BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında"

Transkript

1 Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Nuran Cömert Șaban Uzay Seval Kardeș Selimoğlu Süleyman Uyar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Mensupları İçin Geçiș Dönemi Eğitim Programına Uygun Olarak Hazırlanmıștır. ȘUBAT 2013 ISBN ȘUBAT 2013 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araștırma Merkezi

2 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM ÖNSÖZ Bağımsız denetim hesap verebilir olmanın ve kurumsal yönetimin güvencesidir. Sağlıklı bir finansal raporlamanın olmazsa olmazlarındandır. Yeni Türk Ticaret kanunu ( TTK) ile bağımsız denetimin kapsamı, Bakanlar Kurulunca belirlenen limitleri aşan belirli sayıdaki şirket ile sınırlandırılmış olsa da zaman içinde bunun yaygınlaşacağına inanıyoruz. Dolayısıyla içinde bulunulan dönem, meslek mensuplarının kendilerini hem muhasebe standartları hem denetim standartları yönünden geliştireceği bir zaman dilimidir. Söz konusu ihtiyaca cevap vermek için Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) yöneticilerinin teklifi üzerine başlayan ve bir ekip çalışması olan kitabımız, yaklaşık altı aylık bir sürecin sonunda belli bir aşamaya gelmişken, 2013 yılı Ocak ayı başında, bağımsız denetimle ilgili yetkili kurum olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun (KGK)yayınladığı içerik formatına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Türkçe yazında çok işlenmemiş güvence sözleşmelerine yönelik standartların ( dahil) özeti ve yorumu kitabımızın V. bölümünü oluşturmuştur.uds lere uygun bağımsız denetim kitabı hazırlamak, sonu olmayan bir süreçtir. Çünkü standartların kendisi dinamik olup, Türkçe yazında var olan denetim kitapları, kısmen UDS lere yer vermekle birlikte asıl olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü tarafından yayınlanmış Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uygun hazırlanmış olup günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememektedirler li yılların başında dünya çapında yaşanan önemli finansal skandallar (Enron en çarpıcı olanıdır) denetimle ilgili düzenlemeleri de yakından etkilemiş, gerek iç denetim gerekse bağımsız denetimde risk esaslı denetim yaklaşımını ön plana çıkarmıştır. Risk esaslı denetim kısaca; müşteri işletmeyi kabul aşamasından başlayarak denetçinin risk değerlendirmesi yapması ve değerlendirdiği risklere göre (riske karşılık verme) de netim prosedürlerini gerçekleştirmesidir. Çalışma boyunca söz konusu yaklaşım esas alınarak, KGK nın öngördüğü içerik çerçevesinde, revize edilenler de dahil olmak üzere IFAC in Temmuz 2012 tarihli Standartlar El kitabı referans alınarak konular sistematik bir esasa uygun olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kitap bir ekip çalışmasının ürünü olup, toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Her bölümün başında bölüme katkı veren yazarların isimleri belirtilmiştir. Yararlanılan kaynaklara her bölümün sonunda ve ayrıca genel olarak kitabın sonunda topluca yer verilmiştir. Kitabı yazmaktaki temel amacımız; ülkemizde TTK ile bağımsız denetim alanında başlayan yeni sürece, eğitim yönünden destek olabilmektir. Mükemmel, iyinin düşmanıdır anlayışından hareketle, mükemmele ulaşalım derken, iyiden de olmamak adına çalışmamızın ilk baskısını tamamladık. Elbette okuyuculardan geri dönen öneri ve eleştirilerin ışığında sonraki baskılarda çalışmanın daha da gelişeceğine inanıyoruz. Kitabın hazırlanmasında desteğini gördüğümüz Arş. Gör. Selma Erdoğan a, Öğr. Gör. Osman Nuri Şahin e, Uzman Sabri Güngör e ve kitabın basımı ve dağıtımında emeği geçen, başta SAÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Zengin ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Çalışmamızın, bağımsız denetimle ilgilenen okuyucularımıza yararlı olmasını diliyoruz. Yazarlar: Prof. Dr. Nuran Cömert Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu Prof. Dr. Şaban Uzay Doç. Dr. Süleyman Uyar - 1 -

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM ÖNSÖZ...01 İÇİNDEKİLER...02 I. BÖLÜM DENETİMİN ÇERÇEVESİ 1.Denetime Olan ihtiyaç ve Denetim Kavramı Denetim Türleri, Tasdik ve Güvence İşleri Denetçi ve Etik Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış Denetimde Kalite Kavramı ISQC 1 Denetim ve Benzeri Güvence Hizmeti Veren Kuruluşlarda Kalite Kontrol UDS 220 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü...32 Çalışma Soruları...38 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı...41 Yararlanılan Kaynaklar...42 II. BÖLÜM DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR 1. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve UDS lere Uygunluk Finansal Tablo Denetimi Denetçinin Genel Olarak Amaçları UDS 200 Kapsamında Tanımlanan Önemli Kavramlar UDS 200 Kapsamında Öngörülen Gereklilikler Tarafların Sorumlulukları Yönetimin Sorumlulukları Denetçinin Sorumlulukları Önemsiz Yanlışlık Yerine Önemli Yanlışlık ve Denetçinin Bu Kavram Çerçevesindeki Sorumluluğu Makul Güvence Kavramı ve Denetçinin Bu Kavram Çerçevesindeki Sorumluluğu Mesleki Şüphecilik Kavramı ve Denetçinin Mesleki Şüphecilik Yaklaşımıyla Hareket Etme Sorumluluğu Finansal Tabloların Denetiminde Yasa ve Düzenlemelerin Göz Önünde Bulundurulması Sorumluluğu Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Yönetişimden Sorumlu Olanlarla İletişim Sorumluluğu

4 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi Sorumluluğu Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması UDS 210 Kapsamında Denetçinin Amaçları UDS 210 Kapsamında Uyulması Gereken Esaslar Gereklilikleri Kapsayan Bir Sözleşme Örneği Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Belgelendirmenin Niteliği ve Amaçları Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Kapsamında Denetçinin Amacı Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramlara İlişkin Tanımlar Belgelendirmede Uyulması Gereken Hususlar Belgelendirmede İlgili Bir Gereklilikten Ayrılma Durumu Denetim Raporu Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar Nihai Denetim Dosyasının Birleştirilmesi Denetim Amacının Belirlenmesi ve Denetimin Bölümlere Ayrılarak Yürütülmesi Denetçinin Denetimi Bölümlere Ayırarak Denetlemesi-Döngü Yaklaşımı Finansal Tablo Yaklaşım İşlem Döngüsü Yaklaşımı Döngü Yaklaşımı Çerçevesinde Finansal Tablo Denetim Amaçlarının Oluşturulması Döngü Yaklaşımına Göre Denetimde Uygulanacak Yöntemler Döngü Yaklaşımının Satış ve Tahsilat DöngüsüÖrneğinde İşleyişi Satış ve Tahsilatla İlgili İşletme Faaliyetlerinin Anlaşılması Satış Faaliyetlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testlerinin Belirlenmesi Satış İade ve İndirim İşlemlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testleri Tahsilat İslemlerine İlişkin Kontrol Testleri ve Maddi Doğruluk Testleri Süpheli Alacaklar ve Karşılık Ayırma İşlemleri Hesap Bakiyeleri Üzerindeki Ek (Spesifik) İç Kontroller Satışlar ve Tahsilat Döngüsünde Yer Alan Hesapların Bakiyelerine İlişkin Ayrıntılı Testler Para Varlıklarının Denetimi Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar III. BÖLÜM RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME 1. Riskin Değerlendirilmesi Riskin Değerlendirilmesine Genel Bakış İşin Kabulü ve Devamı

5 İÇİNDEKİLER İşin Kabulü ve Devamı Genel Bakış Denetim Sözleşmesinin İmzalanması Genel Denetim Stratejisinin Oluşturulması ve Denetimin Planlanması Genel Denetim Stratejisinin Oluşturulması Denetimin Planlanması Denetimde Önemlilik ve Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi Denetim Ekibi Toplantıları Denetimde Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanması Risk Değerlendirmesine Genel Bakış Doğal Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Hile Riskinin Değerlendirilmesi Önemli Yanlışlık Riskleri Bilişim Teknolojisi Ortamını Tanıma ve Risklerini Değerlendirme Risk Değerlendirme ile İlgili Diğer Hususlar Risk Değerlendirme ve İç Kontrol İç Kontrolün Tanımı ve Amaçları Yönetimin ve Denetçinin İç Kontrollere İlişkin Sorumluluğu İç Kontrol Yaklaşımları ve İç Kontrol Bileşenleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İç Kontrol İç Kontrol İşleyişinin Anlaşılması ve Belgelendirilmesi Kontrol Riskinin Değerlendirilmesi İç Kontrole İlişkin Yönetime Açıklama Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi ve Risk Değerlendirme Aşamasının Sonuçlandırılması Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler Riske Karşılık Vermek Riske karşılık Verme Genel Bakış Denetim Planının Gözden Geçirilmesi Ayrıntılı Denetim Prosedürleri Maddi Doğruluk Testleri (Temel ve Kapsamlı) Maddi Analitik Prosedürleri Kontrol Testleri Denetim Kanıtları Denetim Kanıtı Kanıt Türleri Kanıt Toplama Teknikleri Kanıtların Sayısını Ve Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar Özellikli Konularda Kanıt Toplama Dış Kaynaklı Teyitler İlk Denetimler Açılış Bakiyeleri Analitik Prosedürler Denetimde Örnekleme Gerçeğe Uygun Değer Muhasebe Tahminleri dahil Muhasebe Tahminlerinin ve İlişkili Açıklamaların Denetimi İlişkili Taraflar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

6 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM İşletmenin Sürekliliği Yazılı Beyanlar Denetimde Belgelendirme Üçüncü Tarafların Çalışmalarından Yararlanılması Özel Hususlar- Grup Finansal Tablolarının Denetimi Denetçinin Uzmandan Yararlanması (UDS620) Denetçinin Uzmandan Yararlanması (UDS610) İç Denetçilerin Çalışmalarından Yararlanılması Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar IV. BÖLÜM DENETİMİN TAMAMLANMASI VE RAPORLANMASI 1. Denetimin Tamamlanması Şarta Bağlı Borçların İncelenmesi Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların İncelenmesi Nihai Denetim Kanıtlarının Derlenmesi Sonuçların Değerlendirilmesi Raporlama Sürecine Genel Bakış Denetçi Raporunun Oluşturulması Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Karşılaştırmalı Bilgiler - Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar FRAMEWORK V. BÖLÜM DENETİMLE İLGİLİ ÖZEL ÖNEMİ OLAN KONULAR 1. Güvence Sözleşmeleri İçin Uluslararası Çerçeve Gözden Geçirme Sözleşmelerine İlişkin Uluslararası Standart: Finansal Tabloları Gözden Geçirme Sözleşmeleri (2400) Kuruluş Bağımsız Denetçisi Tarafından Ara Dönem Finansal Bilgilerin Gözden Geçirilmesi (2410) Denetim Dışındaki Diğer Gözden Geçirme Sözleşmeleri veya Geçmiş Finansal Bilginin Gözden Geçirilmesi (3000) Güvence Sözleşmelerine İlişkin Uluslararası Standartlar- İleriye Dönük Finansal Bilginin İncelenmesi (3400) Hizmet Kuruluşundaki Kontroller Hakkında Güvence Raporları (3402) Finansal Bilgilere İlişkin Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanması Sözleşmeleri (4400)

7 İÇİNDEKİLER 8. Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine İlişkin Sözleşmeler (4410) Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Hizmetleri (3410) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine İlişkin Rapor Hazırlanmasına Yönelik Güvence İşleri (3420) VI. BÖLÜM DENETİMDE ETİK KURALLARI 1. Denetimde Etik Kurallar Etik Genel Çerçeve Muhasebe Mesleğinde Etik Olgusu Meslek Mensuplarına İlişkin Uluslararası Etik Standartlar (IESBA Kuralları ) Genel İlkeler Bağımsız Çalışan Meslek Mensupları Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar VII. BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM 1. TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Bağımsız Denetim Yönetmeliğine Göre Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşlarına Yönelik Esaslar Bağımsız Denetime İlişkin Esaslar Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmeleri Sicil Kayıtlarının Tutulması Denetim Kuruluşunun ve Denetçilerin Yükümlülükleri Kurumca Yapılacak İncelemeler, Denetimler ve İdari Yaptırımlar Sonuç ve Değerlendirmeler Yararlanılan Kaynaklar YARARLANILAN KAYNAKLAR (GENEL)

8 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Bölüm 1 DENETİMİN ÇERÇEVESİ Yazar: Prof. Dr. Seval KardeşSELİMOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bağımsız denetim ihtiyacını, Bağımsız denetim kavramını, denetim türlerini ve bağımsız denetçi kavramını, Denetçinin uyacağı etik çerçeveyi, Uluslararası denetim standartlarını, kavrayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Bağımsız denetim, İç denetim, Uygunluk denetimi, Bağımsız denetçi, Uluslararası Denetim Standartları, Kalite Kontrol Standartları, - 7 -

9 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Özet Küreselleşme ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve yabancı yatırımcı hareketleri işletmelere ait finansal tablo bilgilerinin karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması ihtiyacınıkaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, anlaşılabilirliği ve şeffaflığı ise bu bilgileri üretirken kullanılan ortak bir muhasebe ve denetim dilinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ortak dil ise uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama ile bütünleştirilmesiyle sağlanabilir. Uluslararası muhasebe standartlarına göre üretilen finansal tablolar mutlaka denetlenmelidir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur. Denetimden geçmemiş finansal tabloların bilgi kullanıcıları için güvenilirliği sağlanmamış demektir. Bu başlık altında denetime neden ihtiyaç duyulmaktadır? denetimin tanımı, denetim türleri, denetimi yönlendiren UDS lerin genel içeriği, denetçi ve etik kavramları ele alınarak genel bir giriş yapılacaktır. DENETİMİN ÇERÇEVESİ Küreselleşme ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve yabancı yatırımcı hareketleri işletmelere ait finansal tablo bilgilerinin karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması ihtiyacını kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği, anlaşılabilirliği ve şeffaflığı ise bu bilgileri üretirken kullanılan ortak bir muhasebe ve denetim dilinin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu ortak dil ise uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama ile bütünleştirilmesiyle sağlanabilir. Uluslararası muhasebe standartlarına göre üretilen finansal tablolar mutlaka denetlenmelidir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur. Denetimden geçmemiş finansal tabloların bilgi kullanıcıları için güvenilirliği sağlanmamış demektir. Bu başlık altında denetime neden ihtiyaç duyulmaktadır? denetimin tanımı, denetim türleri, denetimi yönlendiren UDS lerin genel içeriği, denetçi ve etik kavramları ele alınarak genel bir giriş yapılacaktır. 1.DENETİME OLAN İHTİYAÇ VE DENETİM KAVRAMI Finansal raporlama sistemi (alt yapısı) muhasebe standartları, yasal düzenlemeler, gözetim ve yaptırımlar, eğitim ve öğretim, muhasebe mesleği ve ahlak ve denetim standartları gibi birçok unsurdan oluşturmaktadır (Hegarty, 2007). Bu unsurlar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sağlam işleyen bir köprünün direkleri niteliğindedir

10 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Şekil 1.1: Finansal Raporlama Sistemi Muhasebe Standarları Yasal Düzenlemeler Gözetim ve Yaptırımlar Eğitim ve Öğretim Muhasebe Mesleği ve Ahlak Denetim Standarları Son yıllarda ekonomik faaliyetlerin artması sonucu işlemler daha karmaşık hale gelmiş, verilerin çokluğu ve bilgi sağlayanların yanlı tutumları nedeniyle işletmelerin sunduğu bilgilerin güvenilirliği daha fazla sorgulanmış ve bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgiye olan ihtiyaçları daha fazla artmıştır. Ortakları, yöneticiler ve çalışanlar işletme içi bilgi kullanıcıları iken; yatırımcılar, kredi verenler, devlet ve toplum işletme dışı bilgi kullanıcılarını oluşturur. İşletmelerin temel hedefi ellerindeki kıt kaynaklarla servetlerini artırmak, yatırımcıların temel hedefi ise paralarını en karlı alanlara yatırmaktır. İşletmelerin ve yatırımcıların yatırım kararlarını finansal bilgilere dayanarak belirlemeleri, hedeflerine ulaşmaları açısından büyük önem taşır. Ayrıca işletme yönetimi, faaliyetlerinin başarı düzeyini ölçmek için de finansal bilgileri bir araç olarak kullanır. Yatırımcılar ile diğer çıkar grupları ise, işletme aktiflerinin ne şekilde kullanıldığını, bunların verimli alanlara yatırılıp yatırılmadığını yine bu bilgilere dayanarak değerlendirirler. Ancak bilgi kullanıcılarının verdiği ekonomik kararların doğru, güvenilir ve tutarlı olabilmesi için, kararların dayanağını oluşturan finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olması gerekir. İş dünyasında, bilgi kullanıcılarının istedikleri bilgiye ilk elden ulaşmaları neredeyse imkânsızdır. Bilgi başka kişilerden elde edildiğinde ise, kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış beyan edilme olasılığı vardır. Bilgiyi talep eden ile bilgiyi sunan arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda ise, sunulan bilginin yanıltıcı olma riski daha yüksektir.bilgi riski, işletme ile ilgili olarak alınacak kararlarda yanlışlık yapma olasılığını yansıtır. Bilgi riskinin başlıca nedenleri; bilgiden uzakta olma, bilgi sağlayıcısının yanlı olması, büyük hacimli veriler ve karmaşık muhasebe işlemleridir. Bilgi kullanıcılarının söz konusu riske üç farklı yolla karşılık verebilirler: 1. İstediği bilgiyi kendi başına elde edip kontrol etmek, 2. Karşı tarafa güvenerek riske girmek, 3. Bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır

11 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR İşletme dışındaki bilgi kullanıcıları, işletme yönetimi tarafından düzenlenen finansal tabloları güvenilir bulmayabilirler. Bu nedenle karar almak için analize tabi tutulmadan önce finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin araştırılması gerekir. Ancak işletme dışındaki kullanıcıların bu araştırmayı yapacak ne deneyim ve bilgileri, ne de olanak ve yetkileri vardır. Bu süreçte kullanılabilecek en yaygın olan yol bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır. Denetim bilgi riski üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Böylece, bilgi kullanıcıları denetçinin görüşlerine güvenerek işletme yönetimi tarafından açıklanan bilgileri kararlarında kullanabilirler. Ayrıca, çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde bazı işletmelerin finansal tablolarının hazırlanması ve bağımsız denetime tabi olarak kamuya açıklanması zorunludur. Dolayısıyla, finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak için, bu konuda deneyim ve yetki sahibi olan üçüncü bir kişiye gereksinim duyulur. Bu kişi de bağımsız muhasebe uzmanı olup, diğer görevlerinin yanında denetim faaliyetinde de bulunduğundan denetçi sıfatını alır. İşletme dışından uzman biri tarafından yapılması nedeniyle denetime BAĞIMSIZ DENETİM ; denetçiye de BAĞIMSIZ DENETÇİ adı verilmiştir. Muhasebe, varlıklarda ve kaynaklarda dönem içinde meydana gelen münferit değişmeleri kaydeden ve dönem başına göre dönem sonunda meydana gelen net nihai değişmeleri finansal tablolar şeklinde raporlayan bir bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi girdi-işlem-çıktı aşamalarından oluşur. Bilginin doğru ve güvenilir olarak üretilip raporlanabilmesi için, başta genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olmak üzere, yönetimce belirlenmiş politika ve kuralların uygulanmasını gerektiren bir iç kontrol sistemine gereksinim vardır. Muhasebe ilkelerinin muhasebe bilgi sisteminin bütün aşamalarında uygulanması tarafsız, karşılaştırılabilir, ilgili, zamanlı ve eksiksiz bilgi üretilip finansal tablolar şeklinde raporlanmasına olanak verir. Bu bakımdan finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlama sorumluluğu işletme yönetimine aittir. Denetim, muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan finansal tablolarla ilgilidir. Ancak bu tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığını anlamak ve ulaşılan sonucu görüş olarak açıklamak için muhasebe bilgi sisteminin tüm aşamalarında işletmece muhasebe ilkelerine uyulup uyulmadığının araştırılması esastır. Bu araştırmada kalemlerin nasıl inceleneceği belirlenirken doğal olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önünde bulundurulur. Araştırmada kalemlerin ne miktarda inceleneceği ise, işletmenin iç kontrol sisteminin ilgili kalem bakımından zayıf veya kuvvetli oluşuna göre kararlaştırılır. Bu bağlamda muhasebenin ürünü olan finansal tablolar denetimin konusunu, bu tabloların doğruluk ve güvenilirliğini sağlamaya yarayan muhasebe ilkeleri de denetimin ölçütünü oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekilde muhasebe bilgi sistemi içinde denetimin yeri gösterilmiştir

12 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Şekil 1.2: Muhasebe Bilgi Sistemi İçinde Denetimin Yeri Muhasebe Denetimi Yönetim Muhasebesi Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Finansal Muhasebe Muhasebe 1-2 Yukarıdaki şekilde hareketle iyi bir denetçi olmak için iyi bir muhasebeci olmak gerektiği sonucu çıkartılabilir. Bağımsız denetim başta işletme olmak üzere, finansal tablo kullanıcılarının tamamına çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir: Yönetime doğru bilgi akışı sağlar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur. Yukarıda kısaca bahsedilen denetimin faydalarını aşağıdaki şekilde de görsel olarak görebilirsiniz

13 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Şekil 1.3: Denetimin Faydaları (Yüksek Kalitede Muhasebe ve Denetim Önemi) Sermaye Piyasasının Gelişmesi İstihdam Sağlanması Kredi Piyasasının Gelişmesi Özel sektörün Gelişmesi Muhasebe ve Denetim Finansal Sektörün Gelişmesi Finansal İstikrar Finansal Bilgi Denetim kavramı zaman zaman Kontrol, Teftiş ve Revizyon gibi çeşitli kavramlar ile karıştırılmaktadır. Denetim kavramını tanımlamadan önce bu kavramları kısaca tanımlayalım. Kontrol; denetimin başlangıcı veya denetimden önce gelen bir faaliyettir. Amaçlara ulaşmak için alınan önlemler bir kontrol faaliyetidir. Herhangi bir şeyin istenilen şekilde sonuçlanması için veya belli bir hedefe ulaşmak için alınan bazı önlemler olarak düşünülebilir. Teftiş; bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan incelemedir. Denetime göre daha özel bir araştırmadır. Denetim bir şeyin geneli için uygulanırken teftiş bu genel içinde özel durumlara uygulanır. Herhangi bir alanda uygulanması gereken standart veya norm belirlenmişse, teftiş buna uyulup uyulmadığının belirlenmesi için yapılır. Zaman zaman teftişe uygunluk denetimi de denmektedir. Revizyon; gözden geçirmek ve tekrar incelemektir. Daha çok finansal olayların ve vergisel işlem ve hesapların (belge vs.) incelenmesidir. Çoğu kez muhasebe kayıtları tamamlandıktan sonra hesapların vergi yasalarına veya uygulanan diğer muhasebe sistemine uygunluğunun bir kez daha incelenmesi anlamında kullanılmaktadır

14 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM Yukarıdaki tanımlamalardan görüleceği üzere kontrol, teftiş ve revizyon kavramları denetimolgusunu tam olarak ifade etmekten uzaktırlar. Bu nedenle söz konusu kavramların denetim olgusunu tanımlamada kullanılmaları doğru olmayacaktır. Bu bağlamda bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanabilir 1 : Bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması sürecidir. Denetimin tanımında dikkati çeken üç önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi bağımsız denetimin önceden belirlenmiş ölçütlere dayanmasıdır. Bu ölçütler denetçinin bilgileri değerlendireceği Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Kavramları (GKGMİ) ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) dır. İşletmeler ekonomik faaliyetlerini sürdürdükleri farklı çevrelere ya da yönetim amaçlarına göre finansal tablo ve diğer bilgilerini hazırlarlar. Bağımsız denetim işletmelerin tabi oldukları vergi mevzuatını, sermaye piyasası muvazatını ve çeşitli otoritelerce belirlenmiş olan standartları dikkate alır ve çalışma kapsamını belirler. Tanımda geçen ikinci önemli unsur bağımsızlık ilkesidir. Yapılan denetimin değeri, denetim raporunu kullanan kişilerin denetçinin bağımsızlığına olan inancına bağlıdır. Birçok farklı finansal tablo okuyucusunun denetimden beklentisi tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken önyargıdan uzak, tarafsız ve uzman bir kişi gibi hareket etmelidir. Tanımda geçen diğer önemli bir unsur ise, denetim standartlarına uyumdur. Küreselleşen iş ve sermaye piyasaları tüm dünyada ortak kullanılan denetim standartlarını geliştirme konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. Bu çerçevede denetçi çeşitli otoriteler tarafından yayınlanmış olan denetim ilkeleri ve standartlarına uymak zorundadır. Denetimin tanımında sözü edilen finansal bilgiler, işletmenin finansal tablolarında yer alan para birimi ile ifade edilen veya edilmeyen bilgilerden oluşur. Denetimin tamamlanmasından sonra bir görüşün açıklanabilmesi için bu tabloların işletme yönetimince denetim bitmeden önce hazırlanmış olması gerekir. Tanımda geçen denetimin bir süreç olması, bağımsız denetimin tek bir işlem veya faaliyet olmadığı, birbirini izleyen aşamalardan oluştuğu gerçeğini ortaya koyar. Denetim süreci aşağıda gösterilen birbirine takip edene aşamalardan oluşmaktadır. 1 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" 26 Aralık 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

15 DENETİMDE GENEL İLKELER VE SORUMLULAR Şekil 1.4: Denetim Süreci DenetlenebilirBilgi Bağımsız, Uzman kişi Denetçi Kanıt Toplama ve Değerleme Muhasebe belge ve kayıtları incelenir Finansal Tablolar Uygunluk Araştırır Standart Denetim Raporu Kamu Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Şekilden de görüleceği üzere, finansal tablolarmuhasebe sistemi ve süreciyle birlikte incelemeye alınır. Bu da, denetim çalışmalarına işletmenin finansal tablolarınınhazırlamasından önce, yani yıl içinde başlanılacağı anlamına gelmektedir. Bunedenle denetim; belgelerin ve kayıtların incelenmesi, gözlem, yoklama ve üçüncü kişilerin bilgisine başvurma şeklinde gelişir. Finansal tabloların GKMİ ne uygunluk derecesi araştırılır ve kanıtlar toplanır.toplanan kanıtlar, işletmece hazırlanmış olan finansal tabloların ekonomik kararlarda etkin olarak kullanılabilecek nitelikte olup olmadığı ile işletmenin incelemeye alınan dönemdeki gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtıp yansıtmadığı yönünden değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu finansal tablolar denetlenen işletme yönetiminin beyanıdır ve bu çerçevede irdelenir.kanıtların değerlendirilmesi sonucunda finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesi hakkında bir görüşe ulaşılır ve bu görüş bir denetim raporuyla açıklanır. Denetimin bütün aşamalarındaki çalışmaların planlı, akılcı ve örneklemeye dayalı olarak yapılması, onun sistematik olma özelliğini gösterir. Denetimin aynı anda iki tarafa birden (işletme ve bilgi kullanıcıları) hizmet etmesi, denetim sürecinin tarafsız ve objektif bir şekilde yapılıp sonuçlandırılmasını gerektirir. Bir denetimi yapabilmek için, bilginin doğruluğu, kanıtlanabilir olması ve bu bilginin denetçi tarafından değerlendirilebilmesi için bazı ölçütler bulunması gerekir. Ayrıca denetçi kanıt toplama, değerlendirme ve bir sonuca erişmede yeterli yetkinliğe sahip olmalıdır. Denetçi mesleki yeterliliğinin yanında tarafsız bir biçimde bağımsızlığını da korumaya özen göstermelidir

16 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM 2.DENETİM TÜRLERİ, TASDİK VE GÜVENCE İŞLERİ Denetim faaliyetini çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. Günümüzde en sık rastlanan sınıflandırma amaçlara göre denetim ve gerçekleştirenlere göre denetim şeklindedir. Amaçlarına göre denetim faaliyetleri, daha ziyade, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve finansal tabloların denetimi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Denetim faaliyetini gerçekleştirenlerin, bağlı bulundukları yapıya göre denetim faaliyeti sınıflandırıldığında, dış denetim (bağımsız denetim), iç denetim ve kamu denetimi şeklinde bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Uygunluk Denetimi Uygunluk denetimi; işletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığını belirlemesi amacıyla yapılır. Uygunluk denetiminde bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenir. Söz konusu otorite, kamu kurumları olabileceği gibi, işletme üst yönetimi de olabilir. Başka bir ifade ile bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetim uygunluk denetimidir. Uygunluk denetimi özellikle vergisel düzenlemelerde işletmelerin uymak zorunda oldukları belge düzenine ya da diğer usule ilişkin düzenlemelere uyulup uyulmadığı hususunda yapılır. Bunun yanında iç işlem olarak işletme yönetimi tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim şekli de uygunluk denetimi niteliğindedir. Örneğin, işletme yönetimi tarafından hammaddelerin stoklardan çıkarılıp, üretime sevk edilirken düzenlenmesi zorunlu tutulan ambar çıkış belgesi düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerden hareketle üretime sevk edilen hammadde miktarının doğru tespit edilip edilmediği gibi hususlar uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir.ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının Sayıştay tarafından araştırılması, işletmede çalışanların ücret durumunu gösteren bordronun doğru düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin olarak SGK Müfettişleri ya da İş Müfettişleri tarafında yapılan denetim de uygunluk denetimine birer örnektir. Faaliyet Denetimi Faaliyet denetiminin amacı işletmelerin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. Tanımında geçen, etkenlik, amaca ulaşma, etkinlik (verimlilik) ise, amaca ulaşırken kaynakları verimli kullanma anlamındadır. Örnek olarak; her hangi bir aksaklık olmaksızın üretimin gerçekleşmesi etkenlik iken, mamullerin minimum maliyetle üretilmesi etkinlik olarak nitelendirilmektedir. Faaliyet denetiminin gelişmesinde, yönetim anlayışında ve iç denetim mesleğinde yaşanan değişmelerin önemli katkısı olmuştur. Bilindiği gibi iç denetimde de uygunluk denetiminde olduğu gibi yönetimce belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığını araştırır. Uygunluk denetiminden temel farkı ise sadece parasal düzenlemeleri değil, parasal olmayan olayları da

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetim ve Süreçleri

Bağımsız Denetim ve Süreçleri Bağımsız Denetim ve Süreçleri Güler Bayram, Kıdemli müdür ġubat 2011 Bağımsız denetim ve süreçleri Bağımsız denetimin amacı ve türleri Denetim teknikleri Denetim süreci ve aşamaları Bağımsız Denetim ve

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1- (27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ

MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002, (5), 51-63 MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ Murat ERDOĞAN Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ÖZET: Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ

14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ 1 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ĐÇ DENETÇĐ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA TEBLĐĞ TÜRKĐYE DENETĐM STANDARTLARI

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2012 Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Ders Kodu: 1016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı