FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI"

Transkript

1 FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI Hasan KARCI 1, Ali TANGEL 2 1 Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2 Mühendislik Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi Özet Bu çalışmada mobil arabanın üzerine yerleştirilmiş 5 eksenli robot kolu ile cisimleri ultrasonik sensör aracılığı ile tanıyıp boyutlarına göre ayırt edebilen bir mobil robot kolu sistemi gerçeklenmiştir. Ultrasonik sensörden alınan veriye göre mobil aracın hız ve konum kontrolü ile robot kolunun konum kontrolüne ait sayısal tasarım tek bir FPGA üzerinde gerçeklenmiştir. Mobil robot kolu üzerindeki DC motor ve DCservo motorların sürücü devreleri ayrıca tasarlanarak, motorların hız ve konum kontrolü VHDL kodu ile oluşturulan PWM sinyalleri aracılığıyla sağlanmıştır. Bu çalışmada PWM sinyallerini üretmede frekans bölme tekniği kullanılmıştır. FPGA nın paralel işlem yapabilme yeteneği yardımıyla mobil robot kolu üzerindeki ünitelerin aynı anda durumları kontrol edilebilmektedir. VHDL ile oluşturulan kod Modelsim simülasyon programı aracılığıyla test edilmiştir. Testte istenilen sonuçlar elde edilerek, yapılan tasarım Xilinx ISE paket programı aracılığı ile Spartan-3 FPGA geliştirme kiti üzerinde gerçeklendi. FPGA geliştirme kiti, gerçeklenen mobil robotun donanımının bir parçası olarak üzerine monte edildi. Mobil robot kolunun beklenen tüm işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirdiği testlerle gözlendi. Abstract In this study, A mobile 5-DOF robot arm, which can distinguish objects according to their dimensions using an ultrasonic sensor module is designed and implemented. Digital hardware design of speed and position control of the vehicle carrying the robot arm and the position control of the robot arm is implemented on a single FPGA chip. The driver circuits of the DC motors and the RC motors mounted on the mobile robot arm system are also realized, and the motor speed and position controls are handled through the PWM signals obtained by a specific VHDL module. Frequency division technique is used to produce the PWM signals. The concurrent controls of the units mounted on the arm are possible due to parallel execution ability of FPGAs. Modelsim program is used for VHDL code simulations. Then, the real FPGA implementations are done on a Spartan-3 FPGA evaluation board using Xilinx ISE tools. This evaluation board is also mounted on the vehicle as a part of the mobile robot arm system. The test results show that the robot arm is able to accomplish all expected functions successfully. 1. Giriş Günümüz teknolojisinde robotların önemi giderek artmakta ve birçok endüstriyel, askeri ve diğer uygulamalarda insanın yerini almaktadır. Robotlar, özellikle robot kolları endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Robotların çalışabilmesi için elektronik bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu elektronik sistem içerisinde genelde işlemci, algılayıcılar ve sürücü devreleri yer alır. Donanımın genel hatlarını değiştirmeden sistemin güncellenmesi maliyeti oldukça düşürür. Maliyetin yanında zaman tasarrufu için hızlı yazılım ve donanım adaptasyonu gereklidir. Geleneksel devre tasarımında herhangi bir uygulamada kullanılacak devreler üretim esnasında yapılandırılır iken, alan programlanabilir teknolojisinde ise üretimden sonra kapı seviyesinde ara bağlantılar yazılımsal olarak yeniden yapılandırılabilirler [1]. Alan programlama teknolojisi, esnekliği sayesinde tekrar programlanmaya ve uygulama geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Robot teknolojisinde ise robotun yapacağı işler esneklik kazandıkça robotun kullanılabilirliği artmaktadır. FPGA nın yeniden yapılandırılması ile robotik sistemlerdeki esneklik ihtiyacı giderilebilmektedir. Genellikle robotik sistemlerin mikro denetleyici veya DSP ile kontrol edildiği göze çarpmaktadır [2]. Mikrodenetleyici ve DSP ile oluşturulan robot kontrol sistemleri büyük kapasite ve hızlı yapılandırılabilme olanağını yeterince sağlayamamaktadır [3]. Robot kolu ile birlikte mobil araç ve bu aracın algılayıcılarla birlikte karar verdiğini düşündüğümüzde, önümüze hem karmaşık hem de esneklik isteyen bir tasarım problemi çıkmaktadır. Bu da tasarımın çok sayıda bileşen içermesini gerektirmektedir. Birçok modülün eşzamanlı olarak kullanılmasıyla modüler 519

2 robotlar kontrol edilebilirlik açısından daha karmaşık hale gelebilmektedir. Bu nedenle tekdüze çalışan mimariler, birçok bileşen içeren robot tasarımında, robotların çeşitli fonksiyonları gerçekleştirmesinde yeterli olamamaktadır [4]. bilek ve tutucudan oluşmaktadır (Bknz. Şekil 2). Kolu oluşturan bileşenlerin geniş açı ile hareket etmeleri sayesinde robot kolu esneklik kazanmıştır. Robot kolu, ucundaki tutucusu yardımıyla cisimleri tutup kaldırabilmektedir. Bu çalışmada FPGA tabanlı esnek tasarım örneği olarak çok eksenli mobil bir robot uygulaması ve prototip üretimi gerçeklenmiştir. Makalede tasarım adımları detaylı olarak anlatılmakta, benzetim ve test sonuçları verilmektedir. 2. Mobil Robot Kolu Mobil robot kolu, 5 serbestlik derecesine sahip robot kolu ve ultrasonik sensör monte edilmiş mobil araçtan oluşmaktadır. Robot kolu kiti hazır olarak alınmıştır ve tarafımızca gerçeklenen dört bağımsız tekerlekli bir mobil platform üzerine monte edilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi mobil araç platformu üzerine ayrıca FPGA, motor sürücü devreleri ve bir adet akü yerleştirilmiştir. FPGA yapılandırılarak, yapılandırma kablosu FPGA kitinden çıkartılır, böylece serbest bir şekilde hareket sağlanmış olunur. Motorların, devrelerin ve FPGA kitinin güç gereksinimi ise araç platformuna yerleştirilen aküden sağlanmaktadır. Mobil araç harekete başladıktan sonra otonom hareket etmektedir. Şekil 2: Robot Kolu Eksen Gösterimi Şekil 3 te verilen mobil robot kolunun genel blok diyagramından görüldüğü gibi, tasarlanan robot kolu, mobil araçla birlikte hareket edebilmekte ve ultrasonik sensör yardımıyla yanından geçtiği cisimleri boyutlarına göre ayırt edip cisimleri üzerine alma veya yerlerini değiştirme gibi işlevleri yapabilmektedir. Mobil aracın hareketi, birbirinden bağımsız sürülen 4 adet DC motorlara bağlı tekerleklerle yapılmaktadır. Aracın hızı ve yönünün kontrolü PWM (Pulse Width Modulation) sinyali ile yapılmaktadır. Mobil aracın yan tarafına yerleştirilen bir tane ultrasonik sensör modülü aracılığıyla hem aracın konumunun kontrolü hem de cismin boyutu tespit edilebilmektedir. Cismin konumuna ve boyuna göre, robot kolu cismi tutup kaldırmak amacıyla hareket edebilmektedir. Şekil 3: Mobil Robot Kolu Blok Diyagramı Şekil 1: Mobil robot kolunun yandan ve üstten görünümü Robot kolu RC servo motora bağlı 180 o dönebilen bir taban üzerindedir. İnsan koluna benzetirsek, robot kolu omuz, dirsek 3. FPGA Kontrol Blokları Mobil robotun kolunun kontrolü için FPGA üzerinde gerçeklenen donanım tasarımı kullanılmıştır. FPGA nın yüksek kaynak kapasitesi, hızı ve esnekliği uygulama geliştirme için oldukça elverişlidir. Bu mobil robot kolu da FPGA kullanılarak tasarlanan robotik uygulamalarına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Mikro denetleyiciler ve DSP ler yıllarca motor kontrolünde kullanıldı. Bu aygıtlar tasarımla tümleşik oluyordu ve sadece yazılımsal bazı güncellemelere olanak sağlıyordu. Fakat özel uygulamalar için sınırlı olanakları vardı [5]. FPGA ların sağladığı esneklik ile motor çeşitlerine göre kontrol stratejileri kolaylıkla tekrar ayarlanabilmektedir [6]. 520

3 Motor kontrolü için seri işleyen kod oluşturulur ama FPGA nın paralel işlem yapma özelliğinden dolayı aynı anda çok sayıda prosesi paralel olarak çalıştırabilme üstünlüğü vardır. Mobil robot hareket esnasında cismi algılarsa cismin boyu tespit edilir ve robot kolu pozisyon komutları bu bilgiye göre şekillenir. Aynı zamanda cismin arabaya olan uzaklığına göre de robot kolu cisme uzanır. Mesafe bilgisi, tasarım algoritmasında çeşitli matematiksel işlemler yardımıyla robot kolunun konumunu belirlemede kullanılır. Mobil robot, robot kolu, mobil araç ve ultrasonik sensörden oluşmaktadır. Bu çalışmada tasarımın genel bileşenleri de üç ana kısımda incelenebilir: Robot kolu kontrol bloğu Mobil araç üzerindeki DC motor kontrol bloğu Ultrasonik sensör kontrol bloğu Cisim boyutu algılama bloğu Şekil 4: Kontrol kodu blok diyagramı Şekil 4 da verilen diyagramdan anlaşıldığı üzere toplam 17 adet sinyal aynı anda kontrol edilmektedir. Bu sinyallerden 6 tanesi robot kolunu oluşturan RC servo motorlar için PWM, 8 tanesi mobil araçtaki 4 adet DC motor için kontrol ve enable sinyali ile birlikte ultrasonik sensörün çalışması için trigger tetikleme sinyali üretilmektedir. Mobil robot kolunun genel çalışma prensibi akış şeması Şekil 5 de verilmiştir. Hareket halinde olan mobil araç, konumunu ultrasonik sensörden gelen bilgiye göre ayarlar. Tasarım mimarisi içinde yer alan mesafe sayacı ile gelen mesafe bilgisi sürekli karşılaştırılır ve tekerleklerin dönüş hızı belirlenir. Tekerlek dönüş hızları ise PWM sinyaline göre ayarlanır. Ultrasonik sensör kontrol bloğundan gelen veriye göre diğer blokların akış algoritması şekillenir. Araç mobil olarak hareket halinde iken sürekli olarak mesafe ölçümleri değerlendirilir ve cisim algılandığında cismin üzerinde işlem yapılır. Cisim mobil araca alınır veya cismin yeri değiştirilir. Mobil araç, çalışma güzergâhında cisimler bitene kadar bu işlemleri yapabilir Robot Kolu Kontrol Bloğu RC servo motor kontrolü için saniyede 50 defa tekrar eden ve 1 ile 2 ms arasında doluluk boşluk oranına sahip olan PWM sinyali kontrol edilir (Bknz. Şekil 6). 5 eksenli robot kolu için 5 farklı PWM, FPGA üzerinde kolayca üretilebilir. Servo motorlar için gerekli olan sinyalin periyot çerçevesi 20 ms olmalıdır. FPGA nın çalışma frekansı 50 MHz olduğu için kontrol bloğu içinde sayıcı yardımıyla 20 ms lik yerel saat darbesi oluşturulmalıdır. Şekil 6: RC servo motor için PWM sinyali PWM sinyali ise 8 bitlik çözünürlüğe sahip ikili sayıcı kullanarak oluşturulur. PWM sinyali için gerekli matematiksel eşitlikler aşağıdaki gibi ifade edilebilir [7]: Frame _ Period 2 n T CLK (1) Mark _ Period T Mark _ Value (2) CLK Mark _ Value Duty _ Cycle (3) n 2 Şekil 5: Mobil robot kolu kontrol akış şeması Duty cyle olarak ifade edilen PWM sinyalinin doluluk boşluk oranıdır. Bu orana göre servo motorlar konum alırlar. İfadelerde geçen Mark_Value PWM sinyalinin doluluk miktarını 521

4 belirlemekte kullanılan onluk tabandaki sayıdır. Bu sayı mesafe bilgisinden hesaplanarak bulunabilir. Aracın cisme olan uzaklığına göre Mark_Value değeri değişerek motorların konumu belirlenebilir. Şekil 7: VHDL ile tasarlanan PWM kontrol kodunun Modelsim çıktıları Modelsim simülasyon programı kullanılarak VHDL ile yapılan yazılımsal tasarım analiz yapılmıştır. Şekil 7 deki gibi, verilere bağlı olarak robot kolu kontrolü için gerekli PWM ler üretilmiştir. Üretilen PWM sinyalleri detaylı bir şekilde burada kontrol edilmektedir. aracın motorlarını kontrol etmek için toplam 12 tane sinyal oluşturulmuştur. Bu sinyallerden 8 tanesi motorlara giden giriş uçları, 4 tanesi ise enable yani yetkilendirme uçlarıdır. Robot kolu kontrolü için PWM sinyali oluşturulduğu gibi mobil aracın kontrolü için de PWM sinyalleri oluşturulmuştur. Ultrasonik sensörden gelen mesafe bilgisine göre motorlar, aracın konumunu belirlemek için konum alırlar Ultrasonik Sensör Kontrol Bloğu Mobil robot kolunun ilerleme esnasındaki dengesini yani düz gitmesini sağlamak için ultrasonik sensörden gelen bilgiler kullanılır. Robot kolunun tutacağı cisimlerin boyutunu ölçmek için de aynı sensörden yararlanılır. Bir ultrasonik sensör ortama ses dalgası gönderir, gönderilen dalga cisme çarpıp geri döner. Dalganın gidip gelme süresi yardımıyla cisimlerin uzaklığı hesaplanır. Yapılan bu çalışmada 3 cm ile 300 cm arasını sağlıklı ölçebilen sürücü devresi üzerinde bulunan ultrasonik sensör modülü kullanıldı. Sensörle ölçüm yapılan mesafenin hesabı şu şekildedir: Mesafe Toplam_ süre ses _ hıız 2 (4) Gönderilen ses sinyali engele çarpıp döneceği için ölçülen mesafe iki kat olur. Bunun için formülde ikiye bölme yer almaktadır. Toplam süre ise FPGA nın çalışma frekansı ile ilgili olarak değişebilir. Spartan XC3S200 FPGA nın çalışma saat frekansı 50 MHz dir. Şekil 8: Robot Kol Kontrol Bloğu Şekil 8 deki kontrol bloğu sayısal kontrol devresinin genel görünümüdür. Devrenin şematik tasarımı Xilinx ISE programında Viev RTL Schematics prosesini çalıştırarak görülebilir. Bu proses yazılan VHDL kodunun şematik tasarımını oluşturmamızı sağlamaktadır, böylece tasarımda FPGA da oluşturulan lojik blokların çalışması analiz edilebilmektedir Mobil Araç Üzerindeki DC Motor Kontrol Bloğu Robot kolunun gezgin olmasını sağlamak için DC motorlara bağlı tekerleklerle hareket edebilen platform kullanılmıştır. Motorun dönme hızı ve yönü girişlere verilen sinyale göre ayarlanabilir. Giriş sinyalleri FPGA da tasarlanan mobil araç motor kontrol bloğu ile kolaylıkla takip edilmekte ve mesafe bilgisine göre aracın konumu ayarlanabilmektedir. Bu uygulamada DYP-ME007 ultrasonik sensörü kullanıldı. Sensörün çalışması için trigger yani tetikleme ucuna 10 us lik darbe uygulanmalıdır. Uyarılan sensör 8 tane ses dalgasını gönderir ve bekler. Echo ucu yani yansıma ucu ses dalgası gönderilir gönderilmez lojik 1 olur ve dalga gelene kadar bekler, geri dönen dalga algılanınca echo ucu lojik 0 olur. Echo ucunun 1 olduğu zamanı hesaplayarak mesafenin ölçümü yapılabilir Cisim Boyutu Algılama Bloğu Ultrasonik sensör mobil aracın konumunu belirlerken, cisimleri tespit edebilmekte ve cisimlerin boylarını ölçmede de kullanılmaktadır. Mobil robot kolu akış şemasının bir bileşeni olarak ultrasonik sensörle, cisimlerin boyu Şekil 10 da verilen blok diyagram yardımıyla ölçülerek gruplanabilir. Spartan XC3S200 FPGA üzerinde yer alan 8 tane led kullanılarak cisimlerin boyları ölçülmüştür. Bu çalışmada sadece üç tane farklı boyutta cisim kullanıldığı için; cisimlerin boyları ledlerle ifade edildi. Cisimlerin boylarını ölçüm tekniği olarak genel hız-konum eşitliğinden yararlanıldı. cisim boyutu araba _ hizi zaman _ (5) Şekil 9: Mobil araç motor kontrol bloğu FPGA nın bize sağladığı kolaylıklardan biri de bol miktarda giriş çıkış portunun olmasıdır. Şekil 9 da görüldüğü gibi mobil Bu eşitlikte arabanın hızına göre zaman ayarı yapılarak cisim boyu ölçülmektedir. Spartan XC3S200 FPGA nın çalışma frekansı kullanılarak yeni bir sayıcı modülü tasarlandı ve bu sayıcının frekansına göre zaman ayarı yapıldı. 522

5 Kaynaklar [1] Kumar, S., Shuklay,A., Duttaz, A. ve Beherax, L., Technique for Visual Motor Coordination of a 6 DOF robot manipulator, Intelligent Control Part of IEEE Multi conference on Systems and Control, 2007, [2] Kung, Y-S., Shu, G-S.., FPGA-based Motion Control IC for Robot Arm, ICIT IEEE International Conference, 2005, Şekil 10: Cisim boyutu algılama işlemi 4. Sonuçlar Bu çalışmada, 5 eksenli mobil bir robot kolunun, üzerine monte edildiği mobil araçla birlikte kontrolü, VHDL donanım programlama dili yardımı ile yapılan tasarım yoluyla FPGA üzerinde donanımsal olarak gerçeklenmiştir. Benzetimlerde Modelsim programı kullanıldı. Tasarlanan sistemde bileşen sayısının artmasına rağmen FPGA nın sağladığı esneklikle sistemler arası uyum kolaylıkla sağlandı. Sonuç olarak, donanım programlama dilleri yardımıyla yapılacak olan tasarımlarla, gelecekteki uygulama ve geliştirmeler için de örnek teşkil edecek çok eksenli esnek bir mobil robot kolu prototipi oluşturmuş oldu. Literatürde fonksiyonel olarak bu çalışmadaki robot kolu sistemi ile birebir örtüşen bir mobil robot kolu mekanizmasına henüz rastlanamadığından, sadece performansa ve donanımsal kaynak kullanımına dayalı bir karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak bu çalışma, tasarım teknolojisi, mobil olup olmama durumu, kol serbestlik derecesi, cisim veya konum algılama tekniği gibi kriterler açısından, literatürdeki bazı örnek çalışmalarla aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırılmıştır. Yapılan Çalışmalar Bu çalışma Tablo 1: Karşılaştırma tablosu Motor Serbestlik Robot konumlarının Derecesi Serbestliği belirlenmesi (DOF) Ultrasonik sensör [8] Dönen kodlayıcı [9] Dönen kodlayıcı, PID, ters kinematik [10] Ultrasonik sensör, infrared sensör [4] Kablosuz olarak yeniden yapılandırma Kullanılan teknoloji 5 Mobil FPGA 5 Sabit FPGA 4 Sabit FPGA yok Mobil FPGA 4 Mobil FPGA+ARM [3] Meshram, U., Bande, P., Dwaramwar, P.A., Harkare, R.R., Robot Arm Controller Using FPGA, Multimedia, Signal Processing and Communication Technologies International Conference, 2009, [4] Xu, M., Zhu, W. ve Zou, Y., Design of a Reconfigurable Robot Controller Based on FPGA, Fifth IEEE International Symposium on Embedded Computing, 2008, [5] Monmasson, E. ve Cirstea, M., FPGA Design Methodology for Industrial Control Systems A review, IEEE Trans. on Industrial Electronics, 54(4), , [6] Meshram, U. ve Harkare, R.R., FPGA Based Five Axis Robot Arm Controller International Journal of Electronics Engineering, 2(1), , [7] Lawman,G., Pulse-Width Modulation in Xilinx Programmable Logic, Application Brief, 1-3, [8] Meshram, U., Bande, P., Harkare, R. R. Hardware and software co-design for robot arm position control using VHDL&FPGA IEEE Computer Society, International conference on advances in recent technologies in communication and computing, 780, [9] Cho, J. U., Le, Q. N., Jeon, J. W., An FPGA- Based Multiple- Axis motion control chip IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(3), , [10] Samuelsen, D., Graven, O. H., Low cost robots used for practical assignments in programming modules IEEE- ICELIE 09, Teşekkür Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü BAP-2009/40 (Mikroelektronik Lab.) Nolu proje kapsamında finansal olarak desteklenmiştir. 523

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GERÇEK ZAMANLI BULANIK KONTROLÖRLERİNİN GERÇEKLENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GERÇEK ZAMANLI BULANIK KONTROLÖRLERİNİN GERÇEKLENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GERÇEK ZAMANLI BULANIK KONTROLÖRLERİNİN GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özgür Aydın TEKİN Anabilim Dalı : Programı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ KONTROL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 447-457, 2012 Review Paper / Derleme Makalesi THE COMPARISON OF SI-BASED CONVENTIONAL MICROCONTROLLER AND FPGA

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ 2007 İSTANBUL

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN UTKU YILMAZ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ Naser Rouzeh SHAHRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU 2014 Her hakkı

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ PROJELER 1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ 2. JAVA İLE İNTERNET TABANLI ALARM SİSTEMİ GELİŞTİRME 3. RADYODİYAGNOSTATİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA ELDE EDİLEN 4. GÖRÜNTÜLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ Hüseyin Cem BAYRAKTAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu GömSis 2008 Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Emre HARMANCI, İTÜ Bilişim Enstitüsü Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Elektronik ve Haberleşme

Detaylı

FPGA TABANLI MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ KULLANILARAK DC MOTOR SÜRÜCÜ TASARIMI VE UYGULAMASI

FPGA TABANLI MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ KULLANILARAK DC MOTOR SÜRÜCÜ TASARIMI VE UYGULAMASI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FPGA TABANLI MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ KULLANILARAK DC MOTOR SÜRÜCÜ TASARIMI VE UYGULAMASI Emre ÖLMEZ

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI 004880 Ünal YILMAZ 243410 Kadir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ İLE SİSTEMLERİN UZAKTAN KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA Yaşar DAŞDEMİR 1, Nihat İNANÇ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi ydasdemir@hotmail.com

Detaylı

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant

Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale Plant Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 2012, Sayfa 123-131 Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması Design of an Energy Monitoring System for a Medium-Scale

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS

GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GPRS İLE SİSTEM DENETİMİ SYSTEM CONTROL WITH GPRS Serdar DERİCİ a* a* Eleşkirt EML, Ağrı, Türkiye, E-posta: serdarderici@hotmail.com

Detaylı

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 135-142, 2012 Vol 27, No 1, 135-142, 2012 3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BLDC Motor Driver & Controller Ebubekir AKGÜL Danışman Doç. Dr. Erkan ZERGEROĞLU Ocak, 2014 Gebze, KOCAELİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 No: 1 Sayı: 46 sh. 25-41 Ocak 2014 DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI (BALANCING AND ORIENTATION ANALYSIS AND

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı