Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı"

Transkript

1 Hiyerarşik Konrol ile Güç egülasyonlu Tasarımı B. Baykan Alagöz, Cemal Keleş, Asım Kaygusuz, Yusuf Kaplan, Abdulkerim Karabiber ElekrikElekronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversiesi, Malaya Özeçe Günümüzde yarı ileken güç elekroniği elemanlarında sağlanan gelişmeler ile birlike DC güç sisemleri daha yaygın kullanım alanı bulmuşur. dönüşürücüler, DC güç sisemlerinin emel bileşeni durumundadır ve DC güç dağıım sisemlerinde, gerilim regülasyonunda önemli role sahipirler. Bu çalışmada, dönüşürücülerin kamanlı konrol yönemi ile anlık maksimum çıkış gücü sınırlaması konrolü sağlayan güç sürücülerine dönüşmesi sağlanmışır. Gelişirilen güç regülasyonlu sürücüler, yükün çekebileceği gücü bir üs limiin alında uarak sisemde güç dağıımını daha emniyeli ve konrol edilebilir duruma geirir. Önerilen güç sürücüsü ile inşa edilen elekrikli araç DC güç dağıım sisemi uygulaması, Malab/Simulink benzeimi yardımı ile incelenmişir. Benzeim sonucunda, sürücülerin elekrikli araçlar için baarya çıkışı güç enjeksiyonu yöneimine imkân sağladığı görülmüşür. Aşırı güç çekimine yol açan arıza durumlarında, sisemin korunmasına imkan vermesi iibarı ile aracın enerji verimliliğini ve güvenliğini arırabileceği görülmüşür.. Giriş Günümüzde ükeici elekroniği, oomasyon sisemleri, elekrikli ulaşım araçları gibi birçok sisem DC güce ihiyaç duymakadır. Yarı ileken güç elekroniği elemanlarında sağlanan gelişmeler sonucunda DC güç dağıım sisemleri yaygınlaşmaya başlamışır. DC güç dağıım ve depolama sisemlerinin avanajları göz önüne alındığı zaman, geleceke güç dağıımı ve yöneiminin büyük oranda DC sisemler ile sağlanacağı öngörülebilmekedir. Günümüzde DC enerjinin dağıımı ve yöneimi, uzun mesafe elekrik enerji ileiminde [,], fabrikalarda ve evlerde [5], gemilerde [68], elekrikli araçlarda [9,] kullanım alanı bulmuşur. Geleceğin akıllı şebeke mimarilerinde DC dağıım haların (DC Bus) bulunması muhemeldir [,]. DC güç dağıımı birçok avanaja sahipir []. Elekromanyeik salınıma yol açmaması nedeni ile canlılar için daha sağlıklıdır. Elekronik cihazlar açısından elekromanyeik uyumluluğu (Elecromagneic Compaibiliy) [4] daha yüksekir. Bu nedenle, güç haları üzerinden haberleşme uygulamaları için uygun bir ileim kanalı sağlar [5]. AC sisemlerde harmonik ve reakif güç konrolü [6] önemli bir sorun iken DC güç dağıımında bu ür problemler mevcu değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (Güneş panelleri, rüzgâr ürbinleri) DC enegrasyonu daha kolaydır [7]. DC abanlı güç sisemlerinde, modern enerji depolama sisemlerinin (baaryalar, yakı hücreleri) kullanımı daha verimlidir [8]. DC dağıım ve yöneim sisemlerinin en emel elemanı dönüşürücülerdir [9]. dönüşürücüler, sisemde DC gerilim seviyelerini farklı DC gerilim seviyelerine dönüşürülmesini sağlayan elemanlardır. DC dağıım halarında kullanılan dönüşürücüler, AC enerji halarında kullanılan ransformaörler gibidir. dönüşürücülerin gerilim kararlılıklarının yüksek olması ve gerilim seviyelerinin yöneilebilir olması, akıllı enerji dağıım mimarileri için çok önemlidir. ieraürde dönüşümü için düşürücü (buck) [,] ve yükselici (boos) [] olmak üzere iki ip emel çevirici yapısı söz konusudur. Praike düşürücüyükselici (buckboos), flyback [], forward çeviriciler, yarım köprü çevirici ve am köprü çeviriciler kullanılmakadır. Flyback ipi dönüşürücülerde, önce AC gerilime dönüşüm sağlanır, sonra ransformaör yardımı ile isenen gerilim seviyesi elde edilir. Düşürücü ve yükselici ip dönüşürücülerin çalışması ise anaharlama (swiched mode) ekniğine dayanır. Burada giriş gerilimi Darbe Genişliği Modülasyonlu (DGM) işare yardımı ile kıyılır (chopping) ve isenen gerilim düzeyi bir kapasiif elemen üzerinde oluşurulur. dönüşürücülerin gerilim kararlılığını iyileşirmek için PID (ProporionalInegral Derivaive) konrolör veya kayan mod konrolör (Sliding Mode Conrol) önerilmişir []. Çok kaynaklı yenilenebilir enerji sisemlerinde enerji yöneimi için hiyerarşik konrol sraejilerinin uygulanabileceği göserilmişir [4]. Kamanlı konrol mimarisi ile farklı üreim karakerisiklerine sahip kaynaklardan gelen enerjilerin farklı yük iplerine en uygun şekilde ransfer edilebileceği görülmüşür. Böylece, karma enerji sisemlerinin akıllı yöneimi sağlanabilmişir [4, 5]. Bu çalışmada, düşürücü ip dönüşürücünün daha akıllı ve yöneilebilir bir güç sisemi bileşenine dönüşmesi için maksimum güç sınırlaması konrolü önerilmişir. Bu amaçla, hiyerarşik (çok kamanlı) bir konrol mimarisi kullanılmışır. Al kamanda, darbe genişliği modülaörünü konrol eden PI konrolör yardımı ile çıkışa DC gerilim kararlılığı sağlanırken, üs kamanda, maksimum güç sınırlaması konrolü modifiye edilmiş sigmoid fonksiyonu ile gerçekleşirilmişir. PI konrolör praik uygulama kolaylığı ve yeerli derecede gerilim kararlılığı sağlaması nedeni ile ercih edilmişir. PI abanlı al konrol kamanının üs kaman arafından yöneimi ile dönüşürücünün akımgerilim karakerisiğinin sigmoid fonksiyonuna uygun sürülmesi sağlanmışır. Böylece, dönüşürücü çıkış gücü için bir epe gücü nokası regülasyonu söz konusu olmuşur ve sisemin güç sürücüsüne dönüşümü sağlanmışır. Önerilen sürücü ile yükün çekebileceği maksimum güç, konrol edilebilir bir epe gücü ile sınırlanır. Tepe gücü nokasının yöneimi ile sürücülerin bağlı olduğu sisemlerde güç akışının daha güvenli ve konrol edilebilir

2 olması sağlanır. Örnek uygulama olarak, önerilen sürücülerin elekrikli araçlarda baarya güç dağıımı yöneimi uygulaması göserilmişir. Bu amaçla, Malab/Simulink güç sisemleri benzeimi kullanılmışır. Simulink benzeimlerinde, sürücüler ile asarlanan DC güç dağıım mimarisinde, yüksek enerjili baarya çıkışından araç bileşenlerine enjeke olan gücün yöneimi incelenmişir. Benzeimlerde, elekrikli araç güç sisemlerinde, hem enerji verimliliğinin hem de sisem güvenliğinin arırılabileceği görülmüşür.. Yönem ve Tasarım.. Güç egülasyonlu Tasarımının Genel Yapısı Tasarlanan güç regülasyonlu sürücü, Şekil de görülen iki kamanlı konrol mimarisine sahipir. Birinci kamanda, Şekil da görülen Düşürücü ip dönüşürücü sisem kullanılmışır. Düşürücü ip dönüşürücünün modeli, lim e( ) = lim ( Fg( ) V( )) sağlanır ve Denklem () uyarınca çıkış gücü sınırlaması gerçekleşir. Sigmoid fonksiyonu, yapay sinir ağlarında akivasyon fonksiyonu olarak yaygın kullanım alanı bulmuş ve nöron çıkışlarını belli değer aralıklarında sınırlamışır. Denklem () de ifade edilen α parameresi, sürücü çıkış geriliminin ( V ) düşüş karakerisiğini ayarlar. Şekil de güç sınırlayıcı fonksiyonun sağladığı akımgerilim ve güçakım karakerisikleri, farklı α değerleri için karşılaşırılmışır. Şekilde görüldüğü üzere, sürücüden çekilen akımın ( I ), P = VI ile belirlenen epe gücüne yaklaşması durumunda, sürücü çıkış gerilimi Denklem () uyarınca düşmeye başlar. Çıkış geriliminin konrollü düşürülmesi, yük akımının ve nihayeinde çıkış gücünün konrollü düşmesini sağlar. Bu mekanizma ile sürücü çıkış gücünün P epe güç nokasını aşması önlenir. Şekil de görüldüğü gibi, α parameresi azaldıkça epe gücü nokası yumuşar ve çıkış gerilimi daha erken ve daha yavaş düşer. Yumuşak sınırlama cevabı gereken uygulamalar için α ya küçük değerler verilmelidir. di d = ( AV I V ) DGM dv d I V = C C şeklinde ifade edilir []. Burada VI ve I I sırası ile dönüşürücü giriş gerilimi ve akımı, V ve I dönüşürücü çıkış gerilimi ve akımıdır. A anaharlama durumudur ve DGM arafından sürülmekedir. Anahar kapalı iken A=, açık iken A= değerini alır. ÖlçülenI akım değerleri, Şekil de görülen üs konrol kamanı içinde geri besleme sağlamakadır. V gerilimi, yükü sürmeke ve al konrol kamanı için geri besleme sağlamakadır. Birinci konrol kamanında (Al Konrol Kamanı), darbe genişliği modülasyonlu dönüşürücü devresi PI konrolör yardımı ile konrol edilmişir. Bu kaman, sürücünün çıkış gerilim seviyesinin ( V ), hedeflenen bir gerilim seviyesinde ( V ) kalmasını sağlar. Gerilim haası e= V V ), PI konrolör ( k = 5, k = ) arafından ( sıfırlanır ve çıkış gerilim kararlığı sağlanır. İkinci konrol kamanı (Üs Konrol Kamanı), birinci kamanı yöneir ve sürücünün çıkış gücünü sınırlar. Yükün çekiği akımın ( I ) arması sonucu sürücü çıkış gücünün ( P ) belirlenmiş bir epe gücünü ( P ) yaklaşması durumunda, çıkış gerilimi düşer, böylece sürücüden siseme enjeke olan gücün ( P ), epe gücü sınırının alında kalması sağlanır. Bu çalışmada güç sınırlayıcı fonksiyon olarak modifiye edilmiş sigmoid fonksiyonu kullanılmışır. Bu fonksiyon yük akımına, referans akımına ve gerilimine bağlı olarak, V Fg( I( ), V, I, α ) = () α( I( ) I ) e denklemi ile ifade edilmişir. Bu çalışmada al konrol kamanı, V = Fg( I( ), V, I, α) fonksiyonu ile yöneilmişir. Uygun bir PI konrolör asarımı ile gerilim haası, p i Şekil : Düşürücü ip dönüşürücü devresi. Tasarlanan güç regülasyonlu sürücüsünün konrol mimarisi. Tasarlanan güç regülasyonlu sürücünün operasyon modları Tablo de özelenmişir. Tablo : Güç regülasyonlu sürücü operasyon modları Koşul Operasyon Açıklama V = veya I = Güç kesme V = V I I I Üs Konrol Kamanı V Al Konrol Kamanı e PI Konrolör V ve I ve P < P V ve I ve P > P A C I V Sigmoid Fonksiyonu DGM çalışma modu Güç regülasyonu çalışma modu I V P Buck Tipi Dönüşürücü Buck ipi dönüşürücü olarak çalışır. Çıkış gücü sınırlanır. V I I V

3 4 DC DC g m C E IGBT/Diode C Dönüşürücü 4 v 4 F g α= α= α=.4 Scope DGM >= elaional Operaor Sauraion PI 5 Gain s epeaing Sequence Inegraor x 4.5 α= α= α=.4 I Tepe Gücü Vm Im Consan Fark Volaj Dusus Hizi Alfa Divide Üs Konrol Kamanı e u Exponansiyel P i I.5 DC g m C E IGBT/Diode 4 DC C v Scope Şekil : V = Fg( I; V, I, α) güç sınırlayıcı fonksiyonu ile elde edilen VI karakerisiği ve P I karakerisiği... Sisemin Tasarımı ve Benzeim Sonuçları I Şekil da PI konrolörlü dönüşürücü asarımı (Al konrol kamanı) görülmekedir []. Şekil de bu dönüşürücü için epe güç sınırlayıcı fonksiyon (Üs konrol kamanı) uygulanarak elde edilen güç regülasyonlu sürücü görülmekedir. Şekil 4 de geleneksel dönüşürücü (Şekil ) ve sürücü (Şekil ) için benzeim sonuçları karşılaşırılmışır. Bu benzeimlerde, V = 4V, I = A ve dolayısı ile P = 8kW ayarlanmışır.. saniyede, yükün aniden 45 A çekmeye başlaması ile yükün çekiği güç 8 kw düzeylerine çıkmışır. Bu aşırı güç koşullarında, geleneksel dönüşürücü yapı (Yeşil çizgili karakerisikler), yükü beslemeye devam emişir. Önerilen sürücü ise referans güç aşımını algılamış ve normal çalışma modundan güç regülasyonu çalışma moduna geçerek çıkış gücünü düşürmüşür. Böylece sisemin uzun süreli aşırı güç çekimine maruz kalması önlenmişir.. Elekrikli Araçlarda Güç Dağıımı Yöneimi Uygulaması Örnek uygulama olarak, önerilen güç regülasyonlu sürücüler ile inşa edilen elekrikli araç DC güç dağıım sisemi Şekil 5 de görülmekedir. Yöneim kolaylığı nedeni ile seri bağlı baarya modeli ercih edilmiş ve V düzeyinde çıkış alınmışır. Güç regülasyonlu ha sürücüsü ile V baarya gerilimi 6 V düzeyine düşürülmüş ve DC dağıım haı üzerinden, elekrikli araç bileşenlerine güç akışı sağlan Şekil : PI konrolörlü düşürücü ip dönüşürücü asarımı ( k p = 5, k i = ) Güç regülasyonlu sürücü asarımı ( α = ). >= elaional Operaor Al Konrol Kamanı Sauraion epeaing Sequence Inegraor mışır. Her bir araç bileşeni için gerekli bağımsız gerilim ve güç konrolü, 6 V DC dağıım haına bağlı sürücüler ile gerçekleşirilmişir. Şekilde verilen, araç bileşenlerinin maksimum akım değeri öngörüleri, referans [6] daki elekrikli araç asarımı dikkae alınarak belirlenmişir. Yüksek gerilim değerli dağıım haı, alçak gerilim halarına göre, aynı yükleri beslemek için daha küçük kesili kablolara ihiyaç duyar. Ancak gerilim değeri yükseldikçe yolcu ve araç güvenliğini sağlamak zorlaşır. Bu nedenle hem güvenlik hem de verimlilik açısından en uygun gerilim olan 6 V DC dağıım haı kullanılmışır. DC dağıım haı üzerinden al bileşenlerin oplamda maksimum A akım alep edebileceği varsayılmışır. Elekrikli araçlarda baarya siseminin güç regülasyonlu sürücü ile yöneimi önemli avanajlar sağlayacakır. Bu avanajlardan başlıcaları şunlardır: (i) Araç bileşenlerinin güç ihiyacına göre güç dağıımının akif yöneimi: Elekrikli aracın güç ihiyacı, çalışma durumlarına göre değişmekedir. Park durumunda sadece güvenlik sisemleri için düşük güce ihiyaç duyulurken, sürüş durumunda, yol koşullarına göre değişen yüksek güç alebi açığa çıkabilmekedir. Bununla birlike, klima ve mulimedya gibi sürüş konforunu arırmaya dönük sisemlerde devreye girdiği zaman, güç gereksinimi daha da armakadır. Sürüş koşullarına göre farklılaşan güç alebine göre, baaryadan güç çekiminin akif yöneimini sağlayabilecek olan sürücü, 5 Gain s

4 <Volage (V)> <SOC (%)> V V V V DC DC DC DC DC DC i DC DC DC DC DC DC V V V V V V v baaryanın hem daha verimli kullanımını hem de sisemde meydana gelebilecek olası arıza veya haa durumunda, çekilebilecek yüksek güçen korunmasına olanak sağlayacakır. sürücü, baaryadan sadece aracın çalışma koşullarına göre ihiyaç duyabileceği kadar güç çekilmesine müsaade edebilecekir. (ii) Baaryanın korunması ve kullanım ömrünün uzaılması: Elekrikli araçlarda, baaryalardan yüksek güç çekimi söz konusu olabilmekedir. Uzun süren yüksek güç çekimi (yüksek akım), baaryanın aşırı ısınmasına ve yapısal bozulmalara neden olmakadır. Bu sorunun önlenmesi ve baarya ömrünün uzaılması için çekilen gücün baaryanın dayanabileceği sınır içinde uulması gerekmekedir. Bu nedenle baarya ısı ve enerji durumlarına göre, baaryadan çekilen gücün akif yöneimine ihiyaç duyulmakadır. I baaryadan çekilen akım, baarya sıcaklığı gibi paramereler sürekli olarak ölçülebilmekedir [7]. Bu sisemden ölçülen veriler değerlendirilerek, sürücüler yardımı ile baarya siseminden çekilen gücün isenen düzeylerde uulması sağlanabilecekir. Baarya Şarj Sisemi Baarya Takımı ( V) Şekil 5: Elekrikli araç için DC güç dağıım haı mimarisi. Benzeimlerde, gerilim ve akım epe değerleri Canerbury Üniversiesi elekrikli araç çalışmalarında kullanılan değerler dikkae alınarak öngörülmüşür [6]. Şekil 5 de genel mimarisi verilen elekrikli araç DC güç dağıım siseminin Malab/Simulink benzeim modeli Şekil 6 da görülmekedir. Coninuous powergui ef_volaj Carpim Sol Teker Elekrik Moor ( 5 A) (6 V48 V) ( V6 V) 6 V DC (6 V48 V) Sağ Teker Elekrik Moor ( 5 A) eferans Guc imii Aydınlama Sisemleri ( 45 A) (6 V V) (6 V4 V) Tüm Araç Elekroniği ( 4 A) Ha Akim Fanlar Isıma ve Soğuma ( 5 A) (6 V48 V) Dağıım Haı Ha Gerilim 6 V PilGerilim PilSarjDurum ef_akim m _ Baery Diyo Pil Desarj DC /DC surucu Yuk Akimi Carpim Gerilim Ha Gucu ef_volaj ef_volaj x 4 (c) Sag Teker Tum Arac Elekronik DC /DC surucu DC /DC surucu 5 ef_akim 5 ef_volaj 5 4 ef_akim5 4 ef_akim 5 ef_volaj ef_akim 45 ef_volaj 4 48 ef_akim4 5 DC /DC surucu DC /DC surucu Sol Teker Aydinlama Sisemi.5 DC /DC surucu 4 Fan, Isima Soguma P Şekil 6: Elekrikli aracın DC güç dağıım sisemi Malab/Simulink benzeim modeli Şekil 4:. saniyede aniden aran yük akımına karşılık, düşürücü ip dönüşürücünün cevabı (Yeşil çizgi: eikei ) ve asarlanan sürücünün cevabı (Mavi çizgi: eikei). Güç regülasyonlu sürücüler, epe gücü ayarlaması ile akif baarya yöneimine imkân sağlayabilecekir. Çoklu baarya sisemlerinde, verimin arırılması ve baarya ömrünün uzaılması için baarya dengeleyici (baery balance) sisemler kullanılmaka ve modüler baarya yöneim sisemleri ile Benzeim senaryosunda, Şekil 5 e anımlanan büün sisemlerin akif çalışığı varsayılmış ve sisemleri süren sürücüler için kullanılan referans akım, gerilim ve epe gücü değerleri Tablo de özelenen değerlerden alınmışır. Bu senaryoda,. saniyede sol eker elekrik moorunda meydana gelen arıza sonucu yüksek akım çekimi başlaılmış ve bu arıza durumunda güç sisemin cevabı incelenmişir. Şekil 7 ve Şekil 8 de bu benzeimden alınan bazı sonuçlar verilmişir. Şekil 7 de, sağ eker ve sol eker DC sürücü çıkışları karşılaşırmalı olarak verilmişir. Sol ekerde. saniyede başlayan, yüksek akım çekimine yol açan arıza nedeniyle, sürücünün epe gücü olarak ayarlanan.4 kw değeri hızla aşılmışır. sürücü, bu arıza koşulunda çıkış gerilimini yeerince düşürmüş ve çekilen gücü epe değerinin alına çekmiş, böylece çekilen yüksek akımı konrol

5 alına almışır. Böylece hem sorunlu eker siseminin izin verilen güç bölgesinde çalışmasını sürdürmesine müsaade edilmiş, hem de bu sorunun diğer sisemlerin çalışmasını ekilemesi önlenmişir. Tablo : Elekrikli araç bileşenlerini süren sürücü yöneim değerleri Bileşen sü 6 V DC ha sürücü Sol Teker DC sürücü Sağ Teker Aydınlama Tüm araç için Klima için I Operasyon Durum Akif Akif.sn.de arıza durumu Akif Akif Akif Akif eferans Akım ( I ) eferans Gerilim ( V ) Tepe Gücü Sınırı ( P ) A 6 V. kw 5 A 48 V.4 kw 5 A 48 V.4 kw 45 A V.5 kw 4 A 4 V.9 kw 5 A 48 V.6 kw DC dağıım haı elekriksel değerleri çizilmişir. Arıza durumunda ( bölgesi) DC dağıım haı çalışmasını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmişir. Böyle ciddi bir arıza durumunda, elekrikli araç, çalışır durumunu sürdürebilir ve güvenli bir duruşu sağlayabilir. P I V (c) V 4 P P (c) Şekil 7: Sol eker (Mavi düz çizgi: eikei) ve sağ ekere (Yeşil kesikli çizgi: eikei) ai sürücü akım, gerilim ve güç (c) çıkış karakerisikleri. Şekil 8 de geçici rejim ( bölgesi), normal çalışma rejimi ( bölgesi) ve sol eker arızası durumunda ( bölgesi), 6 V Şekil 8: Elekrikli araç 6 V DC dağıım haı (Baaryaya bağlı sürücü çıkışı) akım, gerilim ve güç karakerisikleri için üç ayrı çalışma bölgesi göserilmişir:. bölge geçici rejim bölgesi,. bölge normal durumda çalışma,. bölge sol eker arıza durumunda çalışma. 4. Sonuçlar Bu çalışmada, hiyerarşik konrol mimarisine sahip güç regülasyonlu sürücü devre asarlanmış ve elekrikli araçlar için güç yöneimi uygulamasında kullanımı göserilmişir. Önerilen sürücü, geleneksel dönüşürücülere nazaran daha akıllı ve yöneilebilir güç dağıım sisemlerinin inşasına imkan sağlamakadır. sürücü asarımında, iki kamanlı konrol mimarisi uygulanmışır. Al kamanda, PID abanlı konrolör ile hedeflenen çıkış gerilim kararlılığı sağlanırken, üs kamanda modifiye sigmoid fonksiyonu ile epe gücü yöneimi sağlanmışır. Böylece, elekrikli araç sisemleri gibi yerel arızaların üm sisemi ekileme riski olan sisemlerde, sisem güvenilirliğinin arırılmasına önemli kakılar sağlanmışır.

6 Önerilen hiyerarşik konrol kamanına sahip akıllı sürücüleri, sadece elekrikli araçlar için değil, her ölçeke DC güç dağıım siseminde, koruma ve yöneim bileşeni olarak görev yapabilir. Bu sürücüler, dağıım haı üzerinde, güç regülasyonu ve gerilim konrolü gereken her nokaya bağlanarak, DC dağıım haının akif güç yöneimi gerçekleşirilebilir. Kaynakça [] N. Hingorani, Highvolage DC ransmission: a power elecronics workhorse, IEEE Specrum Cil:, s: 6 7, 996. [] M. Chaves, E. Margao, J. Fernando Silva, S. F. Pino, J. Sanana, HVDC ransmission sysems: Bipolar backoback diode clamped mulilevel converer wih fas opimumpredicive conrol and capacior balancing sraegy, Elecric Power Sysems esearch, Cil: 8, s: 46445,. [] E. Cein, A. Yilanci, H.K. Ozurk, M. Colak, I. Kasikci, S. Iplikci, A microdc power disribuion sysem for a residenial applicaion energized by phoovolaicwind/fuel cell hybrid energy sysems, Energy and Buildings, Cil: 4, s: 445,. [4] H. Kakigano, M. Nomura, T. Ise, oss evaluaion of DC disribuion for residenial houses compared wih AC sysem, Inernaional Power Elecronics Conference, Sapporo, Japan, s: 48486,. [5] W. i, X. Mou, Y. Zhou, C. Marnay, On volage sandards for DC home microgrids energized by disribued sources, IEEE 7h Inernaional Power Elecronics and Moion Conrol Conference, Harbin, China, s: 886,. [6]. impaecher, Novel converers for elecric ship propulsion sysem and shipboard power disribuion, 4 h Power Modulaor Symposium, Norfolk, USA, s: 89 96,. [7] S.J. Dale, Ship power sysem esing and simulaion, Elecric Ship Technologies Symposium, Philadelphia, USA, s: 5, 5. [8] B. Song,. McDowell, A. Bushnell, A hreelevel DC DC converer wih wideinpu volage operaions for ship elecric power disribuion sysems, IEEE Transacions on Plasma Science, Cil:, s:85686, 4. [9] C. Chan, An overview of elecric vehicle echnology, Proceeding of he IEEE, USA, s:, 99. [] K. ClemenNyns, E. Haesen, J. Driesen, The impac of vehicleogrid on he disribuion grid, Elecric Power Sysems esearch, Cil: 8, s: 859,. [] A. Karabiber, C. Keles, A. Kaygusuz, B. B. Alagoz, An approach for he inegraion of renewable disribued generaion in hybrid DC/AC microgrid, enewable Energy, Cil: 5, s: 559,. [] W. i, X. Mou, Y. Zhou, C. Marnay, On volage sandards for DC home microgrids energized by disribued sources, IEEE 7h Inernaional Power Elecronics and Moion Conrol Conference, Harbin, China, s: 886,. [] M. Amin, Y. Arafa, S. undberg, S. Mangold, ow volage DC disribuion sysem compared wih V AC, IEEE Elecrical Power and Energy Conference, Winnipeg, Canada, s: 445,. [4] J. Geng,. Jin, Y. Fan, B. iu, J. i, Y. Cheng, Z. Wang, The sudy on elecromagneic compaibiliy of DC elecric moor in HAPS, Aerospace Science and Technology, Cil: 9, s: 6765, 5. [5] E. Kabalci, Y. Kabalci, I. Develi, Modelling and analysis of a power line communicaion sysem wih QPSK modem for renewable smar grids, Elecrical Power and Energy Sysems, Cil: 4, s: 98,. [6] E.B. Makram ve S. Varadan, Analysis of reacive power and power facor correcion in he presence of harmonics and disorion, Elecric Power Sysem esearch, Cil: 6, No:, s: 8, 99. [7] G.C Bakos ve N.F Tsagas, Technoeconomic assessmen of a hybrid solar/wind insallaion for elecrical energy saving, Energy and Buildings, Cil: 5, No:, s: 9 45,. [8] O.M. Toledo, D.O. Filho, A.S.A.C. Diniz, Disribued phoovolaic generaion and energy sorage sysems: A review, enewable and Susainable Energy eviews, Cil: 4, s: 565,. [9] V. Cosa, P.M. dos Sanos, B. Borges, A design mehodology for inegraed inducorbased DC DC converers, Microelecronics Journal, Cil: 4, s: 4 49,. [] M. Hedlund, Design and consrucion of a bidirecional DCDC converer for an EV applicaion, UPPSAA Universiy UPTEC F. [] M.S. Banu, S. Vinod, S. akshmi, Design of DCDC converer for hybrid wind solar energy sysem, Inernaional Conference on Compuing, Elecronics and Elecrical Technologies, India, s: 4945,. [] S.S. Saha, Efficien sofswiched boos converer for fuel cell applicaions, Inernaional Journal of Hydrogen Energy, Cil: 6, s: 779,. [] H. iu, J. Elmes, K. Zhang, T.X. Wu, I. Baarseh, ow volage flyback DCDC converer for power supply applicaions, Proceedings of he IEEE Naional Aerospace and Elecronics Conference (NAECON), Dayon, Ohio, USA, s: 58,. [4] A.B. Mboup, P.A. Ndiaye, F. Guerin, D. efebvre, Conrol design for hybrid elecrical energy sysems based on dc/dc converers duy cycle value, EVE Ecological Vehicles enewable Energies Conference, Monaco, s: 7, 9. [5] F. Valenciaga ve P. F. Puleson, Supervisor Conrol for a SandAlone Hybrid Generaion sysem Using Wind and Phoovolaic Energy, IEEE Transacions on Energy Conversion, Cil:, No:, s: 9845, 5. [6] W. Chen, S. ound,. Duke, Design of an Auxiliary Power Disribuion Nework for an Elecric Vehicle, Inernaional Workshop on Elecronic Design, Tes & Applicaions, New Zealand, s: 576,. [7] T. Suar, F. Fang, X. Wang, C. Ashiani, A. Pesaran, A Modular Baery Managemen Sysem for HEVs, DOE s Office of Advanced Transporaion Technologies, Naional enewable Energy aboraory and Daimler Chrysler, AG, s: 9,.

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods PRAİK ASARIM MEODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ İP DÖNÜŞÜRÜCÜNÜN GELİŞİRİLMESİ he Developmen of DC-DC Buck Converer wih Pracical Design Mehods Emre CEBECİ, Yusuf YAŞA Yıldız eknik Üniversiesi Elekrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir.

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir. DADA DÖNÜŞÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüşüren devrelerdir. Uygulama Alanları 1. DA moor konrolü 2. UPS 3. Akü şarjı 4. DA gerilim kaynakları

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE KADEME DEĞİŞTİRİCİ TRANSFORMATÖRLERİN KAOTİK OSİLASYONLARI

GÜÇ SİSTEMLERİNDE KADEME DEĞİŞTİRİCİ TRANSFORMATÖRLERİN KAOTİK OSİLASYONLARI GÜÇ SİSEMLERİNDE KADEME DEĞİŞİRİCİ RANSFORMAÖRLERİN KAOİK OSİLASYONLARI Kadir ABACI Mehme Ali YALÇIN Yılmaz UYAROĞLU 3 Hüseyin GELBERİ 4 Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversiesi, Esenepe

Detaylı

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ Tüm elekronik cihazlar çalışmak için bir DC güç kaynağına (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde emenin en praik ve ekonomik yolu şehir şebekesinde bulunan

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ AKILLI ENERJİ ŞEBEKELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ 1 Hiyerarşik Kontrol ile Güç Regülasyonlu DC/DC Sürücü Tasarımı B. Baykant Alagöz 1, Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1, Yusuf Kaplan 1, Abdulkerim Karabiber 1 1

Detaylı

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Lieraür Taraması Erku Tekeli Çukurova Üniversiesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Adana eekeli@cu.edu.r Öze: Son yıllarda yüksek başarımlı hesaplamalara olan ihiyaçlar

Detaylı

Darbe Genişliği Modülasyonlu PID Kontrolör İle Rotor Kontrolü Rotor Control by Pulse Width Modulated PID Controller

Darbe Genişliği Modülasyonlu PID Kontrolör İle Rotor Kontrolü Rotor Control by Pulse Width Modulated PID Controller Oomaik Konrol Ulusal Toplanısı, TOK'5, - Eylül 5, Denizli Darbe Genişliği Modülasyonlu Konrolör İle Roor Konrolü Roor Conrol by Pulse Widh Modulaed Conroller Barış Baykan Alagöz, Abdullah Aeş,Gürkan Kavuran,

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

KADEME DEĞİŞTİRİCİ TRANSFORMATÖRLERN ÇATALLAŞMA ANALİZİ İLE DİNAMİK GERİLİM KARARLILIĞI

KADEME DEĞİŞTİRİCİ TRANSFORMATÖRLERN ÇATALLAŞMA ANALİZİ İLE DİNAMİK GERİLİM KARARLILIĞI KADEME DEĞİŞTİRİCİ TRANSFORMATÖRLERN ÇATALLAŞMA ANALİZİ İLE DİNAMİK GERİLİM KARARLILIĞI Kadir ABACI Ercan KÖSE Mehme Ali YALÇ IN 3 Yılmaz UYAROĞLU 4 Elekronik ve Bilgisayar Eğiimi Bölümü, Mersin Üniversiesi,

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM21 ELEKTRONİKI DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO:

Detaylı

BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: GEREKLİ DONANIM: ÖN BİLGİ: DENEYİN YAPILIŞI:

BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: GEREKLİ DONANIM: ÖN BİLGİ: DENEYİN YAPILIŞI: BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: 1. Transisörlü güç yükselecinin analizi ve çalışma karakerisiklerinin incelenmesi. GEREKLİ DONANIM: Osilaskop (Çif Kanallı) İşare Üreeci (Signal Generaor) DC Güç Kaynağı

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II

ANALOG ELEKTRONİK - II ANALOG ELEKTONİK - II BÖLÜM Temel Opamp Devreleri Konular:. Eviren ve Evirmeyen Yükseleç. Temel ark Alıcı.3 Gerilim İzleyici.4 Türev ve Enegral Alıcı Amaçlar: Bu bölümü biirdiğinizde aşağıda belirilen

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKRİK YÜK AHMİNİ anku YALÇINÖZ Saadedin HERDEM Ulaş EMİNOĞLU Niğde Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Niğde 5 /

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEY-6 LOJİK KPILR VE İKİLİ DEVRELER DENEYİN MCI: Bu deneyde emel manık kapıları (logic gaes) incelenecek ek kararlı ikili devrelerin çalışma prensipleri gözlemlenecekir. ÖN HZIRLIK Temel lojik kapı devrelerinden

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ Musafa ŞEKKELİ Kahramanmaraş Süçü İmam Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, K.Maraş, msekkeli@ksu.edu.r Ceyhun YILDIZ Kahramanmaraş Süçü İmam Üniversiesi, Fen

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ RÜZGÂR ENERJĠ SĠSTEMLERĠNDE GÜÇ KONTROL YÖNTEMLERĠ MERTCAN ATALAN

T.C. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ RÜZGÂR ENERJĠ SĠSTEMLERĠNDE GÜÇ KONTROL YÖNTEMLERĠ MERTCAN ATALAN T.C. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ RÜZGÂR ENERJĠ SĠSTEMLERĠNDE GÜÇ KONTROL YÖNTEMLERĠ MERTCAN ATALAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ELEKTRĠK MAKĠNELERĠ VE GÜÇ

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siir Üniversiesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kiabı): Fundamenals of Elecric Circuis Charles K. Alexander Mahew N.O. Sadiku McGraw Hill,

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Eleco 4 Elekrik Elekronik Bilisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 7 9 Kasım 4, Bursa Seri Bağlanılı LED Armaürlerin Senkron DC-DC Dönüşürücü Kullanılarak Işık Şiddei Konrolü The Lih Inensiy Conrol

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİAPÇIK ÜRÜ.C. MİLLÎ EĞİİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. GRUP ELEKRİK- ELEKRONİK MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları 206 Keçebaş, Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi, 29(3):206-22 Enerji asarrufu için yer alına gömülü çelik borularda yalıımın ekonomik faydaları Ali KEÇEBAŞ* Muğla Sıkı Koçman Üniversiesi,

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim alı * Elekronik Laborauarı I FET.Lİ KUETLENİİCİLE 1. eneyin Amacı FET Transisörlerle yapılan

Detaylı

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 3, 2009 4 ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Oğuz KAYNAR (*) Serkan TAŞTAN (**) Öze: Bu çalışmada zaman serilerinin ahmini

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü. 2008-09 Bahar Dönemi. Optoelektronik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2008-09 Bahar Dönemi Opoelekronik Doç. Dr. Hüseyin Sarı 2009 Tandoğan, Ankara 2009 HSarı 1 561 Opoelekronik 1. Hafa Sunuş 2009 HSarı 2

Detaylı

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli Plasik Zincirli İleiciler, Tasarımları ve Plasik Zincir Baklasının Analizi Muharrem E. BOĞOÇLU, C. Okay AZELOĞLU Yıldız Teknik Üniversiesi Makina Fakülesi ÖZET Günümüzün modern endüsri esislerinde yer

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450 Elekro-Opik Doç. Dr. Hüseyin Sarı İçerik Opoelekronik Teknolojisi-Moivasyon Tanımlar Elekro-Opik Opoelekronik Foonik Elekromanyeik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİPÇIK ÜRÜ.C. MİLLÎ EĞİİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. GRUP ELEKRİK- ELEKRONİK MÜHENDİSİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump

Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump Polieknik Dergisi Cil:4 Sayı: s. 85-9, 20 Journal of Polyechnic Vol: 4 No: pp. 85-9, 20 Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Desekli IsımaKuruma Siseminin Modellenmesi Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN*2, Musafa AKTAŞ2

Detaylı

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR?

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR? ON-GRID veya GRID-TIE INVERTER NEDİR? On-Grid solar fotovoltaik sistem, şebekeye bağlı (paralel) bir sistem anlamına gelir. Güneş enerjisi kullanılabilir olduğu zaman, sistem şebekeye güneş tarafından

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Genel Bakış Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Giriş Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarımı kolay Kurulumu kolay

Detaylı

Rüzgar Türbinlerinde Kapasite Faktörü ve Türbin Sınıfı ĠliĢkisi

Rüzgar Türbinlerinde Kapasite Faktörü ve Türbin Sınıfı ĠliĢkisi 6 h Inernaional Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 11, Elazığ, Turkey Rüzgar Türbinlerinde Kapasie Fakörü ve Türbin ı ĠliĢkisi N.S. Çein 1, H. Çelik, K. BaĢaran 3 1 Ege Üniversiesi, Izmir/Türkiye,

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY ZAMANLAMA DEVRESİ

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY ZAMANLAMA DEVRESİ T.. ULUDĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK - ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN334 ELEKTONİK DEVELE LBOTUVI II DENEY 6 ZMNLM DEVESİ Deneyi Yapanlar Grubu Numara d Soyad aporu Hazırlayan Diğer Üyeler

Detaylı

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ ION-ONBOARD LI-ION HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ Ion-OnBoard rejeneratif hibrid çekişli batarya sistemi, demiryolu operatörlerinin, çekiş gücü için fren enerjisini

Detaylı

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri U : AC girişteki efektif faz gerilimi f : Frekans q : Faz sayısı I d, I y : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) U d U d : DC çıkış gerilimi, U d = f() : Maksimum

Detaylı

MÜZĐK VE KONUŞMA ĐŞARETLERĐNĐN DALGACIK ÖZNĐTELĐKLERĐ ĐLE SINIFLANDIRILMASI

MÜZĐK VE KONUŞMA ĐŞARETLERĐNĐN DALGACIK ÖZNĐTELĐKLERĐ ĐLE SINIFLANDIRILMASI MÜZĐK VE KOUŞMA ĐŞARETLERĐĐ DALGACIK ÖZĐTELĐKLERĐ ĐLE SIIFLADIRILMASI Timur Düzenli alan Özkur 2.2 Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversiesi, Đzmir e-posa: imurduzenli@gmail.com 2

Detaylı

Bölüm 9 FET li Yükselteçler

Bölüm 9 FET li Yükselteçler Bölüm 9 FET li Yükseleçler DENEY 9-1 Orak-Kaynaklı (CS) JFET Yükseleç DENEYİN AMACI 1. Orak kaynaklı JFET yükselecin öngerilim düzenlemesini anlamak. 2. Orak kaynaklı JFET yükselecin saik ve dinamik karakerisiklerini

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

ZM-2H606 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H606 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H606 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H606 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje Başlığı : DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje No : 2013.06.03.173 Yürütücü Araştırmacı Araştırmacı

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR. Şarj İstasyonları

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR. Şarj İstasyonları ELEKTRİKLİ TAŞITLAR Şarj İstasyonları Standartlar Standart Adı TS EN 61851-1 Açıklama Bağlantı kablolama ve soket modları için kullanılacaktır. SAE J1772 VDE-AR-E 2623-2-2 AA Konnektör tipini belirlemek

Detaylı

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H504 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H504 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H504 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

ZM-2H2080 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet

ZM-2H2080 İki Faz Step. Motor Sürücüsü. Özet ZM-2H2080 İki Faz Step Motor Sürücüsü Özet ZM-2H2080 iki faz, 4,6 ve 8 telli step motorlar için üretilmiştir. Yüksek frekanslı giriş sinyallerini kabul edebilecek şekilde donatılmıştır. Akım kararlılığı,

Detaylı

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ Gülay ÖZKAN 1 İlkay ÇALIŞKAN 2 1,2 Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakülesi Ankara Üniversiesi, 06100, Beşevler, Ankara 1 e-posa:

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

Cengiz ÖZYÜREK 1 Yunus PINARKAYA 2 Erol TAŞ 3. Geliş Tarihi: / Düzenleme Tarihi: / Kabul Tarihi:

Cengiz ÖZYÜREK 1 Yunus PINARKAYA 2 Erol TAŞ 3. Geliş Tarihi: / Düzenleme Tarihi: / Kabul Tarihi: ODÜ SOBIAD Ordu Üniversiesi Sosyal Bilimler Araşırmaları Dergisi, 6(3), 657-664, Aralık 2016 ODU Journal of Social Science Research, 6(3), 657-664 December, 2016 Işık Üniesinde Öğrencilerin Başarıları

Detaylı

ENDA ETM742 DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ

ENDA ETM742 DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ ihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkalice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aiir. Bu

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, (8), 636-64, 6 (TOK 5 - Oomaik Konrol Türk Milli Komiesi Ulusal Toplanısı Özel Sayısı) Pamukkale Üniversiesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Universiy Journal of

Detaylı

SÜREKLİ ZAMANLI KAOTİK SİSTEMİNİN DURUM GERİ BESLEME İLE DOĞRUSALLAŞTIRILMASI VE DENETİMİ

SÜREKLİ ZAMANLI KAOTİK SİSTEMİNİN DURUM GERİ BESLEME İLE DOĞRUSALLAŞTIRILMASI VE DENETİMİ SÜREKLİ ZAMANLI KAOTİK SİSTEMİNİN DURUM GERİ BESLEME İLE DOĞRUSALLAŞTIRILMASI VE DENETİMİ Ümi ÇOKRAK Ahme UÇAR Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakülesi Fıra Üniversiesi, 9, Elazığ e-posa:

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

GÜÇ KAYNAKLARI. Doğrultma Devresi

GÜÇ KAYNAKLARI. Doğrultma Devresi GÜÇ KAYNAKLARI Güç Kaynağı Nedir? Günlük hayaımızda kullandığımız elekrik ve elekronik cihazlarının amamının çalışabilmesi için birer enerji kaynağına ihiyaç vardır. Bu enerji elekrik enerjisi olduğu gibi

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU simplifies predictive maintenance 25 Şubat 2010 GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ARTESİS A.Ş. GOSB Üretim Tesisleri HAZIRLAYAN: Simge ÇAKIR ONAYLAYAN: Dr. İzzet Yılmaz ÖNEL The Institution of Engineering,

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir. 4. Bölüm Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Giriş Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta

Detaylı

Ç A L I Ş M A N O T L A R I. Haberleşme Teknolojileri Dr.Aşkın Demirkol İşaret tipleri

Ç A L I Ş M A N O T L A R I. Haberleşme Teknolojileri Dr.Aşkın Demirkol İşaret tipleri İşare ipleri Bu bölümde emel işare ipleri bulundukları kaegori ve sınıflarına göre model ve işlevleriyle ele alınacakır. Analog ve Dijial İşareler Analog işarelerle, sürekli-zaman işareleri daima karışırılır.

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI Tarih: 4-0-008 Adı Soyadı : No : Soru 3 4 TOPLAM Puan 38 30 30 30 8 Soru

Detaylı

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ

EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ ESKÝÞEHÝR DE KONUTSAL DOÐAL GAZ TALEBÝNE EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ Haydar ARAS * Nil ARAS ** Bu makalede, konularda kullanýlan doðal gazýn ýsýma dönemine ai aylardaki ükeiminin

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN 2010 YILINA KADAR TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN 2010 YILINA KADAR TAHMİNİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cil 19, No 3, 7-33, 004 Vol 19, No 3, 7-33, 004 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN 010 INA KADAR TAHMİNİ Coşkun HAMZAÇEBİ

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Günümüzde enerji tüketimi hızla artarak devam etmektedir. Ülkemiz enerji üretiminde

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ DGA İŞARETLERİNİN PIC MİKRODENETLEYİCİLERLE ÜRETİLMESİ

GELİŞTİRİLMİŞ DGA İŞARETLERİNİN PIC MİKRODENETLEYİCİLERLE ÜRETİLMESİ GELİŞTİRİLMİŞ DGA İŞARETLERİNİN PIC MİKRODENETLEYİCİLERLE ÜRETİLMESİ Tarık ERFİDAN Saılmış ÜRGÜN Bekir ÇAKIR Yakup KARABAG Kocaeli Üniversiesi Müh.Fak. Elekrik Mühendisliği Bölümü, 41100, İzmi/Kocaeli

Detaylı

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AC FAZ YÜKSEK GERİLİM KORUMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ Bu cihaz, yüksek kaçak akımından dolayı kesinlikle soğutucu şasesi topraklandıktan sonra çalıştırılmalıdır. Cihazın montajına ve kullanımına

Detaylı

BİR ELEKTROMEKANİK SİSTEMİN STATİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

BİR ELEKTROMEKANİK SİSTEMİN STATİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Uludağ Üniversiesi Müendislik-Mimarlık Fakülesi Dergisi, Cil 8, Sayı, 003 BİR ELEKTROMEKNİK SİSTEMİN STTİK DVRNIŞININ İNCELENMESİ Gürsel ŞEFKT * İbraim YÜKSEL Öze: Elekronik elemanların ızlı gelişimi,

Detaylı

OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4)

OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4) OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4) 1. Kırmızı ampul eksikliği a. Kırmızı ampul eksikliği trafik sinyalizasyon için tehlikeli bir durum yaratabilir. Maestro KKC (Kavşak kontrol

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ AKemal YAKUT Arzu ŞENCAN Reşa SELBAŞ Erkan DİKMEN Bulu GÖRGÜLÜ İhsan DOSTUÇOK Sefer KUTLU ÖZET Günümüzde soğuma sisemlerinin

Detaylı

HID Ampuller. SOX Düşük Basınçlı Sodyum MASTER SOX PSG Ampul: Düşük basınçlı sodyum buharlı ampul. Şeffaf bir tüpün içine.

HID Ampuller. SOX Düşük Basınçlı Sodyum MASTER SOX PSG Ampul: Düşük basınçlı sodyum buharlı ampul. Şeffaf bir tüpün içine. MASTER SOX PSG : Düşük basınçlı sodyum buharlı ampul. Şeffaf bir üpün içine yerleşirilmiş "U" ndeki deşarj üpüne ve "Philips Solid-sae Geer" eknolojisine sahipir Özellikleri: Philips Solid-sae Geer (PSG)

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

İŞARETLER ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS)

İŞARETLER ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) İŞARETLER ve SİSTEMLER (SIGNALS and SYSTEMS) Yrd. Doç. Dr. Musafa Zahid YILDIZ musafayildiz@sakarya.edu.r oda no: 469 Kaynaklar: 1. Signals and Sysems, Oppenheim. (Türkçe versiyonu: Akademi Yayıncılık)

Detaylı

PIC İŞLEMCİ DENETİMLİ ADIM MOTOR MİKROADIM SÜRÜCÜSÜ. Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Göztepe eakdogan@marmara.edu.

PIC İŞLEMCİ DENETİMLİ ADIM MOTOR MİKROADIM SÜRÜCÜSÜ. Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Göztepe eakdogan@marmara.edu. 3. ULUSLARARAS İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 18-0 AĞUSTOS 003, ANKARA PC LEMCİ DENETİMLİ ADM MOTOR MİKROADM SÜRÜCÜSÜ Erhan AKDOĞAN Marmara Üniversiesi Teknik Bilimler MYO, 81040, Gözepe eakdogan@marmara.edu.r

Detaylı

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim Dalı * Elekronik Laborauarı I 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Transisörlerin yükseleç

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı