PROGRAM. Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAM. Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları"

Transkript

1 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İZMİR ULUSAL EKONOMİ KONGRESİ 29 Şubat 2 Mart 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları PROGRAM 29 Şubat 2012 Çarşamba Açılış Konuşmaları (Konferans Salonu) Prof. Dr. Hüsnü Erkan (DEÜ İİBF İktisat Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Öcal Usta (DEÜ İİBF Dekanı) Prof. Dr. Mehmet Füzün (DEÜ Rektörü) Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) Mustafa Cahit Kıraç (İzmir Valisi) Oktay Gökdemir 1923 İktisat Kongresi nden Yansımalar Açılış Oturumu (Konferans Salonu): Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Oturum Başkanı: Hüsnü Erkan * Ramazan Yıldırım (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yrd.) * İbrahim Şenel (Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd.) * Erhan Usta (Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yrd.) * Necati Şahin (Merkez Bankası Başkan Yrd.) Öğle Yemeği Panel (Konferans Salonu): İzmir in Ekonomisi ve Geleceği Oturum Başkanı: Seyfullah Çevik * Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) * Ekrem Demirtaş (İZTO YK Başkanı) * H. İbrahim Gökçüoğlu (EBSO YK Başkan Yrd.) * Zekeriya Mutlu (İESOB YK Başkanı) Değerlendirme: Muzaffer Demirci 1 / 6

2 Kahve Arası K1 Oturumu (Konferans Salonu): Bilgi ve Yenilik Oturum Başkanı: Özlem Önder Çerçeve Sunuş: Veysel Bozkurt Bilgi ve İnovasyon * İsmail Bircan Türkiye'nin 2023 Vizyonu Hedeflerine Ulaşmada Üniversitelerimizin Katkısı ve Beklentiler * Serdal Temel, Cengiz Akdeniz ve Fazilet Vardar Sukan Bilgi Tabanlı Ekonomiler Yaratmada Üniversitelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeri ve Önemi * Halil Mutioğlu ve Fahriye Gözgü Küreselleşme Çağında Ekonomik Kalkınmanın Yeni Yüzü: İnovasyon * Murad Tiryakioğlu İktisadî Kalkınmanın Toplumsal Boyutu: Sosyal İnovasyon Üzerinden Türkiye'ye Yönelik Bir Değerlendirme M1 Oturumu (Mavi Salon): Sektörel Analizler I Oturum Başkanı: Alp Timur * Burcu Türkcan Türkiye'de İç Turizmin Belirleyicilerine Yönelik Bir Mekânsal Panel Veri Analizi * İ. Begüm Kösemen Kültür ve Sanat Artık Çok Daha Özel: Özel Sektörün Kültür ve Sanat Yatırımları Analizi İçin Bir Deneme * Neslihan Kılınç ve Fahriye Öztürk Bireysel Kredi Kullanımında Hanehalkı Davranışları ve Sosyo-İktisadî Etkileri B1 Oturumu (B1 Amfisi): Dış Ticaret Analizleri Oturum Başkanı: Utku Utkulu * C. Erdem Hepaktan ve Serkan Çınar Dışa Açıklık ve Büyüme İlişkisinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması: Panel Veri Analizi * Filiz Erataş Türkiye'de Cari Açık Sorunu ve Yapısal Nedenleri * Sezai Ata Türkiye'nin İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme * Caner Demir, Begüm Yurteri ve Burcu Türkcan Yeniliklerin İhracat ve İthalata Etkileri Üzerine Mekânsal Bir İnceleme: Türkiye Örneği * İdil Bilgiç Alpaslan ve Barış Urhan Ticaret Ortakları ve Ürünler Bazında Marshall- Lerner Koşulu: Türkiye Örneğinde Bir İnceleme Öğrenci Oturumu I (B2 Amfisi) Oturum Başkanı: Hakan Kahyaoğlu * Gülsüm Adam ve Yasemin İlgi Gül Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları Kapsamında Türkiye'de Cari Açık Sorunu ve Orta Vadeli Program * Jiahe Hu, Birce Dobrucalı, Halil Karlı ve Melih Akyurt Otomotiv Sektöründe Teknolojik Gelişmenin Önemi: Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması * Filiz Erdoğan Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Vize Sorunu * Şeyma Saygı Yağlı Tohum Bitkilerinin Dizel Motorlarda Alternatif Enerji Olarak Kullanılması * Başak Büşra Atabey Toplumsal Yaşamın Kanseri Olan Yolsuzluğun Ekonomi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Açılış Kokteyli (Eylül Köşk) 2 / 6

3 1 Mart 2012 Perşembe K2 Oturumu (Konferans Salonu): Devlet ve Piyasa I Oturum Başkanı: Hüseyin Avni Egeli Çerçeve Sunuş: Oğuz Oyan Kamu Yönetiminin Piyasa Yönlü Dönüşümü * Serdar Şahinkaya Türkiye Sanayileşme Tarihinden İki Kesit: Birinci Sanayi Planı 1933 ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) * Evren Haspolat Yıldırım Türkiye'de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında Ekonominin Siyasetten Arındırılması Söylemi Olarak Yönetişim * Yaşar Serhat Yaşgül Yeni Kalkınmacı Devlet Modeli Açısından Politik Bir Öneri: Ulusal İlaç Politikası M2 Oturumu (Mavi Salon): Bölgesel Analizler Oturum Başkanı: Neşe Kumral * Cem Okan Tuncel Bölgesel Ekonomilerin Küresel Piyasalarla Bütünleşme Sürecinde Kent-Bölgelerin Yükselişi: Anadolu Kaplanları Mit mi Gerçek mi? * Sacit Hadi Akdede İllerin Siyasî Yapısı, Vergi Uygulamaları ve Vergi Yükü * Yeliz Sarıöz Gökten ve Kerem Gökten Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajansları: İlk Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme B2 Oturumu (B1 Amfisi): İşgücü Piyasası Analizleri Oturum Başkanı: Adnan Kasman * Yusuf Akan ve Merve Güngör İstihdam ve Verimlilik İlişkisi: İSO'da Faaliyet Gösteren 500 Büyük Firma * Çağatay Edgücan Şahin Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olan Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü * Ahmet Kahiloğulları ve Serhat Çoban Türkiye'de 1980 Sonrası Süreçte Dış Ticaret ve Kadın İstihdamı Sorunsalı * Cem Dişbudak ve Gonca Akgün Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi Öğle Yemeği K3 Oturumu (Konferans Salonu): Küresel Rekabet Oturum Başkanı: Canan Balkır Çerçeve Sunuş: Nuri Yıldırım Küresel Rekabet * Pınar Narin Emirhan Türkiye'nin Hizmet Sektörü Ticareti ve Dünya Piyasalarındaki Rekabet Gücü * Feride Doğaner Gönel ve Oğuzhan Akgün Telekomünikasyondaki Gelişmelerin Türkiye'nin Rekabet Gücü İle İlişkisi * Yılmaz Kılıçaslan ve Ilhom Temurov İthal İkamesi, Üretkenlik ve Rekabet Edebilirlik: Türkiye ve Kore den Kanıtlar 3 / 6

4 M3 Oturumu (Mavi Salon): Devlet ve Piyasa II Oturum Başkanı: Recep Kök * Eren Kırmızıaltın ve Alpay Öznazik Neoliberalizm ve Türkiye: Özelleştirme Politikaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri * Nihan Bozok Türkiye'de Modernleşme ve Endüstrileşmeyi Bütünleşik Süreçler Olarak Şeker Fabrikaları Üzerinden Okumak: Ankara Şeker Fabrikası Örneği * İbrahim Çütcü Türkiye de Uygulanan Özelleştirme Politikaları ve Yöntemlerinin Küresel Rekabete ve Ekonomiye Etkisi: TEKEL in Özelleştirilmesi ve Adıyaman İli Örneği B3 Oturumu (B1 Amfisi): Enerji Politikaları Oturum Başkanı: Mustafa Özateşler * Mehmet Hayati Öztürk Türkiye Petrokimya Sanayii * H. Naci Bayraç Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Türkiye * Meral Uzunöz ve Yaşar Akçay Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi * Belgin Akçay Avrupa Birliği nin Orta Asya Stratejisinde Türkiye nin Konumu: Enerji Bağlamında Bir Değerlendirme Kahve Arası K4 Oturumu (Konferans Salonu): İstihdam Politikaları: Yeni Stratejiler Oturum Başkanı: İzzettin Önder Çerçeve Sunuş: Ahmet Haşim Köse ve Serdal Bahçe Türkiye de Toplumsal Sınıflar ve Bölüşüm * Melda Yaman Öztürk ve Özgür Öztürk Türkiye'de Sanayi ve İşgücü Politikalarında Yeniden Yapılanma: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nde Ortaya Konulan Vizyon * Melih Özçalık Türkiye'de Emek Piyasasının Etkinliğinde Özel İstihdam Bürolarının Rolü * Nihan Ciğerci Ulukan İşsizlik versus Geçici Çalışma: Özel İstihdam Bürolarının Kiralık İşçileri * Özgün Biçer Türkiye'de Eğitim ve İstihdam Yapısında Dönüşüm: Üniversite İŞKUR İşbirliği M4 Oturumu (Mavi Salon): Birikim ve Büyüme Oturum Başkanı: İlkin Baray * Harun Öztürkler ve Hayrettin Keskingöz Türkiye Ekonomisinin Dönemi Konjonktürel Analizi * Zeynep Ağdemir Türkiye'de Sermaye Birikim Sürecinin Değişen Yapısı ve Krizi * Yağmur Sağlam Okun Kanunu ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Örneği * Alper Duman ve Gül Ertan Özgüzer Girdi-Çıktı Ağı ve Sektörler Düzeyinde Dalgalanmalar 4 / 6

5 B4 Oturumu (B1 Amfisi): Türkiye'de Tarım Oturum Başkanı: Sedef Akgüngör Çerçeve Sunuş: Ahmet Şahinöz Gıda Krizi ve DTÖ Kıskacında Tarım Politikaları * Esin Candan Gıda Krizi ve Türkiye'de Tarım Sorunu * Ahmet İncekara ve Taha Eğri Türkiye'de Tarımsal Sektörün Yeniden Yapılandırılması: Verimlilik ve Tarım Politikaları Açısından Bir Değerlendirme Öğrenci Oturumu II (B2 Amfisi) Oturum Başkanı: İsmail Mazgit * Orhan Şimşek İktisadî Planlamadan Plansızlığa Doğru: Türkiye Ekonomisinde Planlama Kavramının Dönüşümü * Merve Özyiğit Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecimde Türkiye ve Üniversiteler * Alperhan Tıraş Dünyada Teknoparklar ve Teknokentler: Türkiye Örneği 2 Mart 2012 Cuma K5 Oturumu (Konferans Salonu): Krizler Ortamında Türkiye Oturum Başkanı: Erinç Yeldan Çerçeve Sunuş: Fuat Ercan Türkiye deki Yapısal ve Yapı-İçi Dönüşümleri Krizler Üzerinden Açıklamak * İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç Krizler Ortamında Türkiye * Özgür Orhangazi Finansallaşma ve Küresel Kriz * Burak Gürbüz Sürdürülebilir Borçlanmanın Eleştirisi: Başka Bir Sürdürülebilirlik Olgusu ve Türkiye Örneği * Deniz Yıldırım Finansal Krizler Karşısında Yoğunlaşan Sezarist Otoriterliğin Ekonomi Politiği M5 Oturumu (Mavi Salon): İktisat ve İdeoloji Oturum Başkanı: Temel Ergun Çerçeve Sunuş: Vural F. Savaş İktisat ve İdeoloji: 21. Yüzyıl * Mehmet Bulut, K. Ali Akkemik ve Koray Göksal Dünya Görüşü ve Özgecil İktisadî Davranış: Türkiye Örneği * Mehmet Özyiğit ve Halil Çivi Ekonomi Politikten İktisada: Bilimsel Kaybediş İdeolojik Kazanım B5 Oturumu (B1 Amfisi): Sektörel Analizler II Oturum Başkanı: Erol İyibozkurt * Özgür Narin Kalkınma Stratejileri Açısından Türkiye Sanayi Strateji Belgesi: Öncelikli Sektörler, Üretim ve İstihdam Yapısı Üzerine bir Değerlendirme * M. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu Otomotiv Sektöründe Küresel Üretim Zincirleri: Türkiye Örneği * Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın Neoliberal Politikalar ve Madencilik * Kurtar Tanyılmaz ve Uygar Kurtlutepe Yeni Teknolojiler, Kriz ve Kalkınma: Elektronik Bileşenler Sektörü Örneği Öğle Yemeği 5 / 6

6 K6 Oturumu (Konferans Salonu): İstihdam Politikaları: Esneklik Oturum Başkanı: Mehmet Türkay * Berna Güler Müftüoğlu Üretim Sürecinde Esneklik: Var ve Yok Ettikleri Üzerine Bir Çerçeve * Umut Ulukan Avrupa İstihdam Stratejisinin Peri Masalı: Güvenceli Esneklik * Arif Koşar Ulusal İstihdam Stratejisi ve Esneklik * Sebiha Kablay Kamuda Esnek İstihdam Rejimi: 4B Örneği * Özgür Müftüoğlu ve İdil Ece Bal Üretim Sürecinde "Yeniden Esneklik" ve "Sendikalar" M6 İktisat ve Toplum Dergisi Paneli (Mavi Salon): Finansal Kriz ve Büyüme Oturum Başkanı: Ömer Faruk Çolak * Aykut Lenger İktisadî Krizler: Evrimci Yaklaşım * Hasan Ersel Türkiye nin İktisadî Krizlere Tepkisi * Osman Aydoğuş Türkiye de Krizler, Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Yapı * Mahir Fisunoğlu ve Bilge Köksel 2008 Krizi Sonrasında TCMB Analitik Bilançosu B6 Oturumu (B1 Amfisi): İç ve Dış Yatırımlar Oturum Başkanı: Rıdvan Karluk * Müslüme Narin Türkiye'de Yatırımlar ve Yatırım Teşvikleri * Ş. Gamze Albayrak ve Burak Çetin Yükselen Ekonomilerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülkelere ve Sektörlere Göre Yapılanması: Türkiye Örneği Kahve Arası Kapanış Oturumu (Konferans Salonu): Türkiye Ekonomisinde Yeni Arayışlar Oturum Başkanı: Şiir Yılmaz * Erinç Yeldan Türkiye Ekonomisi İçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir İçsel Büyüme Modeli * Hüsnü Erkan Türkiye İçin Bilgi Bazlı Yenilikçi Gelişme Stratejisi * İlhan Tekeli Dünyanın Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Sırasında, Türkiye De Kendi Özgüllüğü İçinde Bir Dönüşüm Yaşarken, Mekân Organizasyonu Nasıl Yeniden Yapılandırılıyor * Gülten Kazgan Cari Açığı İndirmede Kısıtlar ve Yeni Arayışlar Kongre Yemeği (Asansör) 6 / 6

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

7. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi

7. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 7. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı Editör Prof. Dr. Müge İŞERİ Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Yard. Doç. Dr. Gülsüm SAVCI

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE AGENDA YER/PLACE: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ BINGOL UNIVERSITY CONGRESS CENTER 1.GÜN: 15 EKİM 2015 (PERŞEMBE), 1 st DAY: 15 OCTOBER 2015 (THURSDAY) 08. 30 Kayıt

Detaylı

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA Prof.Dr. Fethi HEPER (Oturum Başkanı): Çok teşekkürler. Şimdi oturumun son konuşmasını Sayın Meriç yapacaklar. Konumuz Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DOKTORA 1999-2009 ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN Elif YÜKSEL Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında Olası 1999 Prof. Dr. Vildan SERİN Bir Serbest

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI 24-25 Nisan 2015 ELAZIĞ EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet EROĞLU DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ubeyde İPEK (Kongre Başkanı), Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet EROĞLU (Düzenleme

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı