ALZHEİMER HASTALIĞI TEDAVİSİ & BİRİNCİ BASAMAKTA YAKLAŞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALZHEİMER HASTALIĞI TEDAVİSİ & BİRİNCİ BASAMAKTA YAKLAŞIM"

Transkript

1 ALZHEİMER HASTALIĞI TEDAVİSİ & BİRİNCİ BASAMAKTA YAKLAŞIM Prof. Dr. Aynur Özge Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı MERSİN ŞUBESİ

2 İçerik Alzheimer hastalığı tedavisi gerekli midir? Semptomatik tedavi nedir? Neleri kapsar? Mekanizma temelli tedavi nedir? Neleri kapsar? Vasküler demans tedavisi? Parkinson demansı tedavisi? İnkontinans tedavisi? Uyku bozukluğu tedavisi? Psikotik belirtilerle baş etmek? Cep mesajları

3 Alzheimer Hastalığı nın tedavisi var mı? Hastalığı tamamıyla durduran veya geri döndüren kesin bir tedavi henüz yok Ancak günümüzde klinik belirtileri ve günlük yaşam aktvitelerini mümkün olduğunca düzeltmeye yönelik ilaçlar kullanılıyor Zihinsel Davranışsal (depresyon, aşırı sinirlilik, hezeyanlar, uyku problemleri)

4 Alzheimer Hastalığı Nereden Nereye Geldik? 30 yıl önce hastalık ile ilgili yeterli bilgi yoktu 25 yıl önce iyi tanımlanmışhastaların ileriye dönük sistematik çalışmaları için klinik alt yapı yoktu 20 yıl önce hastalığın tedavisi ve hastalığı önleme kavramları hayal edilemiyordu. Tanı kriterleri, standardize değerlendirme araçları, uzmanlaşmış profesyonel kadrolar, özelleşmiş klinikler, aile destek gruplarıve sosyal yardım programları yoktu

5 Alzheimer Hastalığı Nereden Nereye Geldik 15 yıl önce hastalığın gelişiminde yer alan genler ve/veya biyolojik yollar hakkında sınırlı bilgi vardı 10 yıl önce hastalığın hayvan modelleri yoktu 5 yıl önce hastalık için yüksek riskli kişiler saptanamıyordu 2004 e kadar hasta bireylerde hastalığa özgün lezyonlar görüntülenemiyordu

6 Tedavi Semptomatik tedavi Davranış bozuklukları ve tedavisi Eşlikçi belirtilerin tedavisi Sebebe yönelik tedavi Geliştirilmekte olan yeni ilaçlar

7 Hedef?

8 Beyin network bozuklukları

9 Nörovasküler ünite bozuklukları Iadecola C. Nature Reviews Neuroscience 5, (May 2004)

10

11

12 Semptomatik Tedavi Kolinesteraz İnhibitörleri Takrin HCL Donepezil HCL Galantamin Rivastigmin Tartarat TAK-147 Huperzine NMDA Reseptör Antagonistleri Memantin

13 Kolinesteraz inhibitörleri Erken evreden itibaren AH nın tüm dönemlerinde etkilidirler. AKE inhibitörüilaçlar 3-6 aylık kullanım sonucu bilişsel testlerde pozitif yönde düzelmeye yol açarlar İşlevsel ve davranışsal belirtilerde düzelme Nöronlar üzerinde koruyucu etki

14 NMDA Reseptör Antagonistleri Memantin Glutamat ile NMDA reseptörlerinin aşırı uyarılması beyinde hücre yıkımına neden olur Memantin bu olumsuz gelişmeye engel olan bir ilaçtır. 6 aylık tedavi süresi içinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonları düzelttiği ayrıca günlük aktivitelerde düzelme sağladığıgösterilmiştir.

15 Donepezil Selektif AKE inh. t ½:70 saat Etkin doz:10mg/gün Akşamları, bol su ile ve tek doz verilmesi önerilir. Kardiyak ileti kusuru ve koroner iskemisi olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. GIS yan etkileri olabilir. Şiddetli AH de bilişsel bozuklukları düzeltmemesine rağmen depresyon, anksiyete, apati, delüzyon, irritabilite üzerinde pozitif etki gösterir.

16 Galantamin Selektif AKE inh, nikotinik reseptör agonisti t1/2:7-8 saat Oral biyoyararlanım:%90 Etkin doz:16-24mg/gün Sabahları ve tek doz uygulama önerilir Oral alımın sınırlıolduğu durumlarda solüsyon formuna geçişönerilir.

17 Rivastigmin Asetil Kolinesteraz ve Butirilkoinesteraz inhibitörü t 1/2:2 saat Oral biyoyararlanım:%40 Etkin doz:16-24mg/gün İki dozda alım önerilir Oral dozda ciddi GIS yan etkileri gözlenebilir, aşamalı artış! Patch formu cilt reaksiyonlarıolmadıkça tercih sebebi.

18 TAK-147 Faz 3 klinik çalışmalar SSS ne yüksek selektivite gösteren doğal bir kolinesteraz inhibitörüdür Huperzine A Faz 2 çalışmalar Huperzia Serrata isimli bir bitkiden elde edilen kolinesteraz inh. NGF artışı, apopitozise ve oksidatif strese karşınöronal hücreyi koruma ve Beta-A yapımını değiştirme.

19 Huperzine A Faz 2 çalışmalar Huperzia Serrata isimli bir bitkiden elde edilen kolinesteraz inh. NGF artışı, apopitozise ve oksidatif strese karşınöronal hücreyi koruma ve Beta-A yapımınıdeğiştirme (Zhang-Tang 2006)

20

21 İlaçları Alırken Nelere Dikkat Etmeli? İlaçlar tok karnına alınmalı Dozları yavaş yavaş arttırmak gerekiyor Yan etkilere dikkat ederek önerilen en yüksek dozlara çıkılmalı Bazı ilaçlar akşam geç saatlerde verilmemeli (uykusuzluk, canlı hayaller) Ani ilaç kesiminden kaçınılmalı

22 Tedaviye erken başlamanın yararı var mı? EVET Erken tedavi ile Hastalığın ilerleme hızında yavaşlama sağlanır. Prodromal AH dan Klinik AH a geçiş geciktirilir, önlenir Hasta yakınları üzerindeki yük azalır Hastanın yaşam kalitesi artar, İTİBARI İADE EDİLİR

23 Aşağıdaki ilaçların şu andaki bilgilerimize göre Alzheimer Hastalığı nda yararı yok Anti-oksidanlar ve nootropikler E vitamini Pirasetam- Nootropil vb. Gingko Biloba- Tebokan vb. Anti-inflamatuvar ilaçlar Aspirin, Kortizon, Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar Östrojen Yüksek doz vitaminler (B vitamini, C vitamini) PANAX, NLP, Hacemat vb

24 Demans + Psikoz/Ajitasyon Klasik Nöroleptikler; mortalite riskini 1.54 kat artırır, kognisyonu kötüleştirir. Atipik Nöroleptikler; Kısa süreli kullanımda ılımlıetkileri vardır. Buna karşın mortaliteyi, kat artırır. Pnömoni! Kalça vb. kırıklar! Risk açısından; Haloperidol>risperidone>olanzapin>ketiapin Antidepresanlar (citalopram, sertralin, trazodon, mirtazapin) kullanılabilir. Frontotemporal demans ta intranazal oksitosin umut vaat eder. AH ve VaD da 240 mg/gün Gingkobloba NPI da anlamlı iyileşme göstermiş.

25 Demans & Statinler SVH geçiren hastaların %25-30 u VaD ile sonlanır. Diyetin tetiklediği hiperkolesterolemi temporal ve frontal kortexte Aβve ApoE konsantrasyonunu yükseltirhidroksikolesterol KBB ni geçerah patolojisi? Kolesterol & AH riski Statinlerin AH proflaksisi veya tedavisinde etkinliğine ait kanıt yok. VaD tedavisi veya proflaksisinde etkili olabilirler, RKÇ gerekli

26 Demans & İnkontinans >60 yaş inkontinans prevalansı% Demansta inkontinans prevalansı%34-82 İnkontinans prevalansıkognitif kötüleşme ile doğru orantılı Üriner inkontinans K>E (%15 vs %2-11) Fekal inkontinans K=E (%5,1 vs %6.2) İnkontinans 2/3 üevinde bakılan demans hastalarında kuruma yerleştirme kararında önemli bir belirleyici! İnkontinansın semptomatik tedavisi (antikolinerjik ajanlar) kognitif bulguları kötüleştirir!

27 Demans & Uyku bozukluğu En sık gözlenen nöropsikiyatrik belirtilerdendir. Erkeklerde prostat hiperplazisi! Kadınlarda üriner enfeksiyon! İlaç yan etkileri! Eşlik eden nöropatik ağrı vb. ağrılı durumlar! Öncelik demansın semptomatik tedavisinde olmalı. Gerekirse spesifik antidepresanlar eklenebilir. Nöroleptikler KISA SÜRE kullanım için son çare Benzodiazepinle kesinlikle kullanılmamalı.

28 VASKÜLER DEMANS Vasküler Demans; serebrovasküler hastalık veya değişikliğe bağlı kognitif fonksiyon kaybı 64 yaş; %1-4, her 5 yılda bir oran ikiye katlanır. Tanıiçin 3 temel element; 1. Nöropsikolojik testlerle desteklenmiş demansiyel sendrom & kognitif bozulma 2. Görüntüleme ile desteklenmiş SVH öyküsü 3. SVH ile kognitif bozulmanın zamansal ilişkisi

29 VASKÜLER DEMANS Türleri Vasküler Kognitif Bozulma Küçük Damar Hastalığı Laküner inme Binswanger hst Lokaryozis Büyük Damar hastalığı CADASIL

30 VASKÜLER DEMANS Risk Faktörleri Cinsiyet (K>E) Yaş Düşük eğitim Ailede demans öyküsü Önceki kognitif kötüleşme Premorbid DM, AF, HT, hiper/dis lipidemi Geçirilmiş strok veya TIA öyküsü

31 VASKÜLER DEMANS Önleyici yaklaşımlar Risk faktörlerinin modifiye edilmesi HT; strok öncesi demans gelişimi ile ilişkili iken strok sonrası demans için anlamlı risk faktörü değil (OR:1,4 vs 1.1). HT için erken başlanan tedavi çok anlamlı. Statinlerin orta yaşta kullanımıvd gelişimini önlemek için anlamlı, ileri yaşta kullanımı anlamlı değil. ASA kullanımı önerilir, VD için anlamlı kanıt yok.

32 VASKÜLER DEMANS - Tedavi DONEPEZİL (5, 10 mg/gün) RCT; 2931 hasta, kognitif fonksiyonlar, global değerlendirme ve GYA de anlamlıiyileşme RIVASTİGMİN (3-12 mg/gün) RCT; 710 hasta, Global değerlendirme, kognisyon, GYA ve davranışsal bulgular üzerine anlamlıetkili GALANTAMİN (8-24 mg/gün) RCT; 1331 hasta, Kognisyon, fonksiyonel kapasite, yürütücüfonksiyonlar ve davranışsal sorunlarda anlamlıiyileşme

33 VASKÜLER DEMANS - Tedavi MEMANTİN (20 mg/gün) RCT; 815 hasta; global değerlendirme ve davranışsal semptomlarda ılımlıiyileşme GİNGKO BLOBA EKSTRESİ(240 mg/gün) RCT; 71 hasta; Global değerlendirme ve davranışsal bulgularda anlamlıdüzelme HUPERZİNE A (0.15 mg/gün) RCT; 14 hasta; anlamlıdeğişiklik yok

34 PARKİNSON DEMANSI Oral rivastigmin onaylanmıştır. Patch? Kolinesteraz inh leri PHD da kognisyon, işlevsellik, global seyir ve nöropsikolojik semptomlar üzerine etkilidir Memantin PHD ve LBD olgularında plaseboya oranla global seyir üzerine olumlu etkilidir. Tersi de bildirilmiştir

35 ALZHEİMER HASTASININ YAKINI OLMAK?

36 Gizli kurban Bu gerçekten düzelmeyecek mi? Daha mıkötüolacak? Kızgınlık Utanma Çaresizlik Suçluluk Keder Depresyon Yalnızlık Duygusu

37 Cep mesajları- Hekim Kimliği İleri yaşta uzayan depresyon! Yaşla gelen unutkanlık! Yaşla gelen huy değişikliği! Vasküler risk faktörleri! Parkinsonizm; eşlikçi veya ana yakınma olabilir! Erken tanıve tedavi hem hasta, hem de hasta yakınına iyi gelir!!! Hastaya itibarını iade eder. Tedavi multidisipliner olmalı(ek sağlık sorunları). Tedaviye aileyi dahil et!

38 Cep mesajları- Birey kimliği Alzheimer hastalığıbaşta olmak üzere demans giderek yaygınlaşıyor. Toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunalım. Herkesin bu hastalar veya aileleri için yapabileceği bir şey var, olmalı, yönlendirelim. Gençleri sürece dahil etmek herkese iyi gelir. Projeler üretelim. «kazan, kazan ilkesi!» Hastalar ve ailelere yönelik sosyal destek programlarına katkıda bulunalım.

39

40 Unutsanız da Unutulmayacağınız Sağlıklı Yıllar Dileklerimle. Teşekkürler

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK ALZHEİMER HASTALIĞI tedavisinde ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ ve MEMANTİN Dr. Aysu Tihan Bursa Devlet Hastanesi, Psikiyatri kliniği ÖRNEK

Detaylı

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Demansa neden

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1.0 ml de; Rivastigmin hidrojen tartarat 3.2 mg (2.0 mg Rivastigmin e eşdeğer

Detaylı

MS HASTALIĞININ NEDENİ

MS HASTALIĞININ NEDENİ MS HASTALIĞI Bir MS hastası, MS'i şu örnekle tanımlıyor. "Elektrik kablolarını düşünün. Tellerin üzeri, yalıtımı sağlayan plastikle kaplıdır. Bir sebepten kabloların üzerindeki plastik sıyrılır veya yer

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Bitirme

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Hastalar ve Yakınları için Alzheimer Hastalığına Bağlı Demansta (Bunama) Tedavi Yöntemini Belirleme Rehberi * Aşağıda bulacağınız bilgiler size Alzheimer hastalığına

Detaylı

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 2 2/37 1 Parkinson hastalığı

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ ii T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yard. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Doç. Dr. E. Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi 23 Kasım 2012 Dikkat Dikkat bilincin önemli bileşenlerindendir Bilinçli olmanın temelinde algı işlevi yatıyorsa algısal

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM Dr. Didem Adahan Sunay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Kontinans idrarı tutabilme, sosyal olarak uygun zamanda, uygun

Detaylı

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: Janssen-Cilag Danışman: Janssen-Cilag, Nobel Konuşmacı: Janssen-Cilag,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ Duygudurum bozuklukları alanında,klinik tablonun ana karakteri eşlik eden bir iç hastalıkla meydana gelen bazı belirgin oluşumlar vardır.

Detaylı

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD.

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD. SİGARAYI GARAYI BIRAKMA POLİKL KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI Prof.Dr.Yasemin AÇIKA IK-2010 F.Ü.T.Tıp p Fak. Halk Sağlığı AD. Sigarayı Bırakma Polikliniklerinin Önemi Dünyada yaklaşık 1.2 milyar kişi sigara içmektedir.

Detaylı