Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM"

Transkript

1 Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM AÇILIŞ : 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE SAAT : YER : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU 1

2 ONUR KURULU Şerif Yılmaz (Kütahya Valisi) Kâmil Saraçoğlu (Kütahya Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagu (Türk Tarih Kurumu Başkanı) Prof. Dr. Ahmet Karaaslan (Dumlupınar Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Mehmet Füzün (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Candeğer Yılmaz (Ege Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Galip Akhan (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz (Dumlupınar Üniversitesi) Prof. Dr. Bilal Kemikli (Dumlupınar Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa Daş (Dokuz Eylül Üniversitesi) Doç. Dr. Nurgül Bozkurt (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Hacı Murat Arabacı (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Şakir Turan (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan (Dumlupınar Üniversitesi) SEMPOZYUM SEKRETARYASI Doç.Dr. Nurgül Bozkurt (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Kevser Değirmenci (Dumlupınar Üniversitesi) Arş. Gör. Mehmet Ali Yıldırım (Dumlupınar Üniversitesi) Arş. Gör. Ali Tekkoyun (Dokuz Eylül Üniversitesi) 2

3 BİLİM KURULU Prof. Dr. İsmail Aka (Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Tuncer Baykara (Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz (Dumlupınar Üniversitesi) Prof. Dr. Levent Kayapınar (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. A. Osman Uysal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık (Emekli Öğretim Üyesi) Doç. Dr. Mustafa Alkan (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Yusuf Ayönü (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Doç. Dr. Atilla Batur (Dumlupınar Üniversitesi) Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu (Dumlupınar Üniversitesi) Doç. Dr. Ayşe Kayapınar (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Doç. Dr. Cahit Telci (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) İletişim Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kütahya Tel: / e-posta: 3

4 Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) Programı 8 Mayıs 2014 Perşembe Sempozyuma Kayıt. Program: Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı Protokol Konuşmaları ve Plaket Takdimi. -Sempozyum Katılımcılarının Toplu Fotoğraf Çekimi Açılış Bildirisi ( ) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yunus Erdoğan Mustafa Çetin Varlık, Germiyanoğulları Beyliği Hakkında Sergi Açılışı -Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Germiyanoğulları Beyliği ve Kütahya Konulu Sergi Açılışı. -Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Konulu Sergi Açılışı. -Sigrafitto Sergisi Açılışı. I. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Bilal Kemikli Adnan Çevik, Germiyan Elinin Tarihi Coğrafyası Dimitry Vasiliev, XI-XIII. Yüzyıllarda Peçeneklere Dair Dmitry Korobeynikov, Royal Titles of The Germiyanoğulları TARTIŞMA ÖĞLE ARASI ( ) II. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Mustafa Çetin Varlık Hasan Basri Karadeniz, Osmanlı-Germiyanlı Rekabeti (1277?-1313) İbrahim Şahin, Germiyan Etnonimi Üzerine: Germiyân mı Germen mi? Kenan Ziya Taş, Germiyan Tahtında İlk Osmanlı: Kütahya nın Osmanlılara İlhakı ve Yıldırım Bayezid in Kütahya Sancak Beyliği Hasan Basri Öcalan, Germiyan Sarayı ndan Bursa Sarayı na. 4

5 TARTIŞMA ARA ( ) III. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: İsmail Aka Tuncer Baykara, Gediz Vadisinde Aydın-Saruhan ve Germiyan Çekişmesi Yusuf Ayönü, XIV. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu da İki Rakip Güç: Germiyanoğulları Beyliği ve Bizans İmparatorluğu Şakir Turan, Moğol Gölgesinde Selçuklu Germiyan Rekabeti Kürşat Solak, Memlûk Devleti ile Germiyan Beyliği Arasındaki Münasebetler Mustafa Daş, Beylik ve Devlet Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler TARTIŞMA Akşam Yemeği KÜMAKSAD Türk Tasavvuf Musikisi Konseri 09 Mayıs 2014 Cuma (Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu) IV. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Elfine Sıbgatullina Mustafa Alkan, Germiyanoğlu Süleyman Şah ve Vakıfları Yılmaz İzmirlier, Germiyanoğulları Beyliği Tarihinde Belirtilmeyen Bey: Timurhan Bey Ayşe Kayapınar, Bulgaristan da Germiyan Yer Adları Levent Kayapınar, Yunanistan da Germiyan Yer Adları Turan Gökçe-Özer Küpeli, II. Bayezid Devri Vakıf Tahrir Defterine Göre Germiyanoğulları Vakıfları TARTIŞMA ARA ( ) V. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Feridun Emecen Sıddık Ünalan, Germiyanoğulları nın Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Halil Çetin, Beylikler Dünyasında Kamu Hizmet Anlayışı ve İmaret Vakıfları Germiyanoğlu II. Yakup Bey İmareti Örneği Mustafa Güler, Hisarcık ve Çevresinde Germiyan Döneminde Yurt Tutmuş Şeyhler ve Vakıfları Özlem Soyer Zeyrek, Ahi Mustafa Zaviyesi ve 18. Yüzyıldaki Görünümü. 5

6 TARTIŞMA ÖĞLE ARASI ( ) VI. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Mustafa Demirci Necdet Gök, 14. Yüzyıl Germiyanoğlu Saray Kültürünün Osmanlı Bürokrasisi ve Entelektüel Yaşamına Etkisi Gürer Gülsevin, 14. Yüzyıl Beylikler Türkçesi ve Germiyan Oğulları Mehmet Şeker, Germiyanoğulları Beyliğinde İlim ve Kültür Hayatı Mehmet Tütüncü, Anadolu da En Eski Türkçe Kitabe Ayşe Nur Sır, Germiyanoğlu II. Yakup Bey in Taş Vakfiyesi Dil Özellikleri ve Tarihî Açıdan Değerlendirilmesi TARTIŞMA ARA ( ) VII. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Hasan Basri Karadeniz Halide Aslan, Germiyanoğulları ve Mevlevîlik Ahmet Taşğın, Bektaşi Menakıbnâmelerinde Germiyanoğulları Kadir Güler, Germiyân da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ î nin Ukûdü l Cevâhir i Ali Temizel, Ahmedi-yi Germiyânî nin Mirkâtu l-edeb İsimli Manzum Lügati Firdevs Özen, Germiyanoğulları Devrinde Türkçenin Gelişimi ve Türk Edebiyatının Oluşumu TARTIŞMA Akşam Yemeği 09 Mayıs 2014 Cuma (Şeyhî Sinan Salonu) VIII. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Tuncer Baykara Kemal Ramazan Haykıran, İlhanlı- Germiyanoğlu Arasındaki Siyasi İlişkiler Mustafa Alican, Germiyanoğulları ve Sahib Ataoğulları Arasındaki İlişkiler Üzerine Notlar Yahya Başkan, Karamanoğulları, Batı Anadolu Beylikleri ve Germiyanoğulları Münasebetleri Sadi S. Kucur, Germiyanoğulları Beyliği Kitabeleri. 6

7 Betül Teoman- Gültekin Teoman, " Germiyanoğulları Beyliği Sikkeleri " Necdet Öztürk, Osmanlı-Germiyanlı İlişkileri-Türkçe Kroniklere Göre TARTIŞMA ARA ( ) IX. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Levent Kayapınar Rüstem Bozer, Kula Süleyman Şah Türbesi Kazısı Çalışmaları ve Restorasyonuna Yönelik Kazanımlar Hakkı Önkal, Uşak Ulu Camii Mustafa Çağhan Keskin, II. Yakup Bey Türbesi Çini Dekorasyonu Üzerine Enis Akova, Kütahya da Bir Germiyanoğulları Yapısı: Kurşunlu Camii nin Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma Aliye Özsüner, Germiyanoğulları Beyliği Döneminden Ahşap Destekli Cami TARTIŞMA ÖĞLE ARASI ( ) X. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Hakkı Önkal Ali Osman Uysal, Germiyanoğullarının Beylikler Devri Mimarlığındaki Yeri Canan Parla, Germiyanoğulları Dönemi nde Kütahya Şehir Dokusu Ali Kılcı-Ali Hürata, Kütahya Tarihinde Germiyanoğlu Dönemi Şehirciliği M. Erdal Eren, Germiyanoğulları Beyliği Dönemi Kütahya da İnşa Edilen Anıtların Yeniden İşlevlendirilmesi İçin Öneriler Emine Gedik, Germiyan Beyi II. Yakup Külliyesine Ait Taş Vakfiye TARTIŞMA ARA ( ) XI. OTURUM ( ) Oturum Başkanı: Dimitry Vasiliev Cevdet Yakupoğlu, Arslan-Apa Yöresinde Türk İskânı Konstantin Zhukov, Western Anatolia in through the eyes of a Russian traveler: Mikhail Altay Tayfun Özcan, XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kütahya Şapının Akdeniz Ticaret Hayatındaki Yerine Dair. 7

8 Mustafa İngenç, Seyyahlar Gözüyle Germiyan Beyliği TARTIŞMA DEĞERLENDİRME OTURUMU Oturum Başkanı: Mehmet Şeker Mustafa Çetin Varlık Feridun Emecen İsmail Aka Hakkı Önkal Turan Gökçe Elfine Sıbgatullina Akşam Yemeği 10 Mayıs 2014 Cumartesi Gezi programı ( )* Hayme Ana Türbesi-Domaniç Mızık Çamı Kütahya Şehir Merkezinde Germiyanoğlu Dönemi Eserleri *(Gezi programında zaman durumuna göre değişiklik yapılabilecektir.) GRAFİK-TASARIM VE SERGİ KURULU Doç.Dr. Levent Merçin Yrd. Doç. Dr. Binnaz Er Müşavir Yalçın Çelebi Uzman Adem Dönmez Öğr. Gör. Ceyda Bayraktar Eğitmen Betül Erpolat 8

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI. Program

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI. Program ULUSLRASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI Program 11. 09. 2014 / PERŞEMBE AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI SEMPOZYUM PROGRAMI 10:00 11:30 Anadolu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI TOKAT-2014 1 ONUR KURULU Cevdet CAN (Vali) Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Detaylı

Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı

Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı Toplumların gelişmesinde bilginin tartışılmaz bir yeri vardır. Üsküdar sempozyumları bize, Üsküdar'la ilgili hayatî öneme sahip bilgiler sunmaktadır. Yaşadığımız tecrübeler

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU Yer: TÜRK TARİH KURUMU KONFERANS SALONLARI/ANKARA www.sempozyum.ttk.gov.tr 12-13 ARALIK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30

Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30 Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30 Onur Kurulu Prof. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri) Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME 12-13 ARALIK/ DECEMBER 2013 2 GÜN PARALEL OTURUMLAR

Detaylı

KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012

KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYSERĐ Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI 31 Aralık 2012 HAZIRLAYAN: PELĐN GENÇOĞLU PAYDAŞLARIMIZ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASINDA ULUSLARARASI İZNİK SEMPOZYUMU (5-7 Eylül 2005, İznik) ÜZERİNE. Süleyman AKKUŞ *

KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASINDA ULUSLARARASI İZNİK SEMPOZYUMU (5-7 Eylül 2005, İznik) ÜZERİNE. Süleyman AKKUŞ * sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 12 / 2005, s. 251-263 sempozyum KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASINDA ULUSLARARASI İZNİK SEMPOZYUMU (5-7 Eylül 2005, İznik) ÜZERİNE Süleyman AKKUŞ * Kültürlerin

Detaylı

Düz Dokumaları Sempozyumu nu. Uluslararası Türk Halı ve. onurlandırmanızı dilerler. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Düz Dokumaları Sempozyumu nu. Uluslararası Türk Halı ve. onurlandırmanızı dilerler. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Hulusi DOĞAN Alanya Kaymakamı Hasan SİPAHİOĞLU Alanya Belediye Başkanı Kerim AYDOĞAN Alanya

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı)

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı) IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU The 4th İnternational Canik Symposium Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15-17 Mayıs 2015) City and Child from Past to Present (May 15-17, 2015) Sempozyum Kurulu Başkan

Detaylı

Değerli Kültür Sanat Dostları;

Değerli Kültür Sanat Dostları; Değerli Kültür Sanat Dostları; MORSALKIMLAR, ERGUVANLAR BİZİ BEKLİYOR Bir yandan şehrimizi güzelleştirmek için Üsküdar a yaraşır hizmetler gerçekleştirirken, bir yandan da morsalkımlarla, erguvanlarla

Detaylı

PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ONUR KURULU Prof. Dr. Mahmut ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TÜRK ve DÜNYA EDEBİYATLARI ARASINDA

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN Saraybosna Bosna Hersek Saraybosna DAVETLI KONUŞMACILAR Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye Prof. Dr. Marcel ERDAL Freie Universität Almanya Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN İpek Üniversitesi Türkiye

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History Ana Sponsor Main Sponsor Destekleyenler / Sponsors 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History 1-4 Kasım 2013

Detaylı

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA Prof.Dr. Fethi HEPER (Oturum Başkanı): Çok teşekkürler. Şimdi oturumun son konuşmasını Sayın Meriç yapacaklar. Konumuz Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

AVRASYA SALONU (02.10.2013 1. Gün) AVRASYA SALONU (04.10.2013 3. Gün) SEMİNER SALONU 02.10.2013 (1.Gün)

AVRASYA SALONU (02.10.2013 1. Gün) AVRASYA SALONU (04.10.2013 3. Gün) SEMİNER SALONU 02.10.2013 (1.Gün) AVRASYA SALONU (02.10.2013 1. Gün) Açılış 09.30-10.00 Müzik Dinletisi : Yrd. Doç. Dr. Ali TAN "Perdeler"- Misafir Sanatçı: Udi/Solist Öğr. Gör. Ersin ÇELİK 10.00-11.00 Açılış Konuşmaları 11.00-12.00 Açılış

Detaylı

İSTANBUL HAMAMLARI BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 / Nisan / 1987 İÇİNDEKİLER İNDEKİLER Kısaltmalar... 3 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR)... 4 İSTANBUL HAMAMLARI KONULU

Detaylı

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha 14 2015 à Türk Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü Türk ve Yunan medya kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde çeşitli konularda medya aracılığı ile sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı, Mustafa TOPRAK Diyarbakır Valisi, Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Dicle Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100.

Detaylı