KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ Hv.Trf.Ütğm.Volkan ARSLAN * Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüğü Yeşilyurt / İSTANBUL Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Yb.Güray YILMAZ Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt / İSTANBUL Geliş Tarihi 01 KASIM 2010, Kabul Tarihi 20 TEMMUZ 2010 ÖZET Bu çalışmada elde olan verilerin yeniden yapılandırılması ile karar destek amaçlı raporların üretilebilmesini sağlayacak kolay kullanımlı bir raporlama aracı tasarlanmıştır. Sistemde bulunan veriler kullanılan yazılım sayesinde yeniden bir araya getirilmiş, yıldız şema oluşturulmuş ve istatistiksel sorgulamaların yapılabilmesine imkân tanıyan bir alt yapı kurulmuştur. Oracle Business Intelligence Administration Tool kullanılarak son kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği karar alımına yardımcı olacak bir raporlama ortamı oluşturulmuştur. ANAHTAR KELİMELER : Karar Destek Sistemleri, KDS, İş Zekâsı, Veri Ambarı. TO DEVELOP A MODEL FOR THE USE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS ABSTRACT In this study by reconstruction of the data sets that the decision maker has already has; a user friendly decision support system is designed by which the users can easily get first-rate reports that support their decision making. The data sets which are already in the system are gathered together and designed a star schema and built a infrastructure which allows to get flexible reports. With the help of Oracle Business Intelligence (BI) a practicable reporting environment is created. Key Words: Decision Support Sytem, DSS, Business Intelligence, BI, Data Warehouse. 1. GİRİŞ Geçmişten günümüze kadar baktığımızda insanoğlunun hayatının birçok safhasında karar verme durumunda kaldığı görülmektedir. Verilecek her bir karar istenen bir sonuç doğurabileceği gibi karar vericiyi istenmeyen durumlarla da karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle karar verme süreci doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bugün alınmış başarılı kararları incelediğimizde temelde bilginin doğru bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Günümüz yöneticileri artık içinde bulundukları rekabet ortamında bilginin karar verme sürecinde doğru kullanımının organizasyonlara veya kurumlara neler kazandırdığının bilincindedirler. Bu nedenledir ki; çağımız yöneticileri bilgi teknolojilerine yatırımlar yaparak organizasyonların veya kurumların stratejik hedeflerine ulaşmalarını hızlandırmaktadırlar. Geçmiş dönem yöneticilerinin karar verme sürecinde karşılaştıkları en büyük problemlerden biri bilgi toplamak iken, günümüz yöneticilerinin karar verme sürecinde karşılaştıkları en büyük problem toplanan verilerden anlamlı sonuçlar çıkartılması olarak değişmiştir. Bu aşamada toplanan veri miktarı da önem arz etmektedir. Veri miktarı arttıkça karar vericilerin bu verileri anlamaları ve yorumlamaları da zorlaşmaktadır. Bu problemi çözmek için karar vericiler ellerindeki veri yığınlarından gerekli olan bilgileri çıkartacak, veriler arasındaki gizli desenleri, örüntüleri gösterecek sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Son yıllarda karar vericilerin karar verme aşamasında karar destek sistemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Geliştirilen ve karar vericilerin kullanımına sunulan karar destek sistemleri organizasyonların veya kurumların içinde veya dışında bulunan verilere son kullanıcıların rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyulan bilgilere hızlı ve zamanında erişim, kurumlarda kararların zamanında alınmasına yardım ederek verimliliği ve alınan kararların kalitesini yükseltmektedir. * Sorumlu Yazar 75

2 Karar destek sistemleri (KDS) için tüm dünyada kabul edilmiş tek bir tanımlama henüz yapılmamıştır. Fakat genel bir tanımlama yapacak olursak karar destek sistemleri kendi başlarına karar vermeyen ve karar vericilere muhakeme yeteneklerini de kullandırarak karar verme esnasında yardımcı olan bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir [1]. 2. İŞ ZEKASI İş Zekâsı (Business Intelligence-BI) bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullandığı çeşitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan bir ifade olarak tanımlanabilir. Veri madenciliği, çevrim içi analitik işleme, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili çeşitli aktivitelerden oluşan geniş kapsamlı bir disiplindir. İş zekası alanında uluslar arası çözümler üreten Gartner şirketi araştırma bölümü başkan yardımcısı olan Andreas Bitterer iş zekâsını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır : İş zekâsı, kuruluşların etkinlik ve finansal fayda elde etmek amacıyla performansla ilgili gerekli kararları en iyi şekilde verebilmeleri ve ölçümleri yapabilmeleri, performansı en iyi şekilde yönetebilmeleri ve optimize edebilmeleri için bilginin kullanılmasıdır. [2] İş zekâsını daha iyi anlamak için iş zekâsı alanında kullanılan temel teknolojilere bakmakta fayda vardır İş Zekası Teknolojileri OLTP ve OLAP İş zekâsı alanında kullanılan uygulamaları temel olarak OLTP ve OLAP uygulamaları olarak ikiye ayırabiliriz. OLAP kelime anlamı olarak OLTP ile karşılaştırıldığında temel olarak şu ayrımı ifade eder: çok basitçe OLTP uygulamalarının genel amacı iş dünyasındaki süreçler içerisinde verileri toplamaktır. Temel olarak bütün şirketler için en önemli bilgi karlılıktır. Müşteriyle ilgili bilgilerin, üretimle ilgili bilgilerin, bu üretim için harcamalarla ilgili bilgilerin tutulduğu temel amacı veri toplamak olan uygulamalara temel olarak OLTP uygulamaları denilebilir. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleri ayrı ayrı vendorlardan alınmak yerine consolide edilmiş ve şirketin yukarıdaki süreçlerinin çoğunu sağlamayı hedefleyen en geniş kapsamlı OLTP uygulamalarıdır. Muhasebe uygulamaları, CRM (Customer Relationship Management Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi farklı farklı birçok OLTP uygulaması şirketin bünyesinde bulunabilir. Aslında günümüz yazılım sektörüne bakıldığında bu alanda faaliyet gösteren firmaların çoğunun OLTP ye odaklandığını görebiliriz. Yukarıdaki bilgiler ışığında OLAP kavramı ele alınacak olurrsa, OLAP en basit anlatımıyla OLTP uygulamaları tarafından toplanan verilerin biriktirilip bunlar üzerinde analizler yapılmasını sağlayan uygulamalar olarak tanımlanabilir. OLAP uygulamalarının OLTP uygulamalarından farkı elimizde olan büyük boyutlardaki bilgiyi analiz etmeye odaklanmış olmasıdır. OLAP uygulamalarının analiz sonuçları karar destek sistemleri ya da son güncel adıyla iş zekâsı sistemleri tarafından kullanılarak organizasyonların seçilen boyutlardaki (Tarih, Ürün, Müşteri, Coğrafi Bölge, Organizasyonel Hiyerarşi, vb.) gelirler, giderler, karlılık gibi çeşitli metrikleri analiz edilir. Bahsedilen bu farklılıklardan dolayı OLAP sistemlerinin veri modellerinin de yukarıda anlatılan ve hedeflenen farklı ihtiyaçlara yönelik olarak OLTP sistemlerinden farklı olması gerekmektedir. OLTP sistemlerin veri modelleri birim zamanda maksimum işlemin kayıt altına alınmasını sağlamak için optimize edilmiş tasarımlar iken, OLAP sistemlerinin veri modellerinin şirket için en yararlı boyutlarda şirkette mevcut olan bütün verilerin en hızlı şekilde analiz edilmesi ve raporlanmasına olanak verecek şekilde tasarlanması gereklidir. OLAP teknolojileri mevcut veritabanındaki değişiklikleri kullanıcı sorgularına çoğu zaman anında yansıtacak şekilde çalışırlar [3]. OLAP veri modelinin OLTP den farklı olmasının bize getireceği en önemli artı kesinlikle yalnızca performans değildir. OLTP veri modeli her OLTP uygulaması için ona uygun olarak tasarlanırken, OLAP veri modeli bütün OLTP uygulamalarının çapraz sorgulanmasına olanak sağlayacak bir yapıda tasarlanmalıdır. Veri ambarı içerisinde birden fazla OLTP veri kaynağından üretilen veriler bir araya getirilerek bir arada analiz edilebilir. Bunun dışında farklı OLTP sistemlerindeki farklı boyutların şirket çapında ortak boyutlarda birleştirilerek, bunlar kullanılarak analizlerin yapılabilmesine olanak sağlar. Örneğin iki farklı sistemde olan satışlar ve müşteriler, ortak bir müşteri boyutunda ve ortak bir satış gerçekleri tablosunda toplanır. Bu sayede ortak müşteri boyutu sayesinde aynı müşteri için toplam satış rakamı bulunabilir. OLTP sunucular firmanın bütün hareketlerini kaydeder. Amacı bütün işlemlerin bu sunucu üzerinden yapılması, dolayısıyla hareketlerin kontrolünü sağlamaktır. OLTP sunucusundan alınan bilgiler analiz için ayrı bir sunucuya aktarılıyorsa, hedef sunucu OLAP sunucusudur (Şekil 1). Bu kavram, analiz için hedef alınan tüm sunucuları kapsar. OLAP verilerin analiz için hazır tutulduğu sunucudur. 76

3 hedefe ulaşma yönünde önemli bir motivasyon etkenidir [4] Veri Ambarı Veri Marketi Şekil 1. OLTP OLAP Bir veri marketinin temel özelliği, konu odaklı ve departman bazlı bir depolama birimi olmasıdır. Temel olarak veri ambarının boyut olarak küçüğü veri marketi ismini alır. Organizasyonlar analiz birimi olarak bazen doğrudan veri marketlerini kullanırlar. Ancak veri marketleri tek bir kaynaktan beslenebilir. Yani tek bir OLAP sunucusu veri marketi olabilir. Ayrıca veri ambarını belli bir amaç için özelleştirirsek buna veri marketi olarak isimlendirebiliriz. Bir OLAP çözümünde tek bir nesneye odaklanılır. Bu nedenle tek başına veri ambarı denilmez, buna DATA MART denir. Birden fazla datamart veya OLAP bir araya geldiğinde ise buna veri ambarı denir. Farklı veri tabanlarında bulunan bilgiler arasında ilişki kurularak veri ambarında depolanıyor. Oluşturulan veri ambarı bir OLAP uygulamasıdır. Veri ambarından sağlık sigortaları ile araba sigortalarını ayırarak başka bir yapıya aktarıyoruz. Veri ambarına oranla daha küçük boyutta olan bu yapı ise veri marketleri adını alır (Şekil 2). Şekil 2. Veri Ambarı ve Veri Marketi Gösterge Ekranları ve Skor Kartları Gösterge ekranları sayesinde, temel özet verileri bir bakışta görme şansınız olur. Bir arabanın durumunu ve sorunlarını nasıl tek bir bakış alanı içinde görüyorsanız, gösterge ekranları da bir işin gidişatını bu şekilde görmenizi sağlar. Gösterge ekranı genelde bir web uygulamasıdır [4]. Skor kartları da gösterge panolarına benzer bir işlev görür. Ama skor kartları kişi ve grup bazlıdır. Böylelikle genel hedeflerin aşağıya doğru dağılımı takip edilmiş olur. Eğer tüm bireyler kendi hedeflerini gerçekleyebilirse, şirket de hedefine ulaşmış olur. Çalışma dönemleri boyunca, yöneticiler ve bireyler performansları izleyebilir durumda olduğu için, genel Bir veri ambarı verilerin bir yerden başka bir yere transferinden ziyade veriler üzerinde sorgulama ve analizler yapılmasına imkân tanıyan bir ilişkisel veri tabanıdır. Farklı yerlerden transfer edilmiş verileri kendi yapısında bulundurduğu gibi farklı veri kaynaklarını da içerebilir. Veri ambarları verinin analiz edilmesi ile transfer edilmesi arasındaki iş yükünü birbirinden ayırdığı için, kullanıcılar farklı veri kaynaklarındaki verileri kullanabilirler. Veri ambarları ilişkisel veri tabanı olmalarının yanında kullanıcılarına beraberinde OLAP (On-Line Analytic Process), ETL (Extraction Transfer and Loading) çözümleri sunan, veri madenciliği imkânları tanıyan ve verilerin toplanması ve kullanıcılara istedikleri şekilde sunulabilmesi için bir takım kullanıcı analiz araçları ve uygulamaları hizmeti verebilen bir ortamdır. Veri ambarlama konusunda uzman, alanında 36 adet kitap ve 350 den fazle makalesi bulunan Bill Inmon tarafından veri ambarlama aşağıdaki 4 adımda karakterize edilmiştir [5]. Veri ambarları nesne merkezlidir. Veri ambarları verilerin analiz edilebilmesi için kurulurlar. Örneğin bir şirketin satış verileri ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyorsanız, şirketin satışlarına konsantre olan, odaklanan bir veri ambarı tasarlayabilirsiniz. Böylece bir önceki sene şirketin satışa sunduğu ürünlerden herhangi birini en çok hangi müşterinin satın aldığı sorusuna cevap verebilirsiniz. Bu şekilde nesne üzerine odaklanan veri ambarları nesne odaklı veri tabanı adını alır. Veri ambarları entegre bir sistemdir. Bütünleme aslında nesneye odaklanma ile oldukça ilişkilidir. Veri ambarları farklı kaynaklarda bulunan verileri ortak bir yerde toplayıp tutarlı hale getirmek durumundadırlar. Aynı zamanda adlandırma problemlerini de çözebilmelidirler. Bunu gerçekledikleri zaman entegrasyon problemi de çözümlenmiş olur. Veri ambarları değişken değildirler. Bunun anlamı veri ambarına bir defa giren bir veri, veri ambarı içinde iken bir daha değişmemelidir. Bu da oldukça mantıklıdır. Çünkü veri ambarını kullananlar verilerin analizi ile ilgilenirler. Veri ambarı içinde bulunan verilerin devamlı değişikliklere uğraması istenen bir durum değildir. Veri ambarları zamanla büyür. Zaman ilerledikçe veri ambarına giren veri miktarı artmış olacağından veri ambarı zamanla büyür. Bu da analistlerin analiz 77

4 yaparken daha fazla veri kullanabilmelerine imkân tanır. 3. KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İşletmelerde değişik yönetim düzeylerinde değişik kararlar alınmaktadır. Operasyonel düzeyde verilen kararlar yapılanmış kararlardır. Karar gerekli olduğu zaman izlenecek yöntem önceden belirtilebilirse buna yapılanmış karar denir. Taktik düzeyde verilen kararlar yarı yapılanmış kararlardır. Karar alınacağı zaman izlenecek yöntemin bir kısmı önceden belli ancak yeterli değilse, bu duruma yarı yapılanmış karar denir. Stratejik düzeyde verilen kararlar yapılanmamış kararlardır. Burada karar alınacağı zaman izlenecek yöntemin büyük bir kısmını önceden belirlemek olası değildir. Karar destek sistemleri karar verme sürecinde yöneticilere etkileşimli bilgi desteği sağlayan bilgisayar destekli bilgi sistemleridir. Bu sistemler, yarı yapılanmış ya da yapılanmamış işletme kararlarının alınmasına destek olmak için analitik modeller, özel veritabanları, karar vericinin kendi görüşleri ve hükümlerini ve etkileşimli bilgisayar tabanlı modelleme sürecini kullanmaktadır. Bu nedenle, bu sistemler işletmelerde karar vericiler tarafından başlatılan ve kontrol edilen belli bir amaç için tasarlanmış hızlı yanıt veren sistemlerdir. Karar destek sistemleri belli tipte kararları, kişisel karar verme stilini ve orta ve üst düzey yöneticilerin kişisel gereksinimlerini doğrudan destekler [6]. yaklaşık satır kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar gerçeğe uygun olarak üretilmiştir. Çalışmada kullanılan veri tablolarının hepsinin bir araya getirildiği düşünülecek olursa ortada bir veri ambarının var olduğu kabul edilebilir Fiziksel Katmanın Geliştirilmesi Karar destek sistemini kurarken önce fiziksel katman oluşturulmuştur. Fiziksel katman iş zekâsı sunucusunun kullanıcı istek ve sorgularını yönlendirip cevaplarını bulacağı katman olarak adlandırılabilir. Başka bir deyişle son kullanıcıdan gelen sorguların adreslendiği katmandır. Bu katmanda birden fazla veritabanı da kullanılabilir. Veri tabanını fiziksel katmana tanıtılması esnasında birinci adım olarak Şekil 3`te görüldüğü gibi açık veritabanı bağlantısı (Open DataBase Connection - ODBC) gerçeklenmiştir. Bu sayede mevcut veri tabanı sisteme tanıtılmıştır. Mevcut veritabanın bilgisayar sistemine tanıtılması demek kullanıcıların istedikleri yazılımları kullanarak sisteme tanıtılan veritabanına ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. Bir sonraki adımda da Oracle BI yazılımının veritabanına erişimi sağlanacaktır Kullanılan Yazılım Çalışmanın uygulama geliştirme bölümünde Oracle Business Intelligence Enterprise Edition kullanılmıştır. Oracle şirketinin iş zekâsı alanında kullanıcılara sunduğu bu yazılım sayesinde mevcut veri tabanından veriler çekilerek bu veriler ile bir iş modeli kurulabilir ve kurulan iş modeli ile son kullanıcılara uygun bir karar destek sistemi hazırlanabilir. Oracle iş zekâsı arayüzü kullanılarak tüm veri ihtiyaçlarını karşılayan tutarlı raporlar üretilebilir, operasyonel sistemlerden alınan verilere geleceğe dönük anlamlar kazandırılabilir, maliyet oranları azaltılmış rapor süreçleri sağlanabilir, raporlamada esneklik ve dinamizm oranı arttırılabilir, daha hızlı ve daha doğru raporlara ulaşılabilir Kullanılan Veri Tabanı Bu çalışmada kullanılan veriler Oracle 10g Database yazılımının kendi bünyesinde bulunan Sales History veritabanından alınmıştır. Kullanılan verilere bakıldığı zaman bir firmanın yılı ile yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu dört yılı kapsayan satış verileri olduğu görülmektedir. Üzerinde çalışma yapılacak olan bu veritabanında Şekil 3. Veri Tabanının Tanıtılması ODBC gerçekleştirildikten sonra BI yazılımının Administrator editörü kullanılarak veri tabanı içinde bulunan tüm veriler fiziksel katmana ithal edilmiştir. Tabloların fiziksel katmana ithal edilmesi tabloların fiziksel olarak tutuldukları adresten mantıksal olarak alınıp kopyalanması anlamına gelmektedir. Bu sayede fiziksel olarak tabloların ve verilerin konumlarında ve kendilerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Mevcut veritabanı konumu ve yapısı korunmaktadır. Kullanılan yazılımda yapılan işlemlerin hiçbiri mevcut veritabanı üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. 78

5 Fiziksel katmana tablolar ithal edildikten sonra tablolar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Tablolar arası ilişkilerin belirlenmesi sayesinde tasarlanan yıldız şemasında boyut tablolarının fact tablosunu desteklemeleri sağlanmıştır. Yani tablolar arası ilişkiler belirlenmez ise tasarlanan yıldız şeması bir şekilden ibaret olur. Fact tablosu içinde anlamsız veriler taşıyan bir tablo haline gelir. Fact tablosunun anlam kazanması ve yıldız şemanın kullanılabilmesi için tablolar arası ilişkiler tanımlanmalıdır. Hazırlanan veri tabanı modeline ait fiziksel diyagram açıldığı zaman ekrana bir adım önce ithal edilen tüm tablolar gelecektir. Bu tabloları Şekil 4`te görüldüğü gibi düzenledikten sonra sırasıyla fiziksel ilişkiler kurulmuştur. bulunan ve aslında Customer tablosunda fiziksel olarak bulunmayan Country Iso Code, Country, Country Region ve Country Subregion gibi değerler iş modelinde Customers tablosuna ithal edilmiştir. Bu nedenle fiziksel katmanda bulunan tablolar ile iş modeli katmanında bulunan tabloların yapıları mantıksal olarak değişmiştir. Bunun sonucunda da iş modeli katmanında tablolar arası ilişkiler yeniden belirlenmelidir. Şekil 5. Kompleks İlişkilerin Belirlenmesi Şekil 4. Fiziksel İlişkilerin Kurulması 3.4. İş Modelinin ve Hiyerarşik Yapının Kurulması Fiziksel katmana veri tabanından tablolar aktarıldıktan sonra ve aralarındaki ilişkiler belirlendikten sonra iş modeli oluşturulmalıdır. İş modelinin kurulması esnasında önemli olan son kullanıcının veri tabanından ne tür sorgular üretebileceğini ve hangi konuda karar desteği sağlamak istediğinin doğru saptanmasıdır. Bu çalışmada karar vericinin elindeki 4 yılda yapılmış olan satışlar ile ilgili tabloları kullanarak geleceğe dönük olarak karlılığını artırmak için ne tür stratejik planlar yapması konusunda karar desteği sağlamak istediği varsayılmıştır. Geçmişte yapmış olduğu satışlar ile ilgili verilerin bir araya getirilip bu verilerden anlamlı istatiksel sonuçlar çıkarılması hedeflenmiştir. İş modelini oluşturmadan önce fiziksel katmana mantıksal olarak ithal edilen tablolardan hangi tabloların kurulacak olan iş modelinde kullanılacağına karar verilmiştir ve fiziksel katmandan ilgili tablolar seçilerek iş modeli katmanına aktarılmıştır. Tabloları iş modeline aktardıktan sonra iş modelinde tablolar arasındaki kompleks ilişkiler Şekil 5`te görüldüğü gibi belirlenmiştir. İş modeli katmanında tablolar arası bazı değerler ortak kullanılabileceği için tablolar arası ilişkiler yeniden düzenlenmelidir. Örneğin fiziksel seviyede Countries tablosunda Tablolar arası ilişkilerin belirlenmesinden sonra tabloların kendi içlerindeki hiyerarşik yapılar kurulmalıdır. Örneğin TIMES tablosundaki hiyerarşik yapı yıl, çeyrek, ay ve gün olarak kurulmuştur. Bu hiyerarşik yapı kurulduktan sonra son kullanıcı sorgu üretirken sorgusunu yıllık, üç aylık, aylık ve günlük olarak filtreleyebilir. Hiyerarşik yapının kurulmaması halinde karar verici her bir zaman kıstası için sorgusunu yinelemek durumunda kalır. Hiyerarşik yapılar son kullanıcıların daha esnek ve daha anlamlı raporlar alabilmesini sağlayan önemli basamaklardır. Doğru hiyerarşik yapının kurulması halinde karar verici herhangi bir ürünün hangi bölgeye, hangi alt bölgeye, hangi ülkeye, hangi şehire ne tutarda satışının yapıldığı bilgisine ulaşabilir. Bu tür raporlar sayesinde daha sağlıklı kararlar alabilir Sunum Katmanının Hazırlanması Fiziksel katman ve iş modeli katmanı hazırlandıktan sonra sunum katmanında oluşturulan iş modeli son kullanıcılar için basitleştirilmiştir. Verinin görünüşünü basitleştirmek kullanıcı istekleri doğrultusunda sorguların daha kolay gerçekleştirilmesini sağlar. İş modeli katmanında hazırlanan iş modeli sunum katmanına aktarılmıştır. Aktarma işleminden sonra sunum katmanında son kullanıcı için gereksiz tablo değerleri kaldırılmıştır. Örneğin CUSTOMERS tablosundaki CUST_ID değeri son kullanıcı için sorgular üretirken herhangi bir anlam ifade etmediği için sunum katmanından çıkartılmıştır. Bu sayede son kullanıcı sorgu üretirken 79

6 CUST_ID seçeneğini kullanamaz. Ya da CUST_ID değeri tek başına son kullanıcı için anlamsızdır. Hangi müşteri kodu ne kadar ürün satın almış? sorgusundan ziyade Hangi müşteri ne kadar ürün satın almış sorgusu karar verici için daha anlamlıdır. Son kullanıcı için iş modeli sunum katmanında basitleştirildikten sonra, hazırlanan karar destek sisteminin tutarlılığı kontrol edilmiştir. Şekil 6. Sorgu Üretme Ekranı Kullanıcı bu özelliklerden herhangi birini istediği sıra ile seçerek sorgularını üretebilir. Şekil 7`de takvim yılı bazında müşterilerin ülkelerine göre ne kadar satış yapıldığı sorgusu üretilmiş ve Şekil 8`te bu sorgunun cevabı alınmıştır. Tutarlılık kontrolünde hazırlanan karar destek sisteminin tabloları arasındaki tutarlılık kontrol edilmiştir. Kontrolden başarı ile geçilirse sistem otomatik olarak kendini kullanıcı sorgularına açık hale getirir. Bu aşamadan sonra artık kullanıcı hazırlanan karar destek sisteminden kendi sorgularını üretebilir ve sistemden karar desteği sağlayabilir. 4. KARAR DESTEK SİSTEMİNDEN İŞ ZEKASI ÜRETİLMESİ Genel anlamda önceki aşamalarda kullanılacak veritabanı sisteme tanıtıldı. Sisteme tanıtılan veritabanından tablolar ve veriler Oracle BI yazılımına ithal edildi. Fiziksel katmanda tablolar arası fiziksel ilişkiler tanımlandı. Fiziksel katmandan sonra iş modeli ve hiyerarşik yapılar oluşturuldu. Son katman olan sunum katmanında ise son kullanıcı için mevcut karar destek sistemini basitleştirildi. Bu aşamadan sonra geliştirilen karar destek sistemi üzerinde kullanıcılar artık iş zekâsı üretebilirler. Şekil 7. Örnek Bir Sorgu Hazırlanan karar destek sistemi üzerinde son kullanıcılar Oracle BI yazılımının web tabanlı arayüzü sayesinde sorgular üretebilir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra karar desteği sağlayabileceği konuları ekranda görebilmekte ve bu konulardan herhangi birini seçebilmektedir. Bu çalışmada satış geçmişi adlı karar destek sistemi kurulmuştur. Şekil 6`da görüldüğü gibi kullanıcının Sorgu üretirken kullanabileceği değerler programın en sol sütununda sıralanmaktadır. Şekil 8. Örnek Bir Sorgu Sonucu 4.1. Sonuçların Görsel Öğeler ile Desteklenmesi 80 Üretilen sorguların sonuçları Oracle BI yazılımı web arayüzü kullanılarak çok çeşitli şekillerde görsel olarak desteklenebilir. Grafikler, hız göstergeleri, özet tablolar, filtreler, kayan yazılar gibi kullanıcıdan gelen sorgu sonuçları destekleyen görsel öğeler kullanmak mümkündür. Bu görsel öğeler sorgu sonucunun alındığı ekrandan seçilebilir Gösterge Ekranı Hazırlama Gösterge ekranları (Dashboards), üst yönetime iş zekâsının yeteneklerini göstermek ve karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan görsel

7 araçlardır. Karar destek sisteminden elde edilen raporların sistem dahilinde yönetim kademesinde farklı şekillerde sunulabilmesine imkân veren interaktif ekranlardır (Şekil 9). Şekil 9. Gösterge Ekranı (Dashboard) Yönetimsel göstergeleri, arabaların ön konsollarına benzetebiliriz. Onlar sayesinde teknik bilgilerden arınmış bir şekilde özet bilgilere görsel olarak ulaşılabilinir. Gösterge ekranları genelde; web tabanlı, grafiksel performans göstergeleri, yapısal yönetim bilgi sistemlerini içermektedir. Yönetimsel göstergeler aracılığıyla da yeteri kadar detaylı bilgiye ulaşılabilir. Oracle BI yazılımı da aynı paket yazılım içerisinde kullanıcılarına gösterge ekranları hazırlama imkânı sunmaktadır. Programı kullanarak rapor oluşturan kullanıcılar oluşturdukları raporları kolaylıkla gösterge ekranlarına dökebilmektedir. Gösterge ekranları Oracle BI yazılımında karar destek sistemi arayüzüne bağlanıldığı anda kullanıcının karşısına gelmektedir. Dolayısıyla kullanıcı henüz sistemden karar destek amaçlı sorgular üretmeden önce mevcut göstergeler arasında aradığı rapora veya daha farklı açıdan hazırlanmış başka bir rapora ulaşabilir ve bu raporu karar destek amaçlı kullanabilir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Veri ambarları ve operasyonel veri depoları iş zekâsı yazılımlarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Organizasyonlar veya kurumlar kendi yapılarında kullandıkları farklı uygulamalar tarafından saklanan verileri ortak bir çatı altında toplamak, kullanıcı sorgularına açık halde bir arada tutmak amacıyla veri ambarı teknolojilerinden faydalanabilirler. Bu sayede devamlı çalışan OLTP sistemlerden çeşitli raporlar alınarak sistemlerin performansı da kötü yönde etkilenmemiş olur. İş zekâsı araçları sayesinde elde bulunan çok sayıdaki veriler arasındaki gizli örüntüler bulunarak kullanıcılara karar vermede faydalar sağlayacak analizler ortaya çıkarılabilir. Karar vericiler iş zekâsı uygulamaları kullanarak kaliteli ve işe yarar verilere ulaşabilir, bunları paylaşabilir ve yönetebilirler. Kurumlarda ve şirketlerde iş zekâsı uygulamalarının entegrasyonu ile aşağıdaki faydalar sağlanabilir: Karar alma sürecinin hızlanması, Karar alma sonucu oluşan hataların insan odaklı olmaktan çıkarılması, Özelleşmiş bireysel denetleme sonucu kişisel verimlilik artışı, Kişisel verimlilik artışının sonucu olarak organizasyonel verim artışı, Ayrıntılı denetim sonucu organizasyonel kontrolün güçlenmesi, Karar alma konusunda kanıt ve destek sağladığından çalışanları sorumluluk almaya yani proaktif olmaya yönlendirmesi, Bu çalışmada yapılan uygulama neticesinde eldeki mevcut veriler kullanılarak bir iş modeli tasarlanmış, veriler arasındaki ilişkiler kullanılarak anlamlı veri toplulukları üretilmiş ve sonuçta satış alanında karar vericiye destek olan bir karar destek sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan karar destek sistemine benzer sistemler aynı yazılım kullanılarak Hava Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan birimler için de kurulabilir ve karar verme faaliyetlerinde destek sağlanabilir. 6. KAYNAKLAR [1] HERSH, M.A. (1999). Sustainable Decision Making : The Role of Decision Support Systems. IEEE Transactions on systems, man, and cybernatics- Part C: Applications and Reviews, Vol. 29, No.3, August [2] BITTERER, Andreas, Business Intelligence Summit [3] Tvrdíková, Milena 2007, Support of Decision Making by Business Intelligence Tools, 6th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM'07) [4] Acungil, Mustafa 2007, İş zekâsına Zekice Yaklaşın, [5] LANE, Paul 2005, Oracle Database Data Warehousing Guide10g Release 2 (10.2). [6] HOŞCAN, Y., ŞAHİN M., Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, ÖZGEÇMİŞLER Hv.Trf.Ütğm.Volkan ARSLAN Hava Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2002 yılında mezun oldu yılları arasında İzmir Gaziemir Hava Sınıf Okulları ve 81

8 Teknik Eğitim Merkez Komutanlığı`nda Hava Trafik Subay Temel eğitimini aldı yılları arasında Konya 3 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı`nda hava trafik subayı olarak görev yaptı yılları arasında Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde (HUTEN) yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Yb.Güray YILMAZ İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında lisans, aynı üniversiteden 1995 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora derecesi aldı. Halen Hava Harp Okulu Dekanlığı - Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır 82

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Karar Destek Amaçlı Bir Raporlama Aracı. A Reporting Tool Supports Decision Making

Karar Destek Amaçlı Bir Raporlama Aracı. A Reporting Tool Supports Decision Making BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 3, SAYI: 1, OCAK 2010 11 Karar Destek Amaçlı Bir Raporlama Aracı Volkan Arslan 1, Güray YILMAZ 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hava Harp Okulu, İstanbul, Türkiye

Detaylı

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür İş Zekası Sistemi İş Zekası Sistemi İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirir, yöneticilere çok boyutlu, kurumsal bir görüş

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

Veri Ambarları. Erdem Alparslan

Veri Ambarları. Erdem Alparslan Veri Ambarları Erdem Alparslan İçerik Veri Ambarı nedir? Data Mart OLTP ve Veri Ambarı arasındaki farklar Veri Ambarının Yararları Veri Ambarı Mimarileri Ana Kavramlar Araçlar ve Teknolojiler Veri Ambarı

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İçerik İş Zekası Kavramı Tarihçesi İş Zekası Tanım, Kavramlar ve Gereklilik Dört-Katmanlı Veri Modellemesi

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI

VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI 1 VERİ MADENCİLİĞİ VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi, veriden faydalı bilginin keşfedilmesi sürecinin tamamına atıfta bulunmakta ve veri madenciliği bu sürecin bir adımına karşılık

Detaylı

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems)

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) TR-Grid Kullanıcı Eğitimi (9-10 Temmuz 2007) Hakan Bayındır Bu Sunumda Grid Bilgi Sistemleri glite Bilgi Sistemi GLUE Şeması Grid Elemanları LCG Bilgi Sistemi

Detaylı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri (Bil 483) 20394676 - Ümit Burak USGURLU Veritabanı Veri tabanı düzenli bilgiler

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5.

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5. Versiyon 2.5 Page 1 Kapsamlı Bir Veri Denizini Temel Zekaya Dönüştürün Operasyonel verilerinizi temel KPIlar a dönüştürün, karar vermenize yardımcı olacak raporları oluşturun ve ATS Intelligence sayesinde

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom nedir? Wide Object Oriented Manager Woom, belirlenmiş çalışma alanlarında, bilgisayar işlemleri yapan bir yazılım platformudur. Woom Woom çalışma

Detaylı

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System Eagleye Heat Treatment Quality & Management System ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ PROFESYONELİNE BIRAKIN! HQM; ısıl işlem tesisinizdeki üretim süreçlerini izler ve hızlandırır Esnek ekran geçişleri

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın.

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın. İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI REPX ile verinize değer katın. Anahtar Kelimeler WEB Tabanlı İş Zekâsı Çevik Raporlama Liste Rapor Pivot Tablo Dashboard Tepe/Detay Rapor Pasta Grafik Çubuk Grafik Çizgi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın.

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın. SATIŞ Microsoft Dynamics CRM Satış verimliliğini artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Çalışanlarınız: Satışa Daha Fazla Zaman Ayırsın Satış ekibinize doğal ve kolay anlaşılabilir bir CRM çözümü verin;

Detaylı

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık ERP: Kurumsal kaynaklarınızdan maksimum yararlanın! En gelişmiş yönetim araçlarının başında gelen ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımları, bugün belli

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi BİTİRME RAPORU Tekstil sektöründe veritabanı sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde satış işlemlerin kayıtları tutulup buna bağlı olarak çeşitli sorgulamalarla raporlama hizmetleri

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir.

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Opcode Yazılım Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Şirketin çalışma alanları arasında; Nükleer tıp sektörüne yönelik otomasyon yazılımları,

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM!

AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM! AKTİF İNSAN KAYNAKLARI İÇİN İNTERAKTİF ÇÖZÜM! Tiger HR ile daha hızlı ve verimli İK süreçleri... Tiger HR ile tüm insan kaynakları süreçleriniz kontrol altında. Web tabanlı online mimarisi, modüler yapısı

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI Genel 1984 F-16 uçaklarının Türkiye de üretimi amacıyla

Detaylı

LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. LOGO NETSİS 3 ENTEGRE FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye

Detaylı

Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm

Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm Halojen; Winner ile toplanan verileri depolayan, istenilen formatlarda raporlanmalarını ve analizlerini sağlayan, kullanıcıların doğru bilgi ile karar vermelerini

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri.

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri. BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri www.likyateknoloji.com Likya Teknoloji Likya Teknoloji 2008 yılından bu yana Kurumsal ürün ve çözümler geliştirmektedir. Teknoloji Şirketi BT İşyükü otomasyonu çözümleri

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm

Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm Nebim Winner - İş Zekası Halojen Kurumsal Sürüm Halojen, Winner ile toplanan verileri depolayan, istenilen formatlarda raporlanmalarını ve analizlerini sağlayan, kullanıcıların doğru bilgi ile karar vermelerini

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI Dersin Hedefleri Veri Tabanı Kullanıcıları Veri Modelleri Veri Tabanı Tasarımı İlişkisel VT Kavramsal Tasarımı (Entity- Relationship, ER) Modeli VT KULLANICILARI

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA Ali Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi İşlem Grup Müdürü Presenting with LOGO PUSULA İLE YÖNÜMÜZ

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları ULAKBIM Kullanıcı Eğitimi 2007, Ankara Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Denetim ve Yönetim araçları GOCDB SAM GStat RTM TR-Grid PAKITI TR-Grid Ganglia TR-Grid MRTG

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

BI İŞ ZEKASI. İlk Türk iş zekası aracı...

BI İŞ ZEKASI. İlk Türk iş zekası aracı... BI İŞ ZEKASI İlk Türk iş zekası aracı... BI İŞ ZEKASI BİLGİ GÜÇTÜR. VERİLERİ BİLGİYE DÖNÜŞTÜRÜN VE KULLANIN. Internet Çağı nda gündemdeki en önemli maddeler; farklı iş senaryolarına göre benzetimler (simulation),

Detaylı

1. Oracle Data Miner 11g Release 2 Kurulumu Aşamaları

1. Oracle Data Miner 11g Release 2 Kurulumu Aşamaları 1. Oracle Data Miner 11g Release 2 Kurulumu Aşamaları Uyarı 1: Kuruluma başlamadan önce Oracle 11g Release 2 veritabanı kurulumunu eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmiş olmanız beklenmektedir. İlgili kurulum

Detaylı