Ġzmir Kümelenme ÇalıĢmaları ve YönetiĢim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġzmir Kümelenme ÇalıĢmaları ve YönetiĢim"

Transkript

1 Ġzmir Kümelenme ÇalıĢmaları ve YönetiĢim KÜMELENME ÇALIġMALARI 5. Bölgesel Kalkınma ve YönetiĢim Sempozyumu Ocak 2011-Ankara Filiz Morova Ġneler Emin Çetin HaĢar Ġzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi

2 Sunuş Planı Kümelenme ve Ajanslar İzmir Kalkınma Ajansı Çalışmaları İzmir deki Diğer Kümeler

3 Kümelenme Kümeler bir grup firmanın ve iş dışı kurumların oluşturduğu ve her bir firmanın rekabet edebilirliğine olumlu etkileri olan gruplardır. Firmalardaki üretkenlik, verimlilik, yenilikçilik ve ticarileşme sürecini hızlandırır, Rekabet gücünün artmasını sağlar, Ekonomik gelişimi tetikler, Kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak görülmektedir

4 Kümelenme ve Ajanslar Dünyadaki örneklerde küme oluşumlarında kalkınma ajanslarının rolü; kümelenme potansiyeli olan sektörleri tespit etmek; kümelenme girişimlerinin başlamasına destek olmak ve başlatmak; kümelenme potansiyeli olan sektörlerde ulusal ve uluslararası işbirliği ağları oluşturmak; kümelenmenin gelişimini ve başarılı olmasını çeşitli araçlarla desteklemek

5 Kümelenme ve Ajanslar İlişkiler ağının oluşturulması, kurumsal yapılanma süreçlerinde fon desteği Tedarikçi sektörlerdeki girişimler için yatırım desteği Küme sektöründe ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik fon desteği ve teknoloji transferi desteği Bilgi teknolojilerinin küme aktörlerinde kullanılmasını artırmaya yönelik destek, Organizasyon (temsil, ağırlama) desteği, Küme tanıtım ve uluslararasılaştırma desteği

6 İzmir Bölge Planı GeliĢme Ekseni: ĠĢletmelerde Rekabet Edebilirlik Stratejik Öncelik 3. Kümelenmelerin OluĢturulması ve Düzenli SanayileĢmenin Sağlanması 7 Hedef

7 İZKA Çalışmaları 1 Kümelenme Komitesinin OluĢturulması 2 Ġstatistiki Analiz ÇalıĢması 3 Saha Analizi 4 Yol Haritalarının OluĢturulması

8 Araştırma Çalışmaları II. Aşama Kümelenme Ġstatistiki Analiz ÇalıĢması İlgili verilerin temin edilmesi Temin edilen veriler ile alt sektörlerin ilçeler bazında haritalarının çıkarılması III. Aşama Kümelenme Saha Analizi ÇalıĢması Ön saha araştırması-makro küme haritasının çıkarılması Saha araştırması-mikro küme haritasının çıkarılması

9 II. Aşama: Kümelenme İstatistiki Analiz Çalışması 1 Sektörel Verilerin Gözden Geçirilmesi ve Doğrulanması 2 3 Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Verilerin Entegrasyonu Kümelenme Potansiyelinin Belirlenmesi Kapsamında 3-Yıldız Analizinin Gerçekleştirilmesi 4 Belirlenen Diğer Değişkenlerle 3-Yıldız Analizinin Zenginleştirilmesi 5 Sonuç Raporunun Hazırlanması

10 Değerlendirme Tablosu NACE Kodu Açıklaması 3-Yıldız İstihdam (Pareto dağılımı) 51 Motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu Firma yoğunluğu Topla Satış Yoğunluğu İhracat Yoğunluğu İndirimler Genel Endeks sıralaması 1 52 Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin dışında kalan perakende ticaret; kişisel ve ev eşyalarının tamiri 3 60 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 6 18 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 7 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 8 27 Ana metal sanayii 9 29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 36 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 63 Destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri; seyahat acentelerinin faaliyetleri Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Diğer hizmet faaliyetleri Eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili faaliyetler 28 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı 24 25

11 İlçe Bazında Mekansal Yoğunlaşmalar CESME CESME KARABURUN CESME KARABURUN URLA KARABURUN SEFERHISAR URLA FOCA DIKILI GUZELBAHCE URLA FOCA ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR FOCA DIKILI BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES ALIAGA MENEMEN CIGLI GUZELBAHCE SEFERHISAR BALCOVA BUCA BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES ALIAGA MENEMEN CIGLI TORBALI SELCUK BERGAMA BAYRAKLI KONAK BALCOVA MENDERES BUCA KINIK KEMALPASA KINIK TORBALI SELCUK BUCA TORBALI SELCUK BAYINDIR KEMALPASA KINIK TIRE BAYINDIR KEMALPASA BAYINDIR TIRE TIRE ODEMIS BEYDAG ODEMIS ODEMIS KIRAZ BEYDAG BEYDAG KIRAZ KIRAZ Gıda ürünleri ve içecek imalatı Fabrikasyon metal ürünleri Karayolu taşımacılığı CESME CESME CESME KARABURUN KARABURUN KARABURUN URLA URLA URLA FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR FOCA ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA MENEMEN BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES ALIAGA CIGLI DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR BALCOVA BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA BUCA KINIK TORBALI SELCUK BUCA BERGAMA TORBALI SELCUK BAYRAKLI KONAK MENDERES BUCA KEMALPASA KINIK BAYINDIR KEMALPASA TORBALI SELCUK BAYINDIR KINIK KEMALPASA BAYINDIR TIRE TIRE TIRE ODEMIS ODEMIS ODEMIS BEYDAG BEYDAG KIRAZ KIRAZ BEYDAG KIRAZ Kimyasal Madde Ürünleri İmalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makina ve techizat imalatı Ulaştırmayı destekleyici faaliyetler ve acentalık hizmetleri CESME CESME KARABURUN KARABURUN CESME URLA URLA KARABURUN FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR URLA ALIAGA MENEMEN CIGLI BERGAMA BAYRAKLI KONAK BALCOVA ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA FOCA MENDERES BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES DIKILI SEFERHISAR BUCA BUCA ALIAGA MENEMEN CIGLI KINIK TORBALI SELCUK TORBALI SELCUK BERGAMA BAYRAKLI KEMALPASA KINIK KONAK BALCOVA GUZELBAHCE BUCA MENDERES BAYINDIR KEMALPASA BAYINDIR TORBALI SELCUK KINIK TIRE KEMALPASA TIRE BAYINDIR TIRE ODEMIS ODEMIS BEYDAG KIRAZ ODEMIS BEYDAG KIRAZ BEYDAG KIRAZ Giyim eşyası ve kürk imalatı Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı Eğlence, dinlenme, kültür ve spor ile ilgili faaliyetler (3) CESME CESME KARABURUN KARABURUN CESME URLA URLA FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR FOCA DIKILI GUZELBAHCE SEFERHISAR KARABURUN ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA MENEMEN BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES ALIAGA CIGLI BERGAMA BAYRAKLI KONAK BALCOVA URLA MENDERES FOCA DIKILI BUCA KINIK TORBALI SELCUK BUCA GUZELBAHCE SEFERHISAR TORBALI SELCUK ALIAGA MENEMEN CIGLI BALCOVA KEMALPASA KINIK BAYINDIR KEMALPASA BERGAMA BAYRAKLI KONAK MENDERES BAYINDIR BUCA TORBALI SELCUK TIRE TIRE KINIK KEMALPASA BAYINDIR ODEMIS ODEMIS TIRE BEYDAG BEYDAG KIRAZ KIRAZ ODEMIS BEYDAG KIRAZ Ana metal sanayi Mobilya ve diğer ürünler imalatı Diğer hizmet faaliyetleri 15 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim 24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim 18 Giyim Eşyası ve Kürk İmalatı yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim 27 Ana Metal Sanayi yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Sektörün İzmir'deki istihdamının Türkiye'deki istihdam içindeki payı İstihdamdaki Değişim ( ) Firma Sayısındaki Değişim Sektörün İzmir'deki İhracatının Türkiye İhracatındaki Payı % 8,91 11,73 20,16 11,31 Artan Azalan Sektörün İzmir'deki istihdamının Türkiye'deki istihdam içindeki payı İstihdamdaki Değişim ( ) Firma Sayısındaki Değişim Sektörün İzmir'deki İhracatının Türkiye İhracatındaki Payı % 9,65-7,53 13,10 23,27 Artan Azalan Sektörün İzmir'deki istihdamının Türkiye'deki istihdam içindeki payı İstihdamdaki Değişim ( ) Firma Sayısındaki Değişim Sektörün İzmir'deki İhracatının Türkiye İhracatındaki Payı % 9,80-7,30-1,45 6,13 Artan Azalan Sektörün İzmir'deki İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim Firma Sayısındaki Değişim Sektörün İzmir'deki İhracatının Türkiye İhracatındaki Payı % 7,53 47,67 21,70 9,06 Artan Azalan 28 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Sektörün İzmir'deki 14,22 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 40,62 Firma Sayısındaki Değişim 11,34 Sektörün İzmir'deki İhracatının 3,12 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 29 Genel makine ve Teçhizat İmalatı Sektörün İzmir'deki 11,18 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 10,28 Firma Sayısındaki Değişim 21,89 Sektörün İzmir'deki İhracatının 3,34 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı Sektörün İzmir'deki 10,41 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 38,91 Firma Sayısındaki Değişim 28,97 Sektörün İzmir'deki İhracatının 5,06 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 36 Mobilya ve Diğer Ürünler İmalatı Sektörün İzmir'deki 8,43 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 39,64 Firma Sayısındaki Değişim 12,29 Sektörün İzmir'deki İhracatının 1,12 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 60 Karayolu Taşımacılığı Sektörün İzmir'deki 8,13 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 42,90 Firma Sayısındaki Değişim 53,04 Sektörün İzmir'deki İhracatının 3,99 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 63 Destekleyici Ulaştırma Hizmetleri Sektörün İzmir'deki 9,71 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 11,82 Firma Sayısındaki Değişim 15,20 Sektörün İzmir'deki İhracatının 1,73 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 92 Eğlence, Dinlenme, Kültür ve Sporla İlgili Faaliyetler Sektörün İzmir'deki 9,67 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 44,90 Firma Sayısındaki Değişim 33,40 Sektörün İzmir'deki İhracatının 0,78 Türkiye İhracatındaki Payı % yılları arası sektörel yoğunlaģmadaki değiģim Artan Azalan 93 Diğer Hizmet Faaliyetleri Sektörün İzmir'deki 11,80 İstihdamının Türkiye'deki İstihdam İçindeki Payı İstihdamdaki Değişim 32,78 Firma Sayısındaki Değişim 42,02 Sektörün İzmir'deki İhracatının 10,10 Türkiye İhracatındaki Payı %

12 Saha Araştırması Yapılan Sektörler Ana Faaliyet Grubu 15 GIDA ÜRÜNLERĠ VE ĠÇECEK ĠMALATI 18 GĠYĠM EġYASI VE KÜRK ĠMALATI 24 KĠMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERĠ ĠMALATI 29 GENEL MAKĠNE VE TECHĠZAT ĠMALATI. 34 MOTORLU KARA TAġITLARI ĠMALATI 60-KARAYOLU TAġIMACILIĞI/63 ULAġTIRMAYI DESTEKLEYĠCĠ FAALĠYETLER NACE Rev.1.1. Sınıflaması Kodu Faaliyet Adı Başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması ve Baharat, soslar, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı olmak üzere Deri giyim eşyası imalatı İş giysisi imalatı Diğer dış giyim eşyaları imalatı Boya ve pigment imalatı Sabun ve deterjan ile temizlik ve cilalama maddeleri imalatı Plastik hammaddelerinin imalatı Soğutma ve havalandırma donanımı imalatı (evde kullanıma yönelik olanlar hariç) ve Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı; römork ve yarı römork imalatı Yükleme-boşaltma hizmetleri Depolama ve ambarlama hizmetleri Kara taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler Karayolu yük taşımacılığı Potansiyel Küme Grubu ĠĢlenmiĢ Meyve ve Sebze Gelinlik, Abiye ve Sünnet Kıyafetleri Sektörü Kimya: Boya ve Plastik Hammaddeler Sektörleri Endüstriyel Havalandırma,Ġklimlendirm e ve Soğutma Cihazları Sektörü Araç Üstü Ekipman Sektörü Lojistik Sektörü

13 Araştırma Çalışmaları II. Aşama Kümelenme Ġstatistiki Analiz ÇalıĢması İlgili verilerin temin edilmesi Temin edilen veriler ile alt sektörlerin ilçeler bazında haritalarının çıkarılması III. Aşama Kümelenme Saha Analizi ÇalıĢması Ön saha araştırması-makro küme haritasının çıkarılması Saha araştırması-mikro küme haritasının çıkarılması

14 Alt Sektörlerde Saha Analizleri İş ve İhtiyaç Analizi Kümelenme Düzeyi Analizi

15 Alt Sektörlerde Saha Analizleri Küme Dinamiği Analizi İş Küme Haritası

16 Endeks OLGUN KÜME SEKTÖRÜ GELĠġMEKTE OLAN KÜME SEKTÖRLERĠ POTANSĠYEL YOĞUNLAġMALAR ENDEKS ARALIĞI Endeks Değeri POTANSİYEL KÜME SEKTÖRÜ Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma ĠĢlenmiĢ Meyve - Sebze Kimya Araç Üstü Ekipman Lojistik Gelinlik ve Abiye Kıyafet Politika Önerisi -İhtiyaç belirlemeye, planlamaya ve desteklemeye yönelik programlar geliştirilmeli - ĠĢbirliğini geliģtirmeye yönelik programlar geliģtirilmeli, - Kümelenme yaklaģımını yaygınlaģtırmaya yönelik programlar geliģtirilmeli, - Sektörel örgütlenmeyi cesaretlendirici programlar geliģtirilmeli, - Ġnsan kaynağı kalitesini geliģtirici programlar uygulanmalı, - Kurumsal kapasite artıģına yönelik programların geliģtirilmesi, - Kümelenme yaklaģımını yaygınlaģtırmaya yönelik programlar geliģtirilmeli, -UluslararasılaĢma programları geliģtirilmeli, Üniversite Sanayi iģbirliğini artırıcı programlar geliģtirilmeli

17 Yol Haritası Çalışması Kümelenme Komitesi Teknik Görüşü ve YK Kararı Sonucu Yol Haritası Çalışması Desteklenen Sektörler Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları İşlenmiş Meyve-Sebze

18 Yol Haritası Çalışması Küme ile ilgili istatistikler ortaya çıkarıldı. Küme aktörlerinin kümelenmeyle ilgili farkındalıkları artırılarak, kümenin sosyal sermayesi geliştirildi (toplantılar, eğitimler, kümelerle ilgili bilgi notları). Aynı sektördeki yurtdışı küme yöneticileri davet edilerek bilgi paylaşımı sağlandı. Kümenin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı gerçekleştirildi. Kümenin geliştirilmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin artmasını sağlayacak 3 yıllık küme faaliyet planı oluşturuldu (Küme faaliyet planı bütçe, ilgili/sorumlu kuruluşlar ve ilgili destekleri de içeren ön fizibilite çalışmasını da kapsayacak şekilde hazırlandı).

19 Ajans Çalışmaları ve Yönetişim Kümelenme Stratejisi Çalışmaları

20 Kümelenme Komitesi

21 Kümelenme Komitesi Ticaret ve Sanayi Odaları 13% Kamu Kurumu 12% Özel Sektör 19% Yerel Yönetim 6% STK 28% Üniversite ve Kümelenme Uzmanları 22% Kamu Kurumları: KOSGEB, TÜİK, EİB, Yerel Yönetimler: İBB, İÖİ STK: Ege KOBİDER, EÇEV, BASİFED, EGEV, EGİAD, TARGEV, ETO, ESSİAD Özel Sektör Temsilcileri: ESBAŞ, İAOSB, TOSBİ Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları: EBSO, İZTO, İTB, İESOB Üniversiteler ve uzmanlar: EÜ, DEÜ, İEÜ, EBİLTEM, EPROCA

22 İzmir Kümelenme Komitesinin Görevleri İzmir de ilgili kurum ve kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri arasında kümelenme konusunda bilgi düzeyinin artması konusunda çalışmalar gerçekleştirmek İzmir de kümelenmelerin oluşumu ve gelişimine yönelik gerçekleştirilecek her türlü bilimsel ve araģtırma çalıģmalarına destek vermek İzmir Kümelenme Stratejisinin geliştirilmesi için İZKA tarafından yürütülen istatistik ve saha çalıģmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, tarafsız ve doğru verinin paylaģılmasına katkı sağlamak

23 İzmir Kümelenme Komitesinin Görevleri Seçilmiş kümelerin yol haritalarının geliģtirilmesine katkı sağlamak İzmir Kümelenme Stratejisi çerçevesinde oluşturulan yol haritalarıyla belirlenmiş, kümelenme faaliyetlerinin teģvik edilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda katkı sağlamak İzmir deki kümelenmelerin finansman ve mali olarak desteklenmesi konusunda destek mekanizmalarının belirlenmesi ve kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

24 Kümelenme Komitesi: Faaliyetler Kümelenme ile ilgili kavramsal bilgi paylaşımı toplantılarının düzenlenmesi Kümelenme konusunda bölge içinde ortak dil oluşturulmasının sağlanması Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ve diğer ulusal çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımının sağlanması İzmir Kümelenme Stratejisinin Hazırlanması Sürecinin geliştirilmesi İstatistiki Analiz Çalışmasının yönteminin belirlenmesi İstatistiki Analiz Çalışması Sonucunda ortaya çıkan sektörler üzerinde saha analizi yapılması gereken küme grupları konusunda YK ya sunulmak üzere görüş oluşturulması

25 Kümelenme Komitesi: Faaliyetler Saha analizi çalışmasının yönteminin belirlenmesi Yol haritası çalışmalarına ilişkin yöntemin belirlenmesi Ulusal kümelenme yönetişim modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda; küme yaşam döngüsüne göre küme desteği ihtiyaçlarının belirlenmesi

26 İzmir deki Diğer Kümelenme Çalışmaları Organik Gıda Kümelenmesi, İNOVİZ Projesi, Makine Metal Döküm Sektörü Kümelenme Çalışması Havacılık Kümelenmesi Petrokimya Kümelenme Girişimi

27 İzmir Organik Gıda Kümesi Küme GiriĢimi: Mart 2007 de başlatılan Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında önceliklendirilen küme oluşumlarından birisi Koordinasyon: Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği ÇalıĢma Grubu: İşletmeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar, araştırma kuruluşları ve diğer ilgili aktörler

28 Çalışma Grubu Üyeleri

29 Yapılan Çalışmalar Ekoloji İzmir (16 ilden 107 firmanın katılımı,18 ülke, 40 ilden ziyaretçi, sadece organik sertifikalı ürünler) Ekopazar İzmir (Karşıyaka Bostanlı Pazar yerinde 25 Haziran 2010 dan itibaren kurulmaktadır) Yarımadada Organik Tarım Projesi Buca Karacaağaç Organik Köyü Organik Ürünler İçin Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi

30 Havacılık Kümelenmesi 2007 Temmuz: EGEV ve ESBAŞ işbirliğiyle havacılık sektöründe bir kümelenmenin oluşturulabilmesi amacıyla çalışmalara başlanması. İzmir, Ankara, Eskişehir illerinden katılım ile oluşan kurucu üyelerin belirlenmesini takiben Derneğin tüzüğünün oluşturulması ve 18 Ocak 2010 tarihinde, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği nin kurulması.

31 Üyeler

32 Temel Faaliyet Alanları Bilgi ve İletişim Eğitim ve Yetenek İşbirliği Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uluslararası Pazarlara Açılım

33 Yapılan Çalışmalar ESBAŞ, EGEMYO ve TÜBİTAK işbirliği ile Tübitak-Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Havacılık ve Hava Ulaştırması Çalıştayı Yeni Asır ve Ege Üniversitesi işbirliği ile Gökyüzünde Kariyer paneli Ekim 2010: ESBAŞ işbirliği ve İZKA desteği ile; 2. İzmir Küresel Havacılık, Uzay ve Offset Konferansı Ege Meslek Yüksekokulu, Uçak Teknolojisi Programı açılışı Aviabelt Bremen Havacılık Kümelenmesi ile işbirliği anlaşması Anadolu Kümelenmeleri İşbirliği Platformu- AKİP e katılım

34

35 İzmir Kümelenme Analizi

36 İZKA nın Sağladığı destek Sektör Faydalanıcı/Zaman Proje Adı Ana Metal Sanayi İAOSB /2008 ĠZKA Tarafından Kümelere Sağlanan Destekler İAOSB Makine, Metal ve Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme Yaklaşımı ile Artırılması Sponsorluk Destekleri Sektör Faydalanıcı /Zaman Etkinlik Havacılık ESBAŞ / Kasım Uluslararası Havacılık Konferansı Havacılık ESBAŞ / 7-8 Ekim Uluslararası Havacılık Konferansı Faaliyet Destekleri Sektör Faydalanıcı/Zaman Faaliyetler Küme ile ilgili sektörel analizlerin yapılması EHĠS ĠMS Sektör Temsilcileri Küme aktörlerinin kümelenme ilgili farkındalıkları artırılarak, kümenin sosyal sermayesinin geliştirilmesi (toplantılar, eğitimler, kümelerle ilgili bilgi notları) Aynı sektördeki yurtdışı küme yöneticileri davet edilerek bilgi paylaşımının sağlanması Kümenin bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımının sağlanması Kümenin geliştirilmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin artmasını sağlayacak 3 yıllık küme faaliyet planının oluşturulması Tüm Kümeler Küme Aktörleri İzmir Kümelenme Web Sitesinin Kurulması YaklaĢık Toplam Destek Miktarı YaklaĢık TL

37 TEġEKKÜR EDERĠZ

İZMİR KÜMELENME ANALİZİ

İZMİR KÜMELENME ANALİZİ 1 İZMİR KÜMELENME ANALİZİ 2010 2010, İZKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK. Uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden 52. Maddeye

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

İzmir İli ve İlçelerinin Kümelenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Analiz Çalışması

İzmir İli ve İlçelerinin Kümelenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Analiz Çalışması 2009 İzmir İli ve İlçelerinin Kümelenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Analiz Çalışması Sonuç Raporu Proje sahibi : İzmir Kalkınma Ajansı Zeynep Tura Tangram Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde

Detaylı

TURİZM VE ÇEVRE, TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLANDI

TURİZM VE ÇEVRE, TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLANDI 01 TURİZM VE ÇEVRE, TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLANDI 02 01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 14 ÖNSÖZ KISA KISA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İLE TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Bayındır ın

Detaylı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faalİyet Raporu 204 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 2 3 27 F: 0224 2 3 29 4 BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012

Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı. Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 Saygın Can OĞUZ İzmir Kalkınma Ajansı Katip Çelebi Üniversitesi - 24 Eylül 2012 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI VĠZYON: Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir PROJENİN AMACI İzmir in mevcut Ar-Ge

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

İZKA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İLE TURİZM VE ÇEVRE PROJELERİNE KARŞILIKSIZ MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI

İZKA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İLE TURİZM VE ÇEVRE PROJELERİNE KARŞILIKSIZ MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI İZKA TARIM VE KIRSAL KALKINMA İLE TURİZM VE ÇEVRE PROJELERİNE KARŞILIKSIZ MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI 01 0 2 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 ÖNSÖZ KISA KISA TARIM VE KIRSAL KALKINMA, TURİZM

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 Asya nın ilk şifa merkezi Kurtuluş Savaşı nın ilk kurşunu Türkiye nin ilk fuarı İlk iktisat kongresi İlk

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı