KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)"

Transkript

1 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaģmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur. Bu sistemler sadece veri - odaklı veya model odaklı DSS ler olabilirler. DSS ler tüm kuruluģ çapında geniģ kullanıcı gruplarını destekleyen ağ bağlantılı veri ambarları olabileceği gibi, tek bir yöneticinin masasında yüklü bir program da olabilir. BaĢarılı bir DSS tasarlamak ve hayata geçirmek için en önemli kriter ne çeģit bir sistem inģa etmeye çalıģtığımızı iyi bilmek yani iģ hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda analizi yapabilmek için gereken bilgilerin operasyonel sistemde güncel olarak beslenmesi gerekir. Karar Destek Sistemleri bir çok değiģik sistem, araç ve teknolojiyi kapsar. DSS terimi teknoloji boyutundan bakıldığında OLAP teknolojisi olarak ifade edilebilir. Karar Destek Sistemlerinde önemli olan bilgiye dayalı bir sistem yaratmaktır. Genellikle OLTP olmayan tüm sistemler, DSS olarak adlandırılır. Eğer bir program PC üzerinde çalıģıyorsa ve yöneticilerin karar vermesine yardımcı oluyorsa bu sistemi DSS olarak değerlendirebiliriz. EIS ve OLAP ifadeleri DSS baģlığı altında toplanabilir. 1.1 DSS KATEGORİLERİ Bilgi ĠĢlem Uzmanları ve yöneticiler istenilen DSS sistemini nasıl dizayn ediyorlar? Ġlk yapılması gereken toplanabilecek kadar çok bilgi toplamaktır. Ġkinci yapılması gereken hem bilgi iģlem görevlilerinin hem de sistemi kullanacak olan kiģilerin yer aldığı bir tasarım ve geliģtirme süreci yaratmaktır. Son kullanıcılar, bilgi iģlem personeli ile yapılabilecekler, kapasite, beklentiler, ihtiyaçlar ve düģünülen sistem tarafından hangi kararların desteklenebileceği gibi konularla

2 2 detaylı görüģmelidirler. DSS in iki ana kategorisi hakkında bilgi vererek konumuza girelim : KuruluĢ Bazında kullanılan DSS ve tek kullanıcılı DSS. KuruluĢ bazında DSS, genelde büyük veri ambarlarına bağlıdırlar ve birçok yöneticiye hizmet vermektedirler. Masaüstü, tek kullanıcılı DSS ise genelde tek bir yöneticinin bilgisayarında yüklü küçük sistemlerdir. KuruluĢ bazında yaygın DSS çok basit sistemlerden, çok kompleks veri yoğunluğu olan ve sofistike analitik iģlemler yapabilen sistemlere kadar değiģik çeģitleri vardır. En basit anlatımıyla bir DSS verilere kolay ulaģımı sağlayan bir araçtır. En kompleks kuruluģ bazındaki DSS ler bir çok karar - destek odaklı veritabanı ve veri ambarlarına, önceden hazırlanmıģ modellere ve grafiklere ulaģımı sağlayan konularda etkileģimli sistemlerdir. Bir çok kuruluģta Ģirket çapında kullanılan DSS, veri ambarları ve tek kullanıcılı DSS ler arasında iletiģimsizlik görürüz. Mesela DSS uzmanları Ģirket çapında DSS i verilerin tek bir yerde tutulduğu ve PC lerde analiz edildiği bir Ģekilde geliģtirebilirler. Bu tek taraflı köprü DSS mimarisine bir örnektir. Verinin nerede tutulacağı nasıl analiz edilip gösterileceği önceden çok iyi planlanmalıdır. Ġstemci / sunucu bir mimaride son kullanıcı PC ler, verilerin tutulduğu ambarlar arasında bağlantı kurup veri ve analiz sonuçları taģıyabilirler. DSS bir kuruluģta her yerde olabilir. Ayrıca piyasada olan birçok tek kullanıcılı DSS ler vardır. Microsoft Access veya Excel le yapılmıģ muhasebe ve finansal modeller bir yöneticinin makinesinde yüklü olabilir. Bazı organizasyonlarda analistler kendi olanaklarıyla finansal analizler hazırlarlar ve sonuçlarını Ģirket intranetinde veya EIS de yayımlarlar. Daha baģka bir DSS aracı, simulasyon genelde tek kullanıcılı paketler halinde satılır. Ancak bazı durumlarla DSS optimizasyon modelleri yerel ağ yardımıyla çekilen gerçek verilerle hesaplanmak durumunda olabilir. Tüm DSS ler yöneticilere karar aģamasında yardımcı olurlar. Sorular karmaģık veya basit olabilir. Örneğin,

3 3 Bir yönetici son beģ yılda gerçekleģen toplam satıģları, Hangi ürünler o ay içerisinde 5 günden fazla tedarik edilemedi, 2000 yılında hangi müģteriler en çok sipariģ verdiler, Kar hedeflerine ulaģabiliyor muyuz, Hangi satıģ temsilcileri kotalarını dolduruyorlar gibi sorular sorabilirler. Bir DSS operasyonel kararları desteklediği gibi daha stratejik ve uzun dönem karar ve problem çözme aģamalarını destekliyor olabilir. DSS lerin amaçları, DSS veritabanı, parametreler, tutulan verinin zaman aralığı ve bu verileri almaya analiz etmeye yarayan araçlar aslında hangi tarz sorulara yanıt alabileceğimizi belirler. DSS imizin tasarımı ve kapasitesi gerçeğe dayalı kararlarımızı etkiler. DSS alımı yapacaklar dikkatli olmalılar. Her zaman istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz özellikleri elde edemeyebiliriz. Her zaman için gerçekleģemeyecek sözler vermek ve son kullanıcıların gerçekçi olmayan beklentilere girmeleri çok kolaydır. En iyi DSS bile kötü kararları engellemeyecektir. Bazı yöneticiler yanlıģ sorular sormaya ve verilerden yanlıģ sonuçlar çıkarmaya devam edeceklerdir. GeniĢ faaliyet alanı ve yüksek geliģtirme maliyeti sebebiyle Ģirket çapında implemente edilecek bir DSS e duyulan güven tamdır. Kötü tasarlanmıģ bir DSS kötü kararların etkisini arttırabilir. 1.2 DSS YARARLARI Karar Destek Sistemleri, kullanıcı, tasarımcı ve geliģtiricilerin ihtiyaç, bilgi ve karar destek sonuçlarıyla ilgili karar birliği olur ise yararlıdır. Karar organı olan yöneticilere zaman zaman tek gerçeği verebilmek, basit bir ad hoc analiz yapabilmek, verileri kendi görüģ açısına göre düzenlenmiģ raporlarda gösterebilmek Karar Destek Sistemlerinin yararlı sonuçlarıdır. Karar destek sistemlerini kullanan firmalar kullanmayanlara oranla daha avantajlıdır. Bu avantajlar Ģöyledir :

4 4 o o o o Karlılık daha yüksektir. Karlılık daha kararlıdır, zaman içinde daha az değiģiklik gösteririr. Karara ulaģma süresi daha kısadır. Daha fazla alternatif gözönünde bulundurulur. Kararlarını gerekçeli olarak açıklayabilme olanağına sahiptir. 1.3 KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN YAPISI Üretilen ilk karar destek yazılımları, özel durumlar için öngörülmüģ olup, genel amaç için kullanılmama ve sürekli değiģiklik yapma ihtiyacı doğurması gibi dezavantajları vardır. Ancak ilk yazılım zaman içinde değiģmiģtir. Mükemmel veya ona yakın bir yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuģtur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak henüz mümkün olmamıģtır. Çok değiģik yazılım öğesi kullanılabilmeli kullanım içinde belli bir sıraya bağımlı olmamalı ve dıģ ve sistem içi değiģik bilgi kaynakları ile iletiģim ve uyum sağlanabilmelidir. Diğer önemli bir nokta ise karar destek sistemi ile kullanıcı arasında çok sayıda iletiģim noktası olmalıdır. Bu iģlevleri en iyi seviye ve verimle kullanacak karar destek sistemi üretmek için iki yaklaģım öne sürülebilir. 1. Belirli bir amaca yönelik iģlevlere öncelik verip, diğer olanaklara gerektikçe bağlantı kurabilme veya en fazla faydalanma olanağı sağlamaktır. 2. En fazla olanak sağlayan genel bir karar destek sistemi paketi tasarlamak Bu iki uç yaklaģım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir görünmektedir. Bu yaklaģımla,

5 5 A) Bir karar destek sisteminin her seviyede kullanılabilecek, modelleme ve bilgi alıģ veriģi sağlayan komut diller içeren bir paket yazılımı halinde tasarlanması, B) Bu yazılımın, kullanım olanakları arttıran ve sistem dıģı yazılım ve bilgilere eriģimi sağlayan araçlarla donatılması yeterli sayılabilir. Bu öneriyi bağımsız ve yüksek seviyeli iģlevler yazılımı alt sistemleri topluluğu olarak özetleyebiliriz. 1.4 KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Karar destek sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar görülmektedir. 1. Karar destek sistemleri her Ģeyden önce yapısal olmayan yada yarı yapısal karar türleri için düģünülmelidir. Karar destek sistemlerini insan yargısı ve bilgi iģlem olanaklarının bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekiyor. Bu tür özelliklere klasik veri iģlem sistemlerinde (EDP) veya yönetim biliģim sistemlerinde (MIS) rastlamak olası değildir. 2. Karar destek sistemlerinin destek verdiği karar türleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz kural kesin çizgilerle ayırt edilmiģ değildir. Bazen yönetimsel ve iģlemsel düzeylerde ve hatta yapısal karar türleri için uygulanabildiği görülür. Böylece her düzeydeki yöneticilere destek sağladığı söylenebilir. 3. Bazı iģletmelerde alınan kararlar bireysel olmayıp, gruplar tarafından alınmaktadır. Bu tür kararlara destek vermek üzere grup karar destek sistemleri geliģtirilebilir. Birbirine bağlı yada ardıģık kararların alınmasında bu tür sistemler kullanılabilir. Bu sayede bir yöneticinin aldığı bir karar bir diğer yöneticiye aktarılarak onun alınacağı kararlar için bir temel oluģturulabilir.

6 6 4. Karar verme sürecinin bir çok aģamasında bu sistemlerin rolü olabilir. Özellikle düģüncenin oluģması, tasarım, seçim ve uygulanması adımlarında karar destek sistemlerinin desteğinden yararlanılabilir. 5. Karar destek sitemleri uygulama kolaylığına ve esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sistemi oluģturan temel unsurlar ele alınan soruna uygun olarak düzenlenebilir. Kullanıcı beklenmedik durumları da sisteme dahil ederek, sistemin davranıģını izleyebilir. 6. Bu sistemlerin en belirgin özelliklerinden biride kullanım açısından kolay yapıda olması gereğidir. Çünkü çoğunlukla bilgisayar bilgisine sahip olmayan üst yöneticiler tarafından bu sisteme baģ vurulacaktır. O halde sisteme ve onun kaynaklarına eriģim en basit yoldan sağlanmalıdır. Bu durum özellikle sistemin temel bileģenlerinden olan kullanıcı arabirimi nin önemini ortaya koyuyor. 7.Karar destek sistemleri çeģitli karar verme süreçlerine destek sağlamalı fakat bunlardan birine bağlı olmamalıdır 1.5 KARAR DESTEK SİSTEMİNİN ANA BİLEŞENLERİ Bir karar destek sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra, Ģimdi yine kısaca sistemin ana bileģenlerinden söz etmek istiyoruz. Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer biliģim sistemlerinden farkını anlayabiliriz. Temel olarak veritabanı, model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluģur. Kısaca söz etmek gerekirse, öncelikle firmanın içsel ve çevreye iliģkin diğer bilgi gereksinimi uygun veritabanı yardımı ile sağlanır. KDS veritabanı finans verilerini, muhasebe verilerini, satıģ-pazarlama verilerini, imalat ve insan kaynakları verilerini içerir.

7 7 Karar destek sistemlerinin önemli özelliği olan model tabanı sistem içinde yer almalıdır. Söz konusu modeller destek verdikleri yönetim düzeyine göre Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve model yapım blokları olarak 4 e ayrılır. Model Tabanı : istatistiksel, finansal, tahmini, operasyonel modelleri ve planlama modellerini içebilir. Model yönetim sistemi modellere eriģimi ve denetlemesini sağlar. Yukarıda sayılan veritabanı ve model tabanındaki kaynakları iģleyerek, karar vericinin önüne etkileģimli olarak bunları sunabilecek bir kullanıcı arabirimi nin sistem içinde yer alması gerekiyor. 1.6 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ Karar Destek Sistemlerinin, temel özellikleri ve bileģenleri göz önüne alınarak geliģtirilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak üzerede belirli aģamaların adım adım gerçekleģtirilmesi, sitemin baģarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır. Aslında bu aģamalar diğer yönetim biliģim sistemlerinde de vardır. En önemli fark sistemin temel bileģenleri arasında yer almakta olan model tabanı yönetim sistemi ve kullanıcı ara birimi sayılabilir. Üstelik firma dıģındaki çevre koģulları ve özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal değiģkenlerin veritabanına ve dolayısı ile modellere katılması önem kazanmaktadır. Bu nedenle KDS nin geliģtirilme evrelerinin incelenmesinde yarar görülmektedir. KDS nin yaratılması iģleminin ilk adımını amacın, sorunun ve gereksinimlerin belirlenmesi iģlemi oluģturacaktır. Her Ģeyden önce sorunun böyle bir sistemin ortaya konmasını gerektirecek özelliklere sahip olması beklenir. 1.7 KDS GELİŞTİRME EVRELERİ 1.ADIM PLANLAMA 2.ADIM ARAġTIRMA

8 8 3.ADIM ÇÖZÜMLEME 4.ADIM 5.ADIM Veritabanı, Kullanıcı Arabirimi, Model Tabanı Tasarımı PROGRAMLAMA 6.ADIM TEST, EĞĠTĠM VE UYGULAMA 7.ADIM BAKIM 8.ADIM UYARLAMA 1.8 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Amaç: Rekabetin yoğunlaģtığı günümüzde, ürün geliģtirme ve pazara sunma zamanı, kuruluģların rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Mühendislik yönetimi, yeni ürün geliģtirme, kalite standartlarını uygulama, üretim tekniklerini geliģtirme ve yenileme, maliyet düģürme iģlemlerini tam zamanında yapılmasını sağlayarak, kaynakların etkin kullanımını amaçlar. Bu hizmeti en iyi Ģekilde yürütebilmek için ürün ağaçları, üretim teknikleri ve prosesleri, hammadde maliyetleri, müģteri beklentileri ve tatmini gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, ayrıca hedeflerin ve yönetim politikalarının geliģtirilmesi için de gereklidir. Bu program kapsamında mühendislik yönetimi için gerekli karar destek sistemleri ve bu sistemlerin tasarımı incelenecektir. Kapsam: Mühendislik yönetiminde karar mekanizması

9 9 Talep etüdü Ürün tasarımı Üretim tasarımı Yöneylem araģtırması Karar destek sistemi Veri bankası Bilgi bankası Model bankası Alternatif seçme Örnek çalıģma 1.9 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ & MS ACCESS Amaç: Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin kullanımı, veri giriģinden, veri çıkıģına, makro yazılımları dahil tüm yönleri ile anlatılması ve uygulaması. Kapsam:. Veri tabanı yönetimi kavramı. Veri giriģi ve düzeltme. Veri sıralama, endeksleme ve özetleme. Veri tabanı dosyalama iģlemleri. Fonksiyonlar. Veri yönetimi. Rapor basımı 1.10 UZMAN SİSTEMLER Amaç : Bilgi teknolojilerinin en son trendlerinden suni zeka ve uzman sistemlerin tanıtımının yapılması ve uygulanması konusunda tartıģma ortamı oluģturmak. Kapsam:. ĠĢ dünyasında suni zeka uygulamaları. Uzman sistemlerin temelleri. Uzman sistemlerin kuruluģu. Yapay sinir ağları

10 10. Öğrenen makine teknolojileri. ĠĢ dünyasından uygulama örnekleri 1.11 KARAR DESTEK SİSTEMİ TÜRLERİ Karar destek sistemleri, Çeşitli araçları, modelleri ve verileri Kullanarak yönetim mekanizmasına yardımcı olan yönetim destek sistemlerinin en temel grubudur. KDS ANALİTİK MODELLERİ VERİ TABANINI BİR KARAR VERİCİNİN YARGISINI MODELLEME SÜRECİNİ KULLANIRLAR BĠR KDS YAPISI ġekil 1 : DSS YAPISI DSS türleri : Model tabanlı ve veri tabanlı olmak üzere iki temel KDS vardır. KDS TÜRLERĠ Bunun yanında KDS türlerini Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz. Model tabanlı

11 11 Veri tabanlı Web tabanlı Bilgi tabanlı ĠletiĢim tabanlı Spreadsheet tabanlı Doküman tabanlı Model Tabanlı KDS Ġlk KDS 1980 lerde model tabanlı olarak geliģti. Model tabanlı KDS ġayet...olursa ve diğer farklı analizlerin yapılanması için modeller kullanır ve büyük organizasyonel bilgi sistemlerinden bağımsızdır. Son kullanıcı bölümler yada gruplar tarafından geliģtirilirler Analiz yetenekleri, iyi bir kullanıcı ara yüzüne bağlıdır MODEL TABANLI KDS Finansal,istatiksel,optimizasyon ve simülasyon modellerinin iģlenmesini gerçekleģtirirler GeniĢ veri tabanları model tabanlı KDS ler için gerekli değildir VERİ TABANLI KDS Büyük organizasyonel sistemlerde bulunan büyük veri havuzlarını analiz eden sistemlerdir. Daha önce büyük miktardaki verilerde saklı kalan bilgileri çıkararak kullanıcılara karar desteği sağlarlar. Bu amaç için büyük veri ambarlarından iģ süreç sistemlerinden veriler sık sık toplanır. Veri analizinde on-line analitik süreç (OLAP) ve veri madenciliği kullanılır Olap On-line analitik süreç yazılımı,bir veri tabanında çeģitli kaynaklardan kazanılan verilerin iģlenmesi için kullanılırlar.

12 12 Üç anahtar özelliği içerirler. Verilerin çok boyutlu gösterimi KarıĢık hesaplamalar Zaman yönelimli süreç kabiliyeti VERİ TABANLI KDS Uzman bilgi sistemleri ve coğrafik bilgi sistemleri özel amaçlı bir veri tabanlı KDS türüdür. Uzman bilgi sistemleri Uzman bilgi desteği ve raporlamayı sağlarlar Coğrafik bilgi sistemleri, coğrafik içerikli verilerin analizi ve kullanımında insanlara destek sağlarlar WEB TABANLI KDS Yöneticiye ve iģ analistine internet ve intranet ile karar destek bilgilerini dağıtırlar On-line access veri tabanının ve yazılım araçlarının geliģmesi ile kara alımlarında veri analizi için tasarlanmıģtır. Yönetime destek için geliģtirilmiģtir fakat bazıları müģterinin ürün ve hizmet seçiminde onları cezbedebilmek amacı ile kullanılabilir. Karar desteği web teknolojileri ile sağlanır Özellikle finansal hizmetlerin sağlanmasında kullanırlar Web T. KDS ler iletiģim tabanlı,veri tabanlı, bilgi tabanlı, doküman tabanlı ve model tabanlı veya bunların karıģımı olabilir Web teknolojileri her karar destek sistemi uygulamasında kullanılabilir MüĢteri Web Siteleri General Electric Plastics. Ürün spesifikasyonları bilgisi sağlar, ziyaretçiler on-line çeģitli grafikleri, simülasyon modellerini ve diyagramları kullanır. Teknik sorunları için mühendislerle iletiģim kurarlar.

13 13 Fidelity Investment. Site Yatırımların planlanması ve portföylerin yönlendirilmesi amacı ile interaktif olarak karar alınması için destek sağlar BİLGİ TABANLI KDS Yöneticileri yapılması için eylemler önerirler ÖzelleĢtirilmiĢ problem çözme uzmanı insan-bilgisayar sistemidir. Çözüm için belirli alanda uzmanlaģmıģ bilgi gerekir Bilgi tabanlı karar destek sistemleri yapımı için kullanılan araçlar bazen zeki KDS olarak adlandırılır İLETİŞİM TABANLI KDS ĠletiĢim tabanlı karar destek sistemleri Ģu özelliklerden en az birini taģır; Ġnsan grupları arasında iletiģime olanak sağlar Bilgi paylaģımını kolaylaģtırır Ġnsanlar arasında iģbirliği ve koordinasyonu destekler Kullanıcı arabirimi, grup içi iletiģim, koordinasyon, paylaģılan bilgi, bağımlı destek, kullanıcı baģvurular ile oluģmuģ açık bir çevreden oluģmaktadır DOKÜMAN TABANLI KDS Dökümanlar pek çok formdan oluģabilir fakat bunları 3 kategoride sınıflandırabiliriz ; yazılı, görsel, seslendirilmiģ. SeslendirilmiĢ dökümanlara örnek olarak karģılıklı görüģmeler Görsele örnek olarak haber klipleri veya televizyon reklamlarıdır. Yazılı dökümanlara örnek olarak ise yazılı raporlar, katologlar ve müģteriden gelen mektup yada elektronik postalar verilebilir

14 14 Malesef dökümanlar belli bir standartta düzenli kalıplar Ģeklinde değildirler. Yöneticiler ve IT çalıģanları bu dökümanları karģılaģtırma yapabilmek için bunları belli bir formata çevirmeye ihtiyaçları vardır. Yeni IT teknolojisi ve yazılımlar bunu gerçekleģtirmektedir SPREADSHEET TABANLI KDS Spreadsheet kullanıcıya satır sütunlara girdiği bilgi sayesinde problemi çözme imkanı tanır. Problemin grafik ekran görüntüsünü de vererek problemin çözümü hakkında kullanıcıya daha ayrıntılı bilgi verirler. Problem çözümünde kullanılan spreadsheetler karģılaģtırma,alternatiflerin elenmesi gibi problem çeģitlerinde de kullanılmaktadır BİLGİ TABANLI İMALAT KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ve BİR UYGULAMA GİRİŞ: Geçen yüzyılın sonlarına gelindiğinde geçmiģe kıyasla dünyada her konuda büyük değiģimler yaģanmıģtır. Bu bağlamda malzeme ve teknolojideki geliģmeler plastik, elektronik, bilgisayar gibi birçok endüstriyi de ortaya çıkarmıģtır. Buna paralel olarak rekabet artıģı ve biliģim alanındaki geliģimler yeni ufuklar açmıģtır. Tüm bu faktörler, farklı ürün özellikleri ve yüksek kalite talepleriyle firmaları yeni imalat stratejileri geliģtirme arayıģına itmiģtir [Scott, 1994]. Farklı firma yapıları için uygun imalat stratejileri ve organizasyon yapılarının belirlenmesindeki zorluklar, problemin çözümü için değiģik yöntemlerden yararlanmayı gerekli kılar. Bilgi tabanlı sistem kullanımı da bu çözüm yollarından biridir. Bu sistemler, imalat yöneticilerine, uzman kiģilerden elde edebilecekleri bilgileri bilgisayardan sağlama imkanı sağlarlar. Bu sistemler, önemli derecede uzmanlık gerektiren zor problemlerin çözümünde bilgi ve çıkarım iģlemlerini kullanan zeki bilgisayar programlarıdır.

15 15 Kullanımlarında tutarlılık ve süreklilik, çoğaltılabilirlik, kolay değiģtirilebilirlik ve kontrol edilebilirlik ve farklı yerlerde kullanılabilmeleri gibi pek çok avantaja sahip olan bu sistemler, henüz Türkiye de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu sistemlerin endüstride kullanımı birkaç ferdi çabadan öteye gitmemektedir [ Fidan,1993 ]. Bilgi tabanlı sistemlerin ülkemizdeki geliģimi için en büyük engel maliyet problemidir. Ayrıca bu teknolojilerin sunduğu olanakların iyi bilinmeyiģi, bilgi tabanlı sistem geliģtirme sürecinin uzun olması ve yazılım sektöründeki alt yapı eksikliği diğer engellerdir. Bilgi tabanlı sistemlerin rekabet avantajı sağlamadaki önemi göz önüne alındığında, geç kalmadan gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır İMALAT KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Ġmalat yöntemlerindeki geliģmeler, dünya ticaretine rekabetçi bir yapı kazandırmıģtır. Bu durumda iģletme faaliyetlerinin yürütülmesinde modern bir imalat stratejisi, firmalar için en hayati bir konuma gelmiģtir [Çil, 1997]. Bu geliģmeler esnasında, 90 lı yıllarda, stratejiler ve organizasyon yapıları eskilere oranla oldukça farklılaģmıģtır. 80 li yıllardaki üretim ortamındaki otomasyon, 90 lı yıllarda büro otomasyonuna dönüģmüģtür. Buna paralel olarak imalat organizasyonları, tüm karar verme süreçlerinde de bir takım radikal değiģimlere gitmiģlerdir [Samson, 1991], [Moody,1990], [Adler ve diğerleri, 1992], [Çakar, ve Çil, 2001]. Bu sebeple imalat stratejisi planlamada Ģu faktörler belirleyici rol üstlenmektedirler: Fiyat rekabeti, firmaları daha fazla maliyet düģürme faaliyetlerini yapmaya zorlamaktadır. Kalite rekabeti, daha fazla hassasiyet ve kontrolü gerektirmektedir. Üretim, ekonomik açıdan daha cazip olan coğrafik mekanlara kaymıģtır. Bu istekler üretim tesislerinin, prodüktif bir kapasite ile çalıģmalarını sınırlandırmaktadır. Sonuçta üretim mekanizmasına dayalı olarak iģleyen pazar,

16 16 üretim kapasitesini artırmak için imalat yönetiminde, kısa dönemde tesisten daha fazla yararlanmayı gerekli kılar. Bu da tekrarlanan basit görevlerin yerine getirilmesi için organize edilen tesisin gücünü kontrol etmeye yönelik daha etkin yönetim anlayıģlarını ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji ve malzemelerdeki geliģmeler, mevcut endüstrilerde bir geliģme yada elemeye yol açmıģtır. Teknolojik değiģimleri bünyesine yansıtabilen endüstriler ayakta kalarak sürekli geliģen bir yapı sergilemektedirler. Bu nedenle, teknolojideki meydana gelen her bir yenilik üretim sürecinin yapısını kökten değiģtirmiģtir. Yeni imalat teknolojileri, büyük ölçüde bilgisayarlara dayalıdır. Bilgisayarların fabrikadaki üretim akıģı içinde kullanılması, bilgisayarların desteğiyle bir dizi geliģme meydana getirmiģtir [Dinçmen, 1994]. Üretimin baģlangıcından en son aģamasına kadar her aģamada bu geliģmeleri görmek mümkündür. Bunlardan bilgisayar destekli mühendislik, bilgisayar destekli tasarım ve imalat gibi teknolojiler, mühendislik hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Bunun gibi bilgisayar destekli imalat planlama, bilgisayar destekli üretim planlama ve kontrol gibi yenilikler, üretim kontrol stratejileri olarak farklı bir avantaj sağlarlar. Ayrıca destek sistemler olarak bilinen bilgi toplama, değerlendirme ve saklama fonksiyonlarının yerine getirilmesinde kullanılan bilgisayar destekli karar sistemleri de, yöneticilere karar vermelerinde çok önemli bir destek sağlarlar BİLGİ TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Karar destek sistemleri literatüründe yer alan karar destek ve bilgi tabanlı sistemlere ek olarak, 1985 li yıllarda bilgi tabanlı karar destek sistemleri olarak adlandırılan yeni bir kavram yer almıģtır. Bu yapının temel amacı analitik modelleme ile niteliksel bilgiyi bütünleģtirmeyi amaçlıyordu. Böylece kararların kalitesinin yükseltilmesi, karar destek sistemlerinin uygulama alanlarının geniģletilmesi amaçlanmaktaydı. Bunun yanında görsel olarak geliģmiģ olan programlama mantığı ve Excel gibi hesaplama tablolarının kullanılması ile optimizasyon metotlarının aynı sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktaydı. Belirlenen

17 17 bu amaçlar geçen süre içerisinde büyük ölçüde gerçekleģtirilmiģtir. Bu alanda geliģtirilen OPTRANS Object, NATO Advanced Study Institute tarafından desteklenen önemli bir projedir [Klein, Michel ve Grubbstrom, 1998]. Bilindiği gibi karar destek sistemi, karar vericilerin yarı-yapılanmıģ ve yapılanmamıģ veri ve modellerden yararlanmalarına yardım ederek, onları görevlerinde destekleyen bilgisayar tabanlı ve etkileģimli bir sistemdir [Meyer,1990]. YapılanmıĢ kararlar, kurallarla çok kolay bir Ģekilde yürütülen kararlardır. Karar prosedürü izlenecek bir adımlar kümesi Ģeklinde ifade edilebilir. YapılanmamıĢ kararlarda ise, gerekli bilgi net ve belirli değildir. Karara ulaģmak için bir prosedür veya kurallar yoktur. Sezgisel kuralların ve deneyimin kullanılması yapılanmamıģ kararların temel özelliğidir. Bunlar için belirli ve kesin karar verme metodu yoktur. Karar destek sistemi, verileri, modelleri, bir yazılım arabirimini ve kullanıcıları, etkili karar verme sisteminde birleģtirir. Ayrıca modern analitik tekniklerle karar vericiye hareketlerinde tavsiyelerde bulunan sistemlerdir. Karar destek sistemleri karar vermenin yeterliliğini geliģtirmekten çok, etkinliğini geliģtirmeyi hedeflerler. Bu sistemlerin amaçları yönetimsel hükümleri yerleģtirmek değil, bu hükümleri desteklemektir. Karar destek sistemleri, karar vericilerin kendi özel koģul ve tercihlerini anlamalarında oldukça değerli yardımcılardır. Birçok uygulamaya karģın karar destek sistemlerinin uygulamadaki baģarıları genelde düģüktür [Holtzman, 1989], [Turban, 1988]. Bunun baģlıca nedenleri Ģöyle sıralanabilir: Karar destek sistemlerinin fonksiyonelliği ve esnekliği kısıtlıdır. Karar destek sistemlerinde çözüm için bir açıklama mekanizması yoktur. Bu hususlar karar destek sistemlerinin zekadan yoksun olduklarını veya çok az, yetersiz bir zekaya sahip olduklarını gösterir. Karar destek sistemlerinin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak için, bu sistemleri bilgi tabanlı sistem teknolojisi ile bütünleģtirmeye teģebbüs edilmiģtir [Olson ve diğerleri, 1992]. ĠĢaret edilen bu

18 18 eksiklikler, bütünleģik bir yapı içerisinde bilgi tabanlı sistemlerin kullanılmasıyla giderilebilir. Bilgi tabanlı sistemler, zeki davranıģ gösteren bilgisayar programlarıdır ve bilgisayar biliminin bir dalı olan yapay zekanın bir ürünüdürler. Bunlar, çok çeģitli problemleri çözmede zeki araçlar olarak kullanılmaktadırlar. Bilgi tabanlı sistemler, özel amaçlı kullanımlar için tasarlanırlar. Bu özellikleri, bilgi tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı ve çok zor iģleri yürütmesini mümkün kılar. Önemli bazı farklılıklara rağmen bu sistemlerin yapılarında bir bilgi tabanı, çalıģma belleği, çıkarım mekanizması, açıklama düzeni ve kullanıcı arabirimi gibi ortak temel bileģenler vardır [Martin, 1988], [Çakar ve Çil,1997]. Belirtildiği gibi karar destek sistemi tasarımcıları, bilgi tabanlı sistemleri karar destek sistemi mimarisi içerisine koyma ihtiyacını duymaktalar [Ignizio, 1992]. BütünleĢme, hem karar destek sistemleri fikrinin, hem de bilgi tabanlı sistem yaklaģımının yeteneklerinin artması yanında mantıksal bir geniģleme sağlanmaktadır. Yani eldeki problemin özel karakterlerine bağlı olarak, analitik araçlar [matematiksel model ve algoritmalar) ve bilgi tabanlı sezgisel yaklaģımları, aynı problem için birlikte kullanma olanağı sağlarlar. ġekil 1 de temel olarak iki ayrı kısım göze çarpmaktadır. Bunlardan ġeklin sol yanında yer alan kısım aslında geleneksel bir karar destek sistemi yapısıdır. ġeklin sağındaki kısım ise bilgi tabanlı bir uzman sistem yapısıdır. ġekil 1 in sol yanında yer alan karar destek sisteminde firmaya ait tüm veriler bir veri tabanında tutulmaktadır. Bu çalıģmada Microsoft Access veri tabanı kullanılmaktadır. Bu veriler ürünlerle ilgili veriler, firmanın üretim bilgileri, satıģlar ve maliyet verileri, stok verileri, yan sanayi ve tedarikçilere ait verilerdir. Analitik metotlar olarak ifade edilen bileģende ise stok hesaplamaları, talep tahmini hesaplaması, kapasite hesaplamaları maliyet hesaplamaları ve teslim tarihini belirlemeyle ilgili modeller yer almaktadır. Bu modeller Visual Basic ve Excel de Makrolar olarak hazırlanmıģtır. ġekil 2 in sağ tarafında yer alan uzman sistem kısmında ise örnek olay olarak ele alınan firmanın imalat kararlarını teģkil eden kurallardan oluģan bilgi tabanı ve bir çıkarım mekanizması yer almaktadır.

19 19 ġekil 2 deki bu iki yapının yani karar destek sistemi ve uzman sistemin birlikte nasıl çalıģtıkları ise kullanıcı arayüzü tarafından sağlanmaktadır. Uzman sistem çalıģtırıldığında, arayüz vasıtasıyla kullanıcıdan satıģ tahminleri, pazarın büyüklüğü, eldeki kapasitenin yeterli olup olmadığı gibi parametre değerlerinin girilmesi istenmektedir. Bu sorulara kullanıcı doğru ve kesin değerler verebilmesi için bir karar destek sistemine gerek duyulmaktadır. Bu amaçla ilgili analitik modeller kullanılarak sonuçlar alınmakta daha sonra bu sonuçlar doğrultusunda uzman sistem tarafından sorulan sorulara cevaplar verilmektedir. Uzman sistem tarafından kullanıcıya yöneltilen tüm sorular cevaplandıktan sonra, uzman sistem kullanıcıya bir öneride bulunmaktadır. Bu öneriler sonraki kısımda görüleceği gibi üretimin firma içerisinde üretilmesi uygundur ya da yan sanayide yapılması uygundur Ģeklinde olmaktadır. ġekil 2: DSS nin uzman sistemle çalıģması

20 20 Özetlemek gerekirse, uzman sistemdeki parametre değerlerinin karģılıkları kullanıcı tarafından girilirken, karar destek sisteminden faydalanılmaktadır Bu amaçla önce analitik modeller sistemin veri tabanındaki bilgileri kullanarak çalıģtırılır. Modellerden elde edilen kesin bilgiler doğrultusunda ve bu sonuçlara dayalı olarak uzman sistemin kullanıcıya sorduğu sorulara cevaplar verilerek uzman sistemden danıģmanlık sağlanır. Bu süreç ġekil 2 de görülmektedir. Karar verme ve problem çözme aracı olan bilgi tabanlı sistemler, karar destek sistemlerini daha zeki yapmak üzere bu sistemlerin yeteneklerini geliģtirebilir ve dolayısıyla uygulanabilir olma Ģanslarını artırmaktadır [Turban, 1988]. Daha güçlü bir karar desteğinin sağlanması ve daha kaliteli kararların verilebilmesi beklentileriyle bilgi tabanlı sistemlerin temel bileģenleri, geleneksel karar destek sistemi elemanları ile bütünleģtirilmektedir. Bir bilgi tabanlı sistem ve karar destek sisteminin bu Ģekilde bütünleģmesiyle, karar destek sisteminin model tabanı, veri tabanı, çıkarım mekanizması, bilgi yönetimini geliģtiren bilgi temsil teknikleri ve kullanıcı ile diyalogu geliģtiren zeki bir kullanıcı arabirimi bu yeni bütünleģik sistemde yer alır. Böylece yeni sistem bilgi tabanlı sistem ve karar destek sistemlerinin her birinin ayrı ayrı yararlarını sistemin kullanıcılarına sunar. Bu sistemler uzman bir insanın yaptığı gibi, kullanıcıya bir takım sorular sorarak konsültasyon boyunca, gerekli bilgileri elde eder. Probleme ait tavsiyelerde bulunur ve konsültasyon sonunda karar verebilir. Ayrıca karara nasıl ulaģtığını açıklayabilir. Bilgi tabanlı sistemler, iģ ortamındaki talepten doğmuģtur. Günümüzde birçok büyük firma, banka, sigorta Ģirketi ve finans kurumu bilgi tabanlı sistemleri kullanmaktadırlar. Karar vermek için karar destek sistemleri ve uzman sistemlerin bütünleģtirilmesi konusundaki en iyi örneklerden biri STRATEX dir. Bu sistem, ihracat firmaları için bir stratejik karar verme sistemidir [Borch ve diğerleri, 1991]. Bilgi tabanı ile karar destek sistemlerini birleģtiren bir diğer örnek sistem EXBEST tir [Ehrenberg, 1990]. EXBEST, malzeme planlaması için bilgi tabanı ile karar destek sistemlerini bütünleģtirir. Sistemin bilgi tabanı, kurallardan oluģur. Bu kurallar, malzeme planlama sahasındaki uzmanların sahip oldukları bilgiyi tanımlar

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

i eknolojt yon Ġnovas

i eknolojt yon Ġnovas UMT a.ģ. Ġnovasyon Teknoloji Biz Kimiz? 2015 yılında faaliyete başlayan firmamız bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanında ürün geliştiren, güvenlik sistemleri, donanımsal çözümler sunan, mobil yazılım

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5.

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5. Versiyon 2.5 Page 1 Kapsamlı Bir Veri Denizini Temel Zekaya Dönüştürün Operasyonel verilerinizi temel KPIlar a dönüştürün, karar vermenize yardımcı olacak raporları oluşturun ve ATS Intelligence sayesinde

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 149 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Osman ORMAN ÖZET Bu çalıģmada, geliģen teknoloji karģısında Eshot Genel Müdürlüğü nün tüm bilgi ve iletiģim teknolojilerini; kaliteli hizmet sunmak, harcama yetkilileri ve

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE ÖN SÖZ Bu kitap konu ile ilgili değiģik kitapların fikirlerinden yararlanılarak, i Ģ- letme ve endüstri mühendisliği lisans ve lisansüstü

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri Karar Destek Sistemleri Şirketler gün geçtikçe daha fazla veri toplamaktadırlar. Ve bu veri dağları içerisinde veri avına çıkmaktaırlar. Bu işlemleri kolaylaştırmak amacıyla bazı bilgisayar tabanlı sistemler

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 904341 Satış Yönetimi 6+0 Zorunlu 12 904342 Marka Yönetimi 2+0 Zorunlu 2 904343 İhracat Teknikleri 2+0 Zorunlu

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2017 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik Doküman Kodu : TNS006 İlk Yayın Tarihi : Eylül 2017 Revizyon Tarihi : Eylül 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ LOT KAVRAMI ve ĠZLENEBĠLĠRLĠK Lot Kavramı Otomatik Lot OluĢturma Üretimde lot oluģturma

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı