T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR 2009 i

2 ii

3 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY İZMİR 2009 iii

4 iv

5 DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ Başkan (Danışman) : Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY... Üye : Yrd. Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL... Üye : Yrd. Doç. Dr. Melek ARDAHAN... Yüksek Lisans Tezinin Kabul Edildiği Tarih: v

6 ÖNSÖZ Araştırma konusunun seçilmesi, yürütülmesi ve sonuçlanmasına kadar her aşamada hem yol gösteren hem de çalışmalarımda beni yüreklendiren tez danışmanım Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY a, Tezimde yardım ve önerileri ile araştırmama ışık tutan tez jüri üyesi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL a, Araştırmanın yapılmasına izin veren Ağrı VALİLİĞİ NE, Araştırmam sırasında beni evlerine misafir olarak kabul eden ve deneyimlerini tüm içtenlikleri ile paylaşan Ağrı lı KADINLAR A, Araştırmanın her aşamasında beni destekleyip güç veren yaşam koçum sevgili arkadaşım Münevver SÖNMEZ E, Bana inanan ve inancıma güç katan annem, babam, yengem ve kardeşlerime, TEŞEKKÜR EDERİM /İZMİR Gülşen ÇALIŞ vi

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... vi İÇİNDEKİLER... vii TABLOLAR DİZİSİ... xi ŞEKİLLER DİZİSİ... xii BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problemin Tanımı Araştırma Sorusu Araştırma Alt Soruları Araştırmanın Amacı ve Önemi Alanyazın Taraması Doğum ve Doğum Süreci Evde Doğum ve Evde Doğumu Etkileyen Faktörler İçsel Faktörler Duygusal Bileşen Olarak Evde Doğum Bilişsel Bileşen Olarak Evde Doğum Davranışsal Bileşen Olarak Evde Doğum Dışsal Faktörler Demografik Faktörler Çevresel Faktörler Sağlık Hizmet Faktörleri vii

8 1.6. İlgili Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Yurt içinde Yapılan Araştırmalar BÖLÜM II YÖNTEM 2.1. Araştırma Modeli Çalışma Grubu Veri Toplama Araçları Bilgi Formu Görüşme Formu Veri Toplama Süreci Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması Ön Okuma Nitel Verilerin Kodlanması Temalara Ulaşma Veriyi Örgütleme Nitel Bulguların Yorumlanması ve Raporlaştırılması Geçerlik ve Güvenirlik Geçerlik Güvenirlik Araştırmacının Rolü viii

9 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. Kadınların Tanımlayıcı Özellikleri Evde Doğum Yapan Kadınlara Ait Sosyodemografik Özellikler Evde Doğum Yapan Kadınlara Ait Doğurganlık Bilgileri Kadınların Evde Doğuma Hazırlık Deneyimleri Evde Doğum Algısı Rahatlık Rahatsızlık İçsel Oluşumlar Ev Algısı Evde Doğum Kararı Hastane Algısı Sağlık Hizmetine Erişememe Evde Doğumlarda Deneyimlerin Etkileşimi Hazırlık Kadınların Evde Doğum Eylemine İlişkin Deneyimleri Doğumu Yaptıran Kadınlar (Doğurtanlar) Doğumu Yaptıran Kadınların Nitelikleri Doğum Yaptıran Kadınların Sürece Katkıları Doğum Pozisyonları Evde Doğum Eyleminde Duygusal Yaşam Deneyimleri Kadınların Evde Doğum Eylemi Sonrası Deneyimleri ix

10 BÖLÜM IV SONUÇ VE ÖNERİLER 4.1. Sonuçlar Öneriler ÖZET ABSTRACT KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER EK I : Bilgi Formu EK II : Görüşme Formu EK III : Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel Ektik Kurul Araştırma İzin Yazısı EK IV : Ağrı Valiliği Tez Araştırma İzin Yazısı EK V : Alanyazın Kod Listesi EK VI : Araştırma Alt Soruları Kod Listesi EK VII : Nitel Veri Ön Okuma Kod Listesi EK VIII : Nitel Veri Kod Listesi EK IX : Veri Değerlendirme Formu x

11 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. Nitel Veri Seti Tablo 2. Nitel Veri Kodlama Örneği Tablo 3. Evde Doğum Yapan Kadınlara Ait Sosyodemografik Özellikler Tablo 4. Evde Doğum Yapan Kadınlara Ait Doğurganlık Bilgileri xi

12 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1. Nitel Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması Süreci Şekil 2. Kadınların Evde Doğuma Hazırlık Deneyimleri Şekil 3. Evde Doğum Algısı Şekil 4. Mahrem Alan Şekil 5. Kadınların Evde Doğum Eylemine İlişkin Deneyimleri Şekil 6. Doğum Yaptıran Kadınların Nitelikleri ve Etkileri Şekil 7. Evde Doğumda Etkileşimler Şekil 8. Kadınların Evde Doğum Eylemi Sonrası Deneyimleri xii

13 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problemin Tanımı Son yıllarda giderek daha fazla vurgulandığı ve sağlık alanında yapılan pek çok araştırmada ortaya konduğu gibi; kadınların genel sağlık konusundaki bilgi, tutum ve davranışları sağlık hizmetinden yararlanmayı etkilemektedir (16). Kadının eğitim durumu, sağlığı için karar verme sürecinde yer alması, üreme sağlığı hizmetinden yararlanması kadınların ağlık hizmetlerinden yararlanmasında etkileyici olmaktadır (18). Ana sağlığı hizmetlerinin düzeyi hakkında fikir veren önemli göstergelerden bazıları; anne ölüm hızı, perinatal ölüm hızı, doğumların yapıldığı yer ve doğuma yardım eden kişidir. Doğumların yapıldığı yer bakımından kullanılan ölçütler, bir sağlık kuruluşunda veya evde yapılan doğumların yüzdesidir. Doğum sırasında kimin yardım ettiği ise; doktor veya ebe/hemşirenin yardımı ile (bir sağlık personelinin yardımı ile) yapılan doğumların yüzdesi ve geleneksel ebeler (ebe ana, ara ebeler, aralık ebeleri) yardımı ile yapılan doğumların yüzdesi ile gösterilir (16, 30). Bu ölçütler içinde ana sağlığı hizmetlerinde önemli olan, evde kendi kendine yapılan doğumlar, bir başka değişle evde geleneksel ebe yardımı ile yapılan doğumların yüzdesi ile gösterilir (16). Kadının toplumdaki statüsünün ve sosyo ekonomik durumunun düşüklüğü, toplumdaki tıbbi bakım hizmetlerinin düzeyi ve niteliği anne ölümlerinde belirleyici olmaktadır. Anne ölümlerinin medikal nedenleri içinde doğrudan obstetrik nedenlerle olan kanama, toksemi ve enfeksiyon kadın sağlığı açısından önemlidir. Özellikle

14 enfeksiyon, doğumların septik koşullarda ve travmatik yapılması nedenine bağlı ölümleri hazırlayıcıdır. Doğumların sağlıklı koşullarda özellikle tıbbi yardım ile yapılması travmatik doğum sayısını azaltmakta ve enfeksiyon nedeni ile anne ölümlerini önlemektedir (16, 57). Ana ve çocuk sağlığı birbirinden ayrılmayan ve birbiri ile iç içe giren konulardan oluşmaktadır. Perinatal ölüm hızı, ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi bakım ve doğumların sağlıklı koşullarda olup olmadığını gösteren önemli bir ölçüttür. Perinatal ölümler, o toplumdaki obstetrik hizmetlerin düzeyi hakkında daha iyi fikir vermektedir. Perinatal ölüm nedenleri arasında; mekanik nedenler (doğum travması, uterus rüptürü, kordon sarkması) ve fetusta enfeksiyon (obstetrik tutum ve davranış) perinatal mortaliteyi etkileyen temel nedenler olup, aynı zamanda önlenebilir nedenlerdir (16). Özellikle doğumun sağlıklı koşullarda ve bir sağlık personelinin yardımı ile yaptırılması anne ve perinatal bebek ölümlerini azalttığı bilinmektedir (18) yılından beri çocukların ve doğurgan çağdaki kadınların nüfus içinde büyük yer tutması, öncelikli olarak bu konuların ele alındığı çeşitli programların yürütülmesine neden olmuştur. Bu öncelikli konulardan biri olan Güvenli Annelik ; sağlıklı koşullarda doğum ve doğum sonu anne ve yenidoğan bakımı, komplikasyonların azaltılması ve komplikasyon gelişmesi durumunda anne ve bebeklerde ölüm riskinin azaltılmasında temel yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen; anne ve çocuk sağlığında müdahale ve eylemleri yönlendiren ve rehberlik yapan Güvenli Annelik Paketi nde belirtilmektedir (27, 57). Her doğumun hastanede yapılması şart değildir. Ülkemiz koşulları da her doğumun hastanede gerçekleştirilmesi açısından yetersizdir. Örneğin, bütün 2

15 bölgelerde hastane hizmetleri ulaşılabilir nitelikte değildir. Diğer taraftan, ev doğumu, sağlık personeli yardımı ile batılı ülkelerde tercih edilen ve sağlık kurumları tarafından da önerilen bir uygulamadır. Bu uygulamanın önerildiği durumlarda gebelikle ilgili risk faktörlerin iyi ayırt edilmiş olması gerekmektedir (13). İsveç te ev doğumları sağlık sistemi içersinde bir seçenek değildir. Kadınların sadece yaklaşık binde biri evde doğum gerçekleştirmektedir. Nerede doğum yapmak istedikleri sorulduğunda yaklaşık olarak 100 İsveçli kadından biri evde doğum yapmak istediğini belirtmektedir. Gerçekte ise evde doğumların oranı yaklaşık 10 kat fazladır. Fakat kadınların nasıl evde doğum yaptıklarına dair bilgi oldukça azdır (26). İnsan yaşamı, bir zaman içinde gelişen olaylar zincirini kapsar. Bu olayların bir kısmı insanın içinde yaşanır, bir kısmı ise diğer insanlarla olan ilişkilerde olduğu gibi dışta yaşanır. Murray; içte ve dışta yaşanan bu olgulara süreçler adını vermektedir (61). Doğumunun gerçekleşeceği mekân ile süreç ve sonuç arasındaki ilişki tartışmalıdır (34). Doğum yapılan yerin fiziksel bir anlamı olduğu kadar sembolik bir anlamı da vardır (26). Sağlık kuruluşlarında sağlanan her tür olanağa karşın bazı aileler kendi ev ortamlarında doğum yapmayı tercih etmektedir (13). Bu bağlamda araştırmada ele alınan araştırma sorusu aşağıda sunulmaktadır Araştırma Sorusu Evde doğum yapan kadınlar doğum sürecinde neler yaşamaktadır? 3

16 1.3. Araştırma Alt Soruları 1. Kadınlar, evde doğum sürecine nasıl hazırlanıyorlar, süreci nasıl yaşıyor ve süreç sonunda kendilerini nasıl hissediyorlar? 2. Evde doğumu tercih eden kadınların bu kararı vermelerini etkileyen faktörler nelerdir? 3. Evde doğum yapan kadınlar; ev, evde doğum ve hastane kavramlarını nasıl algılıyorlar? 4. Evde doğum sürecinde kadınları etkileyen faktörler nelerdir? 5. Evde doğum süreci sonunda kadınların bu deneyime ilişkin kazanımları nelerdir? 1.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi Türkiye de ülke çapında sağlık politikaları geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetlerini sunmak resmi olarak Sağlık Bakanlığı nın görevidir. Halen uygulanmakta olan sağlık ocakları ve sağlık evleri ağı, hizmetlerin ve olanakların köy seviyesine kadar ulaştırılabilmesi amacıyla çıkarılan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa temel alınarak kurulmuştur. Köylerin büyük bölümünde sağlık ocağı ya da sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin uç birimi sağlık evidir. Bu sağlık sistemi ağı, temel sağlık hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması ve halkın sağlık eğitiminden sorumludur. Bu sağlık birimleri aynı zamanda sağlık bilgi sisteminin de başlıca kaynağıdır (57). Bununla beraber; 2004 yılında çıkarılan aile hekimliği pilot uygulaması hakkındaki kanun sağlıkta dönüşüm programının ilk basamağı olan aile hekimliği uygulamasını başlatmıştır. Bu kanun ile; birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, bireye ihtiyaçları 4

17 doğrultusunda koruyucu sağlık hizmeti verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Aile hekimliği uygulamalarında bir aile hekimi ve bir de aile sağlık elemanından (ebe, hemşire, sağlık memuru) oluşan çekirdek bir kadro bulunmaktadır. Şu anda Türkiye nin 7 bölgesinde kademeli olarak aile hekimliği uygulamasına geçilmektedir. Bu uygulamanın başlamadığı bölgelerde ise Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa temel alınarak uygulamalar devam etmektedir (8, 28, 37, 51). Ağrı da 2008 yılı itibari ile aile hekimliği uygulanmamaktadır. Ancak, aile hekimliğine geçme yönünde hazırlıklar sürdürülmektedir. Şuanda sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki yasa temel alınarak anne ve çocuk sağlığı hizmetleri en uçta sağlık evleri ile yürütülmektedir (28). Doğum sırasındaki sağlığa uygun ortam ve uygun tıbbi bakım anne ve çocukların sağlık risklerini azaltmaktadır. Dünya Sağlık örgütü tahminlerine göre doğumların %60 ı geliri düşük şehirlerde bir sağlık hizmeti imkânı dışında olan yerlerde, % 47 si ise geleneksel doğum ebeleri yardımıyla, aile üyeleri aracılığıyla ve hiç yardımsız olarak gerçekleştirilmektedir (60). Türkiye de TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) 2003 e göre, ülke genelinde doğumların %78 i, TNSA 1998 e göre ise %73 ü bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmiştir. Bu oranlar geçen beş yıllık süre içinde sağlık kuruluşunda doğum yapanlarda yüzde beşlik bir artışı yansıtmaktadır. Kamu sağlık kuruluşlarında yapılan doğumların oranı %65, özel sağlık kuruluşlarında yapılan doğumların oranı ise %13 tür. Türkiye de evde yapılan doğumların ortalaması ise % 21,2 dir (57). Türkiye de coğrafi bölgelere göre sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında Doğu Anadolu bölgesi son sırada yer almaktadır. Az gelişmiş bölgelerin gelir düzeyi ve gelir artış hızı, ülke gelir düzeyi ve gelir artış hızından düşüktür, tarım sektörü 5

18 hâkim nitelikte fakat geridir. Bu bölgelerde nüfus artış hızı, ülke nüfus artış hızından yüksektir. Meslekte mevkii bakımından ücretliler ve işverenlerin oranı, ülke ortalamasına göre düşüktür. Tasarruflar azdır ve buna bağlı olarak da yatırımlar için sermaye kıtlığı çekilmektedir. Cemaat şeklinde bir sosyal teşkilatlanma ve dışa kapalılık vardır. Bölge dışına göç verme oranı yüksektir. Bu özellikler dikkate alındığında; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi az gelişmiş bölge olarak nitelendirilmektedir (29). Doğumun yapıldığı yere göre, bölgesel ve kırsal-kentsel farklılıklar bulunmaktadır. Bölgeler arası oranlara baktığımızda; Doğu Anadolu bölgesinde evde doğum oranın % 45,5 olduğu görülmektedir. Bölgelere göre; evde yapılan doğum oranı batı bölgesinde % 8,1 dir. Yerleşim yerine göre bakıldığında kentte % 14,1 olan evde doğum oranı, kırda % 35,0 olarak belirtilmektedir. Kentsel yerleşim yerinde doğan bir çocuğun sağlık kuruluşunda dünyaya gelme olasılığı, kırsal yerleşim yerinde doğan çocuğa kıyasla 1,3 kez daha fazladır. Ayrıca, kırsal alanlardaki kadınlar her yaş grubunda, kentsel alanlarda aynı yaş grubundaki kadınlara göre daha fazla çocuk doğurmaktadır. Doğu bölgesinde % 3,65 olan toplam doğurganlık hızı, doğuda yaşayan kadınların diğer bölgelerde yaşayan kadınlardan yaklaşık olarak 1,5 kat daha fazla çocuk sahibi olduğunu göstermektedir (57). Türkiye de çocukların hayatta kalma şanslarının iyileştirilmesine ilişkin politikaların ve stratejilerin değerlendirilmesinde bu veriler önem taşımaktadır (7). Doğu bölgesinde doğumların yarıdan fazlası evde gerçekleşmektedir (57). Ağrı ilinde 2005 yılında toplam doğumun 657 si, 2006 yılında olan toplam doğumun 562 si 2007 yılında ise olan toplam doğumun 731 i sağlık personeli yardımı olmadan yapılmıştır Nisan ayına kadar olan dönem içinde ise toplam doğumun 225 i sağlık personeli yardımı olmadan 6

19 gerçekleşmiştir (2). Ancak Türkiye nin gelişmiş batı ve güney bölgelerinde yapılan çalışmalarda da sağlıksız koşullarda, evde doğumun tercih edildiği bilinmektedir (13). Davranışın ve anlamının bilinmesi bakımından, evde doğum tercihi ve tercihe götüren faktörlerin ortaya çıkartılmasında bu oranlar yol göstermektedir (15). Evde doğum eğiliminin artmasına paralel olarak 1987 de konuya özgü Uluslar arası konferanslar düzenlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda, 4. Uluslararası Evde Doğum Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu konferasta, ebelerin evde doğum yaptırmaları hakkında var olan uygulama ve sorunlar tartışılmıştır. Evde doğum olanağının ve kaynaklarının önemli ve aynı zamanda standart bir çalışma olması gerektiği vurgulanmıştır. Konferasta, kadınların evde doğum planlarken karar almakta zorlandıklarına ilişkin pek çok niteleyici nedenler belirtilmiştir. Bu nedenler arasında insanlar, tavırlar, uzaklık ve profesyonel yardımda bulunmak yer almaktadır. Örneğin, evde doğumun resmi bir seçenek kabul edilmediği bir ülkede, hastanenin komşusu olan bir doğum merkezi ev konforu sağlayarak hizmet vermeye başlamıştır (59). Doğum yeri ile mortalite ve morbidite üzerine odaklanmış araştırmaların çoğu nicel araştırmalardır. Fakat kadıların doğum deneyimleri ile doğum yeri ilişkisi üzerine nitel araştırmalar da önem taşımaktadır. Yeterince araştırılmamış olsa da mekânların doğum deneyimlerini etkilediği bilinmektedir (34). Hastane doğumları kadının kendini hasta gibi hissetmesine yol açmaktadır. Bu da kadının kendini çevresine bağımlı gibi hissetmesine ve pasifize olmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle bazen ebelerin kontrolünde evde doğumlar birçok kadın tarafından tercih edilmektedir. Brezilya da doğumlara tıbbi destek ile evde doğum sağlanmaya çalışılmıştır (50). Somali de hükümet sağlık merkezleri yapılandırmasına rağmen 7

20 hala kadınlar bir ebe veya geleneksel ebe yardımı ile yapılan evde doğumları tercih etmektedir (53). Sağlık hizmetinin önemli bir boyutu olan hemşirelik hizmetleri; bireyin, ailenin veya toplumun vazgeçilmez gereksinimlerindendir. Hastanedeki hemşirelik bakımından farklı olarak, aile ve topluma odaklı Toplum Sağlığı Hemşireliği, genellikle kontrol edilmemiş veya bozulmuş bir çevrede yaşayan aileler ve topluma müdahale etmektedir. Burada çevresel etkiler, birey ve ailenin psikososyal, fizyolojik ve sağlık davranışı özelliklerini de göz önüne almak gerekmektedir. Aile ve topluma sağlık hizmetlerini sunarken hizmet sunulan grubun sağlık bakım gereksinimi düzeyini bilmek ve bilinçli girişimlerde bulunmak önemlidir. Aile ve toplumdaki sağlık riskleri saptanmalı, sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranış biçimleri bilinmelidir. Kısacası birey, aile ya da toplum bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp tüm parametrelerde değerlendirilmelidir (49). Bu araştırmanın amacı; evde doğum yapan kadınların öznel deneyimlerini bulmak ve evde doğumu tercih eden kadınların seçimlerini etkileyen, sosyal, psikolojik, çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili faktörleri ortaya çıkarmaya yönelik bütüncül bir resim sunmaktır. Bu bağlamda araştırmanın temel amaçları aşağıda belirtilmiştir. 1. Kadınların evde doğuma hazırlık, doğum süreci ve doğum sonu deneyimlerini ortaya çıkarmak, 2. Kadınların evde doğum kararını etkileyen faktörleri bulmak, 3. Kadınların ev, evde doğum, hastane kavramlarına verdikleri anlamları bulmak, 4. Evde doğum sonunda deneyime ilişkin kadınların kazandıkları, duygu, düşünce ve davranışları bulmak, 8

21 5. Sağlık sistemi içersinde evde doğumları kazanmak için neler yapılabileceğine yönelik karar organlarının eylem planlarına ışık tutmaktır. Bu araştırma sonuçları; 1. Evde yapılan doğumların, sağlıklı koşullarda ve sağlık personeli ile yapılmasına yönelik programlar geliştirilmesine, 2. Evde doğumun nasıl gerçekleştiğini değerlendirmede değişkenlerin belirlenmesi ve başka araştırmalar için temel alınmasına, 3. Sağlık personeli yardımı olmadan yapılan evde doğumları hastaneye taşıyacak stratejilerin planlanmasına, 4. Sağlık personelinin evde doğum yapan kadınları sağlıklı koşullarda doğum yapmaları için uygun sürece nasıl katabileceklerine yönelik bakış açısı geliştirmelerine, 5. Evde doğumu deneyimleyen kadınların bu süreç hakkındaki olumlu düşüncelerini hastane doğumlarına entegre edilmesiyle sağlıklı koşullarda evde doğum konforunun sağlanmasına, 6. Evde doğum yaklaşımının bir seçenek olup olmayacağına yönelik kanıtlar sunmasına, 7. Konuya özgü başka araştırmalar için kaynak olmaya, yönelik kullanılabilir Alanyazın Taraması Sağlık yalnızca biyolojinin konusu olmakla kalmaz pek çok sosyal, kültürel, politik ve ekonomik faktörü içerir. Toplum hizmetleri (çevre, finans, sosyal ve psikososyal alanlardaki) hastaya ait faktörler (motivasyon ve sosyal destek sistemi gibi) ve hemşirelik aktivitelerinin tüm yönlerini birleştirmelidir. Hemşire, bunun için 9

22 sosyal bilimler ve davranış bilimlerinden bilgiler toplamalı, çevre, yaşam stili ve aile dinamiklerinin sağlık davranışlarını nasıl etkilediği yönünde bir anlayışa sahip olmalıdır. Kısacası, toplum sağlığında etkili olabilmek için hemşire, hem hemşirelik hem de toplum sağlığı ile ilgili bilgi ve becerisini kullanabilmelidir. Toplum sağlığı bilgisi, epidemioloji, bioistatistik, çevre sağlığı, sosyal bilimler ve toplum sağlığı yönetimi kavramlarından oluşmaktadır (49). Bu faktörler göz önüne alınarak hemşireliğin hizmet alanını planlama ve değerlendirmede sosyal bilimler ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak ilgili alanyazın taraması aşağıda sunulmaktadır Doğum ve Doğum Süreci Doğum, fetus, plesanta ve zarlarının doğum kanalından atılma eylemi olarak tanımlanır. Bu tanıma; uterusun itici kuvvetinin ötesinde kadının tüm vücudunun katıldığı fiziksel ve ruhsal kontrol mekanizmalarının da katılması gerekmektedir (5). Doğum mekanizması doğum kanalından geçerken fetusun yaptığı bir seri pasif hareketi içermektedir. Doğumun başarılı bir şekilde takip ve idare edilmesi için doğal hareketlerden oluşan doğum mekanizmasının iyi bilinmesi gerekmektedir (31). Normal bir geliş vertekstir ve kılavuz nokta oksiputtur. Bunların dışında olanlar fetal geliş anomalileridir. Bunlar: makat geliş (% 4 görülür), yüz geliş (% 0,2 görülür), alın geliş (% 0,1 ), omuz geliş ve birleşik gelişlerdir. Ayrıca umblikal kordon komplikasyonu olarak; kordon sarkması, düğümlenmesi, boyunda dolanması, gövdeye dolanması görülmektedir. Doğuma, mekanik, sinirsel ve endokrin, kimyasal birçok değişiklik ile hazırlanılmaktadır (55). Hastane koşullarında gerçekleştirilen doğumlarda genellikle litotomi pozisyonu kullanılmaktadır. Alternatif doğum pozisyonları; yürüme, ayakta durma, çömelme, diz çökme gibi dikey pozisyonlar ile 10

23 sol yan yatma (sims pozisyon) ve el-diz pozisyonlarıdır. Doğum yapan annelerin modern çağa kadar yürüme, ayakta durma, çömelme ve diz çökme doğum pozisyonlarını kullandıkları bilinmektedir (42). Ancak son iki yüzyıldır litotomi gibi sırt üstü pozisyonlar doğuma yardım eden kişilerin rollerinin genişlemesi ile birlikte yeni teknolojilerin kullanımına uygunluk sağladığı için kabul görmektedir. Kadınlar doğum eylemi süresince serbest bırakıldıklarında farklı pozisyonları kullandıkları, pozisyon değiştirdikleri ve kadınların çocuğun doğum eylemin latent döneminde yürümeyi tercih ettikleri bilinmektedir (42). Doğumun 1.evresi, açılma ve silinme devresidir ve gerçek doğum ağrıları ile başlayıp serviksin tam açılmasına kadar devam eder. Fetusun çıkım devresi 2.evredir. Serviksin tam açılmasından bebeğin doğumuna kadar sürer. İkinci evrede itiş bir reflex olarak ve spontan gelişir. Ancak çoğu zaman avantaj olan bu itici güce kadın başvurmaz. Bu durumda kadını yönlendirmek önemlidir. Bebeğin doğumundan plesanta ve zarların atılmasına kadar geçen süre 3. evredir (5). Yenidoğan bebeklerde doğum travması, peteşiden hayati tehlike oluşturan tabloya kadar çok geniş bir klinik tablo göstermektedir. Travmalar doğum sırasında elle yapılan manevralarla oluşabilmektedir. Her düzeyde sağlık kuruluşunda doğum travmalı yeni doğan bebekle karşılaşılmaktadır. Bebeklerde, makat geliş, baş pelvis uygunsuzluğu ve iri bebek ise vajinal distozilere neden olmaktadır (48). Doğumun Yönetimi ve Doğuma Destek Doğum sancıları başlayan bir kadının ruhsal durumu ile ağrıya reaksiyonu yakından ilişkilidir. Tahammül gücü, fiziksel ve ruhsal olarak tükenme sınırı ruhsal durumunun etkisi altındadır. Bu durumda doğumun yönetimi ve takibi belli ilkelere dayanmaktadır. 11

24 Bu ilkeler; 1. Kadının psikolojik gereksinimlerini anlamak ve ona göre davranmak, 2. En mükemmel bakımı sağlamak, bu amaçla rahatlatmak, ağrıyı azaltmak, 3. Hastanın gücünü boşa harcamamasını sağlamak, kendini zedelemesine engel olmak, temizliğe dikkat etmek, 4. Gereksiz müdahalelerde bulunmamak, 5. Acil durumları tanıyıp, anında müdahale etmeyi bilmektir (5). Özellikle ilk gebelikte kadın karmaşık duygular içindedir. Uzun bir bekleyiş döneminin bitiyor olması onu sevindirirken doğum olgusunun verdiği belirsizlik bir korku yaratmaktadır. Hastane ortamı genellikle doğum gibi doğal bir olay yerine ameliyatları ifade eden bir kavram olarak kadını endişeye sevk eder. Böyle bir kadının sakinleştirilmesi gerekmektedir. En azından sağlık personelin beklenilen ilgisi hastane atmosferini ev sıcaklığına kavuşturabilmektedir. Mükemmel döşenmiş bir ortamda, bir kadının yalnızlıktan dolayı kendini mutsuz hissedeceği unutulmamalıdır. Ebenin tavrı doğum sırasında kadın için çok önemlidir. Sakin ve iyimser tavır yaptığı ile yaklaşımı daima arkadaşça olmalıdır. Doğum yapacak kadının o anki duygu ve düşünceleri anlamaya çalışmalı, doğumun kadın için yorucu bir durum olduğunu unutulmamalıdır. Ebenin, doğum yapan kadına elinden gelen çabayı gösterdiği hissettirilebilirse anne adayı üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşur. Bunun için aşırı bir otoriteye gerek yoktur. Yalnızlık, korkuyu doğurur ve korku doğumda gebenin en büyük düşmanıdır. Ebenin rahatlatan güven veren arkadaşlığı kadını doğum için cesaretlendirmesi, bilgilendirmesi, kadının koluna girip dolaşması kadının korkuyu yenmesi için yardımcı olmaktadır. Doğum süresince ebenin kadının yanında kalması gerekmektedir. Uzun süre yalnız bırakılırsa, sağlık personeline olan güveni azalır. Doğum ağrılarına dayanamayan anne adayının sakinleştirilmesi de 12

25 ebenin görevlerindendir. Bu amaçla kadına masaj yapması, sırtına dokunulması gibi davranışlar ebenin ilgisini gösterir. Doğum salonu ve anne adaylarının beklediği bölümler sessiz ve huzur veren görünümde olmalıdır. Özellikle doğumun 2.evresinde gürültü ve bağrışmalar stres ortamı yaratır ve kadının kendini kontrol yeteneğini engeller. Doğum ağrısı ve komplikasyonlara karşı duyulan endişe anne adayı için büyük sıkıntıdır ve bu endişe-gerilim durumu doğumu zorlaştırmaktadır (5) Evde Doğum ve Evde Doğumu Etkileyen Faktörler Evde doğumlar, evde kendi kendine ya da sağlık personeli yardımı ile gerçekleşen doğumlardır (13). Evde doğum yapma; kadınların kendi başlarına durumu idare etmesiyle kadının özerkliğini ve otoritesini ifade etmektedir. Evde doğum hakkındaki kadınların genel yorumu; özerklik ve otonomi sağlaması, doğumu yapabileceğine inanması ve doğal güçlere güven duymasıdır (26). Yaşadığımız heyecanlar otonom sinir sisteminin fizyolojik uyarımı ile gerçekleşse de olay hakkında daha hassas uyarı, koşullarla ilgili algılarımıza, bilişsel değerlendirmelerimize bağlıdır. İnsan hem içten hem de dıştan gelen uyarıcıların karmaşık etkisi ile faaliyete geçmektedir Bu iç ve dış etmenler çok defa bir arada davranışları etkilemektedir (12) İçsel Faktörler Birey, hızını çoğu zaman içinden alan dinamik bir varlıktır. Çevreden uyaranlara tepkide bulunmakla kalmaz, bireyi davranışa götüren ilgi, dürtü, amaç, istek gibi iç etmenlerle hareket eder (12). Kişinin isteklerinin giderilmesi sırasında ise tutumlar oluşmaktadır. Tutum, algıların bireyle dış dünya arasında ki karşılıklı 13

26 eylemleşmesinden meydana gelmektedir (41). Sosyal psikolojinin en önemli kavramlarından biri olan tutumlar duyguları ifade etseler de genellikle bilişlerle ve nesneler hakkındaki inançlarla yakından ilgilidir. Üstelik tutumlar, tutum nesneleri ile alakalı olarak yaptığımız hareketlerle de bağlantılıdır. Dolayısı ile sosyal psikologlar, tutumları genel olarak bir bilişsel bileşen, bir duygusal bileşen ve bir davranışsal bileşenin bir araya gelmesi olarak anlamaktadır. Örneğin; sosyal psikologlar gruplara yönelik olumsuz tutumları araştırırlarken, olumsuz stereotipler (bir grup hakkında olumsuz inanç ve algılar; bilişsel bileşen), önyargı (gruba yönelik olumsuz duygular; duygusal bileşen) ve ayrımcılık (grup üyelerine karşı olumsuz eylemler; davranışsal bileşenler) arasında ayrım yapmaktadırlar. Bazı kuramcılar, tutumları yalnızca bilişsel ve duygusal bileşenlerle tanımlamayı tercih ederken bazıları, sadece duygusal bileşen ile tanımlamayı tercih etmektedir. Ancak farklı tanımlara rağmen hepside, devam eden inançlar, duygular ve davranışlar arasında isteğe yönelik ilişkiler olduğunu paylaşmaktadır (6) Duygusal Bileşen Olarak Evde Doğum Güdülerle sıkı bir ilişkisi olan duygular içsel nedenlerimizdir. İhtiyaç ve güdülerin doyurulup doyurulamamasından mutsuzluk ya da mutluluk gibi duygular meydana gelmektedir (12). Korku, kaygı gibi kuvvetli duygular algılamayı etkilemekte ve algı aldanmalarına yol açmaktadır. Bireyde algıladıkları ile beraber oluşan tutum, içinde bulunduğu duygusal durumu etkilemektedir (41). Tutumlar birçok işleve hizmet etmektedir. Değerlerimizi ifade eden ya da benlik kavramlarımızı yansıtan tutumlar değer ifade etme işlevine, bizi anksiyete ya da kendimize ait değerlerimize yönelik tehditlerden koruyan tutumlar ego savunma işlevine, sosyal bir topluluğun parçası olduğumuzu hissetmemize yardımcı olan 14

27 tutumlar ise sosyal uyum işlevine hizmet etmektedir. Kişilerin tutumlarında bir tür içsel mantık vardır (6). Bireylerin istekleri ile beklenti düzeyleri arasında bu mantık doğrultusunda sıkı bir ilişki görülmektedir. Beklenti düzeyi, bireyin psikolojik olarak varmayı umduğu sınırdır. Kişinin isteği bu düzeye ulaşmaktır. Bireyin bu düzeye varması veya bu düzeyi geçmesi başarı duygusuna ulaşmasını ve tatmin olmasını sağlamaktadır. Yani kişinin başarı veya doyumu yapılan işin, kazanılan başarının mutlak değeri ile değil bireyin o işe verdiği değere göre başka bir deyimle beklenti düzeyine göre değişmektedir. Bireyin davranışı onun istek ve amaçlarını yansıtır. Bireyin algıları, duyguları, düşünceleri onun isteklerinin etkisindedir. İstek ile amaca yönelim olur ve bu yönelimin her aşamasında birey amacını elde etmek ve gerginliğini gidermek için davranışı, gereksinim ve hedefe yönelik gösterir (41). Maslow istek ve gereksinimlerin gelişmesinde tarihi bir kademe olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre bireyin isteklerinde alt kademe isteklerden üst kademe isteklere doğru bir derecelenme vardır. Maslow a göre bu istekler şöyle sıralanır: Fizyolojik istekler, güvenlikte olma isteği, ait olma isteği, takdir edilme isteği; saygınlık, kendine saygı ve başarı isteği; kendini gerçekleştirme yani kendi olanak ve yeteneklerini uygulama isteğidir (11, 25, 41, 61). Bireyin kendisine saygısı, onun kendisi ile idealleri ve değerleri arasındaki ilişkileri algılamasından doğmaktadır. Kendine saygı gibi duyguların savunulması ve kuvvetlendirilmesi birer motivasyon kaynağıdır (41). Motivasyonun kelime anlamı harekete geçirmektir. Harekete getiren ise motiv (güdü) dir. Motivler doğrudan doğruya idare ve kontrol edilemezler. İşte bu kontrolleri belirtmek için güdülenme sözcüğü kullanılır. Güdülenme ifadesi için; Amaç, yönelme, istek, niyet, tutku, güdü, tutum, ilgi, seçim (tercih) gibi terimler kullanılmaktadır. Fakat davranışı bu kelimeler ile açıklamak yetersizdir. Yaptı, çünkü istedi. demek yeterli değildir. Bireyin neden o şeyi 15

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Derya GERLEVİK Tez Danışmanı

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET Sağlık alanı, sosyal hizmet mesleğinin en saygın uygulama alanlarından birisidir. Mesleğin ortaya çıktığı yirminci yüzyılın başından itibaren

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TÜKETICI KARAR SÜRECI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI Ekim BALTA AYDIN Ekim, 2007 DENİZLİ ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı