kurulumu. Sürücüleri yükle Yazılımı kur Sistem Sıfırlama Yazılım İçerik 1.Giriş Temel Özellikler Pc konfigürasyonu 2.Donanım kurulumu 3.Yazılım Kurulumu Sürücüleri yükle Yazılımı kur Sistem Sıfırlama Yazılım 4.Server Ana Ekran Bilgi Paneli& Ana Butonlar Araçlar Lokal

Detaylı

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah. Bayraktar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU 482BK0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI Mehmet ÖZKARAKOÇ Haziran, 29 İZMİR SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

Detaylı

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU 1 1. GİRİŞ Labcenter Elektronics firmasının bir ürünü olan PROTEUS programı ISIS ve ARES olmak üzere iki alt programdan oluşur. ISIS ta elektronik devre çizimi gerçekleştirilirken, bunun yanında devrenin

Detaylı

Bölüm 13 FBs-PLC NC Pozisyonlandırma Kontrolü

Bölüm 13 FBs-PLC NC Pozisyonlandırma Kontrolü Bölüm 13 FBs-PLC NC Pozisyonlandırma Kontrolü Eski zamanlarda pozisyonlama kontrolü yapmak için sıradan motorlar kullanılırdı. Bu motorlar doğruluk ve hız isteğinin yüksek olmadığı durumlarda, talep karşılama

Detaylı

PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ

PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ Başlangıç PLC de programın yürütülmesi, yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi belirli işlemlerin sürekli periyodik bir çevrim halinde yapılması ile gerçeklenir. Kesmeli çalışma,

Detaylı

NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU

NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU GENEL Klavye Kısayol Tuşları Ana Ekran İkonları Tanıtım 1. PROGRAM 1.1 Sulama 1.2 Sulama Zamanı Programı 1.3 Gübre Dozaj 1.4 Harici Sinyal 1.5 Karıştırıcı 1.6 Seçici 1.7

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı