İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Konak İlçe Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Konak İlçe Raporu"

Transkript

1 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013

2 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 69,4 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 5629 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 100 İl merkezine uzaklığı: Merkezde Coğrafi konumu: Kuzeyinde İzmir Körfezi ve Karşıyaka, doğusunda Bornova, güneyinde Buca ve Gaziemir, batısında Balçova ilçeleri bulunmaktadır. Merkez bir ilçe olan Konak, İzmir de nüfus büyüklüğü bakımından önde gelen ilçeler arasında 4. sırada yer almaktadır. Nüfusu en büyük ilçeler sırasıyla Karabağlar, Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka ve Bayraklı dır. Konak ta ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olunan il açısından dağılımında İzmir den sonra Mardin, Manisa, Konya, Aydın ve Afyonkarahisar illeri öne çıkmaktadır. Kaynak: TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü İlçe Veri Seti (2012) İzmir 34,1 medyan yaşı ile Türkiye den (30,1) daha yaşlı bir nüfusa sahip. Konak ilçesi İzmir de 36,18 medyan yaş ile İzmir ortalamasının üstünde ve il genelinde 19. sırada yer almaktadır.

3 Kaynak: TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü İlçe Veriseti (2012) Konak ın yılları arasında yaş grubuna göre nüfus dinamiklerinin değişimini gösteren projeksiyon tablosu aşağıdaki gibidir. Yaş Grubu Değişim Oranı (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Toplam ,2 Kaynak: Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması, 2013 Konak a ilişkin nüfus projeksiyonları incelendiğinde, Türkiye genelinde olan ve İzmir özelinde daha belirgin olarak görülen nüfusun yaşlanma eğiliminin Konak ilçesinde de belirgin olduğu görülmektedir.

4 Konak ta doğurganlık ve ölüm oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre toplam nüfus 2023 yılında 400 bin düzeyini aşacak ve 2011 yılına göre % 2,2 artış gösterecektir. İlçenin alacağı göç ölçüsünde bu sayının daha da yüksek olacağı öngörülebilir. Nüfusun toplam büyüklüğü yanı sıra, yaş grupları içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin yaş arasındaki bireylerin sayısında % 16 azalma görülürken, yaş arasındaki bireylerin ortalama % 42 ve 90 yaş üstü bireylerin de % 80 artacağı görülmektedir. Konak ın 2011 yılı ve 2023 yılı projeksiyonuna ilişkin nüfus piramitleri de aşağıdaki gibidir. Kaynak: Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması, 2013 İstihdam İlçe bazında resmi istatistik olarak yayınlanmakta olan güncel veri bulunmamaktadır. Bu kapsamda ulaşılabilen son veri 2000 yılı Genel Nüfus Sayımlarından elde edilmiş sektörel işgücü verileridir İzmir Bölge Planı çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan Fonksiyonel Bölgeleme ve Alt bölgeleme analizi çalışması kapsamında 2000 yılı verilerinden yola çıkılarak 2023 yılı için sektörel işgücü oranlarına ilişkin projeksiyon yapılmış olup, Konak a ilişkin oluşan tablo aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır yılı itibarı ile en çok çalışan sayısının merkez ilçe olması sebebiyle Konak ilçesinde olduğu görülmektedir. Bu ilçeyi sırası ile Bornova, Karşıyaka ve Buca izlemektedir. Bu dört ilçe de İzmir ilinin merkez ilçeleridir. İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonu ( ) Konak 2000, Konak 2023, İzmir İzmir Sektör % % 2000, % 2023, % Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 0.80% 0.42% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0.07% 0.02% İmalat Sanayi 28.45% 26.70% Elektrik, Gaz ve Su 0.39% 0.56% İnşaat 5.67% 7.61% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 23.55% 24.82% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 6.32% 6.42%

5 Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları 7.20% 7.62% % 25.81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0.17% 0.02% Toplam Kaynak: Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması, yılında Konak taki sektörel işgücü dağılımlarında ilk 3 sırayı; İmalat Sanayi, Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller ve Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler sektörlerinin, İzmir de ise bu sıranın Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık, Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler ve İmalat Sanayi sektörleri şeklinde oluştuğu ve merkez ilçe olması sebebiyle ziraat sektör payının azaldığı ancak diğerlerinin İzmir geneliyle örtüştüğü görülmektedir. Sektörel işgücü oranlarının değişimi incelendiğinde; 2023 Konak ta İmalat Sanayi ve Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler sektöründeki payının yaklaşık 2 puan azalacağı ve bu durumun İzmir genelinde bu sektörlerdeki artışa ters olarak gelişeceği görülmektedir yılında bu sektördeki beklenen azalışa karşın yine İzmir genelindeki durma paralel olarak Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller sektöründe artış olması beklenmektedir. Eğitim Konak a ilişkin ilçe bazında erişilebilen önemli eğitim göstergeleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. İlçe adı Derslik Başına Öğrenci Sayıları, Konak-İzmir ( ) İlkokulda derslik Ortaokulda derslik Genel lise derslik Meslek lisesi derslik başına düşen başına düşen başına düşen başına düşen öğrenci sayısı öğrenci sayısı öğrenci sayısı öğrenci sayısı Konak İzmir Kaynak: İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 2013 Konak ta derslik başına öğrenci sayısı ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi düzeylerinde İzmir ortalamalarının üzerindedir, yani ilçe daha olumsuz bir duruma sahiptir. Genel liselerde ise; ilçe, İzmir geneline göre daha iyi durumdadır. Konak, İzmir de ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu 7. İlçedir. Buca, Karabağlar ve Torbalı bu konuda ilk 3 ilçeyi teşkil etmektedir. Ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısında da en yüksek olduğu 7. İlçedir. Bornova, Menemen, Karabağlar ve Kemalpaşa bu açıdan ilk 4 sıradaki oluşturmaktadır Eğitim Dönemi Okullaşma Oranları (%) İlçe adı Okul öncesi (3-5 yaş) (net) İlköğretim (6-13 yaş) (net) Ortaöğretim (genel-meslek lisesi, brüt) Konak 40,72 104,76 138,57 İzmir 48,85 102,88 104,68 Kaynak: İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 2013

6 Konak, okul öncesi okullaşma oranı açısından İzmir den daha kötü durumdadır. İzmir ortalamasının altında yer almaktadır. İlköğretim ve orta öğretim okullaşma oranında ise Güzelbahçe ilçesinden sonra il genelinde 2. Sırada yer almaktadır. Okullaşma oranları ve derslik başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin bilgiler, İzmir de yoğun göç alan ilçelerden birisi olan Konak ta okul öncesi eğitime ilişkin ihtiyaçların öncelikli konulardan bir tanesi olduğunu göstermektedir. İlçelere Göre 15+ Yaş okuma Yazma Bilmeyen Oranı, 2012 (%) Kaynak: TÜİK, ve üzeri yaşta okuma yazma bilmeyen oranı açısından İzmir % 2,4 oranı ile % 5,08 oranına sahip olan Türkiye den daha iyi durumda bulunmaktadır. Konak ilçeler arasında % 3,27 değeri ile 25. sırada bulunmaktadır. Konak 15 ve üzeri yaşta okuma yazma bilmeyen oranının en yüksek olduğu 6. İlçedir. İzmir İlçeleri Yükseköğretim ve Üstü Okul Mezunu Oranı, 2012 (%) Kaynak: TÜİK, 2013 Yükseköğrenim ve üstü okul mezunu oranı açısından İzmir % 14,81 oranı ile yine Türkiye genelinden daha iyi durumdadır. Konak, 30 ilçe arasında % 15,40 değeri ile 10. sırada yer almakta ve İzmir geneline oranla güçlü durumda bulunmaktadır.

7 Kültür Karabağlar ve Konak ta 1682 tane taşınmaz kültür varlığı, 41 tane sit alanı bulunmaktadır. Kentin çekirdeği sayılabilecek Konak-Karabağlar bölgesinin en yüksek sayıda tescilli taşınmaz kültür varlığına sahip olması olağan kabul edilmektedir. Bu bölgenin yüzyıllardır kentin çekirdek alanı olduğu göz önünde tutulursa bu durum doğaldır. Hem Helenistik ve Roma dönemi hem de Osmanlı Dönemi'ne ait birçok eser bulunmaktadır. Konak ve Karabağlar daki taşınmaz kültür varlıkları arasında Kemeraltı ve Agora bölgesi en büyük paya ve öneme sahiptir. Sit alanlarının 18 i arkeolojik, 7 si doğal sit, 5 i tarihi ve 11 kentsel sit alanıdır. İzmir içerisinde çeşitli kurumlara bağlı kütüphanelerin 2011 yılı itibariyle ilçelere göre dağılımına bakıldığında toplamda yer alan 70 kütüphaneden 10 unun Konak ilçesinde konumlandığı görülmektedir. Bu 10 kütüphanenin 1 tanesi Milli Kütüphane, 1 tanesi İl Halk Kütüphanesi, 1 tanesi üniversite kütüphanesi, 4 tanesi belediye kütüphanesi ve 3 tanesi de özel kütüphanedir. Ayrıca ilçede belediyeye ait 3 adet, özel kuruluşlara ait 4 adet olmak üzere toplam 7 adet kültür ve sanat merkezi, 1 tane açık hava tiyatrosu yer almaktadır tanesi kültür sanat ile ilgili olmak üzere 1344 tane dernek ve toplam 93 tane vakıf bulunmaktadır. Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Personel Sayısı Sayısı İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü. İzmir Toplam Kaynak: İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi, 2013 Kütüphane Adı Bağlı Olduğu Kurum Özellikleri Konak Belediyesi Kütüphanesi Konak Belediyesi Melahat Yılmayan Öğrenme Evi Konak Belediyesi Kütüphane ve Bilim Laboratuarı Kaynak: İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi, 2013 Konak ilçesinde bulunan Atatürk İl Halk Kütüphanesi, İzmir ilinde tüm ilçe ve onlara bağlı belde kütüphanelerinin de teknik açıdan denetim, eğitim, rehberlik ve donanım desteği görevini sürdürmektedir. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesinin en verimli ve anlamlı hizmetlerinden birisi de 1986 yılından başlayarak kütüphane bünyesi içinde oluşturulan Görme Engelliler Bölümü ile Türkiye de bir hizmet üretmesidir. Gerek görme engellilere yönelik Braille tekniği ile hazırlanan kabartma kitaplar, gerekse sesli kitaplar görme özürlü bireylere ışık tutmuştur. Konak İlçesindeki Bakanlık ve Resmi Kurumlara Bağlı Müzeler ve Özellikleri Müze Adı Bağlı Olduğu Müze Özellikleri Kurum İzmir Etnografya Kültür ve Turizm Bakanlığı 19. yüzyıla ait tenekecilik, nalıncılık, çömlekçilik, göz boncukçuluğu, tahta baskıcılık, halı dokumacılığı, urgancılık, keçecilik gibi el sanatları sergilenerek tanıtılmaktadır. İzmir Arkeoloji Kültür ve Turizm Bakanlığı Batı Anadolu'nun Prehistorik, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 7483 eser sergilenmektedir. Envantere kayıtlı eser bulunmaktadır. İzmir in ilk arkeoloji müzesi olan müze, teşhir salonları, laboratuarlar, depolar, fotoğrafhane, kitaplık ve konferans salonu ile her türlü

8 İzmir Resim ve Heykel İzmir Atatürk Cumhuriyet Eğitim İzmir Tarih ve Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Eserler müze binası içinde ve bahçede olmak üzere 1500 in üzerindedir. Müzedeki buluntular arasında Erythrai'de (Ildırı) bulunan Kore (genç kız) heykeli, Anadolu'nun en büyük tanrıçası Kybele'ye ait çeşitli heykelcikler, Herakles, Medusa ve zafer tanrıçası Nike heykelcikleri, Efes'ten getirilen Afrodit heykeli, Kadifekale'den getirilen mozaikler, Agora'dan getirilen Demeter, Poseidon, Artemis heykelleri yer almaktadır. Müzede daimi eserler sergi salonu, değişen sergilerin açıldığı galeri salonu, resim, heykel, seramik, fotoğraf ve restorasyon atölyeleri ile plastik sanatlar alanındaki ihtisas kütüphanesi bulunmaktadır. Kurum bünyesindeki koleksiyonda kayıtlı eser sayısı 2007 yılında 481 olup, bu eserlerin 385 i resim, 33 ü heykel, 23 ü seramik, 40 ı özgün baskı resimdir itibariyle koleksiyonda kayıtlı eser sayısı 502 olup, bu eserlerin 398 i resim, 37 si heykel, 25 i seramik, 42 si özgün baskı resimdir de açılan müzede Atatürk e ait koruma altında bulunan fotoğraf, eşya ve belgeler sergilenmektedir. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi ve teknolojisine ait 292 eğitim araç ve gereci, 50 fotoğraf ve çeşitli kitap, karne ve diplomalar, medrese icazetnameleri, Atatürk e ait belgeler sergilenmektedir. Çeşitli uygarlık dönemlerinin kültür ve sanat eserleri sergilenmekte, aynı zamanda çağdaş sanat dallarında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir Devlet Demiryolları Konak İlçesindeki Belediyelere Bağlı Müzeler ve Özel Müzeler İzmir Ticaret Tarihi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve (APİKAM) İzmir Eczacılık Tarihi Doğaltaş ve Teknolojileri İnönü Evi İzmir Basın Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Mask İZTO İBB Konak Belediyesi Müzede istasyon ve trenlerde kullanılan ekipman, araç-gereç ve giysiler sergilenmektedir. Galeride aynı zamanda eğitim ve araştırma amaçlı atölyeler bulunmaktadır. İzmir Ticaret Odası nda yer alan müze de kentin ticaret tarihi ile ilgili Osmanlı dönemine ait belgeler ve eserler bulunmaktadır. Ayrıca İzmir ilinin eski fotoğrafları sergilenmektedir. APİKAM, bünyesinde geçici ve daimi sergi alanları, çok amaçlı konferans, araştırma ve drama salonları, çalışma ofisleri, Milli Kütüphane araştırma salonu bulunmaktadır m² arazi üzerine m² kullanım alanı bulunan APİKAM binasının bir kısmı, İzmir Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan cilt Osmanlıca ve yaklaşık cilt Latin alfabesiyle basılmış gazete, el yazması eser için tahsis edilmiştir. Bunun yanısıra orijinal, 950 kopya bağış materyali, İzmir Büyükşehir Belediyesi ne ait yılları arası tutanak defterleri, yılları Encümen karar defterleri tasnif edilmiş şekilde bulunmaktadır. Tarihe sahip çıkmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir Eczacı Odası, EDAK ve İzmir Sağlık Müdürlüğü İlaç Eczacılık Şubesi Müdürlüğü nün ortak çalışmalarıyla, Ahmet Piriştina Kent Arşive nde (APİKAM) kuruldu. Kültürpark ta bulunan eski Pakistan Pavyonu binasındaki müzenin alt katında Afyon Beyaz, ofis bölümü Türk Bej, girişi ve ikinci katı Denizli traverteni döşenen müzede doğaltaş çeşitleri duvarlara monte edilen panolar halinde sergilenmektedir. İsmet İnönü nün doğduğu dönemlere ait eşyaların sergilendiği bir etnografya müzesi olarak düzenlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Basmane semtindeki tarihi Ayavukla Kilisesi'nin müştemilatındaki yer alan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne tahsis edilen Müze de; öldürülen gazetecilerin daktilo, bilgisayar, saat, yelek ve kazak gibi özel eşyalarının da bulunduğu, gazetecilikle ilgili malzeme ve belgeler sergilenmektedir. 23 yıldır düzenlenen uluslararası Dünya Çocuk Eserleri Yarışması nda ödül kazanan eserler sergilenmektedir. Eğitimdeki gelişmeler, araç ve gereçler karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Müze içerisinde ulu önder Atatürk ün maskı, Aziz Nesin in ölüm maskı, Homeros, Deniz Gezmiş, Nazım Hikmet, Dario Moreno, Attila İlhan, Manisa Tarzanı, Metin Oktay gibi önemli isimlerin maskları bulunmaktadır. Neşe ve Müze karikatür sergilerinin yanısıra Müze kütüphanesinde Türk ve dünya mizahını

9 Karikatür Selçuk Yaşar Resim Özel İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları görsel ve metinsel olarak içeren kitap, albüm, katalog, broşür, dergi, plak, efemera gibi belgeleri ile araştırmacılara da katkı sağlamayı hedeflemektedir. Müze, Eflatun Nuri, Güngör Kabakçıoğlu gibi Türk karikatürünün önde gelen sanatçılarının eserleri ile dünya karikatür örneklerini en uygun koşullarda arşivlemektedir. Giriş katı çeşitli resim sergilerinin düzenlendiği galeri olarak kullanılırken, üst kat müzenin daimi eserlerini kapsamaktadır. Müzik İKSEV Türk sazları koleksiyonunun yanısıra, çok değerli müzik eserlerinin, plakların, kaset ve CD lerin, başta Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması na katılan eserler olmak üzere, çağdaş Türk Bestecilerine ait değerli notaların ve müzik kitaplarının korunabileceği, müzik eğitimi alan gençlerin, araştırmacıların, müzikologların ve müziğe ilgi duyan kent halkının yararlanabileceği bir kütüphaneyi de bünyesinde barındırmaktadır. Kaynak: İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi, 2013 Kent içerisindeki sinema salonlarının ilçelere göre dağılımına bakıldığında sinema salonlarının ağırlıklı olarak Konak ilçesinde konumlandığı görülmektedir. Konak ta 6 sinema sahnesinde toplam 20 salonda 3405 koltuk sayısı mevcuttur. Konak ta düzenlenen etkinlikler aşağıda listelenmektedir. Konak ta düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler Etkinlik Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç yıldır Düzenlendiği Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali 1 Uluslararası Konak Çocuk Şenliği ve 3 Konak Belediyesi Nisan Sokak Oyunları Festivali İzmir Balık Festivali Mayıs 2 İzmir Dağ Filmleri Festivali Konak Belediyesi İDADİK - 1 Nisan DKD Alsancak Şenliği Konak Bld.- Alsancak Koruma Güzelleştirme D Mayıs 11 Güzelyalı Şenliği Konak Bld. Güzelyalı İyileştirme Platformu Haziran 6 Gültepe Rumeli Semt Şenliği Konak Bld.-Makedonya Göçmen Koruma Derneği 22 Haziran 7 Uluslararası İzmir Şiir Günleri Konak Belediyesi PEN Yazarlar Derneği Mart 7 Gültepe Toros Şenliği Haziran 4 KIBATAEK Uluslararası Edebiyat Şöleni - 28 Minik Denizciler Şenliği Konak Belediyesi - - Yalı Günleri - - Felsefe Günleri - - İzmir Türkçe Günleri Konak Belediyesi-PEN Yazarlar Derneği 29 Eylül 11 İzmir Öykü Günleri Konak Belediyesi Edebiyat Derneği Şubat 11 Kaynak: İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi, 2013 Tüm şenlik bilgileri toplandığında İzmir ili sınırları içerisinde 93 adet şenliğin düzenlendiği görülmektedir. İlçe başına düşen şenlik sayısı itibariyle Buca, Konak, Ödemiş ve Selçuk ilçelerinin niceliksel olarak önde gittiği gözlenmektedir. İzmir il sınırları içerisinde düzenlenen şenlik bilgileri de yukarıdaki tabloda sunulmuştur.

10 İzmir de faal gazete ve dergilerin de yarısından fazlasının Konak ilçesinde bulunduğu aşağıdaki tablodan görülmektedir. İlçe Gazete Dergi Toplam Faal Faal Olmayan Faal Faal Olmayan Konak İzmir Toplamı Kaynak: TUIK İzmir Bölge Müdürlüğü kurumsal verisi, İzmir Yazılı Medya Adres Listesi, 2011 Turizm İzmir genelinde işletme ve yatırım belgeli tesis sayısının 187 olduğu görülmektedir. Konak ilçesi 52 si işletme 8 i yatırım belgeli olmak üzere toplam 60 tesisle birinci, Çeşme ilçesi toplam 49 tesisle ikinci ve Selçuk ilçesi toplam 12 tesisle üçüncü sırada bulunmaktadır. Konak taki bu 60 tesiste toplam odada yatak kapasitesi mevcuttur. Konak ta Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Dağılımı (2012 Ağustos) İlçe Adı 5 Yıldız 4 Yıldız 3 Yıldız 2 Yıldız Özel Butik Toplam Konak Toplam Kaynak: İzmir Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 2012 Konak ta Turizm İşletme Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış (Gün) Doluluk (% ) Konak , ,6 42,75 İzmir ,5 49 Kaynak: İzmir Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 2012 Konak ta Belediye Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış (Gün) Doluluk (% ) Konak 238, , İzmir ,5 49 Kaynak: İzmir Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 2012 Konak ilçesi merkezi konumu sebebiyle otellerin ve kültür merkezlerinin de yoğunlaştığı bölge olmasının getirdiği avantajla kongre ve toplantı salonlarının da yoğunlaştığı bölge olarak dikkati çekmektedir. İlçede toplamda 79 salonda kişilik kapasite mevcuttur. Sağlık Konak ta Büyükşehir Belediyesine ait 1 adet, Sağlık Bakanlığına bağlı 6 adet, özel kesime ait 12 adet olmak üzere toplam 19 adet hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerde toplam adet hasta yatağı (İzmir mevcut yatak kapasitesinin 1/3 ü) bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği

11 Sağlık Evi Halk Sağlığı Kuduz Halk Sağlığı Sıtma Halk Sağlığı Ketem Özel Poliklinikler Özel Tıp Merkezleri Özel Dal Merkezleri Hekim Muayenehane Diş Hekimi Muayenehane İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları üzere ilçenin şehir merkezinde yer alması sebebiyle hastane ve doktor muayenehanesi sayısında yoğunlaşma görülmektedir. Bu bakımdan Konak sağlık hizmetlerinin merkezi konumundadır. İzmir İli Sağlık Kurumları Listesi ( ) KAMU ÖZEL 2012 Yılı İlçe ADNKS Nüfusu ASM AHB AÇSA P VSD Konak Toplam Konak ta ayrıca yeni bir şehir hastanesi yapımı planlanmaktadır. Planlanan Tepecik Şehir Hastanesi nin yataklı olması ve hali hazırda yer alan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanı yerine yapılması planlanmaktadır. Çevre İzmir de 2010 yılında içme ve kullanma suyu ulaştırılan nüfusun belediye nüfusu içindeki payı % 99 olmuştur ve Türkiye değerini (% 99) yakalamıştır. İzmir eski metropol alanındaki 11 ilçe (Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Konak, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla ilçelerine arıtılarak verilen su miktarını kapsayan 190,5 milyon m3 lük su üretiminin % 75 i Tahtalı Barajı ile Göksu ve Halkapınar Kuyuları ndan yapılmaktadır. Gerçekleştirilen ilçe toplantısında ilçenin sokak hayvanı popülasyonu bakımından en yüksek nüfusa sahip ilçeler arasında olduğu, özellikle kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının yaz aylarında içecek suya ulaşma açısından büyük sıkıntılar yaşadığı, ilçe genelinde tesis edilecek suluk vb. önlemlerle bu hayvanların refahına katkı sağlanacağı bildirilmiştir. Bankacılık İzmir genelinde banka şubesi sayısında bir artış görülürken Konak ilçesinde aksine bir düşüş yaşanmakta olduğu görülmektedir. Konak ta Banka Şube Sayıları, ( ) İlçe Konak İzmir Toplam Kaynak: TBB, 2012

12 Konut ve Yerleşim İzmir, 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanacak kentsel dönüşüm açısından öncelikli illerden birisidir. Konak ta düzensiz ve izinsiz konut alanları önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Bu amaçla kentsel dönüşüm çalışmaları öne çıkmaktadır. Hâlihazırda Konak ilçesi sınırları içinde Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi, Yeşildere Heyelan Bölgesi Yenileme Projesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, gibi kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Ulaşım Ulaşım açısından, ilçede deniz ulaşımı için iskeleler bulunmasına rağmen kent içi ulaşımda daha etkin kullanılmalıdır. Aliağa-Menderes Banliyö Sistemi ile ilçenin kuzey ve güney yönlerdeki bağlantıları güçlenmiştir. Gerçekleştirilen ilçe toplantısında Konak'ta özellikle sahil bandı, Alsancak, Kahramanlar, Kemeraltı, Çankaya gibi düz zemin semtlerinde bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak yaygınlaştırılabilme potansiyeli olduğu belirtilmiştir. Ancak İnciraltı'ndan başlayıp Alsancak liman bölgesine dek devam eden mevcut sahil bisiklet yolunun nitelik bakımından ciddi sıkıntıları olduğu, özellikle Konak Pier ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki Pasaport bölgesinde çay bahçesi vb. tesislerin yaya kaldırımını ciddi biçimde işgal etmeleri sonucu yoğun yaya trafiğinin bisiklet yoluna geçtiği ve bisiklet sürüşünün olanaksız hale geldiği belirtilmiştir. İlçe Toplantısı Esnasında Elde Edilen Görüşler: Avantajlar; Kültürel zenginliklerinin olması, Sağlık hizmetlerine erişimin etkin olması, Turizm potansiyelinin yüksek olması, Tarihi ve doğal güzelliklerin varlığı Sorunlar; Otopark sorunu, Sosyal donatı alanlarının yetersizliği, Üretime yönelik iş sahalarının artırılması, Bisiklet kullanımı için altyapı yetersizliği, Otopark sorunu.

13 KONAK TOPLANTI KATILIMCI LİSTESİ No Ad Soyad Kurum 1 AHMET ÖNAL İLÇE KAYMAKAMLIĞI 2 İBRAHİM PADIR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3 MURAT KARACA İZMİR BİSİKLET DERNEĞİ 4 NAFİZ UYBAT İZMİR BİSİKLET DERNEĞİ MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA 5 PIRIL ERÇOBAN DERNEĞİ 6 BESALET ALKAYA İZCEV 7 TUNA TAŞ İZCEV 8 AYCA ÖRENEL HALK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 9 MEHMET MANAV İZAMED ZİHİNSEL ENGELLİLER 10 MUHİDDİN YILMAZ MÜDÜRLÜĞÜ 11 CİHABİR ÇULHAOĞLU İLÇE MEM 12 MEHMET YUNAK İLÇE BELEDİYESİ 13 BAHAR TEKELER ZİRVE DAĞCILIK DOĞA SPORLARI 14 ELVANİ YILDIRIM İLÇE SYDV 15 SEÇKİN AKTAŞ İLÇE HALK EĞİTİM MERKEZİ

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Bornova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Bornova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Yüzölçümü, 2002: 224,15 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 423.063 kişi Nüfus Yoğunluğu,

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 571,96 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 44.009 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 77 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 694,49 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 138.143 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 198 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karşıyaka İlçe Raporu

Karşıyaka İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 65,7 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 315.294 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 4.800 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayındır İlçe Raporu

Bayındır İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 540,22 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 40.988 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 76 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2.

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134. 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929. km 2 2. 234 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM BUCA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 134 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi/km 2 386.929 km 2 2.888 Kentleşme oranı 2006 yüzde 98,0 Rakımı

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4. kişi 481.126

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4. kişi 481.126 514 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARŞIYAKA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 102,4 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi 481.126 Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ (Projeksiyon) km 2 4.699 Kentleşme oranı 2006 yüzde 99,9

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ RAPORU -TASLAK- Eylül, 2013 İZMİR 2 URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ Bu çalışma

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9. kişi 68.226. kişi/ km 2 2006 YTL 4.339.310 2006 YTL 89.375.

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9. kişi 68.226. kişi/ km 2 2006 YTL 4.339.310 2006 YTL 89.375. 58 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM BALÇOVA: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 28,9 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi 68.226 kişi/ km 2 59 2.361 Kentleşme oranı 2006 yüzde 100 Rakımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. Mesleki Eğitim ve Öğretim Kuruluşları 3.3. Çıraklık ve Yaygın

Detaylı

KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI 30.12.1991 tarihinde kurulan Daire Başkanlığımızın görevi; hedefine yönelik olarak, kent bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kendilik bilincini

Detaylı

Kocaeli Ticaret Odası

Kocaeli Ticaret Odası Kocaeli Ticaret Odası Yayın No: 2013 / 6 Karabaş Mah. Ömer Türkçakal Cad. No:2 İzmit/Kocaeli Tel :0 262 322 30 10 (pbx) Fax: 0 262 321 69 18 koto @ koto.org.tr Hazırlayan : Ömer DİLER - Ekonomik Araştırma

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ

ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ÇANKIRI MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN EMİNE MERVE KESER Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ [2015-2019] Stratejik Plan Bolu Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 MİSYON BİLDİRİMİ... 3 VİZYON BİLDİRİMİ...

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ 2012 KÜNYE Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Çalışma Yöneticisi Esin KARAHAN Yayına Hazırlayan

Detaylı