ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI"

Transkript

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADINA UYGULANAN ŞİDDET OLGUSUNA DRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞI Öğr. Gör. Gülşen Yegen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Özet Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkmakla birlikte, kadına yönelik şiddet ve bu olguya yüklenen anlam bir çok açıdan önem taşımaktadır. Şiddetin yaygınlığı şiddete karşı toplumu duyarsızlığa itmekle birlikte, uzun süreli şiddete maruz kalanlar da bir süre sonra şiddeti problem çözme aracı olarak kabul etmekte ve kendileri de şiddete başvurmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada çocuklarımızı eğitecek olan öğretmen adaylarının şiddet olgusuna nasıl baktıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı son sınıf öğrencileri ile, ilköğretimde drama dersinde şiddet olgusu farklı boyutlarıyla ele alınmış, gençlerin bireysel bakış açılarını sorgulamaları sağlanmıştır. Bu ders kapsamında ayrı gruplarda kadına yönelik ve kadının uyguladığı şiddet olgusu doğaçlama tekniği ile incelenmiştir. Bu çalışmaların sonunda katılımcıların geçirdikleri yaşantıya ilişkin duygu ve düşünceleri yazılı olarak alınmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve şiddete tanık olan 3 grup belirlenmiştir. Şiddete maruz kalan grup kadına yönelik şiddetin yaygın ve kötü bir şey olduğunu önceden bilmelerine rağmen, kendi başlarına geldiğinde yaşanan korku ve çaresizliğin dayanılmaz olduğunu, ayrıca önlemek adına kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Şiddeti uygulayan kişi rolündekiler ise, şiddete başvurduklarından rahatsız olduklarını bildirmelerine rağmen başka çözüm yolu olmadığını bildirmişlerdir. Tanık olan grup ise, en çok önlemek adına bir şey yapamadıklarını vurgulamışlardır. Bulgular ilgili alan yazını ışığında tartışılmıştır. Giriş Şiddet kin, nefret gibi duyguların dışa yansıtılmasıdır. Uzmanlar şiddetin kaynağını farklı nedenler etrafında toplarlar. Bazıları şiddeti içgüdüsel olarak, bazıları ise şiddetin niteliğini toplumsal olarak kabul ederler(dermen, 2006). Polat (2000), sosyolojik yaklaşıma göre şiddetin etkenlerinin dört grupta incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Kültürel, yapısal, ilişkisel ve ekonomik nedenler. 1.Kültürel nedenlere göre, şiddetin toplumda kimi durumlarda ve belli kişilere karşı kullanımının kabul gördüğünü ve yapının sonraki kuşaklara aktarıldığı savunulmaktadır. Bazı ata sözlerimize baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliriz. Örnek olması adına aşağıda bazı ata sözlerinden örnekler verilmiştir. Kızını dövmeyen dizini döver Dayak cennetten çıkmadır Vurulan yerde gül biter Hem döverim hem severim 1

2 Kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etme. 2.Yapısal nedenler, yoksulluğun ve olanaksızlıkların insanları yasal olmayan yollardan isteklerine ulaşmaya ittiğini öne sürmektedir. 3.İlişkisel yaklaşımda ise, şiddetin bir dizi tahriksel davranış sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Buna örnek olarak 25 Ağustos 2005 tarihli Manisa Yarın gazetesindeki bir haberi verelim. Haberde, kadınların yüzde 39'u, kadının yemeği yakması, kadının kocasına karşılık vermesi, kadının parayı lüzumsuz yere harcaması, kadının çocuklarını ihmal etmesi, kocasına para ya da arkadaşları hakkında sorular sorması, kocasından izin almadan bir yere gitmesi gibi durumlardan en az birinin kocanın karısını dövmesi için haklı bir neden olduğu belirtilmiştir. 4.Ekonomik yaklaşım, kişilerin şiddet sonucunda elde edeceklerinin kâr-zarar hesabını yaparak, bu tür davranışlara yöneldiklerini ileri sürmektedir. Kadına Karşı Şiddet Birleşmiş Milletler in 1993 te yayımlanan kadına yönelik şiddetin yok edilmesi bildirisi bu şiddet biçimini, cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesidir diye tanımlamaktadır. Ancak hemen ardından şiddet biçimlerinin bu tanımla sınırlı olmadığını, sayılanların yanında kadına zarar veren her türlü geleneksel ve göreneksel uygulamaların da bu kavrama girdiğine işaret etmiştir(arın, 2002, 305). Kadına uygulanan şiddet biçimleri fiziksel şiddetin yanı sıra tecavüz, cinsel, sözel, ekonomik, psikolojik ve daha başka şekillerde görülebilir. Kadını herhangi bir biçimde davranmak veya davranmamak baskısı altında tutan her türlü davranış biçimi de şiddet kapsamına alınmaktadır. Uluslararası düzeyde kurumsal olarak yaşanan şiddet insan hakları çerçevesinde değerlendirilirken, aile içi şiddet özel alanda yaşanan ve eşler arasında çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle yüzyıllardır kadının aile içinde yaşadığı şiddet tabu olarak tartışmalardan uzak tutulmuştur(demren, 2006). Kadına karşı şiddet dünyada her ülkede karşılaşılan bir olgudur ve cinsiyete dayalı" şiddet olarak bilinir. Çünkü bu kavram kısmen kadının toplumdaki edilgen statüsünden ortaya çıkmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik bağımsızlığını kazanamayan kadınlarda bu tip olguların sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Pek çok kültürde, kadına karşı şiddeti haklı gösteren ve dolayısıyla da daimi hale getiren inançlar, normlar ve sosyal kurumlar vardır. Bir patrona, komşuya ya da tanıdığa yönelttiğinde cezalandırılabilecek aynı davranışlar erkekler tarafından kadınlara, özellikle de aile içinde kadına yönelik olarak uygulandığında çoğunlukla karşılıksız kalmaktadır (Polat,2000; 70). 9 Kasım 2005 tarihli Radikal gazetesinde şu haber yer almaktadır. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içinde meydana gelen şiddet olaylarında mağdur olan 61 bin 241 kadın veya çocuktan 1230 u ölürken, 32 bin 267 si yaralandı. Töre ve namus cinayetlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 2

3 dün, Jandarma Genel Komutanlığı ndan Yüzbaşı Hünkar Keleş i dinledi. Keleş in verdiği bilgiye göre, son 5 yılda jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 4 bin 665 kasten öldürme, 897 öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 5 bin 562 olaydan yüzde 7 si namus meselesi gerekçesiyle gerçekleştirildi. Kadın ve çocuklara yönelik 38 bin 135 darp, 5 bin 895 kasten yaralama ve 1502 kasten öldürme veya teşebbüs suçu işlendi. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin yüzde 39 u tartışma, yüzde 23 ü geçimsizlik nedenlerinden kaynaklandı. 15 Kasım 2005 tarihli NTV den Nilgün Balkaç ın haberine göre ise; Türkiye de aile içi şiddet ve kötü muamelede son beş yılda sürekli artış gözleniyor. Buna karşılık yaralama, darp ve öldürme olaylarında azalma eğilimi var. Jandarmanın, töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddeti araştıran Meclis Komisyonu na sunduğu rapora göre, son 5 yılda kadın ve çocukları hedef alan şiddet sonucu 1230 kişi hayatını kaybetti. Son beş yılın verilerine göre şiddet olaylarında 3 bin 657 olayla İstanbul ilk sırada. İstanbul u İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir, Bursa ve Ankara izliyor. Kadına karşı şiddet genel anlamdaki kişiler arasındaki şiddetten farklıdır. Örneğin, erkeğe karşı şiddetin nitelikleri ve görüntüleri kadına karşı olandan tipik olarak farklılık gösterir. Erkeklerin bir yabancı ya da herhangi bir tanıdık tarafından mağdur edilme olasılığı ile, kadınlardan daha fazla karşı karşıyadır. Kadınlar ise bir aile bireyi ya da tanıdık biri tarafından mağdur edilme olasılığı ile erkeklerden daha fazla karşılaşırlar. Kadınların çoğunlukla kendilerini istismar edenlere duygusal ve finansal olarak bağlı oldukları gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır(polat, 2000; 74). Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) 2005 yılında yayınladığı rapor 10 farklı ülkede kadın üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın çarpıcı sonuçlarını içermektedir. Bu çalışmaya göre kadının maruz kaldığı şiddet genellikle aile içerisinde, yakın çevresindeki erkekler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapılmaktadır yılında Birleşmiş Milletler nüfus fonu kadına karşı şiddeti bir halk sağlığı önceliği olarak ilan etmiştir ABD Ulusal Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasına (National Violence Against Women Study NVAW) göre araştırmaya katılan 8000 kadından %52 si çocukluğunda bir yetişkinin fiziksel saldırısına uğramıştır. %12 si ise son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalmıştır(akt. Subaşı, 2001). Şiddet ve saldırganlığın psikolojik boyutu üzerine değişik araştırmalar yapılmıştır. Psikolojik kuramlardan bazıları, saldırganlığın öğrenilmesinde, örneklemin önemini vurgular. Genç suçluların çoğunun, çocukluklarında şiddet gördükleri belirlenmiştir. Aile içi şiddette, kadın şiddete uğradığında, genellikle çocuklar da seyirci olarak şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetti bire bir yaşamasa da çocukta şiddet kurbanı olur. Polat ın (2000) aktardığına göre bebeklerin yoksun bırakıldıkları süt miktarı ile kızgınlıklarının dereceleri ölçmüştür. J. Dollard ve yardımcıları, bu kuramı toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini kapsayacak şekilde geliştirmişlerdir. Buna göre eğitim olanaklarına veya ekonomik ya da cinsel olanaklara ulaşamamanın, bu olanaklardan yoksun kalmanın yarattığı huzursuzluklar, günümüz toplumlarında yaşanan saldırganlıkların bir boyutunu açıklayabilmektedir. 3

4 Yine Milgram ın ünlü deneyleri de bu görüşü desteklemektedir. Milgram, deneklerini bir bellek deneyi yapma bahanesi ile toplamıştı. Deneyler bir bilim adamının gözetiminde yapılıyordu. Deneklerin, kobay olarak belirlenmiş başka deneklerin öğrenme yeteneklerini sınamaları gerekiyordu. Hata gördükleri taktirde, ceza olarak 15 volttan 300 volta kadar giderek artan şiddetlerde elektrik akımı verme yetkileri vardı. Gerçekte ise bu bir düzendi. Elektrik akımı verilmiyordu. Kobaylar denekler tarafından görülemeyecekleri biçimde yerleştirilmişlerdi ve sözde elektrik akımı verildiğinde, bir ses düzeninden daha önce kaydedilmiş gerçek çığlıklar, denekler tarafından atılıyormuş gibi yükseliyordu. Alınan sonuçlar şaşkınlık vericiydiler. İlk çarpıcı nokta, ceza verme yetkisi ile donanan deneklerin hiçbirinin itiraz etmemesi oldu. Bunlar "işe" başlamadan önce, acı verici ve tehlikeli olabilecek derecede ceza aşamalarında duracaklarını belirtmişken, hepsi de tehlikeli sınırı aşmış, hatta yüzde 60'ı deneyi sonuna kadar sürdürmüştü. Yüzlerini gergin ve üzgün ifadeler kaplamış ve kendilerini bilime hizmet ediyor olmakla savunmaya çalışmışlar fakat gerçek şu ki, karşılarındaki insanlara elektrik vermekten çekinmemişlerdir(polat, 2000). Kadına karşı uygulanan şiddet yalnızca tek bir boyutta kalmamaktadır. Uygulanan fiziksel şiddet beraberinde psikolojik şiddeti, hatta cinsel şiddeti de getirmektedir. Polat ın (2000) aktardığına göre; Japonya'daki 613 istismar yaşamış kadından %57'si üç tip istismarın (fiziksel, psikolojik ve cinsel) hepsine maruz kalmıştır. Sadece %8 oranındaki kadınlar yalnızca fiziksel istismara uğramıştır. Meksika, Monterrey'de fiziksel istismara uğramış kadınların %52'si aynı zamanda cinsel olarak da istismar edilmişlerdir. Nikaragua, Leon'da fiziksel olarak istismar görmüş 188 kadından sadece 5'i aynı zamanda cinsel, psikolojik ya da her ikisine de maruz kalmamıştı. Uygulama boyutu Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK Ve Dünya Bankası Ortak Projesi Olan, Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi ile, Eğitim fakültelerinde, 1998 yılından itibaren sınıf öğretmenliği anabilim dalında zorunlu dersler arasında drama dersi de yer almaktadır. Bu dersi, her yıl 7. dönem öğrencileri uygulama ve teorik boyutu ile almaktadırlar. Bu çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileriyle, yılında yapılan bir drama dersinde, ikili figür oluşturma çalışması sırasında, şiddet içeren figürlerin fazlalığının dikkati çekmesi üzerine planlanmıştır. Gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarının şiddet olgusuna bakış açılarını ortaya çıkarmak üzere, akademik yılı 7. döneminde, genel olarak şiddet kavramını içeren bir dizi çalışma yapılmıştır akademik yılında da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 7. dönem öğrencileriyle, kadına karşı şiddet olgusunu içeren ve bulguları aşağıda paylaşılacak olan uygulama yapılmıştır. Kadına şiddet konusuna bakış açılarının sorgulanması amacı ile aynı dersi alan öğrencilerden birinci öğretim ve ikinci öğretim gruplarından birer grup seçilmiş, toplam 100 öğrenci uygulamaya katılmıştır. Uygulamanın hemen bitiminde, öğrencilere hangi rolü oynadıkları, rol içindeyken ne hissettikleri, gerçekte böyle bir durumla karşılaşsalar ne yapacakları soruları yöneltilerek yazılı olarak düşünceleri alınmıştır. Nitel araştırmalarda, elde verilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan, içerik çözümleme yönergesine göre, sorulara verilen yanıtlar kodlanmıştır. 10 kişi/ öğrenci sorulara net yanıtlar vermediğinden kodlanamamış, veri kaybına neden olmuştur. 4

5 Kadına Uygulanan Şiddet Konulu Drama Çalışması Drama derslerinde yapılan çalışmalar aracılığıyla bir çok farklı konunun incelemesi yapılabilmektedir. San ın (1991) tanımlamasına göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Bir başka yaklaşımla drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır(san,1998). Günümüz eğitim sistemi içinde, dramanın hedeflerinden bir bölümü; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, kendine güven duyma ve karar verme, dil ve iletişim becerileri kazanma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme olarak sıralanabilir (Adıgüzel 1993 ve Üstündağ 1995). Yine drama süreci bireylerin empati becerisini ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Olay ya da olgular bireylerin geçmiş yaşantılarından edindikleri bilgiler, bireysel düşünceleri ve bakış açılarından ele alınır. Belirlenen roller yine katılımcılar tarafından oynandığı için, rolleri ile bütünleşme ve duyguları hissetme olanağı elde edilmiş olur. Bu nedenle bireyler, belkide daha önce üstünde hiç düşünmedikleri kişilerin duygularını yaşama olanağı bulurlar. Drama, bireyin kendi kişiselliğini sergilediği bir grup oyunudur. Bütünün parçalarının her birinin önemi vardır. Parçalar birleşince anlamlı ve uyumlu bir grup etkinliği ortaya çıkar. Drama çalışmalarına katılanlar hem oyuncu hem de izleyici durumundadırlar. Birlikte oynayıp, birlikte izlerler. Ele alınan konu o grubu oluşturan kişiler tarafından ilk kez ele alındığı için doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmez. Yapılan çalışmalarda kişiler değil, ele aldıkları konuyu gösteriş biçimleri eleştirilir. Bu nedenle katılımcılar rahatlıkla ve içtenlikle çalışmaya katılırlar. Drama yoluyla toplumsal öğrenme gerçekleşir. Bu öğrenme sürecinde eğlenme, sorgulama, iletileri algılama, arınma ya da yücelme gibi boyutlar kendiliğinden oluşur. Bu da katılımcıların bir an için bile olsa konu hakkında düşünmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada yapılan uygulamalarla, öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet olgusunu sorgulamaları, bu konu ile ilgili farkındalıklarını arttırmalarına yardımcı olunmuştur. Drama çalışmalarında gruptaki bireyler kendilerince saptanmış olan genel bir çerçeve (sözgelimi saptanmış olan konunun ya da tartışılması istenen davranış biçiminin getirdiği belli sınırlılıklar) içinde kalırlar, ama bu çerçeve içinde birey, kendi yaratıcılığı, önceki yaşantıları ve bilgileri ışığında, deneyimlerinin ve izlenimlerinin rehberliğinde alabildiğine özgürdür. Yine birey canlandırmalar sürecinde tiyatroda olduğu gibi tipler, roller ve kişilikler yaratıp bunları deneyebilir. Yaratıcı dramayı bilen, tanıyan bir öğretmen, uygun öğrenme ortamları hazırlayarak, öğrencilerinin yeni bilgileri paylaşarak öğrenmelerine yardımcı olur(yegen, 2004). Drama çalışmalarında kullanılan bir çok teknik vardır. Bu çalışmada kadın ve şiddet konusu drama tekniklerinden doğaçlama ve fotoğraf tekniği kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Konunun belirgin ve çarpıcı noktalarını ortaya çıkartmalarını sağlamak amacı ile fotoğraf tekniği seçilmiş, ele aldıkları konuyu 5

6 gösteren vurgulayıcı imgeler oluşturmaları sağlanmıştır. Doğaçlama tekniği ile de öyküde açıklığa kavuşmayan nokta kalmaması sağlanmıştır. Bu çalışmada, uygulamanın yapılacağı ana gruplarla, önce hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın oluşma düşüncesini oluşturan karşılıklı iki kişinin oluşturduğu, çeşitli ifadelerin yer aldığı ikili formlar oluşturulduktan sonra, şiddet içeren formlara dikkatleri çekilmiştir. Ardından şiddetin nedenleri ve türleri üstüne düşünceleri alınmış, kimlerin, neden şiddet uyguladığına, şiddete nerelerde rastlandığına yönelik bir tartışma yapılmıştır. Daha sonra ana tema olarak kadına yönelik şiddeti üstüne çalışacakları belirtilmiştir. Bu çalışmanın bir araştırma olduğu, elde edilecek bulguların yazıya dönüştürüleceği, çekilen fotoğrafların yayınlanacağı kendilerine belirtilmiş, konudan haberdar edilmişlerdir. Katılmak istemeyen varsa, anlayış gösterileceği de belirtilmiştir. Büyük grup, random sistemi ile (oluşturulmak istenen grup sayısı kadar sayı verilip -burada 4 grup istendiği için 1-4 arası-, aynı sayıyı alanların bir grubu oluşturması) 4 alt gruba ayrılmışlardır. Gruplar kendilerine verilen ana tema doğrultusunda, hangi kadına-nerede- kim tarafından şiddet uygulandığına yönelik konu başlıklarına karar verdikten sonra; öykülerini, nasıl geliştiğini belirlemişler, oynayacakları rollerin dağılımını kendi içlerinde yapmışlar, öykülerinde gösterecekleri fotoğrafları oluşturmuşlardır. Her öğrenci oynayacağı rolü belirgin duruma getirmek için kostümünü oluşturmuş, mekan tasarımını yapmışlar, sonrasında belirledikleri 3 fotoğraf karesinde duyguları mimiklerini kullanarak göstermişlerdir. Öykülerin nasıl geliştiğinin daha açık gösterilebilmesi/açıklanabilmesi için fotoğrafların öncesi ve sonrasını ileri ve geri gidişlerle göstermeleri istenmiş, toplam 6 fotoğraf oluşturulması sağlanmıştır. Öykünün sonucu doğaçlama tekniği ile oynanmıştır. Doğaçlamada sözler ve sesler kullanarak, duygularını ifade etmişlerdir. Her grup kendi oluşturduğu öyküyü oynadıktan sonra, kağıt ve kalem dağıtılarak aşağıdaki soruların yanıtlarını vermeleri sağlanmıştır. 1. Hangi rolü oynadınız? 2. Rolünüzü oynarken ne hissettiniz? 3. Gerçek yaşamda böyle bir durumda ne yapardınız? Kağıtlar toplandıktan sonra, grupla günün değerlendirmesi yapılmış, oyunlaştırmadan önce ve sonra konuya bakış açılarını sözel olarak ifade etmelerine olanak verilmiştir. Gruplar, kadına uygulanan şiddet temasında birbirinden farklı alt konuları öyküleştirmişlerdir. Öyküler ana tema doğrultusunda oluşturulduğu için, kadınlara toplumun farklı kesimlerinde uygulanan şiddet biçimleri gösterilmiştir. Grupların oluşturdukları öykülerde genellikle alt ve orta sınıf, geleneksel yapıdaki aile içi olaylara değinildiği dikkat çekmiştir. Grupların oluşturdukları öykülerde geleneksel kalabalık ailede evdeki yaşlıların etkisi ile (kayınvalide) şiddet uygulanan ev kadını, hayat kadınları, çıkarlar ve töre gereği istemediği kişi ile evlendirilen genç kız, aldatılan kadın, iş yerinde cinsel tacize uğrayan kadın(3 grup), eşi çalışmadığı için temizliğe giden kadınların yaşadıkları şiddet temaları işlenmiştir. Grupların öykülerinin sonucunda, bir kadın eşini öldürmüş, biri satıcısını öldürmüş, biri ayrılmış, biri kocası tarafından geneleve satılmış, biri evden kaçtığı için ailesi tarafından öldürülmüş(töre cinayeti), biri intihar etmiş, biri iş değiştirmiş, biri ise durumu olduğu gibi sürdürmüştür. Tablo 1 de grupların öykülerinin konuları, uygulanan şiddet türleri ve öykülerini sonucuna yönelik bilgiler verilmiştir. 6

7 Tablo. 1 Grupların öykülerinin konuları Öykü Öykü Şiddet türü Sonuç no 1 Ev kadını Fiziksel, psikolojik Durum devam etti 2 Hayat kadınları Fiziksel, ekonomik, psikolojik Satıcının öldürülmesi 3 Genç kız Fiziksel, psikolojik Töre cinayeti 4 Aldatılan kadın Fiziksel, psikolojik Boşanma 5 Çalışan kadın Cinsel taciz, psikolojik İş değişikliği 6 Temizlikçi kadın Fiziksel, cinsel taciz,ekonomik Geneleve satıldı 7 Çalışan eğitimli kadın Psikolojik, cinsel taciz İntihar 8 Ev kadını Fiziksel, psikolojik Eşini öldürdü Grupların öykülerinin konuları kısaca şu şekildedir: 1. öykü: Alt gelir grubundan, bir kadın. Evde yaşlılar, çocuklar var. Kayınvalidenin baskısı ile eşi fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyor. Evi terk edip baba evine dönüyor, ancak kendi ailesi yük olacağı için geri gönderiyor, durum devam ediyor. 2. öykü: Hayat kadınları, bir tanesinin çocuğu var. Ona bakmak için bu işi yapıyor. Paraya doymayan bir satıcısı var. Satıcının ve yaşadığı çevredeki diğer insanların baskısına uğruyor. Çocuğu hastayken onu çalışmaya zorlayan satıcısını öldürüyor. 3. öykü: Bir başkasına aşık, ancak ailesi tarafından yüksek başlık parası ve ailelerin çıkarları doğrultusunda, sevmediği ve onu sevmeyen biri ile evlendiriliyor. Dayak yüzünden çocuğunu düşürünce annesinin yardımı ile sevdiği gençle kaçıyor. Yakalanıp öldürülüyorlar. 4. öykü: Orta gelir grubundan, dışarıda bir işte çalışan kadın. Eşi aldatıyor. Evde aile büyükleri ve görümce var. Evde ve işte yoğun bir temposu. Eşinin ve aile büyüklerinin baskısına uğruyor. Boşanıyor. 5. öykü: Bir kurumda çalışan kadın. İş yoğunluğu, evde çocuklar, kocanın baskısı, iş yerinde patronun tacizi, ulaşım araçlarında taciz çok boyutlu şiddete uğruyor. Kariyerinden vaz geçip iş değiştiriyor. 6. Bir başka eve temizlikçi olarak çalışıyor. İşsiz ve alkolik bir koca, çocuklar, kocanın arkadaşlarıyla her gece evde içki masası. Çalıştığı evde evin erkeğinin cinsel tacizi, zengin kadının çocuklarının baskısı. Kocası tarafından para karşılığı geneleve satıldı. 7. öykü: Çalışan kadın. Evde eşin baskısı, iş yerinde patronun, toplu taşıma araçlarında diğer erkeklerin tacizine uğruyor. Bunalıma giriyor. Gittiği psikolog tarafından da taciz edilince intihar ediyor. 8. öykü: Alt gelir grubundan bir kadın. Kayınvalidenin ve eşinin baskısı var. Evini terk edip baba evine dönüyor, ailesi istemiyor. Geri dönünce baskı artıyor, eşi başka bir kadın daha getirince eşini öldürüyor. Drama Uygulaması sonucunda sorulara verilen yanıtlar Öğrencilerden yazılı olarak alınan araştırma bulgularını oluşturan bilgilerin, içerik analizi sonrasında elde edilen dökümü aşağıdaki tablolarda açıklamaları da 7

8 yapılarak verilmiştir. Yazılı olarak alınan veriler kodlanmış, gruplanmış, bazı ifadelerin duygu olarak karşılıklarının ifadesinde zorlanılmış, bu ifadeler diğer başlığı altında verilmiştir. 1. Hangi rolü oynadınız sorusuna verilen yanıtlar: Oyunlarda çalışan ve çalışmayan kadınlar, evde yaşayan aile büyükleri, hayat kadını ve kadın satıcısı, anne ve babalar, çocuklar, müdahaleci komşular, iş yerinde çalışan diğer elemanlar, toplu taşıma araçlarındaki diğer insan rolleri canlandırılmıştır. Evin dışında bir başka işte çalışmayan kadınlar hem eşlerinden hem de ailedeki diğer kişilerin yanı sıra komşulardan da şiddet görmüşlerdir. Çalışan kadınlar hem iş yerinde, hem toplu taşıma araçlarında, hem de evde eşlerinden şiddete uğramışlardır. Tablo.2 oyunlarda oynanan roller Oynanan rol Kişi sayısı Oynanan rol Kişi sayısı Anne/kayınvalide 8 Müşteri 4 Erkek/koca 7 Kız kardeş/görümce 4 Kadın satıcısı 1 Hayat kadını 4 Baba/kayınpeder 6 Çalışan 8 Komşu kadın 8 Çocuk 18 Tacizci 4 Yolcu 6 Psikolog 1 Şoför 4 Adam/arkadaş 2 Ağabey 2 Zengin kadın/adam 2 sevgili 1 2. Rolünüzü oynarken ne hissettiniz? sorusuna verilen yanıtlar: Bulguların analizi sırasında şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve şiddete tanık olan olmak üzere 3 grup oluşmuştur. 2.a.Şiddeti uygulayanlar: Şiddeti uygulayan rolündeki öğrenciler, çoğunlukla olumsuz duygu ifadelerini kullanmışlardır. Şiddeti uygulayanlar içinde yaptıklarından rahatsız olanların yanı sıra, az sayıda da olsa bundan zevk alanlar olduğunu belirtenler de olmuştur. Bazı öğrenciler rol içinde şiddet tavrını gösterirken utanç duygusuna kapılmış, bazıları ise şiddeti kolaylıkla uygulamışlardır. Tablo 2 de şiddeti uygulayan kişi rolünü oynayan öğrencilerin, rollerini oynarken hissettikleri duyguları verilmiştir. Tablo.3 Şiddeti uygulayanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Kişi sayısı Öfke:sinirlendim, bağırdım, kızdım, kin duydum, nefret ettim, 10 kişi acımasızlık hissettim, intikam Üzüntü:üzüldüm, kötü- ihmal edilmiş-beğenilmediğimi hissettim,hoş 11 kişi değildi, suçluluk-utanç duydum, korktum, yadırgadım, zevk almadım Bencillik:suçladım, bencilceydi,gurur duydum, güçlü hissettim, 6 kişi çıkarlarım önemliydi Zevk: hoşuma gitti, zevk aldım, mutlu oldum 4 kişi 2.b.Şiddete maruz kalanlar: Şiddeti yaşayanlarda olumsuz duygular yoğun olarak ifade edilmiştir. Tepki göstermek yerine durumu kabul ettikleri, çözüm üretmek 8

9 için bir şey yapamadıkları ifade etmişlerdir. Durumu kabullenmişlik ve yaşamak için bir amaçları olmadığı da belirtilen ifadeler arasında yer almaktadır. Tablo 3 de şiddete maruz kalanların hissettikleri duygular verilmiştir. Tablo.4 Şiddete maruz kalanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Korku: korktum, baskı hissettim, kaygılandım Çaresizlik: çaresizlik, yorgunluk, bıkkınlık, aşağılanmışlık, mutsuzluk, burukluk, acizlik, yalnızlık, karamsarlık Diğer: amaçsızlık, kabullenmişlik, acıma, utanç Kişi sayısı 4 kişi 14 kişi 7 kişi 2.c.Şiddete tanık olanlar: Uygulanan şiddete tanık olanların genellikle yaşlılar, çocuklar, yolcular, komşular ve çalışanlar olduğu belirtilmiştir. Tanık oldukları olaylar karşısında tepki göstermedikleri, yalnızca izlediklerini ifade etmişlerdir. Tablo 4 te şiddete tanık olanların yaşadıkları duygular verilmiştir. Tablo.5 Şiddete tanık olanların hissettikleri duygular Hissedilen duygular Kişi sayısı Üzüntü:üzüntü, huzursuzluk, mutsuzluk, acıma, kötü 18 kişi hissettim, sıkıntı duydum, rahatsızlık Utanma: utanç, yadırgama, çaresizlik, 12 kişi Diğer:kızgınlık, sevgisizlik 3 kişi 3. Gerçek yaşamda böyle bir durumda ne yapardınız? sorusuna verilen yanıtlar Canlandırmalar sonrasında gerçekte böyle bir durumda ne yapacakları sorusuna öğretmen adaylarının neredeyse tümü böyle davranmayacaklarını söylemişlerdir. Bazı öğrenciler yapacaklarını net bir şekilde ifade ederken bazıları önerilerde bulunmuşlardır. Tablo 6 da böyle bir durumda gerçek yaşamda ne yapardınız sorusuna verilen yanıtlar verilmiştir. Tablo 6. Gerçek yaşamda ne yapardınız sorusuna verilen yanıtlar Rol Kadın Çocuk Büyükbaba Kadın Baba Erkek Erkek Gerçek yaşamda ne yapardınız Hukuki yollardan hakkımı arardım Sadece ağlamaz kıyameti kopartırdım Yaptıklarının muhakemelerini yapmalarını önerirdim Eşimi bir psikologa götürmeye ikna etmeye çalışırdım Oğlumun isteği doğrultusunda, istedi kişi ile evlendirirdim Kimsenin zarar görmeyeceğini ve suç olmadığını bilsem yapmak isterdim Karşımdaki insan hoşuma gidiyorsa, onu gizlice izlerim ama ötesi sapıkça Toplumdaki şiddet eğilimli insanlara yönelik olarak gelen öneriler Öğrencilerin bir bölümü duygularını belirtirken, toplumsal yaşamdaki şiddete eğilimli insanlara karşı ve şiddeti yaşayanların ne yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Bazı öğrenciler katı kurallar konulması önerisinde bulunmuş, bazıları gençlerin kendi istedikleri kişilerle evlenmeleri gerektiğini, bazıları eğitim ve devletin iş olanağı sağlaması gerektiğini, bazıları sevgi ve saygı duygularının korunması gerektiğini, bazıları ise kendine güvenin ve ekonomik 9

10 bağımsızlığın olması gerektiğini belirtmişlerdir. Tablo 7 de öğrencilerin toplumsal yaşamda şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan kişilere ne yapması/ne yapılması gerektiğine yönelik olarak yazdıkları öneriler bulunmaktadır. Tablo 7. Şiddete yönelik olarak gelen öneriler Bu durumun düzeltilmesi insanlar arasındaki saygının düzeltilmesi gerekiyor İnsanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekir Annelik, çocuğunun her zaman iyiliğini istemektir, zorla bir şey yaptırmak değildir İnsan her zorluğa göğüs gerebileceğine inanmalı, kendine güvenmelidir Ben kesinlikle aldatmam, hele seviyorsam, semâya aşkımı yazarım Öfkem insancıllığımdan dolayı asla şiddete dönüşmez Bu tür durumların yaşanmaması için bunlara yönelik katı kurallar konulmalıdır. Ayakları üzerine basan, ekonomik özgürlüğe sahip, güçlü bir kadın olmak gerekir Şiddetin nedenleri Öğrencilerin bir bölümü, şiddetin nedenlerine değinmiş, bu olgunun ortaya çıkış nedenleri hakkında görüşlerini belirtmişlerdir. En sık rastlanan ifade, şiddet uygulayan kişinin bunu kendi acizliği ve güçsüzlüğünden dolayı uyguladığı, bu tür insanların tedavi görmeleri gerektiği ifadesi olduğu görülmüştür. Bazı öğrenciler, kendileri öfkelense bile bu tür bir davranışta bulunmayacaklarını ifade ederken, bazıları şiddet olgusunu çağ dışı olarak nitelendirmiş,şiddeti çözüm olarak görmenin aslında çözümsüzlük olduğunu belirterek, eğitimin önemini vurgulayanlar da olmuştur. Bazı insanların eğitim düzeyi bunu anlamasına yetmemekte Eğitimsizliğin, kendi ayakları üzerinde duramamanın çok zor bir şey olduğunu anladım Şiddet uygulayan adam aslında kendi acizliğinden bunu yapmaktadır Bu davranışı kendilerine nasıl yakıştırdıklarını anlayamadım Bu durum bir insan için onur kırıcı bir durum Kadına değer bireysel erkek mantığıyla çözülemez Kadına dayak tamamen yanlış, çağ dışı bir davranış Küçük bir çocuk için hayatında ömür boyu izi kalacak kötü bir yara Kadınlar için üzülüyorum ama bu bir çözüm olmuyor Bu tür erkekler yoğun psikolojik tedavi altına alınmalılar Araştırmacının gözlemlerine yönelik görüşleri Canlandırmalar sırasında bazı öğrencilerin oynadıkları rol ile bütünleştikleri ve şiddet duygusunu yaşadıkları, bazı öğrencilerin ise rahatsızlık hissettikleri gözlenmiştir. Dikkati çeken bir başka nokta ise kadınlarında (anne kızına/çocuğuna, 10

11 kayınvalide gelinine, komşu komşuya) şiddeti uygulamasıdır. Bu durumu ortaya koyan birkaç ifade şu şekildedir: Kayınvalide rolündeydim. Öç ve intikam duyguları ile yaklaştım. Çünkü ben de dayak yedim, horlandım. Tacizde bulunan patron rolündeydim. Güzel bir duyguydu. Kimsenin zarar görmeyeceğini ve suç olmadığını anlasam, tacizde bulunmak isterdim. Şiddeti yaşayanların genel olarak tepki göstermedikleri, bunun yerine durumu kabul ettikleri, çözüm üretmek için fazla bir şey yapmadıkları gözlenmiştir. Aile bireylerinin fiziksel ve psikolojik şiddetinin yanı sıra komşuların da psikolojik şiddet uyguladıkları gözlenmiştir. Yine genç kızlar hem aileleri, hem de komşuları tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalmışlardır. Uygulanan şiddete tanık olanların içinde genellikle yaşlılar ve çocuklar olduğu gözlenmiştir. Tanık oldukları olaylar karşısında tepki göstermedikleri, yalnızca izledikleri dikkati çekmiştir. Toplu taşıma araçlarındaki kişilerin, tacize şahit olmak dışında bir şey yapmadıkları ve yalnızca izledikleri gözlenmiştir. Bu durum gerçek yaşamda da genellikle böyle gerçekleşmetedir. Konuların oluşturulması ve rol oynama sırasında yakın çevrelerinden, yaşadıkları toplumsal gruptan ve izledikleri filmlerden yola çıktıkları gözlenmiştir. Güney Doğu Anadolu bölgesinden gelen öğrencilerin, kendi yörelerindeki konuları ele alma ihtiyacı içinde oldukları dikkati çekmiştir. Babaanne rolündeydim. Bana uzak değildi bu rol. Aynı şeyleri annemde yaşadı, şahidim, canlı bir örnekti babaannem. Şiddeti çocukluklarında yaşayanların, yetişkin olduklarında ilk akıllarına gelen çözüm yolu genellikle şiddet olmaktadır. Yapılan doğaçlamalarda ve burada yer verilmeyen bazı yazılı ifadelerde bu durum kolaylıkla gözlenmiştir. Bu ifadeler, şiddetin çocuklukta veya sonraki dönemlerde öğrenilen bir davranış olduğunu belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Drama uygulamaları sırasında da bu durum gözlenmiştir. Öğretmen adayları, kendilerine verilen yönerge doğrultusunda rollerini içtenlikle oynamışlardır. Bir bölümü oynadığı rol içinde bu durumdan rahatsızlık duymalarına rağmen, geleneksel ve beklenen davranışı göstermişlerdir. Farklı bir çözüm arayışına gitmemiş, doğal bir şekilde çözüm olarak şiddeti tercih etmişlerdir. Ben olsam kesinlikle öyle yapmazdım ifadesi bu durumda çok inandırıcı görünmemektedir. Gerçek yaşamda karşılaştıkları takdirde ne yapacakları konusunda kesin yargılarda bulunmak elbette doğru olmayacaktır. Ancak yaşamdan kesitlerin ele alındığı drama oturumlarında yapılan gözlemler (bu araştırmanın yola çıkış noktasını oluşturmaktadır) bilinç altına yerleşmiş bir davranış olarak, şiddetin en kolay çözüm yolu olarak tercih edildiğini göstermektedir. Sayısı az da olsa, özellikle cinsel tacizden zevk aldıklarını ifade etmiş olmaları da gözlemlenen bir başka noktadır. Bu ifade, başka bir kadına dokunmuş olmanın verdiği zevk duygusundan olabileceği gibi, yaptığı çalışmanın bir oyun olduğu düşüncesinden de kaynaklanmış olabilir. Şiddet bir boyutu ile kalmayıp, beraberinde diğer şiddet türlerinden en az birini de getirmektedir. Tablo 1 de de görüldüğü gibi, bütün grupların öykülerinde kadınlar birden fazla şiddet türü ile karşılamışlardır. Bu durumda şiddetin şiddeti 11

12 beraberinde getirdiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hatta öyle ki şiddet uygulayanlar da, onu yaşamından edecek şekilde şiddete uğramışlardır(kocasını ve satıcısını öldüren kadın öyküleri). Öğretmen adaylarının şiddetin ortadan kaldırılabilmesi için getirdikleri öneriler arasında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim verecek olan öğretmenlerden gelen bu öneri anlamlı bulunmuştur. Şiddetin engellenmesi adına, bu ifade umut verici olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle bireysel yaşantılarından şiddeti yok etmeleri, daha sonra şiddetten uzak ortamlarda bireyler yetiştirerek toplumsal yaşama katkı sağlamaları umut edilmektedir. Kadının kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda olması gerektiğinin belirtilmesi de yine dikkate değer bir noktadır. Özellikle bu önerinin erkekler tarafından getirilmiş olması önem taşımaktadır. Sonuç Ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda, ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapılmaktadır.ülkemizde de kadınların eğitilmeleri üzerinde önemle durulmaya başlanmıştır. Kesin ve kalıcı çözümler konusunda devlet, dernekler ve eğitim kurumlarının çabalarına ihtiyaç vardır. Bu araştırmada, ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet konusu yaşantısal öğrenmeyi sağladığı için drama yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Davranışsal ve duygusal yaşantılar, öğrenmenin kalıcılığını arttırmaktadır. Kadına yönelik şiddet konusunda, bilgilendirme çalışmaları, eğitim çalışmaları, konferanslar düzenlenmekte, yasal önlemler alınmakta, insanların dikkatleri bu konu üzerine çekilmektedir. Yapılan çalışmalar, gösterilen çabalar anlamlı, önemli ve değerlidir. Ancak bilinen bir gerçektir ki, Duygular aktif hale getirilmeden, kısa süreli, öğrenmeler oluşur. En etkili ve kalıcı öğrenme bire bir yaşantıya dönüştüğünde gerçekleşir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin öneminin kavranması adına, bu konu ile ilgili eğitim çalışmalarında, eleştirel bakış açısının geliştirilmesinde, duyusal yaşantıların sağlanmasında drama yöntemi etkili bir araç olarak kullanılabilir. Yapılacak olan drama çalışmalarının yalnızca kadınlara yönelik değil, daha geniş bir gruba verilmesi gerektiğine de inanılmaktadır. Ülkemizin farklı köşelerine giderek hizmet edecek olan gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlere, sağlık personeline, güvenlik güçleri mensuplarına bu konuda önemli görevler düşecektir. Bu beklenti ve umut doğrultusunda kolay ve etkili bir araç olarak şiddetin azaltılması için, drama yönteminin kullanılmasının yararlı olacağına inanılmaktadır. Kaynakça Adıgüzel, Ömer; (1999). Oyun Ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Arın, Canan;(2002). Kadına Yönelik Şiddet. Cogito Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul. Demren, Şeyda Banu. Şiddet ve Şiddetin Kurbanı Kadınlar. 16 Ocak Polat, Oğuz; (2000). Adli Tıp. Der Yayınevi, Yayın No:290, İstanbul. 12

13 San, İnci; (1991). Eğitim-Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi Ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Eğitimde Nitelik Geliştirme Sempozyumu Nisan İstanbul, Kültür Koleji Yayınları. Subaşı, Nükhet; (2001). Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri. Aktüel Tıp Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, Ocak-Şubat. Üstündağ, Tülay; (1995). Temel Eğitimde Drama. Eğitim Ve Bilim Dergisi, Cilt 19, Sayı 95, Ankara. Yegen, Gülşen; (2004). Öğrenen Merkezli Öğrenme. Oluşum Drama Enstitüsü İç Bülten. Sayı 28, Ekim Ankara. Grupların canlandırmaları sırasında çekilen fotoğraflardan örnekler 13

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çalışan-Eğitimli Kadına Yönelik Şiddet konulu bir

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Şimdi 10 kişiden 1 2050 de 5 kişiden 1 2150 de 3 kişiden 1 gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşlanması

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir."

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir. - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir." - Gerçek: Dünya üzerinde her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptırdığı

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Easy ICT Konferansı 1 Ekim 2009, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı 4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Benliğin doğasını sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık;

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Toplumsal cinsiyet ve şiddet

Toplumsal cinsiyet ve şiddet Toplumsal cinsiyet ve şiddet Cinsel içerikli kitap ve dergilerin cinsel saldırganlığı artırmadaki rolü nedir? Cinsel şiddetin gösterimi gerçekte cinsel saldırganlığı artırır mı? Şiddet içerikli ve şiddet

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007 Kadına Yönelik Y Şiddete Hayır! Stop Violence Against Women! Gürcan Banger 15 Ocak 2007 Neden İngilizce? Bu sunumun başlığının bir bölümünün İngilizce bir cümle içerdiğini fark ettiniz. Lütfen bunu, bir

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 ARALIK 2013-24 OCAK 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı

Detaylı

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET; Özel ya da toplumsal yaşamda Fiziksel,cinsel,psikolojik olarak herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu ortaya

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız?

Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız? sağlık (/saglik) Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız? 04.10.2016 Salı 13:11 3 0 Uzman Psikolog Özge Genlik aşık olduğumuz kişiyi neden unutamadığımızı anlattı Aşık olduğumuz kişiyi unutmak yerine anlamlandırmamız

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ Melsa Ararat, PhD Roundtable: Women s access to and retention in decent work in Turkey Palais de France, Istanbul 15 th March 2016 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR

TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR İsmimiz, işimiz, sesimiz, saçımız, giyisilerimiz, tutum ve davranışlarımız cinsiyetimizi gösteren simgelerdir. (Güvenç, 1994) TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMI NEREYE Anaerkil Düzen

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ZEKA Oyunları Turnuvaları

ZEKA Oyunları Turnuvaları 2013 / 2014 SAYI: 8 Oyunları Turnuvaları ZEKA Oyunları Turnuvaları Haftanın Bazı Başlıkları Uzlaşı Sanatı KOÇ Üniversitesi Okulumuzu Ziyaret Etti ZEKA Oyunları Turnuvaları Beslenme ve Çocuk Semineri ile

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı