01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 04.Faiz Gideri 8 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 12 B.Bütçe Gelirleri VergiGelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler 20 C.Finansman 21 II- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 21 A.Bütçe Giderleri 21 1.Personel Giderleri 22 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22 5.Cari Transferler 22 6.Sermaye Giderleri 22 7.Sermaye Transferleri 22 8.Borç Verme 22 B.Bütçe Gelirleri 23 C.Finansman 23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 24 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 24 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 25 1

3 SUNUŞ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, mali yılı ile mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, k aynakları n k ullanı m ı s ur etiyl e hi z m etleri ni n yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürebilirlik kazandırmay ı hedeflemektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporda, yılı gerçekleşmeleri ile Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaks ınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2

4 I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ile Gelişimi leri Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile Malı Yılı ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza Mali Yılı Bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam ,00 TL ödeneğin, ,77 TL si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 65,11 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 121,54 ile mal ve hizmet alım giderleri ve % 63,64 ile sermaye transferi kalemlerinde görülmektedir. Tablo 1: leri ile Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ , ,00 6,45 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD , ,00 10,55 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,00 121,54 FAİZ GİDERLERİ , ,00 29,66 CARİ TRANSFERLER , ,00-27,20 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 29,12 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 63,64 BORÇ VERME 0, ,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 100,00 TOPLAM , ,00 65,11 Şekil 1. - YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME FAİZ GİDERLERİ TOPLAM SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. PERSONEL GİDERLERİ 3

5 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; yılında ,01 TL, yılında ise ,11 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 50,20 si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 29,60 dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 2,66 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. yıl sonu gerçekleşmesi %70,40 olarak tahmin edilmektedir. Tablo 2: ve Yılları Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran , , , ,16 47,33 53,84 21,09 46, , , , ,74 45,94 45,10 8,52 54, , , , ,38 45,14 27,79 36,37 72,21 FAİZ GİDERLERİ , , , ,31 57,78 47,40 6,37 52,60 CARİ TRANSFERLER , , , ,49 26,73 41,19 12,18 58,81 SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,03 51,14 12,88-67,47 87, , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,11 50,20 29,60-2,66 70,40 Şekil 2. - Gider leri

6 1. Personel Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Belediyemizin yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,07 TL iken, yılında ,08 TL artışla ,16 TL olmuştur. Personel giderlerindeki a r t ı ş % 21,09 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 46,16 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: ve Yılları Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri Memurlar , , , ,16 51,16 47,75 15,78 52,25 Sözleşmeli Personel , , , ,52 52,10 83,40 9,84 16,60 İşçiler , , , ,73 40,95 55,20 33,82 44,80 Geçici Personel , , , ,71 61,12 28,89 6,95 71,11 Diğer Personel , , , ,04 49,27 25,02 55,40 74,98 TOPLAM , , , ,16 47,33 53,84 21,09 46,16 Şekil 3. - Personel Gider Ocak-Haziran Diğer Personel Geçici Personel İşçiler Memurlar Sözleşmeli Personel TOPLAM 5

7 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Belediyemizin yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, yılında TL iken, yılında ,25 TL artışla ,74 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış %8,52 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %54,90 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Dönemi Devlet Primi leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar , , , ,75 50,49 47,74 16,03 52,26 Sözleşmeli Personel , , , ,83 50,92 44,09 16,02 55,91 İşçiler , , , ,16 41,73 43,09 0,27 56,91 Diğer Personel 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,74 45,94 45,10 8,52 54,90 Şekil 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Diğer Personel TOPLAM 6

8 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, yılında TL iken, yılında ,42 TL artışla ,38 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %36,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %72,21 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Gerçekleş me , , , ,32 50,61 13,80-43,93 86, , , , ,87 46,12 28,39 10,89 71,61 Yolluklar , , , ,62 53,26 11,48 43,99 88,52 Görev Giderleri , , , ,04 58,46 36,72 54,79 63,28 Hizmet Alımları , , , ,95 45,16 30,50 57,67 69,50 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,68 45,53 18,02 13,16 81, , , , ,08 35,29 21,84 118,23 78, , , , ,82 36,48 3,34 21,17 96, , , ,18 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,38 45,14 27,79 36,37 72,21 Şekil 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran

9 4. Faiz Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,09 TL iken, yılında ,91 TL artışla ,31 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 6,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 52,60 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri , , , ,85 62,98 64,30 5,75 35, , , , ,46 50,64 32,87 7,42 67,13 TOPLAM , , , ,31 57,78 47,40 6,37 52,60 Şekil 6. - Faiz Gideri Ocak-Haziran Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri TOPLAM 8

10 5. Cari Transferler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari transfer harcamaları için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri i çin yapılan toplam harcama, yılında ,07 TL iken, yılında ,42 TL artışla ,49 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 12,18 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 58,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler Görev Zararları , , , ,52 6,57 88,78 71,86 11,22 Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,35 89,48 65,87 7,55 34, , , , ,63 49,87 10,05-13,27 89,95 Yurt Dışına Yap. Tra. 0, ,00 0, ,49 0,00 10,05 100,00 89,95 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , ,50 53,39 36,18-0,10 63,82 TOPLAM , , , ,49 26,73 41,00 12,00 59,00 Şekil 7. - Cari Transferler Ocak-Haziran Görev Zararları Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yap. Tra. Gelirlerden Ayrılan Paylar TOPLAM 9

11 6. Sermaye Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Sermaye giderleri için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,33 TL iken, yılında ,30 TL azalışla ,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 67,47 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 87,12 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Menkul Malların Büy. On. Gid. Gayrimenkul Büy. On. Gid , , , ,99 78,86 2,78-91,43 97, , , , ,20 3,43 16,28.352,48 83, , , , ,39 86,03 73,24 37,28 26, , , , ,45 42,45 12,20-73,19 87,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 95,74 0,17-78,11 99,83 TOPLAM , , , ,03 51,14 12,88-67,47 87,12 Şekil 8. - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Büy. On. Gid. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Mamul Mal Alımları Menkul Malların Büy. On. Gid. TOPLAM 10

12 7. Sermaye Transferleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye transferleri transferleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, yılında ,00 TL iken, yılında ,00 TL artışla ,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri giderlerindeki artış % 40,16 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 14,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Dönemi Sermaye Transferi leri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 TOPLAM , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 Şekil 9. - Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Yurt İçi Sermaye Transferleri TOPLAM 11

13 8. Borç Verme ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme leri Belediyemizin yılı bütçesinde borç verme giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: ve Yılları Dönemi Borç Verme leri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9. Yedek Ödenek ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek leri Belediyemizin yılı bütçesinde yedek ödenek için ,00 TL ayrılmıştır. Malı Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan ,00 TL nin Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda ,00 TL si aktarılmıştır. yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde herhangi bir aktarma gerçekleşmemiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödenek giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11: ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Yedek Ödenekler Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12

14 B. Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelir si ve Yılı Bütçe Gelir Bütçe Gelişimi Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile Malı Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri ,27 TL olarak gerçekleşmiştir. mali yılı bütçe gelirleri ise yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %48,54 artışla ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; Vergi gelirleri (%59,78), Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%161,47) ve Sermaye gelirleri (%7659,01) kalemlerinde gözükmektedir. Tablo 12: leri ile Gelişimi Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir VERGİ GELİRLERİ , ,00 59,78 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , ,00 44,63 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , ,00 161,47 DİĞER GELİRLER , ,00 16,67 SERMAYE GELİRLERİ , , ,01 RED VE İADELER (-) , ,00-98,50 TOPLAM , ,00 48,54 Şekil 10: leri ile VERGİ GELİRLERİ TOPLAM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 13

15 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 13 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; yılında ,24 TL, yılında ise TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,21 dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 62,79 olarak görülmektedir. ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 14,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 13: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Gelirleri Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Gelir leri ler Oran VERGİ GELİRLERİ , , , ,67 54,72 40,26 17,60 59,74 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , , ,77 52,23 27,70-23,30 72, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DİĞER GELİRLER , , , ,79 46,74 51,13 27,63 48,87 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 RED VE İADELER (-) , , , ,95 4, , , ,98 TOPLAM , , , ,28 48,31 37,21 14,41 62,79 Şekil Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran

16 1. Vergi Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Belediyemizin yılı bütçesinde vergi gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, yılında ,13 TL iken, yılında ,54 TL artışla ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 17,60 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi 59,72 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: ve Yılları Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,28 60,21 39,35 4,05 60,65 Harçlar , , , ,39 49,67 41,15 32,73 58,85 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,67 54,72 40,26 17,60 59,74 Şekil Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler TOPLAM 15

17 2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılında ,38 TL iken, yılında ,61 TL azalışla ,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % -23,30 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 72,30 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: ve Yılları Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul , , , ,88 45,08 26,90 21,12 73,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Hasılatı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Karları , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kira Gelirleri , , , ,14 62,17 26,69-26,06 73,31 Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel , , , ,75 100,00 31,28-54,91 68,72 TOPLAM , , , ,77 52,23 27,70-23,30 72,30 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul. Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel. TOPLAM 16

18 3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan bağış, yardım ve özel gelirlerinde, ve yıllarında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Proje Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17

19 4. Diğer Gelirler ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde diğer gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, yılında ,42 TL iken, yılında ,37 TL artışla ,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 48,87 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: ve Yılları Dönemi Diğer Gelir leri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri , , , ,84 56,43 19,47-30,05 80,53 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,46 45,01 52,37 36,96 47,63 Para Cezaları , , , ,37 68,45 18,74-51,26 81,26 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,12 97,00 11,21-95,64 88,79 TOPLAM , , , ,79 46,74 51,13 27,63 48,87 Şekil Diğer Gelirler Ocak-Haziran Faiz Gelirleri Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM 18

20 5. Sermaye Gelirleri ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, yılında ,96 TL iken, yılında ,96 TL azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki azalış % olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 99,96 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18: ve Yılları Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 Şekil Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri TOPLAM 6. Alacaklardan Tahsilat ve yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri bulunmamaktadır. 19

21 7. Red ve İadeler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade leri (-) Belediyemizin yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için ,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, yılında ,65 TL iken, yılında ,30 TL artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 5191,98 olarak gerçekleşmiştir. yıl için tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşme olmuştur ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 19: ve Yılları Dönemi Red ve İade leri Red ve İadeler Vergi Gelirleri 5.737, , , ,50 64,48 37,25-49,66 62,75 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , , , ,02 83,01 465,77-78,22-365,77 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Diğer Gelirler , , , ,43 0, , , ,13 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,95 4, , , ,98 Şekil Red ve İade Ocak-Haziran 16K 14K 12K 10K 8K 6K 4K 2K 0K Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM 20

22 C. Finansman mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında ,00 TL öngörülmüştür. Bunun; ,00 TL'si iç borçlanma, ,00 TL si dış borçlanma şeklinde planlanmıştır. Ocak-Haziran döneminde ,42 TL iç borç, ,15 TL dış borç ödemesinde bulunulmuştur. II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 20: Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 111,89 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 107, , , ,00 103,73 FAİZ GİDERLERİ , , ,00 114,95 CARİ TRANSFERLER , , ,89 103,14 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 110,94 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 100,00 BORÇ VERME ,00 0, ,00 100,00 TOPLAM , , ,89 100,00 21

23 1. Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,16 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 111,89 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,74 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 107,06 sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,38 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,73 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 114,95 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde ,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,14 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,03 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 110,94 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 7. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 8. Borç Verme Ocak-Haziran döneminde herhangi bir borç verme gideri ger çekleşmemiştir. Temmuz-Aralık döneminde ise ,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 22

24 B. Bütçe Gelirleri mali yılı bütçesinde ,00 TL tahmini bütçe gelirinin ,28 TL si Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin ,72 TL olması beklenmektedir. ödeneğine göre yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 21: Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu Vergi Gelirleri , , ,33 100,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirle , , ,23 100,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile ,00 0, ,00 100,00 Diğer Gelirler , , ,21 100,00 Sermaye Gelirleri , , ,00 100,00 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 100,00 Red ve İadeler (-) , ,95 0,00 0,00 TOPLAM , , ,77 100,00 C. FİNANSMAN mali yılının Temmuz - Aralık döneminde ,50 TL iç borç, ,43 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. - yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 23

25 III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Bakım Ve Onarımı Sosyal Tesisler Yapımı Kentsel Gelişim Projesi Islah Ve Düzenleme İşi Kent Parkı Projesi Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Muhtelif Otopark Yapımları Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri Katı Atık Yönetimi Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İmar Planları Yapım ve Revizyonları Kamulaştırmalar Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri Kentsel Proje Faaliyetleri Kent Estetik Faaliyetleri Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırım Projesi Teleferik Sistemi Kurulması Akıllı Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Yapım, Bakım-Onarımı, Yenilenmesi Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi ) Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri Ulaşım Ana Planı Revizyonu Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Festival Düzenleme Faaliyetleri Sergi Düzenleme Faaliyetleri Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler Bitkisel Üretim Faaliyetleri 24

26 Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Spor Faaliyetleri Okullar, Dini Mabetler ve Tarihi Yapıtlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri Yangın Eğitimi Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler Bütçe ve Yatırım Programına İlişkin Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti Kırsal Faaliyetler B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir. 30

27 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,16 21,09 47,33 53, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,16 15,78 51,16 47, SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,52 9,84 52,10 83, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,73 33,82 40,95 55, GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,71 6,95 61,12 28, DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,04 55,40 49,27 25,02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , , , , , , , , , , , , , , , ,74 8,52 45,94 45, ,00 GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,75 16,03 50,49 47, SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,83 16,02 50,92 44, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,16 0,27 41,73 43, GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,38 36,37 45,14 27, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,53 0, , , , , , ,70 0, , , ,32-43,93 50,61 13, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,87 10,89 46,12 28, YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,62 43,99 53,26 11, GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,04 54,79 58,46 36, HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,95 57,67 45,16 30, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,68 13,16 45,53 18,02 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE , , , , , , , , , , , ,08 ONARIM GİDERLERİ , , , ,09 118,23 35,29 21, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,82 21,17 36,48 3, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.386, ,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,20 0, ,18 0,00-100,00 100,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,31 6,37 57,78 47, ,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GİDERLERİ 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,85 5,75 62,98 64, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,46 7,42 50,64 32, İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GİDERLERİ 0,00 0,00 0, TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,49 12,18 26,73 41, , GÖREV ZARARLARI , , , , , ,72 0, ,66 0, , , , , , , ,52 71,86 6,57 88, HAZİNE YARDIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN , , , , , , , , , , , , , , , ,35 TRANSFERLER 7,55 89,48 65, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , ,16 0,00 0, , , , , ,40 0, , , , , ,63-57,98 102,93 10,05 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 10, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,50 14,13 46,73 36,18 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,03-67,47 51,14 12, , MAMUL MAL ALIMLARI , , ,24 0, , , , , , , , , , , , ,99-91,43 78,86 2, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,48 0,00 0, ,00 0, , , , ,48 3,43 16, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , , ,39 37,28 86,03 73, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,45-73,19 42,45 12, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,00 0, ,05 0,00 0, , , ,00-78,11 95,74 0, STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 30,57 99,45 79, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 30,57 99,45 79, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YURTİÇİ BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0, MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,11-2,66 50,20 29, ,89 * =( Yılı Ocak-Haziran - Yılı Ocak-Haziran )/ Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100 formülüyle hesaplanacaktır.

28 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** YILSONU ORANI * GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri 01 2 Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar , Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,67 17,56 54,72 40, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, ,95 0,00-100,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,18 0, , , ,28 16,28 53,87 39, , , , , , , , , , , , , , , ,39 32,65 49,67 41, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,77-23,30 52,23 27, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,88 21,11 45,08 26,90 Malların kullanma veya faaliyette bulunma 03 2 izni gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 0, ,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00-100,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,37 0, , , , , , , , , , , ,14-19,54 57,14 26, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , ,78 0, ,09 0, ,04 0, , ,52 0, , ,75-54,91 100,00 31,28 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 04 Gelirler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 04 2 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proje Yardımları 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,79 27,63 46,74 51, , , , , , , , , , , , , , , , , ,84-30,05 56,43 19, , , , , , , , , , , , , , , , ,46 36,96 45,01 52, , , , , , , , , , , , , , , , ,37-51,26 68,45 18, , , , , , , , , , , , , , , , ,12-95,64 97,00 11, , , ,96 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00-78,07 14,92 0, , , , ,96 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00-78,07 14,92 0,04 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 348, ,00 405, , , , , ,54 4, , , , ,75 182,00 614,50 65,00 502,00 78,00 73,00 13,00 209,50 95,50 39, , , ,50-49,66 64,48 37, , , , , , , , , ,00 335, ,50 310, ,88 375, , ,02-78,22 83,01 465,77 0, ,00 0,00 0,00 992,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,25 0,00-100,00 0,00 0, , ,00 0,80 0,00 0,00 0,00 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271, ,43 864, , ,57 0, ,13 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,28 14,41 48,31 37, ,77 * =( Yılı Ocak-Haziran - Yılı Ocak-Haziran )/ Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100 formülüyle hesaplanacaktır.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1 İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..... 05 I) OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.......07 a) BÜTÇE......07 01 PERSONEL......09 02 SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ankara, 2017 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı