Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı. Zbigniew Brzezinski, Timaş Basım, 2012, ISBN: , 240 sayfa.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı. Zbigniew Brzezinski, Timaş Basım, 2012, ISBN: 6050802788, 240 sayfa."

Transkript

1 Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı Zbigniew Brzezinski, Timaş Basım, 2012, ISBN: , 240 sayfa. Mehmet HECAN* Asya daki devletlerin küresel ekonomideki etkinliğini artırması ile beraber, ABD ve Batı nın küresel yönetimdeki gücünün düşüşe geçmesi geniş bir literatürün konusu. Benzer şekilde, Brzezinski nin kitabı da küresel gücün ve ekonomik dinamizmin ağırlık merkezinin Batı dan Doğu ya kaymasından yola çıkarak, uluslararası sistemin hiyerarşik yapısında meydana gelen veya gelebilecek değişimleri konu alıyor. Genel manada küresel liderlikte yaşanan belirsizlik ve bu belirsizlik ortamında Eser, ABD ve Batı nın izlemesi gereken alternatif bir vizyonu içermekte. Küresel güç rekabetinin kısa bir geçmişi ile başlayan ilk kısım, küresel güç hiyararşisinde meydana gelen değişiklikleri konu alıyor. Yazara göre, sadece son yüzyılda küresel güç hiyerarşisinde beş kez değişiklik meydana gelmiştir. Uluslararası sistemde böyle bir değişimin sonuncusunun işareti ise 2007 mali krizi. Meydana gelen bu son sistemik krizle beraber ABD hala öncü bir güç olarak öne çıkarken, özellikle Çin ve Hindistan ın başını çektiği Asya merkezli yeni küresel çekim alanı da yeni ve aynı zamanda daha karmaşık bir uluslarası sistemde kendini göstermiştir. Gelinen noktada ise, küresel liderlik açısından bir belirsizlik hakim. Brzezinski, bu belirsizliğin temel nedenini ABD nin gücünün gerilemesinin yanı sıra, diğer aktörlerin küresel liderlik konusunda yetersiz olmasına bağlıyor. Diğer bir ifade ile Rusya, Hindistan, AB ve Japonya gibi aktörler ABD nin yeri- * Boğaziçi Üniversitesi. 149

2 ni doldurabilecek potansiyel liderlik özelliğinden yoksun görünürken, birçoğu tarafından alternatif küresel güç unsuru olarak kabul edilen Çin ise, ABD nin rolünü devralmaya henüz hazır görünmemekte ve ayrıca Çin in olası liderliğine de diğer büyük güçler çok sıcak bakmıyor. Bununla birlikte, Brzezinski, 2025 sonrasında bu belirsizliğin daha da artaçağından endişeli. Bu noktada, Amerika nın hala küresel ilgi odağı olmasına rağmen, özellikle ekonomi, eğitim ve siyasi sisteminde kendini gösteren olumsuz ülke gerçeklerinin, ABD nin uluslarası sistemdeki tarihsel rolünü daha da sorgulanır duruma getirebileceğinden endişe ediyor. Ayrıca ABD nin uluslararası çevrelerde kızgınlık uyandıran tek taraflı dış politika insiyatifleri ve bunun Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve de Ortadoğu halkları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, Amerika nın küresel konumunun daha fazla düşüşe geçmesine yol açabilir. Kitabın öne çıkan diğer bir argümanı olarak, Brzezinski ABD nin küresel liderliğinde meydana gelen bu belirsizliğin sadece ABD ye veya diğer güçlerle arasındaki dengelere münhasır olmayacağı kanaatinde. Brzezinski, ABD nin öncülük ettiği Batı sisteminin çökmesinin yalnızca sistemik sorunları beraberinde getirmeyip aynı zamanda tehlike altındaki türlerin jeopolitik muadilleri olan Gürcistan, Tayvan, Güney Kore, Belarus (Beyaz Rusya), Ukrayna, Afganistan, Pakistan ve İsrail gibi eksen devletleri de istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyor. Buna ek olarak, ABD gibi bölgeler üstü bir süper gücün etkinliğini yitirmesi, bölge içi gerilimleri artırabilir ve küçük devletler, büyük güçlerin bölge politikaları arasında kalıp jeopoltik seçimlere zorlanabilir. Diğer yandan, küresel liderlikteki belirsizliğin bir başka sonucu ise, özellikle küresel varlıklar dediğimiz doğanın korunması, internet, uzay, nükleer ve su meselesi gibi konularda yaşanabilecek küresel konsensus oluşturma zorluğu. Mevcut düzlemde bu konuların tartışılmasında sistemsel sorunlar görüldüğü muhaakkak. Ama ABD merkezli sistemin meşruiyetini yitirmesiyle beraber artacak belirsizlik küresel konsensus oluşturmada yaşanan sıkıntıları daha da artıracak. Ve özellikle böyle sistemsel bir belirsizlik durumunda, Küresel Varlılar ın daha dar bir çerçeveden tanımlanarak ulusal kaygılar doğrultusunda kullanılması söz konusu. Brzezinski, daha fazla belirsizliğe doğru sürüklenerek yukarıda bahsi geçen sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilecek uluslararası sistemin istikrarını ise ABD nin çöküşte olan küresel gücünü yeniden yapılandırmasında görüyor. Bu bakımdan kitabın önemli bir kısmı da, ABD nin küresel gücünü yeniden ortaya koyabilmesi için bir takım önerilere sahip stratejik politika tavsiyele- 150

3 ri içeriyor. Bunlar genel olarak iç ve dış revizyon olarak sınıflanadırabilir. İlk olarak ABD, model bir ülke olarak, ulusal borç, bozuk finansal sistem, artan sosyal eşitsizlik, bozulan altyapı, halkın cehaleti ve işleyemez duruma gelen iç siyaset gibi iç sorunlara dayanan yerel handikaplarını aşmalı. Bu sorunların çözümü ise, yine ABD nin şu anki konumunu borçlu olduğu, genel ekonomik güç, yenilikçi potansiyel, nüfus dinamikleri, tepkisel hareketkilik, coğrafi taban ve demokratik cazibe gibi yerel unsurların daha etkin bir biçimde kullanılmasında saklı. Brzezinski, ABD nin liderlik imajını düzeltmesini bir o kadar da dış politikada revizyona gitmesinde görüyor. Bu revizyon, kitabın başında da vurgulandığı gibi, daha paylaşımcı olacağını öngördüğü uluslararası sistemde ABD nin küresel yönetimi daha fazla aktörle paylaşamaya çalışması. Bu bakımdan, kitap İran gibi daha önce şer ekseninde tanımlanan bir ülkenin, uzun vadede bölgesel bir denge unsuru olarak kabul edilmesi gibi ilginç öneriler de içeriyor. Ama bu önerilerden en ilginci, yazarın geniş bir çerçeveden ele aldığı Batı kavramı. Brzezinski ye göre, ABD sisteminin tekrar canlılığını kazanması, daha geniş bir şekilde tanımlanan Batı kavramıyla mümkün. Bu bağlamda, özellikle AB nin genişleme sürecine paralel olarak, iki önemli yükselen güç olan Rusya ve Türkiye, Batı ya eklemlenebilir. Nihayetinde, Brzezinski, içinde Rusya ve Türkiye yi barındırmayan Avrupa yı hala tamamlanmamış bir süreç olarak görüyor. Kendi ifadesiyle, Vancouver dan Vladivostok a kadar olan jeopolitik kuşak, daha geniş ve canlı bir Batı nın ortaya çıkması ve dolayısıyla Doğu da ortaya çıkan rekabetin dengelenmesi açısından önemli. Bununla birlikte, daha kapsamlı ve canlı Batı küresel gücünü yenilerken, ABD nin, Asya da yükselen güçler arasındaki hassas dengelerle oynamadan Doğu ile işbirliği sürecine girmesi gerekiyor. Bu bakımdan, ABD nin ikili rolü, Batı nın daha canlı ve hareketli hale getirilmesinin yanı sıra Doğu daki karmaşık dengeleri desteklemek, Çin in yükselen küresel gücüne yapıcı bir uyum sağlamak ve bu minvalde küresel kaosun önüne geçmek gibi nihai sorumlulukları taşıyor. Kitap için genel bir değerlendirme yapacak olursak, Brzezinski nin kitabı uluslarası sistemdeki belirsizliği konu almasının yanı sıra, aynı zamanda bir ulusa sesleniş, ulusal uyanış kitabına benziyor. Kitap, Jimmy Carter döneminde dışişleri bakanlığı yapmış bir dış politika uzmanından beklenebilecek bir şekilde, ABD nin azalmakta olan küresel liderlik rolünün tekrar nasıl yükselişe geçebileceği ve genel olarak ABD nin iç ve dış politikada ne yapması gerektiği ile alakalı iddialı politika tavsiyeleri içeriyor. Bu tarz yaklaşımlar, özellikle şu an başkanlık seçim mevsimini yaşayan Amerika da let s build back America, yani Amerika yı tekrar inşa edelim gibi ulusal seslenişlere paralel düşünüldüğünde manidar. 151

4 Bununla birlikte, kitap ABD li okurlar açısından bir ilham kaynağı olarak görünürken, diğer okurlar açısından içinde menfi bir argüman barındırmakta olduğu söylenebilir. Yazarın iddia ettiği gibi, bölgeler üstü bir kontrol edici özelliğe sahip ABD sisteminin, bölgesel nüfuz peşinde koşan aktörler ve tek taraflı güç kullanmayı düşünen güçler üzerinde bir dış kısıtlama getirdiği muhakkak. Ancak, uluslararası sistemin kaotik olduğundan yola çıkarak, sistemin yazarın işaret ettiği belirsizliklere saplanmaması için mevcut ABD sisteminin korunması ve nihayetinde ABD hegemonyasını mantıksal varsayımlarla meşrulaştırma manasına gelen argümanlar eleştirilebilir Diğer yandan, kitabın, uluslarası sitemdeki güç kavramını konu alması, ABD sonrası uluslararası sistemdeki koasa işaret etmesi veya yükselen Doğu nun dengelenmesi gibi ifadeleri kullanması, realist parametrelerden haylice beslenen ve rekabete dayalı bir ulusararsı sistem analizi yaptığını gösteriyor. Bunu yaparken de, küresel güç rekabetini konu alan bir kitabın doğası gereği, Doğu-Batı ayrımı gibi kamplaşmalardan da kendini alamıyor. Doğu- Batı ayrımının, kendi içinde menfi bir söylem barındırabilmesinin yanında, uluslararası sistemi akla daha da yaklaştırarak anlatma çabasından dolayı, yazarın böyle bir sadeleştirme biçimi başvurduğu da düşünülebilir. Ama önemli bir nokta şu ki, kitap üstte belirtilen realist parametreler etrafında dönerken, Samuel Huntington ın Medeniyetlerin Çatışması isimli kitabındaki, argümanlar kadar da çatışmacı bir resim çizmiyor. Daha ziyade Batı nın, Rusya ve Türkiye ile butünleşmesi, Batı nın yükselen Doğu ile yapıcı ilişkiler kurması gibi liberal eğilimli sayılabilecek önermeler de içeriyor. Ek olarak eser, küresel liderlik konusunda ABD nin liderliğine işaret ederken aynı zamanda, değişen uluslararası sistemin doğası gereği, gücün daha fazla aktörler arasında paylaşılmasını telkin eden önermeler de içeriyor. Eserin başı da zaten, yine yazarın bir başka kitabı olan Büyük Satranç Tahtası ndan şu alıntı ile başlıyor: Uzun vadede küresel siyaset, tek bir devletin elindeki hegemonik gücün merkezileşmesine daha da uygunsuz hale gelmektedir. Kitabın öne çıkan bir başka özelliği, güç parametresinin genelde akla ilk gelen şekilde sadece askeri ve ekonomik güçten oluşmadığını ifade etmesi ve küresel liderlik açısından, ideolojik kabul görme, eğitim, demografi, girişimcilik, yolsuzluklarla mücadele, insani gelişmişlik gibi global sistemik performans sıralamaları ve kalkınma göstergelerini, Dünya Bankası ve UNDP gibi çeşitli uluslararası kuruluşların verilerine dayandırıp biraraya getirerek yükselen güçler açısından karşılaştırmalı olarak sunması. Zaten Brzezinski nin, yükselen ekonomik ve askeri güçlerine rağmen, diğer büyük güçleri küresel liderlik açısından yetkin görmemesi, bu alternatif parametreleri kullanarak yaptığı bir analiz. 152

5 Sonuç olarak, Brzezinski nin bu kitabı, küresel sistemin aktörler açısından müsavi bir değerlendirmesinden ziyade, ABD merkezli bir anlatımı sunuyor. Buna rağmen, diğer aktörlerin mevcut durumları ile alakalı analizler de yapıyor ve bu bakımdan, çoğunlukla realist parametrelere dayanmakla beraber küresel liderlik rolü daha fazla sorgulanmakta olan ABD nin ve diğer Çin, Rusya ve AB gibi büyük güçlerin küresel yönetim açısından artı ve eksilerini karşılaştırmalı olarak görmek açısından güncel ve pratik bir fırsat sunuyor. Uluslararası güç parametrelerini somut veriler etrafında toplayıp, düzenli anlatımı ile okuyucunun aklına yaklaştırması açısından da geniş bir okuyucu kitlesine açık bir kitap olma özelliği taşıyor. 153

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak. Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ

21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak. Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ 21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm hakları China Academy Turkey e aittir.

Detaylı

REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ. Tolga Çikrıkci *

REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ. Tolga Çikrıkci * REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ Tolga Çikrıkci * Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından uluslararası sistemde büyük bir dönüşüm başlamış ve bu dönüşüm 11 Eylül

Detaylı

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR RAPOR NO: 27 İSTANBUL 2011 JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR RAPOR NO: 27 OCAK 2011 JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 1. ABD de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin analitik kolu olarak faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. Şaban Kardaş, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Orta Doğu geçtiğimiz iki yıl boyunca

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARI VE TERÖRİZM Atilla SANDIKLI İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KUŞAK: 21. YÜZYILA GİRERKEN RUS-AMERİKAN İLİŞKİLERİ*

ÜÇÜNCÜ KUŞAK: 21. YÜZYILA GİRERKEN RUS-AMERİKAN İLİŞKİLERİ* AVRASYA DOSYASI 283 ÜÇÜNCÜ KUŞAK: 21. YÜZYILA GİRERKEN RUS-AMERİKAN İLİŞKİLERİ* Dmitri TREN N In this article the third period of Russian-American relations in this new century is discussed. The relations

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

Quo Vadis? İsrail-Türkiye. Ekim 2011-10 TL KDV Dahil

Quo Vadis? İsrail-Türkiye. Ekim 2011-10 TL KDV Dahil İsrail-Türkiye Quo Vadis? Ekim 2011-10 TL KDV Dahil 67 70 12 Şaban Kardaş TÜRK-İSRAİL KRİZİ: MORAL POLİTİKADAN ÇATIŞMAYA 18 Gencer Özcan KIRIK BİR ORTAKLIK HİKAYESİ: TÜRKİYE- İSRAİL İLİŞKİLERİ 30 Beril

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2010-2011

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2010-2011 Eylül 2011 YAZ OKULU 2010-2011 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2010-2011 CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES YAZ OKULU 2010-2011 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2010-2011 Eylül 2011 Ankara - TÜRKİYE 2011 Bu

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan

Detaylı

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015 KPMG TÜRKİYE OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin sektöre yönelik

Detaylı

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Özet Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır.

Detaylı

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası 223-250 Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası Tarık Oğuzlu Öz Bu makale Türk dış politikasında güvenlik kültürünün etkilerini inceliyor. Bunu yaparken güvenlik kültürünü dış politika yapıcılarının tercih

Detaylı

BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU

BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU BİR EKONOMİK VE SİYASİ DÜZENLEYİCİ OLARAK GÜNEY GAZ KORİDORU DR. CEMIL ERTEM HASEN Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi Uzmanı DR. CEMIL ERTEM 76 Her ne kadar Avrupa da enerji kullanımı azalıyor gibi

Detaylı

Dış Politikada AB ve ŞİÖ Tereddüdü

Dış Politikada AB ve ŞİÖ Tereddüdü Dış Politikada AB ve ŞİÖ Tereddüdü Giriş Yerine: Türkiye nin Dış Politika Stratejisi Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti idaresinden sonra, kurtuluş savaşını veren ve Lozan la Misak-ı Milli sınırlarını

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri 117-144 Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri Mitat Çelikpala Öz Son dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Kürşad MAHMAT Ankara-2008 T.C.

Detaylı

SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI

SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI DEĞİŞMEKTE OLAN DÜNYAYA FARKLI BAKIŞ AÇILARI Yeni Mercek Senaryoları, yöneticilerin gelecekteki iş ortamına dair bakış açılarını sorgulamak için Shell de 40 yıldır kullanılmakta

Detaylı

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN AİNUR NOGAYEVA ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN STRATEJİK DENGE ARAYIŞLARI Özet Çalışması Yazar: Ainur NOGAYEVA USAK Yayınları 2 Özet Dünyanın en büyük dört buluşunu (barut, kâğıt pusula ve matbaa) vatanı

Detaylı

SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ VE ORDU-TOPLUM MESAFESİ. Dr. Salih Akyürek F. Serap Koydemir Esra Atalay Adnan Bıçaksız

SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ VE ORDU-TOPLUM MESAFESİ. Dr. Salih Akyürek F. Serap Koydemir Esra Atalay Adnan Bıçaksız SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ VE ORDU-TOPLUM MESAFESİ Dr. Salih Akyürek F. Serap Koydemir Esra Atalay Adnan Bıçaksız Ankara Haziran 2014 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Wise Men Center For Strategic

Detaylı