ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI"

Transkript

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI Öğr. Gör. Gülşen Yegen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Özet Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkmakla birlikte, kadına yönelik şiddet ve bu olguya yüklenen anlam bir çok açıdan önem taşımaktadır. Şiddetin yaygınlığı şiddete karşı toplumu duyarsızlığa itmekle birlikte, uzun süreli şiddete maruz kalanlar da bir süre sonra şiddeti problem çözme aracı olarak kabul etmekte ve kendileri de şiddete başvurmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada çocuklarımızı eğitecek olan öğretmen adaylarının şiddet olgusuna nasıl baktıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı son sınıf öğrencileri ile, ilköğretimde drama dersinde şiddet olgusu farklı boyutlarıyla ele alınmış, gençlerin bireysel bakış açılarını sorgulamaları sağlanmıştır. Bu ders kapsamında ayrı gruplarda kadına yönelik ve kadının uyguladığı şiddet olgusu doğaçlama tekniği ile incelenmiştir. Bu çalışmaların sonunda katılımcıların geçirdikleri yaşantıya ilişkin duygu ve düşünceleri yazılı olarak alınmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve şiddete tanık olan 3 grup belirlenmiştir. Şiddete maruz kalan grup kadına yönelik şiddetin yaygın ve kötü bir şey olduğunu önceden bilmelerine rağmen, kendi başlarına geldiğinde yaşanan korku ve çaresizliğin dayanılmaz olduğunu, ayrıca önlemek adına kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Şiddeti uygulayan kişi rolündekiler ise, şiddete başvurduklarından rahatsız olduklarını bildirmelerine rağmen başka çözüm yolu olmadığını bildirmişlerdir. Tanık olan grup ise, en çok önlemek adına bir şey yapamadıklarını vurgulamışlardır. Bulgular ilgili alan yazını ışığında tartışılmıştır. Giriş Şiddet kin, nefret gibi duyguların dışa yansıtılmasıdır. Uzmanlar şiddetin kaynağını farklı nedenler etrafında toplarlar. Bazıları şiddeti içgüdüsel olarak, bazıları ise şiddetin niteliğini toplumsal olarak kabul ederler(dermen, 2006). Polat (2000), sosyolojik yaklaşıma göre şiddetin etkenlerinin dört grupta incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Kültürel, yapısal, ilişkisel ve ekonomik nedenler. 1.Kültürel nedenlere göre, şiddetin toplumda kimi durumlarda ve belli kişilere karşı kullanımının kabul gördüğünü ve yapının sonraki kuşaklara aktarıldığı savunulmaktadır. Bazı ata sözlerimize baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliriz. Örnek olması adına aşağıda bazı ata sözlerinden örnekler verilmiştir. Kızını dövmeyen dizini döver Dayak cennetten çıkmadır Vurulan yerde gül biter Hem döverim hem severim 1

2 Kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etme. 2.Yapısal nedenler, yoksulluğun ve olanaksızlıkların insanları yasal olmayan yollardan isteklerine ulaşmaya ittiğini öne sürmektedir. 3.İlişkisel yaklaşımda ise, şiddetin bir dizi tahriksel davranış sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Buna örnek olarak 25 Ağustos 2005 tarihli Manisa Yarın gazetesindeki bir haberi verelim. Haberde, kadınların yüzde 39'u, kadının yemeği yakması, kadının kocasına karşılık vermesi, kadının parayı lüzumsuz yere harcaması, kadının çocuklarını ihmal etmesi, kocasına para ya da arkadaşları hakkında sorular sorması, kocasından izin almadan bir yere gitmesi gibi durumlardan en az birinin kocanın karısını dövmesi için haklı bir neden olduğu belirtilmiştir. 4.Ekonomik yaklaşım, kişilerin şiddet sonucunda elde edeceklerinin kâr-zarar hesabını yaparak, bu tür davranışlara yöneldiklerini ileri sürmektedir. Kadına Karşı Şiddet Birleşmiş Milletler in 1993 te yayımlanan kadına yönelik şiddetin yok edilmesi bildirisi bu şiddet biçimini, cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesidir diye tanımlamaktadır. Ancak hemen ardından şiddet biçimlerinin bu tanımla sınırlı olmadığını, sayılanların yanında kadına zarar veren her türlü geleneksel ve göreneksel uygulamaların da bu kavrama girdiğine işaret etmiştir(arın, 2002, 305). Kadına uygulanan şiddet biçimleri fiziksel şiddetin yanı sıra tecavüz, cinsel, sözel, ekonomik, psikolojik ve daha başka şekillerde görülebilir. Kadını herhangi bir biçimde davranmak veya davranmamak baskısı altında tutan her türlü davranış biçimi de şiddet kapsamına alınmaktadır. Uluslararası düzeyde kurumsal olarak yaşanan şiddet insan hakları çerçevesinde değerlendirilirken, aile içi şiddet özel alanda yaşanan ve eşler arasında çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle yüzyıllardır kadının aile içinde yaşadığı şiddet tabu olarak tartışmalardan uzak tutulmuştur(demren, 2006). Kadına karşı şiddet dünyada her ülkede karşılaşılan bir olgudur ve cinsiyete dayalı" şiddet olarak bilinir. Çünkü bu kavram kısmen kadının toplumdaki edilgen statüsünden ortaya çıkmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik bağımsızlığını kazanamayan kadınlarda bu tip olguların sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Pek çok kültürde, kadına karşı şiddeti haklı gösteren ve dolayısıyla da daimi hale getiren inançlar, normlar ve sosyal kurumlar vardır. Bir patrona, komşuya ya da tanıdığa yönelttiğinde cezalandırılabilecek aynı davranışlar erkekler tarafından kadınlara, özellikle de aile içinde kadına yönelik olarak uygulandığında çoğunlukla karşılıksız kalmaktadır (Polat,2000; 70). 9 Kasım 2005 tarihli Radikal gazetesinde şu haber yer almaktadır. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içinde meydana gelen şiddet olaylarında mağdur olan 61 bin 241 kadın veya çocuktan 1230 u ölürken, 32 bin 267 si yaralandı. Töre ve namus cinayetlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 2

3 dün, Jandarma Genel Komutanlığı ndan Yüzbaşı Hünkar Keleş i dinledi. Keleş in verdiği bilgiye göre, son 5 yılda jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 4 bin 665 kasten öldürme, 897 öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 5 bin 562 olaydan yüzde 7 si namus meselesi gerekçesiyle gerçekleştirildi. Kadın ve çocuklara yönelik 38 bin 135 darp, 5 bin 895 kasten yaralama ve 1502 kasten öldürme veya teşebbüs suçu işlendi. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin yüzde 39 u tartışma, yüzde 23 ü geçimsizlik nedenlerinden kaynaklandı. 15 Kasım 2005 tarihli NTV den Nilgün Balkaç ın haberine göre ise; Türkiye de aile içi şiddet ve kötü muamelede son beş yılda sürekli artış gözleniyor. Buna karşılık yaralama, darp ve öldürme olaylarında azalma eğilimi var. Jandarmanın, töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddeti araştıran Meclis Komisyonu na sunduğu rapora göre, son 5 yılda kadın ve çocukları hedef alan şiddet sonucu 1230 kişi hayatını kaybetti. Son beş yılın verilerine göre şiddet olaylarında 3 bin 657 olayla İstanbul ilk sırada. İstanbul u İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir, Bursa ve Ankara izliyor. Kadına karşı şiddet genel anlamdaki kişiler arasındaki şiddetten farklıdır. Örneğin, erkeğe karşı şiddetin nitelikleri ve görüntüleri kadına karşı olandan tipik olarak farklılık gösterir. Erkeklerin bir yabancı ya da herhangi bir tanıdık tarafından mağdur edilme olasılığı ile, kadınlardan daha fazla karşı karşıyadır. Kadınlar ise bir aile bireyi ya da tanıdık biri tarafından mağdur edilme olasılığı ile erkeklerden daha fazla karşılaşırlar. Kadınların çoğunlukla kendilerini istismar edenlere duygusal ve finansal olarak bağlı oldukları gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır(polat, 2000; 74). Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) 2005 yılında yayınladığı rapor 10 farklı ülkede kadın üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın çarpıcı sonuçlarını içermektedir. Bu çalışmaya göre kadının maruz kaldığı şiddet genellikle aile içerisinde, yakın çevresindeki erkekler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapılmaktadır yılında Birleşmiş Milletler nüfus fonu kadına karşı şiddeti bir halk sağlığı önceliği olarak ilan etmiştir ABD Ulusal Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasına (National Violence Against Women Study NVAW) göre araştırmaya katılan 8000 kadından %52 si çocukluğunda bir yetişkinin fiziksel saldırısına uğramıştır. %12 si ise son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalmıştır(akt. Subaşı, 2001). Şiddet ve saldırganlığın psikolojik boyutu üzerine değişik araştırmalar yapılmıştır. Psikolojik kuramlardan bazıları, saldırganlığın öğrenilmesinde, örneklemin önemini vurgular. Genç suçluların çoğunun, çocukluklarında şiddet gördükleri belirlenmiştir. Aile içi şiddette, kadın şiddete uğradığında, genellikle çocuklar da seyirci olarak şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetti bire bir yaşamasa da çocukta şiddet kurbanı olur. Polat ın (2000) aktardığına göre bebeklerin yoksun bırakıldıkları süt miktarı ile kızgınlıklarının dereceleri ölçmüştür. J. Dollard ve yardımcıları, bu kuramı toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini kapsayacak şekilde geliştirmişlerdir. Buna göre eğitim olanaklarına veya ekonomik ya da cinsel olanaklara ulaşamamanın, bu olanaklardan yoksun kalmanın yarattığı huzursuzluklar, günümüz toplumlarında yaşanan saldırganlıkların bir boyutunu açıklayabilmektedir. 3

4 Yine Milgram ın ünlü deneyleri de bu görüşü desteklemektedir. Milgram, deneklerini bir bellek deneyi yapma bahanesi ile toplamıştı. Deneyler bir bilim adamının gözetiminde yapılıyordu. Deneklerin, kobay olarak belirlenmiş başka deneklerin öğrenme yeteneklerini sınamaları gerekiyordu. Hata gördükleri taktirde, ceza olarak 15 volttan 300 volta kadar giderek artan şiddetlerde elektrik akımı verme yetkileri vardı. Gerçekte ise bu bir düzendi. Elektrik akımı verilmiyordu. Kobaylar denekler tarafından görülemeyecekleri biçimde yerleştirilmişlerdi ve sözde elektrik akımı verildiğinde, bir ses düzeninden daha önce kaydedilmiş gerçek çığlıklar, denekler tarafından atılıyormuş gibi yükseliyordu. Alınan sonuçlar şaşkınlık vericiydiler. İlk çarpıcı nokta, ceza verme yetkisi ile donanan deneklerin hiçbirinin itiraz etmemesi oldu. Bunlar "işe" başlamadan önce, acı verici ve tehlikeli olabilecek derecede ceza aşamalarında duracaklarını belirtmişken, hepsi de tehlikeli sınırı aşmış, hatta yüzde 60'ı deneyi sonuna kadar sürdürmüştü. Yüzlerini gergin ve üzgün ifadeler kaplamış ve kendilerini bilime hizmet ediyor olmakla savunmaya çalışmışlar fakat gerçek şu ki, karşılarındaki insanlara elektrik vermekten çekinmemişlerdir(polat, 2000). Kadına karşı uygulanan şiddet yalnızca tek bir boyutta kalmamaktadır. Uygulanan fiziksel şiddet beraberinde psikolojik şiddeti, hatta cinsel şiddeti de getirmektedir. Polat ın (2000) aktardığına göre; Japonya'daki 613 istismar yaşamış kadından %57'si üç tip istismarın (fiziksel, psikolojik ve cinsel) hepsine maruz kalmıştır. Sadece %8 oranındaki kadınlar yalnızca fiziksel istismara uğramıştır. Meksika, Monterrey'de fiziksel istismara uğramış kadınların %52'si aynı zamanda cinsel olarak da istismar edilmişlerdir. Nikaragua, Leon'da fiziksel olarak istismar görmüş 188 kadından sadece 5'i aynı zamanda cinsel, psikolojik ya da her ikisine de maruz kalmamıştı. Uygulama boyutu Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK Ve Dünya Bankası Ortak Projesi Olan, Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi ile, Eğitim fakültelerinde, 1998 yılından itibaren sınıf öğretmenliği anabilim dalında zorunlu dersler arasında drama dersi de yer almaktadır. Bu dersi, her yıl 7. dönem öğrencileri uygulama ve teorik boyutu ile almaktadırlar. Bu çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileriyle, yılında yapılan bir drama dersinde, ikili figür oluşturma çalışması sırasında, şiddet içeren figürlerin fazlalığının dikkati çekmesi üzerine planlanmıştır. Gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarının şiddet olgusuna bakış açılarını ortaya çıkarmak üzere, akademik yılı 7. döneminde, genel olarak şiddet kavramını içeren bir dizi çalışma yapılmıştır akademik yılında da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 7. dönem öğrencileriyle, kadına karşı şiddet olgusunu içeren ve bulguları aşağıda paylaşılacak olan uygulama yapılmıştır. Kadına şiddet konusuna bakış açılarının sorgulanması amacı ile aynı dersi alan öğrencilerden birinci öğretim ve ikinci öğretim gruplarından birer grup seçilmiş, toplam 100 öğrenci uygulamaya katılmıştır. Uygulamanın hemen bitiminde, öğrencilere hangi rolü oynadıkları, rol içindeyken ne hissettikleri, gerçekte böyle bir durumla karşılaşsalar ne yapacakları soruları yöneltilerek yazılı olarak düşünceleri alınmıştır. Nitel araştırmalarda, elde verilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan, içerik çözümleme yönergesine göre, sorulara verilen yanıtlar kodlanmıştır. 10 kişi/ öğrenci sorulara net yanıtlar vermediğinden kodlanamamış, veri kaybına neden olmuştur. 4

5 Kadına Uygulanan Şiddet Konulu Drama Çalışması Drama derslerinde yapılan çalışmalar aracılığıyla bir çok farklı konunun incelemesi yapılabilmektedir. San ın (1991) tanımlamasına göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Bir başka yaklaşımla drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır(san,1998). Günümüz eğitim sistemi içinde, dramanın hedeflerinden bir bölümü; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, kendine güven duyma ve karar verme, dil ve iletişim becerileri kazanma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme olarak sıralanabilir (Adıgüzel 1993 ve Üstündağ 1995). Yine drama süreci bireylerin empati becerisini ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Olay ya da olgular bireylerin geçmiş yaşantılarından edindikleri bilgiler, bireysel düşünceleri ve bakış açılarından ele alınır. Belirlenen roller yine katılımcılar tarafından oynandığı için, rolleri ile bütünleşme ve duyguları hissetme olanağı elde edilmiş olur. Bu nedenle bireyler, belkide daha önce üstünde hiç düşünmedikleri kişilerin duygularını yaşama olanağı bulurlar. Drama, bireyin kendi kişiselliğini sergilediği bir grup oyunudur. Bütünün parçalarının her birinin önemi vardır. Parçalar birleşince anlamlı ve uyumlu bir grup etkinliği ortaya çıkar. Drama çalışmalarına katılanlar hem oyuncu hem de izleyici durumundadırlar. Birlikte oynayıp, birlikte izlerler. Ele alınan konu o grubu oluşturan kişiler tarafından ilk kez ele alındığı için doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmez. Yapılan çalışmalarda kişiler değil, ele aldıkları konuyu gösteriş biçimleri eleştirilir. Bu nedenle katılımcılar rahatlıkla ve içtenlikle çalışmaya katılırlar. Drama yoluyla toplumsal öğrenme gerçekleşir. Bu öğrenme sürecinde eğlenme, sorgulama, iletileri algılama, arınma ya da yücelme gibi boyutlar kendiliğinden oluşur. Bu da katılımcıların bir an için bile olsa konu hakkında düşünmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada yapılan uygulamalarla, öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet olgusunu sorgulamaları, bu konu ile ilgili farkındalıklarını arttırmalarına yardımcı olunmuştur. Drama çalışmalarında gruptaki bireyler kendilerince saptanmış olan genel bir çerçeve (sözgelimi saptanmış olan konunun ya da tartışılması istenen davranış biçiminin getirdiği belli sınırlılıklar) içinde kalırlar, ama bu çerçeve içinde birey, kendi yaratıcılığı, önceki yaşantıları ve bilgileri ışığında, deneyimlerinin ve izlenimlerinin rehberliğinde alabildiğine özgürdür. Yine birey canlandırmalar sürecinde tiyatroda olduğu gibi tipler, roller ve kişilikler yaratıp bunları deneyebilir. Yaratıcı dramayı bilen, tanıyan bir öğretmen, uygun öğrenme ortamları hazırlayarak, öğrencilerinin yeni bilgileri paylaşarak öğrenmelerine yardımcı olur(yegen, 2004). Drama çalışmalarında kullanılan bir çok teknik vardır. Bu çalışmada kadın ve şiddet konusu drama tekniklerinden doğaçlama ve fotoğraf tekniği kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Konunun belirgin ve çarpıcı noktalarını ortaya çıkartmalarını sağlamak amacı ile fotoğraf tekniği seçilmiş, ele aldıkları konuyu 5

6 gösteren vurgulayıcı imgeler oluşturmaları sağlanmıştır. Doğaçlama tekniği ile de öyküde açıklığa kavuşmayan nokta kalmaması sağlanmıştır. Bu çalışmada, uygulamanın yapılacağı ana gruplarla, önce hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın oluşma düşüncesini oluşturan karşılıklı iki kişinin oluşturduğu, çeşitli ifadelerin yer aldığı ikili formlar oluşturulduktan sonra, şiddet içeren formlara dikkatleri çekilmiştir. Ardından şiddetin nedenleri ve türleri üstüne düşünceleri alınmış, kimlerin, neden şiddet uyguladığına, şiddete nerelerde rastlandığına yönelik bir tartışma yapılmıştır. Daha sonra ana tema olarak kadına yönelik şiddeti üstüne çalışacakları belirtilmiştir. Bu çalışmanın bir araştırma olduğu, elde edilecek bulguların yazıya dönüştürüleceği, çekilen fotoğrafların yayınlanacağı kendilerine belirtilmiş, konudan haberdar edilmişlerdir. Katılmak istemeyen varsa, anlayış gösterileceği de belirtilmiştir. Büyük grup, random sistemi ile (oluşturulmak istenen grup sayısı kadar sayı verilip -burada 4 grup istendiği için 1-4 arası-, aynı sayıyı alanların bir grubu oluşturması) 4 alt gruba ayrılmışlardır. Gruplar kendilerine verilen ana tema doğrultusunda, hangi kadına-nerede- kim tarafından şiddet uygulandığına yönelik konu başlıklarına karar verdikten sonra; öykülerini, nasıl geliştiğini belirlemişler, oynayacakları rollerin dağılımını kendi içlerinde yapmışlar, öykülerinde gösterecekleri fotoğrafları oluşturmuşlardır. Her öğrenci oynayacağı rolü belirgin duruma getirmek için kostümünü oluşturmuş, mekan tasarımını yapmışlar, sonrasında belirledikleri 3 fotoğraf karesinde duyguları mimiklerini kullanarak göstermişlerdir. Öykülerin nasıl geliştiğinin daha açık gösterilebilmesi/açıklanabilmesi için fotoğrafların öncesi ve sonrasını ileri ve geri gidişlerle göstermeleri istenmiş, toplam 6 fotoğraf oluşturulması sağlanmıştır. Öykünün sonucu doğaçlama tekniği ile oynanmıştır. Doğaçlamada sözler ve sesler kullanarak, duygularını ifade etmişlerdir. Her grup kendi oluşturduğu öyküyü oynadıktan sonra, kağıt ve kalem dağıtılarak aşağıdaki soruların yanıtlarını vermeleri sağlanmıştır. 1. Hangi rolü oynadınız? 2. Rolünüzü oynarken ne hissettiniz? 3. Gerçek yaşamda böyle bir durumda ne yapardınız? Kağıtlar toplandıktan sonra, grupla günün değerlendirmesi yapılmış, oyunlaştırmadan önce ve sonra konuya bakış açılarını sözel olarak ifade etmelerine olanak verilmiştir. Gruplar, kadına uygulanan şiddet temasında birbirinden farklı alt konuları öyküleştirmişlerdir. Öyküler ana tema doğrultusunda oluşturulduğu için, kadınlara toplumun farklı kesimlerinde uygulanan şiddet biçimleri gösterilmiştir. Grupların oluşturdukları öykülerde genellikle alt ve orta sınıf, geleneksel yapıdaki aile içi olaylara değinildiği dikkat çekmiştir. Grupların oluşturdukları öykülerde geleneksel kalabalık ailede evdeki yaşlıların etkisi ile (kayınvalide) şiddet uygulanan ev kadını, hayat kadınları, çıkarlar ve töre gereği istemediği kişi ile evlendirilen genç kız, aldatılan kadın, iş yerinde cinsel tacize uğrayan kadın(3 grup), eşi çalışmadığı için temizliğe giden kadınların yaşadıkları şiddet temaları işlenmiştir. Grupların öykülerinin sonucunda, bir kadın eşini öldürmüş, biri satıcısını öldürmüş, biri ayrılmış, biri kocası tarafından geneleve satılmış, biri evden kaçtığı için ailesi tarafından öldürülmüş(töre cinayeti), biri intihar etmiş, biri iş değiştirmiş, biri ise durumu olduğu gibi sürdürmüştür. Tablo 1 de grupların öykülerinin konuları, uygulanan şiddet türleri ve öykülerini sonucuna yönelik bilgiler verilmiştir. 6

7 Tablo. 1 Grupların öykülerinin konuları Öykü Öykü Şiddet türü Sonuç no 1 Ev kadını Fiziksel, psikolojik Durum devam etti 2 Hayat kadınları Fiziksel, ekonomik, psikolojik Satıcının öldürülmesi 3 Genç kız Fiziksel, psikolojik Töre cinayeti 4 Aldatılan kadın Fiziksel, psikolojik Boşanma 5 Çalışan kadın Cinsel taciz, psikolojik İş değişikliği 6 Temizlikçi kadın Fiziksel, cinsel taciz,ekonomik Geneleve satıldı 7 Çalışan eğitimli kadın Psikolojik, cinsel taciz İntihar 8 Ev kadını Fiziksel, psikolojik Eşini öldürdü Grupların öykülerinin konuları kısaca şu şekildedir: 1. öykü: Alt gelir grubundan, bir kadın. Evde yaşlılar, çocuklar var. Kayınvalidenin baskısı ile eşi fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyor. Evi terk edip baba evine dönüyor, ancak kendi ailesi yük olacağı için geri gönderiyor, durum devam ediyor. 2. öykü: Hayat kadınları, bir tanesinin çocuğu var. Ona bakmak için bu işi yapıyor. Paraya doymayan bir satıcısı var. Satıcının ve yaşadığı çevredeki diğer insanların baskısına uğruyor. Çocuğu hastayken onu çalışmaya zorlayan satıcısını öldürüyor. 3. öykü: Bir başkasına aşık, ancak ailesi tarafından yüksek başlık parası ve ailelerin çıkarları doğrultusunda, sevmediği ve onu sevmeyen biri ile evlendiriliyor. Dayak yüzünden çocuğunu düşürünce annesinin yardımı ile sevdiği gençle kaçıyor. Yakalanıp öldürülüyorlar. 4. öykü: Orta gelir grubundan, dışarıda bir işte çalışan kadın. Eşi aldatıyor. Evde aile büyükleri ve görümce var. Evde ve işte yoğun bir temposu. Eşinin ve aile büyüklerinin baskısına uğruyor. Boşanıyor. 5. öykü: Bir kurumda çalışan kadın. İş yoğunluğu, evde çocuklar, kocanın baskısı, iş yerinde patronun tacizi, ulaşım araçlarında taciz çok boyutlu şiddete uğruyor. Kariyerinden vaz geçip iş değiştiriyor. 6. Bir başka eve temizlikçi olarak çalışıyor. İşsiz ve alkolik bir koca, çocuklar, kocanın arkadaşlarıyla her gece evde içki masası. Çalıştığı evde evin erkeğinin cinsel tacizi, zengin kadının çocuklarının baskısı. Kocası tarafından para karşılığı geneleve satıldı. 7. öykü: Çalışan kadın. Evde eşin baskısı, iş yerinde patronun, toplu taşıma araçlarında diğer erkeklerin tacizine uğruyor. Bunalıma giriyor. Gittiği psikolog tarafından da taciz edilince intihar ediyor. 8. öykü: Alt gelir grubundan bir kadın. Kayınvalidenin ve eşinin baskısı var. Evini terk edip baba evine dönüyor, ailesi istemiyor. Geri dönünce baskı artıyor, eşi başka bir kadın daha getirince eşini öldürüyor. Drama Uygulaması sonucunda sorulara verilen yanıtlar Öğrencilerden yazılı olarak alınan araştırma bulgularını oluşturan bilgilerin, içerik analizi sonrasında elde edilen dökümü aşağıdaki tablolarda açıklamaları da 7

8 yapılarak verilmiştir. Yazılı olarak alınan veriler kodlanmış, gruplanmış, bazı ifadelerin duygu olarak karşılıklarının ifadesinde zorlanılmış, bu ifadeler diğer başlığı altında verilmiştir. 1. Hangi rolü oynadınız sorusuna verilen yanıtlar: Oyunlarda çalışan ve çalışmayan kadınlar, evde yaşayan aile büyükleri, hayat kadını ve kadın satıcısı, anne ve babalar, çocuklar, müdahaleci komşular, iş yerinde çalışan diğer elemanlar, toplu taşıma araçlarındaki diğer insan rolleri canlandırılmıştır. Evin dışında bir başka işte çalışmayan kadınlar hem eşlerinden hem de ailedeki diğer kişilerin yanı sıra komşulardan da şiddet görmüşlerdir. Çalışan kadınlar hem iş yerinde, hem toplu taşıma araçlarında, hem de evde eşlerinden şiddete uğramışlardır. Tablo.2 oyunlarda oynanan roller Oynanan rol Kişi sayısı Oynanan rol Kişi sayısı Anne/kayınvalide 8 Müşteri 4 Erkek/koca 7 Kız kardeş/görümce 4 Kadın satıcısı 1 Hayat kadını 4 Baba/kayınpeder 6 Çalışan 8 Komşu kadın 8 Çocuk 18 Tacizci 4 Yolcu 6 Psikolog 1 Şoför 4 Adam/arkadaş 2 Ağabey 2 Zengin kadın/adam 2 sevgili 1 2. Rolünüzü oynarken ne hissettiniz? sorusuna verilen yanıtlar: Bulguların analizi sırasında şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve şiddete tanık olan olmak üzere 3 grup oluşmuştur. 2.a.Şiddeti uygulayanlar: Şiddeti uygulayan rolündeki öğrenciler, çoğunlukla olumsuz duygu ifadelerini kullanmışlardır. Şiddeti uygulayanlar içinde yaptıklarından rahatsız olanların yanı sıra, az sayıda da olsa bundan zevk alanlar olduğunu belirtenler de olmuştur. Bazı öğrenciler rol içinde şiddet tavrını gösterirken utanç duygusuna kapılmış, bazıları ise şiddeti kolaylıkla uygulamışlardır. Tablo 2 de şiddeti uygulayan kişi rolünü oynayan öğrencilerin, rollerini oynarken hissettikleri duyguları verilmiştir. Tablo.3 Şiddeti uygulayanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Kişi sayısı Öfke:sinirlendim, bağırdım, kızdım, kin duydum, nefret ettim, 10 kişi acımasızlık hissettim, intikam Üzüntü:üzüldüm, kötü- ihmal edilmiş-beğenilmediğimi hissettim,hoş 11 kişi değildi, suçluluk-utanç duydum, korktum, yadırgadım, zevk almadım Bencillik:suçladım, bencilceydi,gurur duydum, güçlü hissettim, 6 kişi çıkarlarım önemliydi Zevk: hoşuma gitti, zevk aldım, mutlu oldum 4 kişi 2.b.Şiddete maruz kalanlar: Şiddeti yaşayanlarda olumsuz duygular yoğun olarak ifade edilmiştir. Tepki göstermek yerine durumu kabul ettikleri, çözüm üretmek 8

9 için bir şey yapamadıkları ifade etmişlerdir. Durumu kabullenmişlik ve yaşamak için bir amaçları olmadığı da belirtilen ifadeler arasında yer almaktadır. Tablo 3 de şiddete maruz kalanların hissettikleri duygular verilmiştir. Tablo.4 Şiddete maruz kalanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Korku: korktum, baskı hissettim, kaygılandım Çaresizlik: çaresizlik, yorgunluk, bıkkınlık, aşağılanmışlık, mutsuzluk, burukluk, acizlik, yalnızlık, karamsarlık Diğer: amaçsızlık, kabullenmişlik, acıma, utanç Kişi sayısı 4 kişi 14 kişi 7 kişi 2.c.Şiddete tanık olanlar: Uygulanan şiddete tanık olanların genellikle yaşlılar, çocuklar, yolcular, komşular ve çalışanlar olduğu belirtilmiştir. Tanık oldukları olaylar karşısında tepki göstermedikleri, yalnızca izlediklerini ifade etmişlerdir. Tablo 4 te şiddete tanık olanların yaşadıkları duygular verilmiştir. Tablo.5 Şiddete tanık olanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Kişi sayısı Üzüntü:üzüntü, huzursuzluk, mutsuzluk, acıma, kötü 18 kişi hissettim, sıkıntı duydum, rahatsızlık Utanma: utanç, yadırgama, çaresizlik, 12 kişi Diğer:kızgınlık, sevgisizlik 3 kişi 3. Gerçek yaşamda böyle bir durumda ne yapardınız? sorusuna verilen yanıtlar Canlandırmalar sonrasında gerçekte böyle bir durumda ne yapacakları sorusuna öğretmen adaylarının neredeyse tümü böyle davranmayacaklarını söylemişlerdir. Bazı öğrenciler yapacaklarını net bir şekilde ifade ederken bazıları önerilerde bulunmuşlardır. Tablo 6 da böyle bir durumda gerçek yaşamda ne yapardınız sorusuna verilen yanıtlar verilmiştir. Tablo 6. Gerçek yaşamda ne yapardınız sorusuna verilen yanıtlar Rol Kadın Çocuk Büyükbaba Kadın Baba Erkek Erkek Gerçek yaşamda ne yapardınız Hukuki yollardan hakkımı arardım Sadece ağlamaz kıyameti kopartırdım Yaptıklarının muhakemelerini yapmalarını önerirdim Eşimi bir psikologa götürmeye ikna etmeye çalışırdım Oğlumun isteği doğrultusunda, istedi kişi ile evlendirirdim Kimsenin zarar görmeyeceğini ve suç olmadığını bilsem yapmak isterdim Karşımdaki insan hoşuma gidiyorsa, onu gizlice izlerim ama ötesi sapıkça Toplumdaki şiddet eğilimli insanlara yönelik olarak gelen öneriler Öğrencilerin bir bölümü duygularını belirtirken, toplumsal yaşamdaki şiddete eğilimli insanlara karşı ve şiddeti yaşayanların ne yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Bazı öğrenciler katı kurallar konulması önerisinde bulunmuş, bazıları gençlerin kendi istedikleri kişilerle evlenmeleri gerektiğini, bazıları eğitim ve devletin iş olanağı sağlaması gerektiğini, bazıları sevgi ve saygı duygularının korunması gerektiğini, bazıları ise kendine güvenin ve ekonomik 9

10 bağımsızlığın olması gerektiğini belirtmişlerdir. Tablo 7 de öğrencilerin toplumsal yaşamda şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan kişilere ne yapması/ne yapılması gerektiğine yönelik olarak yazdıkları öneriler bulunmaktadır. Tablo 7. Şiddete yönelik olarak gelen öneriler Bu durumun düzeltilmesi insanlar arasındaki saygının düzeltilmesi gerekiyor İnsanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekir Annelik, çocuğunun her zaman iyiliğini istemektir, zorla bir şey yaptırmak değildir İnsan her zorluğa göğüs gerebileceğine inanmalı, kendine güvenmelidir Ben kesinlikle aldatmam, hele seviyorsam, semâya aşkımı yazarım Öfkem insancıllığımdan dolayı asla şiddete dönüşmez Bu tür durumların yaşanmaması için bunlara yönelik katı kurallar konulmalıdır. Ayakları üzerine basan, ekonomik özgürlüğe sahip, güçlü bir kadın olmak gerekir Şiddetin nedenleri Öğrencilerin bir bölümü, şiddetin nedenlerine değinmiş, bu olgunun ortaya çıkış nedenleri hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. En sık rastlanan ifade, şiddet uygulayan kişinin bunu kendi acizliği ve güçsüzlüğünden dolayı uyguladığı, bu tür insanların tedavi görmeleri gerektiği ifadesi olduğu görülmüştür. Bazı öğrenciler, kendileri öfkelense bile bu tür bir davranışta bulunmayacaklarını ifade ederken, bazıları şiddet olgusunu çağ dışı olarak nitelendirmiş,şiddeti çözüm olarak görmenin aslında çözümsüzlük olduğunu belirterek, eğitimin önemini vurgulayanlar da olmuştur. Bazı insanların eğitim düzeyi bunu anlamasına yetmemekte Eğitimsizliğin, kendi ayakları üzerinde duramamanın çok zor bir şey olduğunu anladım Şiddet uygulayan adam aslında kendi acizliğinden bunu yapmaktadır Bu davranışı kendilerine nasıl yakıştırdıklarını anlayamadım Bu durum bir insan için onur kırıcı bir durum Kadına değer bireysel erkek mantığıyla çözülemez Kadına dayak tamamen yanlış, çağ dışı bir davranış Küçük bir çocuk için hayatında ömür boyu izi kalacak kötü bir yara Kadınlar için üzülüyorum ama bu bir çözüm olmuyor Bu tür erkekler yoğun psikolojik tedavi altına alınmalılar Araştırmacının gözlemlerine yönelik görüşleri Canlandırmalar sırasında bazı öğrencilerin oynadıkları rol ile bütünleştikleri ve şiddet duygusunu yaşadıkları, bazı öğrencilerin ise rahatsızlık hissettikleri gözlenmiştir. Dikkati çeken bir başka nokta ise kadınlarında (anne kızına/çocuğuna, 10

11 kayınvalide gelinine, komşu komşuya) şiddeti uygulamasıdır. Bu durumu ortaya koyan birkaç ifade şu şekildedir: Kayınvalide rolündeydim. Öç ve intikam duyguları ile yaklaştım. Çünkü ben de dayak yedim, horlandım. Tacizde bulunan patron rolündeydim. Güzel bir duyguydu. Kimsenin zarar görmeyeceğini ve suç olmadığını anlasam, tacizde bulunmak isterdim. Şiddeti yaşayanların genel olarak tepki göstermedikleri, bunun yerine durumu kabul ettikleri, çözüm üretmek için fazla bir şey yapmadıkları gözlenmiştir. Aile bireylerinin fiziksel ve psikolojik şiddetinin yanı sıra komşuların da psikolojik şiddet uyguladıkları gözlenmiştir. Yine genç kızlar hem aileleri, hem de komşuları tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalmışlardır. Uygulanan şiddete tanık olanların içinde genellikle yaşlılar ve çocuklar olduğu gözlenmiştir. Tanık oldukları olaylar karşısında tepki göstermedikleri, yalnızca izledikleri dikkati çekmiştir. Toplu taşıma araçlarındaki kişilerin, tacize şahit olmak dışında bir şey yapmadıkları ve yalnızca izledikleri gözlenmiştir. Bu durum gerçek yaşamda da genellikle böyle gerçekleşmetedir. Konuların oluşturulması ve rol oynama sırasında yakın çevrelerinden, yaşadıkları toplumsal gruptan ve izledikleri filmlerden yola çıktıkları gözlenmiştir. Güney Doğu Anadolu bölgesinden gelen öğrencilerin, kendi yörelerindeki konuları ele alma ihtiyacı içinde oldukları dikkati çekmiştir. Babaanne rolündeydim. Bana uzak değildi bu rol. Aynı şeyleri annemde yaşadı, şahidim, canlı bir örnekti babaannem. Şiddeti çocukluklarında yaşayanların, yetişkin olduklarında ilk akıllarına gelen çözüm yolu genellikle şiddet olmaktadır. Yapılan doğaçlamalarda ve burada yer verilmeyen bazı yazılı ifadelerde bu durum kolaylıkla gözlenmiştir. Bu ifadeler, şiddetin çocuklukta veya sonraki dönemlerde öğrenilen bir davranış olduğunu belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Drama uygulamaları sırasında da bu durum gözlenmiştir. Öğretmen adayları, kendilerine verilen yönerge doğrultusunda rollerini içtenlikle oynamışlardır. Bir bölümü oynadığı rol içinde bu durumdan rahatsızlık duymalarına rağmen, geleneksel ve beklenen davranışı göstermişlerdir. Farklı bir çözüm arayışına gitmemiş, doğal bir şekilde çözüm olarak şiddeti tercih etmişlerdir. Ben olsam kesinlikle öyle yapmazdım ifadesi bu durumda çok inandırıcı görünmemektedir. Gerçek yaşamda karşılaştıkları takdirde ne yapacakları konusunda kesin yargılarda bulunmak elbette doğru olmayacaktır. Ancak yaşamdan kesitlerin ele alındığı drama oturumlarında yapılan gözlemler (bu araştırmanın yola çıkış noktasını oluşturmaktadır) bilinç altına yerleşmiş bir davranış olarak, şiddetin en kolay çözüm yolu olarak tercih edildiğini göstermektedir. Sayısı az da olsa, özellikle cinsel tacizden zevk aldıklarını ifade etmiş olmaları da gözlemlenen bir başka noktadır. Bu ifade, başka bir kadına dokunmuş olmanın verdiği zevk duygusundan olabileceği gibi, yaptığı çalışmanın bir oyun olduğu düşüncesinden de kaynaklanmış olabilir. Şiddet bir boyutu ile kalmayıp, beraberinde diğer şiddet türlerinden en az birini de getirmektedir. Tablo 1 de de görüldüğü gibi, bütün grupların öykülerinde kadınlar birden fazla şiddet türü ile karşılamışlardır. Bu durumda şiddetin şiddeti 11

12 beraberinde getirdiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hatta öyle ki şiddet uygulayanlar da, onu yaşamından edecek şekilde şiddete uğramışlardır(kocasını ve satıcısını öldüren kadın öyküleri). Öğretmen adaylarının şiddetin ortadan kaldırılabilmesi için getirdikleri öneriler arasında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim verecek olan öğretmenlerden gelen bu öneri anlamlı bulunmuştur. Şiddetin engellenmesi adına, bu ifade umut verici olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle bireysel yaşantılarından şiddeti yok etmeleri, daha sonra şiddetten uzak ortamlarda bireyler yetiştirerek toplumsal yaşama katkı sağlamaları umut edilmektedir. Kadının kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda olması gerektiğinin belirtilmesi de yine dikkate değer bir noktadır. Özellikle bu önerinin erkekler tarafından getirilmiş olması önem taşımaktadır. Sonuç Ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapılmaktadır.ülkemizde de kadınların eğitilmeleri üzerinde önemle durulmaya başlanmıştır. Kesin ve kalıcı çözümler konusunda devlet, dernekler ve eğitim kurumlarının çabalarına ihtiyaç vardır. Bu araştırmada, ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusu yaşantısal öğrenmeyi sağladığı için drama yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Davranışsal ve duygusal yaşantılar, öğrenmenin kalıcılığını arttırmaktadır. Kadına yönelik şiddet konusunda, bilgilendirme çalışmaları, eğitim çalışmaları, konferanslar düzenlenmekte, yasal önlemler alınmakta, insanların dikkatleri bu konu üzerine çekilmektedir. Yapılan çalışmalar, gösterilen çabalar anlamlı, önemli ve değerlidir. Ancak bilinen bir gerçektir ki, Duygular aktif hale getirilmeden, kısa süreli, öğrenmeler oluşur. En etkili ve kalıcı öğrenme bire bir yaşantıya dönüştüğünde gerçekleşir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin öneminin kavranması adına, bu konu ile ilgili eğitim çalışmalarında, eleştirel bakış açısının geliştirilmesinde, duyusal yaşantıların sağlanmasında drama yöntemi etkili bir araç olarak kullanılabilir. Yapılacak olan drama çalışmalarının yalnızca kadınlara yönelik değil, daha geniş bir gruba verilmesi gerektiğine de inanılmaktadır. Ülkemizin farklı köşelerine giderek hizmet edecek olan gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlere, sağlık personeline, güvenlik güçleri mensuplarına bu konuda önemli görevler düşecektir. Bu beklenti ve umut doğrultusunda kolay ve etkili bir araç olarak şiddetin azaltılması için, drama yönteminin kullanılmasının yararlı olacağına inanılmaktadır. Kaynakça Adıgüzel, Ömer; (1999). Oyun Ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Arın, Canan;(2002). Kadına Yönelik Şiddet. Cogito Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul. Demren, Şeyda Banu. Şiddet ve Şiddetin Kurbanı Kadınlar. 16 Ocak Polat, Oğuz; (2000). Adli Tıp. Der Yayınevi, Yayın No:290, İstanbul. 12

13 San, İnci; (1991). Eğitim-Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi Ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Eğitimde Nitelik Geliştirme Sempozyumu Nisan İstanbul, Kültür Koleji Yayınları. Subaşı, Nükhet; (2001). Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri. Aktüel Tıp Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, Ocak-Şubat. Üstündağ, Tülay; (1995). Temel Eğitimde Drama. Eğitim Ve Bilim Dergisi, Cilt 19, Sayı 95, Ankara. Yegen, Gülşen; (2004). Öğrenen Merkezli Öğrenme. Oluşum Drama Enstitüsü İç Bülten. Sayı 28, Ekim Ankara. Grupların canlandırmaları sırasında çekilen fotoğraflardan örnekler 13

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

14 12 Bu ifadenin ne zaman kaba olduğu ne zaman gerekli olduğu konusunda onunla konuşabilirsiniz. Annebaba yanındayken ona nazikçe teklif edilen bir şeyi istemediğini Hayır diye bağırarak ifade etmek doğru

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Çocuk istismarı fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 Giriş Yaşamımızın tartışmasız en önemli gündemini teknolojik gelişmeler ve tasarım harikası ürünler oluşturuyor..bu sunu sizlere dersimizin amacı ve içeriğini

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ Melsa Ararat, PhD Roundtable: Women s access to and retention in decent work in Turkey Palais de France, Istanbul 15 th March 2016 1

Detaylı

ZEKA Oyunları Turnuvaları

ZEKA Oyunları Turnuvaları 2013 / 2014 SAYI: 8 Oyunları Turnuvaları ZEKA Oyunları Turnuvaları Haftanın Bazı Başlıkları Uzlaşı Sanatı KOÇ Üniversitesi Okulumuzu Ziyaret Etti ZEKA Oyunları Turnuvaları Beslenme ve Çocuk Semineri ile

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR?

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? SELDA TÜRKMEN le EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? EFT, orijinal İngilizce isminin baş harflerinin kısaltmasıdır; "Emotional Freedom Techniques". İnsanda huzursuzluk yaratan bütün kötü duygulardan

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme aktivitelerine ilişkin gözlemlerimiz bizlere özellikle okulları

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR İÇİN YAPILMIŞ İKİ ARAŞTIRMANIN VERİLERİNİN YENİDEN ANALİZİ

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR İÇİN YAPILMIŞ İKİ ARAŞTIRMANIN VERİLERİNİN YENİDEN ANALİZİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR İÇİN YAPILMIŞ İKİ ARAŞTIRMANIN VERİLERİNİN YENİDEN ANALİZİ Bu rapor T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülen Etkin Hükümlü Yönetimi projesi kapsamında Kültegin Ögel

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

OKUL FOBİSİ. Bir çocuğun okul deneyiminin beyin işlevi ve anatomisinde gerçek değişimler yarattığı biliniyor Mel Levine

OKUL FOBİSİ. Bir çocuğun okul deneyiminin beyin işlevi ve anatomisinde gerçek değişimler yarattığı biliniyor Mel Levine OKUL FOBİSİ Okullar eğitim-öğretim süreçlerine başlarken çocuklarda en temel karşılaşılan sorunlardan biri okul fobisidir. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler şaşırmış bir halde en uygun çözümü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ankara Çocuk Koruma Birimi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği İstismarı -

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ. Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ

MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ. Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ Projenin Amacı: Müzelerde akran eğitimi yoluyla çocukların; Ulusal ve kültürel değerleri

Detaylı

ANAFİKİR: Demokratik anlayış toplumdaki insanları ve bakış

ANAFİKİR: Demokratik anlayış toplumdaki insanları ve bakış 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (25.04.2013 10. 05.2013) Sayın Velimiz, 25.04.2013-10.05. 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Drama yöntemi bir grup çalışması olup hemen hemen bütün aşamaları öğrenciler tarafından yürütülür. Böylece öğrenci drama ile planlama, karar verme,

Drama yöntemi bir grup çalışması olup hemen hemen bütün aşamaları öğrenciler tarafından yürütülür. Böylece öğrenci drama ile planlama, karar verme, DRAMA VE ROL OYNAMA Drama Nedir? Eğitimde drama yani yaratıcı drama; mümkün olduğunca esnek olmakla birlikte temel kuralları önceden belirlenmiş, bir grupta yaşanan, yetişkin bir lider (örneğin bir öğretmen)

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı