Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı"

Transkript

1 Hiyerarşik Konrol ile Güç egülasyonlu Tasarımı B. Baykan Alagöz, Cemal Keleş, Asım Kaygusuz, Yusuf Kaplan, Abdulkerim Karabiber ElekrikElekronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversiesi, Malaya Özeçe Günümüzde yarı ileken güç elekroniği elemanlarında sağlanan gelişmeler ile birlike DC güç sisemleri daha yaygın kullanım alanı bulmuşur. dönüşürücüler, DC güç sisemlerinin emel bileşeni durumundadır ve DC güç dağıım sisemlerinde, gerilim regülasyonunda önemli role sahipirler. Bu çalışmada, dönüşürücülerin kamanlı konrol yönemi ile anlık maksimum çıkış gücü sınırlaması konrolü sağlayan güç sürücülerine dönüşmesi sağlanmışır. Gelişirilen güç regülasyonlu sürücüler, yükün çekebileceği gücü bir üs limiin alında uarak sisemde güç dağıımını daha emniyeli ve konrol edilebilir duruma geirir. Önerilen güç sürücüsü ile inşa edilen elekrikli araç DC güç dağıım sisemi uygulaması, Malab/Simulink benzeimi yardımı ile incelenmişir. Benzeim sonucunda, sürücülerin elekrikli araçlar için baarya çıkışı güç enjeksiyonu yöneimine imkân sağladığı görülmüşür. Aşırı güç çekimine yol açan arıza durumlarında, sisemin korunmasına imkan vermesi iibarı ile aracın enerji verimliliğini ve güvenliğini arırabileceği görülmüşür.. Giriş Günümüzde ükeici elekroniği, oomasyon sisemleri, elekrikli ulaşım araçları gibi birçok sisem DC güce ihiyaç duymakadır. Yarı ileken güç elekroniği elemanlarında sağlanan gelişmeler sonucunda DC güç dağıım sisemleri yaygınlaşmaya başlamışır. DC güç dağıım ve depolama sisemlerinin avanajları göz önüne alındığı zaman, geleceke güç dağıımı ve yöneiminin büyük oranda DC sisemler ile sağlanacağı öngörülebilmekedir. Günümüzde DC enerjinin dağıımı ve yöneimi, uzun mesafe elekrik enerji ileiminde [,], fabrikalarda ve evlerde [5], gemilerde [68], elekrikli araçlarda [9,] kullanım alanı bulmuşur. Geleceğin akıllı şebeke mimarilerinde DC dağıım haların (DC Bus) bulunması muhemeldir [,]. DC güç dağıımı birçok avanaja sahipir []. Elekromanyeik salınıma yol açmaması nedeni ile canlılar için daha sağlıklıdır. Elekronik cihazlar açısından elekromanyeik uyumluluğu (Elecromagneic Compaibiliy) [4] daha yüksekir. Bu nedenle, güç haları üzerinden haberleşme uygulamaları için uygun bir ileim kanalı sağlar [5]. AC sisemlerde harmonik ve reakif güç konrolü [6] önemli bir sorun iken DC güç dağıımında bu ür problemler mevcu değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (Güneş panelleri, rüzgâr ürbinleri) DC enegrasyonu daha kolaydır [7]. DC abanlı güç sisemlerinde, modern enerji depolama sisemlerinin (baaryalar, yakı hücreleri) kullanımı daha verimlidir [8]. DC dağıım ve yöneim sisemlerinin en emel elemanı dönüşürücülerdir [9]. dönüşürücüler, sisemde DC gerilim seviyelerini farklı DC gerilim seviyelerine dönüşürülmesini sağlayan elemanlardır. DC dağıım halarında kullanılan dönüşürücüler, AC enerji halarında kullanılan ransformaörler gibidir. dönüşürücülerin gerilim kararlılıklarının yüksek olması ve gerilim seviyelerinin yöneilebilir olması, akıllı enerji dağıım mimarileri için çok önemlidir. ieraürde dönüşümü için düşürücü (buck) [,] ve yükselici (boos) [] olmak üzere iki ip emel çevirici yapısı söz konusudur. Praike düşürücüyükselici (buckboos), flyback [], forward çeviriciler, yarım köprü çevirici ve am köprü çeviriciler kullanılmakadır. Flyback ipi dönüşürücülerde, önce AC gerilime dönüşüm sağlanır, sonra ransformaör yardımı ile isenen gerilim seviyesi elde edilir. Düşürücü ve yükselici ip dönüşürücülerin çalışması ise anaharlama (swiched mode) ekniğine dayanır. Burada giriş gerilimi Darbe Genişliği Modülasyonlu (DGM) işare yardımı ile kıyılır (chopping) ve isenen gerilim düzeyi bir kapasiif elemen üzerinde oluşurulur. dönüşürücülerin gerilim kararlılığını iyileşirmek için PID (ProporionalInegral Derivaive) konrolör veya kayan mod konrolör (Sliding Mode Conrol) önerilmişir []. Çok kaynaklı yenilenebilir enerji sisemlerinde enerji yöneimi için hiyerarşik konrol sraejilerinin uygulanabileceği göserilmişir [4]. Kamanlı konrol mimarisi ile farklı üreim karakerisiklerine sahip kaynaklardan gelen enerjilerin farklı yük iplerine en uygun şekilde ransfer edilebileceği görülmüşür. Böylece, karma enerji sisemlerinin akıllı yöneimi sağlanabilmişir [4, 5]. Bu çalışmada, düşürücü ip dönüşürücünün daha akıllı ve yöneilebilir bir güç sisemi bileşenine dönüşmesi için maksimum güç sınırlaması konrolü önerilmişir. Bu amaçla, hiyerarşik (çok kamanlı) bir konrol mimarisi kullanılmışır. Al kamanda, darbe genişliği modülaörünü konrol eden PI konrolör yardımı ile çıkışa DC gerilim kararlılığı sağlanırken, üs kamanda, maksimum güç sınırlaması konrolü modifiye edilmiş sigmoid fonksiyonu ile gerçekleşirilmişir. PI konrolör praik uygulama kolaylığı ve yeerli derecede gerilim kararlılığı sağlaması nedeni ile ercih edilmişir. PI abanlı al konrol kamanının üs kaman arafından yöneimi ile dönüşürücünün akımgerilim karakerisiğinin sigmoid fonksiyonuna uygun sürülmesi sağlanmışır. Böylece, dönüşürücü çıkış gücü için bir epe gücü nokası regülasyonu söz konusu olmuşur ve sisemin güç sürücüsüne dönüşümü sağlanmışır. Önerilen sürücü ile yükün çekebileceği maksimum güç, konrol edilebilir bir epe gücü ile sınırlanır. Tepe gücü nokasının yöneimi ile sürücülerin bağlı olduğu sisemlerde güç akışının daha güvenli ve konrol edilebilir

2 olması sağlanır. Örnek uygulama olarak, önerilen sürücülerin elekrikli araçlarda baarya güç dağıımı yöneimi uygulaması göserilmişir. Bu amaçla, Malab/Simulink güç sisemleri benzeimi kullanılmışır. Simulink benzeimlerinde, sürücüler ile asarlanan DC güç dağıım mimarisinde, yüksek enerjili baarya çıkışından araç bileşenlerine enjeke olan gücün yöneimi incelenmişir. Benzeimlerde, elekrikli araç güç sisemlerinde, hem enerji verimliliğinin hem de sisem güvenliğinin arırılabileceği görülmüşür.. Yönem ve Tasarım.. Güç egülasyonlu Tasarımının Genel Yapısı Tasarlanan güç regülasyonlu sürücü, Şekil de görülen iki kamanlı konrol mimarisine sahipir. Birinci kamanda, Şekil da görülen Düşürücü ip dönüşürücü sisem kullanılmışır. Düşürücü ip dönüşürücünün modeli, lim e( ) = lim ( Fg( ) V( )) sağlanır ve Denklem () uyarınca çıkış gücü sınırlaması gerçekleşir. Sigmoid fonksiyonu, yapay sinir ağlarında akivasyon fonksiyonu olarak yaygın kullanım alanı bulmuş ve nöron çıkışlarını belli değer aralıklarında sınırlamışır. Denklem () de ifade edilen α parameresi, sürücü çıkış geriliminin ( V ) düşüş karakerisiğini ayarlar. Şekil de güç sınırlayıcı fonksiyonun sağladığı akımgerilim ve güçakım karakerisikleri, farklı α değerleri için karşılaşırılmışır. Şekilde görüldüğü üzere, sürücüden çekilen akımın ( I ), P = VI ile belirlenen epe gücüne yaklaşması durumunda, sürücü çıkış gerilimi Denklem () uyarınca düşmeye başlar. Çıkış geriliminin konrollü düşürülmesi, yük akımının ve nihayeinde çıkış gücünün konrollü düşmesini sağlar. Bu mekanizma ile sürücü çıkış gücünün P epe güç nokasını aşması önlenir. Şekil de görüldüğü gibi, α parameresi azaldıkça epe gücü nokası yumuşar ve çıkış gerilimi daha erken ve daha yavaş düşer. Yumuşak sınırlama cevabı gereken uygulamalar için α ya küçük değerler verilmelidir. di d = ( AV I V ) DGM dv d I V = C C şeklinde ifade edilir []. Burada VI ve I I sırası ile dönüşürücü giriş gerilimi ve akımı, V ve I dönüşürücü çıkış gerilimi ve akımıdır. A anaharlama durumudur ve DGM arafından sürülmekedir. Anahar kapalı iken A=, açık iken A= değerini alır. ÖlçülenI akım değerleri, Şekil de görülen üs konrol kamanı içinde geri besleme sağlamakadır. V gerilimi, yükü sürmeke ve al konrol kamanı için geri besleme sağlamakadır. Birinci konrol kamanında (Al Konrol Kamanı), darbe genişliği modülasyonlu dönüşürücü devresi PI konrolör yardımı ile konrol edilmişir. Bu kaman, sürücünün çıkış gerilim seviyesinin ( V ), hedeflenen bir gerilim seviyesinde ( V ) kalmasını sağlar. Gerilim haası e= V V ), PI konrolör ( k = 5, k = ) arafından ( sıfırlanır ve çıkış gerilim kararlığı sağlanır. İkinci konrol kamanı (Üs Konrol Kamanı), birinci kamanı yöneir ve sürücünün çıkış gücünü sınırlar. Yükün çekiği akımın ( I ) arması sonucu sürücü çıkış gücünün ( P ) belirlenmiş bir epe gücünü ( P ) yaklaşması durumunda, çıkış gerilimi düşer, böylece sürücüden siseme enjeke olan gücün ( P ), epe gücü sınırının alında kalması sağlanır. Bu çalışmada güç sınırlayıcı fonksiyon olarak modifiye edilmiş sigmoid fonksiyonu kullanılmışır. Bu fonksiyon yük akımına, referans akımına ve gerilimine bağlı olarak, V Fg( I( ), V, I, α ) = () α( I( ) I ) e denklemi ile ifade edilmişir. Bu çalışmada al konrol kamanı, V = Fg( I( ), V, I, α) fonksiyonu ile yöneilmişir. Uygun bir PI konrolör asarımı ile gerilim haası, p i Şekil : Düşürücü ip dönüşürücü devresi. Tasarlanan güç regülasyonlu sürücüsünün konrol mimarisi. Tasarlanan güç regülasyonlu sürücünün operasyon modları Tablo de özelenmişir. Tablo : Güç regülasyonlu sürücü operasyon modları Koşul Operasyon Açıklama V = veya I = Güç kesme V = V I I I Üs Konrol Kamanı V Al Konrol Kamanı e PI Konrolör V ve I ve P < P V ve I ve P > P A C I V Sigmoid Fonksiyonu DGM çalışma modu Güç regülasyonu çalışma modu I V P Buck Tipi Dönüşürücü Buck ipi dönüşürücü olarak çalışır. Çıkış gücü sınırlanır. V I I V

3 4 DC DC g m C E IGBT/Diode C Dönüşürücü 4 v 4 F g α= α= α=.4 Scope DGM >= elaional Operaor Sauraion PI 5 Gain s epeaing Sequence Inegraor x 4.5 α= α= α=.4 I Tepe Gücü Vm Im Consan Fark Volaj Dusus Hizi Alfa Divide Üs Konrol Kamanı e u Exponansiyel P i I.5 DC g m C E IGBT/Diode 4 DC C v Scope Şekil : V = Fg( I; V, I, α) güç sınırlayıcı fonksiyonu ile elde edilen VI karakerisiği ve P I karakerisiği... Sisemin Tasarımı ve Benzeim Sonuçları I Şekil da PI konrolörlü dönüşürücü asarımı (Al konrol kamanı) görülmekedir []. Şekil de bu dönüşürücü için epe güç sınırlayıcı fonksiyon (Üs konrol kamanı) uygulanarak elde edilen güç regülasyonlu sürücü görülmekedir. Şekil 4 de geleneksel dönüşürücü (Şekil ) ve sürücü (Şekil ) için benzeim sonuçları karşılaşırılmışır. Bu benzeimlerde, V = 4V, I = A ve dolayısı ile P = 8kW ayarlanmışır.. saniyede, yükün aniden 45 A çekmeye başlaması ile yükün çekiği güç 8 kw düzeylerine çıkmışır. Bu aşırı güç koşullarında, geleneksel dönüşürücü yapı (Yeşil çizgili karakerisikler), yükü beslemeye devam emişir. Önerilen sürücü ise referans güç aşımını algılamış ve normal çalışma modundan güç regülasyonu çalışma moduna geçerek çıkış gücünü düşürmüşür. Böylece sisemin uzun süreli aşırı güç çekimine maruz kalması önlenmişir.. Elekrikli Araçlarda Güç Dağıımı Yöneimi Uygulaması Örnek uygulama olarak, önerilen güç regülasyonlu sürücüler ile inşa edilen elekrikli araç DC güç dağıım sisemi Şekil 5 de görülmekedir. Yöneim kolaylığı nedeni ile seri bağlı baarya modeli ercih edilmiş ve V düzeyinde çıkış alınmışır. Güç regülasyonlu ha sürücüsü ile V baarya gerilimi 6 V düzeyine düşürülmüş ve DC dağıım haı üzerinden, elekrikli araç bileşenlerine güç akışı sağlan Şekil : PI konrolörlü düşürücü ip dönüşürücü asarımı ( k p = 5, k i = ) Güç regülasyonlu sürücü asarımı ( α = ). >= elaional Operaor Al Konrol Kamanı Sauraion epeaing Sequence Inegraor mışır. Her bir araç bileşeni için gerekli bağımsız gerilim ve güç konrolü, 6 V DC dağıım haına bağlı sürücüler ile gerçekleşirilmişir. Şekilde verilen, araç bileşenlerinin maksimum akım değeri öngörüleri, referans [6] daki elekrikli araç asarımı dikkae alınarak belirlenmişir. Yüksek gerilim değerli dağıım haı, alçak gerilim halarına göre, aynı yükleri beslemek için daha küçük kesili kablolara ihiyaç duyar. Ancak gerilim değeri yükseldikçe yolcu ve araç güvenliğini sağlamak zorlaşır. Bu nedenle hem güvenlik hem de verimlilik açısından en uygun gerilim olan 6 V DC dağıım haı kullanılmışır. DC dağıım haı üzerinden al bileşenlerin oplamda maksimum A akım alep edebileceği varsayılmışır. Elekrikli araçlarda baarya siseminin güç regülasyonlu sürücü ile yöneimi önemli avanajlar sağlayacakır. Bu avanajlardan başlıcaları şunlardır: (i) Araç bileşenlerinin güç ihiyacına göre güç dağıımının akif yöneimi: Elekrikli aracın güç ihiyacı, çalışma durumlarına göre değişmekedir. Park durumunda sadece güvenlik sisemleri için düşük güce ihiyaç duyulurken, sürüş durumunda, yol koşullarına göre değişen yüksek güç alebi açığa çıkabilmekedir. Bununla birlike, klima ve mulimedya gibi sürüş konforunu arırmaya dönük sisemlerde devreye girdiği zaman, güç gereksinimi daha da armakadır. Sürüş koşullarına göre farklılaşan güç alebine göre, baaryadan güç çekiminin akif yöneimini sağlayabilecek olan sürücü, 5 Gain s

4 <Volage (V)> <SOC (%)> V V V V DC DC DC DC DC DC i DC DC DC DC DC DC V V V V V V v baaryanın hem daha verimli kullanımını hem de sisemde meydana gelebilecek olası arıza veya haa durumunda, çekilebilecek yüksek güçen korunmasına olanak sağlayacakır. sürücü, baaryadan sadece aracın çalışma koşullarına göre ihiyaç duyabileceği kadar güç çekilmesine müsaade edebilecekir. (ii) Baaryanın korunması ve kullanım ömrünün uzaılması: Elekrikli araçlarda, baaryalardan yüksek güç çekimi söz konusu olabilmekedir. Uzun süren yüksek güç çekimi (yüksek akım), baaryanın aşırı ısınmasına ve yapısal bozulmalara neden olmakadır. Bu sorunun önlenmesi ve baarya ömrünün uzaılması için çekilen gücün baaryanın dayanabileceği sınır içinde uulması gerekmekedir. Bu nedenle baarya ısı ve enerji durumlarına göre, baaryadan çekilen gücün akif yöneimine ihiyaç duyulmakadır. I baaryadan çekilen akım, baarya sıcaklığı gibi paramereler sürekli olarak ölçülebilmekedir [7]. Bu sisemden ölçülen veriler değerlendirilerek, sürücüler yardımı ile baarya siseminden çekilen gücün isenen düzeylerde uulması sağlanabilecekir. Baarya Şarj Sisemi Baarya Takımı ( V) Şekil 5: Elekrikli araç için DC güç dağıım haı mimarisi. Benzeimlerde, gerilim ve akım epe değerleri Canerbury Üniversiesi elekrikli araç çalışmalarında kullanılan değerler dikkae alınarak öngörülmüşür [6]. Şekil 5 de genel mimarisi verilen elekrikli araç DC güç dağıım siseminin Malab/Simulink benzeim modeli Şekil 6 da görülmekedir. Coninuous powergui ef_volaj Carpim Sol Teker Elekrik Moor ( 5 A) (6 V48 V) ( V6 V) 6 V DC (6 V48 V) Sağ Teker Elekrik Moor ( 5 A) eferans Guc imii Aydınlama Sisemleri ( 45 A) (6 V V) (6 V4 V) Tüm Araç Elekroniği ( 4 A) Ha Akim Fanlar Isıma ve Soğuma ( 5 A) (6 V48 V) Dağıım Haı Ha Gerilim 6 V PilGerilim PilSarjDurum ef_akim m _ Baery Diyo Pil Desarj DC /DC surucu Yuk Akimi Carpim Gerilim Ha Gucu ef_volaj ef_volaj x 4 (c) Sag Teker Tum Arac Elekronik DC /DC surucu DC /DC surucu 5 ef_akim 5 ef_volaj 5 4 ef_akim5 4 ef_akim 5 ef_volaj ef_akim 45 ef_volaj 4 48 ef_akim4 5 DC /DC surucu DC /DC surucu Sol Teker Aydinlama Sisemi.5 DC /DC surucu 4 Fan, Isima Soguma P Şekil 6: Elekrikli aracın DC güç dağıım sisemi Malab/Simulink benzeim modeli Şekil 4:. saniyede aniden aran yük akımına karşılık, düşürücü ip dönüşürücünün cevabı (Yeşil çizgi: eikei ) ve asarlanan sürücünün cevabı (Mavi çizgi: eikei). Güç regülasyonlu sürücüler, epe gücü ayarlaması ile akif baarya yöneimine imkân sağlayabilecekir. Çoklu baarya sisemlerinde, verimin arırılması ve baarya ömrünün uzaılması için baarya dengeleyici (baery balance) sisemler kullanılmaka ve modüler baarya yöneim sisemleri ile Benzeim senaryosunda, Şekil 5 e anımlanan büün sisemlerin akif çalışığı varsayılmış ve sisemleri süren sürücüler için kullanılan referans akım, gerilim ve epe gücü değerleri Tablo de özelenen değerlerden alınmışır. Bu senaryoda,. saniyede sol eker elekrik moorunda meydana gelen arıza sonucu yüksek akım çekimi başlaılmış ve bu arıza durumunda güç sisemin cevabı incelenmişir. Şekil 7 ve Şekil 8 de bu benzeimden alınan bazı sonuçlar verilmişir. Şekil 7 de, sağ eker ve sol eker DC sürücü çıkışları karşılaşırmalı olarak verilmişir. Sol ekerde. saniyede başlayan, yüksek akım çekimine yol açan arıza nedeniyle, sürücünün epe gücü olarak ayarlanan.4 kw değeri hızla aşılmışır. sürücü, bu arıza koşulunda çıkış gerilimini yeerince düşürmüş ve çekilen gücü epe değerinin alına çekmiş, böylece çekilen yüksek akımı konrol

5 alına almışır. Böylece hem sorunlu eker siseminin izin verilen güç bölgesinde çalışmasını sürdürmesine müsaade edilmiş, hem de bu sorunun diğer sisemlerin çalışmasını ekilemesi önlenmişir. Tablo : Elekrikli araç bileşenlerini süren sürücü yöneim değerleri Bileşen sü 6 V DC ha sürücü Sol Teker DC sürücü Sağ Teker Aydınlama Tüm araç için Klima için I Operasyon Durum Akif Akif.sn.de arıza durumu Akif Akif Akif Akif eferans Akım ( I ) eferans Gerilim ( V ) Tepe Gücü Sınırı ( P ) A 6 V. kw 5 A 48 V.4 kw 5 A 48 V.4 kw 45 A V.5 kw 4 A 4 V.9 kw 5 A 48 V.6 kw DC dağıım haı elekriksel değerleri çizilmişir. Arıza durumunda ( bölgesi) DC dağıım haı çalışmasını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmişir. Böyle ciddi bir arıza durumunda, elekrikli araç, çalışır durumunu sürdürebilir ve güvenli bir duruşu sağlayabilir. P I V (c) V 4 P P (c) Şekil 7: Sol eker (Mavi düz çizgi: eikei) ve sağ ekere (Yeşil kesikli çizgi: eikei) ai sürücü akım, gerilim ve güç (c) çıkış karakerisikleri. Şekil 8 de geçici rejim ( bölgesi), normal çalışma rejimi ( bölgesi) ve sol eker arızası durumunda ( bölgesi), 6 V Şekil 8: Elekrikli araç 6 V DC dağıım haı (Baaryaya bağlı sürücü çıkışı) akım, gerilim ve güç karakerisikleri için üç ayrı çalışma bölgesi göserilmişir:. bölge geçici rejim bölgesi,. bölge normal durumda çalışma,. bölge sol eker arıza durumunda çalışma. 4. Sonuçlar Bu çalışmada, hiyerarşik konrol mimarisine sahip güç regülasyonlu sürücü devre asarlanmış ve elekrikli araçlar için güç yöneimi uygulamasında kullanımı göserilmişir. Önerilen sürücü, geleneksel dönüşürücülere nazaran daha akıllı ve yöneilebilir güç dağıım sisemlerinin inşasına imkan sağlamakadır. sürücü asarımında, iki kamanlı konrol mimarisi uygulanmışır. Al kamanda, PID abanlı konrolör ile hedeflenen çıkış gerilim kararlılığı sağlanırken, üs kamanda modifiye sigmoid fonksiyonu ile epe gücü yöneimi sağlanmışır. Böylece, elekrikli araç sisemleri gibi yerel arızaların üm sisemi ekileme riski olan sisemlerde, sisem güvenilirliğinin arırılmasına önemli kakılar sağlanmışır.

6 Önerilen hiyerarşik konrol kamanına sahip akıllı sürücüleri, sadece elekrikli araçlar için değil, her ölçeke DC güç dağıım siseminde, koruma ve yöneim bileşeni olarak görev yapabilir. Bu sürücüler, dağıım haı üzerinde, güç regülasyonu ve gerilim konrolü gereken her nokaya bağlanarak, DC dağıım haının akif güç yöneimi gerçekleşirilebilir. Kaynakça [] N. Hingorani, Highvolage DC ransmission: a power elecronics workhorse, IEEE Specrum Cil:, s: 6 7, 996. [] M. Chaves, E. Margao, J. Fernando Silva, S. F. Pino, J. Sanana, HVDC ransmission sysems: Bipolar backoback diode clamped mulilevel converer wih fas opimumpredicive conrol and capacior balancing sraegy, Elecric Power Sysems esearch, Cil: 8, s: 46445,. [] E. Cein, A. Yilanci, H.K. Ozurk, M. Colak, I. Kasikci, S. Iplikci, A microdc power disribuion sysem for a residenial applicaion energized by phoovolaicwind/fuel cell hybrid energy sysems, Energy and Buildings, Cil: 4, s: 445,. [4] H. Kakigano, M. Nomura, T. Ise, oss evaluaion of DC disribuion for residenial houses compared wih AC sysem, Inernaional Power Elecronics Conference, Sapporo, Japan, s: 48486,. [5] W. i, X. Mou, Y. Zhou, C. Marnay, On volage sandards for DC home microgrids energized by disribued sources, IEEE 7h Inernaional Power Elecronics and Moion Conrol Conference, Harbin, China, s: 886,. [6]. impaecher, Novel converers for elecric ship propulsion sysem and shipboard power disribuion, 4 h Power Modulaor Symposium, Norfolk, USA, s: 89 96,. [7] S.J. Dale, Ship power sysem esing and simulaion, Elecric Ship Technologies Symposium, Philadelphia, USA, s: 5, 5. [8] B. Song,. McDowell, A. Bushnell, A hreelevel DC DC converer wih wideinpu volage operaions for ship elecric power disribuion sysems, IEEE Transacions on Plasma Science, Cil:, s:85686, 4. [9] C. Chan, An overview of elecric vehicle echnology, Proceeding of he IEEE, USA, s:, 99. [] K. ClemenNyns, E. Haesen, J. Driesen, The impac of vehicleogrid on he disribuion grid, Elecric Power Sysems esearch, Cil: 8, s: 859,. [] A. Karabiber, C. Keles, A. Kaygusuz, B. B. Alagoz, An approach for he inegraion of renewable disribued generaion in hybrid DC/AC microgrid, enewable Energy, Cil: 5, s: 559,. [] W. i, X. Mou, Y. Zhou, C. Marnay, On volage sandards for DC home microgrids energized by disribued sources, IEEE 7h Inernaional Power Elecronics and Moion Conrol Conference, Harbin, China, s: 886,. [] M. Amin, Y. Arafa, S. undberg, S. Mangold, ow volage DC disribuion sysem compared wih V AC, IEEE Elecrical Power and Energy Conference, Winnipeg, Canada, s: 445,. [4] J. Geng,. Jin, Y. Fan, B. iu, J. i, Y. Cheng, Z. Wang, The sudy on elecromagneic compaibiliy of DC elecric moor in HAPS, Aerospace Science and Technology, Cil: 9, s: 6765, 5. [5] E. Kabalci, Y. Kabalci, I. Develi, Modelling and analysis of a power line communicaion sysem wih QPSK modem for renewable smar grids, Elecrical Power and Energy Sysems, Cil: 4, s: 98,. [6] E.B. Makram ve S. Varadan, Analysis of reacive power and power facor correcion in he presence of harmonics and disorion, Elecric Power Sysem esearch, Cil: 6, No:, s: 8, 99. [7] G.C Bakos ve N.F Tsagas, Technoeconomic assessmen of a hybrid solar/wind insallaion for elecrical energy saving, Energy and Buildings, Cil: 5, No:, s: 9 45,. [8] O.M. Toledo, D.O. Filho, A.S.A.C. Diniz, Disribued phoovolaic generaion and energy sorage sysems: A review, enewable and Susainable Energy eviews, Cil: 4, s: 565,. [9] V. Cosa, P.M. dos Sanos, B. Borges, A design mehodology for inegraed inducorbased DC DC converers, Microelecronics Journal, Cil: 4, s: 4 49,. [] M. Hedlund, Design and consrucion of a bidirecional DCDC converer for an EV applicaion, UPPSAA Universiy UPTEC F. [] M.S. Banu, S. Vinod, S. akshmi, Design of DCDC converer for hybrid wind solar energy sysem, Inernaional Conference on Compuing, Elecronics and Elecrical Technologies, India, s: 4945,. [] S.S. Saha, Efficien sofswiched boos converer for fuel cell applicaions, Inernaional Journal of Hydrogen Energy, Cil: 6, s: 779,. [] H. iu, J. Elmes, K. Zhang, T.X. Wu, I. Baarseh, ow volage flyback DCDC converer for power supply applicaions, Proceedings of he IEEE Naional Aerospace and Elecronics Conference (NAECON), Dayon, Ohio, USA, s: 58,. [4] A.B. Mboup, P.A. Ndiaye, F. Guerin, D. efebvre, Conrol design for hybrid elecrical energy sysems based on dc/dc converers duy cycle value, EVE Ecological Vehicles enewable Energies Conference, Monaco, s: 7, 9. [5] F. Valenciaga ve P. F. Puleson, Supervisor Conrol for a SandAlone Hybrid Generaion sysem Using Wind and Phoovolaic Energy, IEEE Transacions on Energy Conversion, Cil:, No:, s: 9845, 5. [6] W. Chen, S. ound,. Duke, Design of an Auxiliary Power Disribuion Nework for an Elecric Vehicle, Inernaional Workshop on Elecronic Design, Tes & Applicaions, New Zealand, s: 576,. [7] T. Suar, F. Fang, X. Wang, C. Ashiani, A. Pesaran, A Modular Baery Managemen Sysem for HEVs, DOE s Office of Advanced Transporaion Technologies, Naional enewable Energy aboraory and Daimler Chrysler, AG, s: 9,.

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ 1 Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı B. Baykant Alagöz 1, Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1, Yusuf Kaplan 1, Abdulkerim Karabiber 1 1

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı

Dağıtık kontrol ile akıllı şebekelerde geniş-alan yönetimi ve geleceğe dönük projeksiyonlar

Dağıtık kontrol ile akıllı şebekelerde geniş-alan yönetimi ve geleceğe dönük projeksiyonlar SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 457-470, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 457-470, 2013 Dağıtık kontrol ile akıllı şebekelerde geniş-alan yönetimi ve geleceğe dönük projeksiyonlar Murat Akçin

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Oak 003 MAKSİMUM GÜÇ NOKTAS İZLEYİCİLİ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN OPTİMUM DİZAYN VE ÇALŞMA KOŞULLARNN ARAŞTRLMAS (NVESTGATON

Detaylı

Mesleki Terminoloji-1

Mesleki Terminoloji-1 Mesleki Terminoloji- 3. BÖLÜM Elekrik Devre Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN Öğr. Gör. Dr. Umu Engin AYTEN Devre Elemanlarının Tipleri Akif elemanlar: Enerji üreirler. Baarya, güç üreeci, işlemsel

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 19 Harekei Algılayan Kamera Desekli Güvenlik Programı Hüseyin ÇAKIR 1, Habibe Kübra BABACAN 2 1, 2 Bilgisayar Eğiimi Bölümü, Gazi Üniversiesi,

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 1 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KESKİN BENLİ 2 Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 3 nun espiinde sıklıkla kullanılan

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II

ANALOG ELEKTRONİK - II ANALOG ELEKTONİK - II BÖLÜM Temel Opamp Devreleri Konular:. Eviren ve Evirmeyen Yükseleç. Temel ark Alıcı.3 Gerilim İzleyici.4 Türev ve Enegral Alıcı Amaçlar: Bu bölümü biirdiğinizde aşağıda belirilen

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Cil, Sayı, 010 ISSN: 1309-800 (Online) ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi E-posa: erhan.demireli@deu.edu.r

Detaylı

BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ

BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Endüsri Mühendisliði Dergisi Cil: 21 Sayý: 1 Sayfa: (4-16) Makale BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Aras BARUTÇUOĞLU *, Derya DEMİRTAŞ, Beül DİLAN, Ruken DÜZGÜN

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Universiy Journal of Science ISSN: 2147-3129 Cil / Volume: 2 Sayı / Number: 2 Yıl / Year: 213 Yazışma Adresi: Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı