Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)"

Transkript

1 Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius ve ulna) (ön kol kemikleri), karpal kemikler (el bileği kemikleri), metacarpus (el tarak kemikleri) ve phalanx lardır (parmak kemikleri). Her üst ekstremitedeki toplam kemik sayısı 31 dir. Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği), uzun bir kemiktir ve kıvrımları silik bir S biçiminde uzanır. Extremitas sternalis, clavicula nın sternum a (göğüs kemiği) komşu olan ucudur ve sternum ile eklem yapar. Extremitas acromialis, clavicula nın scapula ya (kürek kemiği) komşu olan ucudur ve scapula nın acromion u ile eklem yapar. Clavicula (köprücük kemiği) 1

2 2 Clavicula nın yerleşimi

3 3 Scapula nın (kürek kemiği) yerleşimi Scapula (kürek kemiği); yassı bir kemiktir ve tabanı yukarda bir üçgen biçimindedir. Toraks (göğüs) duvarında, 2-7 nci kaburgalar (veya 2-7 nci torakal vertebraların processus spinosus ları) arasında yerleşmiş bir yassı kemiktir. Omuzun arka bölümünde yer alır. İki köprücük kemiği ve iki kürek kemiği göğüs kemiğiyle birlikte bedenin üst kısmında tam olmayan bir elips oluşturur. Bu elips, tam değildir çünkü iki kürek kemiği sırtta birbiriyle eklemleşmeyip çevrelerindeki kaslar tarafından tutulur.

4 4 Scapula nın önden görünümü Scapula nın angulus superior, angulus lateralis ve angulus inferior olmak üzere uç köşesi bulunur. Incisura scapulae, margo superior undaki çentiktir. Processus coracoideus, margo superior undaki çıkıntıdır. Cavitas glenoidalis, angulus lateralis te yer alır. Fossa subscapularis, facies anterior daki çukurdur. Spina scapulae, facies posterior da fossa supraspinata ve fossa infraspinata nın arasında bulunur. Acromion spina scapulae nın lateral ucunda, trigonum spinae spina scapulae nın medial ucunda yer alır.

5 5 Scapula nın arkadan görünümü Cavitas glenoidalis Cavitas glenoidalis caput humeri ile eklem yapar. Cavitas glenoidalis in üst kenarında tuberculum supraglenoidale, alt kenarında tuberculum infraglenoidale yer alır.

6 6 Üst ekstremite serbest bölümünün kemikleri Humerus (kol kemiği), bütün kol boyunca uzanan tek bir kemiktir. Kol kemiğinin üst ucunda kürek kemiğinin içbükey bölümüyle eklemleşen ve baş adı verilen bir şişlik vardır. Bu iki kemiğin oluşturduğu eklem, omuz eklemi olup kolun birçok yönde rahatça dönebilmesini sağlar. Humerus un (kol kemiği) önden görünümü Humerus (kol kemiği); üst ekstremitenin en uzun kemiğidir. Caput humeri, üst ucunda bulunur ve scapula nın cavitas glenoidalis i ile eklem yapar. Collum anatomicum ve collum chirurgicum arasında tuberculum majus ve tuberculum minus yer alır. Collum anatomicum, tuberculum lar ile caput humeri arasında kalan boyun bölümüdür. Collum chirurgicum, humerus un proksimal ucunun en zayıf kısmıdır ve tuberculum lar ile corpus humeri arasında kalan boyun bö-

7 lümüdür. Tuberculum majus, omuz bölgesinde en lateralde bulunur. Tuberculum minus, tuberculum majus un medialinde yer alır. Collum chirurgicum un aşağısında tuberculum majus crista tuberculi majoris olarak, tuberculum minus crista tuberculi minoris olarak devam eder. Sulcus intertubercularis, tuberculum majus ve tuberculum minus arasında bulunan oluktur. Corpus humeri nin lateralinde tuberositas deltoidea yer alır. Humerus un alt ucunda medialde trochlea humeri ve lateralde capitulum humeri bulunur. Trochlea humeri, ulna daki incisura trochlearis ile ginglymus tipi eklem yapar. Capitulum humeri, caput radii nin fovea articularis i ile sferoid tip eklem yapar. Bu iki yapı condylus humeri yi oluşturur. Humerus un alt ucunda en lateralde epicondylus lateralis, en medialde epicondylus medialis yer alır. Fossa radialis ve fossa coronoidea, humerus un alt ucuna yakın ön tarafta bulunan çukurlardır. Fossa radialis; caput radii nin girdiği çukurdur. Fossa coronoidea; ulna nın processus coronoideus unun girdiği çukurdur. Corpus humeri nin arka yüzünde sulcus nervi radialis yer alır. Arkada epicondylus medialis in altında sulcus nervi ulnaris bulunur. Fossa olecrani, humerus un alt ucuna yakın arka tarafta bulunan ve ulna nın olecranon unun girdiği çukurdur. Humerus un arkadan görünümü 7

8 8 Collum chirurgicum Collum chirurgicum un kırıklarında komşuluğu nedeniyle nervus axillaris yaralanabilir.

9 9 Corpus humeri Corpus humeri nin kırıklarında nervus radialis ile arteria profunda brachii yaralanabilir.

10 10 Humerus un Suprakondüler Bölümü Humerus un suprakondüler kırıklarında arteria brachialis ve nervus medianus yaralanabilir. Epicondylus medialis Epicondylus medialis in kırıklarında sulcus nervi ulnaris de seyreden nervus ulnaris yaralanabilir. Ön kol kemikleri; dış ön kol kemiği ve iç ön kol kemiği, hemen hemen paralel olarak dirsekten el bileğine kadar uzanır, kol kemiğiyle menteşe biçiminde eklemleşir. Ön kol ancak 180 dereceye kadar bir açıyla ve yalnız bir düzlem üzerinde hareket edebilir. Bu yüzden dirsek hareketlerinin serbestliği, omuz eklemine oranla kısıtlıdır.

11 11 Ulna nın önden görünümü (anatomik pozisyon) Incisura trochlearis; humerus un trochlea humeri si ile eklem yapar. Incisura radialis; caput radii ile eklem yapar. Processus coronoideus; humerus taki fossa coronoidea ya girer. Circumferentia articularis; caput ulnae deki yuvarlak eklem yüzüdür, radius taki incisura ulnaris e oturur.

12 12 Ulna nın arkadan görünümü (anatomik pozisyon) Olecranon; dirseğimizin yerle temas eden bölümüdür. Ön kol ekstensiyon yaptığında humerus taki fossa olecrani ye girer.

13 13 Radius un önden görünümü (anatomik pozisyon) Circumferentia articularis; caput radii deki yuvarlak eklem yüzüdür, ulna daki incisura radialis e oturur. Incisura ulnaris; caput ulnae nin oturduğu çentiktir, articulatio radioulnaris distalis in yapısına katılır.

14 14 Radius un arka yüzü, önden görünüm (ön kol pronasyon yaptığındaki pozisyon)

15 15 EL KEMİKLERİ Elin kemikleri, ossa carpi (el bileği kemikleri), ossa metacarpi (el tarağı kemikleri) ve phalanx (el parmağı kemikleri) olarak gruplandırılmıştır. Carpus (el bileği), her biri 4 kısa kemik kapsayan yatay iki sıra şeklinde dizilmiş 8 el bileği kemiğinden oluşur. Bu 8 küçük el bileği kemikleri, bileğe iyi bükülebilme yeteneği kazandırır. El iskeletini oluşturan kemiklerin sayısı, palmar görünüm

16 16 KARPAL KEMİKLER (EL BİLEĞİ KEMİKLERİ) Proksimal sıra karpal kemikler, palmar görünüm Distal sıra karpal kemikler, palmar görünüm El tarağı (metacarpus), elin ayası boyunca uzanan 5 uzun el tarağı kemiğinden oluşur.

17 17 Metakarpal kemikler (el tarağı kemikleri) Phalanges (parmak kemikleri) Phalanges; Bir elde toplam 14 tanedir. Baş parmakta iki, diğer parmaklarda üçer tanedir.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ Necdet KARACABEY-ÖZTEMÜR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZ. Türkiye'de ilk defa bulunan Miseia cinsinin Mestrihtiyen

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU Parkinson Hastalığına sahip olmak aktif yaşantıyı bırakıp gün boyu oturmak anlamına gelmez. Hatta bu durumun tersi daha doğrudur. Aktif bir yaşam biçimine

Detaylı

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 9-17 Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi Prof. Dr. Mehmet Y ld r

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan Duyu Fizyolojisi Dr. Mehmet İnan 1 Görme Duyusu Görme duyusunu gözlerimizle gerçekleştiririz. Bu nedenle öncelikle gözü oluşturan yapıları tanıyarak görme duyusunu anlamaya çalışacağız. Göz, 7 cc lik küre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE BÖLGELERİ PELVİS DİZ AYAK PELVİS BÖLGESİ KEMİK YAPILARI KOKSA SAKRUM KOKSİKS FEMUR PUBİS PELVİS BÖLGESİ EKLEMLERİ Lumbosakral Sakroiliak eklem

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı