Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014"

Transkript

1 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK Ondokuz Mayıs Üniv. Harita Müh. Böl. Karar Verme Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Karar verme, karar vericinin/karar vericilerin mevcut tüm seçenekler arasından amaca/amaçlara en uygun bir veya birkaç seçeneği seçmesi olarak tanımlanır 1

2 Karar Verme Süreci Problemin Tanımı Hedeflerin Belirlenmesi Potansiyel Karar Alternatifleri Karar Analizi Karar analizi, karmaşık karar problemlerinin matematiksel modelinin ortaya konularak, sistematik işlemler ve istatistiksel irdelemelerle çözümlenmesi olarak tanımlanabilir Değerlendirme Sonuç Seçim(Karar) Uygulama Karar Destek Sistemleri (KDS) Karar Destek Sistemleri (KDS), kullanıcıya yarıyapısal ve yapısal olmayan karar verme işlemlerinde destek sağlamak amacıyla, karar modellerine ve verilere kolay erişim sağlayan etkileşimli bir sistemdir Yapısal olmayan sorunlar standart modellerle çözülemezler. Böyle sorunlar için bir karar destek sistemi kullanmak gerekir. KDS, daha çok karar verme işinin yapısal olmayan şekliyle ilgilidir KDS nin Yararları Veri kaynaklarının daha iyi kullanılması Anında analiz yeteneği Beklenmedik durumlarda hızlı cevap Daha iyi kararlar alma Daha etkin takım çalışması Maliyeti düşürme Zaman tasarrufu Yeni anlayışlar ve öğrenme Gelişmiş haberleşme 2

3 Mekansal Karar Problemleri Karar verilecek konu ile ilgili bazı ölçütler harita ya da coğrafi veritabanı bileşeni ise problem mekansal karar problemi dir Mekansal Karar Problemlerin Karakteristik Özellikleri Çok sayıda alternatif söz konusu olabilir Bazı ölçütler kalitatif, bazıları ise kantitatif olabilir Birden daha fazla sayıda karar vericinin sürece katılımı söz konusu olabilir CBS ve Karar Verme CBS ile veriler analiz edilebilir ve modellenebilir Fakat İNSAN karar verir CBS bir karar destek sistemi midir? CBS karar verme sürecinin bir parçası olarak nasıl kullanılabilir? Mekansal Karar Destek Sistemleri (M-KDS) Mekânsal Karar Destek Sistemleri, çok kaynaklı mekânsal veri ve onun analiz sonuçlarına dayalı mekânsal ilişkili problemlerin çözümüne yardımcı sistemlerdir 3

4 M-KDS nin Özellikleri Mekânsal Karar Destek Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Karar Destek Sistemlerinin entegrasyonu olarak değerlendirilebilir Karar vermeye-geleceği planlamaya yöneliktir Yarı-yapısal ya da yapısal olmayan kararlarda kullanılır Karar vericinin yerine geçmekten çok ona karar verme aşamasında yardımcı olacak bilgiyi sunar Karar verme işleminin tüm aşamalarını destekler Kullanıcının kontrolü altındadır, gerektiğinde müdahale edilebilir (Değişen şartlara uyum sağlayabilecek esnekliktedir) Stratejik ve taktiksel kararlar alınırken kullanılabilir M-KDS nin Bileşenleri M-KDS ninişlevleri Coğrafi Veritabanı Veritabanı Yönetimi Model Yönetimi Diyalog Yönetimi Model Tabanı Karar vericilerin sistemle tam etkileşimli çalışabilmeleri için kullanım kolaylığı olmalıdır Verilere erişim imkanı olmalıdır Farklı türlerde analiz ve modellere olanak vermelidir Kullanıcı 4

5 M-KDS nin Gelişimi M-KDS nin Analitik Fonksiyonları CBS verilerin anlaşılabilir bir formda entegrasyonunu ve görselleştirilmesini sağlayarak karar verme sürecine yardımcı olur M-KDS nin Analitik Fonksiyonları CBS verilerin analizinde kullanılır Bir CBS tabanlı mekansal karar destek sisteminin temel analitik fonksiyonları Sorgulama (Query) Yakınlık/Tampon Analizi (Proximity/Buffer) Çakıştırma/Bindirme Analizi (Overlay) Komşuluk Analizi (Neighborhood Ağ/Bağlantı Analizi (Network or Connectivity Analysis) Modelleme ve Simülasyon Coğrafi veri analizi sırasında genellikle bu fonksiyonların çeşitli kombinasyonları kullanılır Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemi Çok ölçütlü karar problemlerinin yapılandırılmasına ve çözümüne yardımcı olmak üzere tasarlanan karar destek sistemlerine Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemi (ÇÖKDS) adı verilir ve bu yapı temelde Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA) ve Karar Destek Sistemlerinin (KDS) entegrasyonundan oluşur 5

6 ÇÖKA-MKDS ÇÖKA-MKDS Uzman Sistem Coğrafi Veri Yönetimi ve Analiz Toolbox ı ÇÖKA Toolbox Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Kullanıcı Arayüzü Kullanıcı CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizinde (C-ÇÖKA) İşlem Adımları Ölçüt katmanlarının normalleştirilmesi Ölçüt ağırlıklarının belirlenmesi ÇÖKA yöntemlerinin uygulanması Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi Çok sayıda ölçütle karar verme problemlerinde değerlendirme ölçütleri CBS katmanları şeklinde hazırlanır Mekansal karar analizinde kullanılan ölçütler genelde farklı sayısal aralıklarda ve ölçü birimlerinde (örneğin bir analizde, yükseklik m, eğim % 3 45 olabilir) değerler taşımaktadır. Bütün ölçütlerin bir arada işleme konulabilmesi ve karşılaştırılabilmesi için standart bir sayı aralığında normalleştirilmeleri gerekir Bu amaçla en çok kullanılan yöntem Doğrusal Ölçek Dönüşümü dür 6

7 Doğrusal Ölçek Dönüşümü En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü Çok sayıda doğrusal ölçek dönüşümü bulunmaktadır ancak en çok kullanılanları: En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü En Büyük ve En Küçük Değer Aralığına Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü x' ij : i. seçeneğin j. ölçüt için normalleştirilmiş değeridir. Normalleştirilmiş değerler 0-1 aralığında yer alır. En Büyük ve En Küçük Değere Aralığına Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü x' ij : i. seçeneğin j. ölçüt için normalleştirilmiş değeridir. Normalleştirilmiş değerler 0-1 aralığında yer alır. Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi Ölçütler karar vericiler için farklı ağırlıklarda olabilir. Bu nedenle ölçütlerin bağıl önemi hakkında bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir Ölçüt ağırlıkları, karar vericilerin tercihlerine göre oluşturulur Ağırlık verme işlemi, genelde her bir ölçüte diğer ölçütlere göre bağıl önemini gösteren bir ağırlığın atanmasıyla gerçekleştirilir Ağırlıklar, toplamı 1 olacak şekilde normalleştirilir 7

8 Sıralama Yöntemi Ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemler: Sıralama Puanlama İkili Karşılaştırma Puanlama Yöntemi İkili Karşılaştırma Yöntemi Puanlama yönteminde, karar vericilerin belirli bir sayısal aralıkta ölçütleri puanlandırması gerekir. Örneğin; ya da 0 20 aralığında değerler kullanılabilir. Her ölçüte verilmiş olan puan, bütün ölçütlerin puan toplamına bölünür İkili Karşılaştırma yöntemi, Saaty tarafından 1980 yılında geliştirilmiştir ve ÇÖKA yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi işleminde kullanılmaktadır 8

9 İkili Karşılaştırma-Tercih Ölçeği İkili karşılaştırma terimi iki faktörün birbiriyle karşılaştırılması anlamına gelir ve karşılaştırmalar matrisler şeklinde düzenlenir Yöntem n adet ölçüt için n(n-1)/2 adet karşılaştırmadan oluşur İkili karşılaştırma yargılarının oluşturulmasında, başka bir ifade ile karar verici tarafından bir ölçütün bir diğer ölçüte göre ne kadar önemli olduğuna karar verilmesi için Saaty tarafından önerilen (1-9) puanlı tercih ölçeğinden yararlanılmaktadır İkili Karşılaştırmaların Tutarlılığı İkili karşılaştırma yargılarının tutarlılığını ölçmek için Saaty tarafından önerilen bir tutarlılık oranı kullanılmaktadır Bu oran için Saaty tarafından önerilen üst limit 0.10 dur Yargılar için hesaplanan tutarlılık oranı 0.10 un altında ise yargıların yeterli bir tutarlılık sergilediği ve değerlendirmenin devam edebileceği kabul edilmektedir Eğer tutarlılık oranı 0.10 un üstünde ise yargılar tutarsız kabul edilmektedir ve bu durumda yargıların kalitesinin iyileştirilmesi gerekir Tutarlılık oranı yargıların yeniden gözden geçirilmesiyle düşürülebilir. Ancak bu işlemde de başarısız olunursa, problemin daha doğru bir biçimde tekrar kurulması ve sürecin en baştan ele alınması gerekir 9

10 Tutarlılık oranının belirlenmesi için, ağırlıklı toplam vektör belirlenir ve buna göre tutarlılık vektörü hesaplanır Tutarlılık vektörü hesaplandıktan sonra λ ve tutarlılık indeksi (CI) hesaplanır λ, tutarlılık vektörünün ortalama değeridir Tutarlılık indeksinin karşılaştırılan ölçüt sayısına bağlı olarak değişen tesadüfilik göstergesine (RI) bölünmesiyle tutarlılık oranı (CR) hesaplanır ÇÖKA Yöntemlerinin Uygulanması Basit Ağırlıklı Toplam Yöntemi Basit Ağırlıklı Toplam Yöntemi Ağırlıklı Çarpım Yöntemi TOPSIS Yöntemi Analitik Hiyerarşi Yöntemi 10

11 Ağırlıklı Çarpım Yöntemi TOPSIS Yöntemi Seçenekler bir ideal noktadan ayrılışlarına göre sıralanır İdeal nokta; en çok istenen, ağırlıklı, varsayımsal seçenek olarak tanımlanır İdeal noktaya en yakın seçenek, en iyi seçenektir. Bu ayrım metrik uzaklık ile ölçülür Pozitif ideal nokta, ağırlıklandırılmış değerlerin en büyüğü; negatif ideal nokta, ağırlıklandırılmış değerlerin en küçüğüdür Analitik Hiyerarşi Yöntemi 11

12 OWA Yöntemi (Sıralı Ağırlıklı Ortalama) Alıştırma Bir (x amaçlı) yer seçimi problemei için eğim, yükseklik, arazi kullanım kabiliyeti ve jeolojik durumun dikkate alınacağını düşünelim Problemin incelendiği alanın küçük bir kesitine ait ölçüt katmanlarının aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim (Ölçüt katmanların tümü aynı piksel boyutunda raster veri olmalıdır) Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü veya En Büyük ve En Küçük Değer Aralığına Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü kullanılabilir En yüksek değer yine en yüksek olacak şekilde normalleştirmek için ve en düşük değer en yüksek olacak şekilde normalleştirmek için bağıntıların farklı formlarının kullanılması gerektiği unutulmamalıdır 12

13 Bir problemin çözümünde ölçütlerin tamamı için en yüksek değer yine en yüksek olacak şekilde veya yine tamamı için en düşük değer en yüksek olacak şekilde normalleştirme gerekebileceği gibi ölçütlerin bir kısmının en yüksek değer yine en yüksek olacak şekilde, diğer kısmının ise en düşük değer en yüksek olacak şekilde normalleştirilmesi gerekebilir! Bu tamamen probleme bağlıdır En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü En Büyük ve En Küçük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü 13

14 En Büyük ve En Küçük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi Örneğimizdeki ölçütler: 1. Ölçüt: Eğim 2. Ölçüt: Yükseklik 3. Ölçüt: Arazi Kullanım Kabiliyeti 4. Ölçüt: Jeolojik Durum a. Sıralama Yöntemi Sıralama yönteminde ölçütler önemine göre sıralanarak işlem yapılır Bu problemde en önemli ölçütün jeolojik durum, 2. sırada önemli ölçütün eğim, 3. sırada önemli ölçütün yükseklik ve 4. sırada ve en az öneme sahip ölçütün arazi kullanım kabiliyeti olduğunu varsayarsak; b. Puanlama Yöntemi 14

15 c. İkili Karşılaştırma Yöntemi 15

16 Basit Ağırlıklı Toplam Yöntemi ÇÖKA Yöntemlerinin Uygulanması Ağırlıklı Çarpım Yöntemi 16

17 TOPSIS Yöntemi Her bir normalleştirilmiş katman ağırlıklarıyla çarpılır Ağırlıkla çarpılmış normalleştirilmiş katmanda minimum ve maksimum değere göre matrisler oluşturulur (örneğin ağırlıkla çarpılmış normalleştirilmiş eğim katmanında en küçük değer = 0.03, en büyük değer = 0.31 dir.) Ağırlıkla çarpılmış normalleştirilmiş katmandan minimum ve maksimum değerler çıkarılır ve bunların kareleri alınır 17

18 Daha sonra minimumdan ve maksimumdan gelen sonuç değerler kendi aralarında toplanır. 18

19 Karekökler alınır ve bu değerler toplanır. Son olarak, minimumlardan gelen katman (sarı işaretli), bu toplam değere bölünür (Örneğin: /0.5099=0.96) Analitik Hiyerarşi Yöntemi 19

20 OWA Yöntemi (Sıralı Ağırlıklı Ortalama) Her bir piksel için bütün katmanlardaki değerler büyükten küçüğe sıralandıktan sonra sıralı ağırlıklar ve normal ağırlıklar ile çarpılır ve sonuçlar toplanır. 20

21 Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması 21

22 Analitik Hiyerarşi Yönteminde, hiyerarşinin en üstünde problemin genel amacı, amacın altında sırasıyla ölçütler ve seçenekler yer almaktadır Mekansal veriler için seçenekler vektör veri yapısında nokta, çizgi ve poligonlarla; raster veri yapısında piksellerle ifade edilir Karşılaştırılacak öğelerin sayısı çok fazla olduğunda ikili karşılaştırmaların gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle çok sayıda öğe söz konusu olduğunda hiyerarşik model, ölçüt ve alt ölçütler biçiminde yapılandırılmalıdır Ölçüt-alt ölçütler yapısında bir alt ölçütün sonuç ağırlığı (W), bu alt ölçüt ve bağlı olduğu ölçütlerin hiyerarşide hemen bir üst düzeyde yer alan ölçüt açısından ikili karşılaştırmalar ile değerlendirilmeleri sonucunda elde edilen ağırlıkların (w) çarpımıdır 22

23 Bir önceki slaytta yer alan hiyerarşik model ele alındığında ölçütler A, B ve C; alt ölçütler A ölçütü için A1, A2 ve A3, B ölçütü için B1 ve B2, C ölçütü için C1, C2, C3 ve C4; bir alt düzeyde ise A1 alt ölçütü için A1-1, A1-2, A1-3 ve A1-4, C1 alt ölçütü için C1-1, C1-2 ve C1-3, C3 alt ölçütü için C3-1, C3-2 ve C3-3 tür Ağırlıkların hesabı için toplam 7 adet ikili karşılaştırma matrisi (1. düzey ölçütler için 1, 2. düzey alt ölçütler için 3 ve 3. düzey alt ölçütler için 3 adet) oluşturulur Analizde gereken ağırlıklar (WA1-1, WA1-2, WA1-3, WA1-4, WA2, WA3, WB1, WB2, WC1-1, WC1-2, WC1-3, WC2, WC3-1 WC3-2, WC3-3, WC4) ikili karşılaştırmalar sonucunda hesaplanan ağırlıklara (w) göre belirlenir Öğelerin ikili karşılaştırmaları yapılırken belirli bir derecede tutarsızlık oluşabilir. Bunun için ikili karşılaştırmaların mantıksal tutarlılığı Bölüm 2 de ele alındığı şekilde kontrol edilmelidir 23

24 Analitik hiyerarşi sürecinde ikili karşılaştırmalar, ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde olduğu gibi aynı zamanda bir ölçüte göre seçeneklerin ağırlıklarının belirlenmesinde de kullanılır Ancak özellikle raster verilere dayalı konumsal karar analizlerinde çok fazla sayıda seçenek söz konusu olduğundan birçok konumsal karar analizinde bu durum gerçekleştirilemez Örneğin 3 farklı parsel (seçenek) yola yakınlık, eğim ve maliyet ölçütleri yönünden karşılaştırılabilir ancak bir bölgede yerleşim açısından en uygun alanların eğim ve jeolojik durum ölçütlerine göre belirlenmesi probleminde konumsal seçenekler piksellerle temsil edilir ve bu seçeneklerin ağırlıklarının ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi mümkün değildir Ölçüt katmanları, tanımsal (örneğin arazi kullanımı/örtüsü [orman, yerleşim, kumluk vb.]), sıralı (örneğin deprem riski [1. derece, 2. derece, ], nüfus yoğunluğu [yüksek, orta, düşük]) ya da aralık tanımlı (sıcaklık [20 30 C, C, C ] ise bu ifadelerin sayısal değerlere dönüştürülmesinde ikili karşılaştırma yöntemi kullanılabilir Ancak çok fazla sayıda öğe söz konusu olduğunda ölçüt-alt ölçüt yapılandırmasına benzer bir hiyerarşinin kurulması ve böylece karşılaştırılacak öğelerin sayısının azaltılması genellikle sağlanamaz Dolayısıyla böyle durumlarda sıralama ve puanlama yöntemleriyle ağırlık belirleme daha uygun olmaktadır Sayısal değerler taşıyan ölçüt katmanları ise bazı karar problemlerinde belirli sayı aralıklarına gruplandırılarak temsil edilmek istenebilir (örneğin 5.7 ile 85.3 aralığında değerler alan bir ölçüt katmanı için <10, 10 20, 20 40, 40 70, >70). Bu durumda oluşturulan sınıflar ikili karşılaştırma yöntemiyle ağırlıklandırılabilir Analitik hiyerarşi sürecinde eğer tüm ölçüt katmanlarında öğeler ikili karşılaştırma ile ağırlıklandırılmışsa her katmanda öğeler 0 1 aralığında yer alır. Katmanların öğe sayısı eşit ise normalleştirme işlemiyle öğeler arasındaki oran değişmeyeceğinden, bu değerler doğrudan normalleştirilmiş değerler olarak kullanılabilir 24

25 Birden Çok Sayıda Karar Verici Bulunması Durumunda Analitik Hiyerarşi Süreci Gruptaki karar vericilerin değerlendirmelerinin birleştirilerek tek bir yargı elde edilmesi karar analizinin önemli konulardan biridir Analitik hiyerarşi yönteminde karar vericilerin yargılarının birleştirilmesinde, ikili karşılaştırma matrisinde köşegene göre simetrik olan değerlerin birbirinin tersi olma koşulunu sağladığından geometrik ortalama yöntemi kullanılır Sonuç değer karar vericilerin değerlendirmelerinin önem derecelerine göre kuvveti alınarak elde edilir Sonuç matris incelendiğinde köşegene göre simetrik olan değerlerin birbirinin tersi olma koşulunu sağladığı görülmektedir. Örneğin; Ağırlıklı aritmetik ortalama yöntemi ise bu koşulu sağlamadığından karar vericileri ikili karşılaştırma değerlendirmelerinin birleştirilmesinde kullanılmamalıdır Uygulama 25

26 Analitik hiyerarşi yönteminin konumsal karar analizlerinde kullanımını incelemek amacıyla örnek bir inceleme alanında kentin su gereksinimini karşılayacak bir su deposu yerinin seçimi ele alınmıştır Örnek problem için 3 karar verici jeolojik durum, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları,yükseklik ve eğim ölçütlerini değerlendirmiştir Karar vericilerin değerlendirmelerinin ağırlıkları (wk1=0.40, wk2=0.30 ve wk3=0.30) dikkate alınarak ikili karşılaştırmaların geometrik ortalamaları alınmış ve ölçüt ağırlıkları bu değerlere göre hesaplanmıştır İkili karşılaştırmaların tutarlılık oranı 0.10 sınır değerini aşmamıştır 26

27 İnceleme alanındaki 10-m piksel boyutlu yükseklik ve eğim katmanları ile vektör yapıdaki jeolojik durum ve arazi kullanım kabiliyeti sınıfları katmanlarını bir arada işleme koyabilmek için vektör veriler 10-m piksel boyutlu raster verilere dönüştürülmüştür Jeolojik durumu heyelanlı alan olan bölgeler bütün katmanlarda inceleme alanından çıkarılmıştır 27

28 İnceleme alanında jeolojik durum katmanında bulunan uygun alan, sondaj şartlı alan ve önlemli alanlar için karar vericilerin ikili karşılaştırma değerlendirmeleri ve karar vericilerin ağırlıklarına göre hesaplanan geometrik ortalama değerleri: 28

29 29

30 Normalleştirilmiş katmanlar ve ölçüt ağırlıkları A AHP eşitliği ile işleme konularak sonuç analiz katmanı elde edilmiştir Analitik hiyerarşi yöntemine göre elde edilen analiz katmanı aralığında değerler almıştır Yüksek değerlerler o alanın karar amacına daha uygun olduğu anlamındadır. Analiz katmanının daha anlaşılır olması için sayısal değerler 5 sınıfa ayrılmıştır Bu sınıflandırmada karar amacı için ilk sırada değerlendirilecek olan alanlar (>0.90) olarak belirlenmiştir Kaynaklar Oğuzay, E. Sistem Analizi ve Tasarımı, Ders sunum materyali, Maltepe Üniversitesi Öztürk, D CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemleri İle Sel ve Taşkın Duyarlılığının Belirlenmesi: Güney Marmara Havzası Örneği, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Sugumaran, R., Degroote, J., Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices. Yang, A A Multi-criteria Decision Support System For Selecting Cell Phone Services, MSc Thesis, Bachelor of Engineering, Tong Ji University. ndamentalspatialoperation Karar Destek Sistemi-KKDS 210.ppt#286,25,Model Base for the Typhoon SDSS 30

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ M. K. Torun 1,

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 43 58 (2010) FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ISSD ' 10 SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT isimli sempozyumda sunulmuştur., TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL İŞGÜCÜ VRİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTM TASARIMI V KARAR DSTK MODLİNİN GLİŞTİRİLMSİ Çiğdem ÖZSVR, Tülay GNÇOĞLU, Nihal RGİNL Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ndüstri Müh. Bölümü, 26555,

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI Özkan TÜTÜNCÜ Özlem İpekgil DOĞAN Mert TOPOYAN Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

Comparison of Secured Software Development Process Models Applications

Comparison of Secured Software Development Process Models Applications Güvenli Yazılım Geliştirme Süreç Modellerinin Karşılaştırılması Uygulamaları Comparison of Secured Software Development Process Models Applications Şeyda Ocak, Medine Yıldıztekin Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı