BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında"

Transkript

1 Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Nuran Cömert Șaban Uzay Seval Kardeș Selimoğlu Süleyman Uyar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiș Dönemi Eğitim Programına Uygun Olarak Hazırlanmıștır. ȘUBAT 2013 ISBN ȘUBAT 2013 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araștırma Merkezi

2 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM ÖNSÖZ Bağımsız denetim hesap verebilir olmanın ve kurumsal yönetimin güvencesidir. Sağlıklı bir finansal raporlamanın olmazsa olmazlarındandır. Yeni Türk Ticaret kanunu ( TTK) ile bağımsız denetimin kapsamı, Bakanlar Kurulunca belirlenen limitleri aşan belirli sayıdaki şirket ile sınırlandırılmış olsa da zaman içinde bunun yaygınlaşacağına inanıyoruz. Dolayısıyla içinde bulunulan dönem, meslek mensuplarının kendilerini hem muhasebe standartları hem denetim standartları yönünden geliştireceği bir zaman dilimidir. Söz konusu ihtiyaca cevap vermek için Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) yöneticilerinin teklifi üzerine başlayan ve bir ekip çalışması olan kitabımız, yaklaşık altı aylık bir sürecin sonunda belli bir aşamaya gelmişken, 2013 yılı Ocak ayı başında, bağımsız denetimle ilgili yetkili kurum olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun (KGK)yayınladığı içerik formatına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Türkçe yazında çok işlenmemiş güvence sözleşmelerine yönelik standartların ( dahil) özeti ve yorumu kitabımızın V. bölümünü oluşturmuştur.uds lere uygun bağımsız denetim kitabı hazırlamak, sonu olmayan bir süreçtir. Çünkü standartların kendisi dinamik olup, Türkçe yazında var olan denetim kitapları, kısmen UDS lere yer vermekle birlikte asıl olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü tarafından yayınlanmış Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uygun hazırlanmış olup günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememektedirler li yılların başında dünya çapında yaşanan önemli finansal skandallar (Enron en çarpıcı olanıdır) denetimle ilgili düzenlemeleri de yakından etkilemiş, gerek iç denetim gerekse bağımsız denetimde risk esaslı denetim yaklaşımını ön plana çıkarmıştır. Risk esaslı denetim kısaca; müşteri işletmeyi kabul aşamasından başlayarak denetçinin risk değerlendirmesi yapması ve değerlendirdiği risklere göre (riske karşılık verme) de netim prosedürlerini gerçekleştirmesidir. Çalışma boyunca söz konusu yaklaşım esas alınarak, KGK nın öngördüğü içerik çerçevesinde, revize edilenler de dahil olmak üzere IFAC in Temmuz 2012 tarihli Standartlar El kitabı referans alınarak konular sistematik bir esasa uygun olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kitap bir ekip çalışmasının ürünü olup, toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Her bölümün başında bölüme katkı veren yazarların isimleri belirtilmiştir. Yararlanılan kaynaklara her bölümün sonunda ve ayrıca genel olarak kitabın sonunda topluca yer verilmiştir. Kitabı yazmaktaki temel amacımız; ülkemizde TTK ile bağımsız denetim alanında başlayan yeni sürece, eğitim yönünden destek olabilmektir. Mükemmel, iyinin düşmanıdır anlayışından hareketle, mükemmele ulaşalım derken, iyiden de olmamak adına çalışmamızın ilk baskısını tamamladık. Elbette okuyuculardan geri dönen öneri ve eleştirilerin ışığında sonraki baskılarda çalışmanın daha da gelişeceğine inanıyoruz. Kitabın hazırlanmasında desteğini gördüğümüz Arş. Gör. Selma Erdoğan a, Öğr. Gör. Osman Nuri Şahin e, Uzman Sabri Güngör e ve kitabın basımı ve dağıtımında emeği geçen, başta SAÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Zengin ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Çalışmamızın, bağımsız denetimle ilgilenen okuyucularımıza yararlı olmasını diliyoruz. Yazarlar: Prof. Dr. Nuran Cömert Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu Prof. Dr. Şaban Uzay Doç. Dr. Süleyman Uyar - 1 -

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM ÖNSÖZ...01 İÇİNDEKİLER...02 I. BÖLÜM DENETİMİN ÇERÇEVESİ 1.Denetime Olan ihtiyaç ve Denetim Kavramı Denetim Türleri, Tasdik ve Güvence İşleri Denetçi ve Etik Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış Denetimde Kalite Kavramı ISQC 1 Denetim ve Benzeri Güvence Hizmeti Veren Kuruluşlarda Kalite Kontrol UDS 220 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü...32 Çalışma Soruları...38 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı...41 Yararlanılan Kaynaklar...42 II. BÖLÜM DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR 1. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve UDS lere Uygunluk Finansal Tablo Denetimi Denetçinin Genel Olarak Amaçları UDS 200 Kapsamında Tanımlanan Önemli Kavramlar UDS 200 Kapsamında Öngörülen Gereklilikler Tarafların Sorumlulukları Yönetimin Sorumlulukları Denetçinin Sorumlulukları Önemsiz Yanlışlık Yerine Önemli Yanlışlık ve Denetçinin Bu Kavram Çerçevesindeki Sorumluluğu Makul Güvence Kavramı ve Denetçinin Bu Kavram Çerçevesindeki Sorumluluğu Mesleki Şüphecilik Kavramı ve Denetçinin Mesleki Şüphecilik Yaklaşımıyla Hareket Etme Sorumluluğu Finansal Tabloların Denetiminde Yasa ve Düzenlemelerin Göz Önünde Bulundurulması Sorumluluğu Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Yönetişimden Sorumlu Olanlarla İletişim Sorumluluğu

4 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi Sorumluluğu Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması UDS 210 Kapsamında Denetçinin Amaçları UDS 210 Kapsamında Uyulması Gereken Esaslar Gereklilikleri Kapsayan Bir Sözleşme Örneği Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Belgelendirmenin Niteliği ve Amaçları Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Kapsamında Denetçinin Amacı Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramlara İlişkin Tanımlar Belgelendirmede Uyulması Gereken Hususlar Belgelendirmede İlgili Bir Gereklilikten Ayrılma Durumu Denetim Raporu Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar Nihai Denetim Dosyasının Birleştirilmesi Denetim Amacının Belirlenmesi ve Denetimin Bölümlere Ayrılarak Yürütülmesi Denetçinin Denetimi Bölümlere Ayırarak Denetlemesi-Döngü Yaklaşımı Finansal Tablo Yaklaşım İşlem Döngüsü Yaklaşımı Döngü Yaklaşımı Çerçevesinde Finansal Tablo Denetim Amaçlarının Oluşturulması Döngü Yaklaşımına Göre Denetimde Uygulanacak Yöntemler Döngü Yaklaşımının Satış ve Tahsilat DöngüsüÖrneğinde İşleyişi Satış ve Tahsilatla İlgili İşletme Faaliyetlerinin Anlaşılması Satış Faaliyetlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testlerinin Belirlenmesi Satış İade ve İndirim İşlemlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testleri Tahsilat İslemlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testleri Süpheli Alacaklar ve Karşılık Ayırma İşlemleri Hesap Bakiyeleri Üzerindeki Ek (Spesifik) İç Kontroller Satışlar ve Tahsilat Döngüsünde Yer Alan Hesapların Bakiyelerine İlişkin Ayrıntılı Testler Para Varlıklarının Denetimi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar III. BÖLÜM RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME 1. Riskin Değerlendirilmesi Riskin Değerlendirilmesine Genel Bakış İşin Kabulü ve Devamı

5 İÇİNDEKİLER İşin Kabulü ve Devamı Genel Bakış Denetim Sözleşmesinin İmzalanması Genel Denetim Stratejisinin Oluşturulması ve Denetimin Planlanması Genel Denetim Stratejisinin Oluşturulması Denetimin Planlanması Denetimde Önemlilik ve Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi Denetim Ekibi Toplantıları Denetimde Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanması Risk Değerlendirmesine Genel Bakış Doğal Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Hile Riskinin Değerlendirilmesi Önemli Yanlışlık Riskleri Bilişim Teknolojisi Ortamını Tanıma ve Risklerini Değerlendirme Risk Değerlendirme ile İlgili Diğer Hususlar Risk Değerlendirme ve İç Kontrol İç Kontrolün Tanımı ve Amaçları Yönetimin ve Denetçinin İç Kontrollere İlişkin Sorumluluğu İç Kontrol Yaklaşımları ve İç Kontrol Bileşenleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İç Kontrol İç Kontrol İşleyişinin Anlaşılması ve Belgelendirilmesi Kontrol Riskinin Değerlendirilmesi İç Kontrole İlişkin Yönetime Açıklama Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi ve Risk Değerlendirme Aşamasının Sonuçlandırılması Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler Riske Karşılık Vermek Riske karşılık Verme Genel Bakış Denetim Planının Gözden Geçirilmesi Ayrıntılı Denetim Prosedürleri Maddi Doğruluk Testleri (Temel ve Kapsamlı) Maddi Analitik Prosedürleri Kontrol Testleri Denetim Kanıtları Denetim Kanıtı Kanıt Türleri Kanıt Toplama Teknikleri Kanıtların Sayısını Ve Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar Özellikli Konularda Kanıt Toplama Dış Kaynaklı Teyitler İlk Denetimler Açılış Bakiyeleri Analitik Prosedürler Denetimde Örnekleme Gerçeğe Uygun Değer Muhasebe Tahminleri dahil Muhasebe Tahminlerinin ve İlişkili Açıklamaların Denetimi İlişkili Taraflar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

6 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM İşletmenin Sürekliliği Yazılı Beyanlar Denetimde Belgelendirme Üçüncü Tarafların Çalışmalarından Yararlanılması Özel Hususlar- Grup Finansal Tablolarının Denetimi Denetçinin Uzmandan Yararlanması (UDS620) Denetçinin Uzmandan Yararlanması (UDS610) İç Denetçilerin Çalışmalarından Yararlanılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar IV. BÖLÜM DENETİMİN TAMAMLANMASI VE RAPORLANMASI 1. Denetimin Tamamlanması Şarta Bağlı Borçların İncelenmesi Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların İncelenmesi Nihai Denetim Kanıtlarının Derlenmesi Sonuçların Değerlendirilmesi Raporlama Sürecine Genel Bakış Denetçi Raporunun Oluşturulması Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Karşılaştırmalı Bilgiler - Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar FRAMEWORK V. BÖLÜM DENETİMLE İLGİLİ ÖZEL ÖNEMİ OLAN KONULAR 1. Güvence Sözleşmeleri İçin Uluslararası Çerçeve Gözden Geçirme Sözleşmelerine İlişkin Uluslararası Standart: Finansal Tabloları Gözden Geçirme Sözleşmeleri (2400) Kuruluş Bağımsız Denetçisi Tarafından Ara Dönem Finansal Bilgilerin Gözden Geçirilmesi (2410) Denetim Dışındaki Diğer Gözden Geçirme Sözleşmeleri veya Geçmiş Finansal Bilginin Gözden Geçirilmesi (3000) Güvence Sözleşmelerine İlişkin Uluslararası Standartlar- İleriye Dönük Finansal Bilginin İncelenmesi (3400) Hizmet Kuruluşundaki Kontroller Hakkında Güvence Raporları (3402) Finansal Bilgilere İlişkin Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanması Sözleşmeleri (4400)

7 İÇİNDEKİLER 8. Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine İlişkin Sözleşmeler (4410) Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Hizmetleri (3410) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırlanmasına Yönelik Güvence İşleri (3420) VI. BÖLÜM DENETİMDE ETİK KURALLARI 1. Denetimde Etik Kurallar Etik Genel Çerçeve Muhasebe Mesleğinde Etik Olgusu Meslek Mensuplarına İlişkin Uluslararası Etik Standartlar (IESBA Kuralları ) Genel İlkeler Bağımsız Çalışan Meslek Mensupları Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar VII. BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM 1. TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Bağımsız Denetim Yönetmeliğine Göre Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşlarına Yönelik Esaslar Bağımsız Denetime İlişkin Esaslar Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmeleri Sicil Kayıtlarının Tutulması Denetim Kuruluşunun ve Denetçilerin Yükümlülükleri Kurumca Yapılacak İncelemeler, Denetimler ve İdari Yaptırımlar Sonuç ve Değerlendirmeler Yararlanılan Kaynaklar YARARLANILAN KAYNAKLAR (GENEL)

8 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Bölüm 1 DENETİMİN ÇERÇEVESİ Yazar: Prof. Dr. Seval KardeşSELİMOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bağımsız denetim ihtiyacını, Bağımsız denetim kavramını, denetim türlerini ve bağımsız denetçi kavramını, Denetçinin uyacağı etik çerçeveyi, Uluslararası denetim standartlarını, kavrayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Bağımsız denetim, İç denetim, Uygunluk denetimi, Bağımsız denetçi, Uluslararası Denetim Standartları, Kalite Kontrol Standartları, - 7 -

9 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Özet Küreselleşme ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve yabancı yatırımcı hareketleri işletmelere ait finansal tablo bilgilerinin karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması ihtiyacınıkaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, anlaşılabilirliği ve şeffaflığı ise bu bilgileri üretirken kullanılan ortak bir muhasebe ve denetim dilinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ortak dil ise uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama ile bütünleştirilmesiyle sağlanabilir. Uluslararası muhasebe standartlarına göre üretilen finansal tablolar mutlaka denetlenmelidir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur. Denetimden geçmemiş finansal tabloların bilgi kullanıcıları için güvenilirliği sağlanmamış demektir. Bu başlık altında denetime neden ihtiyaç duyulmaktadır? denetimin tanımı, denetim türleri, denetimi yönlendiren UDS lerin genel içeriği, denetçi ve etik kavramları ele alınarak genel bir giriş yapılacaktır. DENETİMİN ÇERÇEVESİ Küreselleşme ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve yabancı yatırımcı hareketleri işletmelere ait finansal tablo bilgilerinin karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması ihtiyacını kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, anlaşılabilirliği ve şeffaflığı ise bu bilgileri üretirken kullanılan ortak bir muhasebe ve denetim dilinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ortak dil ise uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama ile bütünleştirilmesiyle sağlanabilir. Uluslararası muhasebe standartlarına göre üretilen finansal tablolar mutlaka denetlenmelidir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur. Denetimden geçmemiş finansal tabloların bilgi kullanıcıları için güvenilirliği sağlanmamış demektir. Bu başlık altında denetime neden ihtiyaç duyulmaktadır? denetimin tanımı, denetim türleri, denetimi yönlendiren UDS lerin genel içeriği, denetçi ve etik kavramları ele alınarak genel bir giriş yapılacaktır. 1.DENETİME OLAN İHTİYAÇ VE DENETİM KAVRAMI Finansal raporlama sistemi (alt yapısı) muhasebe standartları, yasal düzenlemeler, gözetim ve yaptırımlar, eğitim ve öğretim, muhasebe mesleği ve ahlak ve denetim standartları gibi birçok unsurdan oluşturmaktadır (Hegarty, 2007). Bu unsurlar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sağlam işleyen bir köprünün direkleri niteliğindedir

10 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Şekil 1.1: Finansal Raporlama Sistemi Muhasebe Standarları Yasal Düzenlemeler Gözetim ve Yaptırımlar Eğitim ve Öğretim Muhasebe Mesleği ve Ahlak Denetim Standarları Son yıllarda ekonomik faaliyetlerin artması sonucu işlemler daha karmaşık hale gelmiş, verilerin çokluğu ve bilgi sağlayanların yanlı tutumları nedeniyle işletmelerin sunduğu bilgilerin güvenilirliği daha fazla sorgulanmış ve bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgiye olan ihtiyaçları daha fazla artmıştır. Ortakları, yöneticiler ve çalışanlar işletme içi bilgi kullanıcıları iken; yatırımcılar, kredi verenler, devlet ve toplum işletme dışı bilgi kullanıcılarını oluşturur. İşletmelerin temel hedefi ellerindeki kıt kaynaklarla servetlerini artırmak, yatırımcıların temel hedefi ise paralarını en karlı alanlara yatırmaktır. İşletmelerin ve yatırımcıların yatırım kararlarını finansal bilgilere dayanarak belirlemeleri, hedeflerine ulaşmaları açısından büyük önem taşır. Ayrıca işletme yönetimi, faaliyetlerinin başarı düzeyini ölçmek için de finansal bilgileri bir araç olarak kullanır. Yatırımcılar ile diğer çıkar grupları ise, işletme aktiflerinin ne şekilde kullanıldığını, bunların verimli alanlara yatırılıp yatırılmadığını yine bu bilgilere dayanarak değerlendirirler. Ancak bilgi kullanıcılarının verdiği ekonomik kararların doğru, güvenilir ve tutarlı olabilmesi için, kararların dayanağını oluşturan finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olması gerekir. İş dünyasında, bilgi kullanıcılarının istedikleri bilgiye ilk elden ulaşmaları neredeyse imkânsızdır. Bilgi başka kişilerden elde edildiğinde ise, kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış beyan edilme olasılığı vardır. Bilgiyi talep eden ile bilgiyi sunan arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda ise, sunulan bilginin yanıltıcı olma riski daha yüksektir.bilgi riski, işletme ile ilgili olarak alınacak kararlarda yanlışlık yapma olasılığını yansıtır. Bilgi riskinin başlıca nedenleri; bilgiden uzakta olma, bilgi sağlayıcısının yanlı olması, büyük hacimli veriler ve karmaşık muhasebe işlemleridir. Bilgi kullanıcılarının söz konusu riske üç farklı yolla karşılık verebilirler: 1. İstediği bilgiyi kendi başına elde edip kontrol etmek, 2. Karşı tarafa güvenerek riske girmek, 3. Bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır

11 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR İşletme dışındaki bilgi kullanıcıları, işletme yönetimi tarafından düzenlenen finansal tabloları güvenilir bulmayabilirler. Bu nedenle karar almak için analize tabi tutulmadan önce finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin araştırılması gerekir. Ancak işletme dışındaki kullanıcıların bu araştırmayı yapacak ne deneyim ve bilgileri, ne de olanak ve yetkileri vardır. Bu süreçte kullanılabilecek en yaygın olan yol bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır. Denetim bilgi riski üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Böylece, bilgi kullanıcıları denetçinin görüşlerine güvenerek işletme yönetimi tarafından açıklanan bilgileri kararlarında kullanabilirler. Ayrıca, çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde bazı işletmelerin finansal tablolarının hazırlanması ve bağımsız denetime tabi olarak kamuya açıklanması zorunludur. Dolayısıyla, finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak için, bu konuda deneyim ve yetki sahibi olan üçüncü bir kişiye gereksinim duyulur. Bu kişi de bağımsız muhasebe uzmanı olup, diğer görevlerinin yanında denetim faaliyetinde de bulunduğundan denetçi sıfatını alır. İşletme dışından uzman biri tarafından yapılması nedeniyle denetime BAĞIMSIZ DENETİM ; denetçiye de BAĞIMSIZ DENETÇİ adı verilmiştir. Muhasebe, varlıklarda ve kaynaklarda dönem içinde meydana gelen münferit değişmeleri kaydeden ve dönem başına göre dönem sonunda meydana gelen net nihai değişmeleri finansal tablolar şeklinde raporlayan bir bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi girdi-işlem-çıktı aşamalarından oluşur. Bilginin doğru ve güvenilir olarak üretilip raporlanabilmesi için, başta genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olmak üzere, yönetimce belirlenmiş politika ve kuralların uygulanmasını gerektiren bir iç kontrol sistemine gereksinim vardır. Muhasebe ilkelerinin muhasebe bilgi sisteminin bütün aşamalarında uygulanması tarafsız, karşılaştırılabilir, ilgili, zamanlı ve eksiksiz bilgi üretilip finansal tablolar şeklinde raporlanmasına olanak verir. Bu bakımdan finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlama sorumluluğu işletme yönetimine aittir. Denetim, muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan finansal tablolarla ilgilidir. Ancak bu tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığını anlamak ve ulaşılan sonucu görüş olarak açıklamak için muhasebe bilgi sisteminin tüm aşamalarında işletmece muhasebe ilkelerine uyulup uyulmadığının araştırılması esastır. Bu araştırmada kalemlerin nasıl inceleneceği belirlenirken doğal olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önünde bulundurulur. Araştırmada kalemlerin ne miktarda inceleneceği ise, işletmenin iç kontrol sisteminin ilgili kalem bakımından zayıf veya kuvvetli oluşuna göre kararlaştırılır. Bu bağlamda muhasebenin ürünü olan finansal tablolar denetimin konusunu, bu tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamaya yarayan muhasebe ilkeleri de denetimin ölçütünü oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekilde muhasebe bilgi sistemi içinde denetimin yeri gösterilmiştir

12 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Şekil 1.2: Muhasebe Bilgi Sistemi İçinde Denetimin Yeri Muhasebe Denetimi Yönetim Muhasebesi Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Finansal Muhasebe Muhasebe 1-2 Yukarıdaki şekilde hareketle iyi bir denetçi olmak için iyi bir muhasebeci olmak gerektiği sonucu çıkartılabilir. Bağımsız denetim başta işletme olmak üzere, finansal tablo kullanıcılarının tamamına çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir: Yönetime doğru bilgi akışı sağlar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur. Yukarıda kısaca bahsedilen denetimin faydalarını aşağıdaki şekilde de görsel olarak görebilirsiniz

13 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Şekil 1.3: Denetimin Faydaları (Yüksek Kalitede Muhasebe ve Denetim Önemi) Sermaye Piyasasının Gelişmesi İstihdam Sağlanması Kredi Piyasasının Gelişmesi Özel sektörün Gelişmesi Muhasebe ve Denetim Finansal Sektörün Gelişmesi Finansal İstikrar Finansal Bilgi Denetim kavramı zaman zaman Kontrol, Teftiş ve Revizyon gibi çeşitli kavramlar ile karıştırılmaktadır. Denetim kavramını tanımlamadan önce bu kavramları kısaca tanımlayalım. Kontrol; denetimin başlangıcı veya denetimden önce gelen bir faaliyettir. Amaçlara ulaşmak için alınan önlemler bir kontrol faaliyetidir. Herhangi bir şeyin istenilen şekilde sonuçlanması için veya belli bir hedefe ulaşmak için alınan bazı önlemler olarak düşünülebilir. Teftiş; bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan incelemedir. Denetime göre daha özel bir araştırmadır. Denetim bir şeyin geneli için uygulanırken teftiş bu genel içinde özel durumlara uygulanır. Herhangi bir alanda uygulanması gereken standart veya norm belirlenmişse, teftiş buna uyulup uyulmadığının belirlenmesi için yapılır. Zaman zaman teftişe uygunluk denetimi de denmektedir. Revizyon; gözden geçirmek ve tekrar incelemektir. Daha çok finansal olayların ve vergisel işlem ve hesapların (belge vs.) incelenmesidir. Çoğu kez muhasebe kayıtları tamamlandıktan sonra hesapların vergi yasalarına veya uygulanan diğer muhasebe sistemine uygunluğunun bir kez daha incelenmesi anlamında kullanılmaktadır

14 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Yukarıdaki tanımlamalardan görüleceği üzere kontrol, teftiş ve revizyon kavramları denetimolgusunu tam olarak ifade etmekten uzaktırlar. Bu nedenle söz konusu kavramların denetim olgusunu tanımlamada kullanılmaları doğru olmayacaktır. Bu bağlamda bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanabilir 1 : Bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması sürecidir. Denetimin tanımında dikkati çeken üç önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi bağımsız denetimin önceden belirlenmiş ölçütlere dayanmasıdır. Bu ölçütler denetçinin bilgileri değerlendireceği Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Kavramları (GKGMİ) ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) dır. İşletmeler ekonomik faaliyetlerini sürdürdükleri farklı çevrelere ya da yönetim amaçlarına göre finansal tablo ve diğer bilgilerini hazırlarlar. Bağımsız denetim işletmelerin tabi oldukları vergi mevzuatını, sermaye piyasası muvazatını ve çeşitli otoritelerce belirlenmiş olan standartları dikkate alır ve çalışma kapsamını belirler. Tanımda geçen ikinci önemli unsur bağımsızlık ilkesidir. Yapılan denetimin değeri, denetim raporunu kullanan kişilerin denetçinin bağımsızlığına olan inancına bağlıdır. Birçok farklı finansal tablo okuyucusunun denetimden beklentisi tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken önyargıdan uzak, tarafsız ve uzman bir kişi gibi hareket etmelidir. Tanımda geçen diğer önemli bir unsur ise, denetim standartlarına uyumdur. Küreselleşen iş ve sermaye piyasaları tüm dünyada ortak kullanılan denetim standartlarını geliştirme konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. Bu çerçevede denetçi çeşitli otoriteler tarafından yayınlanmış olan denetim ilkeleri ve standartlarına uymak zorundadır. Denetimin tanımında sözü edilen finansal bilgiler, işletmenin finansal tablolarında yer alan para birimi ile ifade edilen veya edilmeyen bilgilerden oluşur. Denetimin tamamlanmasından sonra bir görüşün açıklanabilmesi için bu tabloların işletme yönetimince denetim bitmeden önce hazırlanmış olması gerekir. Tanımda geçen denetimin bir süreç olması, bağımsız denetimin tek bir işlem veya faaliyet olmadığı, birbirini izleyen aşamalardan oluştuğu gerçeğini ortaya koyar. Denetim süreci aşağıda gösterilen birbirine takip edene aşamalardan oluşmaktadır. 1 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" 26 Aralık 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

15 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Şekil 1.4: Denetim Süreci DenetlenebilirBilgi Bağımsız, Uzman kişi Denetçi Kanıt Toplama ve Değerleme Muhasebe belge ve kayıtları incelenir Finansal Tablolar Uygunluk Araştırır Standart Denetim Raporu Kamu Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Şekilden de görüleceği üzere, finansal tablolarmuhasebe sistemi ve süreciyle birlikte incelemeye alınır. Bu da, denetim çalışmalarına işletmenin finansal tablolarınınhazırlamasından önce, yani yıl içinde başlanılacağı anlamına gelmektedir. Bunedenle denetim; belgelerin ve kayıtların incelenmesi, gözlem, yoklama ve üçüncü kişilerin bilgisine başvurma şeklinde gelişir. Finansal tabloların GKMİ ne uygunluk derecesi araştırılır ve kanıtlar toplanır.toplanan kanıtlar, işletmece hazırlanmış olan finansal tabloların ekonomik kararlarda etkin olarak kullanılabilecek nitelikte olup olmadığı ile işletmenin incelemeye alınan dönemdeki gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtıp yansıtmadığı yönünden değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu finansal tablolar denetlenen işletme yönetiminin beyanıdır ve bu çerçevede irdelenir.kanıtların değerlendirilmesi sonucunda finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesi hakkında bir görüşe ulaşılır ve bu görüş bir denetim raporuyla açıklanır. Denetimin bütün aşamalarındaki çalışmaların planlı, akılcı ve örneklemeye dayalı olarak yapılması, onun sistematik olma özelliğini gösterir. Denetimin aynı anda iki tarafa birden (işletme ve bilgi kullanıcıları) hizmet etmesi, denetim sürecinin tarafsız ve objektif bir şekilde yapılıp sonuçlandırılmasını gerektirir. Bir denetimi yapabilmek için, bilginin doğruluğu, kanıtlanabilir olması ve bu bilginin denetçi tarafından değerlendirilebilmesi için bazı ölçütler bulunması gerekir. Ayrıca denetçi kanıt toplama, değerlendirme ve bir sonuca erişmede yeterli yetkinliğe sahip olmalıdır. Denetçi mesleki yeterliliğinin yanında tarafsız bir biçimde bağımsızlığını da korumaya özen göstermelidir

16 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM 2.DENETİM TÜRLERİ, TASDİK VE GÜVENCE İŞLERİ Denetim faaliyetini çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. Günümüzde en sık rastlanan sınıflandırma amaçlara göre denetim ve gerçekleştirenlere göre denetim şeklindedir. Amaçlarına göre denetim faaliyetleri, daha ziyade, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve finansal tabloların denetimi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Denetim faaliyetini gerçekleştirenlerin, bağlı bulundukları yapıya göre denetim faaliyeti sınıflandırıldığında, dış denetim (bağımsız denetim), iç denetim ve kamu denetimi şeklinde bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Uygunluk Denetimi Uygunluk denetimi; işletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığını belirlemesi amacıyla yapılır. Uygunluk denetiminde bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenir. Söz konusu otorite, kamu kurumları olabileceği gibi, işletme üst yönetimi de olabilir. Başka bir ifade ile bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetim uygunluk denetimidir. Uygunluk denetimi özellikle vergisel düzenlemelerde işletmelerin uymak zorunda oldukları belge düzenine ya da diğer usule ilişkin düzenlemelere uyulup uyulmadığı hususunda yapılır. Bunun yanında iç işlem olarak işletme yönetimi tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim şekli de uygunluk denetimi niteliğindedir. Örneğin, işletme yönetimi tarafından hammaddelerin stoklardan çıkarılıp, üretime sevk edilirken düzenlenmesi zorunlu tutulan ambar çıkış belgesi düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerden hareketle üretime sevk edilen hammadde miktarının doğru tespit edilip edilmediği gibi hususlar uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir.ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının Sayıştay tarafından araştırılması, işletmede çalışanların ücret durumunu gösteren bordronun doğru düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin olarak SGK Müfettişleri ya da İş Müfettişleri tarafında yapılan denetim de uygunluk denetimine birer örnektir. Faaliyet Denetimi Faaliyet denetiminin amacı işletmelerin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. Tanımında geçen, etkenlik, amaca ulaşma, etkinlik (verimlilik) ise, amaca ulaşırken kaynakları verimli kullanma anlamındadır. Örnek olarak; her hangi bir aksaklık olmaksızın üretimin gerçekleşmesi etkenlik iken, mamullerin minimum maliyetle üretilmesi etkinlik olarak nitelendirilmektedir. Faaliyet denetiminin gelişmesinde, yönetim anlayışında ve iç denetim mesleğinde yaşanan değişmelerin önemli katkısı olmuştur. Bilindiği gibi iç denetimde de uygunluk denetiminde olduğu gibi yönetimce belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığını araştırır. Uygunluk denetiminden temel farkı ise sadece parasal düzenlemeleri değil, parasal olmayan olayları da

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu

DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu İçerik Neden Denetim? Denetim Kavramı, Denetim Türleri, Tasdik İşleri, Güvence İşleri, Denetçi Etik, Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakışenetimde

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS NOTLARI KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MUHASEBE DENETİMİ 19 Mart 2016-Cumartesi 09:00-10:30

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MUHASEBE DENETİMİ 19 Mart 2016-Cumartesi 09:00-10:30 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MUHASEBE DENETİMİ 19 Mart 2016-Cumartesi 09:00-10:30 SORULAR SORU 1- Muhasebe denetimine ilişkin aşağıdaki kavramları açıklayınız. [40 Puan] a)

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

1. BÖLÜM DENETİMİN ÇERÇEVESİ. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU

1. BÖLÜM DENETİMİN ÇERÇEVESİ. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU 1. BÖLÜM DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bağımsız denetim ihtiyacını, Bağımsız denetim

Detaylı

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.7. DENETİM

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHASEBE DENETİMİ SINAVI SORULARI 3 ARALIK 2016 CUMARTESİ Soru 1. Aşağıdakileri açıklayınız. (40 Puan) a) Denetim modelinde bulgu riski (10 Puan)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Sirküler Rapor /91-1

Sirküler Rapor /91-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/91-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI (BDS710) YAYIMLANDI ÖZET : Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları Gaziantep SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 20 Nisan 2017 Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları 1. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yasası,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 25.12.2013/220-1 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK STANDARDI (BDS 320) YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca Bağımsız Denetimin

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3. A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3

İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3. A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3 İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 II. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3 A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3 B. Seçilmiş Dosya İncelemeleri...5 III. YAPILAN İNCELEMELERDE TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENETİM STANDARTLARI

DENETİM STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - I DENETİM STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Yunus KİSHALI Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜNER Dr. Davut PEHLİVANLI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800 ÖZEL HUSUSLAR ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim

İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim 9. İZMİR İKTİSAT GÜNLERİ 10 Nisan 2014 İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim Doç. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı Faaliyet Raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Türkiye Denetim Standartları. Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı

Türkiye Denetim Standartları. Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı Türkiye Denetim Standartları Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı SUNUM PLANI 2017 yılı itibarıyla yayımlanan TDS ler Denetim Standartlarında Öngörülen Önemli Değişiklikler Yeni Denetçi Raporları

Detaylı

İnceleme Dairesi Başkanlığı. Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı

İnceleme Dairesi Başkanlığı. Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı 1 İnceleme Dairesi Başkanlığı Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı 2» İnceleme Faaliyetleri İncelemelerin Amacı 3 Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin, ilgili mevzuata,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Sirküler Rapor /111-1

Sirküler Rapor /111-1 Sirküler Rapor 24.04.2014/111-1 ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ STANDARDI (BDS 805)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1. 24 Nisan 2014 PERŞEMBE 2. Resmî Gazete 4. TEBLİĞ 3. Sayı : 28981 5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6. ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 7. İLE FİNANSAL

Detaylı

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ Geçmiş Deneyimler Işığında Geleceğin Tasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlara Doğru 17-18 Eylül 2014, Ankara Abdullah Erdem CANTİMUR Maliye Bakanı Yardımcısı AÇILIŞ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ

BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ V. MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİ BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı 30.05.2014, İstanbul 2 Yüksek kalitede finansal raporlama, sağlıklı işleyen ve güçlü bir ekonomik sistemin temel

Detaylı

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 4. çeyrek faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ

Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ 0 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ÖZEL HUSUSLAR ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETĐMĐ

Detaylı